[release-notes/gnome-3-24] Update Polish translationcommit bc018e9e95f193b9bb3f2f26fdd2030ad92c97c8
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Mar 11 19:51:08 2017 +0100

    Update Polish translation

 help/pl/pl.po |  551 ++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 286 insertions(+), 265 deletions(-)
---
diff --git a/help/pl/pl.po b/help/pl/pl.po
index 0fedb30..1bae64d 100644
--- a/help/pl/pl.po
+++ b/help/pl/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-10 17:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-10 19:44+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-11 18:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-11 19:47+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -63,19 +63,21 @@ msgstr ""
 #: C/index.page:35
 msgid ""
 "3.24 has been named “Portland” in recognition of last year’s <link href="
-"\"https://las.gnome.org/\";>LAS GNOME Summit</link>, held in Portland, "
-"Oregon. GNOME’s events are only possible due to the amazing work of local "
-"volunteers. This new event was the first of its kind, and brought together "
-"community members and partners on the US West Coast."
+"\"https://las.gnome.org/\";>LAS GNOME Summit</link>, which was held in "
+"Portland, Oregon. GNOME’s events are only possible due to the amazing work "
+"of local volunteers. This new event was the first of its kind, and brought "
+"together community members and partners on the US West Coast. Thank you, "
+"team LAS!"
 msgstr ""
 "Wydanie 3.24 nosi nazwę „Portland” w uznaniu zeszłorocznej konferencji <link "
 "href=\"https://las.gnome.org/\";>LAS GNOME Summit</link>, która odbyła się "
 "w Portland w stanie Oregon. Wydarzenia GNOME są możliwe tylko dzięki pracy "
 "lokalnych ochotników. To pierwsza konferencja tego typu, łącząca członków "
-"społeczności i partnerów projektu na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych."
+"społeczności i partnerów projektu na zachodnim wybrzeżu Stanów "
+"Zjednoczonych. Serdeczne podziękowania dla zespołu organizującego LAS!"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:42
+#: C/index.page:43
 msgid "Sleep Easier with Night Light"
 msgstr "Łatwiejszy sen dzięki nocnemu światłu"
 
@@ -84,7 +86,7 @@ msgstr "Łatwiejszy sen dzięki nocnemu światłu"
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:43
+#: C/index.page:44
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/night-light.png' md5='d83acf0ffe2c713ad1119b6170dc510f'"
@@ -92,36 +94,36 @@ msgstr ""
 "external ref='figures/night-light.png' md5='d83acf0ffe2c713ad1119b6170dc510f'"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:44
+#: C/index.page:45
 msgid ""
 "Night Light is a new feature that changes the color of your displays "
-"according to the time of day. By making the screen warmer in the evening, it "
-"can help to prevent sleeplessness and eye strain."
+"according to the time of day. By making the screen color warmer in the "
+"evening, it can help to prevent sleeplessness and eye strain."
 msgstr ""
 "Nocne światło to nowa funkcja zmieniająca kolor ekranu zgodnie z porą dnia. "
-"Cieplejsze kolory wieczorem mogą pomóc z bezsennością i zmniejszyć "
+"Cieplejsze kolory ekranu wieczorem mogą pomóc z bezsennością i zmniejszyć "
 "przemęczenie wzroku."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:47
+#: C/index.page:48
 msgid ""
-"The new feature can be enabled from the <gui>Display</gui> settings. By "
-"default it follows the sunrise/sunset times for your location, but it can "
-"also be set to a custom schedule. Integration with the system menu allows "
-"the Night Light to be temporarily disabled, if necessary."
+"The new feature can be enabled from the display settings. The screen color "
+"follows the sunrise/sunset times for your location, but it can also be set "
+"to a custom schedule. The top bar shows when the feature is active, and the "
+"system menu allows it to be temporarily disabled."
 msgstr ""
-"Można ją włączyć w ustawieniach <gui>Ekranu</gui>. Domyślnie używa ona "
-"godzin wschodu i zachodu słońca dla położenia użytkownika, ale można też "
-"ustawić własne godziny. Integracja z menu systemu umożliwia tymczasowe "
-"wyłączenie nocnego światła w razie potrzeby."
+"Można ją włączyć w ustawieniach ekranu. Domyślnie używa ona godzin wschodu "
+"i zachodu słońca dla położenia użytkownika, ale można też ustawić własne "
+"godziny. Górny pasek informuje o włączeniu nocnego światła, a menu systemu "
+"umożliwia jego tymczasowe wyłączenie w razie potrzeby."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:51
+#: C/index.page:52
 msgid "Night Light works with both X11 and Wayland."
 msgstr "Nocne światło działa z systemami X11 i Wayland."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:55
+#: C/index.page:56
 msgid "Revamped Settings"
 msgstr "Przeprojektowane ustawienia"
 
@@ -130,9 +132,9 @@ msgstr "Przeprojektowane ustawienia"
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:56 C/index.page:69 C/index.page:89 C/index.page:120
-#: C/index.page:135 C/index.page:142 C/index.page:148 C/index.page:164
-#: C/developers.page:30 C/developers.page:39 C/developers.page:55
+#: C/index.page:57 C/index.page:74 C/index.page:95 C/index.page:140
+#: C/index.page:156 C/index.page:168 C/index.page:197 C/developers.page:30
+#: C/developers.page:39 C/developers.page:55
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/placeholder.png' md5='9d5753e7cc34f7b4347f60df05f3e819'"
@@ -140,85 +142,93 @@ msgstr ""
 "external ref='figures/placeholder.png' md5='9d5753e7cc34f7b4347f60df05f3e819'"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:57
+#: C/index.page:58
+msgid ""
+"Three areas of the <app>Settings</app> application have seen design updates "
+"for GNOME 3.24. This includes <gui>Online Accounts</gui>, <gui>Printers</"
+"gui> and <gui>Users</gui>. In each case, the user interface has been refined "
+"and improved, without reducing existing functionality."
+msgstr ""
+"Trzy panele <app>Ustawień</app> zostały przeprojektowane w GNOME 3.24: "
+"<gui>Konta online</gui>, <gui>Drukarki</gui> i <gui>Użytkownicy</gui>. "
+"W każdym z nich ulepszono interfejs użytkownika bez zmian istniejących "
+"funkcji."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:62
 msgid ""
-"Three sets of settings have seen design updates for GNOME 3.24. This "
-"includes <gui>Online Accounts</gui>, <gui>Printers</gui> and <gui>Users</"
-"gui>. In each case, the user interface has been refined and improved, "
-"without reducing existing functionality. <gui>Online Accounts</gui> and "
-"<gui>Printers</gui> are now organized as large, single lists, and "
-"<gui>Users</gui> has a new “carousel” switcher."
+"The printer settings now give a better overview at a glance, showing the "
+"location and ink level of each of your printers without have to do any "
+"digging. Online accounts has a cleaner layout and does a better job of "
+"showing which accounts are available to set up. <gui>Users</gui> has a new "
+"“carousel” switcher and an overall better layout."
 msgstr ""
-"Trzy panele ustawień zostały przeprojektowane w GNOME 3.24: <gui>Konta "
-"online</gui>, <gui>Drukarki</gui> i <gui>Użytkownicy</gui>. W każdym z nich "
-"ulepszono interfejs użytkownika bez zmian istniejących funkcji. <gui>Konta "
-"online</gui> i <gui>Drukarki</gui> mają teraz duże, jednokolumnowe listy, "
-"a panel <gui>Użytkownicy</gui> ma nowy przełącznik w stylu „karuzeli”."
+"Ustawienia drukarek wyświetlają więcej informacji na głównym ekranie, w tym "
+"położenie drukarki i poziom tuszu. <gui>Konta online</gui> mają prostszy "
+"wygląd i lepiej prezentują dostępne konta. Panel <gui>Użytkownicy</gui> ma "
+"nowy przełącznik w stylu „karuzeli” i lepszy wygląd."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:63
+#: C/index.page:67
 msgid ""
 "These changes are part of long-term project to update the <app>Settings</"
-"app> and make it easier to navigate."
+"app> application, which are planned to lead to bigger improvements in the "
+"future."
 msgstr ""
 "Te zmiany są częścią długoterminowego projektu aktualizacji <app>Ustawień</"
-"app>, aby były one łatwiejsze w użyciu."
+"app> i budują one fundamenty pod większe ulepszenia."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:68
+#: C/index.page:73
 msgid "New Recipes Application"
 msgstr "Nowy program z przepisami"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:70
+#: C/index.page:75
 msgid ""
-"Recipes is a brand new application for GNOME, which has been created by GTK+ "
-"maintainer Matthias Clasen. Intended as a community project, the application "
-"already has an extensive feature set, including:"
+"<app>Recipes</app> is a brand new application for GNOME, which has been "
+"created by GTK+ maintainer Matthias Clasen. Intended as a community project, "
+"the application contains a collection of recipes contributed by GNOME "
+"community members. Recipes already has an extensive feature set, including:"
 msgstr ""
 "<app>Przepisy</app> to zupełnie nowy program dla GNOME, napisany przez "
 "opiekuna biblioteki GTK+, Matthiasa Clasena. Założony jako projekt "
-"społeczności, ma on już wiele przydatnych funkcji:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:74
-msgid "Browse a growing collection of community contributed recipes"
-msgstr ""
-"Przeglądanie rosnącego zbioru przepisów dodanych przez członków społeczności"
+"społeczności, ma on zbiór przepisów przesłanych przez członków GNOME i wiele "
+"przydatnych funkcji:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:75
+#: C/index.page:81
 msgid "Add and edit your own recipes"
 msgstr "Dodawanie i modyfikowanie własnych przepisów"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:76
+#: C/index.page:82
 msgid "Export and print shopping lists"
 msgstr "Eksportowanie i drukowanie list zakupów"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:77
-msgid "Adjust quantities based on number of servings"
+#: C/index.page:83
+msgid "Adjust quantities based on the number of servings"
 msgstr "Podawanie ilości składników według liczby porcji"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:78
+#: C/index.page:84
 msgid "Mark recipes to cook later or add them to your favorites"
 msgstr ""
 "Oznaczanie przepisów jako do ugotowania później i dodawanie ich do ulubionych"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:79
+#: C/index.page:85
 msgid "Add notes to recipes"
 msgstr "Dodawanie uwag do przepisów"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:80
+#: C/index.page:86
 msgid "Hands-free cooking instruction mode"
 msgstr "Tryb czytania instrukcji bez użycia rąk, przydatny w czasie gotowania"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:82
+#: C/index.page:88
 msgid ""
 "If you would like to contribute a recipe of your own, see the <link href="
 "\"https://wiki.gnome.org/Apps/Recipes/Contributing\";>contribution guide</"
@@ -229,12 +239,12 @@ msgstr ""
 "zawartej w programie (w języku angielskim)."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:88
+#: C/index.page:94
 msgid "Enhanced Notifications Area"
 msgstr "Ulepszony obszar powiadomień"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:90
+#: C/index.page:96
 msgid ""
 "The notification area has received a round of improvements for 3.24. The "
 "notifications list has a simpler, clearer layout, which makes it easier to "
@@ -247,12 +257,12 @@ msgstr ""
 "Naprawiono także liczne błędy."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:91
+#: C/index.page:101
 msgid ""
 "Weather information has also been integrated into the notifications area. "
 "This shows a simple summary of the day’s forecast, for the location that is "
-"set in the Weather application (this can either follow your current "
-"location, or be set to a manual location)."
+"set in the <app>Weather</app> application (this can either follow your "
+"current location, or be set to a manual location)."
 msgstr ""
 "Z obszarem powiadomień zintegrowano prognozę pogody. Wyświetlane jest proste "
 "podsumowaniu dzisiejszej prognozy dla miejsca ustawionego w programie "
@@ -260,7 +270,7 @@ msgstr ""
 "jedno konkretne miejsce)."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:95
+#: C/index.page:108
 msgid "Improved Web Browser"
 msgstr "Ulepszona Przeglądarka WWW"
 
@@ -269,53 +279,43 @@ msgstr "Ulepszona Przeglądarka WWW"
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:96
+#: C/index.page:109
 msgctxt "_"
 msgid "external ref='figures/web.png' md5='24f5e932044b7bd57bf2942babc97922'"
 msgstr "external ref='figures/web.png' md5='24f5e932044b7bd57bf2942babc97922'"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:97
+#: C/index.page:110
 msgid ""
-"<app>Web</app>, the GNOME browser, has had numerous significant improvements "
-"for GNOME 3.24. A number of design improvements make the application easier "
-"to use:"
+"<app>Web</app>, the GNOME browser, has had numerous improvements for GNOME "
+"3.24. A number of significant design improvements make the application "
+"easier to use: a new address bar resolves a number of usability issues in "
+"the previous design, and a a new popover shows a list of open tabs, making "
+"it easier to navigate when you have a large number of pages open."
 msgstr ""
 "<app>Przeglądarka WWW</app> środowiska GNOME została znacznie ulepszona "
 "w GNOME 3.24. Liczne poprawki interfejsu użytkownika ułatwiają korzystanie "
-"z programu:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:101
-msgid "The address bar is now always visible, making it more discoverable."
-msgstr ""
-"Pasek adresu jest teraz zawsze widoczny, dzięki czemu łatwiej go znaleźć."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:103
-msgid ""
-"Bookmarking has been overhauled, making it easier to add and edit saved "
-"pages."
-msgstr ""
-"Kompletnie przepisano zakładki, ułatwiając dodawanie i modyfikowanie "
-"zapisanych stron."
+"z programu: nowy pasek adresu rozwiązuje problemy znane z poprzedniej "
+"wersji, a nowe menu wyświetla listę otwartych kart, ułatwiając poruszanie "
+"się w gąszczu otwartych stron."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:105
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/index.page:116
 msgid ""
-"A new popover shows a list of open tabs, making it easier to navigate when "
-"you have a large number of pages open."
+"Bookmarking has also been overhauled, with a new simple one click interface "
+"for bookmarking pages, a bookmarks popover for quickly accessing your "
+"bookmarks, and a new interface for easily organizing your bookmarks."
 msgstr ""
-"Nowe wyskakujące menu wyświetla listę otwartych kart, ułatwiając poruszanie "
-"się w gąszczu otwartych stron."
+"Kompletnie przepisano zakładki, dodając prosty przycisk do ich dodawania, "
+"okno do szybkiego dostępu oraz nowy interfejs do ich organizacji."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:108
+#: C/index.page:120
 msgid "3.24 also includes a number of privacy enhancements:"
 msgstr "W 3.24 zwiększono także ochronę prywatności:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:110
+#: C/index.page:122
 msgid ""
 "A new, more prominent, warning ensures that you know when you are being "
 "presented with insecure password forms."
@@ -324,30 +324,33 @@ msgstr ""
 "z hasłami."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:111
+#: C/index.page:124
 msgid ""
-"EasyPrivacy tracking protection has been integrated and is enabled by "
-"default."
-msgstr "Zintegrowano domyślnie włączoną ochronę przed śledzeniem EasyPrivacy."
+"Additional protection from attempts to track your browsing activity have "
+"been added, using <link href=\"https://easylist.to\";> EasyPrivacy</link>."
+msgstr ""
+"Dodano dodatkową ochronę przed próbami śledzenia aktywności użytkownika "
+"w Internecie za pomocą list <link href=\"https://easylist.to\";>EasyPrivacy</"
+"link>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:112
+#: C/index.page:127
 msgid ""
 "A new personal data dialog allows tracking data to be viewed and cleared, "
-"including HTML local and session storage, IndexedDB, and WebSQL. These can "
-"be thought of like cookies, except more powerful, and other browsers do not "
+"including HTML local and session storage, IndexedDB, and WebSQL. These are "
+"similar to cookies, but are much more powerful, and other browsers do not "
 "allow you to view or clear them. The personal data dialog also allows "
 "deleting disk cache, memory cache, and offline web application cache."
 msgstr ""
 "Nowe okno danych osobistych umożliwia przeglądanie i usuwanie danych "
 "o śledzeniu, w tym przechowywanych danych lokalnych i w sesji HTML, bazy "
-"danych IndexedDB i WebSQL. Są one jak ciasteczka, ale o większych "
-"możliwościach, a inne przeglądarki umożliwiają ich przeglądania i usuwania. "
+"danych IndexedDB i WebSQL. Są one podobne do ciasteczek, ale mają większe "
+"możliwości, a inne przeglądarki nie umożliwiają ich przeglądania i usuwania. "
 "To okno umożliwia także usuwanie pamięci podręcznej na dysku, w pamięci "
 "i pamięci podręcznej programów WWW działających w trybie offline."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:114
+#: C/index.page:134
 msgid ""
 "Finally, the latest version of <app>Web</app> has improved detection of "
 "forms, allowing passwords to be saved on more websites."
@@ -356,12 +359,12 @@ msgstr ""
 "liczbie stron."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:119
-msgid "A Better View on Your Photos"
+#: C/index.page:139
+msgid "A Better View of Your Photos"
 msgstr "Lepszy wygląd Zdjęć"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:121
+#: C/index.page:141
 msgid ""
 "<app>Photos</app> now provides a much better overview of your images. "
 "Thumbnails are bigger and resize to fill all the available space. They have "
@@ -372,22 +375,17 @@ msgstr ""
 "także ich jakość i poprawiono ich aktualizowanie."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:124
+#: C/index.page:144
 msgid "Other improvements include:"
 msgstr "Inne ulepszenia:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:126
+#: C/index.page:146
 msgid "New exposure and blacks editing tools."
 msgstr "Nowe narzędzia modyfikacji ekspozycji i czerni."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:127
-msgid "Smoother animations when showing previous."
-msgstr "Płynniejsze animacje podczas wyświetlania poprzednich zdjęć."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:128
+#: C/index.page:147
 msgid ""
 "Photos will now show a notification if any of the online accounts it is "
 "using needs attention."
@@ -396,18 +394,19 @@ msgstr ""
 "niego konto online wymaga ponownego zalogowania."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:129
-msgid "GPS location information can now be seen for each photo."
+#: C/index.page:149
+msgid "GPS location information can now be seen for photos that have it."
 msgstr ""
-"Dla każdego zdjęcia wyświetlane są informacje o położeniu z systemu GPS."
+"Można wyświetlać informacje o położeniu z systemu GPS dla zdjęć, które je "
+"mają."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:134
+#: C/index.page:155
 msgid "Enhanced IRC Client"
 msgstr "Ulepszony klient sieci IRC"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:136
+#: C/index.page:157
 msgid ""
 "<app>Polari</app>, GNOME’s IRC client, includes a collection of improvements "
 "for 3.24. Clicking on a user name now shows a helpful popover which allows "
@@ -420,62 +419,76 @@ msgstr ""
 "użytkownika do sieci."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:137
+#: C/index.page:161
 msgid ""
 "Other improvements include the option to have the application continue to "
-"run in the background, without a window visible, spell checking support, and "
-"a list of available rooms in the join room dialog."
+"run in the background without an open window, spell checking, and a list of "
+"available rooms in the join room dialog."
 msgstr ""
-"Inne ulepszenia to opcja działania programu w tle, bez widocznego okna, "
+"Inne ulepszenia to opcja działania programu w tle, bez otwartego okna, "
 "sprawdzanie pisowni i  lista dostępnych pokojów w oknie dołączania do pokoju."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:141
-msgid "Dual GPU Support"
-msgstr "Obsługa dwóch kart graficznych"
+#: C/index.page:167
+msgid "Play More Games"
+msgstr "Jeszcze więcej gier"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:143
+#: C/index.page:169
 msgid ""
-"GNOME 3.24 comes with support for machines that have two graphics cards. "
-"This allows choosing which GPU to use when launching an application. "
-"<app>Settings</app> will also give information on both graphics cards."
+"Games is a personal gaming center: a single place to browse and play your "
+"video games library. It allows you to play a variety of retro games, "
+"including:"
 msgstr ""
-"GNOME 3.24 obsługuje komputery z dwiema kartami graficznymi. Umożliwia to "
-"wybranie, na której karcie uruchomić dany program. <app>Ustawienia</app> "
-"wyświetlają teraz informacje o obu kartach."
+"<app>Gry</app> to centrum gier: jedno miejsce do przeglądania kolekcji gier "
+"komputerowych, umożliwiając granie w różne rodzaje gier retro:"
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:147
-msgid "Games"
-msgstr "Gry"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:173
+msgid ""
+"Homebrew games for Neo-Geo Pocket, PC-Engine and NES, some of which can be "
+"obtained from <link href=\"http://pdroms.de/\";>pdroms.de</link>."
+msgstr ""
+"Amatorskie gry dla konsol Neo-Geo Pocket, PC-Engine i NES, których część "
+"jest dostępna na stronie <link href=\"http://pdroms.de/\";>pdroms.de</link>."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:174
+msgid ""
+"SNES, Game Boy, Game Boy Color and Game Boy Advance games, using an "
+"accessory like <link href=\"www.retrode.org\">Retrode</link>."
+msgstr ""
+"Gry dla konsol SNES, Game Boy, Game Boy Color i Game Boy Advance dzięki "
+"akcesoriom typu <link href=\"www.retrode.org\">Retrode</link>."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:175
+msgid "PlayStation 1 games, which can be copied from the original CDs."
+msgstr ""
+"Gry dla konsoli PlayStation 1, które można skopiować z ich oryginalnych "
+"nośników CD."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:149
+#: C/index.page:177
 msgid ""
-"Games is a personal gaming center. It provides a single place to browse your "
-"video games library, and allows you to play a variety of retro games that "
-"can be downloaded. For 3.24, it has had a lot of interface improvements, "
-"such as improved feedback when loading games, better window handling, and "
-"more helpful error messages."
+"Games has had a lot of interface improvements for 3.24, such as improved "
+"feedback when loading games, better window handling, and more helpful error "
+"messages."
 msgstr ""
-"<app>Gry</app> to centrum gier. Ten program dostarcza jedno miejsce do "
-"przeglądania kolekcji gier komputerowych, umożliwiając granie w różne "
-"rodzaje gier retro. W wydaniu 3.24 ulepszono interfejs, dodając informację "
-"o wczytywaniu gry, zapamiętywanie położenia okna i lepsze komunikaty "
-"o błędach."
+"W wydaniu 3.24 ulepszono interfejs, dodając informację o wczytywaniu gry, "
+"zapamiętywanie położenia okna i lepsze komunikaty o błędach."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:153
-msgid "Updated Icons"
-msgstr "Zaktualizowane ikony"
+#: C/index.page:183
+msgid "Bigger, Brighter Icons"
+msgstr "Większe, jaśniejsze ikony"
 
 #. (itstool) path: section/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:154
+#: C/index.page:184
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/adwaita-324-updates.png' "
@@ -485,47 +498,37 @@ msgstr ""
 "md5='59ee228a51528647920954e3bdec2870'"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:155
-msgid ""
-"New high resolution size has been introduced. In place of the high "
-"resolution <em>256×256px</em> we now ship high resolution icons at "
-"<em>512×512px</em>, giving us extra detail for high density displays while "
-"keeping the size reasonable."
-msgstr ""
-"Wprowadzono nowy rozmiar o wysokiej rozdzielczości. Zamiast <em>256×256 "
-"pikseli</em> używana jest rozdzielczość <em>512×512 pikseli</em>, co daje "
-"szczegółowy obraz na ekranach o wysokiej rozdzielczości przy zachowaniu "
-"rozsądnego rozmiaru plików."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:157
+#: C/index.page:185
 msgid ""
-"In addition to the resolution increase, we are updating the styling of the "
-"device, file type and application icons to reflect the streamlined look of "
-"modern apps. No unnecessary bevels and depth shading. Overall brightness has "
-"been raised."
+"GNOME’s high resolution icons got even bigger for 3.24, doubling in size "
+"from <em>256×256px</em> to <em>512×512px</em>. This means that the icons are "
+"more detailed on high density displays."
 msgstr ""
-"Poza zwiększeniem rozdzielczości zaktualizowano także styl ikon urządzeń, "
-"typów plików i programów, aby lepiej pasowały do uproszczonego wyglądu "
-"nowoczesnych programów. Bez niepotrzebnych faset i cieniowania głębi. "
-"Zwiększono ogólną jasność ikon."
+"Ikony GNOME o wysokiej rozdzielczości w wydaniu 3.24 są jeszcze większe: "
+"z <em>256×256 pikseli</em> do <em>512×512 pikseli</em>. Oznacza to, że są "
+"one bardziej szczegółowe na ekranach o wysokiej rozdzielczości."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:159
+#: C/index.page:188
 msgid ""
-"All the document and folder icons have been updated along with many "
-"application icons."
+"The visual style of many of the device, file type and application icons has "
+"also been improved, with a new more streamlined look. Extraneous bevels and "
+"shading have been removed and the overall brightness has been increased, "
+"resulting in a more engaging appearance. All the document and folder icons "
+"have been updated along with many application icons."
 msgstr ""
-"Zaktualizowano wszystkie ikony dokumentów i katalogów, a także wiele ikon "
-"programów."
+"Ulepszono i uproszczono styl wielu ikon urządzeń, typów plików i programów. "
+"Usunięto niepotrzebne fasety i cieniowanie głębi oraz zwiększono ogólną "
+"jasność. Zaktualizowano wszystkie ikony dokumentów i katalogów, a także "
+"wiele ikon programów."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:163
-msgid "Wacom Graphics"
-msgstr "Tablety firmy Wacom"
+#: C/index.page:196
+msgid "Wacom Graphics Improvements"
+msgstr "Ulepszenia obsługi tabletów firmy Wacom"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:165
+#: C/index.page:198
 msgid ""
 "GNOME’s Wacom graphics tablet support has seen major improvements for 3.24. "
 "Significantly, Wacom settings and tablet handling are now compatible with "
@@ -537,18 +540,20 @@ msgstr ""
 "dzięki ich użytkownicy mogą wreszcie zrezygnować z X11."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:166
+#: C/index.page:202
 msgid ""
-"Styli handling has also been improved. Styli can be configured independently "
-"of tablets, allowing you to move them and keep the same configuration. Styli "
-"can also be configured using presets for different devices."
+"Styli handling has also been improved: styli can now be configured "
+"independently, allowing you to move them between tablets and keep the same "
+"configuration. Styli can also be configured using presets for different "
+"devices."
 msgstr ""
-"Ulepszono także obsługę rysików. Można je konfigurować niezależnie od "
-"tabletów, umożliwiając przenoszenie ich przy zachowaniu konfiguracji. Można "
-"także konfigurować rysiki za pomocą zestawów ustawień dla różnych urządzeń."
+"Ulepszono także obsługę rysików. Można je konfigurować niezależnie, "
+"umożliwiając przenoszenie ich między tabletami przy zachowaniu konfiguracji. "
+"Można także konfigurować rysiki za pomocą zestawów ustawień dla różnych "
+"urządzeń."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:167
+#: C/index.page:206
 msgid ""
 "Finally, applications can now define the actions of tablet actions. These "
 "application defined actions are displayed in Wacom full screen overlays."
@@ -557,60 +562,73 @@ msgstr ""
 "pełnoekranowych nakładkach Wacom."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:171
+#: C/index.page:212
 msgid "And That’s Not All…"
 msgstr "A to nie wszystko…"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:172
+#: C/index.page:213
 msgid ""
-"As usual, there are many other smaller improvements in this GNOME release. "
-"Here are some of them!"
+"As usual, there are also many other smaller improvements in this GNOME "
+"release. Here are some of them!"
 msgstr "Inne pomniejsze ulepszenia w GNOME 3.24 obejmują:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:175
+#: C/index.page:216
+msgid ""
+"GNOME 3.24 comes with support for machines that have two graphics cards. If "
+"you have this hardware, you can now select which GPU to use when launching "
+"an application. <app>Settings</app> will also give information on both "
+"graphics cards."
+msgstr ""
+"GNOME 3.24 obsługuje komputery z dwiema kartami graficznymi. Umożliwia to "
+"wybranie, na której karcie uruchomić dany program. <app>Ustawienia</app> "
+"wyświetlają teraz informacje o obu kartach."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/index.page:220
 msgid ""
 "<app>Calendar</app> has a new view for viewing a single week at once. This "
-"beautiful view on your week allows drag and drop to quickly and easily move "
-"events."
+"beautiful view on your week allows drag and drop to be used to move events."
 msgstr ""
 "<app>Kalendarz</app> może wyświetlać pojedynczy tydzień. Na ekranie tygodnia "
-"można szybko i łatwo przenosić wydarzenia."
+"można przenosić wydarzenia przeciągając je między dniami."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:176
+#: C/index.page:223
 msgid ""
 "The <app>Software</app> application has undergone another round of visual "
 "tweaks and improvements, including new icons to indicate when applications "
-"are installed, an updated presentation for ratings and the display of how "
-"much space each application uses in the installed view."
+"are installed, an updated presentation for user ratings, and the display of "
+"how much disk space each application is taking up, in the installed view."
 msgstr ""
 "<app>Menedżer oprogramowania</app> przeszedł następną rundę poprawek "
 "i ulepszeń interfejsu, w tym nowe ikony wskazujące czas instalacji "
-"programów, zaktualizowany wygląd ocen i wyświetlanie miejsca zajętego przez "
-"każdy program."
+"programów, zaktualizowany wygląd ocen użytkowników i wyświetlanie miejsca "
+"zajętego przez każdy program."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:177
+#: C/index.page:230
 msgid ""
 "<app>Files</app> now allows restricted files and folders to be easily opened "
-"using administrator privileges. Just click on the file or folder and a "
-"system password dialog will allow you to enter a password in order to "
-"continue. This provides a much safer way to open restricted locations."
+"using administrator privileges. Just double-click on the file or folder and "
+"a dialog window will allow you to enter a password in order to continue. "
+"This provides a much safer way to open restricted locations, compared with "
+"using root or sudo from the command line."
 msgstr ""
 "<app>Menedżer plików</app> umożliwia teraz łatwe otwieranie zastrzeżonych "
-"plików i katalogów za pomocą uprawnień administratora. Wystarczy kliknąć "
-"plik lub katalog, a pojawi się systemowe okno umożliwiające wpisanie hasła "
-"administratora, aby kontynuować. To dużo bezpieczniejszy sposób na "
-"otwieranie zastrzeżonych miejsc."
+"plików i katalogów za pomocą uprawnień administratora. Wystarczy podwójnie "
+"kliknąć plik lub katalog, a pojawi się okno umożliwiające wpisanie hasła, "
+"aby kontynuować. To dużo bezpieczniejszy sposób na otwieranie zastrzeżonych "
+"miejsc niż używanie konta roota lub programu sudo w wierszu poleceń."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:178
+#: C/index.page:236
 msgid ""
 "Software’s Flatpak support, which was introduced last release, has been "
-"improved. Updating Flatpak applications is much smoother and provides better "
-"feedback. New <code>.flatpakref</code> files are now supported."
+"improved. In particular, updating Flatpak applications is much smoother and "
+"provides better feedback and new <code>.flatpakref</code> files are now "
+"supported."
 msgstr ""
 "Ulepszono obsługę pakietów Flatpak w <app>Menedżerze oprogramowania</app>, "
 "wprowadzoną w poprzednim wydaniu. Aktualizowanie programów Flatpak jest dużo "
@@ -618,19 +636,20 @@ msgstr ""
 "<code>.flatpakref</code> są teraz obsługiwane."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:179
+#: C/index.page:241
 msgid ""
-"GNOME’s use of typography has been improved to make maximum use of Unicode. "
-"Many of these changes are subtle but give a better appearance overall."
+"GNOME’s use of typography has been improved, by making maximum use of "
+"Unicode. Many of these changes are subtle but give a better appearance "
+"overall."
 msgstr ""
-"Ulepszono typografię w GNOME, aby maksymalnie wykorzystać możliwości "
+"Ulepszono typografię w GNOME dzięki maksymalnym wykorzystaniu możliwości "
 "<em>Unicode</em>. Wiele z tych zmian jest mało zauważalnych na pierwszy rzut "
 "oka, ale razem zwiększają poziom dopracowania środowiska."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/index.page:180
+#: C/index.page:244
 msgid ""
-"The <app>Calculator</app> has had a number of improvements, including an "
+"The <app>Calculator</app> has had a number of enhancements, including an "
 "improved appearance, a keyboard shortcuts window, new variables and "
 "functions popovers, better error highlighting and improved complex number "
 "handling."
@@ -640,12 +659,12 @@ msgstr ""
 "błędów i ulepszoną obsługę liczb złożonych."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:185
+#: C/index.page:252
 msgid "More Information"
 msgstr "Więcej informacji"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:186
+#: C/index.page:253
 msgid ""
 "GNOME 3.24 also has lots to offer developers, and is translated into many "
 "languages."
@@ -654,12 +673,12 @@ msgstr ""
 "przetłumaczone na wiele języków."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:191
+#: C/index.page:258
 msgid "Getting GNOME 3.24"
 msgstr "Skąd wziąć GNOME 3.24"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:192
+#: C/index.page:259
 msgid ""
 "GNOME’s software is <link href=\"https://gnu.org/philosophy/free-sw.html";
 "\">Free Software</link>: all <link href=\"https://git.gnome.org/\";>our code</"
@@ -679,12 +698,12 @@ msgstr ""
 "środowiska GNOME."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:196
+#: C/index.page:263
 msgid "About GNOME"
 msgstr "Informacje o GNOME"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/index.page:197
+#: C/index.page:264
 msgid ""
 "<link href=\"https://www.gnome.org/about/\";>The GNOME Project</link> is an "
 "international community supported by a non-profit Foundation. We focus on "
@@ -727,41 +746,43 @@ msgstr "Builder"
 #: C/developers.page:31
 msgid ""
 "Builder has made significant progress for 3.24, with a number of major new "
-"features. It has enhanced support for a range of build systems, including "
-"Flatpak, CMake, Meson and Rust. This is thanks to a new <link href=\"https://";
-"blogs.gnome.org/chergert/2017/02/17/builders-build-pipeline/\">new build "
-"pipeline architecture</link>, which allows different build systems to be "
-"more easily supported."
+"features. This includes enhanced support for a range of build systems, "
+"including Flatpak, CMake, Meson and Rust. This has been enabled by a new "
+"<link href=\"https://blogs.gnome.org/chergert/2017/02/17/builders-build-";
+"pipeline/\">build pipeline architecture</link>, which allows different build "
+"systems to be more easily supported."
 msgstr ""
 "Program <app>Builder</app> został znacznie ulepszony w wydaniu 3.24, "
 "otrzymując duże nowe funkcje. Ulepszono obsługę wielu systemów budowania, "
-"w tym Flatpak, CMake, Meson i Rust. Wszystko to dzięki <link href=\"https://";
-"blogs.gnome.org/chergert/2017/02/17/builders-build-pipeline/\">nowej "
-"architekturze budowania</link>, która umożliwia łatwe dodawanie obsługi "
+"w tym Flatpak, CMake, Meson i Rust. Było to możliwe dzięki nowej <link href="
+"\"https://blogs.gnome.org/chergert/2017/02/17/builders-build-pipeline/";
+"\">architekturze budowania</link>, która umożliwia łatwe dodawanie obsługi "
 "różnych systemów."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/developers.page:32
 msgid ""
-"Additionally, it is now possible to install and update SDKs and toolchains "
-"directly from Builder, either for Flatpak and Rust. Clicking a few buttons "
-"is all it takes to set up a development environment."
+"Clicking a few buttons is all it takes to set up a development environment "
+"in 3.24, thanks to the ability to install and update SDKs and toolchains "
+"directly from Builder (either for Flatpak or Rust)."
 msgstr ""
-"Oprócz tego można teraz instalować i aktualizować środowiska programistyczne "
-"i zestawy narzędzi bezpośrednio z programu <app>Builder</app>, zarówno dla "
-"systemu Flatpak, jak i Rust. Wystarczy kilka kliknięć, aby przygotować "
-"środowisko do programowania."
+"Wystarczy kilka kliknięć, aby w wydaniu 3.24 przygotować środowisko do "
+"programowania dzięki możliwości instalowania i aktualizowania środowisk "
+"programistycznych i zestawów narzędzi bezpośrednio z programu <app>Builder</"
+"app> (dla systemów Flatpak i Rust)."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/developers.page:33
 msgid ""
 "<link href=\"http://valgrind.org/\";>Valgrind</link> integration makes it "
-"easy to profile your project. If Valgrind is available, it is available from "
-"the run menu — just select it to run your project with it."
+"easy to profile your project. If Valgrind is available (as it always is with "
+"a Flatpak SDK), it is available from the run menu — just select it to run "
+"your project with it."
 msgstr ""
 "Integracja z programem <link href=\"http://valgrind.org/\";>Valgrind</link> "
-"ułatwia profilowanie projektu. Jeśli Valgrind jest dostępny, można go "
-"uruchomić z menu wykonywania."
+"ułatwia profilowanie projektu. Jeśli Valgrind jest dostępny (a jest zawsze "
+"dostępny w środowiskach programistycznych Flatpak), można go uruchomić "
+"z menu wykonywania."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/developers.page:34
@@ -769,14 +790,16 @@ msgid ""
 "Flatpak support has had a significant amount of polish since last release, "
 "making it far more reliable and thoroughly integrated. This means it is now "
 "possible to seamlessly clone and build many GNOME applications using "
-"Flatpak, all from within Builder. This avoids the need to manually build "
-"lots of dependencies with JHBuild, and makes it easy to get started."
+"Flatpak, all from within Builder. This is a major step forward for the GNOME "
+"developer experience, and avoids the need to manually build a fragile "
+"dependency chain with JHBuild."
 msgstr ""
 "Od poprzedniego wydania znacznie dopracowano obsługę i integrację pakietów "
 "Flatpak. Oznacza to, że można teraz bezproblemowo klonować i budować wiele "
 "programów GNOME za pomocą systemu Flatpak nie wychodząc z programu "
 "<app>Builder</app>. Nie trzeba już ręcznie budować mnóstwa zależności za "
-"pomocą systemu JHBuild, co znacznie ułatwia pierwsze kroki z programowaniem."
+"pomocą systemu JHBuild, co znacznie ułatwia pierwsze kroki z programowaniem "
+"w GNOME."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/developers.page:38
@@ -789,11 +812,11 @@ msgid ""
 "While Flatpak is an independent upstream project, the GNOME project is "
 "actively promoting its use as a part of its developer experience. Since the "
 "3.22 release, Flatpak has made significant progress. There have been a total "
-"of seven Flatpak releases since then, which have introduced a host of major "
+"of eight Flatpak releases since then, which have introduced a host of major "
 "new features and improvements."
 msgstr ""
 "Chociaż Flatpak to niezależny projekt, to GNOME aktywnie promuje jego "
-"użycie. Od wydania 3.22 Flatpak znacznie się rozwinął. Pojawiło się siedem "
+"użycie. Od wydania 3.22 Flatpak znacznie się rozwinął. Pojawiło się osiem "
 "nowych wydań, które wprowadziły liczne nowe funkcje i ulepszenia."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -810,19 +833,16 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:44
 msgid ""
-"A new 0.8.0 stable series has been introduced, which provides a way for long-"
-"term support distributions to include Flatpak."
+"A new 0.8.0 stable series has been introduced, which provides a path for "
+"long-term support distributions to ship Flatpak."
 msgstr ""
 "Wprowadzono nową stabilną serię wydawniczą 0.8.0, co umożliwia dołączenie "
 "systemu Flatpak w dystrybucjach typu LTS."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:45
-msgid ""
-"The command line interface has been reworked and improved, to make it easier "
-"to use."
-msgstr ""
-"Przepisano i ulepszono interfejs wiersza poleceń, ułatwiając jego używanie."
+msgid "The command line interface has been reworked and improved."
+msgstr "Przepisano i ulepszono interfejs wiersza poleceń."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:46
@@ -901,7 +921,7 @@ msgstr "Inne zmiany"
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/developers.page:62
 msgid "Other changes for developers in GNOME 3.24 include:"
-msgstr "Pozostałe zmiany dla programistów w GNOME 3.24:"
+msgstr "Pozostałe zmiany dla programistów w GNOME 3.24:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:64
@@ -927,8 +947,9 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:66
-msgid "A number of potential security issues have been resolved in GdkPixbuf."
-msgstr "W bibliotece GdkPixbuf rozwiązano liczne problemy bezpieczeństwa."
+msgid ""
+"A number of potential security issues have been eliminated in GdkPixbuf."
+msgstr "W bibliotece GdkPixbuf zlikwidowano liczne problemy bezpieczeństwa."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:67[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]