[gnome-keyring/wip/dueno/ssh-agent: 4/17] WIP ssh morecommit 213d123c13fd6bf99cf328e50a2d485aeb8fa08f
Author: Stef Walter <stefw redhat com>
Date:  Fri Aug 29 15:30:18 2014 +0200

  WIP ssh more

 daemon/gkd-pkcs11.c           |  6 +-
 daemon/ssh-agent/Makefile.am       |  46 -----------
 daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-client.h |  22 +++++-
 daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-ops.c   | 120 ++++++++++++++++++-----------
 daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-private.h |  4 +-
 daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.c     |  24 +-----
 daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.h     |  4 -
 7 files changed, 100 insertions(+), 126 deletions(-)
---
diff --git a/daemon/gkd-pkcs11.c b/daemon/gkd-pkcs11.c
index 5f407fa..8821d01 100644
--- a/daemon/gkd-pkcs11.c
+++ b/daemon/gkd-pkcs11.c
@@ -49,7 +49,6 @@ pkcs11_daemon_cleanup (gpointer unused)
 
    g_assert (pkcs11_roof);
 
-    gkd_ssh_agent_uninitialize ();
    gkm_rpc_layer_uninitialize ();
    rv = (pkcs11_roof->C_Finalize) (NULL);
 
@@ -113,10 +112,7 @@ gkd_pkcs11_initialize (void)
 
    egg_cleanup_register (pkcs11_daemon_cleanup, NULL);
 
-    ret = gkd_ssh_agent_initialize (pkcs11_roof) &&
-       gkm_rpc_layer_initialize (pkcs11_roof);
-
-    return ret;
+    return gkm_rpc_layer_initialize (pkcs11_roof);
 }
 
 static void
diff --git a/daemon/ssh-agent/Makefile.am b/daemon/ssh-agent/Makefile.am
index 0cc86c0..014c9c6 100644
--- a/daemon/ssh-agent/Makefile.am
+++ b/daemon/ssh-agent/Makefile.am
@@ -14,49 +14,3 @@ libgkd_ssh_agent_la_SOURCES = \
    daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-proto.c
 libgkd_ssh_agent_la_CFLAGS = \
    $(DAEMON_CFLAGS)
-
-# ------------------------------------------------------------------------------
-# Standalone binary
-
-noinst_PROGRAMS += \
-    gkd-ssh-agent-standalone
-
-gkd_ssh_agent_standalone_SOURCES = \
-    daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-standalone.c
-gkd_ssh_agent_standalone_CFLAGS = \
-    $(DAEMON_CFLAGS)
-gkd_ssh_agent_standalone_LDADD = \
-    libgkd-ssh-agent.la \
-    libegg-buffer.la \
-    libegg-secure.la \
-    libgkm.la \
-    $(DAEMON_LIBS)
-
-# ------------------------------------------------------------------------------
-# Tests
-
-ssh_agent_CFLAGS = \
-    $(GCK_CFLAGS)
-
-ssh_agent_LIBS = \
-    libgkd-ssh-agent.la \
-    libgkm.la \
-    libegg.la \
-    $(GLIB_LIBS) \
-    $(GCK_LIBS)
-    $(GTHREAD_LIBS)
-
-ssh_agent_TESTS = \
-    test-communication \
-    test-keytypes
-
-test_keytypes_SOURCES = daemon/ssh-agent/test-keytypes.c
-test_keytypes_CFLAGS = $(ssh_agent_CFLAGS)
-test_keytypes_LDADD = $(ssh_agent_LIBS)
-
-test_communication_SOURCES = daemon/ssh-agent/test-communication.c
-test_communication_CFLAGS = $(ssh_agent_CFLAGS)
-test_communication_LDADD = $(ssh_agent_LIBS)
-
-check_PROGRAMS += $(ssh_agent_TESTS)
-TESTS += $(ssh_agent_TESTS)
diff --git a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-client.h b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-client.h
index 9feacc0..c3cd135 100644
--- a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-client.h
+++ b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-client.h
@@ -26,6 +26,8 @@
 
 #include <glib-object.h>
 
+#include "egg/egg-buffer.h"
+
 #define GKD_TYPE_SSH_AGENT_CLIENT        (gkm_ssh_agent_client_get_type ())
 #define GKD_SSH_AGENT_CLIENT(obj)        (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST ((obj), 
GKD_TYPE_SSH_AGENT_CLIENT, GkdSshAgentClient))
 #define GKD_SSH_AGENT_CLIENT_CLASS(klass)    (G_TYPE_CHECK_CLASS_CAST ((klass), 
GKD_TYPE_SSH_AGENT_CLIENT, GkdSshAgentClientClass))
@@ -38,9 +40,25 @@ typedef struct _GkdSshAgentClientClass GkdSshAgentClientClass;
 
 GType        gkd_ssh_agent_client_get_type      (void);
 
-GList *       gkd_ssh_agent_client_get_preload_keys  (GkdSshAgentClient *self);
+GkdSshAgentClient * gkd_ssh_agent_client_connect       (void);
+
+gboolean       gkd_ssh_agent_client_call        (GkdSshAgentClient *self,
+                               EggBuffer *req,
+                               EggBuffer *resp);
+
+GList *       gkd_ssh_agent_client_preload_keys    (GkdSshAgentClient *self);
+
+gchar *       gkd_ssh_agent_client_preload_comment   (GkdSshAgentClient *self,
+                                GBytes *key);
+
+GBytes *       gkd_ssh_agent_client_preload_unlock   (GkdSshAgentClient *self,
+                               GBytes *key);
 
-void         gkd_ssh_agent_client_clear_preload    (GkdSshAgentClient *self,
+void         gkd_ssh_agent_client_preload_clear    (GkdSshAgentClient *self,
                                GBytes *key);
 
+void         gkd_ssh_agent_client_preload_clear_all  (GkdSshAgentClient *self);
+
+void         gkd_ssh_agent_client_cleanup       (void);
+
 #endif /* __GKD_SSH_AGENT_CLIENT_H__ */
diff --git a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-ops.c b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-ops.c
index 0912c3b..0f474e6 100644
--- a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-ops.c
+++ b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-ops.c
@@ -45,8 +45,8 @@ op_add_identity (GkdSshAgentCall *call)
 {
    GList *keys;
    gsize offset;
-    gconstpointer data;
-    gsize size;
+    gconstpointer blob;
+    gsize length;
    GList *l;
 
    /*
@@ -59,19 +59,19 @@ op_add_identity (GkdSshAgentCall *call)
     * initial bytes as the public key we've loaded.
     */
 
-    keys = gkd_ssh_agent_client_get_preload_keys (call->agent);
+    keys = gkd_ssh_agent_client_preload_keys (call->agent);
 
    offset = 5;
    for (l = keys; l != NULL; l = g_list_next (l)) {
-        data = g_bytes_get_data (l->data, &size);
-        if (call->req->len >= size + offset &&
-          memcmp (call->req->buf, data, size) == 0) {
-            gkd_ssh_agent_client_clear_preload (call->agent, l->data);
+        blob = g_bytes_get_data (l->data, &length);
+        if (call->req->len >= length + offset &&
+          memcmp (call->req->buf + offset, blob, length) == 0) {
+            gkd_ssh_agent_client_preload_clear (call->agent, l->data);
            break;
-        }:snp
+        }
    }
 
-    g_list_free_full (keys, g_bytes_unref);
+    g_list_free_full (keys, (GDestroyNotify)g_bytes_unref);
 
    return gkd_ssh_agent_relay (call);
 }
@@ -79,6 +79,10 @@ op_add_identity (GkdSshAgentCall *call)
 static GHashTable *
 parse_identities_answer (EggBuffer *resp)
 {
+    GHashTable *answer;
+    const guchar *blob;
+    gchar *comment;
+    gsize length;
    gsize offset = 4;
    guint32 count;
    guchar op;
@@ -91,19 +95,19 @@ parse_identities_answer (EggBuffer *resp)
        return NULL;
    }
 
-    keys = g_hash_table_new_full (g_bytes_hash, g_bytes_equal, g_bytes_unref, g_free);
+    answer = g_hash_table_new_full (g_bytes_hash, g_bytes_equal, (GDestroyNotify)g_bytes_unref, g_free);
 
    for (i = 0; i < count; i++) {
        if (!egg_buffer_get_byte_array (resp, offset, &offset, &blob, &length) ||
          !egg_buffer_get_string (resp, offset, &offset, &comment, g_realloc)) {
            g_warning ("got unparseable response back from ssh-agent when requesting identities");
-            g_hash_table_unref (keys);
+            g_hash_table_unref (answer);
            return NULL;
        }
-        g_hash_table_insert (keys, g_bytes_new (blob, length), comment);
+        g_hash_table_insert (answer, g_bytes_new (blob, length), comment);
    }
 
-    return keys;
+    return answer;
 }
 
 
@@ -111,7 +115,12 @@ static gboolean
 op_request_identities (GkdSshAgentCall *call)
 {
    GHashTable *answer;
+    const guchar *blob;
+    gchar *comment;
+    gsize length;
    guint32 added;
+    GList *keys;
+    GList *l;
 
    if (!gkd_ssh_agent_relay (call))
        return FALSE;
@@ -124,72 +133,91 @@ op_request_identities (GkdSshAgentCall *call)
    added = 0;
 
    /* Add any preloaded keys not already in answer */
-    keys = gkd_ssh_agent_get_preload_keys (call->agent);
+    keys = gkd_ssh_agent_client_preload_keys (call->agent);
    for (l = keys; l != NULL; l = g_list_next (l)) {
        if (g_hash_table_lookup (answer, l->data))
            continue;
        blob = g_bytes_get_data (l->data, &length);
        egg_buffer_add_byte_array (call->resp, blob, length);
-        comment = gkd_ssh_agent_get_preload_comment (l->data);
-        egg_buffer_add_string (comment ? comment : "");
+        comment = gkd_ssh_agent_client_preload_comment (call->agent, l->data);
+        egg_buffer_add_string (call->resp, comment ? comment : "");
+        g_free (comment);
        added++;
    }
 
-    g_list_free_full (keys, g_bytes_unref);
+    g_list_free_full (keys, (GDestroyNotify)g_bytes_unref);
 
    /* Set the correct amount of keys including the ones we added */
-    egg_buffer_set_uint32 (call->resp, 5, added + g_hash_table_get_size (answer));
+    egg_buffer_set_uint32 (call->resp, 5, added + g_hash_table_size (answer));
    g_hash_table_unref (answer);
 
    return TRUE;
 }
 
+static void
+preload_key_if_necessary (GkdSshAgentClient *agent,
+             GBytes *key)
+{
+    EggBuffer buf;
+    const guchar *blob;
+    gchar *comment;
+    gsize length;
+    GBytes *priv;
+    guchar code;
+
+    priv = gkd_ssh_agent_client_preload_unlock (agent, key);
+    if (!priv)
+        return;
+
+    egg_buffer_init_full (&buf, 128, egg_secure_realloc);
+    egg_buffer_add_uint32 (&buf, 0); /* length */
+    egg_buffer_add_byte (&buf, GKD_SSH_OP_ADD_IDENTITY);
+    blob = g_bytes_get_data (priv, &length);
+    egg_buffer_add_byte_array (&buf, blob, length);
+
+    if (gkd_ssh_agent_client_call (agent, &buf, &buf)) {
+        if (!egg_buffer_get_byte (&buf, 4, NULL, &code) || code != GKD_SSH_RES_SUCCESS) {
+            comment = gkd_ssh_agent_client_preload_comment (agent, key);
+            g_warning ("couldn't add private key '%s' to ssh-agent", comment);
+            g_free (comment);
+        }
+    }
+
+    gkd_ssh_agent_client_preload_clear (agent, key);
+}
+
 static gboolean
 op_sign_request (GkdSshAgentCall *call)
 {
-    EggBuffer buf;
+    const guchar *blob;
+    gsize length;
    gsize offset = 5;
    GBytes *key;
 
    /* If parsing the request fails, just pass through */
-    if (!egg_buffer_get_byte_array (call->resp, offset, &offset, &blob, &length)) {
+    if (egg_buffer_get_byte_array (call->resp, offset, &offset, &blob, &length)) {
+        key = g_bytes_new (blob, length);
+        preload_key_if_necessary (call->agent, key);
+        g_bytes_unref (key);
+    } else {
        g_warning ("got unparseable sign request for ssh-agent");
-        return gkd_ssh_agent_relay (call);
-    }
-
-    key = g_bytes_new (blob, length);
-    priv = gkd_ssh_agent_get_preload_private (call->agent, key);
-
-    if (priv) {
-        egg_buffer_init_full (&buf, xxxx);
-        egg_buffer_add_uint32 (&buf, 0); /* length */
-        egg_buffer_add_byte (&buf, GKR_ ADD_IDENTITY);
-        blob = g_bytes_get_data (&buf, priv, &length);
-        egg_buffer_add_byte_array (&buf, blob, length);
-
-        xxxx gkd_ssh_agent_call (call->agent, buf);
-
-        egg_buffer_get_byte (call->resp, what's the right code GKD_SSH_RES_FAILURE);
-
-        gkd_ssh_agent_clear ();
-
-        xxxx parse xxxx;
    }
 
-    xxxx separate function xxxx
-out:
-    if (key)
-        g_bytes_unref (key);
    return gkd_ssh_agent_relay (call);
 }
 
 static gboolean
 op_remove_identity (GkdSshAgentCall *call)
 {
+    const guchar *blob;
+    gsize length;
+    gsize offset = 5;
+    GBytes *key;
+
    /* If parsing the request fails, just pass through */
    if (egg_buffer_get_byte_array (call->resp, offset, &offset, &blob, &length)) {
        key = g_bytes_new (blob, length);
-        gkd_ssh_agent_clear_preload (call->agent, key);
+        gkd_ssh_agent_client_preload_clear (call->agent, key);
        g_bytes_unref (key);
    } else {
        g_warning ("got unparseable remove request for ssh-agent");
@@ -202,7 +230,7 @@ op_remove_identity (GkdSshAgentCall *call)
 static gboolean
 op_remove_all_identities (GkdSshAgentCall *call)
 {
-    gkd_ssh_agent_clear_all (call->agent);
+    gkd_ssh_agent_client_preload_clear_all (call->agent);
    return gkd_ssh_agent_relay (call);
 }
 
diff --git a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-private.h b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-private.h
index 4a3c63a..d6c79cd 100644
--- a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-private.h
+++ b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent-private.h
@@ -97,8 +97,6 @@ gboolean       gkd_ssh_agent_read_packet           (gint fd,
 gboolean       gkd_ssh_agent_write_packet          (gint fd,
                                   EggBuffer *buffer);
 
-gboolean       gkd_ssh_agent_proto_write_signature_ecdsa   (EggBuffer *resp,
-                                   CK_BYTE_PTR signature,
-                                   CK_ULONG n_signature);
+gboolean       gkd_ssh_agent_relay              (GkdSshAgentCall *call);
 
 #endif /*GKDSSHPRIVATE_H_*/
diff --git a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.c b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.c
index 354b3ca..50f5664 100644
--- a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.c
+++ b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.c
@@ -44,9 +44,6 @@
 typedef int socklen_t;
 #endif
 
-/* The loaded PKCS#11 modules */
-static GList *pkcs11_modules = NULL;
-
 EGG_SECURE_DECLARE (ssh_agent);
 
 static gboolean
@@ -140,8 +137,7 @@ gkd_ssh_agent_write_packet (gint fd,
 static gpointer
 run_client_thread (gpointer data)
 {
-    gint *socket = xxxx;
-    gint *agent = xxxx;
+    gint *socket = data;
    GkdSshAgentCall call;
    GkdSshAgentOperation func;
    EggBuffer req;
@@ -164,7 +160,7 @@ run_client_thread (gpointer data)
    for (;;) {
 
        /* 1. Read in the request */
-        if (!gkd_ssh_agent_read_packet (call.sock, &call.req))
+        if (!gkd_ssh_agent_read_packet (call.sock, call.req))
            break;
 
        /* 2. Now decode the operation */
@@ -203,7 +199,6 @@ out:
 typedef struct _Client {
    GThread *thread;
    gint sock;
-    gint agent;
 } Client;
 
 /* Each client thread in this list */
@@ -221,7 +216,6 @@ gkd_ssh_agent_accept (void)
    Client *client;
    struct sockaddr_un addr;
    socklen_t addrlen;
-    GError *error = NULL;
    GList *l;
    int new_fd;
 
@@ -245,16 +239,8 @@ gkd_ssh_agent_accept (void)
        return;
    }
 
-    real_agent = gkd_ssh_agent_process_connect ();
-    if (real_agent < 0) {
-        /* Warning already printed */
-        close (new_fd);
-        return;
-    }
-
    client = g_slice_new0 (Client);
    client->sock = new_fd;
-    client->agent = real_agent;
 
    /* And create a new thread/process */
    client->thread = g_thread_new ("ssh-agent", run_client_thread, &client->sock);
@@ -278,10 +264,8 @@ gkd_ssh_agent_shutdown (void)
        client = l->data;
 
        /* Forcibly shutdown the connection */
-        if (client->sock != -1) {
+        if (client->sock != -1)
            shutdown (client->sock, SHUT_RDWR);
-            shutdown (client->agent, SHUT_RDWR);
-        }
        g_thread_join (client->thread);
 
        /* This is always closed by client thread */
@@ -292,7 +276,7 @@ gkd_ssh_agent_shutdown (void)
    g_list_free (socket_clients);
    socket_clients = NULL;
 
-    gkd_ssh_agent_process_cleanup ();
+    gkd_ssh_agent_client_cleanup ();
 }
 
 int
diff --git a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.h b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.h
index 03427d2..781ab45 100644
--- a/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.h
+++ b/daemon/ssh-agent/gkd-ssh-agent.h
@@ -33,8 +33,4 @@ void       gkd_ssh_agent_accept         (void);
 
 void       gkd_ssh_agent_shutdown        (void);
 
-gboolean     gkd_ssh_agent_initialize       (CK_FUNCTION_LIST_PTR funcs);
-
-void       gkd_ssh_agent_uninitialize      (void);
-
 #endif /* GKDSSHAGENT_H_ */


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]