[gimp/gimp-2-8] Updated Norwegian bokmål translation.commit 5ca2f812e6d9c97ee3d9f8275d1028cc77557ff4
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:  Tue Mar 28 19:55:24 2017 +0200

  Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po | 2574 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 1292 insertions(+), 1282 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 56e58b3..510ee21 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,15 +1,16 @@
 # Norwegian bokmål translation of the GIMP.
 # Copyright (C) 1999-2001 Free Software Foundation, Inc.
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 1999-2012.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 1999-2017.
 # Runar Ingebrigtsen <ringe skolelinux no>, 2004.
 # Sigurd Gartmann <sigurdga yahoo-inc com>, 2004-2007.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-21 20:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-21 20:55+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-17 08:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-28 19:55+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -36,7 +37,12 @@ msgstr ""
 "Copyright © 1995-%s\n"
 "Spencer Kimball, Peter Mattis og GIMP utviklerene"
 
-#: ../app/about.h:34
+#. TRANSLATORS: do not end the license URL with a dot, because it would
+#. * be in the link. Because of technical limitations, make sure the URL
+#. * ends with a space, a newline or is end of text.
+#. * Cf. bug 762282.
+#.
+#: ../app/about.h:39
 msgid ""
 "GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -49,21 +55,15 @@ msgid ""
 "details.\n"
 "\n"
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"GIMP. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.";
+"GIMP. If not, see: http://www.gnu.org/licenses/";
 msgstr ""
-"GIMP er fri programvare. Du kan distribuere det videre eller modifisere det "
-"som beskrevet i GNU General Public License versjon 3 eller en valgfri senere "
-"versjon. GNU General Public License utgis av Free Software Foundation.\n"
+"GIMP er fri programvare. Du kan distribuere det videre eller modifisere det i henhold til betingelsene som 
er gitt i GNU General Public License versjon 3 eller en valgfri senere versjon. GNU General Public License 
utgis av Free Software Foundation.\n"
 "\n"
-"GIMP er distribuert med et ønske om at det vil være nyttig, men UTEN ENHVER "
-"FORM FOR GARANTI. GIMP er uten garanti for at det er salgbart eller passer "
-"noe bestemt bruksområde. Se GNU General Public License for mer "
-"informasjon.\n"
+"GIMP er distribuert med et ønske om at det vil være nyttig, men UTEN ENHVER FORM FOR GARANTI. GIMP er uten 
garanti for at det er salgbart eller passer noe bestemt bruksområde. Se GNU General Public License for mer 
informasjon.\n"
 "\n"
-"Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med GIMP. "
-"Hvis dette ikke er tilfelle se http://www.gnu.org/licenses/.";
+"Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med GIMP. Hvis dette ikke er tilfelle se 
http://www.gnu.org/licenses/";
 
-#: ../app/app.c:224
+#: ../app/app.c:225
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to open a test swap file.\n"
@@ -73,8 +73,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kan ikke åpne en test av en mellomlagerfil.\n"
 "\n"
-"For å unngå datatap, sjekk plassering og rettigheter for mellomlagermappen "
-"angitt i brukervalgene (for tiden «%s»)."
+"For å unngå datatap, sjekk plassering og rettigheter for mellomlagermappen angitt i brukervalgene (for 
tiden «%s»)."
 
 #: ../app/batch.c:75
 #, c-format
@@ -180,11 +179,11 @@ msgstr "Skriv ut en gimprc-fil med standardinnstillinger til skjerm"
 msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
 msgstr ""
 
-#: ../app/main.c:389
+#: ../app/main.c:433
 msgid "[FILE|URI...]"
 msgstr "[FIL|URI...]"
 
-#: ../app/main.c:407
+#: ../app/main.c:455
 msgid ""
 "GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
 "Make sure a proper setup for your display environment exists."
@@ -192,20 +191,20 @@ msgstr ""
 "GIMP klarte ikke å initialisere det grafiske brukergrensesnittet.\n"
 "Kontroller at dine skjermomgivelser er korrekt satt opp."
 
-#: ../app/main.c:426
+#: ../app/main.c:474
 msgid "Another GIMP instance is already running."
 msgstr "En annen GIMP-instans kjører allerede."
 
-#: ../app/main.c:496
+#: ../app/main.c:546
 msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
 msgstr "GIMP-meldinger. Trykk en tast for å lukke vinduet."
 
-#: ../app/main.c:497
+#: ../app/main.c:547
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
 msgstr "(Trykk en tast for å lukke vinduet)\n"
 
-#: ../app/main.c:514
+#: ../app/main.c:564
 msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
 msgstr "GIMP-meldinger. Du kan minimere vinduet, men ikke lukk det."
 
@@ -241,7 +240,7 @@ msgstr ""
 #: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
 #, c-format
 msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
-msgstr ""
+msgstr "bruker %s versjon %s (kompilert mot versjon %s)"
 
 #: ../app/version.c:138
 #, c-format
@@ -255,7 +254,7 @@ msgstr "Penseleditor"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
 #: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:951
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:317 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2725
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:317 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2783
 msgid "Brushes"
 msgstr "Pensler"
 
@@ -302,7 +301,7 @@ msgstr "Kan dokkes"
 
 #. Document History
 #: ../app/actions/actions.c:145 ../app/dialogs/dialogs.c:329
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1573
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1612
 msgid "Document History"
 msgstr "Dokumenthistorikk"
 
@@ -334,7 +333,7 @@ msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
 #: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:325
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2745
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2803
 msgid "Fonts"
 msgstr "Skrifter"
 
@@ -345,12 +344,12 @@ msgstr "Graderingsbehandler"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
 #: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:971
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2741
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2799
 msgid "Gradients"
 msgstr "Graderinger"
 
 #: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:983
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2807
 msgid "Tool Presets"
 msgstr "Forhåndsinnstillinger for verktøy"
 
@@ -379,27 +378,29 @@ msgid "Layers"
 msgstr "Lag"
 
 #: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:400
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:143
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:148
 msgid "Palette Editor"
 msgstr "Palettbehandler"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
 #: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:966
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2737
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2795
 msgid "Palettes"
 msgstr "Paletter"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
 #: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:961
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:319 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2733
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:319 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2791
 msgid "Patterns"
 msgstr "Mønstre"
 
-#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2753
+#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2811
 msgid "Plug-Ins"
 msgstr "Programtillegg"
 
+#. Quick Mask Color
 #: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:386
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2069
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Hurtigmaske"
 
@@ -426,11 +427,11 @@ msgid "Text Editor"
 msgstr "Tekstbehandler"
 
 #: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:298
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1854 ../app/gui/gui.c:424
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1898 ../app/gui/gui.c:464
 msgid "Tool Options"
 msgstr "Verktøyinnstillinger"
 
-#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:388
+#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:391
 msgid "Tools"
 msgstr "Verktøy"
 
@@ -724,8 +725,7 @@ msgctxt "channels-action"
 msgid "Intersect this channel with the current selection"
 msgstr "Kryss denne kanalen med aktivt utvalg"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:85
-#: ../app/actions/channels-commands.c:402
+#: ../app/actions/channels-commands.c:85 ../app/actions/channels-commands.c:402
 msgid "Channel Attributes"
 msgstr "Attributter for kanal"
 
@@ -737,8 +737,7 @@ msgstr "Rediger attributter for kanal"
 msgid "Edit Channel Color"
 msgstr "Rediger farge for kanal"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:91
-#: ../app/actions/channels-commands.c:123
+#: ../app/actions/channels-commands.c:91 ../app/actions/channels-commands.c:123
 msgid "_Fill opacity:"
 msgstr "_Fyllets dekkevne:"
 
@@ -762,7 +761,7 @@ msgid "New Channel Color"
 msgstr "Farge på ny kanal"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:257
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:632
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:646
 #: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:258
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:776
 #, c-format
@@ -949,25 +948,23 @@ msgid "Pointer Information Menu"
 msgstr "Pekerinformasjonsmeny"
 
 #: ../app/actions/cursor-info-actions.c:47
-#, fuzzy
 msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "_Prøve sammenflettet"
 
 #: ../app/actions/cursor-info-actions.c:48
-#, fuzzy
 msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "Use the composite color of all visible layers"
-msgstr "Baser utvalg på alle synlige lag"
+msgstr "Bruk sammensatt farge fra alle synlige lag"
 
 #: ../app/actions/data-commands.c:89 ../app/actions/documents-commands.c:344
-#: ../app/actions/file-commands.c:194 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:232
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:277
+#: ../app/actions/file-commands.c:201 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:220
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:265
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:213
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:225
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:578
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:736 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:170
-#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:833
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:592
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:736 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:168
+#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:817
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening '%s' failed:\n"
@@ -978,9 +975,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:118
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:72
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1521
+#: ../app/actions/data-commands.c:118 ../app/actions/tool-options-commands.c:72
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1529
 #: ../app/core/gimppalette-import.c:211 ../app/core/gimppalette-load.c:224
 #: ../app/core/gimppalette.c:399 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771
 #: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:94
@@ -1216,13 +1212,11 @@ msgid "Open the palette editor"
 msgstr "Åpne palettredigering"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:187
-#, fuzzy
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Tool presets"
 msgstr "Verktøyinnstillinger"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:188
-#, fuzzy
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open tool presets dialog"
 msgstr "Åpne verktøyvalgvinduet"
@@ -1303,10 +1297,9 @@ msgid "_Input Devices"
 msgstr "_Inndataenheter"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:241
-#, fuzzy
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the input devices editor"
-msgstr "Åpne gradientredigering"
+msgstr "Åpne redigering av inndataenheter"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:246
 msgctxt "dialogs-action"
@@ -1338,30 +1331,35 @@ msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Show some helpful tips on using GIMP"
 msgstr "Vis nyttige tips for bruk av GIMP"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:264
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "_About"
-msgstr "_Om"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:265
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:265 ../app/actions/dialogs-actions.c:271
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "About GIMP"
 msgstr "Om GIMP"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:328
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1943 ../app/widgets/gimptoolbox.c:555
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:267
+msgctxt "dialogs-action"
+msgid "About"
+msgstr "Om"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:269
+msgctxt "dialogs-action"
+msgid "_About"
+msgstr "_Om"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:333
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1988 ../app/widgets/gimptoolbox.c:539
 msgid "Toolbox"
 msgstr "Verktøykasse"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:329
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:334
 msgid "Raise the toolbox"
 msgstr "Løft verktøykassen"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:333
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:338
 msgid "New Toolbox"
 msgstr "Ny verktøykasse"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:334
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:339
 msgid "Create a new toolbox"
 msgstr "Lag en ny verktøykasse"
 
@@ -2366,7 +2364,7 @@ msgstr ""
 #: ../app/actions/file-actions.c:140
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save and Close..."
-msgstr "Lagre og lukk..."
+msgstr "Lagre og lukk …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:141
 msgctxt "file-action"
@@ -2375,8 +2373,8 @@ msgstr "Lagre bildet og lukk vinduet"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:146
 msgctxt "file-action"
-msgid "Export to"
-msgstr "Eksporter til"
+msgid "Export"
+msgstr "Eksporter"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:147
 msgctxt "file-action"
@@ -2395,8 +2393,8 @@ msgstr "Eksporter bildet tilbake til importert fil i importformatet"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:158
 msgctxt "file-action"
-msgid "Export..."
-msgstr "Eksporter …"
+msgid "Export As..."
+msgstr "Eksporter som …"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:159
 msgctxt "file-action"
@@ -2414,52 +2412,53 @@ msgid "Over_write %s"
 msgstr "Overskri_v %s"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:306
-msgid "Export to"
-msgstr "Eksporter til"
+msgid "Export"
+msgstr "Eksporter"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:112 ../app/actions/file-commands.c:492
+#: ../app/actions/file-commands.c:119 ../app/actions/file-commands.c:497
 #: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:77
 msgid "Open Image"
 msgstr "Åpne bilde"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:133
+#: ../app/actions/file-commands.c:140
 msgid "Open Image as Layers"
 msgstr "Åpne bilde som lag"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:265
+#: ../app/actions/file-commands.c:272
 msgid "No changes need to be saved"
 msgstr "Ingen endringer å lagre"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:272 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:95
+#: ../app/actions/file-commands.c:279 ../app/actions/file-commands.c:703
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:103
 msgid "Save Image"
 msgstr "Lagre bilde"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:278
+#: ../app/actions/file-commands.c:285
 msgid "Save a Copy of the Image"
 msgstr "Lagre en kopi av bildet"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:356
+#: ../app/actions/file-commands.c:371
 msgid "Create New Template"
 msgstr "Opprett ny mal"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:360
+#: ../app/actions/file-commands.c:375
 msgid "Enter a name for this template"
 msgstr "Skriv inn et navn for denne malen"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:394
+#: ../app/actions/file-commands.c:405
 msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
 msgstr "Gjenoppretting feilet. Ingen filnavn assosiert med dette bildet."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:407
+#: ../app/actions/file-commands.c:417
 msgid "Revert Image"
 msgstr "Forkast bilde"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:438
+#: ../app/actions/file-commands.c:443
 #, c-format
 msgid "Revert '%s' to '%s'?"
 msgstr "Forkast '%s' til '%s'?"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:444
+#: ../app/actions/file-commands.c:449
 msgid ""
 "By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
 "changes, including all undo information."
@@ -2467,11 +2466,11 @@ msgstr ""
 "Ved å forkaste bildet til forrige lagring, mister du alle endringer, "
 "inkludert all angreinformasjon."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:655
+#: ../app/actions/file-commands.c:733
 msgid "(Unnamed Template)"
 msgstr "(Mal uten navn)"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:706
+#: ../app/actions/file-commands.c:784
 #, c-format
 msgid ""
 "Reverting to '%s' failed:\n"
@@ -2495,7 +2494,7 @@ msgstr "_Last skrifter på nytt"
 #: ../app/actions/fonts-actions.c:48
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "Rescan the installed fonts"
-msgstr ""
+msgstr "Søk gjennom installerte skrifter på nytt"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:45
 msgctxt "gradient-editor-action"
@@ -3211,7 +3210,7 @@ msgid "Set Image Canvas Size"
 msgstr "Sett størrelse på bildelerret"
 
 #: ../app/actions/image-commands.c:266 ../app/actions/image-commands.c:290
-#: ../app/actions/image-commands.c:583
+#: ../app/actions/image-commands.c:594
 msgid "Resizing"
 msgstr "Skalerer"
 
@@ -3219,16 +3218,14 @@ msgstr "Skalerer"
 msgid "Set Image Print Resolution"
 msgstr "Velg bildets utskriftsoppløsning"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:379
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:159
+#: ../app/actions/image-commands.c:379 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:159
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:247
 #: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:162
 msgid "Flipping"
 msgstr "Vender"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:403
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:602
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:694 ../app/pdb/image-cmds.c:533
+#: ../app/actions/image-commands.c:403 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:602
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:694 ../app/pdb/image-cmds.c:534
 #: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:433 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:245
 #: ../app/tools/gimprotatetool.c:125
 msgid "Rotating"
@@ -3238,21 +3235,21 @@ msgstr "Roterer"
 msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
 msgstr "Kunne ikke beskjære fordi dette utvalget er tomt."
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:630
+#: ../app/actions/image-commands.c:641
 msgid "Change Print Size"
 msgstr "Endre utskriftsstørrelse"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:671
+#: ../app/actions/image-commands.c:682
 msgid "Scale Image"
 msgstr "Skaler bilde"
 
 #. Scaling
-#: ../app/actions/image-commands.c:682 ../app/actions/layers-commands.c:1145
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1899
+#: ../app/actions/image-commands.c:693 ../app/actions/layers-commands.c:1145
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1943
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:783
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:872 ../app/pdb/image-cmds.c:405
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:441 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:524
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:333 ../app/pdb/layer-cmds.c:378
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:872 ../app/pdb/image-cmds.c:406
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:442 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:524
+#: ../app/pdb/layer-cmds.c:330 ../app/pdb/layer-cmds.c:375
 #: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:334 ../app/tools/gimpscaletool.c:118
 msgid "Scaling"
 msgstr "Skalering"
@@ -3787,7 +3784,7 @@ msgstr "Snarvei: "
 #.
 #: ../app/actions/layers-actions.c:447
 msgid "-Click on thumbnail in Layers dockable"
-msgstr ""
+msgstr "-klikk på miniatyr i lagdokk"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:605 ../app/actions/layers-actions.c:606
 msgctxt "layers-action"
@@ -4282,7 +4279,6 @@ msgid "Sample Point Menu"
 msgstr "Prøvepunktmeny"
 
 #: ../app/actions/sample-points-actions.c:46
-#, fuzzy
 msgctxt "sample-points-action"
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "_Prøve sammenflettet"
@@ -4345,7 +4341,7 @@ msgstr "Lag et flytende utvalg"
 #: ../app/actions/select-actions.c:74
 msgctxt "select-action"
 msgid "Fea_ther..."
-msgstr "F_jær..."
+msgstr "F_jær …"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:76
 msgctxt "select-action"
@@ -4358,7 +4354,6 @@ msgid "_Sharpen"
 msgstr "Gjør _skarpere"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:82
-#, fuzzy
 msgctxt "select-action"
 msgid "Remove fuzziness from the selection"
 msgstr "Fjern uskarphet fra utvalget"
@@ -4404,7 +4399,6 @@ msgid "Save the selection to a channel"
 msgstr "Lagre utvalget til en kanal"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:111
-#, fuzzy
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Stroke Selection..."
 msgstr "_Strek opp utvalg …"
@@ -4415,7 +4409,6 @@ msgid "Paint along the selection outline"
 msgstr "Tegn en strek langs utvalgets kontur"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:117
-#, fuzzy
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Stroke Selection"
 msgstr "_Strek opp utvalg"
@@ -4606,15 +4599,14 @@ msgstr "Åpne tekstfil (UTF-8)"
 
 #: ../app/actions/text-editor-commands.c:143
 #: ../app/actions/text-tool-commands.c:226 ../app/config/gimpconfig-file.c:58
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:140 ../app/core/gimpbrush-load.c:424
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81 ../app/core/gimpcurve-load.c:54
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:63 ../app/core/gimppalette-load.c:77
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:274 ../app/core/gimppalette-load.c:320
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:377 ../app/core/gimppalette-load.c:467
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:634 ../app/core/gimppattern-load.c:76
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:649 ../app/tools/gimplevelstool.c:747
-#: ../app/xcf/xcf.c:329
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:142 ../app/core/gimpbrush-load.c:443
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81
+#: ../app/core/gimpcurve-load.c:54 ../app/core/gimpgradient-load.c:63
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:77 ../app/core/gimppalette-load.c:274
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:320 ../app/core/gimppalette-load.c:377
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:467 ../app/core/gimppalette-load.c:634
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:76 ../app/tools/gimpcurvestool.c:658
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:747 ../app/xcf/xcf.c:359
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
 msgstr "Kan ikke åpne «%s» for lesing: %s"
@@ -5187,13 +5179,13 @@ msgstr "Lag en ny visning av dette bildet"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:82
 msgctxt "view-action"
-msgid "_Close"
-msgstr "_Lukk"
+msgid "_Close View"
+msgstr "_Lukk visning"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:83
 msgctxt "view-action"
-msgid "Close this image window"
-msgstr "Lukk dette bildevinduet"
+msgid "Close the active image view"
+msgstr "Lukk aktivt bildevindu"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:88
 msgctxt "view-action"
@@ -5416,15 +5408,14 @@ msgid "Toggle fullscreen view"
 msgstr "Slå av/på fullskjermvisning"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:238
-#, fuzzy
 msgctxt "view-action"
 msgid "Use GEGL"
-msgstr "Bruk _GEGL"
+msgstr "Bruk GEGL"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:239
 msgctxt "view-action"
 msgid "Use GEGL to create this window's projection"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk GEGL til å lage prosjiseringen for dette vinduet"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:263
 msgctxt "view-zoom-action"
@@ -5432,10 +5423,9 @@ msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zoom _ut"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:264 ../app/actions/view-actions.c:276
-#, fuzzy
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom out"
-msgstr "Forminske"
+msgstr "Zoom ut"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:269
 msgctxt "view-zoom-action"
@@ -5443,7 +5433,6 @@ msgid "Zoom _In"
 msgstr "Zoom _inn"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:270 ../app/actions/view-actions.c:282
-#, fuzzy
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Zoom inn"
@@ -5458,185 +5447,184 @@ msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zoom inn"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:300
+#: ../app/actions/view-actions.c:300 ../app/actions/view-actions.c:306
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1_6:1 (1600%)"
 msgstr "1_6:1 (1600%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:301
+#: ../app/actions/view-actions.c:301 ../app/actions/view-actions.c:307
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 16:1"
 msgstr "Zoom 16:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:306
+#: ../app/actions/view-actions.c:312 ../app/actions/view-actions.c:318
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_8:1 (800%)"
 msgstr "_8:1 (800%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:307
+#: ../app/actions/view-actions.c:313 ../app/actions/view-actions.c:319
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 8:1"
 msgstr "Zoom 8:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:312
+#: ../app/actions/view-actions.c:324 ../app/actions/view-actions.c:330
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_4:1 (400%)"
 msgstr "_4:1 (400%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:313
+#: ../app/actions/view-actions.c:325 ../app/actions/view-actions.c:331
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 4:1"
 msgstr "Zoom 4:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:318
+#: ../app/actions/view-actions.c:336 ../app/actions/view-actions.c:342
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_2:1 (200%)"
 msgstr "_2:1 (200%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:319
+#: ../app/actions/view-actions.c:337 ../app/actions/view-actions.c:343
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 2:1"
 msgstr "Zoom 2:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:324
+#: ../app/actions/view-actions.c:348 ../app/actions/view-actions.c:354
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_1:1 (100%)"
 msgstr "_1:1 (100%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:325
+#: ../app/actions/view-actions.c:349 ../app/actions/view-actions.c:355
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:1"
 msgstr "Zoom 1:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:330
+#: ../app/actions/view-actions.c:360
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_2 (50%)"
 msgstr "1:_2 (50%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:331
+#: ../app/actions/view-actions.c:361
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:2"
 msgstr "Zoom 1:2"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:336
+#: ../app/actions/view-actions.c:366
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_4 (25%)"
 msgstr "1:_4 (25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:337
+#: ../app/actions/view-actions.c:367
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:4"
 msgstr "Zoom 1:4"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:342
+#: ../app/actions/view-actions.c:372
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_8 (12.5%)"
 msgstr "1:_8 (12.5%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:343
+#: ../app/actions/view-actions.c:373
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:8"
 msgstr "Zoom 1:8"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:348
+#: ../app/actions/view-actions.c:378
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:1_6 (6.25%)"
 msgstr "1:1_6 (6.25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:349
+#: ../app/actions/view-actions.c:379
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:16"
 msgstr "Zoom 1:16"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:354
+#: ../app/actions/view-actions.c:384
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Othe_r..."
 msgstr "_Annen..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:355
+#: ../app/actions/view-actions.c:385
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Set a custom zoom factor"
 msgstr "Velg en egendefinert forstørringsgsgrad"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:363
+#: ../app/actions/view-actions.c:393
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "From _Theme"
 msgstr "Fra _tema"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:364
+#: ../app/actions/view-actions.c:394
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the current theme's background color"
 msgstr "Bruk bakgrunnsfarge fra gjeldende tema"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:369
+#: ../app/actions/view-actions.c:399
 #, fuzzy
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Light Check Color"
 msgstr "Farge for _lyse ruter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:370
+#: ../app/actions/view-actions.c:400
 #, fuzzy
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the light check color"
 msgstr "Bruk fargen fra de lyse rutene"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:375
+#: ../app/actions/view-actions.c:405
 #, fuzzy
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Dark Check Color"
 msgstr "Farge for _mørke ruter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:376
+#: ../app/actions/view-actions.c:406
 #, fuzzy
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the dark check color"
 msgstr "Bruk fargen fra de mørke rutene"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:381
+#: ../app/actions/view-actions.c:411
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Select _Custom Color..."
 msgstr "Velg _egendefinert farge..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:382
+#: ../app/actions/view-actions.c:412
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use an arbitrary color"
 msgstr "Bruk en vilkårlig farge"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:387
+#: ../app/actions/view-actions.c:417
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "As in _Preferences"
 msgstr "Som i _brukervalg"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:389
-#, fuzzy
+#: ../app/actions/view-actions.c:419
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Reset padding color to what's configured in preferences"
 msgstr "Nullstill fyllfargen til det som er satt opp i brukervalg"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:588
+#: ../app/actions/view-actions.c:618
 #, c-format
 msgid "Re_vert Zoom (%d%%)"
 msgstr "_Gjenopprett zoom (%d%%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:596
+#: ../app/actions/view-actions.c:626
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "Gjenopprett forstørringsgrad"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:731
+#: ../app/actions/view-actions.c:761
 #, c-format
 msgid "Othe_r (%s)..."
-msgstr "_Annen (%s)..."
+msgstr "_Annen (%s) …"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:740
+#: ../app/actions/view-actions.c:770
 #, c-format
 msgid "_Zoom (%s)"
 msgstr "_Zoom (%s)"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:585
+#: ../app/actions/view-commands.c:603
 msgid "Set Canvas Padding Color"
 msgstr "Sett fyllfarge for lerret"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:587
+#: ../app/actions/view-commands.c:605
 msgid "Set Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Velg egendefinert fyllfarge for lerret"
 
@@ -5650,62 +5638,60 @@ msgstr "Skjerm %s"
 msgid "Move this window to screen %s"
 msgstr "Flytt vinduet til skjerm %s"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:95
+#: ../app/actions/windows-actions.c:93
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Windows"
 msgstr "_Vinduer"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:97
+#: ../app/actions/windows-actions.c:95
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Recently Closed Docks"
 msgstr "Sist b_rukte dokker"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:99
+#: ../app/actions/windows-actions.c:97
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Dockable Dialogs"
 msgstr "_Vinduer kan dokkes"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:102
+#: ../app/actions/windows-actions.c:100
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Next Image"
 msgstr "Neste bilde"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:103
+#: ../app/actions/windows-actions.c:101
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Switch to the next image"
 msgstr "Bytt til neste vindu"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:108
+#: ../app/actions/windows-actions.c:106
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Previous Image"
 msgstr "Forrige bilde"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:109
+#: ../app/actions/windows-actions.c:107
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Switch to the previous image"
 msgstr "Bytt til forrige bilde"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:117
+#: ../app/actions/windows-actions.c:115
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Hide Docks"
 msgstr "Skjul dokker"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:118
+#: ../app/actions/windows-actions.c:116
 msgctxt "windows-action"
 msgid ""
 "When enabled docks and other dialogs are hidden, leaving only image windows."
 msgstr ""
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:124
+#: ../app/actions/windows-actions.c:122
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Single-Window Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Enkeltvindumodus"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:125
+#: ../app/actions/windows-actions.c:123
 msgctxt "windows-action"
-msgid ""
-"When enabled GIMP is in a single-window mode. Far from completely "
-"implemented!"
+msgid "When enabled GIMP is in a single-window mode."
 msgstr ""
 
 #: ../app/base/base-enums.c:23
@@ -5835,10 +5821,9 @@ msgid "Dodge"
 msgstr "Lysne"
 
 #: ../app/base/base-enums.c:130
-#, fuzzy
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Burn"
-msgstr "Mørkne"
+msgstr "Brenn"
 
 #: ../app/base/base-enums.c:131
 msgctxt "layer-mode-effects"
@@ -5999,19 +5984,19 @@ msgstr "Flott"
 #: ../app/config/config-enums.c:236
 msgctxt "handedness"
 msgid "Left-handed"
-msgstr ""
+msgstr "Venstrehendt"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:237
 msgctxt "handedness"
 msgid "Right-handed"
-msgstr ""
+msgstr "Høyrehendt"
 
 #: ../app/config/gimpconfig-file.c:67 ../app/core/gimpbrushgenerated-save.c:62
 #: ../app/core/gimpcurve-save.c:52 ../app/core/gimpgradient-save.c:50
 #: ../app/core/gimpgradient-save.c:144 ../app/core/gimppalette-save.c:56
-#: ../app/gui/themes.c:243 ../app/tools/gimpcurvestool.c:702
+#: ../app/gui/themes.c:248 ../app/tools/gimpcurvestool.c:711
 #: ../app/tools/gimplevelstool.c:800 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:81
-#: ../app/xcf/xcf.c:422
+#: ../app/xcf/xcf.c:452
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "Kan ikke åpne «%s» for skriving: %s"
@@ -6067,22 +6052,18 @@ msgid "How to handle embedded color profiles when opening a file."
 msgstr "Hvordan innbakte fargeprofiler skal håndteres når en vil åpnes."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:46
-msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
-msgstr "Spør om bekreftelse før et ulagret bilde lukkes."
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:49
 msgid "Sets the pixel format to use for mouse pointers."
 msgstr "Angir pikselformat for muspekere."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:52
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:49
 msgid "Sets the type of mouse pointers to use."
 msgstr "Angir muspekertype."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:55
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:52
 msgid "Sets the handedness for cursor positioning."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:58
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:55
 msgid ""
 "Context-dependent mouse pointers are helpful. They are enabled by default. "
 "However, they require overhead that you may want to do without."
@@ -6090,7 +6071,7 @@ msgstr ""
 "Kontekstavhengige muspekere kan være nyttige. De er påslått som standard. De "
 "krever litt ekstra, og du kan fint klare deg uten."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:74
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:71
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
 "pixel on the screen."
@@ -6098,13 +6079,13 @@ msgstr ""
 "Hvis påslått, vil dette gjøre at hvert piksel i et bilde blir koblet til en "
 "piksel på skjermen."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:96
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:93
 msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
 msgstr ""
 "Dette er avstanden i piksler hvor innrettings- og rutenettstilpassing "
 "aktiveres."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:112
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:109
 msgid ""
 "Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
 "algorithm. The seed fill starts at the initially selected pixel and "
@@ -6118,7 +6099,7 @@ msgstr ""
 "originalen er større enn den spesifiserte terskelen. Denne verdien "
 "representerer forvalgtterskelen."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:125
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:122
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The window type hint that is set on dock windows and the toolbox window. "
@@ -6128,36 +6109,36 @@ msgstr ""
 "Vindustypeforslag til dokkvinduer. Dette kan påvirke måten vindushåndtereren "
 "dekorerer og håndterer dokkvinduer."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:154
 msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
 msgstr "Gjør at valgt pensel vil bli brukt for med alle verktøy."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:160
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
 #, fuzzy
 msgid "When enabled, the selected dynamics will be used for all tools."
 msgstr "Gjør at valgt pensel vil bli brukt for med alle verktøy."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:163
 msgid "When enabled, the selected gradient will be used for all tools."
 msgstr "Gjør at valgt gradering vil bli brukt med alle verktøy."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:169
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
 msgid "When enabled, the selected pattern will be used for all tools."
 msgstr "Gjør at valgt mønster vil bli brukt med alle verktøy."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:183
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:180
 msgid "Sets the browser used by the help system."
 msgstr "Angir nettleseren som blir brukt av hjelpesystemet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:191
 msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
 msgstr "Angir teksten som skal vises i bildevinduets statuslinjer."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
 msgid "Sets the text to appear in image window titles."
 msgstr "Angir teksten som skal vises i bildevinduets tittelfelt."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:200
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
 "is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
@@ -6165,22 +6146,21 @@ msgstr ""
 "Gjør at hele bildet er synlig når det åpnes. Ellers vil det bli vist med en "
 "1:1-skala."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:204
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:201
 msgid ""
 "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
 msgstr ""
 "Angir interpolasjonsnivå brukt til skalering og andre transformasjoner."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
-#, fuzzy
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:208
 msgid "Specifies the language to use for the user interface."
-msgstr "Angir pikselformat for muspekere."
+msgstr "Spesifiserer språk som skal brukes i brukergrensesnittet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
 msgstr "Hvor mange filnavn til nylig åpnede filer skal vises i filmenyen."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:217
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
 msgid ""
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
@@ -6188,7 +6168,7 @@ msgstr ""
 "Farten til de marsjerende maurene i utvalgsomrisset. Denne verdien oppgis i "
 "millisekunder (lavere tid indikerer raskere marsjering)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:221
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:218
 msgid ""
 "GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
 "take more memory than the size specified here."
@@ -6196,7 +6176,7 @@ msgstr ""
 "GIMP vil advare brukeren om at det er gjort forsøk på å opprette et bilde "
 "som vil bruke mer minne enn det som er spesifisert her."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:231
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:228
 msgid ""
 "Sets the monitor's horizontal resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -6206,7 +6186,7 @@ msgstr ""
 "0, tvinges X-tjeneren til å bli spurt om både horisontal og vertikal "
 "oppløsningsinformasjon."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:236
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:233
 msgid ""
 "Sets the monitor's vertical resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -6216,7 +6196,7 @@ msgstr ""
 "tvinges X-tjeneren til å bli spurt om både horisontal og vertikal "
 "oppløsningsinformasjon."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:241
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:238
 msgid ""
 "If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
 "used to be the default behaviour in older versions."
@@ -6224,7 +6204,7 @@ msgstr ""
 "Gjør at flytteverktøyet setter redigert lag eller bane til aktivt. Dette "
 "pleide å være forvalgt oppførsel i tidligere versjoner."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:245
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:242
 msgid ""
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
@@ -6232,11 +6212,11 @@ msgstr ""
 "Angir størrelsen til navigasjonsforhåndsvisningen som er synlig i det "
 "nederste høyre hjørnet av bildevinduet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:249
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:246
 msgid "Sets how many processors GIMP should try to use simultaneously."
 msgstr "Bestemmer hvor mange prosessorer GIMP skal prøve å bruke på én gang."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:262
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:259
 #, fuzzy
 msgid ""
 "When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
@@ -6251,7 +6231,7 @@ msgstr ""
 "dårligere ytelse. Snodig nok vil denne funksjonen føre til bedre ytelse på "
 "noen X-tjenere."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:278
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:275
 msgid ""
 "Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
 "the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
@@ -6261,12 +6241,16 @@ msgstr ""
 "Forhåndsvisning i lag- og kanalvinduene er kjekke å ha, men de kan gjøre at "
 "ting går tregere ved arbeid på store bilder."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:283
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:280
 msgid ""
 "Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
 "dialogs."
 msgstr "Angir standard størrelse på forhåndsvisning av lag og kanaler."
 
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:284
+msgid "Sets the default quick mask color."
+msgstr ""
+
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:287
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
@@ -6409,7 +6393,7 @@ msgstr "Vis verktøytips når pekeren holdes over et element."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:367
 msgid "Use GIMP in a single-window mode."
-msgstr ""
+msgstr "Bruk GIMP i enkeltvindumodus"
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:370
 msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
@@ -6498,13 +6482,12 @@ msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr "Bytt forgrunns- og bakgrunnsfarge"
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:426
-#, fuzzy
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
-msgstr "Vis aktive _pensler, mønstre og graderinger"
+msgstr "Vis aktive _pensler, mønstre og graderinger i verktøboksen."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:429
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
-msgstr ""
+msgstr "Vis aktivt bilde i verktøyboksen."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:435
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
@@ -6547,8 +6530,8 @@ msgstr "Angir størrelsen på forhåndsvisningene i angrehistorikken."
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Gjør at F1-knappen vil åpne en hjelpeleser."
 
-#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:135 ../app/core/gimp-modules.c:133
-#: ../app/core/gimp-units.c:167 ../app/gui/session.c:279
+#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:135 ../app/core/gimp-modules.c:136
+#: ../app/core/gimp-units.c:167 ../app/gui/session.c:286
 #: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:212
 msgid "fatal parse error"
 msgstr "fatal feil i tolking"
@@ -6679,10 +6662,9 @@ msgid "Stroke with a paint tool"
 msgstr "Strek opp med et tegneverktøy"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:345
-#, fuzzy
 msgctxt "join-style"
 msgid "Miter"
-msgstr "Hjørne"
+msgstr "Mitre"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:346
 msgctxt "join-style"
@@ -6695,7 +6677,6 @@ msgid "Bevel"
 msgstr "Nivå"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:376
-#, fuzzy
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Butt"
 msgstr "Butt"
@@ -7036,12 +7017,12 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor floating selection"
 msgstr "Forankre flytende utvalg"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:862 ../app/core/gimp-edit.c:261
+#: ../app/core/core-enums.c:862 ../app/core/gimp-edit.c:293
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paste"
 msgstr "Lim inn"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:863 ../app/core/gimp-edit.c:502
+#: ../app/core/core-enums.c:863 ../app/core/gimp-edit.c:534
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Cut"
 msgstr "Klipp ut"
@@ -7217,170 +7198,169 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Not undoable"
 msgstr "Kan ikke angres"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1185
+#: ../app/core/core-enums.c:1187
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Composite"
 msgstr "Kompositt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1186
+#: ../app/core/core-enums.c:1188
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Red"
 msgstr "Rød"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1187
+#: ../app/core/core-enums.c:1189
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Green"
 msgstr "Grønn"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1188
+#: ../app/core/core-enums.c:1190
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1189
+#: ../app/core/core-enums.c:1191
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Hue"
 msgstr "Glød"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1190
+#: ../app/core/core-enums.c:1192
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Saturation"
 msgstr "Metning"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1191
+#: ../app/core/core-enums.c:1193
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Value"
 msgstr "Verdi"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1220
+#: ../app/core/core-enums.c:1222
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Message"
 msgstr "Melding"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1221
+#: ../app/core/core-enums.c:1223
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Warning"
 msgstr "Advarsel"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1222
+#: ../app/core/core-enums.c:1224
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1251
+#: ../app/core/core-enums.c:1253
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Spør hva som skal gjøres"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1252
+#: ../app/core/core-enums.c:1254
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Keep embedded profile"
 msgstr "Behold innlagt profil"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1253
+#: ../app/core/core-enums.c:1255
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Convert to RGB workspace"
 msgstr "Konverter til RGB-fargerom"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1290
+#: ../app/core/core-enums.c:1292
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Opacity"
 msgstr "Dekkevne"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1291
+#: ../app/core/core-enums.c:1293
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1292
+#: ../app/core/core-enums.c:1294
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Angle"
 msgstr "Vinkel"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1293
+#: ../app/core/core-enums.c:1295
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Color"
 msgstr "Farge"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1294
+#: ../app/core/core-enums.c:1296
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Hardness"
 msgstr "Hardhet"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1295
+#: ../app/core/core-enums.c:1297
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Force"
 msgstr "Tving"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1296
-#, fuzzy
+#: ../app/core/core-enums.c:1298
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Bredde- og høydeforhold"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1297
+#: ../app/core/core-enums.c:1299
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Spacing"
 msgstr "Mellomrom"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1298
+#: ../app/core/core-enums.c:1300
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Rate"
 msgstr "Rate"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1299
+#: ../app/core/core-enums.c:1301
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Flow"
 msgstr "Flyt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1300
+#: ../app/core/core-enums.c:1302
 #, fuzzy
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Jitter"
 msgstr "Hjørne"
 
 #: ../app/core/gimp-contexts.c:154 ../app/core/gimptooloptions.c:375
-#: ../app/gui/session.c:392 ../app/menus/menus.c:464
-#: ../app/widgets/gimpdevices.c:206
+#: ../app/gui/session.c:408 ../app/menus/menus.c:466
+#: ../app/widgets/gimpdevices.c:208
 #, c-format
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
 msgstr "Sletting av «%s» feilet: %s"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:189 ../app/core/gimpimage-new.c:309
+#: ../app/core/gimp-edit.c:190 ../app/core/gimpimage-new.c:309
 msgid "Pasted Layer"
 msgstr "Innlimt lag"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:388
+#: ../app/core/gimp-edit.c:420
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Clear"
 msgstr "Tøm"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:407
+#: ../app/core/gimp-edit.c:439
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Foreground Color"
 msgstr "Fyll med forgrunnsfarge"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:411
+#: ../app/core/gimp-edit.c:443
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Background Color"
 msgstr "Fyll med bakgrunnsfarge"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:415
+#: ../app/core/gimp-edit.c:447
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with White"
 msgstr "Fyll med hvitt"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:419
+#: ../app/core/gimp-edit.c:451
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Transparency"
 msgstr "Fyll med gjennomsiktighet"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:423
+#: ../app/core/gimp-edit.c:455
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Pattern"
 msgstr "Fyll med mønster"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:515
+#: ../app/core/gimp-edit.c:547
 msgid "Global Buffer"
 msgstr "Globalt buffer"
 
@@ -7414,7 +7394,7 @@ msgstr "Forgrunn til gjennomsiktig"
 msgid "tags-locale:C"
 msgstr "tips-locale:nb"
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:159
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems you have used GIMP %s before. GIMP will now migrate your user "
@@ -7423,7 +7403,7 @@ msgstr ""
 "Det ser ut til at du har brukt GIMP %s før. GIMP vil nå overføre "
 "innstillingene dine til «%s»."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:164
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:208
 #, c-format
 msgid ""
 "It appears that you are using GIMP for the first time. GIMP will now create "
@@ -7432,17 +7412,17 @@ msgstr ""
 "Det ser ut til at du bruker GIMP for første gang på denne maskinen. GIMP "
 "vil nå opprette en mappe med navn «%s» og kopiere noen filer dit."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:316
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:359
 #, c-format
 msgid "Copying file '%s' from '%s'..."
 msgstr "Kopierer fil «%s» fra «%s»..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:331 ../app/core/gimp-user-install.c:357
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:374 ../app/core/gimp-user-install.c:400
 #, c-format
 msgid "Creating folder '%s'..."
 msgstr "Oppretter mappe «%s»..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:342 ../app/core/gimp-user-install.c:368
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:385 ../app/core/gimp-user-install.c:411
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder '%s': %s"
 msgstr "Kan ikke opprette mappe «%s»: %s"
@@ -7466,8 +7446,8 @@ msgid "Parasites"
 msgstr "Parasitter"
 
 #. initialize the list of gimp dynamics
-#: ../app/core/gimp.c:956 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2729
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:203
+#: ../app/core/gimp.c:956 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2787
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:201
 msgid "Dynamics"
 msgstr ""
 
@@ -7477,66 +7457,80 @@ msgid "Fonts (this may take a while)"
 msgstr "Skrifttyper (dette kan ta tid)"
 
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:993 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2761
+#: ../app/core/gimp.c:993 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2819
 msgid "Modules"
 msgstr "Moduler"
 
 #. update tag cache
 #: ../app/core/gimp.c:997
 msgid "Updating tag cache"
-msgstr ""
+msgstr "Oppdaterer etikettbuffer"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:178
-#, fuzzy, c-format
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:180
+#, c-format
 msgid "Could not read %d byte from '%s': %s"
 msgid_plural "Could not read %d bytes from '%s': %s"
-msgstr[0] "Kunne ikke lese %d bytes fra «%s»: %s"
+msgstr[0] "Kunne ikke lese %d byte fra «%s»: %s"
 msgstr[1] "Kunne ikke lese %d bytes fra «%s»: %s"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:200
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:202
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Bredde = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:209
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:211
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Høyde = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:218
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:220
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Bytes = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:242
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:244
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Ukjent dybde %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:255
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:257
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Ukjent versjon %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:271 ../app/core/gimpbrush-load.c:391
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:725
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:273 ../app/core/gimpbrush-load.c:410
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:626 ../app/core/gimpbrush-load.c:700
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:763 ../app/core/gimpbrush-load.c:779
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:822
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Filen ser ut til å være avkuttet."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:279 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:281 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
 #: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:97
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
 msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfil «%s»."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:286 ../app/core/gimppattern-load.c:146
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:288 ../app/core/gimppattern-load.c:146
 #: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:83
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:317
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Uten navn"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:380
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:354
+#, c-format
+msgid ""
+"Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
+"GIMP brushes must be GRAY or RGBA.\n"
+"This might be an obsolete GIMP brush file, try loading it as image and save "
+"it again."
+msgstr ""
+"Fatal feil i penselfil «%s»: Penseldybde ikke støttet %d\n"
+"GIMP-penseler må være GRAY eller RGBA.\n"
+"Dette kan være en utdatert penselfil for GIMP. Prøv å laste den som et bilde og lagre den igjen."
+
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:399
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
@@ -7545,14 +7539,14 @@ msgstr ""
 "Fatal feil i penselfil «%s»: Penseldybde ikke støttet %d\n"
 "GIMP-penseler må være GRAY eller RGBA."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:452
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:471 ../app/core/gimpbrush-load.c:909
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
 msgstr ""
 "Fatal feil i penselfil «%s»: Klarte ikke å dekode abr-formatversjon %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:619
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:647
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Wide brushes are not supported."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Ikke en GIMP-penselfil."
@@ -7594,14 +7588,12 @@ msgid "Error while reading brush file '%s': %s"
 msgstr "Feil under lesing av penselfil «%s»: %s"
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Brush Shape"
-msgstr "Pensler"
+msgstr "Penselform"
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Brush Radius"
-msgstr "Penseleditor"
+msgstr "Penselradius"
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:144
 #, fuzzy
@@ -7609,22 +7601,18 @@ msgid "Brush Spikes"
 msgstr "Pensler"
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Brush Hardness"
-msgstr "Hardhet"
+msgstr "Hardhet for pensel"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:159 ../app/paint/gimppaintoptions.c:150
-#, fuzzy
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:159 ../app/paint/gimppaintoptions.c:151
 msgid "Brush Aspect Ratio"
-msgstr "Bredde- og høydeforhold"
+msgstr "Bredde- og høydeforhold for pensel"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:166 ../app/paint/gimppaintoptions.c:154
-#, fuzzy
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:166 ../app/paint/gimppaintoptions.c:155
 msgid "Brush Angle"
-msgstr "Pensler"
+msgstr "Vinkel for pensel"
 
 #: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:113 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:133
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:224
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
 msgstr "Fatal feil i penselfil «%s»: Filen er korrupt."
@@ -7787,21 +7775,21 @@ msgstr "Krymp kanal"
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr "Kan ikke tegne på tom kanal."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1758
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1763
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Color"
 msgstr "Sett kanalfarge"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1824
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1829
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Opacity"
 msgstr "Sett kanalens dekkevne"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1932 ../app/core/gimpselection.c:154
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1937 ../app/core/gimpselection.c:154
 msgid "Selection Mask"
 msgstr "Utvalgsmaske"
 
-#: ../app/core/gimpcontext.c:639 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:113
+#: ../app/core/gimpcontext.c:639 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:109
 #: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:177 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:284
 msgid "Opacity"
 msgstr "Dekkevne"
@@ -7810,13 +7798,13 @@ msgstr "Dekkevne"
 msgid "Paint Mode"
 msgstr "Tegnemodus"
 
-#: ../app/core/gimpdata.c:670
+#: ../app/core/gimpdata.c:690
 #, c-format
 msgid "Could not delete '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke slette «%s»: %s"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:428 ../app/core/gimpdatafactory.c:457
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:623 ../app/core/gimpdatafactory.c:645
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:445 ../app/core/gimpdatafactory.c:470
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:637 ../app/core/gimpdatafactory.c:659
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save data:\n"
@@ -7827,17 +7815,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "«%s»"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:537 ../app/core/gimpdatafactory.c:540
-#: ../app/core/gimpitem.c:493 ../app/core/gimpitem.c:496
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:551 ../app/core/gimpdatafactory.c:554
+#: ../app/core/gimpitem.c:495 ../app/core/gimpitem.c:498
 msgid "copy"
 msgstr "kopier"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:549 ../app/core/gimpitem.c:505
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:563 ../app/core/gimpitem.c:507
 #, c-format
 msgid "%s copy"
 msgstr "%s kopier"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:742
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
@@ -7845,7 +7833,7 @@ msgid ""
 "dialog's 'Folders' section."
 msgstr ""
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:763
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:777
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
@@ -7853,12 +7841,12 @@ msgid ""
 "fix it in the Preferences dialog's 'Folders' section."
 msgstr ""
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:773
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:787
 #, c-format
 msgid "You don't have any writable data folder configured."
 msgstr "Du har ikke satt opp en skrivbar datamappe."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:937
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:955
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load data:\n"
@@ -7875,11 +7863,7 @@ msgid "Blend"
 msgstr "Fortynn"
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:70
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Brightness_Contrast"
-msgstr "Lysstyrke/_kontrast"
-
-#: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:81
+#: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:83
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Brightness-Contrast"
 msgstr "Lysstyrke-Kontrast"
@@ -7955,13 +7939,13 @@ msgid "Posterize"
 msgstr "Posterisering"
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:272
-#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:333 ../app/vectors/gimpvectors.c:556
+#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:330 ../app/vectors/gimpvectors.c:556
 msgid "Not enough points to stroke"
 msgstr ""
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:273
 msgid "Not enough points to fill"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke nok punkter til å fylle ut"
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:404
 msgctxt "undo-type"
@@ -7971,7 +7955,7 @@ msgstr "Render strøk"
 #: ../app/core/gimpdrawable-threshold.c:70
 #: ../app/core/gimpdrawable-threshold.c:81 ../app/tools/gimpblendoptions.c:275
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:285
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:215
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:216
 #: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:90
 msgid "Threshold"
 msgstr "Terskel"
@@ -8047,35 +8031,35 @@ msgstr "Ingen lineære gradienter funnet i «%s»"
 msgid "Failed to import gradients from '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke importere gradienter fra «%s»: %s."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:84
+#: ../app/core/gimpgrid.c:85
 msgid "Line style used for the grid."
 msgstr "Linjestil som brukes i rutenettet."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:90
+#: ../app/core/gimpgrid.c:91
 msgid "The foreground color of the grid."
 msgstr "Forgrunnsfargen til rutenettet."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:95
+#: ../app/core/gimpgrid.c:96
 msgid ""
 "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
 msgstr "Bakgrunnsfargen til rutenettet, brukes kun i dobbelstreket linjestil."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:101
+#: ../app/core/gimpgrid.c:102
 msgid "Horizontal spacing of grid lines."
 msgstr "Horisontal linjeavstand for rutenettet."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:106
+#: ../app/core/gimpgrid.c:107
 msgid "Vertical spacing of grid lines."
 msgstr "Vertikal linjeavstand for rutenettet."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:115
+#: ../app/core/gimpgrid.c:116
 msgid ""
 "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr ""
 "Horisontal forskyvning av den første linja i rutenettet. Dette kan være et "
 "negativt tall."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:122
+#: ../app/core/gimpgrid.c:123
 msgid "Vertical offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr ""
 "Vertikal forskyvning av den første linja i rutenettet. Dette kan være et "
@@ -8128,19 +8112,24 @@ msgstr "Organiser objekter"
 #: ../app/core/gimpimage-colormap.c:64
 #, c-format
 msgid "Colormap of Image #%d (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Fargekart for bilde #%d (%s)"
 
 #: ../app/core/gimpimage-colormap.c:162
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Colormap"
 msgstr "Sett fargekart"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:243
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:210
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Unset Colormap"
+msgstr "Fjern fargekart"
+
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:263
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Colormap entry"
 msgstr "Endre fargekartinnslag"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:271
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:291
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Color to Colormap"
 msgstr "Legg til farge i fargekart"
@@ -8207,17 +8196,17 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Translate Items"
 msgstr "Oversett oppføringer"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:78
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:79
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Items"
 msgstr "Vend oppføringer"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:105
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:108 ../app/core/gimpitem-linked.c:125
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Items"
 msgstr "Roter oppføringer"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:135
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:140
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Items"
 msgstr "Transformer oppføringer"
@@ -8227,41 +8216,43 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Layers"
 msgstr "Flett sammen synlige lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:178
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:195
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flatten Image"
 msgstr "Flat ut bilde"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:248
-#, fuzzy
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:217
+msgid "Cannot flatten an image without any visible layer."
+msgstr "Kan ikke flate ut et bilde uten et synlig lag."
+
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:260
 msgid "Cannot merge down to a layer group."
-msgstr "Kan ikke endre navn på lagmasker."
+msgstr "Kan ikke flette ned til en laggruppe."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:255
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
 msgid "The layer to merge down to is locked."
-msgstr ""
+msgstr "Laget som skal flettes ned er låst."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
-#, fuzzy
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:279
 msgid "There is no visible layer to merge down to."
-msgstr "Det finnes ingen lag å transformere."
+msgstr "Det finnes ingen synlige lag å flette ned til."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:277
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:289
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Down"
 msgstr "Flett ned"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:305
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:317
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Layer Group"
 msgstr "Flett laggruppe"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:358
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:370
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Paths"
 msgstr "Flett sammen synlige baner"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:394
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:406
 msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
 msgstr "Ikke nok synlige baner til å gjøre sammenslåing. Det må være minst to."
 
@@ -8294,7 +8285,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Sample Point"
 msgstr "Flytt prøvepunkt"
 
-#: ../app/core/gimpimage-scale.c:87
+#: ../app/core/gimpimage-scale.c:88
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Image"
 msgstr "Skaler bilde"
@@ -8304,125 +8295,137 @@ msgstr "Skaler bilde"
 msgid "Can't undo %s"
 msgstr "Kan ikke angre %s"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1806
+#: ../app/core/gimpimage.c:1784
+msgid " (exported)"
+msgstr " (eksportert)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:1788
+msgid " (overwritten)"
+msgstr " (overskrevet)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:1797
+msgid " (imported)"
+msgstr " (importert)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:1939
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Resolution"
 msgstr "Endre bildets oppløsning"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1858
+#: ../app/core/gimpimage.c:1991
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Unit"
 msgstr "Endre bildets enhet"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2850
+#: ../app/core/gimpimage.c:3004
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Image"
 msgstr "Fest parasitt på bilde"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2891
+#: ../app/core/gimpimage.c:3045
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Image"
 msgstr "Fjern parasitt fra bilde"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3600
+#: ../app/core/gimpimage.c:3754
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Legg til lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3650 ../app/core/gimpimage.c:3670
+#: ../app/core/gimpimage.c:3804 ../app/core/gimpimage.c:3824
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Layer"
 msgstr "Fjern lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3664
+#: ../app/core/gimpimage.c:3818
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Floating Selection"
 msgstr "Opphev flytende utvalg"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3832
+#: ../app/core/gimpimage.c:3983
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Channel"
 msgstr "Legg til kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3870 ../app/core/gimpimage.c:3883
+#: ../app/core/gimpimage.c:4021 ../app/core/gimpimage.c:4034
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Channel"
 msgstr "Fjern kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3937
+#: ../app/core/gimpimage.c:4088
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Path"
 msgstr "Legg til bane"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3968
+#: ../app/core/gimpimage.c:4119
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Path"
 msgstr "Fjern bane"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:697 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1711
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:719 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1750
 msgid "Folder"
 msgstr "Mappe"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:702
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:724
 msgid "Special File"
 msgstr "Spesiell fil"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:718
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:740
 msgid "Remote File"
 msgstr "Nettverksfil"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:737
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:759
 msgid "Click to create preview"
 msgstr "Klikk for å opprette forhåndsvisning"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:743
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:765
 msgid "Loading preview..."
 msgstr "Laster forhåndsvisning..."
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:749
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:771
 msgid "Preview is out of date"
 msgstr "Forhåndsvisning er utdatert"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:755
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:777
 msgid "Cannot create preview"
 msgstr "Kan ikke opprette forhåndsvisning"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:765
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:787
 msgid "(Preview may be out of date)"
 msgstr "(Forhåndsvisning kan være utdatert)"
 
 #. pixel size
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:774 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:441
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:427 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:565
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:796 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:440
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:432 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:581
 #, c-format
 msgid "%d × %d pixel"
 msgid_plural "%d × %d pixels"
 msgstr[0] "%d x %d piksler"
 msgstr[1] "%d x %d piksler"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:797 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:336
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:819 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:317
 #, c-format
 msgid "%d layer"
 msgid_plural "%d layers"
 msgstr[0] "%d lag"
 msgstr[1] "%d lag"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:845
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:867
 #, c-format
 msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke åpne miniatyrfil «%s»: %s"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1815
+#: ../app/core/gimpitem.c:1819
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite"
 msgstr "Fest parasitt"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1825
+#: ../app/core/gimpitem.c:1829
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Item"
 msgstr "Fest parasitt til element"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1876 ../app/core/gimpitem.c:1883
+#: ../app/core/gimpitem.c:1880 ../app/core/gimpitem.c:1887
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Item"
 msgstr "Fjern parasitt fra element"
@@ -8431,6 +8434,10 @@ msgstr "Fjern parasitt fra element"
 msgid "Set Item Exclusive Visible"
 msgstr "Gjør elementet eksklusivt synlig"
 
+#: ../app/core/gimpitem-exclusive.c:172
+msgid "Set Item Exclusive Linked"
+msgstr "Gjør elementet eksklusivt lenket"
+
 #: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:95
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor Floating Selection"
@@ -8512,7 +8519,7 @@ msgstr "Laget kan ikke løftes høyere."
 msgid "Layer cannot be lowered more."
 msgstr "Laget kan ikke senkes lavere."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:450 ../app/core/gimplayer.c:1528
+#: ../app/core/gimplayer.c:450 ../app/core/gimplayer.c:1532
 #: ../app/core/gimplayermask.c:236
 #, c-format
 msgid "%s mask"
@@ -8527,47 +8534,47 @@ msgstr ""
 "Flytende utvalg\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1448
+#: ../app/core/gimplayer.c:1452
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
 msgstr "Kunne ikke legge til lagmaske siden laget allerede har en."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1459
+#: ../app/core/gimplayer.c:1463
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr ""
 "Kan ikke legge til lagmaske med forskjellig dimensjon fra det spesifiserte "
 "laget."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1465
+#: ../app/core/gimplayer.c:1469
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "Legg til lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1583
+#: ../app/core/gimplayer.c:1587
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "Overfør gjennomsiktighet til maske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1753
+#: ../app/core/gimplayer.c:1757
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "Bruk lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1754
+#: ../app/core/gimplayer.c:1758
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "Slett lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1873
+#: ../app/core/gimplayer.c:1877
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Alpha Channel"
 msgstr "Legg til alfakanal"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1927
+#: ../app/core/gimplayer.c:1931
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Alpha Channel"
 msgstr "Fjern alfakanal"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1947
+#: ../app/core/gimplayer.c:1951
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "Lag til bildestørrelse"
@@ -8588,16 +8595,14 @@ msgid "Cannot rename layer masks."
 msgstr "Kan ikke endre navn på lagmasker."
 
 #: ../app/core/gimplayermask.c:264
-#, fuzzy
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Layer Mask"
-msgstr "Slå _av lagmaske"
+msgstr "Slå på lagmaske"
 
 #: ../app/core/gimplayermask.c:265
-#, fuzzy
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Disable Layer Mask"
-msgstr "Slå _av lagmaske"
+msgstr "Slå av lagmaske"
 
 #: ../app/core/gimplayermask.c:327
 msgctxt "undo-type"
@@ -8661,14 +8666,14 @@ msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
 msgstr "Leser palettfil «%s»: RGB-verdi utenfor gyldig område på linje %d."
 
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:478
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not read header from palette file '%s'"
-msgstr "Kunne ikke lese %d bytes fra «%s»: %s"
+msgstr "Kunne ikke lese topptekst fra palettfil «%s»"
 
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:501 ../app/core/gimppalette-load.c:589
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Fatal parse error in palette file '%s'"
-msgstr "Fatal feil i palettfil «%s»: Mangler magisk header."
+msgstr "Fatal feil ved lesing i palettfil «%s»"
 
 #: ../app/core/gimppattern-load.c:85 ../app/core/gimppattern-load.c:131
 #: ../app/core/gimppattern-load.c:162
@@ -8777,12 +8782,17 @@ msgstr "Flytende utvalg"
 msgid "Floated Layer"
 msgstr "Flytende lag"
 
-#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:181
+#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:180
 msgid ""
 "Convert a mitered join to a bevelled join if the miter would extend to a "
 "distance of more than miter-limit * line-width from the actual join point."
 msgstr ""
 
+#: ../app/core/gimptoolpreset-load.c:61
+#, c-format
+msgid "Error while parsing '%s'"
+msgstr "Feil under lesing av «%s»"
+
 #: ../app/core/gimptemplate.c:129
 msgid "The unit used for coordinate display when not in dot-for-dot mode."
 msgstr ""
@@ -8856,7 +8866,7 @@ msgctxt "plural"
 msgid "percent"
 msgstr "prosent"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:114 ../app/gui/gui.c:493
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:114
 msgid "About GIMP"
 msgstr "Om GIMP"
 
@@ -8926,7 +8936,7 @@ msgstr "Slå på dithering av _gjennomsiktighet"
 msgid "Converting to indexed colors"
 msgstr "Konverter til indekserte farger"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:416 ../app/pdb/convert-cmds.c:152
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:416 ../app/pdb/convert-cmds.c:153
 msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
 msgstr "Kan ikke konvertere en palett med mer enn 256 farger."
 
@@ -8945,7 +8955,7 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette «%s» både fra listen og harddisken?"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:203 ../app/gui/gui.c:161
+#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:203 ../app/gui/gui.c:174
 #: ../app/gui/gui-message.c:149
 msgid "GIMP Message"
 msgstr "GIMP melding"
@@ -9019,7 +9029,7 @@ msgstr "Ton ut %s"
 msgid "_Fade"
 msgstr "_Uttoning"
 
-#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:156 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:344
+#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:156 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:346
 msgid "_Mode:"
 msgstr "_Modus:"
 
@@ -9027,7 +9037,7 @@ msgstr "_Modus:"
 msgid "_Opacity:"
 msgstr "_Dekkevne:"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:266
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:254
 msgid "Open layers"
 msgstr "Åpne lag"
 
@@ -9039,15 +9049,15 @@ msgstr "Åpne lokasjon"
 msgid "Enter location (URI):"
 msgstr "Skriv inn lokasjon (URI):"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:105
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:113
 msgid "Export Image"
 msgstr "Eksporter bilde"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:106
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:114
 msgid "_Export"
 msgstr "_Eksporter"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:431
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:454
 msgid ""
 "Saving remote files needs to determine the file format from the file "
 "extension. Please enter a file extension that matches the selected file "
@@ -9057,19 +9067,39 @@ msgstr ""
 "filendelsen. Skriv inn en filendelse som passer til det valgte filformatet, "
 "eller ikke oppgi noen filendelse i det hele tatt."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:558
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:601
+msgid "The given filename cannot be used for exporting"
+msgstr "Det oppgitte filnavnet kan ikke brukes for eksport"
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:602
 msgid ""
 "You can use this dialog to export to various file formats. If you want to "
 "save the image to the GIMP XCF format, use File→Save instead."
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:565
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:605
+msgid "Take me to the Save dialog"
+msgstr "Ta meg til Lagre-dialogen"
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:609
+msgid "The given filename cannot be used for saving"
+msgstr "Det oppgitte filnavnet kan ikke brukes for lagring"
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:610
 msgid ""
 "You can use this dialog to save to the GIMP XCF format. Use File→Export to "
 "export to other file formats."
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:571
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:612
+msgid "Take me to the Export dialog"
+msgstr "Ta meg til eksportdialogen"
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:615 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:690
+msgid "Extension Mismatch"
+msgstr "Filendelsekonflikt"
+
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:674
 msgid ""
 "The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
 "known file extension or select a file format from the file format list."
@@ -9077,23 +9107,19 @@ msgstr ""
 "Det oppgitte filnavnet har ikke noen kjent filendelse. Skriv inn en kjent "
 "filendelse eller velg filformat fra filformatlisten."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:585
-msgid "Extension Mismatch"
-msgstr "Filendelsekonflikt"
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:601
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:706
 msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
 msgstr "Den gitte filendelsen passer ikke med den valgte filtypen."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:605
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:710
 msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
 msgstr "Vil du likevel bruke dette filnavnet?"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:660
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:772
 msgid "Saving canceled"
 msgstr "Lagring avbrutt"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:668 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:185
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:780 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:186
 #, c-format
 msgid ""
 "Saving '%s' failed:\n"
@@ -9152,26 +9178,26 @@ msgstr ""
 msgid "_Discard invisible layers"
 msgstr "_Fjern usynlige lag"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:96
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:97
 msgid "Create a New Image"
 msgstr "Opprett et nytt bilde"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:144
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2008
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:135
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2053
 msgid "_Template:"
 msgstr "_Mal:"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:303
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:316
 msgid "Confirm Image Size"
 msgstr "Bekreft størrelse på bildet"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:325
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:338
 #: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:239
 #, c-format
 msgid "You are trying to create an image with a size of %s."
 msgstr "Du prøver å opprette et bilde med størrelse %s."
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:332
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:345
 #, c-format
 msgid ""
 "An image of the chosen size will use more memory than what is configured as "
@@ -9295,31 +9321,31 @@ msgstr "Du må starte GIMP på nytt for at endringene skal tre i kraft."
 msgid "Module"
 msgstr "Modul"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:465
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:468
 msgid "Only in memory"
 msgstr "Bare i minne"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:470
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:473
 msgid "No longer available"
 msgstr "Ikke lenger tilgjengelig"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:495
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:498
 msgid "Author:"
 msgstr "Forfatter:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:496
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:499
 msgid "Version:"
 msgstr "Versjon:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:497
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:500
 msgid "Date:"
 msgstr "Dato:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:498
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:501
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Opphavsrett:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:499
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:502
 msgid "Location:"
 msgstr "Plassering:"
 
@@ -9390,7 +9416,7 @@ msgid "Select Source"
 msgstr "Velg kilde"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:214
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1923
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1967
 msgid "_Gradient"
 msgstr "_Gradering"
 
@@ -9458,11 +9484,11 @@ msgid "Do you really want to reset all preferences to default values?"
 msgstr ""
 "Er du sikker på at du vil nullstille alle brukervalg til standardverdier?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:354
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:362
 msgid "You will have to restart GIMP for the following changes to take effect:"
 msgstr "Du måtte starte GIMP på nytt for at disse endringene skal tre i kraft:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:536
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:544
 msgid ""
 "Your keyboard shortcuts will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
@@ -9470,15 +9496,15 @@ msgstr ""
 "Dine tastatursnarveier til bli nullstilt til standardverdiene neste gang du "
 "starter GIMP."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:547
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:555
 msgid "Remove all Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Fjern alle tastatursnarveier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:569
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:577
 msgid "Do you really want to remove all keyboard shortcuts from all menus?"
 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle tastatursnarveier fra alle menyer?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:610
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:618
 msgid ""
 "Your window setup will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
@@ -9486,7 +9512,7 @@ msgstr ""
 "Ditt vindusoppsett vil bli nullstilt til standardverdiene neste gang du "
 "starter GIMP."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:645
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:653
 msgid ""
 "Your input device settings will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
@@ -9494,7 +9520,7 @@ msgstr ""
 "Dine innstillinger om inndataenheter vil bli nullstilt til standardverdiene "
 "neste gang du starter GIMP."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:680
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:688
 msgid ""
 "Your tool options will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
@@ -9502,760 +9528,771 @@ msgstr ""
 "Dine verktøyinnstillinger vil bli nullstilt til standardverdier neste gang "
 "du starter GIMP."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1266
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1303
 msgid "Show _menubar"
 msgstr "Vis _menylinje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1270
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1307
 msgid "Show _rulers"
 msgstr "Vis _linjaler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1273
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1310
 msgid "Show scroll_bars"
 msgstr "Vis _rullelinjer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1276
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1313
 msgid "Show s_tatusbar"
 msgstr "Vis s_tatuslinje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1284
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1321
 msgid "Show s_election"
 msgstr "Vis _utvalg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1287
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1324
 msgid "Show _layer boundary"
 msgstr "Vis _laggrense"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1290
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1327
 msgid "Show _guides"
 msgstr "Vis innrettings_linjer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1293
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1330
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "Vis _rutenett"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1299
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1336
 msgid "Canvas _padding mode:"
 msgstr "Lerret_fyllmodus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1304
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1341
 msgid "Custom p_adding color:"
 msgstr "Egendefinert f_yllfarge for lerret"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1305
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1342
 msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Velg egendefinert farge for lerret"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1394
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1440
 msgid "Preferences"
 msgstr "Innstillinger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1507
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2769
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1553
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2827
 msgid "Environment"
 msgstr "Omgivelser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1521
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1567
 msgid "Resource Consumption"
 msgstr "Ressursbruk"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1531
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1577
 msgid "Minimal number of _undo levels:"
 msgstr "Minimalt antall _angrenivåer:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1534
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1580
 msgid "Maximum undo _memory:"
 msgstr "Maksimalt angre_minne:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1537
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1583
 msgid "Tile cache _size:"
 msgstr "Flisbuffer_størrelse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1540
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1586
 msgid "Maximum _new image size:"
 msgstr "Maksimal bildestørrelse for _nye bilder:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1545
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1591
 msgid "Number of _processors to use:"
 msgstr "Antall _prosessorer som skal brukes:"
 
 #. Image Thumbnails
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1550
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1596
 msgid "Image Thumbnails"
 msgstr "Bildeminiatyrer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1555
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1601
 msgid "Size of _thumbnails:"
 msgstr "Størrelse på _miniatyrfiler:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1559
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1605
 msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
 msgstr "Maksimal filstørrelse for miniatyrer:"
 
-#. File Saving
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1563
-msgid "Saving Images"
-msgstr "Lagrer bilder"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1566
-msgid "Confirm closing of unsa_ved images"
-msgstr "Bekreft lukking av _ulagrede bilder"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1576
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1615
 msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1624
 msgid "User Interface"
 msgstr "Brukergrensesnitt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1627
 msgid "Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1598
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1637
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1643
 msgid "Previews"
 msgstr "Forhåndsvisninger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1646
 msgid "_Enable layer & channel previews"
 msgstr "_Slå på lag- og kanalforhåndsvisninger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1613
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1652
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
 msgstr "Standard forhåndsvisningsstørrelse for _lag og kanaler:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1616
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1655
 msgid "Na_vigation preview size:"
 msgstr "Forhåndsvisningsstørrelse for _navigering:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1620
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1659
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Tastatursnarveier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1624
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1663
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
 msgstr "_Bruk dynamiske tastatursnarveier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1628
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1667
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
 msgstr "Still inn _tastatusnarveier..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1674
 msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
 msgstr "_Lagre tastatursnarveier ved avslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1639
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1678
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
 msgstr "Lagre tastatursnarveier _nå"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1646
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1685
 msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
 msgstr "_Nullstill lagrede tastatursnarveier til standardverdier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1655
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1694
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Fjern _alle tastatursnarveier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1667
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1706
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1745
 msgid "Theme"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1676
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1715
 msgid "Select Theme"
 msgstr "Velg tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1758
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1797
 msgid "Reload C_urrent Theme"
 msgstr "Last _gjeldende tema på nytt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1809
 msgid "Help System"
 msgstr "Hjelpesystem"
 
 #. General
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1782
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1866
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2065
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1821
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1910
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2123
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:185
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1785
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1824
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "Vis _verktøytips"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1788
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1827
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "Vis _hjelpeknapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1801
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1832
 msgid "Use the online version"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk versjonen på nettet"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1802
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1833
 msgid "Use a locally installed copy"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk en lokalt installert kopi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1803
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1834
 msgid "User manual:"
-msgstr "Brukerhåndbok"
+msgstr "Brukerhåndbok:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1810
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1841
 msgid "There's a local installation of the user manual."
-msgstr ""
+msgstr "DEt finnes en lokal installasjon av brukerhåndboken."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1815
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1847
 msgid "The user manual is not installed locally."
-msgstr ""
+msgstr "Brukerhåndboken er ikke installert lokalt."
 
-#. Help Browser
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1838
+#. If there is no webkit available, assume we are on a platform
+#. * that doesn't use the help browser, so don't bother showing
+#. * the combo.
+#.
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1860
 msgid "Help Browser"
 msgstr "Hjelpeprogram"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1842
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1867
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "_Hjelpeprogram som skal brukes:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1869
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1873
+msgid ""
+"The GIMP help browser doesn't seem to be installed. Using the web browser "
+"instead."
+msgstr "GIMP-hjelpleser ser ikke ut til å være installert. Bruker nettleser i stedet."
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1913
 msgid "_Save tool options on exit"
 msgstr "_Lagre verktøyinnstillinger ved avslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1873
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
 msgid "Save Tool Options _Now"
 msgstr "Lagre verktøyinnstillinger _nå"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1880
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1924
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
 msgstr "_Nullstill lagrede verktøyinnstillinger til standardverdier"
 
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1890
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1934
 msgid "Guide & Grid Snapping"
 msgstr "Fest til innrettingslinjer og rutenett"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1895
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1939
 msgid "_Snap distance:"
 msgstr "_Innrettingsavstand:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1903
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1947
 msgid "Default _interpolation:"
 msgstr "Forvalgt _interpolasjon:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1910
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1954
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
 msgstr "Tegnealternativer delt mellom verktøy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1914
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1958
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Pensel"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1961
 msgid "_Dynamics"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1920
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1964
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Mønster"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1926
+#. Move Tool
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1971
 msgid "Move Tool"
 msgstr "Flytteverktøy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1930
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1975
 msgid "Set layer or path as active"
 msgstr "Angi laget eller banens tetthet"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1955
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2141
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2000
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2199 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
 msgid "Appearance"
 msgstr "Utseende"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1959
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2004
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "Velg _forgrunns- og bakgrunnsfarge"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1963
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2008
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "Vis aktive _pensler, mønstre og graderinger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1967
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2012
 msgid "Show active _image"
 msgstr "Følg aktivt _bilde"
 
 #. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1975
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2020
 msgid "Tools configuration"
 msgstr "Verktøykonfigurasjon"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1990
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2035
 msgid "Default New Image"
 msgstr "Forvalgt nytt bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1993
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2038
 msgid "Default Image"
 msgstr "Forvalgt bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2030
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2072
+#, fuzzy
+#| msgid "Edit Quick Mask Color"
+msgid "Set the default Quick Mask color"
+msgstr "Redige hurtigmaskefarge"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2078
+#, fuzzy
+#| msgid "Edit Quick Mask Color"
+msgid "Quick Mask color:"
+msgstr "Redige hurtigmaskefarge"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2088
 msgid "Default Image Grid"
 msgstr "Standard _rutenett for bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2033
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2091
 msgid "Default Grid"
 msgstr "Standard rutenett"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2053
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Bildevinduer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2068
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2126
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
 msgstr "Bruk «_punkt for punkt» som forvalg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2074
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2132
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Hastighet for marsjerende _maur:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2078
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2136
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Oppførsel ved zooming og endring av størrelse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2082
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2140
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "Endre vindustørrelse ved _zoom"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2085
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2143
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "Endre vindustørrelse ved endring av bilde_størrelse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2091
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2149
 msgid "Fit to window"
 msgstr "Tilpass vinduet"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2093
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2151
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Initielt zoom_forhold:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2097
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2155
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Mellomromtasten"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2103
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2161
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Imens mellomromtasten blir trykket:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2107
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2165
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Musepekere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2169
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "Vis _penselomriss"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2114
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2172
 msgid "Show pointer for paint _tools"
 msgstr "Vis peker for _tegneverktøy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2120
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2178
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "Peker_modus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2123
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2181
 msgid "Pointer re_ndering:"
 msgstr "Peker_visning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2126
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2184
 #, fuzzy
 msgid "Pointer _handedness:"
 msgstr "Peker_visning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2138
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2196
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Bildevinduoppførsel"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2149
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2207
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "Standard utseende i normal modus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2154
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2212
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "Standard utseende i fullskjermmodus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2163
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2221
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
 msgstr "Format for for bildetittel og statuslinje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2166
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2224
 msgid "Title & Status"
 msgstr "Tittel og status"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2184
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2242
 msgid "Current format"
 msgstr "Gjeldende format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2185
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2243
 msgid "Default format"
 msgstr "Standard format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2186
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2244
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "Vis zoom-prosent"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2187
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2245
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "Vis zoomforhold"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2188
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2246
 msgid "Show image size"
 msgstr "Vis bilde_størrelse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2201
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2259
 msgid "Image Title Format"
 msgstr "Tittelformat for bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2203
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2261
 msgid "Image Statusbar Format"
 msgstr "Statuslinjeformat for bilde"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2288
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2346
 msgid "Display"
 msgstr "Skjerm"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2300
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2358
 msgid "Transparency"
 msgstr "Gjennomsiktighet"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2304
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2362
 msgid "_Check style:"
 msgstr "_Rutestil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2307
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2365
 msgid "Check _size:"
 msgstr "Rute_størrelse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2310
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2368
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Skjermoppløsning"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2314
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:206 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2372 ../app/display/gimpcursorview.c:208
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
 msgid "Pixels"
 msgstr "Piksler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2332
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2390
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontal"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2334
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2392
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2336
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:470
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2394
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:469
 msgid "ppi"
 msgstr "ppi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2352
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2410
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d × %d ppi)"
 msgstr "_Bestem automatisk (nå %d × %d ppi)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2370
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2428
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "_Skriv inn manuelt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2385
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2443
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "_Kalibrer..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2413
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2471
 msgid "Color Management"
 msgstr "Fargehåndtering"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2433
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2491
 msgid "_RGB profile:"
 msgstr "_RGB-profil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2434
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2492
 msgid "Select RGB Color Profile"
 msgstr "Velg RGB-fargeprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2435
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2493
 msgid "_CMYK profile:"
 msgstr "_CMYK-profil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2436
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2494
 msgid "Select CMYK Color Profile"
 msgstr "Velg CMYK-fargeprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2437
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2495
 msgid "_Monitor profile:"
 msgstr "_Skjerm-profil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2438
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2496
 msgid "Select Monitor Color Profile"
 msgstr "Velg skjermfargeprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2439
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2497
 msgid "_Print simulation profile:"
 msgstr "_Skriversimuleringsprofil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2440
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2498
 msgid "Select Printer Color Profile"
 msgstr "Velg skriverfargeprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2451
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2509
 msgid "_Mode of operation:"
 msgstr "_Operasjonsmodus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2481
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2539
 msgid "_Try to use the system monitor profile"
 msgstr "_Prøv å bruker systemtes skjermprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2491
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2549
 msgid "_Display rendering intent:"
 msgstr "_Vis fargetilpasning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2500
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2558
 msgid "_Softproof rendering intent:"
 msgstr "_Softproof fargetilpasning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2513
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2571
 msgid "Mark out of gamut colors"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2518
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2576
 msgid "Select Warning Color"
 msgstr "Velg varselfarge"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2531
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2589
 msgid "File Open behaviour:"
 msgstr "Oppførsel ved filåpning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2543
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2601
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Inndataenheter"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2553
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2611
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Utvidede inndataenheter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2557
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2615
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
 msgstr "Still inn _utvidede inndataenheter..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2564
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2622
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "_Lagre innstillinger for inndataenheter ved avslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2568
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2626
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
 msgstr "Lagre innstillinger for inndataenheter _nå"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2575
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2633
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
 msgstr "_Nullstill lagrede innstillinger for inndataenheter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2590
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2648
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Ekstra inndatakontrollere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2593
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2651
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Inndatakontrollere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2609
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2667
 msgid "Window Management"
 msgstr "Vinduhåndtering"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2618
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2676
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "Vindutyper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2624
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2682
 msgid "Hint for _docks and toolbox:"
 msgstr "Hint for _dokker og verktøykasse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2627
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2685
 msgid "Focus"
 msgstr "Fokus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2631
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2689
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "Aktiver det _fokuserte bildeet"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2635
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2693
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Vindusposisjoner"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2638
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2696
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "_Lagre vindusposisjoner ved avslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2642
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2700
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "Lagre vindusposisjoner _nå"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2649
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2707
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "Nullstill lagrede vindusposisjoner til standardverdier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2664
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2722
 msgid "Folders"
 msgstr "Mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2684
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2742
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Midlertidig mappe:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2685
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2743
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "Velg mappe for midlertidige filer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2689
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2747
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Mellomlagermappe:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2690
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "Velg mellomlagermappe"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2725
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2783
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "Penselmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2727
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2785
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "Velg penselmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2729
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2787
 #, fuzzy
 msgid "Dynamics Folders"
 msgstr "Skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2731
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2789
 #, fuzzy
 msgid "Select Dynamics Folders"
 msgstr "Velg skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2733
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2791
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "Mønstermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2735
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2793
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "Velg mønstermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2737
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2795
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Palettmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2739
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2797
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "Velg palettmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2741
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2799
 msgid "Gradient Folders"
 msgstr "Graderingsmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2743
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2801
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "Velg graderingsmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2745
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2803
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2747
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2805
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "Velg skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2807
 #, fuzzy
 msgid "Tool Preset Folders"
 msgstr "Trykk:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2751
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2809
 #, fuzzy
 msgid "Select Tool Preset Folders"
 msgstr "Velg temamapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2753
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2811
 msgid "Plug-In Folders"
 msgstr "Mapper for programtillegg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2755
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2813
 msgid "Select Plug-In Folders"
 msgstr "Velg mapper for programtillegg"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2757
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2815
 msgid "Scripts"
 msgstr "Skript"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2757
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2815
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "Script-Fu-mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2759
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2817
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "Velg Script-Fu-mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2761
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2819
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Modulmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2763
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2821
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "Velg mapper for moduler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2765
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2823
 msgid "Interpreters"
 msgstr "Tolker"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2765
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2823
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "Tolkermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2767
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2825
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "Velg tolkermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2769
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2827
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "Mapper for omgivelser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2771
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2829
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "Velg mapper for omgivelser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2773
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2831
 msgid "Themes"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2773
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2831
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Temamapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2775
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2833
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "Velg temamapper"
 
@@ -10275,48 +10312,73 @@ msgid "H_eight:"
 msgstr "_Høyde:"
 
 #. the resolution labels
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:222 ../app/widgets/gimpsizebox.c:255
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:222 ../app/widgets/gimpsizebox.c:260
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:309
 msgid "_X resolution:"
 msgstr "_X-oppløsning:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:229 ../app/widgets/gimpsizebox.c:258
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:229 ../app/widgets/gimpsizebox.c:263
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:316
 msgid "_Y resolution:"
 msgstr "_Y-oppløsning:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:240 ../app/widgets/gimpsizebox.c:251
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:240 ../app/widgets/gimpsizebox.c:256
 #, c-format
 msgid "pixels/%a"
 msgstr "piksler/%a"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:104
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:144
 msgid "Quit GIMP"
 msgstr "Avslutt GIMP"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:104
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:144
 msgid "Close All Images"
 msgstr "Lukk alle bilder"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:163
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:212
 msgid "If you quit GIMP now, these changes will be lost."
 msgstr "Hvis du avslutter nå, vil disse endringene gå tapt."
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:166
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:215
 msgid "If you close these images now, changes will be lost."
 msgstr "Hvis du lukker disse bildene nå, mister du endringer."
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:213
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:300
 #, c-format
 msgid "There is one image with unsaved changes:"
 msgid_plural "There are %d images with unsaved changes:"
 msgstr[0] "Det er ett bilde med endringer som ikke er lagret:"
 msgstr[1] "Det er %d bilder med endringer som ikke er lagret:"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:235
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:311
+#, c-format
+msgid "Press %s to quit."
+msgstr "Trykk %s for å avslutte."
+
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:314
+#, c-format
+msgid "Press %s to close all images."
+msgstr "Trykk %s for å lukke alle bilder."
+
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:330
+#, c-format
+msgid "Press %s to discard all changes and quit."
+msgstr "Trykk %s for å forkaste alle endringer og avslutte."
+
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:333
+#, c-format
+msgid "Press %s to discard all changes and close all images."
+msgstr "Trykk %s for å forkaste alle endringer og lukke alle bilder."
+
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:341 ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:180
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Forkast endringer"
 
+#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:423
+#, c-format
+msgid "Exported to %s"
+msgstr "Eksportert til %s"
+
 #: ../app/dialogs/resize-dialog.c:119
 msgid "Canvas Size"
 msgstr "Størrelse på lerret"
@@ -10350,7 +10412,7 @@ msgstr "_Vertikal:"
 msgid "Image Size"
 msgstr "Bildestørrelse"
 
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:176 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:386
+#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:176 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:391
 msgid "Quality"
 msgstr "Kvalitet"
 
@@ -10478,139 +10540,132 @@ msgid "Path name:"
 msgstr "Banenavn:"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:60
-#, fuzzy
 msgctxt "guides-type"
 msgid "No guides"
 msgstr "Ingen innrettingslinjer"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:61
-#, fuzzy
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Center lines"
 msgstr "Sentrer linjer"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:62
-#, fuzzy
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Rule of thirds"
 msgstr "Tredelingregel"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:63
-#, fuzzy
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Rule of fifths"
 msgstr "Femdelingregel"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:64
-#, fuzzy
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Golden sections"
 msgstr "Gylne snitt"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:65
-#, fuzzy
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Diagonal lines"
 msgstr "Diagonale linjer"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:66
-#, fuzzy
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Number of lines"
-msgstr "Antall rutenettlinjer"
+msgstr "Antall linjer"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:67
-#, fuzzy
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Line spacing"
-msgstr "Rom mellom rutenettlinjer"
-
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:216 ../app/display/gimpcursorview.c:222
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:241 ../app/display/gimpcursorview.c:247
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:266 ../app/display/gimpcursorview.c:272
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:288 ../app/display/gimpcursorview.c:295
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:672 ../app/display/gimpcursorview.c:673
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:674 ../app/display/gimpcursorview.c:675
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:788 ../app/display/gimpcursorview.c:789
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:790 ../app/display/gimpcursorview.c:791
+msgstr "Rom mellom linjer"
+
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:218 ../app/display/gimpcursorview.c:224
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:243 ../app/display/gimpcursorview.c:249
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:268 ../app/display/gimpcursorview.c:274
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:290 ../app/display/gimpcursorview.c:297
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:688 ../app/display/gimpcursorview.c:689
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:690 ../app/display/gimpcursorview.c:691
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:804 ../app/display/gimpcursorview.c:805
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:806 ../app/display/gimpcursorview.c:807
 #: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:633
 msgid "n/a"
 msgstr "i/t"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:219 ../app/display/gimpcursorview.c:244
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:269
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:221 ../app/display/gimpcursorview.c:246
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:271
 #: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:138
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:225 ../app/display/gimpcursorview.c:250
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:275
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:227 ../app/display/gimpcursorview.c:252
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:277
 #: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:139
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
 #. Units
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:231
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:233
 msgid "Units"
 msgstr "Enheter"
 
 #. Selection Bounding Box
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:256
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:258
 #, fuzzy
 msgid "Selection Bounding Box"
 msgstr "Utvalgsbehandler"
 
 #. Width
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:292
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:294
 msgid "W"
 msgstr "B"
 
 #. Height
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:299
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:301
 msgid "H"
 msgstr "H"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:328
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:330
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "_Prøve sammenflettet"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:508
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:519
 msgid "Access the image menu"
 msgstr "Gå til bildemenyen"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:622
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:633
 msgid "Zoom image when window size changes"
 msgstr "Zoom bildet når vindusstørrelsen endres"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:651
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:662
 msgid "Toggle Quick Mask"
 msgstr "Slå av/på hurtigmaske"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:674
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:685
 msgid "Navigate the image display"
 msgstr "Naviger bildevisningen"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:742
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1320 ../app/widgets/gimptoolbox.c:256
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:757 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1342
+#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:253
 msgid "Drop image files here to open them"
 msgstr "Slipp bildefiler her for å åpne dem"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:153
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:223
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:169
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:269
 #, c-format
 msgid "Close %s"
 msgstr "Lukk %s"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:164
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr ""
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:217
+#, c-format
+msgid "Press %s to discard all changes and close the image."
+msgstr "Trykk %s for å forkaste alle endringer og lukke bildet."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:231
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:277
 #, c-format
 msgid "Save the changes to image '%s' before closing?"
 msgstr "Lagre endringer til bildet «%s» det lukkes?"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:254
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:310
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last hour will be lost."
 msgid_plural ""
@@ -10620,7 +10675,7 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Hvis du ikke lagrer bildet, vil endringer gjort siste %d timer gå tapt."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:264
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:321
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save the image, changes from the last hour and %d minute will "
@@ -10635,7 +10690,7 @@ msgstr[1] ""
 "Hvis du ikke lagrer bildet, vil endringer gjort siste time og %d minutter gå "
 "tapt."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:275
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:333
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last minute will be lost."
 msgid_plural ""
@@ -10644,46 +10699,52 @@ msgstr[0] ""
 "Hvis du ikke lagrer bildet, vil endringer gjort siste minutt gå tapt."
 msgstr[1] "Hvis du ikke lagrer bildet, vil gjort siste %d minutter gå tapt."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:232
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:635
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:693
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:354
+#, c-format
+msgid "The image has been exported to '%s'."
+msgstr "Bilde er eksportert til «%s»."
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:246
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:649
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:707
 msgid "Drop New Layer"
 msgstr "Slipp nytt lag"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:275
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:289
 msgid "Drop New Path"
 msgstr "Slipp ny bane"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:347
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:449 ../app/tools/gimpblendtool.c:173
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:136 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:279
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:361
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:463 ../app/tools/gimpblendtool.c:173
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:136 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:280
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
 msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke endre pikslene i laggrupper."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:355
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:457 ../app/tools/gimpblendtool.c:180
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:369
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:471 ../app/tools/gimpblendtool.c:180
 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:143 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:286 ../app/tools/gimppainttool.c:266
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:246 ../app/tools/gimptransformtool.c:1062
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:287 ../app/tools/gimppainttool.c:266
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1481
 msgid "The active layer's pixels are locked."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivt lags piksler er låst."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:535
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:549
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:725
 msgid "Drop layers"
 msgstr "Slipp lag"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:668
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:685
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:802 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:266
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:682
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:699
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:802 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:264
 msgid "Dropped Buffer"
 msgstr "Sluppet buffer"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:78
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:83
 msgid "Color Display Filters"
 msgstr "Filter for fargevisning"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:81
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:86
 msgid "Configure Color Display Filters"
 msgstr "Konfigurer filtre for fargevisning"
 
@@ -10717,61 +10778,49 @@ msgstr "Zoomforhold:"
 msgid "Zoom:"
 msgstr "Zoom:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:301
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:282
 msgid "(modified)"
 msgstr "(endret)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:306
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:287
 msgid "(clean)"
 msgstr "(tomt)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:357
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:370
-#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:860
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:338
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:351
+#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:884
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:499
-msgid " (exported)"
-msgstr " (eksportert)"
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:501
-msgid " (overwritten)"
-msgstr " (overskrevet)"
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:507
-msgid " (imported)"
-msgstr " (importert)"
-
 #: ../app/display/gimpstatusbar.c:356
 #, c-format
 msgid "Cancel <i>%s</i>"
 msgstr "Avbryt <i>%s</i>"
 
-#: ../app/file/file-open.c:136 ../app/file/file-save.c:112
+#: ../app/file/file-open.c:129 ../app/file/file-save.c:115
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "Ikke en vanlig fil."
 
-#: ../app/file/file-open.c:188
+#: ../app/file/file-open.c:197
 #, c-format
 msgid "%s plug-in returned SUCCESS but did not return an image"
 msgstr "Programtillegg %s kjørte feilfritt, men leverte ikke noe bilde"
 
-#: ../app/file/file-open.c:199
+#: ../app/file/file-open.c:208
 #, c-format
 msgid "%s plug-In could not open image"
 msgstr "Programtillegg %s kunne ikke åpne bilde"
 
-#: ../app/file/file-open.c:526
+#: ../app/file/file-open.c:539
 msgid "Image doesn't contain any layers"
 msgstr "Bilde inneholder ingen synlige lag"
 
-#: ../app/file/file-open.c:579
+#: ../app/file/file-open.c:599
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' failed: %s"
 msgstr "Åpning av «%s» feilet: %s"
 
-#: ../app/file/file-open.c:686
+#: ../app/file/file-open.c:709
 msgid ""
 "Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
 "Preferences dialog."
@@ -10783,25 +10832,24 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "Ukjent filtype"
 
-#: ../app/file/file-save.c:208
+#: ../app/file/file-save.c:222
 #, c-format
 msgid "%s plug-in could not save image"
 msgstr "Programtillegg %s kunne ikke lagre bilde"
 
-#: ../app/file/file-utils.c:74
+#: ../app/file/file-utils.c:72
 #, c-format
 msgid "'%s:' is not a valid URI scheme"
 msgstr "«%s:» er ikke et gyldig URI-skjema"
 
-#: ../app/file/file-utils.c:90 ../app/file/file-utils.c:126
+#: ../app/file/file-utils.c:88 ../app/file/file-utils.c:124
 msgid "Invalid character sequence in URI"
 msgstr "Ugyldig tegnsekvens i URI"
 
 #: ../app/gegl/gimp-gegl-enums.c:24
-#, fuzzy
 msgctxt "cage-mode"
 msgid "Create or adjust the cage"
-msgstr "Opprett et nytt bilde"
+msgstr "Lag eller juster buret"
 
 #: ../app/gegl/gimp-gegl-enums.c:25
 #, fuzzy
@@ -10809,44 +10857,52 @@ msgctxt "cage-mode"
 msgid "Deform the cage to deform the image"
 msgstr "Endre lagets størrelse til bildets størrelse"
 
-#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:385
+#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:395
 msgid "not a GIMP Curves file"
 msgstr "ikke en GIMP-kurvefil"
 
-#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:400 ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:786
+#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:410 ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:811
 msgid "parse error"
 msgstr "tolkningsfeil"
 
-#: ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:739
+#: ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:764
 msgid "not a GIMP Levels file"
 msgstr "ikke en GIMP-nivåfil"
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagecoefcalc.c:65
+#: ../app/gegl/gimpoperationcagecoefcalc.c:67
 msgid "Compute a set of coefficient buffer for the GIMP cage tool"
 msgstr ""
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:104
+#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:106
 msgid ""
 "Convert a set of coefficient buffer to a coordinate buffer for the GIMP cage "
 "tool"
 msgstr ""
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:125
-#, fuzzy
+#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:128
 msgid "Fill with plain color"
-msgstr "Fyll med _bakgrunnsfarge"
+msgstr "Fyll med vanlig farge"
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:126
+#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:129
 #: ../app/tools/gimpcageoptions.c:144
 msgid "Fill the original position of the cage with a plain color"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: there is no need to translate this in GIMP. This uses
+#. * "gtk20" domain as a special trick to determine language direction,
+#. * but xgettext extracts it anyway mistakenly into GIMP po files.
+#. * Leave an empty string as translation. It does not matter.
+#.
+#: ../app/gui/gui.c:219
+msgid "default:LTR"
+msgstr ""
+
 #. initialize the document history
-#: ../app/gui/gui.c:421
+#: ../app/gui/gui.c:461
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenter"
 
-#: ../app/gui/splash.c:115
+#: ../app/gui/splash.c:112
 msgid "GIMP Startup"
 msgstr "GIMP oppstart"
 
@@ -10883,11 +10939,11 @@ msgstr "Lysne/mørkne"
 msgid "Eraser"
 msgstr "Viskelær"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:128 ../app/tools/gimphealtool.c:52
+#: ../app/paint/gimpheal.c:131 ../app/tools/gimphealtool.c:52
 msgid "Heal"
 msgstr "Helbreding"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:167
+#: ../app/paint/gimpheal.c:170
 msgid "Healing does not operate on indexed layers."
 msgstr "Helbreding virker ikke på indekserte lag."
 
@@ -10916,51 +10972,49 @@ msgstr "Malerpensel"
 msgid "Paint"
 msgstr "Mal"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:145
-#, fuzzy
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:146
 msgid "Brush Size"
-msgstr "Pensler"
+msgstr "Penselstørrelse"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:159
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:160
 msgid "Every stamp has its own opacity"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:165
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:166
 msgid "Ignore fuzziness of the current brush"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:170
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:171
 msgid "Scatter brush as you paint"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:174
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:175
 msgid "Distance of scattering"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:184
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:185
 msgid "Distance over which strokes fade out"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:192
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:193
 msgid "Reverse direction of fading"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:196
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:197
 msgid "How fade is repeated as you paint"
 msgstr ""
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:255
-#, fuzzy
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:256
 msgid "Paint smoother strokes"
-msgstr "Skyv elementer"
+msgstr "Tegn jevnere strøk"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:259
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:260
 msgid "Depth of smoothing"
-msgstr ""
+msgstr "Dybde på utjevning"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:263
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:264
 msgid "Gravity of the pen"
-msgstr ""
+msgstr "Tyngde på pennen"
 
 #: ../app/paint/gimppencil.c:41 ../app/tools/gimppenciltool.c:50
 msgid "Pencil"
@@ -11024,24 +11078,21 @@ msgid "Sharpen"
 msgstr "Gjør skarpere"
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:144
-#, fuzzy
 msgctxt "ink-blob-type"
 msgid "Circle"
 msgstr "Sirkel"
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:145
-#, fuzzy
 msgctxt "ink-blob-type"
 msgid "Square"
-msgstr "Firkantet"
+msgstr "Firkant"
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:146
-#, fuzzy
 msgctxt "ink-blob-type"
 msgid "Diamond"
-msgstr "Firkant"
+msgstr "Diamant"
 
-#: ../app/pdb/channel-cmds.c:184
+#: ../app/pdb/channel-cmds.c:194
 msgid "Combine Masks"
 msgstr "Kombiner masker"
 
@@ -11075,19 +11126,19 @@ msgstr "2D-transformasjon"
 msgid "2D Transforming"
 msgstr "2D-transformasjon"
 
-#: ../app/pdb/edit-cmds.c:725 ../app/tools/gimpblendtool.c:249
+#: ../app/pdb/edit-cmds.c:728 ../app/tools/gimpblendtool.c:249
 msgid "Blending"
 msgstr "Blanding"
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:64
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:65
 msgid "Cannot remove this layer because it is not a floating selection."
 msgstr "Kan ikke fjerne dette laget fordi det ikke er et flytende utvalg."
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:96
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:98
 msgid "Cannot anchor this layer because it is not a floating selection."
 msgstr "Kan ikke forankre dette laget fordi det ikke er et flytende utvalg."
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:128
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:131
 msgid ""
 "Cannot convert this layer to a normal layer because it is not a floating "
 "selection."
@@ -11095,8 +11146,8 @@ msgstr ""
 "Kan ikke konvertere dette laget til et normalt lag fordi det ikke er et "
 "flytende utvalg."
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-query.c:299 ../app/pdb/gimppdb.c:305
-#: ../app/pdb/gimppdb.c:375
+#: ../app/pdb/gimppdb-query.c:299 ../app/pdb/gimppdb.c:315
+#: ../app/pdb/gimppdb.c:385
 #, c-format
 msgid "Procedure '%s' not found"
 msgstr "Prosedyre «%s» ikke funnet"
@@ -11186,9 +11237,9 @@ msgid "Invalid empty buffer name"
 msgstr "Ugyldig tomt navn på buffer"
 
 #: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:305
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Named buffer '%s' not found"
-msgstr "Hjelp_leser ikke funnet"
+msgstr "Fant ikke navngitt buffer «%s»"
 
 #: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:324
 msgid "Invalid empty paint method name"
@@ -11273,27 +11324,24 @@ msgstr ""
 msgid "Vectors object %d does not contain stroke with ID %d"
 msgstr ""
 
-#: ../app/pdb/gimppdb.c:409
-#, fuzzy, c-format
+#: ../app/pdb/gimppdb.c:420
+#, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with a wrong type for argument #%d. Expected "
 "%s, got %s."
-msgstr ""
-"Prosedyre «%s» har blitt kalt med verditype for argument «%s» (#%d). "
-"Forventet %s, fikk %s."
+msgstr "Prosedyre «%s» har blitt kalt med feil type for argument #%d. Forventet %s, fikk %s."
 
-#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:88
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:79
+#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:89 ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:79
 #: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:78
 msgid "Smooth edges"
 msgstr "Jevn ut kanter"
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:370 ../app/plug-in/gimppluginprocframe.c:208
-#, fuzzy, c-format
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:374 ../app/plug-in/gimppluginprocframe.c:208
+#, c-format
 msgid "Procedure '%s' returned no return values"
-msgstr "Prosedyre «%s» ikke funnet"
+msgstr "Prosedyre «%s» returnerte ingen verdier"
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:639
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:644
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned a wrong value type for return value '%s' (#%d). "
@@ -11302,7 +11350,7 @@ msgstr ""
 "Prosedyren «%s» returnerte en feil verdi for returverdien «%s» (#%d). "
 "Forventet %s, fikk %s."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:651
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:656
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with a wrong value type for argument '%s' (#"
@@ -11311,7 +11359,7 @@ msgstr ""
 "Prosedyre «%s» har blitt kalt med verditype for argument «%s» (#%d). "
 "Forventet %s, fikk %s."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:683
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:689
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
@@ -11320,7 +11368,7 @@ msgstr ""
 "Prosedyre «%s» returnerte en ugyldig ID for argument «%s». Sannynligvis "
 "prøver et programtillegg å jobbe med et lag som ikke lenger eksisterer."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:695
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:702
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
@@ -11330,7 +11378,7 @@ msgstr ""
 "Sannsynligvis prøver et programtillegg å jobbe på et lag som ikke lenger "
 "eksisterer."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:711
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:719
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
@@ -11339,7 +11387,7 @@ msgstr ""
 "Prosedyre «%s» returnerte en ugyldig ID for argument «%s». Sannsynligvis "
 "prøver et programtillegg å jobbe på et bilde som ikke lenger eksisterer."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:723
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:732
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
@@ -11349,7 +11397,7 @@ msgstr ""
 "Sannsynligvis prøver et programtillegg å jobbe på et bilde som ikke lenger "
 "eksisterer."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:743
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:753
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned '%s' as return value '%s' (#%d, type %s). This value "
@@ -11358,7 +11406,7 @@ msgstr ""
 "Prosedyre «%s» returnerte «%s» som returverdi «%s» (#%d, type %s). Denne "
 "verdien er utenfor gyldig område."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:756
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:767
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with value '%s' for argument '%s' (#%d, type "
@@ -11367,7 +11415,7 @@ msgstr ""
 "Prosedyre «%s» har blitt kalt med verdien «%s» for argument «%s» (#%d, type "
 "%s). Denne verdien er utenfor gyldig område."
 
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:2359
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:2361
 msgid ""
 "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
 msgstr ""
@@ -11378,10 +11426,6 @@ msgstr ""
 msgid "Free Select"
 msgstr "Fritt utvalg"
 
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:478 ../app/pdb/layer-cmds.c:516
-msgid "Move Layer"
-msgstr "Flytt lag"
-
 #: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:91
 #, c-format
 msgid "Failed to create text layer"
@@ -11395,48 +11439,47 @@ msgstr "Klarte ikke å lage tekstlag"
 #: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:928 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1000
 #: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1072 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1114
 #: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1196
-#, fuzzy
 msgid "Set text layer attribute"
-msgstr "Rediger lagets attributter"
+msgstr "Sett attributter for tekstlag"
 
 #: ../app/pdb/vectors-cmds.c:323
 #, fuzzy
 msgid "Remove path stroke"
-msgstr "Fjern parasitt"
+msgstr "Fjern banestrøk"
 
 #: ../app/pdb/vectors-cmds.c:359
 #, fuzzy
 msgid "Close path stroke"
 msgstr "Koble sammen strøk"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:399
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:401
 #, fuzzy
 msgid "Translate path stroke"
 msgstr "Skyv elementer"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:439
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:443
 #, fuzzy
 msgid "Scale path stroke"
 msgstr "Skaler bane"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:481
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Rotate path stroke"
 msgstr "Roter bane"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:521 ../app/pdb/vectors-cmds.c:565
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:529 ../app/pdb/vectors-cmds.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Flip path stroke"
 msgstr "Vend bane"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:694 ../app/pdb/vectors-cmds.c:817
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1037
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:706 ../app/pdb/vectors-cmds.c:829
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1055
 #, fuzzy
 msgid "Add path stroke"
 msgstr "Legg til strøk"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:870 ../app/pdb/vectors-cmds.c:923
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:984
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:882 ../app/pdb/vectors-cmds.c:937
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1000
 msgid "Extend path stroke"
 msgstr ""
 
@@ -11461,28 +11504,28 @@ msgid "Bad binary format string in interpreter file %s"
 msgstr "Ugyldig binærformatstreng i tolkefil %s"
 
 #: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:450
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Calling error for procedure '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Feil ved PDB-kall for prosedyre «%s»:\n"
+"Feil ved kall for prosedyre «%s»:\n"
 "%s"
 
 #: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:459
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Execution error for procedure '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Feil ved PDB-kall for prosedyre «%s»:\n"
+"Feil ved kjøring for prosedyre «%s»:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin-progress.c:331
+#: ../app/plug-in/gimpplugin-progress.c:339
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbrutt"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:639
+#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:648
 #, c-format
 msgid ""
 "Plug-in crashed: \"%s\"\n"
@@ -11497,9 +11540,9 @@ msgstr ""
 "Programtillegget som krasjet kan ha ødelagt GIMPs interne tilstand. Du bør "
 "lagre dine bilder og starte GIMP på nytt for å være på den sikre siden."
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:173
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:223
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:321
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:185
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:235
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:333
 #, c-format
 msgid "Failed to run plug-in \"%s\""
 msgstr "Klarte ikke å kjøre tillegg «%s»"
@@ -11532,34 +11575,39 @@ msgstr "Tolkere for programtillegg"
 msgid "Plug-In Environment"
 msgstr "Omgivelser for programtillegg"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:980
-#, fuzzy, c-format
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:978
+#, c-format
 msgid ""
 "Calling error for '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Feil ved PDB-kall for prosedyre «%s»:\n"
+"Feil ved kall for «%s»:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:992
-#, fuzzy, c-format
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:990
+#, c-format
 msgid ""
 "Execution error for '%s':\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Feil ved PDB-kall for prosedyre «%s»:\n"
+"Feil ved kjøring for «%s»:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:112
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:187
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:246
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:74
+#, c-format
+msgid "Can't apply color profile to grayscale image (%s)"
+msgstr ""
+
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:117
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:192
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:251
 #, c-format
 msgid "Error running '%s'"
 msgstr "Feil under kjøring av «%s»"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:136
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:197
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:256
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:141
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:202
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:261
 #, c-format
 msgid "Plug-In missing (%s)"
 msgstr "Programtillegg mangler (%s)"
@@ -11581,7 +11629,7 @@ msgstr "ugyldig verdi «%ld» for ikontype"
 
 #. This is a so-called pangram; it's supposed to
 #. contain all characters found in the alphabet.
-#: ../app/text/gimpfont.c:43
+#: ../app/text/gimpfont.c:45
 msgid ""
 "Pack my box with\n"
 "five dozen liquor jugs."
@@ -11590,7 +11638,7 @@ msgstr ""
 "bedre om calypso, watt \n"
 "og klær på vei hjem."
 
-#: ../app/text/gimptext-compat.c:105 ../app/tools/gimptexttool.c:1397
+#: ../app/text/gimptext-compat.c:105 ../app/tools/gimptexttool.c:1415
 msgid "Add Text Layer"
 msgstr "Legg til tekstlag"
 
@@ -11630,14 +11678,20 @@ msgstr "Transformer tekstlag"
 msgid "Discard Text Information"
 msgstr "Forkast tekstinformasjon"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:581
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:582
 msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
 msgstr "Siden skrifttyper mangler, er ikke tekstfunksjonalitet tilgjengelig."
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:634
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:640
 msgid "Empty Text Layer"
 msgstr "Tomt tekstlag"
 
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:696
+msgid ""
+"Your text cannot be rendered. It is likely too big. Please make it shorter "
+"or use a smaller font."
+msgstr ""
+
 #: ../app/text/gimptextlayer-xcf.c:76
 #, c-format
 msgid ""
@@ -11653,6 +11707,12 @@ msgstr ""
 "Noen tekstegenskaper kan være feil. Hvis du ikke vil endre tekstlaget, "
 "trenger du ikke bry deg om dette."
 
+#: ../app/text/gimptextlayout.c:578
+msgid ""
+"The new text layout cannot be generated. Most likely the font size is too "
+"big."
+msgstr ""
+
 #: ../app/text/text-enums.c:23
 msgctxt "text-box-mode"
 msgid "Dynamic"
@@ -11685,12 +11745,10 @@ msgstr "Kun bevegelse"
 
 #: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:91 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:228
 #: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Rate"
 msgstr "Rate"
 
 #: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Flow"
 msgstr "Flyt"
 
@@ -11811,10 +11869,9 @@ msgstr "Klikk for å velge bane å redigere"
 msgid "Click to add this path to the list"
 msgstr "Klikk for å velge bane å redigere"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:211 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:339
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:211 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:344
 msgid "Gradient"
-msgstr "Graderinger"
+msgstr "Gradient"
 
 #: ../app/tools/gimpblendoptions.c:231 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:139
 msgid "Shape:"
@@ -11829,9 +11886,8 @@ msgid "Adaptive supersampling"
 msgstr "Tilpassende supersampling"
 
 #: ../app/tools/gimpblendoptions.c:268
-#, fuzzy
 msgid "Max depth"
-msgstr "Maks dybde:"
+msgstr "Maks dybde"
 
 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:109
 msgid "Blend"
@@ -11843,18 +11899,17 @@ msgstr "Blandeverktøy: Fyll valgt område med en fargegradering"
 
 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:111
 msgid "Blen_d"
-msgstr "_Bland"
+msgstr "Blan_d"
 
 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:166
 msgid "Blend does not operate on indexed layers."
 msgstr "Blanding virker ikke på indekserte lag."
 
 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:187
-#, fuzzy
 msgid "No gradient available for use with this tool."
-msgstr "Ingen mønstre tilgjengelig for dette verktøyet."
+msgstr "Ingen gradient tilgjengelig for bruk med dette verktøyet."
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:452 ../app/tools/gimppainttool.c:623
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:452 ../app/tools/gimppainttool.c:625
 #, c-format
 msgid "%s for constrained angles"
 msgstr "%s for begrensede vinkler"
@@ -11885,34 +11940,32 @@ msgid "Adjust Brightness and Contrast"
 msgstr "Juster lysstyrke og kontrast"
 
 #: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Import Brightness-Contrast settings"
-msgstr "Lysstyrke-Kontrast"
+msgstr "Importer innstillinger for lysstyrke-kontrast"
 
 #: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:136
-#, fuzzy
 msgid "Export Brightness-Contrast settings"
-msgstr "Lysstyrke-Kontrast"
+msgstr "Eksporter innstillinger for lysstyrke-kontrast"
 
 #: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:183
 msgid "Brightness-Contrast does not operate on indexed layers."
 msgstr "Lysstyrke-kontrast virker ikke på indekserte lag."
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:314
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:318
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Lysstyrke:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:327
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:331
 msgid "Con_trast:"
 msgstr "Kon_trast:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:339
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:343
 msgid "Edit these Settings as Levels"
-msgstr ""
+msgstr "Rediger disse innstillingene som nivåer"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:93
 msgid "Which area will be filled"
-msgstr ""
+msgstr "Hvilket område som skal fylles"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:98
 msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
@@ -11929,7 +11982,7 @@ msgstr "Maksimal fargedifferanse"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:115
 msgid "Criterion used for determining color similarity"
-msgstr ""
+msgstr "Kriterie som brukes for å bestemme fargelikhet"
 
 #. fill type
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:229
@@ -11960,9 +12013,9 @@ msgid "Fill transparent areas"
 msgstr "Fyll gjennomsiktige områder"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:279 ../app/tools/gimpclonetool.c:114
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:158 ../app/tools/gimphealtool.c:99
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:158 ../app/tools/gimphealtool.c:100
 #: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:904
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:209
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:210
 msgid "Sample merged"
 msgstr "Prøve sammenflettet"
 
@@ -11999,29 +12052,29 @@ msgctxt "command"
 msgid "Select by Color"
 msgstr "Velg etter farge"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:152 ../app/tools/gimpcagetool.c:1154
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:158 ../app/tools/gimpcagetool.c:1128
 #, fuzzy
 msgid "Cage Transform"
 msgstr "Transformer"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:153
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:159
 msgid "Cage Transform: Deform a selection with a cage"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:154
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:160
 #, fuzzy
 msgid "_Cage Transform"
 msgstr "_Transformer"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:351
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:357
 msgid "Press ENTER to commit the transform"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1095
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1069
 msgid "Computing Cage Coefficients"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1272
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1246
 #, fuzzy
 msgid "Cage transform"
 msgstr "Transformer"
@@ -12050,13 +12103,12 @@ msgstr "%s for å velge en ny kilde for kloning"
 msgid "Click to set a new clone source"
 msgstr "Klikk for å velge en ny kilde for kloning"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:109
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:899
+#: ../app/tools/gimpclonetool.c:109 ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:899
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:131 ../app/tools/gimphealtool.c:111
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:921
+#: ../app/tools/gimpclonetool.c:128 ../app/tools/gimphealtool.c:109
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:918
 msgid "Alignment:"
 msgstr "Justering:"
 
@@ -12077,14 +12129,12 @@ msgid "Adjust Color Balance"
 msgstr "Juster fargebalanse"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:115
-#, fuzzy
 msgid "Import Color Balance Settings"
-msgstr "Fargebalanse"
+msgstr "Importer innstillinger for fargebalanse"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:116
-#, fuzzy
 msgid "Export Color Balance Settings"
-msgstr "Fargebalanse"
+msgstr "Eksporter innstillinger for fargebalanse"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:162
 msgid "Color Balance operates only on RGB color layers."
@@ -12146,7 +12196,7 @@ msgstr "Fargeleggingsverktøy: Fargelegg bildet"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:92
 msgid "Colori_ze..."
-msgstr "_Farg..."
+msgstr "_Farg …"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:109
 msgid "Colorize the Image"
@@ -12168,46 +12218,39 @@ msgstr "Farging virker kun på RGB-fargelag."
 msgid "Select Color"
 msgstr "Velg etter farge"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:241
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:381
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:241 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:381
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Glød:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:254
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:413
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:254 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:413
 msgid "_Saturation:"
 msgstr "_Metning:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:267
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:397
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:267 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:397
 msgid "_Lightness:"
 msgstr "_Lysverdi:"
 
 #: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Color Picker Average Radius"
-msgstr "Informasjon om fargeplukker"
+msgstr "Gjennomsnittlig radius for fargeplukker"
 
 #: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:157
 #: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:163
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:277
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:155
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:277 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:155
 msgid "Radius"
-msgstr "Radius:"
+msgstr "Radius"
 
 #: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:163
 msgid "Sample average"
 msgstr "Prøvegjennomsnitt"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Use accumulated color value from all composited visible layers"
-msgstr "Baser utvalg på alle synlige lag"
+msgstr "Bruk akkumulert fargeverdi fra alle sammensatte synlige lag"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:74
 msgid "Choose what color picker will do"
-msgstr ""
+msgstr "Velg hva fargeplukkeren skal gjøre"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:80
 msgid ""
@@ -12242,11 +12285,11 @@ msgstr "_Fargeplukker"
 msgid "Click in any image to view its color"
 msgstr "Klikk i et bilde for å vise farge"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:238 ../app/tools/gimppainttool.c:477
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:238 ../app/tools/gimppainttool.c:478
 msgid "Click in any image to pick the foreground color"
 msgstr "Klikk i et bilde for å velge forgrunnsfarge"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:246 ../app/tools/gimppainttool.c:483
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:246 ../app/tools/gimppainttool.c:484
 msgid "Click in any image to pick the background color"
 msgstr "Klikk i et bilde for å velge bakgrunnsfarge"
 
@@ -12357,68 +12400,67 @@ msgid "Click or press Enter to crop"
 msgstr "Klikk med musen eller trykk linjeskif for å beskjære"
 
 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:318
-#, fuzzy
 msgid "There is no active layer to crop."
-msgstr "Det er ikke noe aktivt lag eller noen aktiv kanal å klippe fra."
+msgstr "Det er ikke noe aktivt lag å klippe fra."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:150
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:145
 msgid "Curves"
 msgstr "Kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:151
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:146
 msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
 msgstr "Kurveverktøy: Juster fargekurvene"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:152
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:147
 msgid "_Curves..."
-msgstr "_Kurver..."
+msgstr "_Kurver …"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:178
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:174
 msgid "Adjust Color Curves"
 msgstr "Juster fargekurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:180
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:176
 msgid "Import Curves"
 msgstr "Importer kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:181
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:177
 msgid "Export Curves"
 msgstr "Eksporter kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:232
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:239
 msgid "Curves does not operate on indexed layers."
 msgstr "Kurver virker ikke på indekserte lag."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:340
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:348
 msgid "Click to add a control point"
 msgstr "Klikk for å legge til et kontrollpunkt"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:345
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:353
 msgid "Click to add control points to all channels"
 msgstr "Klikk or å legge kontrollpunkter til i alle kanaler"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:350
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:358
 msgid "Click to locate on curve (try Shift, Ctrl)"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:463 ../app/tools/gimplevelstool.c:384
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:473 ../app/tools/gimplevelstool.c:384
 msgid "Cha_nnel:"
 msgstr "_Kanal:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:489 ../app/tools/gimplevelstool.c:408
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:499 ../app/tools/gimplevelstool.c:408
 msgid "R_eset Channel"
 msgstr "_Nullstill kanal"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:583 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:458
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:590 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:461
 msgid "Curve _type:"
 msgstr "Kurve_type:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:658 ../app/tools/gimplevelstool.c:756
-#, fuzzy, c-format
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:667 ../app/tools/gimplevelstool.c:756
+#, c-format
 msgid "Could not read header from '%s': %s"
-msgstr "Kunne ikke lese %d bytes fra «%s»: %s"
+msgstr "Kunne ikke lese topptekst fra «%s»: %s"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:731
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:740
 msgid "Use _old curves file format"
 msgstr ""
 
@@ -12429,7 +12471,7 @@ msgstr "Gjør om farger til gråtoner"
 
 #: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:79
 msgid "_Desaturate..."
-msgstr "_Mindre metning..."
+msgstr "_Mindre metning …"
 
 #: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:93
 msgid "Desaturate (Remove Colors)"
@@ -12494,24 +12536,19 @@ msgid "Range"
 msgstr "Område"
 
 #: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:236
-#, fuzzy
 msgid "Exposure"
-msgstr "Eksponering:"
+msgstr "Eksponering"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:242
-msgid "Move Selection"
-msgstr "Flytt utvalg"
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:484
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:670
+msgid "Move: "
+msgstr "Flytt: "
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:246
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1241
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:982
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1234
 msgid "Move Floating Selection"
 msgstr "Flytt flytende utvalg"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:455
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:732
-msgid "Move: "
-msgstr "Flytt: "
-
 #: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:66
 msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Ellipseutvalg"
@@ -12553,9 +12590,8 @@ msgid "Anti erase (%s)"
 msgstr "Anti-viskelær (%s)"
 
 #: ../app/tools/gimpflipoptions.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Direction of flipping"
-msgstr "Retning"
+msgstr "Retning for vending"
 
 #: ../app/tools/gimpflipoptions.c:133
 msgid "Affect:"
@@ -12582,13 +12618,11 @@ msgid "_Flip"
 msgstr "_Vend"
 
 #: ../app/tools/gimpfliptool.c:187
-#, fuzzy
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip horizontally"
 msgstr "Vend horisontalt"
 
 #: ../app/tools/gimpfliptool.c:190
-#, fuzzy
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip vertically"
 msgstr "Vend vertikalt"
@@ -12597,7 +12631,6 @@ msgstr "Vend vertikalt"
 #. * could be if someone defined FLIP_DIAGONAL, say...
 #.
 #: ../app/tools/gimpfliptool.c:196
-#, fuzzy
 msgctxt "undo-desc"
 msgid "Flip"
 msgstr "Vend"
@@ -12693,21 +12726,20 @@ msgstr ""
 msgid "F_oreground Select"
 msgstr "Velg _forgrunn"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:302
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:304
 msgid "Add more strokes or press Enter to accept the selection"
 msgstr "Legg til flere strøk eller trykk linjeskift for å akseptere utvalget"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:304
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:306
 msgid "Mark foreground by painting on the object to extract"
 msgstr "Marker forgrunn ved å male på objektet som skal hentes ut"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:309
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:311
 #, fuzzy
 msgid "Roughly outline the object to extract"
 msgstr "Tegn en runding rundt objektet som skal hentes ut"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:751
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:753
 msgctxt "command"
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "Velg forgrunn"
@@ -12771,26 +12803,24 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/tools/gimpgegltool.c:95
 msgid "_GEGL Operation..."
-msgstr "_GEGL-operasjon..."
+msgstr "_GEGL-operasjon …"
 
 #: ../app/tools/gimpgegltool.c:160
-#, fuzzy
 msgid "GEGL operations do not operate on indexed layers."
-msgstr "Helbreding virker ikke på indekserte lag."
+msgstr "GEGL-operasjoner virker ikke på indekserte lag."
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:377
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:378
 msgid "_Operation:"
 msgstr "_operasjon:"
 
 #. The options vbox
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:436
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:437
 msgid "Operation Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Innstillinger for operasjon"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:441
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:442
 msgid "Select an operation from the list above"
-msgstr "Fjern alle operasjoner fra angrehistorikken"
+msgstr "Velg en operasjon fra listen over"
 
 #: ../app/tools/gimphealtool.c:53
 msgid "Healing Tool: Heal image irregularities"
@@ -12824,25 +12854,23 @@ msgstr "Farge- og metningsverktøy: Juster fargetone, metning og lys"
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:104
 msgid "Hue-_Saturation..."
-msgstr "Fargetone og metning..."
+msgstr "Fargetone og metning …"
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:121
 msgid "Adjust Hue / Lightness / Saturation"
 msgstr "Juster fargetone, metning og lys"
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:123
-#, fuzzy
 msgid "Import Hue-Saturation Settings"
-msgstr "Glød/Metning"
+msgstr "Importer innstillinger for fargetone/metning"
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Export Hue-Saturation Settings"
-msgstr "Glød/Metning"
+msgstr "Eksporter innstillinger for fargetone/metning"
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:170
 msgid "Hue-Saturation operates only on RGB color layers."
-msgstr "Glød-metning virker bare på RGB-fargelag."
+msgstr "Fargetone-metning virker bare på RGB-fargelag."
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:247
 msgid "M_aster"
@@ -12902,7 +12930,7 @@ msgstr "Trykk:"
 msgid "Settings saved to '%s'"
 msgstr "Innstillinger lagret til «%s»"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:362
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:363
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Forhåndsvis"
 
@@ -12912,15 +12940,12 @@ msgid "Adjustment"
 msgstr "Justering"
 
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:64 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:87
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:134
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:132
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:71
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:183
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:71 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:181
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:199
-#, fuzzy
 msgid "Angle"
 msgstr "Vinkel"
 
@@ -12929,17 +12954,14 @@ msgstr "Vinkel"
 msgid "Sensitivity"
 msgstr "Følsomhet"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:94
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:144
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:94 ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:144
 #: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Tilt"
-msgstr "Vending:"
+msgstr "Vending"
 
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:101
-#, fuzzy
 msgid "Speed"
-msgstr "Hastighet:"
+msgstr "Hastighet"
 
 #. Blob shape widgets
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:107
@@ -12975,32 +12997,32 @@ msgstr "Sakseverktøy: Velg former ved å bruke intelligent kantgjenkjenning"
 msgid "Intelligent _Scissors"
 msgstr "Intelligent _saks"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:900 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:605
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:902 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:605
 msgid "Click-Drag to move this point"
 msgstr "Klikk og dra for å flytte dette punktet"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:902 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:967
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:904 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:969
 #, c-format
 msgid "%s: disable auto-snap"
 msgstr "%s: slå av autoinnretting"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:919
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:921
 msgid "Click to close the curve"
 msgstr "Klikk for å lukke kurven"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:925
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:927
 msgid "Click to add a point on this segment"
 msgstr "Klikk for å legge til et punkt på segmentet"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:939
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:941
 msgid "Click or press Enter to convert to a selection"
 msgstr "Klikk med musa eller trykk linjeskift for å konvertere til et utvalg"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:949
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:951
 msgid "Press Enter to convert to a selection"
 msgstr "Trykk linjeskift for å konvertere til et utvalg"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:964
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:966
 msgid "Click or Click-Drag to add a point"
 msgstr "Klikk eller klikk og dra for å legge til et punkt"
 
@@ -13086,9 +13108,9 @@ msgstr "Endre vindusstørrelse automatisk"
 
 #. tool toggle
 #: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:177
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Direction (%s)"
-msgstr "Retning"
+msgstr "Retning (%s)"
 
 #: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:91
 msgid "Zoom"
@@ -13099,7 +13121,6 @@ msgid "Zoom Tool: Adjust the zoom level"
 msgstr "Zoomverktøy: Juster zoomingsgrad"
 
 #: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:93
-#, fuzzy
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Zoom"
 
@@ -13128,9 +13149,8 @@ msgid "Add Guides"
 msgstr "Legg til innrettingslinjer"
 
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:313
-#, fuzzy
 msgid "Drag to create a line"
-msgstr "Klikk og dra for å opprette et nytt utvalg"
+msgstr "Dra for å lage en linje"
 
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:560
 msgid "Click to place vertical and horizontal guides"
@@ -13154,7 +13174,7 @@ msgstr "Klikk og dra for å flytte alle punkter"
 
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:939 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1084
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1140 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1168
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:632
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:634
 msgid "pixels"
 msgstr "piksler"
 
@@ -13237,86 +13257,78 @@ msgstr "Malerpensel: Mal myke streker med en pensel"
 msgid "_Paintbrush"
 msgstr "_Malerpensel"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:99
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:217
-#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:268
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:89
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:217 ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:268
 msgid "Mode:"
 msgstr "Modus:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:123
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:121
 msgid "Brush"
-msgstr "_Pensel"
+msgstr "Pensel"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:152
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:150
 msgid "Reset size to brush's native size"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:159
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:157
 msgid "Aspect Ratio"
-msgstr "Bredde- og høydeforhold:"
+msgstr "Bredde- og høydeforhold"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:176
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:174
 msgid "Reset aspect ratio to brush's native"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:200
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:198
 msgid "Reset angle to zero"
-msgstr "Nullstill alle filter"
+msgstr "Nullstill vinkel til null"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:235
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:236
 msgid "Incremental"
 msgstr "Inkrementell"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:251
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:254
 msgid "Hard edge"
 msgstr "Hard kant"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:280
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:283
 #, fuzzy
 msgid "Dynamics Options"
 msgstr "Skrifttypemapper"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:286
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:289
 #, fuzzy
 msgid "Fade Options"
 msgstr "Lagret alternativer"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:300
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:303
 #, fuzzy
 msgid "Fade length"
 msgstr "Uttoning"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:327
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:311
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:332 ../app/widgets/gimpviewablebox.c:311
 msgid "Reverse"
 msgstr "Reverser"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:334
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:339
 msgid "Color Options"
-msgstr "Verktøyinnstillinger"
+msgstr "Fargealternativer"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:360
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:365
 msgid "Amount"
-msgstr "Mengde:"
+msgstr "Mengde"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:364
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:369
 msgid "Apply Jitter"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:382
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:387
 msgid "Smooth stroke"
-msgstr "Fjern parasitt"
+msgstr "Jevnt strøk"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:392
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:397
 msgid "Weight"
-msgstr "Høyde"
+msgstr "Vekt"
 
 #: ../app/tools/gimppainttool.c:138
 msgid "Click to paint"
@@ -13335,7 +13347,7 @@ msgstr "%s for å velge en farge"
 msgid "Cannot paint on layer groups."
 msgstr "Kan ikke tegne på laggrupper."
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:678
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:680
 #, c-format
 msgid "%s for a straight line"
 msgstr "%s for en rett linje"
@@ -13381,7 +13393,6 @@ msgid "Transformation Matrix"
 msgstr "Transformasjonsmatrise"
 
 #: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:256
-#, fuzzy
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Perspective"
 msgstr "Perspektiv"
@@ -13392,7 +13403,7 @@ msgstr "Posteriseringsverktøy: Reduser antall farger"
 
 #: ../app/tools/gimpposterizetool.c:86
 msgid "_Posterize..."
-msgstr "_Posteriser..."
+msgstr "_Posteriser …"
 
 #: ../app/tools/gimpposterizetool.c:103
 msgid "Posterize (Reduce Number of Colors)"
@@ -13428,23 +13439,20 @@ msgid "Y coordinate of top left corner"
 msgstr ""
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Width of selection"
-msgstr "Bane til utvalg"
+msgstr "Bredde på utvalg"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:160
-#, fuzzy
 msgid "Height of selection"
-msgstr "Bane til utvalg"
+msgstr "Høyde på utvalg"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:169
 msgid "Unit of top left corner coordinate"
 msgstr ""
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:178
-#, fuzzy
 msgid "Unit of selection size"
-msgstr "Bane til utvalg"
+msgstr "Enhet for utvalgslinjen"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:187
 msgid "Enable lock of aspect ratio, width, height or size"
@@ -13452,24 +13460,23 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:196
 msgid "Choose what has to be locked"
-msgstr ""
+msgstr "Velg hva som må låses"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:205
 msgid "Custom fixed width"
-msgstr ""
+msgstr "Egendefinert fast bredde"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:214
 msgid "Custom fixed height"
-msgstr ""
+msgstr "Egendefinert fast høyde"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:308
 msgid "Unit of fixed width, height or size"
-msgstr ""
+msgstr "Enhet for fast bredde, høyde eller størrelse"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:317
-#, fuzzy
 msgid "Expand selection from center outwards"
-msgstr "Utvid fra sentrum"
+msgstr "Utvid utvalget fra sentrum og utover"
 
 #. Current, as in what is currently in use.
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:761
@@ -13488,7 +13495,7 @@ msgstr "Fast:"
 msgid "Position:"
 msgstr "Posisjon:"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1020 ../app/tools/gimptextoptions.c:525
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1020 ../app/tools/gimptextoptions.c:526
 msgid "Size:"
 msgstr "Størrelse:"
 
@@ -13506,13 +13513,12 @@ msgid "Shrink merged"
 msgstr "Krymp sammenfletning"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Round corners of selection"
-msgstr "Avrundede hjørner"
+msgstr "Rund av hjørner på utvalget"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:89
 msgid "Radius of rounding in pixels"
-msgstr ""
+msgstr "Radius på avrunding i piksler"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:167
 msgid "Rounded corners"
@@ -13543,15 +13549,14 @@ msgid "Base selection on all visible layers"
 msgstr "Baser utvalg på alle synlige lag"
 
 #: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:101
-#, fuzzy
 msgid "Selection criterion"
-msgstr "Utvalgsbehandler"
+msgstr "Utvalgskriterier"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:203
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:204
 msgid "Select transparent areas"
 msgstr "Velg gjennomsiktige områder"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:229
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:226
 msgid "Select by:"
 msgstr "Velg med:"
 
@@ -13587,7 +13592,7 @@ msgstr "Senter _Y:"
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate by %-3.3g° around (%g, %g)"
-msgstr ""
+msgstr "Roter med %-3.3g° rundt (%g, %g)"
 
 #: ../app/tools/gimpscaletool.c:89
 msgid "Scale"
@@ -13605,7 +13610,7 @@ msgstr "_Skaler"
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale to %d x %d"
-msgstr ""
+msgstr "Skaler til %d x %d"
 
 #: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:84
 #, fuzzy
@@ -13616,7 +13621,7 @@ msgstr "Forstørr utvalget"
 msgid "Radius of feathering"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:264 ../app/tools/gimptextoptions.c:538
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:264 ../app/tools/gimptextoptions.c:539
 msgid "Antialiasing"
 msgstr "Antialiasering"
 
@@ -13624,39 +13629,39 @@ msgstr "Antialiasering"
 msgid "Feather edges"
 msgstr "Myke kanter"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:250
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:255
 msgid "Click-Drag to replace the current selection"
 msgstr "Klikk og dra for å erstatte det gjeldende utvalget"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:258
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:263
 msgid "Click-Drag to create a new selection"
 msgstr "Klikk og dra for å opprette et nytt utvalg"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:263
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:268
 msgid "Click-Drag to add to the current selection"
 msgstr "Klikk og dra for å legge til det gjeldende utvalget"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:272
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:277
 msgid "Click-Drag to subtract from the current selection"
 msgstr "Klikk og dra for å trekke fra gjeldende utvalg"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:281
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:286
 msgid "Click-Drag to intersect with the current selection"
 msgstr "Klikk og dra for å krysse med gjeldende utvalg"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:291
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:296
 msgid "Click-Drag to move the selection mask"
 msgstr "Klikk og dra for å flytte utvalgsmasken"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:299
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:304
 msgid "Click-Drag to move the selected pixels"
 msgstr "Klikk og dra for å flytte de valgte pikslene"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:303
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:308
 msgid "Click-Drag to move a copy of the selected pixels"
 msgstr "Klikk og dra for å flytte en kopi av de valgte pikslene"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:307
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:312
 msgid "Click to anchor the floating selection"
 msgstr "Klikk for å forankre det flytende utvalget"
 
@@ -13717,12 +13722,11 @@ msgstr "Klikk for å gni ut linjen"
 
 #: ../app/tools/gimptextoptions.c:131
 msgid "Font size unit"
-msgstr ""
+msgstr "Enhet for skriftstørrelse"
 
 #: ../app/tools/gimptextoptions.c:136
-#, fuzzy
 msgid "Font size"
-msgstr "Skrifter"
+msgstr "Skriftstørrelse"
 
 #: ../app/tools/gimptextoptions.c:145
 msgid ""
@@ -13736,9 +13740,8 @@ msgid "The text language may have an effect on the way the text is rendered."
 msgstr ""
 
 #: ../app/tools/gimptextoptions.c:164
-#, fuzzy
 msgid "Text alignment"
-msgstr "Justering:"
+msgstr "Tekstjustering"
 
 #: ../app/tools/gimptextoptions.c:170
 msgid "Indentation of the first line"
@@ -13762,37 +13765,35 @@ msgstr ""
 msgid "Use an external editor window for text entry"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:510
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:511
 msgid "Font"
-msgstr "Skrifter"
+msgstr "Skrift"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:534
-#, fuzzy
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:535
 msgid "Use editor"
-msgstr "Tekstbehandler"
+msgstr "Bruk redigering"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:554
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:555
 msgid "Hinting:"
 msgstr "Hinting:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:558
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:559
 msgid "Text Color"
 msgstr "Tekstfarge"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:563
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:564
 msgid "Color:"
 msgstr "Farge:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:569
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:570
 msgid "Justify:"
 msgstr "Juster:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:592
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:593
 msgid "Box:"
 msgstr "Boks:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:609
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:610
 msgid "Language:"
 msgstr "Språk:"
 
@@ -13808,20 +13809,20 @@ msgstr "Tekstverktøy: Opprett eller rediger tekstlag"
 msgid "Te_xt"
 msgstr "_Tekst"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:958
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:972
 #, fuzzy
 msgid "Reshape Text Layer"
 msgstr "Endre navn på tekstlag"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1508 ../app/tools/gimptexttool.c:1511
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1526 ../app/tools/gimptexttool.c:1529
 msgid "Confirm Text Editing"
 msgstr "Bekreft tekstredigering"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1515
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1533
 msgid "Create _New Layer"
 msgstr "Lag et _nytt lag"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1539
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1557
 msgid ""
 "The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
 "tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
@@ -13835,7 +13836,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Du kan endre laget eller opprette et nytt tekstlag fra dets tekstegenskaper."
 
-#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1172
+#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1236
 msgid "GIMP Text Editor"
 msgstr "GIMP tekstbehandler"
 
@@ -13853,11 +13854,11 @@ msgstr "Bruk terskel"
 
 #: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:111
 msgid "Import Threshold Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Importer innstillinger for terskel"
 
 #: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:112
 msgid "Export Threshold Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Eksporter innstillinger for terskel"
 
 #: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:162
 msgid "Threshold does not operate on indexed layers."
@@ -13869,26 +13870,23 @@ msgstr "Juster automatisk til optimal binæriseringsterskel"
 
 #: ../app/tools/gimptool.c:978
 msgid "Can't work on an empty image, add a layer first"
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke arbeide på et tomt bilde. Legg til et lag først"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Direction of transformation"
-msgstr "Perspektivtransformasjon"
+msgstr "Retning for transformasjon"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Interpolation method"
-msgstr "Interpolasjon:"
+msgstr "Interpoleringsmetode"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:111
 msgid "How to clip"
-msgstr ""
+msgstr "Hvordan klipping skal gjøres"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:117
-#, fuzzy
 msgid "Show a preview of the transformed image"
-msgstr "Vis et oversiktsvindu for dette bildet"
+msgstr "Vis en forhåndsvisning av det transformerte bildet"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:122
 #, fuzzy
@@ -13925,15 +13923,13 @@ msgid "Image opacity"
 msgstr "Bildetype"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:312
-#, fuzzy
 msgid "Show image preview"
-msgstr "Vis bilde_størrelse"
+msgstr "Vis forhåndsvisning av bilde"
 
 #. the guides frame
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:318
-#, fuzzy
 msgid "Guides"
-msgstr "Innrettings_linjer"
+msgstr "Innrettingslinjer"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:346
 #, c-format
@@ -13942,7 +13938,7 @@ msgstr "15 grader (%s)"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:347
 msgid "Limit rotation steps to 15 degrees"
-msgstr ""
+msgstr "Begrens roteringssteg til 15 grader"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:351
 #, c-format
@@ -13951,21 +13947,26 @@ msgstr "Behold bredde- og høydeforhold (%s)"
 
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:352
 msgid "Keep the original aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "Behold opprinnelig bredde/høydeforhold"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:212
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:220
 msgid "Transforming"
-msgstr "Transformerer..."
+msgstr "Transformerer"
+
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:269
+#, c-format
+msgid "The selection does not intersect with the layer."
+msgstr "Utvalget krysser ikke laget."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1061
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1480
 msgid "There is no layer to transform."
 msgstr "Det finnes ingen lag å transformere."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1074
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1491
 msgid "There is no path to transform."
 msgstr "Det finnes ingen bane å transformere."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1075
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1492
 msgid "The active path's strokes are locked."
 msgstr ""
 
@@ -14008,7 +14009,6 @@ msgid "Pat_hs"
 msgstr "_Baner"
 
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:250
-#, fuzzy
 msgid "The active path is locked."
 msgstr "Den aktive banen er låst."
 
@@ -14093,9 +14093,8 @@ msgid "Click-Drag to move the handle around"
 msgstr "Klikk og dra for å flytte håndtaket rundt"
 
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:1253
-#, fuzzy
 msgid "Click-Drag to move the handles around symmetrically"
-msgstr "Klikk og dra for å flytte håndtaket rundt"
+msgstr "Klikk og dra for å flytte håndtaket rundt symmetrisk"
 
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:1268
 msgid "Click-Drag to change the shape of the curve"
@@ -14332,73 +14331,69 @@ msgstr "Kunne ikke importere baner fra «%s»: %s."
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Søk:"
 
-#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:857
+#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:881
 #, c-format
 msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 msgstr "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:337
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:338
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:341
 msgid "Action"
 msgstr "Handling"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:366
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:367
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Snarvei"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:392
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:393
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:632 ../app/widgets/gimpactionview.c:832
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:633 ../app/widgets/gimpactionview.c:843
 msgid "Changing shortcut failed."
 msgstr "Endring av snarvei feilet."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:669
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:670
 msgid "Conflicting Shortcuts"
 msgstr "Snarveier i konflikt"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:675
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:676
 msgid "_Reassign shortcut"
 msgstr "_Tilordne snarvei på nytt"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:690
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:691
 #, c-format
 msgid "Shortcut \"%s\" is already taken by \"%s\" from the \"%s\" group."
 msgstr "Svarvei «%s» er allerede tatt av «%s» fra «%s»-gruppa."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:694
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:695
 #, c-format
 msgid "Reassigning the shortcut will cause it to be removed from \"%s\"."
 msgstr ""
 "Tilordning av snarvei på nytt vil føre til at den blir fjernet fra «%s»."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:767
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:778
 msgid "Invalid shortcut."
 msgstr "Ugyldig snarvei."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:856
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:867
 msgid "Removing shortcut failed."
 msgstr "Fjerning av snarvei feilet."
 
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Spikes"
-msgstr "Spisser:"
+msgstr "Spisser"
 
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:177
-#, fuzzy
 msgid "Hardness"
 msgstr "Hardhet"
 
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:188
-#, fuzzy
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Bredde- og høydeforhold"
 
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:210
-#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:80
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:174
+#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:80 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:174
 msgid "Spacing"
 msgstr "Mellomrom"
 
@@ -14408,7 +14403,7 @@ msgid "Percentage of width of brush"
 msgstr "Prosent av penselens bredde"
 
 #: ../app/widgets/gimpbufferview.c:179 ../app/widgets/gimpbufferview.c:264
-#: ../app/widgets/gimpeditor.c:748
+#: ../app/widgets/gimpeditor.c:747
 msgid "(None)"
 msgstr "(Ingen)"
 
@@ -14416,41 +14411,41 @@ msgstr "(Ingen)"
 msgid "Add the current color to the color history"
 msgstr "Legg gjeldende farge til i fargehistorikken"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:154
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:157
 msgid "Available Filters"
 msgstr "Tilgjengelige filtre"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:216
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:219
 msgid "Move the selected filter up"
 msgstr "Flytt valgt filter opp"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:225
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:228
 msgid "Move the selected filter down"
 msgstr "Flytt valgt filter ned"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:271
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:274
 msgid "Active Filters"
 msgstr "Aktive filtre"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:322
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:325
 msgid "Reset the selected filter to default values"
 msgstr "Nullstill valgt filter til forvalgte verdier"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:496
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:527
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active filters"
 msgstr "Legg «%s» til i listen over aktive filtre"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:533
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:564
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active filters"
 msgstr "Fjern «%s» fra listen over aktive filtre."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:564
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:595
 msgid "No filter selected"
 msgstr "Ingen filter valgt"
 
-#: ../app/widgets/gimpcoloreditor.c:260
+#: ../app/widgets/gimpcoloreditor.c:264
 msgid ""
 "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
 "CSS color names."
@@ -14520,17 +14515,17 @@ msgstr "HTML-notasjon:"
 
 #: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:466
 msgid "Only indexed images have a colormap."
-msgstr ""
+msgstr "Kun indekserte bilder har et fargekart."
 
 #: ../app/widgets/gimpcolorselectorpalette.c:58
 msgid "Palette"
 msgstr "Palett"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:591
+#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:595
 msgid "Smaller Previews"
 msgstr "Mindre forhåndsvisninger"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:596
+#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:600
 msgid "Larger Previews"
 msgstr "Større forhåndsvisninger"
 
@@ -14690,15 +14685,14 @@ msgstr ""
 "Du har allerede en hjulkontroller i listen over aktive kontrollere."
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:534
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There can only be one active mouse controller.\n"
 "\n"
 "You already have a mouse controller in your list of active controllers."
 msgstr ""
-"Det kan bare være én aktiv hjulkontroller.\n"
+"Det kan bare være én aktiv muskontroller.\n"
 "\n"
-"Du har allerede en hjulkontroller i listen over aktive kontrollere."
+"Du har allerede en muskontroller i listen over aktive kontrollere."
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:560
 msgid "Remove Controller?"
@@ -14742,9 +14736,8 @@ msgstr "Sett opp inndatakontrollere"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:85
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:88
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Button 8"
-msgstr "Butt"
+msgstr "Knapp 8"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:95
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:98
@@ -14754,9 +14747,8 @@ msgstr "Butt"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:110
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:113
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:116
-#, fuzzy
 msgid "Button 9"
-msgstr "Butt"
+msgstr "Knapp 9"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:120
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:123
@@ -14766,9 +14758,8 @@ msgstr "Butt"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:135
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:138
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Button 10"
-msgstr "Butt"
+msgstr "Knapp 10"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:145
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:148
@@ -14778,9 +14769,8 @@ msgstr "Butt"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:160
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:163
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Button 11"
-msgstr "Butt"
+msgstr "Knapp 11"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:170
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:173
@@ -14790,19 +14780,16 @@ msgstr "Butt"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:185
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:188
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Button 12"
-msgstr "Butt"
+msgstr "Knapp 12"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:203
-#, fuzzy
 msgid "Mouse Buttons"
-msgstr "Musepekere"
+msgstr "Musknapper"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollermouse.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Mouse Button Events"
-msgstr "Musehjulhendelser"
+msgstr "Musknapphendelser"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:69
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:72
@@ -14902,43 +14889,45 @@ msgstr ""
 msgid "Y tilt"
 msgstr ""
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:143
+#. Wheel as in mouse or input device wheel
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:144
 #: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:145
 #: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:73
 msgid "Wheel"
 msgstr "Hjul"
 
 #. the axes
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:193
+#. The axes of an input device
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:195
 msgid "Axes"
 msgstr "Akser"
 
 #. the keys
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:267
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:269
 msgid "Keys"
 msgstr "Taster"
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:364
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:582
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:366
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:585
 #, c-format
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:412
+#. e.g. "Pressure Curve" for mapping input device axes
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:415
 #, c-format
 msgid "%s Curve"
 msgstr "%s kurve"
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:471
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:474
 #: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:209
-#, fuzzy
 msgid "_Reset Curve"
-msgstr "_Nullstill farge"
+msgstr "_Nullstill kurve"
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:484
+#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:487
 #, c-format
 msgid "The axis '%s' has no curve"
-msgstr ""
+msgstr "Akse «%s» har ingen kurve"
 
 #: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:137
 msgid "Save device status"
@@ -14954,24 +14943,24 @@ msgstr "Forgrunn: %d, %d, %d"
 msgid "Background: %d, %d, %d"
 msgstr "Bakgrunn: %d, %d, %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:203
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:204
 msgid "The given filename does not have any known file extension."
 msgstr "Det oppgitte filnavnet har ingen kjent filendelse."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:221
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:222
 msgid "File Exists"
 msgstr "Fil eksisterer"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:226
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:227
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Erstatt"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:237
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:238
 #, c-format
 msgid "A file named '%s' already exists."
 msgstr "En fil med navnet «%s» finnes allerede."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:242
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:243
 msgid "Do you want to replace it with the image you are saving?"
 msgstr "Vil du erstatte den med bildet du lagrer?"
 
@@ -15002,11 +14991,11 @@ msgid "Configure this tab"
 msgstr "Sett opp denne fanen"
 
 #. Auto button
-#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:382
+#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:384
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
-#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:393
+#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:395
 msgid ""
 "When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
 msgstr "Gjør at menyen automatisk følger bildet du jobber på."
@@ -15021,9 +15010,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:142
 #: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Velocity"
-msgstr "Velg med:"
+msgstr "Hastighet"
 
 #: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:146
 #: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:74
@@ -15043,31 +15031,43 @@ msgstr "For mange feilmeldinger!"
 msgid "Messages are redirected to stderr."
 msgstr "Meldinger er videresendt til stderr."
 
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:170
+#. %s is a message domain,
+#. * like "GIMP Message" or
+#. * "PNG Message"
+#.
+#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:174
 #, c-format
 msgid "%s Message"
 msgstr "%s melding"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:327
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:330
 msgid "Automatically Detected"
 msgstr "Funnet automatisk"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:344
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:347
 msgid "By Extension"
 msgstr "Etter type"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:793
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:801
 msgid "All files"
 msgstr "Alle filer"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:798
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:806
 msgid "All images"
 msgstr "Alle bilder"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:974
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:813
+msgid "All XCF images"
+msgstr "Alle XCF-bilder"
+
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:815
+msgid "All export images"
+msgstr "Alle eksportbilder"
+
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:999
 #, c-format
 msgid "Select File _Type (%s)"
-msgstr "Vel fil_type (%s)"
+msgstr "Velg fil_type (%s)"
 
 #: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:185
 msgid "File Type"
@@ -15130,9 +15130,9 @@ msgstr "Bakgrunnsfarge satt til:"
 
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1235
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1296
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s-Drag: move & compress"
-msgstr "%s%sdra: flytt og komprimer"
+msgstr "%s-dra: flytt og komprimer"
 
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1240
 msgid "Drag: move"
@@ -15142,9 +15142,9 @@ msgstr "Dra: flytt"
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1260
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1273
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1294
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s-Click: extend selection"
-msgstr "%s%sklikk: utvid utvalg"
+msgstr "%s-klikk: utvid utvalg"
 
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1252
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1265
@@ -15195,47 +15195,49 @@ msgstr "Bredde"
 msgid "Height"
 msgstr "Høyde"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:293
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:308
 msgid "Help browser is missing"
 msgstr "Hjelpleser mangler"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:294
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:309
 msgid "The GIMP help browser is not available."
 msgstr "GIMP hjelpleser er ikke tilgjengelig."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:295
-#, fuzzy
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:310
 msgid ""
 "The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation. "
 "You may instead use the web browser for reading the help pages."
-msgstr "GIMP hjelpelesertillegget ser ut til å mangler i installasjonen din."
+msgstr "GIMP hjelpelesertillegget ser ut til å mangler i installasjonen din. Du kan bruke nettleser til å 
lese hjelpsidene i stedet."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:336
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:351
 msgid "Help browser doesn't start"
 msgstr "Hjelp_leser starter ikke"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:337
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:352
 msgid "Could not start the GIMP help browser plug-in."
 msgstr "Kunne ikke starte GIMPs hjelplesertillegg."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:364
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:354
+msgid "You may instead use the web browser for reading the help pages."
+msgstr "Du kan bruke nettleser til å lese hjelpsidene i stedet."
+
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:380
 msgid "Use _Web Browser"
 msgstr "Bruk _nettleser"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:610
-#, fuzzy
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:724
 msgid "GIMP user manual is missing"
-msgstr "_Åpne brukermanualen til GIMP"
+msgstr "Brukermanualen til GIMP mangler"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:617
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:731
 msgid "_Read Online"
-msgstr ""
+msgstr "Les _på nettet"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:641
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:755
 msgid "The GIMP user manual is not installed on your computer."
-msgstr ""
+msgstr "GIMP brukerhåndboken er ikke installert på din datamaskin."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:644
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:758
 msgid ""
 "You may either install the additional help package or change your "
 "preferences to use the online version."
@@ -15271,9 +15273,8 @@ msgstr "Kanal:"
 
 #. Button
 #: ../app/widgets/gimpimagecommenteditor.c:107
-#, fuzzy
 msgid "Use default comment"
-msgstr "Standard format"
+msgstr "Bruk forvalgt kommentar"
 
 #: ../app/widgets/gimpimagecommenteditor.c:109
 msgid ""
@@ -15281,83 +15282,83 @@ msgid ""
 "Edit→Preferences→Default Image."
 msgstr ""
 
-#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:200
+#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:202
 msgid "Querying..."
-msgstr "Kjører spørring..."
+msgstr "Kjører spørring …"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:120
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:113
 msgid "Size in pixels:"
 msgstr "Størrelse i piksler:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:123
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:116
 msgid "Print size:"
 msgstr "Utskriftsstørrelse:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:126
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:119
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Oppløsning:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:129
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:122
 msgid "Color space:"
 msgstr "Fargerom:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:134
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:127
 msgid "File Name:"
 msgstr "Filnavn:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:140
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:133
 msgid "File Size:"
 msgstr "Filstørrelse:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:143
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:136
 msgid "File Type:"
 msgstr "Filtype:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:148
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:141
 msgid "Size in memory:"
 msgstr "Størrelse i minne:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:151
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:144
 msgid "Undo steps:"
 msgstr "Angre steg:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:154
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:147
 msgid "Redo steps:"
 msgstr "Gjenta steg:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:159
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:152
 msgid "Number of pixels:"
 msgstr "Antall piksler:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:162
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:155
 msgid "Number of layers:"
 msgstr "Antall lag:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:165
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:158
 msgid "Number of channels:"
 msgstr "Antall kanaler:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:168
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:161
 msgid "Number of paths:"
 msgstr "Antall baner:"
 
 #. no undo (or redo) steps available
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:411
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:410
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:465
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:464
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:331
 #, c-format
 msgid "pixels/%s"
 msgstr "piksler/%s"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:467
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:466
 #, c-format
 msgid "%g × %g %s"
 msgstr "%g × %g %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:488
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:487
 msgid "colors"
 msgstr "farger"
 
@@ -15370,24 +15371,24 @@ msgid "Lock alpha channel"
 msgstr "Lås alfakanal"
 
 #: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:433
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Message repeated once."
 msgid_plural "Message repeated %d times."
 msgstr[0] "Melding gjentatt en gang."
-msgstr[1] "Melding gjentatt en gang."
+msgstr[1] "Melding gjentatt %d ganger."
 
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:226
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:682
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:240
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:715
 msgid "Undefined"
 msgstr "Udefinert"
 
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:234
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:248
 msgid "Columns:"
 msgstr "Kolonner:"
 
 #: ../app/widgets/gimppanedbox.c:58
 msgid "You can drop dockable dialogs here"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan slippe dokkbare dialoger her"
 
 #: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:127
 msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
@@ -15414,66 +15415,58 @@ msgstr "Ugyldig UTF-8"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:269
 msgid "Pick a setting from the list"
-msgstr ""
+msgstr "Velg en innstilling fra listen"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:291
-#, fuzzy
 msgid "Add settings to favorites"
-msgstr "Lagre kurveinntillingene til fil"
+msgstr "Legg til inntillingene i favoritter"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:319
-#, fuzzy
 msgid "_Import Settings from File..."
-msgstr "Les kurveinnstillingene fra fil"
+msgstr "_Importer instillinger fra en fil …"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:325
-#, fuzzy
 msgid "_Export Settings to File..."
-msgstr "_Lagre feilmeldinger til fil..."
+msgstr "_Eksporter innstillinger til en fil …"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:332
-#, fuzzy
 msgid "_Manage Settings..."
-msgstr "_Flett sammen paletter..."
+msgstr "_Håndter innstillinger …"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:625
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:636
 msgid "Add Settings to Favorites"
-msgstr ""
+msgstr "Legg til innstillinger i favoritter"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:628
-#, fuzzy
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:639
 msgid "Enter a name for the settings"
-msgstr "Skriv inn et navn for det lagrede alternativet"
+msgstr "Skriv inn et navn for innstillingene"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:629
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:640
 msgid "Saved Settings"
 msgstr "Lagrede innstillinger"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:670
-#, fuzzy
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:681
 msgid "Manage Saved Settings"
-msgstr "Gi lagrede alternativer nytt _navn"
+msgstr "Håndter lagrede innstillinger"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:194
-#, fuzzy
 msgid "Import settings from a file"
-msgstr "Les kurveinnstillingene fra fil"
+msgstr "Importer innstillinger fra en fil"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:203
-#, fuzzy
 msgid "Export the selected settings to a file"
-msgstr "Lagre nivåinntillinger til fil"
+msgstr "Eksporter valgte innstillinger til en fil"
 
 #: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:212
 msgid "Delete the selected settings"
 msgstr "Slett valgte innstillinger"
 
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:453
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:458
 #, c-format
 msgid "%d × %d ppi"
 msgstr "%d × %d ppi"
 
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:455
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:460
 #, c-format
 msgid "%d ppi"
 msgstr "%d ppi"
@@ -15484,7 +15477,7 @@ msgstr "Linjebredde:"
 
 #: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:141
 msgid "_Line Style"
-msgstr "Strek_stil:"
+msgstr "_Linjestil"
 
 #: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:160
 msgid "_Cap style:"
@@ -15511,15 +15504,14 @@ msgid "filter"
 msgstr "filter"
 
 #: ../app/widgets/gimptagentry.c:46
-#, fuzzy
 msgid "enter tags"
-msgstr "Sentrer linjer"
+msgstr "oppgi etiketter"
 
 #. Seperator for tags
 #. * IMPORTANT: use only one of Unicode terminal punctuation chars.
 #. * http://unicode.org/review/pr-23.html
 #.
-#: ../app/widgets/gimptagentry.c:1734
+#: ../app/widgets/gimptagentry.c:1750
 msgid ","
 msgstr ","
 
@@ -15552,27 +15544,27 @@ msgstr "_Navn:"
 msgid "_Icon:"
 msgstr "_Ikon:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:683
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:699
 #, c-format
 msgid "%d × %d ppi, %s"
 msgstr "%d × %d ppi, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:685
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:701
 #, c-format
 msgid "%d ppi, %s"
 msgstr "%d ppi, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:340
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:269
 #, c-format
 msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
 msgstr ""
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:412
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:341
 #, c-format
 msgid "Outermost element in text must be <markup> not <%s>"
 msgstr ""
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1454
+#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1460
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
 msgstr "Ugyldig UTF-8 data i fil «%s»."
@@ -15582,24 +15574,21 @@ msgid "_Use selected font"
 msgstr "_Bruk valgt skrift"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:206
-#, fuzzy
 msgid "Change font of selected text"
-msgstr "Endre laginnholdets størrelse"
+msgstr "Endre skrift for valgt tekst"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Change size of selected text"
-msgstr "Endre laginnholdets størrelse"
+msgstr "Endre størrelse på valgt tekst"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:236
-#, fuzzy
 msgid "Clear style of selected text"
-msgstr "Fjern utvalgte piksler"
+msgstr "Fjen stil for valgt tekst"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:247
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:256
 msgid "Change color of selected text"
-msgstr ""
+msgstr "Bytt farge på valgt tekst"
 
 #: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:272
 msgid "Change kerning of selected text"
@@ -15627,13 +15616,13 @@ msgid "Strikethrough"
 msgstr "Gjennomstrek"
 
 #: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:330
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Click to update preview\n"
 "%s-Click to force update even if preview is up-to-date"
 msgstr ""
 "Klikk for å oppdatere forhåndsvisning\n"
-"%s%sKlikk for å tvinge oppdatering selv om forhåndsvisningen er oppdatert"
+"%s-Klikk for å tvinge oppdatering selv om forhåndsvisningen er oppdatert"
 
 #: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:347
 msgid "Pr_eview"
@@ -15643,14 +15632,14 @@ msgstr "_Forhåndsvis"
 msgid "No selection"
 msgstr "Ingen utvalg"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:596 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:617
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:612 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:633
 #, c-format
 msgid "Thumbnail %d of %d"
 msgstr "Miniatyr %d av %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:730 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:740
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:746 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:756
 msgid "Creating preview..."
-msgstr "Oppretter forhåndsvisning..."
+msgstr "Lager forhåndsvisning …"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:79
 msgid ""
@@ -15750,25 +15739,23 @@ msgstr "Ikon:"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:159
 msgid "Apply stored FG/BG"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk lagret FG/BG"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Apply stored brush"
-msgstr "Bruk terskel"
+msgstr "Bruk lagret pensel"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:171
 msgid "Apply stored dynamics"
 msgstr ""
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:177
-#, fuzzy
 msgid "Apply stored gradient"
-msgstr "Ny gradering"
+msgstr "Bruk lagret gradient"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:183
 msgid "Apply stored pattern"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk lagret mønster"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:189
 msgid "Apply stored palette"
@@ -15776,10 +15763,10 @@ msgstr "Bruk lagret palett"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:195
 msgid "Apply stored font"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk lagret skrift"
 
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:292
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format, fuzzy
 msgid "%s Preset"
 msgstr "Trykk:"
 
@@ -15796,7 +15783,6 @@ msgid "Your GIMP installation is incomplete:"
 msgstr "Din GIMP-installasjon er uferdig:"
 
 #: ../app/widgets/gimpuimanager.c:744
-#, fuzzy
 msgid "Please make sure the menu XML files are correctly installed."
 msgstr "Vær sikker på at meny-XML-filene er korrekt installert."
 
@@ -15964,7 +15950,7 @@ msgctxt "tab-style"
 msgid "Undefined"
 msgstr "Udefinert"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:336
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:392
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I have loaded as much of it as I can, but it is "
 "incomplete."
@@ -15972,14 +15958,14 @@ msgstr ""
 "Denne XCF-filen er ødelagt. Jeg har lastet så mye av den jeg kan, men ikke "
 "alt."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:347
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:403
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I could not even salvage any partial image data "
 "from it."
 msgstr ""
 "Denne XCF-filen er ødelagt. Jeg kunne ikke engang hente ut deler av bildet."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:420
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:477
 msgid ""
 "XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
 "did not save indexed colormaps correctly.\n"
@@ -15989,40 +15975,40 @@ msgstr ""
 "lagret ikke indekserte fargekart riktig.\n"
 "Erstatter gråtonekart."
 
-#: ../app/xcf/xcf-read.c:115
+#: ../app/xcf/xcf-read.c:174
 msgid "Invalid UTF-8 string in XCF file"
 msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i XCF-fil."
 
-#: ../app/xcf/xcf-write.c:86
+#: ../app/xcf/xcf-write.c:155
 #, c-format
 msgid "Error writing XCF: %s"
 msgstr "Feil under skriving av XCF: %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf-seek.c:43 ../app/xcf/xcf-seek.c:60 ../app/xcf/xcf-seek.c:71
+#: ../app/xcf/xcf-seek.c:61
 #, c-format
 msgid "Could not seek in XCF file: %s"
 msgstr "Kunne ikke søke i XCF-fil: %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:99 ../app/xcf/xcf.c:167
+#: ../app/xcf/xcf.c:113 ../app/xcf/xcf.c:181
 msgid "GIMP XCF image"
 msgstr "GIMP XCF-bilde"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:271
+#: ../app/xcf/xcf.c:301
 #, c-format
 msgid "Opening '%s'"
 msgstr "Åpner «%s»"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:313
+#: ../app/xcf/xcf.c:343
 #, c-format
 msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
 msgstr "XCF-feil: ustøttet XCF filversjon %d møtt"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:383
+#: ../app/xcf/xcf.c:413
 #, c-format
 msgid "Saving '%s'"
 msgstr "Lagrer «%s»"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:403
+#: ../app/xcf/xcf.c:433
 #, c-format
 msgid "Error saving XCF file: %s"
 msgstr "Feil under lagring av XCF-fil: %s"
@@ -16031,10 +16017,34 @@ msgstr "Feil under lagring av XCF-fil: %s"
 msgid "round"
 msgstr "rund"
 
-#: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:2
+#. fuzzy as in a feathered, blurred, unfocused, soft brush
+#: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:3
 msgid "fuzzy"
 msgstr ""
 
+#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
+"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
+"and image authoring."
+msgstr "GIMP er et akronym for GNU Image Manipulation Program. Det er et fritt distribuert program for å 
lage og endre bilder."
+
+#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
+"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
+"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
+msgstr ""
+
+#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
+"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
+"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
+"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
+"Microsoft Windows and OS X."
+msgstr ""
+
 #: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
 msgid "Image Editor"
 msgstr "Bildebehandler"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]