[jhbuild] Updated Czech translationcommit fd992875977599d3a27669544162b318709099a8
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Mon Mar 13 09:07:37 2017 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   47 ++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 26 insertions(+), 21 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 2efebee..8e224dc 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 #
 # Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2010, 2012.
 # Jachym Simak <xsimi xsimi cz>, 2010.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: jhbuild master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=jhbuild&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-12-11 21:19+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-12-17 10:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-22 19:28+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-13 09:07+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -735,12 +735,12 @@ msgstr "prefix instalace (%s) nemá povolen zápis"
 #: jhbuild/commands/sanitycheck.py:88 jhbuild/commands/sanitycheck.py:125
 #: jhbuild/commands/sanitycheck.py:134 jhbuild/commands/sanitycheck.py:140
 #: jhbuild/commands/sanitycheck.py:142 jhbuild/commands/sanitycheck.py:144
-#: jhbuild/modtypes/cmake.py:93 jhbuild/modtypes/meson.py:62
-#: jhbuild/modtypes/meson.py:102 jhbuild/versioncontrol/bzr.py:218
-#: jhbuild/versioncontrol/cvs.py:304 jhbuild/versioncontrol/darcs.py:110
-#: jhbuild/versioncontrol/fossil.py:107 jhbuild/versioncontrol/git.py:461
-#: jhbuild/versioncontrol/hg.py:106 jhbuild/versioncontrol/mtn.py:142
-#: jhbuild/versioncontrol/svn.py:316
+#: jhbuild/modtypes/cmake.py:63 jhbuild/modtypes/cmake.py:104
+#: jhbuild/modtypes/meson.py:62 jhbuild/modtypes/meson.py:102
+#: jhbuild/versioncontrol/bzr.py:218 jhbuild/versioncontrol/cvs.py:304
+#: jhbuild/versioncontrol/darcs.py:110 jhbuild/versioncontrol/fossil.py:107
+#: jhbuild/versioncontrol/git.py:464 jhbuild/versioncontrol/hg.py:106
+#: jhbuild/versioncontrol/mtn.py:142 jhbuild/versioncontrol/svn.py:316
 #, python-format
 msgid "%s not found"
 msgstr "%s nenalezeno"
@@ -1291,19 +1291,19 @@ msgstr "Přerušeno"
 msgid "EOF"
 msgstr "Konec souboru (EOF)"
 
-#: jhbuild/modtypes/autotools.py:215 jhbuild/modtypes/cmake.py:79
+#: jhbuild/modtypes/autotools.py:215 jhbuild/modtypes/cmake.py:90
 #: jhbuild/modtypes/linux.py:109 jhbuild/modtypes/meson.py:92
 #: jhbuild/modtypes/waf.py:76
 msgid "Configuring"
 msgstr "Nastavuje se"
 
-#: jhbuild/modtypes/autotools.py:246 jhbuild/modtypes/cmake.py:107
+#: jhbuild/modtypes/autotools.py:246 jhbuild/modtypes/cmake.py:120
 #: jhbuild/modtypes/linux.py:141 jhbuild/modtypes/meson.py:131
 #: jhbuild/modtypes/waf.py:85
 msgid "Cleaning"
 msgstr "Čistí se"
 
-#: jhbuild/modtypes/autotools.py:252 jhbuild/modtypes/cmake.py:114
+#: jhbuild/modtypes/autotools.py:252 jhbuild/modtypes/cmake.py:131
 #: jhbuild/modtypes/distutils.py:57 jhbuild/modtypes/linux.py:154
 #: jhbuild/modtypes/meson.py:139 jhbuild/modtypes/perl.py:52
 #: jhbuild/modtypes/waf.py:93
@@ -1314,7 +1314,7 @@ msgstr "Sestavuje se"
 msgid "Checking"
 msgstr "Kontroluje se"
 
-#: jhbuild/modtypes/autotools.py:293 jhbuild/modtypes/cmake.py:121
+#: jhbuild/modtypes/autotools.py:293 jhbuild/modtypes/cmake.py:142
 #: jhbuild/modtypes/waf.py:123
 msgid "Creating tarball for"
 msgstr "Vytváří se balíček tarball pro"
@@ -1327,7 +1327,7 @@ msgstr "Kontroluje se distribuce (distcheck)"
 msgid "Uninstalling old installed version"
 msgstr "Odinstalovává se stará nainstalovaná verze"
 
-#: jhbuild/modtypes/autotools.py:311 jhbuild/modtypes/cmake.py:130
+#: jhbuild/modtypes/autotools.py:311 jhbuild/modtypes/cmake.py:154
 #: jhbuild/modtypes/distutils.py:69 jhbuild/modtypes/meson.py:150
 #: jhbuild/modtypes/perl.py:66 jhbuild/modtypes/waf.py:134
 msgid "Installing"
@@ -1342,6 +1342,11 @@ msgstr "Čistí se distribuce (distclean)"
 msgid "<%s/> tag must contain value=''"
 msgstr "značka <%s/> musí obsahovat value=''"
 
+#: jhbuild/modtypes/cmake.py:146
+#, python-format
+msgid "%s does not support dist"
+msgstr "%s nepodporuje dist"
+
 #: jhbuild/modtypes/__init__.py:60
 #, python-format
 msgid "unknown module type %s"
@@ -1766,8 +1771,8 @@ msgstr "Zvažte použití skriptu changecvsroot.py k opravě."
 
 #: jhbuild/versioncontrol/darcs.py:86 jhbuild/versioncontrol/darcs.py:92
 #: jhbuild/versioncontrol/fossil.py:84 jhbuild/versioncontrol/fossil.py:97
-#: jhbuild/versioncontrol/git.py:571 jhbuild/versioncontrol/git.py:611
-#: jhbuild/versioncontrol/git.py:687 jhbuild/versioncontrol/hg.py:90
+#: jhbuild/versioncontrol/git.py:574 jhbuild/versioncontrol/git.py:614
+#: jhbuild/versioncontrol/git.py:690 jhbuild/versioncontrol/hg.py:90
 #: jhbuild/versioncontrol/hg.py:96
 msgid "date based checkout not yet supported\n"
 msgstr "kontrola založená na datech není zatím podporována\n"
@@ -1807,7 +1812,7 @@ msgstr "Příkaz %s nevrátil žádný výstup"
 msgid "Command %s did not include commit line: %r"
 msgstr "Příkaz %s nezahrnuje zařazovací řádek: %r"
 
-#: jhbuild/versioncontrol/git.py:433
+#: jhbuild/versioncontrol/git.py:436
 msgid ""
 "Failed to update module as it switched to git (you should check for changes "
 "then remove the directory)."
@@ -1815,7 +1820,7 @@ msgstr ""
 "Selhala aktualizace modulu, protože je přepnutý do git (měli byste "
 "zkontrolovat změny, než složku odstraníte)."
 
-#: jhbuild/versioncontrol/git.py:434
+#: jhbuild/versioncontrol/git.py:437
 msgid ""
 "Failed to update module (missing .git) (you should check for changes then "
 "remove the directory)."
@@ -1823,7 +1828,7 @@ msgstr ""
 "Selhala aktualizace modulu, protože chybí .git (měli byste zkontrolovat "
 "změny, než složku odstraníte)."
 
-#: jhbuild/versioncontrol/git.py:538
+#: jhbuild/versioncontrol/git.py:541
 msgid ""
 "External handling failed\n"
 " If you are running git version < 1.5.6 it is recommended you update.\n"
@@ -1831,7 +1836,7 @@ msgstr ""
 "Externí obsloužení selhalo\n"
 " Jestli používáte git verze < 1.5.6, je doporučeno jej aktualizovat.\n"
 
-#: jhbuild/versioncontrol/git.py:583
+#: jhbuild/versioncontrol/git.py:586
 #, python-format
 msgid "Cannot get last revision from %s. Check the module location."
 msgstr "Nelze získat poslední revizi z %s. Zkontrolujte umístění modulu."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]