[epiphany/gnome-3-26] Update Swedish translationcommit 472969e4db3f26e866672da4b71636638fe710d6
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Mon Dec 4 20:42:46 2017 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po |  207 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 110 insertions(+), 97 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index e8715c6..02ddc78 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-11-01 19:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-03 01:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-11-30 15:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-04 21:41+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -1640,6 +1640,13 @@ msgstr "Kunde inte visa hjälp: %s"
 msgid "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany";
 msgstr "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany&amp;kl=se-sv&amp;kad=sv_SE";
 
+#. Translators: First %s is the name of the user currently logged in on the
+#. * machine. The second %s is the machine's name.
+#: lib/ephy-sync-utils.c:326
+#, c-format
+msgid "%s’s GNOME Web on %s"
+msgstr "GNOME Webb för %s på %s"
+
 #. Translators: "friendly time" string for the current day, strftime format. like "Today 12∶34 am"
 #: lib/ephy-time-helpers.c:226
 msgid "Today %I∶%M %p"
@@ -1737,20 +1744,20 @@ msgstr "Lösenord för %s i ett formulär på %s"
 msgid "Password in a form in %s"
 msgstr "Lösenord i ett formulär på %s"
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:786
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:785
 msgid "Failed to obtain storage credentials."
 msgstr "Misslyckades med att erhålla lagringsuppgifter."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:787 lib/sync/ephy-sync-service.c:902
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1485
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:786 lib/sync/ephy-sync-service.c:901
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1491
 msgid "Please visit Preferences and sign in again to continue syncing."
 msgstr "Besök Inställningar och logga in igen för att fortsätta synkronisera."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:892
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:891
 msgid "The password of your Firefox account seems to have been changed."
 msgstr "Lösenordet för ditt Firefox-konto verkar ha ändrats."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:893
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:892
 msgid ""
 "Please visit Preferences and sign in with the new password to continue "
 "syncing."
@@ -1758,60 +1765,64 @@ msgstr ""
 "Besök Inställningar och logga in med det nya lösenordet för att fortsätta "
 "synkronisera."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:901
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:900
 msgid "Failed to obtain signed certificate."
 msgstr "Misslyckades med att erhålla signerat certifikat."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1451 lib/sync/ephy-sync-service.c:1456
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1457 lib/sync/ephy-sync-service.c:1462
 msgid "Could not find the sync secrets for the current sync user."
 msgstr ""
 "Kunde inte hitta synkroniseringshemligheterna för den aktuella "
 "synkroniseringsanvändaren."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1463 lib/sync/ephy-sync-service.c:1471
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1469 lib/sync/ephy-sync-service.c:1477
 msgid "The sync secrets for the current sync user are invalid."
 msgstr ""
 "Synkroniseringshemligheterna för aktuell synkroniseringsanvändare är "
 "ogiltiga."
 
 #. Translators: %s is the email of the user.
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1579
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1585
 #, c-format
 msgid "The sync secrets of %s"
 msgstr "Synkroniseringshemligheterna för %s"
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1722
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1611
+msgid "Failed to upload client record."
+msgstr "Misslyckades med att sända klientpost."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1801
 msgid "Failed to upload crypto/keys record."
 msgstr "Misslyckades med att sända crypto/keys-post."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1829
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1908
 msgid "Failed to retrieve crypto keys."
 msgstr "Misslyckades med att erhålla kryptonycklar."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1880
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1959
 msgid "Failed to upload meta/global record."
 msgstr "Misslyckades med att sända meta/global-post."
 
 #. Translators: the %d is the storage version, the \n is a newline character.
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1996
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2076
 #, c-format
 msgid ""
 "Your Firefox Account uses storage version %d. Web only supports version %d."
 msgstr ""
 "Ditt Firefox-konto använder lagringsversion %d. Webb stöder bara version %d."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2007
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2087
 msgid "Failed to verify storage version."
 msgstr "Misslyckades med att erhålla lagringsversion."
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2048 lib/sync/ephy-sync-service.c:2126
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2143
+msgid "Failed to upload device info"
+msgstr "Misslyckades med att sända enhetsinformation"
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2216 lib/sync/ephy-sync-service.c:2294
 msgid "Failed to retrieve the Sync Key"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla synkroniseringsnyckeln"
 
-#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2260
-msgid "Failed to register device."
-msgstr "Misslyckades med att registrera enhet."
-
 #: lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:102
 msgid "The certificate does not match this website"
 msgstr "Certifikatet överensstämmer inte med webbplatsen"
@@ -1861,68 +1872,68 @@ msgstr ""
 "Detta certifikat är giltigt. Men resurser på denna sida skickades på ett "
 "osäkert sätt."
 
-#: lib/widgets/ephy-downloads-popover.c:225
+#: lib/widgets/ephy-downloads-popover.c:246
 msgid "_Clear All"
 msgstr "_Töm allt"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:79
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:80
 #, c-format
 msgid "%d second left"
 msgid_plural "%d seconds left"
 msgstr[0] "%d sekund kvar"
 msgstr[1] "%d sekunder kvar"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:83
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:84
 #, c-format
 msgid "%d minute left"
 msgid_plural "%d minutes left"
 msgstr[0] "%d minut kvar"
 msgstr[1] "%d minuter kvar"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:87
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:88
 #, c-format
 msgid "%d hour left"
 msgid_plural "%d hours left"
 msgstr[0] "%d timme kvar"
 msgstr[1] "%d timmar kvar"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:91
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:92
 #, c-format
 msgid "%d day left"
 msgid_plural "%d days left"
 msgstr[0] "%d dag kvar"
 msgstr[1] "%d dagar kvar"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:95
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:96
 #, c-format
 msgid "%d week left"
 msgid_plural "%d weeks left"
 msgstr[0] "%d vecka kvar"
 msgstr[1] "%d veckor kvar"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:99
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:100
 #, c-format
 msgid "%d month left"
 msgid_plural "%d months left"
 msgstr[0] "%d månad kvar"
 msgstr[1] "%d månader kvar"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:222
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:406
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:223
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:407
 msgid "Finished"
 msgstr "Färdig"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:239
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:402
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:240
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:403
 #, c-format
 msgid "Error downloading: %s"
 msgstr "Fel vid hämtning: %s"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:266
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:267
 msgid "Cancelling…"
 msgstr "Avbryter…"
 
-#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:408
+#: lib/widgets/ephy-download-widget.c:409
 msgid "Starting…"
 msgstr "Startar…"
 
@@ -2383,16 +2394,12 @@ msgid "Last synchronized: %s"
 msgstr "Senaste synkronisering: %s"
 
 #. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
-#: src/prefs-dialog.c:283 src/prefs-dialog.c:1849
+#: src/prefs-dialog.c:283 src/prefs-dialog.c:1851
 #, c-format
 msgid "Logged in as %s"
 msgstr "Inloggad som %s"
 
-#: src/prefs-dialog.c:510
-msgid "Please don’t leave this page until you have completed the verification."
-msgstr "Lämna inte denna sida förrän du har slutfört verifieringen."
-
-#: src/prefs-dialog.c:527
+#: src/prefs-dialog.c:523
 msgid "Something went wrong, please try again later."
 msgstr "Något gick fel, försök igen senare."
 
@@ -2400,7 +2407,7 @@ msgstr "Något gick fel, försök igen senare."
 #. * second %s is the locale name. Example:
 #. * "French (France)"
 #.
-#: src/prefs-dialog.c:991 src/prefs-dialog.c:995
+#: src/prefs-dialog.c:993 src/prefs-dialog.c:997
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "%s (%s)"
@@ -2409,28 +2416,28 @@ msgstr "%s (%s)"
 #. Translators: this refers to a user-define language code
 #. * (one which isn't in our built-in list).
 #.
-#: src/prefs-dialog.c:1002
+#: src/prefs-dialog.c:1004
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "User defined (%s)"
 msgstr "Användardefinierat (%s)"
 
-#: src/prefs-dialog.c:1024
+#: src/prefs-dialog.c:1026
 #, c-format
 msgid "System language (%s)"
 msgid_plural "System languages (%s)"
 msgstr[0] "Systemspråk (%s)"
 msgstr[1] "Systemspråk (%s)"
 
-#: src/prefs-dialog.c:1267 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:768
+#: src/prefs-dialog.c:1269 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:768
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
-#: src/prefs-dialog.c:1345
+#: src/prefs-dialog.c:1347
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Välj en katalog"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:94
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:95
 msgid ""
 "Web 3.6 deprecated this directory and tried migrating this configuration to "
 "~/.config/epiphany"
@@ -2438,27 +2445,27 @@ msgstr ""
 "Webb 3.6 fasade ut denna katalog och försökte migrera denna inställning till "
 "~/.config/epiphany"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:937
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:938
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Sök på nätet"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1347
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1397
 msgid "Executes only the n-th migration step"
 msgstr "Utför bara det n:te migrationssteget"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1349
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1399
 msgid "Specifies the required version for the migrator"
 msgstr "Anger versionen som krävs för migrationsverktyget"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1351
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1401
 msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
 msgstr "Anger profilen där migrationsverktyget ska köra"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1371
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1421
 msgid "Web profile migrator"
 msgstr "Migrationsverktyg för webbprofiler"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1372
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1422
 msgid "Web profile migrator options"
 msgstr "Alternativ för migrationsverktyget för webbprofiler"
 
@@ -3107,210 +3114,205 @@ msgstr "Spara sida"
 
 #: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:47
 msgctxt "shortcut window"
-msgid "Save page as web app"
-msgstr "Spara sida som webbapplikation"
-
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:54
-msgctxt "shortcut window"
 msgid "Print page"
 msgstr "Skriv ut sida"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:61
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:54
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Quit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:68
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:61
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Help"
 msgstr "Hjälp"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:75
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:68
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Genvägar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:86
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:79
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigering"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:90
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:83
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to homepage"
 msgstr "Gå till din startsida"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:97
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:90
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reload current page"
 msgstr "Läs om aktuell sida"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:104
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:97
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Stop loading current page"
 msgstr "Stoppa inläsning av aktuell sida"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:111
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:104
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back to the previous page"
 msgstr "Gå bakåt till föregående sida"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:118
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:111
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward to the next page"
 msgstr "Gå framåt till nästa sida"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:129
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:122
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Tabs"
 msgstr "Flikar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:133
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:126
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "New tab"
 msgstr "Ny flik"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:140
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:133
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close current tab"
 msgstr "Stäng aktuell flik"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:147
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:140
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reopen closed tab"
 msgstr "Öppna stängd flik igen"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:154
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:147
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to the next tab"
 msgstr "Gå till nästa flik"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:161
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:154
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to the previous tab"
 msgstr "Gå till föregående flik"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:168
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:161
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move current tab to the left"
 msgstr "Flytta aktuell flik åt vänster"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:175
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:168
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move current tab to the right"
 msgstr "Flytta aktuell flik åt höger"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:186
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:179
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Diverse"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:190
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:183
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "History"
 msgstr "Historik"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:197
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:190
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:204
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:197
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Bookmark current page"
 msgstr "Bokmärk aktuell sida"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:211
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:204
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle caret browsing"
 msgstr "Växla markörläge"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:222
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:215
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View"
 msgstr "Visning"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:226
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:219
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Zooma in"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:233
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:226
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Zooma ut"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:240
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:233
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset zoom"
 msgstr "Återställ zoomnivå"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:247
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:240
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Helskärm"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:254
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:247
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View page source"
 msgstr "Visa sidkälla"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:261
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:254
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle inspector"
 msgstr "Aktivera/inaktivera inspektör"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:272
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:265
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Redigering"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:276
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:269
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut"
 msgstr "Klipp ut"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:283
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:276
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiera"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:290
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:283
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste"
 msgstr "Klistra in"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:297
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:290
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo"
 msgstr "Ångra"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:304
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:297
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo"
 msgstr "Gör om"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:311
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:304
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Markera allt"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:318
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:311
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select page URL"
 msgstr "Markera URL för sida"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:325
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:318
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search"
 msgstr "Sökning"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:332
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:325
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Next search result"
 msgstr "Nästa sökresultat"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:339
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:332
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Previous search result"
 msgstr "Föregående sökresultat"
@@ -3506,6 +3508,17 @@ msgstr ""
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Aktivera"
 
+#~ msgid "Failed to register device."
+#~ msgstr "Misslyckades med att registrera enhet."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please don’t leave this page until you have completed the verification."
+#~ msgstr "Lämna inte denna sida förrän du har slutfört verifieringen."
+
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Save page as web app"
+#~ msgstr "Spara sida som webbapplikation"
+
 #~ msgid "The sync user currently logged in"
 #~ msgstr "Den för tillfället inloggade synkroniseringsanvändaren"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]