[gtk+/wip/baedert/gl: 58/94] gl renderer: Fix debugging outputcommit cd8a33f5b7a2e2b90910d5441b43206d28a1a7f1
Author: Timm Bäder <mail baedert org>
Date:  Fri Dec 1 12:29:27 2017 +0100

  gl renderer: Fix debugging output

 gsk/gl/gskglrenderer.c |  10 +++++++---
 1 files changed, 7 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/gsk/gl/gskglrenderer.c b/gsk/gl/gskglrenderer.c
index 063dcbc..290f130 100644
--- a/gsk/gl/gskglrenderer.c
+++ b/gsk/gl/gskglrenderer.c
@@ -1498,7 +1498,7 @@ gsk_gl_renderer_render_ops (GskGLRenderer *self,
     case OP_CHANGE_PROGRAM:
      program = op->program;
      glUseProgram (op->program->id);
-     OP_PRINT (" -> Program: %d(%s)", op->program->index, op->program->name);
+     OP_PRINT (" -> Program: %d", op->program->index);
      break;
 
     case OP_CHANGE_RENDER_TARGET:
@@ -1596,12 +1596,14 @@ gsk_gl_renderer_render_ops (GskGLRenderer *self,
      break;
 
    case OP_CHANGE_BLUR:
+     OP_PRINT (" -> Blur");
      g_assert (program == &self->blur_program);
      glUniform1f (program->blur.blur_radius_location, op->blur.radius);
      glUniform2f (program->blur.blur_size_location, op->blur.size.width, op->blur.size.height);
      break;
 
    case OP_CHANGE_INSET_SHADOW:
+     OP_PRINT (" -> inset shadow");
      g_assert (program == &self->inset_shadow_program);
      glUniform4fv (program->inset_shadow.color_location, 1, op->inset_shadow.color);
      glUniform2fv (program->inset_shadow.offset_location, 1, op->inset_shadow.offset);
@@ -1612,6 +1614,7 @@ gsk_gl_renderer_render_ops (GskGLRenderer *self,
      break;
 
    case OP_CHANGE_OUTSET_SHADOW:
+     OP_PRINT (" -> outset shadow");
      g_assert (program == &self->outset_shadow_program);
      glUniform4fv (program->outset_shadow.color_location, 1, op->outset_shadow.color);
      glUniform2fv (program->outset_shadow.offset_location, 1, op->outset_shadow.offset);
@@ -1622,13 +1625,14 @@ gsk_gl_renderer_render_ops (GskGLRenderer *self,
      break;
 
     case OP_CHANGE_BORDER:
+     OP_PRINT (" -> Border");
      g_assert (program == &self->border_program);
      glUniform4fv (program->border.widths_location, 1, op->border.widths);
      break;
 
     case OP_DRAW:
-     OP_PRINT (" -> draw %ld, size %ld and program %s\n",
-          op->draw.vao_offset, op->draw.vao_size, program->name);
+     OP_PRINT (" -> draw %ld, size %ld and program %d\n",
+          op->draw.vao_offset, op->draw.vao_size, program->index);
      glDrawArrays (GL_TRIANGLES, op->draw.vao_offset, op->draw.vao_size);
      break;
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]