[gnome-robots] Update Catalan translationcommit d7a1b19d040540ac9c4bedd66906e2e002807df4
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sun Mar 12 09:22:57 2017 +0100

    Update Catalan translation

 po/ca.po |  294 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 142 insertions(+), 152 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 6787f70..0a3de33 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -13,47 +13,51 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"robots&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-18 19:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-18 23:17+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-12 09:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-12 09:22+0100\n"
 "Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada guifi net>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
 
-#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/games-scores-dialog.c:385
-msgid "New Game"
-msgstr "Partida nova"
+#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/gnome-robots.c:256
+msgid "_New Game"
+msgstr "Partida _nova"
 
-#: ../data/app-menu.ui.h:2 ../src/properties.c:393
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferències"
+#: ../data/app-menu.ui.h:2
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Preferències"
 
 #: ../data/app-menu.ui.h:3
-msgid "Scores"
-msgstr "Puntuacions"
+msgid "_Scores"
+msgstr "_Puntuacions"
 
 #: ../data/app-menu.ui.h:4
-msgid "Help"
-msgstr "Ajuda"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Ajuda"
 
 #: ../data/app-menu.ui.h:5
-msgid "About"
-msgstr "Quant a"
+msgid "_About"
+msgstr "_Quant a"
 
 #: ../data/app-menu.ui.h:6
-msgid "Quit"
-msgstr "Surt"
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Surt"
 
 #: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:1
 msgid "GNOME Robots"
 msgstr "GNOME Robots"
 
-#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:2 ../data/gnome-robots.desktop.in.h:2
+msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
+msgstr "Eviteu els robots i feu que xoquin entre ells"
+
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "It is the distant future – the year 2000. Evil robots are trying to kill "
 "you. Avoid the robots or face certain death."
@@ -61,7 +65,7 @@ msgstr ""
 "Sou en un futur llunyà – l'any 2000. Els robots malèvols intenten matar-vos. "
 "Eviteu els robots o tindreu una mort segura."
 
-#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Fortunately, the robots are extremely stupid and will always move directly "
 "towards you. Trick them into colliding into each other, resulting in their "
@@ -75,7 +79,7 @@ msgstr ""
 "movent les piles d'escombraries, o escapar a un lloc segur amb el dispositiu "
 "de teletransport de mà."
 
-#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "Your supply of safe teleports is limited, and once you run out, "
 "teleportation could land you right next to a robot, who will kill you. "
@@ -85,15 +89,15 @@ msgstr ""
 "quedeu, el teletransportadors us podria deixar just al costat d'un robot, "
 "que us mataria. Sobreviviu el màxim de temps possible!"
 
-#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:198
-#: ../src/gnome-robots.c:300 ../src/gnome-robots.c:331
+#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:6
+msgid "The GNOME Project"
+msgstr "El projecte GNOME"
+
+#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:223
+#: ../src/gnome-robots.c:315 ../src/gnome-robots.c:348
 msgid "Robots"
 msgstr "Robots"
 
-#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:2
-msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
-msgstr "Eviteu els robots i feu que xoquin entre ells"
-
 #: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:3
 msgid "game;arcade;teleport;"
 msgstr "joc;arcade;teleportació;"
@@ -167,7 +171,7 @@ msgstr ""
 "Habilita els sons del joc. Reprodueix sons per a diferents esdeveniments "
 "durant el joc."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:505
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:503
 msgid "Key to move NW"
 msgstr "Tecla per moure al nord-oest"
 
@@ -175,7 +179,7 @@ msgstr "Tecla per moure al nord-oest"
 msgid "The key used to move north-west."
 msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al nord-oest."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:506
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:504
 msgid "Key to move N"
 msgstr "Tecla per moure al nord"
 
@@ -183,7 +187,7 @@ msgstr "Tecla per moure al nord"
 msgid "The key used to move north."
 msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al nord."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:507
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:505
 msgid "Key to move NE"
 msgstr "Tecla per moure al nord-est"
 
@@ -191,7 +195,7 @@ msgstr "Tecla per moure al nord-est"
 msgid "The key used to move north-east."
 msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al nord-est."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:508
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:506
 msgid "Key to move W"
 msgstr "Tecla per moure a l'oest"
 
@@ -199,7 +203,7 @@ msgstr "Tecla per moure a l'oest"
 msgid "The key used to move west."
 msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap a l'oest."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:509
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:507
 msgid "Key to hold"
 msgstr "Tecla a prémer"
 
@@ -207,7 +211,7 @@ msgstr "Tecla a prémer"
 msgid "The key used to hold still."
 msgstr "La tecla que s'utilitza per mantenir-se quiet."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:510
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:508
 msgid "Key to move E"
 msgstr "Tecla per moure a l'est"
 
@@ -215,7 +219,7 @@ msgstr "Tecla per moure a l'est"
 msgid "The key used to move east."
 msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap a l'est."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:511
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:509
 msgid "Key to move SW"
 msgstr "Tecla per moure al sud-oest"
 
@@ -223,7 +227,7 @@ msgstr "Tecla per moure al sud-oest"
 msgid "The key used to move south-west."
 msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al sud-oest."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:512
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:510
 msgid "Key to move S"
 msgstr "Tecla per moure al sud"
 
@@ -231,7 +235,7 @@ msgstr "Tecla per moure al sud"
 msgid "The key used to move south."
 msgstr "La tecla que s'utilitza per moure's cap al sud."
 
-#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:513
+#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:511
 msgid "Key to move SE"
 msgstr "Tecla per moure al sud-est"
 
@@ -251,44 +255,7 @@ msgstr "L'alçada, en píxels, de la finestra"
 msgid "true if the window is maximized"
 msgstr "«true» (cert) si la finestra està maximitzada"
 
-#: ../src/game.c:147
-msgid "Game over!"
-msgstr "Final de la partida!"
-
-#: ../src/game.c:149
-msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
-msgstr ""
-"Ben fet, però malauradament la vostra puntuació no és entre les deu primeres."
-
-#: ../src/game.c:150
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Surt"
-
-#: ../src/game.c:151 ../src/gnome-robots.c:231
-msgid "_New Game"
-msgstr "Partida _nova"
-
-#: ../src/game.c:164
-msgid "Robots Scores"
-msgstr "Puntuacions del Robots"
-
-#: ../src/game.c:167
-msgid "Map:"
-msgstr "Mapa:"
-
-#: ../src/game.c:176
-msgid "Congratulations!"
-msgstr "Felicitats!"
-
-#: ../src/game.c:177
-msgid "Your score is the best!"
-msgstr "Heu fet la millor puntuació!"
-
-#: ../src/game.c:178
-msgid "Your score has made the top ten."
-msgstr "La vostra puntuació és entre les deu primeres."
-
-#: ../src/game.c:405 ../src/game.c:421
+#: ../src/game.c:343 ../src/game.c:359
 msgid ""
 "Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
 "But Can You do it Again?"
@@ -297,130 +264,100 @@ msgstr ""
 "Però podreu repetir-ho??"
 
 #. This should never happen.
-#: ../src/game.c:1175
+#: ../src/game.c:1110
 msgid "There are no teleport locations left!!"
 msgstr "No queda cap emplaçament per a les teleportacions!"
 
-#: ../src/game.c:1203
+#: ../src/game.c:1138
 msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
 msgstr "No queda cap emplaçament on teleportar-s'hi!"
 
-#: ../src/games-controls.c:288
+#: ../src/games-controls.c:286
 msgid "Unknown Command"
 msgstr "Ordre desconeguda"
 
-#. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
-#: ../src/games-scores-dialog.c:132
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Time"
-msgstr "Temps"
-
-#. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
-#: ../src/games-scores-dialog.c:138
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "Score"
-msgstr "Puntuació"
-
-#. Score format for time based scores.  %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
-#: ../src/games-scores-dialog.c:225
-#, c-format
-msgctxt "score-dialog"
-msgid "%1$dm %2$ds"
-msgstr "%1$d m %2$d s"
-
-#. Score dialog column header for the date the score was recorded
-#: ../src/games-scores-dialog.c:478
-msgid "Date"
-msgstr "Data"
-
-#: ../src/gnome-robots.c:95
+#: ../src/gnome-robots.c:106
 msgid "Classic robots"
 msgstr "Robots clàssics"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:96
+#: ../src/gnome-robots.c:107
 msgid "Classic robots with safe moves"
 msgstr "Robots clàssics amb moviments segurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:97
+#: ../src/gnome-robots.c:108
 msgid "Classic robots with super-safe moves"
 msgstr "Robots clàssics amb moviments supersegurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:98
+#: ../src/gnome-robots.c:109
 msgid "Nightmare"
 msgstr "Malson"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:99
+#: ../src/gnome-robots.c:110
 msgid "Nightmare with safe moves"
 msgstr "Malson amb moviments segurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:100
+#: ../src/gnome-robots.c:111
 msgid "Nightmare with super-safe moves"
 msgstr "Malson amb moviments supersegurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:101
+#: ../src/gnome-robots.c:112
 msgid "Robots2"
 msgstr "Robots2"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:102
+#: ../src/gnome-robots.c:113
 msgid "Robots2 with safe moves"
 msgstr "Robots2 amb moviments segurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:103
+#: ../src/gnome-robots.c:114
 msgid "Robots2 with super-safe moves"
 msgstr "Robots2 amb moviments supersegurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:104
+#: ../src/gnome-robots.c:115
 msgid "Robots2 easy"
 msgstr "Robots2 fàcil"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:105
+#: ../src/gnome-robots.c:116
 msgid "Robots2 easy with safe moves"
 msgstr "Robots2 fàcil amb moviments segurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:106
+#: ../src/gnome-robots.c:117
 msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
 msgstr "Robots2 fàcil amb moviments supersegurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:107
+#: ../src/gnome-robots.c:118
 msgid "Robots with safe teleport"
 msgstr "Robots amb teleportació segura"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:108
+#: ../src/gnome-robots.c:119
 msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
 msgstr "Robots amb teleportació segura i moviments segurs"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:109
+#: ../src/gnome-robots.c:120
 msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
 msgstr "Robots amb teleportació segura i moviments supersegurs"
 
 #. Window subtitle. The first %d is the level, the second is the score. \t creates a tab.
-#: ../src/gnome-robots.c:144
+#: ../src/gnome-robots.c:156
 #, c-format
 msgid "Level: %d\tScore: %d"
 msgstr "Nivell: %d\tPuntuació: %d"
 
 #. Second line of safe teleports button label. %d is the number of teleports remaining.
-#: ../src/gnome-robots.c:155
+#: ../src/gnome-robots.c:167
 #, c-format
 msgid "(Remaining: %d)"
 msgstr "(Restants: %d)"
 
 #. First line of safe teleports button label.
-#: ../src/gnome-robots.c:157
+#: ../src/gnome-robots.c:169
 msgid "Teleport _Safely"
 msgstr "Teleportació _segura"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:202
-msgid ""
-"Based on classic BSD Robots\n"
-"\n"
-"Robots is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Basat en el Robots clàssic de BSD.\n"
-"\n"
-"El Robots forma part dels jocs del GNOME."
+#: ../src/gnome-robots.c:227
+msgid "Based on classic BSD Robots"
+msgstr "Basat en el Robots clàssic de BSD"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:206
+#: ../src/gnome-robots.c:231
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Jordi Vila <gnome softcatala net>\n"
@@ -430,27 +367,32 @@ msgstr ""
 "Josep Puigdemont <josep puigdemont gmail com>\n"
 "David Planella <david planella gmail com>"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:227
+#: ../src/gnome-robots.c:252
 msgid "Are you sure you want to discard the current game?"
 msgstr "Segur que voleu descartar la partida actual?"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:230
+#: ../src/gnome-robots.c:255
 msgid "Keep _Playing"
 msgstr "Continua _jugant"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:373
+#: ../src/gnome-robots.c:387
 msgid "Teleport _Randomly"
 msgstr "Teleportació _aleatòria"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:392
+#: ../src/gnome-robots.c:406
 msgid "_Wait for Robots"
 msgstr "_Espera els robots"
 
-#: ../src/gnome-robots.c:420
+#. Label on the scores dialog, next to map type dropdown
+#: ../src/gnome-robots.c:430
+msgid "Game Type:"
+msgstr "Tipus de joc:"
+
+#: ../src/gnome-robots.c:445
 msgid "No game data could be found."
 msgstr "No s'han trobat les dades del joc."
 
-#: ../src/gnome-robots.c:422
+#: ../src/gnome-robots.c:447
 msgid ""
 "The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
 "Please check that the program is installed correctly."
@@ -458,11 +400,11 @@ msgstr ""
 "El Robots no ha pogut trobar fitxers de configuració de joc vàlids. "
 "Comproveu que el programa està correctament instal·lat."
 
-#: ../src/gnome-robots.c:438
+#: ../src/gnome-robots.c:464
 msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
 msgstr "Falten alguns fitxers de gràfics, o estan malmesos."
 
-#: ../src/gnome-robots.c:440
+#: ../src/gnome-robots.c:466
 msgid ""
 "The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
 "Please check that the program is installed correctly."
@@ -470,60 +412,108 @@ msgstr ""
 "El Robots no ha pogut carregar tots els fitxers de gràfics necessaris. "
 "Comproveu que el programa està correctament instal·lat."
 
-#: ../src/graphics.c:151
+#: ../src/graphics.c:149
 #, c-format
 msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
 msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer de mapa de píxels «%s»\n"
 
-#: ../src/properties.c:417
+#: ../src/properties.c:391
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències"
+
+#: ../src/properties.c:415
 msgid "Game Type"
 msgstr "Tipus de joc"
 
-#: ../src/properties.c:427
+#: ../src/properties.c:425
 msgid "_Use safe moves"
 msgstr "_Utilitza moviments segurs"
 
-#: ../src/properties.c:432
+#: ../src/properties.c:430
 msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
 msgstr "Evita els moviments accidentals que provoquin la mort."
 
-#: ../src/properties.c:435
+#: ../src/properties.c:433
 msgid "U_se super safe moves"
 msgstr "Utilitza moviments _supersegurs"
 
-#: ../src/properties.c:442
+#: ../src/properties.c:440
 msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
 msgstr "Evita tots els moviments perillosos que provoquin la mort."
 
-#: ../src/properties.c:448
+#: ../src/properties.c:446
 msgid "_Enable sounds"
 msgstr "Habilita _el so"
 
-#: ../src/properties.c:454
+#: ../src/properties.c:452
 msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
 msgstr ""
 "Reprodueix sons per als esdeveniments com ara guanyar un nivell o morir."
 
-#: ../src/properties.c:456
+#: ../src/properties.c:454
 msgid "Game"
 msgstr "Partida"
 
-#: ../src/properties.c:469
+#: ../src/properties.c:467
 msgid "_Image theme:"
 msgstr "_Tema de les imatges:"
 
-#: ../src/properties.c:481
+#: ../src/properties.c:479
 msgid "_Background color:"
 msgstr "_Color de fons:"
 
-#: ../src/properties.c:493
+#: ../src/properties.c:491
 msgid "Appearance"
 msgstr "Aparença"
 
-#: ../src/properties.c:522
+#: ../src/properties.c:520
 msgid "_Restore Defaults"
 msgstr "Restaura els pre_determinats"
 
-#: ../src/properties.c:527
+#: ../src/properties.c:525
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Teclat"
+
+#~ msgid "New Game"
+#~ msgstr "Partida nova"
+
+#~ msgid "Quit"
+#~ msgstr "Surt"
+
+#~ msgid "Game over!"
+#~ msgstr "Final de la partida!"
+
+#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ben fet, però malauradament la vostra puntuació no és entre les deu "
+#~ "primeres."
+
+#~ msgid "Robots Scores"
+#~ msgstr "Puntuacions del Robots"
+
+#~ msgid "Map:"
+#~ msgstr "Mapa:"
+
+#~ msgid "Congratulations!"
+#~ msgstr "Felicitats!"
+
+#~ msgid "Your score is the best!"
+#~ msgstr "Heu fet la millor puntuació!"
+
+#~ msgid "Your score has made the top ten."
+#~ msgstr "La vostra puntuació és entre les deu primeres."
+
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "Time"
+#~ msgstr "Temps"
+
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "Score"
+#~ msgstr "Puntuació"
+
+#~ msgctxt "score-dialog"
+#~ msgid "%1$dm %2$ds"
+#~ msgstr "%1$d m %2$d s"
+
+#~ msgid "Date"
+#~ msgstr "Data"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]