[gnome-todo] Update Swedish translationcommit 2a6598000c9d25734134ef1d9b896e4d3a874631
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Sun Mar 5 20:50:46 2017 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po |  487 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 348 insertions(+), 139 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 0683be3..6f141ed 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -2,16 +2,16 @@
 # Copyright © 2015, 2016 gnome-todo's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-todo package.
 # Marcus Gisslen <marcus gisslen gmail com>, 2015.
-# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015, 2016.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015, 2016, 2017.
 # Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-todo master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "todo&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-18 20:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-09 23:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-01 21:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-02 00:06+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -19,11 +19,11 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:1
 #: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:1 ../src/gtd-application.c:123
-#: ../src/gtd-application.c:149 ../src/gtd-window.c:955
+#: ../src/gtd-application.c:149 ../src/gtd-window.c:940
 msgid "To Do"
 msgstr "Uppgifter"
 
@@ -33,11 +33,36 @@ msgstr "Uppgiftshanterare för GNOME"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
-"GNOME To Do is a simple task management application designed to integrate "
-"with GNOME."
+"GNOME To Do is a task management application designed to integrate with "
+"GNOME. It is extensible through plugins and supports custom task providers."
 msgstr ""
-"GNOME Uppgifter är ett enkelt uppgiftshanteringsprogram som är designat att "
-"integrera med GNOME."
+"GNOME Uppgifter är ett uppgiftshanteringsprogram som är designat att "
+"integrera med GNOME. Det är utökningsbart genom insticksmoduler och stöder "
+"anpassade uppgiftsleverantörer."
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:4
+msgid "GNOME To Do with the Dark theme variant"
+msgstr "GNOME Uppgifter med den mörka temavarianten"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:5
+msgid "Editing a tasklist with GNOME To Do"
+msgstr "Redigera en uppgiftslista med GNOME Uppgifter"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:6
+msgid "Task lists displayed on grid mode"
+msgstr "Uppgiftslistor visade i rutnätsläge"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:7
+msgid "Task lists displayed on list mode"
+msgstr "Uppgiftslistor visade i listläge"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:8
+msgid "Available plugins for GNOME To Do"
+msgstr "Tillgängliga insticksmoduler för GNOME Uppgifter"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:9
+msgid "Visualizing tasks for today on GNOME To Do’s Today panel"
+msgstr "Visualiserar dagens uppgifter i GNOME Uppgifters Idag-panel"
 
 #: ../data/gtk/menus.ui.h:1
 msgid "New List…"
@@ -65,7 +90,7 @@ msgid "Manage your personal tasks"
 msgstr "Hantera dina uppgifter som ska göras"
 
 #: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:3
-msgid "Task;Productivity;"
+msgid "Task;Productivity;Todo;"
 msgstr "Uppgift;Produktivitet;Effektivitet;"
 
 #: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:1
@@ -96,13 +121,12 @@ msgstr "Fönsterposition (x och y)"
 msgid "First run of GNOME To Do"
 msgstr "Första körningen av GNOME Uppgifter"
 
-# initierande utformningen... Kanske 'grundinställningarna' låter bättre...
 #: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:8
 msgid ""
-"Whether it's the first run of GNOME To Do (to run the initial setup) or not"
+"Whether it’s the first run of GNOME To Do (to run the initial setup) or not"
 msgstr ""
-"Huruvida det är den första körningen av GNOME Uppgifter (för att göra den "
-"initierande utformningen) eller inte"
+"Huruvida det är den första körningen av GNOME Uppgifter (för att ställa in "
+"grundinställningarna) eller inte"
 
 #: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:9
 msgid "Default provider to add new lists to"
@@ -125,53 +149,64 @@ msgid "The current list selector"
 msgstr "Den aktuella listväljaren"
 
 #: ../data/org.gnome.todo.gschema.xml.h:14
-msgid "The current list selector. Can be 'grid' or 'list'."
+msgid "The current list selector. Can be “grid” or “list”."
 msgstr ""
-"Den aktuella listväljaren. Kan vara \"grid\" (rutnät) eller \"list\" (lista)."
+"Den aktuella listväljaren. Kan vara ”grid” (rutnät) eller ”list” (lista)."
+
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:1 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:10
+msgctxt "taskdate"
+msgid "None"
+msgstr "Inget"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:1 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:1
-#: ../src/gtd-window.c:553
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:2 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:1
+#: ../src/gtd-window.c:542
 msgid "Details"
 msgstr "Detaljer"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:2 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:2
-msgid "Notes"
-msgstr "Anteckningar"
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:3
+msgid "_Notes"
+msgstr "_Anteckningar"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:3 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:3
-msgid "Due Date"
-msgstr "Slutdatum"
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:4
+msgid "D_ue Date"
+msgstr "Sl_utdatum"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:4 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:4
-msgid "Priority"
-msgstr "Prioritet"
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5
+msgid "_Priority"
+msgstr "_Prioritet"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:5
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:6 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:5
 msgctxt "taskpriority"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:6 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:6
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:7 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:6
 msgid "Low"
 msgstr "Låg"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:7 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:7
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:8 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:7
 msgid "Medium"
 msgstr "Mellan"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:8 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:8
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:9 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:8
 msgid "High"
 msgstr "Hög"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:9 ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:2
-#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:9
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:10 ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:2
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Ta bort"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:10 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:10
-msgctxt "taskdate"
-msgid "None"
-msgstr "Inget"
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:11
+msgid "_Today"
+msgstr "_Idag"
+
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:12
+msgid "To_morrow"
+msgstr "I_morgon"
+
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:13
+msgid "Next _Week"
+msgstr "Nästa ve_cka"
 
 #: ../data/ui/initial-setup.ui.h:1
 msgid "Welcome"
@@ -183,21 +218,20 @@ msgid "Login to online accounts to access your tasks"
 msgstr "Logga in på nätkonton för att komma åt dina uppgifter"
 
 #: ../data/ui/initial-setup.ui.h:3 ../data/ui/provider-popover.ui.h:2
-#: ../data/ui/window.ui.h:1 ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:386
-msgid "Cancel"
-msgstr "Ångra"
+#: ../data/ui/window.ui.h:1
+msgid "_Cancel"
+msgstr "A_vbryt"
 
-#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4 ../data/ui/list-view.ui.h:4
-#: ../src/gtd-task-list-view.c:434
-msgid "Done"
-msgstr "Färdig"
+#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4
+msgid "_Done"
+msgstr "_Färdig"
 
 #: ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:1
-msgid "Rename"
-msgstr "Byt namn"
+msgid "_Rename"
+msgstr "_Byt namn"
 
 #: ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:3
-#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:465
+#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:470
 msgid "Lists"
 msgstr "Listor"
 
@@ -210,36 +244,28 @@ msgid "Name of the task list"
 msgstr "Namn på uppgiftslistan"
 
 #: ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:6
-msgid "New List"
-msgstr "Ny lista"
+msgid "_New List"
+msgstr "_Ny lista"
 
 #: ../data/ui/list-view.ui.h:1
-msgid "No tasks found"
-msgstr "Inga uppgifter funna"
-
-#: ../data/ui/list-view.ui.h:2
-msgid "You can add tasks to lists in the <b>Lists</b> view"
-msgstr "Du kan lägga till uppgifter till listor i vyn <b>Listor</b>"
-
-#: ../data/ui/list-view.ui.h:3
 msgid "Show or hide completed tasks"
 msgstr "Visa eller dölj utförda uppgifter"
 
+#: ../data/ui/list-view.ui.h:2 ../src/gtd-task-list-view.c:777
+msgid "Done"
+msgstr "Färdig"
+
+#: ../data/ui/new-task-row.ui.h:1
+msgid "New task…"
+msgstr "Ny uppgift…"
+
 #: ../data/ui/plugin-dialog.ui.h:2
 msgid "No extensions found"
 msgstr "Inga tillägg funna"
 
-#: ../data/ui/provider-dialog.ui.h:1
-msgid "Select the default storage location to create task lists:"
-msgstr "Välj standardlagringsplats för att skapa uppgiftslistor:"
-
-#: ../data/ui/provider-dialog.ui.h:2
-msgid "Default storage location"
-msgstr "Standardlagringsplats"
-
 #: ../data/ui/provider-popover.ui.h:1
-msgid "Create"
-msgstr "Skapa"
+msgid "Create _List"
+msgstr "Skapa _lista"
 
 #: ../data/ui/provider-popover.ui.h:3
 msgid "List Name"
@@ -281,108 +307,84 @@ msgstr "Microsoft Exchange"
 msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
 msgstr "Eller spara dina uppgifter på den här datorn"
 
-#: ../data/ui/task-row.ui.h:1
-msgid "New task…"
-msgstr "Ny uppgift…"
-
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-scheduled.c:67 ../src/gtd-edit-pane.c:147
-#: ../src/gtd-task-row.c:170
-msgid "No date set"
-msgstr "Inget datum angivet"
-
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-scheduled.c:83 ../src/gtd-task-row.c:148
-#, c-format
-msgid "Yesterday"
-msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] "Igår"
-msgstr[1] "%d dagar sedan"
-
-#. Setup a title
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-scheduled.c:87 ../plugins/eds/gtd-panel-today.c:147
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-today.c:152 ../plugins/eds/gtd-panel-today.c:314
-#: ../plugins/score/score/__init__.py:95 ../src/gtd-task-row.c:140
-msgid "Today"
-msgstr "Idag"
+#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:2
+msgid "Notes"
+msgstr "Anteckningar"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-scheduled.c:91 ../src/gtd-task-row.c:144
-msgid "Tomorrow"
-msgstr "Imorgon"
+#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:3
+msgid "Due Date"
+msgstr "Slutdatum"
 
-#. Setup a title
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-scheduled.c:354
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-scheduled.c:359
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-scheduled.c:489
-msgid "Scheduled"
-msgstr "Schemalagd"
+#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:4
+msgid "Priority"
+msgstr "Prioritet"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-scheduled.c:497
-#: ../plugins/eds/gtd-panel-today.c:322
-#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:700
-msgid "Clear completed tasks…"
-msgstr "Rensa utförda uppgifter…"
+#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:9
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:249 ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:253
+#: ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:244 ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:248
 msgid "Error loading GNOME Online Accounts"
 msgstr "Fel vid inläsning av GNOME Nätkonton"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:278
+#: ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:273
 msgid "Error loading Evolution-Data-Server backend"
 msgstr "Fel vid inläsning av Evolution-Data-Server-bakände"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:371 ../src/gtd-application.c:243
+#: ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:364 ../src/gtd-application.c:243
 msgid "Error loading CSS from resource"
 msgstr "Fel vid inläsning av CSS från resurs"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:118 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:122
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:132 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:136
 msgid "Error fetching tasks from list"
 msgstr "Fel vid hämtning av uppgifter från lista"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:182
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:196
 msgid "Task list source successfully connected"
 msgstr "Källa för uppgiftslistor ansluten"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:189 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:194
-msgid "Failed to connect to task list source"
-msgstr "Kunde ej ansluta till källa för uppgiftslistor"
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:203 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:208
+msgid "Failed to connect to task list"
+msgstr "Misslyckades med att ansluta till uppgiftslista"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:306
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:322
 msgid "Failed to prompt for credentials"
 msgstr "Misslyckades med att fråga efter användaruppgifter"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:329
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:345
 msgid "Failed to prompt for credentials for"
 msgstr "Misslyckades med att fråga efter användaruppgifter för"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:383
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:399
 msgid "Authentication failure"
 msgstr "Kunde ej autentiseras"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:435
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:451
 msgid "Error loading task manager"
 msgstr "Fel vid inläsning av uppgiftshanterare"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:532 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:536
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:550 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:558
 msgid "Error creating task"
 msgstr "Fel vid skapandet av uppgift"
 
 # uppdatering/korrigering
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:575 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:579
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:598 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:602
 msgid "Error updating task"
 msgstr "Fel vid uppdatering av uppgift"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:611 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:615
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:634 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:638
 msgid "Error removing task"
 msgstr "Fel vid borttagning av uppgift"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:639 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:643
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:662 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:666
 msgid "Error creating task list"
 msgstr "Fel vid skapandet av uppgiftslista"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:660 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:664
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:683 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:687
 msgid "Error removing task list"
 msgstr "Fel vid borttagning av uppgiftslista"
 
-#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:721 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:725
+#: ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:744 ../plugins/eds/gtd-provider-eds.c:748
 #: ../plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:69
 msgid "Error saving task list"
 msgstr "Fel vid sparning av uppgiftslista"
@@ -400,20 +402,159 @@ msgstr "På den här datorn"
 msgid "Error creating new task list"
 msgstr "Fel vid skapandet av en ny uppgiftslista"
 
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:67
+#: ../src/gtd-edit-pane.c:217 ../src/gtd-task-row.c:323
+msgid "No date set"
+msgstr "Inget datum angivet"
+
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:83
+#: ../src/gtd-task-row.c:301
+#, c-format
+msgid "Yesterday"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "Igår"
+msgstr[1] "%d dagar sedan"
+
+#. Setup a title
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:87
+#: ../plugins/score/score/__init__.py:95
+#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:135
+#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:140
+#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:308 ../src/gtd-task-row.c:293
+msgid "Today"
+msgstr "Idag"
+
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:91
+#: ../src/gtd-task-row.c:297
+msgid "Tomorrow"
+msgstr "Imorgon"
+
+#. Setup a title
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:342
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:347
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:479
+msgid "Scheduled"
+msgstr "Schemalagd"
+
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:484
+#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:313
+#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:52
+#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:716
+msgid "Clear completed tasks…"
+msgstr "Rensa utförda uppgifter…"
+
 #: ../plugins/score/score/__init__.py:84
 msgid "No task completed today"
 msgstr "Ingen uppgift utförd idag"
 
-#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:33
-msgid "unscheduled-panel"
-msgstr "unscheduled-panel"
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:100
+msgid "Error while opening the file monitor. Todo.txt will not be monitored"
+msgstr "Fel vid öppnande av filövervakaren. Todo.txt kommer inte att övervakas"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:125
+msgid "Error while converting the default Todo.txt path to an URI"
+msgstr "Fel vid konvertering av standardsökvägen för Todo.txt till en URI"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:146
+msgid "Cannot create Todo.txt file"
+msgstr "Kan inte skapa en Todo.txt-fil"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:362
+msgid "Select a Todo.txt-formatted file:"
+msgstr "Välj en Todo.txt-formaterad fil:"
+
+# Vi behandlar Todo.txt som ett namn. https://github.com/ginatrapani/todo.txt-cli/wiki/The-Todo.txt-Format
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:76
+msgid "Todo.txt"
+msgstr "Todo.txt"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:82
+msgid "On the Todo.txt file"
+msgstr "På Todo.txt-filen"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:129
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:133
+msgid "Error while opening Todo.txt"
+msgstr "Fel vid öppnande av Todo.txt"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:335
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:339
+msgid "Error while reading a line from Todo.txt"
+msgstr "Fel vid läsning av en rad från Todo.txt"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:402
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:406
+msgid "Error while adding a task to Todo.txt"
+msgstr "Fel då en uppgift skulle läggas till i Todo.txt"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:543
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:547
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:659
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:663
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:863
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:867
+msgid "Error while reading tasks from Todo.txt"
+msgstr "Fel vid läsning av uppgifter från Todo.txt"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:724
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:728
+msgid "Error while creating a Todo.txt list"
+msgstr "Fel vid skapande av Todo.txt-lista"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:975
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:979
+msgid "Error while reading task lists from Todo.txt"
+msgstr "Fel vid läsning av uppgiftslistor från Todo.txt"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:347
+msgid "Incorrect date"
+msgstr "Felaktigt datum"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:348
+msgid "Please make sure the date in Todo.txt is valid."
+msgstr "Säkerställ att datumet i Todo.txt är giltigt."
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:377
+msgid "Unrecognized token in a Todo.txt line"
+msgstr "Ej igenkänt element i Todo.txt-rad"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:378
+msgid ""
+"To Do cannot recognize some tags in your Todo.txt file. Some tasks may not "
+"be loaded"
+msgstr ""
+"Uppgifter känner inte igen några taggar i din Todo.txt-fil. Några uppgifter "
+"kommer kanske inte att läsas in"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:387
+msgid "No task list found for some tasks"
+msgstr "Ingen uppgiftslista hittades för några uppgifter"
+
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:388
+msgid ""
+"Some of the tasks in your Todo.txt file do not have a task list. To Do "
+"supports tasks with a task list. Please add a list to all your tasks"
+msgstr ""
+"Några av uppgifterna i din Todo.txt-fil har ingen uppgiftslista. Detta "
+"program stöder uppgifter med en uppgiftslista. Lägg till en lista till alla "
+"dina uppgifter"
+
+#: ../plugins/todo-txt/org.gnome.todo.txt.gschema.xml.h:1
+msgid "Todo.txt File"
+msgstr "Todo.txt-fil"
+
+#: ../plugins/todo-txt/org.gnome.todo.txt.gschema.xml.h:2
+msgid "Source of the Todo.txt file"
+msgstr "Källa för Todo.txt-filen"
 
+#. Translators: 'Unscheduled' as in 'Unscheduled tasks'
 #: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:34
-#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:85
+#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:91
 msgid "Unscheduled"
 msgstr "Ej schemalagd"
 
-#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:87
+#. Translators: 'Unscheduled' as in 'Unscheduled tasks'
+#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:94
 #, python-format
 msgid "Unscheduled (%d)"
 msgstr "Ej schemalagd (%d)"
@@ -437,6 +578,50 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
 
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:49
+msgid "No more tasks left"
+msgstr "Inga fler uppgifter kvar"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:50
+msgid "Nothing else to do here"
+msgstr "Ingenting mer att göra här"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:51
+msgid "You made it!"
+msgstr "Du klarade det!"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:52
+msgid "Looks like there’s nothing else left here"
+msgstr "Ser ut som att det inte finns något mer här"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:57
+msgid "Get some rest now"
+msgstr "Du kan vila nu"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:58
+msgid "Enjoy the rest of your day"
+msgstr "Ha det så trevligt i dag"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:59
+msgid "Good job!"
+msgstr "Bra jobbat!"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:60
+msgid "Meanwhile, spread the love"
+msgstr "Under tiden, sprid kärleken"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:61
+msgid "Working hard is always rewarded"
+msgstr "Hårt arbete belönas alltid"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:72
+msgid "No tasks found"
+msgstr "Inga uppgifter funna"
+
+#: ../src/gtd-empty-list-widget.c:73
+msgid "You can add tasks using the <b>+</b> above"
+msgstr "Du kan lägga till uppgifter med <b>+</b> ovan"
+
 #: ../src/gtd-plugin-dialog-row.c:95
 msgid "Error loading plugin"
 msgstr "Fel vid inläsning av insticksmodul"
@@ -445,24 +630,42 @@ msgstr "Fel vid inläsning av insticksmodul"
 msgid "Error unloading plugin"
 msgstr "Fel vid inaktivering av insticksmodul"
 
-#: ../src/gtd-task-list-view.c:334
+#: ../src/gtd-task-list-view.c:606
+msgid "Removing this task will also remove its subtasks. Remove anyway?"
+msgstr ""
+"Att ta bort denna uppgift kommer också att ta bort dess underuppgifter. Ta "
+"bort i alla fall?"
+
+#: ../src/gtd-task-list-view.c:609
+msgid "Once removed, the tasks cannot be recovered."
+msgstr "Då de väl tagits bort kan uppgifterna inte återfås."
+
+#: ../src/gtd-task-list-view.c:612 ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:391
+msgid "Cancel"
+msgstr "Ångra"
+
+#: ../src/gtd-task-list-view.c:614
+msgid "Remove"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: ../src/gtd-task-list-view.c:663
 #, c-format
 msgid "Task <b>%s</b> removed"
 msgstr "Uppgiften <b>%s</b> togs bort"
 
-#: ../src/gtd-task-list-view.c:365
+#: ../src/gtd-task-list-view.c:693
 msgid "Undo"
 msgstr "Ångra"
 
-#: ../src/gtd-window.c:817
+#: ../src/gtd-window.c:808
 msgid "Loading your task lists…"
 msgstr "Läser in dina uppgiftslistor…"
 
-#: ../src/gtd-window.c:949
+#: ../src/gtd-window.c:934
 msgid "Click a task list to select"
 msgstr "Klicka på en uppgiftslista för att markera"
 
-#: ../src/views/gtd-list-selector-grid-item.c:233
+#: ../src/views/gtd-list-selector-grid-item.c:234
 msgid "No tasks"
 msgstr "Inga uppgifter"
 
@@ -470,20 +673,26 @@ msgstr "Inga uppgifter"
 msgid "Setting new color for task list"
 msgstr "Väljer ny färg för uppgiftslistan"
 
-#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:379
+#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:384
 msgid "Remove the selected task lists?"
 msgstr "Ta bort de markerade uppgiftslistorna?"
 
-#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:382
+#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:387
 msgid "Once removed, the task lists cannot be recovered."
 msgstr "Då de väl tagits bort kan uppgiftslistorna inte återfås."
 
-#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:394
+#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:399
 msgid "Remove task lists"
 msgstr "Ta bort uppgiftslistor"
 
-#~ msgid "Todo"
-#~ msgstr "Uppgifter"
+#~ msgid "Select the default storage location to create task lists:"
+#~ msgstr "Välj standardlagringsplats för att skapa uppgiftslistor:"
+
+#~ msgid "Default storage location"
+#~ msgstr "Standardlagringsplats"
+
+#~ msgid "unscheduled-panel"
+#~ msgstr "unscheduled-panel"
 
 #~ msgid "Skipping already loaded task list "
 #~ msgstr "Hoppar över redan inläst uppgiftslista "


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]