[nautilus] Update Finnish translationcommit 560e5c2dfa11a10d716fb8b23f23af235e0913a4
Author: Jiri Grönroos <jiri gronroos iki fi>
Date:   Tue Aug 29 11:49:31 2017 +0000

    Update Finnish translation

 po/fi.po | 1756 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 860 insertions(+), 896 deletions(-)
---
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index cd59f88..fe2c0e0 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -51,8 +51,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 08:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-28 20:37+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-28 16:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-29 14:45+0300\n"
 "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>\n"
 "Language-Team: suomi <lokalisointi-lista googlegroups com>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -109,8 +109,8 @@ msgstr ""
 "Sovelluksen toimintaa on mahdollista laajentaa liitännäisillä ja "
 "komentosarjoilla."
 
-#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:104
-#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:2908
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:106
+#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:3086
 msgid "Files"
 msgstr "Tiedostot"
 
@@ -169,6 +169,9 @@ msgid ""
 "In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
 "are “local-only”, “always”, “never”."
 msgstr ""
+"Missä sijainneissa Nautiluksen tulisi etsiä alikansioista. Mahdolliset arvot "
+"ovat “local-only” (vain paikallisesti), “always” (aina), “never” (ei "
+"koskaan)."
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
 msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
@@ -230,23 +233,11 @@ msgstr ""
 "Jos tosi, Nautilus kysyy varmistusta kun siirrät tiedostoja roskakoriin tai "
 "tyhjennät roskakorin."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
-msgid ""
-"Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
-"application"
-msgstr ""
-
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
-"instead of opening them in another application"
-msgstr ""
-
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
 msgid "When to show number of items in a folder"
 msgstr "Milloin kansion sisältämien kohteiden määrä näkyy"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:123
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:118
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set "
@@ -266,11 +257,11 @@ msgstr ""
 "paikallisilla tiedostojärjestelmillä. Jos arvo on ”never”, kohteiden "
 "lukumäärät eivät näy."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
 msgid "Type of click used to launch/open files"
 msgstr "Tiedostojen käynnistämiseen tai avaamiseen käytettävä napsautustapa"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:128
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:123
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or "
@@ -282,11 +273,11 @@ msgstr ""
 "Mahdollisia arvoja ovat ”single” tiedostojen käynnistämiseen yhdellä "
 "napsautuksella tai ”double” kaksoisnapsautuksella."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
 msgid "What to do with executable text files when activated"
 msgstr "Mitä tehdä suoritettavilla tekstitiedostoilla kun ne aktivoidaan"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:133
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:128
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "What to do with executable text files when they are activated (single or "
@@ -304,11 +295,11 @@ msgstr ""
 "eli tiedosto käynnistetään kuten ohjelma; ”ask”, eli näytetään valintaikkuna "
 "ja ”display”, eli tiedosto näytetään tekstitiedostona."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
 msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
 msgstr "Näytä pakettiasennin tuntemattomille MIME-tyypeille"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:138
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:133
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown "
@@ -321,7 +312,7 @@ msgstr ""
 "tuntemattoman MIME-tyypin mukainen kohde, jotta tälle tyypille voidaan etsiä "
 "käsittelevää sen sovellusta."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash"
@@ -330,7 +321,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Näytä varoitusikkuna roskakoriin siirron pikanäppäimen muutokseen liittyen"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:143
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:138
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash "
@@ -342,13 +333,13 @@ msgstr ""
 "Näytä varoitusikkuna liittyen roskakoriin siirron pikanäppäimen muutoksesta "
 "(Ctrl + Delete -yhdistelmästä pelkkään Delete-nåppäimeen)"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
 #, fuzzy
 #| msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
 msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
 msgstr "Käytetäänkö Nautiluksen selainikkunoissa hiiren lisäpainikkeita"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:148
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:143
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
@@ -361,13 +352,13 @@ msgstr ""
 "Jos käyttäjän hiiressä on ”Eteenpäin”- ja ”Taaksepäin”-napit, tämä avain "
 "määrittää mitä tapahtuu painettaessa näitä nappeja nautiluksessa."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
 #, fuzzy
 #| msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
 msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
 msgstr "Selainikkunassa ”Eteenpäin”-toiminnon käynnistävä hiiren nappi"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:148
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this "
@@ -382,13 +373,13 @@ msgstr ""
 "määrittää mikä nappi käynnistää ”Eteenpäin”-komennon selainikkunassa. "
 "Mahdolliset arvot ovat väliltä 6-14."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
 #, fuzzy
 #| msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
 msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
 msgstr "Selainikkunassa ”Takaisin”-toiminnon käynnistävä hiiren nappi"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this "
@@ -403,11 +394,11 @@ msgstr ""
 "määrittää mikä nappi käynnistää ”Takaisin”-komennon selainikkunassa. "
 "Mahdolliset arvot ovat väliltä 6-14."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
 msgid "When to show thumbnails of files"
 msgstr "Milloin tiedostojen pienoiskuvat näytetään"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:164
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:159
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
@@ -422,11 +413,11 @@ msgstr ""
 "tiedostojärjestelmillä. Jos ”never”, pienoiskuvan sijaan näkyy yleinen "
 "kuvake."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:168
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
 msgstr "Suurin koko kuville, joista tehdään pienoiskuvia"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:169
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:164
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of "
@@ -441,11 +432,11 @@ msgstr ""
 "tarkoituksena on estää pienoiskuvien teko suurista kuvista, mikä voi kestää "
 "kauan tai viedä paljon muistia."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
 msgid "Default sort order"
 msgstr "Oletusarvoinen järjestys"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:177
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
@@ -457,11 +448,11 @@ msgstr ""
 "Kuvakenäkymän oletusarvoinen järjestys. Mahdollisia arvoja ovat "
 "”name” (nimi), ”size” (koko), ”type” (tyyppi) ja ”mtime” (muokkausaika)."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:181
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "Käänteinen järjestys uusissa ikkunoissa"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:182
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:177
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if "
@@ -479,11 +470,11 @@ msgstr ""
 "eikä A-Ö; jos tiedostot ovat koon mukaisessa järjestyksessä, suurimmat "
 "tulevat ensimmäisinä pienimpien sijaan."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
 msgid "Default folder viewer"
 msgstr "Oletusarvoinen kansion näkymä"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
 #, fuzzy
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
@@ -494,30 +485,32 @@ msgstr ""
 "erikseen valittu kyseiselle kansiolle. Kelvollisia arvoja ovat ”list-view”, "
 "”icon-view” ja ”compact-view”."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "Näkyvätkö piilotiedostot"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
 msgid ""
 "This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
 "Settings.FileChooser” is now used instead."
 msgstr ""
+"Tämä avain on vanhennettu, eikä sitä enää huomioida. Käytä sen sijaan “show-"
+"hidden”-avainta polussa “org.gtk.Settings.FileChooser”."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
 msgid "What viewer should be used when searching"
 msgstr ""
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
 msgid ""
 "When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
 msgstr ""
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
 msgid "Bulk rename utility"
 msgstr "Joukoittainen uudelleennimeämistyökalu"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
 msgid ""
 "If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
 "a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
@@ -532,13 +525,13 @@ msgstr ""
 "ja mahdolliset komentorivivalitsimet. Mikäli ajotiedostona ei ole "
 "täydellinen polku, ajotiedostoa etsitään hakupolusta."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
 msgid ""
 "Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
 "operation"
 msgstr ""
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:213
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
@@ -548,16 +541,29 @@ msgid ""
 "hovered folder will open automatically after a timeout."
 msgstr "Jos tosi, kotikansion kuvake näkyy työpöydällä."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:217
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
 msgid "Enable new experimental views"
 msgstr "Käytä uusia kokeellisia näkymiä"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:213
 msgid ""
 "Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
 "help giving feedback and shaping their future."
 msgstr ""
 
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:217
+msgid ""
+"Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
+"window/tab"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
+"name. This toggles the default active state, which can still be overriden in "
+"the search popover"
+msgstr ""
+
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:225
 msgid "Default format for compressing files"
 msgstr "Oletusmuoto tiedostoja pakatessa"
@@ -748,11 +754,10 @@ msgstr ""
 "verkkopalvelimet-näkymän."
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:303
-#, fuzzy
 #| msgid "Home"
 msgctxt "home-icon-name"
 msgid "'Home'"
-msgstr "Koti"
+msgstr "'Home'"
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
 msgid "Desktop home icon name"
@@ -767,14 +772,12 @@ msgstr ""
 "jotakin muuta."
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
-#, fuzzy
 #| msgid "Trash"
 msgctxt "trash-icon-name"
 msgid "'Trash'"
-msgstr "Roskakori"
+msgstr "'Trash'"
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
-#, fuzzy
 #| msgid "Desktop trash icon name"
 msgid "Desktop Trash icon name"
 msgstr "Roskakori-työpöytäkuvakkeen nimi"
@@ -792,11 +795,10 @@ msgstr ""
 "nimeksi jotakin muuta."
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
-#, fuzzy
 #| msgid "Network servers icon name"
 msgctxt "network-icon-name"
 msgid "'Network Servers'"
-msgstr "Verkkopalvelimien kuvakkeen nimi"
+msgstr "'Network Servers'"
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
 msgid "Network servers icon name"
@@ -833,7 +835,6 @@ msgid ""
 msgstr "Jos tosi, Nautilus vaihtaa työpöydän taustan häivytysefektillä."
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:333
-#| msgid "The geometry string for a navigation window."
 msgid "The geometry string for a navigation window"
 msgstr "Selausikkunan geometriamerkkijono"
 
@@ -845,7 +846,6 @@ msgstr ""
 "Selausikkunoiden tallennetun geometrian ja koordinaatit sisältävä merkkijono."
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
-#| msgid "Whether the navigation window should be maximized."
 msgid "Whether the navigation window should be maximized"
 msgstr "Suurennetaanko selausikkuna"
 
@@ -886,21 +886,20 @@ msgstr "X"
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
-#: eel/eel-gtk-extensions.c:337
+#: eel/eel-gtk-extensions.c:299
 msgid "Show more _details"
 msgstr "Näytä _lisätietoja"
 
 #. Put up the timed wait window.
 #. Add buttons
-#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:318
-#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1117
-#: src/nautilus-files-view.c:1672 src/nautilus-files-view.c:5963
-#: src/nautilus-files-view.c:6459 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
-#: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1606 src/nautilus-mime-actions.c:1920
-#: src/nautilus-properties-window.c:4577 src/nautilus-properties-window.c:5645
-#: src/nautilus-search-popover.c:550
+#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
+#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1114
+#: src/nautilus-files-view.c:1635 src/nautilus-files-view.c:5941
+#: src/nautilus-files-view.c:6445 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:564 src/nautilus-mime-actions.c:568
+#: src/nautilus-mime-actions.c:650 src/nautilus-mime-actions.c:956
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1508 src/nautilus-properties-window.c:4577
+#: src/nautilus-properties-window.c:5645 src/nautilus-search-popover.c:581
 #: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Peru"
@@ -927,8 +926,9 @@ msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "Työpöytäkuvaketta ei voi nimetä uudestaan"
 
 #: nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:142 src/nautilus-bookmark.c:116
-#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1703
-#: src/nautilus-pathbar.c:429 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
+#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1739
+#: src/nautilus-pathbar.c:449 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
+#: src/nautilus-window.c:193
 msgid "Home"
 msgstr "Koti"
 
@@ -952,7 +952,7 @@ msgid "Send files by mail…"
 msgstr "Lähetä tiedostoja sähköpostitse…"
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1357
+#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1426
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Hups, jokin meni pieleen."
 
@@ -1000,41 +1000,41 @@ msgstr ""
 "Virhe ohjetta näyttäessä: \n"
 "%s"
 
-#: src/nautilus-application.c:911
+#: src/nautilus-application.c:937
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "Suorita nopeita itsetarkistuksia."
 
-#: src/nautilus-application.c:920
+#: src/nautilus-application.c:946
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Aseta luotavan ikkunan mitat annetuiksi."
 
-#: src/nautilus-application.c:920
+#: src/nautilus-application.c:946
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "MITAT"
 
-#: src/nautilus-application.c:922
+#: src/nautilus-application.c:948
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "Näytä ohjelman versio."
 
-#: src/nautilus-application.c:924
+#: src/nautilus-application.c:950
 #, fuzzy
 msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
 msgstr "Luo Nautilus-ikkunoita vain erikseen annetuille URI:lle."
 
-#: src/nautilus-application.c:926
+#: src/nautilus-application.c:952
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Luo Nautilus-ikkunoita vain erikseen annetuille URI:lle."
 
-#: src/nautilus-application.c:928
+#: src/nautilus-application.c:954
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "Lopeta Nautilus."
 
-#: src/nautilus-application.c:930
+#: src/nautilus-application.c:956
 #, fuzzy
 msgid "Select specified URI in parent folder."
 msgstr "Valitse tässä kansiossa näkyvät sarakkeet"
 
-#: src/nautilus-application.c:931
+#: src/nautilus-application.c:957
 #, fuzzy
 #| msgid "[URI...]"
 msgid "[URI…]"
@@ -1070,28 +1070,47 @@ msgstr ""
 msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
 msgstr "Jos et luota tähän sijaintiin tai olet muuten epävarma, paina Peru."
 
-#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:657
+#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:651
 msgid "_Run"
 msgstr "_Suorita"
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:825
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:827
 #, c-format
 msgid "“%s” would not be a unique new name."
 msgstr "“%s” ei olisi yksilöllinen uusi nimi."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:831
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:833
 #, c-format
 msgid "“%s” would conflict with an existing file."
 msgstr "“%s” olisi ristiriidassa olemassa olevan tiedoston kanssa."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2140
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1428
+msgid "Name cannot be empty."
+msgstr "Nimi ei voi olla tyhjä."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1434
+#| msgid "File names cannot contain “/”."
+msgid "Name cannot contain “/”."
+msgstr "Nimi ei voi sisältää merkkiä “/”."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1440
+#| msgid "“%s” would not be a unique new name."
+msgid "“.” is not a valid name."
+msgstr "“.” ei ole kelvollinen nimi."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1446
+#| msgid "“%s” would not be a unique new name."
+msgid "“..” is not a valid name."
+msgstr "“..” ei ole kelvollinen nimi."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2161
 #, c-format
 msgid "Rename %d Folder"
 msgid_plural "Rename %d Folders"
 msgstr[0] "Nimeä %d kansio uudelleen"
 msgstr[1] "Nimeä %d kansiota uudelleen"
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2148
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2169
 #, c-format
 msgid "Rename %d File"
 msgid_plural "Rename %d Files"
@@ -1100,7 +1119,7 @@ msgstr[1] "Nimeä %d tiedostoa uudelleen"
 
 #. To translators: %d is the total number of files and folders.
 #. * Singular case of the string is never used
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2158
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2179
 #, c-format
 msgid "Rename %d File and Folder"
 msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
@@ -1188,16 +1207,16 @@ msgid "001, 002, 003"
 msgstr "001, 002, 003"
 
 #: src/nautilus-bookmark.c:112 src/nautilus-file-utilities.c:323
-#: src/nautilus-pathbar.c:434
+#: src/nautilus-pathbar.c:454
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Muut sijainnit"
 
-#: src/nautilus-canvas-container.c:2783
+#: src/nautilus-canvas-container.c:2800
 msgid "The selection rectangle"
 msgstr "Valittu suorakulmio"
 
 #: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:46
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1159
 msgid "Icon View"
 msgstr "Kuvakenäkymä"
 
@@ -1209,7 +1228,7 @@ msgstr "Palauta _oletukset"
 msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
 msgstr "Korvaa nykyiset luettelon sarakeasetukset oletusasetuksilla"
 
-#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1947
+#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1986
 #: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
@@ -1299,7 +1318,6 @@ msgid "Recency"
 msgstr "Viimeaikaisuus"
 
 #: src/nautilus-column-utilities.c:147
-#| msgid "The date the file was accessed."
 msgid "The date the file was accessed by the user."
 msgstr "Hetki, jona käyttäjä viimeksi käytti tiedostoa."
 
@@ -1362,7 +1380,7 @@ msgid "Command"
 msgstr "Komento"
 
 #. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
-#: src/nautilus-directory.c:568
+#: src/nautilus-directory.c:653
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
@@ -1489,94 +1507,94 @@ msgstr "Kohteen uudelleennimeäminen ei onnistunut."
 msgid "Renaming “%s” to “%s”."
 msgstr "Nimetään kohde ”%s” kohteeksi ”%s”."
 
-#: src/nautilus-file.c:1328 src/nautilus-vfs-file.c:423
+#: src/nautilus-file.c:1332 src/nautilus-vfs-file.c:423
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Tätä tiedostoa ei voi liittää tiedostojärjestelmään"
 
-#: src/nautilus-file.c:1382
+#: src/nautilus-file.c:1386
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "Tätä tiedostoa ei voi irrottaa tiedostojärjestelmästä"
 
-#: src/nautilus-file.c:1425
+#: src/nautilus-file.c:1429
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Tätä tiedostoa ei voi poistaa asemasta"
 
-#: src/nautilus-file.c:1466 src/nautilus-vfs-file.c:612
+#: src/nautilus-file.c:1470 src/nautilus-vfs-file.c:612
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Tätä tiedostoa ei voi käynnistää"
 
-#: src/nautilus-file.c:1525 src/nautilus-file.c:1565
+#: src/nautilus-file.c:1529 src/nautilus-file.c:1569
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Tätä tiedostoa ei voi pysäyttää"
 
-#: src/nautilus-file.c:2074
+#: src/nautilus-file.c:2080
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "Kauttaviivat eivät ole sallittu tiedostonimissä"
 
-#: src/nautilus-file.c:2118
+#: src/nautilus-file.c:2124
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "Päätason tiedostoja ei voi nimetä uudestaan"
 
-#: src/nautilus-file.c:2153
+#: src/nautilus-file.c:2159
 msgid "Probably the content of the file is an invalid desktop file format"
 msgstr ""
 "Tiedoston sisältö on luultavasti virheellisessä desktop-tiedostomuodossa"
 
-#: src/nautilus-file.c:2205
+#: src/nautilus-file.c:2211
 msgid "File not found"
 msgstr "Tiedostoa ei löydy"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: src/nautilus-file.c:5685
+#: src/nautilus-file.c:5703
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: src/nautilus-file.c:5690
+#: src/nautilus-file.c:5708
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5699
+#: src/nautilus-file.c:5717
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Eilen"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5708
+#: src/nautilus-file.c:5726
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "Eilen %H:%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5715
+#: src/nautilus-file.c:5733
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Eilen %l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5725
+#: src/nautilus-file.c:5743
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5734
+#: src/nautilus-file.c:5752
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5741
+#: src/nautilus-file.c:5759
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: src/nautilus-file.c:5752
+#: src/nautilus-file.c:5770
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e. %b"
@@ -1584,7 +1602,7 @@ msgstr "%-e. %b"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5762
+#: src/nautilus-file.c:5780
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e. %b %H:%M"
@@ -1592,14 +1610,14 @@ msgstr "%-e. %b %H:%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: src/nautilus-file.c:5770
+#: src/nautilus-file.c:5788
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: src/nautilus-file.c:5781
+#: src/nautilus-file.c:5799
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e. %Bta %Y"
@@ -1607,7 +1625,7 @@ msgstr "%-e. %Bta %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5791
+#: src/nautilus-file.c:5809
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e. %b %Y %H:%M"
@@ -1615,58 +1633,58 @@ msgstr "%-e. %b %Y %H:%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5799
+#: src/nautilus-file.c:5817
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %Y %l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5811
+#: src/nautilus-file.c:5829
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: src/nautilus-file.c:6246
+#: src/nautilus-file.c:6277
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Et saa asettaa oikeuksia"
 
-#: src/nautilus-file.c:6569
+#: src/nautilus-file.c:6600
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Et saa asettaa omistajaa"
 
-#: src/nautilus-file.c:6588
+#: src/nautilus-file.c:6619
 #, c-format
 msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Määritettyä omistajaa “%s” ei ole olemassa"
 
-#: src/nautilus-file.c:6873
+#: src/nautilus-file.c:6904
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Et saa asettaa ryhmää"
 
-#: src/nautilus-file.c:6892
+#: src/nautilus-file.c:6923
 #, c-format
 msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Määritettyä ryhmää “%s” ei ole olemassa"
 
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: src/nautilus-file.c:7034
+#: src/nautilus-file.c:7065
 msgid "Me"
 msgstr "Minä"
 
-#: src/nautilus-file.c:7066
+#: src/nautilus-file.c:7097
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
 msgstr[0] "%'u kohde"
 msgstr[1] "%'u kohdetta"
 
-#: src/nautilus-file.c:7067
+#: src/nautilus-file.c:7098
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
 msgstr[0] "%'u kansio"
 msgstr[1] "%'u kansiota"
 
-#: src/nautilus-file.c:7068
+#: src/nautilus-file.c:7099
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -1674,87 +1692,87 @@ msgstr[0] "%'u tiedosto"
 msgstr[1] "%'u tiedostoa"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7535 src/nautilus-file.c:7555
-msgid "? items"
-msgstr "? kohdetta"
-
-#. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7543
+#: src/nautilus-file.c:7574
 msgid "? bytes"
 msgstr "? tavua"
 
-#: src/nautilus-file.c:7563 src/nautilus-file.c:7660
+#. This means no contents at all were readable
+#: src/nautilus-file.c:7586
+msgid "? items"
+msgstr "? kohdetta"
+
+#: src/nautilus-file.c:7594 src/nautilus-file.c:7691
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tuntematon"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: src/nautilus-file.c:7584 src/nautilus-properties-window.c:1313
+#: src/nautilus-file.c:7615 src/nautilus-properties-window.c:1313
 msgid "unknown"
 msgstr "tuntematon"
 
-#: src/nautilus-file.c:7620 src/nautilus-file.c:7628 src/nautilus-file.c:7686
+#: src/nautilus-file.c:7651 src/nautilus-file.c:7659 src/nautilus-file.c:7717
 msgid "Program"
 msgstr "Ohjelma"
 
-#: src/nautilus-file.c:7621
+#: src/nautilus-file.c:7652
 msgid "Audio"
 msgstr "Ääni"
 
-#: src/nautilus-file.c:7622
+#: src/nautilus-file.c:7653
 msgid "Font"
 msgstr "Fontti"
 
-#: src/nautilus-file.c:7623 src/nautilus-image-properties-page.c:827
+#: src/nautilus-file.c:7654 src/nautilus-image-properties-page.c:827
 msgid "Image"
 msgstr "Kuva"
 
-#: src/nautilus-file.c:7624
+#: src/nautilus-file.c:7655
 msgid "Archive"
 msgstr "Arkisto"
 
-#: src/nautilus-file.c:7625
+#: src/nautilus-file.c:7656
 msgid "Markup"
 msgstr "Merkkaus"
 
-#: src/nautilus-file.c:7626 src/nautilus-file.c:7627
+#: src/nautilus-file.c:7657 src/nautilus-file.c:7658
 msgid "Text"
 msgstr "Teksti"
 
-#: src/nautilus-file.c:7629 src/nautilus-mime-actions.c:203
+#: src/nautilus-file.c:7660 src/nautilus-mime-actions.c:205
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: src/nautilus-file.c:7630
+#: src/nautilus-file.c:7661
 msgid "Contacts"
 msgstr "Yhteystiedot"
 
-#: src/nautilus-file.c:7631
+#: src/nautilus-file.c:7662
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalenteri"
 
-#: src/nautilus-file.c:7632
+#: src/nautilus-file.c:7663
 msgid "Document"
 msgstr "Asiakirja"
 
-#: src/nautilus-file.c:7633 src/nautilus-mime-actions.c:179
+#: src/nautilus-file.c:7664 src/nautilus-mime-actions.c:181
 msgid "Presentation"
 msgstr "Esitys"
 
-#: src/nautilus-file.c:7634 src/nautilus-mime-actions.c:186
+#: src/nautilus-file.c:7665 src/nautilus-mime-actions.c:188
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Laskentataulukko"
 
-#: src/nautilus-file.c:7688
+#: src/nautilus-file.c:7719
 msgid "Binary"
 msgstr "Binääri"
 
-#: src/nautilus-file.c:7693
+#: src/nautilus-file.c:7724
 msgid "Folder"
 msgstr "Kansio"
 
-#: src/nautilus-file.c:7732
+#: src/nautilus-file.c:7763
 msgid "Link"
 msgstr "Linkki"
 
@@ -1763,55 +1781,56 @@ msgstr "Linkki"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file.c:7738 src/nautilus-file-operations.c:451
+#: src/nautilus-file.c:7769 src/nautilus-file-operations.c:451
 #: src/nautilus-files-view-dnd.c:131
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Linkki kohteeseen %s"
 
-#: src/nautilus-file.c:7756 src/nautilus-file.c:7772
+#: src/nautilus-file.c:7787 src/nautilus-file.c:7803
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Linkki (rikki)"
 
 #. Setup the expander for the rename action
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:285
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
 msgid "_Select a new name for the destination"
 msgstr "_Valitse uusi nimi"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:299
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:306
 #: src/nautilus-mime-application-chooser.c:336
 msgid "Reset"
 msgstr "Nollaa"
 
 #. Setup the checkbox to apply the action to all files
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:310
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:317
 msgid "Apply this action to all files and folders"
 msgstr "Käytä samaa toimintoa kaikille tiedostoille ja kansioille"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:321 src/nautilus-file-operations.c:226
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:328 src/nautilus-file-operations.c:226
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Ohita"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:332
 msgid "Re_name"
 msgstr "_Nimeä uudelleen"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:330
-msgid "Replace"
-msgstr "Korvaa"
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:337
+#| msgid "Replace"
+msgid "Re_place"
+msgstr "Kor_vaa"
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:106
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:85
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:86
 msgid "File names cannot contain “/”."
 msgstr "Tiedostojen nimi ei voi sisältää merkkiä “/”."
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:110
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:96
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:97
 msgid "A file cannot be called “.”."
 msgstr "Tiedoston nimi ei voi olla “.”."
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:114
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:107
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
 msgid "A file cannot be called “..”."
 msgstr "Tiedoston nimi ei voi olla “..”."
 
@@ -2015,7 +2034,6 @@ msgstr " (%'d."
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:1512
 #, c-format
-#| msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s” from the trash?"
 msgstr "Haluatko varmasti poistaa kohteen “%s” roskakorista pysyvästi?"
 
@@ -2045,13 +2063,12 @@ msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Kaikki roskakorin kohteet poistetaan pysyvästi."
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2767
-#: src/nautilus-window.c:1387
+#: src/nautilus-window.c:1451
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Tyhjennä _roskakori"
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:1588
 #, c-format
-#| msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
 msgstr "Haluatko varmasti poistaa kohteen “%s” pysyvästi?"
 
@@ -2063,26 +2080,24 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "Haluatko varmasti poistaa %'d valitun kohteen?"
 msgstr[1] "Haluatko varmasti poistaa %'d valittua kohdetta?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1652
+#: src/nautilus-file-operations.c:1654
 #, c-format
-#| msgid "Delete “%s”"
 msgid "Deleted “%s”"
 msgstr "Poistettu “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-operations.c:1658
 #, c-format
-#| msgid "Deleting “%B”"
 msgid "Deleting “%s”"
 msgstr "Poistetaan “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1667
+#: src/nautilus-file-operations.c:1669
 #, c-format
 msgid "Deleted %'d file"
 msgid_plural "Deleted %'d files"
 msgstr[0] "Poistettiin %'d tiedosto"
 msgstr[1] "Poistettiin %'d tiedostoa"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1673
+#: src/nautilus-file-operations.c:1675
 #, c-format
 msgid "Deleting %'d file"
 msgid_plural "Deleting %'d files"
@@ -2091,12 +2106,12 @@ msgstr[1] "Poistetaan %'d tiedostoa"
 
 #. To translators: %'d is the number of files completed for the operation,
 #. * so it will be something like 2/14.
-#: src/nautilus-file-operations.c:1700 src/nautilus-file-operations.c:1708
-#: src/nautilus-file-operations.c:1748 src/nautilus-file-operations.c:2087
-#: src/nautilus-file-operations.c:2095 src/nautilus-file-operations.c:2135
-#: src/nautilus-file-operations.c:3877 src/nautilus-file-operations.c:3885
-#: src/nautilus-file-operations.c:3956 src/nautilus-file-operations.c:8668
-#: src/nautilus-file-operations.c:8736
+#: src/nautilus-file-operations.c:1702 src/nautilus-file-operations.c:1710
+#: src/nautilus-file-operations.c:1750 src/nautilus-file-operations.c:2092
+#: src/nautilus-file-operations.c:2100 src/nautilus-file-operations.c:2140
+#: src/nautilus-file-operations.c:3879 src/nautilus-file-operations.c:3887
+#: src/nautilus-file-operations.c:3958 src/nautilus-file-operations.c:8555
+#: src/nautilus-file-operations.c:8623
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
 msgstr "%'d / %'d"
@@ -2106,70 +2121,62 @@ msgstr "%'d / %'d"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:1727 src/nautilus-file-operations.c:2114
+#: src/nautilus-file-operations.c:1729 src/nautilus-file-operations.c:2119
 #, c-format
-#| msgid "%'d / %'d — %T left"
-#| msgid_plural "%'d / %'d — %T left"
 msgid "%'d / %'d — %s left"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left"
 msgstr[0] "%'d / %'d — %s jäljellä"
 msgstr[1] "%'d / %'d — %s jäljellä"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1731 src/nautilus-file-operations.c:2117
+#: src/nautilus-file-operations.c:1733 src/nautilus-file-operations.c:2122
 #, c-format
 msgid "(%d file/sec)"
 msgid_plural "(%d files/sec)"
 msgstr[0] "(%d tiedosto/s)"
 msgstr[1] "(%d tiedostoa/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1889 src/nautilus-file-operations.c:3080
+#: src/nautilus-file-operations.c:1892 src/nautilus-file-operations.c:3080
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Virhe poistaessa."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1900
+#: src/nautilus-file-operations.c:1903
 #, c-format
-#| msgid "There was an error deleting the folder “%B”."
 msgid "There was an error deleting the folder “%s”."
 msgstr "Virhe kansiota “%s” poistaessa."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1903
+#: src/nautilus-file-operations.c:1906
 #, c-format
-#| msgid "You do not have sufficient permissions to delete the folder “%B”."
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete the folder “%s”."
 msgstr "Käyttöoikeutesi eivät riitä kansion “%s” poistamiseen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1910
+#: src/nautilus-file-operations.c:1913
 #, c-format
-#| msgid "There was an error deleting the file “%B”."
 msgid "There was an error deleting the file “%s”."
 msgstr "Virhe tiedostoa “%s” poistaessa."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1913
+#: src/nautilus-file-operations.c:1916
 #, c-format
-#| msgid "You do not have sufficient permissions to delete the file “%B”."
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete the file “%s”."
 msgstr "Käyttöoikeutesi eivät riitä tiedoston “%s” poistamiseen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2038
+#: src/nautilus-file-operations.c:2043
 #, c-format
-#| msgid "Trashing “%B”"
 msgid "Trashing “%s”"
 msgstr "Viedään roskakoriin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2042
+#: src/nautilus-file-operations.c:2047
 #, c-format
-#| msgid "Trashed “%B”"
 msgid "Trashed “%s”"
 msgstr "Viety roskakoriin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2053
+#: src/nautilus-file-operations.c:2058
 #, c-format
 msgid "Trashing %'d file"
 msgid_plural "Trashing %'d files"
 msgstr[0] "Viedään roskakoriin %'d tiedosto"
 msgstr[1] "Viedään roskakoriin %'d tiedostoa"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2059
+#: src/nautilus-file-operations.c:2064
 #, c-format
 msgid "Trashed %'d file"
 msgid_plural "Trashed %'d files"
@@ -2177,14 +2184,12 @@ msgstr[0] "Vietiin roskakoriin %'d tiedosto"
 msgstr[1] "Vietiin roskakoriin %'d tiedostoa"
 
 #. Translators: %s is a file name
-#: src/nautilus-file-operations.c:2206
+#: src/nautilus-file-operations.c:2212
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "“%B” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
 msgid "“%s” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
 msgstr "Kohdetta “%s” ei voi siirtää roskakoriin. Haluatko poistaa sen heti?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2218
+#: src/nautilus-file-operations.c:2224
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
 msgstr "Tämä etäsijainti ei tue kohteiden siirtoa roskakoriin."
 
@@ -2198,13 +2203,11 @@ msgstr "Poistetaan tiedostoja"
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:2579
 #, c-format
-#| msgid "Unable to eject %V"
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Asemaa %s ei voi avata"
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:2584
 #, c-format
-#| msgid "Unable to unmount %V"
 msgid "Unable to unmount %s"
 msgstr "Osiota %s ei voi irrottaa"
 
@@ -2225,15 +2228,13 @@ msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "Älä tyhje_nnä roskakoria"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-file-operations.c:2909 src/nautilus-files-view.c:6671
+#: src/nautilus-file-operations.c:2909 src/nautilus-files-view.c:6674
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Kohteen \"%s\" käsittely ei onnistu"
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:2993
 #, c-format
-#| msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
-#| msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
 msgid "Preparing to copy %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%s)"
 msgstr[0] "Valmistellaan %'d tiedoston kopiointia (%s)"
@@ -2241,8 +2242,6 @@ msgstr[1] "Valmistellaan %'d tiedoston kopiointia (%s)"
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:3006
 #, c-format
-#| msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
-#| msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
 msgid "Preparing to move %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%s)"
 msgstr[0] "Valmistellaan %'d tiedoston siirtämistä (%s)"
@@ -2250,8 +2249,6 @@ msgstr[1] "Valmistellaan %'d tiedoston siirtämistä (%s)"
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:3019
 #, c-format
-#| msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
-#| msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
 msgid "Preparing to delete %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%s)"
 msgstr[0] "Valmistellaan %'d tiedoston poistamista (%s)"
@@ -2271,13 +2268,13 @@ msgid_plural "Preparing to compress %'d files"
 msgstr[0] "Valmistaudutaan pakkamaan %'d tiedosto"
 msgstr[1] "Valmistaudutaan pakkamaan %'d tiedostoa"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3070 src/nautilus-file-operations.c:4526
-#: src/nautilus-file-operations.c:4697 src/nautilus-file-operations.c:4763
+#: src/nautilus-file-operations.c:3070 src/nautilus-file-operations.c:4521
+#: src/nautilus-file-operations.c:4692 src/nautilus-file-operations.c:4758
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Kopiointi epäonnistui."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3075 src/nautilus-file-operations.c:4693
-#: src/nautilus-file-operations.c:4759
+#: src/nautilus-file-operations.c:3075 src/nautilus-file-operations.c:4688
+#: src/nautilus-file-operations.c:4754
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Siirto epäonnistui."
 
@@ -2291,9 +2288,6 @@ msgstr "Virhe tiedostoja pakatessa."
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:3164
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have "
-#| "permissions to see them."
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be handled because you do not have "
 "permissions to see them."
@@ -2301,36 +2295,27 @@ msgstr ""
 "Tiedostoja kansiossa “%s” ei voi käsitellä, koska sinulla ei ole oikeutta "
 "nähdä niitä."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3170 src/nautilus-file-operations.c:4709
+#: src/nautilus-file-operations.c:3170 src/nautilus-file-operations.c:4704
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder “%s”."
 msgstr "Virhe haettaessa tietoja tiedostoista kansiossa “%s”."
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:3222
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "The folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to "
-#| "read it."
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr ""
 "Kansiota “%s” ei voi käsitellä, koska sinulla ei ole oikeutta lukea sitä."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3228 src/nautilus-file-operations.c:4775
+#: src/nautilus-file-operations.c:3228 src/nautilus-file-operations.c:4770
 #, c-format
-#| msgid "There was an error reading the folder “%B”."
 msgid "There was an error reading the folder “%s”."
 msgstr "Virhe luettaessa kansiota “%s”."
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:3333
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "The file “%B” cannot be handled because you do not have permissions to "
-#| "read it."
 msgid ""
 "The file “%s” cannot be handled because you do not have permissions to read "
 "it."
@@ -2339,14 +2324,12 @@ msgstr ""
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:3338
 #, c-format
-#| msgid "There was an error getting information about “%B”."
 msgid "There was an error getting information about “%s”."
 msgstr "Virhe haettaessa tietoja kohteesta “%s”."
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:3464 src/nautilus-file-operations.c:3526
 #: src/nautilus-file-operations.c:3573 src/nautilus-file-operations.c:3617
 #, c-format
-#| msgid "Error while copying to “%B”."
 msgid "Error while copying to “%s”."
 msgstr "Virhe kohteeseen “%s” kopioitaessa."
 
@@ -2372,7 +2355,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:3578
 #, c-format
-#| msgid "%S more space is required to copy to the destination."
 msgid "%s more space is required to copy to the destination."
 msgstr "Kohteeseen kopioimiseksi vaaditaan %s lisätilaa."
 
@@ -2380,91 +2362,73 @@ msgstr "Kohteeseen kopioimiseksi vaaditaan %s lisätilaa."
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Kohdetta voi vain lukea."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3693
+#: src/nautilus-file-operations.c:3695
 #, c-format
-#| msgid "Moving “%B” to “%B”"
 msgid "Moving “%s” to “%s”"
 msgstr "Siirretään “%s” sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3697
+#: src/nautilus-file-operations.c:3699
 #, c-format
-#| msgid "Move “%s” to “%s”"
 msgid "Moved “%s” to “%s”"
 msgstr "Siirretty “%s” sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3704
+#: src/nautilus-file-operations.c:3706
 #, c-format
-#| msgid "Copy “%s” to “%s”"
 msgid "Copying “%s” to “%s”"
 msgstr "Kopioidaan “%s” sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3708
+#: src/nautilus-file-operations.c:3710
 #, c-format
-#| msgid "Copied “%B” to “%B”"
 msgid "Copied “%s” to “%s”"
 msgstr "Kopioitiin “%s” sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3742
+#: src/nautilus-file-operations.c:3744
 #, c-format
-#| msgid "Duplicating “%B”"
 msgid "Duplicating “%s”"
 msgstr "Kahdennetaan “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3746
+#: src/nautilus-file-operations.c:3748
 #, c-format
-#| msgid "Duplicated “%B”"
 msgid "Duplicated “%s”"
 msgstr "Kahdennettiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3765
+#: src/nautilus-file-operations.c:3767
 #, c-format
-#| msgid "Moving %'d file to “%B”"
-#| msgid_plural "Moving %'d files to “%B”"
 msgid "Moving %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moving %'d files to “%s”"
 msgstr[0] "Siirretään %'d tiedosto sijaintiin “%s”"
 msgstr[1] "Siirretään %'d tiedostoa sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3771
+#: src/nautilus-file-operations.c:3773
 #, c-format
-#| msgid "Copying %'d file to “%B”"
-#| msgid_plural "Copying %'d files to “%B”"
 msgid "Copying %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copying %'d files to “%s”"
 msgstr[0] "Kopioidaan %'d tiedosto sijaintiin “%s”"
 msgstr[1] "Kopioidaan %'d tiedostoa sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3790
+#: src/nautilus-file-operations.c:3792
 #, c-format
-#| msgid "Moved %'d file to “%B”"
-#| msgid_plural "Moved %'d files to “%B”"
 msgid "Moved %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moved %'d files to “%s”"
 msgstr[0] "Siirrettiin %'d tiedosto sijaintiin “%s”"
 msgstr[1] "Siirrettiin %'d tiedostoa sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3796
+#: src/nautilus-file-operations.c:3798
 #, c-format
-#| msgid "Copied %'d file to “%B”"
-#| msgid_plural "Copied %'d files to “%B”"
 msgid "Copied %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copied %'d files to “%s”"
 msgstr[0] "Kopioitiin %'d tiedosto sijaintiin “%s”"
 msgstr[1] "Kopioitiin %'d tiedostoa sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3819
+#: src/nautilus-file-operations.c:3821
 #, c-format
-#| msgid "Duplicating %'d file in “%B”"
-#| msgid_plural "Duplicating %'d files in “%B”"
 msgid "Duplicating %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicating %'d files in “%s”"
 msgstr[0] "Kahdennetaan %'d tiedosto sijainnissa “%s”"
 msgstr[1] "Kahdennetaan %'d tiedostoa sijainnissa “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3829
+#: src/nautilus-file-operations.c:3831
 #, c-format
-#| msgid "Duplicated %'d file in “%B”"
-#| msgid_plural "Duplicated %'d files in “%B”"
 msgid "Duplicated %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicated %'d files in “%s”"
 msgstr[0] "Kahdennettiin %'d tiedosto sijainnissa “%s”"
@@ -2477,11 +2441,10 @@ msgstr[1] "Kahdennettiin %'d tiedostoa sijainnissa “%s”"
 #.
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: src/nautilus-file-operations.c:3867 src/nautilus-file-operations.c:3927
-#: src/nautilus-file-operations.c:8282 src/nautilus-file-operations.c:8411
-#: src/nautilus-file-operations.c:8663 src/nautilus-file-operations.c:8706
+#: src/nautilus-file-operations.c:3869 src/nautilus-file-operations.c:3929
+#: src/nautilus-file-operations.c:8122 src/nautilus-file-operations.c:8296
+#: src/nautilus-file-operations.c:8550 src/nautilus-file-operations.c:8593
 #, c-format
-#| msgid "%S / %S"
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
 
@@ -2503,11 +2466,9 @@ msgstr "%s / %s"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3911 src/nautilus-file-operations.c:8300
-#: src/nautilus-file-operations.c:8695
+#: src/nautilus-file-operations.c:3913 src/nautilus-file-operations.c:8140
+#: src/nautilus-file-operations.c:8582
 #, c-format
-#| msgid "%S / %S — %T left (%S/sec)"
-#| msgid_plural "%S / %S — %T left (%S/sec)"
 msgid "%s / %s — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%s / %s — %s left (%s/sec)"
 msgstr[0] "%s / %s — %s jäljellä (%s/s)"
@@ -2518,20 +2479,15 @@ msgstr[1] "%s / %s — %s jäljellä (%s/s)"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3945 src/nautilus-file-operations.c:8725
+#: src/nautilus-file-operations.c:3947 src/nautilus-file-operations.c:8612
 #, c-format
-#| msgid "%'d / %'d — %T left (%S/sec)"
-#| msgid_plural "%'d / %'d — %T left (%S/sec)"
 msgid "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
 msgstr[0] "%'d / %'d — %s jäljellä (%s/s)"
 msgstr[1] "%'d / %'d — %s jäljellä (%s/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4532
+#: src/nautilus-file-operations.c:4527
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to "
-#| "create it in the destination."
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to "
 "create it in the destination."
@@ -2539,17 +2495,13 @@ msgstr ""
 "Kansiota “%s” ei voida kopioida, koska sinulla ei ole oikeutta luoda sitä "
 "kohteeseen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4538
+#: src/nautilus-file-operations.c:4533
 #, c-format
-#| msgid "There was an error creating the folder “%B”."
 msgid "There was an error creating the folder “%s”."
 msgstr "Virhe luotaessa kansiota “%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4704
+#: src/nautilus-file-operations.c:4699
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Files in the folder “%B” cannot be copied because you do not have "
-#| "permissions to see them."
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be copied because you do not have "
 "permissions to see them."
@@ -2557,341 +2509,301 @@ msgstr ""
 "Tiedostoja kansiossa “%s” ei voi kopioida, koska sinulla ei ole oikeutta "
 "nähdä niitä."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4720
+#: src/nautilus-file-operations.c:4715
 msgid "_Skip files"
 msgstr "_Ohita tiedostot"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4770
+#: src/nautilus-file-operations.c:4765
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to "
-#| "read it."
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr ""
 "Kansiota “%s” ei voi kopioida, koska sinulla ei ole oikeutta sen lukemiseen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4833 src/nautilus-file-operations.c:5536
-#: src/nautilus-file-operations.c:6255
+#: src/nautilus-file-operations.c:4828 src/nautilus-file-operations.c:5448
+#: src/nautilus-file-operations.c:6171
 #, c-format
-#| msgid "Error while moving “%B”."
 msgid "Error while moving “%s”."
 msgstr "Virhe siirrettäessä “%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4834
+#: src/nautilus-file-operations.c:4829
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Lähdekansion poistaminen epäonnistui."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4915 src/nautilus-file-operations.c:5540
-#: src/nautilus-file-operations.c:5627
-#, c-format
-#| msgid "Error while copying “%B”."
-msgid "Error while copying “%s”."
-msgstr "Virhe kopioitaessa “%s”."
-
-#: src/nautilus-file-operations.c:4924
-#, c-format
-#| msgid "Could not remove the already existing folder %F."
-msgid "Could not remove the already existing folder %s."
-msgstr "Ei voitu poistaa jo olemassa olevaa kansiota %s."
-
-#: src/nautilus-file-operations.c:4929
-#, c-format
-#| msgid "Could not remove the already existing file %F."
-msgid "Could not remove the already existing file %s."
-msgstr "Ei voitu poistaa jo olemassa olevaa tiedostoa %s."
-
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5200 src/nautilus-file-operations.c:6059
+#: src/nautilus-file-operations.c:5123 src/nautilus-file-operations.c:5965
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Et voi siirtää kansiota itseensä."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5201 src/nautilus-file-operations.c:6060
+#: src/nautilus-file-operations.c:5124 src/nautilus-file-operations.c:5966
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Et voi kopioida kansiota itseensä."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5202 src/nautilus-file-operations.c:6061
+#: src/nautilus-file-operations.c:5125 src/nautilus-file-operations.c:5967
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Kohdekansio on lähdekansion sisällä."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5240
+#: src/nautilus-file-operations.c:5163
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Et voi siirtää tiedostoa itseensä."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5241
+#: src/nautilus-file-operations.c:5164
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Et voi kopioida tiedostoa itseensä."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5242
+#: src/nautilus-file-operations.c:5165
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Kohde kirjoittaisi lähdetiedoston päälle."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5543
+#: src/nautilus-file-operations.c:5452 src/nautilus-file-operations.c:5539
+#, c-format
+msgid "Error while copying “%s”."
+msgstr "Virhe kopioitaessa “%s”."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:5455
 #, c-format
-#| msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %s."
 msgstr ""
 "Sijainnissa %s jo olemassa olevan samannimisen tiedoston poistaminen "
 "epäonnistui."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5629
+#: src/nautilus-file-operations.c:5541
 #, c-format
-#| msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgid "There was an error copying the file into %s."
 msgstr "Virhe kopioitaessa tiedostoa sijaintiin %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5890 src/nautilus-file-operations.c:5928
+#: src/nautilus-file-operations.c:5796 src/nautilus-file-operations.c:5834
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Kopioidaan tiedostoja"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5960
+#: src/nautilus-file-operations.c:5866
 #, c-format
-#| msgid "Preparing to move to “%B”"
 msgid "Preparing to move to “%s”"
 msgstr "Valmistellaan siirtämään “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5964
+#: src/nautilus-file-operations.c:5870
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
 msgstr[0] "Valmistellaan %'d tiedoston siirtoa"
 msgstr[1] "Valmistellaan %'d tiedoston siirtoa"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6257
+#: src/nautilus-file-operations.c:6173
 #, c-format
-#| msgid "There was an error moving the file into %F."
 msgid "There was an error moving the file into %s."
 msgstr "Tapahtui virhe siirrettäessä tiedostoa sijaintiin %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6545
+#: src/nautilus-file-operations.c:6455
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Siirretään tiedostoja"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6586
+#: src/nautilus-file-operations.c:6496
 #, c-format
-#| msgid "Creating links in “%B”"
 msgid "Creating links in “%s”"
 msgstr "Luodaan linkkejä sijainnissa “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6590
+#: src/nautilus-file-operations.c:6500
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
 msgstr[0] "Luodaan linkki %'d tiedostoon"
 msgstr[1] "Luodaan linkki %'d tiedostoon"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6749
+#: src/nautilus-file-operations.c:6659
 #, c-format
-#| msgid "Error while creating link to %B."
 msgid "Error while creating link to %s."
 msgstr "Virhe luotaessa linkkiä kohteeseen %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6753
+#: src/nautilus-file-operations.c:6663
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Paikallisia linkkejä voi käyttää vain paikallisten tiedostojen kanssa."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6758
+#: src/nautilus-file-operations.c:6668
 msgid "The target doesn’t support symbolic links."
 msgstr "Kohde ei tue symbolisia linkkejä."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6766
+#: src/nautilus-file-operations.c:6676
 #, c-format
-#| msgid "There was an error creating the symlink in %F."
 msgid "There was an error creating the symlink in %s."
 msgstr "Virhe luotaessa symbolista linkkiä sijainnissa %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7121
+#: src/nautilus-file-operations.c:7019
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Asetetaan oikeuksia"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: src/nautilus-file-operations.c:7408
+#: src/nautilus-file-operations.c:7300
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Nimetön kansio"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: src/nautilus-file-operations.c:7424
+#: src/nautilus-file-operations.c:7315
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Nimetön asiakirja"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7691
+#: src/nautilus-file-operations.c:7582
 #, c-format
-#| msgid "Error while creating directory %B."
 msgid "Error while creating directory %s."
 msgstr "Virhe luotaessa kansiota %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7696
+#: src/nautilus-file-operations.c:7587
 #, c-format
-#| msgid "Error while creating file %B."
 msgid "Error while creating file %s."
 msgstr "Virhe luotaessa tiedostoa %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7700
+#: src/nautilus-file-operations.c:7591
 #, c-format
-#| msgid "There was an error creating the directory in %F."
 msgid "There was an error creating the directory in %s."
 msgstr "Virhe luotaessa kansiota sijainnissa %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7989
+#: src/nautilus-file-operations.c:7869
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Tyhjennetään roskakoria"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8043 src/nautilus-file-operations.c:8087
+#: src/nautilus-file-operations.c:7934
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "Suoritettavaa käynnistintä ei voi merkitä luotetuksi"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8196
+#: src/nautilus-file-operations.c:8036
 msgid "Verifying destination"
 msgstr "Vahvistetaan kohde"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8240
+#: src/nautilus-file-operations.c:8080
 #, c-format
-#| msgid "Extracting “%B”"
 msgid "Extracting “%s”"
 msgstr "Puretaan “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8344
+#: src/nautilus-file-operations.c:8184 src/nautilus-file-operations.c:8246
 #, c-format
-#| msgid "Error extracting “%B”"
 msgid "Error extracting “%s”"
 msgstr "Virhe purettaessa “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8348
+#: src/nautilus-file-operations.c:8188
 #, c-format
-#| msgid "There was an error while extracting “%B”."
 msgid "There was an error while extracting “%s”."
 msgstr "Tapahtui virhe purettaessa “%s”."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8394
+#: src/nautilus-file-operations.c:8249
+#, c-format
+msgid "Not enough free space to extract %s"
+msgstr "Ei riittävästi vapaata tilaa, jotta %s olisi mahdollista purkaa"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8279
 #, c-format
-#| msgid "Extracted “%B” to “%B”"
 msgid "Extracted “%s” to “%s”"
 msgstr "Purettiin “%s” sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8400
+#: src/nautilus-file-operations.c:8285
 #, c-format
-#| msgid "Extracted %'d file to “%B”"
-#| msgid_plural "Extracted %'d files to “%B”"
 msgid "Extracted %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Extracted %'d files to “%s”"
 msgstr[0] "Purettiin %'d tiedosto sijaintiin “%s”"
 msgstr[1] "Purettiin %'d tiedostoa sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8434
+#: src/nautilus-file-operations.c:8319
 msgid "Preparing to extract"
 msgstr "Valmistellaan purkamista"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8560
+#: src/nautilus-file-operations.c:8447
 msgid "Extracting Files"
 msgstr "Puretaan tiedostoja"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8619
+#: src/nautilus-file-operations.c:8506
 #, c-format
-#| msgid "Compressing “%B” into “%B”"
 msgid "Compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Pakataan “%s” arkistoksi “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8625
+#: src/nautilus-file-operations.c:8512
 #, c-format
-#| msgid "Compressing %'d file into “%B”"
-#| msgid_plural "Compressing %'d files into “%B”"
 msgid "Compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressing %'d files into “%s”"
 msgstr[0] "Pakataan %'d tiedosto arkistoon “%s”"
 msgstr[1] "Pakataan %'d tiedostoa arkistoon “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8773
+#: src/nautilus-file-operations.c:8660
 #, c-format
-#| msgid "Error compressing “%B” into “%B”"
 msgid "Error compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Virhe pakattaessa “%s” arkistoon “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8779
+#: src/nautilus-file-operations.c:8666
 #, c-format
-#| msgid "Error compressing %'d file into “%B”"
-#| msgid_plural "Error compressing %'d files into “%B”"
 msgid "Error compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Error compressing %'d files into “%s”"
 msgstr[0] "Virhe pakattaessa %'d tiedosto arkistoon “%s”"
 msgstr[1] "Virhe pakattaessa %'d tiedostoa arkistoon “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8789
+#: src/nautilus-file-operations.c:8676
 msgid "There was an error while compressing files."
 msgstr "Virhe tiedostoja pakattaessa."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8814
+#: src/nautilus-file-operations.c:8701
 #, c-format
-#| msgid "Compressed “%B” into “%B”"
 msgid "Compressed “%s” into “%s”"
 msgstr "Pakattiin “%s” arkistoon “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8820
+#: src/nautilus-file-operations.c:8707
 #, c-format
-#| msgid "Compressed %'d file into “%B”"
-#| msgid_plural "Compressed %'d files into “%B”"
 msgid "Compressed %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressed %'d files into “%s”"
 msgstr[0] "Pakattiin %'d tiedosto arkistoon “%s”"
 msgstr[1] "Pakattiin %'d tiedostoa arkistoon “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8911
+#: src/nautilus-file-operations.c:8798
 msgid "Compressing Files"
 msgstr "Pakataan tiedostoja"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:402
+#: src/nautilus-files-view.c:396
 msgid "Searching…"
 msgstr "Etsitään…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:402 src/nautilus-image-properties-page.c:761
-#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:786
+#: src/nautilus-files-view.c:396 src/nautilus-image-properties-page.c:761
+#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:854
 msgid "Loading…"
 msgstr "Ladataan…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1105 src/nautilus-mime-actions.c:1042
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1916
+#: src/nautilus-files-view.c:1102 src/nautilus-mime-actions.c:944
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Haluatko varmasti avata kaikki tiedostot?"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1108
+#: src/nautilus-files-view.c:1105
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
 msgstr[0] "Tämä avaa %'d erillisen välilehden."
 msgstr[1] "Tämä avaa  %'d erillistä välilehteä."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1113
+#: src/nautilus-files-view.c:1110
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
 msgstr[0] "Tämä avaa %'d erillisen ikkunan."
 msgstr[1] "Tämä avaa  %d erillistä ikkunaa."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1117 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1054 src/nautilus-mime-actions.c:1240
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1920
+#: src/nautilus-files-view.c:1114 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:956 src/nautilus-mime-actions.c:1142
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1669
+#: src/nautilus-files-view.c:1632
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Valitse täsmäävät kohteet"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1674 src/nautilus-files-view.c:5964
-#: src/nautilus-files-view.c:6460
+#: src/nautilus-files-view.c:1637 src/nautilus-files-view.c:5942
+#: src/nautilus-files-view.c:6446
 msgid "_Select"
 msgstr "_Valitse"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1682
+#: src/nautilus-files-view.c:1645
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Lauseke:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1688
+#: src/nautilus-files-view.c:1651
 msgid "Examples: "
 msgstr "Esimerkkejä: "
 
-#: src/nautilus-files-view.c:2785
+#: src/nautilus-files-view.c:2764
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -2899,19 +2811,19 @@ msgstr ""
 "Nautilus 3.6 hylkäksi tämän hakemiston ja yritti siirtää asetuksia "
 "hakemistoon ~/.local/share/nautilus"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3301 src/nautilus-files-view.c:3348
+#: src/nautilus-files-view.c:3280 src/nautilus-files-view.c:3327
 #, c-format
 msgid "“%s” selected"
 msgstr "”%s” valittu"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3305
+#: src/nautilus-files-view.c:3284
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
 msgstr[0] "%'d kansio valittu"
 msgstr[1] "%'d kansiota valittu"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3319
+#: src/nautilus-files-view.c:3298
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
@@ -2919,14 +2831,14 @@ msgstr[0] "(sisältää %'d kohteen)"
 msgstr[1] "(sisältää %'d kohdetta)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: src/nautilus-files-view.c:3334
+#: src/nautilus-files-view.c:3313
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
 msgstr[0] "(sisältää yhteensä %'d kohteen)"
 msgstr[1] "(sisältää yhteensä %'d kohdetta)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3353
+#: src/nautilus-files-view.c:3332
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -2934,7 +2846,7 @@ msgstr[0] "%'d kohde valittu"
 msgstr[1] "%'d kohdetta valittu"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: src/nautilus-files-view.c:3362
+#: src/nautilus-files-view.c:3341
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -2945,7 +2857,7 @@ msgstr[1] "%'d muuta kohdetta valittu"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3377
+#: src/nautilus-files-view.c:3356
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -2957,115 +2869,115 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3410
+#: src/nautilus-files-view.c:3389
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5951
+#: src/nautilus-files-view.c:5929
 msgid "Select Move Destination"
 msgstr "Valitse siirron sijainti"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5955
+#: src/nautilus-files-view.c:5933
 msgid "Select Copy Destination"
 msgstr "Valitse kopioinnin sijainti"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6456
+#: src/nautilus-files-view.c:6442
 msgid "Select Extract Destination"
 msgstr "Valitse mihin arkisto puretaan"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6699
+#: src/nautilus-files-view.c:6702
 #, c-format
 msgid "Unable to remove “%s”"
 msgstr "Tiedoston \"%s\" poistaminen epäonnistui"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6727
+#: src/nautilus-files-view.c:6730
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Aseman %s poistaminen epäonnistui"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6750
+#: src/nautilus-files-view.c:6753
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Asemaa ei voi pysäyttää"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6862
+#: src/nautilus-files-view.c:6865
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Kohdetta \"%s\" ei voi käynnistää"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7759
+#: src/nautilus-files-view.c:7776
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
 msgstr[0] "Uusi kansio valinnalla (%'d kohde)"
 msgstr[1] "Uusi kansio valinnalla (%'d kohdetta)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7819
+#: src/nautilus-files-view.c:7836
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "Avaa sovelluksella %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7831
+#: src/nautilus-files-view.c:7848
 msgid "Run"
 msgstr "Suorita"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7836
+#: src/nautilus-files-view.c:7853
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Pura tänne"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7837
+#: src/nautilus-files-view.c:7854
 msgid "Extract to…"
 msgstr "Pura…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7841
+#: src/nautilus-files-view.c:7858
 msgid "Open"
 msgstr "Avaa"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7898
+#: src/nautilus-files-view.c:7915
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:125
 msgid "_Start"
 msgstr "_Käynnistä"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7904 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1775
+#: src/nautilus-files-view.c:7921 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Yhdistä"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7910
+#: src/nautilus-files-view.c:7927
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "_Käynnistä usean levyn asema"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7916
+#: src/nautilus-files-view.c:7933
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "Avaa _aseman lukitus"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7936
+#: src/nautilus-files-view.c:7953
 msgid "Stop Drive"
 msgstr "Pysäytä asema"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7942
+#: src/nautilus-files-view.c:7959
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Sammuta asema turvallisesti"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7948 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1765
+#: src/nautilus-files-view.c:7965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Katkaise yhteys"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7954
+#: src/nautilus-files-view.c:7971
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "_Pysäytä usean levyn asema"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7960
+#: src/nautilus-files-view.c:7977
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Lukitse asema"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9635
+#: src/nautilus-files-view.c:9660
 msgid "Content View"
 msgstr "Sisältönäkymä"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9636
+#: src/nautilus-files-view.c:9661
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Nykyisen kansion näkymä"
 
@@ -3094,429 +3006,429 @@ msgstr "Raahattu teksti.txt"
 msgid "dropped data"
 msgstr "raahattu data"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:166
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:164
 #: src/resources/ui/nautilus-window.ui:89
 msgid "Undo"
 msgstr "Kumoa"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:170
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:168
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Kumoa viimeisin toiminto"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:175
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:173
 msgid "Redo"
 msgstr "Tee uudelleen"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:179
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:177
 msgid "Redo last undone action"
 msgstr "Tee uudelleen viimeisin kumottu toiminto"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:412
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:410
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to “%s”"
 msgid_plural "Move %d items back to “%s”"
 msgstr[0] "Siirrä %d kohde takaisin sijaintiin “%s”"
 msgstr[1] "Siirrä %d kohdetta takaisin sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:415
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:413
 #, c-format
 msgid "Move %d item to “%s”"
 msgid_plural "Move %d items to “%s”"
 msgstr[0] "Siirrä %d kohde sijaintiin “%s”"
 msgstr[1] "Siirrä %d kohdetta sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:419
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:417
 #, c-format
 msgid "_Undo Move %d item"
 msgid_plural "_Undo Move %d items"
 msgstr[0] "_Kumoa %d kohteen siirto"
 msgstr[1] "_Kumoa %d kohteen siirto"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:422
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:420
 #, c-format
 msgid "_Redo Move %d item"
 msgid_plural "_Redo Move %d items"
 msgstr[0] "_Tee uudelleen %d kohteen siirto"
 msgstr[1] "_Tee uudelleen %d kohteen siirto"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:428
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:426
 #, c-format
 msgid "Move “%s” back to “%s”"
 msgstr "Siirrä “%s” takaisin sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:427
 #, c-format
 msgid "Move “%s” to “%s”"
 msgstr "Siirrä “%s” sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:431
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
 msgid "_Undo Move"
 msgstr "_Kumoa siirto"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:432
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:430
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "_Tee uudelleen siirto"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:437
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:435
 msgid "_Undo Restore from Trash"
 msgstr "_Kumoa roskakorista palautus"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:438
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:436
 msgid "_Redo Restore from Trash"
 msgstr "_Tee uudelleen roskakorista palautus"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:442
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:440
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to trash"
 msgid_plural "Move %d items back to trash"
 msgstr[0] "Siirrä %d kohde takaisin roskakoriin"
 msgstr[1] "Siirrä %d kohdetta takaisin roskakoriin"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:445
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1331
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:443
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1327
 #, c-format
 msgid "Restore %d item from trash"
 msgid_plural "Restore %d items from trash"
 msgstr[0] "Palauta %d kohde roskakorista"
 msgstr[1] "Palauta %d kohdetta roskakorista"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:451
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:449
 #, c-format
 msgid "Move “%s” back to trash"
 msgstr "Siirrä “%s” takaisin roskakoriin"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:452
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:450
 #, c-format
 msgid "Restore “%s” from trash"
 msgstr "Palauta “%s” roskakorista"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:459
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:457
 #, c-format
 msgid "Delete %d copied item"
 msgid_plural "Delete %d copied items"
 msgstr[0] "Poista %d kopioitu kohde"
 msgstr[1] "Poista %d kopioitua kohdetta"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:462
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:460
 #, c-format
 msgid "Copy %d item to “%s”"
 msgid_plural "Copy %d items to “%s”"
 msgstr[0] "Kopioi %d kohde sijaintiin “%s”"
 msgstr[1] "Kopioi %d kohdetta sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:466
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:464
 #, c-format
 msgid "_Undo Copy %d item"
 msgid_plural "_Undo Copy %d items"
 msgstr[0] "_Kumoa %d kohteen kopiointi"
 msgstr[1] "_Kumoa %d kohteen kopiointi"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:469
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:467
 #, c-format
 msgid "_Redo Copy %d item"
 msgid_plural "_Redo Copy %d items"
 msgstr[0] "_Tee uudelleen %d kohteen kopiointi"
 msgstr[1] "_Tee uudelleen %d kohteen kopiointi"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:475
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:502
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:777
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2251
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:473
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:500
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:775
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2085
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2247
 #, c-format
 msgid "Delete “%s”"
 msgstr "Poista “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:474
 #, c-format
 msgid "Copy “%s” to “%s”"
 msgstr "Kopioi “%s” sijaintiin “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:478
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
 msgid "_Undo Copy"
 msgstr "_Kumoa kopiointi"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:479
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:477
 msgid "_Redo Copy"
 msgstr "_Tee uudelleen kopiointi"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:486
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:484
 #, c-format
 msgid "Delete %d duplicated item"
 msgid_plural "Delete %d duplicated items"
 msgstr[0] "Poista %d kahdennettu kohde"
 msgstr[1] "Poista %d kahdennettua kohdetta"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:489
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:487
 #, c-format
 msgid "Duplicate %d item in “%s”"
 msgid_plural "Duplicate %d items in “%s”"
 msgstr[0] "Kahdenna %d kohde sijainnissa “%s”"
 msgstr[1] "Kahdenna %d kohdetta sijainnissa “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:493
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:491
 #, c-format
 msgid "_Undo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
 msgstr[0] "_Kumoa %d kohteen kahdennus"
 msgstr[1] "_Kumoa %d kohteen kahdennus"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:496
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:494
 #, c-format
 msgid "_Redo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
 msgstr[0] "_Tee uudelleen%d kohteen kahdennus"
 msgstr[1] "_Tee uudelleen%d kohteen kahdennus"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:503
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:501
 #, c-format
 msgid "Duplicate “%s” in “%s”"
 msgstr "Kahdenna “%s” sijainnissa “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:506
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:504
 msgid "_Undo Duplicate"
 msgstr "_Kumoa kahdennus"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:507
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:505
 msgid "_Redo Duplicate"
 msgstr "_Tee uudelleen kahdennus"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:514
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:512
 #, c-format
 msgid "Delete links to %d item"
 msgid_plural "Delete links to %d items"
 msgstr[0] "Poista linkit %d kohteeseen"
 msgstr[1] "Poista linkit %d kohteeseen"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:517
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:515
 #, c-format
 msgid "Create links to %d item"
 msgid_plural "Create links to %d items"
 msgstr[0] "Luo linkit %d kohteeseen"
 msgstr[1] "Luo linkit %d kohteeseen"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:523
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:521
 #, c-format
 msgid "Delete link to “%s”"
 msgstr "Poista linkki kohteeseen “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:522
 #, c-format
 msgid "Create link to “%s”"
 msgstr "Luo linkki kohteeseen “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:526
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
 msgid "_Undo Create Link"
 msgstr "_Kumoa linkin luonti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:527
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:525
 msgid "_Redo Create Link"
 msgstr "_Tee uudelleen linkin luonti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:779
 #, c-format
 msgid "Create an empty file “%s”"
 msgstr "Luo tyhjä tiedosto “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:783
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
 msgid "_Undo Create Empty File"
 msgstr "_Kumoa tyhjän tiedoston luonti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:784
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:782
 msgid "_Redo Create Empty File"
 msgstr "_Tee uudelleen tyhjän tiedoston luonti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:786
 #, c-format
 msgid "Create a new folder “%s”"
 msgstr "Luo uusi kansio “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:790
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
 msgid "_Undo Create Folder"
 msgstr "_Kumoa uuden kansion luonti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:791
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:789
 msgid "_Redo Create Folder"
 msgstr "_Tee uudelleen uuden kansion luonti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:793
 #, c-format
 msgid "Create new file “%s” from template "
 msgstr "Luo uusi tiedosto “%s” asiakirjamallista "
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:797
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
 msgid "_Undo Create from Template"
 msgstr "_Kumoa mallista luonti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:798
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:796
 msgid "_Redo Create from Template"
 msgstr "_Tee uudelleen mallista luonti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:992
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:990
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:991
 #, c-format
 msgid "Rename “%s” as “%s”"
 msgstr "Nimeä “%s” muotoon “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:995
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
 msgid "_Undo Rename"
 msgstr "_Kumoa nimenmuutos"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:996
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:994
 msgid "_Redo Rename"
 msgstr "_Tee uudelleen nimenmuutos"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1112
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1116
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1109
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1113
 #, c-format
 msgid "Batch rename %d file"
 msgid_plural "Batch rename %d files"
 msgstr[0] "Massanimeä %d tiedosto"
 msgstr[1] "Massanimeä %d tiedostoa"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1121
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1118
 msgid "_Undo Batch Rename"
 msgstr "_Kumoa massanimeäminen"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1122
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1119
 msgid "_Redo Batch Rename"
 msgstr "_Tee uudelleen massanimeäminen"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1334
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1330
 #, c-format
 msgid "Move %d item to trash"
 msgid_plural "Move %d items to trash"
 msgstr[0] "Siirrä %d kohde roskakoriin"
 msgstr[1] "Siirrä %d kohdetta roskakoriin"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1348
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1344
 #, c-format
 msgid "Restore “%s” to “%s”"
 msgstr "Nimetään kohde “%s” kohteeksi “%s”."
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1355
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1351
 #, c-format
 msgid "Move “%s” to trash"
 msgstr "Siirrä “%s” roskakoriin"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1360
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1356
 msgid "_Undo Trash"
 msgstr "_Kumoa roskakoriin siirto"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1361
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1357
 msgid "_Redo Trash"
 msgstr "_Siirrä uudelleen roskakoriin"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1652
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of items enclosed in “%s”"
 msgstr "Palauta kohteen “%s” sisällä olevien tiedostojen alkuperäiset oikeudet"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1657
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1653
 #, c-format
 msgid "Set permissions of items enclosed in “%s”"
 msgstr "Aseta kohteen “%s” sisällä olevien tiedostojen oikeudet"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1659
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1813
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1655
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1809
 msgid "_Undo Change Permissions"
 msgstr "_Kumoa oikeuksien muutos"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1660
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1814
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
 msgid "_Redo Change Permissions"
 msgstr "_Tee uudelleen oikeuksien muutos"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1806
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of “%s”"
 msgstr "Palauta kohteen “%s” alkuperäiset käyttöoikeudet"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1811
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1807
 #, c-format
 msgid "Set permissions of “%s”"
 msgstr "Aseta kohteen “%s” oikeudet"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1923
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1919
 #, c-format
 msgid "Restore group of “%s” to “%s”"
 msgstr "Palauta kohteen “%s” ryhmäksi “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1921
 #, c-format
 msgid "Set group of “%s” to “%s”"
 msgstr "Aseta kohteen “%s” ryhmäksi “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1928
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1924
 msgid "_Undo Change Group"
 msgstr "_Kumoa ryhmän muutos"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
 msgid "_Redo Change Group"
 msgstr "_Tee uudelleen ryhmän muutos"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1933
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
 #, c-format
 msgid "Restore owner of “%s” to “%s”"
 msgstr "Palauta kohteen “%s” omistajaksi “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1931
 #, c-format
 msgid "Set owner of “%s” to “%s”"
 msgstr "Aseta kohteen “%s” omistajaksi “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1938
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1934
 msgid "_Undo Change Owner"
 msgstr "_Kumoa omistajan muutos"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1939
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
 msgid "_Redo Change Owner"
 msgstr "_Tee uudelleen omistajan muutos"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2075
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2071
 msgid "_Undo Extract"
 msgstr "_Kumoa purkaminen"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2076
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2072
 msgid "_Redo Extract"
 msgstr "_Tee uudelleen purkaminen"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2093
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
 #, c-format
 msgid "Delete %d extracted file"
 msgid_plural "Delete %d extracted files"
 msgstr[0] "Poista %d purettu tiedosto"
 msgstr[1] "Poista %d purettua tiedostoa"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2103
 #, c-format
 msgid "Extract “%s”"
 msgstr "Pura “%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2111
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
 #, c-format
 msgid "Extract %d file"
 msgid_plural "Extract %d files"
 msgstr[0] "Pura %d tiedosto"
 msgstr[1] "Pura %d tiedostoa"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2258
 #, c-format
 msgid "Compress “%s”"
 msgstr "Pakkaa ”%s”"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2266
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
 #, c-format
 msgid "Compress %d file"
 msgid_plural "Compress %d files"
 msgstr[0] "Pakkaa %d tiedosto"
 msgstr[1] "Pakkaa %d tiedostoa"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2272
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2268
 msgid "_Undo Compress"
 msgstr "_Kumoa pakkaaminen"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2273
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2269
 msgid "_Redo Compress"
 msgstr "_Tee uudelleen pakkaaminen"
 
@@ -3711,22 +3623,22 @@ msgstr "Kuvatietojen lataaminen epäonnistui"
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Tyhjä)"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:1450
+#: src/nautilus-list-view.c:1436
 msgid "Use Default"
 msgstr "Käytä oletusarvoja"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2058
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:49
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:244
+#: src/nautilus-list-view.c:2114
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:90
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1162
 msgid "List View"
 msgstr "Luettelonäkymä"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2960
+#: src/nautilus-list-view.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s: näkyvät sarakkeet"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2980
+#: src/nautilus-list-view.c:3043
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr ""
 "Valitse tässä kansiossa näytettävien tietojen tietojen esitysjärjestys:"
@@ -3738,123 +3650,123 @@ msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
 msgstr[0] "Haluatko katsella yhtä sijaintia?"
 msgstr[1] "Haluatko katsella useita (%d) sijainteja?"
 
-#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:1050
+#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:952
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgstr[0] "Tämä avaisi %d erillisen ikkunan."
 msgstr[1] "Tämä avaisi %d erillistä ikkunaa."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:100
+#: src/nautilus-mime-actions.c:102
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:275
 msgid "Anything"
 msgstr "Mitä tahansa"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:110 src/nautilus-properties-window.c:4588
+#: src/nautilus-mime-actions.c:112 src/nautilus-properties-window.c:4588
 msgid "Folders"
 msgstr "Kansiot"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:114
+#: src/nautilus-mime-actions.c:116
 msgid "Documents"
 msgstr "Asiakirjat"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:130
+#: src/nautilus-mime-actions.c:132
 msgid "Illustration"
 msgstr "Piirros"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:142
+#: src/nautilus-mime-actions.c:144
 msgid "Music"
 msgstr "Musiikki"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:155
+#: src/nautilus-mime-actions.c:157
 msgid "PDF / PostScript"
 msgstr "PDF / PostScript"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:161
+#: src/nautilus-mime-actions.c:163
 msgid "Picture"
 msgstr "Kuva"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:200
+#: src/nautilus-mime-actions.c:202
 msgid "Text File"
 msgstr "Tekstitiedosto"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:548
+#: src/nautilus-mime-actions.c:542
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
 msgstr "Linkki ”%s” on rikki. Haluatko siirtää sen roskakoriin?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:552
+#: src/nautilus-mime-actions.c:546
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken."
 msgstr "Linkki ”%s” on rikki."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:559
+#: src/nautilus-mime-actions.c:553
 msgid "This link cannot be used because it has no target."
 msgstr "Tätä linkkiä ei voi käyttää, koska sillä ei ole kohdetta."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:563
+#: src/nautilus-mime-actions.c:557
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn’t exist."
 msgstr "Tätä linkkiä ei voi käyttää, koska kohdetta “%s” ei ole olemassa."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:574
+#: src/nautilus-mime-actions.c:568
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:174
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Siirrä _roskakoriin"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:645
+#: src/nautilus-mime-actions.c:639
 #, c-format
 msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
 msgstr "Haluatko suorittaa tiedoston ”%s” vai nähdä sen sisällön?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:647
+#: src/nautilus-mime-actions.c:641
 #, c-format
 msgid "“%s” is an executable text file."
 msgstr "”%s” on suoritettava tekstitiedosto."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:653
+#: src/nautilus-mime-actions.c:647
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Suorita _päätteessä"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:654
+#: src/nautilus-mime-actions.c:648
 msgid "_Display"
 msgstr "_Näytä"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1045
+#: src/nautilus-mime-actions.c:947
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
 msgstr[0] "Tämä avaa %d erillisen välilehteä."
 msgstr[1] "Tämä avaa %d erillistä välilehteä."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1117
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1019
 #, c-format
 msgid "Could not display “%s”."
 msgstr "Kohdetta ”%s” ei voi näyttää."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1220
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1122
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Tiedoston tyyppi on tuntematon"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1225
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1127
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for “%s” files"
 msgstr ""
 "Tyyppiä \"%s\" oleville tiedostoille ei ole asennettu sopivaa sovellusta"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1238
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1140
 msgid "_Select Application"
 msgstr "_Valitse sovellus"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1276
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1178
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "Tapahtui sisäinen virhe etsittäessä sovelluksia:"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1278
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1180
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Sovellusta ei voitu etsiä"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1409
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1311
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for “%s” files.\n"
@@ -3863,11 +3775,11 @@ msgstr ""
 "Tyyppiä \"%s\" oleville tiedostoille ei ole asennettu sopivaa sovellusta.\n"
 "Haluatko etsiä sovellusta, jolla avata tämän tiedoston?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1587
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1489
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Sovelluksen käynnistin ei ole luotettu"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1590
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1492
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
@@ -3876,33 +3788,26 @@ msgstr ""
 "Sovelluksen käynnistintä ”%s” ei ole merkitty luotetuksi. Jos et tiedä mistä "
 "tämä käynnistin on peräisin, sen käynnistys voi olla turvatonta."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1612
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1514
 msgid "Trust and _Launch"
 msgstr "Luota ja k_äynnistä"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1917
-#, c-format
-msgid "This will open %d separate application."
-msgid_plural "This will open %d separate applications."
-msgstr[0] "Tämä avaa %d erillisen sovelluksen."
-msgstr[1] "Tämä avaa %d erillistä ohjelmaa."
-
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1993 src/nautilus-mime-actions.c:2288
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1248 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1326
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1896 src/nautilus-mime-actions.c:2191
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1228 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1303
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Sijaintiin ei ole pääsyä"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2377
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2280
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Sijaintia ei voi käynnistää"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2468
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2371
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
 msgstr "”%s” avautuu."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2473
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2376
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3964,17 +3869,17 @@ msgid "Set as default"
 msgstr "Aseta oletukseksi"
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:52
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:81
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:82
 msgid "Folder names cannot contain “/”."
 msgstr "Kansion nimi ei voi sisältää merkkiä \"/\"."
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:56
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:92
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:93
 msgid "A folder cannot be called “.”."
 msgstr "Kansion nimi ei voi olla “.”."
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:60
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:103
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:104
 msgid "A folder cannot be called “..”."
 msgstr "Kansion nimi ei voi olla “..”."
 
@@ -3984,7 +3889,7 @@ msgid "Create"
 msgstr "Luo"
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:129
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:190
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:296
 msgid "Folder name"
 msgstr "Kansion nimi"
 
@@ -3992,16 +3897,34 @@ msgstr "Kansion nimi"
 msgid "New Folder"
 msgstr "Uusi kansio"
 
-#: src/nautilus-notebook.c:335
+#: src/nautilus-notebook.c:340
 msgid "Close tab"
 msgstr "Sulje välilehti"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:142
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:143
+#, c-format
+msgid ""
+"You are trying to replace the destination folder “%s” with a symbolic link."
+msgstr "Yrität korvata kohdekansion “%s” symbolisella linkillä."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:145
+msgid ""
+"This is not allowed in order to avoid the deletion of the destination "
+"folder’s contents."
+msgstr ""
+"Tämä ei ole sallittua, koska siten vältetään kohdekansion sisällön "
+"poistaminen."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:146
+msgid "Please rename the symbolic link or press the skip button."
+msgstr "Nimeä symbolinen linkki uudelleen tai napsauta Ohita-painiketta."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:150
 #, c-format
 msgid "Merge folder “%s”?"
 msgstr "Yhdistetäänkö kansio ”%s”?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:145
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:153
 msgid ""
 "Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
 "that conflict with the files being copied."
@@ -4009,112 +3932,119 @@ msgstr ""
 "Yhdistäessä kysytään varmistusta, ennen kuin mitään kyseisen kansion "
 "tiedostoja korvataan kopioitavilla tiedostoilla."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:150
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:158
 #, c-format
 msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Vanhempi kansio samalla nimellä on jo olemassa kohteessa ”%s”."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:155
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:163
 #, c-format
 msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Uudempi kansio samalla nimellä on jo olemassa kohteessa ”%s”."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:160
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:168
 #, c-format
 msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Toinen kansio samalla nimellä on jo olemassa kohteessa ”%s”."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:166
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:174
 #, c-format
 msgid "Replace folder “%s”?"
 msgstr "Korvataanko kansio ”%s”?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:168
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:176
 msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
 msgstr "Sen korvaaminen poistaa kaikki kansiossa olevat tiedostot."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:169
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:177
 #, c-format
 msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Kansio samalla nimellä on jo olemassa kohteessa ”%s”."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:175
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:183
 #, c-format
 msgid "Replace file “%s”?"
 msgstr "Korvataanko tiedosto ”%s”?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:178
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:186
 msgid "Replacing it will overwrite its content."
 msgstr "Sen korvaaminen ylikirjoittaa sisällön."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:182
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:190
 #, c-format
 msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Vanhempi tiedosto samalla nimellä on jo olemassa kohteessa ”%s”."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:187
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:195
 #, c-format
 msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Uudempi tiedosto samalla nimellä on jo olemassa kohteessa ”%s”."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:192
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:200
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Toinen tiedosto samalla nimellä on jo olemassa kohteessa ”%s”."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:267
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:275
 msgid "Original folder"
 msgstr "Alkuperäinen kansio"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:268
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:300
-msgid "Items:"
-msgstr "Kohteet:"
+#. Also set the title field here, with a trailing carriage return &
+#. * space if the value field has two lines. This is a hack to get the
+#. * "Contents:" title to line up with the first line of the
+#. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
+#. * couldn't think of one.
+#.
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:276
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:308
+#: src/nautilus-properties-window.c:2372
+msgid "Contents:"
+msgstr "Sisältö:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:272
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:280
 msgid "Original file"
 msgstr "Alkuperäinen tiedosto"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:273
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:305
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:281
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:313
 #: src/nautilus-properties-window.c:3199
 msgid "Size:"
 msgstr "Koko:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:278
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:310
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:286
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:318
 #: src/nautilus-properties-window.c:3177
 msgid "Type:"
 msgstr "Tyyppi:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:281
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:313
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:289
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:321
 msgid "Last modified:"
 msgstr "Viimeksi muokattu:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:299
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:307
 msgid "Merge with"
 msgstr "Yhdistä kohteen kanssa"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:299
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:304
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:307
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:312
 msgid "Replace with"
 msgstr "Korvaa käyttäen"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:345
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:361
 msgid "Merge"
 msgstr "Yhdistä"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:368
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:385
 msgid "Merge Folder"
 msgstr "Yhdistä kansio"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:369
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:374
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:386
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:391
 msgid "File and Folder conflict"
 msgstr "Tiedoston ja kansion ristiriita"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:375
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:392
 msgid "File conflict"
 msgstr "Tiedostoristiriita"
 
@@ -4122,35 +4052,35 @@ msgstr "Tiedostoristiriita"
 #. Translators: this is referred to the permissions
 #. * the user has in a directory.
 #.
-#: src/nautilus-preferences-window.c:155 src/nautilus-properties-window.c:4084
+#: src/nautilus-preferences-window.c:151 src/nautilus-properties-window.c:4084
 #: src/nautilus-properties-window.c:4114
 msgid "None"
 msgstr "Ei mikään"
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:329
+#: src/nautilus-program-choosing.c:337
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "Turvallisuussyistä komentoja ei voi suorittaa etäpalvelimelta."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:331
+#: src/nautilus-program-choosing.c:339
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "Tämä on estetty turvallisuussyistä."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:343 src/nautilus-program-choosing.c:421
+#: src/nautilus-program-choosing.c:351 src/nautilus-program-choosing.c:429
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "Sovelluksen käynnistäminen epäonnistui."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:372 src/nautilus-program-choosing.c:385
+#: src/nautilus-program-choosing.c:380 src/nautilus-program-choosing.c:393
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "Tähän kohtaan voi pudottaa vain paikallisia tiedostoja."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:373
+#: src/nautilus-program-choosing.c:381
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr ""
 "Avataksesi etätiedostot kopioi ne ensin paikalliseen kansioon, ja pudota ne "
 "sieltä tähän."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:386
+#: src/nautilus-program-choosing.c:394
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
 "again. The local files you dropped have already been opened."
@@ -4158,35 +4088,35 @@ msgstr ""
 "Avataksesi etätiedostot kopioi ne ensin paikalliseen kansioon ja pudota ne "
 "sieltä tähän. Pudottamasi paikalliset tiedostot ovat jo avautuneet."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:419
+#: src/nautilus-program-choosing.c:427
 msgid "Details: "
 msgstr "Lisätiedot: "
 
-#: src/nautilus-progress-info.c:317
+#: src/nautilus-progress-info.c:312
 msgid "Canceled"
 msgstr "Peruttu"
 
-#: src/nautilus-progress-info.c:383 src/nautilus-progress-info.c:404
+#: src/nautilus-progress-info.c:378 src/nautilus-progress-info.c:399
 msgid "Preparing"
 msgstr "Valmistellaan"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:104
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:145
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:147
 msgid "File Operations"
 msgstr "Tiedostotoiminnot"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:108
 msgid "Show Details"
 msgstr "Näytä lisätietoja"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:109
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:111
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
 msgstr[0] "%'d tiedostotoiminto käynnissä"
 msgstr[1] "%'d tiedostotoimintoa käynnissä"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:147
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:149
 msgid "All file operations have been successfully completed"
 msgstr "Kaikki tiedostotoiminnot onnistuivat"
 
@@ -4267,16 +4197,6 @@ msgstr[1] "%'d kohdetta, yhteensä %s"
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(sisältö ei kokonaan luettavissa)"
 
-#. Also set the title field here, with a trailing carriage return &
-#. * space if the value field has two lines. This is a hack to get the
-#. * "Contents:" title to line up with the first line of the
-#. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
-#. * couldn't think of one.
-#.
-#: src/nautilus-properties-window.c:2372
-msgid "Contents:"
-msgstr "Sisältö:"
-
 #. Translators: "used" refers to the capacity of the filesystem
 #: src/nautilus-properties-window.c:2960
 msgid "used"
@@ -4461,87 +4381,87 @@ msgid "_Revert"
 msgstr "_Palauta"
 
 #. Open item is always present
-#: src/nautilus-properties-window.c:5646 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1718
+#: src/nautilus-properties-window.c:5646 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1630
 msgid "_Open"
 msgstr "_Avaa"
 
-#: src/nautilus-query.c:517 src/nautilus-search-directory-file.c:167
+#: src/nautilus-query.c:526 src/nautilus-search-directory-file.c:167
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:222
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:268
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:907
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:752
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:143
 msgid "Search"
 msgstr "Etsi"
 
-#: src/nautilus-query.c:520
+#: src/nautilus-query.c:529
 #, c-format
 msgid "Search for “%s”"
 msgstr "Haun ”%s” tulokset"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:133
+#: src/nautilus-query-editor.c:134
 msgid "Searching locations only"
 msgstr "Etsitään vain sijainneista"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:137
+#: src/nautilus-query-editor.c:139
 msgid "Searching devices only"
 msgstr "Etsitään vain laitteilta"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:141
+#: src/nautilus-query-editor.c:143
 msgid "Searching network locations only"
 msgstr "Etsitään vain verkkosijanneista"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:146
+#: src/nautilus-query-editor.c:149
 msgid "Remote location — only searching the current folder"
 msgstr "Etäsijainti — etsitään vain nykyisestä kansiosta"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:150
+#: src/nautilus-query-editor.c:154
 msgid "Only searching the current folder"
 msgstr "Etsitään vain nykyisestä kansiosta"
 
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:191
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:297
 msgid "File name"
 msgstr "Tiedoston nimi"
 
-#: src/nautilus-search-engine.c:239
+#: src/nautilus-search-engine.c:229
 msgid "Unable to complete the requested search"
 msgstr "Pyydetyn haun toteutus epäonnistui"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:288
+#: src/nautilus-search-popover.c:301
 msgid "Show a list to select the date"
 msgstr "Näytä luettelo valitaksesi päivän"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:294
+#: src/nautilus-search-popover.c:307
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:96
 msgid "Show a calendar to select the date"
 msgstr "Näytä kalenteri valitaksesi päivän"
 
 #. Add the no date filter element first
-#: src/nautilus-search-popover.c:390
+#: src/nautilus-search-popover.c:421
 msgid "Any time"
 msgstr "Milloin tahansa"
 
 #. Other types
-#: src/nautilus-search-popover.c:487
+#: src/nautilus-search-popover.c:518
 msgid "Other Type…"
 msgstr "Muu tyyppi…"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:547
+#: src/nautilus-search-popover.c:578
 msgid "Select type"
 msgstr "Valitse tyyppi"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:551
+#: src/nautilus-search-popover.c:582
 msgid "Select"
 msgstr "Valitse"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:636
+#: src/nautilus-search-popover.c:667
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:51
 msgid "Select Dates…"
 msgstr "Valitse päivät…"
 
 #. trash
 #: src/nautilus-shell-search-provider.c:320 src/nautilus-trash-bar.c:208
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:706
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:597
 msgid "Trash"
 msgstr "Roskakori"
 
@@ -4564,13 +4484,11 @@ msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr ""
 "Tässä kansiossa olevat suoritettavat tiedostot näkyvät skriptivalikossa."
 
-#. Set the label of the undo and redo menu items, and activate them appropriately
-#.
-#: src/nautilus-toolbar.c:856 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:103
+#: src/nautilus-toolbar.c:860 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:103
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Kumoa"
 
-#: src/nautilus-toolbar.c:859 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:111
+#: src/nautilus-toolbar.c:867 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:111
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Tee uudelleen"
 
@@ -4591,107 +4509,132 @@ msgstr "_Tyhjennä"
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "Poista kaikki roskakorin sisältö"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:379
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:381
 #, c-format
 msgid "Since %d day ago"
 msgid_plural "Since %d days ago"
 msgstr[0] "%d päivä sitten"
 msgstr[1] "%d päivää sitten"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:380
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:382
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "%d päivä sitten"
 msgstr[1] "%d päivää sitten"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:386
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:388
 #, c-format
 msgid "Since last week"
 msgid_plural "Since %d weeks ago"
 msgstr[0] "Viikko sitten"
 msgstr[1] "%d viikkoa sitten"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:387
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:389
 #, c-format
 msgid "Last week"
 msgid_plural "%d weeks ago"
 msgstr[0] "Viikko sitten"
 msgstr[1] "%d viikkoa sitten"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:393
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:395
 #, c-format
 msgid "Since last month"
 msgid_plural "Since %d months ago"
 msgstr[0] "Kuukausi sitten"
 msgstr[1] "%d kuukautta sitten"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:394
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:396
 #, c-format
 msgid "Last month"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "Kuukausi sitten"
 msgstr[1] "%d kuukautta sitten"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:399
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:401
 #, c-format
 msgid "Since last year"
 msgid_plural "Since %d years ago"
 msgstr[0] "Viime vuonna"
 msgstr[1] "%d vuotta sitten"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:400
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:402
 #, c-format
 msgid "Last year"
 msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "Viime vuonna"
 msgstr[1] "%d vuotta sitten"
 
-#: src/nautilus-window.c:1406
+#: src/nautilus-window.c:192
+#| msgid "Parent Folder:"
+msgid "Parent folder"
+msgstr "Ylätason kansio"
+
+#: src/nautilus-window.c:194 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:61
+msgid "New tab"
+msgstr "Uusi välilehti"
+
+#: src/nautilus-window.c:195
+#| msgid "Use tree view"
+msgid "Close current view"
+msgstr "Sulje nykyinen näkymä"
+
+#: src/nautilus-window.c:196
+#| msgid "_Back"
+msgid "Back"
+msgstr "Takaisin"
+
+#: src/nautilus-window.c:197
+#| msgctxt "shortcut window"
+#| msgid "Go forward"
+msgid "Forward"
+msgstr "Eteenpäin"
+
+#: src/nautilus-window.c:1470
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Ominaisuudet"
 
-#: src/nautilus-window.c:1418
+#: src/nautilus-window.c:1482
 msgid "_Format…"
 msgstr "_Alusta…"
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1688
+#: src/nautilus-window.c:1790
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
 msgstr "”%s” poistettu"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1695
+#: src/nautilus-window.c:1797
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
 msgstr[0] "%d tiedosto poistettu"
 msgstr[1] "%d tiedostoa poistettu"
 
-#: src/nautilus-window.c:1806
+#: src/nautilus-window.c:1920
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Avaa %s"
 
-#: src/nautilus-window.c:1897
+#: src/nautilus-window.c:2007
 msgid "_New Tab"
 msgstr "Uusi _välilehti"
 
-#: src/nautilus-window.c:1907
+#: src/nautilus-window.c:2017
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Siirrä välilehteä _vasemmalle"
 
-#: src/nautilus-window.c:1915
+#: src/nautilus-window.c:2025
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Siirrä välilehteä _oikealle"
 
-#: src/nautilus-window.c:1926
+#: src/nautilus-window.c:2036
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Sulje välilehti"
 
-#: src/nautilus-window.c:2910
+#: src/nautilus-window.c:3088
 msgid "Access and organize your files."
 msgstr "Käsittele ja järjestä tiedostoja"
 
@@ -4699,7 +4642,7 @@ msgstr "Käsittele ja järjestä tiedostoja"
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: src/nautilus-window.c:2919
+#: src/nautilus-window.c:3098
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Jiri Grönroos, 2011-2017\n"
@@ -4720,35 +4663,35 @@ msgstr ""
 "  Tomi Juntunen https://launchpad.net/~tojuntu\n";
 "  Tommi Saira https://launchpad.net/~tommisaira";
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1363
+#: src/nautilus-window-slot.c:1432
 msgid "Unable to display the contents of this folder."
 msgstr "Kansion sisällön näyttäminen epäonnistui."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1367
+#: src/nautilus-window-slot.c:1436
 msgid "This location doesn’t appear to be a folder."
 msgstr "Tämä sijainti ei vaikuta olevan kansio."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1376
+#: src/nautilus-window-slot.c:1445
 msgid ""
 "Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
 msgstr ""
 "Määritellyn tiedoston paikannus epäonnistui. Tarkista oikeinkirjoitus ja "
 "yritä uudelleen."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1385
+#: src/nautilus-window-slot.c:1454
 #, c-format
 msgid "“%s” locations are not supported."
 msgstr "\"%s\"-sijainnit eivät ole tuettuja."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1390
+#: src/nautilus-window-slot.c:1459
 msgid "Unable to handle this kind of location."
 msgstr "Tämän tyyppisiä sijainteja ei voi käsitellä."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1398
+#: src/nautilus-window-slot.c:1467
 msgid "Unable to access the requested location."
 msgstr "Ei pääsyä sijaintiin"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1404
+#: src/nautilus-window-slot.c:1473
 msgid "Don’t have permission to access the requested location."
 msgstr "Käyttöoikeutesi eivät riitä pyydetyn sijainnin esittämiseen."
 
@@ -4757,7 +4700,7 @@ msgstr "Käyttöoikeutesi eivät riitä pyydetyn sijainnin esittämiseen."
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: src/nautilus-window-slot.c:1415
+#: src/nautilus-window-slot.c:1484
 msgid ""
 "Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
 "network settings."
@@ -4765,12 +4708,12 @@ msgstr ""
 "Määritellyn sijainnin paikannus epäonnistui. Tarkista annettu osoita tai "
 "verkkoasetukset."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1434
+#: src/nautilus-window-slot.c:1503
 #, c-format
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Käsittelemätön virheviesti: %s"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1605
+#: src/nautilus-window-slot.c:1683
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Sijainnin lataus epäonnistui"
 
@@ -4883,167 +4826,173 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move tab right"
 msgstr "Siirrä välilehteä oikealle"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:157
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:155
+#| msgid "Restore"
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Restore tab"
+msgstr "Palauta välilehti"
+
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:164
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Liikkuminen"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:161
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:168
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back"
 msgstr "Siirry taaksepäin"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:168
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:175
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward"
 msgstr "Siirry eteenpäin"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:175
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:182
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go up"
 msgstr "Siirry ylös"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:182
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:189
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go down"
 msgstr "Siirry alas"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:189
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:196
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to home folder"
 msgstr "Siirry kotikansioon"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:196
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:203
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Enter location"
 msgstr "Kirjoita sijainti"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:203
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:210
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Location bar with root location"
 msgstr "Sijaintipalkki juurisijainnilla"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:210
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:217
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Location bar with home location"
 msgstr "Sijaintipalkki kotisijainnilla"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:219
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:226
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View"
 msgstr "Näkymä"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:223
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:230
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Lähennä"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:230
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:237
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Loitonna"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:237
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:244
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset zoom"
 msgstr "Palauta mittakaava"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:244
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:251
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Refresh view"
 msgstr "Päivitä näkymä"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:251
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:258
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide hidden files"
 msgstr "Näytä/piilota piilotiedostot"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:258
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:265
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide sidebar"
 msgstr "Näytä/piilota sivupalkki"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:265
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide action menu"
 msgstr "Näytä/piilota toimintovalikko"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:272
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:279
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "List view"
 msgstr "Luettelonäkymä"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:279
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:286
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Grid view"
 msgstr "Ruudukkonäkymä"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:288
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:295
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Muokkaaminen"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:292
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:299
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Create folder"
 msgstr "Luo kansio"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:299
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:306
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Rename"
 msgstr "Nimeä uudelleen"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:306
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:313
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to trash"
 msgstr "Siirrä roskakoriin"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:313
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:320
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete permanently"
 msgstr "Poista pysyvästi"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:320
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:327
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut"
 msgstr "Leikkaa"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:327
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:334
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopioi"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:334
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:341
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste"
 msgstr "Liitä"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:341
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:348
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Valitse kaikki"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:348
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:355
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Invert selection"
 msgstr "Käänteinen valinta"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:355
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:362
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select items matching"
 msgstr "Valitse täsmäävät kohteet"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:362
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:369
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo"
 msgstr "Kumoa"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:369
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:376
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo"
 msgstr "Tee uudelleen"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:376
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:383
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show item properties"
 msgstr "Näytä kohteen ominaisuudet"
@@ -5249,12 +5198,12 @@ msgid "Open With Other _Application"
 msgstr "Avaa _muussa sovelluksessa"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:110
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1775
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Liitä"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:115
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1765
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Irrota"
 
@@ -5372,282 +5321,256 @@ msgstr "Tuloksia ei löytynyt"
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Yritä hakea eri hakuehdoilla"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:12
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:60
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:120
-msgid "Always"
-msgstr "Aina"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:15
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:63
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:123
-msgid "Local Files Only"
-msgstr "Vain paikalliset tiedostot"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:18
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:66
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:126
-msgid "Never"
-msgstr "Ei koskaan"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:29
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:103
-msgid "Small"
-msgstr "Pieni"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:32
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:106
-msgid "Standard"
-msgstr "Tavallinen"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:35
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:109
-msgid "Large"
-msgstr "Suuri"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:77
-msgid "By Name"
-msgstr "Nimen mukaan"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:80
-msgid "By Size"
-msgstr "Koon mukaan"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:83
-msgid "By Type"
-msgstr "Tyypin mukaan"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:86
-msgid "By Modification Date"
-msgstr "Muokkauspäivämäärän mukaan"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:89
-msgid "By Access Date"
-msgstr "Käyttöpäivämäärän mukaan"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:92
-msgid "By Trashed Date"
-msgstr "Roskakoriin siirron päivämäärän mukaan"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:137
-msgid "100 KB"
-msgstr "100 kt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:140
-msgid "500 KB"
-msgstr "500 kt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:143
-msgid "1 MB"
-msgstr "1 Mt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:146
-msgid "3 MB"
-msgstr "3 Mt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:149
-msgid "5 MB"
-msgstr "5 Mt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:152
-msgid "10 MB"
-msgstr "10 Mt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:155
-msgid "100 MB"
-msgstr "100 Mt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:158
-msgid "1 GB"
-msgstr "1 Gt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:161
-msgid "2 GB"
-msgstr "2 Gt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:164
-msgid "4 GB"
-msgstr "4 Gt"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:170
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:13
 msgid "Preferences"
 msgstr "Asetukset"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:198
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:44
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:98
 msgid "Sort"
 msgstr "Järjestys"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:212
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:58
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "_Kansiot ennen tiedostoja"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:258
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:104
 msgid "Allow folders to be _expanded"
 msgstr "Salli kansioi_den laajentaminen"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:290
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:136
+msgid "Experimental"
+msgstr "Kokeellinen"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:150
+#| msgid "Use tree view"
+msgid "Use the new _views"
+msgstr "Käytä uusia näk_ymiä"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:182
 msgid "Icon View Captions"
 msgstr "Kuvakenäkymän lisätiedot"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:306
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:198
+#| msgid ""
+#| "Add information to be displayed beneath file and folder names.\n"
+#| "More information will appear when zooming closer."
 msgid ""
-"Add information to be displayed beneath file and folder names.\n"
-"More information will appear when zooming closer."
+"Add information to be displayed beneath file and folder names. More "
+"information will appear when zooming closer."
 msgstr ""
-"Lisää tietoja näytettäväksi tiedostojen ja kansioiden nimien alle.\n"
-"Mitä enemmän lähennät näkymää, sitä enemmän tietoja näytetään."
+"Lisää tietoja näytettäväksi tiedostojen ja kansioiden nimien alle. Mitä "
+"enemmän lähennät näkymää, sitä enemmän tietoja näytetään."
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:425
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:316
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Second"
 msgstr "Toinen"
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:440
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:331
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Third"
 msgstr "Kolmas"
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:455
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:346
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "First"
 msgstr "Ensimmäinen"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:489
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:380
 msgid "Views"
 msgstr "Näkymät"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:512
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:403
 msgid "Open Action"
 msgstr "Avaamisen toiminto"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:526
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:417
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "_Avaa kohteet yhdellä napsautuksella"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:544
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:435
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "Avaa kohteet _kaksoisnapsautuksella"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:577
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:468
 msgid "Link Creation"
 msgstr "Linkin luominen"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:591
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:482
 msgid "Show action to create symbolic _links"
 msgstr "Näytä toiminto, jolla luodaan sym_bolisia linkkejä"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:623
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:514
 msgid "Executable Text Files"
 msgstr "Suoritettavat tekstitiedostot"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:637
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:528
 msgid "_Display them"
 msgstr "_Näytä ne"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:655
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:546
 msgid "_Run them"
 msgstr "_Suorita ne"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:673
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:564
 msgid "_Ask what to do"
 msgstr "_Kysy mitä tehdään"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:720
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:611
 msgid "Ask before _emptying the Trash"
 msgstr "Kysy ennen roskakorin _tyhjennystä"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:737
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:628
 msgid "Show action to _permanently delete files and folders"
 msgstr "Näytä toiminto, jolla poistetaan tiedostoja ja kansioita pysyvästi"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:769
-msgid "Compressed Files"
-msgstr "Pakatut tiedostot"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:783
-msgid "E_xtract the files on open"
-msgstr "Pu_ra tiedostot avattaessa"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:815
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:660
 msgid "Behavior"
 msgstr "Toiminta"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:845
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:690
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "Valitse tietojen ilmestymisjärjestys luettelonäkymässä."
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:883
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:728
 msgid "List Columns"
 msgstr "Luettelon sarakkeet"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:923
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:768
 msgid "Search in subfolders:"
 msgstr "Etsi alikansioista:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:934
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:779
 msgid "_On this computer only"
 msgstr "_Vain tältä tietokoneelta"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:951
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:796
 msgid "_All locations"
 msgstr "_Kaikista sijainneista"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:968
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:813
 msgid "_Never"
 msgstr "_Ei koskaan"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1000
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:832
+#| msgid "Full Text"
+msgid "Full Text Search:"
+msgstr "Koko tekstin haku:"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:843
+#| msgid "Set as default"
+msgid "Set as _default"
+msgstr "Aseta o_letukseksi"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:875
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Pienoiskuvat"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1016
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:891
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Näytä pienoiskuvat:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1027
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:902
 msgid "_Files on this computer only"
 msgstr "Vai_n tämän tietokoneen tiedostoista"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1044
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:919
 msgid "A_ll files"
 msgstr "Kaiki_sta tiedostoista"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1061
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:936
 msgid "N_ever"
 msgstr "Ei k_oskaan"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1085
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:960
 msgid "Onl_y for files smaller than:"
 msgstr "_Vain kun tiedosto on pienempi kuin:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1138
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1010
 msgid "File count"
 msgstr "Tiedostojen lukumäärä"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1154
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1026
 msgid "Count number of files in folders:"
 msgstr "Laske tiedostojen lukumäärät:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1165
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1037
 msgid "F_olders in this computer only"
 msgstr "Vain t_ämän tietokoneen kansioista"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1182
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1054
 msgid "All folder_s"
 msgstr "Kaikis_ta tiedostoista"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1199
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1071
 msgid "Ne_ver"
 msgstr "Ei kosk_aan"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1231
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1103
 msgid "Search & Preview"
 msgstr "Haku ja esikatselu"
 
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1125
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1173
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1233
+msgid "Always"
+msgstr "Aina"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1128
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1176
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1236
+msgid "Local Files Only"
+msgstr "Vain paikalliset tiedostot"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1131
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1179
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1239
+msgid "Never"
+msgstr "Ei koskaan"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1142
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1216
+msgid "Small"
+msgstr "Pieni"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1145
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1219
+msgid "Standard"
+msgstr "Tavallinen"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1148
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1222
+msgid "Large"
+msgstr "Suuri"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1190
+msgid "By Name"
+msgstr "Nimen mukaan"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1193
+msgid "By Size"
+msgstr "Koon mukaan"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1196
+msgid "By Type"
+msgstr "Tyypin mukaan"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1199
+msgid "By Modification Date"
+msgstr "Muokkauspäivämäärän mukaan"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1202
+msgid "By Access Date"
+msgstr "Käyttöpäivämäärän mukaan"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1205
+msgid "By Trashed Date"
+msgstr "Roskakoriin siirron päivämäärän mukaan"
+
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:18
 msgid "When"
 msgstr "Ajankohta"
@@ -5680,19 +5603,19 @@ msgstr "Mitä"
 msgid "Which file types will be searched"
 msgstr "Mitä tiedostotyyppejä etsitään"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:359
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:360
 msgid "Full Text"
 msgstr "Koko teksti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:363
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:364
 msgid "Search on the file content and name"
 msgstr "Etsi tiedostojen sisällöstä ja nimestä"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:377
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:379
 msgid "File Name"
 msgstr "Tiedoston nimi"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:381
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:383
 msgid "Search only on the file name"
 msgstr "Etsi vain tiedostojen nimistä"
 
@@ -5704,10 +5627,6 @@ msgstr "Uusi kansio"
 msgid "Bookmark this location"
 msgstr "Lisää sijainti kirjanmerkkeihin"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:61
-msgid "New tab"
-msgstr "Uusi välilehti"
-
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:92
 msgid "Action menu"
 msgstr "Toimintovalikko"
@@ -5800,50 +5719,50 @@ msgstr "P_ysäytä"
 msgid "_Files"
 msgstr "_Tiedostot"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:931
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:893
 msgid "Searching for network locations"
 msgstr "Etsitään verkkosijainteja"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:938
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:900
 msgid "No network locations found"
 msgstr "Verkkosijainteja ei löytynyt"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1133
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1117
 msgid "Computer"
 msgstr "Tietokone"
 
 #. Restore from Cancel to Connect
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1267 src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:449
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1246 src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:449
 msgid "Con_nect"
 msgstr "_Yhdistä"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1391
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1366
 msgid "Unable to unmount volume"
 msgstr "Taltion irrottaminen epäonnistui"
 
 #. Allow to cancel the operation
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1495
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1467
 msgid "Cance_l"
 msgstr "_Peru"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1728
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1640
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Avaa uudessa _välilehdessä"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1739
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1651
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Avaa uudessa _ikkunassa"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1928
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1826
 msgid "Unable to get remote server location"
 msgstr "Etäpalvelimen sijaintia ei voitu saavuttaa"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2081 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2091
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1974
 msgid "Networks"
 msgstr "Verkot"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2081 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2091
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1974
 msgid "On This Computer"
 msgstr "Tämä tietokone"
 
@@ -5851,18 +5770,18 @@ msgstr "Tämä tietokone"
 #. * should be based on the free space available.
 #. * i.e. 1 GB / 24 GB available.
 #.
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:137
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:136
 #, c-format
 msgid "%s / %s available"
 msgid_plural "%s / %s available"
 msgstr[0] "%s / %s käytettävissä"
 msgstr[1] "%s / %s käytettävissä"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:514
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:483
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Katkaise yhteys"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:514
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:483
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.ui:72
 msgid "Unmount"
 msgstr "Irrota"
@@ -5878,10 +5797,6 @@ msgstr ""
 "Palvelinten osoitteet muodostuvat protokollan etuliitteestä ja osoitteesta. "
 "Esimerkkejä:"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:57
-msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1"
-msgstr "smb://esimerkki.palvelin.fi, ssh://192.168.0.1"
-
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:78
 msgid "Available Protocols"
 msgstr "Käytettävissä olevat protokollat"
@@ -5954,6 +5869,61 @@ msgstr "Yhdistä _palvelimeen"
 msgid "Enter server address…"
 msgstr "Anna palvelimen osoite…"
 
+#~| msgid "Could not remove the already existing folder %F."
+#~ msgid "Could not remove the already existing folder %s."
+#~ msgstr "Ei voitu poistaa jo olemassa olevaa kansiota %s."
+
+#~| msgid "Could not remove the already existing file %F."
+#~ msgid "Could not remove the already existing file %s."
+#~ msgstr "Ei voitu poistaa jo olemassa olevaa tiedostoa %s."
+
+#~ msgid "This will open %d separate application."
+#~ msgid_plural "This will open %d separate applications."
+#~ msgstr[0] "Tämä avaa %d erillisen sovelluksen."
+#~ msgstr[1] "Tämä avaa %d erillistä ohjelmaa."
+
+#~ msgid "Items:"
+#~ msgstr "Kohteet:"
+
+#~ msgid "100 KB"
+#~ msgstr "100 kt"
+
+#~ msgid "500 KB"
+#~ msgstr "500 kt"
+
+#~ msgid "1 MB"
+#~ msgstr "1 Mt"
+
+#~ msgid "3 MB"
+#~ msgstr "3 Mt"
+
+#~ msgid "5 MB"
+#~ msgstr "5 Mt"
+
+#~ msgid "10 MB"
+#~ msgstr "10 Mt"
+
+#~ msgid "100 MB"
+#~ msgstr "100 Mt"
+
+#~ msgid "1 GB"
+#~ msgstr "1 Gt"
+
+#~ msgid "2 GB"
+#~ msgstr "2 Gt"
+
+#~ msgid "4 GB"
+#~ msgstr "4 Gt"
+
+#~ msgid "Compressed Files"
+#~ msgstr "Pakatut tiedostot"
+
+#~ msgid "E_xtract the files on open"
+#~ msgstr "Pu_ra tiedostot avattaessa"
+
+#~ msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1"
+#~ msgstr "smb://esimerkki.palvelin.fi, ssh://192.168.0.1"
+
 #~ msgid "Deleted “%B”"
 #~ msgstr "Poistettu “%B”"
 
@@ -6460,9 +6430,6 @@ msgstr "Anna palvelimen osoite…"
 #~ msgid "View options"
 #~ msgstr "Näkymävalinnat"
 
-#~ msgid "Restore"
-#~ msgstr "Palauta"
-
 #~ msgid "Save Search as"
 #~ msgstr "Tallenna haku nimellä"
 
@@ -6900,9 +6867,6 @@ msgstr "Anna palvelimen osoite…"
 #~ msgid "Close all Navigation windows"
 #~ msgstr "Sulje kaikki ikkunat"
 
-#~ msgid "_Back"
-#~ msgstr "_Takaisin"
-
 #~ msgid "Go to the previous visited location"
 #~ msgstr "Siirry edelliseen sijaintiin"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]