[gnome-devel-docs] Updated Czech translationcommit 34b9b650e945936782a7176101bbcdcbe6c700f5
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:  Mon Mar 13 07:38:50 2017 +0100

  Updated Czech translation

 platform-demos/cs/cs.po | 2228 ++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 1115 insertions(+), 1113 deletions(-)
---
diff --git a/platform-demos/cs/cs.po b/platform-demos/cs/cs.po
index 8db5ab3..7260027 100644
--- a/platform-demos/cs/cs.po
+++ b/platform-demos/cs/cs.po
@@ -2,13 +2,13 @@
 # Copyright (C) 2015 gnome-devel-docs's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-devel-docs package.
 #
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2015, 2016.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2015, 2016, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-devel-docs\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-13 08:15+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-13 11:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-02 12:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-13 07:37+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -23,102 +23,6 @@ msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:95
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/02_jsgrid_01.png' md5='3fdc22d361cf801f71557fdc76ae5b49'"
-msgstr ""
-"external ref='media/02_jsgrid_01.png' md5='3fdc22d361cf801f71557fdc76ae5b49'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:150
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/02_jsgrid_02.png' md5='07db86b0043ba5c3c24a90d7322bd81e'"
-msgstr ""
-"external ref='media/02_jsgrid_02.png' md5='07db86b0043ba5c3c24a90d7322bd81e'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:167
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/02_jsgrid_03.png' md5='817351e73c687d47253c56ed06b6629f'"
-msgstr ""
-"external ref='media/02_jsgrid_03.png' md5='817351e73c687d47253c56ed06b6629f'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:197
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/02_jsgrid_04.png' md5='eeaead27cee2851877fc3cfe66177f07'"
-msgstr ""
-"external ref='media/02_jsgrid_04.png' md5='eeaead27cee2851877fc3cfe66177f07'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:206
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/02_jsgrid_05.png' md5='a3ad12f432d5977fc1f66302ad5b7498'"
-msgstr ""
-"external ref='media/02_jsgrid_05.png' md5='a3ad12f432d5977fc1f66302ad5b7498'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:217
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/02_jsgrid_06.png' md5='450e48dbf6b8f5ce1c208e4812e1714b'"
-msgstr ""
-"external ref='media/02_jsgrid_06.png' md5='450e48dbf6b8f5ce1c208e4812e1714b'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:227
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/02_jsgrid_07.png' md5='0b304d70728903fbb2601d55bf00fdb9'"
-msgstr ""
-"external ref='media/02_jsgrid_07.png' md5='0b304d70728903fbb2601d55bf00fdb9'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:249
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/02_jsgrid_08.png' md5='78890beb47bd11360154b8ca4d50d1ff'"
-msgstr ""
-"external ref='media/02_jsgrid_08.png' md5='78890beb47bd11360154b8ca4d50d1ff'"
-
 #. (itstool) path: credit/name
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:15 C/03_getting_the_signal.js.page:16
 #: C/aboutdialog.js.page:12 C/button.js.page:13 C/checkbutton.js.page:13
@@ -454,6 +358,18 @@ msgstr ""
 "Které widgety bychom měli použít? Řekněme, že chceme napsat aplikaci, která "
 "vypadá nějak takto:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:95
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/02_jsgrid_01.png' md5='3fdc22d361cf801f71557fdc76ae5b49'"
+msgstr ""
+"external ref='media/02_jsgrid_01.png' md5='3fdc22d361cf801f71557fdc76ae5b49'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:97
 msgid ""
@@ -683,6 +599,18 @@ msgstr ""
 msgid " <output style=\"prompt\">$ </output>gjs welcome_to_the_grid.js "
 msgstr " <output style=\"prompt\">$ </output>gjs welcome_to_the_grid.js "
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:150
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/02_jsgrid_02.png' md5='07db86b0043ba5c3c24a90d7322bd81e'"
+msgstr ""
+"external ref='media/02_jsgrid_02.png' md5='07db86b0043ba5c3c24a90d7322bd81e'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:152
 msgid ""
@@ -737,6 +665,18 @@ msgstr ""
 "widget, musíme nastavení <code>margin_top</code> zopakovat i u něj. Jinak s "
 "končíme s něčím takovýmto:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:167
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/02_jsgrid_03.png' md5='817351e73c687d47253c56ed06b6629f'"
+msgstr ""
+"external ref='media/02_jsgrid_03.png' md5='817351e73c687d47253c56ed06b6629f'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:169
 msgid ""
@@ -848,6 +788,18 @@ msgstr ""
 "Toto číslo znamená, přes kolik sloupců se obrázek roztáhne, pamatujete? "
 "Takže, když to dáme vše dohromady, dostaneme něco takového:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:197
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/02_jsgrid_04.png' md5='eeaead27cee2851877fc3cfe66177f07'"
+msgstr ""
+"external ref='media/02_jsgrid_04.png' md5='eeaead27cee2851877fc3cfe66177f07'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:199
 msgid "There are two things you should take note of, here."
@@ -889,6 +841,18 @@ msgstr ""
 "nastavit u jednoho z popisků <code>margin_left</code> nebo "
 "<code>margin_right</code>:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:206
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/02_jsgrid_05.png' md5='a3ad12f432d5977fc1f66302ad5b7498'"
+msgstr ""
+"external ref='media/02_jsgrid_05.png' md5='a3ad12f432d5977fc1f66302ad5b7498'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:208
 msgid "Second, we can set the Grid's column_homogeneous property to true."
@@ -917,6 +881,18 @@ msgstr ""
 msgid "That makes it look something like this:"
 msgstr "Ve výsledku to bude vypadat nějak takto:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:217
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/02_jsgrid_06.png' md5='450e48dbf6b8f5ce1c208e4812e1714b'"
+msgstr ""
+"external ref='media/02_jsgrid_06.png' md5='450e48dbf6b8f5ce1c208e4812e1714b'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:219
 msgid ""
@@ -947,6 +923,18 @@ msgstr ""
 msgid "That makes it look like this:"
 msgstr "Ve výsledku to bude vypadat takto:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:227
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/02_jsgrid_07.png' md5='0b304d70728903fbb2601d55bf00fdb9'"
+msgstr ""
+"external ref='media/02_jsgrid_07.png' md5='0b304d70728903fbb2601d55bf00fdb9'"
+
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:231
 msgid "Using stock images"
@@ -1012,6 +1000,18 @@ msgstr ""
 msgid "That gives us this, when we run it:"
 msgstr "Po spuštění dostaneme něco takového:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:249
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/02_jsgrid_08.png' md5='78890beb47bd11360154b8ca4d50d1ff'"
+msgstr ""
+"external ref='media/02_jsgrid_08.png' md5='78890beb47bd11360154b8ca4d50d1ff'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/02_welcome_to_the_grid.js.page:251
 msgid ""
@@ -1306,62 +1306,6 @@ msgstr ""
 "let app = new WelcomeToTheGrid ();\n"
 "app.application.run (ARGV);\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/03_getting_the_signal.js.page:37 C/03_getting_the_signal.js.page:351
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/03_jssignal_01.png' "
-"md5='8d6ecab185f4af4534cc255d62b58b8e'"
-msgstr ""
-"external ref='media/03_jssignal_01.png' "
-"md5='8d6ecab185f4af4534cc255d62b58b8e'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/03_getting_the_signal.js.page:157 C/03_getting_the_signal.js.page:357
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/03_jssignal_02.png' "
-"md5='ba941390fbafc4a0f653c8f70bca92c0'"
-msgstr ""
-"external ref='media/03_jssignal_02.png' "
-"md5='ba941390fbafc4a0f653c8f70bca92c0'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/03_getting_the_signal.js.page:231 C/03_getting_the_signal.js.page:363
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/03_jssignal_03.png' "
-"md5='49ecf251b0bf57543c8d79a77b6f306d'"
-msgstr ""
-"external ref='media/03_jssignal_03.png' "
-"md5='49ecf251b0bf57543c8d79a77b6f306d'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/03_getting_the_signal.js.page:302 C/03_getting_the_signal.js.page:369
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/03_jssignal_04.png' "
-"md5='dfc5221ca15ca9fba7d3c76a73804e2d'"
-msgstr ""
-"external ref='media/03_jssignal_04.png' "
-"md5='dfc5221ca15ca9fba7d3c76a73804e2d'"
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/03_getting_the_signal.js.page:21
 msgid "Create Buttons and other widgets that do things when you click on them."
@@ -1424,6 +1368,20 @@ msgstr ""
 msgid "Here is an extremely basic example:"
 msgstr "Zde je úplně základní příklad:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/03_getting_the_signal.js.page:37 C/03_getting_the_signal.js.page:351
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/03_jssignal_01.png' "
+"md5='8d6ecab185f4af4534cc255d62b58b8e'"
+msgstr ""
+"external ref='media/03_jssignal_01.png' "
+"md5='8d6ecab185f4af4534cc255d62b58b8e'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/03_getting_the_signal.js.page:39
 msgid ""
@@ -1819,6 +1777,20 @@ msgstr ""
 "nemá vlastnost <code>label</code>, takže musíme zvlášť vytvořit popisek "
 "vysvětlující, co dělá vypínač vedle něj."
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/03_getting_the_signal.js.page:157 C/03_getting_the_signal.js.page:357
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/03_jssignal_02.png' "
+"md5='ba941390fbafc4a0f653c8f70bca92c0'"
+msgstr ""
+"external ref='media/03_jssignal_02.png' "
+"md5='ba941390fbafc4a0f653c8f70bca92c0'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/03_getting_the_signal.js.page:159
 msgid ""
@@ -2066,6 +2038,20 @@ msgstr ""
 "autorádiích. Rádio může mít v jeden okamžik naladěnu jen jednu stanici, "
 "takže když jste zmáčkli kterékoliv tlačítko, všechny ostatní vyskočily."
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/03_getting_the_signal.js.page:231 C/03_getting_the_signal.js.page:363
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/03_jssignal_03.png' "
+"md5='49ecf251b0bf57543c8d79a77b6f306d'"
+msgstr ""
+"external ref='media/03_jssignal_03.png' "
+"md5='49ecf251b0bf57543c8d79a77b6f306d'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/03_getting_the_signal.js.page:233
 msgid ""
@@ -2279,6 +2265,20 @@ msgstr ""
 "tvoříte textový editor, měli byste se podívat po více přizpůsobitelném "
 "widgetu <link xref=\"textview.js\">TextView</link>."
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/03_getting_the_signal.js.page:302 C/03_getting_the_signal.js.page:369
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/03_jssignal_04.png' "
+"md5='dfc5221ca15ca9fba7d3c76a73804e2d'"
+msgstr ""
+"external ref='media/03_jssignal_04.png' "
+"md5='dfc5221ca15ca9fba7d3c76a73804e2d'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/03_getting_the_signal.js.page:304
 msgid "After we change the window's name, we create the Entry widget."
@@ -3252,21 +3252,6 @@ msgstr ""
 "let app = new GettingTheSignal ();\n"
 "app.application.run (ARGV);\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/aboutdialog.c.page:25 C/aboutdialog.js.page:21 C/aboutdialog.py.page:23
-#: C/aboutdialog.vala.page:30
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/aboutdialog_GMenu.png' "
-"md5='a36117a559fa98e25e2f6b3db593639f'"
-msgstr ""
-"external ref='media/aboutdialog_GMenu.png' "
-"md5='a36117a559fa98e25e2f6b3db593639f'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/aboutdialog.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -3295,6 +3280,21 @@ msgstr "Zobrazuje informace o aplikaci"
 msgid "AboutDialog"
 msgstr "AboutDialog"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/aboutdialog.c.page:25 C/aboutdialog.js.page:21 C/aboutdialog.py.page:23
+#: C/aboutdialog.vala.page:30
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/aboutdialog_GMenu.png' "
+"md5='a36117a559fa98e25e2f6b3db593639f'"
+msgstr ""
+"external ref='media/aboutdialog_GMenu.png' "
+"md5='a36117a559fa98e25e2f6b3db593639f'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/aboutdialog.c.page:26 C/aboutdialog.vala.page:31
 msgid "An AboutDialog example using Gtk.ApplicationWindow and Menu"
@@ -4958,17 +4958,6 @@ msgstr "valac --pkg gtk+-3.0 <var>název_souboru</var>.vala"
 msgid "./<var>filename</var>"
 msgstr "./<var>název_souboru</var>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/button.c.page:25 C/button.js.page:22 C/button.py.page:25
-#: C/button.vala.page:24
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/button.png' md5='8d69efbb3a0d3e043af6139b6492171c'"
-msgstr "external ref='media/button.png' md5='8d69efbb3a0d3e043af6139b6492171c'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/button.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -4985,6 +4974,17 @@ msgstr "Widget tlačítka, který vyšle signál při kliknutí"
 msgid "Button"
 msgstr "Button"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/button.c.page:25 C/button.js.page:22 C/button.py.page:25
+#: C/button.vala.page:24
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/button.png' md5='8d69efbb3a0d3e043af6139b6492171c'"
+msgstr "external ref='media/button.png' md5='8d69efbb3a0d3e043af6139b6492171c'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/button.c.page:26
 msgid ""
@@ -5619,20 +5619,6 @@ msgstr ""
 "V této ukázce se používá následující: <link href=\"http://www.valadoc.org/gtk";
 "+-3.0/Gtk.Button.html\">Gtk.Button</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/buttonbox.js.page:24 C/buttonbox.py.page:25
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/buttonbox_calculator.png' "
-"md5='ce0de08b7ac66f517290e33e6d33d508'"
-msgstr ""
-"external ref='media/buttonbox_calculator.png' "
-"md5='ce0de08b7ac66f517290e33e6d33d508'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/buttonbox.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -5657,6 +5643,20 @@ msgstr "Kontejner pro uspořádání tlačítek"
 msgid "ButtonBox"
 msgstr "ButtonBox"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/buttonbox.js.page:24 C/buttonbox.py.page:25
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/buttonbox_calculator.png' "
+"md5='ce0de08b7ac66f517290e33e6d33d508'"
+msgstr ""
+"external ref='media/buttonbox_calculator.png' "
+"md5='ce0de08b7ac66f517290e33e6d33d508'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/buttonbox.js.page:25 C/buttonbox.py.page:26
 msgid "A calculator - the buttons are enclosed in horizontal ButtonBoxes."
@@ -6640,19 +6640,6 @@ msgstr ""
 msgid "Widget Code Examples"
 msgstr "Ukázka kódu widgetu"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/checkbutton.c.page:22 C/checkbutton.js.page:22 C/checkbutton.py.page:23
-#: C/checkbutton.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/checkbutton.png' md5='7921a6812c87dd2b3781f4fad241e858'"
-msgstr ""
-"external ref='media/checkbutton.png' md5='7921a6812c87dd2b3781f4fad241e858'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/checkbutton.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -6670,6 +6657,19 @@ msgstr "Vytvoří widget s dvoustavovým přepínacím tlačítkem"
 msgid "CheckButton"
 msgstr "CheckButton"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/checkbutton.c.page:22 C/checkbutton.js.page:22 C/checkbutton.py.page:23
+#: C/checkbutton.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/checkbutton.png' md5='7921a6812c87dd2b3781f4fad241e858'"
+msgstr ""
+"external ref='media/checkbutton.png' md5='7921a6812c87dd2b3781f4fad241e858'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/checkbutton.c.page:23 C/checkbutton.py.page:24 C/checkbutton.vala.page:23
 msgid "This CheckButton toggles the title."
@@ -7586,18 +7586,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.CheckButton.html\";>Gtk."
 "CheckButton</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/colorbutton.js.page:22 C/colorbutton.py.page:23 C/colorbutton.vala.page:24
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/colorbutton.png' md5='904539d26fe367bf99f9a0961cfc9a03'"
-msgstr ""
-"external ref='media/colorbutton.png' md5='904539d26fe367bf99f9a0961cfc9a03'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/colorbutton.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -7614,6 +7602,18 @@ msgstr "Tlačítko, které zobrazí dialogové okno pro výběr barvy"
 msgid "ColorButton"
 msgstr "ColorButton"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/colorbutton.js.page:22 C/colorbutton.py.page:23 C/colorbutton.vala.page:24
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/colorbutton.png' md5='904539d26fe367bf99f9a0961cfc9a03'"
+msgstr ""
+"external ref='media/colorbutton.png' md5='904539d26fe367bf99f9a0961cfc9a03'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/colorbutton.js.page:23 C/colorbutton.py.page:24
 msgid ""
@@ -8062,19 +8062,6 @@ msgid "<link href=\"http://valadoc.org/gdk-3.0/Gdk.RGBA.html\";>Gdk.RGBA</link>"
 msgstr ""
 "<link href=\"http://valadoc.org/gdk-3.0/Gdk.RGBA.html\";>Gdk.RGBA</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/comboboxtext.js.page:24 C/combobox.c.page:26 C/combobox.py.page:24
-#: C/combobox.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/combobox.png' md5='ab9e91bc1a58fe866cb00dd52159251d'"
-msgstr ""
-"external ref='media/combobox.png' md5='ab9e91bc1a58fe866cb00dd52159251d'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/comboboxtext.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -8091,6 +8078,19 @@ msgstr "Čistě textová rozbalovací nabídka"
 msgid "ComboBoxText"
 msgstr "ComboBoxText"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/comboboxtext.js.page:24 C/combobox.c.page:26 C/combobox.py.page:24
+#: C/combobox.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/combobox.png' md5='ab9e91bc1a58fe866cb00dd52159251d'"
+msgstr ""
+"external ref='media/combobox.png' md5='ab9e91bc1a58fe866cb00dd52159251d'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/comboboxtext.js.page:25
 msgid ""
@@ -8952,7 +8952,18 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkComboBoxText.html";
 "\">GtkComboBoxText</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/combobox.js.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "ComboBox (JavaScript)"
+msgstr "ComboBox (JavaScript)"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/combobox.js.page:22
+msgid "A customizable drop-down menu"
+msgstr "Přizpůsobitelná rozbalovací nabídka"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -8967,17 +8978,6 @@ msgstr ""
 "external ref='media/combobox_multicolumn.png' "
 "md5='43f16648fb11ebc7d2f70825ed0f63b3'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/combobox.js.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "ComboBox (JavaScript)"
-msgstr "ComboBox (JavaScript)"
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/combobox.js.page:22
-msgid "A customizable drop-down menu"
-msgstr "Přizpůsobitelná rozbalovací nabídka"
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/combobox.js.page:27
 msgid ""
@@ -10724,17 +10724,6 @@ msgstr "Ukázky kódu a demonstrace platformy v jazyce C++"
 msgid "Examples of applications"
 msgstr "Příklady aplikací"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/dialog.c.page:25 C/dialog.js.page:22 C/dialog.py.page:24
-#: C/dialog.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/dialog.png' md5='c90a33386a600e892fe623d4072c8c38'"
-msgstr "external ref='media/dialog.png' md5='c90a33386a600e892fe623d4072c8c38'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/dialog.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -10753,6 +10742,17 @@ msgstr "Vyskakovací okno"
 msgid "Dialog"
 msgstr "Dialog"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/dialog.c.page:25 C/dialog.js.page:22 C/dialog.py.page:24
+#: C/dialog.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/dialog.png' md5='c90a33386a600e892fe623d4072c8c38'"
+msgstr "external ref='media/dialog.png' md5='c90a33386a600e892fe623d4072c8c38'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/dialog.c.page:26
 msgid "A dialog window that pops up when a button is pressed."
@@ -11601,16 +11601,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Dialog.get_content_area.html";
 "\">get_content_area</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/entry.c.page:23 C/entry.js.page:22 C/entry.py.page:29 C/entry.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/entry.png' md5='8a828cffdcbaa4bad83342e109f28cc8'"
-msgstr "external ref='media/entry.png' md5='8a828cffdcbaa4bad83342e109f28cc8'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/entry.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -11627,6 +11617,16 @@ msgstr "Jednořádkové textové vstupní pole"
 msgid "Entry"
 msgstr "Entry"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/entry.c.page:23 C/entry.js.page:22 C/entry.py.page:29 C/entry.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/entry.png' md5='8a828cffdcbaa4bad83342e109f28cc8'"
+msgstr "external ref='media/entry.png' md5='8a828cffdcbaa4bad83342e109f28cc8'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/entry.c.page:24 C/entry.vala.page:23
 msgid "This application greets you in the terminal."
@@ -12428,7 +12428,23 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Entry.html\";>Gtk.Entry</"
 "link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/filechooserdialog.py.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "FileChooserDialog (Python)"
+msgstr "FileChooserDialog (Python)"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/filechooserdialog.py.page:22
+msgid "A dialog suitable for \"Open\" and \"Save\" commands"
+msgstr "Dialogové okno vhodné pro příkazy „Otevřít“ a „Uložit“"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/filechooserdialog.py.page:25 C/filechooserdialog.vala.page:24
+msgid "FileChooserDialog"
+msgstr "FileChooserDialog"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -12442,7 +12458,16 @@ msgstr ""
 "external ref='media/filechooserdialog_save.png' "
 "md5='3a7a3b71b9d3a36066857843b68ff27f'"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/filechooserdialog.py.page:27
+msgid ""
+"This FileChooserDialog saves a text document, which can be opened or written "
+"from scratch in a TextView (see below)."
+msgstr ""
+"Tento FileChooserDialog ukládá textové dokumenty, které mohou být otevřeny "
+"nebo napsány od nuly v TextView (viz dále)."
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -12456,31 +12481,6 @@ msgstr ""
 "external ref='media/filechooserdialog_menu.png' "
 "md5='8a75f04127a70eba0ed68a9eb1d3bbca'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/filechooserdialog.py.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "FileChooserDialog (Python)"
-msgstr "FileChooserDialog (Python)"
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/filechooserdialog.py.page:22
-msgid "A dialog suitable for \"Open\" and \"Save\" commands"
-msgstr "Dialogové okno vhodné pro příkazy „Otevřít“ a „Uložit“"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/filechooserdialog.py.page:25 C/filechooserdialog.vala.page:24
-msgid "FileChooserDialog"
-msgstr "FileChooserDialog"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/filechooserdialog.py.page:27
-msgid ""
-"This FileChooserDialog saves a text document, which can be opened or written "
-"from scratch in a TextView (see below)."
-msgstr ""
-"Tento FileChooserDialog ukládá textové dokumenty, které mohou být otevřeny "
-"nebo napsány od nuly v TextView (viz dále)."
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/filechooserdialog.py.page:29
 msgid "It is also possible to call a FileChooserDialog to open a new document."
@@ -13725,21 +13725,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://valadoc.org/gio-2.0/GLib.ActionEntry.html\";>GLib."
 "ActionEntry</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/fontchooserwidget.js.page:23 C/fontchooserwidget.py.page:25
-#: C/fontchooserwidget.vala.page:23
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/fontchooserwidget.png' "
-"md5='9161245e307b432ae1313e9a9941edae'"
-msgstr ""
-"external ref='media/fontchooserwidget.png' "
-"md5='9161245e307b432ae1313e9a9941edae'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/fontchooserwidget.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -13758,6 +13743,21 @@ msgstr "Widget sloužící k výběru písma"
 msgid "FontChooserWidget"
 msgstr "FontChooserWidget"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/fontchooserwidget.js.page:23 C/fontchooserwidget.py.page:25
+#: C/fontchooserwidget.vala.page:23
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/fontchooserwidget.png' "
+"md5='9161245e307b432ae1313e9a9941edae'"
+msgstr ""
+"external ref='media/fontchooserwidget.png' "
+"md5='9161245e307b432ae1313e9a9941edae'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/fontchooserwidget.js.page:24 C/fontchooserwidget.py.page:26
 msgid "A FontChooserWidget with a callback function."
@@ -14144,17 +14144,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.FontChooserWidget.html";
 "\">GtkFontChooserWidget</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/gmenu.c.page:22
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/gmenu.c.png' md5='f305fc3cae8d16d72b734ee53b559e33'"
-msgstr ""
-"external ref='media/gmenu.c.png' md5='f305fc3cae8d16d72b734ee53b559e33'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/gmenu.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -14171,6 +14160,17 @@ msgstr "Jednoduchá implementace GMenuModel"
 msgid "GMenu"
 msgstr "GMenu"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/gmenu.c.page:22
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/gmenu.c.png' md5='f305fc3cae8d16d72b734ee53b559e33'"
+msgstr ""
+"external ref='media/gmenu.c.png' md5='f305fc3cae8d16d72b734ee53b559e33'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/gmenu.c.page:23 C/gmenu.js.page:23 C/gmenu.py.page:31 C/gmenu.vala.page:32
 msgid "A GtkApplication with a simple GMenu and SimpleActions"
@@ -14318,7 +14318,13 @@ msgstr ""
 " return status;\n"
 "}\n"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/gmenu.js.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "GMenu (JavaScript)"
+msgstr "GMenu (JavaScript)"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -14330,12 +14336,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "external ref='media/gmenu.js.png' md5='16b8bee122197771ec8498dac42f196b'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/gmenu.js.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "GMenu (JavaScript)"
-msgstr "GMenu (JavaScript)"
-
 #. (itstool) path: page/code
 #: C/gmenu.js.page:25
 #, no-wrap
@@ -14520,18 +14520,6 @@ msgstr ""
 "let app = new Application ();\n"
 "app.application.run (ARGV);\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/gmenu.py.page:30
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/gmenu.py.png' md5='52c68b34d5d566f37e9f803dedb6353a'"
-msgstr ""
-"external ref='media/gmenu.py.png' md5='52c68b34d5d566f37e9f803dedb6353a'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/gmenu.py.page:8
 msgctxt "text"
@@ -14543,6 +14531,18 @@ msgstr "GMenu (Python)"
 msgid "A simple implementation of GMenu"
 msgstr "Jednoduchá implementace GMenu."
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/gmenu.py.page:30
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/gmenu.py.png' md5='52c68b34d5d566f37e9f803dedb6353a'"
+msgstr ""
+"external ref='media/gmenu.py.png' md5='52c68b34d5d566f37e9f803dedb6353a'"
+
 #. (itstool) path: section/code
 #: C/gmenu.py.page:37
 #, no-wrap
@@ -14911,7 +14911,13 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/glib/unstable/glib-GVariant.html";
 "\">GVariant</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/gmenu.vala.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "GMenu (Vala)"
+msgstr "GMenu (Vala)"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -14923,12 +14929,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "external ref='media/gmenu.vala.png' md5='7a9f381fc3ed5bf8d1c50d2acb095400'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/gmenu.vala.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "GMenu (Vala)"
-msgstr "GMenu (Vala)"
-
 #. (itstool) path: note/p
 #: C/gmenu.vala.page:30
 msgid ""
@@ -15098,16 +15098,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gio-2.0/GLib.ActionMap.add_action.html";
 "\">add_action</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/grid.c.page:23 C/grid.js.page:26 C/grid.vala.page:24
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/grid.png' md5='27d45da115401127456a3b854dcfc5be'"
-msgstr "external ref='media/grid.png' md5='27d45da115401127456a3b854dcfc5be'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/grid.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -15124,6 +15114,16 @@ msgstr "Balí widgety do řádků a sloupců"
 msgid "Grid"
 msgstr "Grid"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/grid.c.page:23 C/grid.js.page:26 C/grid.vala.page:24
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/grid.png' md5='27d45da115401127456a3b854dcfc5be'"
+msgstr "external ref='media/grid.png' md5='27d45da115401127456a3b854dcfc5be'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/grid.c.page:24 C/grid.vala.page:25
 msgid "A button widget connected to a progress bar."
@@ -15465,7 +15465,13 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.roojs.com/seed/gir-1.2-gtk-3.0/gjs/Gtk.ProgressBar.";
 "html\">Gtk.ProgressBar</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/grid.py.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "Grid (Python)"
+msgstr "Grid (Python)"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -15477,12 +15483,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "external ref='media/grid_simple.png' md5='c806f2e69b30373d4d2e08b41d6cc1f6'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/grid.py.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "Grid (Python)"
-msgstr "Grid (Python)"
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/grid.py.page:32
 msgid "Some labels in a grid."
@@ -15791,19 +15791,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Grid.html\";>Gtk.Grid</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/GtkApplicationWindow.c.page:22 C/GtkApplicationWindow.js.page:22
-#: C/GtkApplicationWindow.py.page:29 C/GtkApplicationWindow.vala.page:22
-#: C/window.c.page:22 C/window.js.page:25 C/window.py.page:33
-#: C/window.vala.page:25
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/window.png' md5='eb0cde3530978619c25bddfaeb453345'"
-msgstr "external ref='media/window.png' md5='eb0cde3530978619c25bddfaeb453345'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/GtkApplicationWindow.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -15822,6 +15809,20 @@ msgstr ""
 msgid "ApplicationWindow"
 msgstr "ApplicationWindow"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. (itstool) path: td/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/GtkApplicationWindow.c.page:22 C/GtkApplicationWindow.js.page:22
+#: C/GtkApplicationWindow.py.page:29 C/GtkApplicationWindow.vala.page:22
+#: C/window.c.page:22 C/window.js.page:25 C/window.py.page:33
+#: C/window.vala.page:25
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/window.png' md5='eb0cde3530978619c25bddfaeb453345'"
+msgstr "external ref='media/window.png' md5='eb0cde3530978619c25bddfaeb453345'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/GtkApplicationWindow.c.page:23
 msgid "A minimal GtkApplication with a GtkApplicationWindow"
@@ -16202,51 +16203,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Application.html.content.tpl";
 "\">Gtk.Application</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/guitar-tuner.c.page:45 C/guitar-tuner.cpp.page:43
-#: C/guitar-tuner.js.page:37 C/guitar-tuner.py.page:50
-#: C/guitar-tuner.vala.page:48
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/guitar-tuner.png' md5='35e615e0f5e293671d00c5c414ac2f6b'"
-msgstr ""
-"external ref='media/guitar-tuner.png' md5='35e615e0f5e293671d00c5c414ac2f6b'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/guitar-tuner.c.page:100 C/guitar-tuner.cpp.page:94
-#: C/guitar-tuner.py.page:101 C/guitar-tuner.vala.page:101
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/guitar-tuner-glade.png' "
-"md5='f6606525443ab2160f53a87a454364d0'"
-msgstr ""
-"external ref='media/guitar-tuner-glade.png' "
-"md5='f6606525443ab2160f53a87a454364d0'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/guitar-tuner.c.page:145 C/guitar-tuner.cpp.page:123
-#: C/guitar-tuner.js.page:43 C/guitar-tuner.py.page:144
-#: C/guitar-tuner.vala.page:135
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/guitar-tuner-pipeline.png' "
-"md5='5adc952909d92af5dae6954781b4ad5f'"
-msgstr ""
-"external ref='media/guitar-tuner-pipeline.png' "
-"md5='5adc952909d92af5dae6954781b4ad5f'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/guitar-tuner.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -16328,6 +16284,20 @@ msgstr "Nainstalovanou kopii <link xref=\"getting-ready\">IDE Anjuta</link>"
 msgid "Basic knowledge of the C programming language"
 msgstr "Základní znalosti programovacího jazyka C"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/guitar-tuner.c.page:45 C/guitar-tuner.cpp.page:43
+#: C/guitar-tuner.js.page:37 C/guitar-tuner.py.page:50
+#: C/guitar-tuner.vala.page:48
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/guitar-tuner.png' md5='35e615e0f5e293671d00c5c414ac2f6b'"
+msgstr ""
+"external ref='media/guitar-tuner.png' md5='35e615e0f5e293671d00c5c414ac2f6b'"
+
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/guitar-tuner.c.page:48 C/guitar-tuner.cpp.page:46
 #: C/guitar-tuner.py.page:53 C/image-viewer.c.page:42
@@ -16556,6 +16526,21 @@ msgstr ""
 "mřížek. Zde použijeme svislý <code>GtkButtonBox</code>, do kterého přiřadíme "
 "šest <code>GtkButtons</code>, jedno pro každou z kytarových strun."
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/guitar-tuner.c.page:100 C/guitar-tuner.cpp.page:94
+#: C/guitar-tuner.py.page:101 C/guitar-tuner.vala.page:101
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/guitar-tuner-glade.png' "
+"md5='f6606525443ab2160f53a87a454364d0'"
+msgstr ""
+"external ref='media/guitar-tuner-glade.png' "
+"md5='f6606525443ab2160f53a87a454364d0'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/guitar-tuner.c.page:104 C/guitar-tuner.cpp.page:98
 #: C/guitar-tuner.py.page:105
@@ -16746,6 +16731,22 @@ msgstr ""
 "vytvoření efektů, převodníky formátů atd. Každý prvek roury má vlastnosti, "
 "které můžete použít ke změně jeho chování."
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/guitar-tuner.c.page:145 C/guitar-tuner.cpp.page:123
+#: C/guitar-tuner.js.page:43 C/guitar-tuner.py.page:144
+#: C/guitar-tuner.vala.page:135
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/guitar-tuner-pipeline.png' "
+"md5='5adc952909d92af5dae6954781b4ad5f'"
+msgstr ""
+"external ref='media/guitar-tuner-pipeline.png' "
+"md5='5adc952909d92af5dae6954781b4ad5f'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/guitar-tuner.c.page:146 C/guitar-tuner.cpp.page:124
 #: C/guitar-tuner.js.page:44 C/guitar-tuner.py.page:145
@@ -19625,20 +19626,6 @@ msgstr ""
 "link> a <link href=\"http://valadoc.org/\";>Dokumentaci k API jazyka Vala</"
 "link>."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/hellognome.js.page:65
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/hellognomewebapp.png' "
-"md5='948efb6148ede3bc6b47b4b0bbe4a74f'"
-msgstr ""
-"external ref='media/hellognomewebapp.png' "
-"md5='948efb6148ede3bc6b47b4b0bbe4a74f'"
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/hellognome.js.page:17
 msgid "Your first GNOME application!"
@@ -19759,6 +19746,20 @@ msgstr ""
 "Pojďme jej uložit do <file>hellognome.html</file> a podívat se, jak to bude "
 "vypadat, když jej spustíme!"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/hellognome.js.page:65
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/hellognomewebapp.png' "
+"md5='948efb6148ede3bc6b47b4b0bbe4a74f'"
+msgstr ""
+"external ref='media/hellognomewebapp.png' "
+"md5='948efb6148ede3bc6b47b4b0bbe4a74f'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/hellognome.js.page:67
 msgid ""
@@ -20418,19 +20419,6 @@ msgstr ""
 "let app = new HelloGNOME ();\n"
 "app.application.run (ARGV);\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/hello-world.c.page:51 C/hello-world.js.page:28 C/hello-world.py.page:28
-#: C/hello-world.vala.page:28
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/hello-world.png' md5='4c88a27211dfd1b33e504c9f78602f2d'"
-msgstr ""
-"external ref='media/hello-world.png' md5='4c88a27211dfd1b33e504c9f78602f2d'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/hello-world.c.page:10
 msgctxt "link"
@@ -20565,6 +20553,19 @@ msgstr ""
 "řetězec, ale je bezpečnější, když použijete kódování UTF-8. Kód výše vytvoří "
 "dialogové okno podobné tomu, co vidíte níže:"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/hello-world.c.page:51 C/hello-world.js.page:28 C/hello-world.py.page:28
+#: C/hello-world.vala.page:28
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/hello-world.png' md5='4c88a27211dfd1b33e504c9f78602f2d'"
+msgstr ""
+"external ref='media/hello-world.png' md5='4c88a27211dfd1b33e504c9f78602f2d'"
+
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/hello-world.js.page:9
 msgctxt "text"
@@ -21945,16 +21946,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "This will create hello-world-1.0.tar.xz\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/image.c.page:22 C/image.js.page:21 C/image.py.page:29 C/image.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/image.png' md5='9416aa74d9d6a857783f7a36338e7a02'"
-msgstr "external ref='media/image.png' md5='9416aa74d9d6a857783f7a36338e7a02'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/image.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -21971,6 +21962,16 @@ msgstr "Widget zobrazující obrázek"
 msgid "Image"
 msgstr "Image"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/image.c.page:22 C/image.js.page:21 C/image.py.page:29 C/image.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/image.png' md5='9416aa74d9d6a857783f7a36338e7a02'"
+msgstr "external ref='media/image.png' md5='9416aa74d9d6a857783f7a36338e7a02'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/image.c.page:23 C/image.js.page:22 C/image.py.page:30 C/image.vala.page:23
 msgid "This GtkApplication displays an image file from the current directory."
@@ -22592,20 +22593,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Image.html\";>GtkImage</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/image-viewer.c.page:39 C/image-viewer.cpp.page:37
-#: C/image-viewer.js.page:47 C/image-viewer.py.page:46
-#: C/image-viewer.vala.page:54
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/image-viewer.png' md5='7720360611243b14283b83527be968c2'"
-msgstr ""
-"external ref='media/image-viewer.png' md5='7720360611243b14283b83527be968c2'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/image-viewer.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -22640,6 +22627,20 @@ msgstr "Některými základními koncepty programování v C s GObject"
 msgid "How to write a Gtk application in C"
 msgstr "Jak psát aplikaci Gtk v C"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/image-viewer.c.page:39 C/image-viewer.cpp.page:37
+#: C/image-viewer.js.page:47 C/image-viewer.py.page:46
+#: C/image-viewer.vala.page:54
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/image-viewer.png' md5='7720360611243b14283b83527be968c2'"
+msgstr ""
+"external ref='media/image-viewer.png' md5='7720360611243b14283b83527be968c2'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/image-viewer.c.page:49
 msgid ""
@@ -25839,16 +25840,6 @@ msgstr "Výuka, ukázky kódu a demonstrace platformy v jazyce JavaScript"
 msgid "Code samples and tutorials"
 msgstr "Ukázky kódu a výuka"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/label.c.page:26 C/label.js.page:22 C/label.py.page:31 C/label.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/label.png' md5='734975c18653d88379f983e4501c3fc0'"
-msgstr "external ref='media/label.png' md5='734975c18653d88379f983e4501c3fc0'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/label.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -25867,6 +25858,17 @@ msgstr "Widget, který zobrazuje text."
 msgid "Label"
 msgstr "Label"
 
+#. (itstool) path: td/media
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/label.c.page:26 C/label.js.page:22 C/label.py.page:31 C/label.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/label.png' md5='734975c18653d88379f983e4501c3fc0'"
+msgstr "external ref='media/label.png' md5='734975c18653d88379f983e4501c3fc0'"
+
 #. (itstool) path: td/p
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/label.c.page:27 C/label.py.page:32 C/label.vala.page:23
@@ -26166,12 +26168,12 @@ msgid ""
 "    self.set_default_size(200, 100)\n"
 "\n"
 "# a class to define a label\n"
-"<hi>\n"
+"<e:hi>\n"
 "class MyLabel(Gtk.Label):\n"
 "  def __init__(self):\n"
 "    Gtk.Label.__init__(self)\n"
 "    self.set_text(\"Hello GNOME!\")\n"
-"</hi>\n"
+"</e:hi>\n"
 "\n"
 "class MyApplication(Gtk.Application):\n"
 "  def __init__(self):\n"
@@ -26182,13 +26184,13 @@ msgid ""
 "    win = MyWindow(self)\n"
 "\n"
 "    # create an instance of MyLabel\n"
-"<hi>\n"
+"<e:hi>\n"
 "    label = MyLabel()\n"
-"</hi>\n"
+"</e:hi>\n"
 "    # and add it to the window\n"
-"<hi>\n"
+"<e:hi>\n"
 "    win.add(label)\n"
-"</hi>\n"
+"</e:hi>\n"
 "    # show the window and everything on it\n"
 "    win.show_all()"
 msgstr ""
@@ -26200,12 +26202,12 @@ msgstr ""
 "    self.set_default_size(200, 100)\n"
 "\n"
 "# Třída pro definici popisku\n"
-"<hi>\n"
+"<e:hi>\n"
 "class MyLabel(Gtk.Label):\n"
 "  def __init__(self):\n"
 "    Gtk.Label.__init__(self)\n"
 "    self.set_text(\"Hello GNOME!\")\n"
-"</hi>\n"
+"</e:hi>\n"
 "\n"
 "class MyApplication(Gtk.Application):\n"
 "  def __init__(self):\n"
@@ -26216,13 +26218,13 @@ msgstr ""
 "    win = MyWindow(self)\n"
 "\n"
 "    # Vytvoří instanci MyLabel\n"
-"<hi>\n"
+"<e:hi>\n"
 "    label = MyLabel()\n"
-"</hi>\n"
+"</e:hi>\n"
 "    # a přidá ji do okna\n"
-"<hi>\n"
+"<e:hi>\n"
 "    win.add(label)\n"
-"</hi>\n"
+"</e:hi>\n"
 "    # Zobrazí okno a vše v něm\n"
 "    win.show_all()"
 
@@ -26474,19 +26476,6 @@ msgstr ""
 "kopírovat, upravovat a šířit ukázkový kód obsažený v tomto dokumentu za "
 "podmínek, které si zvolíte, bez dalších omezení."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/linkbutton.c.page:23 C/linkbutton.js.page:22 C/linkbutton.py.page:24
-#: C/linkbutton.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/linkbutton.png' md5='3712eae8953e87c65a6aa74503b8e32b'"
-msgstr ""
-"external ref='media/linkbutton.png' md5='3712eae8953e87c65a6aa74503b8e32b'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/linkbutton.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -26504,6 +26493,19 @@ msgstr "Tlačítko svázané s adresou URL"
 msgid "LinkButton"
 msgstr "LinkButton"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/linkbutton.c.page:23 C/linkbutton.js.page:22 C/linkbutton.py.page:24
+#: C/linkbutton.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/linkbutton.png' md5='3712eae8953e87c65a6aa74503b8e32b'"
+msgstr ""
+"external ref='media/linkbutton.png' md5='3712eae8953e87c65a6aa74503b8e32b'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/linkbutton.c.page:24
 msgid "This button links to the GNOME live webpage."
@@ -26944,18 +26946,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.LinkButton.html\";>Gtk."
 "LinkButton</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/magic-mirror.vala.page:47
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/magic-mirror.png' md5='8171faea6ed3b6ddac0da084c29e4e22'"
-msgstr ""
-"external ref='media/magic-mirror.png' md5='8171faea6ed3b6ddac0da084c29e4e22'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/magic-mirror.vala.page:8
 msgctxt "text"
@@ -27027,6 +27017,18 @@ msgstr "Nainstalované kopie knihoven GTK a Gstreamer a kompilátoru jazyka Vala
 msgid "Basic knowledge of an object-oriented programming language"
 msgstr "Základní znalosti o objektově orientovaných programovacích jazycích"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/magic-mirror.vala.page:47
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/magic-mirror.png' md5='8171faea6ed3b6ddac0da084c29e4e22'"
+msgstr ""
+"external ref='media/magic-mirror.png' md5='8171faea6ed3b6ddac0da084c29e4e22'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/magic-mirror.vala.page:57
 msgid ""
@@ -27267,17 +27269,6 @@ msgstr ""
 "tvář před tím, něž strávíte hezký den ve své práci, kde můžete oslnit své "
 "přátele a kolegy úžasnou aplikací, kterou jste právě za 15 minut stvořili."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/menubar.c.page:25 C/menubar.py.page:29 C/menubar.vala.page:24
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/menubar.png' md5='7b642aaa1628d5e43ab85ac230ac1c78'"
-msgstr ""
-"external ref='media/menubar.png' md5='7b642aaa1628d5e43ab85ac230ac1c78'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/menubar.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -27294,6 +27285,17 @@ msgstr "Widget, který sdružuje widgety GtkMenuItem."
 msgid "MenuBar"
 msgstr "MenuBar"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/menubar.c.page:25 C/menubar.py.page:29 C/menubar.vala.page:24
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/menubar.png' md5='7b642aaa1628d5e43ab85ac230ac1c78'"
+msgstr ""
+"external ref='media/menubar.png' md5='7b642aaa1628d5e43ab85ac230ac1c78'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/menubar.c.page:26 C/menubar.py.page:30 C/menubar.vala.page:25
 msgid "A MenuBar created using XML and GtkBuilder."
@@ -27971,20 +27973,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/glib/stable/glib-GVariantType.html";
 "\">GtkVariantType</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/menubar.py.page:132 C/menubar.vala.page:134
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/menubar_choices.png' "
-"md5='47cdfa12caf85ba20dd3e835bd7f893f'"
-msgstr ""
-"external ref='media/menubar_choices.png' "
-"md5='47cdfa12caf85ba20dd3e835bd7f893f'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/menubar.py.page:8
 msgctxt "text"
@@ -28441,6 +28429,20 @@ msgstr ""
 msgid "Choices submenu and items with state"
 msgstr "Podnabídka „Choices“ a položky se stavem"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/menubar.py.page:132 C/menubar.vala.page:134
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/menubar_choices.png' "
+"md5='47cdfa12caf85ba20dd3e835bd7f893f'"
+msgstr ""
+"external ref='media/menubar_choices.png' "
+"md5='47cdfa12caf85ba20dd3e835bd7f893f'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/menubar.py.page:133
 msgid ""
@@ -29723,19 +29725,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<link href=\"http://valadoc.org/gio-2.0/Gtk.Builder.html\";>Gtk.Builder</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/menubutton.c.page:22 C/menubutton.js.page:22 C/menubutton.py.page:29
-#: C/menubutton.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/menubutton.png' md5='99eedc5ef2d6c56d32ca9ae7f3f3320f'"
-msgstr ""
-"external ref='media/menubutton.png' md5='99eedc5ef2d6c56d32ca9ae7f3f3320f'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/menubutton.c.page:8 C/menubutton.py.page:8
 msgctxt "text"
@@ -29754,6 +29743,19 @@ msgstr "Tlačítko, které po kliknutí zobrazí nabídku"
 msgid "MenuButton"
 msgstr "MenuButton"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/menubutton.c.page:22 C/menubutton.js.page:22 C/menubutton.py.page:29
+#: C/menubutton.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/menubutton.png' md5='99eedc5ef2d6c56d32ca9ae7f3f3320f'"
+msgstr ""
+"external ref='media/menubutton.png' md5='99eedc5ef2d6c56d32ca9ae7f3f3320f'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/menubutton.c.page:23 C/menubutton.js.page:23 C/menubutton.py.page:30
 #: C/menubutton.vala.page:23
@@ -30638,18 +30640,6 @@ msgstr ""
 "\treturn new MyApplication ().run (args);\n"
 "}\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/message-board.c.page:41
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/message-board.ogv' md5='beb80c4538776dc2cdd26c95abea5027'"
-msgstr ""
-"external ref='media/message-board.ogv' md5='beb80c4538776dc2cdd26c95abea5027'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/message-board.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -30690,6 +30680,18 @@ msgstr ""
 "funkce zpětného volání k signálům. Viz <link xref=\"image-viewer.c\"/> "
 "ohledně výuky základů GTK+."
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/message-board.c.page:41
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/message-board.ogv' md5='beb80c4538776dc2cdd26c95abea5027'"
+msgstr ""
+"external ref='media/message-board.ogv' md5='beb80c4538776dc2cdd26c95abea5027'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/message-board.c.page:48
 msgid ""
@@ -31481,19 +31483,6 @@ msgstr ""
 "přepsat kontextovou nabídku, která se objeví po kliknutí pravým tlačítkem. "
 "Tyto funkce znamenají hlubší prozkoumání API k DOM knihovny WebKit."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/messagedialog.c.page:24 C/messagedialog.js.page:25
-#: C/messagedialog.py.page:23 C/messagedialog.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/messagedialog.png' md5='1956288274018e2386d9cba96a2101de'"
-msgstr ""
-"external ref='media/messagedialog.png' md5='1956288274018e2386d9cba96a2101de'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/messagedialog.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -31512,6 +31501,19 @@ msgstr "Okno se zprávou"
 msgid "MessageDialog"
 msgstr "MessageDialog"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/messagedialog.c.page:24 C/messagedialog.js.page:25
+#: C/messagedialog.py.page:23 C/messagedialog.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/messagedialog.png' md5='1956288274018e2386d9cba96a2101de'"
+msgstr ""
+"external ref='media/messagedialog.png' md5='1956288274018e2386d9cba96a2101de'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/messagedialog.c.page:25 C/messagedialog.vala.page:23
 msgid "A modal message dialog which can cause the world to explode."
@@ -33870,16 +33872,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/gtk3/unstable/GtkCellRenderer.html";
 "\">GtkCellRenderer</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/paned.c.page:22 C/paned.js.page:22 C/paned.py.page:23 C/paned.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/paned.png' md5='8c7e1df065395c9aafcd65036a293d8a'"
-msgstr "external ref='media/paned.png' md5='8c7e1df065395c9aafcd65036a293d8a'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/paned.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -33896,6 +33888,16 @@ msgstr "Widget se dvěma přizpůsobitelnými panely"
 msgid "Paned"
 msgstr "Paned"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/paned.c.page:22 C/paned.js.page:22 C/paned.py.page:23 C/paned.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/paned.png' md5='8c7e1df065395c9aafcd65036a293d8a'"
+msgstr "external ref='media/paned.png' md5='8c7e1df065395c9aafcd65036a293d8a'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/paned.c.page:23 C/paned.js.page:23 C/paned.py.page:24 C/paned.vala.page:23
 msgid "Two images in two adjustable panes, horizontally aligned."
@@ -34363,32 +34365,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Paned.html\";>GtkPaned</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/photo-wall.c.page:84
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/photo-wall.png' md5='f19590d97e8ec029cda3c44b769c11cd'"
-msgstr ""
-"external ref='media/photo-wall.png' md5='f19590d97e8ec029cda3c44b769c11cd'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/photo-wall.c.page:87
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/photo-wall-focused.png' "
-"md5='9f1ceecf3a28c1e468597b093a10cbae'"
-msgstr ""
-"external ref='media/photo-wall-focused.png' "
-"md5='9f1ceecf3a28c1e468597b093a10cbae'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/photo-wall.c.page:7
 msgctxt "text"
@@ -34522,6 +34498,18 @@ msgstr "Pohled na fotostěnu"
 msgid "Our image viewer presents the user with a wall of images."
 msgstr "Náš prohlížeč obrázků zobrazuje uživateli stěnu plnou obrázků."
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/photo-wall.c.page:84
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/photo-wall.png' md5='f19590d97e8ec029cda3c44b769c11cd'"
+msgstr ""
+"external ref='media/photo-wall.png' md5='f19590d97e8ec029cda3c44b769c11cd'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/photo-wall.c.page:85
 msgid ""
@@ -34533,6 +34521,20 @@ msgstr ""
 "Když se na zaměřený obrázek klikne, vrátí se na své původní místo, opět "
 "pomocí animace. Obě animace trvají 500 milisekund."
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/photo-wall.c.page:87
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/photo-wall-focused.png' "
+"md5='9f1ceecf3a28c1e468597b093a10cbae'"
+msgstr ""
+"external ref='media/photo-wall-focused.png' "
+"md5='9f1ceecf3a28c1e468597b093a10cbae'"
+
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/photo-wall.c.page:91
 msgid "Initial setup"
@@ -35447,20 +35449,6 @@ msgstr ""
 "Pokud v této lekci narazíte na nějaké problémy, porovnejte si svůj kód s "
 "tímto <link href=\"photo-wall/photo-wall.c\">ukázkovým kódem</link>."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/progressbar.c.page:24 C/progressbar.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/progressbar_fill.ogv' "
-"md5='287763d1d3f4a328212ea2243910f5e4'"
-msgstr ""
-"external ref='media/progressbar_fill.ogv' "
-"md5='287763d1d3f4a328212ea2243910f5e4'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/progressbar.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -35478,6 +35466,20 @@ msgstr "Widget, který graficky znázorňuje průběh"
 msgid "ProgressBar"
 msgstr "ProgressBar"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/progressbar.c.page:24 C/progressbar.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/progressbar_fill.ogv' "
+"md5='287763d1d3f4a328212ea2243910f5e4'"
+msgstr ""
+"external ref='media/progressbar_fill.ogv' "
+"md5='287763d1d3f4a328212ea2243910f5e4'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/progressbar.c.page:25 C/progressbar.vala.page:23
 msgid ""
@@ -35639,18 +35641,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/glib/stable/glib-The-Main-Event-Loop.";
 "html#g-timeout-add\">G_Timeout</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/progressbar.js.page:21 C/progressbar.py.page:23
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/progressbar.ogv' md5='36deab3dd4b5be968828fa2ef416d612'"
-msgstr ""
-"external ref='media/progressbar.ogv' md5='36deab3dd4b5be968828fa2ef416d612'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/progressbar.js.page:7
 msgctxt "text"
@@ -35662,6 +35652,18 @@ msgstr "ProgressBar (JavaScript)"
 msgid "A bar which animates to indicate progress"
 msgstr "Lišta, která pomocí animací znázorňuje průběh"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/progressbar.js.page:21 C/progressbar.py.page:23
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/progressbar.ogv' md5='36deab3dd4b5be968828fa2ef416d612'"
+msgstr ""
+"external ref='media/progressbar.ogv' md5='36deab3dd4b5be968828fa2ef416d612'"
+
 #. (itstool) path: div/p
 #: C/progressbar.js.page:25 C/progressbar.py.page:27
 msgid "Pressing any key stops and starts this ProgressBar."
@@ -36264,18 +36266,6 @@ msgstr "Výuka, ukázky kódu a demonstrace platformy v jazyce Python"
 msgid "Tutorial for beginners"
 msgstr "Výuka pro začátečníky"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/radiobutton.c.page:25 C/radiobutton.py.page:24 C/radiobutton.vala.page:25
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/radiobutton.png' md5='d115460280d8e41493dd98054b5822a5'"
-msgstr ""
-"external ref='media/radiobutton.png' md5='d115460280d8e41493dd98054b5822a5'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/radiobutton.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -36293,6 +36283,18 @@ msgstr "Volba z více zaškrtávacích políček"
 msgid "RadioButton"
 msgstr "RadioButton"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/radiobutton.c.page:25 C/radiobutton.py.page:24 C/radiobutton.vala.page:25
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/radiobutton.png' md5='d115460280d8e41493dd98054b5822a5'"
+msgstr ""
+"external ref='media/radiobutton.png' md5='d115460280d8e41493dd98054b5822a5'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/radiobutton.c.page:26
 msgid "These radiobuttons report their activity in the terminal."
@@ -36511,7 +36513,18 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkSwitch.html";
 "\">GtkSwitch</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/radiobutton.js.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "RadioButton (JavaScript)"
+msgstr "RadioButton (JavaScript)"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/radiobutton.js.page:18
+msgid "Only one can be selected at a time"
+msgstr "V každý okamžik může být vybrán jej jeden"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -36525,17 +36538,6 @@ msgstr ""
 "external ref='media/radiobuttontravel.png' "
 "md5='0c5f01ee160bb42716ccf5dccbd080c0'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/radiobutton.js.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "RadioButton (JavaScript)"
-msgstr "RadioButton (JavaScript)"
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/radiobutton.js.page:18
-msgid "Only one can be selected at a time"
-msgstr "V každý okamžik může být vybrán jej jeden"
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/radiobutton.js.page:23
 msgid ""
@@ -37964,20 +37966,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.RadioButton.html\";>Gtk."
 "RadioButton</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/record-collection.js.page:70
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/record-collection.png' "
-"md5='2d645997687ed5aacd36aafafc16e072'"
-msgstr ""
-"external ref='media/record-collection.png' "
-"md5='2d645997687ed5aacd36aafafc16e072'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/record-collection.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -38076,6 +38064,20 @@ msgstr ""
 msgid "Program Structure"
 msgstr "Struktura programu"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/record-collection.js.page:70
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/record-collection.png' "
+"md5='2d645997687ed5aacd36aafafc16e072'"
+msgstr ""
+"external ref='media/record-collection.png' "
+"md5='2d645997687ed5aacd36aafafc16e072'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/record-collection.js.page:71
 msgid ""
@@ -38948,16 +38950,6 @@ msgstr "ResponseType.HELP = -11"
 msgid "Returned by Help buttons in GTK+ dialogs"
 msgstr "Vrací tlačítko <gui>Help</gui> v dialogovém okně GTK+"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/scale.c.page:25
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/scale2.png' md5='ae2ba0a6675f3d9cdcd961cdf32f1a5c'"
-msgstr "external ref='media/scale2.png' md5='ae2ba0a6675f3d9cdcd961cdf32f1a5c'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/scale.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -38974,6 +38966,16 @@ msgstr "Widget stupnice pro výběr hodnoty z nějakého rozsahu"
 msgid "Scale"
 msgstr "Scale"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/scale.c.page:25
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/scale2.png' md5='ae2ba0a6675f3d9cdcd961cdf32f1a5c'"
+msgstr "external ref='media/scale2.png' md5='ae2ba0a6675f3d9cdcd961cdf32f1a5c'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/scale.c.page:26 C/scale.py.page:25 C/scale.vala.page:25
 msgid "Slide the scales!"
@@ -39334,18 +39336,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/glib/stable/glib-String-Utility-";
 "Functions.html#g-strdup-printf\">Funkce pro práci s řetězci</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/scale.js.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/scalepenguins.png' md5='2dbe6a833fec86fde71a5ddb421e2cd5'"
-msgstr ""
-"external ref='media/scalepenguins.png' md5='2dbe6a833fec86fde71a5ddb421e2cd5'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/scale.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -39357,6 +39347,18 @@ msgstr "Scale (JavaScript)"
 msgid "A slider which corresponds to a numerical value"
 msgstr "Stupnice, která odpovídá číselné hodnotě"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/scale.js.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/scalepenguins.png' md5='2dbe6a833fec86fde71a5ddb421e2cd5'"
+msgstr ""
+"external ref='media/scalepenguins.png' md5='2dbe6a833fec86fde71a5ddb421e2cd5'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/scale.js.page:23
 msgid ""
@@ -40121,7 +40123,13 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.roojs.org/seed/gir-1.2-gtk-3.0/gjs/Gtk.Scale.html";
 "\">Gtk.Scale</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/scale.py.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "Scale (Python)"
+msgstr "Scale (Python)"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -40131,12 +40139,6 @@ msgctxt "_"
 msgid "external ref='media/scale.png' md5='462c52a53b773cb9e8c62c646bf88452'"
 msgstr "external ref='media/scale.png' md5='462c52a53b773cb9e8c62c646bf88452'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/scale.py.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "Scale (Python)"
-msgstr "Scale (Python)"
-
 #. (itstool) path: section/code
 #: C/scale.py.page:31
 #, no-wrap
@@ -40604,21 +40606,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Orientation.html\";>Gtk."
 "Orientation</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/scrolledwindow.c.page:25 C/scrolledwindow.js.page:22
-#: C/scrolledwindow.py.page:23 C/scrolledwindow.vala.page:23
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/scrolledwindow.png' "
-"md5='697bb3205d5c4fb0b4ea8db435843157'"
-msgstr ""
-"external ref='media/scrolledwindow.png' "
-"md5='697bb3205d5c4fb0b4ea8db435843157'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/scrolledwindow.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -40637,6 +40624,21 @@ msgstr "Přidává posuvníky pro svůj synovský widget"
 msgid "ScrolledWindow"
 msgstr "ScrolledWindow"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/scrolledwindow.c.page:25 C/scrolledwindow.js.page:22
+#: C/scrolledwindow.py.page:23 C/scrolledwindow.vala.page:23
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/scrolledwindow.png' "
+"md5='697bb3205d5c4fb0b4ea8db435843157'"
+msgstr ""
+"external ref='media/scrolledwindow.png' "
+"md5='697bb3205d5c4fb0b4ea8db435843157'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/scrolledwindow.c.page:26 C/scrolledwindow.js.page:23
 #: C/scrolledwindow.py.page:24 C/scrolledwindow.vala.page:24
@@ -41166,18 +41168,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.PolicyType.html\";>Gtk."
 "PolicyType</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/separator.c.page:24 C/separator.py.page:25 C/separator.vala.page:26
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/separator.png' md5='8769b27662ce5c77f99e9ce33751a21a'"
-msgstr ""
-"external ref='media/separator.png' md5='8769b27662ce5c77f99e9ce33751a21a'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/separator.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -41194,6 +41184,18 @@ msgstr "Oddělovací widget"
 msgid "Separator"
 msgstr "Separator"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/separator.c.page:24 C/separator.py.page:25 C/separator.vala.page:26
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/separator.png' md5='8769b27662ce5c77f99e9ce33751a21a'"
+msgstr ""
+"external ref='media/separator.png' md5='8769b27662ce5c77f99e9ce33751a21a'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/separator.c.page:25 C/separator.py.page:26 C/separator.vala.page:27
 msgid "A horizontal and a vertical separator divide some labels."
@@ -41559,30 +41561,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Label.html\";>GtkLabel</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/set-up-gedit.js.page:25
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/geditview.png' md5='f1438295662d95f56fcd1d8200efaaf2'"
-msgstr ""
-"external ref='media/geditview.png' md5='f1438295662d95f56fcd1d8200efaaf2'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/set-up-gedit.js.page:37
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/gediteditor.png' md5='50db1ee8f2c545744879ee9fba5b4b24'"
-msgstr ""
-"external ref='media/gediteditor.png' md5='50db1ee8f2c545744879ee9fba5b4b24'"
-
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/set-up-gedit.js.page:19
 msgid "Set up gedit for JavaScript development"
@@ -41614,6 +41592,18 @@ msgstr ""
 "Klikněte v nabídkové liště editoru gedit na <gui>Upravit</gui> a potom na "
 "<gui>Předvolby</gui>. Mělo by se vám zobrazit něco takového:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/set-up-gedit.js.page:25
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/geditview.png' md5='f1438295662d95f56fcd1d8200efaaf2'"
+msgstr ""
+"external ref='media/geditview.png' md5='f1438295662d95f56fcd1d8200efaaf2'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/set-up-gedit.js.page:26
 msgid "Here are the options you want to make sure are turned on."
@@ -41662,6 +41652,18 @@ msgstr ""
 "V dialogovém okně <gui>Předvolby</gui> editoru gedit klikněte na kartu "
 "<gui>Editor</gui>. Měli byste vidět něco takového:"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/set-up-gedit.js.page:37
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/gediteditor.png' md5='50db1ee8f2c545744879ee9fba5b4b24'"
+msgstr ""
+"external ref='media/gediteditor.png' md5='50db1ee8f2c545744879ee9fba5b4b24'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/set-up-gedit.js.page:38
 msgid ""
@@ -41803,18 +41805,6 @@ msgstr ""
 "html\">Základy – Hlavní smyčka a signály</link> ve výuce GTK+ 3 v jazyce "
 "Python"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/spinbutton.c.page:26 C/spinbutton.py.page:24 C/spinbutton.vala.page:24
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/spinbutton.png' md5='993cbb7d9bd271a329727a926195712a'"
-msgstr ""
-"external ref='media/spinbutton.png' md5='993cbb7d9bd271a329727a926195712a'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/spinbutton.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -41832,6 +41822,18 @@ msgstr "Získává od uživatele celé nebo desetinné číslo"
 msgid "SpinButton"
 msgstr "SpinButton"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/spinbutton.c.page:26 C/spinbutton.py.page:24 C/spinbutton.vala.page:24
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/spinbutton.png' md5='993cbb7d9bd271a329727a926195712a'"
+msgstr ""
+"external ref='media/spinbutton.png' md5='993cbb7d9bd271a329727a926195712a'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/spinbutton.c.page:27 C/spinbutton.py.page:25 C/spinbutton.vala.page:25
 msgid "Choose a number, by entering it or by clicking on the -/+ buttons!"
@@ -42043,7 +42045,18 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkSpinButton.html";
 "\">GtkSpinButton</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/spinbutton.js.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "SpinButton (JavaScript)"
+msgstr "SpinButton (JavaScript)"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/spinbutton.js.page:21
+msgid "A number entry field that has + and - buttons"
+msgstr "Číselné vstupní pole, které má tlačítka + a -"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -42057,17 +42070,6 @@ msgstr ""
 "external ref='media/spinbuttonkittens.png' "
 "md5='577cce8a902140aacbab73fe8a76a010'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/spinbutton.js.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "SpinButton (JavaScript)"
-msgstr "SpinButton (JavaScript)"
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/spinbutton.js.page:21
-msgid "A number entry field that has + and - buttons"
-msgstr "Číselné vstupní pole, které má tlačítka + a -"
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/spinbutton.js.page:26
 msgid ""
@@ -43074,18 +43076,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.SpinButton.html\";>Gtk."
 "SpinButton</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/spinner.c.page:24 C/spinner.js.page:22 C/spinner.py.page:23
-#: C/spinner.vala.page:22
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/spinner.png' md5='d04f2d81f1d72c6c2f97e8729947dfed'"
-msgstr ""
-"external ref='media/spinner.png' md5='d04f2d81f1d72c6c2f97e8729947dfed'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/spinner.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -43104,6 +43094,18 @@ msgstr "Animovaná káča"
 msgid "Spinner"
 msgstr "Spinner"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/spinner.c.page:24 C/spinner.js.page:22 C/spinner.py.page:23
+#: C/spinner.vala.page:22
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/spinner.png' md5='d04f2d81f1d72c6c2f97e8729947dfed'"
+msgstr ""
+"external ref='media/spinner.png' md5='d04f2d81f1d72c6c2f97e8729947dfed'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/spinner.c.page:25 C/spinner.js.page:23 C/spinner.py.page:24
 #: C/spinner.vala.page:23
@@ -43796,18 +43798,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gdk-3.0/Gdk.keyval_name.html\";>Gdk."
 "keyval_name</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/statusbar.c.page:27
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/statusbar3.png' md5='60c71604fb44656237ee66dfb39a8689'"
-msgstr ""
-"external ref='media/statusbar3.png' md5='60c71604fb44656237ee66dfb39a8689'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/statusbar.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -43825,6 +43815,18 @@ msgstr "Oznamuje uživateli zprávy s nižší důležitostí"
 msgid "Statusbar"
 msgstr "Statusbar"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/statusbar.c.page:27
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/statusbar3.png' md5='60c71604fb44656237ee66dfb39a8689'"
+msgstr ""
+"external ref='media/statusbar3.png' md5='60c71604fb44656237ee66dfb39a8689'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/statusbar.c.page:28
 msgid ""
@@ -44064,18 +44066,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/glib/stable/glib-String-Utility-";
 "Functions.html#g-snprintf\">Funkce pro práci s řetězci</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/statusbar.js.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/statusbar2.png' md5='ff6f7e5b270827ca98b2d5f7087aa766'"
-msgstr ""
-"external ref='media/statusbar2.png' md5='ff6f7e5b270827ca98b2d5f7087aa766'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/statusbar.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -44087,6 +44077,18 @@ msgstr "Statusbar (JavaScript)"
 msgid "Show notifications in a dedicated statusbar"
 msgstr "Zobrazuje upozornění ve vyhrazené stavové liště"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/statusbar.js.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/statusbar2.png' md5='ff6f7e5b270827ca98b2d5f7087aa766'"
+msgstr ""
+"external ref='media/statusbar2.png' md5='ff6f7e5b270827ca98b2d5f7087aa766'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/statusbar.js.page:23
 msgid ""
@@ -44930,7 +44932,13 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.roojs.org/seed/gir-1.2-gtk-3.0/gjs/Gtk.Statusbar.html";
 "\">Gtk.Statusbar</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/statusbar.py.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "Statusbar (Python)"
+msgstr "Statusbar (Python)"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -44942,12 +44950,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "external ref='media/statusbar.png' md5='eb1aca55315d6cda57b12a5f36058ba8'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/statusbar.py.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "Statusbar (Python)"
-msgstr "Statusbar (Python)"
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/statusbar.py.page:25
 msgid ""
@@ -45631,7 +45633,24 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://python-gtk-3-tutorial.readthedocs.org/en/latest/unicode.";
 "html\">Jak zacházet s řetězci – Výuka jazyka Python s GTK+ 3</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/switch.c.page:8
+msgctxt "text"
+msgid "Switch (C)"
+msgstr "Switch (C)"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/switch.c.page:18 C/switch.py.page:19 C/switch.vala.page:22
+msgid "A \"light switch\" style toggle"
+msgstr "Přepínač ve stylu „posuvného vypínače“"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/switch.c.page:21 C/switch.js.page:21 C/switch.py.page:22
+#: C/switch.vala.page:25
+msgid "Switch"
+msgstr "Switch"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -45643,7 +45662,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "external ref='media/switch_off.png' md5='211a2962708800697ad5373dcc86ad6d'"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -45655,23 +45674,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "external ref='media/switch_on.png' md5='95e8769f758c2d95ace0fa8ecf30b29d'"
 
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/switch.c.page:8
-msgctxt "text"
-msgid "Switch (C)"
-msgstr "Switch (C)"
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/switch.c.page:18 C/switch.py.page:19 C/switch.vala.page:22
-msgid "A \"light switch\" style toggle"
-msgstr "Přepínač ve stylu „posuvného vypínače“"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/switch.c.page:21 C/switch.js.page:21 C/switch.py.page:22
-#: C/switch.vala.page:25
-msgid "Switch"
-msgstr "Switch"
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/switch.c.page:25
 msgid "This switch toggles the title of the window."
@@ -45839,18 +45841,6 @@ msgstr ""
 " return status;\n"
 "}\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/switch.js.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/switchanimals.png' md5='513ae15dcf68e15eef30b76420b8c714'"
-msgstr ""
-"external ref='media/switchanimals.png' md5='513ae15dcf68e15eef30b76420b8c714'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/switch.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -45862,6 +45852,18 @@ msgstr "Switch (JavaScript)"
 msgid "A sliding switch that can be flipped on and off"
 msgstr "Posuvný vypínač, který se umí překlápět mezi stavy zapnuto a vypnuto"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/switch.js.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/switchanimals.png' md5='513ae15dcf68e15eef30b76420b8c714'"
+msgstr ""
+"external ref='media/switchanimals.png' md5='513ae15dcf68e15eef30b76420b8c714'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/switch.js.page:23
 msgid ""
@@ -47153,18 +47155,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Switch.html\";>Gtk.Switch</"
 "link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/textview.c.page:27 C/textview.py.page:39 C/textview.vala.page:27
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/textview.png' md5='049e859ed1af2d7c93d8cb5cfd9f7792'"
-msgstr ""
-"external ref='media/textview.png' md5='049e859ed1af2d7c93d8cb5cfd9f7792'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/textview.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -47210,6 +47200,18 @@ msgstr ""
 "Když napíšeme dlouhéééééééééééééééééééééééééééééééé (to bylo ale dlouhé) "
 "slovo, objeví se vodorovný posuvník."
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/textview.c.page:27 C/textview.py.page:39 C/textview.vala.page:27
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/textview.png' md5='049e859ed1af2d7c93d8cb5cfd9f7792'"
+msgstr ""
+"external ref='media/textview.png' md5='049e859ed1af2d7c93d8cb5cfd9f7792'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/textview.c.page:28 C/textview.vala.page:28
 msgid "This is an example of Gtk.TextView"
@@ -47374,20 +47376,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkContainer.html";
 "\">GtkContainer</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/textview.js.page:26
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/textviewpenguinchat.png' "
-"md5='0dd6f6aa44aaeab7901bd90162ed4c9a'"
-msgstr ""
-"external ref='media/textviewpenguinchat.png' "
-"md5='0dd6f6aa44aaeab7901bd90162ed4c9a'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/textview.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -47404,6 +47392,20 @@ msgstr "Víceřádkový textový editor"
 msgid "TextView"
 msgstr "TextView"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/textview.js.page:26
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/textviewpenguinchat.png' "
+"md5='0dd6f6aa44aaeab7901bd90162ed4c9a'"
+msgstr ""
+"external ref='media/textviewpenguinchat.png' "
+"md5='0dd6f6aa44aaeab7901bd90162ed4c9a'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/textview.js.page:27
 msgid ""
@@ -48903,19 +48905,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.WrapMode.html\";>Gtk."
 "WrapMode</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/togglebutton.c.page:27 C/togglebutton.js.page:22 C/togglebutton.py.page:23
-#: C/togglebutton.vala.page:25
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/togglebutton.png' md5='791e062613d4f9bd5936390b0aa18448'"
-msgstr ""
-"external ref='media/togglebutton.png' md5='791e062613d4f9bd5936390b0aa18448'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/togglebutton.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -48934,6 +48923,19 @@ msgstr "Tlačítko, které si ponechává svůj stav"
 msgid "ToggleButton"
 msgstr "ToggleButton"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/togglebutton.c.page:27 C/togglebutton.js.page:22 C/togglebutton.py.page:23
+#: C/togglebutton.vala.page:25
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/togglebutton.png' md5='791e062613d4f9bd5936390b0aa18448'"
+msgstr ""
+"external ref='media/togglebutton.png' md5='791e062613d4f9bd5936390b0aa18448'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/togglebutton.c.page:28 C/togglebutton.py.page:24
 #: C/togglebutton.vala.page:26
@@ -49885,19 +49887,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.ToggleButton.html\";>Gtk."
 "ToggleButton</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar.c.page:25 C/toolbar.js.page:22 C/toolbar.py.page:25
-#: C/toolbar.vala.page:24 C/toolbar_builder.py.page:38
-#: C/toolbar_builder.vala.page:25
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/toolbar.png' md5='f0350855eedf6343952b72d6d906f738'"
-msgstr ""
-"external ref='media/toolbar.png' md5='f0350855eedf6343952b72d6d906f738'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/toolbar.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -49915,6 +49904,19 @@ msgstr "Lišta s tlačítky"
 msgid "Toolbar"
 msgstr "Toolbar"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar.c.page:25 C/toolbar.js.page:22 C/toolbar.py.page:25
+#: C/toolbar.vala.page:24 C/toolbar_builder.py.page:38
+#: C/toolbar_builder.vala.page:25
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/toolbar.png' md5='f0350855eedf6343952b72d6d906f738'"
+msgstr ""
+"external ref='media/toolbar.png' md5='f0350855eedf6343952b72d6d906f738'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/toolbar.c.page:26 C/toolbar.js.page:23 C/toolbar.vala.page:25
 msgid ""
@@ -51566,102 +51568,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.Stock.html\";>Gtk.Stock</"
 "link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar_builder.py.page:50 C/toolbar_builder.vala.page:33
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/glade_ui.png' md5='baea74fe213bc12ea934f64f6977215a'"
-msgstr ""
-"external ref='media/glade_ui.png' md5='baea74fe213bc12ea934f64f6977215a'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar_builder.py.page:56 C/toolbar_builder.vala.page:39
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/glade_select_toolbar.png' "
-"md5='f7b5b224050b2e387eb04362fc99df00'"
-msgstr ""
-"external ref='media/glade_select_toolbar.png' "
-"md5='f7b5b224050b2e387eb04362fc99df00'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar_builder.py.page:62 C/toolbar_builder.vala.page:45
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/glade_toolbar_general.png' "
-"md5='e31daba6e8a3e526aca89d5f1622edaa'"
-msgstr ""
-"external ref='media/glade_toolbar_general.png' "
-"md5='e31daba6e8a3e526aca89d5f1622edaa'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar_builder.py.page:68 C/toolbar_builder.vala.page:51
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/glade_toolbar_common.png' "
-"md5='d5ec6cc0218ca98e195dbd033feb9ac5'"
-msgstr ""
-"external ref='media/glade_toolbar_common.png' "
-"md5='d5ec6cc0218ca98e195dbd033feb9ac5'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar_builder.py.page:74 C/toolbar_builder.vala.page:57
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/glade_toolbar_edit.png' "
-"md5='feb1e2b7040d24a4d030f94cf07c81fd'"
-msgstr ""
-"external ref='media/glade_toolbar_edit.png' "
-"md5='feb1e2b7040d24a4d030f94cf07c81fd'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar_builder.py.page:133 C/toolbar_builder.vala.page:116
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/glade_toolbar_editor.png' "
-"md5='8af65241e5ca47d5494a7b36640e6f1c'"
-msgstr ""
-"external ref='media/glade_toolbar_editor.png' "
-"md5='8af65241e5ca47d5494a7b36640e6f1c'"
-
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar_builder.py.page:142 C/toolbar_builder.vala.page:125
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/glade_visible_no.png' "
-"md5='dc6c025aa825f4d772fbd283d6330026'"
-msgstr ""
-"external ref='media/glade_visible_no.png' "
-"md5='dc6c025aa825f4d772fbd283d6330026'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/toolbar_builder.py.page:8
 msgctxt "text"
@@ -51703,6 +51609,18 @@ msgstr ""
 msgid "Open Glade, and save the file as <file>toolbar_builder.ui</file>"
 msgstr "Otevřete Glade a uložte soubor jako <file>toolbar_builder.ui</file>."
 
+#. (itstool) path: p/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar_builder.py.page:50 C/toolbar_builder.vala.page:33
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/glade_ui.png' md5='baea74fe213bc12ea934f64f6977215a'"
+msgstr ""
+"external ref='media/glade_ui.png' md5='baea74fe213bc12ea934f64f6977215a'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/toolbar_builder.py.page:50 C/toolbar_builder.vala.page:33
 msgid ""
@@ -51721,6 +51639,20 @@ msgstr ""
 "V <gui>Kontejnerech</gui> na levé straně klikněte pravým tlačítkem na ikonu "
 "nástrojové lišty a vyberte <gui>Přidat widget do nejvyšší úrovně</gui>."
 
+#. (itstool) path: p/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar_builder.py.page:56 C/toolbar_builder.vala.page:39
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/glade_select_toolbar.png' "
+"md5='f7b5b224050b2e387eb04362fc99df00'"
+msgstr ""
+"external ref='media/glade_select_toolbar.png' "
+"md5='f7b5b224050b2e387eb04362fc99df00'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/toolbar_builder.py.page:56 C/toolbar_builder.vala.page:39
 msgid ""
@@ -51739,6 +51671,20 @@ msgstr ""
 "Na kartě <gui>Obecné</gui> vpravo dole změňte <gui>Název</gui> na "
 "<input>toolbar</input> a <gui>Zobrazovat šipku</gui> na <gui>Ne</gui>."
 
+#. (itstool) path: p/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar_builder.py.page:62 C/toolbar_builder.vala.page:45
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/glade_toolbar_general.png' "
+"md5='e31daba6e8a3e526aca89d5f1622edaa'"
+msgstr ""
+"external ref='media/glade_toolbar_general.png' "
+"md5='e31daba6e8a3e526aca89d5f1622edaa'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/toolbar_builder.py.page:62 C/toolbar_builder.vala.page:45
 msgid ""
@@ -51757,6 +51703,20 @@ msgstr ""
 "Na kartě <gui>Běžné</gui> nastavte <gui>Roztáhnout vodorovně</gui> na "
 "<gui>Ano</gui>."
 
+#. (itstool) path: p/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar_builder.py.page:68 C/toolbar_builder.vala.page:51
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/glade_toolbar_common.png' "
+"md5='d5ec6cc0218ca98e195dbd033feb9ac5'"
+msgstr ""
+"external ref='media/glade_toolbar_common.png' "
+"md5='d5ec6cc0218ca98e195dbd033feb9ac5'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/toolbar_builder.py.page:68 C/toolbar_builder.vala.page:51
 msgid ""
@@ -51775,6 +51735,20 @@ msgstr ""
 "Klikněte pravým tlačítkem na „toolbar“ vpravo nahoře a vyberte <gui>Upravit</"
 "gui>. Objeví se okno <gui>Editor nástrojové lišty</gui>."
 
+#. (itstool) path: p/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar_builder.py.page:74 C/toolbar_builder.vala.page:57
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/glade_toolbar_edit.png' "
+"md5='feb1e2b7040d24a4d030f94cf07c81fd'"
+msgstr ""
+"external ref='media/glade_toolbar_edit.png' "
+"md5='feb1e2b7040d24a4d030f94cf07c81fd'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/toolbar_builder.py.page:74 C/toolbar_builder.vala.page:57
 msgid ""
@@ -51940,6 +51914,20 @@ msgstr "Leave Fullscreen"
 msgid "gtk-leave-fullscreen"
 msgstr "gtk-leave-fullscreen"
 
+#. (itstool) path: item/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar_builder.py.page:133 C/toolbar_builder.vala.page:116
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/glade_toolbar_editor.png' "
+"md5='8af65241e5ca47d5494a7b36640e6f1c'"
+msgstr ""
+"external ref='media/glade_toolbar_editor.png' "
+"md5='8af65241e5ca47d5494a7b36640e6f1c'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/toolbar_builder.py.page:138 C/toolbar_builder.vala.page:121
 msgid "Close the <gui>Tool Bar Editor</gui>."
@@ -51966,6 +51954,20 @@ msgstr ""
 "<code>show_all()</code> by toto nastavení přepsalo, takže v celém kódu "
 "musíme používat <code>show()</code> zvlášť pro každý prvek."
 
+#. (itstool) path: p/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar_builder.py.page:142 C/toolbar_builder.vala.page:125
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/glade_visible_no.png' "
+"md5='dc6c025aa825f4d772fbd283d6330026'"
+msgstr ""
+"external ref='media/glade_visible_no.png' "
+"md5='dc6c025aa825f4d772fbd283d6330026'"
+
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/toolbar_builder.py.page:142 C/toolbar_builder.vala.page:125
 msgid ""
@@ -52789,18 +52791,6 @@ msgstr ""
 "\treturn new MyApplication ().run (args);\n"
 "}\n"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/tooltip.c.page:23 C/tooltip.js.page:23 C/tooltip.py.page:24
-#: C/tooltip.vala.page:23
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='media/tooltip.png' md5='41e35860a51e39cb48c71e57bb8fb1d0'"
-msgstr ""
-"external ref='media/tooltip.png' md5='41e35860a51e39cb48c71e57bb8fb1d0'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/tooltip.c.page:8
 msgctxt "text"
@@ -52819,6 +52809,18 @@ msgstr "Přidání vysvětlivek do vašich widgetů"
 msgid "Tooltip"
 msgstr "Tooltip"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/tooltip.c.page:23 C/tooltip.js.page:23 C/tooltip.py.page:24
+#: C/tooltip.vala.page:23
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='media/tooltip.png' md5='41e35860a51e39cb48c71e57bb8fb1d0'"
+msgstr ""
+"external ref='media/tooltip.png' md5='41e35860a51e39cb48c71e57bb8fb1d0'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/tooltip.c.page:24 C/tooltip.js.page:24 C/tooltip.py.page:25
 #: C/tooltip.vala.page:24
@@ -54329,20 +54331,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"https://developer.gnome.org/gtk3/3.4/gtk3-Stock-Items.html#GTK-";
 "STOCK-UNDO:CAPS\">Standardní položky</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/treeview_advanced_liststore.py.page:23
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/treeview_advanced_liststore.png' "
-"md5='102b512197fb9aa4ed9a16462f6af911'"
-msgstr ""
-"external ref='media/treeview_advanced_liststore.png' "
-"md5='102b512197fb9aa4ed9a16462f6af911'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/treeview_advanced_liststore.py.page:8
 msgctxt "text"
@@ -54359,6 +54347,20 @@ msgstr "TreeView zobrazující ListStore (více komplexní příklad)"
 msgid "More Complex Treeview with ListStore"
 msgstr "Více komplexní Treeview s ListStore"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/treeview_advanced_liststore.py.page:23
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/treeview_advanced_liststore.png' "
+"md5='102b512197fb9aa4ed9a16462f6af911'"
+msgstr ""
+"external ref='media/treeview_advanced_liststore.png' "
+"md5='102b512197fb9aa4ed9a16462f6af911'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/treeview_advanced_liststore.py.page:24
 #: C/treeview_simple_liststore.py.page:25
@@ -54685,20 +54687,6 @@ msgstr ""
 "connect(<var>signál</var>, <var>funkce zpětného volání</var>)</code>. "
 "Podrobnější vysvětlení viz <link xref=\"signals-callbacks.py\"/>."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/treeview_cellrenderertoggle.py.page:23
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/treeview_cellrenderertoggle.png' "
-"md5='ade9b9437f8f83150acf37610dab834d'"
-msgstr ""
-"external ref='media/treeview_cellrenderertoggle.png' "
-"md5='ade9b9437f8f83150acf37610dab834d'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/treeview_cellrenderertoggle.py.page:8 C/treeview_treestore.py.page:8
 msgctxt "text"
@@ -54718,6 +54706,20 @@ msgstr ""
 msgid "More Complex TreeView with TreeStore"
 msgstr "Více komplexní TreeView s TreeStore"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/treeview_cellrenderertoggle.py.page:23
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/treeview_cellrenderertoggle.png' "
+"md5='ade9b9437f8f83150acf37610dab834d'"
+msgstr ""
+"external ref='media/treeview_cellrenderertoggle.png' "
+"md5='ade9b9437f8f83150acf37610dab834d'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/treeview_cellrenderertoggle.py.page:24
 msgid ""
@@ -54980,20 +54982,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://developer.gnome.org/gtk3/unstable/GtkCellRendererToggle.";
 "html\">GtkCellRendererToggle</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/treeview_simple_liststore.js.page:25
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/treeview_simple_liststore_penguins.png' "
-"md5='d750a0b9fddf8e508753cc639839871d'"
-msgstr ""
-"external ref='media/treeview_simple_liststore_penguins.png' "
-"md5='d750a0b9fddf8e508753cc639839871d'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/treeview_simple_liststore.js.page:8
 msgctxt "text"
@@ -55010,6 +54998,20 @@ msgstr "Widget, který zobrazuje samostatný seznam položek"
 msgid "TreeView with ListStore"
 msgstr "TreeView s ListStore"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/treeview_simple_liststore.js.page:25
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/treeview_simple_liststore_penguins.png' "
+"md5='d750a0b9fddf8e508753cc639839871d'"
+msgstr ""
+"external ref='media/treeview_simple_liststore_penguins.png' "
+"md5='d750a0b9fddf8e508753cc639839871d'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/treeview_simple_liststore.js.page:26
 msgid ""
@@ -56138,21 +56140,6 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.roojs.org/seed/gir-1.2-gtk-3.0/gjs/Gtk.";
 "TreeViewColumn.html\">Gtk.TreeViewColumn</link>"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/treeview_simple_liststore.py.page:24
-#: C/treeview_simple_liststore.vala.page:24
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/treeview_simple_liststore.png' "
-"md5='2dc501a2b95b094da985d37b66aee90c'"
-msgstr ""
-"external ref='media/treeview_simple_liststore.png' "
-"md5='2dc501a2b95b094da985d37b66aee90c'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/treeview_simple_liststore.py.page:8
 msgctxt "text"
@@ -56169,6 +56156,21 @@ msgstr "TreeView zobrazující ListStore (jednodušší příklad)"
 msgid "Simple TreeView with ListStore"
 msgstr "Jednoduchý TreeView s ListStore"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/treeview_simple_liststore.py.page:24
+#: C/treeview_simple_liststore.vala.page:24
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/treeview_simple_liststore.png' "
+"md5='2dc501a2b95b094da985d37b66aee90c'"
+msgstr ""
+"external ref='media/treeview_simple_liststore.png' "
+"md5='2dc501a2b95b094da985d37b66aee90c'"
+
 #. (itstool) path: section/code
 #: C/treeview_simple_liststore.py.page:32
 #, no-wrap
@@ -56683,7 +56685,17 @@ msgstr ""
 "<link href=\"http://www.valadoc.org/gtk+-3.0/Gtk.TreeSelection.html\";>Gtk."
 "TreeSelection</link>"
 
-#. (itstool) path: media
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/treeview_treestore.py.page:20
+msgid "A TreeView displaying a TreeStore (simpler example)"
+msgstr "TreeView zobrazující TreeStore (jednodušší příklad)"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/treeview_treestore.py.page:23
+msgid "Simpler TreeView with TreeStore"
+msgstr "Jednoduchý TreeView s TreeStore"
+
+#. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
@@ -56697,16 +56709,6 @@ msgstr ""
 "external ref='media/treeview_treestore.png' "
 "md5='5ca87bc4acd55c527b3fb5fd46779d85'"
 
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/treeview_treestore.py.page:20
-msgid "A TreeView displaying a TreeStore (simpler example)"
-msgstr "TreeView zobrazující TreeStore (jednodušší příklad)"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/treeview_treestore.py.page:23
-msgid "Simpler TreeView with TreeStore"
-msgstr "Jednoduchý TreeView s TreeStore"
-
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/treeview_treestore.py.page:25
 msgid "This TreeView displays a TreeStore."
@@ -57041,18 +57043,6 @@ msgstr "Výuka, ukázky kódu a demonstrace platformy v jazyce Vala"
 msgid "Code samples and tutorial"
 msgstr "Ukázky kódu a výuka"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/weatherApp.js.page:41
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/weatherAppJs.png' md5='1fe859ac4854273d72ea8fc9203639b2'"
-msgstr ""
-"external ref='media/weatherAppJs.png' md5='1fe859ac4854273d72ea8fc9203639b2'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/weatherApp.js.page:7
 msgctxt "text"
@@ -57118,6 +57108,18 @@ msgstr "<link xref=\"#main\">Místní knihovna GeoNames</link>"
 msgid "<link xref=\"#main\">Autotools and Icons</link>"
 msgstr "<link xref=\"#main\">Autotools a ikony</link>"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/weatherApp.js.page:41
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/weatherAppJs.png' md5='1fe859ac4854273d72ea8fc9203639b2'"
+msgstr ""
+"external ref='media/weatherAppJs.png' md5='1fe859ac4854273d72ea8fc9203639b2'"
+
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/weatherApp.js.page:44
 msgid "Planning the graphical user interface"
@@ -58466,20 +58468,6 @@ msgstr ""
 "}\n"
 "} "
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/widget_drawing.py.page:22
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/widget_drawing.png' "
-"md5='d00abd8cb9e158018c57fd75b81dfe58'"
-msgstr ""
-"external ref='media/widget_drawing.png' "
-"md5='d00abd8cb9e158018c57fd75b81dfe58'"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/widget_drawing.py.page:8
 msgctxt "text"
@@ -58496,6 +58484,20 @@ msgstr "Widget, který používá k vykreslování knihovnu Cairo."
 msgid "Widget"
 msgstr "Widget"
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/widget_drawing.py.page:22
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/widget_drawing.png' "
+"md5='d00abd8cb9e158018c57fd75b81dfe58'"
+msgstr ""
+"external ref='media/widget_drawing.png' "
+"md5='d00abd8cb9e158018c57fd75b81dfe58'"
+
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/widget_drawing.py.page:23
 msgid "Enter an angle, visualize it."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]