[release-notes/gnome-3-24] Added Turkish translationcommit 77a2f0a74dd885a232275662c77218c33c5208aa
Author: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>
Date:   Sun May 14 13:33:45 2017 +0300

    Added Turkish translation

 help/Makefile.am |    2 +-
 help/tr/tr.po    | 1294 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 1295 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/Makefile.am b/help/Makefile.am
index 0002789..05b0a82 100644
--- a/help/Makefile.am
+++ b/help/Makefile.am
@@ -25,4 +25,4 @@ HELP_MEDIA = \
  figures/wayland.png \
  figures/web.png
 
-HELP_LINGUAS = cs de es fr gl hu ko lt pl pt_BR sv
+HELP_LINGUAS = cs de es fr gl hu ko lt pl pt_BR sv tr
diff --git a/help/tr/tr.po b/help/tr/tr.po
new file mode 100644
index 0000000..d88ad98
--- /dev/null
+++ b/help/tr/tr.po
@@ -0,0 +1,1294 @@
+# Turkish translation for release-notes.
+# Copyright (C) 2017 release-notes's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the release-notes package.
+# Emin Tufan <etcetin gmail com>, 2017.
+# Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2017.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: release-notes gnome-3-24\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-26 15:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-14 13:03+0300\n"
+"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>\n"
+"Language-Team: Türkçe <gnome-turk gnome org>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2017\n"
+"Emin Tufan <etcetin gmail com>, 2017"
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:16
+msgctxt "link"
+msgid "GNOME 3.24 Release Notes"
+msgstr "GNOME 3.24 Sürüm Notları"
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:17
+msgctxt "text"
+msgid "GNOME 3.24 Release Notes"
+msgstr "GNOME 3.24 Sürüm Notları"
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/index.page:23 C/developers.page:20 C/i18n.page:23
+msgid "Creative Commons Share Alike 4.0"
+msgstr "Creative Commons Share Alike 4.0"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:27
+msgid "Introducing GNOME 3.24: Portland"
+msgstr "Huzurlarınızda GNOME 3.24: Portland"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/index.page:29
+msgid ""
+"GNOME 3.24 is the latest version of GNOME 3, and is the result of 6 months’ "
+"hard work by the GNOME community. It contains major new features, as well as "
+"many smaller improvements and bug fixes. In total, the release incorporates "
+"28459 changes, made by approximately 753 contributors."
+msgstr ""
+"GNOME 3.24, GNOME 3'ün en son sürümüdür ve GNOME topluluğu tarafından "
+"yapılan 6 aylık sıkı çalışmanın ürünüdür. Çok sayıda daha küçük "
+"iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle birlikte, önemli yeni özellikler "
+"içerir. Bu sürümde, yaklaşık 753 katkıcı tarafından yapılmış toplam 28459 "
+"değişiklik bulunmaktadır."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/index.page:35
+msgid ""
+"3.24 has been named “Portland” in recognition of last year’s <link href="
+"\"https://las.gnome.org/\";>LAS GNOME Summit</link>, which was held in "
+"Portland, Oregon. GNOME’s events are only possible due to the amazing work "
+"of local volunteers. This new event was the first of its kind, and brought "
+"together community members and partners on the US West Coast. Thank you, "
+"team LAS!"
+msgstr ""
+"3.24; geçen yıl Portland, Oregon'da gerçekleştirilen <link href=\"https://";
+"las.gnome.org/\">LAS GNOME Zirvesi</link> onuruna, “Portland” olarak "
+"adlandırıldı. GNOME etkinlikleri, yalnızca yerel gönüllülerin çıkardığı "
+"heyecan verici işler sayesinde mümkündür. Bu yeni etkinlik, türünün ilk "
+"örneğiydi ve topluluk üyeleri ile ABD Batı Sahilindeki iş ortaklarını bir "
+"araya getirdi. LAS ekibine teşekkürler!"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:43
+msgid "Sleep Easier with Night Light"
+msgstr "Gece Lambası ile Daha Kolay Uyuyun"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:44
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/night-light.png' md5='d83acf0ffe2c713ad1119b6170dc510f'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/night-light.png' md5='d83acf0ffe2c713ad1119b6170dc510f'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:45
+msgid ""
+"Night Light is a new feature that changes the color of your displays "
+"according to the time of day. By making the screen color warmer in the "
+"evening, it can help to prevent sleeplessness and eye strain."
+msgstr ""
+"Gece Lambası, ekranlarınızın rengini günün saatine göre değiştiren yeni bir "
+"özelliktir. Akşamları ekran rengini daha sıcak hale getirerek, uykusuzluğu "
+"ve göz yorgunluğunu önlemeye yardım edebilir."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:48
+msgid ""
+"The new feature can be enabled from the display settings. The screen color "
+"follows the sunrise/sunset times for your location, but it can also be set "
+"to a custom schedule. The top bar shows when the feature is active, and the "
+"system menu allows it to be temporarily disabled."
+msgstr ""
+"Bu yeni özellik, ekran ayarlarından etkinleştirilebilir. Ekran rengi sizin "
+"bulunduğunuz konumun gün doğumu ve gün batımı saatlerini takip eder, fakat "
+"özel olarak da zamanlandırılabilir. Özellik aktif olduğunda tepe çubuğunda "
+"gösterilir ve sistem menüsü bunun geçici olarak devre dışı bırakılmasına "
+"olanak tanır."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:52
+msgid "Night Light works with both X11 and Wayland."
+msgstr "Gece Lambası hem X11 hem de Wayland ile çalışır."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:56
+msgid "Revamped Settings"
+msgstr "Yenilenmiş Ayarlar"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:57
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/settings.png' md5='9e8816f401eb64c1dd5d59473b55d49b'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/settings.png' md5='9e8816f401eb64c1dd5d59473b55d49b'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:58
+msgid ""
+"Three areas of the <app>Settings</app> application have seen design updates "
+"for GNOME 3.24. This includes <gui>Online Accounts</gui>, <gui>Printers</"
+"gui> and <gui>Users</gui>. In each case, the user interface has been refined "
+"and improved, without reducing existing functionality."
+msgstr ""
+"GNOME 3.24 için <app>Ayarlar</app> uygulamasının üç alanı tasarım "
+"güncellemesi gördü. Bunlar; <gui>Çevrim İçi Hesaplar</gui>, <gui>Yazıcılar</"
+"gui> ve <gui>Kullanıcılar</gui>. Her birinde kullanıcı arayüzü varolan "
+"işlevselliği azaltmadan kibarlaştırıldı ve iyileştirildi."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:62
+msgid ""
+"The printer settings now give a better overview at a glance, showing the "
+"location and ink level of each of your printers without have to do any "
+"digging. Online accounts has a cleaner layout and does a better job of "
+"showing which accounts are available to set up. <gui>Users</gui> has a new "
+"“carousel” switcher and an overall better layout."
+msgstr ""
+"Yazıcı ayarları artık bir bakışta daha iyi görünüme sahip, yazıcılarınızın "
+"her birinin konumunu ve mürekkep düzeyini gösteriyor. Çevrim içi hesaplar "
+"daha temiz arayüze sahip ve hangi hesapların kurulabileceğini göstermede "
+"daha iyi bir iş çıkarıyor. <gui>Kullanıcılar</gui> yeni bir değiştiriciye ve "
+"genel olarak daha iyi bir düzene sahip."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:67
+msgid ""
+"These changes are part of a long-term project to update the <app>Settings</"
+"app> application, which are planned to lead to bigger improvements in the "
+"future."
+msgstr ""
+"Bu değişimler <app>Ayarlar</app> uygulamasını güncellemek için uzun süreli "
+"bir tasarının parçası ve bunlar gelecekteki daha büyük iyileştirmelerin "
+"öncüsü olması için tasarlandı."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:73
+msgid "New Recipes Application"
+msgstr "Yeni Yemek Tarifleri Uygulaması"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:74
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/recipes.png' md5='62e89d95d9a254af08bc946095f40ac3'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/recipes.png' md5='62e89d95d9a254af08bc946095f40ac3'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:75
+msgid ""
+"<app>Recipes</app> is a brand new application for GNOME. Intended as a "
+"community project, the application contains a collection of recipes "
+"contributed by GNOME community members. Recipes already has an extensive "
+"feature set, including:"
+msgstr ""
+"<app>Tarifler</app>, GNOME için yeni bir uygulama. Topluluk tasarısı olarak "
+"planlandı, uygulama GNOME topluluk üyelerinin tarif katkılarının bir "
+"koleksiyonunu içeriyor. Tarifler halihazırda kapsamlı bir özellik seti "
+"içeriyor, bunlar:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:80
+msgid "Add and edit your own recipes"
+msgstr "Kendi tariflerinizi eklemeyin ve düzenleyin"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:81
+msgid "Export and print shopping lists"
+msgstr "Alışveriş listelerini dışa aktarın ve yazdırın"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:82
+msgid "Adjust quantities based on the number of servings"
+msgstr "Servis sayısını taban alarak miktarı ayarlama"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:83
+msgid "Mark recipes to cook later or add them to your favorites"
+msgstr "Tarifleri daha sonra pişirmek için imleme veya gözdelerinize ekleme"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:84
+msgid "Add notes to recipes"
+msgstr "Tariflere not ekleme"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:85
+msgid "Hands-free cooking instruction mode"
+msgstr "Eller serbest pişirme öğretim kipi"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:87
+msgid ""
+"If you would like to contribute a recipe of your own, see the <link href="
+"\"https://wiki.gnome.org/Apps/Recipes/Contributing\";>contribution guide</"
+"link>."
+msgstr ""
+"Eğer kendi tarifinizle katkıda bulunmak isterseniz, <link href=\"https://";
+"wiki.gnome.org/Apps/Recipes/Contributing\">katkı kılavuzuna</link> bakın."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:93
+msgid "Enhanced Notifications Area"
+msgstr "Geliştirilmiş Bildirim Alanı"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:94
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/notifications.png' "
+"md5='456cb38a2743d6a6fa3b18ad5a4f832c'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/notifications.png' "
+"md5='456cb38a2743d6a6fa3b18ad5a4f832c'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:95
+msgid ""
+"The notification area has received a round of improvements for 3.24. The "
+"notifications list has a simpler, clearer layout, which makes it easier to "
+"read previous notifications. A number of other notifications bugs have also "
+"been fixed as a part of this effort, in order to provide a smoother "
+"notifications experience."
+msgstr ""
+"Bildirim alanı 3.24 için birçok iyileştirme aldı. Bildirim alanı önceki "
+"bildirimleri okumayı kolaylaştıran basit ve temiz bir düzene sahip. Bu "
+"çabanın bir parçası olarak, daha akıcı bildirim deneyimi sağlamak amacıyla "
+"diğer birkaç bildirim hatası da giderildi."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:100
+msgid ""
+"Weather information has also been integrated into the notifications area. "
+"This shows a simple summary of the day’s forecast, for the location that is "
+"set in the <app>Weather</app> application (this can either follow your "
+"current location, or be set to a manual location)."
+msgstr ""
+"Hava durumu bilgisi de bildirim alanına entegre edildi. Bu, <app>Hava "
+"Durumu</app> uygulamasında belirlenen konum için basitçe günün tahmin "
+"özetini gösteriyor. (Bu, konumunuzu takip de edebilir elle belirlenmiş konum "
+"da olabilir.)"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:107
+msgid "Improved Web Browser"
+msgstr "Web Tarayıcısı Geliştirildi"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:108
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/web.png' md5='24f5e932044b7bd57bf2942babc97922'"
+msgstr "external ref='figures/web.png' md5='24f5e932044b7bd57bf2942babc97922'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:109
+msgid ""
+"<app>Web</app>, the GNOME browser, has had numerous improvements for GNOME "
+"3.24. A number of significant design improvements make the application "
+"easier to use: a new address bar resolves a number of usability issues in "
+"the previous design, and a new popover shows a list of open tabs, making it "
+"easier to navigate when you have a large number of pages open."
+msgstr ""
+"GNOME'un tarayıcısı <app>Web</app>, GNOME 3.24 için sayısız iyileştirme "
+"gördü. Uygulamayı daha kolay kılan birçok önemli tasarım iyileştirmesi oldu; "
+"önceki tasarımda bulunan birçok kullanışlılık sorununu çözen yeni adres "
+"çubuğu, çok sayıda sayfa açtığınızda daha kolay hareket edebilmenizi "
+"kolaylaştıran ve açık sekmelerin listesini barındıran yeni açılır pencere."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:115
+msgid ""
+"Bookmarking has also been overhauled, with a new, simple, one-click "
+"interface for bookmarking pages, a bookmarks popover for quickly accessing "
+"your bookmarks, and a new interface for easily organizing your bookmarks."
+msgstr ""
+"Yer imleme de yenilendi; sayfaları imlemek için yeni ve basit bir tek-tık "
+"arayüz, yer imlerinize hızlıca erişmek için yer imleri açılır penceresi, yer "
+"imlerinizi kolayca yönetebilmeniz için yeni bir arayüz."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:119
+msgid "3.24 also includes a number of privacy enhancements:"
+msgstr "3.24 ayrıca gizliliği geliştiren birkaç özelliğe de sahip:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:121
+msgid ""
+"A new, more prominent, warning ensures that you know when you are being "
+"presented with insecure password forms."
+msgstr ""
+"Güvensiz parola formlarında olduğunuzu bilmenizi sağlan yeni ve göze çarpan "
+"uyarılar."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:123
+msgid ""
+"Additional protection from attempts to track your browsing activity have "
+"been added, using <link href=\"https://easylist.to\";> EasyPrivacy</link>."
+msgstr ""
+"<link href=\"https://easylist.to\";>EasyPrivacy</link> kullanarak eklenen, "
+"sizi tarama etkinliğinizin takibinden koruyan ek korumalar."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:126
+msgid ""
+"A new personal data dialog allows tracking data to be viewed and cleared, "
+"including HTML local and session storage, IndexedDB, and WebSQL. These are "
+"similar to cookies, but are much more powerful, and other browsers do not "
+"allow you to view or clear them. The personal data dialog also allows "
+"deleting disk cache, memory cache, and offline web application cache."
+msgstr ""
+"HTML yerel ve oturum deposu, IndexedDB ve WebSQL'i içeren, bu verinin "
+"takibini ve temizlenmesini sağlayan yeni bir kişisel veri penceresi. Bunlar "
+"çerezlere benzerdir fakat daha güçlüdür, diğer tarayıcılar bunları görmenizi "
+"ve temizlemenizi sağlamaz. Kişisel veri penceresi ayrıca disk önbelleğini, "
+"bellek önbelleğini ve çevrim dışı web uygulama önbelleğini silmenizi sağlar."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:133
+msgid ""
+"Finally, the latest version of <app>Web</app> has improved detection of "
+"forms, allowing passwords to be saved on more websites."
+msgstr ""
+"Son olarak, <app>Web</app>'in yeni sürümü parolaların daha fazla web sitesi "
+"üzerinde kaydedilmesini sağlayan iyileştirilmiş bir form tanıma özelliğine "
+"sahiptir."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:138
+msgid "A Better View of Your Photos"
+msgstr "Fotoğraflarınıza Daha İyi Bir Bakış"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:139
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/photos.png' md5='88cfd2f21883cac3cbc2f44a07fe86e8'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/photos.png' md5='88cfd2f21883cac3cbc2f44a07fe86e8'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:140
+msgid ""
+"<app>Photos</app> now provides a much better overview of your images. "
+"Thumbnails are bigger and resize to fill all the available space. They have "
+"also been improved to be higher quality and always be up to date."
+msgstr ""
+"<app>Fotoğraflar</app> artık resimlerinize daha iyi bir bakış sağlıyor. "
+"Küçükresimler daha büyüktür ve uygun boşluğu doldurmak için yeniden "
+"boyutlanır. Küçükresimler ayrıca daha yüksek kalitede olmaları ve hep güncel "
+"kalmaları için iyileştirilmiştir."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:143
+msgid "Other improvements include:"
+msgstr "Diğer geliştirmeler şunları içerir:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:145
+msgid "New exposure and blacks editing tools."
+msgstr "Yeni poz ve siyah düzenleme araçları."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:146
+msgid ""
+"Photos will now show a notification if any of the online accounts it is "
+"using needs attention."
+msgstr ""
+"Eğer kullanılan çevrim içi hesaplardan biri ilgilenmeyi gerektiriyorsa "
+"Fotoğraflar artık bildirim gösterecek."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:148
+msgid "GPS location information can now be seen for photos that have it."
+msgstr "Artık GPS konum bilgisi (bu bilgiyi içeren fotoğraflarda) görülebilir."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:154
+msgid "Enhanced IRC Client"
+msgstr "Gelişmiş IRC İstemcisi"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:155
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/polari.png' md5='419155a2483e8d97f88d1c4b22702156'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/polari.png' md5='419155a2483e8d97f88d1c4b22702156'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:156
+msgid ""
+"<app>Polari</app>, GNOME’s IRC client, includes a collection of improvements "
+"for 3.24. Clicking on a user name now shows a helpful popover which allows "
+"you to start a private conversation or request a notification when an "
+"offline user comes back online."
+msgstr ""
+"GNOME'un IRC istemcisi <app>Polari</app>, 3.24 için geliştirmeler içeriyor. "
+"Artık kullanıcı adına tıklamak yardımcı bir açılır pencereyi gösteriyor, "
+"böylece kullanıcıyla özel konuşma başlatabilir veya kullanıcı çevrim içi "
+"olduğunda bildirim gelmesini isteyebilirsiniz."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:160
+msgid ""
+"Other improvements include the option to have the application continue to "
+"run in the background without an open window, spell checking, and a list of "
+"available rooms in the join room dialog."
+msgstr ""
+"Diğer geliştirmeler ise pencereyi açmadan uygulamayı arka planda "
+"çalıştırmayı sürdürme seçeneğini, imla denetimini, odaya katılma ekranında "
+"uygun odaları gösteren listeyi içeriyor."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:166
+msgid "Play More Games"
+msgstr "Daha Fazla Oyun Oynayın"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:167
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/games.png' md5='ff253387d87b64d8a84d2d3471b1f369'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/games.png' md5='ff253387d87b64d8a84d2d3471b1f369'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:168
+msgid ""
+"Games is a personal gaming center: a single place to browse and play your "
+"video games library. It allows you to play a variety of retro games, "
+"including:"
+msgstr ""
+"Oyunlar, kişisel oyun merkezidir: oyun kütüphanenizi görmek ve oynamak için "
+"tek bir yerdir. Türlü retro oyunları oynamanızı sağlar, bunlar:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:172
+msgid ""
+"Homebrew games for Neo-Geo Pocket and NES, some of which can be obtained "
+"from <link href=\"http://pdroms.de/\";>pdroms.de</link>."
+msgstr ""
+"Neo-Geo Pocket ve NES için Homebrew oyunlar, bazıları <link href=\"http://";
+"pdroms.de/\">pdroms.de</link>'den edinilebilir."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:173
+msgid ""
+"SNES, Game Boy and Game Boy Color, using an accessory like <link href="
+"\"http://www.retrode.org/\";>Retrode</link>."
+msgstr ""
+"<link href=\"http://www.retrode.org/\";>Retrode</link> gibi aksesuar "
+"kullanarak SNES, Game Boy ve Game Boy Color."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:174
+msgid "PlayStation games, which can be copied from the original CDs."
+msgstr "Özgün CD'lerden kopyalanabilen PlayStation oyunları."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:176
+msgid ""
+"Games has had a lot of interface improvements for 3.24, such as improved "
+"feedback when loading games, better window handling, and more helpful error "
+"messages. It has also gained the ability to play Libretro games."
+msgstr ""
+"Oyunlar, 3.24 için birçok arayüz iyileştirmesi almıştır. Bunlar; oyunlar "
+"yüklenirken iyileştirilmiş geribildirim, daha iyi pencere idaresi, daha "
+"yardımcı hata iletileri gibidir. Ayrıca Libretro oyunlarını oynatma yeteneği "
+"kazanmıştır."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:182
+msgid "Bigger, Brighter Icons"
+msgstr "Daha Büyük, Daha Parlak Simgeler"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:183
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/adwaita-324-updates.png' "
+"md5='59ee228a51528647920954e3bdec2870'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/adwaita-324-updates.png' "
+"md5='59ee228a51528647920954e3bdec2870'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:184
+msgid ""
+"GNOME’s high resolution icons got even bigger for 3.24, doubling in size "
+"from <em>256×256px</em> to <em>512×512px</em>. This means that these icons "
+"are more detailed on high density displays."
+msgstr ""
+"GNOME'un yüksek çözünürlüklü simgeleri 3.24 için daha da büyüdü, boyut "
+"256x256pk'den 512x512pk'ye katlandı. Bu şu anlama geliyor: bu simgeler "
+"yüksek yoğunluklu ekranlarda daha ayrıntılı olacak."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:187
+msgid ""
+"The visual style of many of the device, file type and application icons has "
+"also been improved, with a new more streamlined look. Extraneous bevels and "
+"shading have been removed and the overall brightness has been increased, "
+"resulting in a more engaging appearance. All the document and folder icons "
+"have been updated along with many application icons."
+msgstr ""
+"Birçok aygıtın, dosya türünün ve uygulama simgesinin görsel stili yeni bir "
+"aerodinamik görünümle iyileştirildi. Fazla eğimli yüzeyler ve gölgelendirme "
+"kaldırıldı ve genel parlaklık artırıldı böylece daha hoş bir görünüm elde "
+"edildi. Birçok uygulama simgesinin yanında tüm belge ve dizin simgeleri "
+"güncellendi."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:195
+msgid "Wacom Graphics Improvements"
+msgstr "Wacom Graphics Geliştirmeleri"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:196
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/wacom.png' md5='5e03b85cc30b892cf81caceeb784a395'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/wacom.png' md5='5e03b85cc30b892cf81caceeb784a395'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:197
+msgid ""
+"GNOME’s Wacom graphics tablet support has seen major improvements for 3.24. "
+"Significantly, Wacom settings and tablet handling are now compatible with "
+"Wayland, meaning that Wacom users no longer have an excuse not to switch "
+"from X11."
+msgstr ""
+"GNOME'un Wacom grafik tablet desteği 3.24 için büyük iyileştirmeler gördü. "
+"Wacom ayarları ve tablet idaresi artık Wayland ile uyumlu, böylece Wacom "
+"kullananların X11'den geçiş yapmamak için herhangi bir nedeni kalmadı."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:201
+msgid ""
+"Stylus configuration has also been improved: styli can now be configured "
+"independently, allowing you to move them between tablets and keep the same "
+"configuration. Styli can also be configured using presets for different "
+"devices."
+msgstr ""
+"Stylus yapılandırması iyileştirildi: styli artık bağımsız olarak "
+"yapılandırılabilir, bu özellik tabletler arasında geçiş yapmayı ve aynı "
+"yapılandırmayı tutmayı sağlayar. Ayrıca Styli, farklı aygıtlar için "
+"önayarlar kullanılarak yapılandırılabilir."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:205
+msgid ""
+"Finally, applications can now define the actions of tablet actions. These "
+"application defined actions are displayed in Wacom full screen overlays."
+msgstr ""
+"Son olarak; uygulamalar artık tablet eylemlerini eylem olaak "
+"tanımlayabiliyor. Uygulamalar tarafından tanımlanan bu eylemler, Wacom tam "
+"ekran paylaşımlarında gösterilir."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:211
+msgid "And That’s Not All…"
+msgstr "Ve Hepsi Bu Değil…"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:212
+msgid ""
+"As usual, there are also many other smaller improvements in this GNOME "
+"release. Here are some of them!"
+msgstr ""
+"Her zamanki gibi bu GNOME sürümünde de başka birçok küçük iyileştirme "
+"mevcut. İşte bunlardan bazıları!"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:215
+msgid ""
+"GNOME 3.24 comes with support for machines that have two graphics cards. If "
+"you have this hardware, you can now select which GPU to use when launching "
+"an application. <app>Settings</app> will also give information on both "
+"graphics cards."
+msgstr ""
+"GNOME 3.24 iki grafik kartı olan makinelere destek ile geliyor. Eğer bu "
+"donanım sizde varsa, bir uygulamayı başlatırken hangi grafik işlem biriminin "
+"kullanılacağını seçebilirsiniz. Ayrıca <app>Ayarlar</app> uygulaması her iki "
+"grafik kartı hakkında bilgi verecektir."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:219
+msgid ""
+"<app>Calendar</app> has a new view for viewing a single week at once. This "
+"beautiful view on your week allows drag and drop to be used to move events."
+msgstr ""
+"<app>Takvim</app>, tek seferde haftaya gözatmak için yeni bir görünüme "
+"sahip. Haftanız üzerindeki bu görünüm, etkinlikleri taşımakta kullanılacak "
+"sürükle-bırak özelliğine izin veriyor."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:222
+msgid ""
+"The <app>Software</app> application has undergone another round of visual "
+"tweaks and improvements, including new icons to indicate when applications "
+"are installed, an updated presentation for user ratings, and the display of "
+"how much disk space each application is taking up, in the installed view."
+msgstr ""
+"<app>Yazılım</app> uygulaması yeni görsel ince ayarlardan ve "
+"iyileştirmelerden geçti. Bu iyileştirmeler uygulamalar kurulduğunda bunu "
+"belirtecek yeni bir simgeyi, kullanıcı oylamaları için güncellenmiş sunumu "
+"ve kurulanlar görünümünde her uygulamanın ne kadar disk alanı kullandığının "
+"gösterilmesini içerir."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:228
+msgid ""
+"<app>Files</app> now makes it easier and safer to work with restricted files "
+"and folders. If you try to do something that requires additional "
+"permissions, you will be automatically asked to enter a password. This "
+"provides a much safer way to work with restricted files and folders, "
+"compared with running the application with sudo or root."
+msgstr ""
+"<app>Dosyalar</app> kısıtlı dosya ve klasörlerle çalışmayı artık daha kolay "
+"ve daha güvenli hale getiriyor. Eğer ek izin gerektiren bir şey yapmaya "
+"çalışırsanız, bir parola girmeniz kendiliğinden istenecek. Bu, uygulamayı "
+"sudo veya kök ile çalıştırmakla karşılaştırıldığında kısıtlı dosyalar ve "
+"klasörlerle çalışmakta daha güvenli bir yol sağlar."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:234
+msgid ""
+"Software’s Flatpak support, which was introduced last release, has been "
+"improved. In particular, updating Flatpak applications is much smoother. "
+"Support for new Flatpak capabilities, such as automatic runtime downloading, "
+"is also included."
+msgstr ""
+"Yazılımlar'ın önceki sürümünde tanıtılan Flatpak desteği iyileştirildi. "
+"Özellikle Flatpak uygulamalarını güncelleme daha pürüzsüz oldu. Artık "
+"kendiliğinden \"runtime\" indirme gibi yeni Flatpak yeteneklerine de desteği "
+"var."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:238
+msgid ""
+"GNOME’s use of typography has been improved, by making maximum use of "
+"Unicode. Many of these changes are subtle but give a better appearance "
+"overall."
+msgstr ""
+"GNOME'un tipografi kullanımı Unicode'un azami kullanımıyla birlikte "
+"iyileştirildi. Bu değişikliklerin birçoğu göze çarpan türden değil fakat "
+"genel olarak dahga iyi görünüm sağladı."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:241
+msgid ""
+"The <app>Calculator</app> has had a number of enhancements, including an "
+"improved appearance, a keyboard shortcuts window, new variables and "
+"functions popovers, better error highlighting and improved complex number "
+"handling."
+msgstr ""
+"<app>Hesap Makinesi</app>; görünüm geliştirilmesi, klavye kısayolları "
+"penceresi, yeni değişkenler ve işlevler açılır penceresi, daha iyi hata "
+"vurgulama ve geliştirilmiş karmaşık sayı idaresi gibi birçok iyileştirme "
+"aldı."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:249
+msgid "More Information"
+msgstr "Daha Fazla Bilgi"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:250
+msgid ""
+"GNOME 3.24 also has lots to offer developers, and is translated into many "
+"languages."
+msgstr ""
+"GNOME 3.24 geliştiriciler için birçok şey sunuyor ve birçok dile "
+"çevrilmiştir."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:255
+msgid "Getting GNOME 3.24"
+msgstr "GNOME 3.24'ü Edinmek"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:256
+msgid ""
+"GNOME’s software is <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html";
+"\">Free Software</link>: all <link href=\"https://git.gnome.org/\";>our code</"
+"link> is available for download and can be freely modified and "
+"redistributed. To install it, we recommend that you wait for the official "
+"packages provided by your vendor or distribution. Popular distributions will "
+"make GNOME 3.24 available very soon, and some already have development "
+"versions that include the new GNOME release."
+msgstr ""
+"GNOME'un yazılımları <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html";
+"\">Özgür Yazılım</link>'dır: <link href=\"https://git.gnome.org/";
+"\">kodlarımızın</link> tamamı indirilebilir durumdadır ve özgürce "
+"değiştirilebilir ve yeniden dağıtılabilir. Kurmak için üreticiniz veya "
+"dağıtımınız tarafından sağlanan resmi paketleri beklemenizi tavsiye ederiz. "
+"GNOME 3.24 popüler dağıtımlarda çok yakında kullanılabilir olacak ve "
+"bazılarının halihazırda GNOME'un yeni sürümünü bulunduran geliştirme "
+"sürümleri bulunmaktadır."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:260
+msgid "About GNOME"
+msgstr "GNOME Hakkında"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:261
+msgid ""
+"<link href=\"https://www.gnome.org/about/\";>The GNOME Project</link> is an "
+"international community supported by a non-profit Foundation. We focus on "
+"user experience excellence and first-class internationalization and "
+"accessibility. GNOME is a free and open project: if you want to join us, "
+"<link href=\"https://www.gnome.org/get-involved/\";>you can</link>."
+msgstr ""
+"<link href=\"https://www.gnome.org/about/\";>GNOME Projesi</link>, kar amacı "
+"gütmeyen bir vakıf tarafından desteklenen uluslararası bir topluluktur. "
+"Kullanıcı deneyiminin mükemmelliği ve birinci sınıf uluslararasılaştırma ile "
+"erişilebilirliğe odaklanıyoruz. GNOME, özgür ve açık bir projedir: eğer "
+"isterseniz, <link href=\"https://www.gnome.org/get-involved/\";>bize "
+"katılabilirsiniz</link>."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/developers.page:14
+msgid "New features for those working with GNOME technologies"
+msgstr "GNOME teknolojileri ile çalışanlar için yeni özellikler"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/developers.page:24
+msgid "What’s New for Developers and System Administrators"
+msgstr "Geliştiriciler Ve Sistem Yöneticileri İçin Yenilikler"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/developers.page:26
+msgid ""
+"GNOME 3.24 includes many new features and improvements for those working "
+"with GNOME technologies. Read on for more details!"
+msgstr ""
+"GNOME 3.24, GNOME teknolojileri ile çalışanlar için birçok yeni özellik ve "
+"geliştirme içerir. Daha fazla ayrıntı için okumaya devam edin!"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/developers.page:29
+msgid "Builder"
+msgstr "Builder"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/developers.page:30
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/builder.png' md5='e373dd2e52c5a31822a36c3ea3c28344'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/builder.png' md5='e373dd2e52c5a31822a36c3ea3c28344'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:31
+msgid ""
+"Builder has made significant progress for 3.24, with a number of major new "
+"features. This includes enhanced support for a range of build systems, "
+"including Flatpak, CMake, Meson and Rust. This has been enabled by a new "
+"<link href=\"https://blogs.gnome.org/chergert/2017/02/17/builders-build-";
+"pipeline/\">build pipeline architecture</link>, which allows different build "
+"systems to be more easily supported."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:32
+msgid ""
+"Clicking a few buttons is all it takes to set up a development environment "
+"in 3.24, thanks to the ability to install and update SDKs and toolchains "
+"directly from Builder (either for Flatpak or Rust)."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:33
+msgid ""
+"<link href=\"http://valgrind.org/\";>Valgrind</link> integration makes it "
+"easy to profile your project. If Valgrind is available (as it always is with "
+"a Flatpak SDK), it is available from the run menu — just select it to run "
+"your project with it."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:34
+msgid ""
+"Flatpak support has had a significant amount of polish since last release, "
+"making it far more reliable and thoroughly integrated. This means it is now "
+"possible to seamlessly clone and build many GNOME applications using "
+"Flatpak, all from within Builder. This is a major step forward for the GNOME "
+"developer experience, and avoids the need to build a fragile dependency "
+"chain in order to contribute."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/developers.page:38
+msgid "Flatpak"
+msgstr "Flatpak"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/developers.page:39
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/flatpak.png' md5='6293c94e4aef8d6f772658c41d1618f6'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/flatpak.png' md5='6293c94e4aef8d6f772658c41d1618f6'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:41
+msgid ""
+"While Flatpak is independent of the GNOME project, GNOME is actively "
+"promoting its use as a part of its developer experience. Since the 3.22 "
+"release, Flatpak has made significant progress. There have been a total of "
+"eight Flatpak releases since then, which have introduced a host of major new "
+"features and improvements."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:43
+msgid ""
+"Applications can now specify where their runtime can be downloaded from. "
+"This allows Flatpak to automatically download the required runtime for an "
+"application, if it isn’t installed."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:44
+msgid ""
+"A new 0.8.0 stable series has been introduced, which provides a path for "
+"long-term support distributions to include Flatpak."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:45
+msgid "The command line interface has been reworked and improved."
+msgstr "Komut satırı arabirimi üzerinde çalışıldı ve geliştirildi."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:46
+msgid ""
+"Flatpak now supports downloading URIs as a part of application installation. "
+"This allows applications like Spotify and Skype to be supported."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:47
+msgid ""
+"OpenGL driver support allows applications to use proprietary drivers, if "
+"they are already installed on the host system."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:48
+msgid ""
+"Support for the OCI standard has been updated to the latest version, and "
+"support has been added to directly install Flatpak applications from OCI "
+"images."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:50
+msgid ""
+"In addition, there has been a great many smaller improvements and bug fixes. "
+"The <link href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/releases\";>Flatpak "
+"releases page</link> provides more details."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/developers.page:54
+msgid "Progress Towards GTK+ 4"
+msgstr "GTK+ 4'e Doğru"
+
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/developers.page:55
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/fishbowl.png' md5='d6c955119effe9ff6736d4d605acf43f'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/fishbowl.png' md5='d6c955119effe9ff6736d4d605acf43f'"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:56
+msgid ""
+"GTK+ development has been focused on the next major GTK+ release, GTK+ 4. "
+"This development branch is not currently ready for use. However, new "
+"features have started to land, including a recorder feature in GTK+ "
+"Inspector and support for the CSS filter specification. Other changes "
+"include cleanup of deprecated APIs and the creation of a new Vulkan renderer."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:57
+msgid ""
+"The stable 3.22 branch has continued to receive bug fixes this development "
+"cycle. These can be found in the GTK+ 3.22.10 release, which forms part of "
+"GNOME 3.24."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/developers.page:61
+msgid "Other Changes"
+msgstr "Diğer Değişiklikler"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/developers.page:62
+msgid "Other changes for developers in GNOME 3.24 include:"
+msgstr ""
+"Geliştiriciler için GNOME 3.24'teki diğer değişiklikler şunları içerir:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:64
+msgid ""
+"gspell, the spell-checking library for GTK+, now supports spell-checking "
+"within GtkEntry widgets. This work was supported by a successful fundraiser "
+"run by gspell developer Sébastien Wilmet. Thanks to everyone who supported "
+"this effort!"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:65
+msgid ""
+"The performance of image shrinking in GdkPixbuf has been improved, thanks to "
+"a long-standing bug being resolved."
+msgstr ""
+"Uzun zamandır devam eden bir hatanın çözülmesi sayesinde, GdkPixbuf'taki "
+"görüntü küçültme başarımı iyileştirildi."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:66
+msgid ""
+"A number of potential security issues have been eliminated in GdkPixbuf."
+msgstr "GdkPixbuf'taki bir dizi olası güvenlik sorunu ortadan kaldırıldı."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:67
+msgid ""
+"GJS has been updated to use SpiderMonkey 38. This provides a more modern "
+"JavaScript implementation with a number of ES6 features. Highlights include "
+"promises, iterators, symbols, template strings, generators, method shorthand "
+"syntax, as well as many new standard library methods. See the <link href="
+"\"https://git.gnome.org/browse/gjs/tree/NEWS?h=1.47.90\";>GJS news file</"
+"link> for more details."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:68
+msgid ""
+"libgd is a convenience library that provides a set of composite template "
+"widgets that can be used to build applications. For 3.24, the “content view” "
+"template, which presents a grid of items, has been updated to use GtkFlowBox "
+"rather than GtkIconView. This delivers dynamic resizing of items to ensure "
+"even grid layouts and efficient use of space."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/developers.page:69
+msgid ""
+"In addition to allowing you to cook tasty treats from your favorite GNOME "
+"hackers, the new Recipes application also serves as a useful example for a "
+"fully sandboxed Flatpak application using portals."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/i18n.page:17
+msgid "Learn about the different languages in which GNOME 3.24 is available"
+msgstr ""
+"GNOME 3.24'ün kullanılabilir olduğu farklı diller hakkında bilgi edinin"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/i18n.page:27
+msgid "Internationalization"
+msgstr "Uluslararasılaştırma"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/i18n.page:29
+msgid ""
+"Thanks to members of the worldwide <link href=\"https://wiki.gnome.org/";
+"TranslationProject\">GNOME Translation Project</link>, GNOME 3.24 offers "
+"support for more than 39 languages with at least 80 percent of strings "
+"translated. User documentation is also available in many languages."
+msgstr ""
+"Dünya genelindeki <link href=\"https://wiki.gnome.org/TranslationProject";
+"\">GNOME Çeviri Projesi</link> üyeleri sayesinde GNOME 3.24, dizgelerinin en "
+"az yüzde 80'i çevrilmiş olan 39'dan fazla dil için destek sunar. Birçok "
+"dilde kullanıcı belgelendirmesi de mevcuttur."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:35
+msgid "Basque"
+msgstr "Bask Dili"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:37
+msgid "Bosniac"
+msgstr "Boşnakça"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:38
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Portekizce (Brezilya)"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:39
+msgid "British English"
+msgstr "Britanya İngilizcesi"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:40
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bulgarca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:41
+msgid "Catalan"
+msgstr "Katalanca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:42
+msgid "Catalan (Valencian)"
+msgstr "Katalanca (İspanya)"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:43
+msgid "Chinese (China)"
+msgstr "Çince (Çin)"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:44
+msgid "Chinese (Hong Kong)"
+msgstr "Çince (Hong Kong)"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:45
+msgid "Chinese (Taiwan)"
+msgstr "Çince (Tayvan)"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:46
+msgid "Czech"
+msgstr "Çekçe"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:47
+msgid "Danish"
+msgstr "Danca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:48
+msgid "Dutch"
+msgstr "Hollanda Dili"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:50
+msgid "Finnish"
+msgstr "Fince"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:51
+msgid "French"
+msgstr "Fransızca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:52
+msgid "Galician"
+msgstr "Galiçyaca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:53
+msgid "German"
+msgstr "Almanca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:54
+msgid "Greek"
+msgstr "Yunanca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:56
+msgid "Hebrew"
+msgstr "İbranice"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:58
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Macarca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:59
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Endonezce"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:60
+msgid "Italian"
+msgstr "İtalyanca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:61
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japonca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:63
+msgid "Korean"
+msgstr "Korece"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:64
+msgid "Latvian"
+msgstr "Letonca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:65
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Litvanca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:69
+msgid "Norwegian Bokmål"
+msgstr "Norveç Bokmål"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:70
+msgid "Occitan"
+msgstr "Oksitanca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:72
+msgid "Polish"
+msgstr "Lehçe"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:73
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portekizce"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:76
+msgid "Russian"
+msgstr "Rusça"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:77
+msgid "Serbian"
+msgstr "Sırpça"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:78
+msgid "Serbian Latin"
+msgstr "Sırpça Latin"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:79
+msgid "Slovak"
+msgstr "Slovakça"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:80
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Slovence"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:81
+msgid "Spanish"
+msgstr "İspanyolca"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:82
+msgid "Swedish"
+msgstr "İsveççe"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:86
+msgid "Turkish"
+msgstr "Türkçe"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/i18n.page:88
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukraynaca"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/i18n.page:92
+msgid ""
+"Numerous other languages are partially supported, with more than half of "
+"their strings translated."
+msgstr ""
+"Dizgelerinin yarıdan fazlası çevrilmiş olan diğer birçok dil kısmen "
+"desteklenir."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/i18n.page:94
+msgid ""
+"Detailed statistics and more information are all available on GNOME’s <link "
+"href=\"https://l10n.gnome.org/\";>translation status site</link>. You can "
+"also find out how to <link href=\"https://wiki.gnome.org/TranslationProject/";
+"ContributeTranslations\">help translate GNOME</link>."
+msgstr ""
+"Ayrıntılı istatistiklere ve daha fazla bilgiye GNOME'un <link href=\"https://";
+"l10n.gnome.org/\">çeviri durumu sitesi</link> üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca "
+"<link href=\"https://wiki.gnome.org/TranslationProject/ContributeTranslations";
+"\">GNOME'un çevrilmesine nasıl yardım edebileceğinizle</link> ilgili "
+"bilgileri de bulabilirsiniz."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]