[gnome-clocks/gnome-3-22] Update Scottish Gaelic translationcommit f52222ce75c8e154f9a8aea45c0c46f67c479b22
Author: GNOME Translation Robot <gnome-sysadmin gnome org>
Date:   Tue Mar 7 11:43:01 2017 +0000

    Update Scottish Gaelic translation

 po/gd.po |  231 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 114 insertions(+), 117 deletions(-)
---
diff --git a/po/gd.po b/po/gd.po
index 7c8c520..2e8fc50 100644
--- a/po/gd.po
+++ b/po/gd.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Scottish Gaelic translation for gnome-clocks.
 # Copyright (C) 2014 gnome-clocks's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-clocks package.
-# GunChleoc <fios foramnagaidhlig net>, 2014, 2015, 2016.
+# GunChleoc <fios foramnagaidhlig net>, 2014, 2015, 2016, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-clocks master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=clocks";
-"&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-29 07:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-29 11:29+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product";
+"=gnome-clocks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-01 11:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-07 11:42+0100\n"
 "Last-Translator: GunChleoc <fios foramnagaidhlig net>\n"
 "Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
 "Language: gd\n"
@@ -20,19 +20,19 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:2
+#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:6
+#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:5
 msgid "GNOME Clocks"
 msgstr "Uaireadairean GNOME"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:2
-#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:3
+#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:7
+#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:6
 msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
 msgstr ""
 "Uaireadairean airson àm an t-saoghail le caismeachdan, stad-uaireadair 's "
 "tìmear"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:3
+#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:9
 msgid ""
 "A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
 "stopwatch and a timer."
@@ -40,364 +40,359 @@ msgstr ""
 "Aplacaid shimplidh ach shnasail airson uaireadairean. Gabhaidh i a-steach "
 "uaireadairean an t-saoghail, caismeachdan, stad-uaireadair 's tìmear."
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:4
+#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:13
 msgid "Goals:"
 msgstr "Amasan:"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:5
+#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:15
 msgid "Show the time in different cities around the world"
 msgstr "Seall an t-àm ann an iomadh bhaile air an t-saoghal"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:6
+#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:16
 msgid "Set alarms to wake you up"
 msgstr "Suidhich caismeachdan gus do dhùsgadh"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:7
+#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:17
 msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
 msgstr "Tomhais àm a chaidh seachad le stad-uaireadair pongail"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.h:8
+#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:18
 msgid "Set timers to properly cook your food"
 msgstr "Suidhich tìmear ach an dèan thu còcaireachd mar bu chòir"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:1
+#: data/gtk/help-overlay.ui:14
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "General"
 msgstr "Coitcheann"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:2
+#: data/gtk/help-overlay.ui:19
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to the next section"
 msgstr "Rach dhan ath-earrann"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:3
+#: data/gtk/help-overlay.ui:26
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to the previous section"
 msgstr "Rach dhan earrann roimhe"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:4
-#| msgid "_Quit"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:33
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Quit"
 msgstr "Fàg an-seo"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:5
-#| msgid "Add a New World Clock"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:42
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "World Clocks"
 msgstr "Uaireadairean an t-saoghail"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:6
-#| msgid "Add a New World Clock"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:47
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Add a world clock"
 msgstr "Cuir uaireadair an t-saoghail ris"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:7
-#| msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:54
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all world clocks"
 msgstr "Tagh a h-uile uaireadair an t-saoghail"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:8
-#| msgid "Alarm"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:63
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Alarm"
 msgstr "Caismeachd"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:9
+#: data/gtk/help-overlay.ui:68
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Add an alarm"
 msgstr "Cuir caismeachd ris"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:10
-#| msgid "Select All"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:75
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all alarms"
 msgstr "Tagh a h-uile caismeachd"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:11
-#| msgid "Stopwatch"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:84
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Stopwatch"
 msgstr "Stad-uaireadair"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:12
+#: data/gtk/help-overlay.ui:89
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Stop / Reset"
 msgstr "Stad / ath-shuidhich"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:13
-#| msgid "Timer"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:98
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Timer"
 msgstr "Tìmear"
 
-#: ../data/gtk/help-overlay.ui.h:14
-#| msgid "Reset"
+#: data/gtk/help-overlay.ui:103
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset"
 msgstr "Ath-shuidhich"
 
-#: ../data/gtk/menus.ui.h:1
+#: data/gtk/menus.ui:7
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Ath-ghoiridean a' _mheur-chlàir"
 
-#: ../data/gtk/menus.ui.h:2
+#: data/gtk/menus.ui:12
 msgid "_Help"
 msgstr "Cob_hair"
 
-#: ../data/gtk/menus.ui.h:3
+#: data/gtk/menus.ui:17
 msgid "_About"
 msgstr "_Mu dhèidhinn"
 
-#: ../data/gtk/menus.ui.h:4
+#: data/gtk/menus.ui:21
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Fàg an-seo"
 
-#: ../data/gtk/menus.ui.h:5
+#: data/gtk/menus.ui:31
 msgid "Select All"
 msgstr "Tagh na h-uile"
 
-#: ../data/gtk/menus.ui.h:6
+#: data/gtk/menus.ui:36
 msgid "Select None"
 msgstr "Na tagh gin"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:1 ../data/ui/window.ui.h:1
-#: ../src/window.vala:235
+#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:3 data/org.gnome.clocks.desktop.in:4
+#: data/ui/window.ui:5 src/window.vala:64 src/window.vala:248
+#: src/world.vala:455
 msgid "Clocks"
 msgstr "Uaireadairean"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:4
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:8
 msgid "time;timer;alarm;world clock;stopwatch;time zone;"
 msgstr ""
 "time;timer;alarm;world clock;stopwatch;time zone;àm;ùine;tìmear;uaireadair "
 "an t-saoghail;uaireadair;saoghal;cleoc;gleoc;stad-uaireadair;roinn-tìde;"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.desktop.in.h:5
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:11
+msgid "org.gnome.clocks"
+msgstr "org.gnome.clocks"
+
+#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:18
 msgid "Allows world clocks to be displayed for your time zone."
 msgstr ""
-"Leigidh seo leat uaireadairean an t-saoghail a shealltainn airson na "
-"roinn-tìde agad."
+"Leigidh seo leat uaireadairean an t-saoghail a shealltainn airson na roinn-"
+"tìde agad."
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:1
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:5
 msgid "Configured world clocks"
 msgstr "Uaireadairean an t-saoghail air an rèiteachadh"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:2
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:6
 msgid "List of world clocks to show."
 msgstr "Liosta de uaireadairean an t-saoghail ri an sealltainn."
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:3
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:12
 msgid "Configured alarms"
 msgstr "Caismeachdan air an rèiteachadh"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:4
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:13
 msgid "List of alarms set."
 msgstr "Liosta dhe na caismeachdan a chaidh a shuidheachadh."
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:5 ../src/timer.vala:113
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:19 src/timer.vala:115
 msgid "Timer"
 msgstr "Tìmear"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:6
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:20
 msgid "Configured timer duration in seconds."
 msgstr "Faide an tìmeir a chaidh a rèiteachadh ann an diogan."
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:7
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:26
 msgid "Geolocation support"
 msgstr "Taic ri geo-lorgadh"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:8
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:27
 msgid "Turn geolocation support on and off."
 msgstr "Cuir geo-lorgadh air no dheth."
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:9
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:44
 msgid "Window state"
 msgstr "Staid na h-uinneige"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:10
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:45
 msgid "State of the window, e.g. maximized."
 msgstr "Staid na h-uinneige, m.e. làn-mheud."
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:11
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:51
 msgid "Window width and height"
 msgstr "Leud 's àirde na h-uinneige"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:12
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:52
 msgid "Width and height of the window."
 msgstr "Leud 's àirde na h-uinneige."
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:13
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:58
 msgid "Panel state"
 msgstr "Staid a' phanail"
 
-#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.h:14
+#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:59
 msgid "Current clock panel."
 msgstr "Panail làithreach an uaireadair."
 
-#: ../data/ui/alarmringing.ui.h:1 ../src/alarm.vala:119
-#: ../src/stopwatch.vala:199
+#: data/ui/alarmringing.ui:39 src/alarm.vala:119 src/stopwatch.vala:199
 msgid "Stop"
 msgstr "Stad"
 
-#: ../data/ui/alarmringing.ui.h:2 ../src/alarm.vala:120
+#: data/ui/alarmringing.ui:59 src/alarm.vala:120
 msgid "Snooze"
 msgstr "Dèan dùsal"
 
-#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:1 ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:1
+#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:27 data/ui/worldlocationdialog.ui:17
 msgid "Add a New World Clock"
 msgstr "Cuir uaireadair an t-saoghail ùr ris"
 
-#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:2 ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:2
+#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:31 data/ui/worldlocationdialog.ui:21
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Sguir dheth"
 
-#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:3
+#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:47
 msgid "_Done"
 msgstr "_Dèanta"
 
-#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:4
+#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:199
 msgid "You already have an alarm for this time."
 msgstr "Tha caismeachd airson na h-ama seo agad mar-thà."
 
-#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:5
+#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:227
 msgid "Name"
 msgstr "Ainm"
 
-#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:6
+#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:241
 msgid "Repeat Every"
 msgstr "Dèan a-rithist"
 
-#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:7
+#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:295
 msgid "Active"
 msgstr "Gnìomhach"
 
-#: ../data/ui/alarm.ui.h:1
+#: data/ui/alarm.ui:31
 msgid "Select <b>New</b> to add an alarm"
 msgstr "Tagh <b>Ùr</b> gus caismeachd a chur ris"
 
-#: ../data/ui/stopwatch.ui.h:1 ../data/ui/timer.ui.h:1
-#: ../src/stopwatch.vala:221
+#: data/ui/stopwatch.ui:54 data/ui/timer.ui:194 src/stopwatch.vala:221
 msgid "Start"
 msgstr "Tòisich"
 
-#: ../data/ui/stopwatch.ui.h:2 ../data/ui/timer.ui.h:3
-#: ../src/stopwatch.vala:213
+#: data/ui/stopwatch.ui:72 data/ui/timer.ui:415 src/stopwatch.vala:213
 msgid "Reset"
 msgstr "Ath-shuidhich"
 
-#: ../data/ui/timer.ui.h:2 ../src/timer.vala:210 ../src/timer.vala:221
+#: data/ui/timer.ui:397 src/timer.vala:213 src/timer.vala:224
 msgid "Pause"
 msgstr "'Na stad"
 
-#: ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:3
+#: data/ui/worldlocationdialog.ui:37
 msgid "_Add"
 msgstr "_Cuir ris"
 
-#: ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:4
+#: data/ui/worldlocationdialog.ui:76
 msgid "Search for a city:"
 msgstr "Lorg baile:"
 
-#: ../data/ui/world.ui.h:1
+#: data/ui/world.ui:31
 msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
 msgstr "Tagh <b>Ùr</b> gus uaireadair an t-saoghail a chur ris"
 
-#: ../data/ui/world.ui.h:2
+#: data/ui/world.ui:122
 msgid "Sunrise"
 msgstr "Èirigh na grèine"
 
-#: ../data/ui/world.ui.h:3
+#: data/ui/world.ui:136
 msgid "Sunset"
 msgstr "Laighe na grèine"
 
-#: ../src/alarm.vala:117 ../src/alarm.vala:369 ../src/alarm.vala:537
+#: src/alarm.vala:117 src/alarm.vala:378 src/alarm.vala:547
 msgid "Alarm"
 msgstr "Caismeachd"
 
-#: ../src/alarm.vala:313
+#: src/alarm.vala:312
 msgid "Edit Alarm"
 msgstr "Deasaich a' chaismeachd"
 
-#: ../src/alarm.vala:313
+#: src/alarm.vala:312
 msgid "New Alarm"
 msgstr "Caismeachd ùr"
 
 #. Translators: "New" refers to an alarm
 #. Translators: "New" refers to a world clock
-#: ../src/alarm.vala:566 ../src/world.vala:280
+#: src/alarm.vala:576 src/world.vala:282
 msgid "New"
 msgstr "Ùr"
 
-#: ../src/application.vala:23
+#: src/application.vala:23
 msgid "Print version information and exit"
 msgstr "Seall fiosrachadh an tionndaidh is fàg an-seo"
 
-#: ../src/stopwatch.vala:139
+#: src/stopwatch.vala:139
 msgid "Stopwatch"
 msgstr "Stad-uaireadair"
 
-#: ../src/stopwatch.vala:202
+#: src/stopwatch.vala:202
 msgid "Lap"
 msgstr "Cuairt"
 
-#: ../src/stopwatch.vala:209 ../src/timer.vala:205
+#: src/stopwatch.vala:209 src/timer.vala:208
 msgid "Continue"
 msgstr "Air adhart"
 
-#: ../src/timer.vala:125
+#: src/timer.vala:127
 msgid "Time is up!"
 msgstr "Tha an ùine seachad!"
 
-#: ../src/timer.vala:126
+#: src/timer.vala:128
 msgid "Timer countdown finished"
 msgstr "Chrìochnaich cunntadh sìos an tìmeir"
 
-#: ../src/utils.vala:168
+#: src/utils.vala:168
 msgid "Mondays"
 msgstr "Gach DiLuain"
 
-#: ../src/utils.vala:169
+#: src/utils.vala:169
 msgid "Tuesdays"
 msgstr "Gach DiMàirt"
 
-#: ../src/utils.vala:170
+#: src/utils.vala:170
 msgid "Wednesdays"
 msgstr "Gach DiCiadain"
 
-#: ../src/utils.vala:171
+#: src/utils.vala:171
 msgid "Thursdays"
 msgstr "Gach DiarDaoin"
 
-#: ../src/utils.vala:172
+#: src/utils.vala:172
 msgid "Fridays"
 msgstr "Gach DihAoine"
 
-#: ../src/utils.vala:173
+#: src/utils.vala:173
 msgid "Saturdays"
 msgstr "Gach DiSathairne"
 
-#: ../src/utils.vala:174
+#: src/utils.vala:174
 msgid "Sundays"
 msgstr "Gach DiDòmhnaich"
 
-#: ../src/utils.vala:254
+#: src/utils.vala:254
 msgid "Every Day"
 msgstr "Gach latha"
 
-#: ../src/utils.vala:256
+#: src/utils.vala:256
 msgid "Weekdays"
 msgstr "Gach latha obrach"
 
-#: ../src/utils.vala:258
+#: src/utils.vala:258
 msgid "Weekends"
 msgstr "Gach latha deiridh-sheachdaine"
 
-#: ../src/widgets.vala:537 ../src/widgets.vala:552
+#: src/widgets.vala:538 src/widgets.vala:553
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "Briog air nithean gus an taghadh"
 
-#: ../src/widgets.vala:539
+#: src/widgets.vala:540
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgid_plural "%d selected"
@@ -406,37 +401,39 @@ msgstr[1] "%d air an taghadh"
 msgstr[2] "%d air an taghadh"
 msgstr[3] "%d air an taghadh"
 
-#: ../src/widgets.vala:611
+#: src/widgets.vala:612
 msgid "Delete"
 msgstr "Sguab às"
 
-#: ../src/widgets.vala:709
+#: src/widgets.vala:710
 msgid "Cancel"
 msgstr "Sguir dheth"
 
-#: ../src/window.vala:208
+#: src/window.vala:221
 #, c-format
 msgid "Failed to show help: %s"
 msgstr "Cha deach leinn a' chobhair a shealltainn: %s"
 
-#: ../src/window.vala:238
+#: src/window.vala:251
 msgid "Utilities to help you with the time."
 msgstr "Goireasan a chuidicheas thu leis an àm."
 
-#: ../src/window.vala:243
+#: src/window.vala:256
 msgid "translator-credits"
 msgstr "GunChleoc fios foramnagaidhlig net"
 
-#. If it is Dec 31st here and Jan 1st there (d = 1), then "tomorrow"
-#: ../src/world.vala:108 ../src/world.vala:111
+#. If it is Jan 1st there, and not Jan 2nd here, then it must be
+#. Dec 31st here, so return "tomorrow"
+#: src/world.vala:109 src/world.vala:113
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "A-màireach"
 
-#. If it is Jan 1st here and Dec 31st there (t = 1), then "yesterday"
-#: ../src/world.vala:108 ../src/world.vala:111
+#. If it is Jan 1st here, and not Jan 2nd there, then it must be
+#. Dec 31st there, so return "yesterday"
+#: src/world.vala:109 src/world.vala:113
 msgid "Yesterday"
 msgstr "An-dè"
 
-#: ../src/world.vala:258
+#: src/world.vala:260
 msgid "World"
 msgstr "An saoghal"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]