[four-in-a-row] Updated Danish translation of documentationcommit 695eb8f5b215db10a22950d87f0bfc17b1b183e4
Author: Joe Hansen <joedalton2 yahoo dk>
Date:   Fri Mar 17 16:35:03 2017 +0100

    Updated Danish translation of documentation

 help/da/da.po | 1266 +++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 files changed, 474 insertions(+), 792 deletions(-)
---
diff --git a/help/da/da.po b/help/da/da.po
index 4dc2560..e8a0d58 100644
--- a/help/da/da.po
+++ b/help/da/da.po
@@ -1,14 +1,16 @@
 # Danish translation for gnome-games.
 # Copyright (C) 2011 gnome-games.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
-# Joe Hansen (joedalton2 yahoo dk), 2009, 2010, 2011.
+# Joe Hansen (joedalton2 yahoo dk), 2009, 2010, 2011, 2017.
 # Korrekturlæst Torben Grøn Helligsø, 2010.
 #
+# marble -> kugle
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games master\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-18 23:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-18 22:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-30 21:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-15 22:31+0200\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2 yahoo dk>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
 "Language: da\n"
@@ -17,863 +19,543 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../C/legal.xml:2(para) ../C/gnect.xml:2(para)
-msgid ""
-"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
-"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
-"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
-"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
-"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">link</ulink> or "
-"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr ""
-"Tilladelse er givet til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette "
-"dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License (GFDL), "
-"Version 1.1 eller enhver senere version udgivet af Free Software Foundation; "
-"uden invariante afsnit, forsidetekster, samt bagsidetekster. Du kan se en "
-"kopi af GFDL her <ulink type=\"help\" url=\"help:fdl\">link</ulink> eller i "
-"filen COPYING-DOCS som distribueres sammen med denne manual."
-
-#: ../C/legal.xml:12(para) ../C/gnect.xml:12(para)
-msgid ""
-"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
-"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
-"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
-"section 6 of the license."
-msgstr ""
-"Denne manual er en del af den samling af GNOME-manualer som udgives under "
-"GFDL. Hvis du ønsker at distribuere denne manuel adskilt fra samlingen, kan "
-"du gøre dette ved at tilføje en kopi af licensen til manualen, som beskrevet "
-"i afsnit 6 af licensen."
-
-#: ../C/legal.xml:19(para) ../C/gnect.xml:19(para)
-msgid ""
-"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
-"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
-"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
-"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
-"capital letters."
-msgstr ""
-"Mange af navnene brugt af firmaer til at skelne deres produkter og tjenester "
-"er registrerede varemærker. Der hvor disse navne optræder i GNOME-"
-"dokumentationen, og medlemmerne af GNOME-dokumentationsprojektet er blevet "
-"gjort opmærksomme på disse varemærker, er navnene skrevet med store "
-"bogstaver eller store forbogstaver."
-
-#: ../C/legal.xml:35(para) ../C/gnect.xml:35(para)
-msgid ""
-"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
-"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
-"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
-"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
-"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
-"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
-"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
-"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
-"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
-"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
-"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr ""
-"DETTE DOKUMENT GØRES TILGÆNGELIGT SÅDAN SOM DET ER, UDEN NOGEN FORM FOR "
-"GARANTI, HVERKEN UDTALT ELLER ANTYDET, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNINGER, "
-"GARANTIER OM AT DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET ER FRIT FOR "
-"DEFEKTER, PASSENDE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. DU HÆFTER "
-"SELV FOR HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITET, KORREKTHED OG YDELSE FOR "
-"DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET. SKULLE ET DOKUMENT, ELLER "
-"EN ÆNDRET VERSION AF ET DOKUMENT VISE SIG AT VÆRE DEFEKT PÅ EN HVILKEN SOM "
-"HELST MÅDE, HÆFTER DU FOR BETALING FOR EVENTUEL NØDVENDIG SERVICE, "
-"REPARATION ELLER KORREKTION (OG IKKE HVERKEN DEN OPRINDELIGE FORFATTER, "
-"SKRIBENT ELLER NOGEN ANDEN BIDRAGYDER). DENNE ERKLÆRING OM GARANTIFORBEHOLD "
-"ER EN ESSENTIEL DEL AF DENNE LICENS. INGEN BRUG AF NOGET DOKUMENT ELLER "
-"ÆNDRET VERSION AF DOKUMENTET ER AUTORISERET HERUNDER BORTSET FRA DENNE "
-"ANSVARSFRASKRIVELSE OG"
-
-#: ../C/legal.xml:55(para) ../C/gnect.xml:55(para)
-msgid ""
-"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
-"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
-"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
-"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
-"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
-"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
-"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
-"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
-"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
-"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr ""
-"UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER INGEN JURIDISK TEORI, UANSET OM DET ER "
-"EN BEVIDST SKADENDE HANDLING (INKLUSIVE UFORSVARLIGHED) ELLER PÅ HVILKEN SOM "
-"HELST ANDEN MÅDE, KAN FORFATTEREN, SKRIBENT, BIDRAGYDERE, DISTRIBUTØRER "
-"ELLER FORSYNER AF DETTE DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER GØRES "
-"ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PERSON FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, "
-"TILFÆLDIG ELLER FØLGENDE SKADE PÅFØRT NOGEN INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, "
-"SKADE SOM FØLGE AF TAB AF RYGTE, ARBEJDSSTOP, COMPUTERFEJL ELLER -SVIGT, "
-"ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR SKADE ELLER TAB SOM ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED "
-"BRUG AF DETTE DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER HERAF, SELV HVIS EN "
-"SÅDAN PART HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER."
-
-#: ../C/legal.xml:28(para) ../C/gnect.xml:28(para)
-msgid ""
-"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
-"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
-"<placeholder-1/>"
-msgstr ""
-"DOKUMENTET OG ÆNDREDE VERSIONER AF DOKUMENTET STILLES TIL RÅDIGHED UNDER GNU "
-"FREE DOCOMENTATION LICENSE MED FØLGENDE BETINGELSER: <placeholder-1/>"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: ../C/gnect.xml:175(None)
-msgid "@@image: 'figures/mainwindow.png'; md5=372e2515d12d07635a88bff671cc1a14"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/mainwindow.png'; md5=372e2515d12d07635a88bff671cc1a14"
-
-#: ../C/gnect.xml:21(title)
-msgid "Four-in-a-Row Manual"
-msgstr "Manual til Fire på stribe"
-
-#: ../C/gnect.xml:23(para)
-msgid ""
-"The object of Four-in-a-Row is to place four pieces in a vertical, "
-"horizontal, or diagonal row while the opponent tries to block and make his/"
-"her own row of four. Four-in-a-Row can be played against another human or "
-"the computer."
-msgstr ""
-"Formålet med Fire på stribe er at placere fire spillebrikker efter hinanden "
-"vandret, lodret eller diagonalt, mens modstanderen forsøger at blokere og "
-"placere sin egen række med fire spillebrikker. Fire på stribe kan spilles "
-"mod en anden person eller mod computeren."
-
-#: ../C/gnect.xml:32(year)
-msgid "2001-2002"
-msgstr "2001-2002"
-
-#: ../C/gnect.xml:33(holder)
-msgid "Timothy Musson"
-msgstr "Timothy Musson"
-
-#: ../C/gnect.xml:46(publishername)
-msgid "GNOME Documentation Project"
-msgstr "GNOME's dokumentationsprojekt"
-
-#: ../C/gnect.xml:53(firstname)
-msgid "Timothy"
-msgstr "Timothy"
-
-#: ../C/gnect.xml:54(surname)
-msgid "Musson"
-msgstr "Musson"
-
-#: ../C/gnect.xml:57(email)
-msgid "trmusson ihug co nz"
-msgstr "trmusson ihug co nz"
-
-#: ../C/gnect.xml:80(revnumber)
-msgid "Four-in-a-Row Manual V2.8"
-msgstr "Manual til Fire på stribe version 2.8"
-
-#: ../C/gnect.xml:81(date)
-msgid "September 2004"
-msgstr "September 2004"
-
-#: ../C/gnect.xml:83(para)
-msgid "Timothy Musson <email>trmusson ihug co nz</email>"
-msgstr "Timothy Musson <email>trmusson ihug co nz</email>"
-
-#: ../C/gnect.xml:91(releaseinfo)
-msgid "This manual describes version 2.12 of Four-in-a-Row."
-msgstr "Denne manual beskriver version 2.12 af Fire på stribe."
-
-#: ../C/gnect.xml:95(title)
-msgid "Feedback"
-msgstr "Tilbagemeldinger"
-
-#: ../C/gnect.xml:96(para)
-msgid ""
-"To report a bug or make a suggestion regarding the Four-in-a-Row application "
-"or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?"
-"feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr ""
-"Hvis du ønsker at indrapportere en fejl eller komme med et forslag "
-"vedrørende programmet Fire på stribe eller denne manual så følg vejledningen "
-"på siden <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help"
-"\">tilbagemeldinger omkring GNOME</ulink>."
-
-#: ../C/gnect.xml:112(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introduktion"
-
-#: ../C/gnect.xml:114(para)
-msgid ""
-"<application>Four-in-a-Row</application> is a four-in-a-row game for the "
-"GNOME Project. The object of the game is to build a line of four of your "
-"marbles while trying to stop your opponent (human or computer) building a "
-"line of his or her own. A line can be horizontal, vertical or diagonal."
-msgstr ""
-"<application>Fire på stribe</application> er et spil af typen Fire på stribe "
-"til GNOME-projektet. Formålet med spillet er at bygge en linje af fire af "
-"dine marmorkugler, mens du forsøger at forhindre din modstander (person "
-"eller computer) i at bygge sin linje. En linje kan være lodret, vandret "
-"eller skrå (diagonal)."
-
-#: ../C/gnect.xml:122(para)
-msgid ""
-"To run <application>Four-in-a-Row</application>, select <guimenuitem>Four-in-"
-"a-Row</guimenuitem> from the <guisubmenu>Games</guisubmenu> submenu of the "
-"<guimenu>Main Menu</guimenu>, or type <command>gnect</command> on the "
-"command line."
-msgstr ""
-"For at køre <application>Fire på stribe</application> vælges "
-"<guimenuitem>Fire på stribe</guimenuitem> fra undermenuen <guisubmenu>Spil</"
-"guisubmenu> i <guimenu>Hovedmenuen</guimenu>, eller der tastes "
-"<command>gnect</command> fra kommandolinjen."
-
-#: ../C/gnect.xml:130(para)
-msgid ""
-"<application>Four-in-a-Row</application> is included in the <filename>GNOME-"
-"games</filename> package, which is part of the GNOME desktop environment. "
-"This document describes version 2.8 of <application>Four-in-a-Row</"
-"application>."
-msgstr ""
-"<application>Fire på stribe</application> er inkluderet i pakken "
-"<filename>GNOME-games</filename>, som er en del af skrivebordsmiljøet GNOME. "
-"Dette dokument beskriver version 2.8 af <application>Fire på stribe</"
-"application>."
-
-#: ../C/gnect.xml:136(para)
-msgid ""
-"Four-in-a-Row also features multiplayer support with two human players in "
-"hotseat mode."
-msgstr ""
-"Fire på stribe understøtter også flere spillere i form af to spillere der "
-"udfordrer hinanden."
-
-#: ../C/gnect.xml:150(title)
-msgid "Basic Usage"
-msgstr "Grundlæggende brug"
-
-#: ../C/gnect.xml:156(title)
-msgid "Playing Four-in-a-Row"
-msgstr "Sådan spiller du Fire på stribe"
-
-#: ../C/gnect.xml:158(para)
-msgid ""
-"To start a new game of Four-in-a-Row choose <menuchoice><guimenu>Game</"
-"guimenu><guimenuitem>New Game</guimenuitem></menuchoice>."
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"For at begynde et spil Fire på stribe vælges <menuchoice><guimenu>Spil</"
-"guimenu><guimenuitem>Nyt spil</guimenuitem></menuchoice>."
+"Joe Hansen, 2009, 2010, 2017.\n"
+"\n"
+"Dansk-gruppen <dansk dansk-gruppen dk>\n"
+"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk";
 
-#: ../C/gnect.xml:162(para)
-msgid ""
-"The <interface>game board</interface> consists of seven columns and six "
-"rows. Above it, a special row indicates the current player and the marble "
-"about to be played. Each move consists of dropping a marble in one of the "
-"columns. The marble lands on the topmost empty row of the chosen column."
-msgstr ""
-"<interface>Brættet</interface> består af syv kolonner og seks rækker. "
-"Ovenfor viser en speciel række den aktuelle spiller og den marmorkugle som "
-"skal placeres. Hvert træk består i at sænke en marmorkugle i en af "
-"kolonnerne. Marmorkuglen lander på den øverste tomme række i den valgte "
-"kolonne."
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/appearance.page:13 C/basics.page:13 C/choose-opponent.page:13
+#: C/controls-change.page:15 C/controls-default.page:15 C/index.page:12
+#: C/make-easy.page:13 C/scores.page:12 C/sound-animation.page:13
+msgid "Aruna Sankaranarayanan"
+msgstr "Aruna Sankaranarayanan"
 
-#: ../C/gnect.xml:167(para)
-msgid ""
-"To make a move, click on a column with the mouse. To play with the keyboard, "
-"move the marble in the top row with the left and right arrow keys, and drop "
-"it in place with the down arrow key. Your marble will drop into the topmost "
-"empty row of that column."
-msgstr ""
-"For at udføre et træk klikkes på en kolonne med musen. For at spille med "
-"tastaturet flyttes marmorkuglen i den øverste række med venstre og højre "
-"piletast, og sænkes med piletasten der peger nedad. Din marmorkugle vil "
-"lande i den øverste tomme række i den kolonne."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/appearance.page:17
+msgid "Use different themes to improve your gaming experience."
+msgstr "Brug forskellige temaer til at forbedre din spiloplevelse."
 
-#: ../C/gnect.xml:178(phrase) ../C/gnect.xml:180(para)
-msgid "Four-in-a-Row's Main Window"
-msgstr "Fire på stribes hovedvindue"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/appearance.page:20
+msgid "Change the appearance of your gaming area"
+msgstr "Ændr fremtoningen af dit spilområde"
 
-#: ../C/gnect.xml:183(para)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/appearance.page:22
 msgid ""
-"The game is won when one of the two players manages to line up four of his "
-"or her marbles horizontally, vertically or diagonally. If the board fills up "
-"without a win, the game ends in a draw."
+"By default, <app>Four-in-a-row</app> uses solid red and blue marbles against "
+"a black grid when you start a new game."
 msgstr ""
-"Spillet er vundet, når det lykkes en af de to spillere at placere en linje "
-"af fire marmorkugler enten vandret, lodret eller diagonalt. Hvis brættet "
-"bliver fyldt op uden fire på stribe, så ender spillet uafgjort."
+"Som standard bruger <app>Fire på stribe</app> røde og blå kugler mod "
+"et sort gitter, når du starter et nyt spil."
 
-#: ../C/gnect.xml:194(title)
-msgid "Commands"
-msgstr "Kommandoer"
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/appearance.page:26
+msgid "To use a different theme:"
+msgstr "Hvis du ønsker at bruge et andet tema:"
 
-#. id for removed section
-#: ../C/gnect.xml:197(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/appearance.page:28 C/sound-animation.page:35 C/sound-animation.page:54
 msgid ""
-"To take back a move, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keysym>Ctrl</"
-"keysym><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut><guimenuitem>Undo move</"
-"guimenuitem></menuchoice>. If you're playing against a friend, this will "
-"undo one move. If you're playing against the computer, this will undo the "
-"computer's last move and then yours. Repeating this will return the board to "
-"its initial state."
+"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Settings</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Preferences</gui> <gui style=\"menuitem\">Game</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"For at fortryde et træk vælges <menuchoice><shortcut><keycombo><keysym>Ctrl</"
-"keysym><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut><guimenuitem>Fortryd træk</"
-"guimenuitem></menuchoice>. Hvis du spiller mod en ven, vil dette fortryde et "
-"træk. Hvis du spiller mod computeren vil computerens sidste træk blive "
-"omgjort og så dit. Gentagelse af dette vil føre brættet tilbage til sin "
-"udgangsposition."
-
-#: ../C/gnect.xml:209(para)
-msgid ""
-"Choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keysym>Ctrl</keysym><keycap>H</"
-"keycap></keycombo></shortcut><guimenuitem>Hint</guimenuitem></menuchoice> to "
-"get a suggestion from the computer for your next move. This is shown in the "
-"status bar."
-msgstr ""
-"Vælg <menuchoice><shortcut><keycombo><keysym>Ctrl</keysym><keycap>H</"
-"keycap></keycombo></shortcut><guimenuitem>Fif</guimenuitem></menuchoice> for "
-"at få et forslag fra computeren til dit næste træk. Forslaget vises i "
-"statusbjælken."
-
-#: ../C/gnect.xml:217(para)
-msgid ""
-"Choose <menuchoice><guimenuitem>Scores</guimenuitem></menuchoice> to show a "
-"tally of wins and draws for the current playing session. The scores will be "
-"reset to zero if Player Selection is changed in Preferences."
-msgstr ""
-"Vælg <menuchoice><guimenuitem>Point</guimenuitem></menuchoice> for at vise "
-"det totale antal sejre og uafgjorte for den aktuelle spilsession. Pointene "
-"vil blive nulstillet hvis spillervalget ændres under indstillinger."
-
-#: ../C/gnect.xml:232(title)
-msgid "Preferences"
-msgstr "Indstillinger"
+"Vælg <guiseq><gui style=\"menu\">Indstillinger</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Præferencer</gui> <gui style=\"menuitem\">Spil</gui></guiseq>."
 
-# nb settings ikke korrekt oversat i selve filen i ubuntu 9.10.
-# Den hedder indstillinger og så indstillinger igen.
-#: ../C/gnect.xml:234(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/appearance.page:33
 msgid ""
-"To change the game's settings, select <guimenuitem>Preferences</guimenuitem> "
-"from the <guimenu>Settings</guimenu> menu. This opens the "
-"<interface>Preferences Dialog</interface>."
-msgstr ""
-"For at ændre spillets opsætning vælges <guimenuitem>Indstillinger</"
-"guimenuitem> fra menuen <guimenu>Opsætning</guimenu>. Dette åbner "
-"dialogvinduet <interface>Indstillinger</interface>."
-
-#: ../C/gnect.xml:248(term)
-msgid "<guilabel>Player One</guilabel> and <guilabel>Player Two</guilabel>"
+"Under <gui>Appearance</gui>, pick the theme of your choice from the drop "
+"down menu to the right of <gui style=\"group\">Theme</gui>. The change will "
+"be reflected immediately in the game window."
 msgstr ""
-"<guilabel>Første spiller</guilabel> og <guilabel>Anden spiller</guilabel>"
+"Under <gui>Fremtoning</gui>, vælg et tema fra rullegardinet til højre "
+"for <gui style=\"group\">Tema</gui>. Ændringen vil slå igennem med det "
+"samme i spilvinduet."
 
-#: ../C/gnect.xml:253(para)
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/basics.page:17
 msgid ""
-"These two columns tell <application>Four-in-a-Row</application> who's "
-"playing and, if it is the computer, how hard they play. To play against a "
-"friend, select Human for both Player One and Player Two."
+"Start, play in fullscreen mode and quit a game of <app>Four-in-a-row</app>."
 msgstr ""
-"Disse to kolonner fortæller <application>Fire på stribe</application> hvem "
-"som spiller, og hvis det er computeren, hvilken sværhedsgrad den har. For at "
-"spille mod en ven vælges Menneske for både Første spiller og Anden spiller."
+"Start, spil i tilstanden fuldskærm og afslut et spil <app>Fire på stribe</app>."
 
-#: ../C/gnect.xml:263(guilabel)
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/basics.page:21
+msgid "Basic instructions"
+msgstr "Grundlæggende introduktion"
 
-#: ../C/gnect.xml:265(para)
-msgid ""
-"The theme menu lists available themes and lets you choose your favourite."
-msgstr "Temamenuen viser tilgængelige temaer og lader dig vælge din favorit."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/basics.page:24
+msgid "Start a new game"
+msgstr "Start et nyt spil"
 
-#: ../C/gnect.xml:273(guilabel)
-msgid "Enable Animation"
-msgstr "Aktiver animering"
-
-# "Her kan du slå spilanimering til og fra."
-#: ../C/gnect.xml:275(para)
-msgid "Here you can toggle the game's animation on or off."
-msgstr "Her kan du aktivere spillets animering."
-
-#: ../C/gnect.xml:241(para)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/basics.page:26
 msgid ""
-"Configuration options in the <guilabel>Game</guilabel> tab are: "
-"<placeholder-1/>"
+"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Game</gui> <gui style=\"menuitem\">New</"
+"gui></guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq> to start "
+"a new game."
 msgstr ""
-"Konfigurationsindstillingerne i fanebladet <guilabel>Spil</guilabel> er: "
-"<placeholder-1/>"
+"Vælg <guiseq><gui style=\"menu\">Spil</gui> <gui style=\"menuitem\">Nyt</"
+"gui></guiseq> eller tryk <keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq> for at "
+"starte et nyt spil."
 
-#: ../C/gnect.xml:283(para)
-msgid ""
-"Finally there is a <guilabel>Controls</guilabel> tab to change the keyboard "
-"controls. To change a control, double click the appropriate entry and then "
-"press the new key."
-msgstr ""
-"Endelig er der fanebladet <guilabel>Tastaturstyreenheder</guilabel> der kan "
-"ændre på styringen via tastaturet. For at ændre en tastefunktion "
-"dobbeltklikkes der på en post, og så trykkes der på en ny tast."
-
-#: ../C/gnect.xml:298(title)
-msgid "Creating New Themes"
-msgstr "Oprettelse af nye temaer"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/basics.page:34
+msgid "Play <app>Four-in-a-row</app> in fullscreen mode"
+msgstr "Spil <app>Fire på stribe</app> i tilstanden fuldskærm"
 
-#: ../C/gnect.xml:300(para)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/basics.page:36
 msgid ""
-"This section's included in case you'd like to make your own themes for "
-"<application>Four-in-a-Row</application>. It assumes you're familiar with "
-"basic text editing, graphics software and the command line."
+"Select <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Fullscreen</gui></guiseq> or press <key>F11</key> to play your game in "
+"fullscreen mode. You can return to the default screen size by pressing "
+"<key>F11</key> again."
 msgstr ""
-"Dette afsnit er skrevet i det tilfælde, du ønsker at lave dine egne temaer "
-"for <application>Fire på stribe</application>. Afsnittet forudsætter at du "
-"er velkendt med grundlæggende tekstredigering, grafiske programmer og "
-"kommandolinjen."
+"Vælg <guiseq> <gui style=\"menu\">Vis</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Fuldskærm</gui></guiseq> eller tryk på <key>F11</key> for at spille "
+"i tilstanden fuldskærm. Du kan returnere til skærmens standardstørrelse "
+"ved at trykke på <key>F11</key> igen."
 
-#: ../C/gnect.xml:308(title)
-msgid "Images"
-msgstr "Billeder"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/basics.page:44
+msgid "Quit <app>Four-in-a-row</app>"
+msgstr "Afslut <app>Fire på stribe</app>"
 
-#: ../C/gnect.xml:310(para)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/basics.page:46
 msgid ""
-"<application>Four-in-a-Row</application>'s tile sets contain six tiles of "
-"equal size, lined up horizontally. From left to right:"
+"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Game</gui> <gui style=\"menuitem\">Quit</"
+"gui></guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq> to quit "
+"<app>Four-in-a-row</app> at any time."
 msgstr ""
-"<application>Fire på stribes</application> feltsæt indeholder seks felter af "
-"ens størrelse, opsat vandret. Fra venstre mod højre:"
-
-#: ../C/gnect.xml:317(para)
-msgid "Player One's marble as it appears on the game board"
-msgstr "Første spillers marmorkugle som den fremgår af spilbrættet"
-
-#: ../C/gnect.xml:320(para)
-msgid "Player Two's marble as it appears on the game board"
-msgstr "Anden spillers marmorkugle som den fremgår af spilbrættet"
-
-#: ../C/gnect.xml:323(para)
-msgid "The game board's background"
-msgstr "Spilbrættets baggrund"
-
-#: ../C/gnect.xml:326(para)
-msgid "The top row's background"
-msgstr "Den øverste rækkes baggrund"
+"Vælg <guiseq><gui style=\"menu\">Spil</gui> <gui style=\"menuitem\">Afslut</"
+"gui></guiseq> eller tryk på <keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq> for "
+"at afslutte <app>Fire på stribe</app> på ethvert tidspunkt."
 
-#: ../C/gnect.xml:329(para)
-msgid "Player One's marble as it appears on the top row"
-msgstr "Første spillers marmorkugle som den fremstår på den øverste række"
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/choose-opponent.page:17 C/sound-animation.page:17
+msgid "Michael Hill"
+msgstr "Michael Hill"
 
-#: ../C/gnect.xml:332(para)
-msgid "Player Two's marble as it appears on the top row"
-msgstr "Anden spillers marmorkugle som den fremstår på den øverste række"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/choose-opponent.page:21
+msgid "Change the level at which the computer plays or play with a friend."
+msgstr "Ændr niveauet som computeren spiller med eller spil med en ven."
 
-#: ../C/gnect.xml:337(title)
-msgid "An example tile set"
-msgstr "Et eksempel på et feltsæt"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/choose-opponent.page:25
+msgid "Choose a different opponent"
+msgstr "Vælg en anden modstander"
 
-#: ../C/gnect.xml:339(screeninfo)
-msgid "This image shows the six tiles in a tile set"
-msgstr "Dette billede viser de seks felter i et feltsæt"
-
-#: ../C/gnect.xml:344(para)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/choose-opponent.page:26
 msgid ""
-"Tiles three and four will be repeated over the game board and top row unless "
-"a full window background image is specified in the theme file."
+"By default, your opponent in <app>Four-in-a-row</app> is the computer, "
+"playing at level one."
 msgstr ""
-"Felterne tre og fire vil blive gentaget hen over spilbrættet og øverste "
-"række medmindre et fuldt vinduebaggrundsbillede er angivet i temafilen."
+"Som standard er din modstander i <app>Fire på stribe</app> computeren, "
+"som spiller på niveau et."
 
-#: ../C/gnect.xml:351(title) ../C/gnect.xml:362(title)
-#: ../C/gnect.xml:378(title)
-msgid "TIP"
-msgstr "FIF"
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/choose-opponent.page:30
+msgid "To change the level, or to play with a friend:"
+msgstr "For at ændre niveauet eller spille med en ven:"
 
-#: ../C/gnect.xml:352(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/choose-opponent.page:32
 msgid ""
-"PNG format is recommended for tile sets. The first, second, fifth and sixth "
-"tiles should contain some transparency if you want the background to show "
-"through. The third and fourth tiles should be solid, with no transparency, "
-"even if you'll be using a full window background image with your theme."
+"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Settings</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Preferences</gui> <gui style=\"menuitem\">Game</gui></guiseq>. You will "
+"see <gui>Player One</gui> and <gui>Player Two</gui>."
 msgstr ""
-"PNG-format anbefales for feltsæt. Det første, anden, femte og sjette felt "
-"bør indeholde en vis grad af gennemsigtighed, hvis du ønsker, at baggrunden "
-"skal skinne igennem. Det tredje og fjerde felt bør være et dækkende billede "
-"uden gennemsigtighed, også selvom du bruger et fuldt vinduebaggrundsbillede "
-"med dit tema."
+"Vælg <guiseq><gui style=\"menu\">Indstillinger</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Præferencer</gui> <gui style=\"menuitem\">Spil</gui></guiseq>. Du vil "
+"se <gui>Spiller et</gui> og <gui>Spiller to</gui>."
 
-#: ../C/gnect.xml:363(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/choose-opponent.page:38
 msgid ""
-"Tiles can be square or rectangular, and any size you like. Most of the tile "
-"sets that come with <application>Four-in-a-Row</application> use square "
-"tiles measuring 50 pixels by 50 pixels."
+"Choose <gui style=\"radiobutton\">Human</gui> for both players if want to "
+"play with a friend or family member."
 msgstr ""
-"Felter kan være kvadratiske eller rektangulære og i enhver størrelse du "
-"måtte ønske. De fleste af de medfølgende feltsæt i <application>Fire på "
-"stribe</application> bruger kvadrater der måler 50 x 50 billedpunkter."
+"Vælg <gui style=\"radiobutton\">Menneske</gui> for begge spillere hvis du "
+"ønsker at spille med en ven eller et familiemedlem."
 
-#: ../C/gnect.xml:370(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/choose-opponent.page:40
 msgid ""
-"For a full window background image, there's a bit more work to do. Let's say "
-"your tiles measure 50 by 50 pixels each. The game's display measures 7 by 7 "
-"tiles, including the top row, so the ideal background image for your tile "
-"set measures 350 by 350 pixels."
+"Alternatively, choose the level at which the computer plays. Choose between "
+"<gui style=\"radiobutton\">Level one</gui>, <gui style=\"radiobutton\">Level "
+"two</gui> or <gui style=\"radiobutton\">Level three</gui>, where <gui style="
+"\"radiobutton\">Level one</gui> is the easiest level and <gui style="
+"\"radiobutton\">Level three</gui> is the most difficult level."
 msgstr ""
-"For et fuldt dækkende vinduebaggrundsbillede skal der lidt mere til. For "
-"eksempel hvis dine felter måler 50 x 50 billedpunkter hver. Spillets "
-"visningsmål er 7 x 7 felter iberegnet den øverste række, så det ideelle "
-"baggrundsbillede til dit feltsæt måler 350 x 350 billedpunkter."
+"Alternativt, vælg niveauet som computeren spiller med. Vælg mellem "
+"<gui style=\"radiobutton\">Niveau et</gui>, <gui style=\"radiobutton\">Niveau "
+"to</gui> eller <gui style=\"radiobutton\">Niveau tre</gui>, hvor <gui style="
+"\"radiobutton\">Niveau et</gui> er det nemmeste niveau og <gui style="
+"\"radiobutton\">Niveau tre</gui> er det sværeste niveau."
 
-#: ../C/gnect.xml:379(para)
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/choose-opponent.page:48
 msgid ""
-"<application>Four-in-a-Row</application> will automatically scale the "
-"background image if it doesn't match the tile set. This means you can make "
-"\"large\" and \"small\" versions of your theme, both using the same "
-"background image, just by having a large and a small version of your tile "
-"set."
+"If you are playing with a friend or family member, <gui>Player One</gui> "
+"gets to play first in the first game of <app>Four-in-a-row</app>. In "
+"subsequent games, the chance to play first is given alternately to each "
+"player. So, <gui>Player Two</gui> will get to play first in the second game, "
+"<gui>Player One</gui> can play first in the third game and so on."
 msgstr ""
-"<application>Fire på stribe</application> vil automatisk skalere "
-"baggrundsbilledet, hvis det ikke passer til feltsættet. Dette betyder, at du "
-"kan lave \"store\" og \"små\" versioner af dit tema, der begge bruger det "
-"samme baggrundsbillede, bare ved at have en stor og en lille version af dit "
-"feltsæt."
+"Hvis du spiller med en ven eller et familiemedlem, får <gui>Spiller et</gui> "
+"lov til at starte i det første spil <app>Fire på stribe</app>. I "
+"efterfølgende spil skifter retten til at spille først. Så <gui>Spiller "
+"to</gui> starter i det andet spil og <gui>Spiller et</gui> kan spille "
+"først i det tredje spil og så videre."
 
-#: ../C/gnect.xml:387(para)
-msgid ""
-"So, you now have a tile set and perhaps a background image to go with it. "
-"The next step is to put them in the right place."
-msgstr ""
-"Nu har du så et feltsæt og måske et passende baggrundsbillede. Det næste "
-"trin er at placere dem det korrekte sted."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/controls-change.page:19
+msgid "Set custom control keys."
+msgstr "Angiv tilpassede taster til styring."
 
-# Samle det hele
-#: ../C/gnect.xml:397(title)
-msgid "Putting It Together"
-msgstr "Nu skal det hele samles"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/controls-change.page:22
+msgid "Change the default controls"
+msgstr "Ændr standardstyringen"
 
-#: ../C/gnect.xml:399(para)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/controls-change.page:24
 msgid ""
-"The last step is to put your image(s) where <application>Four-in-a-Row</"
-"application> can find them. You could put them in Four-in-a-row's install "
-"directory (which will depend on your particular system), but your home "
-"directory's probably a better idea."
+"To change the <link xref=\"controls-default\">default controls</link> in "
+"<app>Four-in-a-row</app>:"
 msgstr ""
-"Det sidste trin består i at placere dine billeder hvor <application>Fire på "
-"stribe</application> kan finde dem. Du kan placere dem i installationsmappen "
-"for Fire på stribe (som vil afhænge af dit system), men din hjemmemappe er "
-"sikkert en bedre ide."
-
-#: ../C/gnect.xml:406(para)
-msgid ""
-"Make a <filename class=\"directory\">~/.gnect</filename> directory, and a "
-"<filename class=\"directory\">~/.gnect/pixmaps</filename> directory. Those "
-"names are important, as <application>Four-in-a-Row</application> won't look "
-"anywhere else."
-msgstr ""
-"Opret mappen <filename class=\"directory\">~/.gnect</filename>, og mappen "
-"<filename class=\"directory\">~/.gnect/pixmaps</filename>. Disse navne er "
-"vigtige, da <application>Fire på stribe</application> ikke kigger andre "
-"steder."
-
-#: ../C/gnect.xml:413(para)
-msgid "Copy your image(s) into the pixmaps directory."
-msgstr "Kopier dine billeder ind i mappen pixmaps."
+"For at ændre <link xref=\"controls-default\">Standardstyringen</link> i "
+"<app>Fire på stribe</app>:"
 
-#: ../C/gnect.xml:417(para)
-msgid ""
-"If you start <application>Four-in-a-Row</application> from the command line, "
-"it'll give you clues about any problems it has with your new theme. If it "
-"has none, you'll find your new theme listed the <interface>Preferences "
-"Dialog</interface>."
-msgstr ""
-"Hvis du starter <application>Fire på stribe</application> fra "
-"kommandolinjen, vil den give dig lidt hjælp til eventuelle problemer med dit "
-"nye tema. Hvis der ikke er nogen problemer, vil du se dit nye tema på listen "
-"under <interface>Indstillinger</interface>."
-
-# Mor dig!
-#: ../C/gnect.xml:424(para)
-msgid "Have fun!"
-msgstr "God fornøjelse!"
-
-#: ../C/gnect.xml:437(title)
-msgid "Known Bugs and Limitations"
-msgstr "Kendte fejl og begrænsninger"
-
-#: ../C/gnect.xml:439(para)
-msgid ""
-"Occasionally a marble-dropping animation doesn't look as smooth as it should."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/controls-change.page:29
+msgid ""
+"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Settings</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Preferences</gui> <gui style=\"menuitem\">Keyboard Controls</gui></"
+"guiseq>."
 msgstr ""
-"Undertiden ser animationen for en marmorkugle ikke så glidende ud, som den "
-"burde, når kuglen falder."
+"Vælg <guiseq><gui style=\"menu\">Indstillinger</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Præferencer</gui> <gui style=\"menuitem\">Tastaturstyring</gui></"
+"guiseq>."
 
-#: ../C/gnect.xml:452(title)
-msgid "Authors"
-msgstr "Forfattere"
-
-#: ../C/gnect.xml:454(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/controls-change.page:34
 msgid ""
-"<application>Four-in-a-Row</application> was written by Timothy Musson "
-"(<email>trmusson ihug co nz</email>) and David Neary (<email>bolsh gimp org</"
-"email>). Various others have taken the time to help in many ways since work "
-"on <application>Four-in-a-Row</application> began."
+"In the list, select the line you want to change, then click on the control. "
+"The line is highlighted and the label of the control changes to <gui>New "
+"accelerator…</gui>"
 msgstr ""
-"<application>Fire på stribe</application> blev skrevet af Timothy Musson "
-"(<email>trmusson ihug co nz</email>) og David Neary (<email>bolsh gimp org</"
-"email>). Forskellige andre har brugt tid og kræfter på at hjælpe på mange "
-"måder siden arbejdet med <application>Fire på stribe</application> begyndte."
+"I listen, vælg linjen du ønsker at ændre, klik så på styringen. Linjen "
+"er fremhævet og etiketten for styringen ændres til <gui>Ny "
+"accelerator…</gui>"
 
-#: ../C/gnect.xml:459(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/controls-change.page:39
+msgid "Press the key you want to use instead of the default key."
+msgstr "Tryk på tasten du ønsker at bruge i stedet for standardtasten."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/controls-change.page:41
 msgid ""
-"The <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ce.unipr.it/~gbe/velena.html";
-"\">Velena Engine</ulink>, <application>Four-in-a-Row</application>'s main "
-"computer player, was written by Giuliano Bertoletti. We're grateful to him "
-"for allowing us to include his work, without which <application>Four-in-a-"
-"Row</application> wouldn't be nearly as worthwhile."
+"To keep the old setting, click again or right click on <gui>New accelerator…"
+"</gui>, press <key>Esc</key> or click anywhere else inside the <gui>Keyboard "
+"Controls</gui> box."
 msgstr ""
-"<ulink type=\"http\" url=\"http://www.ce.unipr.it/~gbe/velena.html\";>Motoren "
-"Velena</ulink>, <application>Fire på stribe</application>s computerspiller, "
-"blev skrevet af Giuliano Bertoletti. Vi er taknemmelige for, at han har "
-"ladet os bruge sit arbejde. Et arbejde som har givet os et bedre spil "
-"<application>Fire på stribe</application>."
+"Klik igen for at bevare den gamle indstilling eller højreklik på "
+"<gui>Ny accelerator…</gui>. Tryk <key>Esc</key> eller klik et sted inden i "
+"boksen for <gui>Tastaturstyringen</gui>."
 
-#: ../C/gnect.xml:466(para)
-msgid "This manual was written by Timothy Musson."
-msgstr "Denne manual blev skrevet af Timothy Musson."
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/controls-change.page:49
+msgid ""
+"When you are playing with a friend or a family member, both players will use "
+"the same controls."
+msgstr ""
+"Når du spiller med en ven eller et familiemedlem, så vil begge spillere "
+"bruge den samme styring."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/controls-default.page:19
+msgid "Default controls for <app>Four-in-a-row</app>."
+msgstr "Standardstyring for <app>Fire på stribe</app>."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/controls-default.page:22
+msgid "Controls"
+msgstr "Styring"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/controls-default.page:24
+msgid ""
+"You can use your mouse and click on a particular square in the game area to "
+"drop your marble into that square. If you want to use the keyboard instead, "
+"the default keys for <app>Four-in-a-row</app> are:"
+msgstr ""
+"Du kan bruge din mus og klikke på en bestemt firkant i spilområdet for at "
+"placere din kugle i den firkant. Hvis du ønsker at bruge tastaturet i "
+"stedet for, så er standardtasterne for <app>Fire på stribe</app>:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/controls-default.page:30
+msgid "<key>←</key> to move the marble to your left."
+msgstr "<key>←</key> for at flytte kuglen mod venstre."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/controls-default.page:33
+msgid "<key>→</key> to move the marble to your right."
+msgstr "<key>→</key> for at flytte kuglen mod højre."
 
-#: ../C/gnect.xml:469(para)
-msgid ""
-"To report a bug or make a suggestion regarding this application or this "
-"manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-"
-"bugs\" type=\"help\">document</ulink>."
-msgstr ""
-"Hvis du ønsker at indrapportere en fejl eller komme med et forslag "
-"vedrørende denne manual så følg vejledningen i dette <ulink url=\"ghelp:user-"
-"guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokument</ulink>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/controls-default.page:36
+msgid "<key>↓</key> to drop the marble."
+msgstr "<key>↓</key> for at placere kuglen."
 
-#: ../C/gnect.xml:494(title)
-msgid "License"
-msgstr "Licens"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/index.page:16
+msgid "Index"
+msgstr "Indeks"
 
-#: ../C/gnect.xml:496(para)
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as "
-"published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, "
-"or (at your option) any later version."
-msgstr ""
-"Dette program er frit software; du kan distribuere det og/eller ændre det "
-"under betingelserne i <citetitle>GNU General Public License</citetitle> der "
-"udgives af Free Software Foundation; enten version 2 eller (ved dit valg) "
-"enhver senere version."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:19
+msgid "<_:media-1/><span its:translate=\"yes\"> Four-in-a-row</span>"
+msgstr "<_:media-1/><span its:translate=\"yes\"> Fire på stribe</span>"
 
-#: ../C/gnect.xml:504(para)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/index.page:22
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public "
-"License</citetitle> for more details."
+"<app>Four-in-a-row</app> is a strategy game for GNOME. The aim of the game "
+"is to stack four of your marbles in a horizontal, vertical or diagonal line "
+"while stopping your opponent from doing the same with their marbles."
 msgstr ""
-"Dette program distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN "
-"NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring "
-"SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan "
-"læses i <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+"<app>Fire på stribe</app> er et strategispil til GNOME. Formålet med spillet "
+"er at placere fire af dine kugler på en vandret, lodret eller diagonal "
+"linje, mens du samtidig forhindrer din modstander i at gøre det samme med "
+"sine kugler."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:27
+msgid "Game play"
+msgstr "Selve spillet"
 
-#: ../C/gnect.xml:511(para)
-msgid ""
-"A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included "
-"as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also "
-"obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from "
-"the Free Software Foundation by visiting <ulink url=\"http://www.fsf.org\"; "
-"type=\"http\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free "
-"Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 "
-"<city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</"
-"postcode><country>USA</country></address>"
-msgstr ""
-"En kopi af <citetitle>GNU General Public License</citetitle> er inkluderet "
-"som et tillæg til <citetitle>GNOME's brugervejledning</citetitle>. Du kan "
-"også indhente en kopi af <citetitle>GNU General Public License</citetitle> "
-"fra the Free Software Foundtation ved at besøge <ulink url=\"http://www.fsf.";
-"org\" type=\"http\">deres hjemmeside</ulink> eller ved at skrive til "
-"<address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - "
-"Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</"
-"postcode><country>USA</country></address>"
-
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
-#: ../C/gnect.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Joe Hansen, 2009, 2010.\n"
-"\n"
-"Dansk-gruppen <dansk dansk-gruppen dk>\n"
-"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk";
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:31
+msgid "Preferences"
+msgstr "Præferencer"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/make-easy.page:17
+msgid "Use hints or undo your wrong moves."
+msgstr "Brug tip eller fortryd dine forkerte træk."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/make-easy.page:20
+msgid "Make your game a little easier"
+msgstr "Gør spillet lidt nemmere"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/make-easy.page:23
+msgid "Change your last move"
+msgstr "Fortryd dit sidste træk"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/make-easy.page:25
+msgid ""
+"When the computer makes a winning move because of your last move or when you "
+"accidentally make the wrong move, you can undo your last move and change it. "
+"To undo your last move, select <guiseq><gui style=\"menu\">Game</gui> <gui "
+"style=\"menuitem\">Undo Move</gui></guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>Z</key></keyseq>. You can now drop your marble at a different "
+"square in the game area to change your move."
+msgstr ""
+"Når computeren foretager et sejrstræk på grundlag af dit sidste træk, eller "
+"når du ved en fejl foretager et forkert træk, så kan du fortryde dit "
+"sidste træk og ændre det. For at fortryde det sidste træk vælges "
+"<guiseq><gui style=\"menu\">Spil</gui> <gui style=\"menuitem\">"
+"Fortryd træk</gui></guiseq> eller tryk på <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>Z</key></keyseq>. Du kan nu placere en kugle på en anden "
+"firkant i spilområdet for at ændre dit træk."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/make-easy.page:33
+msgid ""
+"You can undo all your moves starting from your current move until you reach "
+"a favourable state of the game, or until the beginning of your current game, "
+"by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq> repeatedly."
+msgstr ""
+"Du kan fortryde alle dine træk startende fra dit nuværende træk, indtil du "
+"når et gunstigt sted i spillet eller indtil begyndelsen af det nuværende "
+"spil, ved at trykke på <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq> "
+"gentagende gange."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/make-easy.page:41
+msgid "Use hints"
+msgstr "Brug tip"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/make-easy.page:43
+msgid ""
+"If you are not sure of your next move, you can use a hint. When you use a "
+"hint, your marble moves to the top of the column that is the best choice, "
+"strategy-wise, and blinks. You can then drop your marble into that column. "
+"To use a hint, select <guiseq><gui style=\"menu\">Game</gui> <gui style="
+"\"menuitem\">Hint</gui></guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</"
+"key></keyseq>."
+msgstr ""
+"Hvis du ikke er sikker på dit næste træk, så kan du bruge tip. Når du "
+"bruger et tip, så bevæger din kugle sig til toppen af kolonnen, som "
+"strategisk set er det bedste valg, og blinker. Du kan så placere din "
+"kugle i den kolonne. For at bruge tip vælges "
+"<guiseq><gui style=\"menu\">Spil</gui> <gui style="
+"\"menuitem\">Tip</gui></guiseq> eller tryk på <keyseq><key>Ctrl"
+"</key><key>H</key></keyseq>."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/make-easy.page:51
+msgid "There is no limit on the number of hints you can use in a game."
+msgstr "Der er ingen begrænsning på antallet af tip, du kan bruge i et spil."
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/scores.page:17
+msgid "Anna Philips"
+msgstr "Anna Philips"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/scores.page:21
+msgid "Keep track of your wins and losses."
+msgstr "Hold styr på dine sejre og nederlag."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/scores.page:24
+msgid "Scores"
+msgstr "Resultater"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scores.page:25
+msgid ""
+"The score in <app>Four-in-a-row</app> is recorded in terms of your wins, "
+"your opponent's wins and games that ended in a draw. To check the scores, "
+"select <guiseq><gui style=\"menu\">Game</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Scores</gui></guiseq>. In the default theme:"
+msgstr ""
+"Resultater i <app>Fire på stribe</app> registreres i form af sejre, din "
+"modstanders sejre og spil som endte uafgjort. For at se resultater "
+"vælges <guiseq><gui style=\"menu\">Spil</gui> <gui style=\"menuitem"
+"\">Resultater</gui></guiseq>. I standardtemaet:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/scores.page:32
+msgid "<gui>Red</gui> displays the number of games you have won."
+msgstr "<gui>Rød</gui> viser antallet af spil du har vundet."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/scores.page:35
+msgid "<gui>Green</gui> displays the number of games won by the opponent."
+msgstr "<gui>Grøn</gui> viser antallet af spil vundet af modstanderen."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/scores.page:38
+msgid "<gui>Drawn</gui> displays the number of games that ended in a draw."
+msgstr "<gui>Uafgjort</gui> viser antallet af spil som endte uafgjort."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/scores.page:43
+msgid ""
+"The labels to represent players shown in <app>Scores</app> change based on "
+"opponent and theme selected. If you have selected the varying levels of "
+"computer as your opponent, then you will see the labels <gui>You</gui> and "
+"<gui>Me</gui>. If you are playing against another person, then the labels to "
+"represent you and the person will be the color of the marbles in the "
+"currently set theme."
+msgstr ""
+"Etiketterne til at repræsentere spillere vist i <app>Resultater</app> "
+"ændrer sig baseret på modstander og valgt tema. Hvis du har valgt "
+"varierende niveauer for computeren og din modstander, så vil du se "
+"etiketterne <gui>Dig</gui> og <gui>Mig</gui>. Hvis du spiller mod "
+"en anden person, så vil etiketterne til at repræsentere dig og personen "
+"være farven for kuglerne i det nuværende sættema."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/sound-animation.page:21
+msgid "Play <app>Four-in-a-row</app> without sounds or animation."
+msgstr "Spil <app>Fire på stribe</app> uden lyd eller animation."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/sound-animation.page:24
+msgid "Disable sounds or animation"
+msgstr "Deaktiver lyde eller animation"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/sound-animation.page:27
+msgid "Sounds"
+msgstr "Lyde"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/sound-animation.page:29
+msgid ""
+"When sounds are enabled, you will hear something every time a marble is "
+"dropped, or when a game ends."
+msgstr ""
+"Når lyde er aktiveret, så vil du høre en lyd hver gang en kugle "
+"placeres, eller når spillet slutter."
+
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/sound-animation.page:33
+msgid "To disable sounds:"
+msgstr "For at deaktivere lyde:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/sound-animation.page:40
+msgid ""
+"Uncheck <gui style=\"checkbox\">Enable sounds</gui>. You can check the "
+"option again to enable the feature."
+msgstr ""
+"Fjern afkrydsning for <gui style=\"checkbox\">Aktiver lyde</gui>. Du kan "
+"afkrydse indstillingen igen for at aktivere funktionen."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/sound-animation.page:47
+msgid "Animation"
+msgstr "Animation"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/sound-animation.page:49
+msgid "Animation results in a more fluid movement of the marbles."
+msgstr "Animation giver en mere flydende bevægelse af kuglerne."
+
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/sound-animation.page:52
+msgid "To disable animation:"
+msgstr "For at deaktivere animation:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/sound-animation.page:59
+msgid ""
+"Uncheck <gui style=\"checkbox\">Enable animation</gui>. You can check the "
+"option again to enable the feature."
+msgstr ""
+"Fjern afkrydsning for <gui style=\"checkbox\">Aktiver animation</gui>. Du kan "
+"kontrollere indstillingen igen for at aktivere funktionen."
+
+#. (itstool) path: p/link
+#: C/legal.xml:4
+msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
+msgstr "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:3
+msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
+msgstr "Dette arbejde er licenseret under en <_:link-1/>."
 
-#~ msgid "Network Games"
-#~ msgstr "Netværksspil"
-
-#~ msgid "@@image: 'figures/connect.png'; md5=9a03bf23f04eacfd6feb9de823d6e321"
-#~ msgstr ""
-#~ "@@image: 'figures/connect.png'; md5=9a03bf23f04eacfd6feb9de823d6e321"
-
-#~ msgid "@@image: 'figures/tables.png'; md5=96e520cee7fdbee56636794251a52b0d"
-#~ msgstr "@@image: 'figures/tables.png'; md5=96e520cee7fdbee56636794251a52b0d"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Four-in-a-Row support networked multiplayer games which is provided by "
-#~ "<ulink type=\"http\" url=\"http://www.ggzgamingzone.org\";>GGZ Gaming "
-#~ "Zone</ulink>. By connecting to a Four-in-a-Row server on the Internet, "
-#~ "you can challenge other players in multiplayer games. For news, updates "
-#~ "and a list of servers to connect to, see the <ulink type=\"http\" url="
-#~ "\"http://www.gnome.org/projects/gnome-games/\";>gnome-games website</"
-#~ "ulink>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fire på stribe understøtter at flere personer kan spille mod hinanden via "
-#~ "netværk hos <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ggzgamingzone.org\";>GGZ "
-#~ "Gaming Zone</ulink>. Ved at forbinde dig til en server med Fire på stribe "
-#~ "på internettet kan du udfordre andre personer. For nyheder, opdateringer "
-#~ "og en serverliste se <ulink type=\"http\" url=\"http://www.gnome.org/";
-#~ "projects/gnome-games/\">gnome-games' hjemmeside</ulink>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To start the multiplayer game of Four-in-a-Row, select "
-#~ "<menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Network Game</"
-#~ "guimenuitem></menuchoice> on the Four-in-a-Row menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "For at spille mod andre personer via netværk i Fire på stribe vælges "
-#~ "<menuchoice><guimenu>Spil</guimenu><guimenuitem>Netværksspil</"
-#~ "guimenuitem></menuchoice> på menuen i Fire på stribe."
-
-#~ msgid "Connecting to a Four-in-a-Row network server"
-#~ msgstr "Forbindelse med en netværksserver med Fire på stribe"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Four-in-a-Row connection dialog is shown initially when starting a "
-#~ "new network game. This dialog allows you to select a server to connect "
-#~ "to, and the username that you will have while connected to that server."
-#~ msgstr ""
-#~ "Forbindelsesdialogen for Fire på stribe vises når et nyt netværksspil "
-#~ "startes. Denne dialog gør det muligt for dig at vælge en server du kan "
-#~ "forbinde til, og brugernavnet du bruger, mens du er forbundet til den "
-#~ "server."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It is possible to connect to a server with either a guest account or a "
-#~ "normal registered account. Guest accounts allows you to anonymously "
-#~ "login, while a normal login account allows you to reserve your own "
-#~ "username which is protected by the password that you choose."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det er muligt at forbinde til en server enten via en gæstekonto eller via "
-#~ "en normalt registreret konto. Gæstekonti gør det muligt at logge anonymt "
-#~ "ind, mens en normal konto gør det muligt at reservere dit eget brugernavn "
-#~ "som beskyttes af den adgangskode du vælger."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The <guimenuitem>Guest Login</guimenuitem> option should be selected if "
-#~ "you want an anonymous guest account. If you want to create a new login "
-#~ "account, then select the <guimenuitem>First-time Login</guimenuitem> "
-#~ "option, with the username, password and email of your choice. If you have "
-#~ "already created your account, you can connect by selecting the "
-#~ "<guimenuitem>Normal Login</guimenuitem> option, and enter the username "
-#~ "and password that you have chosen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tilvalget <guimenuitem>Gæsteindlogning</guimenuitem> bør vælges hvis du "
-#~ "ønsker en anonym gæstekonto. Hvis du ønsker at oprette en ny logindkonto, "
-#~ "så vælg <guimenuitem>Førstegangsindlogning</guimenuitem> med brugernavn "
-#~ "adgangskode eller e-post-adresse efter eget valg. Hvis du allerede har "
-#~ "oprettet din konto, kan du forbinde ved at vælge <guimenuitem>Normal "
-#~ "indlogning</guimenuitem>, og indtaste dit brugernavn og din adgangskode."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To connect to a server, click on the <guimenuitem>Connect</guimenuitem> "
-#~ "button."
-#~ msgstr ""
-#~ "For at binde til en server klikkes på knappen <guimenuitem>Tilslut</"
-#~ "guimenuitem>."
-
-#~ msgid "The Four-in-a-Row network connection dialog."
-#~ msgstr "Netværksforbindelsesdialogen til Fire på stribe."
-
-#~ msgid "Joining a game room"
-#~ msgstr "Gå ind i et spilværelse"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Once you have successfully connected to a server, you can choose which "
-#~ "game room to join. To play a multiplayer game of Four-in-a-Row, select "
-#~ "the Four-in-a-Row room. If you want to host your own game, then click on "
-#~ "the Launch button. This creates a new table where other players can "
-#~ "participate in a game against you. If there are any other games already "
-#~ "started, then you can double-click on an existing game table to join it. "
-#~ "The list of game tables on the right shows you the number of available "
-#~ "seats, which means the number of players that can join the game table."
-#~ msgstr ""
-#~ "Når du har sluttet dig til en server, kan du vælge hvilket spilværelse du "
-#~ "ønsker at slutte dig til. For at spille Fire på stribe vælges rummet med "
-#~ "navnet Four-in-a-Row (Fire på stribe). Hvis du ønsker at være vært for "
-#~ "dit eget spil så klik på startknappen. Dette opretter et nyt bord hvor "
-#~ "andre spillere kan deltage i et spil mod dig. Hvis der allerede er andre "
-#~ "spil i gang, så kan du klikke på et eksisterende spil for at slutte dig "
-#~ "til det. Listen over spilborde til højre viser dig det tilgængelige antal "
-#~ "pladser, hvilket er det antal spillere, som kan slutte sig til spilbordet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This Four-in-a-Row network dialog allows you to join a game room to find "
-#~ "other players."
-#~ msgstr ""
-#~ "I denne netværksdialog kan du slutte dig til et spilværelse hvor du kan "
-#~ "finde andre spillere."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When creating a new table for Four-in-a-Row games, a preference dialog is "
-#~ "displayed which allows you to customize the game, such as set the minimum "
-#~ "number of players for the game. Once the total number of seats have been "
-#~ "taken, then no more players are allowed to join that game table."
-#~ msgstr ""
-#~ "Når der oprettes et nyt bord for Fire på stribe, vises en "
-#~ "indstillingsdialog som gør, at du kan tilpasse spillet, såsom at angive "
-#~ "det mindste antal personer i spillet. Når det totale antal pladser er "
-#~ "blevet valgt, er der ikke flere personer, som kan slutte sig til "
-#~ "spilbordet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It is possible to chat with other players in network games. Ask for "
-#~ "advice or help playing the games, but please be polite against other "
-#~ "players."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det er muligt at skrive sammen med andre personer i netværksspil. Spørg "
-#~ "efter råd eller hjælp vedrørende spillene, men husk at være høflig over "
-#~ "for de andre."
-
-# Venter på at andre spillere slutter sig til spillet
-#~ msgid "Waiting for other players to join the game"
-#~ msgstr "Ventetid inden øvrige spillere slutter sig til spillet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Once you have successfully joined a game table, then you have to wait "
-#~ "until enough players have joined the table. The <guimenuitem>Players "
-#~ "List</guimenuitem> menu item allows you to see a list of the players who "
-#~ "have joined the game. The game will begin immediately when the total "
-#~ "number of players in the the game have been reached."
-#~ msgstr ""
-#~ "Når du først har sluttet dig til et spilbord, så må du vente indtil nok "
-#~ "personer har sluttet sig til bordet. Menupunktet "
-#~ "<guimenuitem>Spillerliste</guimenuitem> giver dig mulighed for at se en "
-#~ "liste over spillere som har sluttet sig til. Spillet vil begynde, så "
-#~ "snart det totale antal personer i spillet er nået."
-
-#~ msgid "Playing multiplayer Four-in-a-Row games"
-#~ msgstr "Sådan spiller du flere i Fire på stribe"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Multiplayer Four-in-a-Row games have pretty much the same rules as normal "
-#~ "Four-in-a-Row games, except that you are now playing against human "
-#~ "players. This means that other strategies might possibly be better than "
-#~ "when playing against AI players."
-#~ msgstr ""
-#~ "Spil for flere personer har nogenlunde de samme regler som normale spil i "
-#~ "Fire på stribe, med undtagelse af at du nu spiller mod andre personer - "
-#~ "ikke computeren. Dette indebærer at andre strategier kan være bedre, end "
-#~ "når du spiller mod den kunstige intelligens."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Once a player has won, the game ends and you can return to the initial "
-#~ "network game screen. Then you can play yet another game of addictive Four-"
-#~ "in-a-Row multiplayer!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Når en person har vundet, slutter spillet, og du kan gå tilbage til den "
-#~ "oprindelige netværksskærm. Så har du mulighed for igen at spille et "
-#~ "vanedannede Fire på stribe!"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]