[gnome-terminal] Update Kazakh translationcommit 3e5720aecc212ba3120062b594e503f3c24ee0e9
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Thu May 11 14:13:16 2017 +0000

    Update Kazakh translation

 po/kk.po |  340 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 185 insertions(+), 155 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index b383a62..963a7ba 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-20 21:14+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-21 10:32+0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-09 09:28+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-11 19:12+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -21,9 +21,9 @@ msgstr ""
 
 #: ../org.gnome.Terminal.appdata.xml.in.h:1
 #: ../org.gnome.Terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/server.c:161
-#: ../src/terminal-accels.c:234 ../src/terminal.c:384
+#: ../src/terminal-accels.c:237 ../src/terminal.c:384
 #: ../src/terminal-tab-label.c:81 ../src/terminal-tabs-menu.c:180
-#: ../src/terminal-window.c:2655 ../src/terminal-window.c:3014
+#: ../src/terminal-window.c:2734 ../src/terminal-window.c:3093
 msgid "Terminal"
 msgstr "Терминал"
 
@@ -663,102 +663,106 @@ msgid "Keyboard shortcut to copy text"
 msgstr "Мәтінді көшіріп алу үшін пернетақта жарлығы"
 
 #: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:71
+msgid "Keyboard shortcut to copy text as HTML"
+msgstr "Мәтінді HTML ретінде көшіріп алу үшін пернетақта жарлығы"
+
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:72
 msgid "Keyboard shortcut to paste text"
 msgstr "Мәтінді кірістіру үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:72
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:73
 msgid "Keyboard shortcut to select all text"
 msgstr "Барлық мәтінді таңдау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:73
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:74
 msgid "Keyboard shortcut to open the Preferences dialog"
 msgstr "Баптаулар сұхбатын ашу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:74
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:75
 msgid "Keyboard shortcut to open the current profile’s Preferences dialog"
 msgstr "Ағымдағы профильдің баптаулар сұхбатын ашу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:75
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:76
 msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
 msgstr "Толық экран режимін ауыстыру үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:76
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:77
 msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
 msgstr "Мәзір жолағының көрінуін ауыстыру үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:77
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:78
 msgid "Keyboard shortcut to toggle the read-only state"
 msgstr "Тек оқу үшін режимді ауыстыру үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:78
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:79
 msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
 msgstr "Терминалды тастау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:79
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:80
 msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
 msgstr "Терминалды тастау және тазарту үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:80
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:81
 msgid "Keyboard shortcut to open the search dialog"
 msgstr "Іздеу сұхбатын ашу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:81
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:82
 msgid "Keyboard shortcut to find the next occurrence of the search term"
 msgstr "Ізделетін мәтіннің келесі кездесуін табу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:82
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:83
 msgid "Keyboard shortcut to find the previous occurrence of the search term"
 msgstr "Ізделетін мәтіннің алдыңғы кездесуін табу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:83
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:84
 msgid "Keyboard shortcut to clear the find highlighting"
 msgstr "Іздеудің түспен ерекшелеуін алып тастау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:84
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:85
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
 msgstr "Алдыңғы бетке ауысу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:85
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:86
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
 msgstr "Келесі бетке ауысу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:86
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:87
 msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the left"
 msgstr "Ағымдағы бетті солға жылжыту үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:87
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:88
 msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the right"
 msgstr "Ағымдағы бетті оңғы жылжыту үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:88
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:89
 msgid "Keyboard shortcut to detach current tab"
 msgstr "Ағымдағы бетті бөліп жіберу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:89
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:90
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the numbered tab"
 msgstr "Нөмірленген бетке ауысу үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:90
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:91
 msgid "Keyboard shortcut to launch help"
 msgstr "Көмекті жөнелту үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:91
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:92
 msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
 msgstr "Қаріпті үлкенірек жасау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:92
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:93
 msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
 msgstr "Қаріпті кішірек жасау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:93
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:94
 msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
 msgstr "Қаріпті қалыпты өлшемді жасау үшін пернетақта жарлығы"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:94
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:95
 msgid "Whether the menubar has access keys"
 msgstr "Мәзір жолағының пернетақта жарлықтары бар ма"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:95
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:96
 msgid ""
 "Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere "
 "with some applications run inside the terminal so it’s possible to turn them "
@@ -768,11 +772,11 @@ msgstr ""
 "орындалатын кейбір қолданбалармен ерегісуі мүмкін, сондықтан, оларды "
 "сөндіруге болады."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:96
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:97
 msgid "Whether shortcuts are enabled"
 msgstr "Жарлықтар іске қосылған ба"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:97
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:98
 msgid ""
 "Whether shortcuts are enabled. They may interfere with some applications run "
 "inside the terminal so it’s possible to turn them off."
@@ -780,11 +784,11 @@ msgstr ""
 "Жарлықтар іске қосылған ба. Олар терминалда орындалатын кейбір "
 "қолданбалармен ерегісуі мүмкін, сондықтан, оларды сөндіруге болады."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:98
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:99
 msgid "Whether the standard GTK shortcut for menubar access is enabled"
 msgstr "Мәзір жолағына қатынау үшін қалыпты GTK жарлықтары іске қосылған ба"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:99
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:100
 msgid ""
 "Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized "
 "via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the "
@@ -794,15 +798,15 @@ msgstr ""
 "арқылы бапталады (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). Бұл опция арқылы "
 "қалыпты мәзір жолағы үдеткіш пернесін сөндіру мүмкіндігін береді."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:100
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:101
 msgid "Whether the shell integration is enabled"
 msgstr "Shell интеграциясы іске қосылған болу керек пе"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:101
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:102
 msgid "List of available encodings"
 msgstr "Қолжетерлік кодтаулар тізімі"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:102
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:103
 msgid ""
 "A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
 "is a list of encodings to appear there."
@@ -810,27 +814,27 @@ msgstr ""
 "Кодтаулар ішкі мәзірінде көрсетілетін мүмкін кодтаулардың ішкі көптігі. Бұл "
 "- ол жерде көрсетілетін кодтаулар тізімі."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:103
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:104
 msgid "Whether to ask for confirmation before closing a terminal"
 msgstr "Терминалды жабу алдында растауды сұрау керек пе"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:104
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:105
 msgid "Whether to show the menubar in new windows"
 msgstr "Жаңа терезелерде мәзір жолағын көрсету керек пе"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:105
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:106
 msgid "Whether to open new terminals as windows or tabs"
 msgstr "Жаңа терминалдарды терезеде немесе бетте ашу керек пе"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:106
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:107
 msgid "When to show the tabs bar"
 msgstr "Беттер жолағын қашан көрсету керек"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:107
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:108
 msgid "The position of the tab bar"
 msgstr "Беттер жолағының орны"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:108
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:109
 msgid "Which theme variant to use"
 msgstr "Қолданылатын тема нұсқасы"
 
@@ -859,7 +863,7 @@ msgctxt "theme variant"
 msgid "Dark"
 msgstr "Қараңғы"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:8 ../src/terminal-accels.c:170
+#: ../src/preferences.ui.h:8 ../src/terminal-accels.c:173
 msgid "Preferences"
 msgstr "Баптаулар"
 
@@ -1332,152 +1336,153 @@ msgstr "Тұ_рақты өрнек ретінде сәйкестеу"
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Соңына жеткенде басына өту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:156
+#: ../src/terminal-accels.c:158
 msgid "New Terminal in New Tab"
 msgstr "Жаңа терминал жаңа бетте"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:157
+#: ../src/terminal-accels.c:159
 msgid "New Terminal in New Window"
 msgstr "Жаңа терминал жаңа терезеде"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:158
+#: ../src/terminal-accels.c:160
 msgid "New Profile"
 msgstr "Жаңа профиль"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:160
+#: ../src/terminal-accels.c:162
 msgid "Save Contents"
 msgstr "Құрамасын сақтау"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:162
+#: ../src/terminal-accels.c:164
 msgid "Close Terminal"
 msgstr "Терминалды жабу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:163
+#: ../src/terminal-accels.c:165
 msgid "Close All Terminals"
 msgstr "Барлық терминалдарды жабу"
 
-#. Edit menu
-#: ../src/terminal-accels.c:167 ../src/terminal-window.c:2469
-#: ../src/terminal-window.c:2587
+#: ../src/terminal-accels.c:169
 msgid "Copy"
 msgstr "Көшіру"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:168 ../src/terminal-window.c:2472
-#: ../src/terminal-window.c:2590
+#: ../src/terminal-accels.c:170
+msgid "Copy as HTML"
+msgstr "HTML ретінде көшіріп алу"
+
+#: ../src/terminal-accels.c:171
 msgid "Paste"
 msgstr "Кірістіру"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:169 ../src/terminal-window.c:2478
+#: ../src/terminal-accels.c:172 ../src/terminal-window.c:2548
 msgid "Select All"
 msgstr "Барлығын таңдау"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:171
+#: ../src/terminal-accels.c:174
 msgid "Profile Preferences"
 msgstr "Профиль баптаулары"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:175 ../src/terminal-accels.c:233
+#: ../src/terminal-accels.c:178 ../src/terminal-accels.c:236
 msgid "Find"
 msgstr "Табу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:176
+#: ../src/terminal-accels.c:179
 msgid "Find Next"
 msgstr "Келесіні табу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:177
+#: ../src/terminal-accels.c:180
 msgid "Find Previous"
 msgstr "Алдыңғысын табу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:178
+#: ../src/terminal-accels.c:181
 msgid "Clear Find Highlight"
 msgstr "Түстпен ерекшелеуді алып тастау"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:182
+#: ../src/terminal-accels.c:185
 msgid "Hide and Show toolbar"
 msgstr "Саймандар панелін жасыру/көрсету"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:183
+#: ../src/terminal-accels.c:186
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Толық экранға"
 
 #. View menu
-#: ../src/terminal-accels.c:184 ../src/terminal-window.c:2489
+#: ../src/terminal-accels.c:187 ../src/terminal-window.c:2559
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Үлкейту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:185 ../src/terminal-window.c:2492
+#: ../src/terminal-accels.c:188 ../src/terminal-window.c:2562
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Кішірейту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:186 ../src/terminal-window.c:2495
+#: ../src/terminal-accels.c:189 ../src/terminal-window.c:2565
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Қалыпты өлшемі"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:190
+#: ../src/terminal-accels.c:193
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Тек оқу үшін"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:191
+#: ../src/terminal-accels.c:194
 msgid "Reset"
 msgstr "Тастау"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:192
+#: ../src/terminal-accels.c:195
 msgid "Reset and Clear"
 msgstr "Тастау мен тазарту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:196
+#: ../src/terminal-accels.c:199
 msgid "Switch to Previous Terminal"
 msgstr "Алдыңғы терминалға өту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:197
+#: ../src/terminal-accels.c:200
 msgid "Switch to Next Terminal"
 msgstr "Келесі терминалға өту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:198
+#: ../src/terminal-accels.c:201
 msgid "Move Terminal to the Left"
 msgstr "Терминалды солға жылжыту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:199
+#: ../src/terminal-accels.c:202
 msgid "Move Terminal to the Right"
 msgstr "Терминалды оңға жылжыту"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:200
+#: ../src/terminal-accels.c:203
 msgid "Detach Terminal"
 msgstr "Терминалды бөліп жіберу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:223
+#: ../src/terminal-accels.c:226
 msgid "Contents"
 msgstr "Құрамасы"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:230
+#: ../src/terminal-accels.c:233
 msgid "File"
 msgstr "Файл"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:231
+#: ../src/terminal-accels.c:234
 msgid "Edit"
 msgstr "Түзету"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:232
+#: ../src/terminal-accels.c:235
 msgid "View"
 msgstr "Түрі"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:235
+#: ../src/terminal-accels.c:238
 msgid "Tabs"
 msgstr "Беттер"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:236
+#: ../src/terminal-accels.c:239
 msgid "Help"
 msgstr "Көмек"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:333
+#: ../src/terminal-accels.c:336
 #, c-format
 msgid "Switch to Tab %u"
 msgstr "%u бетке ауысу"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:541
+#: ../src/terminal-accels.c:544
 msgid "_Action"
 msgstr "Әр_екет"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:560
+#: ../src/terminal-accels.c:563
 msgid "Shortcut _Key"
 msgstr "Жарлық пернесі"
 
@@ -1639,11 +1644,11 @@ msgstr "Жаңа тер_минал"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "Қа_лаулар"
 
-#: ../src/terminal-menus.ui.h:3 ../src/terminal-window.c:2440
+#: ../src/terminal-menus.ui.h:3 ../src/terminal-window.c:2507
 msgid "_Help"
 msgstr "_Көмек"
 
-#: ../src/terminal-menus.ui.h:4 ../src/terminal-window.c:2557
+#: ../src/terminal-menus.ui.h:4 ../src/terminal-window.c:2627
 msgid "_About"
 msgstr "О_сы туралы"
 
@@ -1733,11 +1738,11 @@ msgid "Option “%s” is no longer supported in this version of gnome-terminal.
 msgstr ""
 "\"%s\" опциясына gnome-terminal қолданбасының осы нұсқасында енді қолдау жоқ."
 
-#: ../src/terminal-options.c:269 ../src/terminal-util.c:230
+#: ../src/terminal-options.c:269 ../src/terminal-util.c:232
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "GNOME терминалы"
 
-#: ../src/terminal-options.c:270 ../src/terminal-util.c:219
+#: ../src/terminal-options.c:270 ../src/terminal-util.c:221
 #, c-format
 msgid "Using VTE version %u.%u.%u"
 msgstr "VTE нұсқасы %u.%u.%u қолданылуда"
@@ -1900,7 +1905,7 @@ msgstr "Профильдер тізімі"
 msgid "Delete profile “%s”?"
 msgstr "\"%s\" профилін өшіру керек пе?"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:374 ../src/terminal-window.c:547
+#: ../src/terminal-prefs.c:374 ../src/terminal-window.c:549
 msgid "_Cancel"
 msgstr "Ба_с тарту"
 
@@ -1920,33 +1925,33 @@ msgstr "Көрсету"
 msgid "_Encoding"
 msgstr "Код_талуы"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1157
+#: ../src/terminal-screen.c:1161
 msgid "No command supplied nor shell requested"
 msgstr "Команда көрсетілмеді, және ешбір қоршам сұралмады"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1374 ../src/terminal-window.c:2484
+#: ../src/terminal-screen.c:1378 ../src/terminal-window.c:2554
 msgid "_Profile Preferences"
 msgstr "_Профиль баптаулары"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1375 ../src/terminal-screen.c:1702
+#: ../src/terminal-screen.c:1379 ../src/terminal-screen.c:1728
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "Қа_йта жөнелту"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1378
+#: ../src/terminal-screen.c:1382
 msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
 msgstr "Бұл терминал үшін ұрпақ үрдісін жасауда қате кетті"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1706
+#: ../src/terminal-screen.c:1732
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Ұрпақ үрдісі қалыпты түрде %d қалып-күйімен аяқталды."
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1709
+#: ../src/terminal-screen.c:1735
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Ұрпақ үрдісі %d сигналымен үзілді."
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1712
+#: ../src/terminal-screen.c:1738
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Ұрпақ үрдісі үзілді."
 
@@ -1958,28 +1963,28 @@ msgstr "Бетті жабу"
 msgid "Switch to this tab"
 msgstr "Бұл бетке ауысу"
 
-#: ../src/terminal-util.c:148
+#: ../src/terminal-util.c:150
 msgid "There was an error displaying help"
 msgstr "Көмекті көрсету кезінде қате кетті"
 
-#: ../src/terminal-util.c:203
+#: ../src/terminal-util.c:205
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Үлесін қосқандар:"
 
-#: ../src/terminal-util.c:225
+#: ../src/terminal-util.c:227
 msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
 msgstr "GNOME жұмыс үстелі үшін терминал эмуляторы."
 
-#: ../src/terminal-util.c:240
+#: ../src/terminal-util.c:242
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>"
 
-#: ../src/terminal-util.c:313
+#: ../src/terminal-util.c:315
 #, c-format
 msgid "Could not open the address “%s”"
 msgstr "\"%s\" адресін ашу мүмкін емес"
 
-#: ../src/terminal-util.c:382
+#: ../src/terminal-util.c:384
 msgid ""
 "GNOME Terminal is free software: you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -1990,7 +1995,7 @@ msgstr ""
 "GNU General Public License аясында еркін тарата не/және өзгерте аласыз; "
 "лицензия нұсқасы 3 не (тандауыңызша) кез-келген кейін шыққан."
 
-#: ../src/terminal-util.c:386
+#: ../src/terminal-util.c:388
 msgid ""
 "GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but "
 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
@@ -2002,7 +2007,7 @@ msgstr ""
 "СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІ үшін де.  Көбірек білу үшін GNU General Public License "
 "қараңыз."
 
-#: ../src/terminal-util.c:390
+#: ../src/terminal-util.c:392
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "GNOME Terminal.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
@@ -2011,15 +2016,19 @@ msgstr ""
 "көшірмесін алуыңыз керек еді; олай болмаса, <http://www.gnu.org/licenses/> "
 "қараңыз."
 
-#: ../src/terminal-window.c:522
+#: ../src/terminal-util.c:1139
+msgid "“file” scheme with remote hostname not supported"
+msgstr "\"file\" схемасына қашықтағы хост атымен қолдауы жоқ"
+
+#: ../src/terminal-window.c:524
 msgid "Could not save contents"
 msgstr "Құрамасын сақтау мүмкін емес"
 
-#: ../src/terminal-window.c:544
+#: ../src/terminal-window.c:546
 msgid "Save as…"
 msgstr "Қалайша сақтау..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:548
+#: ../src/terminal-window.c:550
 msgid "_Save"
 msgstr "_Сақтау"
 
@@ -2027,7 +2036,7 @@ msgstr "_Сақтау"
 #. * _%u is used as the accelerator (with u between 1 and 9), and
 #. * the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:1265
+#: ../src/terminal-window.c:1286
 #, c-format
 msgid "_%u. %s"
 msgstr "_%u. %s"
@@ -2036,203 +2045,224 @@ msgstr "_%u. %s"
 #. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
 #. * and the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:1271
+#: ../src/terminal-window.c:1292
 #, c-format
 msgid "_%c. %s"
 msgstr "_%c. %s"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/terminal-window.c:2433
+#: ../src/terminal-window.c:2500
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
 #. File menu
-#: ../src/terminal-window.c:2434 ../src/terminal-window.c:2446
-#: ../src/terminal-window.c:2452 ../src/terminal-window.c:2596
+#: ../src/terminal-window.c:2501 ../src/terminal-window.c:2513
+#: ../src/terminal-window.c:2519 ../src/terminal-window.c:2675
 msgid "Open _Terminal"
 msgstr "Терминалды а_шу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2435
+#: ../src/terminal-window.c:2502
 msgid "_Edit"
 msgstr "Тү_зету"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2436
+#: ../src/terminal-window.c:2503
 msgid "_View"
 msgstr "_Түрі"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2437
+#: ../src/terminal-window.c:2504
 msgid "_Search"
 msgstr "І_здеу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2438
+#: ../src/terminal-window.c:2505
 msgid "_Terminal"
 msgstr "Тер_минал"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2439
+#: ../src/terminal-window.c:2506
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "_Беттер"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2449
+#: ../src/terminal-window.c:2516
 msgid "Open Ta_b"
 msgstr "_Бетті ашу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2455
+#: ../src/terminal-window.c:2522
 msgid "New _Profile"
 msgstr "Жаңа _профиль"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2458
+#: ../src/terminal-window.c:2525
 msgid "_Save Contents"
 msgstr "Құрамасын _сақтау"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2461 ../src/terminal-window.c:3852
+#: ../src/terminal-window.c:2528 ../src/terminal-window.c:3953
 msgid "C_lose Terminal"
 msgstr "Терминалды _жабу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2464
+#: ../src/terminal-window.c:2531
 msgid "_Close All Terminals"
 msgstr "Барлық терминалдарды _жабу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2475 ../src/terminal-window.c:2593
+#. Edit menu
+#: ../src/terminal-window.c:2536 ../src/terminal-window.c:2663
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Көшіріп алу"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2539 ../src/terminal-window.c:2666
+msgid "Copy as _HTML"
+msgstr "HTML реті_нде көшіріп алу"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2542 ../src/terminal-window.c:2669
+msgid "_Paste"
+msgstr "Кірі_стіру"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2545 ../src/terminal-window.c:2672
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "_Файлдар атауларын кірістіру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2481
+#: ../src/terminal-window.c:2551
 msgid "Pre_ferences"
 msgstr "Ба_птаулар"
 
 #. Search menu
-#: ../src/terminal-window.c:2500
+#: ../src/terminal-window.c:2570
 msgid "_Find…"
 msgstr "Т_абу…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2503
+#: ../src/terminal-window.c:2573
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Ке_лесіні табу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2506
+#: ../src/terminal-window.c:2576
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Ал_дыңғысын табу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2509
+#: ../src/terminal-window.c:2579
 msgid "_Clear Highlight"
 msgstr "_Түстпен ерекшелеуді алып тастау"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2513
+#: ../src/terminal-window.c:2583
 msgid "Go to _Line…"
 msgstr "Жо _лға өту…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2516
+#: ../src/terminal-window.c:2586
 msgid "_Incremental Search…"
 msgstr "_Инкременталды іздеу…"
 
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:2522
+#: ../src/terminal-window.c:2592
 msgid "Change _Profile"
 msgstr "_Профильді ауыстыру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2523
+#: ../src/terminal-window.c:2593
 msgid "Set _Character Encoding"
 msgstr "Таңбалар _кодталуын орнату"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2524
+#: ../src/terminal-window.c:2594
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Тастау"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2527
+#: ../src/terminal-window.c:2597
 msgid "Reset and C_lear"
 msgstr "Тастау мен та_зарту"
 
 #. Terminal/Encodings menu
-#: ../src/terminal-window.c:2532
+#: ../src/terminal-window.c:2602
 msgid "_Add or Remove…"
 msgstr "Қ_осу немесе өшіру…"
 
 #. Tabs menu
-#: ../src/terminal-window.c:2537
+#: ../src/terminal-window.c:2607
 msgid "_Previous Terminal"
 msgstr "А_лдыңғы терминал"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2540
+#: ../src/terminal-window.c:2610
 msgid "_Next Terminal"
 msgstr "К_елесі терминал"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2543
+#: ../src/terminal-window.c:2613
 msgid "Move Terminal _Left"
 msgstr "Терминалды со_лға жылжыту"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2546
+#: ../src/terminal-window.c:2616
 msgid "Move Terminal _Right"
 msgstr "Терминалды _оңға жылжыту"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2549
+#: ../src/terminal-window.c:2619
 msgid "_Detach Terminal"
 msgstr "Тер_миналды бөліп жіберу"
 
 #. Help menu
-#: ../src/terminal-window.c:2554
+#: ../src/terminal-window.c:2624
 msgid "_Contents"
 msgstr "Құра_масы"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2560
+#: ../src/terminal-window.c:2630
 msgid "_Inspector"
 msgstr "_Инспектор"
 
 #. Popup menu
-#: ../src/terminal-window.c:2565
+#: ../src/terminal-window.c:2635
+msgid "_Open Hyperlink"
+msgstr "Сі_лтемені ашу"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2638
+msgid "_Copy Hyperlink Address"
+msgstr "Сілтеме адр_есін көшіру"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2641
 msgid "_Send Mail To…"
 msgstr "Эл. поштаны жі_беру…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2568
+#: ../src/terminal-window.c:2644
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "Эл. пошта адр_есін көшіру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2571
+#: ../src/terminal-window.c:2647
 msgid "C_all To…"
 msgstr "Қоңырау ш_алу…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2574
+#: ../src/terminal-window.c:2650
 msgid "_Copy Call Address"
 msgstr "Қоңырау шалу адресін _көшіру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2577
+#: ../src/terminal-window.c:2653
 msgid "_Open Link"
 msgstr "Сі_лтемені ашу"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2580
+#: ../src/terminal-window.c:2656
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "Сілтеме адр_есін көшіру"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2586
+#: ../src/terminal-window.c:2662
 msgid "P_rofiles"
 msgstr "П_рофильдер"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2599
+#: ../src/terminal-window.c:2678
 msgid "L_eave Full Screen"
 msgstr "Толық экраннан ш_ығу"
 
 #. View Menu
-#: ../src/terminal-window.c:2607
+#: ../src/terminal-window.c:2686
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "_Мәзірді көрсету"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2611
+#: ../src/terminal-window.c:2690
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "Толық _экранға"
 
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:2616
+#: ../src/terminal-window.c:2695
 msgid "Read-_Only"
 msgstr "Тек-_оқу үшін"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3839
+#: ../src/terminal-window.c:3940
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Бұл терезені жабу керек пе?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3839
+#: ../src/terminal-window.c:3940
 msgid "Close this terminal?"
 msgstr "Бұл терминалды жабу керек пе?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3843
+#: ../src/terminal-window.c:3944
 msgid ""
 "There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
 "the window will kill all of them."
@@ -2240,14 +2270,14 @@ msgstr ""
 "Бұл терезенің кейбір терминалдарында орындалып тұрған үрдістер бар. Терезені "
 "жабу оларды үзеді."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3847
+#: ../src/terminal-window.c:3948
 msgid ""
 "There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
 "kill it."
 msgstr ""
 "Бұл терминалда орындалып тұрған үрдістер бар. Терминалды жабу оларды үзеді."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3852
+#: ../src/terminal-window.c:3953
 msgid "C_lose Window"
 msgstr "Терезені жа_бу"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]