[gnome-control-center/gnome-3-24] Update Polish translationcommit 26509ba1dbf4e983a328bd9bfd0c702ac4d283fb
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Fri May 12 22:41:16 2017 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po |   34 +++++++++++++++++-----------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 03507f7..f7a8e14 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-27 21:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-27 21:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-12 22:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-12 22:40+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1793,7 +1793,7 @@ msgstr "Niestandardowe skróty"
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:440
 #: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:2
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:31
-#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1830
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1866
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:214
 msgid "Disabled"
 msgstr "Wyłączone"
@@ -2743,7 +2743,7 @@ msgstr "Przewodowe"
 msgid "Options…"
 msgstr "Opcje…"
 
-#: ../panels/network/net-device-mobile.c:223
+#: ../panels/network/net-device-mobile.c:238
 msgid "Add new connection"
 msgstr "Dodaj nowe połączenie"
 
@@ -4245,12 +4245,12 @@ msgid "Authentication Required"
 msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie"
 
 #. Translators: Addition of the new printer failed.
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:713
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:735
 msgid "Failed to add new printer."
 msgstr "Dodanie nowej drukarki się nie powiodło."
 
 #. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:959
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:983
 #, c-format
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "Nie można wczytać interfejsu użytkownika: %s"
@@ -5100,7 +5100,7 @@ msgstr "Inne"
 msgid "No input source selected"
 msgstr "Nie wybrano żadnego źródła wprowadzania"
 
-#: ../panels/region/cc-region-panel.c:1757
+#: ../panels/region/cc-region-panel.c:1758
 msgid "Login _Screen"
 msgstr "_Ekran logowania"
 
@@ -5595,7 +5595,7 @@ msgstr "_Profil:"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound outputs on a particular device
-#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1837
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1873
 #, c-format
 msgid "%u Output"
 msgid_plural "%u Outputs"
@@ -5605,7 +5605,7 @@ msgstr[2] "%u wyjść"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound inputs on a particular device
-#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1847
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1883
 #, c-format
 msgid "%u Input"
 msgid_plural "%u Inputs"
@@ -5613,7 +5613,7 @@ msgstr[0] "%u wejście"
 msgstr[1] "%u wejścia"
 msgstr[2] "%u wejść"
 
-#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:2373
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:2738
 msgid "System Sounds"
 msgstr "Dźwięki systemowe"
 
@@ -5740,10 +5740,10 @@ msgid ""
 "AccessX;Sticky;Keys;Slow;Bounce;Mouse;Double;click;Delay;Assist;"
 msgstr ""
 "Klawiatura;Mysz;a11y;Dostępność;Uniwersalny;Kontrast;Przybliżanie;"
-"Powiększanie;Lupa;Zoom;Wzrok;Celownik;Kolory;Czytnik;ekranowy;ekranu;tekst;"
-"czcionka;font;rozmiar;duży;większy;zwiększ;powiększ;AccessX;Trwałe;Klawisze;"
-"Powolne;Odbijające;Myszy;Podwójne;kliknięcie;Opóźnienie;Sygnały;Alarmy;"
-"Wizualne;Wspomaganie;Pisanie;Klikanie;"
+"Powiększanie;Lupa;Zoom;Wzrok;Celownik;Kolory;Czytnik;ekranowy;ekranu;Słuch;"
+"tekst;czcionka;font;rozmiar;duży;większy;zwiększ;powiększ;AccessX;Trwałe;"
+"Klawisze;Powolne;Odbijające;Myszy;Podwójne;kliknięcie;Opóźnienie;Sygnały;"
+"Alarmy;Wizualne;Wspomaganie;Pisanie;Klikanie;"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:1
 msgid "_Always Show Universal Access Menu"
@@ -5751,7 +5751,7 @@ msgstr "_Zawsze widoczne menu ułatwień dostępu"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:2
 msgid "Seeing"
-msgstr "Widzenie"
+msgstr "Wzrok"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:3
 msgid "_High Contrast"
@@ -5776,7 +5776,7 @@ msgstr "_Słyszalne klawisze"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:9
 msgid "Hearing"
-msgstr "Słyszenie"
+msgstr "Słuch"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:10
 msgid "_Visual Alerts"
@@ -5977,7 +5977,7 @@ msgstr "_Włączanie za pomocą klawiatury"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:60
 msgid "Turn accessibility features on and off using the keyboard"
-msgstr "Włączanie funkcji dostępności za pomocą klawiatury"
+msgstr "Włączanie funkcji ułatwień dostępu za pomocą klawiatury"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
 msgid "Click Assist"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]