[evince] Update Catalan translationcommit abf271f7c70312b9e50e8c4edcf31c25ab0b1798
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sun Mar 12 08:18:17 2017 +0100

    Update Catalan translation

 po/ca.po |  189 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 99 insertions(+), 90 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index e109ac0..557dbd1 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evince\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-14 17:45+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-12 08:18+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-03-14 17:19+0100\n"
 "Last-Translator: David Medina <rbndavid gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
@@ -43,29 +43,29 @@ msgid "Not a comic book MIME type: %s"
 msgstr "El tipus MIME no és d'un còmic: %s"
 
 #: ../backend/comics/comics-document.c:460
-msgid "Can't find an appropriate command to decompress this type of comic book"
+msgid "Can’t find an appropriate command to decompress this type of comic book"
 msgstr ""
 "No es pot trobar una ordre adequada per descomprimir aquest tipus de còmic"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:515
+#: ../backend/comics/comics-document.c:526
 msgid "File corrupted"
 msgstr "El fitxer està malmès"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:528
+#: ../backend/comics/comics-document.c:539
 msgid "No files in archive"
 msgstr "No hi ha cap fitxer a l'arxiu"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:567
+#: ../backend/comics/comics-document.c:578
 #, c-format
 msgid "No images found in archive %s"
 msgstr "No s'han trobat imatges a l'arxiu %s"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:817
+#: ../backend/comics/comics-document.c:828
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting “%s”."
 msgstr "S'ha produït un error en suprimir «%s»."
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:910
+#: ../backend/comics/comics-document.c:921
 #, c-format
 msgid "Error %s"
 msgstr "Error %s"
@@ -413,17 +413,17 @@ msgstr "Permet que els enllaços canviïn el nivell d'ampliació."
 
 #: ../libdocument/ev-attachment.c:310 ../libdocument/ev-attachment.c:331
 #, c-format
-msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
+msgid "Couldn’t save attachment “%s”: %s"
 msgstr "No s'ha pogut desar l'adjunció «%s»: %s"
 
 #: ../libdocument/ev-attachment.c:379
 #, c-format
-msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
+msgid "Couldn’t open attachment “%s”: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'adjunció «%s»: %s"
 
 #: ../libdocument/ev-attachment.c:414
 #, c-format
-msgid "Couldn't open attachment “%s”"
+msgid "Couldn’t open attachment “%s”"
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'adjunció «%s»"
 
 #: ../libdocument/ev-document-factory.c:101
@@ -466,8 +466,8 @@ msgid "of %d"
 msgstr "de %d"
 
 #: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:185 ../shell/ev-history.c:426
-#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:295 ../shell/ev-window.c:902
-#: ../shell/ev-window.c:4644
+#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:295 ../shell/ev-window.c:907
+#: ../shell/ev-window.c:4679
 #, c-format
 msgid "Page %s"
 msgstr "Pàgina %s"
@@ -501,12 +501,12 @@ msgstr "Cerca la següent ocurrència de cadena de cerca"
 msgid "Failed to render page %d"
 msgstr "Errada en compondre la pàgina %d"
 
-#: ../libview/ev-jobs.c:896
+#: ../libview/ev-jobs.c:901
 #, c-format
 msgid "Failed to create thumbnail for page %d"
 msgstr "Errada en crear la miniatura per la pàgina %d"
 
-#: ../libview/ev-jobs.c:2026
+#: ../libview/ev-jobs.c:2033
 #, c-format
 msgid "Failed to print page %d: %s"
 msgstr "No s'ha pogut imprimir la pàgina %d: %s"
@@ -574,12 +574,12 @@ msgid ""
 "Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of "
 "the following:\n"
 "\n"
-"• \"None\": No page scaling is performed.\n"
+"• “None”: No page scaling is performed.\n"
 "\n"
-"• \"Shrink to Printable Area\": Document pages larger than the printable "
-"area are reduced to fit the printable area of the printer page.\n"
+"• “Shrink to Printable Area”: Document pages larger than the printable area "
+"are reduced to fit the printable area of the printer page.\n"
 "\n"
-"• \"Fit to Printable Area\": Document pages are enlarged or reduced as "
+"• “Fit to Printable Area”: Document pages are enlarged or reduced as "
 "required to fit the printable area of the printer page.\n"
 msgstr ""
 "Escala les pàgines del document per ajustar-les a la pàgina d'impressió "
@@ -642,46 +642,46 @@ msgstr "Desplaça la visualització cap avall"
 msgid "Document View"
 msgstr "Visualització del document"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2031
+#: ../libview/ev-view.c:2033
 msgid "Go to first page"
 msgstr "Vés a la primera pàgina"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2033
+#: ../libview/ev-view.c:2035
 msgid "Go to previous page"
 msgstr "Vés a la pàgina anterior"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2035
+#: ../libview/ev-view.c:2037
 msgid "Go to next page"
 msgstr "Vés a la pàgina següent"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2037
+#: ../libview/ev-view.c:2039
 msgid "Go to last page"
 msgstr "Vés a l'última pàgina"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2039
+#: ../libview/ev-view.c:2041
 msgid "Go to page"
 msgstr "Vés a la pàgina"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2041
+#: ../libview/ev-view.c:2043
 msgid "Find"
 msgstr "Cerca"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2069
+#: ../libview/ev-view.c:2071
 #, c-format
 msgid "Go to page %s"
 msgstr "Vés a la pàgina %s"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2075
+#: ../libview/ev-view.c:2077
 #, c-format
 msgid "Go to %s on file “%s”"
 msgstr "Vés a %s en el fitxer «%s»"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2078
+#: ../libview/ev-view.c:2080
 #, c-format
 msgid "Go to file “%s”"
 msgstr "Vés al fitxer «%s»"
 
-#: ../libview/ev-view.c:2086
+#: ../libview/ev-view.c:2088
 #, c-format
 msgid "Launch %s"
 msgstr "Engega %s"
@@ -710,13 +710,13 @@ msgstr "FITXER"
 msgid "GNOME Document Previewer"
 msgstr "Visualitzador de documents del GNOME"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3257
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3262
 msgid "Failed to print document"
 msgstr "No s'ha pogut imprimir el document"
 
 #: ../previewer/ev-previewer-window.c:223
 #, c-format
-msgid "The selected printer '%s' could not be found"
+msgid "The selected printer “%s” could not be found"
 msgstr "No s'ha pogut trobar la impressora «%s»"
 
 #: ../previewer/ev-previewer-window.c:270 ../shell/evince-menus.ui.h:40
@@ -1149,7 +1149,7 @@ msgstr "Imprimeix…"
 msgid "Outline"
 msgstr "Contorn"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:1089
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:1093
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Miniatures"
 
@@ -1189,135 +1189,144 @@ msgstr "Configura el nivell d'ampliació"
 msgid "Supported Image Files"
 msgstr "Fitxers d'imatge admesos"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1536
+#: ../shell/ev-window.c:1541
 msgid "The document contains no pages"
 msgstr "El document no conté cap pàgina"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1539
+#: ../shell/ev-window.c:1544
 msgid "The document contains only empty pages"
 msgstr "El document només conté pàgines buides"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1752 ../shell/ev-window.c:1918
+#: ../shell/ev-window.c:1757 ../shell/ev-window.c:1923
 #, c-format
 msgid "Unable to open document “%s”."
 msgstr "No es pot obrir el document «%s»."
 
-#: ../shell/ev-window.c:1882
+#: ../shell/ev-window.c:1887
 #, c-format
 msgid "Loading document from “%s”"
 msgstr "S'està carregant el document des de «%s»"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2033 ../shell/ev-window.c:2361
+#: ../shell/ev-window.c:2038 ../shell/ev-window.c:2366
 #, c-format
 msgid "Downloading document (%d%%)"
 msgstr "S'està baixant el document (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2066
+#: ../shell/ev-window.c:2071
 msgid "Failed to load remote file."
 msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer remot."
 
-#: ../shell/ev-window.c:2305
+#: ../shell/ev-window.c:2310
 #, c-format
 msgid "Reloading document from %s"
 msgstr "S'està tornant a carregar el document des de %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2337
+#: ../shell/ev-window.c:2342
 msgid "Failed to reload document."
 msgstr "No s'ha pogut tornar a carregar el document."
 
-#: ../shell/ev-window.c:2553
+#: ../shell/ev-window.c:2558
 msgid "Open Document"
 msgstr "Obre un document"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2626
+#: ../shell/ev-window.c:2631
 #, c-format
 msgid "Saving document to %s"
 msgstr "S'està desant el document a %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2629
+#: ../shell/ev-window.c:2634
 #, c-format
 msgid "Saving attachment to %s"
 msgstr "S'està desant l'adjunció a %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2632
+#: ../shell/ev-window.c:2637
 #, c-format
 msgid "Saving image to %s"
 msgstr "S'està desant la imatge %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2676 ../shell/ev-window.c:2776
+#: ../shell/ev-window.c:2681 ../shell/ev-window.c:2781
 #, c-format
 msgid "The file could not be saved as “%s”."
 msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer com a «%s»."
 
-#: ../shell/ev-window.c:2707
+#: ../shell/ev-window.c:2712
 #, c-format
 msgid "Uploading document (%d%%)"
 msgstr "S'està pujant el document (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2711
+#: ../shell/ev-window.c:2716
 #, c-format
 msgid "Uploading attachment (%d%%)"
 msgstr "S'està pujant l'adjunció (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2715
+#: ../shell/ev-window.c:2720
 #, c-format
 msgid "Uploading image (%d%%)"
 msgstr "S'està pujant la imatge (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2827
+#: ../shell/ev-window.c:2832
 msgid "Save a Copy"
 msgstr "Desa'n una còpia"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2903
+#: ../shell/ev-window.c:2908
 msgid "Could not send current document"
 msgstr "No s'ha pogut enviar el document actual"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2937
+#: ../shell/ev-window.c:2942
 msgid "Could not open the containing folder"
 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta que el conté"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3201
+#: ../shell/ev-window.c:3206
 #, c-format
 msgid "%d pending job in queue"
 msgid_plural "%d pending jobs in queue"
 msgstr[0] "%d tasca pendent a la cua"
 msgstr[1] "%d tasques pendents a la cua"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3314
+#: ../shell/ev-window.c:3319
 #, c-format
 msgid "Printing job “%s”"
 msgstr "S'està imprimint la tasca «%s»"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3517
-msgid ""
-"Document contains form fields that have been filled out. If you don't save a "
-"copy, changes will be permanently lost."
-msgstr ""
-"El document conté camps de formulari que s'han emplenat. Si no en deseu una "
-"còpia es perdran els canvis."
+#: ../shell/ev-window.c:3534
+msgid "Document contains form fields that have been filled out. "
+msgstr "El document conté camps de formulari que s'han emplenat. "
 
-#: ../shell/ev-window.c:3521
-msgid ""
-"Document contains new or modified annotations. If you don't save a copy, "
-"changes will be permanently lost."
-msgstr ""
-"El document conté anotacions noves o modificades. Si no en deseu una còpia "
-"es perdran els canvis."
+#: ../shell/ev-window.c:3537
+msgid "Document contains new or modified annotations. "
+msgstr "El document conté anotacions modificades o noves. "
 
-#: ../shell/ev-window.c:3528
+#: ../shell/ev-window.c:3549
+#, c-format
+msgid "Reload document “%s”?"
+msgstr "Voleu tornar a carregar el document «%s»?"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3551
+msgid "If you reload the document, changes will be permanently lost."
+msgstr "Si torneu a carregar el document, els canvis es perdran permanentment."
+
+#: ../shell/ev-window.c:3555
+msgid "Reload"
+msgstr "Torna a carregar"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3562
 #, c-format
 msgid "Save a copy of document “%s” before closing?"
 msgstr "Voleu desar una còpia del document «%s» abans de tancar?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3547
+#: ../shell/ev-window.c:3564
+msgid "If you don’t save a copy, changes will be permanently lost."
+msgstr "Si no en deseu una còpia, els canvis es perdran permanentment."
+
+#: ../shell/ev-window.c:3566
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Tanca _sense desar"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3551
+#: ../shell/ev-window.c:3570
 msgid "Save a _Copy"
 msgstr "Desa'n una _còpia"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3625
+#: ../shell/ev-window.c:3654
 #, c-format
 msgid "Wait until print job “%s” finishes before closing?"
 msgstr "Voleu esperar per tancar fins que s'acabi la tasca d'impressió «%s»?"
@@ -1325,7 +1334,7 @@ msgstr "Voleu esperar per tancar fins que s'acabi la tasca d'impressió «%s»?"
 #. TRANS: the singular form is not really used as n_print_jobs > 1
 #. but some languages distinguish between different plurals forms,
 #. so the ngettext is needed.
-#: ../shell/ev-window.c:3631
+#: ../shell/ev-window.c:3660
 #, c-format
 msgid "There is %d print job active. Wait until print finishes before closing?"
 msgid_plural ""
@@ -1337,32 +1346,32 @@ msgstr[1] ""
 "Hi ha %d tasques d'impressió actives. Voleu esperar per tancar fins que "
 "s'acabin d'imprimir?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3646
+#: ../shell/ev-window.c:3675
 msgid "If you close the window, pending print jobs will not be printed."
 msgstr "Si tanqueu la finestra, no s'imprimiran les tasques pendents."
 
-#: ../shell/ev-window.c:3650
+#: ../shell/ev-window.c:3679
 msgid "Cancel _print and Close"
 msgstr "Cancel·la la im_pressió i tanca"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3654
+#: ../shell/ev-window.c:3683
 msgid "Close _after Printing"
 msgstr "Tanca després d'im_primir"
 
 # FIXME
-#: ../shell/ev-window.c:4185
+#: ../shell/ev-window.c:4214
 msgid "Running in presentation mode"
 msgstr "S'està executant en mode de presentació"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5325
+#: ../shell/ev-window.c:5363
 msgid "Enable caret navigation?"
 msgstr "Voleu habilitar la navegació per cursor?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5327
+#: ../shell/ev-window.c:5365
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Habilita"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5330
+#: ../shell/ev-window.c:5368
 msgid ""
 "Pressing F7 turns the caret navigation on or off. This feature places a "
 "moveable cursor in text pages, allowing you to move around and select text "
@@ -1373,39 +1382,39 @@ msgstr ""
 "que us permet moure's pel document i seleccionar el text amb el teclat. "
 "Voleu habilitar la navegació per cursor?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5335
-msgid "Don't show this message again"
+#: ../shell/ev-window.c:5373
+msgid "Don’t show this message again"
 msgstr "No tornis a mostrar aquest missatge"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5850 ../shell/ev-window.c:5866
+#: ../shell/ev-window.c:5888 ../shell/ev-window.c:5904
 msgid "Unable to launch external application."
 msgstr "No s'ha pogut executar l'aplicació externa."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5923
+#: ../shell/ev-window.c:5961
 msgid "Unable to open external link"
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'enllaç extern"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6126
-msgid "Couldn't find appropriate format to save image"
+#: ../shell/ev-window.c:6164
+msgid "Couldn’t find appropriate format to save image"
 msgstr "No s'ha trobat cap format adequat per desar la imatge"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6158
+#: ../shell/ev-window.c:6196
 msgid "The image could not be saved."
 msgstr "No s'ha pogut desar la imatge."
 
-#: ../shell/ev-window.c:6193
+#: ../shell/ev-window.c:6231
 msgid "Save Image"
 msgstr "Desa la imatge"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6352
+#: ../shell/ev-window.c:6390
 msgid "Unable to open attachment"
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'adjunció"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6408
+#: ../shell/ev-window.c:6446
 msgid "The attachment could not be saved."
 msgstr "No s'ha pogut desar l'adjunció."
 
-#: ../shell/ev-window.c:6456
+#: ../shell/ev-window.c:6494
 msgid "Save Attachment"
 msgstr "Desa l'adjunció"
 
@@ -1604,7 +1613,7 @@ msgstr "_Inverteix els colors"
 
 #: ../shell/evince-menus.ui.h:20
 msgid "_Reload"
-msgstr "Ac_tualitza"
+msgstr "_Torna a carregar"
 
 #: ../shell/evince-menus.ui.h:21
 msgid "_Open…"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]