[mousetweaks] Updated Danish translationcommit e490c66a0ddd6f5287cd7616b627741a0e5d541d
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Mon Aug 28 19:32:17 2017 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po |  127 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 61 insertions(+), 66 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 4408573..5b82b5d 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,8 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mousetweaks\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-26 03:49+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=mousetweaks&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-04-08 15:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-18 17:12+0100\n"
 "Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -32,7 +33,7 @@ msgstr "Enkeltklik"
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dobbeltklik"
 
-#. 'Drag' like in a Drag and Drop operation
+#.
 #: ../data/mousetweaks.ui.h:5
 msgid "Drag"
 msgstr "Træk"
@@ -174,7 +175,7 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ msgid "C_trl"
 #~ msgstr "C_trl"
 
-# tror det skal læses som "kontroller til indfangning og frigørelse", er dog ikke sikker.  Den korte form 
virker forhåbentlig uanset hvad
+#~ # tror det skal læses som "kontroller til indfangning og frigørelse", er dog ikke sikker.  Den korte form 
virker forhåbentlig uanset hvad
 #~ msgid "Capture and Release Controls"
 #~ msgstr "Indfang og frigør"
 
@@ -218,13 +219,13 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ msgstr "Panelprogram til markørindfangning"
 
 #~ msgid "\"Alt\" keyboard modifier"
-#~ msgstr "Tastaturmodifikationstasten \"Alt\""
+#~ msgstr "Tastaturmodifikationstasten “Alt”"
 
 #~ msgid "\"Control\" keyboard modifier"
-#~ msgstr "Tastaturmodifikationstasten \"Control\""
+#~ msgstr "Tastaturmodifikationstasten “Control”"
 
 #~ msgid "\"Shift\" keyboard modifier"
-#~ msgstr "Tastaturmodifikationstasten \"Skift\""
+#~ msgstr "Tastaturmodifikationstasten “Skift”"
 
 #~ msgid "Mouse button"
 #~ msgstr "Museknap"
@@ -259,7 +260,7 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ msgid "Locked"
 #~ msgstr "Låst"
 
-# navn defineret i gnome-control-center
+#~ # navn defineret i gnome-control-center
 #~ msgid "Failed to Open the Universal Access Panel"
 #~ msgstr "Kunne ikke åbne panelet Tilgængelighed"
 
@@ -303,38 +304,33 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ msgstr "Animér markør"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Button style in click type window (\"0\" = Text, \"1\" = Icon, \"2\" = "
-#~ "Both)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Knapstil i kliktype-vinduet (\"0\" = Tekst, \"1\" = Ikon, \"2\" = Begge)"
+#~ "Button style in click type window (\"0\" = Text, \"1\" = Icon, \"2\" = Both)"
+#~ msgstr "Knapstil i kliktype-vinduet (“0” = Tekst, “1” = Ikon, “2” = Begge)"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Direction to perform a double click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
 #~ "Up, \"3\" = Down)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Retning for et dobbeltklik (\"0\" = Venstre, \"1\" = Højre, \"2\" = Op, "
-#~ "\"3\" = Ned)"
+#~ "Retning for et dobbeltklik (“0” = Venstre, “1” = Højre, “2” = Op, “3” = Ned)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Direction to perform a drag click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
-#~ "Up, \"3\" = Down)"
+#~ "Direction to perform a drag click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = Up, "
+#~ "\"3\" = Down)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Retning for et træk-klik (\"0\" = Venstre, \"1\" = Højre, \"2\" = Op, "
-#~ "\"3\" = Ned)"
+#~ "Retning for et træk-klik (“0” = Venstre, “1” = Højre, “2” = Op, “3” = Ned)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Direction to perform a secondary click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, "
-#~ "\"2\" = Up, \"3\" = Down)"
+#~ "Direction to perform a secondary click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
+#~ "Up, \"3\" = Down)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Retning for et sekundært klik (\"0\" = Venstre, \"1\" = Højre, \"2\" = "
-#~ "Op, \"3\" = Ned)"
+#~ "Retning for et sekundært klik (“0” = Venstre, “1” = Højre, “2” = Op, “3” = "
+#~ "Ned)"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Direction to perform a single click (\"0\" = Left, \"1\" = Right, \"2\" = "
 #~ "Up, \"3\" = Down)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Retning for et enkeltklik (\"0\" = Venstre, \"1\" = Højre, \"2\" = Op, "
-#~ "\"3\" = Ned)"
+#~ "Retning for et enkeltklik (“0” = Venstre, “1” = Højre, “2” = Op, “3” = Ned)"
 
 #~ msgid "Distance in pixels before movement will be recognized"
 #~ msgstr "Afstand i pixels før bevægelsen anerkendes"
@@ -343,8 +339,7 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ msgstr "Hvileklik-tilstand"
 
 #~ msgid "Dwell click mode (\"0\" = Window mode, \"1\" = Gesture mode)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Hvileklik-tilstand (\"0\" = Vinduestilstand, \"1\" = Gestustilstand)"
+#~ msgstr "Hvileklik-tilstand (“0” = Vinduestilstand, “1” = Gestustilstand)"
 
 #~ msgid "Dwell click time"
 #~ msgstr "Hvileklik-tid"
@@ -402,23 +397,23 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 
 #~ msgid ""
 #~ "This mouse button must be pressed to release the pointer from the capture "
-#~ "area. Valid values are \"1\" for left button, \"2\" for middle button, "
-#~ "and \"3\" for right button."
+#~ "area. Valid values are \"1\" for left button, \"2\" for middle button, and "
+#~ "\"3\" for right button."
 #~ msgstr ""
-#~ "Denne museknap skal være trykket for at løslade markøren fra "
-#~ "fangstområdet. Gyldige værdier er \"1\" til venstreknap, \"2\" til "
-#~ "midterknap, og \"3\" til højreknap."
+#~ "Denne museknap skal være trykket for at løslade markøren fra fangstområdet. "
+#~ "Gyldige værdier er “1” til venstreknap, “2” til midterknap, og “3” til "
+#~ "højreknap."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This mouse button must be pressed while the pointer is over the capture "
-#~ "area in order to capture the pointer. Valid values are \"0\" if no button "
-#~ "is needed, \"1\" for left button, \"2\" for middle button, and \"3\" for "
-#~ "right button."
+#~ "This mouse button must be pressed while the pointer is over the capture area "
+#~ "in order to capture the pointer. Valid values are \"0\" if no button is "
+#~ "needed, \"1\" for left button, \"2\" for middle button, and \"3\" for right "
+#~ "button."
 #~ msgstr ""
 #~ "Denne museknap skal være trykket mens markøren befinder sig over "
-#~ "fangstområdet for at kunne fange markøren. Gyldige værdier er \"0\" til "
-#~ "ingen knap er krævet, \"1\" til venstreknap, \"2\" til midterknap, og "
-#~ "\"3\" til højreknap."
+#~ "fangstområdet for at kunne fange markøren. Gyldige værdier er “0” til ingen "
+#~ "knap er krævet, “1” til venstreknap, “2” til midterknap, og “3” til "
+#~ "højreknap."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Whether the Alt key must be pressed for the pointer to be captured while "
@@ -426,17 +421,17 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ "button is set in the \"capture_button\" key, then the Alt key must be "
 #~ "pressed while the mouse button is pressed."
 #~ msgstr ""
-#~ "Om Alt-tasten skal være trykket for at markøren vil blive fanget mens den "
-#~ "er over fangstområdet. Hvis denne er indstillet til sand og en museknap "
-#~ "er indstillet i \"capture_button\"-taster, så skal Alt-tasten være "
-#~ "trykket mens museknappen holdes nede."
+#~ "Om Alt-tasten skal være trykket for at markøren vil blive fanget mens den er "
+#~ "over fangstområdet. Hvis denne er indstillet til sand og en museknap er "
+#~ "indstillet i “capture_button”-taster, så skal Alt-tasten være trykket mens "
+#~ "museknappen holdes nede."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Whether the Alt key must be pressed with the mouse button set in "
 #~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om Alt-tasten skal være trykket med museknappen indstillet i "
-#~ "\"release_button\" for at markøren skal løslades fra fangstområdet."
+#~ "“release_button” for at markøren skal løslades fra fangstområdet."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Whether the Ctrl key must be pressed for the pointer to be captured while "
@@ -444,35 +439,35 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ "button is set in the \"capture_button\" key, then the Ctrl key must be "
 #~ "pressed while the mouse button is pressed."
 #~ msgstr ""
-#~ "Om Ctrl-tasten skal være trykket for at markøren vil blive fanget mens "
-#~ "den er over fangstområdet. Hvis denne er indstillet til sand og en "
-#~ "museknap er indstillet i \"capture_button\"-taster, så skal Ctrl-tasten "
-#~ "være trykket mens museknappen holdes nede."
+#~ "Om Ctrl-tasten skal være trykket for at markøren vil blive fanget mens den "
+#~ "er over fangstområdet. Hvis denne er indstillet til sand og en museknap er "
+#~ "indstillet i “capture_button”-taster, så skal Ctrl-tasten være trykket mens "
+#~ "museknappen holdes nede."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Whether the Ctrl key must be pressed with the mouse button set in "
 #~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om Ctrl-tasten skal være trykket med museknappen indstillet i "
-#~ "\"release_button\" for at markøren skal løslades fra fangstområdet."
+#~ "“release_button” for at markøren skal løslades fra fangstområdet."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether the Shift key must be pressed for the pointer to be captured "
-#~ "while it's over the capture area. If this option is set as true, and a "
-#~ "mouse button is set in the \"capture_button\" key, then the Shift key "
-#~ "must be pressed while the mouse button is pressed."
+#~ "Whether the Shift key must be pressed for the pointer to be captured while "
+#~ "it's over the capture area. If this option is set as true, and a mouse "
+#~ "button is set in the \"capture_button\" key, then the Shift key must be "
+#~ "pressed while the mouse button is pressed."
 #~ msgstr ""
-#~ "Om Skift-tasten skal være trykket for at markøren vil blive fanget mens "
-#~ "den er over fangstområdet. Hvis denne er indstillet til sand og en "
-#~ "museknap er indstillet i \"capture_button\"-taster, så skal Skift-tasten "
-#~ "være trykket mens museknappen holdes nede."
+#~ "Om Skift-tasten skal være trykket for at markøren vil blive fanget mens den "
+#~ "er over fangstområdet. Hvis denne er indstillet til sand og en museknap er "
+#~ "indstillet i “capture_button”-taster, så skal Skift-tasten være trykket mens "
+#~ "museknappen holdes nede."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Whether the Shift key must be pressed with the mouse button set in "
 #~ "\"release_button\" for the pointer to be released from the capture area."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om Skipt-tasten skal være trykket med museknappen indstillet i "
-#~ "\"release_button\" for at markøren skal løslades fra fangstområdet."
+#~ "“release_button” for at markøren skal løslades fra fangstområdet."
 
 #~ msgid "Click-type window Y position"
 #~ msgstr "Kliktypevindues y-position"
@@ -489,18 +484,16 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ msgid "Assistive Technology Support is not Enabled"
 #~ msgstr "Understøttelse af tilgængelighedsteknologier er ikke aktiveret"
 
-# (knap-etiket er konsistent)
+#~ # (knap-etiket er konsistent)
 #~ msgid ""
-#~ "Mousetweaks requires assistive technologies to be enabled in your "
-#~ "session.\n"
+#~ "Mousetweaks requires assistive technologies to be enabled in your session.\n"
 #~ "\n"
-#~ "To enable support for assistive technologies and restart your session, "
-#~ "press \"Enable and Log Out\"."
+#~ "To enable support for assistive technologies and restart your session, press "
+#~ "\"Enable and Log Out\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Mousetweaks kræver at tilgængelighedsteknologi er aktiveret i din "
-#~ "session.\n"
+#~ "Mousetweaks kræver at tilgængelighedsteknologi er aktiveret i din session.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Tryk \"Aktivér og log ud\" for at aktivere understøttelse af "
+#~ "Tryk “Aktivér og log ud” for at aktivere understøttelse af "
 #~ "tilgængelighedsteknologier, og genstart sessionen."
 
 #~ msgid "L"
@@ -534,7 +527,7 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 #~ msgstr "Indfang museknap"
 
 #~ msgid "Mouse button to capture the pointer (\"0\" = Capture immediately)"
-#~ msgstr "Museknap til markørindfangning (\"0\" = Indfang omgående)"
+#~ msgstr "Museknap til markørindfangning (“0” = Indfang omgående)"
 
 #~ msgid "Release modifier key (Alt)"
 #~ msgstr "Frigiv modifikationstast (Alt)"
@@ -559,3 +552,5 @@ msgstr "Kunne ikke vise hjælp"
 
 #~ msgid "Mousetweaks requires Assistive Technologies."
 #~ msgstr "Mousetweaks kræver tiltængelighedsteknologier."
+
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]