[glib] Update Latvian translationcommit 5ebfb179b934d9bfd69d4f538557be05223ad27d
Author: Rūdolfs Mazurs <rudolfsm src gnome org>
Date:  Wed Mar 15 21:24:01 2017 +0200

  Update Latvian translation

 po/lv.po | 1639 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 984 insertions(+), 655 deletions(-)
---
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index 3e33b57..b1682d2 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -4,14 +4,14 @@
 #
 # Artis Trops <hornet navigator lv>, 2002.
 # Rūdofls Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2011, 2012.
-# Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
+# Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glib\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib";
 "&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-06 20:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-10-09 19:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-26 07:01+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-15 21:17+0200\n"
 "Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
 "Language-Team: Latvian <lata-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: lv\n"
@@ -36,7 +36,8 @@ msgstr ""
 "Ievadiet GApplication servisa režīmu (izmantot no D-Bus servisa datnēm)"
 
 #: ../gio/gapplication.c:550
-msgid "Override the application's ID"
+#| msgid "Override the application's ID"
+msgid "Override the application’s ID"
 msgstr "Pārrakstīt lietotnes ID"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:45 ../gio/gapplication-tool.c:46
@@ -76,8 +77,9 @@ msgid "Launch the application (with optional files to open)"
 msgstr "Palaist lietotni (ar neobligāti atveramām datnēm)"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:57
-msgid "APPID [FILE...]"
-msgstr "LIETID [DATNE...]"
+#| msgid "APPID [FILE...]"
+msgid "APPID [FILE…]"
+msgstr "LIETID [DATNE…]"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:59
 msgid "Activate an action"
@@ -116,8 +118,8 @@ msgstr "Komanda, lai drukātu detalizētu palīdzību priekš"
 msgid "Application identifier in D-Bus format (eg: org.example.viewer)"
 msgstr "Lietotnes identifikators D-Bus formātā(piemēram: org.example.viewer)"
 
-#: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:622
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:628 ../gio/glib-compile-resources.c:654
+#: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:665
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:671 ../gio/glib-compile-resources.c:698
 #: ../gio/gresource-tool.c:495 ../gio/gresource-tool.c:561
 msgid "FILE"
 msgstr "DATNE"
@@ -162,9 +164,10 @@ msgstr "Lietošana:\n"
 msgid "Arguments:\n"
 msgstr "Argumenti:\n"
 
-#: ../gio/gapplication-tool.c:133 ../gio/gio-tool.c:206
-msgid "[ARGS...]"
-msgstr "[PARAM...]"
+#: ../gio/gapplication-tool.c:133
+#| msgid "[ARGS...]"
+msgid "[ARGS…]"
+msgstr "[ARG…]"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:134
 #, c-format
@@ -174,8 +177,11 @@ msgstr "Komandas:\n"
 #. Translators: do not translate 'help', but please translate 'COMMAND'.
 #: ../gio/gapplication-tool.c:146
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Use '%s help COMMAND' to get detailed help.\n"
+#| "\n"
 msgid ""
-"Use '%s help COMMAND' to get detailed help.\n"
+"Use “%s help COMMAND” to get detailed help.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Lietojiet “%s help KOMANDA”, lai iegūtu detalizētu palīdzību.\n"
@@ -192,14 +198,18 @@ msgstr ""
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:171
 #, c-format
-msgid "invalid application id: '%s'\n"
+#| msgid "invalid application id: '%s'\n"
+msgid "invalid application id: “%s”\n"
 msgstr "nederīgs lietotnes id — “%s”\n"
 
 #. Translators: %s is replaced with a command name like 'list-actions'
 #: ../gio/gapplication-tool.c:182
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "'%s' takes no arguments\n"
+#| "\n"
 msgid ""
-"'%s' takes no arguments\n"
+"“%s” takes no arguments\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "“%s” nepieņem argumentus\n"
@@ -222,9 +232,12 @@ msgstr "darbības nosaukumam ir jābūt dotam pēc lietotnes id\n"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:325
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "invalid action name: '%s'\n"
+#| "action names must consist of only alphanumerics, '-' and '.'\n"
 msgid ""
-"invalid action name: '%s'\n"
-"action names must consist of only alphanumerics, '-' and '.'\n"
+"invalid action name: “%s”\n"
+"action names must consist of only alphanumerics, “-” and “.”\n"
 msgstr ""
 "nederīgs darbības nosaukums — “%s”\n"
 "darbības nosaukumā var būt tikai burti, cipari, “-” un “.”\n"
@@ -317,19 +330,21 @@ msgstr "Nepareiza baitu secība konversijas ievadē"
 msgid "Error during conversion: %s"
 msgstr "Kļūda, konversējot — %s"
 
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:1078
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:1085
 msgid "Cancellable initialization not supported"
 msgstr "Atceļama inicializācija nav atbalstīta"
 
 #: ../gio/gcharsetconverter.c:454 ../glib/gconvert.c:321
 #: ../glib/giochannel.c:1384
 #, c-format
-msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
+#| msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
+msgid "Conversion from character set “%s” to “%s” is not supported"
 msgstr "Pārveidošana no rakstzīmju kopas “%s” uz “%s” nav atbalstīta"
 
 #: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:325
 #, c-format
-msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
+#| msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
+msgid "Could not open converter from “%s” to “%s”"
 msgstr "Nevarēja atvērt pārveidotāju no “%s” uz “%s”"
 
 #: ../gio/gcontenttype.c:335
@@ -366,159 +381,189 @@ msgstr "Šajā OS nevar viltot akreditācijas datus"
 msgid "Unexpected early end-of-stream"
 msgstr "Negaidīti agras plūsmas beigas"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:153 ../gio/gdbusaddress.c:241
-#: ../gio/gdbusaddress.c:322
+#: ../gio/gdbusaddress.c:155 ../gio/gdbusaddress.c:243
+#: ../gio/gdbusaddress.c:324
 #, c-format
-msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
+#| msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
+msgid "Unsupported key “%s” in address entry “%s”"
 msgstr "Neatbalstīta atslēga “%s” adreses ierakstā “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:180
+#: ../gio/gdbusaddress.c:182
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract "
+#| "keys)"
 msgid ""
-"Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
+"Address “%s” is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
 msgstr ""
 "Adrese “%s” ir nederīga (vajag tieši vienu ceļu, pagaidu mapi vai abstraktas "
 "atslēgas)"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:193
+#: ../gio/gdbusaddress.c:195
 #, c-format
-msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
+#| msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
+msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry “%s”"
 msgstr "Bezjēdzīgas atslēgu/vērtību pāru kombinācijas adrešu ierakstā “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
+#: ../gio/gdbusaddress.c:258 ../gio/gdbusaddress.c:339
 #, c-format
-msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
+#| msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
+msgid "Error in address “%s” — the port attribute is malformed"
 msgstr "Kļūda adresē “%s” — porta atribūts ir slikti noformēts"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:267 ../gio/gdbusaddress.c:348
+#: ../gio/gdbusaddress.c:269 ../gio/gdbusaddress.c:350
 #, c-format
-msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
+#| msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
+msgid "Error in address “%s” — the family attribute is malformed"
 msgstr "Kļūda adresē “%s” — saimes atribūts ir slikti noformēts"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:457
+#: ../gio/gdbusaddress.c:460
 #, c-format
-msgid "Address element '%s' does not contain a colon (:)"
+#| msgid "Address element '%s' does not contain a colon (:)"
+msgid "Address element “%s” does not contain a colon (:)"
 msgstr "Adreses elements “%s” nesatur kolu (:)"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:478
+#: ../gio/gdbusaddress.c:481
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s' does not contain an "
+#| "equal sign"
 msgid ""
-"Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s' does not contain an equal "
+"Key/Value pair %d, “%s”, in address element “%s” does not contain an equal "
 "sign"
 msgstr ""
 "Atslēgas/vērtības pāris %d, “%s”, adreses elementā “%s”, nesatur vienādības "
 "zīmi"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:492
+#: ../gio/gdbusaddress.c:495
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address "
+#| "element '%s'"
 msgid ""
-"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address element "
-"'%s'"
+"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, “%s”, in address element "
+"“%s”"
 msgstr ""
 "Kļūda, noņemot atsoli atslēgai vai vērtībai atslēga/vērtība pārī %d. “%s”, "
 "adreses elementā “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:570
+#: ../gio/gdbusaddress.c:573
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the "
+#| "keys 'path' or 'abstract' to be set"
 msgid ""
-"Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
-"'path' or 'abstract' to be set"
+"Error in address “%s” — the unix transport requires exactly one of the keys "
+"“path” or “abstract” to be set"
 msgstr ""
 "Kļūda adresē “%s” — unix transportam nepieciešams iestatīt tieši vienu "
 "atslēgu “path” vai “abstract”"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:606
+#: ../gio/gdbusaddress.c:609
 #, c-format
-msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
+#| msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
+msgid "Error in address “%s” — the host attribute is missing or malformed"
 msgstr "Kļūda adresē “%s” — trūkst vai slikti noformēts resursdatora atribūts"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:620
+#: ../gio/gdbusaddress.c:623
 #, c-format
-msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
+#| msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
+msgid "Error in address “%s” — the port attribute is missing or malformed"
 msgstr "Kļūda adresē “%s” — trūkst vai slikti noformēts porta atribūts"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:634
+#: ../gio/gdbusaddress.c:637
 #, c-format
-msgid "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
+#| msgid ""
+#| "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
+msgid "Error in address “%s” — the noncefile attribute is missing or malformed"
 msgstr "Kļūda adresē “%s” — trūkst vai slikti noformēts noncefile atribūts"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:655
+#: ../gio/gdbusaddress.c:658
 msgid "Error auto-launching: "
 msgstr "Kļūda, automātiski palaižot: "
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:663
+#: ../gio/gdbusaddress.c:666
 #, c-format
-msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
+#| msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
+msgid "Unknown or unsupported transport “%s” for address “%s”"
 msgstr "Nezināms vai neatbalstīts transports “%s” adresei “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:699
+#: ../gio/gdbusaddress.c:702
 #, c-format
-msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
+#| msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
+msgid "Error opening nonce file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, atverot nonce datni “%s” — %s"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:717
+#: ../gio/gdbusaddress.c:720
 #, c-format
-msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
+#| msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
+msgid "Error reading from nonce file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, nolasot no nonce datnes “%s” — %s"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:726
+#: ../gio/gdbusaddress.c:729
 #, c-format
-msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
+#| msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
+msgid "Error reading from nonce file “%s”, expected 16 bytes, got %d"
 msgstr "Kļūda, nolasot no nonce datnes “%s” — gaidīja 16 baitus, saņēma %d"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:744
+#: ../gio/gdbusaddress.c:747
 #, c-format
-msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
+#| msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
+msgid "Error writing contents of nonce file “%s” to stream:"
 msgstr "Kļūda, rakstot nonce datnes “%s” saturu uz straumi:"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:951
+#: ../gio/gdbusaddress.c:956
 msgid "The given address is empty"
 msgstr "Dotā adrese ir tukša"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1064
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1069
 #, c-format
 msgid "Cannot spawn a message bus when setuid"
 msgstr "Nevar izveidot ziņojumu kopni, kad veic machine-id"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1071
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1076
 msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
 msgstr "Nevar izveidot ziņojumu kopni bez machine-id: "
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1078
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1083
 #, c-format
 msgid "Cannot autolaunch D-Bus without X11 $DISPLAY"
 msgstr "Nevar automātiski palaist D-Bus bez X11 $DISPLAY"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1120
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1125
 #, c-format
-msgid "Error spawning command line '%s': "
+#| msgid "Error spawning command line '%s': "
+msgid "Error spawning command line “%s”: "
 msgstr "Kļūda, izveidojot komandrindu “%s”: "
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1337
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1342
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
 msgstr "(Ievadiet jebkuru rakstzīmi, lai aizvērtu šo logu)\n"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1489
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1496
 #, c-format
 msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
 msgstr "Sesijas dbus nav palaists un automātiskā palaišana cieta neveiksmi"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1500
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1507
 #, c-format
 msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
 msgstr "Nevar noteikt sesijas kopnes adresi (nav implementēts šai OS)"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1635 ../gio/gdbusconnection.c:7133
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1645
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
+#| "variable - unknown value '%s'"
 msgid ""
 "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
-"- unknown value '%s'"
+"— unknown value “%s”"
 msgstr ""
 "Nevar noteikt kopnes adresi no DBUS_STARTER_BUS_TYPE vides mainīgā — "
 "nezināma vērtība “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1644 ../gio/gdbusconnection.c:7142
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1654 ../gio/gdbusconnection.c:7144
 msgid ""
 "Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
 "variable is not set"
@@ -526,7 +571,7 @@ msgstr ""
 "Nevar noteikt kopnes adresi, jo DBUS_STARTER_BUS_TYPE vides mainīgais nav "
 "iestatīts"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1654
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1664
 #, c-format
 msgid "Unknown bus type %d"
 msgstr "Nezināms kopnes tips %d"
@@ -547,86 +592,105 @@ msgstr ""
 "Izsmelti visi pieejamie autentifikācijas mehānismi (mēģināti: %s) (pieejami: "
 "%s)"
 
-#: ../gio/gdbusauth.c:1173
+#: ../gio/gdbusauth.c:1174
 msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
 msgstr "Atcelts caur GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:261
 #, c-format
-msgid "Error when getting information for directory '%s': %s"
+#| msgid "Error when getting information for directory '%s': %s"
+msgid "Error when getting information for directory “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, saņemot informāciju par mapi “%s” — %s"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:273
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
 msgid ""
-"Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
+"Permissions on directory “%s” are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
 msgstr ""
 "Atļaujas mapei “%s” ir slikti formatētas. Gaidīja režīmu 0700, saņēma 0%o"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:294
 #, c-format
-msgid "Error creating directory '%s': %s"
-msgstr "Kļūda, veidojot mapi “%s” — %s"
+#| msgid "Error creating directory %s: %s"
+msgid "Error creating directory “%s”: %s"
+msgstr "Kļūda, veidojot direktoriju “%s” — %s"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:377
 #, c-format
-msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
+#| msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
+msgid "Error opening keyring “%s” for reading: "
 msgstr "Kļūda, atverot atslēgu saišķi “%s” lasīšanai: "
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:401 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:714
 #, c-format
-msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
+#| msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
+msgid "Line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
 msgstr "Rinda %d atslēgu saišķim “%s” ar saturu “%s” ir slikti formatēts"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:415 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:728
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is "
+#| "malformed"
 msgid ""
-"First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
+"First token of line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
 msgstr ""
 "Pirmais marķieris rindai %d atslēgu saišķim “%s” ar saturu “%s” ir slikti "
 "formatēts"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:430 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:742
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is "
+#| "malformed"
 msgid ""
-"Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
+"Second token of line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
 msgstr ""
 "Otrais marķieris rindai %d atslēgu saišķim “%s” ar saturu “%s” ir slikti "
 "formatēts"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:454
 #, c-format
-msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
+#| msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
+msgid "Didn’t find cookie with id %d in the keyring at “%s”"
 msgstr "Neatrada sīkdatni ar id %d atslēgu saišķī “%s”"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:532
 #, c-format
-msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
+#| msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
+msgid "Error deleting stale lock file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, dzēšot neesošu slēgšanas datni “%s” — %s"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:564
 #, c-format
-msgid "Error creating lock file '%s': %s"
+#| msgid "Error creating lock file '%s': %s"
+msgid "Error creating lock file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, veidojot slēgšanas datni “%s” — %s"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:594
 #, c-format
-msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
+#| msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
+msgid "Error closing (unlinked) lock file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, aizverot (atsaitējot) slēgšanas datni “%s” — %s"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:604
 #, c-format
-msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
+#| msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
+msgid "Error unlinking lock file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, atsaitējot slēgšanas datni “%s” — %s"
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:681
 #, c-format
-msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
+#| msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
+msgid "Error opening keyring “%s” for writing: "
 msgstr "Kļūda, atverot atslēgu saišķi “%s” rakstīšanai: "
 
 #: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:878
 #, c-format
-msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
+#| msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
+msgid "(Additionally, releasing the lock for “%s” also failed: %s) "
 msgstr "(Un vēl, “%s” slēguma atbrīvošana neizdevās — %s) "
 
 #: ../gio/gdbusconnection.c:612 ../gio/gdbusconnection.c:2377
@@ -644,87 +708,96 @@ msgstr ""
 "Sastapās ar neatbalstītiem slēdžiem (flag), veidojot klienta puses "
 "savienojumu"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4109 ../gio/gdbusconnection.c:4456
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4111 ../gio/gdbusconnection.c:4458
 #, c-format
 msgid ""
 "No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
 msgstr ""
 "Nav tādas saskarnes “org.freedesktop.DBus.Properties” uz objekta ceļa %s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4251
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4253
 #, c-format
 msgid "No such property '%s'"
 msgstr "Nav tādas īpašības “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4263
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4265
 #, c-format
 msgid "Property '%s' is not readable"
 msgstr "Īpašība “%s” nav lasāma"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4274
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4276
 #, c-format
 msgid "Property '%s' is not writable"
 msgstr "Īpašība “%s” nav rakstāma"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4294
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4296
 #, c-format
 msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
 msgstr "Kļūda, iestatot īpašību “%s” — gaidīja tipu “%s”, bet saņēma “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4399 ../gio/gdbusconnection.c:6573
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4401 ../gio/gdbusconnection.c:6575
 #, c-format
 msgid "No such interface '%s'"
 msgstr "Nav tādas saskarnes “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4607
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4609
 msgid "No such interface"
 msgstr "Nav tādas saskarnes"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4825 ../gio/gdbusconnection.c:7082
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4827 ../gio/gdbusconnection.c:7084
 #, c-format
 msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
 msgstr "Nav tādas saskarnes “%s” uz objekta ceļa %s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4923
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4925
 #, c-format
 msgid "No such method '%s'"
 msgstr "Nav tādas metodes “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4954
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4956
 #, c-format
 msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
 msgstr "Ziņojuma tips “%s” neatbilda gaidītajam tipam “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5152
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5154
 #, c-format
 msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
 msgstr "Objekts jau ir eksportēts saskarnei %s pie %s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5378
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5380
 #, c-format
 msgid "Unable to retrieve property %s.%s"
 msgstr "Nevar saņemt īpašību %s.%s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5434
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5436
 #, c-format
 msgid "Unable to set property %s.%s"
 msgstr "Nevar iestatīt īpašību %s.%s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5610
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5612
 #, c-format
 msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
 msgstr "Metode “%s” atgrieza tipu “%s”, bet gaidīja “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:6684
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6686
 #, c-format
 msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
 msgstr "Metode “%s” uz saskarnes “%s” ar parakstu “%s” neeksistē"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:6805
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6807
 #, c-format
 msgid "A subtree is already exported for %s"
 msgstr "%s apakškoks jau ir eksportēts "
 
+#: ../gio/gdbusconnection.c:7135
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
+"- unknown value '%s'"
+msgstr ""
+"Nevar noteikt kopnes adresi no DBUS_STARTER_BUS_TYPE vides mainīgā — "
+"nezināma vērtība “%s”"
+
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1244
 msgid "type is INVALID"
 msgstr "tips ir INVALID"
@@ -771,26 +844,33 @@ msgstr[2] "Vēlējās lasīt %lu baitus, bet saņēma %lu"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1369
 #, c-format
-msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
+#| msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
+msgid "Expected NUL byte after the string “%s” but found byte %d"
 msgstr "Gaidīja NUL baitu pēc virknes “%s”, bet atrada baitu %d"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1388
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
+#| "(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was "
+#| "'%s'"
 msgid ""
 "Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
-"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was '%s'"
+"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was “%s”"
 msgstr ""
 "Gaidīja derīgu UTF-8 virkni, bet atrada nederīgus baitus pie baitu nobīdes "
 "%d (virknes garums ir %d). Derīgā UTF-8 virkne līdz tai vietai bija “%s”"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1587
 #, c-format
-msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
+#| msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
+msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus object path"
 msgstr "Parsētā vērtība “%s” nav derīgs D-Bus objekta ceļš"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1609
 #, c-format
-msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
+#| msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
+msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature"
 msgstr "Parsētā vērtība “%s” nav derīgs D-Bus objekta paraksts"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1656
@@ -811,8 +891,11 @@ msgstr[2] ""
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1676
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Encountered array of type 'a%c', expected to have a length a multiple of "
+#| "%u bytes, but found to be %u bytes in length"
 msgid ""
-"Encountered array of type 'a%c', expected to have a length a multiple of %u "
+"Encountered array of type “a%c”, expected to have a length a multiple of %u "
 "bytes, but found to be %u bytes in length"
 msgstr ""
 "Saskārās ar masīvu, kam tips ir “a%c”, kura garumam vajadzētu dalīties ar %u "
@@ -820,23 +903,30 @@ msgstr ""
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1843
 #, c-format
-msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
+#| msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
+msgid "Parsed value “%s” for variant is not a valid D-Bus signature"
 msgstr "Parsētā vērtība “%s” variantam nav derīgs D-Bus paraksts"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:1867
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire "
+#| "format"
 msgid ""
-"Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
+"Error deserializing GVariant with type string “%s” from the D-Bus wire format"
 msgstr ""
 "Kļūda, deserializējot GVariant ar tipa virkni “%s” no D-Bus vadu formāta"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2051
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found "
+#| "value 0x%02x"
 msgid ""
-"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
+"Invalid endianness value. Expected 0x6c (“l”) or 0x42 (“B”) but found value "
 "0x%02x"
 msgstr ""
-"Nederīga secības (endian) vērtība. Gaidīja 0x6c ('l') vai 0x42 ('B'), bet "
+"Nederīga secības (endian) vērtība. Gaidīja 0x6c (“l”) vai 0x42 (“B”), bet "
 "atrada vērību 0x%02x"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2064
@@ -846,13 +936,15 @@ msgstr "Nederīga lielā protokola vērtība. Gaidīja 1, bet saņēma %d"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2120
 #, c-format
-msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
+#| msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
+msgid "Signature header with signature “%s” found but message body is empty"
 msgstr ""
 "Paraksta galvene ar parakstu “%s” atrasta, bet vēstules pamatteksts ir tukšs"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2134
 #, c-format
-msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
+#| msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
+msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature (for body)"
 msgstr "Parsētā vērtība “%s” nav derīgs D-Bus paraksts (pamattekstam)"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2164
@@ -872,8 +964,10 @@ msgstr "Nevar deserializēt ziņojumu: "
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2515
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
 msgid ""
-"Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
+"Error serializing GVariant with type string “%s” to the D-Bus wire format"
 msgstr "Kļūda, serializējot GVariant ar tipa virkni “%s” uz D-Bus vadu formātu"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2652
@@ -891,26 +985,32 @@ msgstr "Nevar serializēt ziņojumu: "
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2704
 #, c-format
-msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
+#| msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
+msgid "Message body has signature “%s” but there is no signature header"
 msgstr "Ziņojuma pamattekstam ir paraksts “%s”, bet nav paraksta galvenes"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2714
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Message body has type signature '%s' but signature in the header field is "
+#| "'%s'"
 msgid ""
-"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is "
-"'%s'"
+"Message body has type signature “%s” but signature in the header field is "
+"“%s”"
 msgstr ""
 "Vēstules pamattekstam ir tipa paraksts “%s”, bet paraksts galvenes laukā ir "
 "“%s”"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:2730
 #, c-format
-msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
+#| msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
+msgid "Message body is empty but signature in the header field is “(%s)”"
 msgstr "Ziņojuma pamatteksts ir tukšs, bet paraksta galvenes lauks ir “(%s)”"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:3283
 #, c-format
-msgid "Error return with body of type '%s'"
+#| msgid "Error return with body of type '%s'"
+msgid "Error return with body of type “%s”"
 msgstr "Kļūdas atgriešana ar pamattekstu ar tipu “%s”"
 
 #: ../gio/gdbusmessage.c:3291
@@ -944,31 +1044,43 @@ msgstr ""
 "Nevar izsaukt metodi; starpnieks ir labi zināmam nosaukumam bez īpašnieka un "
 "starpnieks tika veidots ar G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START slēdzi (flag)"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:708
+#: ../gio/gdbusserver.c:709
 msgid "Abstract name space not supported"
 msgstr "Abstraktas vārdu telpas nav atbalstītas"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:795
+#: ../gio/gdbusserver.c:796
 msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
 msgstr "Nevar norādīt nonce datni, kad veido serveri"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:873
+#: ../gio/gdbusserver.c:874
 #, c-format
-msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
+#| msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
+msgid "Error writing nonce file at “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, rakstot nonce datni pie “%s” — %s"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:1044
+#: ../gio/gdbusserver.c:1045
 #, c-format
-msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
+#| msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
+msgid "The string “%s” is not a valid D-Bus GUID"
 msgstr "Virkne “%s” nav derīga D-Bus GUID"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:1084
+#: ../gio/gdbusserver.c:1085
 #, c-format
-msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
+#| msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
+msgid "Cannot listen on unsupported transport “%s”"
 msgstr "Nevar klausīties uz neatbalstīta transporta “%s”"
 
 #: ../gio/gdbus-tool.c:95
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Commands:\n"
+#| " help     Shows this information\n"
+#| " introspect  Introspect a remote object\n"
+#| " monitor   Monitor a remote object\n"
+#| " call     Invoke a method on a remote object\n"
+#| " emit     Emit a signal\n"
+#| "\n"
+#| "Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
 msgid ""
 "Commands:\n"
 " help     Shows this information\n"
@@ -977,7 +1089,7 @@ msgid ""
 " call     Invoke a method on a remote object\n"
 " emit     Emit a signal\n"
 "\n"
-"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
+"Use “%s COMMAND --help” to get help on each command.\n"
 msgstr ""
 "Komandas:\n"
 " help     Rāda šo informāciju\n"
@@ -1037,16 +1149,21 @@ msgstr "Norādīti vairāki savienojuma galapunkti"
 
 #: ../gio/gdbus-tool.c:471
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
 msgid ""
-"Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
+"Warning: According to introspection data, interface “%s” does not exist\n"
 msgstr ""
 "Brīdinājums — spriežot pēc introspekcijas datiem, saskarne “%s” neeksistē\n"
 
 #: ../gio/gdbus-tool.c:480
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on "
+#| "interface '%s'\n"
 msgid ""
-"Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on "
-"interface '%s'\n"
+"Warning: According to introspection data, method “%s” does not exist on "
+"interface “%s”\n"
 msgstr ""
 "Brīdinājums — spriežot pēc introspekcijas datiem, metode “%s” neeksistē uz "
 "saskarnes “%s”\n"
@@ -1162,12 +1279,14 @@ msgstr "Kļūda — nav norādīts metodes nosaukums\n"
 
 #: ../gio/gdbus-tool.c:950
 #, c-format
-msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
+#| msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
+msgid "Error: Method name “%s” is invalid\n"
 msgstr "Kļūda — metodes nosaukums “%s” nav derīgs\n"
 
 #: ../gio/gdbus-tool.c:1028
 #, c-format
-msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
+#| msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
+msgid "Error parsing parameter %d of type “%s”: %s\n"
 msgstr "Kļūda, parsējot parametru %d ar tipu “%s” — %s\n"
 
 #: ../gio/gdbus-tool.c:1472
@@ -1206,63 +1325,72 @@ msgstr "Objekta ceļš uz pārraugu"
 msgid "Monitor a remote object."
 msgstr "Pārraudzīt attālinātu objektu."
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1994 ../gio/gdesktopappinfo.c:4501
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1997 ../gio/gdesktopappinfo.c:4504
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Nenosaukts"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2404
-msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2407
+#| msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
+msgid "Desktop file didn’t specify Exec field"
 msgstr "Darbvirsmas datne nenorādīja Exec lauku"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2689
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2692
 msgid "Unable to find terminal required for application"
 msgstr "Nevarēja atrast termināli, kas ir nepieciešams lietotnei"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3097
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3100
 #, c-format
-msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
+#| msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
+msgid "Can’t create user application configuration folder %s: %s"
 msgstr "Nevar izveidot lietotāja lietotnes konfigurācijas mapi %s — %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3101
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3104
 #, c-format
-msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
+#| msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
+msgid "Can’t create user MIME configuration folder %s: %s"
 msgstr "Nevar izveidot lietotāja MIME konfigurācijas mapi %s — %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3341 ../gio/gdesktopappinfo.c:3365
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3344 ../gio/gdesktopappinfo.c:3368
 msgid "Application information lacks an identifier"
 msgstr "Lietotnes informācijai trūkst identifikatora"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3599
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3602
 #, c-format
-msgid "Can't create user desktop file %s"
+#| msgid "Can't create user desktop file %s"
+msgid "Can’t create user desktop file %s"
 msgstr "Nevar izveidot lietotāja darbvirsmas datni %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3733
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3736
 #, c-format
 msgid "Custom definition for %s"
 msgstr "Pielāgotas %s definīcijas"
 
 #: ../gio/gdrive.c:417
-msgid "drive doesn't implement eject"
+#| msgid "drive doesn't implement eject"
+msgid "drive doesn’t implement eject"
 msgstr "dzinis neatbalsta izgrūšanu"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for drive objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
 #: ../gio/gdrive.c:495
-msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
+#| msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
+msgid "drive doesn’t implement eject or eject_with_operation"
 msgstr "dzinis neatbalsta izgrūšanu vai eject_with_operation"
 
 #: ../gio/gdrive.c:571
-msgid "drive doesn't implement polling for media"
+#| msgid "drive doesn't implement polling for media"
+msgid "drive doesn’t implement polling for media"
 msgstr "dzinis neatbalsta medija aptauju"
 
 #: ../gio/gdrive.c:776
-msgid "drive doesn't implement start"
+#| msgid "drive doesn't implement start"
+msgid "drive doesn’t implement start"
 msgstr "dzinis neatbalsta startēšanu"
 
 #: ../gio/gdrive.c:878
-msgid "drive doesn't implement stop"
+#| msgid "drive doesn't implement stop"
+msgid "drive doesn’t implement stop"
 msgstr "dzinis neatbalsta apturēšanu"
 
 #: ../gio/gdummytlsbackend.c:195 ../gio/gdummytlsbackend.c:317
@@ -1276,7 +1404,8 @@ msgstr "DTLS atbalsts nav pieejams"
 
 #: ../gio/gemblem.c:323
 #, c-format
-msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
+#| msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
+msgid "Can’t handle version %d of GEmblem encoding"
 msgstr "Nevar apstrādāt GEmblem versijas %d kodējumu"
 
 #: ../gio/gemblem.c:333
@@ -1286,7 +1415,8 @@ msgstr "Vairāki slikti formēti marķieri (%d) GEmblem kodējumā"
 
 #: ../gio/gemblemedicon.c:362
 #, c-format
-msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
+#| msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
+msgid "Can’t handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
 msgstr "Nevar apstrādāt GEmblemedIcon versijas %d kodējumu"
 
 #: ../gio/gemblemedicon.c:372
@@ -1301,11 +1431,11 @@ msgstr "Gaidīja GEmblem priekš GEmblemedIcon"
 #: ../gio/gfile.c:969 ../gio/gfile.c:1207 ../gio/gfile.c:1345
 #: ../gio/gfile.c:1583 ../gio/gfile.c:1638 ../gio/gfile.c:1696
 #: ../gio/gfile.c:1780 ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:1901
-#: ../gio/gfile.c:1956 ../gio/gfile.c:3604 ../gio/gfile.c:3659
-#: ../gio/gfile.c:3895 ../gio/gfile.c:3937 ../gio/gfile.c:4405
-#: ../gio/gfile.c:4816 ../gio/gfile.c:4901 ../gio/gfile.c:4991
-#: ../gio/gfile.c:5088 ../gio/gfile.c:5175 ../gio/gfile.c:5276
-#: ../gio/gfile.c:7817 ../gio/gfile.c:7907 ../gio/gfile.c:7991
+#: ../gio/gfile.c:1956 ../gio/gfile.c:3609 ../gio/gfile.c:3664
+#: ../gio/gfile.c:3900 ../gio/gfile.c:3942 ../gio/gfile.c:4410
+#: ../gio/gfile.c:4821 ../gio/gfile.c:4906 ../gio/gfile.c:4996
+#: ../gio/gfile.c:5093 ../gio/gfile.c:5180 ../gio/gfile.c:5281
+#: ../gio/gfile.c:7822 ../gio/gfile.c:7912 ../gio/gfile.c:7996
 #: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:437
 msgid "Operation not supported"
 msgstr "Darbība nav atbalstīta"
@@ -1318,12 +1448,14 @@ msgstr "Darbība nav atbalstīta"
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "Saturošais montējums neeksistē"
 
-#: ../gio/gfile.c:2515 ../gio/glocalfile.c:2374
-msgid "Can't copy over directory"
+#: ../gio/gfile.c:2515 ../gio/glocalfile.c:2375
+#| msgid "Can't copy over directory"
+msgid "Can’t copy over directory"
 msgstr "Nevar kopēt virsū mapei"
 
 #: ../gio/gfile.c:2575
-msgid "Can't copy directory over directory"
+#| msgid "Can't copy directory over directory"
+msgid "Can’t copy directory over directory"
 msgstr "Nevar uzkopēt mapi virsū mapei"
 
 #: ../gio/gfile.c:2583
@@ -1331,52 +1463,57 @@ msgid "Target file exists"
 msgstr "Mērķa datne eksistē"
 
 #: ../gio/gfile.c:2602
-msgid "Can't recursively copy directory"
+#| msgid "Can't recursively copy directory"
+msgid "Can’t recursively copy directory"
 msgstr "Nevar rekursīvi kopēt mapi"
 
-#: ../gio/gfile.c:2884
+#: ../gio/gfile.c:2889
 msgid "Splice not supported"
 msgstr "Splice nav atbalstīts"
 
-#: ../gio/gfile.c:2888
+#: ../gio/gfile.c:2893
 #, c-format
 msgid "Error splicing file: %s"
 msgstr "Kļūda, datnei veicot splice — %s"
 
-#: ../gio/gfile.c:3019
+#: ../gio/gfile.c:3024
 msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
 msgstr "Kopēšana (reflink/clone) starp montētiem sējumiem nav atbalstīta"
 
-#: ../gio/gfile.c:3023
+#: ../gio/gfile.c:3028
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
 msgstr "Kopēšana (reflink/clone) nav atbalstīta vai nav derīga"
 
-#: ../gio/gfile.c:3028
-msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
+#: ../gio/gfile.c:3033
+#| msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
+msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn’t work"
 msgstr "Kopēšana (reflink/clone) nav atbalstīta vai nenostrādāja"
 
-#: ../gio/gfile.c:3091
-msgid "Can't copy special file"
+#: ../gio/gfile.c:3096
+#| msgid "Can't copy special file"
+msgid "Can’t copy special file"
 msgstr "Nevar kopēt īpašu datni"
 
-#: ../gio/gfile.c:3885
+#: ../gio/gfile.c:3890
 msgid "Invalid symlink value given"
 msgstr "Ir dota nederīga simboliskās saites vērtība"
 
-#: ../gio/gfile.c:4046
+#: ../gio/gfile.c:4051
 msgid "Trash not supported"
 msgstr "Miskaste nav atbalstīta"
 
-#: ../gio/gfile.c:4158
+#: ../gio/gfile.c:4163
 #, c-format
-msgid "File names cannot contain '%c'"
+#| msgid "File names cannot contain '%c'"
+msgid "File names cannot contain “%c”"
 msgstr "Datņu nosaukums nevar saturēt “%c”"
 
-#: ../gio/gfile.c:6604 ../gio/gvolume.c:363
-msgid "volume doesn't implement mount"
+#: ../gio/gfile.c:6609 ../gio/gvolume.c:363
+#| msgid "volume doesn't implement mount"
+msgid "volume doesn’t implement mount"
 msgstr "sējums neatbalsta montēšanu"
 
-#: ../gio/gfile.c:6713
+#: ../gio/gfile.c:6718
 msgid "No application is registered as handling this file"
 msgstr "Neviena lietotne nav reģistrēta, kā šo datni apstrādājoša"
 
@@ -1395,7 +1532,8 @@ msgstr "Datņu skaitītājs jau ir aizvērts"
 
 #: ../gio/gfileicon.c:236
 #, c-format
-msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
+#| msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
+msgid "Can’t handle version %d of GFileIcon encoding"
 msgstr "Nevar apstrādāt GFileIcon versijas %d kodējumu"
 
 #: ../gio/gfileicon.c:246
@@ -1405,7 +1543,8 @@ msgstr "Slikti formēti GFileIcon ievades dati"
 #: ../gio/gfileinputstream.c:149 ../gio/gfileinputstream.c:394
 #: ../gio/gfileiostream.c:167 ../gio/gfileoutputstream.c:164
 #: ../gio/gfileoutputstream.c:497
-msgid "Stream doesn't support query_info"
+#| msgid "Stream doesn't support query_info"
+msgid "Stream doesn’t support query_info"
 msgstr "Plūsma neatbalsta query_info"
 
 #: ../gio/gfileinputstream.c:325 ../gio/gfileiostream.c:379
@@ -1421,28 +1560,33 @@ msgstr "Uz ievades plūsmas apraušana nav atbalstīta"
 msgid "Truncate not supported on stream"
 msgstr "Uz plūsmas apraušana nav atbalstīta"
 
-#: ../gio/ghttpproxy.c:136
+#: ../gio/ghttpproxy.c:91 ../gio/gresolver.c:410 ../gio/gresolver.c:476
+#: ../glib/gconvert.c:1726
+msgid "Invalid hostname"
+msgstr "Nepareizs resursdatora nosaukums"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:143
 msgid "Bad HTTP proxy reply"
 msgstr "Slikta HTTP starpnieka atbilde"
 
-#: ../gio/ghttpproxy.c:152
+#: ../gio/ghttpproxy.c:159
 msgid "HTTP proxy connection not allowed"
 msgstr "Nav atļauts savienojums ar HTTP starpnieku"
 
-#: ../gio/ghttpproxy.c:157
+#: ../gio/ghttpproxy.c:164
 msgid "HTTP proxy authentication failed"
 msgstr "Neizdevās autentificēšanās ar HTTP starpnieku"
 
-#: ../gio/ghttpproxy.c:160
+#: ../gio/ghttpproxy.c:167
 msgid "HTTP proxy authentication required"
 msgstr "Nepieciešama HTTP starpniekservera autentifikācija"
 
-#: ../gio/ghttpproxy.c:164
+#: ../gio/ghttpproxy.c:171
 #, c-format
 msgid "HTTP proxy connection failed: %i"
 msgstr "Neizdevās savienojums ar HTTP starpnieku: %i"
 
-#: ../gio/ghttpproxy.c:260
+#: ../gio/ghttpproxy.c:269
 msgid "HTTP proxy server closed connection unexpectedly."
 msgstr "HTTP starpniekserveris negaidīti aizvēra savienojumu."
 
@@ -1477,7 +1621,8 @@ msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
 msgstr "Tips %s nerealizē from_tokens() uz GIcon saskarnes"
 
 #: ../gio/gicon.c:461
-msgid "Can't handle the supplied version of the icon encoding"
+#| msgid "Can't handle the supplied version of the icon encoding"
+msgid "Can’t handle the supplied version of the icon encoding"
 msgstr "Nevar apstrādāt piegādāto ikonu kodējumu versiju"
 
 #: ../gio/ginetaddressmask.c:182
@@ -1495,11 +1640,12 @@ msgstr "Adresei ir biti, kas ir iestatīti pēc prefiksa garuma"
 
 #: ../gio/ginetaddressmask.c:300
 #, c-format
-msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
+#| msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
+msgid "Could not parse “%s” as IP address mask"
 msgstr "Neizdevās parsēt “%s” kā IP adreses masku"
 
 #: ../gio/ginetsocketaddress.c:203 ../gio/ginetsocketaddress.c:220
-#: ../gio/gnativesocketaddress.c:106 ../gio/gunixsocketaddress.c:216
+#: ../gio/gnativesocketaddress.c:106 ../gio/gunixsocketaddress.c:218
 msgid "Not enough space for socket address"
 msgstr "Nepietiek vietas ligzdas adresei"
 
@@ -1508,7 +1654,8 @@ msgid "Unsupported socket address"
 msgstr "Neatbalstīta soketa adrese"
 
 #: ../gio/ginputstream.c:188
-msgid "Input stream doesn't implement read"
+#| msgid "Input stream doesn't implement read"
+msgid "Input stream doesn’t implement read"
 msgstr "Ievades plūsma neatbalsta lasīšanu"
 
 #. Translators: This is an error you get if there is already an
@@ -1531,8 +1678,9 @@ msgid "Keep with file when moved"
 msgstr "Paturēt ar datni, kad pārvietots"
 
 #: ../gio/gio-tool.c:187
-msgid "'version' takes no arguments"
-msgstr "'version' nepieņem argumentus"
+#| msgid "'version' takes no arguments"
+msgid "“version” takes no arguments"
+msgstr "“version” nepieņem argumentus"
 
 #: ../gio/gio-tool.c:189 ../gio/gio-tool.c:205 ../glib/goption.c:857
 msgid "Usage:"
@@ -1542,6 +1690,10 @@ msgstr "Lietošana:"
 msgid "Print version information and exit."
 msgstr "Parādīt informāciju par versiju un iziet."
 
+#: ../gio/gio-tool.c:206
+msgid "[ARGS...]"
+msgstr "[PARAM...]"
+
 #: ../gio/gio-tool.c:208
 msgid "Commands:"
 msgstr "Komandas:"
@@ -1709,8 +1861,9 @@ msgstr "Mērķis %s nav mape"
 
 #: ../gio/gio-tool-copy.c:187 ../gio/gio-tool-move.c:181
 #, c-format
-msgid "%s: overwrite '%s'? "
-msgstr "%s: pārrakstīt \"%s\"? "
+#| msgid "%s: overwrite '%s'? "
+msgid "%s: overwrite “%s”? "
+msgstr "%s: pārrakstīt “%s”? "
 
 #: ../gio/gio-tool-info.c:34
 msgid "List writable attributes"
@@ -1729,7 +1882,8 @@ msgid "ATTRIBUTES"
 msgstr "ATRIBŪTI"
 
 #: ../gio/gio-tool-info.c:37 ../gio/gio-tool-list.c:38 ../gio/gio-tool-set.c:34
-msgid "Don't follow symbolic links"
+#| msgid "Don't follow symbolic links"
+msgid "Don’t follow symbolic links"
 msgstr "Nesekot simboliskajām saitēm"
 
 #: ../gio/gio-tool-info.c:75
@@ -1794,18 +1948,24 @@ msgid "Show information about locations."
 msgstr "Parādīt informāciju par atrašanās vietām."
 
 #: ../gio/gio-tool-info.c:285
+#| msgid ""
+#| "gio info is similar to the traditional ls utility, but using GIO\n"
+#| "locations instead of local files: for example, you can use something\n"
+#| "like smb://server/resource/file.txt as location. File attributes can\n"
+#| "be specified with their GIO name, e.g. standard::icon, or just by\n"
+#| "namespace, e.g. unix, or by '*', which matches all attributes"
 msgid ""
 "gio info is similar to the traditional ls utility, but using GIO\n"
 "locations instead of local files: for example, you can use something\n"
 "like smb://server/resource/file.txt as location. File attributes can\n"
 "be specified with their GIO name, e.g. standard::icon, or just by\n"
-"namespace, e.g. unix, or by '*', which matches all attributes"
+"namespace, e.g. unix, or by “*”, which matches all attributes"
 msgstr ""
 "gio info ir līdzīga tradicionālajai ls utilītprogrammai, bet lieto GIO\n"
 "atrašanās vietas, nevis lokālās datnes: piemēram, jūs varat lietot\n"
 "kaut ko līdzīgu smb://serveris/resurss/datne.txt kā atrašanās vietu.\n"
 "Datņu atribūti var tikt norādīti ar to GIO nosaukumu, piemēram,\n"
-"standard::icon, vai tikai ar vārdtelpu, piemēram, unix, vai ar \"*\", kurš\n"
+"standard::icon, vai tikai ar vārdtelpu, piemēram, unix, vai ar “*”, kurš\n"
 "atbilst visiem atribūtiem"
 
 #: ../gio/gio-tool-info.c:307 ../gio/gio-tool-mkdir.c:74
@@ -1870,13 +2030,15 @@ msgstr "Vajag norādīt vienu mime tipu un varbūt apdarinātāju"
 
 #: ../gio/gio-tool-mime.c:113
 #, c-format
-msgid "No default applications for '%s'\n"
+#| msgid "No default applications for '%s'\n"
+msgid "No default applications for “%s”\n"
 msgstr "Nav noklusētās lietotnes priekš “%s”\n"
 
 #: ../gio/gio-tool-mime.c:119
 #, c-format
-msgid "Default application for '%s': %s\n"
-msgstr "Noklusētā lietotne priekš \"'%s\" — %s\n"
+#| msgid "Default application for '%s': %s\n"
+msgid "Default application for “%s”: %s\n"
+msgstr "Noklusētā lietotne priekš “%s” — %s\n"
 
 #: ../gio/gio-tool-mime.c:124
 #, c-format
@@ -1900,14 +2062,15 @@ msgstr "Nav ieteikto lietotņu\n"
 
 #: ../gio/gio-tool-mime.c:159
 #, c-format
-msgid "Failed to load info for handler '%s'\n"
-msgstr "Neizdevās ielādēt informāciju priekš apdarinātāja \"%s\"\n"
+#| msgid "Failed to load info for handler '%s'\n"
+msgid "Failed to load info for handler “%s”\n"
+msgstr "Neizdevās ielādēt informāciju priekš apdarinātāja “%s”\n"
 
 #: ../gio/gio-tool-mime.c:165
 #, c-format
-msgid "Failed to set '%s' as the default handler for '%s': %s\n"
-msgstr ""
-"Neizdevās iestatīt \"%s\" kā noklusējuma apdarinātāju priekš “%s” — %s\n"
+#| msgid "Failed to set '%s' as the default handler for '%s': %s\n"
+msgid "Failed to set “%s” as the default handler for “%s”: %s\n"
+msgstr "Neizdevās iestatīt “%s” kā noklusējuma apdarinātāju priekš “%s” — %s\n"
 
 #: ../gio/gio-tool-mkdir.c:31
 msgid "Create parent directories"
@@ -1942,7 +2105,8 @@ msgstr ""
 "Pārraudzīt datni tieši (paziņo par izmaiņām, veiktām caur stingrajām saitēm)"
 
 #: ../gio/gio-tool-monitor.c:43
-msgid "Monitors a file directly, but doesn't report changes"
+#| msgid "Monitors a file directly, but doesn't report changes"
+msgid "Monitors a file directly, but doesn’t report changes"
 msgstr "Pārrauga datni tieši, bet neziņo par izmaiņām"
 
 #: ../gio/gio-tool-monitor.c:45
@@ -2053,7 +2217,8 @@ msgid "Mount or unmount the locations."
 msgstr "Montēt vai atmontēt atrašanās vietas."
 
 #: ../gio/gio-tool-move.c:42
-msgid "Don't use copy and delete fallback"
+#| msgid "Don't use copy and delete fallback"
+msgid "Don’t use copy and delete fallback"
 msgstr "Nelietot kopiju un dzēst apkāpšanos"
 
 #: ../gio/gio-tool-move.c:99
@@ -2241,17 +2406,20 @@ msgstr "Datne %s resursā parādās vairākas reizes"
 
 #: ../gio/glib-compile-resources.c:248
 #, c-format
-msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
+#| msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
+msgid "Failed to locate “%s” in any source directory"
 msgstr "Neizdevās atrast “%s” nevienā avotu mapē"
 
 #: ../gio/glib-compile-resources.c:259
 #, c-format
-msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
+#| msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
+msgid "Failed to locate “%s” in current directory"
 msgstr "Neizdevās atrast “%s” pašreizējā mapē"
 
 #: ../gio/glib-compile-resources.c:290
 #, c-format
-msgid "Unknown processing option \"%s\""
+#| msgid "Unknown processing option \"%s\""
+msgid "Unknown processing option “%s”"
 msgstr "Nezināma apstrādes opcija “%s”"
 
 #: ../gio/glib-compile-resources.c:308 ../gio/glib-compile-resources.c:354
@@ -2274,59 +2442,65 @@ msgstr "Kļūda, saspiežot datni %s"
 msgid "text may not appear inside <%s>"
 msgstr "teksts nevar atrasties iekš <%s>"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:621 ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:664 ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
 msgid "Show program version and exit"
 msgstr "Rādīt programmas versiju un iziet"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:622
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:665
 msgid "name of the output file"
 msgstr "izvades datnes nosaukums"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:623
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:666
 msgid ""
 "The directories where files are to be read from (default to current "
 "directory)"
 msgstr "Mapes, no kurām nolasīt datnes (pēc noklusējuma pašreizējā mape)"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:623 ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:666 ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2067
 msgid "DIRECTORY"
 msgstr "MAPE"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:624
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:667
 msgid ""
 "Generate output in the format selected for by the target filename extension"
 msgstr "Veidot izvadi, kas ir mērķa datnes nosaukuma paplašinājuma formātā"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:625
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:668
 msgid "Generate source header"
 msgstr "Veidot avota galveni"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:626
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:669
 msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
 msgstr "Veidot pirmkodu, ko izmantot, lai saistītu resursu datni jūsu kodā"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:627
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:670
 msgid "Generate dependency list"
 msgstr "Veidot atkarību sarakstu"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:628
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:671
 msgid "name of the dependency file to generate"
 msgstr "nosaukums atkarību datnei, kuru ģenerēt"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:629
-msgid "Don't automatically create and register resource"
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:672
+msgid "Include phony targets in the generated dependency file"
+msgstr "Iekļaut apšaubāmus (phony) mērķus ģenerētajā atkarību datnē"
+
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:673
+#| msgid "Don't automatically create and register resource"
+msgid "Don’t automatically create and register resource"
 msgstr "Resursu neveidot un nereģistrēt automātiski"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:630
-msgid "Don't export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:674
+#| msgid "Don't export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
+msgid "Don’t export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
 msgstr "Neeksportēt funkcijas; deklarēt tās G_GNUC_INTERNAL"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:631
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:675
 msgid "C identifier name used for the generated source code"
 msgstr "C identifikatora nosaukums veidotajam pirmkodam"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:657
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:701
 msgid ""
 "Compile a resource specification into a resource file.\n"
 "Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
@@ -2336,7 +2510,7 @@ msgstr ""
 "Resursu specifikācijas datnēm ir jābūt ar paplašinājumu .gresource.xml,\n"
 "un resursu datnēm jābūt ar paplašinājumu .gresource."
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:679
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:723
 #, c-format
 msgid "You should give exactly one file name\n"
 msgstr "Jums jānorāda tieši viens datnes nosaukums\n"
@@ -2608,133 +2782,140 @@ msgstr "neko nedarīt.\n"
 msgid "removed existing output file.\n"
 msgstr "izņēma esošo izvades datni.\n"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:642 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:420
+#: ../gio/glocalfile.c:643 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:420
 #, c-format
 msgid "Invalid filename %s"
 msgstr "Nederīgs datnes nosaukums %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1036
+#: ../gio/glocalfile.c:1037
 #, c-format
 msgid "Error getting filesystem info for %s: %s"
 msgstr "Kļūda, iegūstot datņu sistēmas informāciju priekš %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1175
+#. Translators: This is an error message when trying to find
+#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
+#. * exists.
+#.
+#: ../gio/glocalfile.c:1176
 #, c-format
 msgid "Containing mount for file %s not found"
 msgstr "Saturošais montējums priekš datnes %s nav atrasts"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1198
-msgid "Can't rename root directory"
+#: ../gio/glocalfile.c:1199
+#| msgid "Can't rename root directory"
+msgid "Can’t rename root directory"
 msgstr "Nevar pārsaukt saknes mapi"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1216 ../gio/glocalfile.c:1239
+#: ../gio/glocalfile.c:1217 ../gio/glocalfile.c:1240
 #, c-format
 msgid "Error renaming file %s: %s"
 msgstr "Kļūda, pārsaucot datni %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1223
-msgid "Can't rename file, filename already exists"
+#: ../gio/glocalfile.c:1224
+#| msgid "Can't rename file, filename already exists"
+msgid "Can’t rename file, filename already exists"
 msgstr "Nevar pārsaukt datni; datnes nosaukums jau eksistē"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1236 ../gio/glocalfile.c:2250 ../gio/glocalfile.c:2278
-#: ../gio/glocalfile.c:2435 ../gio/glocalfileoutputstream.c:549
+#: ../gio/glocalfile.c:1237 ../gio/glocalfile.c:2251 ../gio/glocalfile.c:2279
+#: ../gio/glocalfile.c:2436 ../gio/glocalfileoutputstream.c:549
 msgid "Invalid filename"
 msgstr "Nederīgs datnes nosaukums"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1403 ../gio/glocalfile.c:1418
+#: ../gio/glocalfile.c:1404 ../gio/glocalfile.c:1419
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s: %s"
 msgstr "Kļūda, atverot datni %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1543
+#: ../gio/glocalfile.c:1544
 #, c-format
 msgid "Error removing file %s: %s"
 msgstr "Kļūda, dzēšot datni %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1926
+#: ../gio/glocalfile.c:1927
 #, c-format
 msgid "Error trashing file %s: %s"
 msgstr "Kļūda, izmetot miskastē datni %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1949
+#: ../gio/glocalfile.c:1950
 #, c-format
 msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
 msgstr "Nevar izveidot miskastes mapi %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1969
+#: ../gio/glocalfile.c:1970
 #, c-format
 msgid "Unable to find toplevel directory to trash %s"
 msgstr "Nevar atrast augšējā līmeņa mapi, lai izmestu miskastē %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2048 ../gio/glocalfile.c:2068
+#: ../gio/glocalfile.c:2049 ../gio/glocalfile.c:2069
 #, c-format
 msgid "Unable to find or create trash directory for %s"
 msgstr "Nevar atrast vai izveidot miskastes mapi priekš %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2102
+#: ../gio/glocalfile.c:2103
 #, c-format
 msgid "Unable to create trashing info file for %s: %s"
 msgstr "Nevar izveidot miskastē izmešanas informācijas datni priekš %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2161
+#: ../gio/glocalfile.c:2162
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s across filesystem boundaries"
 msgstr "Nevar izmest miskastē datni %s pāri datņu sistēmas robežām"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2165 ../gio/glocalfile.c:2221
+#: ../gio/glocalfile.c:2166 ../gio/glocalfile.c:2222
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s: %s"
 msgstr "Nevar izmest miskastē datni %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2227
+#: ../gio/glocalfile.c:2228
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s"
 msgstr "Nevar izmest miskastē datni %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2253
+#: ../gio/glocalfile.c:2254
 #, c-format
 msgid "Error creating directory %s: %s"
 msgstr "Kļūda, veidojot mapi %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2282
+#: ../gio/glocalfile.c:2283
 #, c-format
 msgid "Filesystem does not support symbolic links"
 msgstr "Datņu sistēma neatbalsta simboliskās saites"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2285
+#: ../gio/glocalfile.c:2286
 #, c-format
 msgid "Error making symbolic link %s: %s"
 msgstr "Kļūda, veidojot simbolisko saiti %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2291 ../glib/gfileutils.c:2064
+#: ../gio/glocalfile.c:2292 ../glib/gfileutils.c:2071
 msgid "Symbolic links not supported"
 msgstr "Simboliskās saites nav atbalstītas"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2346 ../gio/glocalfile.c:2381 ../gio/glocalfile.c:2438
+#: ../gio/glocalfile.c:2347 ../gio/glocalfile.c:2382 ../gio/glocalfile.c:2439
 #, c-format
 msgid "Error moving file %s: %s"
 msgstr "Kļūda, pārvietojot datni %s — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2369
-msgid "Can't move directory over directory"
+#: ../gio/glocalfile.c:2370
+#| msgid "Can't move directory over directory"
+msgid "Can’t move directory over directory"
 msgstr "Nevar pārvietot mapi virsū mapei"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2395 ../gio/glocalfileoutputstream.c:925
+#: ../gio/glocalfile.c:2396 ../gio/glocalfileoutputstream.c:925
 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:939 ../gio/glocalfileoutputstream.c:954
 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:971 ../gio/glocalfileoutputstream.c:985
 msgid "Backup file creation failed"
 msgstr "Neizdevās izveidot rezerves kopijas datni"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2414
+#: ../gio/glocalfile.c:2415
 #, c-format
 msgid "Error removing target file: %s"
 msgstr "Kļūda, dzēšot mērķa datni — %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2428
+#: ../gio/glocalfile.c:2429
 msgid "Move between mounts not supported"
 msgstr "Pārvietošana starp montētiem sējumiem nav atbalstīta"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2619
+#: ../gio/glocalfile.c:2620
 #, c-format
 msgid "Could not determine the disk usage of %s: %s"
 msgstr "Nevarēja noteikt %s diska izmantojumu — %s"
@@ -2753,7 +2934,8 @@ msgstr "Nederīgs paplašinātais atribūta nosaukums"
 
 #: ../gio/glocalfileinfo.c:775
 #, c-format
-msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
+#| msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
+msgid "Error setting extended attribute “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, iestatot paplašināto atribūtu “%s” — %s"
 
 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1575
@@ -2762,7 +2944,8 @@ msgstr " (nederīgs kodējums)"
 
 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1766 ../gio/glocalfileoutputstream.c:803
 #, c-format
-msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
+#| msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
+msgid "Error when getting information for file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, saņemot informāciju par datni “%s” — %s"
 
 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2017
@@ -2884,7 +3067,8 @@ msgstr "Kļūda, apraujot datni — %s"
 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:555 ../gio/glocalfileoutputstream.c:785
 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1035 ../gio/gsubprocess.c:360
 #, c-format
-msgid "Error opening file '%s': %s"
+#| msgid "Error opening file %s: %s"
+msgid "Error opening file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, atverot datni “%s” — %s"
 
 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:816
@@ -2944,21 +3128,24 @@ msgstr "Pieprasītā meklēšana ir pēc plūsmas beigām"
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement unmount.
 #: ../gio/gmount.c:393
-msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
+#| msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
+msgid "mount doesn’t implement “unmount”"
 msgstr "montējums neatbalsta “unmount” (atmontēšanu)"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement eject.
 #: ../gio/gmount.c:469
-msgid "mount doesn't implement \"eject\""
+#| msgid "mount doesn't implement \"eject\""
+msgid "mount doesn’t implement “eject”"
 msgstr "montējums neatbalsta “eject” (izgrūšanu)"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
 #: ../gio/gmount.c:547
-msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
+#| msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
+msgid "mount doesn’t implement “unmount” or “unmount_with_operation”"
 msgstr ""
 "montējums neatbalsta “unmount” (atmontēšanu) vai “unmount_with_operation”"
 
@@ -2966,33 +3153,38 @@ msgstr ""
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
 #: ../gio/gmount.c:632
-msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
+#| msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
+msgid "mount doesn’t implement “eject” or “eject_with_operation”"
 msgstr "montējums neatbalsta “eject” (izgrūšanu) vai “eject_with_operation”"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement remount.
 #: ../gio/gmount.c:720
-msgid "mount doesn't implement \"remount\""
+#| msgid "mount doesn't implement \"remount\""
+msgid "mount doesn’t implement “remount”"
 msgstr "montējums neatbalsta “remount” (atkārtotu montēšanu)"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement content type guessing.
 #: ../gio/gmount.c:802
-msgid "mount doesn't implement content type guessing"
+#| msgid "mount doesn't implement content type guessing"
+msgid "mount doesn’t implement content type guessing"
 msgstr "montējums neatbalsta satura tipa minēšanu"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement content type guessing.
 #: ../gio/gmount.c:889
-msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
+#| msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
+msgid "mount doesn’t implement synchronous content type guessing"
 msgstr "montējums neatbalsta sinhrono satura tipa minēšanu"
 
 #: ../gio/gnetworkaddress.c:378
 #, c-format
-msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
+#| msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
+msgid "Hostname “%s” contains “[” but not “]”"
 msgstr "Datora nosaukums “%s” satur “[” bet ne “]”"
 
 #: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:206 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:310
@@ -3023,17 +3215,19 @@ msgid "NetworkManager version too old"
 msgstr "NetworkManager versija ir pārāk veca"
 
 #: ../gio/goutputstream.c:212 ../gio/goutputstream.c:560
-msgid "Output stream doesn't implement write"
+#| msgid "Output stream doesn't implement write"
+msgid "Output stream doesn’t implement write"
 msgstr "Izvades plūsma neatbalsta rakstīšanu"
 
 #: ../gio/goutputstream.c:521 ../gio/goutputstream.c:1224
 msgid "Source stream is already closed"
 msgstr "Avota plūsma jau ir aizvērta"
 
-#: ../gio/gresolver.c:333 ../gio/gthreadedresolver.c:116
+#: ../gio/gresolver.c:342 ../gio/gthreadedresolver.c:116
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:126
 #, c-format
-msgid "Error resolving '%s': %s"
+#| msgid "Error resolving '%s': %s"
+msgid "Error resolving “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, sameklējot “%s” — %s"
 
 #: ../gio/gresource.c:595 ../gio/gresource.c:846 ../gio/gresource.c:863
@@ -3041,21 +3235,25 @@ msgstr "Kļūda, sameklējot “%s” — %s"
 #: ../gio/gresource.c:1202 ../gio/gresourcefile.c:453
 #: ../gio/gresourcefile.c:576 ../gio/gresourcefile.c:713
 #, c-format
-msgid "The resource at '%s' does not exist"
+#| msgid "The resource at '%s' does not exist"
+msgid "The resource at “%s” does not exist"
 msgstr "Resurss pie “%s” neeksistē"
 
 #: ../gio/gresource.c:760
 #, c-format
-msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
+#| msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
+msgid "The resource at “%s” failed to decompress"
 msgstr "Resursam pie “%s” neizdevās atspiesties"
 
 #: ../gio/gresourcefile.c:709
 #, c-format
-msgid "The resource at '%s' is not a directory"
+#| msgid "The resource at '%s' is not a directory"
+msgid "The resource at “%s” is not a directory"
 msgstr "Resurss pie “%s” nav mape"
 
 #: ../gio/gresourcefile.c:917
-msgid "Input stream doesn't implement seek"
+#| msgid "Input stream doesn't implement seek"
+msgid "Input stream doesn’t implement seek"
 msgstr "Ievades plūsma neatbalsta meklēšanu"
 
 #: ../gio/gresource-tool.c:494
@@ -3102,9 +3300,22 @@ msgid "FILE PATH"
 msgstr "DATNE CEĻŠ"
 
 #: ../gio/gresource-tool.c:534
+#| msgid ""
+#| "Usage:\n"
+#| " gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
+#| "\n"
+#| "Commands:\n"
+#| " help           Show this information\n"
+#| " sections         List resource sections\n"
+#| " list           List resources\n"
+#| " details          List resources with details\n"
+#| " extract          Extract a resource\n"
+#| "\n"
+#| "Use 'gresource help COMMAND' to get detailed help.\n"
+#| "\n"
 msgid ""
 "Usage:\n"
-" gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
+" gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS…]\n"
 "\n"
 "Commands:\n"
 " help           Show this information\n"
@@ -3113,11 +3324,11 @@ msgid ""
 " details          List resources with details\n"
 " extract          Extract a resource\n"
 "\n"
-"Use 'gresource help COMMAND' to get detailed help.\n"
+"Use “gresource help COMMAND” to get detailed help.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Lietojums:\n"
-" gresource [--section SADAĻA] KOMANDA [PARAMETRI...]\n"
+" gresource [--section SADAĻA] KOMANDA [ARGUMENTI…]\n"
 "\n"
 "Komandas:\n"
 " help           Rāda šo informāciju\n"
@@ -3183,17 +3394,20 @@ msgstr " CEĻŠ   Resursa ceļš\n"
 #: ../gio/gsettings-tool.c:51 ../gio/gsettings-tool.c:72
 #: ../gio/gsettings-tool.c:851
 #, c-format
-msgid "No such schema '%s'\n"
+#| msgid "No such schema '%s'\n"
+msgid "No such schema “%s”\n"
 msgstr "Nav tādas shēmas “%s”\n"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:57
 #, c-format
-msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
+#| msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
+msgid "Schema “%s” is not relocatable (path must not be specified)\n"
 msgstr "Shēma “%s” nav pārvietojama (nedrīkst norādīt ceļu)\n"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:78
 #, c-format
-msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
+#| msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
+msgid "Schema “%s” is relocatable (path must be specified)\n"
 msgstr "Shēma “%s” ir pārvietojama (jānorāda ceļš)\n"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:92
@@ -3312,10 +3526,33 @@ msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
 msgstr "SHĒMA[:CEĻŠ] [ATSLĒGA]"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:620
+#| msgid ""
+#| "Usage:\n"
+#| " gsettings --version\n"
+#| " gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
+#| "\n"
+#| "Commands:\n"
+#| " help           Show this information\n"
+#| " list-schemas       List installed schemas\n"
+#| " list-relocatable-schemas List relocatable schemas\n"
+#| " list-keys         List keys in a schema\n"
+#| " list-children       List children of a schema\n"
+#| " list-recursively     List keys and values, recursively\n"
+#| " range           Queries the range of a key\n"
+#| " describe         Queries the description of a key\n"
+#| " get            Get the value of a key\n"
+#| " set            Set the value of a key\n"
+#| " reset           Reset the value of a key\n"
+#| " reset-recursively     Reset all values in a given schema\n"
+#| " writable         Check if a key is writable\n"
+#| " monitor          Watch for changes\n"
+#| "\n"
+#| "Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
+#| "\n"
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " gsettings --version\n"
-" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
+" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS…]\n"
 "\n"
 "Commands:\n"
 " help           Show this information\n"
@@ -3333,12 +3570,12 @@ msgid ""
 " writable         Check if a key is writable\n"
 " monitor          Watch for changes\n"
 "\n"
-"Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
+"Use “gsettings help COMMAND” to get detailed help.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Lietojums:\n"
 " gsettings --version\n"
-" gsettings [--schemadir SHĒMAS_MAPE] KOMANDA [PARAM...]\n"
+" gsettings [--schemadir SHĒMAS_MAPE] KOMANDA [ARGUMENTI…]\n"
 "\n"
 "Commands:\n"
 " help           Rāda šo informāciju\n"
@@ -3415,147 +3652,148 @@ msgstr "Dots tukšs shēmas nosaukums\n"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:864
 #, c-format
-msgid "No such key '%s'\n"
+#| msgid "No such key '%s'\n"
+msgid "No such key “%s”\n"
 msgstr "Nav tādas atslēgas “%s”\n"
 
-#: ../gio/gsocket.c:364
+#: ../gio/gsocket.c:369
 msgid "Invalid socket, not initialized"
 msgstr "Nederīga ligzda, nav inicializēta"
 
-#: ../gio/gsocket.c:371
+#: ../gio/gsocket.c:376
 #, c-format
 msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
 msgstr "Nederīga ligzda, inicializācija neizdevās, jo — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:379
+#: ../gio/gsocket.c:384
 msgid "Socket is already closed"
 msgstr "Ligzda jau ir aizvērta"
 
-#: ../gio/gsocket.c:394 ../gio/gsocket.c:2751 ../gio/gsocket.c:3897
-#: ../gio/gsocket.c:3952
+#: ../gio/gsocket.c:399 ../gio/gsocket.c:2754 ../gio/gsocket.c:3939
+#: ../gio/gsocket.c:3995
 msgid "Socket I/O timed out"
 msgstr "Ligzdai I/O iestājās noildze"
 
-#: ../gio/gsocket.c:526
+#: ../gio/gsocket.c:531
 #, c-format
 msgid "creating GSocket from fd: %s"
 msgstr "izveido GSocket no fd — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:554 ../gio/gsocket.c:608 ../gio/gsocket.c:615
+#: ../gio/gsocket.c:559 ../gio/gsocket.c:613 ../gio/gsocket.c:620
 #, c-format
 msgid "Unable to create socket: %s"
 msgstr "Nevarēja izveidot ligzdu — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:608
+#: ../gio/gsocket.c:613
 msgid "Unknown family was specified"
 msgstr "Tika norādīta nezināma saime"
 
-#: ../gio/gsocket.c:615
+#: ../gio/gsocket.c:620
 msgid "Unknown protocol was specified"
 msgstr "Tika norādīts nezināms protokols"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1104
+#: ../gio/gsocket.c:1111
 #, c-format
 msgid "Cannot use datagram operations on a non-datagram socket."
 msgstr "Nevar izmantot datagrammu operācijas ar ne-datagrammu ligzdu."
 
-#: ../gio/gsocket.c:1121
+#: ../gio/gsocket.c:1128
 #, c-format
 msgid "Cannot use datagram operations on a socket with a timeout set."
 msgstr "Nevar izmantot datagrammu operācijas ar ligzdu, kurai ir noildze."
 
-#: ../gio/gsocket.c:1925
+#: ../gio/gsocket.c:1932
 #, c-format
 msgid "could not get local address: %s"
 msgstr "nevarēja iegūt lokālo adresi — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1968
+#: ../gio/gsocket.c:1975
 #, c-format
 msgid "could not get remote address: %s"
 msgstr "nevarēja iegūt attālināto adresi — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2034
+#: ../gio/gsocket.c:2041
 #, c-format
 msgid "could not listen: %s"
 msgstr "nevar klausīties — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2133
+#: ../gio/gsocket.c:2140
 #, c-format
 msgid "Error binding to address: %s"
 msgstr "Kļūda, sasaistoties ar adresi — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2248 ../gio/gsocket.c:2285
+#: ../gio/gsocket.c:2255 ../gio/gsocket.c:2292
 #, c-format
 msgid "Error joining multicast group: %s"
 msgstr "Kļūda, pievienojoties multiraides grupai — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2249 ../gio/gsocket.c:2286
+#: ../gio/gsocket.c:2256 ../gio/gsocket.c:2293
 #, c-format
 msgid "Error leaving multicast group: %s"
 msgstr "Kļūda, pametot multiraides grupu — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2250
+#: ../gio/gsocket.c:2257
 msgid "No support for source-specific multicast"
 msgstr "Nav atbalsta avotam specifiskām multiraidēm"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2470
+#: ../gio/gsocket.c:2477
 #, c-format
 msgid "Error accepting connection: %s"
 msgstr "Kļūda, pieņemot savienojumu — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2593
+#: ../gio/gsocket.c:2598
 msgid "Connection in progress"
 msgstr "Notiek savienošanās"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2644
+#: ../gio/gsocket.c:2647
 msgid "Unable to get pending error: "
 msgstr "Nevar saņemt izpildes gaidīšanas kļūdu:"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2816
+#: ../gio/gsocket.c:2817
 #, c-format
 msgid "Error receiving data: %s"
 msgstr "Kļūda, saņemot datus — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3013
+#: ../gio/gsocket.c:3012
 #, c-format
 msgid "Error sending data: %s"
 msgstr "Kļūda, sūtot datus — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3200
+#: ../gio/gsocket.c:3199
 #, c-format
 msgid "Unable to shutdown socket: %s"
 msgstr "Neizdevās izslēgt ligzdu — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3281
+#: ../gio/gsocket.c:3280
 #, c-format
 msgid "Error closing socket: %s"
 msgstr "Kļūda, aizverot ligzdu — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3890
+#: ../gio/gsocket.c:3932
 #, c-format
 msgid "Waiting for socket condition: %s"
 msgstr "Gaida ligzdas nosacījumu — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4362 ../gio/gsocket.c:4442 ../gio/gsocket.c:4620
+#: ../gio/gsocket.c:4404 ../gio/gsocket.c:4484 ../gio/gsocket.c:4662
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Kļūda, sūtot ziņojumu — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4386
+#: ../gio/gsocket.c:4428
 msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
 msgstr "GSocketControlMessage nav atbalstīts uz Windows"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4839 ../gio/gsocket.c:4912 ../gio/gsocket.c:5139
+#: ../gio/gsocket.c:4881 ../gio/gsocket.c:4954 ../gio/gsocket.c:5180
 #, c-format
 msgid "Error receiving message: %s"
 msgstr "Kļūda, saņemot ziņojumu — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:5411
+#: ../gio/gsocket.c:5452
 #, c-format
 msgid "Unable to read socket credentials: %s"
 msgstr "Nevar nolasīt ligzdas datus — %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:5420
+#: ../gio/gsocket.c:5461
 msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
 msgstr "g_socket_get_credentials nav implementēts šai OS"
 
@@ -3583,7 +3821,8 @@ msgstr "Starpnieka mēģināšana caur ne-TCP savienojumu nav atbalstīta."
 
 #: ../gio/gsocketclient.c:1110 ../gio/gsocketclient.c:1561
 #, c-format
-msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
+#| msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
+msgid "Proxy protocol “%s” is not supported."
 msgstr "Starpnieka protokols “%s” nav atbalstīts."
 
 #: ../gio/gsocketlistener.c:218
@@ -3596,7 +3835,8 @@ msgstr "Pievienotā ligzda ir aizvērta"
 
 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:118
 #, c-format
-msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
+#| msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
+msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address “%s”"
 msgstr "SOCKSv4 neatbalsta IPv6 adreses “%s”"
 
 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:136
@@ -3605,7 +3845,8 @@ msgstr "Lietotāja vārds ir pārāk garš SOCKSv4 protokolam"
 
 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:153
 #, c-format
-msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
+#| msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
+msgid "Hostname “%s” is too long for SOCKSv4 protocol"
 msgstr "Datora nosaukums “%s” ir pārāk garš SOCKSv4 protokolam"
 
 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:179
@@ -3643,7 +3884,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:286
 #, c-format
-msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
+#| msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
+msgid "Hostname “%s” is too long for SOCKSv5 protocol"
 msgstr "Datora nosaukums “%s” ir pārāk garš SOCKSv5 protokolam"
 
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:348
@@ -3671,7 +3913,8 @@ msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
 msgstr "Savienojums atteikts caur SOCKSv5 serveri."
 
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:386
-msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
+#| msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
+msgid "SOCKSv5 proxy does not support “connect” command."
 msgstr "SOCKSv5 starpnieks neatbalsta “connect” komandu."
 
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:392
@@ -3684,7 +3927,8 @@ msgstr "Nezināma SOCKSv5 starpnieka kļūda."
 
 #: ../gio/gthemedicon.c:518
 #, c-format
-msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
+#| msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
+msgid "Can’t handle version %d of GThemedIcon encoding"
 msgstr "Nevar apstrādāt GThemedIcon versijas %d kodējumu"
 
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:118
@@ -3693,23 +3937,27 @@ msgstr "Netika atrasta neviena derīga adrese"
 
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:213
 #, c-format
-msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
+#| msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
+msgid "Error reverse-resolving “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, apgriezti sameklējot “%s” — %s"
 
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:550 ../gio/gthreadedresolver.c:630
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:728 ../gio/gthreadedresolver.c:778
 #, c-format
-msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
+#| msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
+msgid "No DNS record of the requested type for “%s”"
 msgstr "Nav DNS ierakstu “%s” pieprasītajam tipam"
 
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:555 ../gio/gthreadedresolver.c:733
 #, c-format
-msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
+#| msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
+msgid "Temporarily unable to resolve “%s”"
 msgstr "Pagaidām nevar sameklēt “%s”"
 
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:560 ../gio/gthreadedresolver.c:738
 #, c-format
-msgid "Error resolving '%s'"
+#| msgid "Error resolving '%s'"
+msgid "Error resolving “%s”"
 msgstr "Kļūda, sameklējot “%s”"
 
 #: ../gio/gtlscertificate.c:250
@@ -3817,7 +4065,7 @@ msgstr "Kļūda, nolasot datnes deskriptoru — %s"
 msgid "Error closing file descriptor: %s"
 msgstr "Kļūda, aizverot datnes deskriptoru — %s"
 
-#: ../gio/gunixmounts.c:2329 ../gio/gunixmounts.c:2382
+#: ../gio/gunixmounts.c:2367 ../gio/gunixmounts.c:2420
 msgid "Filesystem root"
 msgstr "Datņu sistēmas sakne"
 
@@ -3826,19 +4074,21 @@ msgstr "Datņu sistēmas sakne"
 msgid "Error writing to file descriptor: %s"
 msgstr "Kļūda, rakstot datnes deskriptorā — %s"
 
-#: ../gio/gunixsocketaddress.c:239
+#: ../gio/gunixsocketaddress.c:241
 msgid "Abstract UNIX domain socket addresses not supported on this system"
 msgstr "Abstraktas unix domēna ligzdas uz šīs sistēmas nav atbalstītas"
 
 #: ../gio/gvolume.c:437
-msgid "volume doesn't implement eject"
+#| msgid "volume doesn't implement eject"
+msgid "volume doesn’t implement eject"
 msgstr "sējums neatbalsta izgrūšanu"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for volume objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
 #: ../gio/gvolume.c:514
-msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
+#| msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
+msgid "volume doesn’t implement eject or eject_with_operation"
 msgstr "sējums neatbalsta izgrūšanu vai eject_with_operation"
 
 #: ../gio/gwin32inputstream.c:185
@@ -3898,74 +4148,85 @@ msgstr "Palaist dbus servisu"
 msgid "Wrong args\n"
 msgstr "Nepareizi parametri\n"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:755
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:754
 #, c-format
-msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
+#| msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
+msgid "Unexpected attribute “%s” for element “%s”"
 msgstr "Negaidīts atribūts “%s” elementam “%s”"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:766 ../glib/gbookmarkfile.c:837
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:847 ../glib/gbookmarkfile.c:954
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:765 ../glib/gbookmarkfile.c:836
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:846 ../glib/gbookmarkfile.c:953
 #, c-format
-msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
+#| msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
+msgid "Attribute “%s” of element “%s” not found"
 msgstr "Atribūts “%s” elementam “%s” netika atrasts"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:1124 ../glib/gbookmarkfile.c:1189
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:1253 ../glib/gbookmarkfile.c:1263
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1123 ../glib/gbookmarkfile.c:1188
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1252 ../glib/gbookmarkfile.c:1262
 #, c-format
-msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
+#| msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
+msgid "Unexpected tag “%s”, tag “%s” expected"
 msgstr "Negaidīta birka “%s”, tika gaidīt birka “%s”"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1163
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:1231
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1148 ../glib/gbookmarkfile.c:1162
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1230
 #, c-format
-msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
+#| msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
+msgid "Unexpected tag “%s” inside “%s”"
 msgstr "Negaidīta birka “%s” iekš “%s”"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:1757
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1756
 msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
 msgstr "Nav atrasts derīga grāmatzīmes datne datu mapēs"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:1958
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1957
 #, c-format
-msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
+#| msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
+msgid "A bookmark for URI “%s” already exists"
 msgstr "Grāmatzīme ar URI “%s” jau eksistē"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2004 ../glib/gbookmarkfile.c:2162
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2247 ../glib/gbookmarkfile.c:2327
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2412 ../glib/gbookmarkfile.c:2495
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2573 ../glib/gbookmarkfile.c:2652
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2694 ../glib/gbookmarkfile.c:2791
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2911 ../glib/gbookmarkfile.c:3101
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:3177 ../glib/gbookmarkfile.c:3345
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:3434 ../glib/gbookmarkfile.c:3523
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:3639
-#, c-format
-msgid "No bookmark found for URI '%s'"
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2003 ../glib/gbookmarkfile.c:2161
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2246 ../glib/gbookmarkfile.c:2326
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2411 ../glib/gbookmarkfile.c:2494
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2572 ../glib/gbookmarkfile.c:2651
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2693 ../glib/gbookmarkfile.c:2790
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2910 ../glib/gbookmarkfile.c:3100
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3176 ../glib/gbookmarkfile.c:3344
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3433 ../glib/gbookmarkfile.c:3522
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3638
+#, c-format
+#| msgid "No bookmark found for URI '%s'"
+msgid "No bookmark found for URI “%s”"
 msgstr "Nav atrasta grāmatzīme URI “%s”"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2336
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2335
 #, c-format
-msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
+#| msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
+msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI “%s”"
 msgstr "Nav definēts MIME tips grāmatzīmē URI “%s”"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2421
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2420
 #, c-format
-msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
+#| msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
+msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI “%s”"
 msgstr "Nav definēti privātie karogi grāmatzīmēs URI “%s”"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:2800
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2799
 #, c-format
-msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
+#| msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
+msgid "No groups set in bookmark for URI “%s”"
 msgstr "Nav iestatītas grupas grāmatzīmēs URI “%s”"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:3198 ../glib/gbookmarkfile.c:3355
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3197 ../glib/gbookmarkfile.c:3354
 #, c-format
-msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
+#| msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
+msgid "No application with name “%s” registered a bookmark for “%s”"
 msgstr "Neviena lietotne ar nosaukumu “%s” nav reģistrējusi “%s” grāmatzīmi"
 
-#: ../glib/gbookmarkfile.c:3378
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3377
 #, c-format
-msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
+#| msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
+msgid "Failed to expand exec line “%s” with URI “%s”"
 msgstr "Neizdevās izvērst exec rindu “%s” ar URI “%s”"
 
 #: ../glib/gconvert.c:477 ../glib/gutf8.c:851 ../glib/gutf8.c:1063
@@ -3975,359 +4236,381 @@ msgstr "Daļēja simbolu secība ievades beigās"
 
 #: ../glib/gconvert.c:742
 #, c-format
-msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
+#| msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
+msgid "Cannot convert fallback “%s” to codeset “%s”"
 msgstr "Nevar pārveidot atkāpšanos “%s” uz rakstzīmju kopu “%s”"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1567
+#: ../glib/gconvert.c:1566
 #, c-format
-msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
+#| msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
+msgid "The URI “%s” is not an absolute URI using the “file” scheme"
 msgstr "URI “%s” nav absolūtais URI, lietojot “file” shēmu"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1577
+#: ../glib/gconvert.c:1576
 #, c-format
-msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
+#| msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
+msgid "The local file URI “%s” may not include a “#”"
 msgstr "Lokālās datnes URI “%s” nedrīkst saturēt “#”"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1594
+#: ../glib/gconvert.c:1593
 #, c-format
-msgid "The URI '%s' is invalid"
+#| msgid "The URI '%s' is invalid"
+msgid "The URI “%s” is invalid"
 msgstr "URI “%s” nav pareizs"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1606
+#: ../glib/gconvert.c:1605
 #, c-format
-msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
+#| msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
+msgid "The hostname of the URI “%s” is invalid"
 msgstr "Resursdatora nosaukuma URI “%s” nav pareizs"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1622
+#: ../glib/gconvert.c:1621
 #, c-format
-msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
+#| msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
+msgid "The URI “%s” contains invalidly escaped characters"
 msgstr "URI “%s” satur nepareizi veidotas atsoļa rakstzīmes"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1717
+#: ../glib/gconvert.c:1716
 #, c-format
-msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
+#| msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
+msgid "The pathname “%s” is not an absolute path"
 msgstr "Ceļa nosaukums “%s” nav absolūts ceļš"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1727
-msgid "Invalid hostname"
-msgstr "Nepareizs resursdatora nosaukums"
-
 #. Translators: 'before midday' indicator
-#: ../glib/gdatetime.c:201
+#: ../glib/gdatetime.c:199
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "AM"
 msgstr "AM"
 
 #. Translators: 'after midday' indicator
-#: ../glib/gdatetime.c:203
+#: ../glib/gdatetime.c:201
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "PM"
 msgstr "PM"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
-#: ../glib/gdatetime.c:206
+#: ../glib/gdatetime.c:204
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
 msgstr "%A, %Y. gada %e. %B, plkst. %H un %M"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing the date
-#: ../glib/gdatetime.c:209
+#: ../glib/gdatetime.c:207
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%m/%d/%y"
 msgstr "%d.%m.%Y"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing the time
-#: ../glib/gdatetime.c:212
+#: ../glib/gdatetime.c:210
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%H:%M:%S"
 msgstr "%H:%M:%S"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
-#: ../glib/gdatetime.c:215
+#: ../glib/gdatetime.c:213
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%I:%M:%S %p"
 msgstr "%I:%M:%S %p"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:228
+#: ../glib/gdatetime.c:226
 msgctxt "full month name"
 msgid "January"
 msgstr "Janvāris"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:230
+#: ../glib/gdatetime.c:228
 msgctxt "full month name"
 msgid "February"
 msgstr "Februāris"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:232
+#: ../glib/gdatetime.c:230
 msgctxt "full month name"
 msgid "March"
 msgstr "Marts"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:234
+#: ../glib/gdatetime.c:232
 msgctxt "full month name"
 msgid "April"
 msgstr "Aprīlis"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:236
+#: ../glib/gdatetime.c:234
 msgctxt "full month name"
 msgid "May"
 msgstr "Maijs"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:238
+#: ../glib/gdatetime.c:236
 msgctxt "full month name"
 msgid "June"
 msgstr "Jūnijs"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:240
+#: ../glib/gdatetime.c:238
 msgctxt "full month name"
 msgid "July"
 msgstr "Jūlijs"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:242
+#: ../glib/gdatetime.c:240
 msgctxt "full month name"
 msgid "August"
 msgstr "Augusts"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:244
+#: ../glib/gdatetime.c:242
 msgctxt "full month name"
 msgid "September"
 msgstr "Septembris"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:246
+#: ../glib/gdatetime.c:244
 msgctxt "full month name"
 msgid "October"
 msgstr "Oktobris"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:248
+#: ../glib/gdatetime.c:246
 msgctxt "full month name"
 msgid "November"
 msgstr "Novembris"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:250
+#: ../glib/gdatetime.c:248
 msgctxt "full month name"
 msgid "December"
 msgstr "Decembris"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:265
+#: ../glib/gdatetime.c:263
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jan"
 msgstr "Jan"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:267
+#: ../glib/gdatetime.c:265
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Feb"
 msgstr "Feb"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:269
+#: ../glib/gdatetime.c:267
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:271
+#: ../glib/gdatetime.c:269
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Apr"
 msgstr "Apr"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:273
+#: ../glib/gdatetime.c:271
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "May"
 msgstr "Mai"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:275
+#: ../glib/gdatetime.c:273
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jun"
 msgstr "Jūn"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:277
+#: ../glib/gdatetime.c:275
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jul"
 msgstr "Jūl"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:279
+#: ../glib/gdatetime.c:277
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Aug"
 msgstr "Aug"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:281
+#: ../glib/gdatetime.c:279
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Sep"
 msgstr "Sep"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:283
+#: ../glib/gdatetime.c:281
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Oct"
 msgstr "Oct"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:285
+#: ../glib/gdatetime.c:283
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Nov"
 msgstr "Nov"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:287
+#: ../glib/gdatetime.c:285
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Dec"
 msgstr "Dec"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:302
+#: ../glib/gdatetime.c:300
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Monday"
 msgstr "Pirmdiena"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:304
+#: ../glib/gdatetime.c:302
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Otrdiena"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:306
+#: ../glib/gdatetime.c:304
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Trešdiena"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:308
+#: ../glib/gdatetime.c:306
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Thursday"
 msgstr "Ceturdiena"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:310
+#: ../glib/gdatetime.c:308
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Friday"
 msgstr "Piektdiena"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:312
+#: ../glib/gdatetime.c:310
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sestdiena"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:314
+#: ../glib/gdatetime.c:312
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Sunday"
 msgstr "Svētdiena"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:329
+#: ../glib/gdatetime.c:327
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Mon"
 msgstr "Pr"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:331
+#: ../glib/gdatetime.c:329
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Tue"
 msgstr "Ot"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:333
+#: ../glib/gdatetime.c:331
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Wed"
 msgstr "Tr"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:335
+#: ../glib/gdatetime.c:333
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Thu"
 msgstr "Ct"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:337
+#: ../glib/gdatetime.c:335
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Fri"
 msgstr "Pk"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:339
+#: ../glib/gdatetime.c:337
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Sat"
 msgstr "Se"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:341
+#: ../glib/gdatetime.c:339
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Sun"
 msgstr "Sv"
 
 #: ../glib/gdir.c:155
 #, c-format
-msgid "Error opening directory '%s': %s"
+#| msgid "Error opening directory '%s': %s"
+msgid "Error opening directory “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, atverot direktoriju “%s” — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:701 ../glib/gfileutils.c:793
+#: ../glib/gfileutils.c:700 ../glib/gfileutils.c:792
 #, c-format
-msgid "Could not allocate %lu byte to read file \"%s\""
-msgid_plural "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
+#| msgid "Could not allocate %lu byte to read file \"%s\""
+#| msgid_plural "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
+msgid "Could not allocate %lu byte to read file “%s”"
+msgid_plural "Could not allocate %lu bytes to read file “%s”"
 msgstr[0] "Nevarēja piešķirt %lu baitu, lai nolasītu datni “%s”"
 msgstr[1] "Nevarēja atrast %lu baitus, lai nolasītu datni “%s”"
 msgstr[2] "Nevarēja atrast %lu baitus, lai nolasītu datni “%s”"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:718
+#: ../glib/gfileutils.c:717
 #, c-format
-msgid "Error reading file '%s': %s"
+#| msgid "Error reading file %s: %s"
+msgid "Error reading file “%s”: %s"
 msgstr "Kļūda, nolasot datni “%s” — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:754
+#: ../glib/gfileutils.c:753
 #, c-format
-msgid "File \"%s\" is too large"
-msgstr "Datne \"%s\" ir pārāk liela"
+#| msgid "File \"%s\" is too large"
+msgid "File “%s” is too large"
+msgstr "Datne “%s” ir pārāk liela"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:818
+#: ../glib/gfileutils.c:817
 #, c-format
-msgid "Failed to read from file '%s': %s"
+#| msgid "Failed to read from file '%s': %s"
+msgid "Failed to read from file “%s”: %s"
 msgstr "Neizdevās nolasīt no datnes “%s” — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:866 ../glib/gfileutils.c:938
+#: ../glib/gfileutils.c:865 ../glib/gfileutils.c:937
 #, c-format
-msgid "Failed to open file '%s': %s"
+#| msgid "Failed to open file '%s': %s"
+msgid "Failed to open file “%s”: %s"
 msgstr "Neizdevās atvērt datni “%s” — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:878
+#: ../glib/gfileutils.c:877
 #, c-format
-msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
+#| msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
+msgid "Failed to get attributes of file “%s”: fstat() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās dabūt datnes “%s” atribūtus — fstat() neizdevās — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:908
+#: ../glib/gfileutils.c:907
 #, c-format
-msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
+#| msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
+msgid "Failed to open file “%s”: fdopen() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās atvērt “%s” — fdopen() neizdevās — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1007
+#: ../glib/gfileutils.c:1006
 #, c-format
-msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
+#| msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
+msgid "Failed to rename file “%s” to “%s”: g_rename() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās pārsaukt datni “%s” uz “%s” — g_rename() neizdevās — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1042 ../glib/gfileutils.c:1541
+#: ../glib/gfileutils.c:1041 ../glib/gfileutils.c:1548
 #, c-format
-msgid "Failed to create file '%s': %s"
+#| msgid "Failed to create file '%s': %s"
+msgid "Failed to create file “%s”: %s"
 msgstr "Neizdevās izveidot datni “%s” — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1069
+#: ../glib/gfileutils.c:1068
 #, c-format
-msgid "Failed to write file '%s': write() failed: %s"
+#| msgid "Failed to write file '%s': write() failed: %s"
+msgid "Failed to write file “%s”: write() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās rakstīt datnē “%s” — write() neizdevās — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1112
+#: ../glib/gfileutils.c:1111
 #, c-format
-msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
+#| msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
+msgid "Failed to write file “%s”: fsync() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās rakstīt datnē “%s” — fsync() neizdevās — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1236
+#: ../glib/gfileutils.c:1235
 #, c-format
-msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
+#| msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
+msgid "Existing file “%s” could not be removed: g_unlink() failed: %s"
 msgstr "Nevarēja izdzēst esošo datni “%s” — g_unlink() neizdevās — %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1507
+#: ../glib/gfileutils.c:1514
 #, c-format
-msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
+#| msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
+msgid "Template “%s” invalid, should not contain a “%s”"
 msgstr "Veidne “%s” ir nepareiza, nedrīkstētu saturēt “%s”"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1520
+#: ../glib/gfileutils.c:1527
 #, c-format
-msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
+#| msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
+msgid "Template “%s” doesn’t contain XXXXXX"
 msgstr "Veidne “%s” nesatur XXXXXX"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:2045
+#: ../glib/gfileutils.c:2052
 #, c-format
-msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
+#| msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
+msgid "Failed to read the symbolic link “%s”: %s"
 msgstr "Neizdevās nolasīt simbolisko saiti “%s” — %s"
 
 #: ../glib/giochannel.c:1388
 #, c-format
-msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
+#| msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
+msgid "Could not open converter from “%s” to “%s”: %s"
 msgstr "Nevarēja atvērt pārveidotāju no “%s” uz “%s” — %s"
 
 #: ../glib/giochannel.c:1733
-msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
+#| msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
+msgid "Can’t do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
 msgstr "Neizdevās izpildīt jēllasīšanu iekš g_io_channel_read_line_string"
 
 #: ../glib/giochannel.c:1780 ../glib/giochannel.c:2038
@@ -4340,114 +4623,134 @@ msgid "Channel terminates in a partial character"
 msgstr "Kanāls pārtrūkst daļējā rakstzīmē"
 
 #: ../glib/giochannel.c:1924
-msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
+#| msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
+msgid "Can’t do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
 msgstr "Neizdevās izpildīt jēllasīšanu iekš g_io_channel_read_to_end"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:737
+#: ../glib/gkeyfile.c:736
 msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
 msgstr "Meklēšanas mapēs nevarēja atrast derīgu atslēgu"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:773
+#: ../glib/gkeyfile.c:772
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "Nav parasta datne"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1204
+#: ../glib/gkeyfile.c:1212
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or "
+#| "comment"
 msgid ""
-"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
+"Key file contains line “%s” which is not a key-value pair, group, or comment"
 msgstr ""
 "Atslēgu datne satur rindu “%s”, kura nav atslēgas vērtības pāris, grupa vai "
 "komentārs"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1261
+#: ../glib/gkeyfile.c:1269
 #, c-format
 msgid "Invalid group name: %s"
 msgstr "Nederīgs grupas nosaukums — %s"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1283
+#: ../glib/gkeyfile.c:1291
 msgid "Key file does not start with a group"
 msgstr "Atslēgu datne nesākas ar grupu"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1309
+#: ../glib/gkeyfile.c:1317
 #, c-format
 msgid "Invalid key name: %s"
 msgstr "Nederīgs atslēgas nosaukums — %s"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1336
+#: ../glib/gkeyfile.c:1344
 #, c-format
-msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
+#| msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
+msgid "Key file contains unsupported encoding “%s”"
 msgstr "Atslēgu datne satur neatbalstītu kodējumu “%s”"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1579 ../glib/gkeyfile.c:1752 ../glib/gkeyfile.c:3130
-#: ../glib/gkeyfile.c:3193 ../glib/gkeyfile.c:3323 ../glib/gkeyfile.c:3453
-#: ../glib/gkeyfile.c:3597 ../glib/gkeyfile.c:3826 ../glib/gkeyfile.c:3893
+#: ../glib/gkeyfile.c:1587 ../glib/gkeyfile.c:1760 ../glib/gkeyfile.c:3140
+#: ../glib/gkeyfile.c:3203 ../glib/gkeyfile.c:3333 ../glib/gkeyfile.c:3463
+#: ../glib/gkeyfile.c:3607 ../glib/gkeyfile.c:3836 ../glib/gkeyfile.c:3903
 #, c-format
-msgid "Key file does not have group '%s'"
+#| msgid "Key file does not have group '%s'"
+msgid "Key file does not have group “%s”"
 msgstr "Atslēgu datnei nav grupa “%s”"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1707
+#: ../glib/gkeyfile.c:1715
 #, c-format
-msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
+#| msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
+msgid "Key file does not have key “%s” in group “%s”"
 msgstr "Atslēgu datnei nav atslēgas “%s” grupā “%s”"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1869 ../glib/gkeyfile.c:1985
+#: ../glib/gkeyfile.c:1877 ../glib/gkeyfile.c:1993
 #, c-format
-msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
+#| msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
+msgid "Key file contains key “%s” with value “%s” which is not UTF-8"
 msgstr "Atslēgu datne satur atslēgu “%s” ar vērtību “%s” kas nav UTF-8"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1889 ../glib/gkeyfile.c:2005 ../glib/gkeyfile.c:2374
+#: ../glib/gkeyfile.c:1897 ../glib/gkeyfile.c:2013 ../glib/gkeyfile.c:2382
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
 msgid ""
-"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
+"Key file contains key “%s” which has a value that cannot be interpreted."
 msgstr ""
 "Atslēgu datne satur atslēgu “%s”. kurai ir vērtība, kuru nevar interpretēt."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:2591 ../glib/gkeyfile.c:2959
+#: ../glib/gkeyfile.c:2600 ../glib/gkeyfile.c:2969
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
+#| "interpreted."
 msgid ""
-"Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
+"Key file contains key “%s” in group “%s” which has a value that cannot be "
 "interpreted."
 msgstr ""
 "Atslēgu datne satur atslēgu “%s” grupā “%s” kurai ir vērtība, ko nevar "
 "interpretēt."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:2669 ../glib/gkeyfile.c:2746
+#: ../glib/gkeyfile.c:2678 ../glib/gkeyfile.c:2755
 #, c-format
-msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
+#| msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
+msgid "Key “%s” in group “%s” has value “%s” where %s was expected"
 msgstr "Atslēgai “%s” grupā “%s” ir vērtība “%s”, kur bija jābūt %s"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4133
+#: ../glib/gkeyfile.c:4143
 msgid "Key file contains escape character at end of line"
 msgstr "Atslēgu datne satur atsoļa rakstzīme rindas beigās"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4155
+#: ../glib/gkeyfile.c:4165
 #, c-format
-msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
+#| msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
+msgid "Key file contains invalid escape sequence “%s”"
 msgstr "Atslēgu datne satur nederīgu atsoļa sekvenci “%s”"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4297
+#: ../glib/gkeyfile.c:4307
 #, c-format
-msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
+#| msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
+msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a number."
 msgstr "Vērtību “%s” nevar interpretēt kā skaitli."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4311
+#: ../glib/gkeyfile.c:4321
 #, c-format
-msgid "Integer value '%s' out of range"
+#| msgid "Integer value '%s' out of range"
+msgid "Integer value “%s” out of range"
 msgstr "Veselā skaitļa “%s” vērtība ir ārpus apgabala"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4344
+#: ../glib/gkeyfile.c:4354
 #, c-format
-msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
+#| msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
+msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a float number."
 msgstr "Vērtību “%s” nevar interpretēt kā peldošo komatu."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4383
+#: ../glib/gkeyfile.c:4393
 #, c-format
-msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
+#| msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
+msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a boolean."
 msgstr "Vērtību “%s” nevar interpretēt kā Būla vērtību."
 
 #: ../glib/gmappedfile.c:129
 #, c-format
-msgid "Failed to get attributes of file '%s%s%s%s': fstat() failed: %s"
+#| msgid "Failed to get attributes of file '%s%s%s%s': fstat() failed: %s"
+msgid "Failed to get attributes of file “%s%s%s%s”: fstat() failed: %s"
 msgstr "Nevarēja dabūt datnes “%s%s%s%s” atribūtus — fstat() neizdevās — %s"
 
 #: ../glib/gmappedfile.c:195
@@ -4457,35 +4760,36 @@ msgstr "Neizdevās kartēt %s%s%s%s — mmap() neizdevās — %s"
 
 #: ../glib/gmappedfile.c:262
 #, c-format
-msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
+#| msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
+msgid "Failed to open file “%s”: open() failed: %s"
 msgstr "Neizdevās atvērt datni “%s” — open() neizdevās — %s"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:398 ../glib/gmarkup.c:440
+#: ../glib/gmarkup.c:397 ../glib/gmarkup.c:439
 #, c-format
 msgid "Error on line %d char %d: "
 msgstr "Kļūda rindā %d rakstzīme %d: "
 
-#: ../glib/gmarkup.c:462 ../glib/gmarkup.c:545
+#: ../glib/gmarkup.c:461 ../glib/gmarkup.c:544
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
 msgstr "Nepareizi kodēts UTF-8 teksts — nav derīgs “%s”"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:473
+#: ../glib/gmarkup.c:472
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid name"
 msgstr "“%s” nav derīgs nosaukums"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:489
+#: ../glib/gmarkup.c:488
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid name: '%c'"
 msgstr "“%s” nav derīgs nosaukums — '%c'"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:599
+#: ../glib/gmarkup.c:598
 #, c-format
 msgid "Error on line %d: %s"
 msgstr "Kļūda rindā %d — %s"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:676
+#: ../glib/gmarkup.c:675
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
@@ -4494,7 +4798,7 @@ msgstr ""
 "Neizdevās apstrādāt “%-.*s”, kur vajadzētu būt ciparam rakstzīmes atsaucē "
 "(piemēram, &#234;) — iespējams, ka cipars ir pārāk liels"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:688
+#: ../glib/gmarkup.c:687
 msgid ""
 "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
 "ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
@@ -4503,24 +4807,24 @@ msgstr ""
 "Rakstzīmes atsauce nebeidzās ar semikolu; visdrīzāk jūs lietojāt & zīmi bez "
 "nodoma sākt entītiju — aizvieto “&” zīmes ar &amp;"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:714
+#: ../glib/gmarkup.c:713
 #, c-format
 msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
 msgstr "Rakstzīmes atsauce “%-.*s” neiekodē atļautu rakstzīmi"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:752
+#: ../glib/gmarkup.c:751
 msgid ""
 "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
 msgstr ""
 "Pamanīta tukša entītija “&;”; derīgas entītijas ir: &amp; &quot; &lt; &gt; "
 "&apos;"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:760
+#: ../glib/gmarkup.c:759
 #, c-format
 msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
 msgstr "Entītijas nosaukums “%-.*s” nav zināms"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:765
+#: ../glib/gmarkup.c:764
 msgid ""
 "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
 "character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
@@ -4528,11 +4832,11 @@ msgstr ""
 "Entītija nebeidzās ar semikolu; visdrīzāk jūs lietojāt “&” zīmi bez nodoma "
 "sākt entītiju - aizvieto “&” zīmes ar &amp;"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1171
+#: ../glib/gmarkup.c:1170
 msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
 msgstr "Dokumentam jāsākas ar elementu (piemēram, <book>)"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1211
+#: ../glib/gmarkup.c:1210
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
@@ -4541,7 +4845,7 @@ msgstr ""
 "“%s” nav atļauta rakstzīme, sekojoša aiz rakstzīmes “<” tā nedrīkst iesākt "
 "elementa vārdu."
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1253
+#: ../glib/gmarkup.c:1252
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
@@ -4550,14 +4854,14 @@ msgstr ""
 "Savāda rakstzīme “%s”. Tika gaidīta “>” rakstzīme, kas nobeigtu sākuma birku "
 "elementam “%s”"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1334
+#: ../glib/gmarkup.c:1333
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
 msgstr ""
 "Savāda rakstzīme “%s”, gaidīju “=” aiz atribūta nosaukuma “%s” elementam “%s”"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1375
+#: ../glib/gmarkup.c:1374
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
@@ -4568,7 +4872,7 @@ msgstr ""
 "sākuma birku elementam “%s” vai fakultatīvi atribūtu; iespējams, jūs "
 "lietojāt nepareizu rakstzīmi atribūta nosaukumā"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1419
+#: ../glib/gmarkup.c:1418
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
@@ -4577,7 +4881,7 @@ msgstr ""
 "Savāda rakstzīme “%s”, tika gaidītas atvērtās pēdiņas pēc vienādības zīme, "
 "nosakot vērtību atribūtam “%s” no elementa “%s”"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1552
+#: ../glib/gmarkup.c:1551
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
@@ -4586,7 +4890,7 @@ msgstr ""
 "“%s” nav derīga rakstzīme, sekojot rakstzīmēm “</”; “%s” nevar sākt elementa "
 "nosaukumu"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1588
+#: ../glib/gmarkup.c:1587
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
@@ -4595,25 +4899,25 @@ msgstr ""
 "“%s” nav derīga rakstzīme, sekojot aizverošā elementa nosaukumam “%s”; "
 "atļautā rakstzīme ir “>”"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1599
+#: ../glib/gmarkup.c:1598
 #, c-format
 msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
 msgstr "Elements “%s” tika aizvērts, neviens elements pašlaik nav atvērts"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1608
+#: ../glib/gmarkup.c:1607
 #, c-format
 msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
 msgstr "Elements “%s” tika aizvērts, bet pašlaik atvērtais elements ir “%s”"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1761
+#: ../glib/gmarkup.c:1760
 msgid "Document was empty or contained only whitespace"
 msgstr "Dokuments bija tukšs vai saturēja tikai tukšu atstarpi"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1775
+#: ../glib/gmarkup.c:1774
 msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
 msgstr "Dokuments negaidīti izbeidzās tieši pēc atvērtās leņķa iekavas “<”"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1783 ../glib/gmarkup.c:1828
+#: ../glib/gmarkup.c:1782 ../glib/gmarkup.c:1827
 #, c-format
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
@@ -4622,7 +4926,7 @@ msgstr ""
 "Dokuments negaidīti izbeidzās ar joprojām atvērtiem elementiem — “%s” bija "
 "pēdējais atvērtais elements"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1791
+#: ../glib/gmarkup.c:1790
 #, c-format
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
@@ -4631,19 +4935,19 @@ msgstr ""
 "Dokuments negaidīti izbeidzās, gaidīja ieraudzīt aizverošo leņķa iekavu, "
 "beidzoties ar tagu <%s/>"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1797
+#: ../glib/gmarkup.c:1796
 msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
 msgstr "Dokuments negaidīti izbeidzās elementa nosaukumā"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1803
+#: ../glib/gmarkup.c:1802
 msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
 msgstr "Dokuments negaidīti izbeidzās atribūta nosaukumā"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1808
+#: ../glib/gmarkup.c:1807
 msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
 msgstr "Dokuments negaidīti izbeidzās elementa atverošajā birkā."
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1814
+#: ../glib/gmarkup.c:1813
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
 "name; no attribute value"
@@ -4651,22 +4955,23 @@ msgstr ""
 "Dokuments negaidīti beidzās aiz vienādības zīmes, sekojot atribūta "
 "nosaukumam; nav atribūta vērtības"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1821
+#: ../glib/gmarkup.c:1820
 msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
 msgstr "Dokuments negaidīti beidzās kamēr atradās atribūta vērtībā"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1837
+#: ../glib/gmarkup.c:1836
 #, c-format
 msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
 msgstr "Dokuments negaidīti beidzās elementa “%s” aizverošajā birkā"
 
-#: ../glib/gmarkup.c:1843
+#: ../glib/gmarkup.c:1842
 msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
 msgstr "Dokuments negaidīti izbeidzās komentārā vai apstrādes instrukcijā"
 
 #: ../glib/goption.c:861
-msgid "[OPTION...]"
-msgstr "[OPCIJA...]"
+#| msgid "[OPTION...]"
+msgid "[OPTION…]"
+msgstr "[OPCIJA…]"
 
 #: ../glib/goption.c:977
 msgid "Help Options:"
@@ -4690,22 +4995,26 @@ msgstr "Opcijas:"
 
 #: ../glib/goption.c:1113 ../glib/goption.c:1183
 #, c-format
-msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
+#| msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
+msgid "Cannot parse integer value “%s” for %s"
 msgstr "Nevar apstrādāt veselā skaitļa vērtību “%s” priekš %s"
 
 #: ../glib/goption.c:1123 ../glib/goption.c:1191
 #, c-format
-msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
+#| msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
+msgid "Integer value “%s” for %s out of range"
 msgstr "Veselā skaitļa vērtība “%s” priekš %s ir ārpus apgabala"
 
 #: ../glib/goption.c:1148
 #, c-format
-msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
+#| msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
+msgid "Cannot parse double value “%s” for %s"
 msgstr "Nevar apstrādāt dubulto vērtību “%s” priekš %s"
 
 #: ../glib/goption.c:1156
 #, c-format
-msgid "Double value '%s' for %s out of range"
+#| msgid "Double value '%s' for %s out of range"
+msgid "Double value “%s” for %s out of range"
 msgstr "Dubultā vērtība “%s” priekš %s ir ārpus apgabala"
 
 #: ../glib/goption.c:1448 ../glib/goption.c:1527
@@ -4723,238 +5032,238 @@ msgstr "Trūkst %s arguments"
 msgid "Unknown option %s"
 msgstr "Nezināma opcija %s"
 
-#: ../glib/gregex.c:258
+#: ../glib/gregex.c:257
 msgid "corrupted object"
 msgstr "bojāts objekts"
 
-#: ../glib/gregex.c:260
+#: ../glib/gregex.c:259
 msgid "internal error or corrupted object"
 msgstr "Iekšējā kļūda vai bojāts objekts"
 
-#: ../glib/gregex.c:262
+#: ../glib/gregex.c:261
 msgid "out of memory"
 msgstr "beigusies atmiņa"
 
-#: ../glib/gregex.c:267
+#: ../glib/gregex.c:266
 msgid "backtracking limit reached"
 msgstr "atpakaļ izsekošanas limits ir sasniegts"
 
-#: ../glib/gregex.c:279 ../glib/gregex.c:287
+#: ../glib/gregex.c:278 ../glib/gregex.c:286
 msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
 msgstr "raksts satur elementus, kurus neatbalsta daļējā atbilstība"
 
-#: ../glib/gregex.c:281
+#: ../glib/gregex.c:280
 msgid "internal error"
 msgstr "iekšēja kļūda"
 
-#: ../glib/gregex.c:289
+#: ../glib/gregex.c:288
 msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
 msgstr "atpakaļ atsauces kā nosacījumus neatbalsta daļējā atbilstība"
 
-#: ../glib/gregex.c:298
+#: ../glib/gregex.c:297
 msgid "recursion limit reached"
 msgstr "rekursiju limits ir sasniegts"
 
-#: ../glib/gregex.c:300
+#: ../glib/gregex.c:299
 msgid "invalid combination of newline flags"
 msgstr "nederīga jauno rindu karogu kombinācija"
 
-#: ../glib/gregex.c:302
+#: ../glib/gregex.c:301
 msgid "bad offset"
 msgstr "slikta nobīde"
 
-#: ../glib/gregex.c:304
+#: ../glib/gregex.c:303
 msgid "short utf8"
 msgstr "īss utf8"
 
-#: ../glib/gregex.c:306
+#: ../glib/gregex.c:305
 msgid "recursion loop"
 msgstr "rekursijas cikls"
 
-#: ../glib/gregex.c:310
+#: ../glib/gregex.c:309
 msgid "unknown error"
 msgstr "nezināma kļūda"
 
-#: ../glib/gregex.c:330
+#: ../glib/gregex.c:329
 msgid "\\ at end of pattern"
 msgstr "\\ raksta beigās"
 
-#: ../glib/gregex.c:333
+#: ../glib/gregex.c:332
 msgid "\\c at end of pattern"
 msgstr "\\c raksta beigās"
 
-#: ../glib/gregex.c:336
+#: ../glib/gregex.c:335
 msgid "unrecognized character following \\"
 msgstr "pēc \\ seko neatpazīta rakstzīme"
 
-#: ../glib/gregex.c:339
+#: ../glib/gregex.c:338
 msgid "numbers out of order in {} quantifier"
 msgstr "skaitļi nav pareizā secībā {} kvantorā"
 
-#: ../glib/gregex.c:342
+#: ../glib/gregex.c:341
 msgid "number too big in {} quantifier"
 msgstr "skaitlis pārāk liels {} kvantorā"
 
-#: ../glib/gregex.c:345
+#: ../glib/gregex.c:344
 msgid "missing terminating ] for character class"
 msgstr "trūkst beigu “]” rakstzīmju klasei"
 
-#: ../glib/gregex.c:348
+#: ../glib/gregex.c:347
 msgid "invalid escape sequence in character class"
 msgstr "nederīga atsoļu sekvence rakstzīmju klasē"
 
-#: ../glib/gregex.c:351
+#: ../glib/gregex.c:350
 msgid "range out of order in character class"
 msgstr "rakstzīmju klasē apgabals ir ārpus secības"
 
-#: ../glib/gregex.c:354
+#: ../glib/gregex.c:353
 msgid "nothing to repeat"
 msgstr "nav ko atkārtot"
 
-#: ../glib/gregex.c:358
+#: ../glib/gregex.c:357
 msgid "unexpected repeat"
 msgstr "negaidīta atkārtošanās"
 
-#: ../glib/gregex.c:361
+#: ../glib/gregex.c:360
 msgid "unrecognized character after (? or (?-"
 msgstr "neatpazīta rakstzīme pēc (? vai (?-"
 
-#: ../glib/gregex.c:364
+#: ../glib/gregex.c:363
 msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
 msgstr "POSIX nosauktās klases ir atbalstītas tikai klasēs"
 
-#: ../glib/gregex.c:367
+#: ../glib/gregex.c:366
 msgid "missing terminating )"
 msgstr "trūkst beigu )"
 
-#: ../glib/gregex.c:370
+#: ../glib/gregex.c:369
 msgid "reference to non-existent subpattern"
 msgstr "atsauce uz neesošu apakšrakstu"
 
-#: ../glib/gregex.c:373
+#: ../glib/gregex.c:372
 msgid "missing ) after comment"
 msgstr "trūkst ) pēc komentāra"
 
-#: ../glib/gregex.c:376
+#: ../glib/gregex.c:375
 msgid "regular expression is too large"
 msgstr "regulārā izteiksme ir pārāk gara"
 
-#: ../glib/gregex.c:379
+#: ../glib/gregex.c:378
 msgid "failed to get memory"
 msgstr "neizdevās iegūt atmiņu"
 
-#: ../glib/gregex.c:383
+#: ../glib/gregex.c:382
 msgid ") without opening ("
 msgstr ") bez atverošās ("
 
-#: ../glib/gregex.c:387
+#: ../glib/gregex.c:386
 msgid "code overflow"
 msgstr "koda pārpilde"
 
-#: ../glib/gregex.c:391
+#: ../glib/gregex.c:390
 msgid "unrecognized character after (?<"
 msgstr "neatpazīta rakstzīme pēc (?<"
 
-#: ../glib/gregex.c:394
+#: ../glib/gregex.c:393
 msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
 msgstr "lookbehind pieņēmums nav fiksēta garuma"
 
-#: ../glib/gregex.c:397
+#: ../glib/gregex.c:396
 msgid "malformed number or name after (?("
 msgstr "slikti formatēts skaitlis vai nosaukums pēc (?("
 
-#: ../glib/gregex.c:400
+#: ../glib/gregex.c:399
 msgid "conditional group contains more than two branches"
 msgstr "nosacījuma grupa satur vairāk kā divus zarus"
 
-#: ../glib/gregex.c:403
+#: ../glib/gregex.c:402
 msgid "assertion expected after (?("
 msgstr "pēc (?( tiek sagaidīts pieņēmums"
 
 #. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
 #. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
 #.
-#: ../glib/gregex.c:410
+#: ../glib/gregex.c:409
 msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
 msgstr "pēc (?R vai (?[+-]digits ir jāseko )"
 
-#: ../glib/gregex.c:413
+#: ../glib/gregex.c:412
 msgid "unknown POSIX class name"
 msgstr "nezināms POSIX klases nosaukums"
 
-#: ../glib/gregex.c:416
+#: ../glib/gregex.c:415
 msgid "POSIX collating elements are not supported"
 msgstr "POSIX savāktie elementi nav atbalstīti"
 
-#: ../glib/gregex.c:419
+#: ../glib/gregex.c:418
 msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
 msgstr "rakstzīmes vērtība \\x{...} sekvencē ir pārāk liela"
 
-#: ../glib/gregex.c:422
+#: ../glib/gregex.c:421
 msgid "invalid condition (?(0)"
 msgstr "nederīgs nosacījums (?(0)"
 
-#: ../glib/gregex.c:425
+#: ../glib/gregex.c:424
 msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
 msgstr "\\C nav atļauts lookbehind pieņēmumā"
 
-#: ../glib/gregex.c:432
+#: ../glib/gregex.c:431
 msgid "escapes \\L, \\l, \\N{name}, \\U, and \\u are not supported"
 msgstr "atsoļi \\L, \\l, \\N{nosaukums}, \\U un \\u nav atbalstīti"
 
-#: ../glib/gregex.c:435
+#: ../glib/gregex.c:434
 msgid "recursive call could loop indefinitely"
 msgstr "rekursīvais izsaukums varētu cikloties bezgalīgi"
 
-#: ../glib/gregex.c:439
+#: ../glib/gregex.c:438
 msgid "unrecognized character after (?P"
 msgstr "neatpazīta rakstzīme pēc (?P"
 
-#: ../glib/gregex.c:442
+#: ../glib/gregex.c:441
 msgid "missing terminator in subpattern name"
 msgstr "trūkst nobeiguma apakšraksta nosaukumā"
 
-#: ../glib/gregex.c:445
+#: ../glib/gregex.c:444
 msgid "two named subpatterns have the same name"
 msgstr "divi nosaukti apakšraksti ir ar vienādiem nosaukumiem"
 
-#: ../glib/gregex.c:448
+#: ../glib/gregex.c:447
 msgid "malformed \\P or \\p sequence"
 msgstr "slikti formatēta \\P vai \\p sekvence"
 
-#: ../glib/gregex.c:451
+#: ../glib/gregex.c:450
 msgid "unknown property name after \\P or \\p"
 msgstr "nezināms īpašības nosaukums pēc \\P vai \\p"
 
-#: ../glib/gregex.c:454
+#: ../glib/gregex.c:453
 msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
 msgstr "apakšraksta nosaukums ir pārāk liels (maksimums ir 32 rakstzīmes)"
 
-#: ../glib/gregex.c:457
+#: ../glib/gregex.c:456
 msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
 msgstr "pārāk daudz nosauktu apakšrakstu (maksimums ir 10 000)"
 
-#: ../glib/gregex.c:460
+#: ../glib/gregex.c:459
 msgid "octal value is greater than \\377"
 msgstr "astotnieku vērtība ir lielāka nekā \\377"
 
-#: ../glib/gregex.c:464
+#: ../glib/gregex.c:463
 msgid "overran compiling workspace"
 msgstr "pārtērēta kompilēšanas darba telpa"
 
-#: ../glib/gregex.c:468
+#: ../glib/gregex.c:467
 msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
 msgstr "iepriekš pārbaudīts norādītais apakšraksts nav atrasts"
 
-#: ../glib/gregex.c:471
+#: ../glib/gregex.c:470
 msgid "DEFINE group contains more than one branch"
 msgstr "DEFINE grupa satur vairāk kā vienu zaru"
 
-#: ../glib/gregex.c:474
+#: ../glib/gregex.c:473
 msgid "inconsistent NEWLINE options"
 msgstr "nekonsekventas NEWLINE opcijas"
 
-#: ../glib/gregex.c:477
+#: ../glib/gregex.c:476
 msgid ""
 "\\g is not followed by a braced, angle-bracketed, or quoted name or number, "
 "or by a plain number"
@@ -4962,95 +5271,96 @@ msgstr ""
 "pēc \\g neseko nosaukums iekavās, leņķa iekavās vai pēdiņās vai vienkāršs "
 "skaitlis"
 
-#: ../glib/gregex.c:481
+#: ../glib/gregex.c:480
 msgid "a numbered reference must not be zero"
 msgstr "skaitliska atsauce nevar būt nulle"
 
-#: ../glib/gregex.c:484
+#: ../glib/gregex.c:483
 msgid "an argument is not allowed for (*ACCEPT), (*FAIL), or (*COMMIT)"
 msgstr "arguments nav atļauts priekš (*ACCEPT), (*FAIL) vai (*COMMIT)"
 
-#: ../glib/gregex.c:487
+#: ../glib/gregex.c:486
 msgid "(*VERB) not recognized"
 msgstr "(*VERB) nav atpazīts"
 
-#: ../glib/gregex.c:490
+#: ../glib/gregex.c:489
 msgid "number is too big"
 msgstr "skaitlis ir pārāk liels"
 
-#: ../glib/gregex.c:493
+#: ../glib/gregex.c:492
 msgid "missing subpattern name after (?&"
 msgstr "trūkst apakšraksta nosaukums pēc (?&"
 
-#: ../glib/gregex.c:496
+#: ../glib/gregex.c:495
 msgid "digit expected after (?+"
 msgstr "tika gaidīts cipars pēc (?+"
 
-#: ../glib/gregex.c:499
+#: ../glib/gregex.c:498
 msgid "] is an invalid data character in JavaScript compatibility mode"
 msgstr "] ir nederīga datu rakstzīme JavaScript savietojamības režīmā"
 
-#: ../glib/gregex.c:502
+#: ../glib/gregex.c:501
 msgid "different names for subpatterns of the same number are not allowed"
 msgstr "dažādi nosaukumi apakšrakstiem ir ar vienādiem numuriem nav atļauti"
 
-#: ../glib/gregex.c:505
+#: ../glib/gregex.c:504
 msgid "(*MARK) must have an argument"
 msgstr "(*MARK) jābūt ar argumentu"
 
-#: ../glib/gregex.c:508
+#: ../glib/gregex.c:507
 msgid "\\c must be followed by an ASCII character"
 msgstr "\\c jāseko ASCII rakstzīmei"
 
-#: ../glib/gregex.c:511
+#: ../glib/gregex.c:510
 msgid "\\k is not followed by a braced, angle-bracketed, or quoted name"
 msgstr "pēc \\k neseko nosaukums iekavās, leņķa iekavās vai pēdiņās"
 
-#: ../glib/gregex.c:514
+#: ../glib/gregex.c:513
 msgid "\\N is not supported in a class"
 msgstr "\\N nav atbalstīts klasē"
 
-#: ../glib/gregex.c:517
+#: ../glib/gregex.c:516
 msgid "too many forward references"
 msgstr "pārāk daudz atsauču uz priekšu"
 
-#: ../glib/gregex.c:520
+#: ../glib/gregex.c:519
 msgid "name is too long in (*MARK), (*PRUNE), (*SKIP), or (*THEN)"
 msgstr "nosaukums ir pārāk garš iekš (*MARK), (*PRUNE), (*SKIP) vai (*THEN)"
 
-#: ../glib/gregex.c:523
+#: ../glib/gregex.c:522
 msgid "character value in \\u.... sequence is too large"
 msgstr "rakstzīmes vērtība \\u.... sekvencē ir pārāk liela"
 
-#: ../glib/gregex.c:746 ../glib/gregex.c:1977
+#: ../glib/gregex.c:745 ../glib/gregex.c:1977
 #, c-format
 msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
 msgstr "Kļūda, kamēr meklē atbilstības regulārajai izteiksmei %s — %s"
 
-#: ../glib/gregex.c:1317
+#: ../glib/gregex.c:1316
 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
 msgstr "PCRE bibliotēka ir kompilēta bez UTF8 atbalsta"
 
-#: ../glib/gregex.c:1321
+#: ../glib/gregex.c:1320
 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
 msgstr "PCRE bibliotēka ir kompilēta bez UTF8 īpašību atbalsta"
 
-#: ../glib/gregex.c:1329
+#: ../glib/gregex.c:1328
 msgid "PCRE library is compiled with incompatible options"
 msgstr "PCRE bibliotēka ir kompilēta ar UTF8 īpašību atbalstu"
 
-#: ../glib/gregex.c:1358
+#: ../glib/gregex.c:1357
 #, c-format
 msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
 msgstr "Kļūda, optimizējot regulāro izteiksmi %s — %s"
 
-#: ../glib/gregex.c:1438
+#: ../glib/gregex.c:1437
 #, c-format
 msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
 msgstr "Kļūda, kompilējot regulāro izteiksmi %s pie rakstzīmes %d — %s"
 
 #: ../glib/gregex.c:2413
-msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
+#| msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
+msgid "hexadecimal digit or “}” expected"
 msgstr "tika gaidīts heksadecimālais cipars vai “}”"
 
 #: ../glib/gregex.c:2429
@@ -5058,7 +5368,8 @@ msgid "hexadecimal digit expected"
 msgstr "tika gaidīts heksadecimālais cipars"
 
 #: ../glib/gregex.c:2469
-msgid "missing '<' in symbolic reference"
+#| msgid "missing '<' in symbolic reference"
+msgid "missing “<” in symbolic reference"
 msgstr "simboliskajā norādē trūkst “<”"
 
 #: ../glib/gregex.c:2478
@@ -5078,7 +5389,8 @@ msgid "illegal symbolic reference"
 msgstr "neatļauta simboliskā norāde"
 
 #: ../glib/gregex.c:2576
-msgid "stray final '\\'"
+#| msgid "stray final '\\'"
+msgid "stray final “\\”"
 msgstr "noklīdis beigu “\\”"
 
 #: ../glib/gregex.c:2580
@@ -5087,151 +5399,159 @@ msgstr "nezināma atsoļa sekvence"
 
 #: ../glib/gregex.c:2590
 #, c-format
-msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
+#| msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
+msgid "Error while parsing replacement text “%s” at char %lu: %s"
 msgstr "Kļūda, apstrādājot aizvietošanas tekstu “%s” pie rakstzīmes %lu — %s"
 
-#: ../glib/gshell.c:96
-msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
+#: ../glib/gshell.c:94
+#| msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
+msgid "Quoted text doesn’t begin with a quotation mark"
 msgstr "Citētais teksts nesākas ar jautājuma zīmi"
 
-#: ../glib/gshell.c:186
+#: ../glib/gshell.c:184
 msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
 msgstr "Neatbilstoša jautājuma zīme komandrindā vai citā čaulas-citētā tekstā"
 
-#: ../glib/gshell.c:582
+#: ../glib/gshell.c:580
 #, c-format
-msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
+#| msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
+msgid "Text ended just after a “\\” character. (The text was “%s”)"
 msgstr "Teksts beidzās tieši pēc “\\” rakstzīmes. (Teksts bija “%s”)"
 
-#: ../glib/gshell.c:589
+#: ../glib/gshell.c:587
 #, c-format
-msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
+#| msgid ""
+#| "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
+msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was “%s”)"
 msgstr ""
 "Teksts beidzās pirms atbilstošais citāts tika atrasts priekš %c. (Teksts "
 "bija “%s”)"
 
-#: ../glib/gshell.c:601
+#: ../glib/gshell.c:599
 msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
 msgstr "Teksts bija tukšs (vai saturēja tikai tukšumus)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:209
+#: ../glib/gspawn.c:207
 #, c-format
 msgid "Failed to read data from child process (%s)"
 msgstr "Nevarēja nolasīt datus no bērnprocesa (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:353
+#: ../glib/gspawn.c:351
 #, c-format
 msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
 msgstr "Negaidīta kļūda iekš select(), lasot datus no bērnprocesa (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:438
+#: ../glib/gspawn.c:436
 #, c-format
 msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
 msgstr "Negaidīta kļūda waitpid() (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:844 ../glib/gspawn-win32.c:1233
+#: ../glib/gspawn.c:842 ../glib/gspawn-win32.c:1231
 #, c-format
 msgid "Child process exited with code %ld"
 msgstr "Bērna process beidza darbu ar kodu %ld"
 
-#: ../glib/gspawn.c:852
+#: ../glib/gspawn.c:850
 #, c-format
 msgid "Child process killed by signal %ld"
 msgstr "Bērna process tika pārtraukts ar signālu %ld"
 
-#: ../glib/gspawn.c:859
+#: ../glib/gspawn.c:857
 #, c-format
 msgid "Child process stopped by signal %ld"
 msgstr "Bērna process tika apturēts ar signālu %ld"
 
-#: ../glib/gspawn.c:866
+#: ../glib/gspawn.c:864
 #, c-format
 msgid "Child process exited abnormally"
 msgstr "Bērna process beidza darbu nenormāli"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1271 ../glib/gspawn-win32.c:339 ../glib/gspawn-win32.c:347
+#: ../glib/gspawn.c:1269 ../glib/gspawn-win32.c:337 ../glib/gspawn-win32.c:345
 #, c-format
 msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
 msgstr "Nevarēja nolasīt no bērna programkanāla (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1341
+#: ../glib/gspawn.c:1339
 #, c-format
 msgid "Failed to fork (%s)"
 msgstr "Neizdevās sadalīt (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1490 ../glib/gspawn-win32.c:370
+#: ../glib/gspawn.c:1488 ../glib/gspawn-win32.c:368
 #, c-format
-msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
+#| msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
+msgid "Failed to change to directory “%s” (%s)"
 msgstr "Nevarēja pāriet uz direktoriju “%s” (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1500
+#: ../glib/gspawn.c:1498
 #, c-format
-msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
+#| msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
+msgid "Failed to execute child process “%s” (%s)"
 msgstr "Nevarēja izpildīt bērnprocesu “%s” (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1510
+#: ../glib/gspawn.c:1508
 #, c-format
 msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
 msgstr "Nevarēja novadīt bērnprocesa (%s) izvadi vai ievadi"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1519
+#: ../glib/gspawn.c:1517
 #, c-format
 msgid "Failed to fork child process (%s)"
 msgstr "Nevarēja sazarot bērnprocesu (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1527
+#: ../glib/gspawn.c:1525
 #, c-format
-msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
+#| msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
+msgid "Unknown error executing child process “%s”"
 msgstr "Nezināma kļūda, izpildot bērnprocesu “%s”"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1551
+#: ../glib/gspawn.c:1549
 #, c-format
 msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
 msgstr ""
 "Nevarēja nolasīt pietiekami daudz datus no bērna pid programkanāla (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:283
+#: ../glib/gspawn-win32.c:281
 msgid "Failed to read data from child process"
 msgstr "Nevarēja nolasīt datus no bērnprocesa"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:300
+#: ../glib/gspawn-win32.c:298
 #, c-format
 msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
 msgstr "Nevarēja izveidot programkanālu komunikācijai ar bērnprocesu (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:376 ../glib/gspawn-win32.c:495
+#: ../glib/gspawn-win32.c:374 ../glib/gspawn-win32.c:493
 #, c-format
 msgid "Failed to execute child process (%s)"
 msgstr "Nevarēja izpildīt bērnprocesu (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:445
+#: ../glib/gspawn-win32.c:443
 #, c-format
 msgid "Invalid program name: %s"
 msgstr "Nederīgs programmas nosaukums — %s"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:455 ../glib/gspawn-win32.c:722
-#: ../glib/gspawn-win32.c:1297
+#: ../glib/gspawn-win32.c:453 ../glib/gspawn-win32.c:720
+#: ../glib/gspawn-win32.c:1295
 #, c-format
 msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
 msgstr "Nederīga virkne argumenta vektorā pie %d — %s"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:466 ../glib/gspawn-win32.c:737
-#: ../glib/gspawn-win32.c:1330
+#: ../glib/gspawn-win32.c:464 ../glib/gspawn-win32.c:735
+#: ../glib/gspawn-win32.c:1328
 #, c-format
 msgid "Invalid string in environment: %s"
 msgstr "Nederīga virkne vidē — %s"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1278
+#: ../glib/gspawn-win32.c:716 ../glib/gspawn-win32.c:1276
 #, c-format
 msgid "Invalid working directory: %s"
 msgstr "Nederīga darba mape — %s"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:783
+#: ../glib/gspawn-win32.c:781
 #, c-format
 msgid "Failed to execute helper program (%s)"
 msgstr "Neizdevās izpildīt palīga programmu (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:997
+#: ../glib/gspawn-win32.c:995
 msgid ""
 "Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
 "process"
@@ -5342,6 +5662,15 @@ msgstr[2] "%s baitu"
 msgid "%.1f KB"
 msgstr "%.1f KB"
 
+#~ msgid "Error creating directory '%s': %s"
+#~ msgstr "Kļūda, veidojot mapi “%s” — %s"
+
+#~ msgid "Error opening file '%s': %s"
+#~ msgstr "Kļūda, atverot datni “%s” — %s"
+
+#~ msgid "Error reading file '%s': %s"
+#~ msgstr "Kļūda, nolasot datni “%s” — %s"
+
 #~ msgid "Error renaming file: %s"
 #~ msgstr "Kļūda, pārsaucot datni — %s"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]