[gtk+/gtk-3-22] Updated Slovenian translationcommit 7d7284ddbb685f75f91f8a7fa88fa6c912076d99
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Mon Aug 28 19:23:15 2017 +0200

    Updated Slovenian translation

 po-properties/sl.po |  358 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 183 insertions(+), 175 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/sl.po b/po-properties/sl.po
index ac99648..4c4d0f5 100644
--- a/po-properties/sl.po
+++ b/po-properties/sl.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-31 16:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-31 16:18+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-27 19:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-27 22:36+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenščina <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -617,7 +617,7 @@ msgstr "Besedilo za predogled"
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Besedilo, ki se naj prikaže za predstavitev izbrane pisave"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:991
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:995
 #: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:675
 #: gtk/gtkviewport.c:408
 msgid "Shadow type"
@@ -695,11 +695,11 @@ msgstr "Pospeševalna skupina"
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Pospeševalna skupina, uporabljena za tipke sklada"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:958 gtk/gtklabel.c:850
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:962 gtk/gtklabel.c:850
 msgid "X align"
 msgstr "Poravnava X"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:959 gtk/gtklabel.c:851
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:963 gtk/gtklabel.c:851
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr "Vsebina namiga za ikono v sistemski vrstici"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183
 #: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:476
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2010 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
 #: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
 #: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
 msgid "Title"
@@ -1310,11 +1310,11 @@ msgstr "Vrednost cilja dejanja"
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Parameter obujanja dejanja"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:1996
+#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2003
 msgid "Pack type"
 msgstr "Vrsta zlaganja"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:1997
+#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2004
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1322,13 +1322,13 @@ msgstr ""
 "GtkPackType, ki pove ali naj bo podrejeni predmet zložen s sklicem na "
 "začetek ali na konec nadrejenega predmeta"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2003
-#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1729
+#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2010
+#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1738
 #: gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537 gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
 msgid "Position"
 msgstr "Položaj"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2004
+#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2011
 #: gtk/gtknotebook.c:839 gtk/gtkpopovermenu.c:385 gtk/gtkstack.c:538
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Indeks podrejenega predmeta v nadrejenem predmetu"
@@ -1688,11 +1688,11 @@ msgstr ""
 "velikosti"
 
 #: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:337
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2031 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2038 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Spacing"
 msgstr "Razmik"
 
-#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2032
+#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2039
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Količina prostora med podrejenimi predmeti"
 
@@ -1852,7 +1852,7 @@ msgid ""
 "rectangle"
 msgstr "Ali lastnost child_displacement_x/_y vpliva na dejavnost pravokotnika"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:889 gtk/gtkentry.c:2064
+#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:893 gtk/gtkentry.c:2083
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Notranja obroba"
 
@@ -2316,7 +2316,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Vrednost vrstice napredka"
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:943 gtk/gtkmessagedialog.c:214
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:947 gtk/gtkmessagedialog.c:214
 #: gtk/gtkmodelbutton.c:1130 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
@@ -2357,7 +2357,7 @@ msgstr "Poravnava besedila po osi Y"
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Navpična poravnava besedila, od 0 (zgoraj) do 1 (spodaj)."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1086
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1085
 #: gtk/gtkmodelbutton.c:1176 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
 msgid "Inverted"
 msgstr "Preobrnjeno"
@@ -2415,7 +2415,7 @@ msgstr "Označeno"
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Označeno besedilo za izris"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1483 gtk/gtklabel.c:811
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1487 gtk/gtklabel.c:811
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributi"
 
@@ -2475,7 +2475,7 @@ msgstr "Barva ospredja (RGBA)"
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Barva ospredja (GdkRGBA)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:851 gtk/gtktexttag.c:308
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:855 gtk/gtktexttag.c:308
 #: gtk/gtktextview.c:820
 msgid "Editable"
 msgstr "Uredljivo"
@@ -2643,7 +2643,7 @@ msgstr "Poravnava"
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Kako naj bodo poravnane črte"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1099
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1103
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Besedilo držala"
 
@@ -3022,7 +3022,7 @@ msgstr "Predmet, ki je trenutno dejaven"
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Ali naj imajo spustni meniji odpenjalnike"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:873
+#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:877
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Ima okvir"
 
@@ -3267,7 +3267,7 @@ msgstr "Širina obrobe okoli področja gumbov na dnu pogovornega okna"
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Vsebina medpomnilnika"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1020
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1024
 msgid "Text length"
 msgstr "Dolžina besedila"
 
@@ -3275,48 +3275,48 @@ msgstr "Dolžina besedila"
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Dolžina trenutnega besedila v medpomnilniku"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:858
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:862
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Največja dolžina"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:859
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:863
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Največje število znakov v tem vnosu. Uporabite nič, če ni omejitve."
 
-#: gtk/gtkentry.c:828
+#: gtk/gtkentry.c:832
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Medpomnilnik besedila"
 
-#: gtk/gtkentry.c:829
+#: gtk/gtkentry.c:833
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Predmet medpomnilnika besedila, v katerem je shranjeno besedilo"
 
-#: gtk/gtkentry.c:835 gtk/gtklabel.c:929
+#: gtk/gtkentry.c:839 gtk/gtklabel.c:929
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Položaj kazalke"
 
-#: gtk/gtkentry.c:836 gtk/gtklabel.c:930
+#: gtk/gtkentry.c:840 gtk/gtklabel.c:930
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Trenutni položaj kazalke vstavljanja (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:843 gtk/gtklabel.c:937
+#: gtk/gtkentry.c:847 gtk/gtklabel.c:937
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Drugi konec izbire"
 
-#: gtk/gtkentry.c:844 gtk/gtklabel.c:938
+#: gtk/gtkentry.c:848 gtk/gtklabel.c:938
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "Lega drugega konca izbire kazalke (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:852
+#: gtk/gtkentry.c:856
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Ali naj je mogoče spremeniti vsebino vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:866
+#: gtk/gtkentry.c:870
 msgid "Visibility"
 msgstr "Vidnost"
 
-#: gtk/gtkentry.c:867
+#: gtk/gtkentry.c:871
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
@@ -3324,30 +3324,30 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se namesto »nevidnih znakov« (geselski način), "
 "prikaže dejansko vneseno besedilo"
 
-#: gtk/gtkentry.c:874
+#: gtk/gtkentry.c:878
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča prikaz zunanje obrobe vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:890
+#: gtk/gtkentry.c:894
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr ""
 "Rob med besedilom in okvirjem. Preglasi lastnost sloga notranjega roba."
 
-#: gtk/gtkentry.c:896 gtk/gtkentry.c:1571
+#: gtk/gtkentry.c:900 gtk/gtkentry.c:1590
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Nevidni znak"
 
-#: gtk/gtkentry.c:897 gtk/gtkentry.c:1572
+#: gtk/gtkentry.c:901 gtk/gtkentry.c:1591
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr ""
 "Znak, ki naj se uporabi za maskiranje vsebine vnosa (za \"geselski način\")"
 
-#: gtk/gtkentry.c:903
+#: gtk/gtkentry.c:907
 msgid "Activates default"
 msgstr "Omogoči privzeto"
 
-#: gtk/gtkentry.c:904
+#: gtk/gtkentry.c:908
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -3355,90 +3355,90 @@ msgstr ""
 "Ali naj se zažene omogoči gradnik (na primer privzet gumb pogovornega okna), "
 "ko je pritisnjena vnosna tipka"
 
-#: gtk/gtkentry.c:910
+#: gtk/gtkentry.c:914
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Širina (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:911
+#: gtk/gtkentry.c:915
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Število znakov vnosnega prostora, za katere naj se pusti prostor"
 
-#: gtk/gtkentry.c:927
+#: gtk/gtkentry.c:931
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Največja širina (v številu znakov)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:928
+#: gtk/gtkentry.c:932
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Želena največja širina vnosa (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:935
+#: gtk/gtkentry.c:939
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Drsni odmik"
 
-#: gtk/gtkentry.c:936
+#: gtk/gtkentry.c:940
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Število točk vnosa, ki drsijo mimo zaslona na levo"
 
-#: gtk/gtkentry.c:944
+#: gtk/gtkentry.c:948
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Vsebina vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:973
+#: gtk/gtkentry.c:977
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Prireži večvrstični vnos"
 
-#: gtk/gtkentry.c:974
+#: gtk/gtkentry.c:978
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Ali naj se večvrstični vnos prireže v eno vrstico."
 
-#: gtk/gtkentry.c:992
+#: gtk/gtkentry.c:996
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr ""
 "Kakšna vrsta sence naj se izriše, kadar je določena možnost \"Ima okvir\""
 
-#: gtk/gtkentry.c:1006 gtk/gtktextview.c:960
+#: gtk/gtkentry.c:1010 gtk/gtktextview.c:960
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Način prepisovanja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1007
+#: gtk/gtkentry.c:1011
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Ali naj vneseno besedilo prepiše obstoječe"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1021
+#: gtk/gtkentry.c:1025
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Dolžina trenutno vnesenega besedila "
 
-#: gtk/gtkentry.c:1035
+#: gtk/gtkentry.c:1039
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Nastavi nevidni znak"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1036
+#: gtk/gtkentry.c:1040
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Ali je nevidni znak nastavljen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1053
+#: gtk/gtkentry.c:1057
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Opozorilo velikih črk"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1054
+#: gtk/gtkentry.c:1058
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr ""
 "Ali naj se med vnašanjem gesla prikaže opozorilo o pritisnjeni tipki Caps "
 "Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1067
+#: gtk/gtkentry.c:1071
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Del napredka"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1068
+#: gtk/gtkentry.c:1072
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "Trenutni delež celotnega opravila, ki je bil opravljen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1083
+#: gtk/gtkentry.c:1087
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Korak prikaza napredka"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1084
+#: gtk/gtkentry.c:1088
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -3446,215 +3446,223 @@ msgstr ""
 "Velikost premika celotne širine prikaza napredka za vsak klic "
 "gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1100
+#: gtk/gtkentry.c:1104
 msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
 msgstr "Pokaži besedilo v vnosu, ko je neizpolnjeno in ni dejavno"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1113
+#: gtk/gtkentry.c:1117
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Osnovni medpomnilnik sličic"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1114
+#: gtk/gtkentry.c:1118
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Osnovni medpomnilnik sličic vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1127
+#: gtk/gtkentry.c:1131
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Drugotni medpomnilnik sličic"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1128
+#: gtk/gtkentry.c:1132
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Drugotni medpomnilnik sličic vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1143
+#: gtk/gtkentry.c:1147
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Osnovni ID sklada"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1144
+#: gtk/gtkentry.c:1148
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "ID sklada za osnovno ikono"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1159
+#: gtk/gtkentry.c:1163
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "Drugotni ID sklada"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1160
+#: gtk/gtkentry.c:1164
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "ID sklada za drugotno ikono"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1173
+#: gtk/gtkentry.c:1177
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Ime osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1174
+#: gtk/gtkentry.c:1178
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Ime osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1187
+#: gtk/gtkentry.c:1191
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Ime drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1188
+#: gtk/gtkentry.c:1192
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Ime drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1201
+#: gtk/gtkentry.c:1205
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Osnovni GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1202
+#: gtk/gtkentry.c:1206
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1215
+#: gtk/gtkentry.c:1219
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Drugotni GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1216
+#: gtk/gtkentry.c:1220
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1229
+#: gtk/gtkentry.c:1233
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Osnovna vrsta shranjevanja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1230
+#: gtk/gtkentry.c:1234
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Način predstavitve za osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1244
+#: gtk/gtkentry.c:1248
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Drugotna vrsta shranjevanja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1245
+#: gtk/gtkentry.c:1249
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Način predstavitve za drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1265
+#: gtk/gtkentry.c:1269
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Osnovno ikono je mogoče zagnati"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1266
+#: gtk/gtkentry.c:1270
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Ali je osnovno ikono mogoče zagnati"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1285
+#: gtk/gtkentry.c:1289
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Drugotno ikono je mogoče zagnati"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1286
+#: gtk/gtkentry.c:1290
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Ali je drugotno ikono mogoče zagnati"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1306
+#: gtk/gtkentry.c:1310
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Občutljivost osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1307
+#: gtk/gtkentry.c:1311
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Ali je osnovna ikona občutljiva"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1327
+#: gtk/gtkentry.c:1331
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Občutljivost drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1328
+#: gtk/gtkentry.c:1332
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Ali je drugotna ikona občutljiva"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1343
+#: gtk/gtkentry.c:1347
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Besedilo orodnega namiga osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1344 gtk/gtkentry.c:1377
+#: gtk/gtkentry.c:1348 gtk/gtkentry.c:1381
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Vsebina orodnega namiga osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1359
+#: gtk/gtkentry.c:1363
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Besedilo orodnega namiga drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1360 gtk/gtkentry.c:1394
+#: gtk/gtkentry.c:1364 gtk/gtkentry.c:1398
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Vsebina orodnega namiga drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1376
+#: gtk/gtkentry.c:1380
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Oznaka namiga osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1393
+#: gtk/gtkentry.c:1397
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Oznaka namiga drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1412 gtk/gtktextview.c:988
+#: gtk/gtkentry.c:1416 gtk/gtktextview.c:988
 msgid "IM module"
 msgstr "Enota načina vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1413 gtk/gtktextview.c:989
+#: gtk/gtkentry.c:1417 gtk/gtktextview.c:989
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Katera enota načina vnosa naj bo privzeto uporabljena"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1426
+#: gtk/gtkentry.c:1430
 msgid "Completion"
 msgstr "Dopolnjevanje"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1427
+#: gtk/gtkentry.c:1431
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "DOdaten predmet dopolnjevanja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1447 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
+#: gtk/gtkentry.c:1451 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
 msgid "Purpose"
 msgstr "Namen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1448 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
+#: gtk/gtkentry.c:1452 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Namen besedilnega polja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1463 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
+#: gtk/gtkentry.c:1467 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
 msgid "hints"
 msgstr "namigi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1464 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
+#: gtk/gtkentry.c:1468 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Namigi za vedenje besedilnih polj"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1484 gtk/gtklabel.c:812
+#: gtk/gtkentry.c:1488 gtk/gtklabel.c:812
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Seznam atributov sloga, ki naj se uveljavijo na besedilu te oznake"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1498 gtk/gtkplacessidebar.c:4510 gtk/gtktextview.c:1041
+#: gtk/gtkentry.c:1502 gtk/gtkplacessidebar.c:4722 gtk/gtktextview.c:1041
 msgid "Populate all"
 msgstr "Napolni vse"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1499 gtk/gtktextview.c:1042
+#: gtk/gtkentry.c:1503 gtk/gtktextview.c:1042
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Ali naj se objavi predmet ::populate-popup za pojavna okna na dotik"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1512 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
+#: gtk/gtkentry.c:1516 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
 msgid "Tabs"
 msgstr "Zavihki"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1513
+#: gtk/gtkentry.c:1517
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Seznam mest tabulatorja za besedilo vnosa izrisovalnika"
 
+#: gtk/gtkentry.c:1531
+msgid "Emoji icon"
+msgstr "Izrazna ikona"
+
 #: gtk/gtkentry.c:1532
+msgid "Whether to show an icon for Emoji"
+msgstr "Ali naj se pokaže sličica izraznih ikon"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1551
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Posvetlitev ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1533
+#: gtk/gtkentry.c:1552
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr "Ali naj dejavne ikone posvetlijo, če miško premaknemo preko njih"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1550
+#: gtk/gtkentry.c:1569
 msgid "Progress Border"
 msgstr "Obroba vrstice napredka"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1551
+#: gtk/gtkentry.c:1570
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Obroba okoli vrstice napredka"
 
-#: gtk/gtkentry.c:2065
+#: gtk/gtkentry.c:2084
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Obroba med besedilom in okvirjem."
 
@@ -3854,7 +3862,7 @@ msgstr "Filter"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Trenutni filter izbora datotek za prikaz"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4483
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4695
 #: gtk/gtkplacesview.c:2210
 msgid "Local Only"
 msgstr "Samo krajevno"
@@ -3958,23 +3966,23 @@ msgid "Search mode"
 msgstr "Iskalni način"
 
 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8454 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8455
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2024 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Podpis"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:150 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
+#: gtk/gtkfixed.c:155 gtk/gtklayout.c:648 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
 msgid "X position"
 msgstr "Položaj na osi X"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:151 gtk/gtklayout.c:648
+#: gtk/gtkfixed.c:156 gtk/gtklayout.c:649
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Položaj podrejenega gradnika na osi X "
 
-#: gtk/gtkfixed.c:158 gtk/gtklayout.c:657
+#: gtk/gtkfixed.c:163 gtk/gtklayout.c:658
 msgid "Y position"
 msgstr "Položaj na osi Y"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:159 gtk/gtklayout.c:658
+#: gtk/gtkfixed.c:164 gtk/gtklayout.c:659
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Položaj podrejenega gradnika na osi Y"
 
@@ -4243,7 +4251,7 @@ msgstr ""
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Številka vrstice, na katero je pripet vrh podrejenega gradnika"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1811 gtk/gtklayout.c:673 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
+#: gtk/gtkgrid.c:1811 gtk/gtklayout.c:674 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
 msgid "Width"
 msgstr "Širina"
 
@@ -4251,7 +4259,7 @@ msgstr "Širina"
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Število stolpcev, ki jih zaseda podrejeni predmet"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1818 gtk/gtklayout.c:682 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
+#: gtk/gtkgrid.c:1818 gtk/gtklayout.c:683 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
 msgid "Height"
 msgstr "Višina"
 
@@ -4259,51 +4267,51 @@ msgstr "Višina"
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Število vrstic, ki jih zaseda podrejeni predmet"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2011
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
 msgid "The title to display"
 msgstr "Naslov za prikaz"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Podnaslov za prikaz"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2024
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2031
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Naslov po meri"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2032
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Gradnik naziva okna po meri za prikaz"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2049
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2056
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Pokaži okraske"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2050
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2057
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Ali naj bodo okraski okna prikazani"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2068 gtk/gtksettings.c:1610
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2075 gtk/gtksettings.c:1610
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Postavitev okraskov"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2069 gtk/gtksettings.c:1611
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2076 gtk/gtksettings.c:1611
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Postavitev okenskih okraskov"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2082
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2089
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Postavitev okraskov določena"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2083
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2090
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Ali je določena lastnost decoration-layout (za postavitev okraskov)"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2097
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2104
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Ima podpis"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2098
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2105
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Ali naj bo prihranjen prostor za podnapis"
 
@@ -4627,63 +4635,63 @@ msgstr "Število vrstic"
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Želeno število vrstic za prikaz okrajšane oznake med prelomom"
 
-#: gtk/gtklayout.c:674
+#: gtk/gtklayout.c:675
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "Širina postavitve"
 
-#: gtk/gtklayout.c:683
+#: gtk/gtklayout.c:684
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Višina postavitve"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1019
+#: gtk/gtklevelbar.c:1018
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Trenutno zapolnjena raven vrednosti"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1020
+#: gtk/gtklevelbar.c:1019
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Trenutno zapolnjena raven vrednosti, ki jo lahko prikaže vrstica"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1034
+#: gtk/gtklevelbar.c:1033
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Najmanjša raven vrednosti za vrstico"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1035
+#: gtk/gtklevelbar.c:1034
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Najmanjša raven vrednosti, ki jo lahko prikaže vrstica"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1049
+#: gtk/gtklevelbar.c:1048
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Največja raven vrednosti za vrstico"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1050
+#: gtk/gtklevelbar.c:1049
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Največja raven vrednosti, ki jo lahko prikaže vrstica"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1070
+#: gtk/gtklevelbar.c:1069
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Način pokazatelja vrednosti"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1071
+#: gtk/gtklevelbar.c:1070
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Način pokazatelja vrednosti, prikazanega v vrstici"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1087
+#: gtk/gtklevelbar.c:1086
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Obrni smer, v katero narašča vrstica napredka"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1104
+#: gtk/gtklevelbar.c:1103
 msgid "Minimum height for filling blocks"
 msgstr "Najmanjša višina polnilnih blokov"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1105
+#: gtk/gtklevelbar.c:1104
 msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
 msgstr "Najmanjša višina blokov, ki zapolnijo vrstico"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1121
+#: gtk/gtklevelbar.c:1120
 msgid "Minimum width for filling blocks"
 msgstr "Najmanjša širina polnilnih blokov"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1122
+#: gtk/gtklevelbar.c:1121
 msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
 msgstr "Najmanjša širina blokov, ki zapolnijo vrstico"
 
@@ -5218,7 +5226,7 @@ msgstr "Naziv pogovornega okna"
 msgid "The title of the file chooser dialog"
 msgstr "Naziv pogovornega okna za izbor datoteke."
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1744 gtk/gtkwindow.c:784
+#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1753 gtk/gtkwindow.c:784
 msgid "Modal"
 msgstr "Modalni"
 
@@ -5529,19 +5537,19 @@ msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da je podrejeno opravilo manjše od zahtevanega"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4446
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4658
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Izbro mesta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4447
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4659
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Mesto za poudarjanje v bočnem oknu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2231
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4664 gtk/gtkplacesview.c:2231
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Odpri zastavice"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2232
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4665 gtk/gtkplacesview.c:2232
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5549,27 +5557,27 @@ msgstr ""
 "Načini, v katerih lahko program za klic odpira mesta, ki so izbrana v bočnem "
 "oknu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4459
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4671
 msgid "Show recent files"
 msgstr "Pokaži nedavne datoteke"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4460
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4672
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
 msgstr "Ali bočno okno vključuje tudi vgrajeno bližnjico do nedavnih datotek"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4465
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4677
 msgid "Show 'Desktop'"
 msgstr "Pokaži »Namizje«"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4466
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4678
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Ali naj bočno okno vključuje tudi bližnico do mape namizja"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4471
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4683
 msgid "Show 'Connect to Server'"
 msgstr "Pokaži možnost 'Poveži s strežnikom'"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4472
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4684
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
 "dialog"
@@ -5577,36 +5585,36 @@ msgstr ""
 "Ali naj bočno okno vključuje tudi bližnico do pogovornega okna 'Povezave s "
 "strežnikom'"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4477
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4689
 msgid "Show 'Enter Location'"
 msgstr "Pokaži »Vpis mesta«"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4478
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4690
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr "Ali naj bočno okno vključuje tudi bližnico do polja za vnos mesta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2211
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4696 gtk/gtkplacesview.c:2211
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Ali naj bočno okno vključuje le krajevne datoteke"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4489
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4701
 msgid "Show 'Trash'"
 msgstr "Pokaži »Smeti«"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4490
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4702
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
 msgstr "Ali bočno okno vključuje tudi vgrajeno bližnjico do Smeti"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4495
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4707
 msgid "Show 'Other locations'"
 msgstr "Pokaži »Druga mesta«"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4496
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4708
 msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
 msgstr "Ali bočno okno vključuje tudi predmet, ki kaže zunanja omrežna mesta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4511
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4723
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
 msgstr "Ali naj se izpolnijo pojavna okna za okna ni niso meni"
 
@@ -5690,43 +5698,43 @@ msgstr "Okno vtiča"
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Okno vtiča, v katerega je vstavljen vtič"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1701
+#: gtk/gtkpopover.c:1710
 msgid "Relative to"
 msgstr "Relativno na"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1702
+#: gtk/gtkpopover.c:1711
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Gradnik, na katerega kaže obvestilo v oblačku"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1715
+#: gtk/gtkpopover.c:1724
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Kaže na"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1716
+#: gtk/gtkpopover.c:1725
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Polje, na katerega kaže obvestilo v oblačku"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1730
+#: gtk/gtkpopover.c:1739
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Položaj prikaza obvestila v oblačku"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1745
+#: gtk/gtkpopover.c:1754
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Ali je pojavnik modalen"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1758
+#: gtk/gtkpopover.c:1767
 msgid "Transitions enabled"
 msgstr "Prehodi omogočeni"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1759
+#: gtk/gtkpopover.c:1768
 msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
 msgstr "Ali naj bodo prehodi prikazovanja/skrivanja omogočeni ali ne"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1772
+#: gtk/gtkpopover.c:1781
 msgid "Constraint"
 msgstr "Omejitev"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1773
+#: gtk/gtkpopover.c:1782
 msgid "Constraint for the popover position"
 msgstr "Omejitev položaja pojavnega menija"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]