[nautilus] Update Polish translationcommit 23b3698f33a2d932867aa1a80f284515027bb979
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Thu Mar 9 14:10:34 2017 +0100

    Update Polish translation

 po/pl.po |  410 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 205 insertions(+), 205 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index db43e5a..f1b7559 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-26 20:04+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-26 20:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-08 22:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-09 14:09+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr ""
 "rozszerzane za pomocą wtyczek i skryptów."
 
 #: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:104
-#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:2908
+#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:2866
 msgid "Files"
 msgstr "Pliki"
 
@@ -776,9 +776,9 @@ msgstr "Więcej _informacji"
 #. Put up the timed wait window.
 #. Add buttons
 #: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:318
-#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1117
-#: src/nautilus-files-view.c:1672 src/nautilus-files-view.c:5963
-#: src/nautilus-files-view.c:6459 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1113
+#: src/nautilus-files-view.c:1668 src/nautilus-files-view.c:5969
+#: src/nautilus-files-view.c:6465 src/nautilus-location-entry.c:282
 #: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
 #: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
 #: src/nautilus-mime-actions.c:1606 src/nautilus-mime-actions.c:1920
@@ -1075,7 +1075,7 @@ msgstr "001, 002, 003"
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Inne położenia"
 
-#: src/nautilus-canvas-container.c:2783
+#: src/nautilus-canvas-container.c:2793
 msgid "The selection rectangle"
 msgstr "Prostokąt zaznaczenia"
 
@@ -1685,17 +1685,17 @@ msgid "Replace"
 msgstr "Zastąp"
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:106
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:85
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:86
 msgid "File names cannot contain “/”."
 msgstr "Nazwy plików nie mogą zawierać znaku „/”."
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:110
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:96
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:97
 msgid "A file cannot be called “.”."
 msgstr "Plik nie może mieć nazwy „.”."
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:114
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:107
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
 msgid "A file cannot be called “..”."
 msgstr "Plik nie może mieć nazwy „..”."
 
@@ -1930,8 +1930,8 @@ msgstr "Opróżnić kosz ze wszystkich elementów?"
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Wszystkie elementy w koszu zostaną bezpowrotne usunięte."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2767
-#: src/nautilus-window.c:1387
+#: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2773
+#: src/nautilus-window.c:1342
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Op_różnij kosz"
 
@@ -1949,17 +1949,17 @@ msgstr[0] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczony element?"
 msgstr[1] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczone elementy?"
 msgstr[2] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczonych elementów?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1652
+#: src/nautilus-file-operations.c:1654
 #, c-format
 msgid "Deleted “%s”"
 msgstr "Usunięto „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-operations.c:1658
 #, c-format
 msgid "Deleting “%s”"
 msgstr "Usuwanie „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1667
+#: src/nautilus-file-operations.c:1669
 #, c-format
 msgid "Deleted %'d file"
 msgid_plural "Deleted %'d files"
@@ -1967,7 +1967,7 @@ msgstr[0] "Usunięto %'d plik"
 msgstr[1] "Usunięto %'d pliki"
 msgstr[2] "Usunięto %'d plików"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1673
+#: src/nautilus-file-operations.c:1675
 #, c-format
 msgid "Deleting %'d file"
 msgid_plural "Deleting %'d files"
@@ -1977,12 +1977,12 @@ msgstr[2] "Usuwanie %'d plików"
 
 #. To translators: %'d is the number of files completed for the operation,
 #. * so it will be something like 2/14.
-#: src/nautilus-file-operations.c:1700 src/nautilus-file-operations.c:1708
-#: src/nautilus-file-operations.c:1748 src/nautilus-file-operations.c:2087
-#: src/nautilus-file-operations.c:2095 src/nautilus-file-operations.c:2135
-#: src/nautilus-file-operations.c:3877 src/nautilus-file-operations.c:3885
-#: src/nautilus-file-operations.c:3956 src/nautilus-file-operations.c:8668
-#: src/nautilus-file-operations.c:8736
+#: src/nautilus-file-operations.c:1702 src/nautilus-file-operations.c:1710
+#: src/nautilus-file-operations.c:1750 src/nautilus-file-operations.c:2092
+#: src/nautilus-file-operations.c:2100 src/nautilus-file-operations.c:2140
+#: src/nautilus-file-operations.c:3885 src/nautilus-file-operations.c:3893
+#: src/nautilus-file-operations.c:3964 src/nautilus-file-operations.c:8679
+#: src/nautilus-file-operations.c:8747
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
 msgstr "%'d z %'d"
@@ -1992,7 +1992,7 @@ msgstr "%'d z %'d"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:1727 src/nautilus-file-operations.c:2114
+#: src/nautilus-file-operations.c:1729 src/nautilus-file-operations.c:2119
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d — %s left"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left"
@@ -2000,7 +2000,7 @@ msgstr[0] "%'d z %'d — pozostała %s"
 msgstr[1] "%'d z %'d — pozostały %s"
 msgstr[2] "%'d z %'d — pozostało %s"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1731 src/nautilus-file-operations.c:2117
+#: src/nautilus-file-operations.c:1733 src/nautilus-file-operations.c:2122
 #, c-format
 msgid "(%d file/sec)"
 msgid_plural "(%d files/sec)"
@@ -2008,41 +2008,41 @@ msgstr[0] "(%d plik/s)"
 msgstr[1] "(%d pliki/s)"
 msgstr[2] "(%d plików/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1889 src/nautilus-file-operations.c:3080
+#: src/nautilus-file-operations.c:1892 src/nautilus-file-operations.c:3086
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Błąd podczas usuwania."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1900
+#: src/nautilus-file-operations.c:1903
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting the folder “%s”."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas usuwania katalogu „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1903
+#: src/nautilus-file-operations.c:1906
 #, c-format
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete the folder “%s”."
 msgstr "Brak wystarczających uprawnień do usunięcia katalogu „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1910
+#: src/nautilus-file-operations.c:1913
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting the file “%s”."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas usuwania pliku „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1913
+#: src/nautilus-file-operations.c:1916
 #, c-format
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete the file “%s”."
 msgstr "Brak wystarczających uprawnień do usunięcia pliku „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2038
+#: src/nautilus-file-operations.c:2043
 #, c-format
 msgid "Trashing “%s”"
 msgstr "Przenoszenie „%s” do kosza"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2042
+#: src/nautilus-file-operations.c:2047
 #, c-format
 msgid "Trashed “%s”"
 msgstr "Przeniesiono „%s” do kosza"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2053
+#: src/nautilus-file-operations.c:2058
 #, c-format
 msgid "Trashing %'d file"
 msgid_plural "Trashing %'d files"
@@ -2050,7 +2050,7 @@ msgstr[0] "Przenoszenie %'d pliku do kosza"
 msgstr[1] "Przenoszenie %'d plików do kosza"
 msgstr[2] "Przenoszenie %'d plików do kosza"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2059
+#: src/nautilus-file-operations.c:2064
 #, c-format
 msgid "Trashed %'d file"
 msgid_plural "Trashed %'d files"
@@ -2059,38 +2059,38 @@ msgstr[1] "Przeniesiono %'d pliki do kosza"
 msgstr[2] "Przeniesiono %'d plików do kosza"
 
 #. Translators: %s is a file name
-#: src/nautilus-file-operations.c:2206
+#: src/nautilus-file-operations.c:2212
 #, c-format
 msgid "“%s” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
 msgstr "Nie można przenieść pliku „%s” do kosza. Usunąć go trwale?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2218
+#: src/nautilus-file-operations.c:2224
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
 msgstr "To zdalne położenie nie obsługuje przenoszenia elementów do kosza."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2482
+#: src/nautilus-file-operations.c:2488
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "Przenoszenie plików do kosza"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2486
+#: src/nautilus-file-operations.c:2492
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "Usuwanie plików"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2579
+#: src/nautilus-file-operations.c:2585
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Nie można wysunąć „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2584
+#: src/nautilus-file-operations.c:2590
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount %s"
 msgstr "Nie można odmontować „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2757
+#: src/nautilus-file-operations.c:2763
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "Opróżnić kosz przed odmontowaniem?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2759
+#: src/nautilus-file-operations.c:2765
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -2098,17 +2098,17 @@ msgstr ""
 "Kosz musi zostać opróżniony, aby odzyskać wolne miejsce na tym urządzeniu. "
 "Wszystkie elementy w koszu zostaną bezpowrotnie utracone."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2765
+#: src/nautilus-file-operations.c:2771
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Nie opróżniaj kosza"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-file-operations.c:2909 src/nautilus-files-view.c:6671
+#: src/nautilus-file-operations.c:2915 src/nautilus-files-view.c:6677
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Nie można uzyskać dostępu do pliku „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2993
+#: src/nautilus-file-operations.c:2999
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%s)"
@@ -2116,7 +2116,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do skopiowania %'d pliku (%s)"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do skopiowania %'d plików (%s)"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do skopiowania %'d plików (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3006
+#: src/nautilus-file-operations.c:3012
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%s)"
@@ -2124,7 +2124,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku (%s)"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików (%s)"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3019
+#: src/nautilus-file-operations.c:3025
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%s)"
@@ -2132,7 +2132,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do usunięcia %'d pliku (%s)"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do usunięcia %'d plików (%s)"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do usunięcia %'d plików (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3029
+#: src/nautilus-file-operations.c:3035
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
@@ -2140,7 +2140,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku do kosza"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików do kosza"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików do kosza"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3037
+#: src/nautilus-file-operations.c:3043
 #, c-format
 msgid "Preparing to compress %'d file"
 msgid_plural "Preparing to compress %'d files"
@@ -2148,25 +2148,25 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do skompresowania %'d pliku"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do skompresowania %'d plików"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do skompresowania %'d plików"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3070 src/nautilus-file-operations.c:4526
-#: src/nautilus-file-operations.c:4697 src/nautilus-file-operations.c:4763
+#: src/nautilus-file-operations.c:3076 src/nautilus-file-operations.c:4535
+#: src/nautilus-file-operations.c:4706 src/nautilus-file-operations.c:4772
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Błąd podczas kopiowania."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3075 src/nautilus-file-operations.c:4693
-#: src/nautilus-file-operations.c:4759
+#: src/nautilus-file-operations.c:3081 src/nautilus-file-operations.c:4702
+#: src/nautilus-file-operations.c:4768
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Błąd podczas przenoszenia."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3085
+#: src/nautilus-file-operations.c:3091
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "Błąd podczas przenoszenia plików do kosza."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3089
+#: src/nautilus-file-operations.c:3095
 msgid "Error while compressing files."
 msgstr "Błąd podczas kompresowania plików."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3164
+#: src/nautilus-file-operations.c:3170
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be handled because you do not have "
@@ -2175,13 +2175,13 @@ msgstr ""
 "Pliki w katalogu „%s” nie mogą być obsłużone, ponieważ brak uprawnień do ich "
 "wyświetlenia."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3170 src/nautilus-file-operations.c:4709
+#: src/nautilus-file-operations.c:3176 src/nautilus-file-operations.c:4718
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder “%s”."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania informacji o plikach w katalogu „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3222
+#: src/nautilus-file-operations.c:3228
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be handled because you do not have permissions to "
@@ -2190,12 +2190,12 @@ msgstr ""
 "Katalog „%s” nie może zostać obsłużony, ponieważ brak uprawnień do jego "
 "odczytania."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3228 src/nautilus-file-operations.c:4775
+#: src/nautilus-file-operations.c:3234 src/nautilus-file-operations.c:4784
 #, c-format
 msgid "There was an error reading the folder “%s”."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas odczytywania katalogu „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3333
+#: src/nautilus-file-operations.c:3339
 #, c-format
 msgid ""
 "The file “%s” cannot be handled because you do not have permissions to read "
@@ -2204,30 +2204,30 @@ msgstr ""
 "Plik „%s” nie może zostać obsłużony, ponieważ brak uprawnień do jego "
 "odczytania."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3338
+#: src/nautilus-file-operations.c:3344
 #, c-format
 msgid "There was an error getting information about “%s”."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania informacji o „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3464 src/nautilus-file-operations.c:3526
-#: src/nautilus-file-operations.c:3573 src/nautilus-file-operations.c:3617
+#: src/nautilus-file-operations.c:3470 src/nautilus-file-operations.c:3532
+#: src/nautilus-file-operations.c:3579 src/nautilus-file-operations.c:3623
 #, c-format
 msgid "Error while copying to “%s”."
 msgstr "Błąd podczas kopiowania do „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3469
+#: src/nautilus-file-operations.c:3475
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Brak uprawnień do dostępu do katalogu docelowego."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3473
+#: src/nautilus-file-operations.c:3479
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania informacji o miejscu docelowym."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3527
+#: src/nautilus-file-operations.c:3533
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Miejsce docelowe nie jest katalogiem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3574
+#: src/nautilus-file-operations.c:3580
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
@@ -2235,46 +2235,46 @@ msgstr ""
 "Brak wystarczającej ilości miejsca w miejscu docelowym. Proszę spróbować "
 "usunąć pliki, aby zwolnić więcej miejsca."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3578
+#: src/nautilus-file-operations.c:3584
 #, c-format
 msgid "%s more space is required to copy to the destination."
 msgstr "Wymagane jest %s więcej miejsca, aby skopiować do miejsca docelowego."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3618
+#: src/nautilus-file-operations.c:3624
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Miejsce docelowe jest tylko do odczytu."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3693
+#: src/nautilus-file-operations.c:3701
 #, c-format
 msgid "Moving “%s” to “%s”"
 msgstr "Przenoszenie „%s” do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3697
+#: src/nautilus-file-operations.c:3705
 #, c-format
 msgid "Moved “%s” to “%s”"
 msgstr "Przeniesiono „%s” do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3704
+#: src/nautilus-file-operations.c:3712
 #, c-format
 msgid "Copying “%s” to “%s”"
 msgstr "Kopiowanie „%s” do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3708
+#: src/nautilus-file-operations.c:3716
 #, c-format
 msgid "Copied “%s” to “%s”"
 msgstr "Skopiowano „%s” do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3742
+#: src/nautilus-file-operations.c:3750
 #, c-format
 msgid "Duplicating “%s”"
 msgstr "Powielanie „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3746
+#: src/nautilus-file-operations.c:3754
 #, c-format
 msgid "Duplicated “%s”"
 msgstr "Powielono „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3765
+#: src/nautilus-file-operations.c:3773
 #, c-format
 msgid "Moving %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moving %'d files to “%s”"
@@ -2282,7 +2282,7 @@ msgstr[0] "Przenoszenie %'d pliku do „%s”"
 msgstr[1] "Przenoszenie %'d plików do „%s”"
 msgstr[2] "Przenoszenie %'d plików do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3771
+#: src/nautilus-file-operations.c:3779
 #, c-format
 msgid "Copying %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copying %'d files to “%s”"
@@ -2290,7 +2290,7 @@ msgstr[0] "Kopiowanie %'d pliku do „%s”"
 msgstr[1] "Kopiowanie %'d plików do „%s”"
 msgstr[2] "Kopiowanie %'d plików do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3790
+#: src/nautilus-file-operations.c:3798
 #, c-format
 msgid "Moved %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moved %'d files to “%s”"
@@ -2298,7 +2298,7 @@ msgstr[0] "Przeniesiono %'d plik do „%s”"
 msgstr[1] "Przeniesiono %'d pliki do „%s”"
 msgstr[2] "Przeniesiono %'d plików do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3796
+#: src/nautilus-file-operations.c:3804
 #, c-format
 msgid "Copied %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copied %'d files to “%s”"
@@ -2306,7 +2306,7 @@ msgstr[0] "Skopiowano %'d plik do „%s”"
 msgstr[1] "Skopiowano %'d pliki do „%s”"
 msgstr[2] "Skopiowano %'d plików do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3819
+#: src/nautilus-file-operations.c:3827
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicating %'d files in “%s”"
@@ -2314,7 +2314,7 @@ msgstr[0] "Powielanie %'d pliku w „%s”"
 msgstr[1] "Powielanie %'d plików w „%s”"
 msgstr[2] "Powielanie %'d plików w „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3829
+#: src/nautilus-file-operations.c:3837
 #, c-format
 msgid "Duplicated %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicated %'d files in “%s”"
@@ -2329,9 +2329,9 @@ msgstr[2] "Powielono %'d plików w „%s”"
 #.
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: src/nautilus-file-operations.c:3867 src/nautilus-file-operations.c:3927
-#: src/nautilus-file-operations.c:8282 src/nautilus-file-operations.c:8411
-#: src/nautilus-file-operations.c:8663 src/nautilus-file-operations.c:8706
+#: src/nautilus-file-operations.c:3875 src/nautilus-file-operations.c:3935
+#: src/nautilus-file-operations.c:8293 src/nautilus-file-operations.c:8422
+#: src/nautilus-file-operations.c:8674 src/nautilus-file-operations.c:8717
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s z %s"
@@ -2354,8 +2354,8 @@ msgstr "%s z %s"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3911 src/nautilus-file-operations.c:8300
-#: src/nautilus-file-operations.c:8695
+#: src/nautilus-file-operations.c:3919 src/nautilus-file-operations.c:8311
+#: src/nautilus-file-operations.c:8706
 #, c-format
 msgid "%s / %s — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%s / %s — %s left (%s/sec)"
@@ -2368,7 +2368,7 @@ msgstr[2] "%s z %s — pozostało %s (%s/s)"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3945 src/nautilus-file-operations.c:8725
+#: src/nautilus-file-operations.c:3953 src/nautilus-file-operations.c:8736
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
@@ -2376,7 +2376,7 @@ msgstr[0] "%'d z %'d — pozostała %s (%s/s)"
 msgstr[1] "%'d z %'d — pozostały %s (%s/s)"
 msgstr[2] "%'d z %'d — pozostało %s (%s/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4532
+#: src/nautilus-file-operations.c:4541
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to "
@@ -2385,12 +2385,12 @@ msgstr ""
 "Katalog „%s” nie może zostać skopiowany, ponieważ brak uprawnień do jego "
 "utworzenia w miejscu docelowym."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4538
+#: src/nautilus-file-operations.c:4547
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the folder “%s”."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia katalogu „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4704
+#: src/nautilus-file-operations.c:4713
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be copied because you do not have "
@@ -2399,11 +2399,11 @@ msgstr ""
 "Pliki w katalogu „%s” nie mogą zostać skopiowane, ponieważ brak uprawnień do "
 "ich wyświetlenia."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4720
+#: src/nautilus-file-operations.c:4729
 msgid "_Skip files"
 msgstr "_Pomiń pliki"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4770
+#: src/nautilus-file-operations.c:4779
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to read "
@@ -2412,78 +2412,78 @@ msgstr ""
 "Katalog „%s” nie może zostać skopiowany, ponieważ brak uprawnień do jego "
 "odczytania."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4833 src/nautilus-file-operations.c:5536
-#: src/nautilus-file-operations.c:6255
+#: src/nautilus-file-operations.c:4842 src/nautilus-file-operations.c:5547
+#: src/nautilus-file-operations.c:6266
 #, c-format
 msgid "Error while moving “%s”."
 msgstr "Błąd podczas przenoszenia „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4834
+#: src/nautilus-file-operations.c:4843
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Nie można usunąć katalogu źródłowego."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4915 src/nautilus-file-operations.c:5540
-#: src/nautilus-file-operations.c:5627
+#: src/nautilus-file-operations.c:4924 src/nautilus-file-operations.c:5551
+#: src/nautilus-file-operations.c:5638
 #, c-format
 msgid "Error while copying “%s”."
 msgstr "Błąd podczas kopiowania „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4924
+#: src/nautilus-file-operations.c:4933
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing folder %s."
 msgstr "Nie można usunąć istniejącego już katalogu „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4929
+#: src/nautilus-file-operations.c:4938
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file %s."
 msgstr "Nie można usunąć istniejącego już pliku „%s”."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5200 src/nautilus-file-operations.c:6059
+#: src/nautilus-file-operations.c:5211 src/nautilus-file-operations.c:6070
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Nie można przenieść katalogu do niego samego."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5201 src/nautilus-file-operations.c:6060
+#: src/nautilus-file-operations.c:5212 src/nautilus-file-operations.c:6071
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Nie można skopiować katalogu do niego samego."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5202 src/nautilus-file-operations.c:6061
+#: src/nautilus-file-operations.c:5213 src/nautilus-file-operations.c:6072
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Katalog docelowy znajduje się wewnątrz katalogu źródłowego."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5240
+#: src/nautilus-file-operations.c:5251
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Nie można przenieść pliku na niego samego."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5241
+#: src/nautilus-file-operations.c:5252
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Nie można skopiować pliku na niego samego."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5242
+#: src/nautilus-file-operations.c:5253
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Plik źródłowy zostałby nadpisany przez docelowy."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5543
+#: src/nautilus-file-operations.c:5554
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %s."
 msgstr "Nie można usunąć istniejącego już pliku o tej samej nazwie w „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5629
+#: src/nautilus-file-operations.c:5640
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %s."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas kopiowania pliku do „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5890 src/nautilus-file-operations.c:5928
+#: src/nautilus-file-operations.c:5901 src/nautilus-file-operations.c:5939
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Kopiowanie plików"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5960
+#: src/nautilus-file-operations.c:5971
 #, c-format
 msgid "Preparing to move to “%s”"
 msgstr "Przygotowywanie do przeniesienia do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5964
+#: src/nautilus-file-operations.c:5975
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
@@ -2491,21 +2491,21 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku"
 msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików"
 msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6257
+#: src/nautilus-file-operations.c:6268
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %s."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas przenoszenia plików do „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6545
+#: src/nautilus-file-operations.c:6556
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Przenoszenie plików"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6586
+#: src/nautilus-file-operations.c:6597
 #, c-format
 msgid "Creating links in “%s”"
 msgstr "Tworzenie dowiązań w „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6590
+#: src/nautilus-file-operations.c:6601
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
@@ -2513,86 +2513,86 @@ msgstr[0] "Tworzenie dowiązania do %'d pliku"
 msgstr[1] "Tworzenie dowiązań do %'d plików"
 msgstr[2] "Tworzenie dowiązań do %'d plików"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6749
+#: src/nautilus-file-operations.c:6760
 #, c-format
 msgid "Error while creating link to %s."
 msgstr "Błąd podczas tworzenia dowiązania do „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6753
+#: src/nautilus-file-operations.c:6764
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Dowiązania symboliczne są obsługiwane tylko dla plików lokalnych"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6758
+#: src/nautilus-file-operations.c:6769
 msgid "The target doesn’t support symbolic links."
 msgstr "Element docelowy nie obsługuje dowiązań symbolicznych."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6766
+#: src/nautilus-file-operations.c:6777
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %s."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia dowiązania symbolicznego w „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7121
+#: src/nautilus-file-operations.c:7132
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Ustawianie uprawnień"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: src/nautilus-file-operations.c:7408
+#: src/nautilus-file-operations.c:7419
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Katalog bez nazwy"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: src/nautilus-file-operations.c:7424
+#: src/nautilus-file-operations.c:7435
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Dokument bez nazwy"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7691
+#: src/nautilus-file-operations.c:7702
 #, c-format
 msgid "Error while creating directory %s."
 msgstr "Błąd podczas tworzenia katalogu „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7696
+#: src/nautilus-file-operations.c:7707
 #, c-format
 msgid "Error while creating file %s."
 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7700
+#: src/nautilus-file-operations.c:7711
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %s."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia katalogu w „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7989
+#: src/nautilus-file-operations.c:8000
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Opróżnianie kosza"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8043 src/nautilus-file-operations.c:8087
+#: src/nautilus-file-operations.c:8054 src/nautilus-file-operations.c:8098
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "Nie można oznaczyć aktywatora jako zaufanego (wykonywalny)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8196
+#: src/nautilus-file-operations.c:8207
 msgid "Verifying destination"
 msgstr "Sprawdzanie poprawności miejsca docelowego"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8240
+#: src/nautilus-file-operations.c:8251
 #, c-format
 msgid "Extracting “%s”"
 msgstr "Rozpakowywanie „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8344
+#: src/nautilus-file-operations.c:8355
 #, c-format
 msgid "Error extracting “%s”"
 msgstr "Błąd podczas rozpakowywania „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8348
+#: src/nautilus-file-operations.c:8359
 #, c-format
 msgid "There was an error while extracting “%s”."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpakowywania „%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8394
+#: src/nautilus-file-operations.c:8405
 #, c-format
 msgid "Extracted “%s” to “%s”"
 msgstr "Rozpakowano „%s” do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8400
+#: src/nautilus-file-operations.c:8411
 #, c-format
 msgid "Extracted %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Extracted %'d files to “%s”"
@@ -2600,20 +2600,20 @@ msgstr[0] "Rozpakowano %'d plik do „%s”"
 msgstr[1] "Rozpakowano %'d pliki do „%s”"
 msgstr[2] "Rozpakowano %'d plików do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8434
+#: src/nautilus-file-operations.c:8445
 msgid "Preparing to extract"
 msgstr "Przygotowywanie do rozpakowania"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8560
+#: src/nautilus-file-operations.c:8571
 msgid "Extracting Files"
 msgstr "Rozpakowywanie plików"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8619
+#: src/nautilus-file-operations.c:8630
 #, c-format
 msgid "Compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Kompresowanie „%s” do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8625
+#: src/nautilus-file-operations.c:8636
 #, c-format
 msgid "Compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressing %'d files into “%s”"
@@ -2621,12 +2621,12 @@ msgstr[0] "Kompresowanie %'d pliku do „%s”"
 msgstr[1] "Kompresowanie %'d plików do „%s”"
 msgstr[2] "Kompresowanie %'d plików do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8773
+#: src/nautilus-file-operations.c:8784
 #, c-format
 msgid "Error compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Błąd podczas kompresowania „%s” do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8779
+#: src/nautilus-file-operations.c:8790
 #, c-format
 msgid "Error compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Error compressing %'d files into “%s”"
@@ -2634,16 +2634,16 @@ msgstr[0] "Błąd podczas kompresowania %'d pliku do „%s”"
 msgstr[1] "Błąd podczas kompresowania %'d plików do „%s”"
 msgstr[2] "Błąd podczas kompresowania %'d plików do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8789
+#: src/nautilus-file-operations.c:8800
 msgid "There was an error while compressing files."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas kompresowania plików."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8814
+#: src/nautilus-file-operations.c:8825
 #, c-format
 msgid "Compressed “%s” into “%s”"
 msgstr "Skompresowano „%s” do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8820
+#: src/nautilus-file-operations.c:8831
 #, c-format
 msgid "Compressed %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressed %'d files into “%s”"
@@ -2651,25 +2651,25 @@ msgstr[0] "Skompresowano %'d plik do „%s”"
 msgstr[1] "Skompresowano %'d pliki do „%s”"
 msgstr[2] "Skompresowano %'d plików do „%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8911
+#: src/nautilus-file-operations.c:8922
 msgid "Compressing Files"
 msgstr "Kompresowanie plików"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:402
+#: src/nautilus-files-view.c:398
 msgid "Searching…"
 msgstr "Wyszukiwanie…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:402 src/nautilus-image-properties-page.c:761
+#: src/nautilus-files-view.c:398 src/nautilus-image-properties-page.c:761
 #: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:786
 msgid "Loading…"
 msgstr "Wczytywanie…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1105 src/nautilus-mime-actions.c:1042
+#: src/nautilus-files-view.c:1101 src/nautilus-mime-actions.c:1042
 #: src/nautilus-mime-actions.c:1916
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Na pewno otworzyć wszystkie pliki?"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1108
+#: src/nautilus-files-view.c:1104
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
@@ -2677,7 +2677,7 @@ msgstr[0] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnej karty."
 msgstr[1] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych kart."
 msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych kart."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1113
+#: src/nautilus-files-view.c:1109
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
@@ -2685,30 +2685,30 @@ msgstr[0] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnego okna."
 msgstr[1] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych okien."
 msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych okien."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1117 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-files-view.c:1113 src/nautilus-location-entry.c:282
 #: src/nautilus-mime-actions.c:1054 src/nautilus-mime-actions.c:1240
 #: src/nautilus-mime-actions.c:1920
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1669
+#: src/nautilus-files-view.c:1665
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Zaznaczenie pasujących elementów"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1674 src/nautilus-files-view.c:5964
-#: src/nautilus-files-view.c:6460
+#: src/nautilus-files-view.c:1670 src/nautilus-files-view.c:5970
+#: src/nautilus-files-view.c:6466
 msgid "_Select"
 msgstr "_Wybierz"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1682
+#: src/nautilus-files-view.c:1678
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Wzorzec:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1688
+#: src/nautilus-files-view.c:1684
 msgid "Examples: "
 msgstr "Przykłady: "
 
-#: src/nautilus-files-view.c:2785
+#: src/nautilus-files-view.c:2791
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -2716,12 +2716,12 @@ msgstr ""
 "W wersji 3.6 ten katalog został oznaczony jako przestarzały, a konfigurację "
 "przeniesiono do katalogu ~/.local/share/nautilus"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3301 src/nautilus-files-view.c:3348
+#: src/nautilus-files-view.c:3307 src/nautilus-files-view.c:3354
 #, c-format
 msgid "“%s” selected"
 msgstr "Zaznaczono „%s”"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3305
+#: src/nautilus-files-view.c:3311
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
@@ -2729,7 +2729,7 @@ msgstr[0] "Zaznaczono %'d katalog"
 msgstr[1] "Zaznaczono %'d katalogi"
 msgstr[2] "Zaznaczono %'d katalogów"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3319
+#: src/nautilus-files-view.c:3325
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
@@ -2738,7 +2738,7 @@ msgstr[1] "(zawiera %'d elementy)"
 msgstr[2] "(zawiera %'d elementów)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: src/nautilus-files-view.c:3334
+#: src/nautilus-files-view.c:3340
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
@@ -2746,7 +2746,7 @@ msgstr[0] "(zawierających razem %'d element)"
 msgstr[1] "(zawierających razem %'d elementy)"
 msgstr[2] "(zawierających razem %'d elementów)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3353
+#: src/nautilus-files-view.c:3359
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -2755,7 +2755,7 @@ msgstr[1] "Zaznaczono %'d elementy"
 msgstr[2] "Zaznaczono %'d elementów"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: src/nautilus-files-view.c:3362
+#: src/nautilus-files-view.c:3368
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -2767,7 +2767,7 @@ msgstr[2] "Zaznaczono %'d innych elementów"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3377
+#: src/nautilus-files-view.c:3383
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -2779,46 +2779,46 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3410
+#: src/nautilus-files-view.c:3416
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5951
+#: src/nautilus-files-view.c:5957
 msgid "Select Move Destination"
 msgstr "Wybór miejsca docelowego przeniesienia"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5955
+#: src/nautilus-files-view.c:5961
 msgid "Select Copy Destination"
 msgstr "Wybór miejsca docelowego skopiowania"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6456
+#: src/nautilus-files-view.c:6462
 msgid "Select Extract Destination"
 msgstr "Wybór miejsca docelowego rozpakowania"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6699
+#: src/nautilus-files-view.c:6705
 #, c-format
 msgid "Unable to remove “%s”"
 msgstr "Nie można usunąć „%s”"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6727
+#: src/nautilus-files-view.c:6733
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Nie można wysunąć „%s”"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6750
+#: src/nautilus-files-view.c:6756
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Nie można zatrzymać napędu"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6862
+#: src/nautilus-files-view.c:6868
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Nie można uruchomić „%s”"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7759
+#: src/nautilus-files-view.c:7765
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
@@ -2826,69 +2826,69 @@ msgstr[0] "Nowy katalog za pomocą zaznaczenia (%'d element)"
 msgstr[1] "Nowy katalog za pomocą zaznaczenia (%'d elementy)"
 msgstr[2] "Nowy katalog za pomocą zaznaczenia (%'d elementów)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7819
+#: src/nautilus-files-view.c:7825
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "Otwórz za pomocą „%s”"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7831
+#: src/nautilus-files-view.c:7837
 msgid "Run"
 msgstr "Uruchom"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7836
+#: src/nautilus-files-view.c:7842
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Rozpakuj tutaj"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7837
+#: src/nautilus-files-view.c:7843
 msgid "Extract to…"
 msgstr "Rozpakuj do…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7841
+#: src/nautilus-files-view.c:7847
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7898
+#: src/nautilus-files-view.c:7904
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:125
 msgid "_Start"
 msgstr "_Uruchom"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7904 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1775
+#: src/nautilus-files-view.c:7910 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1775
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Połącz"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7910
+#: src/nautilus-files-view.c:7916
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "Uruchom napęd wielody_skowy"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7916
+#: src/nautilus-files-view.c:7922
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "Odblokuj _napęd"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7936
+#: src/nautilus-files-view.c:7942
 msgid "Stop Drive"
 msgstr "Zatrzymaj napęd"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7942
+#: src/nautilus-files-view.c:7948
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "Bezpiecznie u_suń napęd"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7948 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1765
+#: src/nautilus-files-view.c:7954 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1765
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "O_dłącz"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7954
+#: src/nautilus-files-view.c:7960
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "Zatrzymaj napęd wielody_skowy"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7960
+#: src/nautilus-files-view.c:7966
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Zablokuj napęd"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9635
+#: src/nautilus-files-view.c:9641
 msgid "Content View"
 msgstr "Widok zawartości"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9636
+#: src/nautilus-files-view.c:9642
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Widok bieżącego katalogu"
 
@@ -3813,17 +3813,17 @@ msgid "Set as default"
 msgstr "Ustaw jako domyślny"
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:52
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:81
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:82
 msgid "Folder names cannot contain “/”."
 msgstr "Nazwy katalogów nie mogą zawierać znaku „/”."
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:56
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:92
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:93
 msgid "A folder cannot be called “.”."
 msgstr "Katalog nie może mieć nazwy „.”."
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:60
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:103
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:104
 msgid "A folder cannot be called “..”."
 msgstr "Katalog nie może mieć nazwy „..”."
 
@@ -3833,7 +3833,7 @@ msgid "Create"
 msgstr "Utwórz"
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:129
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:190
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:275
 msgid "Folder name"
 msgstr "Nazwa katalogu"
 
@@ -4356,7 +4356,7 @@ msgstr "Zdalne położenie — wyszukiwanie tylko w bieżącym katalogu"
 msgid "Only searching the current folder"
 msgstr "Wyszukiwanie tylko w bieżącym katalogu"
 
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:191
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:276
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
@@ -4512,23 +4512,23 @@ msgstr[0] "Ostatni rok"
 msgstr[1] "%d lata temu"
 msgstr[2] "%d lat temu"
 
-#: src/nautilus-window.c:1406
+#: src/nautilus-window.c:1361
 msgid "_Properties"
 msgstr "Wł_aściwości"
 
-#: src/nautilus-window.c:1418
+#: src/nautilus-window.c:1373
 msgid "_Format…"
 msgstr "Sfo_rmatuj…"
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1688
+#: src/nautilus-window.c:1643
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
 msgstr "Usunięto „%s”"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1695
+#: src/nautilus-window.c:1650
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
@@ -4536,28 +4536,28 @@ msgstr[0] "Usunięto %d plik"
 msgstr[1] "Usunięto %d pliki"
 msgstr[2] "Usunięto %d plików"
 
-#: src/nautilus-window.c:1806
+#: src/nautilus-window.c:1761
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Otwórz „%s”"
 
-#: src/nautilus-window.c:1897
+#: src/nautilus-window.c:1852
 msgid "_New Tab"
 msgstr "_Nowa karta"
 
-#: src/nautilus-window.c:1907
+#: src/nautilus-window.c:1862
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Pr_zesuń kartę w lewo"
 
-#: src/nautilus-window.c:1915
+#: src/nautilus-window.c:1870
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "P_rzesuń kartę w prawo"
 
-#: src/nautilus-window.c:1926
+#: src/nautilus-window.c:1881
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "Za_mknij kartę"
 
-#: src/nautilus-window.c:2910
+#: src/nautilus-window.c:2868
 msgid "Access and organize your files."
 msgstr "Organizowanie plików."
 
@@ -4565,7 +4565,7 @@ msgstr "Organizowanie plików."
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: src/nautilus-window.c:2919
+#: src/nautilus-window.c:2877
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Zbigniew Chyla <chyla alice ci pwr wroc pl>, 2000-2003\n"
@@ -4628,7 +4628,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Nieobsłużony komunikat o błędzie: %s"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1605
+#: src/nautilus-window-slot.c:1606
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Nie można wczytać położenia"
 
@@ -5031,7 +5031,7 @@ msgstr "Nazwa archiwum"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:118
 msgid "Compatible with all operating systems."
-msgstr "Zgodne ze wszystkimi systemami operacyjnymi."
+msgstr "Archiwa zgodne ze wszystkimi systemami operacyjnymi."
 
 #: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:131
 msgid "Smaller archives but Linux and Mac only."
@@ -5040,8 +5040,8 @@ msgstr "Mniejsze archiwa, ale tylko dla systemów Linux i Mac."
 #: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:144
 msgid "Smaller archives but must be installed on Windows and Mac."
 msgstr ""
-"Mniejsze archiwa, ale wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania "
-"w systemach Windows i Mac."
+"Mniejsze archiwa, ale wymaga dodatkowego oprogramowania w systemach Windows "
+"i Mac."
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:5
 msgid "New _Folder"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]