[gnome-shell-extensions] Updated Lithuanian translationcommit 93a26969d5326eeb4c0b3a792477f00ddafce27b
Author: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>
Date:   Fri Mar 10 21:52:04 2017 +0200

    Updated Lithuanian translation

 po/lt.po |  172 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 87 insertions(+), 85 deletions(-)
---
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 37c72b6..1350c61 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -7,11 +7,11 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lt\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-01-05 10:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-01-05 17:17+0200\n"
-"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4 gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-06 11:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-06 23:31+0200\n"
+"Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lietuvių <gnome-lt lists akl lt>\n"
 "Language: lt\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,32 +19,34 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
-#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:1
-#: ../data/gnome-classic.session.desktop.in.in.h:1
+#: data/gnome-classic.desktop.in:3 data/gnome-classic.session.desktop.in:3
 msgid "GNOME Classic"
 msgstr "Klasikinis GNOME"
 
-#: ../data/gnome-classic.desktop.in.h:2
+#: data/gnome-classic.desktop.in:4
 msgid "This session logs you into GNOME Classic"
 msgstr "Šis seansas prijungs jus prie klasikinio GNOME"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:1
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:7
 msgid "Attach modal dialog to the parent window"
 msgstr "Prikabinti modalinį dialogą prie tėvinio lango"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:2
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:8
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:25
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:33
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:41
 msgid ""
 "This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
 msgstr ""
 "Šis raktas padaro org.gnome.mutter raktą neveiksniu naudojant GNOME Shell."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:3
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:16
 msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
 msgstr "Mygtukų išdėstymas pavadinimo juostoje"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:4
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:17
 msgid ""
 "This key overrides the key in org.gnome.desktop.wm.preferences when running "
 "GNOME Shell."
@@ -52,55 +54,55 @@ msgstr ""
 "Šis raktas padaro org.gnome.desktop.wm.preferences raktą neveiksniu, "
 "naudojant GNOME Shell."
 
-#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:5
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:24
 msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
 msgstr "Įjungti išplėtimą kraštuose nutempiant langus į ekrano kraštus"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:6
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:32
 msgid "Workspaces only on primary monitor"
 msgstr "Darbo sritys tik pagrindiniame monitoriuje"
 
-#: ../data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml.in.h:7
+#: data/org.gnome.shell.extensions.classic-overrides.gschema.xml:40
 msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
 msgstr "Atidėti fokuso pakeitimą pelei iki žymiklis nustos judėti"
 
-#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:20
+#: extensions/alternate-tab/prefs.js:20
 msgid "Thumbnail only"
 msgstr "Tik miniatiūros"
 
-#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:21
+#: extensions/alternate-tab/prefs.js:21
 msgid "Application icon only"
 msgstr "Tik programos piktograma"
 
-#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:22
+#: extensions/alternate-tab/prefs.js:22
 msgid "Thumbnail and application icon"
 msgstr "Miniatiūra ir programos piktograma"
 
-#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:38
+#: extensions/alternate-tab/prefs.js:38
 msgid "Present windows as"
 msgstr "Pateikti langus kaip"
 
-#: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:69
+#: extensions/alternate-tab/prefs.js:69
 msgid "Show only windows in the current workspace"
 msgstr "Rodyti tik dabartinės darbo srities langus"
 
-#: ../extensions/apps-menu/extension.js:38
+#: extensions/apps-menu/extension.js:38
 msgid "Activities Overview"
 msgstr "Veiklų apžvalga"
 
-#: ../extensions/apps-menu/extension.js:109
+#: extensions/apps-menu/extension.js:109
 msgid "Favorites"
 msgstr "Mėgiamiausi"
 
-#: ../extensions/apps-menu/extension.js:266
+#: extensions/apps-menu/extension.js:266
 msgid "Applications"
 msgstr "Programos"
 
-#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:1
+#: extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml:6
 msgid "Application and workspace list"
 msgstr "Programų ir darbo sričių sąrašas"
 
-#: ../extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml.in.h:2
+#: extensions/auto-move-windows/org.gnome.shell.extensions.auto-move-windows.gschema.xml:7
 msgid ""
 "A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
 "followed by a colon and the workspace number"
@@ -108,76 +110,76 @@ msgstr ""
 "Eilučių sąrašas, kur kiekviena eilutė turi programos id (darbalaukio failo "
 "vardą), po jo dvitaškis ir darbo srities numeris"
 
-#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
+#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:60
 msgid "Application"
 msgstr "Programa"
 
-#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:69
-#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
+#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:69
+#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:127
 msgid "Workspace"
 msgstr "Darbo sritis"
 
-#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:85
+#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:85
 msgid "Add Rule"
 msgstr "Pridėti taisyklę"
 
-#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:106
+#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:106
 msgid "Create new matching rule"
 msgstr "Sukurti naują atitikimo taisyklę"
 
-#: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
+#: extensions/auto-move-windows/prefs.js:111
 msgid "Add"
 msgstr "Pridėti"
 
-#: ../extensions/drive-menu/extension.js:106
+#: extensions/drive-menu/extension.js:106
 #, javascript-format
-msgid "Ejecting drive '%s' failed:"
+msgid "Ejecting drive “%s” failed:"
 msgstr "Laikmenos „%s“ išstūmimas nepavyko:"
 
-#: ../extensions/drive-menu/extension.js:124
+#: extensions/drive-menu/extension.js:124
 msgid "Removable devices"
 msgstr "Išimami įrenginiai"
 
-#: ../extensions/drive-menu/extension.js:149
+#: extensions/drive-menu/extension.js:149
 msgid "Open File"
 msgstr "Atverti failą"
 
-#: ../extensions/example/extension.js:17
+#: extensions/example/extension.js:17
 msgid "Hello, world!"
 msgstr "Labas, pasauli!"
 
-#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:1
+#: extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml:5
 msgid "Alternative greeting text."
 msgstr "Alternatyvus pasveikimo tekstas."
 
-#: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:2
+#: extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml:6
 msgid ""
 "If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
 "panel."
 msgstr ""
 "Jei netuščias, jis turi tekstą, kuri bus rodomas paspaudus ant skydelio."
 
-#: ../extensions/example/prefs.js:30
+#: extensions/example/prefs.js:30
 msgid "Message"
 msgstr "Pranešimas"
 
 #. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
 #. translated
-#: ../extensions/example/prefs.js:43
+#: extensions/example/prefs.js:43
 msgid ""
 "Example aims to show how to build well behaved extensions for the Shell and "
 "as such it has little functionality on its own.\n"
-"Nevertheless it's possible to customize the greeting message."
+"Nevertheless it’s possible to customize the greeting message."
 msgstr ""
 "Example siekia parodyti, kaip sukurti gerai besielgiančius apvalkalo "
-"plėtinius ir tokius, kurie turi mažai savo funkcionalumo.\n"
-"Visgi, yra galima pakeisti sveikimo pranešimą."
+"plėtinius ir kaip toks, turi mažai savo funkcionalumo.\n"
+"Visgi, yra galima pakeisti sveikinimo pranešimą."
 
-#: 
../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:1
+#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:5
 msgid "Use more screen for windows"
 msgstr "Naudoti daugiau ekrano langams "
 
-#: 
../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:2
+#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:6
 msgid ""
 "Try to use more screen for placing window thumbnails by adapting to screen "
 "aspect ratio, and consolidating them further to reduce the bounding box. "
@@ -187,11 +189,11 @@ msgstr ""
 "prie ekrano kraštinių santykio ir suglaudinant jas taip sumažinant aprėpties "
 "langą. Šis nustatymas galios tik esant „natural“ talpinimo strategijai."
 
-#: 
../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:3
+#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:11
 msgid "Place window captions on top"
 msgstr "Talpinti lango antraštes viršuje"
 
-#: 
../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:4
+#: extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml:12
 msgid ""
 "If true, place window captions on top the respective thumbnail, overriding "
 "shell default of placing it at the bottom. Changing this setting requires "
@@ -201,107 +203,107 @@ msgstr ""
 "nepaisant numatyto talpinimo apačioje. Pakeitus šiuos nustatymus, reikės "
 "paleisti apvalkalą iš naujo."
 
-#: ../extensions/places-menu/extension.js:78
-#: ../extensions/places-menu/extension.js:81
+#: extensions/places-menu/extension.js:78
+#: extensions/places-menu/extension.js:81
 msgid "Places"
 msgstr "Vietos"
 
-#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:59
+#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:59
 #, javascript-format
-msgid "Failed to launch \"%s\""
+msgid "Failed to launch “%s”"
 msgstr "Nepavyko paleisti „%s“"
 
-#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:101
-#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:124
+#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:101
+#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:124
 msgid "Computer"
 msgstr "Kompiuteris"
 
-#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:267
+#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:267
 msgid "Home"
 msgstr "Namų aplankas"
 
-#: ../extensions/places-menu/placeDisplay.js:311
+#: extensions/places-menu/placeDisplay.js:311
 msgid "Browse Network"
 msgstr "Naršyti tinklą"
 
-#: 
../extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml.in.h:1
+#: extensions/screenshot-window-sizer/org.gnome.shell.extensions.screenshot-window-sizer.gschema.xml:7
 msgid "Cycle Screenshot Sizes"
 msgstr "Sukti ekranvaizdžių dydžius ratu"
 
-#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:1
+#: extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml:5
 msgid "Theme name"
 msgstr "Temos pavadinimas"
 
-#: ../extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml.in.h:2
+#: extensions/user-theme/org.gnome.shell.extensions.user-theme.gschema.xml:6
 msgid "The name of the theme, to be loaded from ~/.themes/name/gnome-shell"
 msgstr "Temos pavadinimas, kuri bus įkrauta iš ~/.themes/name/gnome-shell"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:110
+#: extensions/window-list/extension.js:110
 msgid "Close"
 msgstr "Užverti"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:120
+#: extensions/window-list/extension.js:120
 msgid "Unminimize"
 msgstr "Grąžinti iš sumažinimo"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:121
+#: extensions/window-list/extension.js:121
 msgid "Minimize"
 msgstr "Sumažinti"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:127
+#: extensions/window-list/extension.js:127
 msgid "Unmaximize"
 msgstr "Grąžinti iš išdidinimo"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:128
+#: extensions/window-list/extension.js:128
 msgid "Maximize"
 msgstr "Išdidinti"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:403
+#: extensions/window-list/extension.js:411
 msgid "Minimize all"
 msgstr "Sumažinti visus"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:411
+#: extensions/window-list/extension.js:419
 msgid "Unminimize all"
 msgstr "Grąžinti visus iš sumažinimo"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:419
+#: extensions/window-list/extension.js:427
 msgid "Maximize all"
 msgstr "Išdidinti visus"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:428
+#: extensions/window-list/extension.js:436
 msgid "Unmaximize all"
 msgstr "Grąžinti visus iš išdidinimo"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:437
+#: extensions/window-list/extension.js:445
 msgid "Close all"
 msgstr "Užverti visus"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:661
-#: ../extensions/workspace-indicator/extension.js:30
+#: extensions/window-list/extension.js:669
+#: extensions/workspace-indicator/extension.js:30
 msgid "Workspace Indicator"
 msgstr "Darbo srities indikatorius"
 
-#: ../extensions/window-list/extension.js:820
+#: extensions/window-list/extension.js:833
 msgid "Window List"
 msgstr "Langų sąrašas"
 
-#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:1
+#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:12
 msgid "When to group windows"
 msgstr "Kada grupuoti langus"
 
-#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:2
+#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:13
 msgid ""
 "Decides when to group windows from the same application on the window list. "
-"Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
+"Possible values are “never”, “auto” and “always”."
 msgstr ""
-"Nusprendžia, kada grupuoti tos pačios programos langus langų sąraše. Galimos "
+"Nusprendžia, kada langų sąraše grupuoti tos pačios programos langus. Galimos "
 "vertės yra „never“, „auto“ ir „always“."
 
-#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:3
+#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:20
 msgid "Show the window list on all monitors"
 msgstr "Rodyti langų sąrašą visuose monitoriuose"
 
-#: ../extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml.in.h:4
+#: extensions/window-list/org.gnome.shell.extensions.window-list.gschema.xml:21
 msgid ""
 "Whether to show the window list on all connected monitors or only on the "
 "primary one."
@@ -309,35 +311,35 @@ msgstr ""
 "Ar rodyti langų sąrašą visuose prijungtuose monitoriuose, ar tik "
 "pagrindiniame."
 
-#: ../extensions/window-list/prefs.js:32
+#: extensions/window-list/prefs.js:32
 msgid "Window Grouping"
 msgstr "Langų grupavimas"
 
-#: ../extensions/window-list/prefs.js:50
+#: extensions/window-list/prefs.js:50
 msgid "Never group windows"
 msgstr "Niekada negrupuoti langų"
 
-#: ../extensions/window-list/prefs.js:51
+#: extensions/window-list/prefs.js:51
 msgid "Group windows when space is limited"
 msgstr "Grupuoti langus, kai yra ribotai vietos"
 
-#: ../extensions/window-list/prefs.js:52
+#: extensions/window-list/prefs.js:52
 msgid "Always group windows"
 msgstr "Visada grupuoti langus"
 
-#: ../extensions/window-list/prefs.js:75
+#: extensions/window-list/prefs.js:75
 msgid "Show on all monitors"
 msgstr "Rodyti visuose monitoriuose"
 
-#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
+#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:141
 msgid "Workspace Names"
 msgstr "Darbo sričių pavadinimai"
 
-#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:157
+#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:157
 msgid "Name"
 msgstr "Pavadinimas"
 
-#: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:198
+#: extensions/workspace-indicator/prefs.js:198
 #, javascript-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Darbo sritis %d"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]