[gtk+] Update Latvian translationcommit 27e12601044cf882c02a0ca60cd136aebf1a9f0d
Author: Rūdolfs Mazurs <rudolfsm src gnome org>
Date:  Tue Aug 29 12:19:09 2017 +0300

  Update Latvian translation

 po-properties/lv.po | 2417 +++++++++++++++++++++++++--------------------------
 po/lv.po      | 1180 ++++++++++++-------------
 2 files changed, 1747 insertions(+), 1850 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/lv.po b/po-properties/lv.po
index 8d73594..4b52949 100644
--- a/po-properties/lv.po
+++ b/po-properties/lv.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-09 04:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-17 20:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-27 12:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-29 12:08+0200\n"
 "Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
 "Language-Team: Latvian <lata-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: lv\n"
@@ -134,12 +134,10 @@ msgid "Display for the device manager"
 msgstr "Ierīču pārvaldnieka displejs"
 
 #: gdk/gdkdisplay.c:215 gdk/gdkdisplay.c:216
-#| msgid "Composite child"
 msgid "Composited"
 msgstr "Kompozīts"
 
 #: gdk/gdkdisplay.c:230 gdk/gdkdisplay.c:231
-#| msgid "Xft RGBA"
 msgid "RGBA"
 msgstr "RGBA"
 
@@ -152,16 +150,14 @@ msgid "The default display for GDK"
 msgstr "Noklusētais GDK displejs"
 
 #: gdk/gdkdrawcontext.c:135
-#| msgid "The GDK display used to create the GL context"
 msgid "The GDK display used to create the context"
 msgstr "GDK displejs, ko izmanto konteksta izveidošanai"
 
-#: gdk/gdkdrawcontext.c:149 gtk/gtkwidget.c:1256
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:149 gtk/gtkwidget.c:1263
 msgid "Window"
 msgstr "Logs"
 
 #: gdk/gdkdrawcontext.c:150
-#| msgid "The GDK window bound to the GL context"
 msgid "The GDK window bound to the context"
 msgstr "GDK logs, pie kā piesaistīt kontekstu"
 
@@ -209,11 +205,11 @@ msgstr "Mazais"
 msgid "Minor version number"
 msgstr "Mazais versijas numurs"
 
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
+#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:142
 msgid "Device ID"
 msgstr "Ierīces ID"
 
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:144
+#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
 msgid "Device identifier"
 msgstr "Ierīces identifikators"
 
@@ -363,22 +359,47 @@ msgstr "Apliekt licenci"
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Vai aplauzt licences tekstu."
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:210
+#: gtk/gtkaccellabel.c:227
 msgid "Accelerator Closure"
 msgstr "Paātrinātāja slēgšana"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:211
+#: gtk/gtkaccellabel.c:228
 msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Slēgšana, kura jānovēro pēc paātrinātāja izmaiņām"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:217
+#: gtk/gtkaccellabel.c:234
 msgid "Accelerator Widget"
 msgstr "Paātrinātāja logdaļa"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:218
+#: gtk/gtkaccellabel.c:235
 msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Logdaļa, kura jānovēro pēc paātrinātāja izmaiņām"
 
+#: gtk/gtkaccellabel.c:241 gtk/gtkbutton.c:225 gtk/gtkexpander.c:291
+#: gtk/gtkframe.c:170 gtk/gtklabel.c:755 gtk/gtkmenuitem.c:641
+#: gtk/gtktoolbutton.c:215 gtk/gtktoolitemgroup.c:1555
+msgid "Label"
+msgstr "Iezīme"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:242
+#| msgid "The keyval of the accelerator"
+msgid "The text displayed next to the accelerator"
+msgstr "Teksts tiek attēlots līdzās paātrinātājam"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:248 gtk/gtkbutton.c:232 gtk/gtkexpander.c:299
+#: gtk/gtklabel.c:776 gtk/gtkmenuitem.c:655 gtk/gtktoolbutton.c:222
+msgid "Use underline"
+msgstr "Lietot pasvītrošanu"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:249 gtk/gtkbutton.c:233 gtk/gtkexpander.c:300
+#: gtk/gtklabel.c:777 gtk/gtkmenuitem.c:656
+msgid ""
+"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
+"for the mnemonic accelerator key"
+msgstr ""
+"Ja iestatīts, zemsvītra tekstā nozīmē, ka nākamā rakstzīme būtu jālieto kā "
+"piekļuves paātrinātāja taustiņš"
+
 #: gtk/gtkaccessible.c:153 gtk/gtkeventcontroller.c:168
 #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:336
 msgid "Widget"
@@ -393,7 +414,6 @@ msgid "Action name"
 msgstr "Darbības nosaukums"
 
 #: gtk/gtkactionable.c:72
-#| msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
 msgid "The name of the associated action, like “app.quit”"
 msgstr "Saistītās darbības nosaukums, piemēram “app.quit”"
 
@@ -405,11 +425,11 @@ msgstr "Darbības mērķa vērtība"
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Parametri darbības izsaukšanai"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:322 gtk/gtkbox.c:315 gtk/gtkheaderbar.c:1931
+#: gtk/gtkactionbar.c:383 gtk/gtkbox.c:245 gtk/gtkheaderbar.c:1869
 msgid "Pack type"
 msgstr "Pakas tips"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:323 gtk/gtkbox.c:316 gtk/gtkheaderbar.c:1932
+#: gtk/gtkactionbar.c:384 gtk/gtkbox.c:246 gtk/gtkheaderbar.c:1870
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -417,28 +437,27 @@ msgstr ""
 "GtkPackType norāda, vai bērns pieblīvēts ar atsauci uz sākuma vai beigu "
 "vecāku"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:329 gtk/gtkbox.c:322 gtk/gtkheaderbar.c:1938
-#: gtk/gtknotebook.c:834 gtk/gtkpaned.c:353 gtk/gtkpopover.c:1626
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:367 gtk/gtkstack.c:504 gtk/gtktoolitemgroup.c:1660
+#: gtk/gtkactionbar.c:390 gtk/gtkbox.c:252 gtk/gtkheaderbar.c:1876
+#: gtk/gtknotebook.c:790 gtk/gtkpaned.c:388 gtk/gtkpopover.c:1635
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:371 gtk/gtkstack.c:404 gtk/gtktoolitemgroup.c:1618
 msgid "Position"
 msgstr "Novietojums"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:330 gtk/gtkbox.c:323 gtk/gtkheaderbar.c:1939
-#: gtk/gtknotebook.c:835 gtk/gtkpopovermenu.c:368 gtk/gtkstack.c:505
+#: gtk/gtkactionbar.c:391 gtk/gtkbox.c:253 gtk/gtkheaderbar.c:1877
+#: gtk/gtknotebook.c:791 gtk/gtkpopovermenu.c:372 gtk/gtkstack.c:405
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Bērna indekss vecākā"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:336 gtk/gtkinfobar.c:358
-#| msgid "Reveal Child"
+#: gtk/gtkactionbar.c:397 gtk/gtkinfobar.c:353
 msgid "Reveal"
 msgstr "Atklāt"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:337 gtk/gtkinfobar.c:359
+#: gtk/gtkactionbar.c:398 gtk/gtkinfobar.c:354
 msgid "Controls whether the action bar shows its contents or not"
 msgstr "Nosaka, vai darbības josla rāda tā saturu"
 
 #: gtk/gtkadjustment.c:142 gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
-#: gtk/gtkscalebutton.c:196 gtk/gtkspinbutton.c:400
+#: gtk/gtkscalebutton.c:196 gtk/gtkspinbutton.c:397
 msgid "Value"
 msgstr "Vērtība"
 
@@ -487,7 +506,6 @@ msgid "The page size of the adjustment"
 msgstr "Lapas iestatījuma izmērs"
 
 #: gtk/gtkappchooserbutton.c:618
-#| msgid "Include an 'Other…' item"
 msgid "Include an “Other…” item"
 msgstr "Iekļaut “Cita vieta…” vienumu"
 
@@ -507,11 +525,11 @@ msgstr "Rādīt noklusēto vienumu"
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
 msgstr "Vai kombinētajā lauciņā noklusētā lietotne jārāda augšpusē"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:647
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:648
 msgid "Heading"
 msgstr "Virsraksts"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:648
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:649
 msgid "The text to show at the top of the dialog"
 msgstr "Teksts, ko rādīt dialoglodziņa augšpusē"
 
@@ -523,60 +541,59 @@ msgstr "Satura tips"
 msgid "The content type used by the open with object"
 msgstr "Satura tips, ko izmanto “atvērt ar objektu”"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:633
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:634
 msgid "GFile"
 msgstr "GFile"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:634
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:635
 msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
 msgstr "GFile, ko izmanto lietotnes selektora dialoglodziņš"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:962
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1018
 msgid "Show default app"
 msgstr "Rādīt noklusēto lietotni"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:963
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
 msgid "Whether the widget should show the default application"
 msgstr "Vai logdaļai jārāda noklusētā lietotne"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:977
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1033
 msgid "Show recommended apps"
 msgstr "Rādīt ieteicamās lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:978
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1034
 msgid "Whether the widget should show recommended applications"
 msgstr "Vai logdaļām vajadzētu rādīt ieteicamās lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:992
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1048
 msgid "Show fallback apps"
 msgstr "Rādīt atkāpšanās lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:993
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1049
 msgid "Whether the widget should show fallback applications"
 msgstr "Vai logdaļām vajadzētu rādīt atkāpšanās lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1005
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1061
 msgid "Show other apps"
 msgstr "Rādīt citas lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1006
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1062
 msgid "Whether the widget should show other applications"
 msgstr "Vai logdaļai vajadzētu rādīt citas lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1075
 msgid "Show all apps"
 msgstr "Rādīt visas lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1020
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1076
 msgid "Whether the widget should show all applications"
 msgstr "Vai logdaļai vajadzētu rādīt visas lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1034
-#| msgid "Widget's default text"
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1090
 msgid "Widget’s default text"
 msgstr "Logdaļas noklusētais teksts"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1035
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1091
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Noklusētais teksts, kas parādās, kad nav lietotņu"
 
@@ -612,15 +629,15 @@ msgstr "Aktīvais logs"
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "Logs, uz kuru visnesenāk bija fokuss"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:833
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:832
 msgid "Show a menubar"
 msgstr "Rādīt izvēļņu joslu"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:834
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:833
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
 msgstr "PATIESS, ja logam vajadzētu loga augšpusē rādīt izvēļņu joslu"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1270
+#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1277
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Horizontālā līdzināšana"
 
@@ -628,7 +645,7 @@ msgstr "Horizontālā līdzināšana"
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Bērna X līdzināšana"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1285
+#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1292
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Vertikālā līdzināšana"
 
@@ -649,7 +666,6 @@ msgid "Obey child"
 msgstr "Pakļauties bērnam"
 
 #: gtk/gtkaspectframe.c:133
-#| msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
 msgid "Force aspect ratio to match that of the frame’s child"
 msgstr "Piespiest izmēru attiecībai sakrist ar to, kas ietvara bērnam"
 
@@ -693,22 +709,22 @@ msgstr "Ir iekšmale"
 msgid "Whether the assistant adds padding around the page"
 msgstr "Vai asistents ap lapu pievieno iekšmali"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:188
+#: gtk/gtkbbox.c:153
 msgid "Layout style"
 msgstr "Izkārtojuma stils"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:189
+#: gtk/gtkbbox.c:154
 msgid ""
 "How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
 "start and end"
 msgstr ""
 "Kā izkārtot pogas kastītē. Iespējamās vērtības ir spread, edge, start un end"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:197
+#: gtk/gtkbbox.c:162
 msgid "Secondary"
 msgstr "Sekundārs"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:198
+#: gtk/gtkbbox.c:163
 msgid ""
 "If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
 "g., help buttons"
@@ -716,137 +732,94 @@ msgstr ""
 "Ja PATIESS, bērns parādās sekundārajā atvasinājumu grupā, piemērots, "
 "piemēram, palīdzības pogām"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:205
+#: gtk/gtkbbox.c:170
 msgid "Non-Homogeneous"
 msgstr "Neviendabīgs"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:206
+#: gtk/gtkbbox.c:171
 msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
 msgstr "Ja PATIESS, bērns netiks pakļauts viendabīgai izmēra maiņai"
 
-#: gtk/gtkbox.c:256 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkheaderbar.c:1966
-#: gtk/gtkiconview.c:517 gtk/gtktreeviewcolumn.c:275
+#: gtk/gtkbox.c:221 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkheaderbar.c:1904
+#: gtk/gtkiconview.c:510 gtk/gtktreeviewcolumn.c:275
 msgid "Spacing"
 msgstr "Atstarpe"
 
-#: gtk/gtkbox.c:257 gtk/gtkheaderbar.c:1967
+#: gtk/gtkbox.c:222 gtk/gtkheaderbar.c:1905
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Atstarpes lielums starp bērniem"
 
-#: gtk/gtkbox.c:263 gtk/gtkflowbox.c:3712 gtk/gtkstack.c:426
-#: gtk/gtktoolbar.c:587 gtk/gtktoolitemgroup.c:1632
+#: gtk/gtkbox.c:228 gtk/gtkflowbox.c:3496 gtk/gtkstack.c:326
+#: gtk/gtktoolbar.c:556 gtk/gtktoolitemgroup.c:1590
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Viendabīgs"
 
-#: gtk/gtkbox.c:264 gtk/gtkflowbox.c:3713
+#: gtk/gtkbox.c:229 gtk/gtkflowbox.c:3497
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr "Vai visiem bērniem jābūt ar vienādu izmēru"
 
-#: gtk/gtkbox.c:270
+#: gtk/gtkbox.c:235 gtk/gtkcenterbox.c:683
 msgid "Baseline position"
 msgstr "Bāzes līnijas novietojums"
 
-#: gtk/gtkbox.c:271
+#: gtk/gtkbox.c:236 gtk/gtkcenterbox.c:684
 msgid ""
 "The position of the baseline aligned widgets if extra space is available"
 msgstr ""
 "Pie bāzes līnijas līdzināto logdaļu novietojums, ja ir pieejama papildu vieta"
 
-#: gtk/gtkbox.c:292 gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:579
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1639 gtk/gtktoolpalette.c:999
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
-msgid "Expand"
-msgstr "Izvērst"
-
-#: gtk/gtkbox.c:293
-msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
-msgstr "Vai bērnam būtu jāsaņem papildus vieta, ja vecāks pieaug"
-
-#: gtk/gtkbox.c:308 gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
-msgid "Fill"
-msgstr "Aizpildīt"
-
-#: gtk/gtkbox.c:309
-msgid ""
-"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
-"used as padding"
-msgstr ""
-"Vai papildu piešķirtā vieta bērnam būtu jāpiešķir bērnam vai jālieto kā "
-"papildinājums"
-
-#: gtk/gtkbuilder.c:286
+#: gtk/gtkbuilder.c:282
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Tulkošanas domēns"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:287
+#: gtk/gtkbuilder.c:283
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Tulkošanas domēns, kuru izmanto gettext"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:249 gtk/gtkexpander.c:291 gtk/gtkframe.c:198
-#: gtk/gtklabel.c:783 gtk/gtkmenuitem.c:730 gtk/gtktoolbutton.c:215
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
-msgid "Label"
-msgstr "Iezīme"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:250
+#: gtk/gtkbutton.c:226
 msgid ""
 "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
 "widget"
 msgstr "Iezīmes logdaļas teksts pogā, ja poga satur iezīmes logdaļu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:256 gtk/gtkexpander.c:299 gtk/gtklabel.c:804
-#: gtk/gtkmenuitem.c:744 gtk/gtktoolbutton.c:222
-msgid "Use underline"
-msgstr "Lietot pasvītrošanu"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:257 gtk/gtkexpander.c:300 gtk/gtklabel.c:805
-#: gtk/gtkmenuitem.c:745
-msgid ""
-"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
-"for the mnemonic accelerator key"
-msgstr ""
-"Ja iestatīts, zemsvītra tekstā nozīmē, ka nākamā rakstzīme būtu jālieto kā "
-"piekļuves paātrinātāja taustiņš"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:263
+#: gtk/gtkbutton.c:239
 msgid "Border relief"
 msgstr "Robežas reljefs"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:264
+#: gtk/gtkbutton.c:240
 msgid "The border relief style"
 msgstr "Robežas reljefa stils"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:271 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210 gtk/gtkimage.c:291
-#: gtk/gtkprinter.c:170 gtk/gtkwindow.c:941
+#: gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210 gtk/gtkimage.c:231
+#: gtk/gtkprinter.c:170 gtk/gtkwindow.c:976
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Ikonas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:272
-#| msgid "The name of the icon from the icon theme"
+#: gtk/gtkbutton.c:248
 msgid "The name of the icon used to automatically populate the button"
 msgstr "Ikonas nosaukums, ko izmanto automātiskai pogas aizpildīšanai"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:400
+#: gtk/gtkcalendar.c:384
 msgid "Year"
 msgstr "Gads"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:401
+#: gtk/gtkcalendar.c:385
 msgid "The selected year"
 msgstr "Izvēlētais gads"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:414
+#: gtk/gtkcalendar.c:398
 msgid "Month"
 msgstr "Mēnesis"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:415
+#: gtk/gtkcalendar.c:399
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "Izvēlētais mēnesis (kā skaitlis starp 0 un 11)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:429
+#: gtk/gtkcalendar.c:413
 msgid "Day"
 msgstr "Diena"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:430
+#: gtk/gtkcalendar.c:414
 msgid ""
 "The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
 "currently selected day)"
@@ -854,90 +827,71 @@ msgstr ""
 "Izvēlētā diena (kā skaitlis starp 1 un 31, vai 0, lai noņemtu izvēli pašlaik "
 "izvēlētajai dienai)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:444
+#: gtk/gtkcalendar.c:428
 msgid "Show Heading"
 msgstr "Rādīt virsrakstu"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:445
+#: gtk/gtkcalendar.c:429
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "Ja PATIESS, tiek rādīts virsraksts"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:459
+#: gtk/gtkcalendar.c:443
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "Rādīt dienu nosaukumus"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:460
+#: gtk/gtkcalendar.c:444
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "Ja PATIESS, tiek rādīti dienu nosaukumi"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:473
+#: gtk/gtkcalendar.c:457
 msgid "No Month Change"
 msgstr "Nevar mainīt mēnesi"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:474
+#: gtk/gtkcalendar.c:458
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "Ja PATIESS, nevar mainīt izvēlēto mēnesi"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:488
+#: gtk/gtkcalendar.c:472
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "Rādīt nedēļu numurus"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:489
+#: gtk/gtkcalendar.c:473
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "Ja PATIESS, tiek attēloti nedēļu numuri"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:504
+#: gtk/gtkcalendar.c:488
 msgid "Details Width"
 msgstr "Papildu informācijas platums"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:505
+#: gtk/gtkcalendar.c:489
 msgid "Details width in characters"
 msgstr "Papildu informācijas platums rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:520
+#: gtk/gtkcalendar.c:504
 msgid "Details Height"
 msgstr "Papildu informācijas augstums"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:521
+#: gtk/gtkcalendar.c:505
 msgid "Details height in rows"
 msgstr "Papildu informācijas augstums rindās"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:537
+#: gtk/gtkcalendar.c:521
 msgid "Show Details"
 msgstr "Rādīt papildu informāciju"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:538
+#: gtk/gtkcalendar.c:522
 msgid "If TRUE, details are shown"
 msgstr "Ja PATIESS, tiks rādīta papildu informācija"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:550
-msgid "Inner border"
-msgstr "Iekšējā robeža"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:551
-msgid "Inner border space"
-msgstr "Iekšējās robežas atstarpe"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:562
-msgid "Vertical separation"
-msgstr "Vertikālā atdalīšana"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:563
-msgid "Space between day headers and main area"
-msgstr "Atstarpe starp galveni un galveno laukumu"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:574
-msgid "Horizontal separation"
-msgstr "Horizontālā atdalīšana"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:575
-msgid "Space between week headers and main area"
-msgstr "Atstarpe starp nedēļas galvenēm un galveno laukumu"
-
 #: gtk/gtkcellareabox.c:311 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Space which is inserted between cells"
 msgstr "Atstarpe, kas ievietota starp šūnām"
 
+#: gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:548 gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
+#: gtk/gtktoolpalette.c:977 gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
+msgid "Expand"
+msgstr "Izvērst"
+
 #: gtk/gtkcellareabox.c:331
 msgid "Whether the cell expands"
 msgstr "Vai šūna izvēršas"
@@ -1027,35 +981,35 @@ msgstr "Rediģēšana atcelta"
 msgid "Indicates that editing has been canceled"
 msgstr "Norāda, ka rediģēšana tika atcelta"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:141
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:140
 msgid "Accelerator key"
 msgstr "Paātrinātāja taustiņš"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:141
 msgid "The keyval of the accelerator"
 msgstr "Paātrinātāja atslēgas vērtība"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:158
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:157
 msgid "Accelerator modifiers"
 msgstr "Paātrinātāja modifikatori"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:158
 msgid "The modifier mask of the accelerator"
 msgstr "Modifikatora maska paātrinātājam"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:176
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:175
 msgid "Accelerator keycode"
 msgstr "Paātrinātāja taustiņkods"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:177
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:176
 msgid "The hardware keycode of the accelerator"
 msgstr "Aparatūras taustiņkods paātrinātājam"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:196
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:195
 msgid "Accelerator Mode"
 msgstr "Paātrinātāja režīms"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:197
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:196
 msgid "The type of accelerators"
 msgstr "Paātrinātāju tips"
 
@@ -1075,7 +1029,7 @@ msgstr "redzams"
 msgid "Display the cell"
 msgstr "Rādīt šūnu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:300 gtk/gtkwidget.c:1103
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:300 gtk/gtkwidget.c:1118
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Jutīga"
 
@@ -1195,12 +1149,11 @@ msgstr "Teksta kolonna"
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "Kolonna datu avota modelī, no kuras iegūt virknes"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:167 gtk/gtkcombobox.c:890
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:167 gtk/gtkcombobox.c:813
 msgid "Has Entry"
 msgstr "Ir ieraksts"
 
 #: gtk/gtkcellrenderercombo.c:168
-#| msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
 msgid "If FALSE, don’t allow to enter strings other than the chosen ones"
 msgstr "Ja APLAMS, neļaut ievadīt virknes citādākas nekā izvēlētās"
 
@@ -1253,16 +1206,16 @@ msgstr "Papildu informācija"
 msgid "Render detail to pass to the theme engine"
 msgstr "Attēlot papildu informāciju, ko padot motīvu dzinim"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211 gtk/gtkimage.c:292
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211 gtk/gtkimage.c:232
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "Ikonas nosaukums no ikonas motīva"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:227 gtk/gtkimage.c:307 gtk/gtkmodelbutton.c:1034
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:583 gtk/gtkwindow.c:892
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:227 gtk/gtkimage.c:247 gtk/gtkmodelbutton.c:950
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:585 gtk/gtkwindow.c:927
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228 gtk/gtkimage.c:308
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228 gtk/gtkimage.c:248
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "GIcon, ko attēlo"
 
@@ -1271,8 +1224,9 @@ msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Progresa joslas vērtība"
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:253
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:898 gtk/gtkmessagedialog.c:201
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1048 gtk/gtkprogressbar.c:271 gtk/gtktextbuffer.c:218
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:860 gtk/gtkmessagedialog.c:201
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:964 gtk/gtkprogressbar.c:215 gtk/gtkspinbutton.c:423
+#: gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Teksts"
 
@@ -1285,9 +1239,6 @@ msgid "Pulse"
 msgstr "Pulss"
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
-#| msgid ""
-#| "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but "
-#| "you don't know how much."
 msgid ""
 "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
 "don’t know how much."
@@ -1315,43 +1266,43 @@ msgstr "Teksta līdzināšana gar y asi"
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Vertikālā teksta līdzināšana, no 0 (augšas) līdz 1 (apakšai)."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1072
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1094 gtk/gtkprogressbar.c:248 gtk/gtkrange.c:437
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1042
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1010 gtk/gtkprogressbar.c:192 gtk/gtkrange.c:391
 msgid "Inverted"
 msgstr "Apgriezts"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:249
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:193
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr "Apgriezt virzienu, kurā pieaug progresa josla"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:430 gtk/gtkscalebutton.c:215
-#: gtk/gtkspinbutton.c:343
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkrange.c:384 gtk/gtkscalebutton.c:215
+#: gtk/gtkscrollbar.c:223 gtk/gtkspinbutton.c:340
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Noregulējums"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkspinbutton.c:344
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:115 gtk/gtkspinbutton.c:341
 msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
 msgstr "Noregulēšana, kas satur griešanās pogas vērtību"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:129
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130
 msgid "Climb rate"
 msgstr "Kāpinājuma koeficients"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130 gtk/gtkspinbutton.c:352
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:131 gtk/gtkspinbutton.c:349
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "Paātrinājuma koeficients, kad jūs turat nospiestu pogu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:774 gtk/gtkspinbutton.c:359
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkscale.c:709 gtk/gtkspinbutton.c:356
 msgid "Digits"
 msgstr "Cipari"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkspinbutton.c:360
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:145 gtk/gtkspinbutton.c:357
 msgid "The number of decimal places to display"
 msgstr "Parādāmo zīmju skaitu aiz komata"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 gtk/gtkcheckmenuitem.c:195
-#: gtk/gtkmenu.c:616 gtk/gtkmodelbutton.c:1063 gtk/gtkmodelbutton.c:1064
-#: gtk/gtkspinner.c:209 gtk/gtkswitch.c:696 gtk/gtktogglebutton.c:156
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 gtk/gtkcheckmenuitem.c:182
+#: gtk/gtkmenu.c:614 gtk/gtkmodelbutton.c:979 gtk/gtkmodelbutton.c:980
+#: gtk/gtkspinner.c:203 gtk/gtkswitch.c:531 gtk/gtktogglebutton.c:156
 #: gtk/gtktoggletoolbutton.c:115
 msgid "Active"
 msgstr "Aktīvs"
@@ -1380,7 +1331,7 @@ msgstr "Marķējums"
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Marķētais teksts, ko attēlot"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:267 gtk/gtkentry.c:1387 gtk/gtklabel.c:790
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:267 gtk/gtkentry.c:1349 gtk/gtklabel.c:762
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atribūti"
 
@@ -1428,12 +1379,12 @@ msgstr "Priekšplāna krāsa kā RGBA"
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Priekšplāna krāsa kā GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323 gtk/gtkentry.c:822 gtk/gtktexttag.c:274
-#: gtk/gtktextview.c:817
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323 gtk/gtkentry.c:784 gtk/gtktexttag.c:274
+#: gtk/gtktextview.c:816
 msgid "Editable"
 msgstr "Rediģējams"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:324 gtk/gtktexttag.c:275 gtk/gtktextview.c:818
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:324 gtk/gtktexttag.c:275 gtk/gtktextview.c:817
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Vai tekstu var modificēt lietotājs"
 
@@ -1443,7 +1394,6 @@ msgid "Font"
 msgstr "Fonts"
 
 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtkfontchooser.c:65 gtk/gtktexttag.c:291
-#| msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
 msgid "Font description as a string, e.g. “Sans Italic 12”"
 msgstr "Fonta apraksts kā virkne, piemēram, “Sans Italic 12”"
 
@@ -1530,10 +1480,6 @@ msgid "Language"
 msgstr "Valoda"
 
 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:432
-#| msgid ""
-#| "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a "
-#| "hint when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
-#| "probably don't need it"
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If you don’t understand this parameter, you "
@@ -1542,7 +1488,7 @@ msgstr ""
 "Valoda, kādā šis teksts ir, kā ISO kods. Pango var lietot šo kā padomu, kad "
 "renderē tekstu. Ja jūs nesaprotat šo parametru, jums visdrīzāk to nevajag"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtklabel.c:941 gtk/gtkprogressbar.c:314
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtklabel.c:913 gtk/gtkprogressbar.c:258
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Īsināt ar daudzpunkti"
 
@@ -1554,16 +1500,16 @@ msgstr ""
 "Vēlamā vieta, kur virkni īsināt ar daudzpunkti, ja šūna attēlotājam "
 "nepietiek vietas, lai attēlotu visu virkni"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:469 gtk/gtkfilechooserbutton.c:488
-#: gtk/gtklabel.c:961
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:469 gtk/gtkfilechooserbutton.c:479
+#: gtk/gtklabel.c:933
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Platums rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtklabel.c:962
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtklabel.c:934
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Izvēlētais iezīmes platums, izteikts rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:491 gtk/gtklabel.c:1017
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:491 gtk/gtklabel.c:971
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Maksimālais platums, izteikts rakstzīmēs"
 
@@ -1583,7 +1529,7 @@ msgstr ""
 "Kā sadalīt virkni vairākās rindās, ja šūnas attēlojumam nav pietiekami daudz "
 "vietas, lai attēlotu visu virkni"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:527 gtk/gtkcombobox.c:755
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:527 gtk/gtkcombobox.c:678
 msgid "Wrap width"
 msgstr "Aplaušanas platums"
 
@@ -1599,7 +1545,7 @@ msgstr "Līdzināšana"
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Kā līdzināt rindas"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562 gtk/gtkentry.c:1035
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562 gtk/gtkentry.c:997
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Viettura teksts"
 
@@ -1751,7 +1697,7 @@ msgstr "Nekonsekvents stāvoklis"
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Nekonsekvents pogas stāvoklis"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151 gtk/gtklistbox.c:3754
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151 gtk/gtklistbox.c:3442
 msgid "Activatable"
 msgstr "Aktivizējams"
 
@@ -1767,116 +1713,113 @@ msgstr "Radio stāvoklis"
 msgid "Draw the toggle button as a radio button"
 msgstr "Zīmēt pārslēgšanas pogu kā radio pogu"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:206
+#: gtk/gtkcellview.c:184
 msgid "CellView model"
 msgstr "CellView modelis"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:207
+#: gtk/gtkcellview.c:185
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "Šūnu skata modelis"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:225 gtk/gtkentrycompletion.c:467 gtk/gtkiconview.c:642
+#: gtk/gtkcellview.c:203 gtk/gtkentrycompletion.c:468 gtk/gtkiconview.c:635
 #: gtk/gtktreemenu.c:293 gtk/gtktreeviewcolumn.c:398
 msgid "Cell Area"
 msgstr "Šūnas laukums"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:226 gtk/gtkentrycompletion.c:468 gtk/gtkiconview.c:643
+#: gtk/gtkcellview.c:204 gtk/gtkentrycompletion.c:469 gtk/gtkiconview.c:636
 #: gtk/gtktreemenu.c:294 gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
 msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
 msgstr "GtkCellArea, ko izmanto, lai izkārtotu šūnas"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:249
+#: gtk/gtkcellview.c:227
 msgid "Cell Area Context"
 msgstr "Šūnas laukuma konteksts"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:250
+#: gtk/gtkcellview.c:228
 msgid "The GtkCellAreaContext used to compute the geometry of the cell view"
 msgstr "GtkCellAreaContext, ko izmanto, lai izrēķinātu šūnu skata ģeometriju"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:267
+#: gtk/gtkcellview.c:245
 msgid "Draw Sensitive"
 msgstr "Zīmēšanas jutīgums"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:268
+#: gtk/gtkcellview.c:246
 msgid "Whether to force cells to be drawn in a sensitive state"
 msgstr "Vai spiest šūnas zīmēt jutīgā stāvoklī"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:286
+#: gtk/gtkcellview.c:264
 msgid "Fit Model"
 msgstr "Piemērot modeli"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:287
+#: gtk/gtkcellview.c:265
 msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
 msgstr "Vai pieprasīt pietiekami daudz vietas katrai rindai modelī"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:279
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:313
 msgid "Draw Indicator"
 msgstr "Zīmēt indikatoru"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:280
-#| msgid "If the toggle part of the button is displayed"
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:314
 msgid "If the indicator part of the button is displayed"
 msgstr "Ja pogas indikatora daļa tiek parādīta"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:286 gtk/gtkcheckmenuitem.c:203
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:320 gtk/gtkcheckmenuitem.c:190
 msgid "Inconsistent"
 msgstr "Nekonsekvents"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:287
-#| msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:321
 msgid "If the check button is in an “in between” state"
 msgstr "Ja atzīmes poga ir “starp” stāvoklī"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:196
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:183
 msgid "Whether the menu item is checked"
 msgstr "Vai izvēlnes vienums ir atķeksēts"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:204
-#| msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:191
 msgid "Whether to display an “inconsistent” state"
 msgstr "Vai parādīt “nekonsekventu” stāvokli"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:211
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:198
 msgid "Draw as radio menu item"
 msgstr "Zīmēt kā radio izvēlnes vienumu"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:212
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:199
 msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
 msgstr "Vai izvēlnes vienums izskatās kā radio izvēlnes vienums"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:209 gtk/gtkcolorchooser.c:87
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:211 gtk/gtkcolorchooser.c:87
 msgid "Use alpha"
 msgstr "Lietot alfa"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:210
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:212
 msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "Vai piešķirt krāsai alfa vērtību"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:224 gtk/gtkfilechooserbutton.c:474
-#: gtk/gtkfontbutton.c:516 gtk/gtkheaderbar.c:1945 gtk/gtkprintjob.c:132
-#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:308 gtk/gtkshortcutssection.c:376
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:608 gtk/gtkstack.c:490
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:226 gtk/gtkfilechooserbutton.c:465
+#: gtk/gtkfontbutton.c:507 gtk/gtkheaderbar.c:1883 gtk/gtkprintjob.c:132
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:305 gtk/gtkshortcutssection.c:368
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:610 gtk/gtkstack.c:390
 #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
 msgid "Title"
 msgstr "Virsraksts"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:225
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:227
 msgid "The title of the color selection dialog"
 msgstr "Krāsas izvēles dialoglodziņa nosaukums"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:239
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:241
 msgid "Current RGBA Color"
 msgstr "Pašreizējā RGBA krāsa"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:240
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:242
 msgid "The selected RGBA color"
 msgstr "Izvēlētā RGBA krāsa"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:281
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:283
 msgid "Show Editor"
 msgstr "Rādīt redaktoru"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:282
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:284
 msgid "Whether to show the color editor right away"
 msgstr "Vai uzreiz rādīt krāsu redaktoru"
 
@@ -1896,107 +1839,103 @@ msgstr "Vai jārāda alfa (caurspīdīgums)"
 msgid "Show editor"
 msgstr "Rādīt redaktoru"
 
-#: gtk/gtkcolorscale.c:257
+#: gtk/gtkcolorscale.c:255
 msgid "Scale type"
 msgstr "Skalas tips"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:711
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:574
 msgid "RGBA Color"
 msgstr "RGBA krāsa"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:711
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:574
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Krāsa kā RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:714 gtk/gtklabel.c:886 gtk/gtklistbox.c:3768
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:577 gtk/gtklabel.c:858 gtk/gtklistbox.c:3456
 msgid "Selectable"
 msgstr "Izvēlams"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:714
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:577
 msgid "Whether the swatch is selectable"
 msgstr "Vai krāsu var izvēlēties"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:717
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:580
 msgid "Has Menu"
 msgstr "Ir izvēlne"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:717
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:580
 msgid "Whether the swatch should offer customization"
 msgstr "Vai krāsu selektoram vajadzētu piedāvāt pielāgošanu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:738
+#: gtk/gtkcombobox.c:661
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "Kombinētā lodziņa modelis"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:739
+#: gtk/gtkcombobox.c:662
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "Lauku saraksta modelis"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:756
+#: gtk/gtkcombobox.c:679
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "Aplaušanas platums vienumu izklāšanai uz režģa"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:778 gtk/gtktreemenu.c:332
+#: gtk/gtkcombobox.c:701 gtk/gtktreemenu.c:332
 msgid "Row span column"
 msgstr "Rindas izvērsuma kolona"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:779 gtk/gtktreemenu.c:333
+#: gtk/gtkcombobox.c:702 gtk/gtktreemenu.c:333
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr "TreeModel kolonna, kas satur rindas savienojuma vērtības"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:800 gtk/gtktreemenu.c:353
+#: gtk/gtkcombobox.c:723 gtk/gtktreemenu.c:353
 msgid "Column span column"
 msgstr "Kolonnas savienotājkolonna"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:801 gtk/gtktreemenu.c:354
+#: gtk/gtkcombobox.c:724 gtk/gtktreemenu.c:354
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr "TreeModel kolonna, kas satur kolonnas savienojuma vērtības"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:822
+#: gtk/gtkcombobox.c:745
 msgid "Active item"
 msgstr "Aktīvais vienums"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:823
+#: gtk/gtkcombobox.c:746
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "Šobrīd aktīvais vienums"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:840 gtk/gtkentry.c:844
+#: gtk/gtkcombobox.c:763 gtk/gtkentry.c:806
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Ir ietvars"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:841
+#: gtk/gtkcombobox.c:764
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "Vai lauki sarakstā zīmē ietvaru ap bērnu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:857
+#: gtk/gtkcombobox.c:780
 msgid "Popup shown"
 msgstr "Parādīts uznirstošais logs"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:858
-#| msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
+#: gtk/gtkcombobox.c:781
 msgid "Whether the combo’s dropdown is shown"
 msgstr "Vai tiek rādīts kombinētā lodziņa izkrītošais saraksts"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:874
+#: gtk/gtkcombobox.c:797
 msgid "Button Sensitivity"
 msgstr "Pogu jutība"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:875
+#: gtk/gtkcombobox.c:798
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr "Vai izkrītošā poga ir ir jutīga, kad modelis ir tukšs"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:891
+#: gtk/gtkcombobox.c:814
 msgid "Whether combo box has an entry"
 msgstr "Vai kombinētajam lodziņam ir ieraksti"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:906
+#: gtk/gtkcombobox.c:829
 msgid "Entry Text Column"
 msgstr "Ievades teksta kolonna"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:907
-#| msgid ""
-#| "The column in the combo box's model to associate with strings from the "
-#| "entry if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
+#: gtk/gtkcombobox.c:830
 msgid ""
 "The column in the combo box’s model to associate with strings from the entry "
 "if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
@@ -2004,36 +1943,30 @@ msgstr ""
 "Kolonna kombinētā lodziņa modelī, ko asociēt ar virknēm no ieraksta, ja "
 "kombinētais lodziņš ir veidots ar #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:924
+#: gtk/gtkcombobox.c:847
 msgid "ID Column"
 msgstr "ID kolonna"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:925
-#| msgid ""
-#| "The column in the combo box's model that provides string IDs for the "
-#| "values in the model"
+#: gtk/gtkcombobox.c:848
 msgid ""
 "The column in the combo box’s model that provides string IDs for the values "
 "in the model"
 msgstr ""
 "Kolonna kombinētā lodziņa modelī, kas nodrošina virknes ID vērtībām modelī"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:940
+#: gtk/gtkcombobox.c:863
 msgid "Active id"
 msgstr "Aktīvais id"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:941
+#: gtk/gtkcombobox.c:864
 msgid "The value of the id column for the active row"
 msgstr "ID kolonnas vērtība aktīvajai rindai"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:957
+#: gtk/gtkcombobox.c:880
 msgid "Popup Fixed Width"
 msgstr "Uznirstošā loga fiksēts platums"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:958
-#| msgid ""
-#| "Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
-#| "width of the combo box"
+#: gtk/gtkcombobox.c:881
 msgid ""
 "Whether the popup’s width should be a fixed width matching the allocated "
 "width of the combo box"
@@ -2057,12 +1990,12 @@ msgstr "ID"
 msgid "Unique ID"
 msgstr "Unikālais ID"
 
-#: gtk/gtkcssnode.c:634 gtk/gtkprinter.c:121 gtk/gtkstack.c:483
+#: gtk/gtkcssnode.c:634 gtk/gtkprinter.c:121 gtk/gtkstack.c:383
 #: gtk/gtktextmark.c:136
 msgid "Name"
 msgstr "Nosaukums"
 
-#: gtk/gtkcssnode.c:639 gtk/gtkswitch.c:711
+#: gtk/gtkcssnode.c:639 gtk/gtkswitch.c:546
 msgid "State"
 msgstr "Stāvoklis"
 
@@ -2071,7 +2004,7 @@ msgid "State flags"
 msgstr "Stāvokļa karogs"
 
 #: gtk/gtkcssnode.c:645 gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
-#: gtk/gtkwidget.c:1096
+#: gtk/gtkwidget.c:1111
 msgid "Visible"
 msgstr "Redzama"
 
@@ -2131,21 +2064,19 @@ msgstr "Sākotnējā vērtība"
 msgid "The initial specified value used for this property"
 msgstr "Norādītā sākotnējā vērtība, ko izmantot šai īpašībai"
 
-#: gtk/gtkdrawingarea.c:279
-#| msgid "Minimum Content Width"
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:277
 msgid "Content Width"
 msgstr "Satura platums"
 
-#: gtk/gtkdrawingarea.c:280
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:278
 msgid "Desired width for displayed content"
 msgstr "Vēlamais platums attēlotajam saturam"
 
-#: gtk/gtkdrawingarea.c:293
-#| msgid "Minimum Content Height"
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:291
 msgid "Content Height"
 msgstr "Satura augstums"
 
-#: gtk/gtkdrawingarea.c:294
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:292
 msgid "Desired height for displayed content"
 msgstr "Vēlamais augstums attēlotajam saturam"
 
@@ -2153,7 +2084,7 @@ msgstr "Vēlamais augstums attēlotajam saturam"
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Bufera saturs"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:956
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:918
 msgid "Text length"
 msgstr "Teksta garums"
 
@@ -2161,76 +2092,71 @@ msgstr "Teksta garums"
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Garums tekstam, kas pašlaik ir buferī"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:829
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:791
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Maksimālais garums"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:830
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:792
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Maksimālais rakstzīmju skaits šim ierakstam. Nulle, ja nav maksimuma"
 
-#: gtk/gtkentry.c:799
+#: gtk/gtkentry.c:761
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Teksta buferis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:800
+#: gtk/gtkentry.c:762
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Teksta bufera objekts, kas faktiski glabā ieraksta tekstu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:806 gtk/gtklabel.c:908
+#: gtk/gtkentry.c:768 gtk/gtklabel.c:880
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Kursora pozīcija"
 
-#: gtk/gtkentry.c:807 gtk/gtklabel.c:909
+#: gtk/gtkentry.c:769 gtk/gtklabel.c:881
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Pašreizējā ievietošanas kursora pozīcija rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtkentry.c:814 gtk/gtklabel.c:916
+#: gtk/gtkentry.c:776 gtk/gtklabel.c:888
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Izvēles ierobežojums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:815 gtk/gtklabel.c:917
+#: gtk/gtkentry.c:777 gtk/gtklabel.c:889
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "Pozīcija uz otru izvēles galu no kursora, izteikta rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtkentry.c:823
+#: gtk/gtkentry.c:785
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Vai ieraksta saturu var rediģēt"
 
-#: gtk/gtkentry.c:837
+#: gtk/gtkentry.c:799
 msgid "Visibility"
 msgstr "Redzamība"
 
-#: gtk/gtkentry.c:838
-#| msgid ""
-#| "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text "
-#| "(password mode)"
+#: gtk/gtkentry.c:800
 msgid ""
 "FALSE displays the “invisible char” instead of the actual text (password "
 "mode)"
 msgstr "APLAMS parāda “neredzamo rakstzīmi” īstā teksta vietā (paroles režīms)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:845
+#: gtk/gtkentry.c:807
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "APLAMS izņem ārpuses apmali no ieraksta"
 
-#: gtk/gtkentry.c:851
+#: gtk/gtkentry.c:813
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Neredzamā rakstzīme"
 
-#: gtk/gtkentry.c:852
-#| msgid ""
-#| "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
+#: gtk/gtkentry.c:814
 msgid "The character to use when masking entry contents (in “password mode”)"
 msgstr ""
 "Rakstzīme, ko izmanto, slēpjot ievades saturu (piemēram, “paroles režīmā”)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:858
+#: gtk/gtkentry.c:820
 msgid "Activates default"
 msgstr "Aktivizē noklusēto"
 
-#: gtk/gtkentry.c:859
+#: gtk/gtkentry.c:821
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -2238,39 +2164,39 @@ msgstr ""
 "Vai aktivizēt noklusēto logdaļu (tādu, kā noklusētā poga dialogā), kad tiek "
 "nospiests ievades taustiņš (Enter)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:865
+#: gtk/gtkentry.c:827 gtk/gtkspinbutton.c:405
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Platums rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtkentry.c:866
+#: gtk/gtkentry.c:828 gtk/gtkspinbutton.c:406
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Rakstzīmju skaits, cik daudz vietas atstāt ierakstam"
 
-#: gtk/gtkentry.c:882
+#: gtk/gtkentry.c:844 gtk/gtkspinbutton.c:414
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Maksimālais platums, izteikts rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtkentry.c:883
+#: gtk/gtkentry.c:845 gtk/gtkspinbutton.c:415
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Vēlamais maksimālais ieraksta platums rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtkentry.c:890
+#: gtk/gtkentry.c:852
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Ritināšanas nobīde"
 
-#: gtk/gtkentry.c:891
+#: gtk/gtkentry.c:853
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Pikseļu skaits par kādu ieraksts noritināts no ekrāna pa kreisi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:899
+#: gtk/gtkentry.c:861 gtk/gtkspinbutton.c:424
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Ieraksta saturs"
 
-#: gtk/gtkentry.c:913 gtk/gtklabel.c:829
+#: gtk/gtkentry.c:875 gtk/gtklabel.c:801
 msgid "X align"
 msgstr "X līdzināšana"
 
-#: gtk/gtkentry.c:914 gtk/gtklabel.c:830
+#: gtk/gtkentry.c:876 gtk/gtklabel.c:802
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -2278,56 +2204,55 @@ msgstr ""
 "Horizontāls līdzinājums, no 0 (pa kreisi) līdz 1 (pa labi). Apgriezts RTL "
 "izkārtojumiem."
 
-#: gtk/gtkentry.c:928
+#: gtk/gtkentry.c:890
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Apcirst vairākas rindas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:929
+#: gtk/gtkentry.c:891
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Vai apcirst vairāku rindu ielīmējumu uz vienu rindu."
 
-#: gtk/gtkentry.c:942 gtk/gtktextview.c:957
+#: gtk/gtkentry.c:904 gtk/gtktextview.c:956
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Pārrakstīšanas režīms"
 
-#: gtk/gtkentry.c:943
+#: gtk/gtkentry.c:905
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Vai jaunais teksts pārraksta esošo"
 
-#: gtk/gtkentry.c:957
+#: gtk/gtkentry.c:919
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Pašlaik ievadē esošā teksta garums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:971
+#: gtk/gtkentry.c:933
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Neredzamā rakstzīme iestatīta"
 
-#: gtk/gtkentry.c:972
+#: gtk/gtkentry.c:934
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Vai ir iestatīta neredzamā rakstzīme"
 
-#: gtk/gtkentry.c:989
+#: gtk/gtkentry.c:951
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Caps Lock brīdinājums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:990
+#: gtk/gtkentry.c:952
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr "Vai paroles ievadei tiks rādīts brīdinājums, ka ir ieslēgts Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1003
+#: gtk/gtkentry.c:965
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Progresa daļa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1004
-#| msgid "The current fraction of the task that's been completed"
+#: gtk/gtkentry.c:966
 msgid "The current fraction of the task that’s been completed"
 msgstr "Pašlaik izpildītā uzdevuma daļa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1019
+#: gtk/gtkentry.c:981
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Progresa pulsa solis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1020
+#: gtk/gtkentry.c:982
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -2335,271 +2260,255 @@ msgstr ""
 "Daļa no kopējā ieraksta platuma, par kādu pārvietot progresa lēkājošo bloku "
 "katram izsaukumam uz gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1036
-#| msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
+#: gtk/gtkentry.c:998
 msgid "Show text in the entry when it’s empty and unfocused"
 msgstr "Rādīt tekstu ierakstā, kad tas ir tukšs un nefokusēts"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1049
+#: gtk/gtkentry.c:1011
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Primārais pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1050
+#: gtk/gtkentry.c:1012
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Ieraksta primārais pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1063
+#: gtk/gtkentry.c:1025
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Sekundārais pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1064
+#: gtk/gtkentry.c:1026
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Ieraksta sekundārais pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1077
+#: gtk/gtkentry.c:1039
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Primārās ikonas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1078
+#: gtk/gtkentry.c:1040
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Primārās ikonas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1091
+#: gtk/gtkentry.c:1053
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Sekundārās ikonas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1092
+#: gtk/gtkentry.c:1054
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Sekundārās ikonas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1105
+#: gtk/gtkentry.c:1067
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Primārā GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1106
+#: gtk/gtkentry.c:1068
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "Primārās ikonas GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1119
+#: gtk/gtkentry.c:1081
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Sekundārā GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1120
+#: gtk/gtkentry.c:1082
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "Sekundārās ikonas GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1133
+#: gtk/gtkentry.c:1095
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Primārās glabātuves tips"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1134
+#: gtk/gtkentry.c:1096
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Primārās ikonas reprezentācija"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1148
+#: gtk/gtkentry.c:1110
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Sekundārās glabātuves tips"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1149
+#: gtk/gtkentry.c:1111
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Sekundārās ikonas reprezentācija"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1169
+#: gtk/gtkentry.c:1131
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Aktivizējama primārā ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1170
+#: gtk/gtkentry.c:1132
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Vai primārā ikona ir aktivizējama"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1189
+#: gtk/gtkentry.c:1151
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Aktivizējama sekundārā ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1190
+#: gtk/gtkentry.c:1152
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Vai sekundārā ikona ir aktivizējama"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1210
+#: gtk/gtkentry.c:1172
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Sensitīva primārā ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1211
+#: gtk/gtkentry.c:1173
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Vai primārā ikona ir sensitīva"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1231
+#: gtk/gtkentry.c:1193
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Sensitīva sekundārā ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1232
+#: gtk/gtkentry.c:1194
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Vai sekundārā ikona ir sensitīva"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1247
+#: gtk/gtkentry.c:1209
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Primārās ikonas paskaidres teksts"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1248 gtk/gtkentry.c:1281
+#: gtk/gtkentry.c:1210 gtk/gtkentry.c:1243
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Primārās ikonas paskaidres teksts"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1263
+#: gtk/gtkentry.c:1225
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Sekundārās ikonas paskaidres teksts"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1264 gtk/gtkentry.c:1298
+#: gtk/gtkentry.c:1226 gtk/gtkentry.c:1260
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Sekundārās ikonas paskaidres teksts"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1280
+#: gtk/gtkentry.c:1242
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Primārās ikonas paskaidres marķējums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1297
+#: gtk/gtkentry.c:1259
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Sekundārās ikonas paskaidres marķējums"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1316 gtk/gtktextview.c:985
+#: gtk/gtkentry.c:1278 gtk/gtktextview.c:984
 msgid "IM module"
 msgstr "TZ modulis"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1317 gtk/gtktextview.c:986
+#: gtk/gtkentry.c:1279 gtk/gtktextview.c:985
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Kuru TZ moduli izmantot"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1330
+#: gtk/gtkentry.c:1292
 msgid "Completion"
 msgstr "Pabeigšana"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1331
+#: gtk/gtkentry.c:1293
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Pabeigšanas palīgobjekts"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1351 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1003
+#: gtk/gtkentry.c:1313 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1002
 msgid "Purpose"
 msgstr "Nolūks"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1352 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1004
+#: gtk/gtkentry.c:1314 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1003
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Teksta lauka nolūks"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1367 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1021
+#: gtk/gtkentry.c:1329 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1020
 msgid "hints"
 msgstr "padomi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1368 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1022
+#: gtk/gtkentry.c:1330 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1021
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Padomi teksta lauka uzvedībai"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1388 gtk/gtklabel.c:791
+#: gtk/gtkentry.c:1350 gtk/gtklabel.c:763
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Stila atribūtu saraksts, kuru pielietot iezīmes tekstam"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1402 gtk/gtkplacessidebar.c:4412 gtk/gtktextview.c:1038
+#: gtk/gtkentry.c:1364 gtk/gtkplacessidebar.c:4410 gtk/gtktextview.c:1037
 msgid "Populate all"
 msgstr "Aizpildīt visu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1403 gtk/gtktextview.c:1039
+#: gtk/gtkentry.c:1365 gtk/gtktextview.c:1038
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Vai izdot ::populate-popup skāriena uznirstošajiem logiem"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1416 gtk/gtktexttag.c:544 gtk/gtktextview.c:933
+#: gtk/gtkentry.c:1378 gtk/gtktexttag.c:544 gtk/gtktextview.c:932
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabulācijas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1417
+#: gtk/gtkentry.c:1379
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Tabulācijas vietu saraksts, kurus pielietot ieraksta tekstam"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:348
+#: gtk/gtkentry.c:1393
+msgid "Emoji icon"
+msgstr "Emocijzīmes ikona"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1394
+#| msgid "Whether to show a sort indicator"
+msgid "Whether to show an icon for Emoji"
+msgstr "Vai emocijzīmei rādīt ikonu"
+
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:349
 msgid "Completion Model"
 msgstr "Pabeigšanas modelis"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:349
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:350
 msgid "The model to find matches in"
 msgstr "Modelis, kurā meklēt atbilstības"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
 msgid "Minimum Key Length"
 msgstr "Minimālais atslēgas garums"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:357
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr "Meklēšanas atslēgas minimālais garums, meklējot sakritības"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:370 gtk/gtkiconview.c:438
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:371 gtk/gtkiconview.c:431
 msgid "Text column"
 msgstr "Teksta kolonna"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:371
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:372
 msgid "The column of the model containing the strings."
 msgstr "Modeļa, kas satur virknes, kolonna."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:387
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
 msgid "Inline completion"
 msgstr "Iekļautā pabeigšana"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
 msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
 msgstr "Vai kopējais prefikss būtu jāievieto automātiski"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:402
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:403
 msgid "Popup completion"
 msgstr "Uznirstošā pabeigšana"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:403
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:404
 msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
 msgstr "Vai uznirstošajā logā rādīt komponentes"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:417
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:418
 msgid "Popup set width"
 msgstr "Uznirstošā loga iestatītais platums"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:418
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:419
 msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
 msgstr "Ja PATIESS, uznirstošais logs būs tikpat liels, kā ieraksts"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:434
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:435
 msgid "Popup single match"
 msgstr "Uznirstoša vienreizēja sakritība"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:435
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:436
 msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
 msgstr "Ja PATIESS, parādīsies uznirstošais logs vienreizējai sakritībai."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:449
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:450
 msgid "Inline selection"
 msgstr "Iekļautā izvēle"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:450
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:451
 msgid "Your description here"
 msgstr "Lieciet šeit savu aprakstu"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:97
-msgid "Visible Window"
-msgstr "Redzams logs"
-
-#: gtk/gtkeventbox.c:98
-msgid ""
-"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
-"trap events."
-msgstr ""
-"Vai notikumu kaste ir redzama, nevis neredzama, un izmantota tikai notikumu "
-"slazdošanai."
-
-#: gtk/gtkeventbox.c:104
-msgid "Above child"
-msgstr "Virs bērna"
-
-#: gtk/gtkeventbox.c:105
-msgid ""
-"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
-"child widget as opposed to below it."
-msgstr ""
-"Vai notikumu slazdošanas logs notikumu ietvaram ir virs bērna logdaļas loga, "
-"nevis zem tā."
-
 #: gtk/gtkeventcontroller.c:169
 msgid "Widget the gesture relates to"
 msgstr "Logdaļa, uz kuru attiecas mājiens"
@@ -2621,20 +2530,19 @@ msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
 msgstr "Vai izvērsējs ir atvērts, atklājot bērna logdaļu"
 
 #: gtk/gtkexpander.c:292
-#| msgid "Text of the expander's label"
 msgid "Text of the expander’s label"
 msgstr "Izvērsēja iezīmes teksts"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:307 gtk/gtklabel.c:797
+#: gtk/gtkexpander.c:307 gtk/gtklabel.c:769
 msgid "Use markup"
 msgstr "Lietot marķējumu"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:308 gtk/gtklabel.c:798
+#: gtk/gtkexpander.c:308 gtk/gtklabel.c:770
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "Iezīmes teksts ietver XML marķējumu. Apskati pango_parse_markup()"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:315 gtk/gtkframe.c:229 gtk/gtktoolbutton.c:229
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1604
+#: gtk/gtkexpander.c:315 gtk/gtkframe.c:201 gtk/gtktoolbutton.c:229
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1562
 msgid "Label widget"
 msgstr "Iezīmes logdaļa"
 
@@ -2662,19 +2570,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vai izvērsējs mainīs izmēru augšējā līmeņa logam, izvēršot vai sakļaujot"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:459
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:450
 msgid "Dialog"
 msgstr "Dialoglodziņš"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:460
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:451
 msgid "The file chooser dialog to use."
 msgstr "Izmantojamais datņu izvēles dialoglodziņš."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:475
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:466
 msgid "The title of the file chooser dialog."
 msgstr "Datņu izvēles dialoglodziņa nosaukums."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:489
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:480
 msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "Vēlamais pogas logdaļas platums, izteikts rakstzīmēs."
 
@@ -2694,8 +2602,8 @@ msgstr "Filtrs"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Pašreizējais filtrs, kas nosaka, kuras datnes tiks rādītas un kuras nē"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4385
-#: gtk/gtkplacesview.c:2210
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4383
+#: gtk/gtkplacesview.c:2200
 msgid "Local Only"
 msgstr "Tikai lokāla"
 
@@ -2780,144 +2688,144 @@ msgstr ""
 "Vai datnes izvēlētājs ļaus lietotājam izveidot jaunas mapes, kad tas ir "
 "atvēršanas režīmā."
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:772
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:809
 msgid "Accept label"
 msgstr "Pieņemšanas etiķete"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:773
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:810
 msgid "The label on the accept button"
 msgstr "Etiķete uz pieņemšanas pogas"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:785
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:822
 msgid "Cancel label"
 msgstr "Atcelšanas etiķete"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:786
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:823
 msgid "The label on the cancel button"
 msgstr "Etiķete uz atcelšanas pogas"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8429 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8430
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8443 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8444
 msgid "Search mode"
 msgstr "Meklēšanas režīms"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8436 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8437
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1952 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:624
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8450 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8451
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1890 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:626
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Apakšvirsraksts"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:151 gtk/gtklayout.c:558 gtk/gtktreeviewcolumn.c:259
+#: gtk/gtkfixed.c:155 gtk/gtklayout.c:520 gtk/gtktreeviewcolumn.c:259
 msgid "X position"
 msgstr "X pozīcija"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:152 gtk/gtklayout.c:559
+#: gtk/gtkfixed.c:156 gtk/gtklayout.c:521
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Bērna logdaļas X pozīcija"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:159 gtk/gtklayout.c:568
+#: gtk/gtkfixed.c:163 gtk/gtklayout.c:530
 msgid "Y position"
 msgstr "Y pozīcija"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:160 gtk/gtklayout.c:569
+#: gtk/gtkfixed.c:164 gtk/gtklayout.c:531
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Bērna logdaļas Y pozīcija"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3685 gtk/gtkiconview.c:401 gtk/gtklistbox.c:448
+#: gtk/gtkflowbox.c:3469 gtk/gtkiconview.c:394 gtk/gtklistbox.c:407
 #: gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Izvēlēšanās režīms"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3686 gtk/gtkiconview.c:402 gtk/gtklistbox.c:449
+#: gtk/gtkflowbox.c:3470 gtk/gtkiconview.c:395 gtk/gtklistbox.c:408
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Izvēlēšanās režīms"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3699 gtk/gtkiconview.c:658 gtk/gtklistbox.c:456
-#: gtk/gtktreeview.c:1198
+#: gtk/gtkflowbox.c:3483 gtk/gtkiconview.c:651 gtk/gtklistbox.c:415
+#: gtk/gtktreeview.c:1195
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktivēt ar vienu klikšķi"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3700 gtk/gtkiconview.c:659 gtk/gtklistbox.c:457
-#: gtk/gtktreeview.c:1199
+#: gtk/gtkflowbox.c:3484 gtk/gtkiconview.c:652 gtk/gtklistbox.c:416
+#: gtk/gtktreeview.c:1196
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktivēt rindu ar vienu klikšķi"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3729
+#: gtk/gtkflowbox.c:3513
 msgid "Minimum Children Per Line"
 msgstr "Minimālais bērnu skaits rindā"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3730
+#: gtk/gtkflowbox.c:3514
 msgid ""
 "The minimum number of children to allocate consecutively in the given "
 "orientation."
 msgstr "Minimālais bērnu skaits, ko secīgi piešķirt dotajā orientācijā."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3743
+#: gtk/gtkflowbox.c:3527
 msgid "Maximum Children Per Line"
 msgstr "Maksimālais bērnu skaits rindā"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3744
+#: gtk/gtkflowbox.c:3528
 msgid ""
 "The maximum amount of children to request space for consecutively in the "
 "given orientation."
 msgstr ""
 "Maksimālais bērnu skaits, kam var pieprasīt vietu secīgi dotajā orientācijā."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3756
+#: gtk/gtkflowbox.c:3540
 msgid "Vertical spacing"
 msgstr "Vertikālais attālums"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3757
+#: gtk/gtkflowbox.c:3541
 msgid "The amount of vertical space between two children"
 msgstr "Vertikālās atstarpes lielums starp diviem bērniem"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3768
+#: gtk/gtkflowbox.c:3552
 msgid "Horizontal spacing"
 msgstr "Horizontālais attālums"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3769
+#: gtk/gtkflowbox.c:3553
 msgid "The amount of horizontal space between two children"
 msgstr "Horizontālās atstarpes lielums starp diviem bērniem"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:517
+#: gtk/gtkfontbutton.c:508
 msgid "The title of the font chooser dialog"
 msgstr "Fontu izvēles dialoglodziņa nosaukums"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:531
+#: gtk/gtkfontbutton.c:522
 msgid "Font name"
 msgstr "Fonta nosaukums"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:532
+#: gtk/gtkfontbutton.c:523
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "Izvēlētā fonta nosaukums"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:547
+#: gtk/gtkfontbutton.c:538
 msgid "Use font in label"
 msgstr "Izmantot fontu iezīmē"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:548
+#: gtk/gtkfontbutton.c:539
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "Vai iezīme ir uzzīmēta ar izvēlēto fontu"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:563
+#: gtk/gtkfontbutton.c:554
 msgid "Use size in label"
 msgstr "Lietot izmēru iezīmē"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:564
+#: gtk/gtkfontbutton.c:555
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr "Vai iezīme ir uzzīmēta ar izvēlēto fonta izmēru"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:580
+#: gtk/gtkfontbutton.c:571
 msgid "Show style"
 msgstr "Rādīt stilu"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:581
+#: gtk/gtkfontbutton.c:572
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "Vai izvēlētais fonta stils tiek rādīts iezīmē"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:596
+#: gtk/gtkfontbutton.c:587
 msgid "Show size"
 msgstr "Rādīt izmēru"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:597
+#: gtk/gtkfontbutton.c:588
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "Vai izvēlētais fonta izmērs tiek attēlots iezīmē"
 
@@ -2941,61 +2849,55 @@ msgstr "Rādīt priekšskatījuma teksta ierakstu"
 msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
 msgstr "Vai priekšskatījuma teksta ieraksts tiek rādīts"
 
-#: gtk/gtkframe.c:199
-#| msgid "Text of the frame's label"
+#: gtk/gtkframe.c:171
 msgid "Text of the frame’s label"
 msgstr "Ietvara iezīmes teksts"
 
-#: gtk/gtkframe.c:205
+#: gtk/gtkframe.c:177
 msgid "Label xalign"
 msgstr "Iezīmes x līdzināšana"
 
-#: gtk/gtkframe.c:206
+#: gtk/gtkframe.c:178
 msgid "The horizontal alignment of the label"
 msgstr "Iezīmes horizontālā līdzināšana"
 
-#: gtk/gtkframe.c:213
+#: gtk/gtkframe.c:185
 msgid "Label yalign"
 msgstr "Iezīmes y līdzināšana"
 
-#: gtk/gtkframe.c:214
+#: gtk/gtkframe.c:186
 msgid "The vertical alignment of the label"
 msgstr "Iezīmes vertikālā līdzināšana"
 
-#: gtk/gtkframe.c:221
+#: gtk/gtkframe.c:193
 msgid "Frame shadow"
 msgstr "Ietvara ēna"
 
-#: gtk/gtkframe.c:222
-#| msgid "Appearance of the frame border"
+#: gtk/gtkframe.c:194
 msgid "Appearance of the frame"
 msgstr "Ietvara izskats"
 
-#: gtk/gtkframe.c:230
+#: gtk/gtkframe.c:202
 msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
 msgstr "Logdaļa, ko attēlot parasta ietvara iezīmes vietā"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:869
+#: gtk/gtkgesture.c:798
 msgid "Number of points"
 msgstr "Punktu skaits"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:870
+#: gtk/gtkgesture.c:799
 msgid "Number of points needed to trigger the gesture"
 msgstr "Punktu skaits, kas vajadzīgs, lai izsauktu šo žestu"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:886 gtk/gtkgesture.c:887
-msgid "GdkWindow to receive events about"
-msgstr "GdkWindow, par kuru saņemt notikumus"
-
-#: gtk/gtkgesturelongpress.c:284
+#: gtk/gtkgesturelongpress.c:282
 msgid "Delay factor"
 msgstr "Aiztures koeficients"
 
-#: gtk/gtkgesturelongpress.c:285
+#: gtk/gtkgesturelongpress.c:283
 msgid "Factor by which to modify the default timeout"
 msgstr "Par kādu koeficientu mainīt noklusējuma noildzi"
 
-#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:61
+#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:59
 msgid "Orientation"
 msgstr "Novietojums"
 
@@ -3023,389 +2925,388 @@ msgstr "Pogas numurs"
 msgid "Button number to listen to"
 msgstr "Pogas numurs, kuru klausīties"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:772
+#: gtk/gtkglarea.c:723
 msgid "Context"
 msgstr "Konteksts"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:773
+#: gtk/gtkglarea.c:724
 msgid "The GL context"
 msgstr "GL konteksts"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:795
+#: gtk/gtkglarea.c:746
 msgid "Auto render"
 msgstr "Automātiski attēlot"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:796
+#: gtk/gtkglarea.c:747
 msgid "Whether the GtkGLArea renders on each redraw"
 msgstr "Vai GtkGLArea attēlos pie katras pārzīmēšanas"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:816
+#: gtk/gtkglarea.c:767
 msgid "Has alpha"
 msgstr "Ir alfa"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:817
+#: gtk/gtkglarea.c:768
 msgid "Whether the color buffer has an alpha component"
 msgstr "Vai krāsu buferim ir alfa komponente"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:833
+#: gtk/gtkglarea.c:784
 msgid "Has depth buffer"
 msgstr "Ir dziļuma buferis"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:834
+#: gtk/gtkglarea.c:785
 msgid "Whether a depth buffer is allocated"
 msgstr "Vai ir piešķirts dziļuma buferis"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:850
+#: gtk/gtkglarea.c:801
 msgid "Has stencil buffer"
 msgstr "Ir trafareta buferis"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:851
+#: gtk/gtkglarea.c:802
 msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
 msgstr "Vai ir piešķirts trafareta buferis"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:869
+#: gtk/gtkglarea.c:820
 msgid "Use OpenGL ES"
 msgstr "Izmantot OpenGL ES"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:870
+#: gtk/gtkglarea.c:821
 msgid "Whether the context uses OpenGL or OpenGL ES"
 msgstr "Vai konteksts izmanto OpenGL vai OpenGL ES"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1718
+#: gtk/gtkgrid.c:1652
 msgid "Row spacing"
 msgstr "Rindu atstarpes"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1719
+#: gtk/gtkgrid.c:1653
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "Atstarpe starp divām secīgām rindām"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1725
+#: gtk/gtkgrid.c:1659
 msgid "Column spacing"
 msgstr "Kolonnu atstarpes"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1726
+#: gtk/gtkgrid.c:1660
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Atstarpe starp divām secīgām kolonnām"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1732
+#: gtk/gtkgrid.c:1666
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Rindu viendabīgums"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1733
+#: gtk/gtkgrid.c:1667
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "Ja PATIESS, visas rindas ir ar vienādu augstumu"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1739
+#: gtk/gtkgrid.c:1673
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Kolonnu viendabīgums"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1740
+#: gtk/gtkgrid.c:1674
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "Ja PATIESS, visas kolonnas ir ar vienādu platumu"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1746
+#: gtk/gtkgrid.c:1680
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Bāzes līnijas rinda"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1747
+#: gtk/gtkgrid.c:1681
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
 msgstr "Rinda, ko līdzināt gar bāzes līniju, kad valign ir GTK_ALIGN_BASELINE"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1757
+#: gtk/gtkgrid.c:1691
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Kreisā piesaistne"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1758 gtk/gtkmenu.c:826
+#: gtk/gtkgrid.c:1692 gtk/gtkmenu.c:824
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "Kolonnas numurs, ko piesaistīt bērnam kreisajā pusē"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1764
+#: gtk/gtkgrid.c:1698
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Augšas piesaistne"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1765
+#: gtk/gtkgrid.c:1699
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Rindas numurs, ko piesaistīt bērna augšas logdaļai"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1771 gtk/gtklayout.c:584 gtk/gtktreeviewcolumn.c:267
+#: gtk/gtkgrid.c:1705 gtk/gtklayout.c:546 gtk/gtktreeviewcolumn.c:267
 msgid "Width"
 msgstr "Platums"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1772
+#: gtk/gtkgrid.c:1706
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Kolonnu skaits, ko bērns izvērš"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1778 gtk/gtklayout.c:593 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
+#: gtk/gtkgrid.c:1712 gtk/gtklayout.c:555 gtk/gtkshortcutsgroup.c:359
 msgid "Height"
 msgstr "Augstums"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1779
+#: gtk/gtkgrid.c:1713
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Rindu skaits, ko bērns izvērš"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1946
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1884
 msgid "The title to display"
 msgstr "Rādāmais virsraksts"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1953
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1891
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Rādāmais apakšvirsraksts"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1959
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1897
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Pielāgots virsraksts"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1960
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1898
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Rādāmā pielāgotā virsraksta logdaļa"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1984
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1922
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Rādīt dekorācijas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1985
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1923
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Vai rādīt loga dekorācijas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2003 gtk/gtksettings.c:918
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1941 gtk/gtksettings.c:918
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Dekorāciju izkārtojums"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2004 gtk/gtksettings.c:919
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1942 gtk/gtksettings.c:919
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Loga dekorāciju izkārtojums"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2017
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1955
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Dekorāciju izkārtojuma iestatījums"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1956
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Vai ir iestatīta dekorāciju izkārtojuma īpašība"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2032
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1970
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Ir apakšvirsraksts"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2033
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1971
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Vai rezervēt vietu apakšvirsrakstam"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:420
+#: gtk/gtkiconview.c:413
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Pikseļu bufera kolonna"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:421
+#: gtk/gtkiconview.c:414
 msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
 msgstr "Modeļa kolonna, ko izmanto, lai iegūtu ikonas pikseļu bufera formu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:439
+#: gtk/gtkiconview.c:432
 msgid "Model column used to retrieve the text from"
 msgstr "Modeļa kolonna, ko izmanto, lai iegūtu tekstu no formas "
 
-#: gtk/gtkiconview.c:458
+#: gtk/gtkiconview.c:451
 msgid "Markup column"
 msgstr "Marķējuma kolonna"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:459
+#: gtk/gtkiconview.c:452
 msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
 msgstr ""
 "Modeļa kolonna, izmantota teksta iegūšana, ja tiek izmantots Pango marķējums"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:466
+#: gtk/gtkiconview.c:459
 msgid "Icon View Model"
 msgstr "Ikonu skata modelis"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:467
+#: gtk/gtkiconview.c:460
 msgid "The model for the icon view"
 msgstr "Ikonu skata modelis"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:483
+#: gtk/gtkiconview.c:476
 msgid "Number of columns"
 msgstr "Kolonnu skaits"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:484
+#: gtk/gtkiconview.c:477
 msgid "Number of columns to display"
 msgstr "Rādāmo kolonnu skaits"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:501
+#: gtk/gtkiconview.c:494
 msgid "Width for each item"
 msgstr "Katra elementa platums"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:502
+#: gtk/gtkiconview.c:495
 msgid "The width used for each item"
 msgstr "Platums, kas lietots katram vienumam"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:518
+#: gtk/gtkiconview.c:511
 msgid "Space which is inserted between cells of an item"
 msgstr "Atstarpe, kas ievietota starp vienuma šūnām"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:533
+#: gtk/gtkiconview.c:526
 msgid "Row Spacing"
 msgstr "Rindu atstarpe"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:534
+#: gtk/gtkiconview.c:527
 msgid "Space which is inserted between grid rows"
 msgstr "Atstarpe, kas ievietota starp režģa rindām"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:549
+#: gtk/gtkiconview.c:542
 msgid "Column Spacing"
 msgstr "Kolonnu atstarpe"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:550
+#: gtk/gtkiconview.c:543
 msgid "Space which is inserted between grid columns"
 msgstr "Atstarpe, kas ievietota starp režģa kolonnām"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:565
+#: gtk/gtkiconview.c:558
 msgid "Margin"
 msgstr "Mala"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:566
+#: gtk/gtkiconview.c:559
 msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
 msgstr "Atstarpe, kas ievietota ikonas skata malās"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:581
+#: gtk/gtkiconview.c:574
 msgid "Item Orientation"
 msgstr "Vienuma novietojums"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:582
+#: gtk/gtkiconview.c:575
 msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr ""
 "Kā teksts un ikona katrai sadaļai ir novietoti attiecība viens pret otru"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:598 gtk/gtktreeview.c:1052 gtk/gtktreeviewcolumn.c:350
+#: gtk/gtkiconview.c:591 gtk/gtktreeview.c:1049 gtk/gtktreeviewcolumn.c:350
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Pārkārtojams"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:599 gtk/gtktreeview.c:1053
+#: gtk/gtkiconview.c:592 gtk/gtktreeview.c:1050
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Skats ir pārkārtojams"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:606 gtk/gtktreeview.c:1182
+#: gtk/gtkiconview.c:599 gtk/gtktreeview.c:1179
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Paskaidres kolonna"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:607
+#: gtk/gtkiconview.c:600
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
 msgstr "Kolonna modelī, kura satur vienumu tekstu paskaidres"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:624
+#: gtk/gtkiconview.c:617
 msgid "Item Padding"
 msgstr "Vienuma papildinājums"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:625
+#: gtk/gtkiconview.c:618
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr "Papildinājums ap ikonu skata vienumiem"
 
-#: gtk/gtkimage.c:230
+#: gtk/gtkimage.c:170
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
-#: gtk/gtkimage.c:231
+#: gtk/gtkimage.c:171
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "GdkPixbuf, ko attēlot"
 
-#: gtk/gtkimage.c:237
+#: gtk/gtkimage.c:177
 msgid "Surface"
 msgstr "Virsma"
 
-#: gtk/gtkimage.c:238
+#: gtk/gtkimage.c:178
 msgid "A cairo_surface_t to display"
 msgstr "Rādāmais cairo_surface_t"
 
-#: gtk/gtkimage.c:244 gtk/gtkrecentmanager.c:289
+#: gtk/gtkimage.c:184 gtk/gtkrecentmanager.c:289
 msgid "Filename"
 msgstr "Datnes nosaukums"
 
-#: gtk/gtkimage.c:245
+#: gtk/gtkimage.c:185
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Datnes nosaukums, kuru ielādēt un attēlot"
 
-#: gtk/gtkimage.c:251 gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtktoolbar.c:554
-#: gtk/gtktoolpalette.c:937
+#: gtk/gtkimage.c:191 gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtktoolbar.c:523
+#: gtk/gtktoolpalette.c:915
 msgid "Icon size"
 msgstr "Ikonas izmērs"
 
-#: gtk/gtkimage.c:252
-#| msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
+#: gtk/gtkimage.c:192
 msgid "Symbolic size to use for icon set or named icon"
 msgstr "Simbolisks izmērs, ko lieto ikonu komplektam vai nodēvētai ikonai"
 
-#: gtk/gtkimage.c:268
+#: gtk/gtkimage.c:208
 msgid "Pixel size"
 msgstr "Pikseļu izmērs"
 
-#: gtk/gtkimage.c:269
+#: gtk/gtkimage.c:209
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "Pikseļu izmērs, ko lietot nosauktai ikonai"
 
-#: gtk/gtkimage.c:276
+#: gtk/gtkimage.c:216
 msgid "Animation"
 msgstr "Animācija"
 
-#: gtk/gtkimage.c:277
+#: gtk/gtkimage.c:217
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "GdkPixbufAnimation, ko attēlot"
 
-#: gtk/gtkimage.c:321
+#: gtk/gtkimage.c:261
 msgid "Resource"
 msgstr "Resurss"
 
-#: gtk/gtkimage.c:322
+#: gtk/gtkimage.c:262
 msgid "The resource path being displayed"
 msgstr "Resursa ceļš, kas tiek attēlots"
 
-#: gtk/gtkimage.c:328
+#: gtk/gtkimage.c:268
 msgid "Storage type"
 msgstr "Glabātuves tips"
 
-#: gtk/gtkimage.c:329
+#: gtk/gtkimage.c:269
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "Attēla datiem lietotais attēlojums"
 
-#: gtk/gtkimage.c:346
+#: gtk/gtkimage.c:286
 msgid "Use Fallback"
 msgstr "Lietot atkāpšanos"
 
-#: gtk/gtkimage.c:347
+#: gtk/gtkimage.c:287
 msgid "Whether to use icon names fallback"
 msgstr "Vai izmantot ikonu nosaukumu atkāpšanos"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:336 gtk/gtkmessagedialog.c:176
+#: gtk/gtkinfobar.c:331 gtk/gtkmessagedialog.c:176
 msgid "Message Type"
 msgstr "Ziņojuma tips"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:337 gtk/gtkmessagedialog.c:177
+#: gtk/gtkinfobar.c:332 gtk/gtkmessagedialog.c:177
 msgid "The type of message"
 msgstr "Ziņojuma tips"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:351 gtk/gtksearchbar.c:415
+#: gtk/gtkinfobar.c:346 gtk/gtksearchbar.c:397
 msgid "Show Close Button"
 msgstr "Rādīt aizvēršanas pogu"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:352
+#: gtk/gtkinfobar.c:347
 msgid "Whether to include a standard close button"
 msgstr "Vai iekļaut standarta aizvēršanas pogu"
 
-#: gtk/gtkinvisible.c:98 gtk/gtkmountoperation.c:180 gtk/gtkstylecontext.c:211
-#: gtk/gtkwindow.c:948
+#: gtk/gtkinvisible.c:95 gtk/gtkmountoperation.c:180 gtk/gtkstylecontext.c:210
+#: gtk/gtkwindow.c:983
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekrāns"
 
-#: gtk/gtkinvisible.c:99 gtk/gtkwindow.c:949
+#: gtk/gtkinvisible.c:96 gtk/gtkwindow.c:984
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Ekrāns, kurā šis logs tiks parādīts"
 
-#: gtk/gtklabel.c:784
+#: gtk/gtklabel.c:756
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Iezīmes teksts"
 
-#: gtk/gtklabel.c:811 gtk/gtktexttag.c:382 gtk/gtktextview.c:834
+#: gtk/gtklabel.c:783 gtk/gtktexttag.c:382 gtk/gtktextview.c:833
 msgid "Justification"
 msgstr "Abpusējā līdzināšana"
 
-#: gtk/gtklabel.c:812
+#: gtk/gtklabel.c:784
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -3414,19 +3315,19 @@ msgstr ""
 "Rindu līdzināšana iezīmes tekstā attiecībā vienai pret otru. Šis NEietekmē "
 "iezīmes līdzināšanu tās iedalīšanā. Tam apskati GtkLabel::xalign"
 
-#: gtk/gtklabel.c:847
+#: gtk/gtklabel.c:819
 msgid "Y align"
 msgstr "Y līdzināšana"
 
-#: gtk/gtklabel.c:848
+#: gtk/gtklabel.c:820
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Vertikālā līdzināšana, no 0 (augšas) līdz 1 (apakšai)"
 
-#: gtk/gtklabel.c:855
+#: gtk/gtklabel.c:827
 msgid "Pattern"
 msgstr "Raksts"
 
-#: gtk/gtklabel.c:856
+#: gtk/gtklabel.c:828
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
@@ -3434,45 +3335,44 @@ msgstr ""
 "Virkne ar _ rakstzīmēm pozīcijās, kas atbilst pasvītrojamajām rakstzīmēm "
 "tekstā"
 
-#: gtk/gtklabel.c:862
+#: gtk/gtklabel.c:834
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Rindu aplaušana"
 
-#: gtk/gtklabel.c:863
+#: gtk/gtklabel.c:835
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Ja iestatīts, aplauzt rindas, ja teksts kļūst pārāk plašs"
 
-#: gtk/gtklabel.c:878
+#: gtk/gtklabel.c:850
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Rindu aplaušanas režīms"
 
-#: gtk/gtklabel.c:879
+#: gtk/gtklabel.c:851
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr "Ja aplaušana ir iestatīta, kontrolē, kā tiek veikta rindu aplaušana"
 
-#: gtk/gtklabel.c:887
+#: gtk/gtklabel.c:859
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Vai iezīmes tekstu var izvēlēties ar peli"
 
-#: gtk/gtklabel.c:893
+#: gtk/gtklabel.c:865
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Mnemonikas taustiņš"
 
-#: gtk/gtklabel.c:894
+#: gtk/gtklabel.c:866
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Mnemonikas paātrinātāja taustiņš šai iezīmei"
 
-#: gtk/gtklabel.c:901
+#: gtk/gtklabel.c:873
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Mnemonikas logdaļa"
 
-#: gtk/gtklabel.c:902
-#| msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
+#: gtk/gtklabel.c:874
 msgid "The widget to be activated when the label’s mnemonic key is pressed"
 msgstr ""
 "Logdaļa, kura jāaktivizē, kad iezīmes mnemonikas taustiņš tiek nospiests"
 
-#: gtk/gtklabel.c:942
+#: gtk/gtklabel.c:914
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -3480,107 +3380,99 @@ msgstr ""
 "Vēlamā vieta, kur virkni īsināt ar daudzpunkti, ja iezīmei nepietiek vietas, "
 "lai attēlotu visu virkni"
 
-#: gtk/gtklabel.c:980
+#: gtk/gtklabel.c:952
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Vienas rindas režīms"
 
-#: gtk/gtklabel.c:981
+#: gtk/gtklabel.c:953
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Vai iezīme ir vienas rindas režīmā"
 
-#: gtk/gtklabel.c:997
-msgid "Angle"
-msgstr "Leņķis"
-
-#: gtk/gtklabel.c:998
-msgid "Angle at which the label is rotated"
-msgstr "Iezīmes rotācijas leņķis"
-
-#: gtk/gtklabel.c:1018
+#: gtk/gtklabel.c:972
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Vēlamais maksimālais etiķetes platums rakstzīmēs"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1034
+#: gtk/gtklabel.c:988
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Izsekot apmeklētās saites"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1035
+#: gtk/gtklabel.c:989
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Vai apmeklētās saites vajadzētu izsekot"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1051
+#: gtk/gtklabel.c:1005
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Līniju skaits"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1052
+#: gtk/gtklabel.c:1006
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Vēlamais rindu skaits, kad ar daudzpunktēm saīsina aplauztu tekstu"
 
-#: gtk/gtklayout.c:585
+#: gtk/gtklayout.c:547
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "Izkārtojuma platums"
 
-#: gtk/gtklayout.c:594
+#: gtk/gtklayout.c:556
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Izkārtojuma augstums"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1005
+#: gtk/gtklevelbar.c:975
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Pašlaik aizpildītais vērtības līmenis"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1006
+#: gtk/gtklevelbar.c:976
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Pašlaik aizpildītais vērtības līmenis līmeņa joslā"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1020
+#: gtk/gtklevelbar.c:990
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Minimālā vērtība joslai"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1021
+#: gtk/gtklevelbar.c:991
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Minimālais vērtības līmenis, ko var parādīt josla"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1035
+#: gtk/gtklevelbar.c:1005
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Maksimālā vērtība joslai"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1036
+#: gtk/gtklevelbar.c:1006
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Maksimālais vērtības līmenis, ko var parādīt josla"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1056
+#: gtk/gtklevelbar.c:1026
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Vērtības indikatora režīms"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1057
+#: gtk/gtklevelbar.c:1027
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Vērtības indikatora režīms, ko attēlo josla"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1073
+#: gtk/gtklevelbar.c:1043
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Apgriezt virzienu, kurā pieaug līmeņa josla"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:172
+#: gtk/gtklinkbutton.c:168
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:173
+#: gtk/gtklinkbutton.c:169
 msgid "The URI bound to this button"
 msgstr "Šai pogai piešķirtais URI"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:188
+#: gtk/gtklinkbutton.c:184
 msgid "Visited"
 msgstr "Apmeklēta"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:189
+#: gtk/gtklinkbutton.c:185
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Vai šī saite ir apmeklēta."
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3755
+#: gtk/gtklistbox.c:3443
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Vai var aktivizēt šo rindu"
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3769
+#: gtk/gtklistbox.c:3457
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Vai var izvēlēties šo rindu"
 
@@ -3633,35 +3525,35 @@ msgid ""
 "The tooltip to display when prompting the user cannot obtain authorization"
 msgstr "Paskaidre, ko parādīt, kad lietotājs nevar saņemt pilnvaru"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:280
+#: gtk/gtkmagnifier.c:284
 msgid "Inspected"
 msgstr "Pārbaudīts"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:281
+#: gtk/gtkmagnifier.c:285
 msgid "Inspected widget"
 msgstr "Pārbaudīta logdaļa"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:287 gtk/gtkmagnifier.c:288
+#: gtk/gtkmagnifier.c:291 gtk/gtkmagnifier.c:292
 msgid "magnification"
 msgstr "palielinājums"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:294 gtk/gtkmagnifier.c:295
+#: gtk/gtkmagnifier.c:298 gtk/gtkmagnifier.c:299
 msgid "resize"
 msgstr "mainīt izmēru"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:207
+#: gtk/gtkmenubar.c:180
 msgid "Pack direction"
 msgstr "Pakas virziens"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:208
+#: gtk/gtkmenubar.c:181
 msgid "The pack direction of the menubar"
 msgstr "Izvēlnes joslas pakas virziens"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:224
+#: gtk/gtkmenubar.c:197
 msgid "Child Pack direction"
 msgstr "Bērna pakas virziens"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:225
+#: gtk/gtkmenubar.c:198
 msgid "The child pack direction of the menubar"
 msgstr "Izvēlnes joslas bērna pakas virziens"
 
@@ -3689,7 +3581,7 @@ msgstr "Līdzināt ar"
 msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "Vecāka logdaļa, gar kuru izvēlnei vajadzētu līdzināties."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:534 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:678
+#: gtk/gtkmenubutton.c:534 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:680
 msgid "Direction"
 msgstr "Virziens"
 
@@ -3713,145 +3605,145 @@ msgstr "Virslodziņš"
 msgid "The popover"
 msgstr "Virslodziņš"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:617
+#: gtk/gtkmenu.c:615
 msgid "The currently selected menu item"
 msgstr "Pašlaik izvēlētais izvēlnes vienums"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:631
+#: gtk/gtkmenu.c:629
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Paātrinājumu grupa"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:632
+#: gtk/gtkmenu.c:630
 msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
 msgstr "Paātrinājumu grupa, kas satur izvēlnes paātrinātājus"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:646 gtk/gtkmenuitem.c:716
+#: gtk/gtkmenu.c:644 gtk/gtkmenuitem.c:627
 msgid "Accel Path"
 msgstr "Paātrinātāja ceļš"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:647
+#: gtk/gtkmenu.c:645
 msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
 msgstr ""
 "Paātrinātāja ceļš, ko izmanto, lai ērti veidotu paātrinātāja ceļus bērnu "
 "vienumiem"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:663
+#: gtk/gtkmenu.c:661
 msgid "Attach Widget"
 msgstr "Pievienot logdaļu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:664
+#: gtk/gtkmenu.c:662
 msgid "The widget the menu is attached to"
 msgstr "Logdaļa, kurai ir piesaistīta izvēlne"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:678
+#: gtk/gtkmenu.c:676
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitors"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:679
+#: gtk/gtkmenu.c:677
 msgid "The monitor the menu will be popped up on"
 msgstr "Monitors, uz kura parādīsies izvēlne"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:699
+#: gtk/gtkmenu.c:697
 msgid "Reserve Toggle Size"
 msgstr "Rezervēt pārslēgšanas izmēru"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:700
+#: gtk/gtkmenu.c:698
 msgid ""
 "A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
 "icons"
 msgstr ""
 "Loģiskā vērtība, kas norāda vai izvēlne rezervēs vietu pārslēgiem un ikonām"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:728
+#: gtk/gtkmenu.c:726
 msgid "Anchor hints"
 msgstr "Enkura norādes"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:729
+#: gtk/gtkmenu.c:727
 msgid "Positioning hints for when the menu might fall off-screen"
 msgstr "Novietošanas norādes, ja izvēlne izkritīs ārpus ekrāna"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:757
+#: gtk/gtkmenu.c:755
 msgid "Rect anchor dx"
 msgstr "Taisnstūra enkura dx"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:758
+#: gtk/gtkmenu.c:756
 msgid "Rect anchor horizontal offset"
 msgstr "Taisnstūra enkura horizontālā nobīde"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:784
+#: gtk/gtkmenu.c:782
 msgid "Rect anchor dy"
 msgstr "Taisnstūra enkura dy"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:785
+#: gtk/gtkmenu.c:783
 msgid "Rect anchor vertical offset"
 msgstr "Taisnstūra enkura vertikālā nobīde"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:811
+#: gtk/gtkmenu.c:809
 msgid "Menu type hint"
 msgstr "Izvēlnes tipa norāde"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:812
+#: gtk/gtkmenu.c:810
 msgid "Menu window type hint"
 msgstr "Izvēlnes loga tipa norāde"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:825
+#: gtk/gtkmenu.c:823
 msgid "Left Attach"
 msgstr "Kreisā piesaiste"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:833
+#: gtk/gtkmenu.c:831
 msgid "Right Attach"
 msgstr "Labā piesaiste"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:834
+#: gtk/gtkmenu.c:832
 msgid "The column number to attach the right side of the child to"
 msgstr "Kolonnas numurs, ko piesaistīt bērna labajai pusei"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:841
+#: gtk/gtkmenu.c:839
 msgid "Top Attach"
 msgstr "Augšas piesaiste"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:842
+#: gtk/gtkmenu.c:840
 msgid "The row number to attach the top of the child to"
 msgstr "Rindas numurs, ko piesaistīt bērna virsotnei"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:849
+#: gtk/gtkmenu.c:847
 msgid "Bottom Attach"
 msgstr "Apakšas piesaiste"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:850
+#: gtk/gtkmenu.c:848
 msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
 msgstr "Rindas numurs, ko piesaistīt bērna apakšas logdaļai"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:700 gtk/gtkpopovermenu.c:359
+#: gtk/gtkmenuitem.c:611 gtk/gtkpopovermenu.c:363
 msgid "Submenu"
 msgstr "Apakšizvēlne"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:701
+#: gtk/gtkmenuitem.c:612
 msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
 msgstr ""
 "Apakšizvēlne piesaistīta pie izvēlnes vienuma, vai NULL, ja tai tai tādu nav"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:717
+#: gtk/gtkmenuitem.c:628
 msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
 msgstr "Iestata paātrinātāja ceļu izvēlnes vienumam"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:731
+#: gtk/gtkmenuitem.c:642
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "Bērna iezīmes teksts"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:415
+#: gtk/gtkmenushell.c:404
 msgid "Take Focus"
 msgstr "Paņemt fokusu"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:416
+#: gtk/gtkmenushell.c:405
 msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
 msgstr "Būla vērtība, kas nosaka, vai izvēlnei sagrābj tastatūras fokuss"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:262
+#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:261
 msgid "Menu"
 msgstr "Izvēlne"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:263
+#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:262
 msgid "The dropdown menu"
 msgstr "Izkrītošā izvēlne"
 
@@ -3896,55 +3788,54 @@ msgid "Message area"
 msgstr "Ziņojuma laukums"
 
 #: gtk/gtkmessagedialog.c:266
-#| msgid "GtkBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
 msgid "GtkBox that holds the dialog’s primary and secondary labels"
 msgstr "GtkBox, kas satur dialoglodziņa primārās un sekundārās iezīmes"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1018
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:934
 msgid "Role"
 msgstr "Loma"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1019
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:935
 msgid "The role of this button"
 msgstr "Šīs pogas loma"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1035
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:951
 msgid "The icon"
 msgstr "Ikonas izmērs"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1049
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:965
 msgid "The text"
 msgstr "Teksts"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1078
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:994
 msgid "Menu name"
 msgstr "Izvēlnes nosaukums"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1079
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:995
 msgid "The name of the menu to open"
 msgstr "Atveramās izvēlnes nosaukums"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1095
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1011
 msgid "Whether the menu is a parent"
 msgstr "Vai izvēlne ir vecāks"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1109
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1025
 msgid "Centered"
 msgstr "Vidū"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1110
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1026
 msgid "Whether to center the contents"
 msgstr "Vai saturu novietot vidū"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1125
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1041
 msgid "Iconic"
 msgstr "Ikonisks"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1126
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1042
 msgid "Whether to prefer the icon over text"
 msgstr "Vai dot priekšroku ikonai pār tekstu"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:164 gtk/gtkstylecontext.c:233
+#: gtk/gtkmountoperation.c:164 gtk/gtkstylecontext.c:232
 msgid "Parent"
 msgstr "Vecāks"
 
@@ -3972,7 +3863,7 @@ msgstr "Dialoglodziņa virsraksts"
 msgid "The title of the file chooser dialog"
 msgstr "Datņu izvēles dialoglodziņa virsraksts"
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1641 gtk/gtkwindow.c:840
+#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1650 gtk/gtkwindow.c:889
 msgid "Modal"
 msgstr "Modāls"
 
@@ -3988,61 +3879,61 @@ msgstr ""
 msgid "Whether the dialog is currently visible"
 msgstr "Vai dialoglodziņš pašlaik ir redzams"
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:256 gtk/gtkwindow.c:1078
+#: gtk/gtknativedialog.c:256 gtk/gtkwindow.c:1106
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Pārejošs logam"
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:257 gtk/gtkwindow.c:1079
+#: gtk/gtknativedialog.c:257 gtk/gtkwindow.c:1107
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "Pārejošs dialoglodziņa vecāks"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:759
+#: gtk/gtknotebook.c:715
 msgid "Page"
 msgstr "Lapa"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:760
+#: gtk/gtknotebook.c:716
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "Pašreizējās lapas indekss"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:767
+#: gtk/gtknotebook.c:723
 msgid "Tab Position"
 msgstr "Cilnes novietojums"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:768
+#: gtk/gtknotebook.c:724
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "Kurā bloknota pusē tiek novietotas cilnes"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:775
+#: gtk/gtknotebook.c:731
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "Rādīt cilnes"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:776
+#: gtk/gtknotebook.c:732
 msgid "Whether tabs should be shown"
 msgstr "Vai jārāda cilnes"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:782
+#: gtk/gtknotebook.c:738
 msgid "Show Border"
 msgstr "Rādīt robežu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:783
+#: gtk/gtknotebook.c:739
 msgid "Whether the border should be shown"
 msgstr "Vai būtu jārāda robežas"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:789
+#: gtk/gtknotebook.c:745
 msgid "Scrollable"
 msgstr "Ritināma"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:790
+#: gtk/gtknotebook.c:746
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr ""
 "Ja PATIESS, ritināšanas bultas tiek pievienotas, ja ir pārāk daudz "
 "ietilpināmo ciļņu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:796
+#: gtk/gtknotebook.c:752
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "Aktivēt uznirstošo logu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:797
+#: gtk/gtknotebook.c:753
 msgid ""
 "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
 "you can use to go to a page"
@@ -4050,118 +3941,79 @@ msgstr ""
 "Ja PATIESS, nospiežot labo peles pogu uz bloknota, tiek parādīta izvēlne, "
 "kuru varat lietot, lai pārietu uz lapu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:810
+#: gtk/gtknotebook.c:766
 msgid "Group Name"
 msgstr "Grupas nosaukums"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:811
+#: gtk/gtknotebook.c:767
 msgid "Group name for tab drag and drop"
 msgstr "Grupas nosaukums cilnes vilkšanai un nomešanai"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:820
+#: gtk/gtknotebook.c:776
 msgid "Tab label"
 msgstr "Cilnes iezīme"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:821
-#| msgid "The string displayed on the child's tab label"
+#: gtk/gtknotebook.c:777
 msgid "The string displayed on the child’s tab label"
 msgstr "Virkne, kas parādīta bērna cilnes iezīmē"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:827
+#: gtk/gtknotebook.c:783
 msgid "Menu label"
 msgstr "Izvēlnes iezīme"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:828
-#| msgid "The string displayed in the child's menu entry"
+#: gtk/gtknotebook.c:784
 msgid "The string displayed in the child’s menu entry"
 msgstr "Virkne, kas parādīta bērna izvēlnes ierakstā"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:841
+#: gtk/gtknotebook.c:797
 msgid "Tab expand"
 msgstr "Cilne izvērsta"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:842
-#| msgid "Whether to expand the child's tab"
+#: gtk/gtknotebook.c:798
 msgid "Whether to expand the child’s tab"
 msgstr "Vai izvērst bērna cilni"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:848
+#: gtk/gtknotebook.c:804
 msgid "Tab fill"
 msgstr "Cilnes aizpildījums"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:849
-#| msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
+#: gtk/gtknotebook.c:805
 msgid "Whether the child’s tab should fill the allocated area"
 msgstr "Vai bērna cilnei jāaizpilda piešķirtais lauks"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:856
+#: gtk/gtknotebook.c:812
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "Ierakstāma cilne"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:857
+#: gtk/gtknotebook.c:813
 msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "Vai cilne ir ierakstāma ar lietotāja darbībām"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:863
+#: gtk/gtknotebook.c:819
 msgid "Tab detachable"
 msgstr "Atdalāma cilne"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:864
+#: gtk/gtknotebook.c:820
 msgid "Whether the tab is detachable"
 msgstr "Vai cilne ir atdalāma"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:879 gtk/gtkscrollbar.c:113
-msgid "Secondary backward stepper"
-msgstr "Papildu atpakaļ ritinātājs"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:880
-msgid ""
-"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
-msgstr "Parādīt otru pretēji vērstu bultas pogu pretējā cilnes apgabala galā"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:895 gtk/gtkscrollbar.c:120
-msgid "Secondary forward stepper"
-msgstr "Papildu turp ritinātājs"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:896
-msgid ""
-"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
-msgstr ""
-"Parādīt otru uz priekšu vērstu bultas pogu pretējā cilnes apgabala galā"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:910 gtk/gtkscrollbar.c:99
-msgid "Backward stepper"
-msgstr "Atpakaļ ritinātājs"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:911 gtk/gtkscrollbar.c:100
-msgid "Display the standard backward arrow button"
-msgstr "Parādīt standarta atpakaļvērstu bultu pogas"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:925 gtk/gtkscrollbar.c:106
-msgid "Forward stepper"
-msgstr "Turp ritinātājs"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:926 gtk/gtkscrollbar.c:107
-msgid "Display the standard forward arrow button"
-msgstr "Parādīt standarta uz priekšu vērstu bultu pogas"
-
-#: gtk/gtkorientable.c:62
+#: gtk/gtkorientable.c:60
 msgid "The orientation of the orientable"
 msgstr "Novietojamā novietojums"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:763
+#: gtk/gtkoverlay.c:623
 msgid "Pass Through"
 msgstr "Pāri tekstam"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:763
+#: gtk/gtkoverlay.c:623
 msgid "Pass through input, does not affect main child"
 msgstr "Pāri ievadei, neietekmē galveno bērnu"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:776
+#: gtk/gtkoverlay.c:636
 msgid "Index"
 msgstr "Indekss"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:777
+#: gtk/gtkoverlay.c:637
 msgid "The index of the overlay in the parent, -1 for the main child"
 msgstr "Pārklājuma indekss vecākā, -1 nozīmē galvenais bērns"
 
@@ -4181,245 +4033,239 @@ msgstr "Paliktņa ierīce"
 msgid "Pad device to control"
 msgstr "Paliktņa ierīce, ko kontrolēt"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:354
+#: gtk/gtkpaned.c:389
 msgid ""
 "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr ""
 "Rūtveida atdalītāja pozīcija pikseļos (0 nozīmē līdz galam pa kresi/uz augšu)"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:361
+#: gtk/gtkpaned.c:396
 msgid "Position Set"
 msgstr "Pozīcijas iestatījums"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:362
+#: gtk/gtkpaned.c:397
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr "PATIESS, ja jālieto pozīcijas īpašība"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:378
+#: gtk/gtkpaned.c:413
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "Minimālā pozīcija"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:379
-#| msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
+#: gtk/gtkpaned.c:414
 msgid "Smallest possible value for the “position” property"
 msgstr "Mazākā iespējamā vērtība “novietojuma” īpašībām"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:395
+#: gtk/gtkpaned.c:430
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "Maksimālā pozīcija"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:396
-#| msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
+#: gtk/gtkpaned.c:431
 msgid "Largest possible value for the “position” property"
 msgstr "Lielākā iespējamā vērtība “novietojuma” īpašībām"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:412
+#: gtk/gtkpaned.c:447
 msgid "Wide Handle"
 msgstr "Plats turis"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:413
+#: gtk/gtkpaned.c:448
 msgid "Whether the paned should have a prominent handle"
 msgstr "Vai rūtij vajadzētu būt labi redzamam turim"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:428
+#: gtk/gtkpaned.c:463
 msgid "Resize"
 msgstr "Mainīt izmēru"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:429
+#: gtk/gtkpaned.c:464
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
 msgstr "Ja PATIESS, bērns palielinās un saraujas līdz ar logdaļu"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:444
+#: gtk/gtkpaned.c:479
 msgid "Shrink"
 msgstr "Samazināt"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:445
+#: gtk/gtkpaned.c:480
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "Ja PATIESS, bērns var tikt samazināts vairāk nekā tā prasītais"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4354
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4352
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Vieta, ko izvēlēties"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4355
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4353
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Vieta, ko izcelt sānjoslā"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4360 gtk/gtkplacesview.c:2231
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4358 gtk/gtkplacesview.c:2221
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Atvēršanas karogi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4361 gtk/gtkplacesview.c:2232
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4359 gtk/gtkplacesview.c:2222
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
 msgstr "Režīmi, kādos izsaucošās lietotnes var atvērt vietas sānjoslā"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4367
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4365
 msgid "Show recent files"
 msgstr "Rādīt nesenās datnes"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4368
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4366
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
 msgstr "Vai sānu joslā jāiekļauj iebūvētais īsceļš uz nesenajām datnēm"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4373
-#| msgid "Show 'Desktop'"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4371
 msgid "Show “Desktop”"
 msgstr "Rādīt “Darbvirsma”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4374
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4372
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Vai sānu joslā jāiekļauj iebūvētais īsceļš uz darbvirsmas mapi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4379
-#| msgid "Show 'Enter Location'"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4377
 msgid "Show “Enter Location”"
 msgstr "Rādīt “Ievadiet vietu”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4380
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4378
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr ""
 "Vai sānu joslā jāiekļauj iebūvētais īsceļš, lai manuāli ievadītu atrašanās "
 "vietu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4386 gtk/gtkplacesview.c:2211
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4384 gtk/gtkplacesview.c:2201
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Vai sānu joslā jāiekļauj tikai lokālās datnes"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4391
-#| msgid "Show 'Trash'"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4389
 msgid "Show “Trash”"
 msgstr "Rādīt “Miskaste”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4392
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4390
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
 msgstr ""
 "Vai sānu joslā jāiekļauj iebūvētais īsceļš uz miskastes atrašanās vietu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4397
-#| msgid "Show 'Other locations'"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4395
 msgid "Show “Other locations”"
 msgstr "Rādīt “Citas vietas”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4398
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4396
 msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
 msgstr "Vai sānu joslā jāiekļauj vienums, kas rāda ārējās atrašanās vietas"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4413
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4411
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
 msgstr "Vai izdot ::populate-popup uznirstošajiem logiem, kas nav izvēlnes"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2217
+#: gtk/gtkplacesview.c:2207
 msgid "Loading"
 msgstr "Ielādē"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2218
+#: gtk/gtkplacesview.c:2208
 msgid "Whether the view is loading locations"
 msgstr "Vai skats ielādē atrašanās vietas"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2224
+#: gtk/gtkplacesview.c:2214
 msgid "Fetching networks"
 msgstr "Saņemt tīklus"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2225
+#: gtk/gtkplacesview.c:2215
 msgid "Whether the view is fetching networks"
 msgstr "Vai skats saņem tīklus"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:329
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:327
 msgid "Icon of the row"
 msgstr "Ikona rindai"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:330
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:328
 msgid "The icon representing the volume"
 msgstr "Ikona, kas apzīmē sējumu"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:336
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:334
 msgid "Name of the volume"
 msgstr "Sējuma nosaukums"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:337
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:335
 msgid "The name of the volume"
 msgstr "Sējuma nosaukums"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:343
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:341
 msgid "Path of the volume"
 msgstr "Sējuma ceļš"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:344
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:342
 msgid "The path of the volume"
 msgstr "Sējuma ceļš"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:350
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:348
 msgid "Volume represented by the row"
 msgstr "Sējums, ko pārstāv rinda"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:351
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:349
 msgid "The volume represented by the row"
 msgstr "Sējums, ko pārstāv rinda"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:357
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:355
 msgid "Mount represented by the row"
 msgstr "Montējums, ko pārstāv rinda"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:358
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:356
 msgid "The mount point represented by the row, if any"
 msgstr "Montējums, ko pārstāv rinda, ja ir"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:364
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:362
 msgid "File represented by the row"
 msgstr "Datne, ko pārstāv rinda"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:365
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:363
 msgid "The file represented by the row, if any"
 msgstr "Datne, ko pārstāv rinda, ja ir"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:371 gtk/gtkplacesviewrow.c:372
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:369 gtk/gtkplacesviewrow.c:370
 msgid "Whether the row represents a network location"
 msgstr "Vai rinda pārstāv tīkla vietu"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1598
+#: gtk/gtkpopover.c:1607
 msgid "Relative to"
 msgstr "Attiecībā pret"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1599
+#: gtk/gtkpopover.c:1608
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Logdaļa, uz kuru norāda burbuļa logs"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1612
+#: gtk/gtkpopover.c:1621
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Norāda uz"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1613
+#: gtk/gtkpopover.c:1622
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Taisnstūris, uz kuru norāda burbuļa logs"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1627
+#: gtk/gtkpopover.c:1636
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Vieta, kur novietot burbuļa logu"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1642
+#: gtk/gtkpopover.c:1651
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Vai virslodziņš ir modāls"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1655
+#: gtk/gtkpopover.c:1664
 msgid "Constraint"
 msgstr "Ierobežojums"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1656
+#: gtk/gtkpopover.c:1665
 msgid "Constraint for the popover position"
 msgstr "Ierobežojums virslodziņa novietojumam"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:342
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:346
 msgid "Visible submenu"
 msgstr "Redzama apakšizvēlne"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:343
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:347
 msgid "The name of the visible submenu"
 msgstr "Redzamās apakšizvēlnes nosaukums"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:360
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:364
 msgid "The name of the submenu"
 msgstr "Apakšizvēlnes nosaukums"
 
@@ -4539,7 +4385,7 @@ msgstr "Iestatījumi"
 msgid "Printer settings"
 msgstr "Printera iestatījumi"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:416
+#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:415
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Lapas iestatījumi"
 
@@ -4563,11 +4409,11 @@ msgstr "Noklusētais lapas iestatījums"
 msgid "The GtkPageSetup used by default"
 msgstr "GtkPageSetup, ko izmanto pēc noklusējuma"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:434
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:433
 msgid "Print Settings"
 msgstr "Drukāšanas iestatījumi"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:435
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:434
 msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
 msgstr "GtkPrintSettings, kas ir izmantoti dialoglodziņa inicializēšanai"
 
@@ -4587,11 +4433,11 @@ msgstr "Lapu skaits"
 msgid "The number of pages in the document."
 msgstr "Lapu skaits dokumentā."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:424
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:423
 msgid "Current Page"
 msgstr "Pašreizējā lapa"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:425
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:424
 msgid "The current page in the document"
 msgstr "Pašreizējā lapa dokumentā"
 
@@ -4667,7 +4513,7 @@ msgstr "Pielāgota cilnes iezīme"
 msgid "Label for the tab containing custom widgets."
 msgstr "Iezīme cilnei, kas satur pielāgotas logdaļas."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:459
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:458
 msgid "Support Selection"
 msgstr "Atbalstīt izvēli"
 
@@ -4675,7 +4521,7 @@ msgstr "Atbalstīt izvēli"
 msgid "TRUE if the print operation will support print of selection."
 msgstr "PATIESS, ja drukāšanas darbība atbalstīs izvēles drukāšanu."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:467
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:466
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Ir izvēle"
 
@@ -4683,11 +4529,11 @@ msgstr "Ir izvēle"
 msgid "TRUE if a selection exists."
 msgstr "PATIESS, ja izvēle eksistē."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:475
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:474
 msgid "Embed Page Setup"
 msgstr "Iegult lapas iestatījumus"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:476
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:475
 msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
 msgstr ""
 "PATIESS, ja lapas iestatījumu kombinācijas ir iegultas iekš "
@@ -4701,64 +4547,64 @@ msgstr "Lapu skaits, ko drukāt"
 msgid "The number of pages that will be printed."
 msgstr "Lapu skaits, kas tiks izdrukāts."
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:417
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:416
 msgid "The GtkPageSetup to use"
 msgstr "GtkPageSetup, ko izmantot"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:442
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:441
 msgid "Selected Printer"
 msgstr "Izvēlētais printeris"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:443
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:442
 msgid "The GtkPrinter which is selected"
 msgstr "Izvēlētais GtkPrinter"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:450
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:449
 msgid "Manual Capabilities"
 msgstr "Pašrocīgās iespējas"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:451
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:450
 msgid "Capabilities the application can handle"
 msgstr "Iespējas, ko lietotne atbalsta"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:460
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:459
 msgid "Whether the dialog supports selection"
 msgstr "Vai dialoglodziņš atbalsta izvēli"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:468
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:467
 msgid "Whether the application has a selection"
 msgstr "Vai lietotnei ir izvēle"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:255
+#: gtk/gtkprogressbar.c:199
 msgid "Fraction"
 msgstr "Daļa"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:256
+#: gtk/gtkprogressbar.c:200
 msgid "The fraction of total work that has been completed"
 msgstr "Kopējā darba izpildītā daļa"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:263
+#: gtk/gtkprogressbar.c:207
 msgid "Pulse Step"
 msgstr "Pulsa solis"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:264
+#: gtk/gtkprogressbar.c:208
 msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
 msgstr ""
 "Daļiņa kopējā progresa, par kādu pārvietot lēkājošo bloku, kad dod impulsu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:272
+#: gtk/gtkprogressbar.c:216
 msgid "Text to be displayed in the progress bar"
 msgstr "Teksts, ko attēlot progresa joslā"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:293
+#: gtk/gtkprogressbar.c:237
 msgid "Show text"
 msgstr "Rādīt tekstu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:294
+#: gtk/gtkprogressbar.c:238
 msgid "Whether the progress is shown as text."
 msgstr "Vai progress tiek parādīts kā teksts."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:315
+#: gtk/gtkprogressbar.c:259
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
 "have enough room to display the entire string, if at all."
@@ -4783,71 +4629,43 @@ msgstr "Radio izvēlne, kuras grupai pieder šī logdaļa."
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "Radio rīka poga, kura grupai pieder šī radio poga."
 
-#: gtk/gtkrange.c:431
+#: gtk/gtkrange.c:385
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr "GtkAdjustment, kas satur pašreizējo diapazona objekta vērtību"
 
-#: gtk/gtkrange.c:438
+#: gtk/gtkrange.c:392
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr "Apgriezt virziena slīdņa kustības, lai palielinātu diapazona vērtību"
 
-#: gtk/gtkrange.c:444
-msgid "Lower stepper sensitivity"
-msgstr "Apakšējā ritinātāja jutība"
-
-#: gtk/gtkrange.c:445
-#| msgid ""
-#| "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's "
-#| "lower side"
-msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment’s lower "
-"side"
-msgstr ""
-"Jutīguma politika ritinātājam, kas norāda uz pieregulēšanas zemāko pusi"
-
-#: gtk/gtkrange.c:452
-msgid "Upper stepper sensitivity"
-msgstr "Augšējā ritinātāja jutība"
-
-#: gtk/gtkrange.c:453
-#| msgid ""
-#| "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's "
-#| "upper side"
-msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment’s upper "
-"side"
-msgstr ""
-"Jutīguma politika ritinātājam, kas norāda uz pieregulēšanas augšējo pusi"
-
-#: gtk/gtkrange.c:469
+#: gtk/gtkrange.c:407
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Rādīt aizpildījuma līmeni"
 
-#: gtk/gtkrange.c:470
+#: gtk/gtkrange.c:408
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Vai rādīt aizpildījuma līmeņa indikatora grafiku uz ieplakas."
 
-#: gtk/gtkrange.c:485
+#: gtk/gtkrange.c:423
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Ierobežot līdz aizpildījuma līmenim"
 
-#: gtk/gtkrange.c:486
+#: gtk/gtkrange.c:424
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Vai ierobežot augšējo robežu aizpildījuma līmenim."
 
-#: gtk/gtkrange.c:500
+#: gtk/gtkrange.c:438
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Aizpildījuma līmenis"
 
-#: gtk/gtkrange.c:501
+#: gtk/gtkrange.c:439
 msgid "The fill level."
 msgstr "Aizpildījuma līmenis."
 
-#: gtk/gtkrange.c:516
+#: gtk/gtkrange.c:454
 msgid "Round Digits"
 msgstr "Apaļotie cipari"
 
-#: gtk/gtkrange.c:517
+#: gtk/gtkrange.c:455
 msgid "The number of digits to round the value to."
 msgstr "Ciparu skaits, uz ko noapaļot vērtību."
 
@@ -4940,35 +4758,35 @@ msgstr ""
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "Nesen izmantoto resursu saraksta izmērs"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:233 gtk/gtkstack.c:466
+#: gtk/gtkrevealer.c:236 gtk/gtkstack.c:366
 msgid "Transition type"
 msgstr "Pārejas tips"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:234 gtk/gtkstack.c:466
+#: gtk/gtkrevealer.c:237 gtk/gtkstack.c:366
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "Animācijas veids, ko izmantot pārejai"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:241 gtk/gtkstack.c:462
+#: gtk/gtkrevealer.c:244 gtk/gtkstack.c:362
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Pārejas ilgums"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:242 gtk/gtkstack.c:462
+#: gtk/gtkrevealer.c:245 gtk/gtkstack.c:362
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "Animācijas ilgums milisekundēs"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:248
+#: gtk/gtkrevealer.c:251
 msgid "Reveal Child"
 msgstr "Atklāt bērnu"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:249
+#: gtk/gtkrevealer.c:252
 msgid "Whether the container should reveal the child"
 msgstr "Vai konteinerim vajadzētu atklāt bērnu"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:255
+#: gtk/gtkrevealer.c:258
 msgid "Child Revealed"
 msgstr "Bērns atklāts"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:256
+#: gtk/gtkrevealer.c:259
 msgid "Whether the child is revealed and the animation target reached"
 msgstr "Vai bērns ir atklāts un ir sasniegts animācijas mērķis"
 
@@ -4993,32 +4811,32 @@ msgstr "Ikonas"
 msgid "List of icon names"
 msgstr "Ikonu nosaukumu saraksts"
 
-#: gtk/gtkscale.c:775
-#| msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
-msgid "The number of decimal places to which the value is rounded"
-msgstr "Zīmes aiz komata, līdz kurai tiek noapaļotas vērtības"
+#: gtk/gtkscale.c:710
+#| msgid "The number of decimal places to display"
+msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
+msgstr "Zīmes aiz komata, kas tiek parādīta vērtībās"
 
-#: gtk/gtkscale.c:782
+#: gtk/gtkscale.c:717
 msgid "Draw Value"
 msgstr "Zīmēt vērtību"
 
-#: gtk/gtkscale.c:783
+#: gtk/gtkscale.c:718
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr "Vai pašreizējā vērtība tiek parādīta kā virkne blakus slīdnim"
 
-#: gtk/gtkscale.c:789
+#: gtk/gtkscale.c:724
 msgid "Has Origin"
 msgstr "Ir izcelsme"
 
-#: gtk/gtkscale.c:790
+#: gtk/gtkscale.c:725
 msgid "Whether the scale has an origin"
 msgstr "Vai skalai ir izcelsme"
 
-#: gtk/gtkscale.c:796
+#: gtk/gtkscale.c:731
 msgid "Value Position"
 msgstr "Vērtības novietojums"
 
-#: gtk/gtkscale.c:797
+#: gtk/gtkscale.c:732
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "Pozīcija, kurā pašreizējā vērtība tiek parādīta"
 
@@ -5058,139 +4876,135 @@ msgstr "Kā vajadzētu noteikt satura izmēru"
 msgid "Vertical Scrollable Policy"
 msgstr "Vertikālās ritināmības politika"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:114
-msgid ""
-"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
-msgstr "Parādīt otru atpakaļvērstās bultas pogu pretējā ritjoslas galā"
-
-#: gtk/gtkscrollbar.c:121
-msgid ""
-"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
-msgstr "Parādīt otru uz priekšu vērstās bultas pogu pretējā ritjoslas galā"
+#: gtk/gtkscrollbar.c:224
+#| msgid ""
+#| "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
+msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this scrollbar"
+msgstr "GtkAdjustment, kas satur pašreizējo ritjoslas vērtību"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:554
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:530
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Horizontālais noregulējums"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:555
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:531
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "Horizontālās pozīcijas GtkAdjustment"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:561
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:537
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Vertikālais noregulējums"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:562
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:538
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "Vertikālās pozīcijas GtkAdjustment"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:568
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:544
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Horizontālās ritjoslas politika"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:569
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:545
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Vai horizontālā ritjosla tiek attēlota"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:576
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:552
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Vertikālās ritjoslas politika"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:577
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:553
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Vai vertikālā ritjosla tiek attēlota"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:584
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:560
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Loga novietojums"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:585
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:561
 msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr "Kur tiek novietots saturs attiecībā pret ritjoslu."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:592
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:568
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Ēnas tips"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:593
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:569
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "Apmales stils ap saturu"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:607
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:583
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "Minimālais satura platums"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:608
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:584
 msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Minimālais platums, ko ritinātais logs piešķirs tā saturam"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:621
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:597
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "Minimālais satura augstums"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:622
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:598
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Minimālais augstums, ko ritinātais logs piešķirs tā saturam"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:636
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:612
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Kinētiskā ritināšana"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:637
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:613
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Kinētiskās ritināšanas režīms."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:653
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:629
 msgid "Overlay Scrolling"
 msgstr "Pārklājuma ritināšana"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:654
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:630
 msgid "Overlay scrolling mode"
 msgstr "Pārklājuma ritināšanas režīms"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:667
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:643
 msgid "Maximum Content Width"
 msgstr "Maksimālais satura platums"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:668
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:644
 msgid "The maximum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Maksimālais platums, ko ritinātais logs piešķirs tā saturam"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:681
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:657
 msgid "Maximum Content Height"
 msgstr "Maksimālais satura augstums"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:682
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:658
 msgid ""
 "The maximum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Maksimālais augstims, ko ritinātais logs piešķirs tā saturam"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:699 gtk/gtkscrolledwindow.c:700
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:675 gtk/gtkscrolledwindow.c:676
 msgid "Propagate Natural Width"
 msgstr "Izvērst dabisko platumu"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:717 gtk/gtkscrolledwindow.c:718
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:693 gtk/gtkscrolledwindow.c:694
 msgid "Propagate Natural Height"
 msgstr "Izvērst dabisko augstumu"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:404
+#: gtk/gtksearchbar.c:386
 msgid "Search Mode Enabled"
 msgstr "Ieslēgts meklēšanas režīms"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:405
+#: gtk/gtksearchbar.c:387
 msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
 msgstr "Vai ir ieslēgts meklēšanas režīms un tiek rādīta meklēšanas josla"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:416
+#: gtk/gtksearchbar.c:398
 msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
 msgstr "Vai rīkjoslā rādīt aizvēršanas pogu"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:136
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:99
 msgid "Draw"
 msgstr "Zīmēt"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:137
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:100
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "Vai atdalītājs tiek zīmēts vai tikai tukšums"
 
@@ -5590,9 +5404,6 @@ msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Aktivēt primāro ielīmēšanu"
 
 #: gtk/gtksettings.c:1016
-#| msgid ""
-#| "Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
-#| "content at the cursor location."
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the “PRIMARY” clipboard "
 "content at the cursor location."
@@ -5623,7 +5434,7 @@ msgstr ""
 msgid "Whether to show cursor in text"
 msgstr "Vai rādīt kursoru tekstā"
 
-#: gtk/gtkshortcutlabel.c:476 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:569
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:476 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:571
 msgid "Accelerator"
 msgstr "Paātrinātājs"
 
@@ -5631,83 +5442,81 @@ msgstr "Paātrinātājs"
 msgid "Disabled text"
 msgstr "Izslēgts teksts"
 
-#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:322
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:319
 msgid "View"
 msgstr "Skats"
 
-#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:335 gtk/gtkshortcutsgroup.c:336
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:650 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:651
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:332 gtk/gtkshortcutsgroup.c:333
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:652 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:653
 msgid "Accelerator Size Group"
 msgstr "Paātrinātāju izmēru grupa"
 
-#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:349 gtk/gtkshortcutsgroup.c:350
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:664 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:665
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:346 gtk/gtkshortcutsgroup.c:347
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:666 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:667
 msgid "Title Size Group"
 msgstr "Virsrakstu izmēru grupa"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:350 gtk/gtkshortcutswindow.c:787
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:342 gtk/gtkshortcutswindow.c:778
 msgid "Section Name"
 msgstr "Sekcijas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:364 gtk/gtkshortcutswindow.c:802
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:356 gtk/gtkshortcutswindow.c:793
 msgid "View Name"
 msgstr "Skata nosaukums"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:389
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:381
 msgid "Maximum Height"
 msgstr "Maksimālais augstums"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:570
-#| msgid "The accelerator keys for shortcuts of type 'Accelerator'"
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:572
 msgid "The accelerator keys for shortcuts of type “Accelerator”"
 msgstr "Paātrinātāju taustiņi saīsnēm ar tipu “Accelerator”"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:584
-#| msgid "The icon to show for shortcuts of type 'Other Gesture'"
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:586
 msgid "The icon to show for shortcuts of type “Other Gesture”"
 msgstr "Ikona, kas rāda saīsnes ar tipu “Other Gesture”"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:595
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:597
 msgid "Icon Set"
 msgstr "Ikonu kopa"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:596
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:598
 msgid "Whether an icon has been set"
 msgstr "Vai ir iestatīta ikona"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:609
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:611
 msgid "A short description for the shortcut"
 msgstr "Īss saīsnes apraksts"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:625
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:627
 msgid "A short description for the gesture"
 msgstr "Īss žesta apraksts"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:636
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:638
 msgid "Subtitle Set"
 msgstr "Apakšvirsraksts iestatīts"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:637
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:639
 msgid "Whether a subtitle has been set"
 msgstr "Vai ir iestatīts apakšvirsraksts"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:679
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:681
 msgid "Text direction for which this shortcut is active"
 msgstr "Teksta virziens, kuram šī saīsne ir aktīva"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:691
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:693
 msgid "Shortcut Type"
 msgstr "Saīsnes tips"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:692
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:694
 msgid "The type of shortcut that is represented"
 msgstr "Saīsnes tips, kas ir reprezentēts"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:710
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:712
 msgid "Action Name"
 msgstr "Darbības nosaukums"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:711
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:713
 msgid "The name of the action"
 msgstr "Darbības nosaukums"
 
@@ -5723,18 +5532,15 @@ msgstr ""
 "Virzieni, kādos izmēra grupa ietekmē pieprasītos izmērus tā komponentu "
 "logdaļām"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:351
+#: gtk/gtkspinbutton.c:348
 msgid "Climb Rate"
 msgstr "Kāpinājuma koeficients"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:367
+#: gtk/gtkspinbutton.c:364
 msgid "Snap to Ticks"
 msgstr "Aizķerties pie tikšķiem"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:368
-#| msgid ""
-#| "Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
-#| "nearest step increment"
+#: gtk/gtkspinbutton.c:365
 msgid ""
 "Whether erroneous values are automatically changed to a spin button’s "
 "nearest step increment"
@@ -5742,123 +5548,123 @@ msgstr ""
 "Vai kļūdainas vērtības tiek automātiski mainītas uz griešanās pogas tuvāko "
 "soļa palielinājumu"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:375
+#: gtk/gtkspinbutton.c:372
 msgid "Numeric"
 msgstr "Skaitliska"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:376
+#: gtk/gtkspinbutton.c:373
 msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
 msgstr "Vai neciparu rakstzīmes būtu jāignorē"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:383
+#: gtk/gtkspinbutton.c:380
 msgid "Wrap"
 msgstr "Aplauzt"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:384
+#: gtk/gtkspinbutton.c:381
 msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
 msgstr "Vai griešanās pogu būtu jāaplauž, sasniedzot tās robežas"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:391
+#: gtk/gtkspinbutton.c:388
 msgid "Update Policy"
 msgstr "Atjaunināšanas politika"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:392
+#: gtk/gtkspinbutton.c:389
 msgid ""
 "Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
 msgstr ""
 "Vai griešanās pogai būtu vienmēr jāatjauninās vai tikai, kad vērtība ir "
 "nepieļaujama"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:401
+#: gtk/gtkspinbutton.c:398
 msgid "Reads the current value, or sets a new value"
 msgstr "Nolasa pašreizējo vērtību vai iestata jaunu vērtību"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:210
+#: gtk/gtkspinner.c:204
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Vai ritenītis ir aktīvs"
 
-#: gtk/gtkstack.c:426
+#: gtk/gtkstack.c:326
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Viendabīga izmēra maiņa"
 
-#: gtk/gtkstack.c:438
+#: gtk/gtkstack.c:338
 msgid "Horizontally homogeneous"
 msgstr "Horizontāli vienmērīgs"
 
-#: gtk/gtkstack.c:438
+#: gtk/gtkstack.c:338
 msgid "Horizontally homogeneous sizing"
 msgstr "Horizontāli vienmērīga izmēra maiņa"
 
-#: gtk/gtkstack.c:450
+#: gtk/gtkstack.c:350
 msgid "Vertically homogeneous"
 msgstr "Vertikāli vienmērīgs"
 
-#: gtk/gtkstack.c:450
+#: gtk/gtkstack.c:350
 msgid "Vertically homogeneous sizing"
 msgstr "Vertikāli vienmērīga izmēra maiņa"
 
-#: gtk/gtkstack.c:454
+#: gtk/gtkstack.c:354
 msgid "Visible child"
 msgstr "Redzams bērns"
 
-#: gtk/gtkstack.c:454
+#: gtk/gtkstack.c:354
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "Logdaļa, kas pašlaik redzama stekā"
 
-#: gtk/gtkstack.c:458
+#: gtk/gtkstack.c:358
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Redzamā bērna nosaukums"
 
-#: gtk/gtkstack.c:458
+#: gtk/gtkstack.c:358
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "Logdaļas nosaukums, kas pašlaik redzama stekā"
 
-#: gtk/gtkstack.c:470
+#: gtk/gtkstack.c:370
 msgid "Transition running"
 msgstr "Pāreja darbojas"
 
-#: gtk/gtkstack.c:470
+#: gtk/gtkstack.c:370
 msgid "Whether or not the transition is currently running"
 msgstr "Vai pašlaik darbojas pāreja"
 
-#: gtk/gtkstack.c:474
+#: gtk/gtkstack.c:374
 msgid "Interpolate size"
 msgstr "Interpolācijas izmērs"
 
-#: gtk/gtkstack.c:474
+#: gtk/gtkstack.c:374
 msgid ""
 "Whether or not the size should smoothly change when changing between "
 "differently sized children"
 msgstr ""
 "Vai izmēram vajadzētu mainīties gludi, kad mainās starp dažāda izmēra bērniem"
 
-#: gtk/gtkstack.c:484
+#: gtk/gtkstack.c:384
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "Bērna lapas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkstack.c:491
+#: gtk/gtkstack.c:391
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "Bērna lapas virsraksts"
 
-#: gtk/gtkstack.c:497 gtk/gtktoolbutton.c:245
+#: gtk/gtkstack.c:397 gtk/gtktoolbutton.c:245
 msgid "Icon name"
 msgstr "Ikonas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkstack.c:498
+#: gtk/gtkstack.c:398
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "Bērna lapas ikonas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkstack.c:522
+#: gtk/gtkstack.c:422
 msgid "Needs Attention"
 msgstr "Vajadzīga uzmanība"
 
-#: gtk/gtkstack.c:523
+#: gtk/gtkstack.c:423
 msgid "Whether this page needs attention"
 msgstr "Vai šai lapai ir vajadzīga uzmanība"
 
-#: gtk/gtkstacksidebar.c:446 gtk/gtkstackswitcher.c:692
-#: gtk/gtkstackswitcher.c:693 gtk/inspector/gtkstackcombo.c:232
-#: gtk/inspector/gtkstackcombo.c:233
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:446 gtk/gtkstackswitcher.c:688
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:689 gtk/inspector/gtkstackcombo.c:278
+#: gtk/inspector/gtkstackcombo.c:279
 msgid "Stack"
 msgstr "Steks"
 
@@ -5866,27 +5672,27 @@ msgstr "Steks"
 msgid "Associated stack for this GtkStackSidebar"
 msgstr "Šī GtkStackSidebar asociētais steks"
 
-#: gtk/gtkstackswitcher.c:683
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:679
 msgid "Icon Size"
 msgstr "Ikonu izmēri"
 
-#: gtk/gtkstackswitcher.c:684
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:680
 msgid "Symbolic size to use for named icon"
 msgstr "Simbolisks izmērs, ko lieto nosauktai ikonai"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:212
+#: gtk/gtkstylecontext.c:211
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "Asociētais GdkScreen"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:218
+#: gtk/gtkstylecontext.c:217
 msgid "FrameClock"
 msgstr "FrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:219
+#: gtk/gtkstylecontext.c:218
 msgid "The associated GdkFrameClock"
 msgstr "Asociētais GdkFrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:234
+#: gtk/gtkstylecontext.c:233
 msgid "The parent style context"
 msgstr "Vecāka stila konteksts"
 
@@ -5906,11 +5712,11 @@ msgstr "Vērtības tips"
 msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
 msgstr "GtkStyleContext atgrieztās vērtības tips"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:697
+#: gtk/gtkswitch.c:532
 msgid "Whether the switch is on or off"
 msgstr "Vai slēdzis ir ieslēgts vai izslēgts"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:712
+#: gtk/gtkswitch.c:547
 msgid "The backend state"
 msgstr "Aizmugures stāvoklis"
 
@@ -5966,7 +5772,7 @@ msgstr ""
 "Saraksts ar mērķiem, ko šis buferis atbalsta starpliktuves kopēšanai un DND "
 "mērķiem"
 
-#: gtk/gtktexthandle.c:718 gtk/gtktexthandle.c:719 gtk/gtkwidget.c:1073
+#: gtk/gtktexthandle.c:711 gtk/gtktexthandle.c:712 gtk/gtkwidget.c:1088
 msgid "Parent widget"
 msgstr "Vecāka logdaļa"
 
@@ -6054,7 +5860,7 @@ msgstr ""
 "izmēru. Šī īpašība piemērojas motīva izmaiņām utt., tāpēc tiek rekomendēta. "
 "Pango iepriekš nosaka dažus mērogus, tādas kā PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:383 gtk/gtktextview.c:835
+#: gtk/gtktexttag.c:383 gtk/gtktextview.c:834
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Pa labi, kreisi vai centrēts līdzinājums"
 
@@ -6071,7 +5877,7 @@ msgstr ""
 msgid "Left margin"
 msgstr "Kreisā mala"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:410 gtk/gtktextview.c:856
+#: gtk/gtktexttag.c:410 gtk/gtktextview.c:855
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "Atkāpe no kreisās malas pikseļos"
 
@@ -6079,15 +5885,15 @@ msgstr "Atkāpe no kreisās malas pikseļos"
 msgid "Right margin"
 msgstr "Labā mala"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:420 gtk/gtktextview.c:876
+#: gtk/gtktexttag.c:420 gtk/gtktextview.c:875
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "Atkāpe no labās puses pikseļos"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:430 gtk/gtktextview.c:925
+#: gtk/gtktexttag.c:430 gtk/gtktextview.c:924
 msgid "Indent"
 msgstr "Atkāpe"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:431 gtk/gtktextview.c:926
+#: gtk/gtktexttag.c:431 gtk/gtktextview.c:925
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "Daudzums pikseļos, kādā veidot atkāpi rindkopai"
 
@@ -6103,7 +5909,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Pikseļi virs rindām"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:452 gtk/gtktextview.c:794
+#: gtk/gtktexttag.c:452 gtk/gtktextview.c:793
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Tukšas vietas pikseļi virs rindkopām"
 
@@ -6111,7 +5917,7 @@ msgstr "Tukšas vietas pikseļi virs rindkopām"
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Pikseļi zem rindām"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:462 gtk/gtktextview.c:802
+#: gtk/gtktexttag.c:462 gtk/gtktextview.c:801
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Tukšas vietas pikseļi zem rindkopām"
 
@@ -6119,7 +5925,7 @@ msgstr "Tukšas vietas pikseļi zem rindkopām"
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Pikseļu iekšpus aplaušanas"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:472 gtk/gtktextview.c:810
+#: gtk/gtktexttag.c:472 gtk/gtktextview.c:809
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Pikseļu daudzums atstarpē starp aplauztām rindām rindkopā"
 
@@ -6139,12 +5945,12 @@ msgstr "Pārsvītrot RGBA"
 msgid "Color of strikethrough for this text"
 msgstr "Nosvītrošanas krāsa šim tekstam"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:535 gtk/gtktextview.c:826
+#: gtk/gtktexttag.c:535 gtk/gtktextview.c:825
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
 msgstr "Vai aplauzt rindas nekad, vārdu robežās vai rakstzīmju robežās"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:545 gtk/gtktextview.c:934
+#: gtk/gtktexttag.c:545 gtk/gtktextview.c:933
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Pašrocīgas tabulācijas šim tekstam"
 
@@ -6336,79 +6142,79 @@ msgstr "Fontu iespējas iestatītas"
 msgid "Whether this tag affects font features"
 msgstr "Vai šis tags ietekmē fontu iespējas"
 
-#: gtk/gtktextview.c:793
+#: gtk/gtktextview.c:792
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Pikseļi virs rindām"
 
-#: gtk/gtktextview.c:801
+#: gtk/gtktextview.c:800
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Pikseļi zem rindām"
 
-#: gtk/gtktextview.c:809
+#: gtk/gtktextview.c:808
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Pikseļu iekšpus aplaušanas"
 
-#: gtk/gtktextview.c:825
+#: gtk/gtktextview.c:824
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Aplaušanas režīms"
 
-#: gtk/gtktextview.c:855
+#: gtk/gtktextview.c:854
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Kreisā mala"
 
-#: gtk/gtktextview.c:875
+#: gtk/gtktextview.c:874
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Labā mala"
 
-#: gtk/gtktextview.c:896
+#: gtk/gtktextview.c:895
 msgid "Top Margin"
 msgstr "Augšējā mala"
 
-#: gtk/gtktextview.c:897
+#: gtk/gtktextview.c:896
 msgid "Height of the top margin in pixels"
 msgstr "Augšējās malas augstums pikseļos"
 
-#: gtk/gtktextview.c:917
+#: gtk/gtktextview.c:916
 msgid "Bottom Margin"
 msgstr "Apakšējā mala"
 
-#: gtk/gtktextview.c:918
+#: gtk/gtktextview.c:917
 msgid "Height of the bottom margin in pixels"
 msgstr "Apakšējās malas augstums pikseļos"
 
-#: gtk/gtktextview.c:941
+#: gtk/gtktextview.c:940
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Kursors redzams"
 
-#: gtk/gtktextview.c:942
+#: gtk/gtktextview.c:941
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Vai ievietošanas kursors tiek parādīts"
 
-#: gtk/gtktextview.c:949
+#: gtk/gtktextview.c:948
 msgid "Buffer"
 msgstr "Buferis"
 
-#: gtk/gtktextview.c:950
+#: gtk/gtktextview.c:949
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "Attēlotais buferis"
 
-#: gtk/gtktextview.c:958
+#: gtk/gtktextview.c:957
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Vai ievadītais teksts pārrakstīsies pāri esošajam saturam"
 
-#: gtk/gtktextview.c:965
+#: gtk/gtktextview.c:964
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Pieņem tabulāciju"
 
-#: gtk/gtktextview.c:966
+#: gtk/gtktextview.c:965
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Vai Tab piespiešanas rezultātā tiks ievadīta tabulācijas rakstzīme"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1054
+#: gtk/gtktextview.c:1053
 msgid "Monospace"
 msgstr "Fiksēta platuma"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1055
+#: gtk/gtktextview.c:1054
 msgid "Whether to use a monospace font"
 msgstr "Vai izmantot vienplatuma fontu"
 
@@ -6416,40 +6222,39 @@ msgstr "Vai izmantot vienplatuma fontu"
 msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "Vai pārslēgšanas pogai jābūt nospiestai"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:525 gtk/gtktoolpalette.c:967
+#: gtk/gtktoolbar.c:494 gtk/gtktoolpalette.c:945
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Rīkjoslas stils"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:526
+#: gtk/gtktoolbar.c:495
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "Kā zīmēt rīkjoslu"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:533
+#: gtk/gtktoolbar.c:502
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "Rādīt bultu"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:534
-#| msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
+#: gtk/gtktoolbar.c:503
 msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn’t fit"
 msgstr "Vai jārāda bulta, ja rīkjosla neietilpst"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:555
+#: gtk/gtktoolbar.c:524
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "Šīs rīkjoslas ikonu izmērs"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:570 gtk/gtktoolpalette.c:953
+#: gtk/gtktoolbar.c:539 gtk/gtktoolpalette.c:931
 msgid "Icon size set"
 msgstr "Ikonu izmēra iestatīšana"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:571 gtk/gtktoolpalette.c:954
+#: gtk/gtktoolbar.c:540 gtk/gtktoolpalette.c:932
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "Vai ir iestatīta ikonu izmēra vērtība"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:580
+#: gtk/gtktoolbar.c:549
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr "Vai vienumam būtu jāsaņem papildu vieta, kad rīkjosla aug"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:588 gtk/gtktoolitemgroup.c:1633
+#: gtk/gtktoolbar.c:557 gtk/gtktoolitemgroup.c:1591
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr "Vai vienumam vajadzētu būt vienādā izmērā ar līdzīgiem vienumiem"
 
@@ -6481,33 +6286,33 @@ msgstr "Ikonas logdaļa"
 msgid "Icon widget to display in the item"
 msgstr "Ikonas logdaļa, ko attēlot vienumā"
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:142
+#: gtk/gtktoolitem.c:129
 msgid "Visible when horizontal"
 msgstr "Redzams, kad horizontāls"
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:143
+#: gtk/gtktoolitem.c:130
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
 "orientation."
 msgstr ""
 "Vai rīkjoslas rīks ir redzams, kad rīkjosla atrodas horizontālā stāvoklī."
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:149
+#: gtk/gtktoolitem.c:136
 msgid "Visible when vertical"
 msgstr "Redzams, kad vertikāls"
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:150
+#: gtk/gtktoolitem.c:137
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
 "orientation."
 msgstr ""
 "Vai rīkjoslas rīks ir redzams, kad rīkjosla atrodas vertikālā stāvoklī."
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:156
+#: gtk/gtktoolitem.c:143
 msgid "Is important"
 msgstr "Ir svarīgs"
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:157
+#: gtk/gtktoolitem.c:144
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
 "show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
@@ -6515,76 +6320,80 @@ msgstr ""
 "Vai rīkjoslas sadaļa ir jāuzskata par svarīgu. Ja PATIESS, rīkjoslas pogas, "
 "rada tekstu GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ režīmā"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1598
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1556
 msgid "The human-readable title of this item group"
 msgstr "Cilvēkam lasāmas šīs vienumu grupas virsraksts"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1563
 msgid "A widget to display in place of the usual label"
 msgstr "Logdaļa, ko attēlot parastās iezīmes vietā"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1611
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1569
 msgid "Collapsed"
 msgstr "Sakļauts"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1570
 msgid "Whether the group has been collapsed and items are hidden"
 msgstr "Vai grupa ir sakļauta un vienumi paslēpti"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1618
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1576
 msgid "ellipsize"
 msgstr "īsināt ar daudzpunkti"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1577
 msgid "Ellipsize for item group headers"
 msgstr "Īsināt ar daudzpunkti vienumu grupas galvenei"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1625
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1583
 msgid "Header Relief"
 msgstr "Galvenes reljefs"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1626
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1584
 msgid "Relief of the group header button"
 msgstr "Grupas galvenes pogas reljefs"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1640
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1598
 msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
 msgstr "Vai vienumam būtu jāsaņem papildus vieta, kad grupa aug"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1604
+msgid "Fill"
+msgstr "Aizpildīt"
+
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
 msgid "Whether the item should fill the available space"
 msgstr "Vai vienumam būtu jāaizņem pieejamā vieta"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1653
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1611
 msgid "New Row"
 msgstr "Jauna rinda"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1654
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
 msgid "Whether the item should start a new row"
 msgstr "Vai vienumam vajadzētu sākt jaunu rindu"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1661
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
 msgid "Position of the item within this group"
 msgstr "Vienuma novietojums šajā grupā"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:938
+#: gtk/gtktoolpalette.c:916
 msgid "Size of icons in this tool palette"
 msgstr "Ikonu izmērs rīku paletē"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:968
+#: gtk/gtktoolpalette.c:946
 msgid "Style of items in the tool palette"
 msgstr "Vienumu stils rīku paletē"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:984
+#: gtk/gtktoolpalette.c:962
 msgid "Exclusive"
 msgstr "Ekskluzīvs"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:985
+#: gtk/gtktoolpalette.c:963
 msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
 msgstr ""
 "Vai vienumu grupai vajadzētu būt vienīgajai izvērstai vienā laika momentā"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1000
+#: gtk/gtktoolpalette.c:978
 msgid ""
 "Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
 msgstr "Vai vienumu grupai būtu jāsaņem papildus vieta, kad palete aug"
@@ -6637,123 +6446,123 @@ msgstr "TreeModelSort modelis"
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "Modelis TreeModelSort, ko kārtot"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1024
+#: gtk/gtktreeview.c:1021
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "TreeView modelis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1025
+#: gtk/gtktreeview.c:1022
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "Koka skata modelis"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1031
+#: gtk/gtktreeview.c:1028
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Galveņu redzamība"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1032
+#: gtk/gtktreeview.c:1029
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Rādīt kolonnas galvenes pogas"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1038
+#: gtk/gtktreeview.c:1035
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "Galvenes klikšķināmas"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1039
+#: gtk/gtktreeview.c:1036
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Kolonnu galvenes atbild klikšķu notikumiem"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1045
+#: gtk/gtktreeview.c:1042
 msgid "Expander Column"
 msgstr "Izvērsēja kolonna"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1046
+#: gtk/gtktreeview.c:1043
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Iestatīt kolonnu kā izvērsēja kolonnu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1059
+#: gtk/gtktreeview.c:1056
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Aktivizēt meklēšanu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1060
+#: gtk/gtktreeview.c:1057
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr "Skats ļauj lietotājam interaktīvi meklēt cauri kolonnām"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1066
+#: gtk/gtktreeview.c:1063
 msgid "Search Column"
 msgstr "Meklēšanas kolonna"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1067
+#: gtk/gtktreeview.c:1064
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Modeļa kolonna, kurai meklēt cauri interaktīvās meklēšanas laikā"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1085
+#: gtk/gtktreeview.c:1082
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Fiksēta augstuma režīms"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1086
+#: gtk/gtktreeview.c:1083
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr ""
 "Paātrina GtkTreeView, pieņemot, ka visām rindām piemīt vienāds augstums"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1105
+#: gtk/gtktreeview.c:1102
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Virs novietošanas atlase"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1106
+#: gtk/gtktreeview.c:1103
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Vai atlasei būtu jāseko rādītājam"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1124
+#: gtk/gtktreeview.c:1121
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Virs novietošanas izvēršana"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1125
+#: gtk/gtktreeview.c:1122
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr ""
 "Vai rindām vajadzētu izvērsties/sakļauties, kad peles kursors tām pāriet pāri"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1138
+#: gtk/gtktreeview.c:1135
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Rādīt izvērsējus"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1139
+#: gtk/gtktreeview.c:1136
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Skatam ir izvērsēji"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1152
+#: gtk/gtktreeview.c:1149
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Līmeņa atkāpe"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1153
+#: gtk/gtktreeview.c:1150
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Papildu atkāpe katram līmenim"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1160
+#: gtk/gtktreeview.c:1157
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "Elastīgā sasaiste"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1161
+#: gtk/gtktreeview.c:1158
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr "Vai aktivēt izvēlēšanos no vairākiem vienumiem, velkot peles rādītāju"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1167
+#: gtk/gtktreeview.c:1164
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Aktivēt režģa līnijas"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1168
+#: gtk/gtktreeview.c:1165
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Vai zīmēt koka režģa līnijas koka skatā"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1175
+#: gtk/gtktreeview.c:1172
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Aktivēt koka līnijas"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1176
+#: gtk/gtktreeview.c:1173
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Vai koka skatā zīmēt koka līnijas"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1183
+#: gtk/gtktreeview.c:1180
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Kolonna modelī, kas satur paskaidres tekstu rindām"
 
@@ -6761,7 +6570,7 @@ msgstr "Kolonna modelī, kas satur paskaidres tekstu rindām"
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Vai rādīt kolonnu"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:252 gtk/gtkwindow.c:833
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:252 gtk/gtkwindow.c:882
 msgid "Resizable"
 msgstr "Maināma izmēra"
 
@@ -6859,11 +6668,11 @@ msgstr ""
 "Loģiskās kārtošanas kolonnas ID, ko šī kolonna kārtos, kad tiek izvēlēta "
 "kārtošanai"
 
-#: gtk/gtkviewport.c:357
+#: gtk/gtkviewport.c:251
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Ēnas tips"
 
-#: gtk/gtkviewport.c:358
+#: gtk/gtkviewport.c:252
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr "Nosaka, kā tiek zīmēta ēnota kaste ap skatpunktu"
 
@@ -6875,24 +6684,23 @@ msgstr "Izmantot simboliskās ikonas"
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "Vai izmantot simboliskās ikonas"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1066
+#: gtk/gtkwidget.c:1081
 msgid "Widget name"
 msgstr "Logdaļas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1067
+#: gtk/gtkwidget.c:1082
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Logdaļas nosaukums"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1074
-#| msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
+#: gtk/gtkwidget.c:1089
 msgid "The parent widget of this widget."
 msgstr "Vecāka logdaļa šai logdaļai."
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1080
+#: gtk/gtkwidget.c:1095
 msgid "Width request"
 msgstr "Platuma pieprasījums"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1081
+#: gtk/gtkwidget.c:1096
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -6900,11 +6708,11 @@ msgstr ""
 "Pārrakstīt logdaļas platuma pieprasījumu, vai -1, ja jālieto būtu dabīgais "
 "pieprasījums"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1088
+#: gtk/gtkwidget.c:1103
 msgid "Height request"
 msgstr "Augstuma pieprasījums"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1089
+#: gtk/gtkwidget.c:1104
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -6912,254 +6720,243 @@ msgstr ""
 "Pārrakstīt logdaļas augstuma pieprasījumu, vai -1 ja vajadzētu lietot "
 "dabisko pieprasījumu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1097
+#: gtk/gtkwidget.c:1112
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Vai logdaļa ir redzama"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1104
+#: gtk/gtkwidget.c:1119
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Vai logdaļa atbild uz ievadi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1110
+#: gtk/gtkwidget.c:1125
 msgid "Can focus"
 msgstr "Var fokusēt"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1111
+#: gtk/gtkwidget.c:1126
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Vai logdaļa var pieņemt ievades fokusu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1117
+#: gtk/gtkwidget.c:1132
 msgid "Has focus"
 msgstr "Ir fokuss"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1118
+#: gtk/gtkwidget.c:1133
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Vai logdaļai ir ievades fokuss"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1124
+#: gtk/gtkwidget.c:1139
 msgid "Is focus"
 msgstr "Ir fokuss"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1125
+#: gtk/gtkwidget.c:1140
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Vai logdaļa ir fokusēta logdaļas augšējā līmenī"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1143
+#: gtk/gtkwidget.c:1158
 msgid "Focus on click"
 msgstr "Fokuss uz klikšķa"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1144
+#: gtk/gtkwidget.c:1159
 msgid "Whether the widget should grab focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr "Vai logdaļai jāsagrābj fokusu, kad uz to klikšķina ar peli"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1150
+#: gtk/gtkwidget.c:1165
 msgid "Can default"
 msgstr "Var būt noklusētā"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1151
+#: gtk/gtkwidget.c:1166
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Vai logdaļa var būt noklusētā logdaļa"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1157
+#: gtk/gtkwidget.c:1172
 msgid "Has default"
 msgstr "Ir noklusētā"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1158
+#: gtk/gtkwidget.c:1173
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Vai logdaļa ir noklusētā logdaļa"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1164
+#: gtk/gtkwidget.c:1179
 msgid "Receives default"
 msgstr "Saņem noklusēto"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1165
+#: gtk/gtkwidget.c:1180
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr "Ja PATIESS, logdaļa saņems noklusēto darbību, kad tā tiek fokusēta"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1171
-msgid "Events"
-msgstr "Notikumi"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1172
-msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
-msgstr "Notikuma maska, kas nosaka, kāda veida GdkEvents ir šī logdaļa saņem"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1194
+#: gtk/gtkwidget.c:1201
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "Ir paskaidre"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1195
+#: gtk/gtkwidget.c:1202
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Vai logdaļai ir paskaidre"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1218
+#: gtk/gtkwidget.c:1225
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Paskaidres teksts"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1219 gtk/gtkwidget.c:1243
+#: gtk/gtkwidget.c:1226 gtk/gtkwidget.c:1250
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Paskaidres saturs šai logdaļai"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1242
+#: gtk/gtkwidget.c:1249
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Paskaidres marķējums"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1257
-#| msgid "The widget's window if it is realized"
+#: gtk/gtkwidget.c:1264
 msgid "The widget’s window if it is realized"
 msgstr "Logdaļas logs, ja realizēts"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1271
+#: gtk/gtkwidget.c:1278
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Kā novietot papildu horizontālo vietu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1286
+#: gtk/gtkwidget.c:1293
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Kā novietot papildu vertikālo vietu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1305
+#: gtk/gtkwidget.c:1312
 msgid "Margin on Start"
 msgstr "Mala sākumā"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1306
+#: gtk/gtkwidget.c:1313
 msgid "Pixels of extra space on the start"
 msgstr "Papildu vietas pikseļi sākumā"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1325
+#: gtk/gtkwidget.c:1332
 msgid "Margin on End"
 msgstr "Mala beigās"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1326
+#: gtk/gtkwidget.c:1333
 msgid "Pixels of extra space on the end"
 msgstr "Papildu vietas pikseļi beigās"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1344
+#: gtk/gtkwidget.c:1351
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Mala augšpusē"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1345
+#: gtk/gtkwidget.c:1352
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Papildu vietas pikseļi virspusē"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1363
+#: gtk/gtkwidget.c:1370
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Mala apakšā"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1364
+#: gtk/gtkwidget.c:1371
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Papildu vietas pikseļi apakšpusē"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1379
+#: gtk/gtkwidget.c:1386
 msgid "All Margins"
 msgstr "Visas malas"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1380
+#: gtk/gtkwidget.c:1387
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Papildu vietas pikseļi visās četrās pusēs"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1394
+#: gtk/gtkwidget.c:1401
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Horizontāli izvērsts"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1395
+#: gtk/gtkwidget.c:1402
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "Vai logdaļai vajag vairāk horizontālās vietas"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1408
+#: gtk/gtkwidget.c:1415
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Horizontālais izvērsums iestatīts"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1409
+#: gtk/gtkwidget.c:1416
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "Vai izmantot hexpand īpašību"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1422
+#: gtk/gtkwidget.c:1429
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Vertikāli izvērsts"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1423
+#: gtk/gtkwidget.c:1430
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "Vai logdaļai vajag vairāk vertikālās vietas"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1436
+#: gtk/gtkwidget.c:1443
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Vertikālais izvērsums iestatīts"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1437
+#: gtk/gtkwidget.c:1444
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "Vai izmantot vexpand īpašību"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1450
+#: gtk/gtkwidget.c:1457
 msgid "Expand Both"
 msgstr "Izvērst abus"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1451
+#: gtk/gtkwidget.c:1458
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "Vai izvērst logdaļu abos virzienos"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1467
+#: gtk/gtkwidget.c:1474
 msgid "Opacity for Widget"
 msgstr "Logdaļas necaurspīdība"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1468
+#: gtk/gtkwidget.c:1475
 msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
 msgstr "Logdaļas necaurspīdīgums no 0 līdz 1"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1483
+#: gtk/gtkwidget.c:1490
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Mēroga koeficients"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1484
+#: gtk/gtkwidget.c:1491
 msgid "The scaling factor of the window"
 msgstr "Loga mēroga koeficients"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1498
-#| msgid "Name"
+#: gtk/gtkwidget.c:1505
 msgid "CSS Name"
 msgstr "CSS nosaukums"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1499
-#| msgid "The name of the widget"
+#: gtk/gtkwidget.c:1506
 msgid "The name of this widget in the CSS tree"
 msgstr "Šīs logdaļas nosaukums CSS kokā"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:795
+#: gtk/gtkwindow.c:844
 msgid "Window Type"
 msgstr "Loga tips"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:796
+#: gtk/gtkwindow.c:845
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Loga tips"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:803
+#: gtk/gtkwindow.c:852
 msgid "Window Title"
 msgstr "Loga virsraksts"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:804
+#: gtk/gtkwindow.c:853
 msgid "The title of the window"
 msgstr "Loga virsraksts"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:810
+#: gtk/gtkwindow.c:859
 msgid "Window Role"
 msgstr "Loga loma"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:811
+#: gtk/gtkwindow.c:860
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "Unikāls identifikators logam, ko izmanto, atjaunojot sesiju"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:826
+#: gtk/gtkwindow.c:875
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Sākuma ID"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:827
+#: gtk/gtkwindow.c:876
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr "Unikāls sākuma identifikators logam, ko izmanto startup-notification"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:834
+#: gtk/gtkwindow.c:883
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Ja PATIESS, lietotāji var mainīt loga izmēru"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:841
+#: gtk/gtkwindow.c:890
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -7167,94 +6964,76 @@ msgstr ""
 "Ja PATIESS, tad logs ir modāls (citi logi nav lietojami kamēr šis ir "
 "virspusē)"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:847
+#: gtk/gtkwindow.c:896
 msgid "Window Position"
 msgstr "Loga novietojums"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:848
+#: gtk/gtkwindow.c:897
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "Sākotnējais loga novietojums"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:855
+#: gtk/gtkwindow.c:904
 msgid "Default Width"
 msgstr "Noklusētais platums"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:856
+#: gtk/gtkwindow.c:905
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Noklusētais loga platums, ko izmanto, kad pirmo reizi parāda logu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:863
+#: gtk/gtkwindow.c:912
 msgid "Default Height"
 msgstr "Noklusētais augstums"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:864
+#: gtk/gtkwindow.c:913
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Noklusētais loga augstums, ko izmanto, kad pirmo reizi parāda logu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:871
+#: gtk/gtkwindow.c:920
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Iznīcināt ar vecāku"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:872
+#: gtk/gtkwindow.c:921
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr "Vai šis logs būtu jāiznīcina, kad tiek iznīcināts vecāks"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:885
-msgid "Hide the titlebar during maximization"
-msgstr "Maksimizējot slēpt virsraksta joslu"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:886
-#| msgid ""
-#| "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
-msgid "If this window’s titlebar should be hidden when the window is maximized"
-msgstr "Vai būtu jāslēpj šī loga virsraksta josla, kad logs tiek maksimizēts"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:893
+#: gtk/gtkwindow.c:928
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Ikona šim logam"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:909
+#: gtk/gtkwindow.c:944
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Mnemonikas redzamas"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:910
+#: gtk/gtkwindow.c:945
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Vai mnemonikas ir pašlaik redzamas šajā logā"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:926
+#: gtk/gtkwindow.c:961
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "Kursors redzams"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:927
+#: gtk/gtkwindow.c:962
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "Vai fokusa taisnstūri ir pašlaik redzami šajā logā"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:942
+#: gtk/gtkwindow.c:977
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Šī loga motīva ikonu motīva nosaukums"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:955
+#: gtk/gtkwindow.c:990
 msgid "Is Active"
 msgstr "Ir aktīvs"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:956
+#: gtk/gtkwindow.c:991
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Vai augšējais līmenis ir pašreizējais aktīvais logs"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:962
-msgid "Focus in Toplevel"
-msgstr "Fokusēties augšējā līmenī"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:963
-msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
-msgstr "Vai ievades fokuss ir iekš šī GtkWindow"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:969
+#: gtk/gtkwindow.c:997
 msgid "Type hint"
 msgstr "Tipa padoms"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:970
+#: gtk/gtkwindow.c:998
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
@@ -7262,92 +7041,91 @@ msgstr ""
 "Padoms, lai palīdzētu darbvirsmas videi saprast, kas šis ir par logu un kā "
 "ar to apieties."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:977
+#: gtk/gtkwindow.c:1005
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Izlaist uzdevumu joslu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:978
+#: gtk/gtkwindow.c:1006
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "PATIESS, ja logam nevajadzētu atrasties uzdevumu joslā."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:984
+#: gtk/gtkwindow.c:1012
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Izlaist peidžeri"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:985
+#: gtk/gtkwindow.c:1013
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr "PATIESS, ja logam nevajadzētu atrasties peidžerī."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:991
+#: gtk/gtkwindow.c:1019
 msgid "Urgent"
 msgstr "Steidzams"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:992
-#| msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
+#: gtk/gtkwindow.c:1020
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user’s attention."
 msgstr "PATIESS, ja logam vajadzētu piesaistīt lietotāja uzmanību."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1005
+#: gtk/gtkwindow.c:1033
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Pieņemt fokusu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1006
+#: gtk/gtkwindow.c:1034
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "PATIESS, ja logam būtu jāsaņem ievades fokuss."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1019
+#: gtk/gtkwindow.c:1047
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Fokuss uz kartes"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1020
+#: gtk/gtkwindow.c:1048
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr "PATIESS, ja logam būtu jāsaņem ievades fokuss, kad tas tiek kartēts."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1033
+#: gtk/gtkwindow.c:1061
 msgid "Decorated"
 msgstr "Dekorēts"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1034
+#: gtk/gtkwindow.c:1062
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Vai loga pārvaldniekam būtu jādekorē logs"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1047
+#: gtk/gtkwindow.c:1075
 msgid "Deletable"
 msgstr "Dzēšams"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1048
+#: gtk/gtkwindow.c:1076
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Vai loga ietvaram vajadzīga loga aizvēršanas poga"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1062
+#: gtk/gtkwindow.c:1090
 msgid "Gravity"
 msgstr "Gravitācija"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1063
+#: gtk/gtkwindow.c:1091
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Loga gravitācija"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1098
+#: gtk/gtkwindow.c:1126
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "Pievienots pie logdaļas"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1099
+#: gtk/gtkwindow.c:1127
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "Logdaļa, kurai ir piesaistīts logs"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1105
+#: gtk/gtkwindow.c:1133
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Ir maksimizēts"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1106
+#: gtk/gtkwindow.c:1134
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "Vai logs ir maksimizēts"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1127
+#: gtk/gtkwindow.c:1155
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1128
+#: gtk/gtkwindow.c:1156
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "GtkApplication logam"
 
@@ -7375,6 +7153,151 @@ msgstr "Krāsu profila nosaukums"
 msgid "The title of the color profile to use"
 msgstr "Lietojamā krāsu profila nosaukums"
 
+#~ msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
+#~ msgstr "Vai bērnam būtu jāsaņem papildus vieta, ja vecāks pieaug"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether extra space given to the child should be allocated to the child "
+#~ "or used as padding"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vai papildu piešķirtā vieta bērnam būtu jāpiešķir bērnam vai jālieto kā "
+#~ "papildinājums"
+
+#~ msgid "Inner border"
+#~ msgstr "Iekšējā robeža"
+
+#~ msgid "Inner border space"
+#~ msgstr "Iekšējās robežas atstarpe"
+
+#~ msgid "Vertical separation"
+#~ msgstr "Vertikālā atdalīšana"
+
+#~ msgid "Space between day headers and main area"
+#~ msgstr "Atstarpe starp galveni un galveno laukumu"
+
+#~ msgid "Horizontal separation"
+#~ msgstr "Horizontālā atdalīšana"
+
+#~ msgid "Space between week headers and main area"
+#~ msgstr "Atstarpe starp nedēļas galvenēm un galveno laukumu"
+
+#~ msgid "Visible Window"
+#~ msgstr "Redzams logs"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used "
+#~ "to trap events."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vai notikumu kaste ir redzama, nevis neredzama, un izmantota tikai "
+#~ "notikumu slazdošanai."
+
+#~ msgid "Above child"
+#~ msgstr "Virs bērna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of "
+#~ "the child widget as opposed to below it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vai notikumu slazdošanas logs notikumu ietvaram ir virs bērna logdaļas "
+#~ "loga, nevis zem tā."
+
+#~ msgid "GdkWindow to receive events about"
+#~ msgstr "GdkWindow, par kuru saņemt notikumus"
+
+#~ msgid "Angle"
+#~ msgstr "Leņķis"
+
+#~ msgid "Angle at which the label is rotated"
+#~ msgstr "Iezīmes rotācijas leņķis"
+
+#~ msgid "Secondary backward stepper"
+#~ msgstr "Papildu atpakaļ ritinātājs"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
+#~ msgstr ""
+#~ "Parādīt otru pretēji vērstu bultas pogu pretējā cilnes apgabala galā"
+
+#~ msgid "Secondary forward stepper"
+#~ msgstr "Papildu turp ritinātājs"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
+#~ msgstr ""
+#~ "Parādīt otru uz priekšu vērstu bultas pogu pretējā cilnes apgabala galā"
+
+#~ msgid "Backward stepper"
+#~ msgstr "Atpakaļ ritinātājs"
+
+#~ msgid "Display the standard backward arrow button"
+#~ msgstr "Parādīt standarta atpakaļvērstu bultu pogas"
+
+#~ msgid "Forward stepper"
+#~ msgstr "Turp ritinātājs"
+
+#~ msgid "Display the standard forward arrow button"
+#~ msgstr "Parādīt standarta uz priekšu vērstu bultu pogas"
+
+#~ msgid "Lower stepper sensitivity"
+#~ msgstr "Apakšējā ritinātāja jutība"
+
+#~| msgid ""
+#~| "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's "
+#~| "lower side"
+#~ msgid ""
+#~ "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment’s "
+#~ "lower side"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jutīguma politika ritinātājam, kas norāda uz pieregulēšanas zemāko pusi"
+
+#~ msgid "Upper stepper sensitivity"
+#~ msgstr "Augšējā ritinātāja jutība"
+
+#~| msgid ""
+#~| "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's "
+#~| "upper side"
+#~ msgid ""
+#~ "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment’s "
+#~ "upper side"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jutīguma politika ritinātājam, kas norāda uz pieregulēšanas augšējo pusi"
+
+#~| msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
+#~ msgid "The number of decimal places to which the value is rounded"
+#~ msgstr "Zīmes aiz komata, līdz kurai tiek noapaļotas vērtības"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second backward arrow button on the opposite end of the "
+#~ "scrollbar"
+#~ msgstr "Parādīt otru atpakaļvērstās bultas pogu pretējā ritjoslas galā"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
+#~ msgstr "Parādīt otru uz priekšu vērstās bultas pogu pretējā ritjoslas galā"
+
+#~ msgid "Events"
+#~ msgstr "Notikumi"
+
+#~ msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
+#~ msgstr ""
+#~ "Notikuma maska, kas nosaka, kāda veida GdkEvents ir šī logdaļa saņem"
+
+#~ msgid "Hide the titlebar during maximization"
+#~ msgstr "Maksimizējot slēpt virsraksta joslu"
+
+#~| msgid ""
+#~| "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
+#~ msgid ""
+#~ "If this window’s titlebar should be hidden when the window is maximized"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vai būtu jāslēpj šī loga virsraksta josla, kad logs tiek maksimizēts"
+
+#~ msgid "Focus in Toplevel"
+#~ msgstr "Fokusēties augšējā līmenī"
+
+#~ msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
+#~ msgstr "Vai ievades fokuss ir iekš šī GtkWindow"
+
 #~ msgid "Font options"
 #~ msgstr "Fonta opcijas"
 
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index ac8ddf4..837b04e 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-09 04:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-17 20:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-27 12:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-29 12:06+0200\n"
 "Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
 "Language-Team: Latvian <lata-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: lv\n"
@@ -28,16 +28,15 @@ msgstr ""
 msgid "Broadway display type not supported: %s"
 msgstr "Nav atbalstīts broadway displeja tips: %s"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:2086
+#: gdk/gdkwindow.c:2060
 msgid "GL support disabled via GDK_DEBUG"
 msgstr "GL atbalsts ir izslēgts no GDK_DEBUG"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:2097
+#: gdk/gdkwindow.c:2071
 msgid "The current backend does not support OpenGL"
 msgstr "Pašreizējā aizmugure neatbalsta OpenGL"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:2190
-#| msgid "GL support disabled via GDK_DEBUG"
+#: gdk/gdkwindow.c:2164
 msgid "Vulkan support disabled via GDK_DEBUG"
 msgstr "Vulkan atbalsts ir izslēgts no GDK_DEBUG"
 
@@ -383,7 +382,7 @@ msgctxt "keyboard label"
 msgid "Suspend"
 msgstr "Iesnaudināt"
 
-#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2043
+#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2109
 #: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:433 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:754
 #: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1213
 msgid "No GL implementation is available"
@@ -395,14 +394,14 @@ msgstr "Nav pieejama GL implementācija"
 msgid "Unable to create a GL context"
 msgstr "Nevar izveidot GL kontekstu"
 
-#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2005 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2015
+#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2071 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2081
 #: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:394
 #: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:404 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:643
 #: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:908
 msgid "No available configurations for the given pixel format"
 msgstr "Dotajam pikseļu formātam nav pieejamas konfigurācijas"
 
-#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2051
+#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2117
 msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
 msgstr "3.2 kodola GL profils nav pieejams EGL implementācijā"
 
@@ -416,13 +415,11 @@ msgstr "Kodola GL nav pieejams EGL implementācijā"
 
 #. Description of --sync in --help output
 #: gdk/win32/gdkmain-win32.c:53
-#| msgid "Don't batch GDI requests"
 msgid "Don’t batch GDI requests"
 msgstr "Negrupēt GDI pieprasījumus"
 
 #. Description of --no-wintab in --help output
 #: gdk/win32/gdkmain-win32.c:55
-#| msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
 msgid "Don’t use the Wintab API for tablet support"
 msgstr "Nelietot Wintab API planšetu atbalstam"
 
@@ -595,15 +592,15 @@ msgctxt "Stock label"
 msgid "_Close"
 msgstr "_Aizvērt"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 gtk/gtkheaderbar.c:398 gtk/gtkwindow.c:8411
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 gtk/gtkheaderbar.c:404 gtk/gtkwindow.c:8055
 msgid "Minimize"
 msgstr "Minimizēt"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:420 gtk/gtkwindow.c:8420
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:427 gtk/gtkwindow.c:8064
 msgid "Maximize"
 msgstr "Maksimizēt"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:420 gtk/gtkwindow.c:8377
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:427 gtk/gtkwindow.c:8021
 msgid "Restore"
 msgstr "Atjaunot"
 
@@ -942,7 +939,7 @@ msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Tālināt"
 
-#: gtk/a11y/gtkmenubuttonaccessible.c:102 gtk/inspector/window.ui:395
+#: gtk/a11y/gtkmenubuttonaccessible.c:102 gtk/inspector/window.ui:402
 msgid "Menu"
 msgstr "Izvēlne"
 
@@ -996,23 +993,20 @@ msgstr "Nederīgs izmērs %s\n"
 
 #: gtk/encodesymbolic.c:279 gtk/gtk-builder-tool.c:668
 #, c-format
-#| msgid "Can't load file: %s\n"
 msgid "Can’t load file: %s\n"
 msgstr "Neizdevās ielādēt datni — %s\n"
 
 #: gtk/encodesymbolic.c:307 gtk/encodesymbolic.c:313
 #, c-format
-#| msgid "Can't save file %s: %s\n"
 msgid "Can’t save file %s: %s\n"
 msgstr "Neizdevās saglabāt datni %s — %s\n"
 
 #: gtk/encodesymbolic.c:319
 #, c-format
-#| msgid "Can't close stream"
 msgid "Can’t close stream"
 msgstr "Nevar aizvērt straumi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:113 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:206
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:113 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:181
 msgid "License"
 msgstr "Licence"
 
@@ -1077,7 +1071,7 @@ msgid "_License"
 msgstr "_Licence"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:767 gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:329
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:848 gtk/ui/gtkassistant.ui:143
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:848 gtk/ui/gtkassistant.ui:134
 msgid "_Close"
 msgstr "_Aizvērt"
 
@@ -1128,7 +1122,7 @@ msgstr ""
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:182 gtk/gtkshortcutlabel.c:102
+#: gtk/gtkaccellabel.c:199 gtk/gtkshortcutlabel.c:102
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:138
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Shift"
@@ -1139,7 +1133,7 @@ msgstr "Shift"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:188 gtk/gtkshortcutlabel.c:105
+#: gtk/gtkaccellabel.c:205 gtk/gtkshortcutlabel.c:105
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:140
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Ctrl"
@@ -1150,7 +1144,7 @@ msgstr "Ctrl"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:194 gtk/gtkshortcutlabel.c:108
+#: gtk/gtkaccellabel.c:211 gtk/gtkshortcutlabel.c:108
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:142
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Alt"
@@ -1161,7 +1155,7 @@ msgstr "Alt"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:843 gtk/gtkshortcutlabel.c:114
+#: gtk/gtkaccellabel.c:795 gtk/gtkshortcutlabel.c:114
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:152
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Super"
@@ -1172,7 +1166,7 @@ msgstr "Super"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:856 gtk/gtkshortcutlabel.c:117
+#: gtk/gtkaccellabel.c:808 gtk/gtkshortcutlabel.c:117
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:154
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Hyper"
@@ -1183,18 +1177,18 @@ msgstr "Hyper"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:870 gtk/gtkshortcutlabel.c:111
+#: gtk/gtkaccellabel.c:822 gtk/gtkshortcutlabel.c:111
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:156
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Meta"
 msgstr "Meta"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:887
+#: gtk/gtkaccellabel.c:839
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Space"
 msgstr "Atstarpe"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:890 gtk/gtkshortcutlabel.c:181
+#: gtk/gtkaccellabel.c:842 gtk/gtkshortcutlabel.c:181
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Backslash"
 msgstr "Otrādā slīpsvītra"
@@ -1234,33 +1228,33 @@ msgstr "Nav atrastu lietotņu “%s” datnēm"
 msgid "Forget association"
 msgstr "Aizmirst saistību"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:453
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:454
 msgid "Failed to start GNOME Software"
 msgstr "Neizdevās palaist “GNOME programmatūru”"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:625
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:627
 msgid "Default Application"
 msgstr "Noklusējuma lietotne"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:675
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:677
 #, c-format
 msgid "No applications found for “%s”."
 msgstr "Nav atrastu “%s” lietotņu."
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:758
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:760
 msgid "Recommended Applications"
 msgstr "Ieteiktās lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:773
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:775
 msgid "Related Applications"
 msgstr "Saistītās lietotnes"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:787
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:789
 msgid "Other Applications"
 msgstr "Citas lietotnes"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:344 gtk/gtkprintoperation-unix.c:484
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1466 gtk/inspector/prop-editor.c:1623
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:340 gtk/gtkprintoperation-unix.c:484
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1465 gtk/inspector/prop-editor.c:1623
 msgid "Application"
 msgstr "Lietotne"
 
@@ -1306,33 +1300,16 @@ msgstr "Īpašība %s::%s nav atrasta\n"
 
 #: gtk/gtk-builder-tool.c:136
 #, c-format
-#| msgid "Couldn't parse value for %s::%s: %s\n"
 msgid "Couldn’t parse value for %s::%s: %s\n"
 msgstr "Neizdevās parsēt %s::%s vērtību — %s\n"
 
 #: gtk/gtk-builder-tool.c:689
 #, c-format
-#| msgid "Can't parse file: %s\n"
 msgid "Can’t parse file: %s\n"
 msgstr "Neizdevās parsēt datni: %s\n"
 
 #: gtk/gtk-builder-tool.c:1049
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "Usage:\n"
-#| " gtk-builder-tool [COMMAND] FILE\n"
-#| "\n"
-#| "Commands:\n"
-#| " validate      Validate the file\n"
-#| " simplify      Simplify the file\n"
-#| " enumerate     List all named objects\n"
-#| " preview [OPTIONS] Preview the file\n"
-#| "\n"
-#| "Preview Options:\n"
-#| " --id=ID      Preview only the named object\n"
-#| " --css=FILE     Use style from CSS file\n"
-#| "\n"
-#| "Perform various tasks on GtkBuilder .ui files.\n"
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " gtk-builder-tool [COMMAND] FILE\n"
@@ -1380,7 +1357,7 @@ msgstr ""
 #. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
 #. * will appear to the right of the month.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:802
+#: gtk/gtkcalendar.c:753
 msgid "calendar:MY"
 msgstr "calendar:YM"
 
@@ -1388,7 +1365,7 @@ msgstr "calendar:YM"
 #. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
 #. * to be the first day of the week, and so on.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:840
+#: gtk/gtkcalendar.c:791
 msgid "calendar:week_start:0"
 msgstr "calendar:week_start:1"
 
@@ -1397,7 +1374,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
 #. *
 #. * If you don't understand this, leave it as "2000"
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1845
+#: gtk/gtkcalendar.c:1617
 msgctxt "year measurement template"
 msgid "2000"
 msgstr "2000"
@@ -1412,7 +1389,7 @@ msgstr "2000"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1876 gtk/gtkcalendar.c:2564
+#: gtk/gtkcalendar.c:1648 gtk/gtkcalendar.c:2273
 #, c-format
 msgctxt "calendar:day:digits"
 msgid "%d"
@@ -1428,7 +1405,7 @@ msgstr "%d"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1908 gtk/gtkcalendar.c:2431
+#: gtk/gtkcalendar.c:1680 gtk/gtkcalendar.c:2165
 #, c-format
 msgctxt "calendar:week:digits"
 msgid "%d"
@@ -1444,7 +1421,7 @@ msgstr "%d"
 #. *
 #. * "%Y" is appropriate for most locales.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:2200
+#: gtk/gtkcalendar.c:1934
 msgctxt "calendar year format"
 msgid "%Y"
 msgstr "%Y"
@@ -1452,7 +1429,7 @@ msgstr "%Y"
 #. This label is displayed in a treeview cell displaying
 #. * a disabled accelerator key combination.
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:273
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:272
 msgctxt "Accelerator"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Deaktivēts"
@@ -1461,7 +1438,7 @@ msgstr "Deaktivēts"
 #. * an accelerator key combination that is not valid according
 #. * to gtk_accelerator_valid().
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:283
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:282
 msgctxt "Accelerator"
 msgid "Invalid"
 msgstr "Nederīgs"
@@ -1469,7 +1446,7 @@ msgstr "Nederīgs"
 #. This label is displayed in a treeview cell displaying an accelerator
 #. * when the cell is clicked to change the acelerator.
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:414 gtk/gtkcellrendereraccel.c:488
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:413 gtk/gtkcellrendereraccel.c:487
 msgid "New accelerator…"
 msgstr "Jauns paātrinātājs…"
 
@@ -1479,7 +1456,7 @@ msgctxt "progress bar label"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:226 gtk/gtkcolorbutton.c:408
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:228 gtk/gtkcolorbutton.c:410
 msgid "Pick a Color"
 msgstr "Izvēlieties krāsu"
 
@@ -1696,21 +1673,21 @@ msgstr "Izveidot pielāgotu krāsu"
 msgid "Custom color %d: %s"
 msgstr "Pielāgota krāsa %d — %s"
 
-#: gtk/gtkcolorplane.c:478
+#: gtk/gtkcolorplane.c:424
 msgid "Color Plane"
 msgstr "Krāsu plakne"
 
-#: gtk/gtkcolorscale.c:210
+#: gtk/gtkcolorscale.c:208
 msgctxt "Color channel"
 msgid "Hue"
 msgstr "Nokrāsa"
 
-#: gtk/gtkcolorscale.c:212
+#: gtk/gtkcolorscale.c:210
 msgctxt "Color channel"
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:374
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:314
 msgid "C_ustomize"
 msgstr "_Pielāgot"
 
@@ -1725,7 +1702,7 @@ msgid "default:mm"
 msgstr "default:mm"
 
 #. And show the custom paper dialog
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:405 gtk/gtkprintunixdialog.c:3319
+#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:405 gtk/gtkprintunixdialog.c:3339
 msgid "Manage Custom Sizes"
 msgstr "Pārvaldīt pielāgotos izmērus"
 
@@ -1778,44 +1755,50 @@ msgstr "_Labā:"
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Papīra apmales"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8928 gtk/gtklabel.c:6544 gtk/gtktextview.c:9312
+#: gtk/gtkentry.c:8462 gtk/gtklabel.c:6108 gtk/gtktextview.c:9280
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Izgriez_t"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8932 gtk/gtklabel.c:6545 gtk/gtktextview.c:9316
+#: gtk/gtkentry.c:8466 gtk/gtklabel.c:6109 gtk/gtktextview.c:9284
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopēt"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8936 gtk/gtklabel.c:6546 gtk/gtktextview.c:9318
+#: gtk/gtkentry.c:8470 gtk/gtklabel.c:6110 gtk/gtktextview.c:9286
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Ielīmēt"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8939 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1479
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2273 gtk/gtklabel.c:6548 gtk/gtktextview.c:9321
+#: gtk/gtkentry.c:8473 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1467
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2261 gtk/gtklabel.c:6112 gtk/gtktextview.c:9289
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Dzēst"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8950 gtk/gtklabel.c:6557 gtk/gtktextview.c:9335
+#: gtk/gtkentry.c:8484 gtk/gtklabel.c:6121 gtk/gtktextview.c:9303
 msgid "Select _All"
 msgstr "Izvēlēties _visu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9126 gtk/gtktextview.c:9560
+#: gtk/gtkentry.c:8491
+#| msgctxt "keyboard label"
+#| msgid "Insert"
+msgid "Insert _Emoji"
+msgstr "Ievietot _emocijzīmi"
+
+#: gtk/gtkentry.c:8664 gtk/gtktextview.c:9528
 msgid "Select all"
 msgstr "Izvēlēties visu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9129 gtk/gtktextview.c:9563
+#: gtk/gtkentry.c:8667 gtk/gtktextview.c:9531
 msgid "Cut"
 msgstr "Izgriezt"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9132 gtk/gtktextview.c:9566
+#: gtk/gtkentry.c:8670 gtk/gtktextview.c:9534
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopēt"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9135 gtk/gtktextview.c:9569
+#: gtk/gtkentry.c:8673 gtk/gtktextview.c:9537
 msgid "Paste"
 msgstr "Ielīmēt"
 
-#: gtk/gtkentry.c:10202
+#: gtk/gtkentry.c:9620
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Ieslēgts Caps Lock"
 
@@ -1823,7 +1806,7 @@ msgstr "Ieslēgts Caps Lock"
 msgid "Select a File"
 msgstr "Izvēlieties datni"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:107 gtk/gtkplacessidebar.c:955
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:107 gtk/gtkplacessidebar.c:953
 msgid "Desktop"
 msgstr "Darbvirsma"
 
@@ -1831,38 +1814,98 @@ msgstr "Darbvirsma"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Nekas)"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2203
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2198
 msgid "Other…"
 msgstr "Cita vieta…"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdialog.c:537
+#: gtk/gtkfilechooserdialog.c:539
 msgid "_Name"
 msgstr "_Nosaukums"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:514 gtk/gtkfilechoosernative.c:599
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1478 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6352
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:45
+msgid "A folder cannot be called “.”"
+msgstr "Mapes nosaukums nevar būt “.”"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:49
+msgid "A file cannot be called “.”"
+msgstr "Datnes nosaukums nevar būt “.”"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:53
+msgid "A folder cannot be called “..”"
+msgstr "Mapes nosaukums nevar būt “..”"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:57
+msgid "A file cannot be called “..”"
+msgstr "Datnes nosaukums nevar būt “..”"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:61
+msgid "Folder names cannot contain “/”"
+msgstr "Mapju nosaukumi nevar saturēt “/”"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:65
+msgid "File names cannot contain “/”"
+msgstr "Datņu nosaukums nevar saturēt “/”"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:69
+msgid "Folder names should not begin with a space"
+msgstr "Mapju nosaukumiem nevajadzētu sākties ar atstarpi"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:73
+msgid "File names should not begin with a space"
+msgstr "Datņu nosaukumiem nevajadzētu sākties ar atstarpi"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:77
+msgid "Folder names should not end with a space"
+msgstr "Mapju nosaukumiem nevajadzētu beigties ar atstarpi"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:81
+msgid "File names should not end with a space"
+msgstr "Datņu nosaukumiem nevajadzētu beigties ar atstarpi"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:85
+msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
+msgstr "Mapes, kuru nosaukumi sākas ar “.”, ir paslēptas"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:89
+msgid "File names starting with a “.” are hidden"
+msgstr "Datnes, kuru nosaukumi sākas ar “.”, ir paslēptas"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:93
+msgid "A folder with that name already exists"
+msgstr "Tāda mape jau pastāv"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:97
+msgid "A file with that name already exists"
+msgstr "Tāda datne jau pastāv"
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:540 gtk/gtkfilechoosernative.c:625
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1466 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6340
 #: gtk/gtkmessagedialog.c:852 gtk/gtkmessagedialog.c:861
 #: gtk/gtkmountoperation.c:542 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
 #: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:675 gtk/gtkprintunixdialog.c:742
-#: gtk/gtkwindow.c:11356 gtk/inspector/css-editor.c:208
-#: gtk/inspector/recorder.c:301 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:61
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:124 gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34
-#: gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:31
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:674 gtk/gtkprintunixdialog.c:741
+#: gtk/gtkwindow.c:10835 gtk/inspector/css-editor.c:201
+#: gtk/inspector/recorder.c:301 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:58
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:116 gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34
+#: gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:28
 msgid "_Cancel"
 msgstr "At_celt"
 
 #. Open item is always present
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:515 gtk/gtkfilechoosernative.c:593
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3380 gtk/gtkplacesview.c:1637
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:541 gtk/gtkfilechoosernative.c:619
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3378 gtk/gtkplacesview.c:1627
 msgid "_Open"
 msgstr "_Atvērt"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:593 gtk/inspector/css-editor.c:209
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:619 gtk/inspector/css-editor.c:202
 #: gtk/inspector/recorder.c:302
 msgid "_Save"
 msgstr "_Saglabāt"
 
+#: gtk/gtkfilechoosernativequartz.c:331 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:350
+msgid "Select which types of files are shown"
+msgstr "Izvēlieties, kādu tipa datnes rādīt"
+
 #. Translators: the first string is a path and the second string
 #. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
 #. * to translate.
@@ -1872,15 +1915,15 @@ msgstr "_Saglabāt"
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s uz %2$s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:373
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:376
 msgid "Type name of new folder"
 msgstr "Ievadiet jaunās mapes nosaukumu"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:791
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:794
 msgid "The folder could not be created"
 msgstr "Neizdevās izveidot mapi"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:804
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:807
 msgid ""
 "The folder could not be created, as a file with the same name already "
 "exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
@@ -1888,276 +1931,208 @@ msgstr ""
 "Neizdevās izveidot mapi, jo jau eksistē datne ar šādu nosaukumu. Mēģiniet "
 "izmantot citu mapes nosaukumu, vai vispirms pārdēvējiet datni."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:819
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:822
 msgid "You need to choose a valid filename."
 msgstr "Jāizvēlas derīgs datnes nosaukums."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:822
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:825
 #, c-format
 msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
 msgstr "Nevar izveidot datni zem %s, jo tā nav mape"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:832
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:835
 msgid "Cannot create file as the filename is too long"
 msgstr "Nevar izveidot datni, jo tās nosaukums ir pārāk garš"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:833
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:836
 msgid "Try using a shorter name."
 msgstr "Mēģiniet izmantot īsāku nosaukumu."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:843
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:846
 msgid "You may only select folders"
 msgstr "Izvēlēties var tikai mapes"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:844
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:847
 msgid "The item that you selected is not a folder try using a different item."
 msgstr "Izvēlētais vienums nav mape; mēģiniet izmantot citu vienumu."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:852
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:855
 msgid "Invalid file name"
 msgstr "Nederīgs datnes nosaukums"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:861
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:864
 msgid "The folder contents could not be displayed"
 msgstr "Neizdevās parādīt mapes saturu"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:869
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:872
 msgid "The file could not be deleted"
 msgstr "Neizdevās izdzēst datni"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:877
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:880
 msgid "The file could not be moved to the Trash"
 msgstr "Nevarēja pārvietot datni uz miskasti"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1022
-msgid "A folder with that name already exists"
-msgstr "Tāda mape jau pastāv"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1024
-msgid "A file with that name already exists"
-msgstr "Tāda datne jau pastāv"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1059
-msgid "A folder cannot be called “.”"
-msgstr "Mapes nosaukums nevar būt “.”"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1060
-msgid "A file cannot be called “.”"
-msgstr "Datnes nosaukums nevar būt “.”"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1063
-msgid "A folder cannot be called “..”"
-msgstr "Mapes nosaukums nevar būt “..”"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1064
-msgid "A file cannot be called “..”"
-msgstr "Datnes nosaukums nevar būt “..”"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1067
-msgid "Folder names cannot contain “/”"
-msgstr "Mapju nosaukumi nevar saturēt “/”"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1068
-msgid "File names cannot contain “/”"
-msgstr "Datņu nosaukums nevar saturēt “/”"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1094
-msgid "Folder names should not begin with a space"
-msgstr "Mapju nosaukumiem nevajadzētu sākties ar atstarpi"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1095
-msgid "File names should not begin with a space"
-msgstr "Datņu nosaukumiem nevajadzētu sākties ar atstarpi"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1099
-msgid "Folder names should not end with a space"
-msgstr "Mapju nosaukumiem nevajadzētu beigties ar atstarpi"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1100
-msgid "File names should not end with a space"
-msgstr "Datņu nosaukumiem nevajadzētu beigties ar atstarpi"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1103
-msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
-msgstr "Mapes, kuru nosaukumi sākas ar “.”, ir paslēptas"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1104
-msgid "File names starting with a “.” are hidden"
-msgstr "Datnes, kuru nosaukumi sākas ar “.”, ir paslēptas"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1474
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1462
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
 msgstr "Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst “%s”?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1477
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1465
 #, c-format
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Ja izdzēsīsiet vienumu, tas būs neatgriezeniski zudis."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1605
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1593
 msgid "The file could not be renamed"
 msgstr "Neizdevās pārdēvēt datni"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1919
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1907
 msgid "Could not select file"
 msgstr "Neizdevās izvēlēties datni"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2268
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2256
 msgid "_Visit File"
 msgstr "_Apmeklēt datni"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2269
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2257
 msgid "_Open With File Manager"
 msgstr "_Atvērt ar datņu pārvaldnieku"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2270
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2258
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "_Kopēt atrašanās vietu"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2271
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2259
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "_Pievienot grāmatzīmēm"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2272 gtk/gtkplacessidebar.c:2498
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:486
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2260 gtk/gtkplacessidebar.c:2496
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:475
 msgid "_Rename"
 msgstr "Pā_rdēvēt"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2274
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2262
 msgid "_Move to Trash"
 msgstr "Pārvietot uz _miskasti"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2278
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2266
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Rādīt s_lēptās datnes"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2279
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2267
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "Rādīt _izmēra kolonnu"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2280
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2268
 msgid "Show _Time"
 msgstr "Rādī_t laiku"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2281
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2269
 msgid "Sort _Folders before Files"
 msgstr "Sakārtot _mapes pirms datnēm"
 
 #. this is the header for the location column in the print dialog
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2605 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:183 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:122
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2593 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:183 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:124
 msgid "Location"
 msgstr "Vieta"
 
 #. Label
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2695
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2682
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nosaukums:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3317
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3300
 msgid "Searching"
 msgstr "Meklē"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3322 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3336
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3305 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3319
 #, c-format
 msgid "Searching in %s"
 msgstr "Meklē iekš %s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3346
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3329
 msgid "Enter location"
 msgstr "Ievadiet vietu"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3348
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3331
 msgid "Enter location or URL"
 msgstr "Ievadiet vietu vai URL"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4370 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7273
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4359 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7248
 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:211
 msgid "Modified"
 msgstr "Mainīts"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4648
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4637
 #, c-format
 msgid "Could not read the contents of %s"
 msgstr "Neizdevās nolasīt %s saturu"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4652
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4641
 msgid "Could not read the contents of the folder"
 msgstr "Neizdevās nolasīt mapes saturu"
 
 #. Translators: see g_date_time_format() for details on the format
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4782 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4830
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4771 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4819
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4784 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4832
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4773 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4821
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%H.%M"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4788
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4777
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Vakar"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4796
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4785
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e. %b"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4800
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4789
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%Y. gada %-e. %b"
 
 #. Translators: We don't know whether this printer is
 #. * available to print to.
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5035 gtk/inspector/prop-editor.c:1626
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5024 gtk/inspector/prop-editor.c:1626
 #: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nezināms"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5074 gtk/gtkplacessidebar.c:940
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5063 gtk/gtkplacessidebar.c:938
 msgid "Home"
 msgstr "Mājas"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5567
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5556
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "Nevar pārslēgties uz mapi, jo tā nav lokāla "
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6345 gtk/gtkprintunixdialog.c:666
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6333 gtk/gtkprintunixdialog.c:665
 #, c-format
 msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Datne “%s” jau eksistē. Vai vēlaties to aizvietot?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6348 gtk/gtkprintunixdialog.c:670
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6336 gtk/gtkprintunixdialog.c:669
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr "Datne jau eksistē mapē “%s”. Aizvietojot tiks pārrakstīts tās saturs."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6353 gtk/gtkprintunixdialog.c:678
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6341 gtk/gtkprintunixdialog.c:677
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Aizvietot"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6561
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6549
 msgid "You do not have access to the specified folder."
 msgstr "Jums nav pieejas norādītajai mapei."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7184
-msgid "Could not start the search process"
-msgstr "Neizdevās sākt meklēšanas procesu"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7185
-msgid ""
-"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
-"Please make sure it is running."
-msgstr ""
-"Neizdevās savienoties ar indeksētājdēmonu. Lūdzu, pārliecinieties, ka tas "
-"darbojas."
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7197
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7172
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "Neizdevās nosūtīt meklēšanas pieprasījumu"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7491
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7458
 msgid "Accessed"
 msgstr "Izmantots"
 
@@ -2170,42 +2145,41 @@ msgstr "Izmantots"
 msgid "File System"
 msgstr "Datņu sistēma"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:367 gtk/gtkfontbutton.c:533
+#: gtk/gtkfontbutton.c:367 gtk/gtkfontbutton.c:524
 msgid "Sans 12"
 msgstr "Sans 12"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:518 gtk/gtkfontbutton.c:665
+#: gtk/gtkfontbutton.c:509 gtk/gtkfontbutton.c:656
 msgid "Pick a Font"
 msgstr "Izvēlieties fontu"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:640 gtk/inspector/visual.ui:230
+#: gtk/gtkfontbutton.c:631 gtk/inspector/visual.ui:221
 msgid "Font"
 msgstr "Fonts"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:1397
+#: gtk/gtkfontbutton.c:1388
 msgctxt "font"
 msgid "None"
 msgstr "Nekas"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:302
+#: gtk/gtkglarea.c:293
 msgid "OpenGL context creation failed"
 msgstr "Neizdevās iegūt OpenGL kontekstu"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:377
+#: gtk/gtkheaderbar.c:379
 msgid "Application menu"
 msgstr "Lietotnes izvēlne"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:437 gtk/gtkwindow.c:8447
+#: gtk/gtkheaderbar.c:445 gtk/gtkwindow.c:8091
 msgid "Close"
 msgstr "Aizvērt"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:2304 gtk/gtkicontheme.c:2368
+#: gtk/gtkicontheme.c:2304 gtk/gtkicontheme.c:2369
 #, c-format
-#| msgid "Icon '%s' not present in theme %s"
 msgid "Icon “%s” not present in theme %s"
 msgstr "Motīvā %2$s nav ikonas “%1$s”"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:3974 gtk/gtkicontheme.c:4341
+#: gtk/gtkicontheme.c:3975 gtk/gtkicontheme.c:4342
 msgid "Failed to load icon"
 msgstr "Neizdevās ielādēt ikonu"
 
@@ -2219,29 +2193,29 @@ msgctxt "input method menu"
 msgid "None"
 msgstr "Nekas"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1066 gtk/gtkmessagedialog.c:353
+#: gtk/gtkinfobar.c:1058 gtk/gtkmessagedialog.c:353
 msgid "Information"
 msgstr "Informācija"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1070 gtk/gtkmessagedialog.c:357
+#: gtk/gtkinfobar.c:1062 gtk/gtkmessagedialog.c:357
 msgid "Question"
 msgstr "Jautājums"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1074 gtk/gtkmessagedialog.c:361
+#: gtk/gtkinfobar.c:1066 gtk/gtkmessagedialog.c:361
 msgid "Warning"
 msgstr "Brīdinājums"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1078 gtk/gtkmessagedialog.c:365
+#: gtk/gtkinfobar.c:1070 gtk/gtkmessagedialog.c:365
 msgid "Error"
 msgstr "Kļūda"
 
 #. Open Link
-#: gtk/gtklabel.c:6525
+#: gtk/gtklabel.c:6089
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Atvērt saiti"
 
 #. Copy Link Address
-#: gtk/gtklabel.c:6534
+#: gtk/gtklabel.c:6098
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Kopēt sai_tes adresi"
 
@@ -2252,7 +2226,6 @@ msgstr "Rādīt programmas versiju"
 #. Translators: this message will appear immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION…] <THIS_MESSAGE>
 #: gtk/gtk-launch.c:74
-#| msgid "APPLICATION [URI...] — launch an APPLICATION"
 msgid "APPLICATION [URI…] — launch an APPLICATION"
 msgstr "LIETOTNE [URI…] — palaist LIETOTNE."
 
@@ -2273,7 +2246,6 @@ msgstr "Kļūda, parsējot komandrindas opcijas — %s\n"
 
 #: gtk/gtk-launch.c:90 gtk/gtk-launch.c:111
 #, c-format
-#| msgid "Try \"%s --help\" for more information."
 msgid "Try “%s --help” for more information."
 msgstr "Lietojiet “%s --help”, lai uzzinātu vairāk."
 
@@ -2303,19 +2275,19 @@ msgstr "%s — nav tādas lietotnes %s"
 msgid "%s: error launching application: %s\n"
 msgstr "%s — kļūda palaižot lietotni: %s\n"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:383
+#: gtk/gtklinkbutton.c:368
 msgid "Copy URL"
 msgstr "Kopēt URL"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:548
+#: gtk/gtklinkbutton.c:513
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Nederīgs URI"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:275 gtk/ui/gtklockbutton.ui:26
+#: gtk/gtklockbutton.c:275 gtk/ui/gtklockbutton.ui:23
 msgid "Lock"
 msgstr "Aizslēgt"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:284 gtk/ui/gtklockbutton.ui:32
+#: gtk/gtklockbutton.c:284 gtk/ui/gtklockbutton.ui:29
 msgid "Unlock"
 msgstr "Atslēgt"
 
@@ -2353,7 +2325,7 @@ msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
 #: gtk/gtkmessagedialog.c:844 gtk/gtkmessagedialog.c:862
-#: gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:11357
+#: gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:10836
 msgid "_OK"
 msgstr "_Labi"
 
@@ -2369,53 +2341,53 @@ msgstr "_Jā"
 msgid "Co_nnect"
 msgstr "Savie_noties"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:612
+#: gtk/gtkmountoperation.c:610
 msgid "Connect As"
 msgstr "Savienoties kā"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:621
+#: gtk/gtkmountoperation.c:619
 msgid "_Anonymous"
 msgstr "_Anonīms lietotājs"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:630
+#: gtk/gtkmountoperation.c:627
 msgid "Registered U_ser"
 msgstr "Reģi_strēts lietotājs"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:641
+#: gtk/gtkmountoperation.c:637
 msgid "_Username"
 msgstr "Lietotāj_vārds"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:646
+#: gtk/gtkmountoperation.c:642
 msgid "_Domain"
 msgstr "_Domēns"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:652
+#: gtk/gtkmountoperation.c:648
 msgid "_Password"
 msgstr "_Parole"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:674
+#: gtk/gtkmountoperation.c:670
 msgid "Forget password _immediately"
 msgstr "Tūlīt a_izmirst paroli"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:684
+#: gtk/gtkmountoperation.c:680
 msgid "Remember password until you _logout"
 msgstr "Atcerēties paroli _līdz sesijas beigām"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:694
+#: gtk/gtkmountoperation.c:690
 msgid "Remember _forever"
 msgstr "Atcerēties _mūžīgi"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1083
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1079
 #, c-format
 msgid "Unknown Application (PID %d)"
 msgstr "Nezināma lietotne (PID %d)"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1268
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1264
 #, c-format
 msgid "Unable to end process"
 msgstr "Neizdevās beigt procesu"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1302
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1298
 msgid "_End Process"
 msgstr "B_eigt procesu"
 
@@ -2450,7 +2422,7 @@ msgstr "Z čaula"
 msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
 msgstr "Nevar beigt procesu ar PID %d — %s"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:4971 gtk/gtknotebook.c:7198
+#: gtk/gtknotebook.c:4291 gtk/gtknotebook.c:6513
 #, c-format
 msgid "Page %u"
 msgstr "Lappuse %u"
@@ -2459,7 +2431,7 @@ msgstr "Lappuse %u"
 msgid "Not a valid page setup file"
 msgstr "Nav derīga lappušu iestatījumu datne"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:197 gtk/ui/gtkassistant.ui:51
+#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:197 gtk/ui/gtkassistant.ui:47
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Pielietot"
 
@@ -2486,250 +2458,250 @@ msgstr ""
 " Augšējā: %s %s\n"
 " Apakšējā: %s %s"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:871 gtk/gtkprintunixdialog.c:3373
+#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:871 gtk/gtkprintunixdialog.c:3393
 msgid "Manage Custom Sizes…"
 msgstr "Pārvaldīt pielāgotos izmērus…"
 
 #: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:893 gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:30
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:847
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:812
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Lappuses iestatīšana"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:1482
+#: gtk/gtkpathbar.c:1429
 msgid "File System Root"
 msgstr "Datņu sistēmas sakne"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:929
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:927
 msgid "Recent"
 msgstr "Nesenās"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:931
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:929
 msgid "Recent files"
 msgstr "Nesen lietotās datnes"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:942
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:940
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Atvērt personisko mapi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:957
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:955
 msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
 msgstr "Atvērt darbvirsmas saturu mapē"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:971
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:969
 msgid "Enter Location"
 msgstr "Ievadiet vietu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:973
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:971
 msgid "Manually enter a location"
 msgstr "Manuāli ievadiet atrašanās vietu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:983
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:981
 msgid "Trash"
 msgstr "Miskaste"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:985
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:983
 msgid "Open the trash"
 msgstr "Atvērt miskasti"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1058 gtk/gtkplacessidebar.c:1086
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1285
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1056 gtk/gtkplacessidebar.c:1084
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1283
 #, c-format
 msgid "Mount and open “%s”"
 msgstr "Montēt un atvērt “%s”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1174
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1172
 msgid "Open the contents of the file system"
 msgstr "Atvērt datņu sistēmas saturu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1260
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1258
 msgid "New bookmark"
 msgstr "Jauna grāmatzīme"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1262
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1260
 msgid "Add a new bookmark"
 msgstr "Pievienot jaunu grāmatzīmi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1330
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1328
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Citas vietas"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1331
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1329
 msgid "Show other locations"
 msgstr "Rādīt citas vietas"
 
 #. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2121 gtk/gtkplacessidebar.c:3400
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2119 gtk/gtkplacessidebar.c:3398
 msgid "_Start"
 msgstr "_Startēt"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2122 gtk/gtkplacessidebar.c:3401
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2120 gtk/gtkplacessidebar.c:3399
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Apturēt"
 
 #. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2129
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2127
 msgid "_Power On"
 msgstr "_Ieslēgt"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2130
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2128
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Droši izņemt dzini"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2134
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2132
 msgid "_Connect Drive"
 msgstr "_Savienoties ar dzini"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2135
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2133
 msgid "_Disconnect Drive"
 msgstr "_Atvienot dzini"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2139
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2137
 msgid "_Start Multi-disk Device"
 msgstr "_Startēt vairākdisku ierīci"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2140
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2138
 msgid "_Stop Multi-disk Device"
 msgstr "_Apstādināt vairākdisku ierīci"
 
 #. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2145
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2143
 msgid "_Unlock Device"
 msgstr "_Atbloķēt ierīci"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2146
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2144
 msgid "_Lock Device"
 msgstr "B_loķēt ierīci"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2184 gtk/gtkplacessidebar.c:3150
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2182 gtk/gtkplacessidebar.c:3148
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Neizdevās startēt “%s”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2214
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2212
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Neizdevās piekļūt “%s”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2423
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2421
 msgid "This name is already taken"
 msgstr "Šis nosaukums jau ir aizņemts"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2492 gtk/inspector/actions.ui:43
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2490 gtk/inspector/actions.ui:43
 #: gtk/inspector/css-node-tree.ui:39 gtk/inspector/object-tree.ui:92
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:165 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:462
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:165 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:451
 msgid "Name"
 msgstr "Nosaukums"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2691
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2689
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount “%s”"
 msgstr "Neizdevās atmontēt “%s”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2867
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2865
 #, c-format
 msgid "Unable to stop “%s”"
 msgstr "Neizdevās apstādināt “%s”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2896
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2894
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Neizdevās izgrūst “%s”"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2925 gtk/gtkplacessidebar.c:2954
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2923 gtk/gtkplacessidebar.c:2952
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Neizdevās izgrūst %s"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3102
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3100
 #, c-format
 msgid "Unable to poll “%s” for media changes"
 msgstr "Neizdevās aptaujāt “%s” par datu nesēju izmaiņām"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3383 gtk/gtkplacesview.c:1646
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3381 gtk/gtkplacesview.c:1636
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Atvēr_t jaunā cilnē"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3386 gtk/gtkplacesview.c:1656
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3384 gtk/gtkplacesview.c:1646
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Atvērt jaunā _logā"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3390
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3388
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "Pievienot grām_atzīmi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3391
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3389
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Izņemt"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3392
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3390
 msgid "Rename…"
 msgstr "Pārdēvēt…"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3396 gtk/gtkplacesview.c:1687
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3394 gtk/gtkplacesview.c:1677
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Montēt"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3397 gtk/gtkplacesview.c:1678
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3395 gtk/gtkplacesview.c:1668
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Atmontēt"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3398
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3396
 msgid "_Eject"
 msgstr "_Izgrūst"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3399
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3397
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "Noteikt _datu nesēju"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3844 gtk/gtkplacesview.c:1075
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3842 gtk/gtkplacesview.c:1115
 msgid "Computer"
 msgstr "Dators"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:886
+#: gtk/gtkplacesview.c:891
 msgid "Searching for network locations"
 msgstr "Meklē tīkla vietas"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:893
+#: gtk/gtkplacesview.c:898
 msgid "No network locations found"
 msgstr "Nav atrastu tīkla vietu"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: gtk/gtkplacesview.c:1186 gtk/gtkplacesview.c:1261
+#: gtk/gtkplacesview.c:1226 gtk/gtkplacesview.c:1301
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Neizdevās piekļūt vietai"
 
 #. Restore from Cancel to Connect
-#: gtk/gtkplacesview.c:1204 gtk/ui/gtkplacesview.ui:409
+#: gtk/gtkplacesview.c:1244 gtk/ui/gtkplacesview.ui:407
 msgid "Con_nect"
 msgstr "Savie_noties"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: gtk/gtkplacesview.c:1324
+#: gtk/gtkplacesview.c:1364
 msgid "Unable to unmount volume"
 msgstr "Neizdevās atmontēt sējumu"
 
 #. Allow to cancel the operation
-#: gtk/gtkplacesview.c:1425
+#: gtk/gtkplacesview.c:1464
 msgid "Cance_l"
 msgstr "Atce_lt"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1678
+#: gtk/gtkplacesview.c:1668
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Atvienoties"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1687
+#: gtk/gtkplacesview.c:1677
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Savienoties"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1827
+#: gtk/gtkplacesview.c:1817
 msgid "Unable to get remote server location"
 msgstr "Neizdevās saņemt attālinātā servera vietu"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1966 gtk/gtkplacesview.c:1975
+#: gtk/gtkplacesview.c:1956 gtk/gtkplacesview.c:1965
 msgid "Networks"
 msgstr "Tīkli"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1966 gtk/gtkplacesview.c:1975
+#: gtk/gtkplacesview.c:1956 gtk/gtkplacesview.c:1965
 msgid "On This Computer"
 msgstr "Šajā datorā"
 
@@ -2737,7 +2709,7 @@ msgstr "Šajā datorā"
 #. * should be based on the free space available.
 #. * i.e. 1 GB / 24 GB available.
 #.
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:134
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:132
 #, c-format
 msgid "%s / %s available"
 msgid_plural "%s / %s available"
@@ -2745,11 +2717,12 @@ msgstr[0] "Pieejams %s / %s"
 msgstr[1] "Pieejami %s / %s"
 msgstr[2] "Pieejami %s / %s"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:481
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:470
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Atvienot"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:481 gtk/ui/gtkplacesviewrow.ui:72
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:470 gtk/ui/gtkplacesviewrow.ui:69
+#: gtk/ui/gtksidebarrow.ui:40
 msgid "Unmount"
 msgstr "Atmontēt"
 
@@ -2765,8 +2738,8 @@ msgstr "Atce_rēties paroli"
 msgid "Select a filename"
 msgstr "Izvēlieties datnes nosaukumu"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:67
-#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:40 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:37
+#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:64
+#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:40 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:34
 msgid "_Select"
 msgstr "Izvēlētie_s"
 
@@ -2854,8 +2827,8 @@ msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
 msgstr "Visticamāk tāpēc, ka neizdevās izveidot pagaidu datni."
 
 #. window
-#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:229 gtk/gtkprintoperation-portal.c:533
-#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:585 gtk/gtkprintunixdialog.c:3395
+#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:230 gtk/gtkprintoperation-portal.c:541
+#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:618 gtk/gtkprintunixdialog.c:3415
 msgid "Print"
 msgstr "Drukāt"
 
@@ -2881,52 +2854,52 @@ msgstr "Nepieciešama lietotāja iejaukšanās"
 msgid "Custom size"
 msgstr "Pielāgots izmērs"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1558
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1557
 msgid "No printer found"
 msgstr "Nav atrasts printeris"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1585
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1584
 msgid "Invalid argument to CreateDC"
 msgstr "Nederīgs CreateDC parametrs"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1621 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1867
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1620 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1866
 msgid "Error from StartDoc"
 msgstr "Kļūda no StartDoc"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1722 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1745
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1793
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1721 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1744
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1792
 msgid "Not enough free memory"
 msgstr "Nepietiek brīvas atmiņas"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1798
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1797
 msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
 msgstr "Nederīgs PrintDlgEx parametrs"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1803
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1802
 msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
 msgstr "Nederīgs rādītājs uz PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1808
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1807
 msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
 msgstr "Nederīgs PrintDlgEx turis"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1813
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1812
 msgid "Unspecified error"
 msgstr "Nenorādīta kļūda"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:741
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:740
 msgid "Pre_view"
 msgstr "Priekš_skatījums"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:743
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:742
 msgid "_Print"
 msgstr "_Drukāt"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:863
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:862
 msgid "Getting printer information failed"
 msgstr "Neizdevās iegūt informāciju par printeri"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2073
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2072
 msgid "Getting printer information…"
 msgstr "Saņem informāciju par printeri…"
 
@@ -2936,103 +2909,102 @@ msgstr "Saņem informāciju par printeri…"
 #. Translators: These strings name the possible arrangements of
 #. * multiple pages on a sheet when printing
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3102
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3122
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5372
 msgid "Left to right, top to bottom"
 msgstr "No kreisās uz labo, no augšas uz leju"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3102
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3122
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5372
 msgid "Left to right, bottom to top"
 msgstr "No kreisās uz labo, no lejas uz augšu"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3103
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3123
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5373
 msgid "Right to left, top to bottom"
 msgstr "No labās uz kreiso, no augšas uz leju"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3103
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3123
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5373
 msgid "Right to left, bottom to top"
 msgstr "No labās uz kreiso, no lejas uz augšu"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3104
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3124
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5374
 msgid "Top to bottom, left to right"
 msgstr "No augšas uz leju, no kreisās uz labo"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3104
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3124
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5374
 msgid "Top to bottom, right to left"
 msgstr "No augšas uz leju, no labās uz kreiso"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3105
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3125
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5375
 msgid "Bottom to top, left to right"
 msgstr "No lejas uz augšu, no kreisās uz labo"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3105
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3125
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5375
 msgid "Bottom to top, right to left"
 msgstr "No lejas uz augšu, no labās uz kreiso"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3109 gtk/gtkprintunixdialog.c:3122
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3129 gtk/gtkprintunixdialog.c:3142
 msgid "Page Ordering"
 msgstr "Lappušu secība"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3138
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3158
 msgid "Left to right"
 msgstr "No kreisās uz labo"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3139
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3159
 msgid "Right to left"
 msgstr "No labās uz kreiso"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3151
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3171
 msgid "Top to bottom"
 msgstr "No augšas uz leju"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3152
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3172
 msgid "Bottom to top"
 msgstr "No lejas uz augšu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:622
+#: gtk/gtkprogressbar.c:624
 #, c-format
 msgctxt "progress bar label"
 msgid "%.0f %%"
 msgstr "%.0f %%"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1013 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1050
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1012 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1049
 #, c-format
-#| msgid "No item for URI '%s' found"
 msgid "No item for URI “%s” found"
 msgstr "Nav atrasts URI “%s” atbilstošs vienums"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1177
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1176
 msgid "Untitled filter"
 msgstr "Nenosaukts filtrs"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1499
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1498
 msgid "Could not remove item"
 msgstr "Neizdevās izņemt vienumu"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1543
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1542
 msgid "Could not clear list"
 msgstr "Neizdevās attīrīt sarakstu"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1627
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1626
 msgid "Copy _Location"
 msgstr "Kopēt _vietu"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1638
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1637
 msgid "_Remove From List"
 msgstr "Izņemt no sa_raksta"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1645
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1644
 msgid "_Clear List"
 msgstr "_Attīrīt sarakstu"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1657
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1656
 msgid "Show _Private Resources"
 msgstr "Rādīt _privātos resursus"
 
@@ -3052,13 +3024,11 @@ msgstr "Nekas nav atrasts"
 
 #: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:494 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:550
 #, c-format
-#| msgid "No recently used resource found with URI '%s'"
 msgid "No recently used resource found with URI “%s”"
 msgstr "Nav atrasts neviens nesen lietots resurss ar URI “%s”"
 
 #: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:749
 #, c-format
-#| msgid "Opening “%s”."
 msgid "Open “%s”"
 msgstr "Atvērt “%s”"
 
@@ -3086,24 +3056,20 @@ msgctxt "recent menu label"
 msgid "%d. %s"
 msgstr "%d. %s"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1055 gtk/gtkrecentmanager.c:1068
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1205 gtk/gtkrecentmanager.c:1215
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1267 gtk/gtkrecentmanager.c:1276
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:1053 gtk/gtkrecentmanager.c:1066
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:1203 gtk/gtkrecentmanager.c:1213
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:1265 gtk/gtkrecentmanager.c:1274
 #, c-format
-#| msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
 msgid "Unable to find an item with URI “%s”"
 msgstr "Nevar atrast vienumu ar URI “%s”"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1291
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:1289
 #, c-format
-#| msgid "Unable to move the item with URI '%s' to '%s'"
 msgid "Unable to move the item with URI “%s” to “%s”"
 msgstr "Nevar pārvietot vienumu ar URI “%s” uz “%s”"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:2509
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:2507
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "No registered application with name '%s' for item with URI '%s' found"
 msgid "No registered application with name “%s” for item with URI “%s” found"
 msgstr ""
 "Nav atrastu reģistrētu lietotņu ar nosaukumu “%s” vienumiem ar URI “%s”"
@@ -3132,7 +3098,7 @@ msgctxt "keyboard side marker"
 msgid "R"
 msgstr "L"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:450
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:442
 msgid "_Show All"
 msgstr "Rādīt vi_su"
 
@@ -3165,28 +3131,31 @@ msgid "Swipe left"
 msgstr "Vilkt pa kreisi"
 
 #: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:165
-#| msgid "Two finger swipe right"
 msgid "Swipe right"
 msgstr "Vilkt pa labi"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:919
+#. Translators: This is the window title for the shortcuts window in normal mode
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:911
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Saīsnes"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:923
+#. Translators: This is the window title for the shortcuts window in search mode
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:916
 msgid "Search Results"
 msgstr "Meklēšanas rezultāti"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:967
+#. Translators: This is placeholder text for the search entry in the shortcuts window
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:961
 msgid "Search Shortcuts"
 msgstr "Meklēšanas saīsnes"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1024 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:283
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1018 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:274
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:280
 msgid "No Results Found"
 msgstr "Nav atrastu rezultātu"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1030 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:296
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:368
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1024 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:287
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:293 gtk/ui/gtkplacesview.ui:368
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Mēģiniet ar citu meklējamo vārdu"
 
@@ -3194,7 +3163,7 @@ msgstr "Mēģiniet ar citu meklējamo vārdu"
 #. * glyphs then use MEDIUM VERTICAL BAR (U+2759) as the text for
 #. * the state
 #.
-#: gtk/gtkswitch.c:848
+#: gtk/gtkswitch.c:663
 msgctxt "switch"
 msgid "ON"
 msgstr "❙"
@@ -3202,7 +3171,7 @@ msgstr "❙"
 #. Translators: if the "off" state label requires more than three
 #. * glyphs then use WHITE CIRCLE (U+25CB) as the text for the state
 #.
-#: gtk/gtkswitch.c:854
+#: gtk/gtkswitch.c:669
 msgctxt "switch"
 msgid "OFF"
 msgstr "○"
@@ -3219,43 +3188,36 @@ msgstr "Nav atrasta deserializācijas funkcija formātam %s"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:709 gtk/gtktextbufferserialize.c:735
 #, c-format
-#| msgid "Both \"id\" and \"name\" were found on the <%s> element"
 msgid "Both “id” and “name” were found on the <%s> element"
 msgstr "Elementam <%s> atrasts gan “id”, gan “name”"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:719 gtk/gtktextbufferserialize.c:745
 #, c-format
-#| msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
 msgid "The attribute “%s” was found twice on the <%s> element"
 msgstr "Atribūts “%s” atrasts divreiz elementā <%s>"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:761
 #, c-format
-#| msgid "<%s> element has invalid ID \"%s\""
 msgid "<%s> element has invalid ID “%s”"
 msgstr "Elementam <%s> ir nederīgs ID “%s”"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:771
 #, c-format
-#| msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" attribute"
 msgid "<%s> element has neither a “name” nor an “id” attribute"
 msgstr "Elementam <%s> nav ne “name”, nedz “id” atribūta"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:858
 #, c-format
-#| msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
 msgid "Attribute “%s” repeated twice on the same <%s> element"
 msgstr "Atribūts “%s” atkārtojas divreiz tajā pašā <%s> elementā"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:876 gtk/gtktextbufferserialize.c:901
 #, c-format
-#| msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
 msgid "Attribute “%s” is invalid on <%s> element in this context"
 msgstr "Atribūts “%s” ir nederīgs <%s> elementam šajā kontekstā"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:940
 #, c-format
-#| msgid "Tag \"%s\" has not been defined."
 msgid "Tag “%s” has not been defined."
 msgstr "Tags “%s” nav definēts."
 
@@ -3265,7 +3227,6 @@ msgstr "Atrasts anonīms tags, un tagus nevar radīt."
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:963
 #, c-format
-#| msgid "Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created."
 msgid "Tag “%s” does not exist in buffer and tags can not be created."
 msgstr "Tags “%s” neeksistē buferī, un tagus nevar radīt."
 
@@ -3277,39 +3238,31 @@ msgstr "Elements <%s> nav atļauts zem <%s>"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1095
 #, c-format
-#| msgid "\"%s\" is not a valid attribute type"
 msgid "“%s” is not a valid attribute type"
 msgstr "“%s” nav derīgs atribūta tips"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1103
 #, c-format
-#| msgid "\"%s\" is not a valid attribute name"
 msgid "“%s” is not a valid attribute name"
 msgstr "“%s” nav derīgs atribūta nosaukums"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1113
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s"
-#| "\""
 msgid "“%s” could not be converted to a value of type “%s” for attribute “%s”"
 msgstr "“%s” nevar pārveidot vērtībā ar tipu “%s” atribūtam “%s”"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1122
 #, c-format
-#| msgid "\"%s\" is not a valid value for attribute \"%s\""
 msgid "“%s” is not a valid value for attribute “%s”"
 msgstr "“%s” nav derīga atribūta “%s” vērtība"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1207
 #, c-format
-#| msgid "Tag \"%s\" already defined"
 msgid "Tag “%s” already defined"
 msgstr "Tags “%s” jau ir definēts"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1220
 #, c-format
-#| msgid "Tag \"%s\" has invalid priority \"%s\""
 msgid "Tag “%s” has invalid priority “%s”"
 msgstr "Tagam “%s” ir nederīga prioritāte “%s”"
 
@@ -3324,7 +3277,6 @@ msgid "A <%s> element has already been specified"
 msgstr "Elements <%s> jau ir norādīts"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1304
-#| msgid "A <text> element can't occur before a <tags> element"
 msgid "A <text> element can’t occur before a <tags> element"
 msgstr "<text> elements nedrīkst būt pirms <tags> elementa"
 
@@ -3333,9 +3285,6 @@ msgid "Serialized data is malformed"
 msgstr "Serializētie dati ir slikti formēti"
 
 #: gtk/gtktextbufferserialize.c:1789
-#| msgid ""
-#| "Serialized data is malformed. First section isn't "
-#| "GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
 msgid ""
 "Serialized data is malformed. First section isn’t GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
 msgstr ""
@@ -3405,24 +3354,24 @@ msgctxt "volume percentage"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:8395
+#: gtk/gtkwindow.c:8039
 msgid "Move"
 msgstr "Pārvietot"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:8403
+#: gtk/gtkwindow.c:8047
 msgid "Resize"
 msgstr "Mainīt izmēru"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:8434
+#: gtk/gtkwindow.c:8078
 msgid "Always on Top"
 msgstr "Vienmēr virspusē"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11344
+#: gtk/gtkwindow.c:10823
 #, c-format
 msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
 msgstr "Vai vēlaties izmantot GTK+ Inspector?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11346
+#: gtk/gtkwindow.c:10825
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify "
@@ -3433,8 +3382,7 @@ msgstr ""
 "jebkuras GTK+ lietotnes iekšējās komponentes. To izmantojot, lietotne var "
 "salūzt vai avarēt."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11351
-#| msgid "Don't show this message again"
+#: gtk/gtkwindow.c:10830
 msgid "Don’t show this message again"
 msgstr "Vairs nerādīt šo ziņojumu"
 
@@ -3443,11 +3391,11 @@ msgid "Activate"
 msgstr "Aktivizēt"
 
 #: gtk/inspector/action-editor.c:300 gtk/inspector/actions.ui:82
-#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:78 gtk/inspector/misc-info.ui:102
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:78 gtk/inspector/misc-info.ui:99
 msgid "State"
 msgstr "Stāvoklis"
 
-#: gtk/inspector/actions.ui:30 gtk/inspector/general.ui:115
+#: gtk/inspector/actions.ui:30 gtk/inspector/general.ui:112
 #: gtk/ui/gtkplacesview.ui:145
 msgid "Prefix"
 msgstr "Prefikss"
@@ -3460,22 +3408,22 @@ msgstr "Ieslēgts"
 msgid "Parameter Type"
 msgstr "Parametra tips"
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:118
+#: gtk/inspector/css-editor.c:112
 msgid "You can type here any CSS rule recognized by GTK+."
 msgstr "Šeit jūs varat ierakstīt jebkuru CSS kārtulu, ko atpazīst GTK+."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:119
+#: gtk/inspector/css-editor.c:113
 msgid ""
 "You can temporarily disable this custom CSS by clicking on the “Pause” "
 "button above."
 msgstr ""
 "Jūs varat arī uz laiku izslēgt šo pielāgoto CSS, spiežot pogu “Pauzēt” augšā."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:120
+#: gtk/inspector/css-editor.c:114
 msgid "Changes are applied instantly and globally, for the whole application."
 msgstr "Izmaiņas tiek pielietotas uzreiz un globāli, visai lietotnei."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:169
+#: gtk/inspector/css-editor.c:162
 #, c-format
 msgid "Saving CSS failed"
 msgstr "CSS saglabāšana neizdevās"
@@ -3501,7 +3449,7 @@ msgid "CSS Property"
 msgstr "CSS īpašība"
 
 #: gtk/inspector/css-node-tree.ui:125 gtk/inspector/prop-list.ui:50
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:273
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:271
 msgid "Value"
 msgstr "Vērtība"
 
@@ -3509,42 +3457,41 @@ msgstr "Vērtība"
 msgid "Show data"
 msgstr "Rādīt datus"
 
-#: gtk/inspector/general.c:307
+#: gtk/inspector/general.c:311
 msgctxt "GL version"
 msgid "None"
 msgstr "Nekāda"
 
-#: gtk/inspector/general.c:308
+#: gtk/inspector/general.c:312
 msgctxt "GL vendor"
 msgid "None"
 msgstr "Nekāds"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:34
+#: gtk/inspector/general.ui:35
 msgid "GTK+ Version"
 msgstr "GTK+ versija"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:68
+#: gtk/inspector/general.ui:67
 msgid "GDK Backend"
 msgstr "GDK aizmugure"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:373
+#: gtk/inspector/general.ui:356
 msgid "Display"
 msgstr "Displejs"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:408
-#| msgid "RGBA visual"
+#: gtk/inspector/general.ui:389
 msgid "RGBA Visual"
 msgstr "RGBA vizuāli"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:442
+#: gtk/inspector/general.ui:421
 msgid "Composited"
 msgstr "Kompozīts"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:489
+#: gtk/inspector/general.ui:466
 msgid "GL Version"
 msgstr "GL versija"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:524
+#: gtk/inspector/general.ui:499
 msgid "GL Vendor"
 msgstr "GL nodrošinātājs"
 
@@ -3588,103 +3535,94 @@ msgstr "Mērķis"
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:34
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:35
 msgid "Address"
 msgstr "Adrese"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:68
-#| msgid "Reference count"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:67
 msgid "Reference Count"
 msgstr "Atsauču skaits"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:136
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:131
 msgid "Buildable ID"
 msgstr "Būvējamā ID"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:170
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:163
 msgid "Default Widget"
 msgstr "Noklusējuma logdaļa"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:192 gtk/inspector/misc-info.ui:237
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:453 gtk/inspector/prop-editor.c:1025
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:183 gtk/inspector/misc-info.ui:226
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:430 gtk/inspector/prop-editor.c:1025
 #: gtk/inspector/prop-editor.c:1209 gtk/inspector/prop-editor.c:1333
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1443 gtk/inspector/window.ui:318
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1443 gtk/inspector/window.ui:325
 msgid "Properties"
 msgstr "Īpašības"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:214
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:205
 msgid "Focus Widget"
 msgstr "Fokusa logdaļa"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:259
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:248
 msgid "Mnemonic Label"
 msgstr "Mnemonikas etiķete"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:294
-#| msgid "Request mode"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:281
 msgid "Request Mode"
 msgstr "Pieprasīšanas režīms"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:328
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:313
 msgid "Allocation"
 msgstr "Piešķiršana"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:362
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:345
 msgid "Baseline"
 msgstr "Bāzes līnija"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:396
-#| msgid "Clip area"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:377
 msgid "Clip Area"
 msgstr "Klipa laukums"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:430
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:409
 msgid "Frame Clock"
 msgstr "Kadru pulkstenis"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:475
-#| msgid "Tick callback"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:452
 msgid "Tick Callback"
 msgstr "Tikšķa atpakaļizaukums"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:511
-#| msgid "Frame count"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:486
 msgid "Frame Count"
 msgstr "Kadru skaits"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:545
-#| msgid "Frame rate"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:518
 msgid "Frame Rate"
 msgstr "Kadru biežums"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:579
-#| msgid "Accessible role"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:550
 msgid "Accessible Role"
 msgstr "Pieejamā loma"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:613
-#| msgid "Accessible name"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:582
 msgid "Accessible Name"
 msgstr "Pieejamais vārds"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:649
-#| msgid "Accessible description"
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:616
 msgid "Accessible Description"
 msgstr "Pieejamais apraksts"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:685
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:650
 msgid "Mapped"
 msgstr "Attēlots"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:721
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:684
 msgid "Realized"
 msgstr "Realizēts"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:757
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:718
 msgid "Is Toplevel"
 msgstr "Ir augšējā līmeņa"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:793
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:752
 msgid "Child Visible"
 msgstr "Bērns redzams"
 
@@ -3797,7 +3735,6 @@ msgstr "Definēts pie"
 
 #: gtk/inspector/recorder.c:269
 #, c-format
-#| msgid "Saving CSS failed"
 msgid "Saving RenderNode failed"
 msgstr "RenderNode saglabāšana neizdevās"
 
@@ -3922,122 +3859,119 @@ msgstr ""
 msgid "GL rendering is disabled"
 msgstr "GL attēlošana ir izslēgta"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:61
+#: gtk/inspector/visual.ui:62
 msgid "GTK+ Theme"
 msgstr "GTK+ motīvs"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:94
+#: gtk/inspector/visual.ui:93
 msgid "Dark Variant"
 msgstr "Tumšais variants"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:127
+#: gtk/inspector/visual.ui:124
 msgid "Cursor Theme"
 msgstr "Kursora motīvs"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:160
+#: gtk/inspector/visual.ui:155
 msgid "Cursor Size"
 msgstr "Kursora izmērs"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:197
+#: gtk/inspector/visual.ui:190
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Ikonu motīvs"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:263
+#: gtk/inspector/visual.ui:252
 msgid "Font Scale"
 msgstr "Fonta mērogs"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:309
+#: gtk/inspector/visual.ui:296
 msgid "Text Direction"
 msgstr "Teksta virziens"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:322
+#: gtk/inspector/visual.ui:310
 msgid "Left-to-Right"
 msgstr "No kreisās uz labo"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:323
+#: gtk/inspector/visual.ui:311
 msgid "Right-to-Left"
 msgstr "No labās uz kreiso"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:347
-#| msgid "Window scaling"
+#: gtk/inspector/visual.ui:332
 msgid "Window Scaling"
 msgstr "Logu izmēru maiņa"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:382
+#: gtk/inspector/visual.ui:365
 msgid "Animations"
 msgstr "Animācijas"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:415
+#: gtk/inspector/visual.ui:396
 msgid "Slowdown"
 msgstr "Palēnināšana"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:474
+#: gtk/inspector/visual.ui:453
 msgid "Rendering Mode"
 msgstr "Attēlošanas režīms"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:487
+#: gtk/inspector/visual.ui:467
 msgid "Similar"
 msgstr "Līdzīgs"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:488
+#: gtk/inspector/visual.ui:468
 msgid "Image"
 msgstr "Attēls"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:489
+#: gtk/inspector/visual.ui:469
 msgid "Recording"
 msgstr "Ierakstīšana"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:513
+#: gtk/inspector/visual.ui:490
 msgid "Show Graphic Updates"
 msgstr "Rādīt grafikas atjauninājumus"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:547
+#: gtk/inspector/visual.ui:522
 msgid "Show Baselines"
 msgstr "Rādīt bāzes līnijas"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:581
+#: gtk/inspector/visual.ui:554
 msgid "Show Layout Borders"
 msgstr "Rādīt izkārtojuma robežas"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:615
+#: gtk/inspector/visual.ui:586
 msgid "Snapshot Debug Nodes"
 msgstr "Momentuzņēmuma atkļūdošanas mezgli"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:649
+#: gtk/inspector/visual.ui:618
 msgid "Show Widget Resizes"
 msgstr "Rādīt logdaļu izmēru maiņu"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:683
-#| msgid "Simulate touchscreen"
+#: gtk/inspector/visual.ui:650
 msgid "Simulate Touchscreen"
 msgstr "Imitēt skārienekrānu"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:728
+#: gtk/inspector/visual.ui:693
 msgid "GL Rendering"
 msgstr "GL attēlošana"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:740
-#| msgid "When needed"
+#: gtk/inspector/visual.ui:706
 msgid "When Needed"
 msgstr "Kad vajadzīgs"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:741
+#: gtk/inspector/visual.ui:707
 msgid "Always"
 msgstr "Vienmēr"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:742
+#: gtk/inspector/visual.ui:708
 msgid "Disabled"
 msgstr "Izslēgts"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:766
+#: gtk/inspector/visual.ui:729
 msgid "Software GL"
 msgstr "Programmatūras GL"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:800
+#: gtk/inspector/visual.ui:761
 msgid "Software Surfaces"
 msgstr "Programmatūras virsmas"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:834
+#: gtk/inspector/visual.ui:793
 msgid "Texture Rectangle Extension"
 msgstr "Tekstūras taisnstūra paplašinājums"
 
@@ -4061,86 +3995,83 @@ msgstr "Ievākt statistiku"
 msgid "Show all Resources"
 msgstr "Rādīt visus resursus"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:221
+#: gtk/inspector/window.ui:222
 msgid "Trace signal emissions on this object"
 msgstr "Izsekot šī objekta raidītos signālus"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:229
+#: gtk/inspector/window.ui:230
 msgid "Clear log"
 msgstr "Attīrīt žurnālu"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:306
+#: gtk/inspector/window.ui:313
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Dažādi"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:329
+#: gtk/inspector/window.ui:336
 msgid "Signals"
 msgstr "Signāli"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:340
+#: gtk/inspector/window.ui:347
 msgid "Child Properties"
 msgstr "Bērna īpašības"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:349
+#: gtk/inspector/window.ui:356
 msgid "Class Hierarchy"
 msgstr "Klašu hierarhija"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:358
+#: gtk/inspector/window.ui:365
 msgid "CSS Selector"
 msgstr "CSS selektors"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:367
-#| msgid "CSS nodes"
+#: gtk/inspector/window.ui:374
 msgid "CSS Nodes"
 msgstr "CSS mezgli"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:374
+#: gtk/inspector/window.ui:381
 msgid "Size Groups"
 msgstr "Izmēru grupas"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:381
+#: gtk/inspector/window.ui:388
 msgid "Data"
 msgstr "Dati"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:388
+#: gtk/inspector/window.ui:395
 msgid "Actions"
 msgstr "Darbības"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:404
+#: gtk/inspector/window.ui:411
 msgid "Gestures"
 msgstr "Žesti"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:413
+#: gtk/inspector/window.ui:420
 msgid "Magnifier"
 msgstr "Palielinātājs"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:426
+#: gtk/inspector/window.ui:433
 msgid "Objects"
 msgstr "Objekti"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:436
+#: gtk/inspector/window.ui:443
 msgid "Statistics"
 msgstr "Statistika"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:446
+#: gtk/inspector/window.ui:453
 msgid "Resources"
 msgstr "Resursi"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:455
+#: gtk/inspector/window.ui:462
 msgid "CSS"
 msgstr "CSS"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:464
-#| msgctxt "Stock label, media"
-#| msgid "_Record"
+#: gtk/inspector/window.ui:471
 msgid "Recorder"
 msgstr "Ierakstītājs"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:473
+#: gtk/inspector/window.ui:480
 msgid "Visual"
 msgstr "Vizuāli"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:482 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:422
+#: gtk/inspector/window.ui:489 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:406
 msgid "General"
 msgstr "Vispārīgi"
 
@@ -5054,29 +4985,27 @@ msgctxt "paper size"
 msgid "ROC 8k"
 msgstr "ROC 8k"
 
-#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:133
+#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:112
 msgid "About"
 msgstr "Par"
 
-#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:173
+#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:150
 msgid "Credits"
 msgstr "Autori"
 
-#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:239
-#| msgctxt "input method menu"
-#| msgid "System"
+#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:212
 msgid "System"
 msgstr "Sistēma"
 
-#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:78
+#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:75
 msgid "_View All Applications"
 msgstr "Skatīt _visas lietotnes"
 
-#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:86
+#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:83
 msgid "_Find New Applications"
 msgstr "_Meklēt lietotnes tiešsaistē"
 
-#: gtk/ui/gtkappchooserwidget.ui:117
+#: gtk/ui/gtkappchooserwidget.ui:116
 msgid "No applications found."
 msgstr "Nav atrastu lietotņu."
 
@@ -5112,15 +5041,15 @@ msgstr "Rādīt visu"
 msgid "Quit %s"
 msgstr "Iziet no %s"
 
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:68
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:63
 msgid "_Next"
 msgstr "_Nākamais"
 
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:87
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:81
 msgid "_Back"
 msgstr "_Atpakaļ"
 
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:106
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:99
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Beigt"
 
@@ -5132,39 +5061,86 @@ msgstr "Izvēlieties krāsu"
 msgid "Color Name"
 msgstr "Krāsas nosaukums"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:144
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:142
 msgctxt "Color channel"
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:159
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:157
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:187
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:185
 msgctxt "Color channel"
 msgid "H"
 msgstr "H"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:202
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:200
 msgid "Hue"
 msgstr "Nokrāsa"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:231
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:229
 msgctxt "Color Channel"
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:240
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:238
 msgctxt "Color Channel"
 msgid "V"
 msgstr "V"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:255
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:253
 msgid "Saturation"
 msgstr "Piesātinājums"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:60
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:43
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Smileys & People"
+msgstr "Smaidiņi un cilvēki"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:56
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Body & Clothing"
+msgstr "Ķermenis un apģērbi"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:69
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Animals & Nature"
+msgstr "Dzīvnieki un daba"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:82
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Food & Drink"
+msgstr "Ēdieni un dzērieni"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:95
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Travel & Places"
+msgstr "Ceļošana un vietas"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:108
+#| msgid "Activate"
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Activities"
+msgstr "Aktivitātes"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:121
+#| msgid "Objects"
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Objects"
+msgstr "Objekti"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:134
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Symbols"
+msgstr "Simboli"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:147
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Flags"
+msgstr "Karogi"
+
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:62
 msgid "Create Folder"
 msgstr "Izveidot mapi"
 
@@ -5172,19 +5148,15 @@ msgstr "Izveidot mapi"
 msgid "Files"
 msgstr "Datnes"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:238
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:235
 msgid "Remote location — only searching the current folder"
 msgstr "Attālinātā vieta — meklēt tikai pašreizējā mapē"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:362
-msgid "Select which types of files are shown"
-msgstr "Izvēlieties, kādu tipa datnes rādīt"
-
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:401
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:390
 msgid "Folder Name"
 msgstr "Mapes nosaukums"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:426
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:416
 msgid "_Create"
 msgstr "_Izveidot"
 
@@ -5208,31 +5180,31 @@ msgstr "Priekšskatījuma teksts"
 msgid "No Fonts Found"
 msgstr "Nav atrastu fontu"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:47
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:48
 msgid "_Format for:"
 msgstr "No_formēt priekš:"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:80 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:742
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:81 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:715
 msgid "_Paper size:"
 msgstr "_Papīra izmērs:"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:122
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:123
 msgid "_Orientation:"
 msgstr "_Orientācija:"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:152 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:789
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:153 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:762
 msgid "Portrait"
 msgstr "Portrets"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:188 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:791
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:189 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:764
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "Apgriezts portrets"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:224 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:790
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:225 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:763
 msgid "Landscape"
 msgstr "Ainava"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:259 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:792
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:260 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:765
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "Apgriezta ainava"
 
@@ -5253,11 +5225,6 @@ msgid ""
 "Server addresses are made up of a protocol prefix and an address. Examples:"
 msgstr "Servera adreses veido protokola prefikss un adrese, piemēram:"
 
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:53
-#| msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1"
-msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1, ftp://[2001:db8::1]";
-msgstr "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1, ftp://[2001:db8::1]";
-
 #: gtk/ui/gtkplacesview.ui:72
 msgid "Available Protocols"
 msgstr "Pieejamie protokoli"
@@ -5318,45 +5285,45 @@ msgstr "Nesenie serveri"
 msgid "No results found"
 msgstr "Nav atrastu rezultātu"
 
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:399
+#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:397
 msgid "Connect to _Server"
 msgstr "_Savienoties ar serveri"
 
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:429
+#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:427
 msgid "Enter server address…"
 msgstr "Ievadiet servera adresi…"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:111
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:113
 msgid "Printer"
 msgstr "Printeris"
 
 #. this is the header for the printer status column in the print dialog
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:133
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:135
 msgid "Status"
 msgstr "Statuss"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:180
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:176
 msgid "Range"
 msgstr "Drukāt"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:200
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:193
 msgid "_All Pages"
 msgstr "Vis_as lappuses"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:215
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:208
 msgid "C_urrent Page"
 msgstr "Šo lapp_usi"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:232
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:225
 msgid "Se_lection"
 msgstr "Izvē_lēto"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:248
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:241
 msgid "Pag_es:"
 msgstr "L_appuses:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:251 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:269
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:275
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:244 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:262
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:268
 msgid ""
 "Specify one or more page ranges,\n"
 " e.g. 1–3, 7, 11"
@@ -5364,112 +5331,112 @@ msgstr ""
 "Norādiet vienu vai vairākus lappušu apgabalus,\n"
 "piemēram: 1–3, 7, 11"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:274
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:267
 msgid "Pages"
 msgstr "Lappuses"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:309
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:299
 msgid "Copies"
 msgstr "Kopijas"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:332
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:319
 msgid "Copie_s:"
 msgstr "Kopija_s:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:358
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:345
 msgid "C_ollate"
 msgstr "Sa_likt pa lappusēm"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:372
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:359
 msgid "_Reverse"
 msgstr "Ot_rādi"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:448
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:430
 msgid "Layout"
 msgstr "Izkārtojums"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:471
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:450
 msgid "T_wo-sided:"
 msgstr "Di_vpusējs:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:496
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:475
 msgid "Pages per _side:"
 msgstr "Lappu_ses vienā pusē:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:523
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:502
 msgid "Page or_dering:"
 msgstr "Lappušu _secība:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:549
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:528
 msgid "_Only print:"
 msgstr "Drukāt _tikai:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:566
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:545
 msgid "All sheets"
 msgstr "Visas loksnes"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:567
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:546
 msgid "Even sheets"
 msgstr "Pāra loksnes"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:568
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:547
 msgid "Odd sheets"
 msgstr "Nepāra loksnes"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:581
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:560
 msgid "Sc_ale:"
 msgstr "_Mērogs:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:644
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:620
 msgid "Paper"
 msgstr "Papīrs"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:667
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:640
 msgid "Paper _type:"
 msgstr "Papīra _tips:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:692
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:665
 msgid "Paper _source:"
 msgstr "Papīra avot_s:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:717
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:690
 msgid "Output t_ray:"
 msgstr "Izvades _paplāte:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:771
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:744
 msgid "Or_ientation:"
 msgstr "Or_ientācija:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:869
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:834
 msgid "Job Details"
 msgstr "Informācija par darbu"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:892
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:854
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "Pri_oritāte:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:916
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:878
 msgid "_Billing info:"
 msgstr "_Rēķina informācija:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:960
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:921
 msgid "Print Document"
 msgstr "Drukāt dokumentu"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:980
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:938
 msgid "_Now"
 msgstr "_Tagad"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog. It also serves as the label for 
an entry that allows the user to enter a time.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:996
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:954
 msgid "A_t:"
 msgstr "_Vēlāk:"
 
 #. Ability to parse the am/pm format depends on actual locale. You can remove the am/pm values below for 
your locale if they are not supported.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1000 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1002
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1021 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1023
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1028
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:958 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:960
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:979 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:981
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:986
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15∶30, 2∶35 pm, 14∶15∶20, 11∶46∶30 am, 4 pm"
@@ -5477,57 +5444,57 @@ msgstr ""
 "Norādiet vēlamo drukāšanas laiku,\n"
 " piemēram, 15∶30, 2∶35 pm, 14∶15∶20, 11∶46∶30 am, 4 pm"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1027
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:985
 msgid "Time of print"
 msgstr "Drukāšanas laiks"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog. It means that the print job will 
not be printed until it explicitly gets 'released'.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1041
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:999
 msgid "On _hold"
 msgstr "Ap_turēts"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1045 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1046
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1003 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1004
 msgid "Hold the job until it is explicitly released"
 msgstr "Apturēt uzdevumu, līdz tiks norādīts to atsākt"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1083
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1040
 msgid "Add Cover Page"
 msgstr "Pievienot vāka lappusi"
 
 #. this is the label used for the option in the print dialog that controls the front cover page.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1106
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1060
 msgid "Be_fore:"
 msgstr "Pir_ms:"
 
 #. this is the label used for the option in the print dialog that controls the back cover page.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1130
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1084
 msgid "_After:"
 msgstr "_Pēc:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1172
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1125
 msgid "Job"
 msgstr "Darbs"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1205
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1159
 msgid "Image Quality"
 msgstr "Attēla kvalitāte"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1238
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1192
 msgid "Color"
 msgstr "Krāsa"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog. It's a typographical term, as in "Binding and 
finishing"
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1271
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1225
 msgid "Finishing"
 msgstr "Pēcapstrāde"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1304
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1258
 msgid "Advanced"
 msgstr "Paplašināti"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1328
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1279
 msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
 msgstr "Daži iestatījumi dialogā nav savietojami"
 
@@ -5619,12 +5586,10 @@ msgid "Overwrite an existing cache, even if up to date"
 msgstr "Pārrakstīt esošo kešatmiņu, pat ja tā ir aktuāla"
 
 #: gtk/updateiconcache.c:1657
-#| msgid "Don't check for the existence of index.theme"
 msgid "Don’t check for the existence of index.theme"
 msgstr "Nepārbaudīt, vai eksistē index.theme"
 
 #: gtk/updateiconcache.c:1658
-#| msgid "Don't include image data in the cache"
 msgid "Don’t include image data in the cache"
 msgstr "Neiekļaut attēla datus kešatmiņā"
 
@@ -5661,17 +5626,13 @@ msgstr "Nav motīva indeksa datnes.\n"
 
 #: gtk/updateiconcache.c:1752
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "No theme index file in '%s'.\n"
-#| "If you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-"
-#| "index.\n"
 msgid ""
 "No theme index file in “%s”.\n"
 "If you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-index.\n"
 msgstr ""
 "“%s” nav motīva indeksa datnes.\n"
-"Ja tiešām vēlaties šeit izveidot ikonu kešatmiņu, lietojiet"
-" --ignore-theme-index.\n"
+"Ja tiešām vēlaties šeit izveidot ikonu kešatmiņu, lietojiet --ignore-theme-"
+"index.\n"
 
 #. ID
 #: modules/input/imam-et.c:452
@@ -6319,7 +6280,6 @@ msgid "PDF"
 msgstr "PDF"
 
 #: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:663
-#| msgid "Postscript"
 msgid "PostScript"
 msgstr "PostScript"
 
@@ -6382,6 +6342,20 @@ msgstr "testa-izvade.%s"
 msgid "Print to Test Printer"
 msgstr "Drukāt testa printeri"
 
+#~ msgid "Could not start the search process"
+#~ msgstr "Neizdevās sākt meklēšanas procesu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
+#~ "Please make sure it is running."
+#~ msgstr ""
+#~ "Neizdevās savienoties ar indeksētājdēmonu. Lūdzu, pārliecinieties, ka tas "
+#~ "darbojas."
+
+#~| msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1"
+#~ msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1, ftp://[2001:db8::1]";
+#~ msgstr "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1, ftp://[2001:db8::1]";
+
 #~ msgid "Error parsing option --gdk-debug"
 #~ msgstr "Kļūda, parsējot opciju --gdk-debug"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]