[gnome-software] Update Turkish translationcommit bb9b3ef3caf6e32811527214155d8c609bcfb038
Author: Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>
Date:  Sat Mar 18 16:26:46 2017 +0000

  Update Turkish translation

 po/tr.po | 3838 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 2293 insertions(+), 1545 deletions(-)
---
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 8e95997..4618fd3 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -6,58 +6,91 @@
 # Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet gmail com>, 2014.
 # Necdet Yücel <necdetyucel gmail com>, 2015.
 # Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2014, 2015, 2016.
+# Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-software master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"software&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-07-14 15:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-07-17 07:46+0300\n"
-"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>\n"
-"Language-Team: Türkçe <gnome-turk gnome org>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"software&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-13 16:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-18 15:48+0300\n"
+"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>\n"
+"Language-Team: Türkçe <>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 "X-POOTLE-MTIME: 1433975102.000000\n"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:1
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:7
 msgid "GNOME Software"
-msgstr "GNOME Software"
+msgstr "GNOME Yazılımlar"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:2
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:8
 msgid "Application manager for GNOME"
 msgstr "GNOME için uygulama yöneticisi"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:3
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:10
 msgid ""
 "Software allows you to find and install new applications and system "
 "extensions and remove existing installed applications."
 msgstr ""
-"Software uygulaması, yeni uygulamalar ve sistem uzantılarını bulup kurmanıza "
-"ve halihazırda kurulu olan uygulamaları kaldırmanıza olanak tanır."
+"Yazılımlar uygulaması, yeni uygulamalar ve sistem uzantılarını bulup "
+"kurmanıza ve halihazırda kurulu olan uygulamaları kaldırmanıza olanak tanır."
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:4
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
 msgid ""
 "GNOME Software showcases featured and popular applications with useful "
 "descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be "
 "found either through browsing the list of categories or by searching. It "
 "also allows you to update your system using an offline update."
 msgstr ""
-"GNOME Software; seçkin ve popüler uygulamaları, her uygulama için kullanışlı "
-"bir açıklama ve çoklu ekran görüntüleri ile birlikte beğeninize sunar. "
-"Uygulamalar, kategori listesinde gezinerek ya da arama yoluyla bulunabilir. "
-"Ayrıca çevrimdışı bir güncellemeyi kullanarak sisteminizi güncellemenize "
-"olanak tanır."
+"GNOME Yazılımlar; seçkin ve popüler uygulamaları, her uygulama için "
+"kullanışlı bir açıklama ve çoklu ekran görüntüleri ile birlikte beğeninize "
+"sunar. Uygulamalar, kategori listesinde gezinerek ya da arama yoluyla "
+"bulunabilir. Ayrıca çevrim dışı bir güncellemeyi kullanarak sisteminizi "
+"güncellemenize olanak tanır."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:1
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
+msgid "Overview panel"
+msgstr "Genel bakış bölmesi"
+
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:29
+msgid "Details panel"
+msgstr "Ayrıntılar bölmesi"
+
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:33
+msgid "Installed panel"
+msgstr "Kurulan bölmesi"
+
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:37
+msgid "Updates panel"
+msgstr "Güncellemeler bölmesi"
+
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:41
+msgid "The update details"
+msgstr "Güncelleme ayrıntıları"
+
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:717
+msgid "The GNOME Project"
+msgstr "GNOME Projesi"
+
+#: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in:11
+msgid "Install an appstream file into a system location"
+msgstr "Bir appstream dosyasını sistem konumuna yükle"
+
+#: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in:12
+msgid "Installing an appstream file into a system location"
+msgstr "Bir appstream dosyası sistem konumuna yükleniyor"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:5
 msgid "A list of compatible projects"
 msgstr "Uyumlu projeler listesi"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:2
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:6
 msgid ""
 "This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and "
 "XFCE."
@@ -65,31 +98,61 @@ msgstr ""
 "Bu; GNOME, KDE ve XFCE gibi, göstermemiz gereken uyumlu projelerin "
 "listesidir."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:3
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:10
+msgid "Whether to manage updates in GNOME Software"
+msgstr "GNOME Yazılımlar'da güncellemelerin yönetilmesi"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:11
+msgid ""
+"If disabled, GNOME Software will hide the updates panel and not perform any "
+"automatic updates actions."
+msgstr ""
+"Eğer devre dışıysa, GNOME Yazılımlar güncellemeler bölmesini gizleyecek ve "
+"herhangi bir kendiliğinden güncelleme eylemi gerçekleştirmeyecek."
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:15
 msgid "Whether to automatically download updates"
 msgstr "Güncellemelerin otomatik olarak indirilmesi"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:4
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:16
 msgid ""
 "If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background "
 "and prompts the user to install them when ready."
 msgstr ""
-"Eğer etkinleştirilirse, GNOME Software güncellemeleri otomatik olarak arka "
+"Eğer etkinleştirilirse, GNOME Yazılımlar güncellemeleri kendiliğinden arka "
 "planda indirir ve hazır olduğunda kurulması için kullanıcıya haber verir."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:5
-msgid "Whether it's the very first run of GNOME Software"
-msgstr "GNOME Software'in ilk kez çalıştırılışı olup olmadığı"
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:20
+msgid "Whether to automatically refresh when on a metered connection"
+msgstr "Ölçülü bağlantıda kendiliğinden yenilemenin olup olmadığı"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:6
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
+msgid ""
+"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even "
+"when using a metered connection (eventually downloading some metadata, "
+"checking for updates, etc., which may incur in costs for the user)."
+msgstr ""
+"Eğer etkinse, GNOME Yazılımlar ölçülü bağlantı kullanımı da dahil olmak "
+"üzere arkaplanda kendini yenileyecek (kullanıcı için ücrete neden olsa da "
+"sonunda bazı üstverileri indirecek, güncellemeleri denetleyecek vb.)"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
+msgid "Whether it’s the very first run of GNOME Software"
+msgstr "GNOME Yazılımlar'ın ilk kez çalıştırılışı olup olmadığı"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:29
 msgid "Show star ratings next to applications"
 msgstr "Uygulamaların yanında yıldızlı puanlamaları göster"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:7
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:33
+msgid "Filter applications based on the default branch set for the remote"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:37
 msgid "Non-free applications show a warning dialog before install"
 msgstr "Özgür olmayan uygulamalar kurulmadan önce bir uyarı penceresi gösterir"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:8
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
 msgid ""
 "When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This "
 "controls if that dialog is suppressed."
@@ -97,21 +160,21 @@ msgstr ""
 "Özgür olmayan uygulamalar kurulduğunda, bir uyarı penceresi gösterilebilir. "
 "Bu, o iletişim penceresinin baskılanıp baskılanmayacağını kontrol eder."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:9
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
 msgid "A list of popular applications"
 msgstr "Popüler uygulamalar listesi"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:10
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
 msgid "A list of applications to use, overriding the system defined ones."
 msgstr ""
 "Sistem tarafından tanımlananları geçersiz kılan, kullanılacak uygulamalar "
 "listesi."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:11
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
 msgid "The list of extra sources that have been previously enabled"
 msgstr "Önceden etkinleştirilmiş olan ek kaynakların listesi"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:12
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:48
 msgid ""
 "The list of sources that have been previously enabled when installing third-"
 "party applications."
@@ -119,777 +182,963 @@ msgstr ""
 "Üçüncü taraf uygulamalar kurulurken önceden etkinleştirilmiş olan "
 "kaynakların listesi."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:13
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:52
 msgid "The last update check timestamp"
 msgstr "Son güncelleme kontrolünün zaman damgası"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:14
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:56
+msgid "The last upgrade notification timestamp"
+msgstr "Son yükseltme bildirimi zaman damgası"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:60
 msgid "The timestamp of the first security update, cleared after update"
 msgstr ""
 "Güncellemeden sonra temizlenmiş ilk güvenlik güncellemesinin zaman damgası"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:15
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
 msgid "The last update timestamp"
 msgstr "Son güncelleme zaman damgası"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:16
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:68
+msgid "The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:69
+msgid ""
+"Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but "
+"updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 "
+"means to never check the server if the image already exists in the cache."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
 msgid "The server to use for application reviews"
 msgstr "Uygulama incelemeleri için kullanılacak sunucu"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:17
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:82
 msgid "The minimum karma score for reviews"
 msgstr "İncelemeler için gereken en düşük karma puanı"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:18
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:83
 msgid "Reviews with karma less than this number will not be shown."
 msgstr "Bu sayıdan daha az karması olan incelemeler gösterilmeyecek."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:19
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:87
 msgid "A list of official sources that should not be considered 3rd party"
-msgstr ""
+msgstr "3. şahsı dikkate almayan resmi kaynakların listesi"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:20
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:91
 msgid "A list of official sources that should be considered free software"
-msgstr ""
+msgstr "Özgür yazılımı dikkate alan resmi kaynakların listesi"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:21
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:95
 msgid ""
 "The licence URL to use when an application should be considered free software"
 msgstr ""
+"Bir uygulama özgür yazılım olarak anıldığında kullanılacak lisans adresi"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:22
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:99
 msgid "Install bundled applications for all users on the system where possible"
 msgstr ""
+"Mümkün olduğunda yığın uygulamaları sistemdeki tüm kullanıcılar için yükle"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:23
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:103
 msgid "Show the folder management UI"
-msgstr ""
+msgstr "Klasör yönetimi kullanıcı arayüzünü göster"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:24
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:107
 msgid "Allow access to the Software Sources dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Yazılım Kaynakları penceresine erişim ver"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:25
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:111
 msgid "Offer upgrades for pre-releases"
-msgstr ""
+msgstr "Dağıtım öncesi güncellemeleri sağla"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:26
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:115
 msgid "Show some UI elements informing the user that an app is non-free"
-msgstr ""
+msgstr "Uygulamanın özgür olmadığını kullanıcıya bildiren bazı ögeler göster"
 
-#: ../src/gs-app-folder-dialog.ui.h:1
-msgid "Add to Application Folder"
-msgstr "Uygulama Klasörüne Ekle"
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:119
+msgid "Show the prompt to install nonfree software sources"
+msgstr "Özgür olmayan yazılım kaynakları kurarken hatırlatıcıyı göster"
 
-#: ../src/gs-app-folder-dialog.ui.h:2 ../src/gs-app-folder-dialog.c:322
-#: ../src/gs-removal-dialog.ui.h:2 ../src/gs-review-dialog.ui.h:3
-#: ../src/gs-shell-details.c:358 ../src/gs-shell-details.ui.h:6
-#: ../src/gs-shell-installed.c:516 ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:5
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_İptal"
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
+msgid "Show non-free software in search results"
+msgstr "Arama sonuçlarında özgür olmayan yazılımları göster"
 
-#: ../src/gs-app-folder-dialog.ui.h:3 ../src/gs-app-folder-dialog.c:327
-msgid "_Add"
-msgstr "_Ekle"
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:127
+msgid "Show the installed size for apps in the list of installed applications"
+msgstr "Yüklenen uygulamalar listesinde uygulamalar için yüklü boyutu göster"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#. TRANSLATORS: this is the small blue label on the tile
-#. * that tells the user the application is installed
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-app-tile.ui.h:1 ../src/gs-app-addon-row.c:97
-#: ../src/gs-app-row.ui.h:1 ../src/gs-feature-tile.c:66
-#: ../src/gs-popular-tile.c:72 ../src/gs-popular-tile.c:75
-#: ../src/gs-summary-tile.c:78 ../src/gs-summary-tile.ui.h:1
-#: ../src/gs-popular-tile.ui.h:1
-msgid "Installed"
-msgstr "Kuruldu"
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:131
+msgid "The URI that explains nonfree and proprietary software"
+msgstr "Özgür olmayan ve sahipli yazılımı açıklayan URI"
 
-#: ../src/gnome-software-local-file.desktop.in.h:1
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:135
+msgid "A list of non-free sources that can be optionally enabled"
+msgstr ""
+"İsteğe bağlı olarak etkinleştirilebilecek özgür olmayan kaynakların listesi"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:139
+msgid ""
+"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an "
+"app-info folder"
+msgstr ""
+"Uygulama-bilgisi klasörüne indirilecek appstream dosyalarına işaret eden "
+"URL'lerin listesi"
+
+#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:3
 msgid "Software Install"
 msgstr "Yazılım Kur"
 
-#: ../src/gnome-software-local-file.desktop.in.h:2
+#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:4
 msgid "Install selected software on the system"
 msgstr "Seçili yazılımı sisteme kur"
 
-#: ../src/gnome-software.ui.h:1
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:10
+msgid "system-software-install"
+msgstr "system-software-install"
+
+#: src/gnome-software.ui:10
 msgid "Select All"
 msgstr "Tümünü Seç"
 
-#: ../src/gnome-software.ui.h:2
+#: src/gnome-software.ui:16
 msgid "Select None"
 msgstr "Hiçbirini Seçme"
 
-#. TRANSLATORS: this is the application name
-#. set the window title back to default
-#. TRANSLATORS: this is the main window title
-#: ../src/gnome-software.ui.h:3 ../src/gs-application.c:378
-#: ../src/gs-shell.c:265 ../src/org.gnome.Software.desktop.in.h:1
+#: src/gnome-software.ui:24 src/org.gnome.Software.desktop.in:3
 msgid "Software"
 msgstr "Yazılımlar"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gnome-software.ui.h:4 ../src/gs-sources-dialog.ui.h:2
-#: ../src/gs-update-dialog.ui.h:1
+#: src/gnome-software.ui:43 src/gs-sources-dialog.ui:23
+#: src/gs-update-dialog.ui:21
 msgid "Go back"
 msgstr "Geri git"
 
 #. Translators: A label for a button to show all available software.
-#: ../src/gnome-software.ui.h:6
+#: src/gnome-software.ui:77
 msgid "_All"
 msgstr "_Tümü"
 
 #. Translators: A label for a button to show only software which is already installed.
-#: ../src/gnome-software.ui.h:8
+#: src/gnome-software.ui:104
 msgid "_Installed"
 msgstr "_Kuruldu"
 
 #. Translators: A label for a button to show only updates which are available to install.
-#: ../src/gnome-software.ui.h:10
+#: src/gnome-software.ui:155
 msgid "_Updates"
 msgstr "_Güncellemeler"
 
-#: ../src/gs-app-addon-row.c:91 ../src/gs-app-row.c:439
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:7
+#: src/gnome-software.ui:251
+msgid "Search"
+msgstr "Ara"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gnome-software.ui:349 src/gs-sources-dialog.ui:6
+#: src/gs-sources-dialog.ui:46
+msgid "Software Sources"
+msgstr "Yazılım Kaynakları"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gnome-software.ui:360
+msgid "Examine Disk"
+msgstr "Diski İncele"
+
+#. button in the info bar
+#. TRANSLATORS: this is a link to the
+#. * control-center network panel
+#: src/gnome-software.ui:371 src/gs-updates-page.c:856
+msgid "Network Settings"
+msgstr "Ağ Ayarları"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gnome-software.ui:382
+msgid "Restart Now"
+msgstr "Yeniden Başlat"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gnome-software.ui:393
+msgid "More Information"
+msgstr "Daha Çok Bilgi"
+
+#: src/gs-app-addon-row.c:95 src/gs-app-row.c:429 src/gs-details-page.ui:344
 msgid "Pending"
 msgstr "Beklemede"
 
+#: src/gs-app-addon-row.c:101 src/gs-app-row.ui:209 src/gs-app-tile.ui:51
+#: src/gs-feature-tile.c:66 src/gs-popular-tile.c:70
+msgid "Installed"
+msgstr "Kuruldu"
+
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * shows the status of an application being installed
-#. TRANSLATORS: this is the small blue label on the tile
-#. * that tells the user the application is being installed
-#: ../src/gs-app-addon-row.c:101 ../src/gs-app-row.c:219
-#: ../src/gs-shell-details.c:410 ../src/gs-summary-tile.c:86
+#: src/gs-app-addon-row.c:105 src/gs-app-row.c:218 src/gs-details-page.c:418
 msgid "Installing"
 msgstr "Kuruluyor"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * shows the status of an application being erased
-#. TRANSLATORS: this is the small blue label on the tile
-#. * that tells the user the application is being removed
-#: ../src/gs-app-addon-row.c:105 ../src/gs-app-row.c:225
-#: ../src/gs-summary-tile.c:94
+#: src/gs-app-addon-row.c:109 src/gs-app-row.c:224
 msgid "Removing"
 msgstr "Kaldırılıyor"
 
-#: ../src/gs-app-folder-dialog.c:311
+#: src/gs-app-folder-dialog.c:310
 msgid "Folder Name"
 msgstr "Klasör Adı"
 
+#: src/gs-app-folder-dialog.c:321 src/gs-app-folder-dialog.ui:16
+#: src/gs-details-page.c:366 src/gs-details-page.ui:330
+#: src/gs-installed-page.c:605 src/gs-removal-dialog.ui:33
+#: src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-upgrade-banner.ui:133
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_İptal"
+
+#: src/gs-app-folder-dialog.c:326 src/gs-app-folder-dialog.ui:24
+msgid "_Add"
+msgstr "_Ekle"
+
+#: src/gs-app-folder-dialog.ui:5
+msgid "Add to Application Folder"
+msgstr "Uygulama Klasörüne Ekle"
+
 #. TRANSLATORS: this is a command line option
-#: ../src/gs-application.c:98
+#: src/gs-application.c:99
 msgid "Start up mode: either ‘updates’, ‘updated’, ‘installed’ or ‘overview’"
 msgstr ""
 "Başlangıç kipi: ‘updates’ (güncellemeler), ‘updated’ (güncellendi), "
 "‘installed’ (kuruldu) ya da ‘overview’ (genel görünüm)"
 
-#: ../src/gs-application.c:98
+#: src/gs-application.c:99
 msgid "MODE"
 msgstr "KİP"
 
-#: ../src/gs-application.c:100
+#: src/gs-application.c:101
 msgid "Search for applications"
 msgstr "Uygulamalarda ara"
 
-#: ../src/gs-application.c:100
+#: src/gs-application.c:101
 msgid "SEARCH"
 msgstr "ARA"
 
-#: ../src/gs-application.c:102
+#: src/gs-application.c:103
 msgid "Show application details (using application ID)"
 msgstr "Uygulama ayrıntılarını göster (uygulama kimliğini kullanarak)"
 
-#: ../src/gs-application.c:102
+#: src/gs-application.c:103 src/gs-application.c:107
 msgid "ID"
 msgstr "Kimlik"
 
-#: ../src/gs-application.c:104
+#: src/gs-application.c:105
 msgid "Show application details (using package name)"
 msgstr "Uygulama ayrıntılarını göster (paket adını kullanarak)"
 
-#: ../src/gs-application.c:104
+#: src/gs-application.c:105
 msgid "PKGNAME"
 msgstr "PKTADI"
 
-#: ../src/gs-application.c:106
+#: src/gs-application.c:107
+msgid "Install the application (using application ID)"
+msgstr "Uygulama yükle (uygulama kimliğini kullanarak)"
+
+#: src/gs-application.c:109
 msgid "Open a local package file"
 msgstr "Yerel paket dosyası aç"
 
-#: ../src/gs-application.c:106
+#: src/gs-application.c:109
 msgid "FILENAME"
 msgstr "DOSYAADI"
 
-#: ../src/gs-application.c:108
+#: src/gs-application.c:111
+msgid ""
+"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, "
+"or ‘full’"
+msgstr ""
+
+#: src/gs-application.c:114
 msgid "Show verbose debugging information"
 msgstr "Ayrıntılı hata ayıklama bilgilerini göster"
 
-#: ../src/gs-application.c:110
+#: src/gs-application.c:116
 msgid "Show profiling information for the service"
 msgstr "Hizmetin profil oluşturma bilgilerini göster"
 
-#: ../src/gs-application.c:112
+#: src/gs-application.c:118
 msgid "Quit the running instance"
-msgstr ""
+msgstr "Çalışan oluşumdan çık"
 
-#: ../src/gs-application.c:114
+#: src/gs-application.c:120
 msgid "Prefer local file sources to AppStream"
 msgstr "AppStream yerine yerel dosya kaynaklarını tercih et."
 
-#: ../src/gs-application.c:116
+#: src/gs-application.c:122
 msgid "Show version number"
 msgstr "Sürüm numarasını göster"
 
-#: ../src/gs-application.c:371
+#: src/gs-application.c:311
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Muhammet Kara <muhammetk gmail com>"
+msgstr ""
+"Muhammet Kara <muhammetk gmail com>\n"
+"Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>"
 
-#. TRANSLATORS: this is the title of the about window
-#: ../src/gs-application.c:375
-msgid "About Software"
-msgstr "Yazılımlar Hakkında"
+#. TRANSLATORS: this is the title of the about window, e.g.
+#. * 'About Software' or 'About Application Installer' where the %s is
+#. * the application name chosen by the distro
+#: src/gs-application.c:318
+#, c-format
+msgid "About %s"
+msgstr "%s Hakkında"
 
 #. TRANSLATORS: well, we seem to think so, anyway
-#: ../src/gs-application.c:381
+#: src/gs-application.c:322
 msgid "A nice way to manage the software on your system."
 msgstr "Sisteminizdeki yazılımları yönetmenin güzel bir yolu."
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed
-#: ../src/gs-app-row.c:172
+#: src/gs-app-row.c:171
 msgid "Visit website"
 msgstr "Web sitesini ziyaret et"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed.
 #. * The ellipsis indicates that further steps are required
-#: ../src/gs-app-row.c:177
+#: src/gs-app-row.c:176
 msgid "Install…"
 msgstr "Kur…"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows to cancel a queued install of the application
-#: ../src/gs-app-row.c:184
+#: src/gs-app-row.c:183
 msgid "Cancel"
 msgstr "İptal"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed
-#. TRANSLATORS: this is a button in the updates panel
-#. * that allows the app to be easily updated live
-#. TRANSLATORS: this is button text to update the firware
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gs-app-row.c:193 ../src/gs-app-row.c:200 ../src/gs-page.c:394
-#: ../src/gs-common.c:341
+#. TRANSLATORS: update the fw
+#: src/gs-app-row.c:192 src/gs-common.c:279 src/gs-page.c:365
 msgid "Install"
 msgstr "Kur"
 
+#. TRANSLATORS: this is a button in the updates panel
+#. * that allows the app to be easily updated live
+#: src/gs-app-row.c:199
+msgid "Update"
+msgstr "Güncelle"
+
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily removed
 #. TRANSLATORS: this is button text to remove the application
-#: ../src/gs-app-row.c:204 ../src/gs-app-row.c:213 ../src/gs-page.c:466
+#: src/gs-app-row.c:203 src/gs-app-row.c:212 src/gs-page.c:516
 msgid "Remove"
 msgstr "Kaldır"
 
 #. TRANSLATORS: during the update the device
 #. * will restart into a special update-only mode
-#: ../src/gs-app-row.c:329
+#: src/gs-app-row.c:329
 msgid "Device cannot be used during update."
 msgstr "Cihaz güncelleme sırasında kullanılamaz."
 
 #. TRANSLATORS: this refers to where the app came from
-#: ../src/gs-app-row.c:339 ../src/gs-shell-details.ui.h:34
+#: src/gs-app-row.c:339 src/gs-details-page.ui:985
 msgid "Source"
 msgstr "Kaynak"
 
-#. security sandbox
-#: ../src/gs-app-row.ui.h:3 ../src/gs-shell-details.ui.h:28
-msgid "Sandboxed"
-msgstr ""
-
 #. TRANSLATORS: this is when the service name is not known
-#: ../src/gs-auth-dialog.c:70
+#: src/gs-auth-dialog.c:68
 msgid "To continue you need to sign in."
-msgstr ""
+msgstr "Devam etmek için giriş yapmanız gerekiyor."
 
 #. TRANSLATORS: the %s is a service name, e.g. "Ubuntu One"
-#: ../src/gs-auth-dialog.c:74
+#: src/gs-auth-dialog.c:72
 #, c-format
 msgid "To continue you need to sign in to %s."
-msgstr ""
+msgstr "Devam etmek için %s'e giriş yapmanız gerekiyor."
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:1
+#: src/gs-auth-dialog.ui:70
 msgid "Email address"
-msgstr ""
+msgstr "E-posta adresi"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:2
+#: src/gs-auth-dialog.ui:94
 msgid "I have an account already"
-msgstr ""
+msgstr "Zaten bir hesabım var"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:3
+#: src/gs-auth-dialog.ui:113
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Parola"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:4
+#: src/gs-auth-dialog.ui:137
 msgid "I want to register for an account now"
-msgstr ""
+msgstr "Bir hesap için kaydolmak istiyorum"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:5
+#: src/gs-auth-dialog.ui:154
 msgid "I have forgotten my password"
-msgstr ""
+msgstr "Parolamı unuttum"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:6
+#: src/gs-auth-dialog.ui:181
 msgid "Sign in automatically next time"
-msgstr ""
+msgstr "Gelecek sefer kendiliğinden giriş yap"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:7
+#: src/gs-auth-dialog.ui:210
 msgid "Enter your one-time pin for two-factor authentication."
-msgstr ""
+msgstr "İki adımlı yetkilendirme için tek seferlik pin'inizi girin."
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:8
+#: src/gs-auth-dialog.ui:223
 msgid "PIN"
-msgstr ""
+msgstr "PIN"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:9
+#: src/gs-auth-dialog.ui:337
 msgid "Continue"
-msgstr ""
+msgstr "Devam et"
 
 #. TRANSLATORS: this is where all applications that don't
 #. * fit in other groups are put
-#: ../src/gs-category.c:182
+#: lib/gs-category.c:193
 msgid "Other"
 msgstr "Diğer"
 
 #. TRANSLATORS: this is a subcategory matching all the
 #. * different apps in the parent category, e.g. "Games"
-#: ../src/gs-category.c:187
+#: lib/gs-category.c:198
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
 #. TRANSLATORS: this is a subcategory of featured apps
-#: ../src/gs-category.c:191
+#: lib/gs-category.c:202
 msgid "Featured"
 msgstr "Vitrin"
 
-#. TRANSLATORS: this is a what we use in notifications if the app's name is unknown
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:293
-msgid "An application"
-msgstr "Bir uygulama"
+#: src/gs-category-page.ui:81
+msgid "Extension Settings"
+msgstr "Uzantı Ayarları"
 
-#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional MIME types.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:299
-#, c-format
-msgid "%s is requesting additional file format support."
-msgstr "%s, ek dosya biçimi desteği talep ediyor."
+#: src/gs-category-page.ui:110
+msgid ""
+"Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
+"recommended to disable them."
+msgstr ""
+"Uzantıları kullanırken tüm sorumluluk size aittir. Eğer herhangi bir sistem "
+"sorunu yaşarsanız, bunları devre dışı bırakmanız önerilir."
 
-#. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:301
-msgid "Additional MIME Types Required"
-msgstr "Ek MIME (Dosya) Türleri Gerekli"
+#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
+#. * have been successfully installed
+#: src/gs-common.c:135
+msgid "OS updates are now installed"
+msgstr "İS güncellemeleri kuruldu"
 
-#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional fonts.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:305
+#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that OS updates
+#. * have been successfully installed
+#: src/gs-common.c:138
+msgid "Recently installed updates are available to review"
+msgstr "Son olarak yüklenen güncellemeler gözden geçirme için uygun"
+
+#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
+#. * has been successfully installed
+#: src/gs-common.c:142
 #, c-format
-msgid "%s is requesting additional fonts."
-msgstr "%s, ek yazı tipleri talep ediyor."
+msgid "%s is now installed"
+msgstr "%s şimdi kuruldu"
 
-#. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:307
-msgid "Additional Fonts Required"
-msgstr "Ek Yazı Tipleri Gerekli"
+#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
+#. * has been successfully installed
+#: src/gs-common.c:145
+msgid "Application is ready to be used."
+msgstr "Uygulama kullanıma hazır."
 
-#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional codecs.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:311
-#, c-format
-msgid "%s is requesting additional multimedia codecs."
-msgstr "%s, ek çokluortam kod çözücüleri (kodek) talep ediyor."
+#. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
+#: src/gs-common.c:151
+msgid "Launch"
+msgstr "Başlat"
 
-#. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:313
-msgid "Additional Multimedia Codecs Required"
-msgstr "Ek Çokluortam Kod Çözücüleri Gerekli"
+#. TRANSLATORS: window title
+#: src/gs-common.c:210
+msgid "Install Third-Party Software?"
+msgstr "Üçüncü Taraf Yazılım Kurulsun mu?"
 
-#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional printer drivers.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:317
+#. TRANSLATORS: window title
+#: src/gs-common.c:214
+msgid "Enable Third-Party Software Source?"
+msgstr "Üçüncü Taraf Yazılım Kaynakları Etkinleştirilsin mi?"
+
+#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
+#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
+#. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
+#.
+#: src/gs-common.c:232
 #, c-format
-msgid "%s is requesting additional printer drivers."
-msgstr "%s, ek yazıcı sürücüleri talep ediyor."
+msgid ""
+"%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-";
+"source_software\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
+msgstr ""
+"%s, <a href=\"https://tr.wikipedia.org/wiki/";
+"Özgür_ve_açık_kaynak_kodlu_yazılım\">özgür ve açık kaynak kodlu yazılım</a> "
+"değildir; ve “%s” tarafından sunulur."
 
-#. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:319
-msgid "Additional Printer Drivers Required"
-msgstr "Ek Yazıcı Sürücüleri Gerekli"
+#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
+#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
+#. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
+#: src/gs-common.c:242
+#, c-format
+msgid "%s is provided by “%s”."
+msgstr "%s, “%s” tarafından sağlanıyor."
 
-#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app wants to install additional packages.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:323
+#. TRANSLATORS: a software source is a repo
+#: src/gs-common.c:252
+msgid "This software source must be enabled to continue installation."
+msgstr "Kuruluma devam etmek için bu yazılım kaynağı etkinleştirilmelidir."
+
+#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
+#: src/gs-common.c:262
 #, c-format
-msgid "%s is requesting additional packages."
-msgstr "%s, ek paketler talep ediyor."
+msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
+msgstr ""
+"%s yazılımını kurmak ya da kullanmak, bazı ülkelerde yasa dışı olabilir."
 
-#. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:325
-msgid "Additional Packages Required"
-msgstr "Ek Paketler Gerekli"
+#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
+#: src/gs-common.c:268
+msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
+msgstr ""
+"Bu kod çözücüyü kurmak ya da kullanmak, bazı ülkelerde yasa dışı olabilir."
 
-#. TRANSLATORS: this is a button that launches gnome-software
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:334
-msgid "Find in Software"
-msgstr "Yazılımlar'da Bul"
+#. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
+#: src/gs-common.c:275
+msgid "Don’t Warn Again"
+msgstr "Bir Daha Uyarma"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-first-run-dialog.ui.h:1
-msgid "Welcome"
-msgstr "Hoş Geldiniz"
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-common.c:284
+msgid "Enable and Install"
+msgstr "Etkinleştir ve Kur"
 
-#: ../src/gs-first-run-dialog.ui.h:2
-msgid "Welcome to Software"
-msgstr "Yazılımlar'a Hoş Geldiniz"
+#. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
+#. * package manager no mortal is supposed to understand,
+#. * but google might know what they mean
+#: src/gs-common.c:475
+msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
+msgstr "Paket yöneticisinden gelen hata ayrıntıları:"
 
-#: ../src/gs-first-run-dialog.ui.h:3
-msgid ""
-"Software lets you install all the software you need, all from one place. See "
-"our recommendations, browse the categories, or search for the applications "
-"you want."
+#: src/gs-common.c:494 src/gs-details-page.ui:592
+msgid "Details"
+msgstr "Ayrıntılar"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:75
+msgid "No cartoon violence"
+msgstr "Çizgi dizisi şiddeti yok"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:78
+msgid "Cartoon characters in unsafe situations"
+msgstr "Çizgi karakterler güvensiz durumlarda"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:81
+msgid "Cartoon characters in aggressive conflict"
+msgstr "Çizgi karakterler saldırgan çatışma halinde"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:84
+msgid "Graphic violence involving cartoon characters"
+msgstr "Çizgi karakterlerin dahil olduğu görsel şiddet"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:87
+msgid "No fantasy violence"
+msgstr "Fantezi şiddeti yok"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:90
+msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
 msgstr ""
-"Yazılımlar uygulaması, ihtiyacınız olan tüm yazılımları tek bir yerden "
-"kurmanıza olanak tanır. Bizim önerdiklerimize bakın, kategorilere gözatın ya "
-"da istediğiniz uygulamaları bulmak için arama yapın."
+"Güvensiz durumlardaki karakterler gerçeklikten kolayca ayırt edilebilir"
 
-#: ../src/gs-first-run-dialog.ui.h:4
-msgid "_Let’s Go Shopping"
-msgstr "_Hadi Alışverişe Çıkalım"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:93
+msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
+msgstr ""
+"Agresif çatışma içindeki karakterler gerçeklikten kolayca ayırt edilebilir"
 
-#. TRANSLATORS: Here are 2 strings the same as in gtk/gtkbox.c
-#. in GTK+ project. Please use the same translation.
-#: ../src/gs-hiding-box.c:384
-msgid "Spacing"
-msgstr "Aralama"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:96
+msgid "Graphic violence easily distinguishable from reality"
+msgstr "Gerçeklikten kolayca ayırt edilebilen canlı şiddet"
 
-#: ../src/gs-hiding-box.c:385
-msgid "The amount of space between children"
-msgstr "Altlar arasındaki boşluk miktarı"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:99
+msgid "No realistic violence"
+msgstr "Gerçekçi şiddet yok"
 
-#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
-#. * where we are showing the application was removed
-#: ../src/gs-history-dialog.c:83
-msgctxt "app status"
-msgid "Removed"
-msgstr "Kaldırıldı"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:102
+msgid "Mildly realistic characters in unsafe situations"
+msgstr "Hafif gerçekçi karakterler güvenli olmayan durumlarda"
 
-#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
-#. * where we are showing the application was installed
-#: ../src/gs-history-dialog.c:89
-msgctxt "app status"
-msgid "Installed"
-msgstr "Kuruldu"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:105
+msgid "Depictions of realistic characters in aggressive conflict"
+msgstr "Agresif çatışma içindeki gerçekçi karakterlerin tasviri"
 
-#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
-#. * where we are showing the application was updated
-#: ../src/gs-history-dialog.c:95
-msgctxt "app status"
-msgid "Updated"
-msgstr "Güncellendi"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:108
+msgid "Graphic violence involving realistic characters"
+msgstr "Gerçekçi karakterleri ilgilendiren canlı şiddet"
 
-#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
-#. * where we are showing that something happened to the
-#. * application but we don't know what
-#: ../src/gs-history-dialog.c:101
-msgctxt "app status"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Bilinmiyor"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:111
+msgid "No bloodshed"
+msgstr "Kan dökme yok"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-history-dialog.ui.h:1
-msgid "History"
-msgstr "Geçmiş"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:114
+msgid "Unrealistic bloodshed"
+msgstr "Gerçekçi olmayan kan dökme"
 
-#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
-#. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: ../src/gs-page.c:388
-#, c-format
-msgid "Prepare %s"
-msgstr "%s Uygulamasını Hazırla"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:117
+msgid "Realistic bloodshed"
+msgstr "Gerçekçi kan dökme"
 
-#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
-#. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: ../src/gs-page.c:457
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to remove %s?"
-msgstr "%s uygulamasını kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:120
+msgid "Depictions of bloodshed and the mutilation of body parts"
+msgstr "Kan dökme tasvirleri ve vücut parçalarının sakatlanması"
 
-#. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: ../src/gs-page.c:462
-#, c-format
-msgid "%s will be removed, and you will have to install it to use it again."
-msgstr "%s kaldırılacak ve tekrar kullanmak için yeniden kurmanız gerekecek."
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:123
+msgid "No sexual violence"
+msgstr "Cinsel şiddet yok"
 
-#. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
-#. * packages and are not shown in the main list
-#: ../src/gs-plugin-loader.c:1000
-msgid "OS Updates"
-msgstr "İşletim Sistemi Güncellemeleri"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:126
+msgid "Rape or other violent sexual behavior"
+msgstr "Tecavüz veya diğer şiddetli cinsel davranış"
 
-#. TRANSLATORS: this is a longer description of the
-#. * "OS Updates" string
-#: ../src/gs-plugin-loader.c:1005
-msgid "Includes performance, stability and security improvements."
-msgstr "Performans, kararlılık ve güvenlik geliştirmeleri içerir."
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:129
+msgid "No references to alcohol"
+msgstr "Alkole atıf yok"
 
-#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
-#. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-plugin-loader.c:1678 ../src/gs-shell-extras.c:386
-#, c-format
-msgid "No addon codecs are available for the %s format."
-msgstr "%s biçimi için kullanılabilir ek kodek yok."
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:132
+msgid "References to alcoholic beverages"
+msgstr "Alkollü içeceklere atıflar"
 
-#: ../src/gs-plugin-loader.c:1681
-#, c-format
-msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
-"play this format can be found on the website."
-msgstr ""
-"Hem %s hakkındaki bilgiler hem de bu biçimi oynatabilen bir kod çözücüyü "
-"nasıl edinebileceğinizle ilgili seçenekleri, web sitesinde bulabilirsiniz."
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:135
+msgid "Use of alcoholic beverages"
+msgstr "Alkollü içeceklerin kullanımı"
 
-#: ../src/gs-removal-dialog.c:128
-#, c-format
-msgid ""
-"Some of the currently installed software is not compatible with %s. If you "
-"continue, the following will be automatically removed during the upgrade:"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:138
+msgid "No references to illicit drugs"
+msgstr "Yasadışı ilaçlara atıf yok"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-removal-dialog.ui.h:1
-#, fuzzy
-#| msgid "Welcome to Software"
-msgid "Incompatible Software"
-msgstr "Yazılımlar'a Hoş Geldiniz"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:141
+msgid "References to illicit drugs"
+msgstr "Yasadışı ilaçlara atıflar"
 
-#: ../src/gs-removal-dialog.ui.h:3
-msgid "_Continue"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:144
+msgid "Use of illicit drugs"
+msgstr "Yasadışı ilaçların kullanımı"
 
-#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
-#. *      A really bad application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:93
-msgid "Hate it"
-msgstr "Berbat"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:147
+msgid "References to tobacco products"
+msgstr "Tütün ürünlerine atıflar"
 
-#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
-#. *      Not a great application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:97
-msgid "Don't like it"
-msgstr "Pek iyi değil"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:150
+msgid "Use of tobacco products"
+msgstr "Tütün ürünlerinin kullanımı"
 
-#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
-#. *      A fairly-good application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:101
-msgid "It's OK"
-msgstr "İdare eder"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:153
+msgid "No nudity of any sort"
+msgstr "Herhangi biçimde çıplaklık yok"
 
-#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
-#. *      A good application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:105
-msgid "Like it"
-msgstr "Güzel"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:156
+msgid "Brief artistic nudity"
+msgstr "Kısa sanatsal çıplaklık"
 
-#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
-#. *      A really awesome application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:109
-msgid "Love it"
-msgstr "Harika"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:159
+msgid "Prolonged nudity"
+msgstr "Uzun çıplaklık"
 
-#. TRANSLATORS: the review can't just be copied and pasted
-#: ../src/gs-review-dialog.c:131
-msgid "Please take more time writing the review"
-msgstr "Lütfen incelemeyi yazmaya biraz daha fazla zaman ayırın"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:162
+msgid "No references or depictions of sexual nature"
+msgstr "Cinsel doğa atfı veya tasviri yok"
 
-#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:135
-msgid "Please choose a star rating"
-msgstr "Lütfen bir yıldız puanlaması seçin"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:165
+msgid "Provocative references or depictions"
+msgstr "Kışkırtıcı atıflar veya tasvirler"
 
-#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:139
-msgid "The summary is too short"
-msgstr "Özet çok kısa"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:168
+msgid "Sexual references or depictions"
+msgstr "Cinsel atıflar veya tasvirler"
 
-#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:143
-msgid "The summary is too long"
-msgstr "Özet çok uzun"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:171
+msgid "Graphic sexual behavior"
+msgstr "Canlı cinsel davranış"
 
-#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:147
-msgid "The description is too short"
-msgstr "Açıklama çok kısa"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:174
+msgid "No profanity of any kind"
+msgstr "Herhangi biçimde küfür yok"
 
-#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:151
-msgid "The description is too long"
-msgstr "Açıklama çok uzun"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:177
+msgid "Mild or infrequent use of profanity"
+msgstr "Hafif veya sık olmayan küfür kullanımı"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#. Translators: Title of the dialog box where the users can write and publish their opinions about the apps.
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:2
-msgid "Post Review"
-msgstr "İnceleme Gönder"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:180
+msgid "Moderate use of profanity"
+msgstr "Orta kullanımlı küfür"
 
-#. Translators: A button to publish the user's opinion about the app.
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:5
-msgid "_Post"
-msgstr "_Gönder"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:183
+msgid "Strong or frequent use of profanity"
+msgstr "Şiddetli veya sık küfür kullanımı"
 
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:6
-msgid "Rating"
-msgstr "Puanlama"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:186
+msgid "No inappropriate humor"
+msgstr "Uygunsuz mizah yok"
 
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:7
-msgid "Summary"
-msgstr "Özet"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:189
+msgid "Slapstick humor"
+msgstr "Kaba mizah"
 
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:8
-msgid ""
-"Give a short summary of your review, for example: “Great app, would "
-"recommend”."
-msgstr ""
-"İncelemenizin kısa bir özetini girin, öreğin: “Harika bir uygulama, tavsiye "
-"ediyorum”."
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:192
+msgid "Vulgar or bathroom humor"
+msgstr "Kaba veya banyo mizahı"
 
-#. Translators: This is where the users enter their opinions about the apps.
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:10
-msgctxt "app review"
-msgid "Review"
-msgstr "İnceleme"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:195
+msgid "Mature or sexual humor"
+msgstr "Olgun veya cinsel mizah"
 
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:11
-msgid "What do you think of the app? Try to give reasons for your views."
-msgstr ""
-"Uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz için neden belirtmeye "
-"çalışın."
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:198
+msgid "No discriminatory language of any kind"
+msgstr "Herhangi biçimde ayrımcı dil yok"
 
-#: ../src/gs-review-histogram.ui.h:1
-msgid "Total"
-msgstr "Toplam"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:201
+msgid "Negativity towards a specific group of people"
+msgstr "Belirli bir insan kümesine karşı olumsuzluk"
 
-#. TRANSLATORS: we explain what the action is going to do
-#: ../src/gs-review-row.c:207
-msgid "You can report reviews for abusive, rude, or discriminatory behavior."
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:204
+msgid "Discrimination designed to cause emotional harm"
+msgstr "Duygusal zarara neden olmaya tasarlanmış ayrımcılık"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:207
+msgid "Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion"
+msgstr "Cinsiyet, cinsellik, ırk veya din tabanlı açık ayrımcılık"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:210
+msgid "No advertising of any kind"
+msgstr "Herhangi biçimde reklam yok"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:213
+msgid "Product placement"
+msgstr "Ürün yerleştirme"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:216
+msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
+msgstr "Belirli markalara veya ticari markalı ürünlere açık atıflar"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:219
+msgid "Players are encouraged to purchase specific real-world items"
+msgstr "Kullanıcılar belirli gerçek dünya ögelerini satın almaya özendirilir"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:222
+msgid "No gambling of any kind"
+msgstr "Herhangi biçimde kumar yok"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:225
+msgid "Gambling on random events using tokens or credits"
 msgstr ""
-"Küfürlü, kaba veya ayrımcı tutum içeren incelemeleri rapor edebilirsiniz."
+"Belirteç veya kontör kullanarak rastlantısal etkinlikler üzerinde kumar"
 
-#. TRANSLATORS: we ask the user if they really want to do this
-#: ../src/gs-review-row.c:212
-msgid ""
-"Once reported, a review will be hidden until it has been checked by an "
-"administrator."
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:228
+msgid "Gambling using “play” money"
+msgstr "“Oyun” parası kullanarak kumar"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:231
+msgid "Gambling using real money"
+msgstr "Gerçek para kullanarak kumar"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:234
+msgid "No ability to spend money"
+msgstr "Para harcama yeteneği yok"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:237
+msgid "Ability to spend real money in-game"
+msgstr "Oyun içinde gerçek para harcanabilmesi"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:240
+msgid "No way to chat with other players"
+msgstr "Diğer oyuncularla sohbet yok"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:243
+msgid "Player-to-player game interactions without chat functionality"
+msgstr "Oyuncudan oyuncuya konuşma işlevi olmadan oyun etkileşimleri"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:246
+msgid "Player-to-player preset interactions without chat functionality"
 msgstr ""
-"Bir kere rapor edildikten sonra; inceleme, bir yönetici tarafından "
-"denetlenene kadar gizlenecektir."
+"Oyuncudan oyuncuya konuşma işlevi olmadan önceden ayarlanmış etkileşimler"
 
-#. TRANSLATORS: window title when
-#. * reporting a user-submitted review
-#. * for moderation
-#: ../src/gs-review-row.c:226
-msgid "Report Review?"
-msgstr "İnceleme Rapor Edilsin Mi?"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:249
+msgid "Uncontrolled chat functionality between players"
+msgstr "Oyuncular arasında denetlenmeyen konuşma işlevi"
 
-#. TRANSLATORS: button text when
-#. * sending a review for moderation
-#: ../src/gs-review-row.c:230
-msgid "Report"
-msgstr "Rapor Et"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:252
+msgid "No way to talk with other players"
+msgstr "Diğer oyuncularla konuşma yok"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#. Translators: Users can express their opinions about other users' opinions about the apps.
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:2
-msgid "Was this review useful to you?"
-msgstr "Bu inceleme işinize yaradı mı?"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:255
+msgid "Uncontrolled audio or video chat functionality between players"
+msgstr "Oyuncular arasında denetlenmeyen sesli veya görüntülü konuşma işlevi"
 
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:3
-msgid "Yes"
-msgstr "Evet"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:258
+msgid "No sharing of social network usernames or email addresses"
+msgstr "Sosyal ağ kullanıcı adlarının veya e-posta adreslerinin paylaşımı yok"
 
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:4
-msgid "No"
-msgstr "Hayır"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:261
+msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
+msgstr "Sosyal ağ kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini paylaşır"
 
-#. Translators: Button text for indifference, only used when moderating
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:6
-msgid "Meh"
-msgstr "Eh İşte"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:264
+msgid "No sharing of user information with 3rd parties"
+msgstr "Kullanıcı bilgisini 3. şahıslarla paylaşmıyor"
 
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:7
-msgid "Report…"
-msgstr "Rapor Et…"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:267
+msgid "Sharing user information with 3rd parties"
+msgstr "Kullanıcı bilgisini 3. şahıslarla paylaşıyor"
 
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:8
-msgid "Remove…"
-msgstr "Kaldır…"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:270
+msgid "No sharing of physical location to other users"
+msgstr "Fiziksel konumun diğer kullanıcılara paylaşımı yok"
 
-#. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot and
-#. * we get back 404
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:212
-msgid "Screenshot not found"
-msgstr "Ekran görüntüsü bulunamadı"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:273
+msgid "Sharing physical location to other users"
+msgstr "Diğer kullanıcılara fiziksel konumu paylaşır"
 
-#. TRANSLATORS: possibly image file corrupt or not an image
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:228
-msgid "Failed to load image"
-msgstr "Resim yüklenemedi"
+#. TRANSLATORS: this is a what we use in notifications if the app's name is unknown
+#: src/gs-dbus-helper.c:294
+msgid "An application"
+msgstr "Bir uygulama"
 
-#. TRANSLATORS: this is when we request a screenshot size that
-#. * the generator did not create or the parser did not add
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:342
-msgid "Screenshot size not found"
-msgstr "Ekran görüntüsü boyutu bulunamadı"
+#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional MIME types.
+#: src/gs-dbus-helper.c:300
+#, c-format
+msgid "%s is requesting additional file format support."
+msgstr "%s, ek dosya biçimi desteği talep ediyor."
 
-#. TRANSLATORS: this is when we try create the cache directory
-#. * but we were out of space or permission was denied
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:370
-msgid "Could not create cache"
-msgstr "Önbellek oluşturulamadı"
+#. TRANSLATORS: notification title
+#: src/gs-dbus-helper.c:302
+msgid "Additional MIME Types Required"
+msgstr "Ek MIME (Dosya) Türleri Gerekli"
 
-#. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot
-#. * that was not a valid URL
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:416
-msgid "Screenshot not valid"
-msgstr "Ekran görüntüsü geçerli değil"
+#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional fonts.
+#: src/gs-dbus-helper.c:306
+#, c-format
+msgid "%s is requesting additional fonts."
+msgstr "%s, ek yazı tipleri talep ediyor."
 
-#. TRANSLATORS: this is when networking is not available
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:432
-msgid "Screenshot not available"
-msgstr "Ekran görüntüsü kullanılabilir değil"
+#. TRANSLATORS: notification title
+#: src/gs-dbus-helper.c:308
+msgid "Additional Fonts Required"
+msgstr "Ek Yazı Tipleri Gerekli"
 
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:477
-msgid "Screenshot"
-msgstr "Ekran Görüntüsü"
+#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional codecs.
+#: src/gs-dbus-helper.c:312
+#, c-format
+msgid "%s is requesting additional multimedia codecs."
+msgstr "%s, ek çokluortam kod çözücüleri (kodek) talep ediyor."
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-category.ui.h:1
-msgid "Extension Settings"
-msgstr "Uzantı Ayarları"
+#. TRANSLATORS: notification title
+#: src/gs-dbus-helper.c:314
+msgid "Additional Multimedia Codecs Required"
+msgstr "Ek Çokluortam Kod Çözücüleri Gerekli"
 
-#: ../src/gs-shell-category.ui.h:2
-msgid ""
-"Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
-"recommended to disable them."
-msgstr ""
-"Uzantıları kullanırken tüm sorumluluk size aittir. Eğer herhangi bir sistem "
-"sorunu yaşarsanız, bunları devre dışı bırakmanız önerilir."
+#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional printer drivers.
+#: src/gs-dbus-helper.c:318
+#, c-format
+msgid "%s is requesting additional printer drivers."
+msgstr "%s, ek yazıcı sürücüleri talep ediyor."
+
+#. TRANSLATORS: notification title
+#: src/gs-dbus-helper.c:320
+msgid "Additional Printer Drivers Required"
+msgstr "Ek Yazıcı Sürücüleri Gerekli"
+
+#. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app wants to install additional packages.
+#: src/gs-dbus-helper.c:324
+#, c-format
+msgid "%s is requesting additional packages."
+msgstr "%s, ek paketler talep ediyor."
+
+#. TRANSLATORS: notification title
+#: src/gs-dbus-helper.c:326
+msgid "Additional Packages Required"
+msgstr "Ek Paketler Gerekli"
+
+#. TRANSLATORS: this is a button that launches gnome-software
+#: src/gs-dbus-helper.c:335
+msgid "Find in Software"
+msgstr "Yazılımlar'da Bul"
 
 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application
 #. * can be installed
 #. TRANSLATORS: button text in the header when firmware
 #. * can be live-installed
-#: ../src/gs-shell-details.c:267 ../src/gs-shell-details.c:287
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:2 ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:6
+#: src/gs-details-page.c:275 src/gs-details-page.c:295
+#: src/gs-details-page.ui:206 src/gs-upgrade-banner.ui:148
 msgid "_Install"
 msgstr "_Kur"
 
 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application
 #. * can be live-updated
-#: ../src/gs-shell-details.c:292
+#: src/gs-details-page.c:300
 msgid "_Update"
 msgstr "_Güncelle"
 
@@ -897,107 +1146,105 @@ msgstr "_Güncelle"
 #. * be installed.
 #. * The ellipsis indicates that further steps are required,
 #. * e.g. enabling software sources or the like
-#: ../src/gs-shell-details.c:305
+#: src/gs-details-page.c:313
 msgid "_Install…"
 msgstr "_Kur…"
 
 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application can be erased
-#: ../src/gs-shell-details.c:352 ../src/gs-shell-details.ui.h:5
+#: src/gs-details-page.c:360 src/gs-details-page.ui:242
 msgid "_Remove"
 msgstr "Kaldı_r"
 
-#: ../src/gs-shell-details.c:405 ../src/gs-sources-dialog.c:338
+#: src/gs-details-page.c:413 src/gs-sources-dialog.c:505
 msgid "Removing…"
 msgstr "Kaldırılıyor…"
 
+#. TRANSLATORS: this is the warning box
+#: src/gs-details-page.c:697
+msgid ""
+"This application can only be used when there is an active internet "
+"connection."
+msgstr ""
+"Bu uygulama, yalnızca etkin bir İnternet bağlantınız olduğunda "
+"kullanılabilir."
+
 #. TRANSLATORS: this is where the version is not known
-#: ../src/gs-shell-details.c:811
+#: src/gs-details-page.c:824
 msgctxt "version"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Bilinmiyor"
 
 #. TRANSLATORS: this is where the updated date is not known
-#: ../src/gs-shell-details.c:843
+#: src/gs-details-page.c:858
 msgctxt "updated"
 msgid "Never"
 msgstr "Hiçbir zaman"
 
 #. TRANSLATORS: this is where we don't know the origin of the
 #. * application
-#: ../src/gs-shell-details.c:889
+#: src/gs-details-page.c:904
 msgctxt "origin"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Bilinmiyor"
 
-#: ../src/gs-shell-details.c:1307
-#, c-format
-msgid "Could not find '%s'"
-msgstr "'%s' bulunamadı"
-
-#. TRANSLATORS: the file format was not recognised by
-#. * any plugin, e.g. if you try installing a .tar.gz
-#: ../src/gs-shell-details.c:1365
-msgid "The file is not supported."
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: we need a remote server to process
+#: src/gs-details-page.c:1302
+msgid "You need internet access to write a review"
+msgstr "Değerlendirme yazmanız için İnternet erişimi gerekiyor"
 
-#. TRANSLATORS: install or removed failed
-#: ../src/gs-shell-details.c:1375 ../src/gs-common.c:161
-msgid "Sorry, this did not work"
-msgstr "Üzgünüm, bu işe yaramadı"
+#: src/gs-details-page.c:1427
+#, c-format
+msgid "Unable to find “%s”"
+msgstr "“%s” bulunamıyor"
 
 #. TRANSLATORS: see the wikipedia page
-#: ../src/gs-shell-details.c:1728
+#: src/gs-details-page.c:1940
 msgid "Public domain"
 msgstr "Kamu malı"
 
 #. TRANSLATORS: see GNU page
-#: ../src/gs-shell-details.c:1744 ../src/gs-shell-details.ui.h:51
+#: src/gs-details-page.c:1956 src/gs-details-page.ui:1380
 msgid "Free Software"
 msgstr "Özgür Yazılım"
 
 #. TRANSLATORS: for the free software popover
-#: ../src/gs-shell-details.c:1799
+#: src/gs-details-page.c:2013
 msgid "Users are bound by the following license:"
 msgid_plural "Users are bound by the following licenses:"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "Kullanıcılar şu lisanslarla sınırlanmıştır:"
 
-#: ../src/gs-shell-details.c:1814 ../src/gs-shell-details.ui.h:55
-#, fuzzy
-#| msgid "Show verbose debugging information"
+#: src/gs-details-page.c:2029 src/gs-details-page.ui:1489
 msgid "More information"
-msgstr "Ayrıntılı hata ayıklama bilgilerini göster"
+msgstr "Daha çok bilgi"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:1
+#: src/gs-details-page.ui:7
 msgid "Details page"
 msgstr "Ayrıntılar sayfası"
 
 #. Translators: A label for a button to execute the selected application.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:4
+#: src/gs-details-page.ui:228
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Başlat"
 
 #. Translators: A label for a button to add a shortcut to the selected application.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:9
+#: src/gs-details-page.ui:358
 msgid "_Add shortcut"
 msgstr "Kısayol _ekle"
 
 #. Translators: A label for a button to remove a shortcut to the selected application.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:11
+#: src/gs-details-page.ui:373
 msgid "Re_move shortcut"
 msgstr "Kısayolu _kaldır"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:12
-#, fuzzy
-#| msgid "Screenshot not valid"
+#: src/gs-details-page.ui:468
 msgid "No screenshot provided"
-msgstr "Ekran görüntüsü geçerli değil"
+msgstr "Ekran görüntüsü sağlanmadı"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:13
+#: src/gs-details-page.ui:504
 msgid "Software Source Included"
 msgstr "Yazılımı Kaynağı Dahildir"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:14
+#: src/gs-details-page.ui:505
 msgid ""
 "This application includes a software source which provides updates, as well "
 "as access to other software."
@@ -1005,11 +1252,11 @@ msgstr ""
 "Bu uygulama; güncellemelerin yanı sıra, başka yazılımlara erişim sağlayan "
 "bir yazılım kaynağı içerir."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:15
+#: src/gs-details-page.ui:518
 msgid "No Software Source Included"
 msgstr "Yazılım Kaynağı Dahil Değildir"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:16
+#: src/gs-details-page.ui:519
 msgid ""
 "This application does not include a software source. It will not be updated "
 "with new versions."
@@ -1017,7 +1264,7 @@ msgstr ""
 "Bu uygulamada yazılım kaynağı bulunmuyor. Yeni sürümleri çıktığında "
 "güncellenmeyecek."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:17
+#: src/gs-details-page.ui:533
 msgid ""
 "This software is already provided by your distribution and should not be "
 "replaced."
@@ -1026,11 +1273,11 @@ msgstr ""
 "değiştirilmemelidir."
 
 #. Translators: a repository file used for installing software has been discovered.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:19
+#: src/gs-details-page.ui:546
 msgid "Software Source Identified"
 msgstr "Yazılım Kaynağı Belirlendi"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:20
+#: src/gs-details-page.ui:547
 msgid ""
 "Adding this software source will give you access to additional software and "
 "upgrades."
@@ -1038,149 +1285,160 @@ msgstr ""
 "Bu yazılım kaynağını eklemek, ek yazılımlara ve yükseltmelere erişmenizi "
 "sağlar."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:21
+#: src/gs-details-page.ui:548
 msgid "Only use software sources that you trust."
 msgstr "Yalnızca güvendiğiniz yazılım kaynaklarını kullanın."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:22
+#: src/gs-details-page.ui:564
 msgid "_Website"
 msgstr "_Web Sitesi"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:23 ../src/gs-common.c:783
-msgid "Details"
-msgstr "Ayrıntılar"
-
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:24
+#: src/gs-details-page.ui:698
 msgid "Localized in your Language"
 msgstr "Dilinize Çevrilmiş"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:25
+#: src/gs-details-page.ui:710
 msgid "Documentation"
 msgstr "Belgelendirme"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:26
+#: src/gs-details-page.ui:722
 msgid "Release Activity"
 msgstr "Yayım Etkinliği"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:27
+#: src/gs-details-page.ui:734
 msgid "System Integration"
 msgstr "Sistem Bütünleşmesi"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:29 ../src/gs-sources-dialog.ui.h:8
+#: src/gs-details-page.ui:746
+msgid "Sandboxed"
+msgstr ""
+
+#: src/gs-details-page.ui:771 src/gs-sources-dialog.ui:359
 msgid "Version"
 msgstr "Sürüm"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:30
+#: src/gs-details-page.ui:808
+msgid "Age Rating"
+msgstr "Yaş Derecelendirmesi"
+
+#: src/gs-details-page.ui:846
 msgid "Updated"
 msgstr "Güncellendi"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:31
+#: src/gs-details-page.ui:881
 msgid "Category"
 msgstr "Kategori"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:32
+#: src/gs-details-page.ui:919
 msgid "Installed Size"
 msgstr "Kurulu Boyut"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:33
+#: src/gs-details-page.ui:952
 msgid "Download Size"
 msgstr "İndirme Boyutu"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:35
+#: src/gs-details-page.ui:1018
 msgid "Developer"
 msgstr "Geliştirici"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:36
+#: src/gs-details-page.ui:1052
 msgid "License"
 msgstr "Lisans"
 
 #. This refers to the license of the application
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:38
+#: src/gs-details-page.ui:1072
 msgid "Free"
-msgstr ""
+msgstr "Özgür"
 
 #. This refers to the license of the application
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:40
+#: src/gs-details-page.ui:1089
 msgid "Proprietary"
 msgstr "Sahipli"
 
 #. This refers to the license of the application
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:42
-#, fuzzy
-#| msgctxt "app status"
-#| msgid "Unknown"
+#. TRANSLATORS: this is when a user doesn't specify a name
+#: src/gs-details-page.ui:1106 src/gs-review-row.c:71
 msgid "Unknown"
 msgstr "Bilinmiyor"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
 #. * applications and the addons
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Add-ons
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:43 ../src/gs-shell-installed.c:424
-#: ../src/gs-update-list.c:128 ../src/plugins/gs-desktop-common.c:341
+#: src/gs-details-page.ui:1160 src/gs-installed-page.c:483
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:330
 msgid "Add-ons"
 msgstr "Eklentiler"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:44
+#: src/gs-details-page.ui:1173
 msgid "Selected add-ons will be installed with the application."
 msgstr "Seçilen eklentiler, uygulama ile birlikte yüklenecek."
 
 #. Translators: Header of the section with other users' opinions about the app.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:46
+#: src/gs-details-page.ui:1216
 msgid "Reviews"
 msgstr "İncelemeler"
 
 #. Translators: Button opening a dialog where the users can write and publish their opinions about the apps.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:48
+#: src/gs-details-page.ui:1232
 msgid "_Write a Review"
 msgstr "_İnceleme Yaz"
 
 #. Translators: Button to return more application-submitted reviews.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:50
+#: src/gs-details-page.ui:1254
 msgid "_Show More"
 msgstr "Daha Fazlasını Gö_ster"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:52
+#: src/gs-details-page.ui:1397
 msgid ""
 "This means that the software can be freely run, copied, distributed, studied "
 "and modified."
 msgstr ""
+"Bu; yazılımı özgürce çalıştırma, kopyalama, dağıtma, öğrenme ve düzenleme "
+"anlamına gelir."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:53
-#, fuzzy
-#| msgid "Proprietary"
+#: src/gs-details-page.ui:1456
 msgid "Proprietary Software"
-msgstr "Sahipli"
+msgstr "Sahipli Yazılım"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:54
+#: src/gs-details-page.ui:1473
 msgid ""
 "This means that the software is owned by an individual or a company. There "
 "are often restrictions on its use and its source code cannot usually be "
 "accessed."
 msgstr ""
+"Bu, yazılımın bir kişi ya da bir şirket tarafından sahiplenildiği anlamına "
+"gelir. Yazılımın kullanımında genellikle kısıtlamalar vardır ve kaynak koda "
+"çoğunlukla erişilemez."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:56
-#, fuzzy
-#| msgid "No software installed"
+#: src/gs-details-page.ui:1518
 msgid "Unknown Software License"
-msgstr "Hiçbir yazılım kurulmadı"
+msgstr "Bilinmeyen Yazılım Lisansı"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:57
+#: src/gs-details-page.ui:1535
 msgid "The license terms of this software are unknown."
-msgstr ""
+msgstr "Bu yazılımın lisans koşulları bilinmiyor."
+
+#: src/gs-details-page.ui:1562
+msgid "The application was rated this way because it features:"
+msgstr "Uygulama bu şekilde derelendirdi çünkü şu özellikleri taşıyor: "
+
+#: src/gs-details-page.ui:1588
+msgid "No details were available for this rating."
+msgstr "Bu derecelendirme için ayrıntı yok."
 
 #. TRANSLATORS: separator for a list of items
-#: ../src/gs-shell-extras.c:145
+#: src/gs-extras-page.c:145
 msgid " and "
 msgstr "ve"
 
 #. TRANSLATORS: separator for a list of items
-#: ../src/gs-shell-extras.c:148
+#: src/gs-extras-page.c:148
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
 #. TRANSLATORS: Application window title for fonts installation.
 #. %s will be replaced by name of the script we're searching for.
-#: ../src/gs-shell-extras.c:174
+#: src/gs-extras-page.c:174
 #, c-format
 msgid "Available fonts for the %s script"
 msgid_plural "Available fonts for the %s scripts"
@@ -1188,38 +1446,37 @@ msgstr[0] "%s betiği/betikleri için kullanılabilir yazı tipleri"
 
 #. TRANSLATORS: Application window title for codec installation.
 #. %s will be replaced by actual codec name(s)
-#: ../src/gs-shell-extras.c:182
+#: src/gs-extras-page.c:182
 #, c-format
 msgid "Available software for %s"
 msgid_plural "Available software for %s"
 msgstr[0] "%s için kullanılabilir yazılım"
 
-#: ../src/gs-shell-extras.c:224
+#: src/gs-extras-page.c:224
 msgid "Unable to Find Requested Software"
 msgstr "Talep Edilen Yazılım Bulunamadı"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used for codecs that weren't found
-#: ../src/gs-shell-extras.c:320
+#: src/gs-extras-page.c:322
 #, c-format
 msgid "%s not found"
 msgstr "%s bulunamadı"
 
 #. TRANSLATORS: hyperlink title
-#: ../src/gs-shell-extras.c:324
+#: src/gs-extras-page.c:326
 msgid "on the website"
 msgstr "web sitesinde"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:331
+#: src/gs-extras-page.c:333
 #, c-format
 msgid "No applications are available that provide the file %s."
 msgstr "%s dosyasını sağlayan, kullanılabilir uygulama yok."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:335 ../src/gs-shell-extras.c:346
-#: ../src/gs-shell-extras.c:357
+#: src/gs-extras-page.c:337 src/gs-extras-page.c:348 src/gs-extras-page.c:359
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get missing applications "
@@ -1230,21 +1487,21 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:342 ../src/gs-shell-extras.c:364
+#: src/gs-extras-page.c:344 src/gs-extras-page.c:366
 #, c-format
 msgid "No applications are available for %s support."
 msgstr "%s desteği için kullanılabilir uygulama yok."
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:353
+#: src/gs-extras-page.c:355
 #, c-format
 msgid "%s is not available."
 msgstr "%s kullanılabilir değil"
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:368
+#: src/gs-extras-page.c:370
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get an application that "
@@ -1255,14 +1512,14 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:375
+#: src/gs-extras-page.c:377
 #, c-format
 msgid "No fonts are available for the %s script support."
 msgstr "%s betik desteği için kullanılabilir yazı tipi yok."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:379
+#: src/gs-extras-page.c:381
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get additional fonts "
@@ -1271,9 +1528,16 @@ msgstr ""
 "Hem %s hakkındaki bilgiler hem de ek yazı tiplerini nasıl edinebileceğinizi "
 "%s adresinde bulabilirsiniz."
 
+#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
+#. * addon, but it can't be listed for some reason
+#: src/gs-extras-page.c:388 lib/gs-plugin-loader.c:1920
+#, c-format
+msgid "No addon codecs are available for the %s format."
+msgstr "%s biçimi için kullanılabilir ek kodek yok."
+
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:390
+#: src/gs-extras-page.c:392
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
@@ -1284,14 +1548,14 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:397
+#: src/gs-extras-page.c:399
 #, c-format
 msgid "No Plasma resources are available for %s support."
 msgstr "%s desteği için kullanılabilir Plazma kaynağı yok."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:401
+#: src/gs-extras-page.c:403
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get additional Plasma "
@@ -1302,14 +1566,14 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:408
+#: src/gs-extras-page.c:410
 #, c-format
 msgid "No printer drivers are available for %s."
 msgstr "%s için kullanılabilir yazıcı sürücüsü yok."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:412
+#: src/gs-extras-page.c:414
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get a driver that "
@@ -1318,12 +1582,13 @@ msgstr ""
 "Hem %s hakkındaki bilgiler hem de bu sürücüyü nasıl edinebileceğinizi %s "
 "adresinde bulabilirsiniz."
 
-#: ../src/gs-shell-extras.c:457
+#. TRANSLATORS: hyperlink title
+#: src/gs-extras-page.c:459
 msgid "this website"
 msgstr "bu web sitesi"
 
 #. TRANSLATORS: no codecs were found. First %s will be replaced by actual codec name(s), second %s is a link 
titled "this website"
-#: ../src/gs-shell-extras.c:461
+#: src/gs-extras-page.c:463
 #, c-format
 msgid ""
 "Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see "
@@ -1335,310 +1600,899 @@ msgstr[0] ""
 "Ne yazık ki, aradığınız %s bulunamadı. Daha fazla bilgi için lütfen %s'ni "
 "ziyaret edin."
 
-#: ../src/gs-shell-extras.c:541 ../src/gs-shell-extras.c:589
-#: ../src/gs-shell-extras.c:639
+#: src/gs-extras-page.c:535 src/gs-extras-page.c:590 src/gs-extras-page.c:629
 msgid "Failed to find any search results"
 msgstr "Herhangi bir arama sonucu bulunamadı"
 
-#: ../src/gs-shell-extras.c:813
+#: src/gs-extras-page.c:813
 #, c-format
 msgid "%s file format"
 msgstr "%s dosya biçimi"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-extras.ui.h:1
+#: src/gs-extras-page.ui:7
 msgid "Codecs page"
 msgstr "Kod çözücüler sayfası"
 
+#: src/gs-first-run-dialog.ui:7 src/gs-first-run-dialog.ui:16
+msgid "Welcome"
+msgstr "Hoş Geldiniz"
+
+#: src/gs-first-run-dialog.ui:50
+msgid "Welcome to Software"
+msgstr "Yazılımlar'a Hoş Geldiniz"
+
+#: src/gs-first-run-dialog.ui:66
+msgid ""
+"Software lets you install all the software you need, all from one place. See "
+"our recommendations, browse the categories, or search for the applications "
+"you want."
+msgstr ""
+"Yazılımlar uygulaması, gereksindiğiniz tüm yazılımları tek bir yerden "
+"kurmanıza olanak tanır. Bizim önerdiklerimize bakın, kategorilere gözatın ya "
+"da istediğiniz uygulamaları bulmak için arama yapın."
+
+#: src/gs-first-run-dialog.ui:85
+msgid "_Let’s Go Shopping"
+msgstr "_Hadi Alışverişe Çıkalım"
+
+#. TRANSLATORS: Here are 2 strings the same as in gtk/gtkbox.c
+#. in GTK+ project. Please use the same translation.
+#: src/gs-hiding-box.c:381
+msgid "Spacing"
+msgstr "Aralama"
+
+#: src/gs-hiding-box.c:382
+msgid "The amount of space between children"
+msgstr "Altlar arasındaki boşluk miktarı"
+
+#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
+#. * where we are showing the application was removed
+#: src/gs-history-dialog.c:82
+msgctxt "app status"
+msgid "Removed"
+msgstr "Kaldırıldı"
+
+#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
+#. * where we are showing the application was installed
+#: src/gs-history-dialog.c:88
+msgctxt "app status"
+msgid "Installed"
+msgstr "Kuruldu"
+
+#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
+#. * where we are showing the application was updated
+#: src/gs-history-dialog.c:94
+msgctxt "app status"
+msgid "Updated"
+msgstr "Güncellendi"
+
+#. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
+#. * where we are showing that something happened to the
+#. * application but we don't know what
+#: src/gs-history-dialog.c:100
+msgctxt "app status"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Bilinmiyor"
+
+#: src/gs-history-dialog.ui:6
+#, fuzzy
+msgid "History"
+msgstr "Geçmiş"
+
 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
 #. * applications and the system ones
-#: ../src/gs-shell-installed.c:414
+#: src/gs-installed-page.c:479
 msgid "System Applications"
 msgstr "Sistem Uygulamaları"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.c:524
+#: src/gs-installed-page.c:613
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "Öğeleri seçmek için tıklayın"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.c:724
+#: src/gs-installed-page.c:819
 msgid "Select"
 msgstr "Seç"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-installed.ui.h:1
+#: src/gs-installed-page.ui:7
 msgid "Installed page"
 msgstr "Kurulan sayfa"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.ui.h:2
+#: src/gs-installed-page.ui:65
 msgid "_Add to Folder…"
 msgstr "Klasöre _Ekle…"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.ui.h:3
+#: src/gs-installed-page.ui:73
 msgid "_Move to Folder…"
 msgstr "Klasöre _Taşı…"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.ui.h:4
+#: src/gs-installed-page.ui:81
 msgid "_Remove from Folder"
 msgstr "Klasörden _Kaldır"
 
-#: ../src/gs-shell-moderate.ui.h:1
+#. TRANSLATORS: initial start
+#: src/gs-loading-page.c:62
+msgid "Software catalog is being downloaded"
+msgstr "Yazılım kataloğu indiriliyor"
+
+#. TRANSLATORS: initial start
+#: src/gs-loading-page.c:67
+msgid "Software catalog is being loaded"
+msgstr "Yazılım kataloğu yükleniyor"
+
+#: src/gs-loading-page.ui:7
+msgid "Loading page"
+msgstr "Sayfa yükleniyor"
+
+#: src/gs-loading-page.ui:53
+msgid "Starting up…"
+msgstr "Başlatılıyor…"
+
+#: src/gs-menus.ui:7
+msgid "_Software Sources"
+msgstr "_Yazılım Kaynakları"
+
+#: src/gs-menus.ui:14
+msgid "_About"
+msgstr "_Hakkında"
+
+#: src/gs-menus.ui:18
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Çıkış"
+
+#: src/gs-moderate-page.ui:7
 msgid "Moderate page"
 msgstr "Sayfayı yönet"
 
-#: ../src/gs-shell-moderate.ui.h:2
+#: src/gs-moderate-page.ui:87
 msgid "There are no reviews to moderate"
 msgstr "Yönetilecek inceleme yok"
 
 #. add button
-#: ../src/gs-shell-overview.c:240
+#: src/gs-overview-page.c:262
 msgid "More…"
-msgstr ""
+msgstr "Daha…"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for audio applications which
 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: ../src/gs-shell-overview.c:450
+#: src/gs-overview-page.c:428
 msgid "Recommended Audio & Video Applications"
 msgstr "Önerilen Ses ve Görüntü Uygulamaları"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for games which have been
 #. * featured ('recommended') by the distribution
-#: ../src/gs-shell-overview.c:455
+#: src/gs-overview-page.c:433
 msgid "Recommended Games"
 msgstr "Önerilen Oyunlar"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for graphics applications
 #. * which have been featured ('recommended') by the distribution
-#: ../src/gs-shell-overview.c:460
+#: src/gs-overview-page.c:438
 msgid "Recommended Graphics Applications"
 msgstr "Önerilen Grafik Uygulamaları"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for office applications which
 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: ../src/gs-shell-overview.c:465
+#: src/gs-overview-page.c:443
 msgid "Recommended Productivity Applications"
 msgstr "Önerilen Verimlilik Uygulamaları"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:1
+#. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
+#: src/gs-overview-page.c:743
+msgid ""
+"Provides access to additional software, including web browsers and games."
+msgstr "Web tarayıcılarını ve oyunları içeren ek yazılımlara erişmeyi sağlar."
+
+#. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
+#: src/gs-overview-page.c:747
+msgid "Proprietary software has restrictions on use and access to source code."
+msgstr ""
+"Sahipli yazılımların kaynak kod erişimi ve kullanımı üzerinde kısıtlamaları "
+"vardır."
+
+#. TRANSLATORS: this is the clickable
+#. * link on the proprietary info bar
+#: src/gs-overview-page.c:754 src/gs-sources-dialog.c:263
+msgid "Find out more…"
+msgstr "Daha çoğunu öğren…"
+
+#. TRANSLATORS: button to turn on proprietary software sources
+#: src/gs-overview-page.c:789
+msgid "Enable"
+msgstr "Etkinleştir"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:7
 msgid "Overview page"
 msgstr "Genel bakış sayfası"
 
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:2
+#: src/gs-overview-page.ui:49
+msgid "Enable Proprietary Software Sources?"
+msgstr "Sahipli Yazılım Kaynakları Etkinleştirilsin Mi?"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:117
+msgid "Featured Application"
+msgstr "Öne Çıkan Uygulama"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:150
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategoriler"
 
 #. Translators: This is a heading for software which has been featured ('picked') by the distribution.
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:4
-msgid "Editor's Picks"
+#: src/gs-overview-page.ui:310
+msgid "Editor’s Picks"
 msgstr "Editörün Seçtikleri"
 
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:5
+#: src/gs-overview-page.ui:382
 msgid "No Application Data Found"
 msgstr "Uygulama Verisi Bulunamadı"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-search.ui.h:1
-msgid "Search page"
-msgstr "Arama sayfası"
+#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
+#. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
+#: src/gs-page.c:356
+#, c-format
+msgid "Prepare %s"
+msgstr "%s Uygulamasını Hazırla"
 
-#: ../src/gs-shell-search.ui.h:2
-msgid "No Application Found"
-msgstr "Uygulama Bulunamadı"
+#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
+#. * source name, e.g. 'GNOME Nightly'
+#: src/gs-page.c:485
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to remove the %s source?"
+msgstr "%s kaynağını kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
-#. TRANSLATORS: Time in 24h format
-#: ../src/gs-shell-updates.c:190
-msgid "%R"
-msgstr "%R"
+#. TRANSLATORS: longer dialog text
+#: src/gs-page.c:489
+#, c-format
+msgid ""
+"All applications from %s will be removed, and you will have to re-install "
+"the source to use them again."
+msgstr ""
+"%s kaynağından olan tüm uygulamalar kaldırılacak ve tekrar kullanmak için "
+"yeniden kurmanız gerekecek."
 
-#. TRANSLATORS: Time in 12h format
-#: ../src/gs-shell-updates.c:193
-msgid "%l:%M %p"
-msgstr "%l:%M %p"
+#. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
+#. * application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
+#: src/gs-page.c:497
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to remove %s?"
+msgstr "%s uygulamasını kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
 
-#. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
-#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
-#: ../src/gs-shell-updates.c:199
-msgid "Yesterday, %R"
-msgstr "Dün, %R"
+#. TRANSLATORS: longer dialog text
+#: src/gs-page.c:500
+#, c-format
+msgid "%s will be removed, and you will have to install it to use it again."
+msgstr "%s kaldırılacak ve tekrar kullanmak için yeniden kurmanız gerekecek."
 
-#. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
-#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 PM"
-#: ../src/gs-shell-updates.c:203
-msgid "Yesterday, %l:%M %p"
-msgstr "Dün, %l:%M %p"
+#: lib/gs-plugin-loader.c:1923
+#, c-format
+msgid ""
+"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
+"play this format can be found on the website."
+msgstr ""
+"Hem %s hakkındaki bilgiler hem de bu biçimi oynatabilen bir kod çözücüyü "
+"nasıl edinebileceğinizle ilgili seçenekleri, web sitesinde bulabilirsiniz."
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:206
-msgid "Two days ago"
-msgstr "İki gün önce"
+#. TRANSLATORS: This is a text displayed during a distro upgrade. %s
+#. will be replaced by the name and version of distro, e.g. 'Fedora 23'.
+#: src/gs-removal-dialog.c:128
+#, c-format
+msgid ""
+"Some of the currently installed software is not compatible with %s. If you "
+"continue, the following will be automatically removed during the upgrade:"
+msgstr ""
+"Yüklenmiş bazı yazılımlar %s ile uyumlu değil. Eğer devam ederseniz, takip "
+"edenler yükseltme sırasında kendiliğinden kaldırılacak:"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:208
-msgid "Three days ago"
-msgstr "Üç gün önce"
+#: src/gs-removal-dialog.ui:27
+msgid "Incompatible Software"
+msgstr "Uyumsuz Yazılım"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:210
-msgid "Four days ago"
-msgstr "Dört gün önce"
+#: src/gs-removal-dialog.ui:40
+msgid "_Continue"
+msgstr "_Devam Et"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:212
-msgid "Five days ago"
-msgstr "Beş gün önce"
+#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
+#. *      A really bad application
+#: src/gs-review-dialog.c:98
+msgid "Hate it"
+msgstr "Berbat"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:214
-msgid "Six days ago"
-msgstr "Altı gün önce"
+#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
+#. *      Not a great application
+#: src/gs-review-dialog.c:102
+msgid "Don’t like it"
+msgstr "Pek iyi değil"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:216
-msgid "One week ago"
-msgstr "Bir hafta önce"
+#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
+#. *      A fairly-good application
+#: src/gs-review-dialog.c:106
+msgid "It’s OK"
+msgstr "İdare eder"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:218
-msgid "Two weeks ago"
-msgstr "İki hafta önce"
+#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
+#. *      A good application
+#: src/gs-review-dialog.c:110
+msgid "Like it"
+msgstr "Güzel"
 
-#. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
-#. i.e. "25 May 2012"
-#: ../src/gs-shell-updates.c:222
-msgid "%e %B %Y"
-msgstr "%e %B %Y"
+#. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
+#. *      A really awesome application
+#: src/gs-review-dialog.c:114
+msgid "Love it"
+msgstr "Harika"
 
-#. TRANSLATORS: the updates are being downloaded
-#: ../src/gs-shell-updates.c:235
-msgid "Downloading new updates…"
-msgstr "Yeni güncellemeler indiriliyor..."
+#. TRANSLATORS: the review can't just be copied and pasted
+#: src/gs-review-dialog.c:136
+msgid "Please take more time writing the review"
+msgstr "Lütfen incelemeyi yazmaya biraz daha fazla zaman ayırın"
 
-#. TRANSLATORS: the update panel is doing *something* vague
-#: ../src/gs-shell-updates.c:239
-msgid "Looking for new updates…"
-msgstr "Yeni güncellemeler aranıyor..."
+#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
+#: src/gs-review-dialog.c:140
+msgid "Please choose a star rating"
+msgstr "Lütfen bir yıldız puanlaması seçin"
 
-#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: ../src/gs-shell-updates.c:279
-msgid "Setting up updates…"
-msgstr "Güncellemeler ayarlanıyor..."
+#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
+#: src/gs-review-dialog.c:144
+msgid "The summary is too short"
+msgstr "Özet çok kısa"
 
-#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: ../src/gs-shell-updates.c:280 ../src/gs-shell-updates.c:287
-msgid "(This could take a while)"
-msgstr "(Biraz uzun sürebilir)"
+#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
+#: src/gs-review-dialog.c:148
+msgid "The summary is too long"
+msgstr "Özet çok uzun"
 
-#. TRANSLATORS: This is the time when we last checked for updates
-#: ../src/gs-shell-updates.c:417
-#, c-format
-msgid "Last checked: %s"
-msgstr "Son kontrol: %s"
+#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
+#: src/gs-review-dialog.c:152
+msgid "The description is too short"
+msgstr "Açıklama çok kısa"
 
-#. TRANSLATORS: all updates will be installed
-#: ../src/gs-shell-updates.c:490
-msgid "_Install All"
-msgstr "Tümünü _Kur"
+#. TRANSLATORS: the review is not acceptable
+#: src/gs-review-dialog.c:156
+msgid "The description is too long"
+msgstr "Açıklama çok uzun"
 
-#. TRANSLATORS: this is an offline update
-#: ../src/gs-shell-updates.c:494 ../src/gs-shell-updates.c:1340
-msgid "Restart & _Install"
-msgstr "Yeniden Başlat ve _Kur"
+#. Translators: Title of the dialog box where the users can write and publish their opinions about the apps.
+#: src/gs-review-dialog.ui:11
+msgid "Post Review"
+msgstr "İnceleme Gönder"
 
-#. TRANSLATORS: this is to explain that downloading updates may cost money
-#: ../src/gs-shell-updates.c:821
-msgid "Charges may apply"
-msgstr "Ücret uygulanabilir"
+#. Translators: A button to publish the user's opinion about the app.
+#: src/gs-review-dialog.ui:35
+msgid "_Post"
+msgstr "_Gönder"
 
-#. TRANSLATORS: we need network
-#. * to do the updates check
-#: ../src/gs-shell-updates.c:825
+#: src/gs-review-dialog.ui:85
+msgid "Rating"
+msgstr "Puanlama"
+
+#: src/gs-review-dialog.ui:142
+msgid "Summary"
+msgstr "Özet"
+
+#: src/gs-review-dialog.ui:158
 msgid ""
-"Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur "
-"charges."
+"Give a short summary of your review, for example: “Great app, would "
+"recommend”."
 msgstr ""
-"Mobil geniş bant kullanımı sırasında güncellemeleri denetlemek sizin için ek "
-"masrafa neden olabilir."
+"İncelemenizin kısa bir özetini girin, öreğin: “Harika bir uygulama, tavsiye "
+"ediyorum”."
 
-#. TRANSLATORS: this is a link to the
-#. * control-center network panel
-#: ../src/gs-shell-updates.c:829
-msgid "Check Anyway"
-msgstr "Yine de Denetle"
+#. Translators: This is where the users enter their opinions about the apps.
+#: src/gs-review-dialog.ui:199
+msgctxt "app review"
+msgid "Review"
+msgstr "İnceleme"
 
-#. TRANSLATORS: can't do updates check
-#: ../src/gs-shell-updates.c:845
-msgid "No Network"
-msgstr "Ağ Yok"
+#: src/gs-review-dialog.ui:215
+msgid "What do you think of the app? Try to give reasons for your views."
+msgstr ""
+"Uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz için neden belirtmeye "
+"çalışın."
 
-#. TRANSLATORS: we need network
-#. * to do the updates check
-#: ../src/gs-shell-updates.c:849
-msgid "Internet access is required to check for updates."
-msgstr "Güncellemeleri denetlemek için İnternet erişimi gerekir."
+#. Translators: A label for the total number of reviews.
+#: src/gs-review-histogram.ui:413
+msgid "ratings in total"
+msgstr "toplam oylama"
 
-#. TRANSLATORS: this is a link to the
-#. * control-center network panel
-#: ../src/gs-shell-updates.c:853
-msgid "Network Settings"
-msgstr "Ağ Ayarları"
+#. TRANSLATORS: we explain what the action is going to do
+#: src/gs-review-row.c:234
+msgid "You can report reviews for abusive, rude, or discriminatory behavior."
+msgstr ""
+"Küfürlü, kaba veya ayrımcı tutum içeren incelemeleri rapor edebilirsiniz."
 
-#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
-#: ../src/gs-shell-updates.c:943
-msgid "Updates have been installed"
-msgstr "Güncellemeler kuruldu."
+#. TRANSLATORS: we ask the user if they really want to do this
+#: src/gs-review-row.c:239
+msgid ""
+"Once reported, a review will be hidden until it has been checked by an "
+"administrator."
+msgstr ""
+"Bir kere rapor edildikten sonra; inceleme, bir yönetici tarafından "
+"denetlenene kadar gizlenecektir."
 
-#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
-#: ../src/gs-shell-updates.c:945
-msgid "A restart is required for them to take effect."
-msgstr "Bunların etkili olması için yeniden başlatmanız gerekiyor."
+#. TRANSLATORS: window title when
+#. * reporting a user-submitted review
+#. * for moderation
+#: src/gs-review-row.c:253
+msgid "Report Review?"
+msgstr "İnceleme Rapor Edilsin Mi?"
 
-#. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gs-shell-updates.c:947 ../src/gs-update-monitor.c:102
-msgid "Not Now"
-msgstr "Şimdi Değil"
+#. TRANSLATORS: button text when
+#. * sending a review for moderation
+#: src/gs-review-row.c:257
+msgid "Report"
+msgstr "Rapor Et"
 
-#. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gs-shell-updates.c:949
-msgid "Restart"
-msgstr "Yeniden Başlat"
+#. Translators: Users can express their opinions about other users' opinions about the apps.
+#: src/gs-review-row.ui:112
+msgid "Was this review useful to you?"
+msgstr "Bu inceleme işinize yaradı mı?"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:1358
-msgid "Check for updates"
-msgstr "Güncellemeleri denetle"
+#: src/gs-review-row.ui:134
+msgid "Yes"
+msgstr "Evet"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:1
-msgid "Updates page"
-msgstr "Güncellemeler sayfası"
+#: src/gs-review-row.ui:148
+msgid "No"
+msgstr "Hayır"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:2
-msgid "Other Updates"
-msgstr "Diğer Güncellemeler"
+#. Translators: Button text for indifference, only used when moderating
+#: src/gs-review-row.ui:162
+msgid "Meh"
+msgstr "Eh İşte"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:3
-msgid "Software is up to date"
-msgstr "Yazılım güncel"
+#: src/gs-review-row.ui:196
+msgid "Report…"
+msgstr "Rapor Et…"
+
+#: src/gs-review-row.ui:211
+msgid "Remove…"
+msgstr "Kaldır…"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:4
+#. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot and
+#. * we get back 404
+#: src/gs-screenshot-image.c:313
+msgid "Screenshot not found"
+msgstr "Ekran görüntüsü bulunamadı"
+
+#. TRANSLATORS: possibly image file corrupt or not an image
+#: src/gs-screenshot-image.c:328
+msgid "Failed to load image"
+msgstr "Resim yüklenemedi"
+
+#. TRANSLATORS: this is when we request a screenshot size that
+#. * the generator did not create or the parser did not add
+#: src/gs-screenshot-image.c:461
+msgid "Screenshot size not found"
+msgstr "Ekran görüntüsü boyutu bulunamadı"
+
+#. TRANSLATORS: this is when we try create the cache directory
+#. * but we were out of space or permission was denied
+#: src/gs-screenshot-image.c:489
+msgid "Could not create cache"
+msgstr "Önbellek oluşturulamadı"
+
+#. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot
+#. * that was not a valid URL
+#: src/gs-screenshot-image.c:550
+msgid "Screenshot not valid"
+msgstr "Ekran görüntüsü geçerli değil"
+
+#. TRANSLATORS: this is when networking is not available
+#: src/gs-screenshot-image.c:565
+msgid "Screenshot not available"
+msgstr "Ekran görüntüsü kullanılabilir değil"
+
+#: src/gs-screenshot-image.c:618
+msgid "Screenshot"
+msgstr "Ekran Görüntüsü"
+
+#: src/gs-search-page.ui:7
+msgid "Search page"
+msgstr "Arama sayfası"
+
+#: src/gs-search-page.ui:54
+msgid "No Application Found"
+msgstr "Uygulama Bulunamadı"
+
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the first %s is a possibly multi-word localised distro
+#. * e.g. 'Fedora Project" and the second %s is the truncated
+#. * hostname, e.g. 'alt.fedoraproject.org'
+#: src/gs-shell.c:808
+#, c-format
+msgid "“%s” [%s]"
+msgstr "“%s” [%s]"
+
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the %s is a possibly multi-word localised distro
+#. * e.g. 'Fedora Project"
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the %s is the truncated hostname, e.g.
+#. * 'alt.fedoraproject.org'
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the %s is a multi-word localised app name
+#. * e.g. 'Getting things GNOME!"
+#: src/gs-shell.c:815 src/gs-shell.c:821 src/gs-shell.c:837 src/gs-shell.c:841
+#, c-format
+msgid "“%s”"
+msgstr "“%s”"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
+#: src/gs-shell.c:861
+#, c-format
+msgid "Unable to download firmware updates from %s"
+msgstr "%s'den donanım yazılımı güncellemeleri indirilemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
+#: src/gs-shell.c:867
+#, c-format
+msgid "Unable to download updates from %s"
+msgstr "%s'den güncellemeler indirilemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:874
+msgid "Unable to download updates"
+msgstr "Güncellemeler indirilemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:879
 msgid ""
-"Checking for updates when using mobile broadband could cause you to incur "
-"charges"
+"Unable to download updates: internet access was required but wasn’t available"
 msgstr ""
-"Mobil geniş bant kullanımı sırasında güncellemeleri denetlemek sizin için ek "
-"masrafa neden olabilir."
+"Güncellemeler indirilemiyor: İnternet bağlantısı gerekiyordu fakat "
+"kullanılabilir değildi."
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:5
-msgid "_Check Anyway"
-msgstr "Yine de _Denetle"
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
+#: src/gs-shell.c:888
+#, c-format
+msgid "Unable to download updates from %s: not enough disk space"
+msgstr "%s'den güncellemeler indirilemiyor: yetersiz disk alanı"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:893
+msgid "Unable to download updates: not enough disk space"
+msgstr "Güncellemeler indirilemiyor: yetersiz disk alanı"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:901
+msgid "Unable to download updates: authentication was required"
+msgstr "Güncellemeler indirilemiyor: yetkilendirme gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:906
+msgid "Unable to download updates: authentication was invalid"
+msgstr "Güncellemeler indirilemiyor: yetkilendirme geçersiz"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:911
+msgid ""
+"Unable to download updates: you do not have permission to install software"
+msgstr "Güncellemeler indirilemiyor: yazılım yükleme izniniz yok"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:916
+msgid "Unable to get list of updates"
+msgstr "Güncellemelerin listesi alınamıyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP") and
+#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
+#: src/gs-shell.c:958
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s as download failed from %s"
+msgstr "%2$s'den indirme başarısız olduğundan %1$s yüklenemiyor"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:6
-msgid "Go online to check for updates"
-msgstr "Güncellemeleri denetlemek için çevrimiçi olun"
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:964
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s as download failed"
+msgstr "İndirme başarısız olduğundan %s yüklenemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
+#. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
+#: src/gs-shell.c:976
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s as runtime %s not available"
+msgstr "%2$s çalışma zamanı olmadığından %1$s yüklenemiyor"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:7
-msgid "_Network Settings"
-msgstr "_Ağ Ayarları"
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:982
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s as not supported"
+msgstr "Desteklenmediğinden %s yüklenemiyor"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:8
-msgid "Updates are automatically managed"
-msgstr "Güncellemeler otomatik olarak yüklenir"
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:989
+msgid "Unable to install: internet access was required but wasn’t available"
+msgstr ""
+"Yüklenemiyor: İnternet bağlantısı gerekiyordu fakat kullanılabilir değildi."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:995
+msgid "Unable to install: the application has an invalid format"
+msgstr "Kurulamıyor: uygulama geçersiz biçime sahip"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1000
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: not enough disk space"
+msgstr "%s yüklenemiyor: yetersiz disk alanı"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1008
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: authentication was required"
+msgstr "%s yüklenemiyor: yetkilendirme gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1015
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: authentication was invalid"
+msgstr "%s yüklenemiyor: yetkilendirme geçersiz"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1022
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: you do not have permission to install software"
+msgstr "%s yüklenemiyor: yazılım yükleme izniniz yok"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * the %s is the name of the authentication service,
+#. * e.g. "Ubuntu One"
+#: src/gs-shell.c:1035
+#, c-format
+msgid "Your %s account has been suspended."
+msgstr "%s hesabınız askıya alındı."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1039
+msgid "It is not possible to install software until this has been resolved."
+msgstr "Bu çözülene dek yazılım yüklenmesi mümkün değildir."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the clickable link (e.g.
+#. * "http://example.com/what-did-i-do-wrong/";)
+#: src/gs-shell.c:1050
+#, c-format
+msgid "For more information, visit %s."
+msgstr "Daha çok bilgi için %s adresini ziyaret et."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
+#: src/gs-shell.c:1059
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to install %s: AC power is required"
+msgstr "%s yüklenemiyor: AC güç gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1066
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s"
+msgstr "%s yüklenemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the app name (e.g. "GIMP") and
+#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora" or
+#. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
+#: src/gs-shell.c:1108
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s from %s"
+msgstr "%2$s'den %1$s güncellenemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1114
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s as download failed"
+msgstr "İndirme başarısız olduğundan %s güncellenemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1120
+msgid "Unable to update: internet access was required but wasn’t available"
+msgstr ""
+"Güncellenemiyor: İnternet bağlantısı gerekiyordu fakat kullanılabilir "
+"değildi."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1128
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: not enough disk space"
+msgstr "%s güncellenemiyor: yetersiz disk alanı"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1137
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: authentication was required"
+msgstr "%s güncellenemiyor: yetkilendirme gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1144
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: authentication was invalid"
+msgstr "%s güncellenemiyor: yetkilendirme geçersiz"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1151
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: you do not have permission to update software"
+msgstr "%s güncellenemiyor: yazılım güncellemeye yetkiniz yok"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
+#: src/gs-shell.c:1159
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to update %s: AC power is required"
+msgstr "%s güncellenemiyor: AC güç gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1166
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s"
+msgstr "%s yükseltilemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the distro name (e.g. "Fedora 25") and
+#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
+#: src/gs-shell.c:1207
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s from %s"
+msgstr "%2$s'den %1$s'e yükseltilemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the app name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1212
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s as download failed"
+msgstr "İndirme başarısız olduğundan %s yükseltilemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1219
+msgid "Unable to upgrade: internet access was required but wasn’t available"
+msgstr ""
+"Yükseltilemiyor: İnternet bağlantısı gerekiyordu fakat kullanılabilir "
+"değildi."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1227
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: not enough disk space"
+msgstr "%s'e yükseltilemiyor: yetersiz disk alanı"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1236
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was required"
+msgstr "%s'e yükseltilemiyor: yetkilendirme gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1243
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was invalid"
+msgstr "%s'e yükseltilemiyor: yetkilendirme geçersiz"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1250
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: you do not have permission to upgrade"
+msgstr "Unable to upgrade to %s: yükseltme için izniniz yok"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: AC power is required"
+msgstr "%s'e yükseltilemiyor: AC güç gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1264
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s"
+msgstr "%s'e yükseltilemiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1302
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s: authentication was required"
+msgstr "%s kaldırılamıyor: yetkilendirme gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1308
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s: authentication was invalid"
+msgstr "%s kaldırılamıyor: yetkilendirme geçersiz"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1314
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s: you do not have permission to remove software"
+msgstr "%s kaldırılamıyor: yazılım kaldırma izniniz yok "
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1321
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to remove %s: AC power is required"
+msgstr "%s kaldırılamıyor: AC güç gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1328
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s"
+msgstr "%s kaldırılamıyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
+#. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
+#: src/gs-shell.c:1370
+#, c-format
+msgid "Unable to launch %s: %s is not installed"
+msgstr "%s başlatılamıyor: %s yüklü değil"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1377 src/gs-shell.c:1417 src/gs-shell.c:1457
+msgid "Not enough disk space — free up some space and try again"
+msgstr "Yetersiz disk alanı — biraz yer aç ve yeniden dene."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1412
+msgid "Failed to install file: authentication failed"
+msgstr "Dosya kurulamıyor: yetkilendirme başarısız"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * the %s is the origin, e.g. "Fedora" or
+#. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
+#: src/gs-shell.c:1451
+#, c-format
+msgid "Unable to contact %s"
+msgstr "%s ile iletişim kurulamıyor"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1466
+#, c-format
+msgid "%s needs to be restarted to use new plugins."
+msgstr "Yeni eklentileri kullanmak için %s yeniden başlatılmalıdır."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1471
+msgid "This application needs to be restarted to use new plugins."
+msgstr ""
+"Yeni eklentileri kullanmak için bu uygulamanın yeniden başlatılması gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: need to be connected to the AC power
+#: src/gs-shell.c:1478
+#, fuzzy
+msgid "AC power is required"
+msgstr "AC güç gerekiyor"
 
 #. TRANSLATORS: This string describes a software source that
 #. has no software installed from it.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:94
+#: src/gs-sources-dialog.c:98
 msgid "No applications or addons installed; other software might still be"
 msgstr ""
 "Hiçbir uygulama ya da eklenti kurulmadı; başka yazılımlar halen kurulu "
@@ -1646,62 +2500,73 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. installed' sentence, describing a software source.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:98
+#: src/gs-sources-dialog.c:103
 #, c-format
-msgid "%i application installed"
-msgid_plural "%i applications installed"
-msgstr[0] "%i uygulama kuruldu"
+msgid "%u application installed"
+msgid_plural "%u applications installed"
+msgstr[0] "%u uygulama kuruldu"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X add-ons
 #. installed' sentence, describing a software source.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:104
+#: src/gs-sources-dialog.c:110
 #, c-format
-msgid "%i add-on installed"
-msgid_plural "%i add-ons installed"
-msgstr[0] "%i eklenti kuruldu"
+msgid "%u add-on installed"
+msgid_plural "%u add-ons installed"
+msgstr[0] "%u eklenti kuruldu"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the number of applications.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:111
+#: src/gs-sources-dialog.c:118
 #, c-format
-msgid "%i application"
-msgid_plural "%i applications"
-msgstr[0] "%i uygulama"
+msgid "%u application"
+msgid_plural "%u applications"
+msgstr[0] "%u uygulama"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the number of add-ons.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:117
+#: src/gs-sources-dialog.c:124
 #, c-format
-msgid "%i add-on"
-msgid_plural "%i add-ons"
-msgstr[0] "%i eklenti"
+msgid "%u add-on"
+msgid_plural "%u add-ons"
+msgstr[0] "%u eklenti"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the total number of
 #. applications and add-ons.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:124
+#: src/gs-sources-dialog.c:131
 #, c-format
 msgid "%s and %s installed"
 msgid_plural "%s and %s installed"
 msgstr[0] "%s ve %s kuruldu"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:324 ../src/gs-sources-dialog.ui.h:12
+#. TRANSLATORS: nonfree software
+#: src/gs-sources-dialog.c:253
+msgid "Typically has restrictions on use and access to source code."
+msgstr ""
+"Tipik olarak kaynak kod kullanımı ve erişimi üzerinde kısıtlamalar vardır."
+
+#. TRANSLATORS: list header
+#: src/gs-sources-dialog.c:274
+msgid "Proprietary Software Sources"
+msgstr "Sahipli Yazılım Kaynakları"
+
+#: src/gs-sources-dialog.c:491 src/gs-sources-dialog.ui:487
 msgid "Remove Source"
 msgstr "Kaynağı Kaldır"
 
 #. TRANSLATORS: this is the fallback text we use if we can't
 #. figure out the name of the operating system
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:407
+#: src/gs-sources-dialog.c:575
 msgid "the operating system"
 msgstr "işletim sistemi"
 
 #. TRANSLATORS: This is the text displayed in the Software Sources
 #. dialog when no OS-provided software sources are enabled. %s gets
 #. replaced by the name of the actual distro, e.g. Fedora.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:478
+#: src/gs-sources-dialog.c:668
 #, c-format
 msgid ""
 "Software sources can be downloaded from the internet. They give you access "
@@ -1710,64 +2575,59 @@ msgstr ""
 "Yazılım kaynakları internetten indirilebilir. Bunlar size %s tarafından "
 "sağlanan ek yazılımlara erişmenize imkan verirler."
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:1
-msgid "Software Sources"
-msgstr "Yazılım Kaynakları"
+#: src/gs-sources-dialog.ui:155
+msgid "Additional Sources"
+msgstr "Ek Kaynaklar"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:3
-msgid "Software sources give you access to additional software."
-msgstr "Yazılım kaynakları, ek yazılımlara erişmenizi sağlar."
-
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:4
+#: src/gs-sources-dialog.ui:175
 msgid ""
 "Removing a source will also remove any software you have installed from it."
 msgstr ""
 "Bir kaynağı kaldırmak, bu kaynaktan kurmuş olduğunuz tüm yazılımları da "
 "kaldıracaktır."
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:5
+#: src/gs-sources-dialog.ui:260
 msgid "No software installed from this source"
 msgstr "Bu kaynaktan hiçbir yazılım kurulmadı"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:6
+#: src/gs-sources-dialog.ui:287
 msgid "Installed from this Source"
 msgstr "Bu Kaynaktan Kuruldu"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:7
+#: src/gs-sources-dialog.ui:333
 msgid "Source Details"
 msgstr "Kaynak Ayrıntıları"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:9
+#: src/gs-sources-dialog.ui:390
 msgid "Last Checked"
 msgstr "Son Denetleme"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:10
+#: src/gs-sources-dialog.ui:407
 msgid "Added"
 msgstr "Eklendi"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:11
+#: src/gs-sources-dialog.ui:424
 msgid "Website"
 msgstr "Web Sitesi"
 
-#: ../src/gs-summary-tile.c:74
+#: src/gs-summary-tile.c:71
 #, c-format
 msgid "%s (Installed)"
 msgstr "%s (Kuruldu)"
 
-#: ../src/gs-summary-tile.c:82
+#: src/gs-summary-tile.c:76
 #, c-format
 msgid "%s (Installing)"
 msgstr "%s (Kuruluyor)"
 
-#: ../src/gs-summary-tile.c:90
+#: src/gs-summary-tile.c:81
 #, c-format
 msgid "%s (Removing)"
 msgstr "%s (Kaldırılıyor)"
 
 #. TRANSLATORS: this is where the packager did not write
 #. * a description for the update
-#: ../src/gs-update-dialog.c:121
+#: src/gs-update-dialog.c:120
 msgid "No update description available."
 msgstr "Güncelleme tanımı mevcut değil."
 
@@ -1775,78 +2635,121 @@ msgstr "Güncelleme tanımı mevcut değil."
 #. %s will be replaced by the date when the updates were installed.
 #. The date format is defined by the locale's preferred date representation
 #. ("%x" in strftime.)
-#: ../src/gs-update-dialog.c:216
+#: src/gs-update-dialog.c:215
 #, c-format
 msgid "Installed on %s"
 msgstr "%s'de yüklendi"
 
 #. TRANSLATORS: this is the title of the installed updates dialog window
-#: ../src/gs-update-dialog.c:236
+#: src/gs-update-dialog.c:235
 msgid "Installed Updates"
 msgstr "Yüklü Güncellemeler"
 
-#: ../src/gs-update-dialog.ui.h:2
+#: src/gs-update-dialog.ui:111
 msgid "No updates have been installed on this system."
 msgstr "Bu sisteme hiç bir güncelleme kurulmadı."
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:90
+#. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
+#. * requires a reboot to apply
+#: src/gs-update-list.c:223
+msgid "Integrated Firmware"
+msgstr "Tümleşik Donanım Yazılımı"
+
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * system firmware
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * offline updates
+#: src/gs-update-list.c:226 src/gs-update-list.c:236
+msgid "Restart & Update"
+msgstr "Yeniden Başlat ve Güncelle"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
+#. * app updates that require a reboot to apply
+#: src/gs-update-list.c:233
+msgid "Requires Restart"
+msgstr "Yeniden Başlatma Gerektirir"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
+#. * app updates, typically flatpaks or snaps
+#: src/gs-update-list.c:243
+msgid "Application Updates"
+msgstr "Uygulama Güncellemeleri"
+
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * online-updatable applications
+#: src/gs-update-list.c:246
+msgid "Update All"
+msgstr "Tümünü Güncelle"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
+#. * be installed online
+#: src/gs-update-list.c:253
+msgid "Device Firmware"
+msgstr "Aygıt Donanım Yazılımı"
+
+#: src/gs-update-monitor.c:88
 msgid "Security Updates Pending"
 msgstr "Güvenlik Güncellemeleri Beklemede"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:91
+#: src/gs-update-monitor.c:89
 msgid "It is recommended that you install important updates now"
 msgstr "Önemli güncellemeleri şimdi kurmanız önerilir"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:94
+#: src/gs-update-monitor.c:92
 msgid "Restart & Install"
 msgstr "Yeniden Başlat ve Kur"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:98
+#: src/gs-update-monitor.c:96
 msgid "Software Updates Available"
 msgstr "Yazılım Güncellemeleri Mevcut"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:99
+#: src/gs-update-monitor.c:97
 msgid "Important OS and application updates are ready to be installed"
 msgstr "Önemli işletim sistemi ve uygulama güncellemeleri kurulmaya hazır"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:103
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-update-monitor.c:100 src/gs-updates-page.c:951
+msgid "Not Now"
+msgstr "Şimdi Değil"
+
+#: src/gs-update-monitor.c:101
 msgid "View"
 msgstr "Görüntüle"
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade, the replacement would be the
 #. * distro name, e.g. 'Fedora'
-#: ../src/gs-update-monitor.c:242
+#: src/gs-update-monitor.c:269
 #, c-format
 msgid "A new version of %s is available to install"
 msgstr "%s dağıtımının yeni bir sürümü kurulmaya hazır"
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade
-#: ../src/gs-update-monitor.c:246
+#: src/gs-update-monitor.c:273
 msgid "Software Upgrade Available"
 msgstr "Yazılım Yükseltmesi Mevcut"
 
 #. TRANSLATORS: title when we offline updates have failed
-#: ../src/gs-update-monitor.c:433
+#: src/gs-update-monitor.c:544
 msgid "Software Updates Failed"
 msgstr "Yazılım Güncellemeleri Başarısız Oldu"
 
 #. TRANSLATORS: message when we offline updates have failed
-#: ../src/gs-update-monitor.c:435
+#: src/gs-update-monitor.c:546
 msgid "An important OS update failed to be installed."
 msgstr "Önemli bir işletim sistemi güncellemesinin kurulması başarısız oldu."
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:436
+#: src/gs-update-monitor.c:547
 msgid "Show Details"
 msgstr "Ayrıntıları Göster"
 
 #. TRANSLATORS: title when we've done offline updates
-#: ../src/gs-update-monitor.c:458
+#: src/gs-update-monitor.c:569
 msgid "Software Update Installed"
 msgid_plural "Software Updates Installed"
 msgstr[0] "Yazılım Güncellemeleri Kuruldu"
 
 #. TRANSLATORS: message when we've done offline updates
-#: ../src/gs-update-monitor.c:462
+#: src/gs-update-monitor.c:573
 msgid "An important OS update has been installed."
 msgid_plural "Important OS updates have been installed."
 msgstr[0] "Önemli işletim sistemi güncellemeleri kuruldu."
@@ -1856,30 +2759,30 @@ msgstr[0] "Önemli işletim sistemi güncellemeleri kuruldu."
 #. * users can't express their opinions here. In some languages
 #. * "Review (evaluate) something" is a different translation than
 #. * "Review (browse) something."
-#: ../src/gs-update-monitor.c:473
+#: src/gs-update-monitor.c:584
 msgctxt "updates"
 msgid "Review"
 msgstr "Gözden Geçir"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the offline update failed
-#: ../src/gs-update-monitor.c:517
+#: src/gs-update-monitor.c:628
 msgid "Failed To Update"
 msgstr "Güncelleme Başarısız Oldu"
 
 #. TRANSLATORS: the user must have updated manually after
 #. * the updates were prepared
-#: ../src/gs-update-monitor.c:523
+#: src/gs-update-monitor.c:634
 msgid "The system was already up to date."
 msgstr "Sistem zaten güncel."
 
 #. TRANSLATORS: the user aborted the update manually
-#: ../src/gs-update-monitor.c:528
+#: src/gs-update-monitor.c:639
 msgid "The update was cancelled."
 msgstr "Güncelleme iptal edildi."
 
 #. TRANSLATORS: the package manager needed to download
 #. * something with no network available
-#: ../src/gs-update-monitor.c:534
+#: src/gs-update-monitor.c:645
 msgid ""
 "Internet access was required but wasn’t available. Please make sure that you "
 "have internet access and try again."
@@ -1888,7 +2791,7 @@ msgstr ""
 "erişiminiz olduğuna emin olun ve tekrar deneyin."
 
 #. TRANSLATORS: if the package is not signed correctly
-#: ../src/gs-update-monitor.c:540
+#: src/gs-update-monitor.c:651
 msgid ""
 "There were security issues with the update. Please consult your software "
 "provider for more details."
@@ -1897,14 +2800,14 @@ msgstr ""
 "yazılım sağlayıcınızla iletişime geçin."
 
 #. TRANSLATORS: we ran out of disk space
-#: ../src/gs-update-monitor.c:546
+#: src/gs-update-monitor.c:657
 msgid ""
 "There wasn’t enough disk space. Please free up some space and try again."
 msgstr ""
 "Yeteri kadar boş disk alanı yok. Lütfen biraz yer açın ve tekrar deneyin."
 
 #. TRANSLATORS: We didn't handle the error type
-#: ../src/gs-update-monitor.c:551
+#: src/gs-update-monitor.c:662
 msgid ""
 "We’re sorry: the update failed to install. Please wait for another update "
 "and try again. If the problem persists, contact your software provider."
@@ -1913,552 +2816,240 @@ msgstr ""
 "bekleyin ve tekrar deneyim. Eğer sorun devam ederse, yazılım sağlayıcınızla "
 "görüşün."
 
-#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
-#. * upgrade is available. First %s is the distro name and the
-#. * 2nd %s is the version, e.g. "Fedora 23 Now Available"
-#: ../src/gs-upgrade-banner.c:86
-#, c-format
-msgid "%s %s Now Available"
-msgstr "%s %s Şimdi Kullanılabilir Durumda"
-
-#. TRANSLATORS: This is the text displayed while downloading a
-#. * distro upgrade. First %s is the distro name and the 2nd %s
-#. * is the version, e.g. "Downloading Fedora 23"
-#: ../src/gs-upgrade-banner.c:96
-#, c-format
-msgid "Downloading %s %s"
-msgstr "%s %s İndiriliyor"
-
-#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
-#. * upgrade has been downloaded and is ready to be installed.
-#. * First %s is the distro name and the 2nd %s is the version,
-#. * e.g. "Fedora 23 Ready to be Installed"
-#: ../src/gs-upgrade-banner.c:107
-#, c-format
-msgid "%s %s Ready to be Installed"
-msgstr "%s %s Kurulmaya Hazır"
-
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:1
-msgid "A major upgrade, with new features and added polish."
-msgstr "Yeni özellikler eklenmiş ve makyajlanmış büyük bir yükseltme."
-
-#: ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:2
-msgid "_Learn More"
-msgstr "Daha Fazlasını _Öğren"
-
-#: ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:3
-msgid ""
-"It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
-msgstr "Yükseltmeden önce verilerinizi ve dosyalarınızı yedeklemeniz önerilir."
-
-#: ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:4
-msgid "_Download"
-msgstr "_İndir"
+#. TRANSLATORS: Time in 24h format
+#: src/gs-updates-page.c:194
+msgid "%R"
+msgstr "%R"
 
-#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
-#. * has been successfully installed
-#: ../src/gs-common.c:137
-#, c-format
-msgid "%s is now installed"
-msgstr "%s şimdi kuruldu"
+#. TRANSLATORS: Time in 12h format
+#: src/gs-updates-page.c:197
+msgid "%l:%M %p"
+msgstr "%l:%M %p"
 
-#. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
-#: ../src/gs-common.c:141
-msgid "Launch"
-msgstr "Başlat"
+#. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
+#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
+#: src/gs-updates-page.c:203
+msgid "Yesterday, %R"
+msgstr "Dün, %R"
 
-#. TRANSLATORS: this is when the install fails
-#: ../src/gs-common.c:168
-#, c-format
-msgid "Installation of %s failed."
-msgstr "%s kurulumu başarısız oldu."
+#. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
+#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 PM"
+#: src/gs-updates-page.c:207
+msgid "Yesterday, %l:%M %p"
+msgstr "Dün, %l:%M %p"
 
-#. TRANSLATORS: this is when the remove fails
-#: ../src/gs-common.c:173
-#, c-format
-msgid "Removal of %s failed."
-msgstr "%s uygulaması kaldırılamadı."
+#: src/gs-updates-page.c:210
+msgid "Two days ago"
+msgstr "İki gün önce"
 
-#. TRANSLATORS: this is when the upgrade download fails
-#: ../src/gs-common.c:182
-#, c-format
-msgid "Upgrade to %s failed."
-msgstr "%s'e yükseltme başarısız oldu."
+#: src/gs-updates-page.c:212
+msgid "Three days ago"
+msgstr "Üç gün önce"
 
-#. TRANSLATORS: the package manager needed to download
-#. * something with no network available
-#: ../src/gs-common.c:196
-msgid "Internet access was required but wasn’t available."
-msgstr "İnternet bağlantısı gerekiyordu fakat kullanılabilir değildi."
+#: src/gs-updates-page.c:214
+msgid "Four days ago"
+msgstr "Dört gün önce"
 
-#. TRANSLATORS: plug in the network cable...
-#: ../src/gs-common.c:199
-msgid "Please make sure that you have internet access and try again."
-msgstr "Lütfen internet erişiminiz olduğundan emin olun ve tekrar deneyin."
+#: src/gs-updates-page.c:216
+msgid "Five days ago"
+msgstr "Beş gün önce"
 
-#. TRANSLATORS: we ran out of disk space
-#: ../src/gs-common.c:204
-msgid "There wasn’t enough disk space."
-msgstr "Yeteri kadar boş disk alanı yoktu."
+#: src/gs-updates-page.c:218
+msgid "Six days ago"
+msgstr "Altı gün önce"
 
-#. TRANSLATORS: delete some stuff!
-#: ../src/gs-common.c:207
-msgid "Please free up some space and try again."
-msgstr "Lütfen biraz yer açın ve tekrar deneyin."
+#: src/gs-updates-page.c:220
+msgid "One week ago"
+msgstr "Bir hafta önce"
 
-#. TRANSLATORS: we didn't handle the error type
-#: ../src/gs-common.c:212
-msgid "If the problem persists, contact your software provider."
-msgstr "Eğer sorun devam ederse, yazılım sağlayıcınızla iletişime geçin."
+#: src/gs-updates-page.c:222
+msgid "Two weeks ago"
+msgstr "İki hafta önce"
 
-#. TRANSLATORS: window title
-#: ../src/gs-common.c:272
-msgid "Install Third-Party Software?"
-msgstr "Üçüncü Taraf Yazılım Kurulsun mu?"
+#. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
+#. i.e. "25 May 2012"
+#: src/gs-updates-page.c:226
+msgid "%e %B %Y"
+msgstr "%e %B %Y"
 
-#. TRANSLATORS: window title
-#: ../src/gs-common.c:276
-msgid "Enable Third-Party Software Source?"
-msgstr "Üçüncü Taraf Yazılım Kaynakları Etkinleştirilsin mi?"
+#. TRANSLATORS: the updates are being downloaded
+#: src/gs-updates-page.c:239
+msgid "Downloading new updates…"
+msgstr "Yeni güncellemeler indiriliyor..."
 
-#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
-#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
-#. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
-#.
-#: ../src/gs-common.c:294
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-";
-"source_software\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
-msgstr ""
-"%s, <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software";
-"\">özgür ve açık kaynak kodlu yazılım</a> değildir; ve “%s” tarafından "
-"sunulur."
+#. TRANSLATORS: the update panel is doing *something* vague
+#: src/gs-updates-page.c:243
+msgid "Looking for new updates…"
+msgstr "Yeni güncellemeler aranıyor..."
 
-#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
-#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
-#. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
-#: ../src/gs-common.c:304
-#, c-format
-msgid "%s is provided by “%s”."
-msgstr "%s, “%s” tarafından sağlanıyor."
+#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
+#: src/gs-updates-page.c:283
+msgid "Setting up updates…"
+msgstr "Güncellemeler ayarlanıyor..."
 
-#. TRANSLATORS: a software source is a repo
-#: ../src/gs-common.c:314
-msgid "This software source must be enabled to continue installation."
-msgstr "Kuruluma devam etmek için bu yazılım kaynağı etkinleştirilmelidir."
+#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
+#: src/gs-updates-page.c:284 src/gs-updates-page.c:291
+msgid "(This could take a while)"
+msgstr "(Biraz uzun sürebilir)"
 
-#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
-#: ../src/gs-common.c:324
+#. TRANSLATORS: This is the time when we last checked for updates
+#: src/gs-updates-page.c:397
 #, c-format
-msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
-msgstr ""
-"%s yazılımını kurmak ya da kullanmak, bazı ülkelerde yasa dışı olabilir."
-
-#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
-#: ../src/gs-common.c:330
-msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
-msgstr ""
-"Bu kod çözücüyü kurmak ya da kullanmak, bazı ülkelerde yasa dışı olabilir."
-
-#. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
-#: ../src/gs-common.c:337
-msgid "Don't Warn Again"
-msgstr "Bir Daha Uyarma"
-
-#. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gs-common.c:346
-msgid "Enable and Install"
-msgstr "Etkinleştir ve Kur"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:402
-msgctxt "content rating violence-cartoon"
-msgid "None"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:405
-msgid "Cartoon characters in unsafe situations"
-msgstr "Çizgi karakterler güvensiz durumlarda"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:408
-msgid "Cartoon characters in aggressive conflict"
-msgstr "Çizgi karakterler saldırgan çatışma halinde"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:411
-msgid "Graphic violence involving cartoon characters"
-msgstr "Çizgi karakterlerin dahil olduğu görsel şiddet"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:414
-msgctxt "content rating violence-fantasy"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:417
-msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:420
-msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:423
-msgid "Graphic violence easily distinguishable from reality"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:426
-msgctxt "content rating violence-realistic"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:429
-msgid "Mild realistic characters in unsafe situations"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:432
-msgid "Depictions of realistic characters in aggressive conflict"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:435
-msgid "Graphic violence involving realistic characters"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:438
-msgctxt "content rating violence-bloodshed"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:441
-msgid "Unrealistic bloodshed"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:444
-msgid "Realistic bloodshed"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:447
-msgid "Depictions of bloodshed and the mutilation of body parts"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:450
-msgctxt "content rating violence-sexual"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:453
-msgid "Rape or other violent sexual behavior"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:456
-msgctxt "content rating drugs-alcohol"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:459
-msgid "References to alcoholic beverages"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:462
-msgid "Use of alcoholic beverages"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:465
-msgctxt "content rating drugs-narcotics"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:468
-msgid "References to illicit drugs"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:471
-msgid "Use of illicit drugs"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:474
-msgid "References to tobacco products"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:477
-msgid "Use of tobacco products"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:480
-msgctxt "content rating sex-nudity"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:483
-msgid "Brief artistic nudity"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:486
-msgid "Prolonged nudity"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:489
-msgctxt "content rating sex-themes"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:492
-msgid "Provocative references or depictions"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:495
-#, fuzzy
-#| msgid "Search for applications"
-msgid "Sexual references or depictions"
-msgstr "Uygulamalarda ara"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:498
-msgid "Graphic sexual behavior"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:501
-msgctxt "content rating language-profanity"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:504
-msgid "Mild or infrequent use of profanity"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:507
-msgid "Moderate use of profanity"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:510
-msgid "Strong or frequent use of profanity"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:513
-msgctxt "content rating language-humor"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:516
-msgid "Slapstick humor"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:519
-msgid "Vulgar or bathroom humor"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:522
-msgid "Mature or sexual humor"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:525
-msgctxt "content rating language-discrimination"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:528
-msgid "Negativity towards a specific group of people"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:531
-msgid "Discrimation designed to cause emotional harm"
-msgstr ""
+msgid "Last checked: %s"
+msgstr "Son kontrol: %s"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:534
-msgid "Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: all updates will be installed
+#: src/gs-updates-page.c:488
+msgid "U_pdate All"
+msgstr "Tümünü _Güncelle"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:537
-msgctxt "content rating money-advertising"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
+#. TRANSLATORS: this is an offline update
+#: src/gs-updates-page.c:492
+msgid "_Restart & Update"
+msgstr "_Yeniden Başlat ve Güncelle"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:540
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Menu subcategory of Development Tools"
-#| msgid "Project Management"
-msgid "Product placement"
-msgstr "Proje Yönetimi"
+#. TRANSLATORS: this is to explain that downloading updates may cost money
+#: src/gs-updates-page.c:824
+msgid "Charges may apply"
+msgstr "Ücret uygulanabilir"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:543
-msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
+#. TRANSLATORS: we need network
+#. * to do the updates check
+#: src/gs-updates-page.c:828
+msgid ""
+"Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur "
+"charges."
 msgstr ""
+"Mobil geniş bant kullanımı sırasında güncellemeleri denetlemek sizin için ek "
+"masrafa neden olabilir."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:546
-msgid "Players are encouraged to purchase specific real-world items"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: this is a link to the
+#. * control-center network panel
+#: src/gs-updates-page.c:832
+msgid "Check Anyway"
+msgstr "Yine de Denetle"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:549
-msgctxt "content rating money-gambling"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
+#. TRANSLATORS: can't do updates check
+#: src/gs-updates-page.c:848
+msgid "No Network"
+msgstr "Ağ Yok"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:552
-msgid "Gambling on random events using tokens or credits"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: we need network
+#. * to do the updates check
+#: src/gs-updates-page.c:852
+msgid "Internet access is required to check for updates."
+msgstr "Güncellemeleri denetlemek için İnternet erişimi gerekir."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:555
-msgid "Gambling using \"play\" money"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
+#: src/gs-updates-page.c:947
+msgid "Updates have been installed"
+msgstr "Güncellemeler kuruldu."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:558
-msgid "Gambling using real money"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
+#: src/gs-updates-page.c:949
+msgid "A restart is required for them to take effect."
+msgstr "Bunların etkili olması için yeniden başlatmanız gerekiyor."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:561
-msgctxt "content rating money-purchasing"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-updates-page.c:953
+msgid "Restart"
+msgstr "Yeniden Başlat"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:564
-msgid "Ability to spend real money in-game"
-msgstr ""
+#: src/gs-updates-page.c:1356
+msgid "Restart & _Install"
+msgstr "Yeniden Başlat ve _Kur"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:567
-msgctxt "content rating social-chat"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
+#: src/gs-updates-page.c:1374
+msgid "Check for updates"
+msgstr "Güncellemeleri denetle"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:570
-msgid "Player-to-player game interactions without chat functionality"
-msgstr ""
+#: src/gs-updates-page.ui:7
+msgid "Updates page"
+msgstr "Güncellemeler sayfası"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:573
-msgid "Player-to-player preset interactions without chat functionality"
-msgstr ""
+#: src/gs-updates-page.ui:139
+msgid "Software is up to date"
+msgstr "Yazılım güncel"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:576
-msgid "Uncontrolled chat functionality between players"
+#: src/gs-updates-page.ui:190
+msgid ""
+"Checking for updates when using mobile broadband could cause you to incur "
+"charges"
 msgstr ""
+"Mobil geniş bant kullanımı sırasında güncellemeleri denetlemek sizin için ek "
+"masrafa neden olabilir."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:579
-msgctxt "content rating social-audio"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:582
-msgid "Uncontrolled audio or video chat functionality between players"
-msgstr ""
+#: src/gs-updates-page.ui:202
+msgid "_Check Anyway"
+msgstr "Yine de _Denetle"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:585
-msgctxt "content rating social-contacts"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
+#: src/gs-updates-page.ui:245
+msgid "Go online to check for updates"
+msgstr "Güncellemeleri denetlemek için çevrim içi olun"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:588
-msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
-msgstr ""
+#: src/gs-updates-page.ui:256
+msgid "_Network Settings"
+msgstr "_Ağ Ayarları"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:591
-msgctxt "content rating social-info"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
+#: src/gs-updates-page.ui:338
+msgid "Updates are automatically managed"
+msgstr "Güncellemeler otomatik olarak yüklenir"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:594
-#, fuzzy
-#| msgid "Show profiling information for the service"
-msgid "Sharing user information with 3rd parties"
-msgstr "Hizmetin profil oluşturma bilgilerini göster"
+#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
+#. * upgrade is available. First %s is the distro name and the
+#. * 2nd %s is the version, e.g. "Fedora 23 Now Available"
+#: src/gs-upgrade-banner.c:85
+#, c-format
+msgid "%s %s Now Available"
+msgstr "%s %s Şimdi Kullanılabilir Durumda"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:597
-msgctxt "content rating social-location"
-msgid "None"
-msgstr "Yok"
+#. TRANSLATORS: This is the text displayed while downloading a
+#. * distro upgrade. First %s is the distro name and the 2nd %s
+#. * is the version, e.g. "Downloading Fedora 23"
+#: src/gs-upgrade-banner.c:95
+#, c-format
+msgid "Downloading %s %s"
+msgstr "%s %s İndiriliyor"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:600
-msgid "Sharing physical location to other users"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
+#. * upgrade has been downloaded and is ready to be installed.
+#. * First %s is the distro name and the 2nd %s is the version,
+#. * e.g. "Fedora 23 Ready to be Installed"
+#: src/gs-upgrade-banner.c:106
+#, c-format
+msgid "%s %s Ready to be Installed"
+msgstr "%s %s Kurulmaya Hazır"
 
-#. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
-#. * package manager no mortal is supposed to understand,
-#. * but google might know what they mean
-#: ../src/gs-common.c:764
-msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
-msgstr "Paket yöneticisinden gelen hata ayrıntıları:"
+#. TRANSLATORS: this is a title for Fedora distro upgrades
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:34
+#: plugins/fedora-distro-upgrades/gs-plugin-fedora-distro-upgrades.c:420
+msgid "A major upgrade, with new features and added polish."
+msgstr "Yeni özellikler eklenmiş ve makyajlanmış büyük bir yükseltme."
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-menus.ui.h:1
-msgid "_Software Sources"
-msgstr "_Yazılım Kaynakları"
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:54
+msgid "_Learn More"
+msgstr "Daha Fazlasını _Öğren"
 
-#: ../src/gs-menus.ui.h:2
-msgid "_About"
-msgstr "_Hakkında"
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:100
+msgid ""
+"It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
+msgstr "Yükseltmeden önce verilerinizi ve dosyalarınızı yedeklemeniz önerilir."
 
-#: ../src/gs-menus.ui.h:3
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Çıkış"
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:118
+msgid "_Download"
+msgstr "_İndir"
 
-#: ../src/org.gnome.Software.desktop.in.h:2
+#: src/org.gnome.Software.desktop.in:4
 msgid "Add, remove or update software on this computer"
 msgstr "Bu bilgisayarda yazılım ekleyin, kaldırın ya da güncelleyin"
 
-#: ../src/org.gnome.Software.desktop.in.h:3
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: src/org.gnome.Software.desktop.in:6
+msgid "org.gnome.Software"
+msgstr "org.gnome.Software"
+
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: src/org.gnome.Software.desktop.in:12
 msgid ""
 "Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;"
 "Software;App;Store;"
@@ -2466,460 +3057,637 @@ msgstr ""
 "Güncellemeler;Güncelleştirmeler;Yükseltme;Kaynaklar;Sürüm Depoları;Tercihler;"
 "Yükle;Kur;Kaldır;Program;Yazılım;Uygulama;Mağaza;"
 
-#. TRANSLATORS: initial start
-#: ../src/gs-shell-loading.c:63
-msgid "Software catalog is being downloaded"
-msgstr "Yazılım kataloğu indiriliyor"
-
-#. TRANSLATORS: initial start
-#: ../src/gs-shell-loading.c:68
-msgid "Software catalog is being loaded"
-msgstr "Yazılım kataloğu yükleniyor"
-
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-loading.ui.h:1
-msgid "Loading page"
-msgstr "Sayfa yükleniyor"
-
-#: ../src/gs-shell-loading.ui.h:2
-msgid "Starting up…"
-msgstr "Başlatılıyor…"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:30
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:30
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:33
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:33
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Featured"
 msgstr "Öne Çıkan"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:36
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:36
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Audio Creation & Editing"
 msgstr "Ses Oluşturma ve Düzenleme"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:42
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:42
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Music Players"
 msgstr "Müzik Oynatıcılar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:51
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:51
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:54
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:54
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "Featured"
 msgstr "Öne Çıkanlar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:57
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:57
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "Debuggers"
 msgstr "Hata Ayıklayıcılar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:60
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:60
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "IDEs"
 msgstr "IDE'ler"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:69
-msgctxt "Menu of Education"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:69
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:72
-msgctxt "Menu of Education"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:73
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Featured"
-msgstr "Öne Çıkanlar"
+msgstr "Vitrin"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:75
-msgctxt "Menu of Education"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:77
+msgctxt "Menu of Education and Science"
+msgid "Artificial Intelligence"
+msgstr "Yapay Zeka"
+
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:80
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Astronomy"
 msgstr "Astronomi"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:78
-msgctxt "Menu of Education"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:84
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Chemistry"
 msgstr "Kimya"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:81
-msgctxt "Menu of Education"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:88
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Languages"
 msgstr "Diller"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:85
-msgctxt "Menu of Education"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:92
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Math"
 msgstr "Matematik"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:94
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:99
+msgctxt "Menu of Education and Science"
+msgid "Robotics"
+msgstr "Robotik"
+
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:108
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:97
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:111
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Featured"
 msgstr "Öne Çıkanlar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:100
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:114
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Action"
 msgstr "Aksiyon"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:103
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:117
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Adventure"
 msgstr "Macera"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:106
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:120
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Arcade"
 msgstr "Arcade"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:109
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:123
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Blocks"
 msgstr "Bloklar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:112
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:126
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Board"
 msgstr "Tahta"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:115
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:129
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Card"
 msgstr "Kart"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:118
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:132
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Emulators"
 msgstr "Emülatörler"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:121
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:135
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Kids"
 msgstr "Çocuklar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:124
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:138
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Logic"
 msgstr "Mantık"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:127
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:141
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Role Playing"
 msgstr "Rol Yapma"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:130
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:144
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Sports"
 msgstr "Spor"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:134
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:148
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Strategy"
 msgstr "Strateji"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:142
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:156
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:145
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:159
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Featured"
 msgstr "Öne Çıkanlar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:148
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:162
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "3D Graphics"
 msgstr "3B Grafik"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:151
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:165
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Photography"
 msgstr "Fotoğrafçılık"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:154
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:168
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Scanning"
 msgstr "Tarama"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:157
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:171
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Vector Graphics"
 msgstr "Vektör Grafikleri"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:160
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:174
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Viewers"
 msgstr "Görüntüleyiciler"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:168
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:182
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:171
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:185
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Featured"
 msgstr "Öne Çıkanlar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:174
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:188
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Calendar"
 msgstr "Takvim"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:178
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:192
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Database"
 msgstr "Veri Tabanı"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:181
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:195
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Finance"
 msgstr "Finans"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:185
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:199
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Word Processor"
 msgstr "Kelime İşlemci"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:194
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:208
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Fonts"
 msgstr "Yazı Tipleri"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:197
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:211
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Codecs"
 msgstr "Kod Çözücüler (Kodekler)"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:200
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:214
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Input Sources"
 msgstr "Girdi Kaynakları"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:203
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:217
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Language Packs"
 msgstr "Dil Paketleri"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:206
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:220
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Shell Extensions"
 msgstr "Kabuk Uzantıları"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:209
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:223
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Localization"
 msgstr "Yerelleştirme"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:217
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "All"
-msgstr "Tümü"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:220
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Featured"
-msgstr "Öne Çıkanlar"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:223
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Artificial Intelligence"
-msgstr "Yapay Zeka"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:226
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Astronomy"
-msgstr "Astronomi"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:229
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Chemistry"
-msgstr "Kimya"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:232
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Math"
-msgstr "Matematik"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:237
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Robotics"
-msgstr "Robotik"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:226
+msgctxt "Menu of Addons"
+msgid "Hardware Drivers"
+msgstr "Donanım Sürücüleri"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:245
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:234
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:248
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:237
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Featured"
 msgstr "Öne Çıkanlar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:251
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:240
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Chat"
 msgstr "Sohbet"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:258
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:247
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "News"
 msgstr "Haberler"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:262
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:251
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Web Browsers"
 msgstr "Web Tarayıcıları"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:270
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:259
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:273
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:262
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "Featured"
 msgstr "Öne Çıkanlar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:276
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:265
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "Text Editors"
 msgstr "Metin Düzenleyiciler"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:284
-#, fuzzy
-#| msgid "All"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:273
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "All"
 msgstr "Tümü"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:287
-#, fuzzy
-#| msgid "Featured"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:276
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Featured"
 msgstr "Vitrin"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:290
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Menu subcategory of Education"
-#| msgid "Art"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:279
 msgctxt "Menu of Art"
 msgid "Art"
 msgstr "Sanat"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:293
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Menu subcategory of Education"
-#| msgid "Geography"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:282
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Biography"
-msgstr "Coğrafya"
+msgstr "Biyografi"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:296
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:299
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Menu of Games"
-#| msgid "Action"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:285
+msgctxt "Menu of Reference"
+msgid "Comics"
+msgstr "Çizgi Romanlar"
+
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:288
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Fiction"
-msgstr "Aksiyon"
+msgstr "Kurgu"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:302
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:291
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Health"
-msgstr ""
+msgstr "Sağlık"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:305
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:294
 #, fuzzy
-#| msgid "History"
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "History"
 msgstr "Geçmiş"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:308
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:297
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Lifestyle"
-msgstr ""
+msgstr "Yaşam tarzı"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:311
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Menu of Science"
-#| msgid "Robotics"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:300
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Politics"
-msgstr "Robotik"
+msgstr "Politik"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:314
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Menu of Games"
-#| msgid "Sports"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:303
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Sports"
 msgstr "Spor"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Audio & Video
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:323
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:312
 msgid "Audio & Video"
 msgstr "Ses ve Görüntü"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Development
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:326
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:315
 msgid "Developer Tools"
 msgstr "Geliştirme Araçları"
 
-#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Education
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:329
-msgid "Education"
-msgstr "Eğitim"
+#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Education & Science
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:318
+msgid "Education & Science"
+msgstr "Eğitim & Bilim"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Game
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:332
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:321
 msgid "Games"
 msgstr "Oyunlar"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Graphics
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:335
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:324
 msgid "Graphics & Photography"
 msgstr "Grafik ve Fotoğrafçılık"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Office
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:338
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:327
 msgid "Productivity"
 msgstr "Verimlilik"
 
-#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Science
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:344
-msgid "Science"
-msgstr "Bilim"
-
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Communication
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:347
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:333
 msgid "Communication & News"
 msgstr "İletişim ve Haberler"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Reference
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:350
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Menu subcategory of Internet"
-#| msgid "Video Conference"
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:336
 msgid "Reference"
-msgstr "Video Konferans"
+msgstr "Atıf"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Utilities
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:353
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:339
 msgid "Utilities"
 msgstr "Araçlar"
 
+#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:118
+msgid "GNOME Software AppStream system-wide installer"
+msgstr "GNOME Yazılımlar AppStream sistem geneli yüklecisi"
+
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:120
+msgid "Failed to parse command line arguments"
+msgstr "Komut satırı argümanları ayrıştırılamadı"
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid filename
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:127
+msgid "You need to specify exactly one filename"
+msgstr "Tam olarak bir dosya adı belirtmeniz gerekiyor"
+
+#. TRANSLATORS: only able to install files as root
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:134
+msgid "This program can only be used by the root user"
+msgstr "Bu program yalnızca kök kullanıcı tarafından kullanılabilir"
+
+#. TRANSLATORS: error details
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:142
+msgid "Failed to validate content type"
+msgstr "İçerik türü doğrulanamıyor"
+
+#. TRANSLATORS: error details
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:149
+msgid "Failed to copy"
+msgstr "Kopyalanamadı"
+
+#. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
+#. * packages and are not shown in the main list
+#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:65
+msgid "OS Updates"
+msgstr "İşletim Sistemi Güncellemeleri"
+
+#. TRANSLATORS: this is a longer description of the
+#. * "OS Updates" string
+#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:70
+msgid "Includes performance, stability and security improvements."
+msgstr "Performans, kararlılık ve güvenlik geliştirmeleri içerir."
+
+#: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:6
+msgid "Web Apps Support"
+msgstr "Web Uygulamaları Desteği"
+
+#: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:7
+msgid "Run popular web applications in a browser"
+msgstr "Gözde web uygulamalarını tarayıcıda çalıştır"
+
+#: plugins/flatpak/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:6
+msgid "Flatpak Support"
+msgstr "Flatpak Desteği"
+
+#: plugins/flatpak/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:7
+msgid "Flatpak is a framework for desktop applications on Linux"
+msgstr "Flatpak, Linux'taki masaüstü uygulamaları için bir çerçevedir"
+
+#: plugins/fwupd/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:6
+msgid "Firmware Upgrade Support"
+msgstr "Donanım Yazılımı Yükseltme Desteği"
+
+#: plugins/fwupd/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:7
+msgid "Provides support for firmware upgrades"
+msgstr "Donanım yazılımı güncellemeleri için destek sağlar"
+
+#: plugins/limba/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:6
+msgid "Limba Support"
+msgstr "Limba Desteği"
+
+#: plugins/limba/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:7
+msgid "Limba provides developers a way to easily create software bundles"
+msgstr "Limba geliştiricilerin kolayca yazılım yığınları oluşturması sağlar"
+
+#: plugins/odrs/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:6
+msgid "Open Desktop Ratings Support"
+msgstr "Açık Masaüstü Derecelendirme Desteği"
+
+#: plugins/odrs/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:7
+msgid "ODRS is a service providing user reviews of applications"
+msgstr "AMDD uygulamaların kullanıcı görüşlerini sağlayan bir hizmettir"
+
+#: plugins/snap/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:6
+msgid "Snappy Support"
+msgstr "Snappy Desteği"
+
+#: plugins/snap/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:7
+msgid "A snap is a universal Linux package"
+msgstr "Bir snap evrensel bir Linux paketidir"
+
+#: plugins/steam/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:6
+msgid "Steam Support"
+msgstr "Steam Desteği"
+
+#: plugins/steam/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:7
+msgid "The ultimate entertainment platform from Valve"
+msgstr "Valve'den en üst düzeyde eğlence platformu."
+
+#~ msgid "About Software"
+#~ msgstr "Yazılımlar Hakkında"
+
+#~ msgid "Total"
+#~ msgstr "Toplam"
+
+#~ msgid "Could not find '%s'"
+#~ msgstr "'%s' bulunamadı"
+
+#~ msgid "Sorry, this did not work"
+#~ msgstr "Üzgünüm, bu işe yaramadı"
+
+#~ msgid "_Install All"
+#~ msgstr "Tümünü _Kur"
+
+#~ msgid "Other Updates"
+#~ msgstr "Diğer Güncellemeler"
+
+#~ msgid "Software sources give you access to additional software."
+#~ msgstr "Yazılım kaynakları, ek yazılımlara erişmenizi sağlar."
+
+#~ msgid "Installation of %s failed."
+#~ msgstr "%s kurulumu başarısız oldu."
+
+#~ msgid "Removal of %s failed."
+#~ msgstr "%s uygulaması kaldırılamadı."
+
+#~ msgid "Please make sure that you have internet access and try again."
+#~ msgstr "Lütfen internet erişiminiz olduğundan emin olun ve tekrar deneyin."
+
+#~ msgid "Please free up some space and try again."
+#~ msgstr "Lütfen biraz yer açın ve tekrar deneyin."
+
+#~ msgid "If the problem persists, contact your software provider."
+#~ msgstr "Eğer sorun devam ederse, yazılım sağlayıcınızla iletişime geçin."
+
+#~ msgctxt "content rating violence-fantasy"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating violence-realistic"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating violence-bloodshed"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating violence-sexual"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating drugs-alcohol"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating drugs-narcotics"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating sex-nudity"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating sex-themes"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating language-profanity"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating language-humor"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating language-discrimination"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating money-advertising"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating money-gambling"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating money-purchasing"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating social-chat"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating social-audio"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating social-contacts"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating social-info"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "content rating social-location"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Yok"
+
+#~ msgctxt "Menu of Education"
+#~ msgid "All"
+#~ msgstr "Tümü"
+
+#~ msgctxt "Menu of Education"
+#~ msgid "Featured"
+#~ msgstr "Öne Çıkanlar"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "All"
+#~ msgstr "Tümü"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "Featured"
+#~ msgstr "Öne Çıkanlar"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "Astronomy"
+#~ msgstr "Astronomi"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "Chemistry"
+#~ msgstr "Kimya"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "Math"
+#~ msgstr "Matematik"
+
+#~ msgid "Science"
+#~ msgstr "Bilim"
+
 #~ msgid "3rd party"
 #~ msgstr "3üncü taraf"
 
@@ -2945,13 +3713,6 @@ msgstr "Araçlar"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Bilinmiyor"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This application can only be used when there is an active internet "
-#~ "connection."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bu uygulama, yalnızca etkin bir İnternet bağlantınız olduğunda "
-#~ "kullanılabilir."
-
 #~ msgid "This software may contain non-free components."
 #~ msgstr "Bu yazılım, özgür olmayan bileşenler içerebilir."
 
@@ -2990,9 +3751,6 @@ msgstr "Araçlar"
 #~ msgid "Recommended Office Applications"
 #~ msgstr "Önerilen Ofis Uygulamaları"
 
-#~ msgid "Featured Application"
-#~ msgstr "Öne Çıkan Uygulama"
-
 #~ msgid "Audio"
 #~ msgstr "Ses"
 
@@ -3498,10 +4256,6 @@ msgstr "Araçlar"
 #~ msgid "No AppStream data found"
 #~ msgstr "AppStream verisi bulunamadı"
 
-#~| msgid "Updated"
-#~ msgid "Update"
-#~ msgstr "Güncelle"
-
 #~ msgid "A previous update was unfinished."
 #~ msgstr "Tamamlanmamış bir güncelleme var."
 
@@ -3554,9 +4308,6 @@ msgstr "Araçlar"
 #~ msgid_plural "%i applications and %i add-ons installed"
 #~ msgstr[0] "%i uygulama ve %i eklenti kuruldu"
 
-#~ msgid "You're About to Install Non-Free Software"
-#~ msgstr "Özgür Olmayan Bir Yazılım Yüklemek Üzeresiniz"
-
 #~ msgid "%s is not %sfree and open source software%s."
 #~ msgstr "%s, %sücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım%s değildir."
 
@@ -3572,6 +4323,3 @@ msgstr "Araçlar"
 
 #~ msgid "Do you want to enable it?"
 #~ msgstr "Bunu etkinleştirmek istiyor musunuz?"
-
-#~ msgid "Enable"
-#~ msgstr "Etkinleştir"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]