[evolution-mapi] Update Polish translationcommit bdea0d9170038c9e302b5234a4a4fec017d05be0
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Dec 10 16:05:24 2017 +0100

    Update Polish translation

 po/pl.po |  150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 83 insertions(+), 67 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index caf215d..12326c8 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-mapi\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-11 15:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-11 15:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-12-10 16:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-10 16:04+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -21,18 +21,19 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: ../evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:1
+#: ../org.gnome.Evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "Exchange MAPI"
 msgstr "Exchange MAPI"
 
-#: ../evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:2 ../src/camel/camel-mapi-provider.c:72
+#: ../org.gnome.Evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:2
+#: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:72
 msgid "For accessing Microsoft Exchange 2007/OpenChange servers via MAPI"
 msgstr ""
 "Dostęp do serwerów Microsoft Exchange 2007/OpenChange przez protokół MAPI"
 
 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:92
 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:100
-#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1859 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1942
+#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1859 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1943
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
@@ -146,19 +147,19 @@ msgstr "Nie można pobrać wiadomości: %s"
 msgid "Could not get message"
 msgstr "Nie można pobrać wiadomości"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1919
+#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1920
 msgid "Receive quota"
 msgstr "Odbierz przydział"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1925
+#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1926
 msgid "Send quota"
 msgstr "Wyślij przydział"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1947
+#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1948
 msgid "No quota information available"
 msgstr "Brak dostępnych informacji o przydziale"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2054
+#: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2055
 #, c-format
 msgid "Could not load summary for %s"
 msgstr "Nie można wczytać podsumowania dla %s"
@@ -220,118 +221,118 @@ msgstr "Ta opcja umożliwia połączenie z serwerem za pomocą klucza Kerberos.
 msgid "Cannot find folder in a local cache"
 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu w lokalnej pamięci podręcznej"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:490 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1178
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:489 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1182
 msgid "Folder list is not available in offline mode"
 msgstr "Lista katalogów nie jest dostępna w trybie offline"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:872
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:879
 msgid "No public folder found"
 msgstr "Nie odnaleziono publicznego katalogu"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:872
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:879
 msgid "No folder found"
 msgstr "Nie odnaleziono katalogu"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1200 ../src/camel/camel-mapi-store.c:2170
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1204 ../src/camel/camel-mapi-store.c:2272
 #, c-format
 msgid "Connecting to “%s”"
 msgstr "Łączenie z „%s”"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1259
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1263
 msgid "Cannot create MAPI folders in offline mode"
 msgstr "Nie można utworzyć katalogów MAPI w trybie offline"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1266
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1270
 #, c-format
 msgid "Cannot create new folder “%s”"
 msgstr "Nie można utworzyć nowego katalogu „%s”"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1275
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1279
 #, c-format
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1285
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1289
 msgid "MAPI folders can be created only within mailbox of the logged in user"
 msgstr ""
 "Katalogi MAPI mogą być tworzone tylko w skrzynce pocztowej zalogowanego "
 "użytkownika"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1298 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1411
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1302 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1415
 #, c-format
 msgid "Cannot find folder “%s”"
 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu „%s”"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1353
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1357
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder “%s”: %s"
 msgstr "Nie można utworzyć katalogu „%s”: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1359
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1363
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder “%s”"
 msgstr "Nie można utworzyć katalogu „%s”"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1389 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1401
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1393 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1405
 msgid "Cannot delete MAPI folders in offline mode"
 msgstr "Nie można usunąć katalogów MAPI w trybie offline"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1457
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1461
 #, c-format
 msgid "Cannot remove folder “%s”: %s"
 msgstr "Nie można usunąć katalogu „%s”: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1465
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1469
 #, c-format
 msgid "Cannot remove folder “%s”"
 msgstr "Nie można usunąć katalogu „%s”"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1495 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1510
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1499 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1514
 msgid "Cannot rename MAPI folders in offline mode"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy katalogów MAPI w trybie offline"
 
 #. Translators: “%s” is current name of the folder
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1521
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1525
 #, c-format
 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s”. Folder does not exist"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy katalogu MAPI „%s”. Katalog nie istnieje"
 
 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder  and
 #. new name of the folder.
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1532
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1536
 #, c-format
 msgid "Cannot rename MAPI default folder “%s” to “%s”"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy domyślnego katalogu MAPI „%s” na „%s”"
 
 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1558 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1601
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1681
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1562 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1605
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1685
 #, c-format
 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy katalogu MAPI z „%s” na „%s”"
 
 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 #. The last “%s” is a detailed error message.
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1593 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1674
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1597 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1678
 #, c-format
 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”: %s"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy katalogu MAPI z „%s” na „%s”: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1771
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1775
 msgid "Cannot subscribe MAPI folders in offline mode"
 msgstr "Nie można subskrybować katalogów MAPI w trybie offline"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1788
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1792
 #, c-format
 msgid "Folder “%s” not found"
 msgstr "Nie odnaleziono katalogu „%s”"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1906
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1917
 msgid "Cannot unsubscribe MAPI folders in offline mode"
 msgstr "Nie można usunąć subskrypcji katalogów MAPI w trybie offline"
 
 #. Translators: The %s is replaced with a server's host name
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2117 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:194
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2219 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:194
 #, c-format
 msgid "Exchange MAPI server %s"
 msgstr "Serwer Exchange MAPI %s"
@@ -339,23 +340,23 @@ msgstr "Serwer Exchange MAPI %s"
 #. To translators : Example string : Exchange MAPI service for
 #. _username_ on _server host name__
 #. Translators: The first %s is replaced with a user name, the second with a server's host name
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2121 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:197
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2223 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:197
 #, c-format
 msgid "Exchange MAPI service for %s on %s"
 msgstr "Usługa Exchange MAPI dla %s na serwerze %s"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2152
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2254
 msgid "Cannot connect to MAPI store in offline mode"
 msgstr "Nie można połączyć z przechowalnią MAPI w trybie offline"
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2205
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2307
 #, c-format
 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received or sent."
 msgstr ""
 "Skrzynka pocztowa „%s” jest pełna. Żadne nowe wiadomości nie zostaną pobrane "
 "ani wysłane."
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2207
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2309
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox “%s” is near its size limit, message send will be disabled soon."
@@ -363,21 +364,32 @@ msgstr ""
 "Skrzynka pocztowa „%s” jest blisko ograniczenia rozmiaru. Wysyłanie "
 "wiadomości zostanie niedługo wyłączone."
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2211
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2313
 #, c-format
 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received."
 msgstr ""
 "Skrzynka pocztowa „%s” jest pełna. Żadne nowe wiadomości nie zostaną pobrane."
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2213
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2315
 #, c-format
 msgid "Mailbox “%s” is near its size limit."
 msgstr "Skrzynka pocztowa „%s” jest blisko ograniczenia rozmiaru."
 
-#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2634
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2733
+#, c-format
+msgid "Cannot add folder “%s”, failed to add to store’s summary"
+msgstr ""
+"Nie można dodać katalogu „%s”, dodanie do podsumowania przechowalni się nie "
+"powiodło"
+
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3020
 msgid "Authentication password not available"
 msgstr "Hasło uwierzytelniania jest niedostępne"
 
+#: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3056 ../src/camel/camel-mapi-store.c:3453
+msgid "Updating foreign folders"
+msgstr "Aktualizowanie obcych katalogów"
+
 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:145
 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:167
 #, c-format
@@ -493,7 +505,7 @@ msgid "_Realm name:"
 msgstr "Nazwa _obszaru:"
 
 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:189
-#: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:250
+#: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:252
 msgid "MAPI Settings"
 msgstr "Ustawienia MAPI"
 
@@ -684,7 +696,7 @@ msgid "Edit MAPI folder permissions..."
 msgstr "Modyfikuj uprawnienia katalogu MAPI…"
 
 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:962
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:624
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:637
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
@@ -835,7 +847,7 @@ msgstr "Wybierz użytkownika MAPI…"
 msgid "_Search:"
 msgstr "Wy_szukiwanie:"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:87
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:89
 #, c-format
 msgid "Cannot add folder, folder already exists as “%s”"
 msgstr "Nie można dodać katalogu. Katalog już istnieje jako „%s”"
@@ -843,20 +855,20 @@ msgstr "Nie można dodać katalogu. Katalog już istnieje jako „%s”"
 #. Translators: The '%s' is replaced with user name, to whom the foreign mailbox belongs.
 #. Example result: "Mailbox — John Smith"
 #.
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:112
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:114
 #, c-format
 msgctxt "ForeignFolder"
 msgid "Mailbox — %s"
 msgstr "Skrzynka pocztowa — %s"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:141
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:144
 #, c-format
 msgid "Cannot add folder, failed to add to store’s summary"
 msgstr ""
 "Nie można dodać katalogu, dodanie do podsumowania przechowalni się nie "
 "powiodło"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:327
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:336
 #, c-format
 msgid ""
 "Folder “%s” not found. Either it does not exist or you do not have "
@@ -865,7 +877,7 @@ msgstr ""
 "Nie odnaleziono katalogu „%s”. Nie istnieje lub brak uprawnień do jego "
 "dostępu."
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:362
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:371
 msgid "Cannot add folder, cannot determine folder’s type"
 msgstr "Nie można dodać katalogu, nie można ustalić jego typu"
 
@@ -874,63 +886,67 @@ msgstr "Nie można dodać katalogu, nie można ustalić jego typu"
 #. the second '%s' is replaced with folder name.
 #. Example result: "John Smith — Calendar"
 #.
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:403
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:412
 #, c-format
 msgctxt "ForeignFolder"
 msgid "%s — %s"
 msgstr "%s — %s"
 
 #. convert well-known names to their non-localized form
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:500
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:702
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:512
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:715
 msgid "Inbox"
 msgstr "Odebrane"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:502
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:703
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:514
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:716
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:504
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:704
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:516
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:717
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendarz"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:506
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:705
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:518
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:718
 msgid "Memos"
 msgstr "Notatki"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:508
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:706
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:520
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:719
 msgid "Tasks"
 msgstr "Zadania"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:521
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:534
 #, c-format
 msgid "Testing availability of folder “%s” of user “%s”, please wait..."
 msgstr "Testowanie dostępności katalogu „%s” użytkownika „%s”, proszę czekać…"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:603
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:616
 msgid "Subscribe to folder of other MAPI user..."
 msgstr "Subskrybuj katalog innego użytkownika MAPI…"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:652
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:665
 msgid "User"
 msgstr "Użytkownik"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:659
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:672
 msgid "_User:"
 msgstr "_Użytkownik:"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:672
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:685
 msgid "C_hoose..."
 msgstr "_Wybierz…"
 
-#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:687
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:700
 msgid "_Folder name:"
 msgstr "Nazwa _katalogu:"
 
+#: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:728
+msgid "Include _subfolders"
+msgstr "_Dołączenie podkatalogów"
+
 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2060
 msgctxt "MeetingResp"
@@ -1060,16 +1076,16 @@ msgstr ""
 "Wyniki wyszukiwania przekraczają dozwolone ograniczenie rozmiaru. Proszę "
 "użyć bardziej konkretnego terminu wyszukiwania"
 
-#: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6556
+#: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6577
 msgid "All Public Folders"
 msgstr "Wszystkie katalogi publiczne"
 
-#: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6823
+#: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6885
 #, c-format
 msgid "User name “%s” is ambiguous"
 msgstr "Nazwa użytkownika „%s” jest niejednoznaczna"
 
-#: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6826
+#: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6888
 #, c-format
 msgid "User name “%s” not found"
 msgstr "Nie odnaleziono nazwy użytkownika „%s”"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]