[gnome-user-docs] Updated Czech translationcommit f8de39c7b77fb7fc89328df4b6c32a45cb7bac4b
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Mon Mar 13 08:23:11 2017 +0100

    Updated Czech translation

 gnome-help/cs/cs.po | 1320 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 663 insertions(+), 657 deletions(-)
---
diff --git a/gnome-help/cs/cs.po b/gnome-help/cs/cs.po
index 9629b96..b7c47f1 100644
--- a/gnome-help/cs/cs.po
+++ b/gnome-help/cs/cs.po
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-user-docs master\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-03 11:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-09 23:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-05 19:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-13 08:17+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -1422,7 +1422,7 @@ msgid "2015"
 msgstr "2015"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/accounts-add.page:32
+#: C/accounts-add.page:34
 msgid ""
 "Allow applications to access your accounts online for photos, contacts, "
 "calendars, and more."
@@ -1431,12 +1431,12 @@ msgstr ""
 "kontakty, kalendáři a dalšími věcmi."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/accounts-add.page:36
+#: C/accounts-add.page:38
 msgid "Add an account"
 msgstr "Přidání účtu"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-add.page:38
+#: C/accounts-add.page:40
 msgid ""
 "Adding an account will help link your online accounts with your GNOME "
 "desktop. Thus, your email program, chat program and other related "
@@ -1447,8 +1447,8 @@ msgstr ""
 "tak budou moci používat toto nastavení."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-add.page:44 C/accounts-disable-service.page:36
-#: C/accounts-remove.page:50
+#: C/accounts-add.page:46 C/accounts-disable-service.page:38
+#: C/accounts-remove.page:52
 msgid ""
 "Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
 "overview and start typing <gui>Online Accounts</gui>."
@@ -1457,23 +1457,23 @@ msgstr ""
 "a začněte psát <gui>Účty on-line</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-add.page:48 C/accounts-disable-service.page:40
-#: C/accounts-remove.page:54
+#: C/accounts-add.page:50 C/accounts-disable-service.page:42
+#: C/accounts-remove.page:56
 msgid "Click on <gui>Online Accounts</gui> to open the panel."
 msgstr "Kliknutím na <gui>Účty on-line</gui> otevřete příslušný panel."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-add.page:51
+#: C/accounts-add.page:53
 msgid "Click the <gui>+</gui> button in the lower-left corner of the window."
 msgstr "Klikněte na tlačítko <gui>+</gui> v levém dolním rohu okna."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-add.page:55
+#: C/accounts-add.page:57
 msgid "Select the type of account which you want to add."
 msgstr "Vyberte typ účtu, který chcete přidat."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-add.page:58
+#: C/accounts-add.page:60
 msgid ""
 "A small website window or dialog will open where you can enter your online "
 "account credentials. For example, if you are setting up a Google account, "
@@ -1487,7 +1487,7 @@ msgstr ""
 "okně."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-add.page:64
+#: C/accounts-add.page:66
 msgid ""
 "If you have entered your credentials correctly, you will be prompted to "
 "allow GNOME access to your online account. Authorize access to continue."
@@ -1496,7 +1496,7 @@ msgstr ""
 "GNOME přístup k účtu on-line. Abyste mohli pokračovat, přístup potvrďte."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-add.page:69
+#: C/accounts-add.page:71
 msgid ""
 "All services that are offered by an account provider will be enabled by "
 "default. <link xref=\"accounts-disable-service\">Switch</link> individual "
@@ -1507,7 +1507,7 @@ msgstr ""
 "jednotlivých služeb na <gui>○</gui> (vypnuto) je můžete zakázat."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-add.page:75
+#: C/accounts-add.page:77
 msgid ""
 "After you have added accounts, applications can use those accounts for the "
 "services you have chosen to allow. See <link xref=\"accounts-disable-service"
@@ -1518,7 +1518,7 @@ msgstr ""
 "<link xref=\"accounts-disable-service\"/>."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/accounts-add.page:80
+#: C/accounts-add.page:82
 msgid ""
 "Many online services provide an authorization token which GNOME stores "
 "instead of your password. If you remove an account, you should also revoke "
@@ -1530,7 +1530,7 @@ msgstr ""
 "tento certifikát. Více informací viz <link xref=\"accounts-remove\"/>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/accounts-disable-service.page:17
+#: C/accounts-disable-service.page:19
 msgid ""
 "Some online accounts can be used to access multiple services (like calendar "
 "and email). You can control which of these services can be used by "
@@ -1540,12 +1540,12 @@ msgstr ""
 "mailu). Můžete řídit, které z těchto služeb mohou být použity aplikacemi."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/accounts-disable-service.page:22
+#: C/accounts-disable-service.page:24
 msgid "Control which online services an account can be used to access"
 msgstr "Řízení, který účet služby on-line může být použit k přístupu"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-disable-service.page:24
+#: C/accounts-disable-service.page:26
 msgid ""
 "Some types of online account providers allow you to access several services "
 "with the same user account. For example, Google accounts provide access to "
@@ -1562,7 +1562,7 @@ msgstr ""
 "účet jinde."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-disable-service.page:31
+#: C/accounts-disable-service.page:33
 msgid ""
 "You can disable some of the services that are provided by each online "
 "account:"
@@ -1570,12 +1570,12 @@ msgstr ""
 "Můžete zakázat některé služby, které jednotlivé účty on-line poskytují:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-disable-service.page:43
+#: C/accounts-disable-service.page:45
 msgid "Select the account which you want to change from the list on the left."
 msgstr "V seznamu nalevo vyberte účet, ve kterém chcete provést změny."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-disable-service.page:47
+#: C/accounts-disable-service.page:49
 msgid ""
 "A list of services that are available with this account will be shown under "
 "<gui>Use for</gui>. See <link xref=\"accounts-which-application\"/> to see "
@@ -1586,12 +1586,12 @@ msgstr ""
 "které aplikace přistupují ke kterým účtům."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-disable-service.page:52
+#: C/accounts-disable-service.page:54
 msgid "Switch off any of the services that you do not want to use."
 msgstr "Vypněte libovolné služby, které nechcete používat."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-disable-service.page:56
+#: C/accounts-disable-service.page:58
 msgid ""
 "Once a service has been disabled for an account, applications on your "
 "computer will not be able to use the account to connect to that service any "
@@ -1601,7 +1601,7 @@ msgstr ""
 "účtu použít."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-disable-service.page:60
+#: C/accounts-disable-service.page:62
 msgid ""
 "To turn on a service that you disabled, just go back to the <gui>Online "
 "Accounts</gui> window and switch it on."
@@ -1617,17 +1617,17 @@ msgid "Baptiste Mille-Mathias"
 msgstr "Baptiste Mille-Mathias"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/accounts-provider-not-available.page:21
+#: C/accounts-provider-not-available.page:23
 msgid "What if an online service provider is not listed?"
 msgstr "Co dělat, když můj poskytovatel služby on-line není v seznamu?"
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/accounts-provider-not-available.page:24
+#: C/accounts-provider-not-available.page:26
 msgid "Why is my account type not on the list?"
 msgstr "Proč můj typ účtu není v seznamu?"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-provider-not-available.page:26
+#: C/accounts-provider-not-available.page:28
 msgid ""
 "Support for your favorite online service provider needs someone to develop "
 "it. Only the account types that are listed are currently supported."
@@ -1637,7 +1637,7 @@ msgstr ""
 "seznamu."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/accounts-provider-not-available.page:30
+#: C/accounts-provider-not-available.page:32
 msgid ""
 "If you are interested in adding support for other services, contact the "
 "developers on the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
@@ -1648,24 +1648,24 @@ msgstr ""
 "product=gnome-online-accounts\">systému pro sledování chyb</link>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/accounts-remove.page:28
+#: C/accounts-remove.page:30
 msgid "Remove access to an online service provider from your applications."
 msgstr "Jak z aplikace odebrat přístup k poskytovateli služby on-line."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/accounts-remove.page:32
+#: C/accounts-remove.page:34
 msgid "Remove an account"
 msgstr "Odebrání účtu"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-remove.page:34
+#: C/accounts-remove.page:36
 msgid "You can remove an online account which you no longer wish to use."
 msgstr ""
 "Účet on-line, který si již nadále nepřejete používat, můžete z nastavení "
 "odebrat."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/accounts-remove.page:37
+#: C/accounts-remove.page:39
 msgid ""
 "Many online services provide an authorization token which GNOME stores "
 "instead of your password. If you remove an account, you should also revoke "
@@ -1680,7 +1680,7 @@ msgstr ""
 "GNOME."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/accounts-remove.page:43
+#: C/accounts-remove.page:45
 msgid ""
 "How to revoke the authorization depends on the service provider. Check your "
 "settings on the provider's website for authorized or connected apps or "
@@ -1691,22 +1691,22 @@ msgstr ""
 "aplikace nebo počítače. Najděte aplikaci s názvem „GNOME“ a odeberte ji."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-remove.page:57
+#: C/accounts-remove.page:59
 msgid "Select the account which you wish to remove."
 msgstr "Vyberte účet, který si přejete odebrat."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-remove.page:60
+#: C/accounts-remove.page:62
 msgid "Click the <gui>-</gui> button in the lower-left corner of the window."
 msgstr "Klikněte na tlačítko <gui>-</gui> v levém dolním rohu okna."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-remove.page:64
+#: C/accounts-remove.page:66
 msgid "Click <gui>Remove</gui> in the confirmation dialog."
 msgstr "V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na <gui>Odebrat</gui>."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/accounts-remove.page:69
+#: C/accounts-remove.page:71
 msgid ""
 "Instead of deleting the account completely, it is possible to <link xref="
 "\"accounts-disable-service\">restrict the services</link> accessed by your "
@@ -1728,7 +1728,7 @@ msgid "Andre Klapper"
 msgstr "Andre Klapper"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/accounts-which-application.page:27
+#: C/accounts-which-application.page:29
 msgid ""
 "Applications can use the accounts created in <app>Online Accounts</app> and "
 "the services they exploit."
@@ -1737,12 +1737,12 @@ msgstr ""
 "které nabízí."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/accounts-which-application.page:32
+#: C/accounts-which-application.page:34
 msgid "Online services and applications"
 msgstr "Služby a aplikace on-line"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-which-application.page:39
+#: C/accounts-which-application.page:41
 msgid ""
 "Once you have added an online account, any application can use that account "
 "for any of the available services that you have not <link xref=\"accounts-"
@@ -1757,12 +1757,12 @@ msgstr ""
 "je známo, že je používají."
 
 #. (itstool) path: item/title
-#: C/accounts-which-application.page:47
+#: C/accounts-which-application.page:49
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendář"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:48
+#: C/accounts-which-application.page:50
 msgid ""
 "The Calendar service allows you to view, add, and edit events in an online "
 "calendar. It is used by applications like <app>Calendar</app>, "
@@ -1773,12 +1773,12 @@ msgstr ""
 "<app>Evolution</app> a <app>California</app>."
 
 #. (itstool) path: item/title
-#: C/accounts-which-application.page:54
+#: C/accounts-which-application.page:56
 msgid "Chat"
 msgstr "Diskuzní"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:55
+#: C/accounts-which-application.page:57
 msgid ""
 "The Chat service allows you to chat with your contacts on popular instant "
 "messaging platforms. It is used by the <app>Empathy</app> application."
@@ -1788,12 +1788,12 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: item/title
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/accounts-which-application.page:61 C/contacts.page:22
+#: C/accounts-which-application.page:63 C/contacts.page:24
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:62
+#: C/accounts-which-application.page:64
 msgid ""
 "The Contacts service allows you to see the published details of your "
 "contacts on various services. It is used by applications like <app>Contacts</"
@@ -1804,12 +1804,12 @@ msgstr ""
 "<app>Evolution</app>."
 
 #. (itstool) path: item/title
-#: C/accounts-which-application.page:68
+#: C/accounts-which-application.page:70
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenty"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:69
+#: C/accounts-which-application.page:71
 msgid ""
 "The Documents service allows you to view your online documents such as those "
 "in Google docs. You can view your documents using the <app>Documents</app> "
@@ -1821,13 +1821,13 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: item/title
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/accounts-which-application.page:75
+#: C/accounts-which-application.page:77
 #: C/nautilus-file-properties-permissions.page:43
 msgid "Files"
 msgstr "Soubory"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:76
+#: C/accounts-which-application.page:78
 msgid ""
 "The Files service adds a remote file location, as if you had added one using "
 "the <link xref=\"nautilus-connect\">Connect to Server</link> functionality "
@@ -1841,12 +1841,12 @@ msgstr ""
 "aplikaci."
 
 #. (itstool) path: item/title
-#: C/accounts-which-application.page:84
+#: C/accounts-which-application.page:86
 msgid "Mail"
 msgstr "✉ (Mail/symbol obálky)"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:85
+#: C/accounts-which-application.page:87
 msgid ""
 "The Mail service allows you to send and receive email through an email "
 "provider like Google. It is used by <app>Evolution</app>."
@@ -1855,12 +1855,12 @@ msgstr ""
 "poskytovatele jako je Google. Je používána aplikací <app>Evolution</app>."
 
 #. (itstool) path: item/title
-#: C/accounts-which-application.page:96
+#: C/accounts-which-application.page:98
 msgid "Photos"
 msgstr "Fotografie"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:97
+#: C/accounts-which-application.page:99
 msgid ""
 "The Photos service allows you to view your online photos such as those you "
 "post on Facebook. You can view your photos using the <app>Photos</app> "
@@ -1871,12 +1871,12 @@ msgstr ""
 "aplikace <app>Fotky</app>."
 
 #. (itstool) path: item/title
-#: C/accounts-which-application.page:103
+#: C/accounts-which-application.page:105
 msgid "Printers"
 msgstr "Tiskárny"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:104
+#: C/accounts-which-application.page:106
 msgid ""
 "The Printers service allows you to send a PDF copy to a provider from within "
 "the print dialog of any application. The provider might provide print "
@@ -1889,12 +1889,12 @@ msgstr ""
 "vytisknout později."
 
 #. (itstool) path: item/title
-#: C/accounts-which-application.page:111
+#: C/accounts-which-application.page:113
 msgid "Read Later"
 msgstr "Odložené čtení"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/accounts-which-application.page:112
+#: C/accounts-which-application.page:114
 msgid ""
 "The Read Later service allows you to save a web page to external services so "
 "that you can read it later on another device. No applications currently use "
@@ -1910,19 +1910,19 @@ msgid "Susanna Huhtanen"
 msgstr "Susanna Huhtanen"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/accounts-whyadd.page:27
+#: C/accounts-whyadd.page:29
 msgid "Why add your email or social media accounts to your desktop?"
 msgstr ""
 "Proč byste měli přidat účty e-mailu a sociálních médií do svého "
 "uživatelského prostředí."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/accounts-whyadd.page:30
+#: C/accounts-whyadd.page:32
 msgid "Why add an account?"
 msgstr "Proč přidat účet?"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-whyadd.page:32
+#: C/accounts-whyadd.page:34
 msgid ""
 "Adding your online accounts brings your choice of services like calendar, "
 "chat, and e-mail straight to your desktop and makes the information of the "
@@ -1940,7 +1940,7 @@ msgstr ""
 "připraveny k použití."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts-whyadd.page:40
+#: C/accounts-whyadd.page:42
 msgid ""
 "See <link xref=\"accounts-which-application\"/> for information on which "
 "applications can access which online services."
@@ -1949,7 +1949,7 @@ msgstr ""
 "which-application\"/>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/accounts.page:17
+#: C/accounts.page:19
 msgid ""
 "<link xref=\"accounts-add\">Add an online account</link>, <link xref="
 "\"accounts-remove\">Remove an account</link>, <link xref=\"accounts-which-"
@@ -1960,12 +1960,12 @@ msgstr ""
 "which-application\">něco o službách</link>…"
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/accounts.page:24
+#: C/accounts.page:26
 msgid "Online accounts"
 msgstr "Účty on-line"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/accounts.page:26
+#: C/accounts.page:28
 msgid ""
 "You can enter your login details for some online services, such as Google "
 "and Facebook, into the <app>Online Accounts</app> window. This lets you use "
@@ -2378,20 +2378,18 @@ msgstr ""
 #: C/backup-thinkabout.page:63
 msgid ""
 "Most of your application settings will be stored in the hidden folders "
-"<file>.config</file>, <file>.gconf</file>, <file>.gnome2</file>, and <file>."
-"local</file> in your Home folder."
+"<file>.config</file> and <file>.local</file> in your Home folder."
 msgstr ""
 "Většina nastavení aplikací bude uložena ve skrytých složkách <file>.config</"
-"file>, <file>.gconf</file>, <file>.gnome2</file> a <file>.local</file> ve "
-"vaší domovské složce."
+"file> a <file>.local</file> ve vaší domovské složce."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/backup-thinkabout.page:69
+#: C/backup-thinkabout.page:68
 msgid "System-wide settings"
 msgstr "Celosystémová nastavení"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/backup-thinkabout.page:70
+#: C/backup-thinkabout.page:69
 msgid ""
 "Settings for important parts of the system are not stored in your Home "
 "folder. There are a number of locations that they could be stored, but most "
@@ -3314,32 +3312,6 @@ msgstr "Profily barev"
 msgid "Calibration"
 msgstr "Kalibrace"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/clock-calendar.page:66 C/shell-introduction.page:166
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-appts.png' md5='2bfebd76895fcf7ca89f4503fe390b1e'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-appts.png' md5='2bfebd76895fcf7ca89f4503fe390b1e'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/clock-calendar.page:71 C/shell-introduction.page:171
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-appts-classic.png' "
-"md5='e3ede8dd9aeb53b75596bec7b9f88b6e'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-appts-classic.png' "
-"md5='e3ede8dd9aeb53b75596bec7b9f88b6e'"
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/clock-calendar.page:31
 msgid ""
@@ -3405,12 +3377,38 @@ msgstr ""
 "přidána do kalendáře v aplikaci <app>Evolution</app>, objeví se v hodinách v "
 "seznamu událostí."
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/clock-calendar.page:66 C/shell-introduction.page:166
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-appts.png' md5='2bfebd76895fcf7ca89f4503fe390b1e'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-appts.png' md5='2bfebd76895fcf7ca89f4503fe390b1e'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/clock-calendar.page:67 C/clock-calendar.page:72
 #: C/shell-introduction.page:172
 msgid "Clock, calendar, and appointments"
 msgstr "Hodiny, kalendář a události"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/clock-calendar.page:71 C/shell-introduction.page:171
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-appts-classic.png' "
+"md5='e3ede8dd9aeb53b75596bec7b9f88b6e'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-appts-classic.png' "
+"md5='e3ede8dd9aeb53b75596bec7b9f88b6e'"
+
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/clock-set.page:24
 msgid "Use the <gui>Date &amp; Time Settings</gui> to alter the date or time."
@@ -4488,20 +4486,6 @@ msgstr ""
 "<output style=\"prompt\">$ </output><input>gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color 
recalibrate-printer-threshold 180</input>\n"
 "<output style=\"prompt\">$ </output><input>gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color 
recalibrate-display-threshold 90</input>\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/color-notspecifiededid.page:30
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/color-profile-default.png' "
-"md5='2cabb46bf9cf9dc5476c7f6c27a7f3a5'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/color-profile-default.png' "
-"md5='2cabb46bf9cf9dc5476c7f6c27a7f3a5'"
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/color-notspecifiededid.page:9
 msgid "Default monitor profiles do not have a calibration date."
@@ -4535,6 +4519,20 @@ msgstr ""
 msgid "As the EDID cannot be updated, it has no expiry date."
 msgstr "Protože EDID nelze aktualizovat, nemá datum vypršení platnosti."
 
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/color-notspecifiededid.page:30
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/color-profile-default.png' "
+"md5='2cabb46bf9cf9dc5476c7f6c27a7f3a5'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/color-profile-default.png' "
+"md5='2cabb46bf9cf9dc5476c7f6c27a7f3a5'"
+
 #. (itstool) path: note/p
 #: C/color-notspecifiededid.page:34
 msgid ""
@@ -5072,7 +5070,7 @@ msgid "To remove a contact:"
 msgstr "Když chcete odebrat kontakt:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/contacts-add-remove.page:54 C/contacts-connect.page:34
+#: C/contacts-add-remove.page:54 C/contacts-connect.page:36
 #: C/contacts-edit-details.page:39
 msgid "Select the contact from your contact list."
 msgstr "Vyberte kontakt v seznamu kontaktů."
@@ -5093,12 +5091,12 @@ msgid "Press <gui style=\"button\">Remove Contact</gui>."
 msgstr "Zmáčkněte <gui style=\"button\">Odstranit kontakt</gui>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/contacts.page:18
+#: C/contacts.page:20
 msgid "Access your contacts."
 msgstr "Jak se dostat ke svým kontaktům."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/contacts.page:24
+#: C/contacts.page:26
 msgid ""
 "Use <app>Contacts</app> to store, access or edit information for your "
 "contacts, locally or in your <link xref=\"accounts\">Online Accounts</link>."
@@ -5113,24 +5111,24 @@ msgid "2013-2014"
 msgstr "2013 – 2014"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/contacts-connect.page:25
+#: C/contacts-connect.page:27
 msgid "Email, chat with, or phone a contact."
 msgstr "Poštovní, diskuzní nebo telefonní kontakty."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/contacts-connect.page:28
+#: C/contacts-connect.page:30
 msgid "Connect with your contact"
 msgstr "Spojení s vašimi kontakty"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/contacts-connect.page:30
+#: C/contacts-connect.page:32
 msgid "To email, chat with or phone someone in <app>Contacts</app>:"
 msgstr ""
 "Když chcete někomu z <app>Kontaktů</app> poslat e-mail, diskutovat s ním "
 "nebo mu zavolat:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/contacts-connect.page:37
+#: C/contacts-connect.page:39
 msgid ""
 "Press on the <em>detail</em> that you want to use. For example, to email "
 "your contact, press the email address."
@@ -5139,13 +5137,13 @@ msgstr ""
 "kontaktu e-mail, zmáčkněte e-mailovou adresu."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/contacts-connect.page:41
+#: C/contacts-connect.page:43
 msgid ""
 "The corresponding application will be launched using the contact's details."
 msgstr "Spustí se příslušná aplikace a použije údaj z kontaktu."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/contacts-connect.page:47
+#: C/contacts-connect.page:49
 msgid ""
 "If there is no available application for the detail that you wish to use, "
 "you will not be able to select it."
@@ -7847,7 +7845,7 @@ msgstr "Další vyhledávací aplikace"
 
 #. (itstool) path: steps/title
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/files-search.page:46 C/keyboard-shortcuts-set.page:109
+#: C/files-search.page:46 C/keyboard-shortcuts-set.page:111
 msgid "Search"
 msgstr "Hledání"
 
@@ -9356,20 +9354,6 @@ msgstr ""
 msgid "Hold down the desired key combination."
 msgstr "Zmáčkněte požadovanou kombinaci kláves."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/keyboard-layouts.page:106
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/input-methods-switcher.png' "
-"md5='2ee80298080e748428543267cb499806'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/input-methods-switcher.png' "
-"md5='2ee80298080e748428543267cb499806'"
-
 #. (itstool) path: credit/name
 #: C/keyboard-layouts.page:29 C/keyboard-shortcuts-set.page:25
 msgid "Juanjo Marín"
@@ -9528,18 +9512,32 @@ msgstr ""
 "key><key>Super</key><key>mezerník</key></keyseq>. V nastavení "
 "<gui>Klávesnice</gui> můžete tyto klávesové zkratky změnit."
 
+#. (itstool) path: p/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/keyboard-layouts.page:106
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/input-methods-switcher.png' "
+"md5='2ee80298080e748428543267cb499806'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/input-methods-switcher.png' "
+"md5='2ee80298080e748428543267cb499806'"
+
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/keyboard-nav.page:31
+#: C/keyboard-nav.page:33
 msgid "Use applications and the desktop without a mouse."
 msgstr "Jak používat aplikace a celé uživatelské prostředí bez myši."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/keyboard-nav.page:34
+#: C/keyboard-nav.page:36
 msgid "Keyboard navigation"
 msgstr "Ovládání klávesnicí"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/keyboard-nav.page:44
+#: C/keyboard-nav.page:46
 msgid ""
 "This page details keyboard navigation for people who cannot use a mouse or "
 "other pointing device, or who want to use a keyboard as much as possible. "
@@ -9553,7 +9551,7 @@ msgstr ""
 "shortcuts\"/>."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/keyboard-nav.page:50
+#: C/keyboard-nav.page:52
 msgid ""
 "If you cannot use a pointing device like a mouse, you can control the mouse "
 "pointer using the numeric keypad on your keyboard. See <link xref=\"mouse-"
@@ -9564,17 +9562,17 @@ msgstr ""
 "mousekeys\"/>."
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-nav.page:56
+#: C/keyboard-nav.page:58
 msgid "Navigate user interfaces"
 msgstr "Pohyb v uživatelském rozhraní"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:58
+#: C/keyboard-nav.page:60
 msgid "<key>Tab</key> and <keyseq><key>Ctrl</key><key>Tab</key></keyseq>"
 msgstr "<key>Tab</key> a <keyseq><key>Ctrl</key><key>Tab</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:60
+#: C/keyboard-nav.page:62
 msgid ""
 "Move keyboard focus between different controls. <keyseq><key>Ctrl</key> "
 "<key>Tab</key></keyseq> moves between groups of controls, such as from a "
@@ -9589,17 +9587,17 @@ msgstr ""
 "prvek, který používá klávesu <key>Tab</key> přímo, jako třeba textová oblast."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:65
+#: C/keyboard-nav.page:67
 msgid "Hold down <key>Shift</key> to move focus in reverse order."
 msgstr "Pro změnu zaměření v opačném pořadí držte zmáčknutý <key>Shift</key>."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:69
+#: C/keyboard-nav.page:71
 msgid "Arrow keys"
 msgstr "kurzorové šipky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:71
+#: C/keyboard-nav.page:73
 msgid ""
 "Move selection between items in a single control, or among a set of related "
 "controls. Use the arrow keys to focus buttons in a toolbar, select items in "
@@ -9611,7 +9609,7 @@ msgstr ""
 "výběru skupinového přepínače ve skupině."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:74
+#: C/keyboard-nav.page:76
 msgid ""
 "In a tree view, use the left and right arrow keys to collapse and expand "
 "items with children."
@@ -9620,12 +9618,12 @@ msgstr ""
 "a rozbalení položky s potomky."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:79
+#: C/keyboard-nav.page:81
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key>Arrow keys</keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key>kurzorové šipky</keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:80
+#: C/keyboard-nav.page:82
 msgid ""
 "In a list or icon view, move the keyboard focus to another item without "
 "changing which item is selected."
@@ -9634,12 +9632,12 @@ msgstr ""
 "položku bez ovlivnění toho, které položky jsou vybrané."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:84
+#: C/keyboard-nav.page:86
 msgid "<keyseq><key>Shift</key>Arrow keys</keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Shift</key>kurzorové šipky</keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:85
+#: C/keyboard-nav.page:87
 msgid ""
 "In a list or icon view, select all items from the currently selected item to "
 "the newly focused item."
@@ -9648,24 +9646,24 @@ msgstr ""
 "vybranou až po nově změřenou."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:89
+#: C/keyboard-nav.page:91
 msgid "<key>Space</key>"
 msgstr "<key>mezerník</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:90
+#: C/keyboard-nav.page:92
 msgid "Activate a focused item such as a button, check box, or list item."
 msgstr ""
 "Aktivovat zaměřenou položku, jako je tlačítko, zaškrtávací políčko nebo "
 "seznam položek."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:94
+#: C/keyboard-nav.page:96
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Space</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>mezerník</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:95
+#: C/keyboard-nav.page:97
 msgid ""
 "In a list or icon view, select or deselect the focused item without "
 "deselecting other items."
@@ -9674,12 +9672,12 @@ msgstr ""
 "zaměřenou položku, aniž by to ovlivnilo výběr ostatních položek."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:99
+#: C/keyboard-nav.page:101
 msgid "<key>Alt</key>"
 msgstr "<key>Alt</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:100
+#: C/keyboard-nav.page:102
 msgid ""
 "Hold down the <key>Alt</key> key to reveal <em>accelerators</em>: underlined "
 "letters on menu items, buttons, and other controls. Press <key>Alt</key> "
@@ -9692,22 +9690,22 @@ msgstr ""
 "aktivujete, stejně jako byste na něj klikli."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:106
+#: C/keyboard-nav.page:108
 msgid "<key>Esc</key>"
 msgstr "<key>Esc</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:107
+#: C/keyboard-nav.page:109
 msgid "Exit a menu, popup, switcher, or dialog window."
 msgstr "Opustit nabídku, vyskakovací okno, přepínač nebo dialogové ono."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:110
+#: C/keyboard-nav.page:112
 msgid "<key>F10</key>"
 msgstr "<key>F10</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:111
+#: C/keyboard-nav.page:113
 msgid ""
 "Open the first menu on the menubar of a window. Use the arrow keys to "
 "navigate the menus."
@@ -9716,19 +9714,19 @@ msgstr ""
 "kurzorové šipky na klávesnici."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:115
+#: C/keyboard-nav.page:117
 msgid ""
 "<keyseq><key xref=\"keyboard-key-super\">Super</key> <key>F10</key></keyseq>"
 msgstr ""
 "<keyseq><key xref=\"keyboard-key-super\">Super</key> <key>F10</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:117
+#: C/keyboard-nav.page:119
 msgid "Open the application menu on the top bar."
 msgstr "Otevřít nabídku aplikace na horní liště."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:120
+#: C/keyboard-nav.page:122
 msgid ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key>F10</key></keyseq> or <key xref=\"keyboard-key-"
 "menu\">Menu</key>"
@@ -9737,7 +9735,7 @@ msgstr ""
 "key-menu\">Menu</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:123
+#: C/keyboard-nav.page:125
 msgid ""
 "Pop up the context menu for the current selection, as if you had right-"
 "clicked."
@@ -9746,12 +9744,12 @@ msgstr ""
 "klikli pravým tlačítkem."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:128
+#: C/keyboard-nav.page:130
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F10</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F10</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:129
+#: C/keyboard-nav.page:131
 msgid ""
 "In the file manager, pop up the context menu for the current folder, as if "
 "you had right-clicked on the background and not on any item."
@@ -9760,7 +9758,7 @@ msgstr ""
 "byste klikli pravým tlačítkem na pozadí a ne na nějakou položku."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:133
+#: C/keyboard-nav.page:135
 msgid ""
 "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PageUp</key></keyseq> and <keyseq><key>Ctrl</"
 "key><key>PageDown</key></keyseq>"
@@ -9769,22 +9767,22 @@ msgstr ""
 "key><key>PageDown</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:135
+#: C/keyboard-nav.page:137
 msgid "In a tabbed interface, switch to the tab to the left or right."
 msgstr "V rozhraní s kartami přepnout na kartu vlevo nebo vpravo."
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-nav.page:141
+#: C/keyboard-nav.page:143
 msgid "Navigate the desktop"
 msgstr "Ovládání uživatelského prostředí"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:158 C/keyboard-shortcuts-set.page:172
+#: C/keyboard-nav.page:160 C/keyboard-shortcuts-set.page:174
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F6</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F6</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:159
+#: C/keyboard-nav.page:161
 msgid ""
 "Cycle through windows in the same application. Hold down the <key>Alt</key> "
 "key and press <key>F6</key> until the window you want is highlighted, then "
@@ -9797,23 +9795,23 @@ msgstr ""
 "<keyseq><key>Alt</key><key>`</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:165 C/keyboard-shortcuts-set.page:168
+#: C/keyboard-nav.page:167 C/keyboard-shortcuts-set.page:170
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Esc</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Esc</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:166
+#: C/keyboard-nav.page:168
 msgid "Cycle through all open windows on a workspace."
 msgstr "Cyklicky procházet všechna otevřená okna v rámci pracovní plochy."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:169 C/keyboard-shortcuts-set.page:313
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:113
+#: C/keyboard-nav.page:171 C/keyboard-shortcuts-set.page:315
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:121
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>M</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>M</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:170
+#: C/keyboard-nav.page:172
 msgid ""
 "<link xref=\"shell-notifications#messagetray\">Open the message tray.</link> "
 "Press <key>Esc</key> to close."
@@ -9822,22 +9820,22 @@ msgstr ""
 "Zavřít jej můžete zmáčknutím <key>Esc</key>."
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-nav.page:176
+#: C/keyboard-nav.page:178
 msgid "Navigate windows"
 msgstr "Ovládání oken"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:178 C/keyboard-shortcuts-set.page:418
+#: C/keyboard-nav.page:180 C/keyboard-shortcuts-set.page:420
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F4</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F4</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:179
+#: C/keyboard-nav.page:181
 msgid "Close the current window."
 msgstr "Zavřít aktuální okno."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:182
+#: C/keyboard-nav.page:184
 msgid ""
 "<keyseq><key>Alt</key><key>F5</key></keyseq> or <keyseq><key>Super</"
 "key><key>↓</key></keyseq>"
@@ -9846,7 +9844,7 @@ msgstr ""
 "key><key>↓</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:184
+#: C/keyboard-nav.page:186
 msgid ""
 "Restore a maximized window to its original size. Use <keyseq><key>Alt</"
 "key><key>F10</key></keyseq> to maximize. <keyseq><key>Alt</key><key>F10</"
@@ -9857,12 +9855,12 @@ msgstr ""
 "klávesovou zkratku pro maximalizaci i obnovení velikosti."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:190 C/keyboard-shortcuts-set.page:426
+#: C/keyboard-nav.page:192 C/keyboard-shortcuts-set.page:428
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F7</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F7</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:191
+#: C/keyboard-nav.page:193
 msgid ""
 "Move the current window. Press <keyseq><key>Alt</key><key>F7</key></keyseq>, "
 "then use the arrow keys to move the window. Press <key>Enter</key> to finish "
@@ -9874,12 +9872,12 @@ msgstr ""
 "vraťte na původní místo."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:197 C/keyboard-shortcuts-set.page:430
+#: C/keyboard-nav.page:199 C/keyboard-shortcuts-set.page:432
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F8</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F8</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:198
+#: C/keyboard-nav.page:200
 msgid ""
 "Resize the current window. Press <keyseq><key>Alt</key><key>F8</key></"
 "keyseq>, then use the arrow keys to resize the window. Press <key>Enter</"
@@ -9892,7 +9890,7 @@ msgstr ""
 "<key>Esc</key> vraťte na původní velikost."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:213
+#: C/keyboard-nav.page:215
 msgid ""
 "<keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq> or <keyseq><key>Super</"
 "key><key>↑</key></keyseq>"
@@ -9901,7 +9899,7 @@ msgstr ""
 "key><key>↑</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:216
+#: C/keyboard-nav.page:218
 msgid ""
 "<link xref=\"shell-windows-maximize\">Maximize</link> a window. Press "
 "<keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq> or <keyseq><key>Super</"
@@ -9912,22 +9910,22 @@ msgstr ""
 "key><key>↓</key></keyseq> jej obnovíte do jeho původní velikosti."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:222 C/keyboard-shortcuts-set.page:422
+#: C/keyboard-nav.page:224 C/keyboard-shortcuts-set.page:424
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>H</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>H</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:223
+#: C/keyboard-nav.page:225
 msgid "Minimize a window."
 msgstr "Minimalizovat okno."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:226 C/keyboard-shortcuts-set.page:458
+#: C/keyboard-nav.page:228 C/keyboard-shortcuts-set.page:460
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>←</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>←</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:227
+#: C/keyboard-nav.page:229
 msgid ""
 "Maximize a window vertically along the left side of the screen. Press again "
 "to restore the window to its previous size. Press <keyseq><key>Super</"
@@ -9938,12 +9936,12 @@ msgstr ""
 "key> <key>→</key></keyseq> přepne strany."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:233 C/keyboard-shortcuts-set.page:462
+#: C/keyboard-nav.page:235 C/keyboard-shortcuts-set.page:464
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>→</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>→</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:234
+#: C/keyboard-nav.page:236
 msgid ""
 "Maximize a window vertically along the right side of the screen. Press again "
 "to restore the window to its previous size. Press <keyseq><key>Super</"
@@ -9954,12 +9952,12 @@ msgstr ""
 "key> <key>←</key></keyseq> přepne strany."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:240 C/keyboard-shortcuts-set.page:394
+#: C/keyboard-nav.page:242 C/keyboard-shortcuts-set.page:396
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Space</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>mezerník</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-nav.page:241
+#: C/keyboard-nav.page:243
 msgid "Pop up the window menu, as if you had right-clicked on the titlebar."
 msgstr ""
 "Zobrazit nabídku okna, stejnou jako když kliknete pravým tlačítkem na "
@@ -10099,25 +10097,25 @@ msgstr ""
 "gui>, jak rychle má zmáčknutí klávesy opakovat."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:37
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:39
 msgid "Define or change keyboard shortcuts in <gui>Keyboard</gui> settings."
 msgstr ""
 "Jak definovat nebo změnit klávesové zkratky v nastavení <gui>Klávesnice</"
 "gui>."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:41
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:43
 msgid "Set keyboard shortcuts"
 msgstr "Nastavení klávesových zkratek"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:56
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:58
 msgid "To change the key or keys to be pressed for a keyboard shortcut:"
 msgstr ""
 "Abyste změnili klávesu či klávesy, které se mají u klávesové zkratky mačkat:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:60 C/tips-specialchars.page:77
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:62 C/tips-specialchars.page:77
 msgid ""
 "Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
 "overview and start typing <gui>Keyboard</gui>."
@@ -10126,17 +10124,17 @@ msgstr ""
 "a začněte psát <gui>Klávesnice</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:64 C/tips-specialchars.page:81
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:66 C/tips-specialchars.page:81
 msgid "Click on <gui>Keyboard</gui> to open the panel."
 msgstr "Kliknutím na <gui>Klávesnice</gui> otevřete příslušný panel."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:67
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:69
 msgid "Select the <gui>Shortcuts</gui> tab."
 msgstr "Vyberte kartu <gui>Zkratky</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:70
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:72
 msgid ""
 "Select a category in the left pane, and the row for the desired action on "
 "the right. The current shortcut definition will change to <gui>New "
@@ -10147,7 +10145,7 @@ msgstr ""
 "</gui>"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:75
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:77
 msgid ""
 "Hold down the desired key combination, or press <key>Backspace</key> to "
 "clear."
@@ -10156,12 +10154,12 @@ msgstr ""
 "smazání."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:82
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:84
 msgid "Pre-defined shortcuts"
 msgstr "Předdefinované klávesové zkratky"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:83
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:85
 msgid ""
 "There are a number of pre-configured shortcuts that can be changed, grouped "
 "into these categories:"
@@ -10170,135 +10168,135 @@ msgstr ""
 "změnit. Jsou seskupeny do těchto kategorií:"
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:87
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:89
 msgid "Launchers"
 msgstr "Spouštění"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:89
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:91
 msgid "Launch help browser"
 msgstr "Spustit prohlížeč nápovědy"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:90 C/keyboard-shortcuts-set.page:118
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:122 C/keyboard-shortcuts-set.page:126
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:130 C/keyboard-shortcuts-set.page:156
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:160 C/keyboard-shortcuts-set.page:180
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:184 C/keyboard-shortcuts-set.page:188
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:192 C/keyboard-shortcuts-set.page:196
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:338 C/keyboard-shortcuts-set.page:342
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:346 C/keyboard-shortcuts-set.page:350
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:370 C/keyboard-shortcuts-set.page:374
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:378 C/keyboard-shortcuts-set.page:382
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:386 C/keyboard-shortcuts-set.page:398
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:414 C/keyboard-shortcuts-set.page:434
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:438 C/keyboard-shortcuts-set.page:442
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:446 C/keyboard-shortcuts-set.page:450
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:454
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:92 C/keyboard-shortcuts-set.page:120
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:124 C/keyboard-shortcuts-set.page:128
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:132 C/keyboard-shortcuts-set.page:158
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:162 C/keyboard-shortcuts-set.page:182
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:186 C/keyboard-shortcuts-set.page:190
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:194 C/keyboard-shortcuts-set.page:198
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:340 C/keyboard-shortcuts-set.page:344
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:348 C/keyboard-shortcuts-set.page:352
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:372 C/keyboard-shortcuts-set.page:376
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:380 C/keyboard-shortcuts-set.page:384
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:388 C/keyboard-shortcuts-set.page:400
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:416 C/keyboard-shortcuts-set.page:436
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:440 C/keyboard-shortcuts-set.page:444
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:448 C/keyboard-shortcuts-set.page:452
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:456
 msgid "Disabled"
 msgstr "nepřiřazeno"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:93
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:95
 msgid "Launch calculator"
 msgstr "Spustit kalkulačku"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:94
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:96
 msgid "<_:media-1/> or <key>Calculator</key>"
 msgstr "<_:media-1/> nebo <key>Calculator</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:97
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:99
 msgid "Launch email client"
 msgstr "Spustit poštovního klienta"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:98
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:100
 msgid "<_:media-1/> or <key>Mail</key>"
 msgstr "<_:media-1/> nebo <key>Mail</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:101
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:103
 msgid "Launch web browser"
 msgstr "Spustit prohlížeč WWW"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:102
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:104
 msgid "<_:media-1/> or <_:media-2/> or <key>WWW</key>"
 msgstr "<_:media-1/> nebo <_:media-2/> nebo <key>WWW</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:105
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:107
 msgid "Home folder"
 msgstr "Domovská složka"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:106
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:108
 msgid "<_:media-1/> or <_:media-2/> or <key>Explorer</key>"
 msgstr "<_:media-1/> nebo <_:media-2/> nebo <key>Explorer</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:110
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:112
 msgid "<_:media-1/> or <key>Search</key>"
 msgstr "<_:media-1/> nebo <key>Search</key>"
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:115
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:117
 msgid "Navigation"
 msgstr "Pohyb v uživatelském prostředí"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:117
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:119
 msgid "Move window to workspace 1"
 msgstr "Přesunout okno na pracovní plochu 1"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:121
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:123
 msgid "Move window to workspace 2"
 msgstr "Přesunout okno na pracovní plochu 2"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:125
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:127
 msgid "Move window to workspace 3"
 msgstr "Přesunout okno na pracovní plochu 3"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:129
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:131
 msgid "Move window to workspace 4"
 msgstr "Přesunout okno na pracovní plochu 4"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:133
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:135
 msgid "Move window one workspace to the left"
 msgstr "Přesunout okno o jednu pracovní plochu doleva"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:134
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:136
 msgid ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>←</key></keyseq>"
 msgstr ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>←</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:137
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:139
 msgid "Move window one workspace to the right"
 msgstr "Přesunout okno o jednu pracovní plochu doprava"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:138
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:140
 msgid ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>→</key></keyseq>"
 msgstr ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>→</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:141
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:143
 msgid "Move window one workspace up"
 msgstr "Přesunout okno o jednu pracovní plochu nahoru"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:142
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:144
 msgid ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key xref=\"keyboard-key-super\">Super</key> "
 "<key>Page Up</key></keyseq>"
@@ -10307,605 +10305,605 @@ msgstr ""
 "<key>Page Up</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:146
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:148
 msgid "Move window one workspace down"
 msgstr "Přesunout okno o jednu pracovní plochu dolů"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:147
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:149
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Super</key><key>Page Down</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Super</key><key>Page Down</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:151
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:153
 msgid "Switch applications"
 msgstr "Přepnout do jiné aplikace"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:152 C/shell-keyboard-shortcuts.page:56
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:154 C/shell-keyboard-shortcuts.page:58
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>Tab</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>Tab</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:155
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:157
 msgid "Switch windows"
 msgstr "Přepnout do jiného okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:159
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:161
 msgid "Switch windows of an application"
 msgstr "Přepnout na jiné okno aplikace"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:163
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:165
 msgid "Switch system controls"
 msgstr "Přepnout na systémový ovládací prvek"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:164 C/shell-keyboard-shortcuts.page:72
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:166 C/shell-keyboard-shortcuts.page:74
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:167
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:169
 msgid "Switch windows directly"
 msgstr "Přepnout do minulého okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:171
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:173
 msgid "Switch windows of an app directly"
 msgstr "Přepnout do minulého okna aplikace"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:175
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:177
 msgid "Switch system controls directly"
 msgstr "Přepnout na minulý systémový ovládací prvek"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:176
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:178
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Esc</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Esc</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:179
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:181
 msgid "Hide all normal windows"
 msgstr "Skrýt všechna normální okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:183
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:185
 msgid "Switch to workspace 1"
 msgstr "Přepnout na pracovní plochu 1"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:187
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:189
 msgid "Switch to workspace 2"
 msgstr "Přepnout na pracovní plochu 2"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:191
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:193
 msgid "Switch to workspace 3"
 msgstr "Přepnout na pracovní plochu 3"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:195
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:197
 msgid "Switch to workspace 4"
 msgstr "Přepnout na pracovní plochu 4"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:199
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:201
 msgid "Move to workspace left"
 msgstr "Přepnout na pracovní plochu vlevo"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:200
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:202
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>←</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>←</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:203
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:205
 msgid "Move to workspace right"
 msgstr "Přepnout na pracovní plochu vpravo"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:204
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:206
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>→</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>→</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:207
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:209
 msgid "Move to workspace above"
 msgstr "Přepnout na pracovní plochu nad"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:208
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:210
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>Page Up</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>Page Up</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:211
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:213
 msgid "Move to workspace below"
 msgstr "Přepnout na pracovní plochu pod"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:212
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:214
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>Page Down</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>Page Down</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:217
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:219
 msgid "Screenshots"
 msgstr "Snímky obrazovky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:219
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:221
 msgid "Save a screenshot to file"
 msgstr "Uložit snímek obrazovky do souboru"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:220
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:222
 msgid "<key>Print</key>"
 msgstr "<key>Print Screen</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:223
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:225
 msgid "Save a screenshot of a window to file"
 msgstr "Uložit snímek okna do souboru"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:224
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:226
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Print</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Print Screen</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:227
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:229
 msgid "Save a screenshot of an area to file"
 msgstr "Uložit snímek oblasti do souboru"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:228
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:230
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Print</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Print Screen</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:231
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:233
 msgid "Copy a screenshot to clipboard"
 msgstr "Zkopírovat snímek obrazovky do schránky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:232
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:234
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Print</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Print Screen</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:235
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:237
 msgid "Copy a screenshot of a window to clipboard"
 msgstr "Zkopírovat snímek okna do schránky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:236
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:238
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Print</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Print Screen</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:239
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:241
 msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
 msgstr "Zkopírovat snímek oblasti do schránky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:240
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:242
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Print</key></keyseq>"
 msgstr ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Print Screen</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:243
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:245
 msgid "Record a screencast"
 msgstr "Pořídit nahrávku obrazovky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:244
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:246
 msgid ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>R</key> </keyseq>"
 msgstr ""
 "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>R</key> </keyseq>"
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:250
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:252
 msgid "Sound and Media"
 msgstr "Zvuk a média"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:252
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:254
 msgid "Volume mute"
 msgstr "Ztlumit"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:253
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:255
 msgid "<_:media-1/> (Audio mute)"
 msgstr "<_:media-1/> (audiotlačítko ztišit)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:256
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:258
 msgid "Volume down"
 msgstr "Snížit hlasitost"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:257
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:259
 msgid "<_:media-1/> (Audio lower volume)"
 msgstr "<_:media-1/> (audiotlačítko snížit hlasitost)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:260
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:262
 msgid "Volume up"
 msgstr "Zvýšit hlasitost"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:261
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:263
 msgid "<_:media-1/> (Audio raise volume)"
 msgstr "<_:media-1/> (audiotlačítko zvýšit hlasitost)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:264
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:266
 msgid "Launch media player"
 msgstr "Spustit hudební přehrávač"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:265
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:267
 msgid "<_:media-1/> (Audio media)"
 msgstr "<_:media-1/> (audiotlačítko multimédia)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:268
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:270
 msgid "Play (or play/pause)"
 msgstr "Přehrát (nebo přehrát/pozastavit)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:269
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:271
 msgid "<_:media-1/> (Audio play)"
 msgstr "<_:media-1/> (audiotlačítko přehrát)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:272
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:274
 msgid "Pause playback"
 msgstr "Pozastavit přehrávání"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:273
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:275
 msgid "<_:media-1/> (Audio pause)"
 msgstr "<_:media-1/>  (audiotlačítko pozastavit)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:276
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:278
 msgid "Stop playback"
 msgstr "Zastavit přehrávání"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:277
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:279
 msgid "<_:media-1/> (Audio stop)"
 msgstr "<_:media-1/>  (audiotlačítko zastavit)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:280
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:282
 msgid "Previous track"
 msgstr "Předchozí skladba"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:281
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:283
 msgid "<_:media-1/> (Audio previous)"
 msgstr "<_:media-1/> (audiotlačítko předchozí)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:284
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:286
 msgid "Next track"
 msgstr "Následující skladba"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:285
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:287
 msgid "<_:media-1/> (Audio next)"
 msgstr "<_:media-1/>  (audiotlačítko následující)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:288
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:290
 msgid "Eject"
 msgstr "Vysunout"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:289
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:291
 msgid "<_:media-1/> (Eject)"
 msgstr "<_:media-1/>  (audiotlačítko vysunout)"
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:294
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:296
 msgid "System"
 msgstr "Systém"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:296
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:298
 msgid "Show the run command prompt"
 msgstr "Zobrazit výzvu k zadání příkazu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:297 C/shell-keyboard-shortcuts.page:52
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:299 C/shell-keyboard-shortcuts.page:54
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:300
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:302
 msgid "Show the activities overview"
 msgstr "Zobrazit přehled činností"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:301
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:303
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F1</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F1</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:304
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:306
 msgid "Log out"
 msgstr "Odhlásit se"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:305 C/shell-keyboard-shortcuts.page:105
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:307 C/shell-keyboard-shortcuts.page:113
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Delete</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Delete</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:308
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:310
 msgid "Lock screen"
 msgstr "Zamknout obrazovku"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:309 C/shell-keyboard-shortcuts.page:109
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:311 C/shell-keyboard-shortcuts.page:117
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>L</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>L</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:312
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:314
 msgid "Show the message tray"
 msgstr "Zobrazit pořadač zpráv"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:316
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:318
 msgid "Focus the active notification"
 msgstr "Zaměřit aktivní upozornění"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:317
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:319
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>N</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>N</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:320
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:322
 msgid "Show all applications"
 msgstr "Zobrazit všechny aplikace"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:321 C/shell-keyboard-shortcuts.page:81
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:323 C/shell-keyboard-shortcuts.page:83
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>A</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>A</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:324
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:326
 msgid "Open the application menu"
 msgstr "Otevřít nabídku aplikace"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:325
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:327
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>F10</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>F10</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:330
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:332
 msgid "Typing"
 msgstr "Psaní"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:332
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:334
 msgid "Switch to next input source"
 msgstr "Přepnout na následující vstupní zdroj"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:333
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:335
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>Space</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>Space</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:337
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:339
 msgid "Switch to previous input source"
 msgstr "Přepnout na předchozí vstupní zdroj"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:341
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:343
 msgid "Modifiers-only switch to next source"
 msgstr "Přepnout na následující vstupní zdroj jen pomocí modifikačních kláves"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:345
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:347
 msgid "Compose Key"
 msgstr "Klávesa Compose"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:349
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:351
 msgid "Alternative Characters Key"
 msgstr "Klávesa pro alternativní znaky"
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:355
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:357
 msgid "Universal Access"
 msgstr "Univerzální přístup"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:357
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:359
 msgid "Turn zoom on or off"
 msgstr "Zapnout nebo vypnout lupu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:358
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:360
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Super</key><key>8</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Super</key><key>8</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:361
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:363
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Přiblížit"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:362
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:364
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Super</key><key>=</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Super</key><key>=</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:365
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:367
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Oddálit"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:366
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:368
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Super</key><key>-</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Super</key><key>-</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:369
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:371
 msgid "Turn screen reader on or off"
 msgstr "Zapnout nebo vypnout čtečku obrazovky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:373
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:375
 msgid "Turn on-screen keyboard on or off"
 msgstr "Zapnout nebo vypnout klávesnici na obrazovce"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:377
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:379
 msgid "Increase text size"
 msgstr "Zvětšit velikost textu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:381
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:383
 msgid "Decrease text size"
 msgstr "Zmenšit velikost textu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:385
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:387
 msgid "High contrast on or off"
 msgstr "Zapnout nebo vypnout vysoký kontrast"
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:391
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:393
 msgid "Windows"
 msgstr "Okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:393
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:395
 msgid "Activate the window menu"
 msgstr "Aktivovat nabídku okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:397
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:399
 msgid "Toggle fullscreen mode"
 msgstr "Přepnout režim celé obrazovky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:401
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:403
 msgid "Toggle maximization state"
 msgstr "Přepnout stav maximalizace"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:402
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:404
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F10</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:405
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:407
 msgid "Maximize window"
 msgstr "Maximalizovat okno"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:406
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:408
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>↑</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>↑</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:409
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:411
 msgid "Restore window"
 msgstr "Obnovit velikost okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:410
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:412
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>↓</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>↓</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:413
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:415
 msgid "Toggle shaded state"
 msgstr "Přepnout stav svinutí"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:417
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:419
 msgid "Close window"
 msgstr "Zavřít okno"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:421
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:423
 msgid "Hide window"
 msgstr "Skrýt okno"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:425
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:427
 msgid "Move window"
 msgstr "Přesunout okno"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:429
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:431
 msgid "Resize window"
 msgstr "Změnit velikost okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:433
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:435
 msgid "Toggle window on all workspaces or one"
 msgstr "Přepnout okno na všechny/jednu pracovní plochu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:437
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:439
 msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
 msgstr "Když je okno zakryté vynést jej do popředí, jinak odsunout do pozadí"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:441
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:443
 msgid "Raise window above other windows"
 msgstr "Vynést okno do popředí nad ostatní okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:445
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:447
 msgid "Lower window below other windows"
 msgstr "Odsunout okno do pozadí za ostatní okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:449
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:451
 msgid "Maximize window vertically"
 msgstr "Maximalizovat okno svisle"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:453
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:455
 msgid "Maximize window horizontally"
 msgstr "Maximalizovat okno vodorovně"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:457
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:459
 msgid "View split on left"
 msgstr "Roztáhnout okno přes levou půlku obrazovky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:461
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:463
 msgid "View split on right"
 msgstr "Roztáhnout okno přes pravou půlku obrazovky"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:469
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:471
 msgid "Custom shortcuts"
 msgstr "Vlastní klávesové zkratky"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:471
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:473
 msgid ""
 "To create your own application keyboard shortcut in the <app>Keyboard</app> "
 "settings:"
@@ -10914,7 +10912,7 @@ msgstr ""
 "<gui>Klávesnice</gui>:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:476
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:478
 msgid ""
 "Click the <gui style=\"button\">+</gui> button. The <gui>Custom Shortcut</"
 "gui> window will appear."
@@ -10923,7 +10921,7 @@ msgstr ""
 "<gui>Vlastní zkratka</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:480
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:482
 msgid ""
 "Type a <gui>Name</gui> to identify the shortcut, and a <gui>Command</gui> to "
 "run an application, then click <gui>Add</gui>. For example, if you wanted "
@@ -10937,7 +10935,7 @@ msgstr ""
 "příkaz <input>rhythmbox</input>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:487
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:489
 msgid ""
 "Click <gui>Disabled</gui> in the row that was just added. When it changes to "
 "<gui>New accelerator…</gui>, hold down the desired shortcut key combination."
@@ -10947,7 +10945,7 @@ msgstr ""
 "požadovanou kombinaci kláves."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:493
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:495
 msgid ""
 "The command name that you type should be a valid system command. You can "
 "check that the command works by opening a Terminal and typing it in there. "
@@ -10959,7 +10957,7 @@ msgstr ""
 "který otevírá aplikace, nemusí mít nutně stejný název, jako ona aplikace."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/keyboard-shortcuts-set.page:498
+#: C/keyboard-shortcuts-set.page:500
 msgid ""
 "If you want to change the command that is associated with a custom keyboard "
 "shortcut, double-click the <em>name</em> of the shortcut. The <gui>Custom "
@@ -13003,20 +13001,6 @@ msgstr "Typycká adresa URL pro NFS vypadá nějak takto:"
 msgid "<sys>nfs://servername/path</sys>"
 msgstr "<sys>nfs://server/cesta/</sys>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/nautilus-display.page:40
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/nautilus-icons.png' "
-"md5='c23665786e41e7bcb87fa0f8d355d74e'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/nautilus-icons.png' "
-"md5='c23665786e41e7bcb87fa0f8d355d74e'"
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/nautilus-display.page:26
 msgid "Control icon captions used in the file manager."
@@ -13043,6 +13027,20 @@ msgstr ""
 msgid "Icon captions"
 msgstr "Popisy ikon"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/nautilus-display.page:40
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/nautilus-icons.png' "
+"md5='c23665786e41e7bcb87fa0f8d355d74e'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/nautilus-icons.png' "
+"md5='c23665786e41e7bcb87fa0f8d355d74e'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/nautilus-display.page:41
 msgid "File manager icons with captions"
@@ -19136,7 +19134,7 @@ msgstr "Jak zrušit tiskovou úlohu:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/printing-cancel-job.page:46 C/printing-cancel-job.page:86
-#: C/printing-name-location.page:46 C/printing-name-location.page:74
+#: C/printing-name-location.page:48 C/printing-name-location.page:76
 #: C/printing-setup-default-printer.page:50 C/printing-setup.page:77
 msgid ""
 "Open the <gui xref=\"shell-introduction#activities\">Activities</gui> "
@@ -19147,7 +19145,7 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/printing-cancel-job.page:50 C/printing-cancel-job.page:90
-#: C/printing-name-location.page:50 C/printing-name-location.page:78
+#: C/printing-name-location.page:52 C/printing-name-location.page:80
 msgid "Click <gui>Printers</gui> to open the panel."
 msgstr "Kliknutím na <gui>Tiskárny</gui> otevřete příslušný panel."
 
@@ -19449,23 +19447,23 @@ msgstr ""
 "nejsou navržené tak, aby úroveň iknoustu nebo toneru hlásily."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/printing-name-location.page:25
+#: C/printing-name-location.page:27
 msgid "Change the name or location of a printer in the printer settings."
 msgstr "Jak změnit název nebo umístění tiskárny v nastaveních tiskárny."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/printing-name-location.page:29
+#: C/printing-name-location.page:31
 msgid "Change the name or location of a printer"
 msgstr "Změna názvu nebo umístění tiskárny"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/printing-name-location.page:31
+#: C/printing-name-location.page:33
 msgid ""
 "You can change the name or location of a printer in the printer settings."
 msgstr "Můžete změnit název nebo umístění tiskárny v nastaveních tiskárny."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/printing-name-location.page:35
+#: C/printing-name-location.page:37
 msgid ""
 "You need <link xref=\"user-admin-explain\">administrative privileges</link> "
 "on the system to change the name or location of a printer."
@@ -19474,17 +19472,17 @@ msgstr ""
 "xref=\"user-admin-explain\">oprávnění správce</link>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/printing-name-location.page:40
+#: C/printing-name-location.page:42
 msgid "Change printer name"
 msgstr "Změna názvu tiskárny"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/printing-name-location.page:42
+#: C/printing-name-location.page:44
 msgid "If you want to change the name of a printer, take the following steps:"
 msgstr "Když chcete změnit název tiskárny, postupujte v následujících krocích:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/printing-name-location.page:53 C/printing-name-location.page:81
+#: C/printing-name-location.page:55 C/printing-name-location.page:83
 #: C/printing-setup-default-printer.page:61 C/printing-setup.page:84
 msgid ""
 "Click the <gui>Unlock</gui> button in the top-right corner and enter your "
@@ -19494,33 +19492,33 @@ msgstr ""
 "heslo."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/printing-name-location.page:57
+#: C/printing-name-location.page:59
 msgid ""
 "Click the name of your printer, and start typing a new name for the printer."
 msgstr "Klikněte na název tiskárny a napište její nový název."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/printing-name-location.page:61
+#: C/printing-name-location.page:63
 msgid "Press <key>Enter</key> to save your changes."
 msgstr "Zmáčknutím <key>Enter</key> své změny uložte."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/printing-name-location.page:68
+#: C/printing-name-location.page:70
 msgid "Change printer location"
 msgstr "Změna umístění tiskárny"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/printing-name-location.page:70
+#: C/printing-name-location.page:72
 msgid "To change the location of your printer:"
 msgstr "Když chcete změnit umístění tiskárny:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/printing-name-location.page:85
+#: C/printing-name-location.page:87
 msgid "Click the location, and start editing the location."
 msgstr "Klikněte na umístění a upravte jej."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/printing-name-location.page:88
+#: C/printing-name-location.page:90
 msgid "Press <key>Enter</key> to save the changes."
 msgstr "Zmáčknutím <key>Enter</key> změny uložte."
 
@@ -19650,20 +19648,6 @@ msgstr ""
 "některých tiskáren je ale nutné ji vypnout, znovu zapnout a tisk poslat do "
 "tiskárny znovu."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/printing-select.page:42
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/printing-select.png' "
-"md5='527835df0ce2072c82ce7b16907efed5'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/printing-select.png' "
-"md5='527835df0ce2072c82ce7b16907efed5'"
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/printing-select.page:19
 msgid "Print only specific pages, or only a range of pages."
@@ -19706,6 +19690,20 @@ msgstr ""
 "Když například do textového pole <gui>Stránky</gui> zadáte „1,3,5-7,9“, "
 "vytisknout se stránky 1, 3, 5, 6, 7 a 9."
 
+#. (itstool) path: note/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/printing-select.page:42
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/printing-select.png' "
+"md5='527835df0ce2072c82ce7b16907efed5'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/printing-select.png' "
+"md5='527835df0ce2072c82ce7b16907efed5'"
+
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/printing-setup-default-printer.page:35
 msgid "Pick the printer that you use most often."
@@ -21906,154 +21904,6 @@ msgstr ""
 "počítač má také <link xref=\"power-batterylife\">nižší spotřebu</link>, než "
 "když je uspaný."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:42
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-top-bar.png' "
-"md5='55f7ae9983112f7b1052e10f21ac84c3'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-top-bar.png' "
-"md5='55f7ae9983112f7b1052e10f21ac84c3'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:47
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-top-bar-classic.png' "
-"md5='b102db16e8fb7c87cb4e718422359ba4'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-top-bar-classic.png' "
-"md5='b102db16e8fb7c87cb4e718422359ba4'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:67
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-activities.png' "
-"md5='f21d5d62e41f6823325a144cf82ca1f6'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-activities.png' "
-"md5='f21d5d62e41f6823325a144cf82ca1f6'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:72
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-activities-classic.png' "
-"md5='3e44ebb1a8da23348a1727c60d65d013'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-activities-classic.png' "
-"md5='3e44ebb1a8da23348a1727c60d65d013'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:93
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-dash.png' md5='32464c7ae813f2ebec1a38bbdfa97ce4'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-dash.png' md5='32464c7ae813f2ebec1a38bbdfa97ce4'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:137
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-appmenu-shell.png' "
-"md5='94bda0c7e9ad37dc4658bf410d13f881'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-appmenu-shell.png' "
-"md5='94bda0c7e9ad37dc4658bf410d13f881'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:148
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-appmenu-classic.png' "
-"md5='6e28997f340de69969bbd0ea6d4ec822'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-appmenu-classic.png' "
-"md5='6e28997f340de69969bbd0ea6d4ec822'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:203
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-exit.png' md5='1a3d98db1a86cf98efe8de6ede17b758'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-exit.png' md5='1a3d98db1a86cf98efe8de6ede17b758'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:208
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-exit-classic.png' "
-"md5='f36e3a0a115ff2181a6fc787e6a83283'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-exit-classic.png' "
-"md5='f36e3a0a115ff2181a6fc787e6a83283'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:257
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-lock.png' md5='dcc0335a64450a3a7abed4448bfa84f2'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-lock.png' md5='dcc0335a64450a3a7abed4448bfa84f2'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/shell-introduction.page:292
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/shell-window-list-classic.png' "
-"md5='83226d03f64e23f5c87794c897c81bcf'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/shell-window-list-classic.png' "
-"md5='83226d03f64e23f5c87794c897c81bcf'"
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/shell-introduction.page:30
 msgid ""
@@ -22077,11 +21927,39 @@ msgstr ""
 "navrženo tak, aby nepřekáželo, nerušilo a umožňovalo efektivní práci. Po "
 "prvním přihlášení uvidíte prázdnou plochu a horní lištu."
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:42
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-top-bar.png' "
+"md5='55f7ae9983112f7b1052e10f21ac84c3'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-top-bar.png' "
+"md5='55f7ae9983112f7b1052e10f21ac84c3'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/shell-introduction.page:43 C/shell-introduction.page:48
 msgid "GNOME shell top bar"
 msgstr "Horní lišta GNOME Shellu"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:47
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-top-bar-classic.png' "
+"md5='b102db16e8fb7c87cb4e718422359ba4'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-top-bar-classic.png' "
+"md5='b102db16e8fb7c87cb4e718422359ba4'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/shell-introduction.page:53
 msgid ""
@@ -22104,11 +21982,39 @@ msgstr ""
 msgid "<gui>Activities</gui> overview"
 msgstr "Přehled <gui>Činností</gui>"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:67
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-activities.png' "
+"md5='f21d5d62e41f6823325a144cf82ca1f6'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-activities.png' "
+"md5='f21d5d62e41f6823325a144cf82ca1f6'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/shell-introduction.page:68 C/shell-introduction.page:73
 msgid "Activities button"
 msgstr "Tlačítko Činnosti"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:72
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-activities-classic.png' "
+"md5='3e44ebb1a8da23348a1727c60d65d013'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-activities-classic.png' "
+"md5='3e44ebb1a8da23348a1727c60d65d013'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/shell-introduction.page:78
 msgid ""
@@ -22142,6 +22048,18 @@ msgstr ""
 "přehled svých oken a aplikací v přehledu <gui>Činnosti</gui>. Stačí začít "
 "psát a začnou se vyhledávat aplikace, soubory a složky."
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:93
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-dash.png' md5='32464c7ae813f2ebec1a38bbdfa97ce4'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-dash.png' md5='32464c7ae813f2ebec1a38bbdfa97ce4'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/shell-introduction.page:94
 msgid "The dash"
@@ -22221,6 +22139,20 @@ msgstr ""
 msgid "Application menu"
 msgstr "Nabídka aplikace"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:137
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-appmenu-shell.png' "
+"md5='94bda0c7e9ad37dc4658bf410d13f881'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-appmenu-shell.png' "
+"md5='94bda0c7e9ad37dc4658bf410d13f881'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/shell-introduction.page:138 C/shell-introduction.page:149
 msgid "App Menu of <app>Terminal</app>"
@@ -22239,6 +22171,20 @@ msgstr ""
 "předvolbám aplikace, její nápovědě apod. Položky v této nabídce jsou značně "
 "závislé na dané aplikaci."
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:148
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-appmenu-classic.png' "
+"md5='6e28997f340de69969bbd0ea6d4ec822'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-appmenu-classic.png' "
+"md5='6e28997f340de69969bbd0ea6d4ec822'"
+
 #. (itstool) path: when/p
 #: C/shell-introduction.page:151
 msgid ""
@@ -22301,11 +22247,37 @@ msgstr ""
 msgid "You and your computer"
 msgstr "Vy a váš počítač"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:203
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-exit.png' md5='1a3d98db1a86cf98efe8de6ede17b758'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-exit.png' md5='1a3d98db1a86cf98efe8de6ede17b758'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/shell-introduction.page:204 C/shell-introduction.page:209
 msgid "User menu"
 msgstr "Nabídka uživatele"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:208
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-exit-classic.png' "
+"md5='f36e3a0a115ff2181a6fc787e6a83283'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-exit-classic.png' "
+"md5='f36e3a0a115ff2181a6fc787e6a83283'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/shell-introduction.page:214
 msgid ""
@@ -22343,6 +22315,18 @@ msgstr ""
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Zamykací obrazovka"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:257
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-lock.png' md5='dcc0335a64450a3a7abed4448bfa84f2'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-lock.png' md5='dcc0335a64450a3a7abed4448bfa84f2'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/shell-introduction.page:261
 msgid ""
@@ -22391,6 +22375,20 @@ msgstr ""
 "<link xref=\"shell-windows-switching\">Zjistěte si více o přepínání oken.</"
 "link>"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/shell-introduction.page:292
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/shell-window-list-classic.png' "
+"md5='83226d03f64e23f5c87794c897c81bcf'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/shell-window-list-classic.png' "
+"md5='83226d03f64e23f5c87794c897c81bcf'"
+
 #. (itstool) path: when/p
 #: C/shell-introduction.page:303
 msgid ""
@@ -22440,7 +22438,7 @@ msgstr ""
 "\"keyboard-key-super\">Super</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:47
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:49
 msgid ""
 "Switch between the <gui>Activities</gui> overview and desktop. In the "
 "overview, start typing to instantly search your applications, contacts, and "
@@ -22450,12 +22448,12 @@ msgstr ""
 "začít psát a spustí se okamžité vyhledávání aplikací, kontaktů a dokumentů."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:53
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:55
 msgid "Pop up command window (for quickly running commands)"
 msgstr "Vyvolá příkazové okno (pro rychlé spouštění příkazů)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:57
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:59
 msgid ""
 "<link xref=\"shell-windows-switching\">Quickly switch between windows</"
 "link>. Hold down <key>Shift</key> for reverse order."
@@ -22464,12 +22462,12 @@ msgstr ""
 "Podržením klávesy <key>Shift</key> se obrátí pořadí."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:61
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:63
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>`</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>`</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:63
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:65
 msgid ""
 "Switch between windows from the same application, or from the selected "
 "application after <keyseq><key>Super</key><key>Tab</key></keyseq>."
@@ -22478,7 +22476,7 @@ msgstr ""
 "<keyseq><key>Super</key><key>Tab</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:65
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:67
 msgid ""
 "This shortcut uses <key>`</key> on US keyboards, where the <key>`</key> key "
 "is above <key>Tab</key>. On all other keyboards, the shortcut is <key>Super</"
@@ -22490,7 +22488,7 @@ msgstr ""
 "příslušná klávesa nad <key>Tab</key>."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:74
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:76
 msgid ""
 "Give keyboard focus to the top bar. In the <gui>Activities</gui> overview, "
 "switch keyboard focus between the top bar, dash, windows overview, "
@@ -22502,21 +22500,25 @@ msgstr ""
 "a pořadače zpráv. K pohybu použijte kurzorové šipky na klávesnici."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:82
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:84
 msgid "Show the list of applications."
 msgstr "Zobrazí seznam aplikací."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:85
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:87
 msgid ""
-"<keyseq><key>Super</key><key>Page Up</key></keyseq> and <keyseq><key>Super</"
-"key><key>Page Down</key></keyseq>"
+"<keyseq><key>Super</key><key>Page Up</key></keyseq> or <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>, and <keyseq><key>Super</"
+"key><key>Page Down</key></keyseq> or <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</"
+"key><key>Down</key></keyseq>"
 msgstr ""
-"<keyseq><key>Super</key><key>Page Up</key></keyseq> a <keyseq><key>Super</"
-"key><key>Page Down</key></keyseq>"
+"<keyseq><key>Super</key><key>Page Up</key></keyseq> nebo <keyseq><key>Ctrl"
+"</key><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq> a <keyseq><key>Super</key>"
+"<key>Page Down</key></keyseq> nebo <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key>"
+"<key>Down</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:87
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:93
 msgid ""
 "<link xref=\"shell-workspaces-switch\">Switch between workspaces</link>."
 msgstr ""
@@ -22524,7 +22526,7 @@ msgstr ""
 "link>."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:91
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:97
 msgid ""
 "<keyseq><key>Super</key><key>Shift</key><key>Page Up</key></keyseq> and "
 "<keyseq><key>Super</key><key>Shift</key><key>Page Down</key></keyseq>"
@@ -22533,7 +22535,7 @@ msgstr ""
 "<keyseq><key>Super</key><key>Shift</key><key>Page Down</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:93
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:101
 msgid ""
 "<link xref=\"shell-workspaces-movewindow\">Move the current window to a "
 "different workspace</link>."
@@ -22542,37 +22544,37 @@ msgstr ""
 "pracovní plochu</link>."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:97
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:105
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>Shift</key><key>←</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>Shift</key><key>←</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:98
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:106
 msgid "Move the current window one monitor to the left."
 msgstr "Přesunout aktuální okno o jeden monitor doleva"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:101
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:109
 msgid "<keyseq><key>Super</key><key>Shift</key><key>→</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Super</key><key>Shift</key><key>→</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:102
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:110
 msgid "Move the current window one monitor to the right."
 msgstr "Přesunout aktuální okno o jeden monitor doprava"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:106
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:114
 msgid "<link xref=\"shell-exit\">Power Off</link>."
 msgstr "<link xref=\"shell-exit\">Vypnout počítač</link>."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:110
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:118
 msgid "<link xref=\"shell-exit#lock-screen\">Lock the screen.</link>"
 msgstr "<link xref=\"shell-exit#lock-screen\">Uzamknout obrazovku</link>."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:114
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:122
 msgid ""
 "Open <link xref=\"shell-notifications#messagetray\">the message tray</link>. "
 "Press <keyseq><key>Super</key><key>M</key></keyseq> again or <key>Esc</key> "
@@ -22583,84 +22585,84 @@ msgstr ""
 "zmáčknutím <key>Esc</key> jej zavřete."
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:121
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:129
 msgid "Common editing shortcuts"
 msgstr "Klávesové zkratky pro běžné úpravy"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:123
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:131
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:124
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:132
 msgid "Select all text or items in a list."
 msgstr "Vybrat celý text nebo všechny položky v seznamu."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:127
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:135
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:128
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:136
 msgid "Cut (remove) selected text or items and place it on the clipboard."
 msgstr ""
 "Vyjmout (tj. odstranit) vybraný text nebo položky a přesunout je do schránky."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:131
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:139
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:132
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:140
 msgid "Copy selected text or items to the clipboard."
 msgstr "Zkopírovat vybraný text nebo položky do schránky."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:135
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:143
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:136
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:144
 msgid "Paste the contents of the clipboard."
 msgstr "Vložit obsah ze schránky."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:139
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:147
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:140
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:148
 msgid "Undo the last action."
 msgstr "Vrátit zpět poslední akci."
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:145
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:153
 msgid "Capturing from the screen"
 msgstr "Zachycení obrazovky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:147
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:155
 msgid "<key>Prnt Scrn</key>"
 msgstr "<key>Print Screen</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:148
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:156
 msgid "<link xref=\"screen-shot-record#screenshot\">Take a screenshot.</link>"
 msgstr ""
 "<link xref=\"screen-shot-record#screenshot\">Pořídit snímek obrazovky.</link>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:151
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:159
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Prnt Scrn</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Print Screen</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:152
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:160
 msgid ""
 "<link xref=\"screen-shot-record#screenshot\">Take a screenshot of a window.</"
 "link>"
@@ -22668,12 +22670,12 @@ msgstr ""
 "<link xref=\"screen-shot-record#screenshot\">Pořídit snímek okna.</link>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:156
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:164
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Prnt Scrn</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Print Screen</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:157
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:165
 msgid ""
 "<link xref=\"screen-shot-record#screenshot\">Take a screenshot of an area of "
 "the screen.</link> The pointer changes to a crosshair. Click and drag to "
@@ -22683,14 +22685,14 @@ msgstr ""
 "Kurzor nabude podoby zaměřovacího kříže. Kliknutím a tažením vyberete oblast."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:162
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:170
 msgid ""
 "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
 msgstr ""
 "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:163
+#: C/shell-keyboard-shortcuts.page:171
 msgid ""
 "<link xref=\"screen-shot-record#screencast\">Start and end screencast "
 "recording.</link>"
@@ -22699,19 +22701,19 @@ msgstr ""
 "dění na obrazovce.</link>"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/shell-lockscreen.page:17
+#: C/shell-lockscreen.page:19
 msgid "The decorative and functional lock screen conveys useful information."
 msgstr ""
 "Okrasná a zároveň funkční zamykací obrazovka zprostředkovává užitečné "
 "informace."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/shell-lockscreen.page:21
+#: C/shell-lockscreen.page:23
 msgid "The Lock Screen"
 msgstr "Zamykací obrazovka"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/shell-lockscreen.page:23
+#: C/shell-lockscreen.page:25
 msgid ""
 "The lock screen means that you can see what is happening while your computer "
 "is locked, and it allows you to get a summary of what has been happening "
@@ -22725,22 +22727,22 @@ msgstr ""
 "informace:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/shell-lockscreen.page:30
+#: C/shell-lockscreen.page:32
 msgid "the name of the logged-in user"
 msgstr "jméno přihlášeného uživatele"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/shell-lockscreen.page:31
+#: C/shell-lockscreen.page:33
 msgid "date and time, and certain notifications"
 msgstr "datum a čas a některá upozornění"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/shell-lockscreen.page:32
+#: C/shell-lockscreen.page:34
 msgid "battery and network status"
 msgstr "stav baterie a sítě"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/shell-lockscreen.page:33
+#: C/shell-lockscreen.page:35
 msgid ""
 "the ability to control media playback - change the volume, skip a track or "
 "pause your music without having to enter a password"
@@ -22749,7 +22751,7 @@ msgstr ""
 "stop nebo pozastavení vaší hudby, aniž byste museli zadávat heslo"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/shell-lockscreen.page:37
+#: C/shell-lockscreen.page:39
 msgid ""
 "To unlock your computer, raise the lock screen curtain by dragging it upward "
 "with the cursor, or by pressing <key>Esc</key> or <key>Enter</key>. This "
@@ -23626,23 +23628,37 @@ msgstr ""
 #: C/shell-workspaces-switch.page:52
 msgid ""
 "Press <keyseq><key xref=\"keyboard-key-super\">Super</key><key>Page Up</"
-"key></keyseq> to move to a workspace which is above the current workspace in "
-"the workspace selector."
+"key></keyseq> or <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq> "
+"to move to the workspace shown above the current workspace in the workspace "
+"selector."
 msgstr ""
 "Zmáčkněte <keyseq><key xref=\"keyboard-key-super\">Super</key> <key>Page Up</"
-"key></keyseq> pro přesun na pracovní plochu nad aktuální pracovní plochou ve "
+"key></keyseq> nebo <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq> "
+"pro přesun na pracovní plochu zobrazenou nad aktuální pracovní plochou ve "
 "výběru pracovních ploch."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/shell-workspaces-switch.page:58
+#: C/shell-workspaces-switch.page:59
 msgid ""
-"Press <keyseq><key>Super</key><key>Page Down</key></keyseq> to move to a "
-"workspace which is below the current workspace in the workspace selector."
+"Press <keyseq><key>Super</key><key>Page Down</key></keyseq> or "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Down</key></keyseq> to move to the "
+"workspace shown below the current workspace in the workspace selector."
 msgstr ""
-"Zmáčkněte <keyseq><key>Super</key> <key>Page Down</key></keyseq> pro přesun "
-"na pracovní plochu pod aktuální pracovní plochou ve výběru pracovních ploch."
+"Zmáčkněte <keyseq><key>Super</key><key>Page Down</key></keyseq> nebo <keyseq>"
+"<key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>Down</key></keyseq> pro přesun na pracovní "
+"plochu zobrazenou pod aktuální pracovní plochou ve výběru pracovních ploch."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/shell-workspaces.page:20
+msgid "Workspaces are a way of grouping windows on your desktop."
+msgstr "Pracovní plochy jsou způsob seskupování oken."
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/shell-workspaces.page:23
+msgid "What is a workspace, and how will it help me?"
+msgstr "Co je to pracovní plocha a co mi přinese?"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -23656,16 +23672,6 @@ msgstr ""
 "external ref='figures/shell-workspaces.png' "
 "md5='5a7e511449e645bf69111c82868f4db8'"
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/shell-workspaces.page:20
-msgid "Workspaces are a way of grouping windows on your desktop."
-msgstr "Pracovní plochy jsou způsob seskupování oken."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/shell-workspaces.page:23
-msgid "What is a workspace, and how will it help me?"
-msgstr "Co je to pracovní plocha a co mi přinese?"
-
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/shell-workspaces.page:27
 msgid "Workspace selector"
@@ -24444,34 +24450,6 @@ msgstr ""
 "přehrává zvuk a není zde uvedena, možná nepodporuje funkci, která umožňuje "
 "ovládat hlasitost tímto způsobem. Potom hlasitost měnit nemůžete."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/status-icons.page:29
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/top-bar-icons.png' "
-"md5='ec52429596ce2045c08b989c18f1a579'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/top-bar-icons.png' "
-"md5='ec52429596ce2045c08b989c18f1a579'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/status-icons.page:35
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/top-bar-icons-classic.png' "
-"md5='a297d2b5fa52907add3f075cd4753e08'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/top-bar-icons-classic.png' "
-"md5='a297d2b5fa52907add3f075cd4753e08'"
-
 #. (itstool) path: credit/name
 #: C/status-icons.page:13
 msgid "Monica Kochofar"
@@ -24498,11 +24476,39 @@ msgstr ""
 "horním rohu obrazovky. Přesněji řečeno, jsou popsány různé varianty ikon "
 "poskytovaných rozhraním GNOME."
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/status-icons.page:29
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/top-bar-icons.png' "
+"md5='ec52429596ce2045c08b989c18f1a579'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/top-bar-icons.png' "
+"md5='ec52429596ce2045c08b989c18f1a579'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/status-icons.page:30 C/status-icons.page:36
 msgid "GNOME Shell top bar"
 msgstr "Horní lišta GNOME Shellu"
 
+#. (itstool) path: when/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/status-icons.page:35
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/top-bar-icons-classic.png' "
+"md5='a297d2b5fa52907add3f075cd4753e08'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/top-bar-icons-classic.png' "
+"md5='a297d2b5fa52907add3f075cd4753e08'"
+
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/status-icons.page:44
 msgid "Universal Access Menu Icons"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]