[evolution-data-server] Update Slovak translationcommit fe10e212c97e609d6ece45926fe0a6647bf02c2b
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun Mar 19 08:01:59 2017 +0000

    Update Slovak translation

 po/sk.po |  339 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 170 insertions(+), 169 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 6c3a40f..506bbe1 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -11,10 +11,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-data-server\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution-data-server&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-28 16:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-29 19:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-13 19:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-19 09:01+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -136,9 +136,9 @@ msgstr "Zlyhalo premenovanie starej databázy „%s“ na „%s“: %s"
 #: ../src/calendar/libecal/e-cal-client.c:6450
 #: ../src/calendar/libecal/e-cal-client.c:6813
 #: ../src/calendar/libecal/e-cal-client.c:7035
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3044
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3054
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3066
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3048
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3058
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3070
 #: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:422
 #: ../src/libebackend/e-server-side-source.c:498
 #: ../src/libedataserver/e-client.c:188
@@ -1984,16 +1984,16 @@ msgstr "Šifruje sa správa"
 msgid "Decrypting message"
 msgstr "Dešifruje sa správa"
 
-#: ../src/camel/camel-data-cache.c:177
+#: ../src/camel/camel-data-cache.c:203
 #, c-format
 msgid "Unable to create cache path"
 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť cestu pre vyrovnávaciu pamäť"
 
-#: ../src/camel/camel-data-cache.c:455
+#: ../src/camel/camel-data-cache.c:532
 msgid "Empty cache file"
 msgstr "Prázdny súbor vyrovnávacej pamäte"
 
-#: ../src/camel/camel-data-cache.c:532
+#: ../src/camel/camel-data-cache.c:609
 #, c-format
 msgid "Could not remove cache entry: %s: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť položku vyrovnávacej pamäte: %s: %s"
@@ -2004,111 +2004,111 @@ msgstr "Nepodarilo sa odstrániť položku vyrovnávacej pamäte: %s: %s"
 msgid "Could not rename “%s” to %s: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa premenovať „%s“ na %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:990
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:779
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:991
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:866
 #, c-format
 msgid "Failed to create child process “%s”: %s"
 msgstr "Zlyhalo vytvorenie dcérskeho procesu „%s“: %s"
 
 # PM: čo sa myslí tým streamom? Zvykneme to prekladať aj ako dátový prúd a pri mailoch sa tým tuším myslia 
súvisiace maily pri komunikácii
 # MČ: Je to pri analýze (parsing) Mime častí správy. Preložím ako dátový prúd.
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1038
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1039
 #, c-format
 msgid "Invalid message stream received from %s: %s"
 msgstr "Prijatý neplatný dátový prúd správy od %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1245
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1254
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1246
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1255
 msgid "Syncing folders"
 msgstr "Synchronizujú sa priečinky"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1352
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1358
 #, c-format
 msgid "Error parsing filter: %s: %s"
 msgstr "Chyba pri analyzovaní filtra: %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1363
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1369
 #, c-format
 msgid "Error executing filter: %s: %s"
 msgstr "Chyba pri vykonávaní filtra: %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1460
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1466
 #, c-format
 msgid "Unable to open spool folder"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť zoraďovací priečinok"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1472
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1478
 #, c-format
 msgid "Unable to process spool folder"
 msgstr "Nepodarilo sa spracovať zoraďovací priečinok"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1496
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1502
 #, c-format
 msgid "Getting message %d (%d%%)"
 msgstr "Získava sa správa %d (%d %%)"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1505
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1528
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1511
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1534
 #, c-format
 msgid "Failed on message %d"
 msgstr "Zlyhanie pri správe %d"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1547
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1661
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1553
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1667
 msgid "Syncing folder"
 msgstr "Synchronizuje sa priečinok"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1552
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1669
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1558
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1675
 msgid "Complete"
 msgstr "Hotovo"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1615
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1621
 #, c-format
 msgid "Getting message %d of %d"
 msgstr "Získava sa %d. správa z %d"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1633
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1639
 #, c-format
 msgid "Failed at message %d of %d"
 msgstr "Zlyhanie na %d. správe z %d"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1828
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1855
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1844
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1868
 #, c-format
 msgid "Execution of filter “%s” failed: "
 msgstr "Zlyhalo vykonávanie filtra „%s“: "
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1845
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1858
 #, c-format
 msgid "Error parsing filter “%s”: %s: %s"
 msgstr "Chyba pri analyzovaní filtra „%s“: %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1864
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1877
 #, c-format
 msgid "Error executing filter “%s”: %s: %s"
 msgstr "Chyba pri vykonávaní filtra „%s“: %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:137
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:165
 msgid "Failed to retrieve message"
 msgstr "Zlyhalo získanie správy"
 
 # MČ: sú to symboly ku vstavaným funkciám (asi filtre), prakticky ich názvy. Neviem či je ich vhodné 
preložiť, hlavne keď nasledujúca chybová hláška ich dopĺňa cez %s.
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:519
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:583
 msgid "Invalid arguments to (system-flag)"
 msgstr "Neplatné parametre pre (system-flag)"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:537
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:602
 msgid "Invalid arguments to (user-tag)"
 msgstr "Neplatné parametre pre (user-tag)"
 
 # MČ: sú to symboly ku vstavaným funkciám (asi filtre), prakticky ich názvy. Neviem či je ich vhodné 
preložiť, hlavne keď nasledujúca chybová hláška ich dopĺňa cez %s.
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1066
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1165
 msgid "Invalid arguments to (message-location)"
 msgstr "Neplatné parametre pre (message-location)"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1147
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1158
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1256
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1267
 #, c-format
 msgid "Error executing filter search: %s: %s"
 msgstr "Chyba pri vykonávaní vyhľadávacieho filtra: %s: %s"
@@ -2146,19 +2146,19 @@ msgstr[0] "Filtrujú sa nové správy v „%s : %s“"
 msgstr[1] "Filtruje sa nová správa v „%s : %s“"
 msgstr[2] "Filtrujú sa nové správy v „%s : %s“"
 
-#: ../src/camel/camel-folder.c:1016
+#: ../src/camel/camel-folder.c:1022
 #: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:330
 msgid "Moving messages"
 msgstr "Presúvajú sa správy"
 
-#: ../src/camel/camel-folder.c:1019
+#: ../src/camel/camel-folder.c:1025
 msgid "Copying messages"
 msgstr "Kopírujú sa správy"
 
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:1064
+#: ../src/camel/camel-folder.c:1070
 #, c-format
 msgid "Quota information not supported for folder “%s : %s”"
 msgstr "Informácie o kvóte nie sú podporované pre priečinok „%s : %s“"
@@ -2166,7 +2166,7 @@ msgstr "Informácie o kvóte nie sú podporované pre priečinok „%s : %s“"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:1166
+#: ../src/camel/camel-folder.c:1172
 #, c-format
 msgid "Filtering folder “%s : %s”"
 msgstr "Filtruje sa priečinok „%s : %s“"
@@ -2174,7 +2174,7 @@ msgstr "Filtruje sa priečinok „%s : %s“"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:2971
+#: ../src/camel/camel-folder.c:2977
 #, c-format
 msgid "Expunging folder “%s : %s”"
 msgstr "Prečisťuje sa priečinok „%s : %s“"
@@ -2182,7 +2182,7 @@ msgstr "Prečisťuje sa priečinok „%s : %s“"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:3105
+#: ../src/camel/camel-folder.c:3111
 #, c-format
 msgid "Retrieving message “%s” in “%s : %s”"
 msgstr "Získava sa správa „%s“ v „%s : %s“"
@@ -2190,7 +2190,7 @@ msgstr "Získava sa správa „%s“ v „%s : %s“"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:3327
+#: ../src/camel/camel-folder.c:3333
 #, c-format
 msgid "Retrieving quota information for “%s : %s”"
 msgstr "Získavajú sa informácie o kvóte pre „%s : %s“"
@@ -2198,7 +2198,7 @@ msgstr "Získavajú sa informácie o kvóte pre „%s : %s“"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:3625
+#: ../src/camel/camel-folder.c:3631
 #, c-format
 msgid "Refreshing folder “%s : %s”"
 msgstr "Obnovuje sa priečinok „%s : %s“"
@@ -2879,7 +2879,7 @@ msgid "Invalid GType registered for protocol “%s”"
 msgstr "Neplatný GType registrovaný pre protokol „%s“"
 
 #: ../src/camel/camel-session.c:512
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2993
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2997
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:306
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:788
 #: ../src/camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:670
@@ -3259,11 +3259,11 @@ msgid "You must be working online to complete this operation (%s)"
 msgstr "Na dokončenie tejto operácie musíte pracovať v pripojenom režime (%s)"
 
 #: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:975
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3126
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3130
 #: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:351
 #: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1348
-#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2156
-#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2300
+#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2160
+#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2304
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:450
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:633
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:835
@@ -3278,18 +3278,18 @@ msgstr "Na dokončenie tejto operácie musíte pracovať v pripojenom režime (%
 msgid "You must be working online to complete this operation"
 msgstr "Na dokončenie tejto operácie musíte pracovať v pripojenom režime"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1555
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1643
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1602
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1690
 #, c-format
 msgid "No destination folder specified"
 msgstr "Cieľový priečinok nie je určený"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1582
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1629
 msgid "Unable to move junk messages"
 msgstr "Nepodarilo sa presunúť nevyžiadanú správu"
 
 # PK: odstranenu
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1677
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1724
 msgid "Unable to move deleted messages"
 msgstr "Nepodarilo sa presunúť odstránenú správu"
 
@@ -3323,7 +3323,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť vyrovnávaciu pamäť pre %s: "
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1326
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1330
 #, c-format
 msgid "No IMAP mailbox available for folder “%s : %s”"
 msgstr ""
@@ -3440,193 +3440,193 @@ msgstr "Na čítanie a ukladanie pošty na serveroch IMAP."
 msgid "Error writing to cache stream"
 msgstr "Chyba pri zápise do vyrovnávacieho prúdu dát"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2809
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2897
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3159
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2813
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2901
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3163
 msgid "Failed to get capabilities"
 msgstr "Zlyhalo získanie schopností"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2828
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2832
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: %s"
 msgstr "Zlyhalo pripojenie k serveru IMAP %s v zabezpečenom režime: %s"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2829
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2833
 #: ../src/camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:279
 msgid "STARTTLS not supported"
 msgstr "STARTTLS nie je podporované"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2838
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2842
 msgid "Failed to issue STARTTLS"
 msgstr "Zlyhalo vystavovanie príkazu STARTTLS"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2886
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2890
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: "
 msgstr "Zlyhalo pripojenie k serveru IMAP %s v zabezpečenom režime: "
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2980
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2984
 #, c-format
 msgid "IMAP server %s does not support %s authentication"
 msgstr "Server IMAP %s nepodporuje overenie totožnosti %s"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3011
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3015
 #: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:457
 #: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:599
 msgid "Cannot authenticate without a username"
 msgstr "Nedá sa overiť totožnosť bez používateľského mena"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3020
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3024
 #: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:608
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:688
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:726
 msgid "Authentication password not available"
 msgstr "Heslo overenia totožnosti nie je dostupné"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3028
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3032
 msgid "Failed to authenticate"
 msgstr "Zlyhalo overenie totožnosti"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3181
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3185
 msgid "Failed to issue NAMESPACE"
 msgstr "Zlyhalo vystavovanie príkazu NAMESPACE"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3199
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3203
 msgid "Failed to enable QResync"
 msgstr "Zlyhalo povolenie QResync"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3231
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3235
 msgid "Failed to issue NOTIFY"
 msgstr "Zlyhalo vystavovanie príkazu NOTIFY"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3709
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3713
 msgid "Failed to select mailbox"
 msgstr "Zlyhal výber poštovej schránky"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3812
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3816
 msgid "Cannot issue command, no stream available"
 msgstr "Nedá sa vystaviť príkaz, dátový prúd nie je dostupný"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4076
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4080
 #, c-format
 msgid "Cannot get message with message ID %s: %s"
 msgstr "Nedá sa získať správa s identifikátorom správy %s: %s"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4077
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4081
 msgid "No such message available."
 msgstr "Správa nie je dostupná."
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4114
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4139
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4178
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4118
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4143
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4182
 msgid "Error fetching message"
 msgstr "Chyba pri získavaní správy"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4156
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4754
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4160
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4759
 msgid "Error performing NOOP"
 msgstr "Chyba počas NOOP"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4171
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4175
 msgid "Failed to close the tmp stream"
 msgstr "Zlyhalo uzavretie dočasného dátového prúdu"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4202
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4206
 msgid "Failed to copy the tmp file"
 msgstr "Zlyhalo kopírovanie dočasného súboru"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4365
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4369
 msgid "Error moving messages"
 msgstr "Chyba pri presúvaní správ"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4365
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4369
 msgid "Error copying messages"
 msgstr "Chyba pri kopírovaní správ"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4550
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4571
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4554
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4575
 msgid "Cannot create spool file: "
 msgstr "Nedá sa vytvoriť zoraďovací súbor: "
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4657
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4661
 msgid "Error appending message"
 msgstr "Chyba pri pridávaní správy"
 
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4907
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4912
 #, c-format
 msgid "Scanning for changed messages in “%s : %s”"
 msgstr "Prehľadávajú sa zmenené správy v „%s : %s“"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4911
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4916
 msgid "Error scanning changes"
 msgstr "Chyba počas zisťovania zmien"
 
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4932
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4937
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for new messages in “%s : %s”"
 msgstr "Získavajú sa súhrnné informácie pre nové správy v „%s : %s“"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4950
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4955
 msgid "Error fetching message info"
 msgstr "Chyba pri získavaní informácií o správe"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5032
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5037
 msgid "Error running STATUS"
 msgstr "Chyba počas spúšťania príkazu STATUS"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5527
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5557
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5592
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5544
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5574
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5609
 msgid "Error syncing changes"
 msgstr "Chyba pri synchronizácii zmien"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5730
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5747
 msgid "Error expunging message"
 msgstr "Chyba pri prečisťovaní správ"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5802
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5819
 msgid "Error fetching folders"
 msgstr "Chyba pri získavaní priečinka"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5813
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5830
 msgid "Error fetching subscribed folders"
 msgstr "Chyba pri získavaní priečinkov prihlásených na odber"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5835
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5852
 msgid "Error creating folder"
 msgstr "Chyba pri vytváraní priečinka"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5891
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5908
 msgid "Error deleting folder"
 msgstr "Chyba pri rušení priečinka"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5937
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5954
 msgid "Error renaming folder"
 msgstr "Chyba pri premenovávaní priečinka"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5969
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5986
 msgid "Error subscribing to folder"
 msgstr "Chyba pri prihlasovaní sa k odberu priečinka"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6005
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6022
 msgid "Error unsubscribing from folder"
 msgstr "Chyba pri odhlasovaní sa z odberu priečinka"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6045
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6062
 msgid "IMAP server does not support quotas"
 msgstr "Server IMAP nepodporuje kvóty"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6057
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6074
 msgid "Error retrieving quota information"
 msgstr "Chyba pri získavaní informácie o kvóte"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6104
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6121
 msgid "Search failed"
 msgstr "Vyhľadávanie zlyhalo"
 
@@ -3634,7 +3634,7 @@ msgstr "Vyhľadávanie zlyhalo"
 # PM: mne tu chýba preklad performing Chyba počas vykonávania/nastavovania stavu IDLE alebo niečo v tom 
duchu - pozri všetky výskyty performing
 # MČ: vyčerpávajúco by malo byť: „Chyba počas čakania v stave IDLE“, ale sa mi to zdá zbytočné.
 #. Blocks, until the DONE is issued or on inactivity timeout, error, ...
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6222
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6239
 msgid "Error running IDLE"
 msgstr "Chyba počas spúšťania príkazu IDLE"
 
@@ -3659,39 +3659,39 @@ msgstr "Server IMAP %s"
 msgid "IMAP service for %s on %s"
 msgstr "Služba IMAP pre %s na %s"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:873
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:888
 msgid "No IMAPx connection object provided"
 msgstr "Nie je poskytnutý žiadny objekt pre pripojenie IMAPx"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:890
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:905
 #: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-provider.c:92
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-provider.c:80
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:892
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:907
 msgid "This option will connect to the IMAP server using a plaintext password."
 msgstr ""
 "Táto voľba vás pripojí k serveru IMAP pomocou hesla prenášaného ako čistý "
 "text."
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:975
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:990
 #, c-format
 msgid "No such folder %s"
 msgstr "Priečinok %s neexistuje"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1425
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1440
 #, c-format
 msgid "No IMAP namespace for folder path “%s”"
 msgstr "Žiadny menný priestor servera IMAP pre cestu k priečinku „%s“"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1686
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1920
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1701
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1935
 #, c-format
 msgid "Retrieving folder list for “%s”"
 msgstr "Získava sa zoznam priečinkov pre „%s“"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2137
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2152
 #, c-format
 msgid "The folder name “%s” is invalid because it contains the character “%c”"
 msgstr "Názov priečinka „%s“ nie je platný, pretože obsahuje znak „%c“"
@@ -3701,97 +3701,97 @@ msgstr "Názov priečinka „%s“ nie je platný, pretože obsahuje znak „%c
 #. version as well. It's always the folder name (eventually path) as provided by the server,
 #. when returned in given localization. it can be checked semi-easily in the case of
 #. the GMail variants, by changing the GMail interface language in the GMail Preferences.
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2514
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2529
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "[Gmail]/Drafts"
 msgstr "[Gmail]/Koncepty"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2515
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2530
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2516
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2531
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Draft"
 msgstr "Koncept"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2519
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2534
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Templates"
 msgstr "Šablóny"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2522
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2537
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Archive"
 msgstr "Archív"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2525
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2540
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "[Gmail]/Sent Mail"
 msgstr "[Gmail]/Odoslaná pošta"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2526
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2541
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Sent"
 msgstr "Odoslaná pošta"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2527
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2542
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Sent Items"
 msgstr "Odoslané položky"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2528
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2543
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Sent Messages"
 msgstr "Odoslané správy"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2531
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2546
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "[Gmail]/Spam"
 msgstr "[Gmail]/Nevyžiadaná pošta"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2532
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2547
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Junk"
 msgstr "Nevyžiadaná pošta"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2533
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2548
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Junk E-mail"
 msgstr "Nevyžiadaná pošta"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2534
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2549
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Junk Email"
 msgstr "Nevyžiadaná pošta"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2535
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2550
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Spam"
 msgstr "Nevyžiadaná pošta"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2536
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2551
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Bulk Mail"
 msgstr "Hromadná pošta"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2539
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2554
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "[Gmail]/Trash"
 msgstr "[Gmail]/Kôš"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2540
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2555
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Trash"
 msgstr "Kôš"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2541
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2556
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Deleted Items"
 msgstr "Odstránené položky"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2542
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2557
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Deleted Messages"
 msgstr "Odstránené správy"
@@ -4526,7 +4526,7 @@ msgstr ""
 "Nemôžete odstrániť priečinok v úložisku diskusných skupín: požadované "
 "odhlásenie z odberu."
 
-#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1614
+#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1618
 #, c-format
 msgid ""
 "You cannot subscribe to this newsgroup:\n"
@@ -4538,7 +4538,7 @@ msgstr ""
 "Neexistuje taká diskusná skupina. Vybraná položka je pravdepodobne priečinok "
 "rodiča."
 
-#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1681
+#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1685
 #, c-format
 msgid ""
 "You cannot unsubscribe to this newsgroup:\n"
@@ -4549,16 +4549,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 "diskusná skupina neexistuje!"
 
-#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2107
+#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2111
 msgid "NNTP Command failed: "
 msgstr "Príkaz NNTP zlyhal: "
 
-#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2212
+#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2216
 #, c-format
 msgid "Not connected."
 msgstr "Nepripojený."
 
-#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2314
+#: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:2318
 #, c-format
 msgid "No such folder: %s"
 msgstr "Priečinok neexistuje: %s"
@@ -5133,11 +5133,12 @@ msgstr "Úplná cesta, kde sa nachádza binárny súbor gpg (alebo gpg2)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution-data-server.gschema.xml.in.h:3
 msgid ""
-"An example is “/usr/bin/gpg”; if it is not filled, or doesn’t exist, then it "
-"is searched for it. Change requires restart of the application."
+"An example is “/usr/bin/gpg”; when it is left empty, or an incorrect value "
+"is set, then it will be searched for. Change requires restart of the "
+"application."
 msgstr ""
-"Príklad je „/usr/bin/gpg“. Ak nie je vyplnený, alebo neexistuje, potom bude "
-"vyhľadaný. Zmena vyžaduje reštart aplikácie."
+"Príklad je „/usr/bin/gpg“. Ak nie je vyplnený, alebo je nastavená nesprávna "
+"hodnota, potom bude vyhľadaný. Zmena vyžaduje reštart aplikácie."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution-data-server.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Whether to load photos of signers/encrypters"
@@ -5536,32 +5537,32 @@ msgstr "Tajomstvo servera Google sa nenašlo"
 #: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:188
 #: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:210
 #: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:233
-#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:523
+#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:530
 msgid "Google authentication is not supported"
 msgstr "Overenie totožnosti na serveri Google nie je podporované"
 
-#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:399
+#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:400
 msgid "Failed to get Google secret from credentials"
 msgstr "Zlyhalo získanie tajomstva servera Google z poverení"
 
-#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:406
+#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:413
 msgid "Refresh token not found in Google secret"
 msgstr "Nenašiel sa obnovovací token v tajomstve servera Google"
 
-#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:414
+#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:421
 msgid "Failed to construct refresh_token request"
 msgstr "Zlyhalo zostavenie požiadavky refresh_token"
 
-#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:447
+#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:454
 msgid "Failed to encode new access token to Google secret"
 msgstr ""
 "Zlyhalo kódovanie nového prístupového tokenu do tajomstva servera Google"
 
-#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:457
+#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:464
 msgid "Failed to get access token from refresh_token server response"
 msgstr "Zlyhalo získanie prístupového tokenu z odpovede servera refresh_token"
 
-#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:463
+#: ../src/libedataserver/e-source-credentials-provider-impl-google.c:470
 msgid "Failed to refresh token"
 msgstr "Zlyhalo obnovenie tokena"
 
@@ -5757,42 +5758,42 @@ msgstr "Požiadavka na poverenia bola zrušená"
 msgid "Source “%s” doesn’t support prompt for credentials"
 msgstr "Zdroj „%s“ nepodporuje požadovanie poverení"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:444
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:445
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain access token from address “%s”. Error code %d (%s)"
 msgstr ""
 "Zlyhalo získanie prístupového tokenu z adresy „%s“. Chybový kód %d (%s)"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:492
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:493
 msgid "Requesting access token, please wait..."
 msgstr "Požaduje sa prístupový token, prosím, čakajte..."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:594
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:595
 msgid "Google Address book authentication request"
 msgstr "Požiadavka overenia totožnosti k adresáru kontaktov na serveri Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:597
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:598
 msgid "Google Calendar authentication request"
 msgstr "Požiadavka overenia totožnosti ku kalendáru na serveri Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:600
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:601
 msgid "Google Memo List authentication request"
 msgstr "Požiadavka overenia totožnosti k zoznamu poznámok na serveri Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:603
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:604
 msgid "Google Task List authentication request"
 msgstr "Požiadavka overenia totožnosti k zoznamu úloh na serveri Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:607
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:608
 msgid "Google Mail authentication request"
 msgstr "Požiadavka overenia totožnosti k pošte na serveri Google"
 
 #. generic account prompt
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:610
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:611
 msgid "Google account authentication request"
 msgstr "Požiadavka overenia totožnosti servera Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:621
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5801,7 +5802,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete získať prístup k vášmu adresáru kontaktov „%s“, prihláste sa do "
 "vášho účtu Google a prijmite podmienky."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:625
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:626
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5810,7 +5811,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete získať prístup k vášmu kalendáru „%s“, prihláste sa do vášho účtu "
 "Google a prijmite podmienky."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:629
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:630
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5819,7 +5820,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete získať prístup k vášmu poštovému účtu „%s“, prihláste sa do vášho "
 "účtu Google a prijmite podmienky."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:633
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:634
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5828,7 +5829,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete získať prístup k vášmu poštovému transportu „%s“, prihláste sa do "
 "vášho účtu Google a prijmite podmienky."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:637
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:638
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5837,7 +5838,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete získať prístup k vášmu zoznamu poznámok „%s“, prihláste sa do "
 "vášho účtu Google a prijmite podmienky."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:641
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:642
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5846,7 +5847,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete získať prístup k vášmu zoznamu úloh „%s“, prihláste sa do vášho "
 "účtu Google a prijmite podmienky."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:645
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:646
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5855,10 +5856,10 @@ msgstr ""
 "Ak chcete získať prístup k vášmu účtu „%s“, prihláste sa do vášho účtu "
 "Google a prijmite podmienky."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:689
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:690
 #: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-password.c:230
 #: ../src/libedataserverui/e-trust-prompt.c:112
-#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:1063
+#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:1064
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
@@ -5915,7 +5916,7 @@ msgid "Please enter the password for account “%s”."
 msgstr "Prosím, zadajte heslo pre účet „%s“."
 
 #: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-password.c:231
-#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:1064
+#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:1065
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
@@ -6032,19 +6033,19 @@ msgctxt "WebDAVDiscover"
 msgid "Tasks"
 msgstr "Úlohy"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:825
+#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:826
 msgid "Invalid URL"
 msgstr "Neplatná URL"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:839
+#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:840
 msgid "User name not filled"
 msgstr "Používateľské meno nie je vyplnené"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:880
+#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:881
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:883
+#: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:884
 msgid "Searching server sources..."
 msgstr "vyhľadávajú sa zdroje serverov…"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]