[gnome-multi-writer] Update Slovak translationcommit 47c37679e39b35f05fdce2ba3af5ec6eaee3e355
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun May 14 11:08:50 2017 +0000

    Update Slovak translation

 po/sk.po |  193 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 99 insertions(+), 94 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index b30e109..3cd1d75 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,10 +7,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-multi-writer\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "multi-writer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-21 18:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-26 11:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-10 15:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-04-16 10:43+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/gnome-multi-";
 "writer/language/sk/)\n"
@@ -19,51 +19,25 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
-#. TRANSLATORS: Application window title
 #. TRANSLATORS: the application name
 #. set the title
-#: ../data/gmw-main.ui.h:2
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:2
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.desktop.in.h:1 ../src/gmw-main.c:855
+#. TRANSLATORS: Application window title
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:8
+#: data/org.gnome.MultiWriter.desktop.in:3 src/gmw-main.c:795
+#: src/gmw-main.ui:98
 msgid "MultiWriter"
 msgstr "MultiWriter"
 
-#. TRANSLATORS: button to start the copy
-#: ../data/gmw-main.ui.h:4
-msgid "Start Copying"
-msgstr "Spustiť kopírovanie"
-
-#. TRANSLATORS: button to cancel a copy process
-#. TRANSLATORS: button title
-#: ../data/gmw-main.ui.h:6 ../src/gmw-main.c:1058
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zrušiť"
-
-#. TRANSLATORS: app menu item for the file chooser
-#: ../data/gmw-menus.ui.h:2
-msgid "Import ISO file…"
-msgstr "Importovať súbor ISO…"
-
-#. TRANSLATORS: app menu item for the About UI
-#: ../data/gmw-menus.ui.h:4
-msgid "_About"
-msgstr "_O programe"
-
-#. TRANSLATORS: app menu item for Quit
-#: ../data/gmw-menus.ui.h:6
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Ukončiť"
-
 #. TRANSLATORS: one-line description for the app
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:4
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.desktop.in.h:2 ../src/gmw-main.c:1380
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:10
+#: data/org.gnome.MultiWriter.desktop.in:4 src/gmw-main.c:1273
 msgid "Write an ISO file to multiple USB devices at once"
 msgstr "Zapíšte súbor ISO naraz na viaceré USB zariadenia"
 
 #. TRANSLATORS: AppData description marketing paragraph
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:6
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:13
 msgid ""
 "GNOME MultiWriter can be used to write an ISO file to multiple USB devices "
 "at once. Supported drive sizes are between 1GB and 32GB."
@@ -74,7 +48,7 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: QA refers to quality assurance, aka people testing stuff,
 #. GNOME refers to the desktop environment
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:9
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:20
 msgid ""
 "MultiWriter may be useful for QA testing, to create a GNOME Live image for a "
 "code sprint or to create hundreds of LiveUSB drives for a trade show."
@@ -84,7 +58,7 @@ msgstr ""
 "vytvorenie stoviek jednotiek LiveUSB použitých na výstavách."
 
 #. TRANSLATORS: saturate as in the throughput can get no more
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:11
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:26
 msgid ""
 "Writing a more than 10 devices simultaneously can easy saturate the USB bus "
 "for most storage devices. There are two ways to write more devices in "
@@ -95,18 +69,18 @@ msgstr ""
 "zariadení:"
 
 #. TRANSLATORS: storage devices refers to the things we're writing to
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:13
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:33
 msgid "Use USB 3.0 hubs, even if the storage devices are USB 2.0"
 msgstr ""
 "Použite rozbočovače typu USB 3.0, aj keď sú úložné zariadenia typu USB 2.0"
 
 #. TRANSLATORS: PCIe is the data bus, don't translate please
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:15
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:35
 msgid "Install another USB 2.0 PCIe root hub"
 msgstr "Nainštalujte iný koreňový rozbočovač typu USB 2.0 na zbernicu PCIe"
 
 #. TRANSLATORS: the ColorHug is an open hardware product, don't translate the name
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:17
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:38
 msgid ""
 "MultiWriter was originally written as part of the ColorHug project but was "
 "split off as an independent application in 2015."
@@ -115,69 +89,80 @@ msgstr ""
 "ale v roku 2015 sa odčlenila ako nezávislá aplikácia."
 
 #. TRANSLATORS: the 1st screenshot caption
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:19
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:47
 msgid "Initial screen for the application"
 msgstr "Úvodná obrazovka aplikácie"
 
 #. TRANSLATORS: the 2nd screenshot caption
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:21
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:52
 msgid "Writing and verifying images"
 msgstr "Zapisovanie a overovanie obrazov"
 
 #. TRANSLATORS: the 3rd screenshot caption
-#: ../data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in.h:23
+#: data/appdata/org.gnome.MultiWriter.appdata.xml.in:57
 msgid "All devices have been written"
 msgstr "Všetky zariadenia boli zapísané"
 
+#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: data/org.gnome.MultiWriter.desktop.in:6
+#| msgid "MultiWriter"
+msgid "org.gnome.MultiWriter"
+msgstr "org.gnome.MultiWriter"
+
+#. TRANSLATORS: these are desktop keywords - remember the trailing ';' :)
+#: data/org.gnome.MultiWriter.desktop.in:12
+msgid "Image;Writer;ISO;USB;"
+msgstr "Obraz;Writer;Zápis;Zapísať;ISO;USB;"
+
 #. TRANSLATORS: schema summary
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:2
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:6
 msgid "The filename to write to the USB disks"
 msgstr "Názov súboru, ktorý bude zapísaný na USB disky"
 
 #. TRANSLATORS: schema description
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:4
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:8
 msgid "The filename of the ISO image to write to the connected USB disks."
 msgstr "Názov súboru obrazu ISO, ktorý sa zapíše na pripojené USB disky."
 
 #. TRANSLATORS: schema summary
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:6
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:13
 msgid "The maximum number of threads to use"
 msgstr "Maximálny počet použitých vlákien"
 
 #. TRANSLATORS: schema description
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:8
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:15
 msgid "The maximum number of parallel threads to use when copying data."
 msgstr "Maximálny počet použitých paralelných vlákien pri kopírovaní údajov."
 
 #. TRANSLATORS: schema summary
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:10
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:20
 msgid "Completely blank drive when writing"
 msgstr "Úplne vyprázdniť jednotku pred zápisom"
 
 #. TRANSLATORS: schema description
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:12
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:22
 msgid "Write the ISO to the drive and then blank the remainder of the drive."
 msgstr "Zapísať ISO na jednotku, a potom vyprázdniť zvyšok jednotky."
 
 #. TRANSLATORS: schema summary
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:14
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:27
 msgid "Verify the ISO image was written correctly"
 msgstr "Overiť, či bol obraz ISO úspešne zapísaný"
 
 #. TRANSLATORS: schema description
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:16
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:29
 msgid ""
 "Read and verify the ISO image from each device after writing is complete."
 msgstr ""
 "Čítanie a overenie obrazu ISO z každého zariadenia po zapísaní je dokončené."
 
 #. TRANSLATORS: schema summary
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:18
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:34
 msgid "Inspect the device before writing images"
 msgstr "Skontrolovať zariadenie pred zapísaním obrazov"
 
 #. TRANSLATORS: schema description
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:20
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:36
 msgid ""
 "Inspect the device to verify the reported device size is the actual media "
 "size."
@@ -186,140 +171,140 @@ msgstr ""
 "skutočne zodpovedá veľkosti nosiča."
 
 #. TRANSLATORS: schema summary
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:22
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:41
 msgid "Show a warning before writing to a drive"
 msgstr "Zobraziť upozornenie pred zápisom na jednotku"
 
 #. TRANSLATORS: schema description
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml.h:24
+#: data/org.gnome.MultiWriter.gschema.xml:43
 msgid ""
 "Show a warning dialog confirming that the device contents are to be erased."
 msgstr ""
 "Zobraziť dialógové okno s upozornením, ktorým sa potvrdí vymazanie obsahu "
 "zariadenia."
 
-#. TRANSLATORS: these are desktop keywords - remember the trailing ';' :)
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.desktop.in.h:4
-msgid "Image;Writer;ISO;USB;"
-msgstr "Obraz;Writer;Zápis;Zapísať;ISO;USB;"
-
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.policy.in.h:1
+#: data/org.gnome.MultiWriter.policy.in:17
 msgid "Check the device"
 msgstr "Skontrolovať zariadenie"
 
-#: ../data/org.gnome.MultiWriter.policy.in.h:2
+#: data/org.gnome.MultiWriter.policy.in:18
 msgid "Authentication is required to probe the device"
 msgstr "Na preskúmanie zariadenia je potrebné overenie totožnosti"
 
 #. TRANSLATORS: The image has been written and verified to
 #. * *one* device, not all
-#: ../src/gmw-device.c:294
+#: src/gmw-device.c:243
 msgid "Written successfully"
 msgstr "Úspešne zapísaný"
 
 #. TRANSLATORS: we're writing the image to the device
 #. * and we now know the speed
-#: ../src/gmw-device.c:302
+#: src/gmw-device.c:251
 #, c-format
 msgid "Writing at %.1f MB/s…"
 msgstr "Zapisuje sa rýchlosťou %.1f MB/s…"
 
 #. TRANSLATORS: we're writing the image to the USB device
-#: ../src/gmw-device.c:306
+#: src/gmw-device.c:255
 msgid "Writing…"
 msgstr "Zapisuje sa…"
 
 #. TRANSLATORS: We're verifying the USB device contains
 #. * the correct image data and we now know the speed
-#: ../src/gmw-device.c:315
+#: src/gmw-device.c:264
 #, c-format
 msgid "Verifying at %.1f MB/s…"
 msgstr "Overuje sa rýchlosťou %.1f MB/s…"
 
 #. TRANSLATORS: We're verifying the USB device contains
 #. * the correct image data
-#: ../src/gmw-device.c:320
+#: src/gmw-device.c:269
 msgid "Verifying…"
 msgstr "Overuje sa…"
 
 #. TRANSLATORS: This is a generic no-name USB flash disk
-#: ../src/gmw-device.c:394
+#: src/gmw-device.c:331
 msgid "USB Flash Drive"
 msgstr "Flashdisk USB"
 
 #. TRANSLATORS: window title renaming labels
-#: ../src/gmw-main.c:317
+#: src/gmw-main.c:281
 msgid "New hub label"
 msgstr "Nová menovka rozbočovača"
 
 #. TRANSLATORS: the application name
 #. TRANSLATORS: the application name for the about UI
 #. TRANSLATORS: A program to copy the LiveUSB image onto USB hardware
-#: ../src/gmw-main.c:487 ../src/gmw-main.c:1377 ../src/gmw-main.c:1833
+#: src/gmw-main.c:439 src/gmw-main.c:1270 src/gmw-main.c:1684
 msgid "GNOME MultiWriter"
 msgstr "MultiWriter pre prostredie GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: the success sound description
-#: ../src/gmw-main.c:489
+#: src/gmw-main.c:441
 msgid "Image written successfully"
 msgstr "Obraz bol úspešne zapísaný"
 
 #. TRANSLATORS: copy aborted
-#: ../src/gmw-main.c:598 ../src/gmw-main.c:638 ../src/gmw-main.c:744
-#: ../src/gmw-main.c:779
+#: src/gmw-main.c:544 src/gmw-main.c:584 src/gmw-main.c:687 src/gmw-main.c:722
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušené"
 
 #. TRANSLATORS: we couldn't open the ISO file the user chose
-#: ../src/gmw-main.c:1020 ../src/gmw-main.c:1034
+#: src/gmw-main.c:942 src/gmw-main.c:956
 msgid "Failed to open"
 msgstr "Zlyhalo otvorenie"
 
 #. TRANSLATORS: window title for the file-chooser, file is an ISO
-#: ../src/gmw-main.c:1054
+#: src/gmw-main.c:973
 msgid "Choose the file to write"
 msgstr "Výber súboru na zapísanie"
 
 #. TRANSLATORS: button title
-#: ../src/gmw-main.c:1060
+#. TRANSLATORS: button to cancel a copy process
+#: src/gmw-main.c:977 src/gmw-main.ui:115
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušiť"
+
+#. TRANSLATORS: button title
+#: src/gmw-main.c:979
 msgid "Import"
 msgstr "Importovať"
 
 #. TRANSLATORS: the file filter description, e.g. *.iso
-#: ../src/gmw-main.c:1064
+#: src/gmw-main.c:983
 msgid "ISO files"
 msgstr "ISO súbory"
 
 #. TRANSLATORS: error dialog title:
 #. * we probably didn't authenticate
-#: ../src/gmw-main.c:1231 ../src/gmw-main.c:1244
+#: src/gmw-main.c:1131 src/gmw-main.c:1150
 msgid "Failed to copy"
 msgstr "Zlyhalo kopírovanie"
 
 #. TRANSLATORS: the inhibit reason
-#: ../src/gmw-main.c:1262
+#: src/gmw-main.c:1167
 msgid "Writing ISO to devices"
 msgstr "Zapisuje sa ISO na zariadenia"
 
 #. TRANSLATORS: window title for the warning dialog
-#: ../src/gmw-main.c:1315
+#: src/gmw-main.c:1214
 msgid "Write to all disks?"
 msgstr "Zapísať na všetky disky?"
 
 #. TRANSLATORS: check that we can nuke everything from all disks
-#: ../src/gmw-main.c:1320
+#: src/gmw-main.c:1219
 msgid "All data on the drives will be deleted."
 msgstr "Všetky údaje na jednotkách budú odstránené."
 
 #. TRANSLATORS: if the image file is smaller than the disks and
 #. * we've disabled wiping the device we only write enough data
 #. * to transfer the image
-#: ../src/gmw-main.c:1325
+#: src/gmw-main.c:1224
 msgid "The ISO file is smaller than the disk capacity."
 msgstr "Súbor ISO je menší ako kapacita disku."
 
 #. TRANSLATORS: this could leave your personal files on the drive
-#: ../src/gmw-main.c:1330
+#: src/gmw-main.c:1229
 msgid ""
 "Some of the current contents of the drives could be still found using "
 "forensic tools even after copying."
@@ -328,49 +313,69 @@ msgstr ""
 "forenzných nástrojov aj po kopírovaní."
 
 #. TRANSLATORS: button text for the warning dialog
-#: ../src/gmw-main.c:1337
+#: src/gmw-main.c:1236
 msgid "I Understand"
 msgstr "Rozumiem"
 
 #. TRANSLATORS: the title of the about window
-#: ../src/gmw-main.c:1375
+#: src/gmw-main.c:1268
 msgid "About GNOME MultiWriter"
 msgstr "O programe MultiWriter pre prostredie GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: you can put your name here :)
-#: ../src/gmw-main.c:1385
+#: src/gmw-main.c:1278
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
 #. TRANSLATORS: a switch label: verify the image by
 #. * reading back the original image from the device
-#: ../src/gmw-main.c:1438
+#: src/gmw-main.c:1325
 msgid "Verify"
 msgstr "Overiť"
 
 #. TRANSLATORS: a switch label: we write zeros after
 #. * the image so it erases the entire device
-#: ../src/gmw-main.c:1444
+#: src/gmw-main.c:1331
 msgid "Wipe"
 msgstr "Vymazať"
 
 #. TRANSLATORS: a switch label: we check the device
 #. * is actually the size it says it is
-#: ../src/gmw-main.c:1450
+#: src/gmw-main.c:1337
 msgid "Probe"
 msgstr "Preskúmať"
 
 #. TRANSLATORS: command line option
-#: ../src/gmw-main.c:1817
+#: src/gmw-main.c:1668
 msgid "Allow renaming the labels on hubs"
 msgstr "Umožní premenovať menovky rozbočovačov"
 
 #. TRANSLATORS: command line option
-#: ../src/gmw-main.c:1820 ../src/gmw-probe.c:535
+#: src/gmw-main.c:1671 src/gmw-probe.c:497
 msgid "Show extra debugging information"
 msgstr "Zobrazí rozšírené ladiace informácie"
 
 #. TRANSLATORS: the user has sausages for fingers
-#: ../src/gmw-main.c:1839
+#: src/gmw-main.c:1690
 msgid "Failed to parse command line options"
 msgstr "Zlyhalo analyzovanie volieb príkazového riadku"
+
+#. TRANSLATORS: button to start the copy
+#: src/gmw-main.ui:102
+msgid "Start Copying"
+msgstr "Spustiť kopírovanie"
+
+#. TRANSLATORS: app menu item for the file chooser
+#: src/gmw-menus.ui:7
+msgid "Import ISO file…"
+msgstr "Importovať súbor ISO…"
+
+#. TRANSLATORS: app menu item for the About UI
+#: src/gmw-menus.ui:13
+msgid "_About"
+msgstr "_O programe"
+
+#. TRANSLATORS: app menu item for Quit
+#: src/gmw-menus.ui:17
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Ukončiť"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]