[gtk+/wip/baedert/gl: 80/96] gl renderer: Add more detailed render op outputcommit 97192cfe32c95d886b4a3231737e765b79b8019c
Author: Timm Bäder <mail baedert org>
Date:  Sun Dec 3 09:04:07 2017 +0100

  gl renderer: Add more detailed render op output

 gsk/gl/gskglrenderer.c |  36 +++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 files changed, 33 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/gsk/gl/gskglrenderer.c b/gsk/gl/gskglrenderer.c
index 6e9ad71..21a3390 100644
--- a/gsk/gl/gskglrenderer.c
+++ b/gsk/gl/gskglrenderer.c
@@ -1553,7 +1553,17 @@ gsk_gl_renderer_render_ops (GskGLRenderer *self,
      break;
 
     case OP_CHANGE_CLIP:
-     OP_PRINT (" -> Clip");
+     OP_PRINT (" -> Clip (%f, %f, %f, %f) (%f, %f, %f, %f), (%f, %f, %f, %f)",
+          op->clip.bounds.origin.x, op->clip.bounds.origin.y,
+          op->clip.bounds.size.width, op->clip.bounds.size.height,
+          MAX (op->clip.corner[0].width, 1),
+          MAX (op->clip.corner[1].width, 1),
+          MAX (op->clip.corner[2].width, 1),
+          MAX (op->clip.corner[3].width, 1),
+          MAX (op->clip.corner[0].height, 1),
+          MAX (op->clip.corner[1].height, 1),
+          MAX (op->clip.corner[2].height, 1),
+          MAX (op->clip.corner[3].height, 1));
      glUniform4f (program->clip_location,
            op->clip.bounds.origin.x, op->clip.bounds.origin.y,
            op->clip.bounds.size.width, op->clip.bounds.size.height);
@@ -1604,7 +1614,26 @@ gsk_gl_renderer_render_ops (GskGLRenderer *self,
      break;
 
    case OP_CHANGE_INSET_SHADOW:
-     OP_PRINT (" -> inset shadow");
+     OP_PRINT (" -> inset shadow. Color: (%f, %f, %f, %f), Offset: (%f, %f), Spread: %f, Outline: (%f, 
%f, %f, %f) Corner widths: (%f, %f, %f, %f), Corner Heights: (%f, %f, %f, %f)",
+          op->inset_shadow.color[0],
+          op->inset_shadow.color[1],
+          op->inset_shadow.color[2],
+          op->inset_shadow.color[3],
+          op->inset_shadow.offset[0],
+          op->inset_shadow.offset[1],
+          op->inset_shadow.spread,
+          op->inset_shadow.outline[0],
+          op->inset_shadow.outline[1],
+          op->inset_shadow.outline[2],
+          op->inset_shadow.outline[3],
+          op->inset_shadow.corner_widths[0],
+          op->inset_shadow.corner_widths[1],
+          op->inset_shadow.corner_widths[2],
+          op->inset_shadow.corner_widths[3],
+          op->inset_shadow.corner_heights[0],
+          op->inset_shadow.corner_heights[1],
+          op->inset_shadow.corner_heights[2],
+          op->inset_shadow.corner_heights[3]);
      g_assert (program == &self->inset_shadow_program);
      glUniform4fv (program->inset_shadow.color_location, 1, op->inset_shadow.color);
      glUniform2fv (program->inset_shadow.offset_location, 1, op->inset_shadow.offset);
@@ -1626,7 +1655,8 @@ gsk_gl_renderer_render_ops (GskGLRenderer *self,
      break;
 
     case OP_CHANGE_BORDER:
-     OP_PRINT (" -> Border");
+     OP_PRINT (" -> Border (%f, %f, %f, %f)",
+          op->border.widths[0], op->border.widths[1], op->border.widths[2], op->border.widths[3]);
      g_assert (program == &self->border_program);
      glUniform4fv (program->border.widths_location, 1, op->border.widths);
      break;


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]