[gtk+/wip/baedert/gl: 30/66] gl renderer: Don't create framebuffer for texture opacity childrencommit 11bdf49a047aaae26f7be4d017d2d0cab1120c39
Author: Timm Bäder <mail baedert org>
Date:  Thu Nov 16 12:20:35 2017 +0100

  gl renderer: Don't create framebuffer for texture opacity children
  
  Slowly a pattern emerges...

 gsk/gskglrenderer.c |  34 +++++++++++++++++++++++++++-------
 1 files changed, 27 insertions(+), 7 deletions(-)
---
diff --git a/gsk/gskglrenderer.c b/gsk/gskglrenderer.c
index c47231a..b42c690 100644
--- a/gsk/gskglrenderer.c
+++ b/gsk/gskglrenderer.c
@@ -677,7 +677,10 @@ render_item (GskGLRenderer  *self,
    case MODE_BLIT:
     g_assert (item->program == &self->blit_program);
     glUniform1i (item->program->source_location, 0);
-    gsk_gl_driver_bind_source_texture (self->gl_driver, item->render_target);
+    if (item->render_target != 0)
+     gsk_gl_driver_bind_source_texture (self->gl_driver, item->render_target);
+    else
+     gsk_gl_driver_bind_source_texture (self->gl_driver, item->texture_id);
    break;
 
    case MODE_COLOR_MATRIX:
@@ -890,13 +893,30 @@ gsk_gl_renderer_add_render_item (GskGLRenderer      *self,
   case GSK_OPACITY_NODE:
    {
     GskRenderNode *child = gsk_opacity_node_get_child (node);
-    graphene_matrix_t p;
-    graphene_matrix_t identity;
 
-    graphene_matrix_init_identity (&identity);
-    init_framebuffer_for_node (self, &item, node, projection, &p);
-    gsk_gl_renderer_add_render_item (self, &p, &identity, item.children, child,
-                     item.render_target);
+    if (gsk_render_node_get_node_type (child) != GSK_TEXTURE_NODE)
+     {
+      graphene_matrix_t p;
+      graphene_matrix_t identity;
+
+      graphene_matrix_init_identity (&identity);
+      init_framebuffer_for_node (self, &item, node, projection, &p);
+      gsk_gl_renderer_add_render_item (self, &p, &identity, item.children, child,
+                       item.render_target);
+     }
+    else
+     {
+      GdkTexture *texture = gsk_texture_node_get_texture (child);
+      int gl_min_filter = GL_NEAREST, gl_mag_filter = GL_NEAREST;
+
+      get_gl_scaling_filters (node, &gl_min_filter, &gl_mag_filter);
+
+      item.texture_id = gsk_gl_driver_get_texture_for_texture (self->gl_driver,
+                                   texture,
+                                   gl_min_filter,
+                                   gl_mag_filter);
+     }
+
     item.mode = MODE_BLIT;
     item.opacity = gsk_opacity_node_get_opacity (node);
    }


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]