[gnome-maps] Fixes to Catalan translationcommit 0196c55a4f15206d68e321779fd5632c09a8c564
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Tue May 9 22:10:23 2017 +0200

    Fixes to Catalan translation

 po/ca.po |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index b57db9f..8e1fb2e 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -543,7 +543,7 @@ msgstr "Arrossegueu per canviar l'ordre de la ruta"
 
 #: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:1
 msgid "Open location"
-msgstr "Obre l'ubicació"
+msgstr "Obre la ubicació"
 
 #: ../data/ui/send-to-dialog.ui.h:3 ../data/ui/shape-layer-file-chooser.ui.h:2
 msgid "_Open"
@@ -881,7 +881,7 @@ msgstr "Nom"
 
 #: ../src/osmEditDialog.js:107
 msgid "The official name. This is typically what appears on signs."
-msgstr "El nom oficial. Així és com acostuma a aparèixer en les senyals."
+msgstr "El nom oficial. Així és com acostuma a aparèixer en els senyals."
 
 #: ../src/osmEditDialog.js:110
 msgid "Address"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]