[gdk-pixbuf] Update Catalan translationcommit a7723ce65a998e304d8fb98c98cbf24c3ed57f6b
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Tue Aug 29 19:57:26 2017 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po |  469 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 236 insertions(+), 233 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 0a261b6..31366b6 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -29,8 +29,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+ 2.8.2\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-20 21:13+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gdk-";
+"pixbuf&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-27 12:35+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-20 21:26+0100\n"
 "Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles ferrando gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <Catalan <info softcatala org>>\n"
@@ -41,18 +42,18 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:156 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1070
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1330
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1070
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1330
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s»: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:169 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:955
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:169 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:955
 #, c-format
 msgid "Image file '%s' contains no data"
 msgstr "El fitxer gràfic «%s» no conté dades"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:207
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:207
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
@@ -61,8 +62,8 @@ msgstr ""
 "No es pot carregar l'animació «%s»: se'n desconeix el motiu; probablement es "
 "tracta d'un fitxer d'animació malmès"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:275 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1106
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1382
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:275 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1106
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1382
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
@@ -70,87 +71,87 @@ msgstr ""
 "No es pot carregar la imatge «%s»: se'n desconeix el motiu; probablement es "
 "tracta d'un fitxer d'imatge malmès"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
 msgid "Number of Channels"
 msgstr "Nombre de canals"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167
 msgid "The number of samples per pixel"
 msgstr "El nombre de mostres per píxel"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:176
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:176
 msgid "Colorspace"
 msgstr "Espai de color"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:177
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:177
 msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
 msgstr "L'espai de color on les mostres s'interpreten"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:185
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:185
 msgid "Has Alpha"
 msgstr "Té alfa"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:186
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:186
 msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
 msgstr "Si el pixbuf té una canal alfa"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:199
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:199
 msgid "Bits per Sample"
 msgstr "Bits per mostra"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:200
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:200
 msgid "The number of bits per sample"
 msgstr "El nombre de bits per mostra"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:209
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:209
 msgid "Width"
 msgstr "Amplada"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:210
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:210
 msgid "The number of columns of the pixbuf"
 msgstr "El nombre de columnes de pixbuf"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:219
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:219
 msgid "Height"
 msgstr "Alçada"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:220
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:220
 msgid "The number of rows of the pixbuf"
 msgstr "El nombre de files de pixbuf"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:236
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:236
 msgid "Rowstride"
 msgstr "Amplària fila"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:237
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:237
 msgid ""
 "The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
 msgstr ""
 "El nombre de bits entre el començament d'una fila i el començament de la "
 "següent"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:246
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:246
 msgid "Pixels"
 msgstr "Píxels"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:247
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:247
 msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
 msgstr "Un punter a les dades del píxel de pixbuf"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:261
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:261
 msgid "Pixel Bytes"
 msgstr "Bytes del píxel"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:262
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:262
 msgid "Readonly pixel data"
 msgstr "Dades del píxel de només lectura"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:775
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:775
 #, c-format
 msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
 msgstr "No és possible carregar el mòdul per a la càrrega d'imatges: %s: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
 #, c-format
 msgid ""
 "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
@@ -159,53 +160,53 @@ msgstr ""
 "El mòdul %s per carregar imatges no exporta la interfície adequada: potser "
 "és d'una versió de gdk-pixbuf diferent?"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:799 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:842
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:799 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:842
 #, c-format
 msgid "Image type '%s' is not supported"
 msgstr "El tipus d'imatge «%s» no està implementat"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:927
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:927
 #, c-format
 msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut reconèixer el format gràfic del fitxer «%s»"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:935
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:935
 msgid "Unrecognized image file format"
 msgstr "No es coneix el format del fitxer gràfic"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1117
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1117
 #, c-format
 msgid "Failed to load image '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge «%s»: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2152 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2143 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
 #, c-format
 msgid "Error writing to image file: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer d'imatge: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2194 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2315
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2185 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2306
 #, c-format
 msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
 msgstr "Aquest muntatge de gdk-pixbuf no permet desar el format d'imatge: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2225
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2216
 msgid "Insufficient memory to save image to callback"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per desar la imatge a la crida de retorn"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2238
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2229
 msgid "Failed to open temporary file"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2261
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2252
 msgid "Failed to read from temporary file"
 msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer temporal"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2471
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2462
 #, c-format
 msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a l'escriptura: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2497
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2488
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: "
@@ -214,16 +215,16 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut desar «%s» en escriure la imatge, és probable que no s'hagin "
 "desat totes les dades: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2718 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2770
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2709 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2761
 msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
 msgstr ""
 "No hi ha memòria suficient per desar la imatge en una memòria intermèdia"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2816
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2807
 msgid "Error writing to image stream"
 msgstr "S'ha produït un error en escriure al flux d'imatge"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:382
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:382
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
@@ -232,143 +233,139 @@ msgstr ""
 "Error intern: El carregador d'imatge «%s» no ha pogut acabar una operació, "
 "però no ha donat cap raó per a la fallada"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:424
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:424
 #, c-format
 msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
 msgstr "No està implementada la càrrega incremental del tipus d'imatge «%s»"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:161
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:161
 msgid "Loop"
 msgstr "Bucle"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:162
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:162
 msgid "Whether the animation should loop when it reaches the end"
 msgstr "Si l'animació cal que es repeteixi quan arriba al final"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:165
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:165
 msgid "Image header corrupt"
 msgstr "La capçalera de la imatge està malmesa"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:170
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:170
 msgid "Image format unknown"
 msgstr "El format de la imatge és desconegut"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:175 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:467
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:477 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:573
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:175 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:467
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:477 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:573
 msgid "Image pixel data corrupt"
 msgstr "Les dades de píxels de la imatge estan malmeses"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:489
+#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:489
 #, c-format
 msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
 msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
 msgstr[0] "no s'ha pogut assignar una memòria intermèdia d'imatge de %u byte"
 msgstr[1] "no s'ha pogut assignar una memòria intermèdia d'imatge de %u bytes"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:242
+#: gdk-pixbuf/io-ani.c:242
 msgid "Unexpected icon chunk in animation"
 msgstr "Bloc d'icona inesperat en l'animació"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:340 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:447
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:474 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:561
+#: gdk-pixbuf/io-ani.c:340 gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424
+#: gdk-pixbuf/io-ani.c:447 gdk-pixbuf/io-ani.c:474 gdk-pixbuf/io-ani.c:561
 msgid "Invalid header in animation"
 msgstr "La capçalera de l'animació no és vàlida"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:350 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:372
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:456 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:483
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:534 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:606
+#: gdk-pixbuf/io-ani.c:350 gdk-pixbuf/io-ani.c:372 gdk-pixbuf/io-ani.c:456
+#: gdk-pixbuf/io-ani.c:483 gdk-pixbuf/io-ani.c:534 gdk-pixbuf/io-ani.c:606
 msgid "Not enough memory to load animation"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar l'animació"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:390 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:416
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:435
+#: gdk-pixbuf/io-ani.c:390 gdk-pixbuf/io-ani.c:416 gdk-pixbuf/io-ani.c:435
 msgid "Malformed chunk in animation"
 msgstr "Bloc erroni en l'animació"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:628
+#: gdk-pixbuf/io-ani.c:628
 msgid "ANI image was truncated or incomplete."
 msgstr "Imatge ANI truncada o incompleta."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:669
+#: gdk-pixbuf/io-ani.c:669
 msgctxt "image format"
 msgid "Windows animated cursor"
 msgstr "Cursor animat de Windows"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:265
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:372 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:399
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:424 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:528
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:265 gdk-pixbuf/io-bmp.c:372
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:399 gdk-pixbuf/io-bmp.c:424 gdk-pixbuf/io-bmp.c:458
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:483 gdk-pixbuf/io-bmp.c:556
 msgid "BMP image has bogus header data"
 msgstr "La imatge BMP conté dades de capçalera errònies"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:238 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:464
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:238 gdk-pixbuf/io-bmp.c:492
 msgid "Not enough memory to load bitmap image"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar la imatge de mapa de bits"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:329
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:329
 msgid "BMP image has unsupported header size"
 msgstr "La imatge BMP té una mida de capçalera no permesa"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
 msgid "BMP image has unsupported depth"
 msgstr "La imatge BMP té una profunditat no permesa"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:354
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:354
 msgid "BMP image has oversize palette"
 msgstr "La imatge BMP té una paleta massa gran"
 
 # Topdown és un BMP amb la primera "scanline" al principi del fitxer. jm
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:386
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:386
 msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
 msgstr "No es poden comprimir les imatges BMP «topdown»"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:411
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:411
 msgid "BMP image width too large"
 msgstr "L'amplada de la imatge BMP és massa gran"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:753 ../gdk-pixbuf/io-png.c:532
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:721
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:780 gdk-pixbuf/io-png.c:528 gdk-pixbuf/io-pnm.c:721
 msgid "Premature end-of-file encountered"
 msgstr "S'ha trobat un final de fitxer abans d'hora"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1282
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1308
 #, c-format
 msgid "Error while decoding colormap"
 msgstr "S'ha produït un error mentre es descodificava el mapa de colors"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1345 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1357
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1371 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1383
 msgid "Image is too wide for BMP format."
 msgstr "La imatge és massa ampla pel format BMP"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1390
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1416
 msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir memòria per desar el fitxer BMP"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1431
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1457
 msgid "Couldn't write to BMP file"
 msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer BMP"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1484 ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:83
+#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1510 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:83
 msgctxt "image format"
 msgid "BMP"
 msgstr "BMP"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:60
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:61
 msgctxt "image format"
 msgid "EMF"
 msgstr "EMF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1728
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1728
 msgctxt "image format"
 msgid "GIF"
 msgstr "GIF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:60 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1398
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:60 gdk-pixbuf/io-ico.c:1412
 msgctxt "image format"
 msgid "Windows icon"
 msgstr "Icona de Windows"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:54 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1344
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:54 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1357
 #, c-format
 msgid ""
 "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
@@ -377,7 +374,7 @@ msgstr ""
 "La qualitat de JPEG ha de ser un valor entre 0 i 100; el valor «%s» no es "
 "pot analitzar."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:69 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1360
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:69 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1373
 #, c-format
 msgid ""
 "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
@@ -385,117 +382,116 @@ msgstr ""
 "La qualitat JPEG ha de ser un valor entre 0 i 100; el valor «%d» no és "
 "permès."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:147 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1644
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:147 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1657
 msgctxt "image format"
 msgid "JPEG"
 msgstr "JPEG"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-tiff.c:83 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:1038
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-tiff.c:83 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1038
 msgctxt "image format"
 msgid "TIFF"
 msgstr "TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:155
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:155
 #, c-format
 msgid "Could not allocate memory: %s"
 msgstr "No s'ha pogut assignar memòria: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:180 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:294
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:334
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:180 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:294
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:334
 #, c-format
 msgid "Could not create stream: %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el flux: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:194
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:194
 #, c-format
 msgid "Could not seek stream: %s"
 msgstr "No s'ha pogut cercar en el flux: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:206
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:206
 #, c-format
 msgid "Could not read from stream: %s"
 msgstr "No s'ha pogut llegir el flux: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:618
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:618
 msgid "Couldn't load bitmap"
 msgstr "No s'ha pogut carregar el mapa de bits"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:774
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:774
 msgid "Couldn't load metafile"
 msgstr "No s'ha pogut carregar el metafitxer"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:879
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:879
 msgid "Unsupported image format for GDI+"
 msgstr "El GDI+ no funciona amb aquest format d'imatge"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:886
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:886
 msgid "Couldn't save"
 msgstr "No s'ha pogut desar"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:59
+#: gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:60
 msgctxt "image format"
 msgid "WMF"
 msgstr "WMF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:221
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:221
 #, c-format
 msgid "Failure reading GIF: %s"
 msgstr "No s'ha pogut llegir el GIF: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1503
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1677
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1503 gdk-pixbuf/io-gif.c:1677
 msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
 msgstr ""
 "Al fitxer GIF li falten algunes dades (potser s'han truncat d'alguna manera)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
 #, c-format
 msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
 msgstr "Error intern en el carregador de GIF (%s)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
 msgid "Stack overflow"
 msgstr "Sobreeiximent de la pila"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
 msgid "GIF image loader cannot understand this image."
 msgstr "El carregador d'imatges GIF no entén aquesta imatge."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
 msgid "Bad code encountered"
 msgstr "S'ha trobat un codi incorrecte"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
 msgid "Circular table entry in GIF file"
 msgstr "Entrada de taula circular al fitxer GIF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1489
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1542 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1665
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1489 gdk-pixbuf/io-gif.c:1542
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1665
 msgid "Not enough memory to load GIF file"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar el fitxer GIF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:960
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
 msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per compondre un marc al fitxer GIF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
 msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
 msgstr "La imatge GIF està malmesa (la compressió LZW és incorrecte)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
 msgid "File does not appear to be a GIF file"
 msgstr "El fitxer no sembla ser un fitxer GIF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
 #, c-format
 msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
 msgstr "No s'ha implementat la versió %s del format del fitxer GIF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1241
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1241
 msgid "Resulting GIF image has zero size"
 msgstr "La imatge GIF generada ocupa zero bytes"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1320
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1320
 msgid ""
 "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
 "colormap."
@@ -503,107 +499,113 @@ msgstr ""
 "La imatge GIF no té mapa de color global, i un marc de dins no té mapa de "
 "color local."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1565
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1565
 msgid "GIF image was truncated or incomplete."
 msgstr "Imatge GIF truncada o incompleta."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1572
+#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1572
 msgid "Not all frames of the GIF image were loaded."
 msgstr "No s'han pogut carregar tots els fotogrames de la imatge GIF."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:358
+#: gdk-pixbuf/io-icns.c:358
 #, c-format
 msgid "Error reading ICNS image: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en llegir la imatge ICNS: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:375 ../gdk-pixbuf/io-icns.c:452
+#: gdk-pixbuf/io-icns.c:375 gdk-pixbuf/io-icns.c:452
 msgid "Could not decode ICNS file"
 msgstr "No s'ha pogut descodificar el fitxer ICNS"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:511
+#: gdk-pixbuf/io-icns.c:511
 msgctxt "image format"
 msgid "MacOS X icon"
 msgstr "Icona de Mac OS X"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:232 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:246
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:329 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:340
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:419 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:444
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:237 gdk-pixbuf/io-ico.c:251 gdk-pixbuf/io-ico.c:343
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:424 gdk-pixbuf/io-ico.c:449
 #, c-format
 msgid "Invalid header in icon (%s)"
 msgstr "La capçalera de la icona no és vàlida (%s)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:262 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:350
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:454 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:497
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:525
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:267 gdk-pixbuf/io-ico.c:353 gdk-pixbuf/io-ico.c:459
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:502 gdk-pixbuf/io-ico.c:530
 msgid "Not enough memory to load icon"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar la icona"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:380
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
+msgid "Invalid header in icon"
+msgstr "La capçalera de la icona no és vàlida"
+
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:385
 msgid "Compressed icons are not supported"
 msgstr "Les icones comprimides no estan implementades"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:482
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:487
 msgid "Unsupported icon type"
 msgstr "Tipus d'icona no implementada"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:574
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:579
 msgid "Not enough memory to load ICO file"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar el fitxer ICO"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1056
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:625
+msgid "ICO image was truncated or incomplete."
+msgstr "Imatge ICO truncada o incompleta."
+
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1070
 msgid "Image too large to be saved as ICO"
 msgstr "La imatge és massa gran per desar-la com a ICO"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1067
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1081
 msgid "Cursor hotspot outside image"
 msgstr "Lloc calent del cursor fora de la imatge"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1090
+#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1104
 #, c-format
 msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
 msgstr "No es permet una profunditat per al fitxer ICO: %d"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:73
+#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:73
 msgid "Couldn't allocate memory for stream"
 msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per al flux"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:124
+#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:124
 msgid "Couldn't decode image"
 msgstr "No s'ha pogut descodificar la imatge"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:142
+#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:142
 msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
 msgstr "El JPEG 2000 transformat té amplada o alçada zero"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:158
+#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:158
 msgid "Image type currently not supported"
 msgstr "El tipus d'imatge no està implementat actualment"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:170 ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:178
+#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:170 gdk-pixbuf/io-jasper.c:178
 msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
 msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per al perfil de color"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:204
+#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:204
 msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per obrir el fitxer JPEG 2000"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:283
+#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:283
 msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut assignar memòria per ubicar les dades d'imatge a la memòria "
 "intermèdia"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:327
+#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:327
 msgctxt "image format"
 msgid "JPEG 2000"
 msgstr "JPEG 2000"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
 #, c-format
 msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
 msgstr "S'ha produït un error en interpretar el fitxer gràfic JPEG (%s)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:633
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:633
 msgid ""
 "Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
 "memory"
@@ -611,70 +613,75 @@ msgstr ""
 "La memòria per carregar la imatge és insuficient, proveu de sortir d'algunes "
 "aplicacions per alliberar memòria"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:708 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:921
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:706 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:917
 #, c-format
 msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
 msgstr "Espai de color JPEG no implementat (%s)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:820 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1451 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1461
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:817 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1116 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1464
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1474
 msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
 msgstr "No es pot obtenir memòria per carregar el fitxer JPEG"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1077
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1073
 msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
 msgstr "El JPEG transformat té amplada o alçada zero."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1381
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1100
+#, c-format
+msgid "Unsupported number of color components (%d)"
+msgstr "Número de components de color no implementat (%d)"
+
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1394
 #, c-format
 msgid ""
 "JPEG x-dpi must be a value between 1 and 65535; value '%s' is not allowed."
 msgstr ""
 "JPEG x-dpi ha de tindre un valor entre 1 i 65535; el valor «%s» no és permès."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1402
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1415
 #, c-format
 msgid ""
 "JPEG y-dpi must be a value between 1 and 65535; value '%s' is not allowed."
 msgstr ""
 "JPEG y-dpi ha de tindre un valor entre 1 i 65535; el valor «%s» no és permès."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1416
+#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1429
 #, c-format
 msgid "Color profile has invalid length '%u'."
 msgstr "La llargada del perfil de color no és vàlida «%u»."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:53
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:53
 msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
 msgstr "Els bits per canal de la imatge PNG no són vàlids."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:134 ../gdk-pixbuf/io-png.c:672
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:134 gdk-pixbuf/io-png.c:666
 msgid "Transformed PNG has zero width or height."
 msgstr "El PNG transformat té amplada o alçada zero."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:142
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:142
 msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
 msgstr "Els bits per canal del PNG transformat no són 8."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:151
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:151
 msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
 msgstr "El PNG transformat no és RGB o RGBA."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:160
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:160
 msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
 msgstr ""
 "El PNG transformat té un nombre no implementat de canals, ha de ser 3 o 4."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:181
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:181
 #, c-format
 msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
 msgstr "Error fatal al fitxer d'imatge PNG: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:319
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:318
 msgid "Insufficient memory to load PNG file"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar el fitxer PNG"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:687
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:679
 #, c-format
 msgid ""
 "Insufficient memory to store a %lu by %lu image; try exiting some "
@@ -683,31 +690,31 @@ msgstr ""
 "No hi ha suficient memòria per emmagatzemar una imatge de %lu per %lu. "
 "Sortiu d'algunes aplicacions per alliberar memòria"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:765
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:755
 msgid "Fatal error reading PNG image file"
 msgstr "Error fatal en llegir el fitxer gràfic PNG"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:815
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:804
 #, c-format
 msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
 msgstr "Error fatal en llegir el fitxer gràfic PNG: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:907
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
 msgid ""
 "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
 msgstr ""
 "Les claus per als blocs text de PNG han de tenir entre 1 i 79 caràcters."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:916
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:905
 msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
 msgstr "Les claus per als blocs text de PNG han de ser caràcters ASCII."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:930 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:802
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:919 gdk-pixbuf/io-tiff.c:802
 #, c-format
 msgid "Color profile has invalid length %d."
 msgstr "El perfil de color té una llargada no vàlida (%d)."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:943
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:932
 #, c-format
 msgid ""
 "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
@@ -716,7 +723,7 @@ msgstr ""
 "El nivell de compressió de PNG ha de ser un valor entre 0 i 9; el valor «%s» "
 "no es pot analitzar."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:956
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:945
 #, c-format
 msgid ""
 "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
@@ -725,119 +732,117 @@ msgstr ""
 "El nivell de compressió de PNG ha de ser un valor entre 0 i 9; el valor «%d» "
 "no és permès."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:975
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:964
 #, c-format
 msgid "PNG x-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
 msgstr ""
 "PNG x-dpi ha de tindre un valor major de zero; el valor «%s» no és permès."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:995
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:984
 #, c-format
 msgid "PNG y-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
 msgstr ""
 "PNG y-dpi ha de tindre un valor major de zero; el valor «%s» no és permès."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1044
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:1033
 #, c-format
 msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
 msgstr ""
 "El valor per al fragment de text PNG %s no es pot convertir a la codificació "
 "ISO-8859-1."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1229
+#: gdk-pixbuf/io-png.c:1218
 msgctxt "image format"
 msgid "PNG"
 msgstr "PNG"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:246
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:246
 msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
 msgstr "El carregador PNM esperava trobar un enter, però no l'ha trobat"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:278
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:278
 msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
 msgstr "El fitxer PNM té un byte inicial incorrecte"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:308
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:308
 msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
 msgstr "El fitxer PNM no és en un subformat reconegut"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:333
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:333
 msgid "PNM file has an invalid width"
 msgstr "El fitxer PNM té una amplada no vàlida"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
 msgid "PNM file has an image width of 0"
 msgstr "El fitxer PNM té una amplada d'imatge de 0"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
 msgid "PNM file has an invalid height"
 msgstr "El fitxer PNM té una alçada no vàlida"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:370
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:370
 msgid "PNM file has an image height of 0"
 msgstr "El fitxer PNM té una alçada d'imatge zero"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
 msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
 msgstr "El valor màxim de color al fitxer PNM és zero"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
 msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
 msgstr "El valor màxim de color al fitxer PNM és massa alt"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:441 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:471
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:516
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:441 gdk-pixbuf/io-pnm.c:471 gdk-pixbuf/io-pnm.c:516
 msgid "Raw PNM image type is invalid"
 msgstr "El tipus d'imatge PNM en brut no és vàlid"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:666
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:666
 msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
 msgstr "El carregador d'imatges PNM no permet aquest subformat PNM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:753 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:980
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:753 gdk-pixbuf/io-pnm.c:980
 msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
 msgstr ""
 "Els formats PNM en brut requereixen exactament un espai en blanc abans de "
 "les dades de mostra"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:780
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:780
 msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
 msgstr "No es pot obtenir memòria per carregar la imatge PNM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:830
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:830
 msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar l'estructura de context PNM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:881
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:881
 msgid "Unexpected end of PNM image data"
 msgstr "Final inesperat de les dades de la imatge PNM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1009
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1009
 msgid "Insufficient memory to load PNM file"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar el fitxer PNM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1093
+#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1093
 msgctxt "image format"
 msgid "PNM/PBM/PGM/PPM"
 msgstr "PNM/PBM/PGM/PPM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:126
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:126
 msgid "Input file descriptor is NULL."
 msgstr "El descriptor del fitxer d'entrada és nul."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:141
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:141
 msgid "Failed to read QTIF header"
 msgstr "Ha fallat la lectura de la capçalera QTIF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:150 ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:187
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:454
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:150 gdk-pixbuf/io-qtif.c:187 gdk-pixbuf/io-qtif.c:454
 #, c-format
 msgid "QTIF atom size too large (%d byte)"
 msgid_plural "QTIF atom size too large (%d bytes)"
 msgstr[0] "La mida de l'àtom QTIF és massa gran (%d byte)"
 msgstr[1] "La mida de l'àtom QTIF és massa gran (%d bytes)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:173
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:173
 #, c-format
 msgid "Failed to allocate %d byte for file read buffer"
 msgid_plural "Failed to allocate %d bytes for file read buffer"
@@ -848,196 +853,194 @@ msgstr[1] ""
 "No s'han pogut assignar %d bytes per a la memòria intermèdia del fitxer de "
 "lectura"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:201
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:201
 #, c-format
 msgid "File error when reading QTIF atom: %s"
 msgstr "S'ha produït un error de fitxer en llegir l'àtom QTIF: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:238
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:238
 #, c-format
 msgid "Failed to skip the next %d byte with seek()."
 msgid_plural "Failed to skip the next %d bytes with seek()."
 msgstr[0] "No s'ha pogut ometre el següent %d byte amb la crida seek()."
 msgstr[1] "No s'han pogut ometre els següents %d bytes amb la crida seek()."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:265
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:265
 msgid "Failed to allocate QTIF context structure."
 msgstr "No s'ha pogut obtenir memòria per al context de l'estructura QTIF."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:325
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:325
 msgid "Failed to create GdkPixbufLoader object."
 msgstr "No s'ha pogut crear l'objecte GdkPixbufLoader."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:429
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:429
 msgid "Failed to find an image data atom."
 msgstr "No s'ha trobat un àtom de dades d'imatge."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:613
+#: gdk-pixbuf/io-qtif.c:613
 msgctxt "image format"
 msgid "QuickTime"
 msgstr "QuickTime"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:333
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:333
 msgid "Cannot allocate colormap"
 msgstr "No es pot assignar el mapa de colors"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:358
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:358
 msgid "Cannot allocate new pixbuf"
 msgstr "No es pot ubicar una memòria de píxels nova"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:506
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:506
 msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
 msgstr "Profunditat de bit inesperada per a les entrades del mapa de color"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:522
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:522
 msgid "Pseudocolor image does not contain a colormap"
 msgstr "La imatge amb pseudocolors no conté un mapa de colors"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:565
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:565
 msgid "Cannot allocate TGA header memory"
 msgstr "No es pot obtenir memòria per les capçaleres TGA"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:596
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:596
 msgid "TGA image has invalid dimensions"
 msgstr "La imatge TGA té unes dimensions no vàlides"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:602 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:609
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:602 gdk-pixbuf/io-tga.c:609
 msgid "TGA image type not supported"
 msgstr "El tipus d'imatge TGA no està permès"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:634
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:634
 msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
 msgstr "No es pot obtenir memòria per al context de l'estructura TGA"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:695
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:695
 msgid "TGA image was truncated or incomplete."
 msgstr "Imatge TGA està truncada o incompleta."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:747
+#: gdk-pixbuf/io-tga.c:747
 msgctxt "image format"
 msgid "Targa"
 msgstr "Targa"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:108
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:108
 msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
 msgstr "No es pot obtenir l'amplada de la imatge (fitxer TIFF incorrecte)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:116
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:116
 msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
 msgstr "No es pot obtenir l'alçada de la imatge (fitxer TIFF incorrecte)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:124
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:124
 msgid "Width or height of TIFF image is zero"
 msgstr "L'amplada o l'alçada de la imatge TIFF és zero"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:133 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:142
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:132 gdk-pixbuf/io-tiff.c:142
 msgid "Dimensions of TIFF image too large"
 msgstr "Les dimensions de la imatge TIFF són massa grans"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:166 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:178
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:536
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:168 gdk-pixbuf/io-tiff.c:180 gdk-pixbuf/io-tiff.c:536
 msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per obrir el fitxer TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:276
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:278
 msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
 msgstr "No s'han pogut carregar les dades RGB des del fitxer TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:338
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:340
 msgid "Failed to open TIFF image"
 msgstr "No s'ha pogut obrir la imatge TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:472 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:485
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:474 gdk-pixbuf/io-tiff.c:486
 msgid "Failed to load TIFF image"
 msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:711
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:711
 msgid "Failed to save TIFF image"
 msgstr "No s'ha pogut desar la imatge TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:772
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:772
 msgid "TIFF compression doesn't refer to a valid codec."
 msgstr "La compressió TIFF no es refereix a un còdec vàlid."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:817
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:817
 msgid "TIFF bits-per-sample doesn't contain a supported value."
 msgstr "Els bits per mostra de la imatge TIFF no contenen cap valor suportat. "
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:898
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:898
 msgid "Failed to write TIFF data"
 msgstr "No s'han pogut escriure dades TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:916
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:916
 #, c-format
 msgid "TIFF x-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
 msgstr ""
 "TIFF x-dpi ha de tindre un valor major de zero; el valor «%s» no és permès."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:928
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:928
 #, c-format
 msgid "TIFF y-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
 msgstr ""
 "TIFF x-dpi ha de tindre un valor major de zero; el valor «%s» no és permès."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:969
+#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:969
 msgid "Couldn't write to TIFF file"
 msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:318
+#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:318
 msgid "Invalid XBM file"
 msgstr "El fitxer XBM no és vàlid"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:328
+#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:328
 msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
 msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar el fitxer gràfic XBM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
+#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
 msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
 msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer temporal en carregar la imatge XBM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:515
+#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:515
 msgctxt "image format"
 msgid "XBM"
 msgstr "XBM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:469
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:469
 msgid "No XPM header found"
 msgstr "No s'ha trobat la capçalera XPM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:478
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:478
 msgid "Invalid XPM header"
 msgstr "La capçalera XPM no és vàlida"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:486
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:486
 msgid "XPM file has image width <= 0"
 msgstr "El fitxer XPM té una amplada d'imatge menor o igual que 0"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:494
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:494
 msgid "XPM file has image height <= 0"
 msgstr "El fitxer XPM té una alçada d'imatge menor o igual que 0"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:502
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:502
 msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
 msgstr "XPM té un nombre de caràcters per píxel no vàlid"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:511
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:511
 msgid "XPM file has invalid number of colors"
 msgstr "El fitxer XPM té un nombre de colors no vàlid"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:523 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:532
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:584
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:523 gdk-pixbuf/io-xpm.c:532 gdk-pixbuf/io-xpm.c:584
 msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
 msgstr "No es pot obtenir memòria per carregar la imatge XPM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:546
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:546
 msgid "Cannot read XPM colormap"
 msgstr "No es pot llegir el mapa de color d'XPM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:778
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:778
 msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
 msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer temporal en carregar la imatge XPM"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:817
+#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:817
 msgctxt "image format"
 msgid "XPM"
 msgstr "XPM"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]