[gnome-calendar] Update Catalan translationcommit 267647f7d7a028790ae2af6ce5c603a690ba1cb6
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sat Mar 4 20:06:03 2017 +0100

    Update Catalan translation

 po/ca.po |   46 ++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 30 insertions(+), 16 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 6ad8b2a..bdf3598 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-calendar master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-22 22:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-04 20:00+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-08-01 07:46+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Language-Team: Softcatalà\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 #: ../data/org.gnome.Calendar.desktop.in.in.h:1
 #: ../data/org.gnome.Calendar.search-provider.ini.in.in.h:1
 #: ../data/ui/quick-add-popover.ui.h:3 ../data/ui/window.ui.h:4
-#: ../src/gcal-application.c:481
+#: ../src/gcal-application.c:474
 msgid "Calendar"
 msgstr "Calendari"
 
@@ -339,8 +339,8 @@ msgstr "No s'han trobat resultats"
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Proveu una cerca diferent"
 
-#: ../data/ui/source-dialog.ui.h:1 ../src/gcal-window.c:1152
-#: ../src/gcal-window.c:1156
+#: ../data/ui/source-dialog.ui.h:1 ../src/gcal-window.c:1153
+#: ../src/gcal-window.c:1157
 msgid "Undo"
 msgstr "Desfés"
 
@@ -439,7 +439,7 @@ msgstr "Contrasenya"
 msgid "Connect"
 msgstr "Connecta"
 
-#: ../data/ui/time-selector.ui.h:1 ../src/views/gcal-week-grid.c:768
+#: ../data/ui/time-selector.ui.h:1 ../src/views/gcal-week-grid.c:772
 #: ../src/views/gcal-week-view.c:304
 msgid "00:00"
 msgstr "00.00"
@@ -448,11 +448,11 @@ msgstr "00.00"
 msgid ":"
 msgstr "."
 
-#: ../data/ui/time-selector.ui.h:3 ../src/views/gcal-week-view.c:443
+#: ../data/ui/time-selector.ui.h:3 ../src/views/gcal-week-view.c:445
 msgid "AM"
 msgstr "A. M."
 
-#: ../data/ui/time-selector.ui.h:4 ../src/views/gcal-week-view.c:443
+#: ../data/ui/time-selector.ui.h:4 ../src/views/gcal-week-view.c:445
 msgid "PM"
 msgstr "P. M."
 
@@ -502,10 +502,20 @@ msgid_plural "Other %d events"
 msgstr[0] "Una altra cita"
 msgstr[1] "Altres %d cites"
 
-#: ../src/views/gcal-week-grid.c:765 ../src/views/gcal-week-view.c:301
+#: ../src/views/gcal-week-grid.c:769 ../src/views/gcal-week-view.c:301
 msgid "00 AM"
 msgstr "00 AM"
 
+#: ../src/views/gcal-week-header.c:870
+#, c-format
+msgid "week %d"
+msgstr "setmana %d"
+
+#: ../src/views/gcal-week-header.c:875
+#, c-format
+msgid "week %d / %d"
+msgstr "setmana %d / %d"
+
 #: ../src/gcal-application.c:102
 msgid "Display version number"
 msgstr "Mostra el número de versió"
@@ -518,21 +528,21 @@ msgstr "Obre el calendari a la data passada"
 msgid "Open calendar showing the passed event"
 msgstr "Obre el calendari i mostra la cita passada"
 
-#: ../src/gcal-application.c:322
+#: ../src/gcal-application.c:315
 msgid "— Calendar management"
 msgstr " - Gestió del calendari"
 
-#: ../src/gcal-application.c:469
+#: ../src/gcal-application.c:462
 #, c-format
 msgid "Copyright © %d The Calendar authors"
 msgstr "Copyright © %d els autors del Calendari"
 
-#: ../src/gcal-application.c:475
+#: ../src/gcal-application.c:468
 #, c-format
 msgid "Copyright © %d–%d The Calendar authors"
 msgstr "Copyright © %d–%d els autors del Calendari"
 
-#: ../src/gcal-application.c:488
+#: ../src/gcal-application.c:481
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Jordi Mas i Hernàndez <jmas softcatala org>, 2013-2016"
 
@@ -577,6 +587,10 @@ msgstr "Cita sense nom"
 msgid "%s (this calendar is read-only)"
 msgstr "%s (aquest calendari és només de lectura)"
 
+#. Translators:
+#. * this is the format string for representing a date consisting of a month name
+#. * and a date of month.
+#.
 #: ../src/gcal-quick-add-popover.c:231 ../src/gcal-quick-add-popover.c:261
 msgctxt "event date format"
 msgid "%B %d"
@@ -597,11 +611,11 @@ msgstr "Cita nova al %s, %s – %s"
 msgid "New Event on %s"
 msgstr "Cita nova al %s"
 
-#: ../src/gcal-search-view.c:353
+#: ../src/gcal-search-view.c:356
 msgid "All day"
 msgstr "Tot el dia"
 
-#: ../src/gcal-search-view.c:502
+#: ../src/gcal-search-view.c:554
 msgid "Use the entry above to search for events."
 msgstr "Useu l'entrada de dalt per cercar cites."
 
@@ -647,11 +661,11 @@ msgstr "%s AM"
 msgid "%s PM"
 msgstr "%s PM"
 
-#: ../src/gcal-window.c:1152
+#: ../src/gcal-window.c:1153
 msgid "Another event deleted"
 msgstr "S'ha suprimit una altra cita"
 
-#: ../src/gcal-window.c:1156
+#: ../src/gcal-window.c:1157
 msgid "Event deleted"
 msgstr "S'ha suprimit la cita"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]