[dconf-editor] Update Slovak translationcommit 004232df9b367556c213ce8dc9184bc3d33fbf33
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun Mar 12 21:04:02 2017 +0000

    Update Slovak translation

 po/sk.po |  165 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 92 insertions(+), 73 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 4ce19d4..94bfe21 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: dconf\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=dconf-";
 "editor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-26 17:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-29 11:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-05 19:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-12 22:03+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -222,21 +222,32 @@ msgstr ""
 "delay” (vždy počkať) pridá každú zmenu do režimu čakania, čo umožňuje zmeniť "
 "viacero kľúčov naraz."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:92
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:73
+msgid "A flag to sort keys list case-sensitively"
+msgstr "Príznak, ktorý usporiada zoznam kľúčov podľa veľkosti písmen"
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:74
+msgid ""
+"GSettings doesn’t allow keys to use upper-case in their names, but "
+"installation paths of schemas can. If “true”, the keys list is sorted case-"
+"sensitively, with in usual order upper-case folders first."
+msgstr ""
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:98
 msgid "A boolean, type ‘b’"
 msgstr "Logická hodnota, typ „b”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:93
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:99
 msgid "Booleans can only take two values, “true” or “false”."
 msgstr ""
 "Logická hodnota (Boolean) môže nadobúdať dve hodnoty „true” (pravda) alebo "
 "„false” (nepravda)."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:97
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:103
 msgid "A nullable boolean, type ‘mb’"
 msgstr "Logická hodnota s ničím, typ Ak je hodnota „mb”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:98
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:104
 msgid ""
 "GSettings allows nullable types, that are similar to other types but could "
 "take a “nothing” value. A nullable boolean can only take three values, "
@@ -247,11 +258,11 @@ msgstr ""
 "môže nadobúdať tri hodnoty „true” (pravda), „false” (nepravda) a "
 "„nothing” (nič)."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:102
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:108
 msgid "A byte (unsigned), type ‘y’"
 msgstr "Bajt (bez znamienka), typ „y”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:103
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:109
 msgid ""
 "A byte value is an integer between 0 and 255. It may be used to pass around "
 "characters."
@@ -259,11 +270,11 @@ msgstr ""
 "Hodnota bajt je celé číslo v rozsahu 0 až 255. Môže byť tiež použitý na "
 "zadávanie znakov."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:107
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:113
 msgid "A bytestring, type ‘ay’"
 msgstr "Bajtový reťazec, typ „ay”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:108
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:114
 msgid ""
 "The bytestring type is commonly used to pass around strings that may not be "
 "valid utf8. In that case, the convention is that the nul terminator "
@@ -273,11 +284,11 @@ msgstr ""
 "byť v platnom kódovaní utf8. V takom prípade, je zvykom, že ako posledný "
 "znak poľa je zadaný nulový ukončovací znak."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:112
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:118
 msgid "A bytestring array, type ‘aay’"
 msgstr "Pole bajtových reťazcov, typ „aay”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:113
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:119
 msgid ""
 "This is the type of an array of bytestrings. The bytestring type is commonly "
 "used to pass around strings that may not be valid utf8."
@@ -286,11 +297,11 @@ msgstr ""
 "často používa na predávanie reťazcov, ktoré nemusia byť v platnom kódovaní "
 "utf8."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:117
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:123
 msgid "A D-Bus handle type, type ‘h’"
 msgstr "Typ obsluhy D-Bus, typ „h”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:118
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:124
 msgid ""
 "The handle type is a 32bit signed integer value that is, by convention, used "
 "as an index into an array of file descriptors that are sent alongside a D-"
@@ -302,11 +313,11 @@ msgstr ""
 "spolu so správou zbernice D-Bus. Ak nepracujete so zbernicou D-Bus, potom "
 "nie je dôvod na použitie tohto typu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:124
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:130
 msgid "A D-Bus object path, type ‘o’"
 msgstr "Cesta objektu zbernice D-Bus, typ „o”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:125
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:131
 msgid ""
 "An object path is used to identify D-Bus objects at a given destination on "
 "the bus. If you are not interacting with D-Bus, then there is no reason to "
@@ -316,11 +327,11 @@ msgstr ""
 "daného umiestnenia na zbernici. Ak nepracujete so zbernicou D-Bus, potom nie "
 "je dôvod na použitie tohto typu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:131
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:137
 msgid "A D-Bus object path array, type ‘ao’"
 msgstr "Pole ciest objektov D-Bus, typ „ao”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:132
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:138
 msgid ""
 "An object path array could contain any number of object paths (including "
 "none: “[]”). If you are not interacting with D-Bus, then there is no reason "
@@ -330,11 +341,11 @@ msgstr ""
 "(vrátane žiadnej: „[]”). Ak nepracujete so zbernicou D-Bus, potom nie je "
 "dôvod na použitie tohto typu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:138
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:144
 msgid "A D-Bus signature, type ‘g’"
 msgstr "Podpis D-Bus, typ „g”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:139
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:145
 msgid ""
 "A D-Bus signature is a string used as type signature for a D-Bus method or "
 "message. If you are not interacting with D-Bus, then there is no reason to "
@@ -344,19 +355,19 @@ msgstr ""
 "správu zbernice D-Bus. Ak nepracujete so zbernicou D-Bus, potom nie je dôvod "
 "na použitie tohto typu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:145
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:151
 msgid "A double, type ‘d’"
 msgstr "Desatinné číslo, typ „d”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:146
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:152
 msgid "A double value could represent any real number."
 msgstr "Hodnota typu desatinné číslo, reprezentuje ľubovoľné reálne číslo."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:150
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:156
 msgid "A 5-choices enumeration"
 msgstr "Vymenovanie hodnôt s 5 voľbami"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:151
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:157
 msgid ""
 "Enumerations could be done either with the “enum” attribute, or with a "
 "“choices” tag."
@@ -364,74 +375,74 @@ msgstr ""
 "Vymenovanie hodnôt by malo byť buď s atribútom „enum” alebo so značkou "
 "„choices”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:155
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:161
 msgid "A short integer, type ‘n’"
 msgstr "Krátke celé číslo, typ „n”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:156
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:162
 msgid "A 16bit signed integer. See also the “integer-16-unsigned” key."
 msgstr ""
 "16 bitové celé číslo so znamienkom. Pozrite aj kľúč „integer-16-unsigned”."
 
 # mala by to byť ukážka vymenovania hodnôť ca.desrt.dconf-editor.DemoFlags, ale nemám najnovší dconf neviem 
to overiť
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:160
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:166
 msgid "Flags: choose-colors-you-love"
 msgstr "Príznaky: vyberte-farby-ake-chcete"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:161
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:167
 msgid "Flags could be set by the “enum” attribute."
 msgstr "Príznaky by mali byť nastavené atribútom „enum”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:165
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:171
 msgid "An unsigned short integer, type ‘q’"
 msgstr "Krátke celé číslo bez znamienka, typ „q”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:166
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:172
 msgid "A 16bit unsigned integer. See also the “integer-16-signed” key."
 msgstr ""
 "16 bitové celé číslo bez znamienka. Pozrite aj kľúč „integer-16-signed”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:170
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:176
 msgid "An usual integer, type ‘i’"
 msgstr "Celé číslo, typ „i”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:171
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:177
 msgid "A 32bit signed integer. See also the “integer-32-unsigned” key."
 msgstr ""
 "32 bitové celé číslo so znamienkom. Pozrite aj kľúč „integer-32-unsigned”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:175
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:181
 msgid "An unsigned usual integer, type ‘u’"
 msgstr "Celé číslo bez znamienka, typ „u”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:176
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:182
 msgid "A 32bit unsigned integer. See also the “integer-32-signed” key."
 msgstr ""
 "32 bitové celé číslo bez znamienka. Pozrite aj kľúč „integer-32-signed”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:180
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:186
 msgid "A long integer, type ‘x’"
 msgstr "Dlhé celé číslo, typ „x”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:181
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:187
 msgid "A 64bit signed integer. See also the “integer-64-unsigned” key."
 msgstr ""
 "64 bitové celé číslo so znamienkom. Pozrite aj kľúč „integer-64-unsigned”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:185
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:191
 msgid "An unsigned long integer, type ‘t’"
 msgstr "Dlhé celé číslo bez znamienka, typ „t”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:186
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:192
 msgid "A 64bit unsigned integer. See also the “integer-64-signed” key."
 msgstr ""
 "64 bitové celé číslo bez znamienka. Pozrite aj kľúč „integer-64-signed”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:192
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:198
 msgid "A number with range"
 msgstr "Číslo s rozsahom"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:193
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:199
 msgid ""
 "Every numeral setting (integers and unsigned integers of every type, plus "
 "doubles) could be limited to a custom range of values. For example, this "
@@ -441,11 +452,11 @@ msgstr ""
 "obmedzené vlastným rozsahom hodnôt. Napríklad táto celo-číselná hodnota môže "
 "byť z rozsahu -2 až 10."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:197
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:203
 msgid "A custom type, here ‘(ii)’"
 msgstr "Vlastný typ, typ „(ii)”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:198
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:204
 msgid ""
 "Dconf Editor lets you edit any settings type supported by GSettings, falling "
 "back on a string entry when it doesn’t have a better way to do. Here is a "
@@ -455,11 +466,11 @@ msgstr ""
 "GSettings, ktoré sa premenia na reťazec, ak neexistuje lepší spôsob "
 "spracovania. Tu je n-tica dvoch 32 bitových celých čísel so znamienkom."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:202
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:208
 msgid "A string, type ‘s’"
 msgstr "Reťazec, typ \"s\""
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:203
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:209
 msgid ""
 "The string type could accept any utf8 string. Note that an empty string “''” "
 "is not the same as NULL (nothing); see also the “string-nullable” key."
@@ -468,11 +479,11 @@ msgstr ""
 "reťazec „''” nie je to isté ako NULL (nič); pozrite tiež kľúč „string-"
 "nullable”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:207
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:213
 msgid "A string array, type ‘as’"
 msgstr "Pole reťazcov, typ „as”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:208
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:214
 msgid ""
 "A string array contains any number of strings of whatever length. It may be "
 "an empty array, “[]”."
@@ -480,11 +491,11 @@ msgstr ""
 "Pole reťazcov obsahujúce ľubovoľný počet reťazcov ľubovoľnej dĺžky. Môže byť "
 "aj prázdnym poľom „[]”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:212
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:218
 msgid "A nullable string, type ‘ms’"
 msgstr "Reťazec s ničím, typ „ms”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:213
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:219
 msgid ""
 "GSettings allows nullable types, that are similar to other types but could "
 "take a “nothing” value. A nullable string can take any string as value, "
@@ -494,11 +505,11 @@ msgstr ""
 "no môžu nadobúdať hodnotu „nothing” (nič). Reťazec s ničím môže obsahovať "
 "prázdny reťazec „''” alebo môže byť NULL (nič)."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:217
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:223
 msgid "A 1-choice enumeration"
 msgstr "Vymenovanie hodnôt s 1 voľbou"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:218
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:224
 msgid ""
 "An enumeration could contain only one item, but that’s probably an error. "
 "Dconf Editor warns you in that case."
@@ -506,11 +517,11 @@ msgstr ""
 "Vymenovanie hodnôt by malo obsahovať len jednu hodnotu, no sú možné aj "
 "chyby. Editor systému Dconf v takom prípade zobrazí upozornenie."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:223
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:229
 msgid "A 1-choice integer value"
 msgstr "Celočíselná hodnota s 1 voľbou"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:224
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:230
 msgid ""
 "A range could limit an integer key to only allow one value, but that’s "
 "probably an error. Dconf Editor warns you in that case."
@@ -570,73 +581,73 @@ msgstr ""
 "Pavol Klačanský <pavol klacansky com>\n"
 "Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
-#: editor/dconf-model.vala:195
+#: editor/dconf-model.vala:220
 msgid "Boolean"
 msgstr "Logická hodnota"
 
-#: editor/dconf-model.vala:197
+#: editor/dconf-model.vala:222
 msgid "String"
 msgstr "Reťazec"
 
-#: editor/dconf-model.vala:199
+#: editor/dconf-model.vala:224
 msgid "String array"
 msgstr "Pole reťazcov"
 
-#: editor/dconf-model.vala:201
+#: editor/dconf-model.vala:226
 msgid "Enumeration"
 msgstr "Vymenovanie hodnôt"
 
-#: editor/dconf-model.vala:203
+#: editor/dconf-model.vala:228
 msgid "Flags"
 msgstr "Príznaky"
 
-#: editor/dconf-model.vala:205
+#: editor/dconf-model.vala:230
 msgid "Double"
 msgstr "Desatinné číslo"
 
 #. Translators: this handle type is an index; you may maintain the word "handle"
-#: editor/dconf-model.vala:208
+#: editor/dconf-model.vala:233
 msgid "D-Bus handle type"
 msgstr "Typ obsluhy zbernice D-Bus"
 
-#: editor/dconf-model.vala:210
+#: editor/dconf-model.vala:235
 msgid "D-Bus object path"
 msgstr "Cesta objektu zbernice D-Bus"
 
-#: editor/dconf-model.vala:212
+#: editor/dconf-model.vala:237
 msgid "D-Bus object path array"
 msgstr "Pole ciest objektov zbernice D-Bus"
 
-#: editor/dconf-model.vala:214
+#: editor/dconf-model.vala:239
 msgid "D-Bus signature"
 msgstr "Podpis zbernice D-Bus"
 
-#: editor/dconf-model.vala:222
+#: editor/dconf-model.vala:247
 msgid "Integer"
 msgstr "Celé číslo"
 
-#: editor/dconf-model.vala:337
+#: editor/dconf-model.vala:362
 msgid "True"
 msgstr "Pravda (True)"
 
-#: editor/dconf-model.vala:339
+#: editor/dconf-model.vala:364
 msgid "False"
 msgstr "Nepravda (False)"
 
-#: editor/dconf-model.vala:340
+#: editor/dconf-model.vala:365
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nič (Nothing)"
 
-#: editor/dconf-model.vala:345
+#: editor/dconf-model.vala:370
 msgid "true"
 msgstr "pravda (true)"
 
-#: editor/dconf-model.vala:347
+#: editor/dconf-model.vala:372
 msgid "false"
 msgstr "nepravda (false)"
 
 #. Translators: "nothing" here is a keyword that should appear for consistence; please translate as 
"yourtranslation (nothing)"
-#: editor/dconf-model.vala:349
+#: editor/dconf-model.vala:374
 msgid "nothing"
 msgstr "nič (nothing)"
 
@@ -1027,21 +1038,29 @@ msgstr ""
 "Ak chcete pre typ možno (typ začínajúci  „m”) nastaviť prázdnu hodnotu, "
 "použite kľúčové slovo  „nothing”."
 
-#: editor/registry-view.ui:101
+#: editor/registry-view.ui:32
+msgid "Sort preferences have changed. Do you want to reload the view?"
+msgstr "Predvoľby usporiadania boli zmenené. Chcete znovu načítať zobrazenie?"
+
+#: editor/registry-view.ui:38
+msgid "Reload"
+msgstr "Znovu načítať"
+
+#: editor/registry-view.ui:136
 msgid "No keys in this path"
 msgstr "Na tejto ceste sa nenachádzajú žiadne kľúče"
 
-#: editor/registry-view.vala:170
+#: editor/registry-view.vala:182
 #, c-format
 msgid "Cannot find folder “%s”."
 msgstr "Nedá sa nájsť priečinok „%s”."
 
-#: editor/registry-view.vala:188
+#: editor/registry-view.vala:200
 #, c-format
 msgid "Cannot find key “%s” here."
 msgstr "Tu sa nedá nájsť kľúč „%s”."
 
-#: editor/registry-view.vala:194
+#: editor/registry-view.vala:206
 #, c-format
 msgid "Key “%s” has been removed."
 msgstr "Kľúč „%s” bol odstránený."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]