[nautilus] Updated Slovenian translationcommit a3ea280068606af3fb69272ce1fa5097c72adb1f
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Mon Aug 28 19:20:54 2017 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 1589 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 803 insertions(+), 786 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 4cea9c6..0094a69 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-09 21:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-09 21:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-27 22:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-27 22:30+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -66,8 +66,8 @@ msgstr ""
 "programov. Podpira tri poglede; ikonski, seznamski in drevesni. Vse funkcije "
 "je mogoče razširiti s vstavki in skripti."
 
-#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:104
-#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:2849
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:106
+#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:3086
 msgid "Files"
 msgstr "Datoteke"
 
@@ -178,27 +178,11 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da program Nautilus pred brisanjem ali "
 "prestavljanjem predmetov v smeti vedno vpraša za potrditev."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
-msgid ""
-"Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
-"application"
-msgstr ""
-"Ali naj bodo stisnjene datoteke razširjene namesto, da se paket odpre v "
-"drugem programu"
-
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
-"instead of opening them in another application"
-msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoči samodejno razširjanje stisnjenih datotek, namesto "
-"odpiranja v zunanjem programu"
-
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
 msgid "When to show number of items in a folder"
 msgstr "Kdaj naj se pokaže število predmetov v mapi"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:123
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:118
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
 "“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
@@ -210,11 +194,11 @@ msgstr ""
 "možnosti »le krajevno« se število prikaže le za mape na krajevnih datotečnih "
 "sistemih. Nastavitev »nikoli« onemogoči preračunavanje števila predmetov."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
 msgid "Type of click used to launch/open files"
 msgstr "Vrsta klika uporabljena za zagon/odpiranje datotek"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:128
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:123
 msgid ""
 "Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
 "to launch them on a double click."
@@ -222,11 +206,11 @@ msgstr ""
 "Mogoče vrednosti so »enojni« za zagon datotek z enojnim klikom ali »dvojni« "
 "za zagon z dvojnim klikom."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
 msgid "What to do with executable text files when activated"
 msgstr "Kaj storiti z izvedljivimi besedilnimi datotekami, ko so dejavne"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:133
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:128
 msgid ""
 "What to do with executable text files when they are activated (single or "
 "double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
@@ -238,11 +222,11 @@ msgstr ""
 "programa, »vprašaj« za prikaz pogovornega okna z izbirami in »odpri« za "
 "prikaz vsebine kot besedila."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
 msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
 msgstr "Pokaži namestilnik paketov za neznane vrste IME."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:138
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:133
 msgid ""
 "Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
 "type is opened, in order to search for an application to handle it."
@@ -251,12 +235,12 @@ msgstr ""
 "pogovorno okno namestilnika paketov za iskanje ustreznega programa za "
 "upravljanje neznane vrste MIME."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
 msgid ""
 "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
 msgstr "Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjice za premikanje v smeti"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:143
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:138
 msgid ""
 "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
 "from Control + Delete to just Delete."
@@ -264,11 +248,11 @@ msgstr ""
 "Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjica za premikanje v smeti iz "
 "CTRL + DEL v le tipko Izbriši"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
 msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
 msgstr "Uporabi dodatna dejanja gumbov miške v oknu brskalnika Nautilus"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:148
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:143
 msgid ""
 "For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
 "determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
@@ -276,11 +260,11 @@ msgstr ""
 "Za uporabnike, ki imajo na miški gumba »naprej« in »nazaj«, možnost določi, "
 "katero dejanje je povezano s programom Nautilus."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
 msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
 msgstr "Gumb miške za izvršitev ukaza »naprej« v brskalniku."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:148
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
 "will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
@@ -290,11 +274,11 @@ msgstr ""
 "kateri gumb bo prevzel ukaz »naprej« v oknu brskalnika. Mogoče vrednosti so "
 "med 6 in 14."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
 msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
 msgstr "Gumb miške za izvršitev ukaza »nazaj« v brskalniku."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
 "will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
@@ -304,11 +288,11 @@ msgstr ""
 "kateri gumb bo prevzel ukaz »nazaj« v oknu brskalnika. Mogoče vrednosti so "
 "med 6 in 14."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
 msgid "When to show thumbnails of files"
 msgstr "Kdaj naj bodo prikazane sličice predstavnih datotek"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:164
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:159
 msgid ""
 "Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
 "then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
@@ -322,11 +306,11 @@ msgstr ""
 "datotečnih sistemih. Nastavitev »nikoli« onemogoči ustvarjanje sličic. V tem "
 "primeru je prikazana sistemska ikona vrste datoteke."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:168
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
 msgstr "Največja velikost slike za izdelavo sličic"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:169
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:164
 msgid ""
 "Images over this size (in bytes) won’t be thumbnailed. The purpose of this "
 "setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
@@ -336,11 +320,11 @@ msgstr ""
 "nastavitev je izogibanje izdelavi sličic velikih datotek, ki bi lahko vzele "
 "veliko časa za nalaganje in porabile veliko pomnilnika."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
 msgid "Default sort order"
 msgstr "Privzet vrstni red razvrščanja"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:177
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
 msgid ""
 "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
 "“name”, “size”, “type” and “mtime”."
@@ -348,11 +332,11 @@ msgstr ""
 "Privzeta razvrstitev predmetov v pogledu ikon. Mogoče vrednosti so »ime«, "
 "»velikost«, »vrsta« in »čas«."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:181
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "V novih oknih obrni razvrstitev"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:182
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:177
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
 "sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
@@ -364,11 +348,11 @@ msgstr ""
 "razvrščene od ž–a. Če so razvrščene po velikosti, bodo namesto od večje "
 "proti manjši urejene od manjše proti večji."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
 msgid "Default folder viewer"
 msgstr "Privzet pregledovalnik mape"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
 "another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
@@ -378,11 +362,11 @@ msgstr ""
 "primeru, če je za mapo že določena drugačna nastavitev. Mogoče vrednosti so "
 "»seznamski pogled« in »ikonski pogled«."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "Ali naj se skrite datoteke prikažejo"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
 msgid ""
 "This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
 "Settings.FileChooser” is now used instead."
@@ -390,20 +374,20 @@ msgstr ""
 "Nastavitev je opuščena in bo prezrta. Namesto tega bo uporabljana možnost "
 "»pokaži skrito«."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
 msgid "What viewer should be used when searching"
 msgstr "Kateri pregledovalnik naj bo uporabljen med iskanjem"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
 msgid ""
 "When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
 msgstr "Med iskanjem bo program preklopil vrsto pogleda na to določilo."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
 msgid "Bulk rename utility"
 msgstr "Pripomoček za paketno preimenovanje"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
 msgid ""
 "If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
 "a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
@@ -418,7 +402,7 @@ msgstr ""
 "ukazne vrstice. V primeru da ime izvedljive datoteke ni določeno na polno "
 "pot, bo bilo iskano v iskalni poti."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
 msgid ""
 "Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
 "operation"
@@ -426,7 +410,7 @@ msgstr ""
 "Ali naj se mapa, nad katero je miška s predmeti pripravljenimi spuščanje, "
 "odpre po določenem času."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:213
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
 msgid ""
 "If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
 "hovered folder will open automatically after a timeout."
@@ -434,11 +418,11 @@ msgstr ""
 "Možnost omogoča, da se mapa pod miško s pritisnjenim gumbom po določenem "
 "času samodejno odpre."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:217
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
 msgid "Enable new experimental views"
 msgstr "Omogoči nove preizkusne poglede"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:213
 msgid ""
 "Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
 "help giving feedback and shaping their future."
@@ -446,6 +430,24 @@ msgstr ""
 "Ali naj bodo omogočeni tudi preizkusni gradniki pogledov GTK+, namenjeni "
 "predstavitvi in zbiranju mnenj o uporabnosti."
 
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:217
+msgid ""
+"Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
+"window/tab"
+msgstr ""
+"Ali naj bo iskanje po besedilu omogočeno med odpiranjem novega okna ali "
+"zavihka"
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
+"name. This toggles the default active state, which can still be overriden in "
+"the search popover"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost določa, da bo program ob imenu poskusil preiskati tudi "
+"vsebino. S tem se preklopi privzeti dejavni način, ki ga je še vedno mogoče "
+"preklicati s pojavnim oknom iskanja."
+
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:225
 msgid "Default format for compressing files"
 msgstr "Privzet zapis stisnjenih datotek"
@@ -748,21 +750,20 @@ msgstr "X"
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
-#: eel/eel-gtk-extensions.c:337
+#: eel/eel-gtk-extensions.c:299
 msgid "Show more _details"
 msgstr "Pokaži več _podrobnosti"
 
 #. Put up the timed wait window.
 #. Add buttons
-#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:319
-#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1113
-#: src/nautilus-files-view.c:1672 src/nautilus-files-view.c:5978
-#: src/nautilus-files-view.c:6484 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
-#: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1606 src/nautilus-mime-actions.c:1920
-#: src/nautilus-properties-window.c:4577 src/nautilus-properties-window.c:5645
-#: src/nautilus-search-popover.c:550
+#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
+#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1114
+#: src/nautilus-files-view.c:1635 src/nautilus-files-view.c:5941
+#: src/nautilus-files-view.c:6445 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:564 src/nautilus-mime-actions.c:568
+#: src/nautilus-mime-actions.c:650 src/nautilus-mime-actions.c:956
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1508 src/nautilus-properties-window.c:4577
+#: src/nautilus-properties-window.c:5645 src/nautilus-search-popover.c:581
 #: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Prekliči"
@@ -789,8 +790,9 @@ msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "Ni mogoče preimenovati namizne ikone"
 
 #: nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:142 src/nautilus-bookmark.c:116
-#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1703
-#: src/nautilus-pathbar.c:326 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
+#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1739
+#: src/nautilus-pathbar.c:449 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
+#: src/nautilus-window.c:193
 msgid "Home"
 msgstr "Domača mapa"
 
@@ -814,7 +816,7 @@ msgid "Send files by mail…"
 msgstr "Pošlji datoteke kot elektronsko pošto ..."
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1355
+#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1426
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Ops! Pri je do nepričakovane napake."
 
@@ -861,39 +863,39 @@ msgstr ""
 "Prišlo je do napake med prikazovanjem pomoči: \n"
 "%s"
 
-#: src/nautilus-application.c:911
+#: src/nautilus-application.c:937
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "Opravi hitra samo-preverjanja."
 
-#: src/nautilus-application.c:920
+#: src/nautilus-application.c:946
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Ustvari začetno okno s podano geometrijo."
 
-#: src/nautilus-application.c:920
+#: src/nautilus-application.c:946
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIJA"
 
-#: src/nautilus-application.c:922
+#: src/nautilus-application.c:948
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "Pokaži različico programa."
 
-#: src/nautilus-application.c:924
+#: src/nautilus-application.c:950
 msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
 msgstr "Vedno odpri novo okno za pregledovanje navedenih naslovov URI."
 
-#: src/nautilus-application.c:926
+#: src/nautilus-application.c:952
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Ustvari le okna za posebej navedene URIje."
 
-#: src/nautilus-application.c:928
+#: src/nautilus-application.c:954
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "Končaj Nautilus."
 
-#: src/nautilus-application.c:930
+#: src/nautilus-application.c:956
 msgid "Select specified URI in parent folder."
 msgstr "Izberite določen naslov URI v nadrejeni mapi."
 
-#: src/nautilus-application.c:931
+#: src/nautilus-application.c:957
 msgid "[URI…]"
 msgstr "[URI ...]"
 
@@ -928,7 +930,7 @@ msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
 msgstr ""
 "Če mestu ne zaupate oziroma niste prepričani, pritisnite tipko za preklic."
 
-#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:657
+#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:651
 msgid "_Run"
 msgstr "_Zaženi"
 
@@ -942,25 +944,23 @@ msgstr "Ime »%s« ne bi bilo enkratno ime."
 msgid "“%s” would conflict with an existing file."
 msgstr "Datoteka »%s« bi bila v sporu z že obstoječo datoteko."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1420
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:106
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:86
-msgid "File names cannot contain “/”."
-msgstr "Imena datotek ne smejo vsebovati poševnice » / «."
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1428
+msgid "Name cannot be empty."
+msgstr ""
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1426
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:110
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:97
-msgid "A file cannot be called “.”."
-msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » . «."
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1434
+msgid "Name cannot contain “/”."
+msgstr "Ime ne sme vsebovati poševnice » / «."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1432
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:114
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
-msgid "A file cannot be called “..”."
-msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » .. «."
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1440
+msgid "“.” is not a valid name."
+msgstr "Ime » . « ni veljavno ime."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2146
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1446
+msgid "“..” is not a valid name."
+msgstr "Ime » .. « ni veljavno ime."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2161
 #, c-format
 msgid "Rename %d Folder"
 msgid_plural "Rename %d Folders"
@@ -969,7 +969,7 @@ msgstr[1] "Preimenuj %d mapo"
 msgstr[2] "Preimenuj %d mapi"
 msgstr[3] "Preimenuj %d mape"
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2154
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2169
 #, c-format
 msgid "Rename %d File"
 msgid_plural "Rename %d Files"
@@ -980,7 +980,7 @@ msgstr[3] "Preimenuj %d datoteke"
 
 #. To translators: %d is the total number of files and folders.
 #. * Singular case of the string is never used
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2164
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2179
 #, c-format
 msgid "Rename %d File and Folder"
 msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
@@ -1070,7 +1070,7 @@ msgid "001, 002, 003"
 msgstr "001, 002, 003"
 
 #: src/nautilus-bookmark.c:112 src/nautilus-file-utilities.c:323
-#: src/nautilus-pathbar.c:331
+#: src/nautilus-pathbar.c:454
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Druga mesta"
 
@@ -1079,7 +1079,7 @@ msgid "The selection rectangle"
 msgstr "Pravokotnik izbire"
 
 #: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:46
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1159
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikonski prikaz"
 
@@ -1092,7 +1092,7 @@ msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
 msgstr ""
 "Zamenjaj trenutno nastavitev seznama stolpcev s privzetimi nastavitvami."
 
-#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1947
+#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1986
 #: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
@@ -1243,7 +1243,7 @@ msgid "Command"
 msgstr "Ukaz"
 
 #. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
-#: src/nautilus-directory.c:568
+#: src/nautilus-directory.c:653
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
@@ -1371,94 +1371,94 @@ msgstr "Predmeta ni mogoče preimenovati."
 msgid "Renaming “%s” to “%s”."
 msgstr "Preimenovanje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file.c:1328 src/nautilus-vfs-file.c:423
+#: src/nautilus-file.c:1332 src/nautilus-vfs-file.c:423
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Datoteke ni mogoče priklopiti."
 
-#: src/nautilus-file.c:1382
+#: src/nautilus-file.c:1386
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "Datoteke ni mogoče odklopiti."
 
-#: src/nautilus-file.c:1425
+#: src/nautilus-file.c:1429
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Datoteke ni mogoče izvreči"
 
-#: src/nautilus-file.c:1466 src/nautilus-vfs-file.c:612
+#: src/nautilus-file.c:1470 src/nautilus-vfs-file.c:612
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Datoteke ni mogoče zagnati"
 
-#: src/nautilus-file.c:1525 src/nautilus-file.c:1565
+#: src/nautilus-file.c:1529 src/nautilus-file.c:1569
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Datoteke ni mogoče zaustaviti"
 
-#: src/nautilus-file.c:2074
+#: src/nautilus-file.c:2080
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "Poševnice v imenih datotek niso dovoljene"
 
-#: src/nautilus-file.c:2118
+#: src/nautilus-file.c:2124
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "Datotek vrhnje ravni ni mogoče preimenovati"
 
-#: src/nautilus-file.c:2153
+#: src/nautilus-file.c:2159
 msgid "Probably the content of the file is an invalid desktop file format"
 msgstr ""
 "Najverjetneje je vsebina datoteke okvarjena vrsta datoteke nastavitev namizja"
 
-#: src/nautilus-file.c:2205
+#: src/nautilus-file.c:2211
 msgid "File not found"
 msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: src/nautilus-file.c:5685
+#: src/nautilus-file.c:5703
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: src/nautilus-file.c:5690
+#: src/nautilus-file.c:5708
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5699
+#: src/nautilus-file.c:5717
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včeraj"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5708
+#: src/nautilus-file.c:5726
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "Včeraj ob %H:%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5715
+#: src/nautilus-file.c:5733
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Včeraj ob %l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5725
+#: src/nautilus-file.c:5743
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5734
+#: src/nautilus-file.c:5752
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5741
+#: src/nautilus-file.c:5759
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: src/nautilus-file.c:5752
+#: src/nautilus-file.c:5770
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e %b"
@@ -1466,7 +1466,7 @@ msgstr "%-e %b"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5762
+#: src/nautilus-file.c:5780
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e %b %H:%M"
@@ -1474,14 +1474,14 @@ msgstr "%-e %b %H:%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: src/nautilus-file.c:5770
+#: src/nautilus-file.c:5788
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: src/nautilus-file.c:5781
+#: src/nautilus-file.c:5799
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e %b %Y"
@@ -1489,7 +1489,7 @@ msgstr "%-e %b %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5791
+#: src/nautilus-file.c:5809
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
@@ -1497,45 +1497,45 @@ msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5799
+#: src/nautilus-file.c:5817
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %Y %l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5811
+#: src/nautilus-file.c:5829
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: src/nautilus-file.c:6246
+#: src/nautilus-file.c:6277
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj ni dovoljeno"
 
-#: src/nautilus-file.c:6569
+#: src/nautilus-file.c:6600
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Ni dovoljeno določanje lastnkia"
 
-#: src/nautilus-file.c:6588
+#: src/nautilus-file.c:6619
 #, c-format
 msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Navedeni lastnik »%s« ne obstaja"
 
-#: src/nautilus-file.c:6873
+#: src/nautilus-file.c:6904
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Nastavljanje skupine ni dovoljeno"
 
-#: src/nautilus-file.c:6892
+#: src/nautilus-file.c:6923
 #, c-format
 msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Navedena skupina »%s« ne obstaja"
 
 # Add the "name of the currentu user" as an altarnate option.
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: src/nautilus-file.c:7034
+#: src/nautilus-file.c:7065
 msgid "Me"
 msgstr "Jaz"
 
-#: src/nautilus-file.c:7066
+#: src/nautilus-file.c:7097
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -1544,7 +1544,7 @@ msgstr[1] "%'u predmet"
 msgstr[2] "%'u predmeta"
 msgstr[3] "%'u predmeti"
 
-#: src/nautilus-file.c:7067
+#: src/nautilus-file.c:7098
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -1553,7 +1553,7 @@ msgstr[1] "%'u mapa"
 msgstr[2] "%'u mapi"
 msgstr[3] "%'u mape"
 
-#: src/nautilus-file.c:7068
+#: src/nautilus-file.c:7099
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -1563,87 +1563,87 @@ msgstr[2] "%'u datoteki"
 msgstr[3] "%'u datoteke"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7535 src/nautilus-file.c:7555
-msgid "? items"
-msgstr "? predmetov"
-
-#. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7543
+#: src/nautilus-file.c:7574
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bajtov"
 
-#: src/nautilus-file.c:7563 src/nautilus-file.c:7660
+#. This means no contents at all were readable
+#: src/nautilus-file.c:7586
+msgid "? items"
+msgstr "? predmetov"
+
+#: src/nautilus-file.c:7594 src/nautilus-file.c:7691
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: src/nautilus-file.c:7584 src/nautilus-properties-window.c:1313
+#: src/nautilus-file.c:7615 src/nautilus-properties-window.c:1313
 msgid "unknown"
 msgstr "neznano"
 
-#: src/nautilus-file.c:7620 src/nautilus-file.c:7628 src/nautilus-file.c:7686
+#: src/nautilus-file.c:7651 src/nautilus-file.c:7659 src/nautilus-file.c:7717
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/nautilus-file.c:7621
+#: src/nautilus-file.c:7652
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvok"
 
-#: src/nautilus-file.c:7622
+#: src/nautilus-file.c:7653
 msgid "Font"
 msgstr "Pisava"
 
-#: src/nautilus-file.c:7623 src/nautilus-image-properties-page.c:827
+#: src/nautilus-file.c:7654 src/nautilus-image-properties-page.c:827
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
-#: src/nautilus-file.c:7624
+#: src/nautilus-file.c:7655
 msgid "Archive"
 msgstr "Arhiv"
 
-#: src/nautilus-file.c:7625
+#: src/nautilus-file.c:7656
 msgid "Markup"
 msgstr "Označevanje"
 
-#: src/nautilus-file.c:7626 src/nautilus-file.c:7627
+#: src/nautilus-file.c:7657 src/nautilus-file.c:7658
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
-#: src/nautilus-file.c:7629 src/nautilus-mime-actions.c:203
+#: src/nautilus-file.c:7660 src/nautilus-mime-actions.c:205
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: src/nautilus-file.c:7630
+#: src/nautilus-file.c:7661
 msgid "Contacts"
 msgstr "Stiki"
 
-#: src/nautilus-file.c:7631
+#: src/nautilus-file.c:7662
 msgid "Calendar"
 msgstr "Koledar"
 
-#: src/nautilus-file.c:7632
+#: src/nautilus-file.c:7663
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
-#: src/nautilus-file.c:7633 src/nautilus-mime-actions.c:179
+#: src/nautilus-file.c:7664 src/nautilus-mime-actions.c:181
 msgid "Presentation"
 msgstr "Predstavitev"
 
-#: src/nautilus-file.c:7634 src/nautilus-mime-actions.c:186
+#: src/nautilus-file.c:7665 src/nautilus-mime-actions.c:188
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Preglednica"
 
-#: src/nautilus-file.c:7688
+#: src/nautilus-file.c:7719
 msgid "Binary"
 msgstr "Dvojiško"
 
-#: src/nautilus-file.c:7693
+#: src/nautilus-file.c:7724
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapa"
 
-#: src/nautilus-file.c:7732
+#: src/nautilus-file.c:7763
 msgid "Link"
 msgstr "Povezava"
 
@@ -1652,42 +1652,57 @@ msgstr "Povezava"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file.c:7738 src/nautilus-file-operations.c:451
+#: src/nautilus-file.c:7769 src/nautilus-file-operations.c:451
 #: src/nautilus-files-view-dnd.c:131
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Povezava do %s"
 
-#: src/nautilus-file.c:7756 src/nautilus-file.c:7772
+#: src/nautilus-file.c:7787 src/nautilus-file.c:7803
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Povezava (prekinjena)"
 
 #. Setup the expander for the rename action
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:285
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
 msgid "_Select a new name for the destination"
 msgstr "_Izbor novega imena za cilj"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:300
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:306
 #: src/nautilus-mime-application-chooser.c:336
 msgid "Reset"
 msgstr "Ponastavi"
 
 #. Setup the checkbox to apply the action to all files
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:311
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:317
 msgid "Apply this action to all files and folders"
 msgstr "Uveljavi to dejanje za vse datoteke in mape"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:322 src/nautilus-file-operations.c:226
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:328 src/nautilus-file-operations.c:226
 msgid "_Skip"
 msgstr "Pre_skoči"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:326
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:332
 msgid "Re_name"
 msgstr "_Preimenuj"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:331
-msgid "Replace"
-msgstr "Zamenjaj"
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:337
+msgid "Re_place"
+msgstr "_Zamenjaj"
+
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:106
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:86
+msgid "File names cannot contain “/”."
+msgstr "Imena datotek ne smejo vsebovati poševnice » / «."
+
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:110
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:97
+msgid "A file cannot be called “.”."
+msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » . «."
+
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:114
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
+msgid "A file cannot be called “..”."
+msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » .. «."
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:136
 msgid "A folder with that name already exists."
@@ -1930,8 +1945,8 @@ msgstr "Ali naj se izbrišejo vsi predmeti iz smeti?"
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Vsi predmeti v smeteh bodo trajno izbrisani."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2773
-#: src/nautilus-window.c:1342
+#: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2767
+#: src/nautilus-window.c:1451
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Izprazni _smeti"
 
@@ -1986,9 +2001,9 @@ msgstr[3] "Poteka brisanje %'d datotek"
 #: src/nautilus-file-operations.c:1702 src/nautilus-file-operations.c:1710
 #: src/nautilus-file-operations.c:1750 src/nautilus-file-operations.c:2092
 #: src/nautilus-file-operations.c:2100 src/nautilus-file-operations.c:2140
-#: src/nautilus-file-operations.c:3885 src/nautilus-file-operations.c:3893
-#: src/nautilus-file-operations.c:3964 src/nautilus-file-operations.c:8679
-#: src/nautilus-file-operations.c:8747
+#: src/nautilus-file-operations.c:3879 src/nautilus-file-operations.c:3887
+#: src/nautilus-file-operations.c:3958 src/nautilus-file-operations.c:8638
+#: src/nautilus-file-operations.c:8706
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
 msgstr "%'d / %'d"
@@ -2016,7 +2031,7 @@ msgstr[1] "(%d datoteka/s)"
 msgstr[2] "(%d datoteki/s)"
 msgstr[3] "(%d datoteke/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1892 src/nautilus-file-operations.c:3086
+#: src/nautilus-file-operations.c:1892 src/nautilus-file-operations.c:3080
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem."
 
@@ -2079,29 +2094,29 @@ msgstr ""
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
 msgstr "To oddaljeno mesto ne omogoča pošiljanja predmetov v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2488
+#: src/nautilus-file-operations.c:2482
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "Premikanje datotek v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2492
+#: src/nautilus-file-operations.c:2486
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "Brisanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2585
+#: src/nautilus-file-operations.c:2579
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Nosilca %s ni mogoče izvreči"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2590
+#: src/nautilus-file-operations.c:2584
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount %s"
 msgstr "Nosilca %s ni mogoče odklopiti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2763
+#: src/nautilus-file-operations.c:2757
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "Ali želite izbrisati smeti preden nosilec odklopite?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2765
+#: src/nautilus-file-operations.c:2759
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -2109,17 +2124,17 @@ msgstr ""
 "Če želite pridobiti prostor na tem nosilcu, morate izbrisati smeti. Vsi "
 "predmeti v smeteh bodo trajno izgubljeni."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2771
+#: src/nautilus-file-operations.c:2765
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Ne izprazni smeti"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-file-operations.c:2915 src/nautilus-files-view.c:6696
+#: src/nautilus-file-operations.c:2909 src/nautilus-files-view.c:6674
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Dostop do »%s« ni mogoč."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2999
+#: src/nautilus-file-operations.c:2993
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%s)"
@@ -2128,7 +2143,7 @@ msgstr[1] "Priprava na kopiranje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3012
+#: src/nautilus-file-operations.c:3006
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%s)"
@@ -2137,7 +2152,7 @@ msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3025
+#: src/nautilus-file-operations.c:3019
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%s)"
@@ -2146,7 +2161,7 @@ msgstr[1] "Priprava na brisanje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3035
+#: src/nautilus-file-operations.c:3029
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
@@ -2155,7 +2170,7 @@ msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke v smeti"
 msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek v smeti"
 msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3043
+#: src/nautilus-file-operations.c:3037
 #, c-format
 msgid "Preparing to compress %'d file"
 msgid_plural "Preparing to compress %'d files"
@@ -2164,25 +2179,25 @@ msgstr[1] "Poteka priprava na stiskanje %'d datoteke."
 msgstr[2] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
 msgstr[3] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3076 src/nautilus-file-operations.c:4535
-#: src/nautilus-file-operations.c:4706 src/nautilus-file-operations.c:4772
+#: src/nautilus-file-operations.c:3070 src/nautilus-file-operations.c:4529
+#: src/nautilus-file-operations.c:4700 src/nautilus-file-operations.c:4766
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3081 src/nautilus-file-operations.c:4702
-#: src/nautilus-file-operations.c:4768
+#: src/nautilus-file-operations.c:3075 src/nautilus-file-operations.c:4696
+#: src/nautilus-file-operations.c:4762
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3091
+#: src/nautilus-file-operations.c:3085
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem datotek v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3095
+#: src/nautilus-file-operations.c:3089
 msgid "Error while compressing files."
 msgstr "Prišlo je do napake med stiskanjem datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3170
+#: src/nautilus-file-operations.c:3164
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be handled because you do not have "
@@ -2191,14 +2206,14 @@ msgstr ""
 "Z datotekami v mapi »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenja "
 "za ogled."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3176 src/nautilus-file-operations.c:4718
+#: src/nautilus-file-operations.c:3170 src/nautilus-file-operations.c:4712
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder “%s”."
 msgstr ""
 "Prišlo je do napake med pridobivanjem podrobnosti o datotekah v mapi »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3228
+#: src/nautilus-file-operations.c:3222
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be handled because you do not have permissions to "
@@ -2206,87 +2221,87 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Z mapo »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenja za branje."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3234 src/nautilus-file-operations.c:4784
+#: src/nautilus-file-operations.c:3228 src/nautilus-file-operations.c:4778
 #, c-format
 msgid "There was an error reading the folder “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med branjem mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3339
+#: src/nautilus-file-operations.c:3333
 #, c-format
 msgid ""
 "The file “%s” cannot be handled because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr "Z datoteko »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3344
+#: src/nautilus-file-operations.c:3338
 #, c-format
 msgid "There was an error getting information about “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med pridobivanjem podatkov »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3470 src/nautilus-file-operations.c:3532
-#: src/nautilus-file-operations.c:3579 src/nautilus-file-operations.c:3623
+#: src/nautilus-file-operations.c:3464 src/nautilus-file-operations.c:3526
+#: src/nautilus-file-operations.c:3573 src/nautilus-file-operations.c:3617
 #, c-format
 msgid "Error while copying to “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3475
+#: src/nautilus-file-operations.c:3469
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Nimate dovoljenj za dostop do ciljne mape."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3479
+#: src/nautilus-file-operations.c:3473
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "Prišlo je do napake med pridobivanjem podatkov o cilju."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3533
+#: src/nautilus-file-operations.c:3527
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Ciljno mesto ni mapa."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3580
+#: src/nautilus-file-operations.c:3574
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
 msgstr "Na cilju ni dovolj prostora. Poskusite odstraniti nekaj datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3584
+#: src/nautilus-file-operations.c:3578
 #, c-format
 msgid "%s more space is required to copy to the destination."
 msgstr "Za kopiranje na ciljno mesto je zahtevanih %s več prostora."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3624
+#: src/nautilus-file-operations.c:3618
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Cilj je mogoče le brati."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3701
+#: src/nautilus-file-operations.c:3695
 #, c-format
 msgid "Moving “%s” to “%s”"
 msgstr "Poteka premikanje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3705
+#: src/nautilus-file-operations.c:3699
 #, c-format
 msgid "Moved “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je premaknjen v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3712
+#: src/nautilus-file-operations.c:3706
 #, c-format
 msgid "Copying “%s” to “%s”"
 msgstr "Poteka kopiranje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3716
+#: src/nautilus-file-operations.c:3710
 #, c-format
 msgid "Copied “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je kopiran v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3750
+#: src/nautilus-file-operations.c:3744
 #, c-format
 msgid "Duplicating “%s”"
 msgstr "Poteka podvajanje »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3754
+#: src/nautilus-file-operations.c:3748
 #, c-format
 msgid "Duplicated “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je podvojen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3773
+#: src/nautilus-file-operations.c:3767
 #, c-format
 msgid "Moving %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moving %'d files to “%s”"
@@ -2295,7 +2310,7 @@ msgstr[1] "Premikanje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Premikanje %'d datotek na nosilecv »%s«"
 msgstr[3] "Premikanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3779
+#: src/nautilus-file-operations.c:3773
 #, c-format
 msgid "Copying %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copying %'d files to “%s”"
@@ -2304,7 +2319,7 @@ msgstr[1] "Kopiranje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3798
+#: src/nautilus-file-operations.c:3792
 #, c-format
 msgid "Moved %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moved %'d files to “%s”"
@@ -2313,7 +2328,7 @@ msgstr[1] "Premaknjena je %'d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Premaknjeni sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Premaknjene so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3804
+#: src/nautilus-file-operations.c:3798
 #, c-format
 msgid "Copied %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copied %'d files to “%s”"
@@ -2322,7 +2337,7 @@ msgstr[1] "Kopirana je %'d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Kopirani sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Kopirane so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3827
+#: src/nautilus-file-operations.c:3821
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicating %'d files in “%s”"
@@ -2331,7 +2346,7 @@ msgstr[1] "Podvajanje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3837
+#: src/nautilus-file-operations.c:3831
 #, c-format
 msgid "Duplicated %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicated %'d files in “%s”"
@@ -2347,9 +2362,9 @@ msgstr[3] "Podvojene so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 #.
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: src/nautilus-file-operations.c:3875 src/nautilus-file-operations.c:3935
-#: src/nautilus-file-operations.c:8293 src/nautilus-file-operations.c:8422
-#: src/nautilus-file-operations.c:8674 src/nautilus-file-operations.c:8717
+#: src/nautilus-file-operations.c:3869 src/nautilus-file-operations.c:3929
+#: src/nautilus-file-operations.c:8205 src/nautilus-file-operations.c:8379
+#: src/nautilus-file-operations.c:8633 src/nautilus-file-operations.c:8676
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
@@ -2372,8 +2387,8 @@ msgstr "%s / %s"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3919 src/nautilus-file-operations.c:8311
-#: src/nautilus-file-operations.c:8706
+#: src/nautilus-file-operations.c:3913 src/nautilus-file-operations.c:8223
+#: src/nautilus-file-operations.c:8665
 #, c-format
 msgid "%s / %s — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%s / %s — %s left (%s/sec)"
@@ -2387,7 +2402,7 @@ msgstr[3] "%s / %s – še %s (%s/s)"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3953 src/nautilus-file-operations.c:8736
+#: src/nautilus-file-operations.c:3947 src/nautilus-file-operations.c:8695
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
@@ -2396,7 +2411,7 @@ msgstr[1] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 msgstr[2] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 msgstr[3] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4541
+#: src/nautilus-file-operations.c:4535
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to "
@@ -2405,12 +2420,12 @@ msgstr ""
 "Mape »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za zapisovanje na "
 "ciljnem mestu."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4547
+#: src/nautilus-file-operations.c:4541
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the folder “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4713
+#: src/nautilus-file-operations.c:4707
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be copied because you do not have "
@@ -2418,89 +2433,89 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Datotek v mapi »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za ogled."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4729
+#: src/nautilus-file-operations.c:4723
 msgid "_Skip files"
 msgstr "Pre_skoči datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4779
+#: src/nautilus-file-operations.c:4773
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr "Mape »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za branje."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4842 src/nautilus-file-operations.c:5547
-#: src/nautilus-file-operations.c:6266
+#: src/nautilus-file-operations.c:4836 src/nautilus-file-operations.c:5541
+#: src/nautilus-file-operations.c:6254
 #, c-format
 msgid "Error while moving “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4843
+#: src/nautilus-file-operations.c:4837
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti izvorne mape."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4924 src/nautilus-file-operations.c:5551
-#: src/nautilus-file-operations.c:5638
+#: src/nautilus-file-operations.c:4918 src/nautilus-file-operations.c:5545
+#: src/nautilus-file-operations.c:5632
 #, c-format
 msgid "Error while copying “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4933
+#: src/nautilus-file-operations.c:4927
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing folder %s."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe mape %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4938
+#: src/nautilus-file-operations.c:4932
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file %s."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe datoteke %s."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5211 src/nautilus-file-operations.c:6070
+#: src/nautilus-file-operations.c:5205 src/nautilus-file-operations.c:6058
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Mape ni mogoče premakniti same vase."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5212 src/nautilus-file-operations.c:6071
+#: src/nautilus-file-operations.c:5206 src/nautilus-file-operations.c:6059
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Mape ni mogoče kopirati same vase."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5213 src/nautilus-file-operations.c:6072
+#: src/nautilus-file-operations.c:5207 src/nautilus-file-operations.c:6060
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Ciljna mapa je znotraj izvorne mape."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5251
+#: src/nautilus-file-operations.c:5245
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Datoteke ni mogoče premakniti preko same sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5252
+#: src/nautilus-file-operations.c:5246
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Datoteke ni mogoče kopirati preko same sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5253
+#: src/nautilus-file-operations.c:5247
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Izvorna datoteka bo bila prepisana s ciljno datoteko."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5554
+#: src/nautilus-file-operations.c:5548
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %s."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe datoteke z enakim imenom v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5640
+#: src/nautilus-file-operations.c:5634
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem datoteke v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5901 src/nautilus-file-operations.c:5939
+#: src/nautilus-file-operations.c:5889 src/nautilus-file-operations.c:5927
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Kopiranje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5971
+#: src/nautilus-file-operations.c:5959
 #, c-format
 msgid "Preparing to move to “%s”"
 msgstr "Priprava na premikanje v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5975
+#: src/nautilus-file-operations.c:5963
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
@@ -2509,21 +2524,21 @@ msgstr[1] "Pripravljanje na premikanje %'d datoteke"
 msgstr[2] "Pripravljanje na premikanje %'d datotek"
 msgstr[3] "Pripravljanje na premikanje %'d datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6268
+#: src/nautilus-file-operations.c:6256
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem datoteke v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6556
+#: src/nautilus-file-operations.c:6538
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Premikanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6597
+#: src/nautilus-file-operations.c:6579
 #, c-format
 msgid "Creating links in “%s”"
 msgstr "Poteka ustvarjanje povezav v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6601
+#: src/nautilus-file-operations.c:6583
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
@@ -2532,86 +2547,91 @@ msgstr[1] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteko"
 msgstr[2] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteki"
 msgstr[3] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6760
+#: src/nautilus-file-operations.c:6742
 #, c-format
 msgid "Error while creating link to %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem povezave do %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6764
+#: src/nautilus-file-operations.c:6746
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Simbolne povezave so podprte le za krajevne datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6769
+#: src/nautilus-file-operations.c:6751
 msgid "The target doesn’t support symbolic links."
 msgstr "Ciljno mesto ne podpira simbolnih povezav."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6777
+#: src/nautilus-file-operations.c:6759
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem simbolne povezave v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7132
+#: src/nautilus-file-operations.c:7102
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: src/nautilus-file-operations.c:7419
+#: src/nautilus-file-operations.c:7383
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Neimenovana mapa"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: src/nautilus-file-operations.c:7435
+#: src/nautilus-file-operations.c:7398
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Neimenovan dokument"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7702
+#: src/nautilus-file-operations.c:7665
 #, c-format
 msgid "Error while creating directory %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7707
+#: src/nautilus-file-operations.c:7670
 #, c-format
 msgid "Error while creating file %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem datoteke %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7711
+#: src/nautilus-file-operations.c:7674
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8000
+#: src/nautilus-file-operations.c:7952
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Praznjenje smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8054 src/nautilus-file-operations.c:8098
+#: src/nautilus-file-operations.c:8017
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "Zaganjalnika ni mogoče označiti kot vrednega zaupanja (izvedljiv)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8207
+#: src/nautilus-file-operations.c:8119
 msgid "Verifying destination"
 msgstr "Preverjanje ciljnega mesta"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8251
+#: src/nautilus-file-operations.c:8163
 #, c-format
 msgid "Extracting “%s”"
 msgstr "Poteka razširjanje »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8355
+#: src/nautilus-file-operations.c:8267 src/nautilus-file-operations.c:8329
 #, c-format
 msgid "Error extracting “%s”"
 msgstr "Prišlo je do napake med razširjanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8359
+#: src/nautilus-file-operations.c:8271
 #, c-format
 msgid "There was an error while extracting “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med razširjanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8405
+#: src/nautilus-file-operations.c:8332
+#, c-format
+msgid "Not enough free space to extract %s"
+msgstr "Ni dovolj prostora za razširjanje %s"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8362
 #, c-format
 msgid "Extracted “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je razširjen v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8411
+#: src/nautilus-file-operations.c:8368
 #, c-format
 msgid "Extracted %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Extracted %'d files to “%s”"
@@ -2620,20 +2640,20 @@ msgstr[1] "Razširjen je %'d predmet v »%s«."
 msgstr[2] "Razširjena sta %'d predmeta v »%s«."
 msgstr[3] "Razširjeni so %'d predmeti v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8445
+#: src/nautilus-file-operations.c:8402
 msgid "Preparing to extract"
 msgstr "Priprava na razširjanje"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8571
+#: src/nautilus-file-operations.c:8530
 msgid "Extracting Files"
 msgstr "Razširjanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8630
+#: src/nautilus-file-operations.c:8589
 #, c-format
 msgid "Compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Poteka stiskanje »%s« na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8636
+#: src/nautilus-file-operations.c:8595
 #, c-format
 msgid "Compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressing %'d files into “%s”"
@@ -2642,12 +2662,12 @@ msgstr[1] "Poteka stiskanje %'d datoteke na nosilec »%s«."
 msgstr[2] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
 msgstr[3] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8784
+#: src/nautilus-file-operations.c:8743
 #, c-format
 msgid "Error compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Prišlo je do napake stiskanja »%s« na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8790
+#: src/nautilus-file-operations.c:8749
 #, c-format
 msgid "Error compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Error compressing %'d files into “%s”"
@@ -2656,16 +2676,16 @@ msgstr[1] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datoteke na nosilec »%s«."
 msgstr[2] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
 msgstr[3] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8800
+#: src/nautilus-file-operations.c:8759
 msgid "There was an error while compressing files."
 msgstr "Prišlo je do napake med stiskanjem datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8825
+#: src/nautilus-file-operations.c:8784
 #, c-format
 msgid "Compressed “%s” into “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je stisnjen na »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8831
+#: src/nautilus-file-operations.c:8790
 #, c-format
 msgid "Compressed %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressed %'d files into “%s”"
@@ -2674,25 +2694,24 @@ msgstr[1] "Stisnjena je %d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Stisnjeni sta %d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Stisnjene so %d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8922
+#: src/nautilus-file-operations.c:8881
 msgid "Compressing Files"
 msgstr "Stiskanje datotek"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:398
+#: src/nautilus-files-view.c:396
 msgid "Searching…"
 msgstr "Iskanje ..."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:398 src/nautilus-image-properties-page.c:761
-#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:784
+#: src/nautilus-files-view.c:396 src/nautilus-image-properties-page.c:761
+#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:854
 msgid "Loading…"
 msgstr "Nalaganje ..."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1101 src/nautilus-mime-actions.c:1042
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1916
+#: src/nautilus-files-view.c:1102 src/nautilus-mime-actions.c:944
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Ali ste prepričani, da želite odpreti vse datoteke?"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1104
+#: src/nautilus-files-view.c:1105
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
@@ -2701,7 +2720,7 @@ msgstr[1] "Odprlo se bo %'d ločen zavihek."
 msgstr[2] "Odprla se bosta %'d ločena zavihka."
 msgstr[3] "Odprli se bodo %'d ločeni zavihki."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1109
+#: src/nautilus-files-view.c:1110
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
@@ -2710,30 +2729,29 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %'d ločeno okno."
 msgstr[2] "To bo odprlo %'d ločeni okni."
 msgstr[3] "To bo odprlo %'d ločena okna."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1113 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1054 src/nautilus-mime-actions.c:1240
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1920
+#: src/nautilus-files-view.c:1114 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:956 src/nautilus-mime-actions.c:1142
 msgid "_OK"
 msgstr "_V redu"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1669
+#: src/nautilus-files-view.c:1632
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Izberite skladne predmete"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1674 src/nautilus-files-view.c:5979
-#: src/nautilus-files-view.c:6485
+#: src/nautilus-files-view.c:1637 src/nautilus-files-view.c:5942
+#: src/nautilus-files-view.c:6446
 msgid "_Select"
 msgstr "_Izberi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1682
+#: src/nautilus-files-view.c:1645
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Vzorec:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1688
+#: src/nautilus-files-view.c:1651
 msgid "Examples: "
 msgstr "Primeri:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:2801
+#: src/nautilus-files-view.c:2764
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -2741,12 +2759,12 @@ msgstr ""
 "Z različico programa Nautilus 3.6 je ta mapa opuščena, vsebina pa je "
 "premaknjena v mapo ~/.config/nautilus"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3317 src/nautilus-files-view.c:3364
+#: src/nautilus-files-view.c:3280 src/nautilus-files-view.c:3327
 #, c-format
 msgid "“%s” selected"
 msgstr "»%s«"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3321
+#: src/nautilus-files-view.c:3284
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
@@ -2755,7 +2773,7 @@ msgstr[1] "%'d izbrana mapa"
 msgstr[2] "%'d izbrani mapi"
 msgstr[3] "%'d izbrane mape"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3335
+#: src/nautilus-files-view.c:3298
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
@@ -2765,7 +2783,7 @@ msgstr[2] "(vsebuje %'d predmeta)"
 msgstr[3] "(vsebuje %'d predmete)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: src/nautilus-files-view.c:3350
+#: src/nautilus-files-view.c:3313
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
@@ -2774,7 +2792,7 @@ msgstr[1] "(skupaj vsebuje %'d predmet)"
 msgstr[2] "(skupaj vsebuje %'d predmeta)"
 msgstr[3] "(skupaj vsebuje %'d predmete)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3369
+#: src/nautilus-files-view.c:3332
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -2784,7 +2802,7 @@ msgstr[2] "%'d izbrana predmeta"
 msgstr[3] "%'d izbrani predmeti"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: src/nautilus-files-view.c:3378
+#: src/nautilus-files-view.c:3341
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -2797,7 +2815,7 @@ msgstr[3] "%'d drugi izbrani predmeti"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3393
+#: src/nautilus-files-view.c:3356
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -2809,46 +2827,46 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3426
+#: src/nautilus-files-view.c:3389
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5966
+#: src/nautilus-files-view.c:5929
 msgid "Select Move Destination"
 msgstr "Izberite ciljno mesto za premikanje"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5970
+#: src/nautilus-files-view.c:5933
 msgid "Select Copy Destination"
 msgstr "Izberite ciljno mesto za kopiranje"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6481
+#: src/nautilus-files-view.c:6442
 msgid "Select Extract Destination"
 msgstr "Izbor ciljnega mesta za razširjanje"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6724
+#: src/nautilus-files-view.c:6702
 #, c-format
 msgid "Unable to remove “%s”"
 msgstr "Ni mogoče odstraniti »%s«"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6752
+#: src/nautilus-files-view.c:6730
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Ni mogoče izvreči »%s«"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6775
+#: src/nautilus-files-view.c:6753
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Ni mogoče zaustaviti pogona"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6887
+#: src/nautilus-files-view.c:6865
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Ni mogoče začeti »%s«"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7784
+#: src/nautilus-files-view.c:7776
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
@@ -2857,69 +2875,69 @@ msgstr[1] "Nova mapa z izborom (%'d predmet)"
 msgstr[2] "Nova mapa z izborom (%'d predmeta)"
 msgstr[3] "Nova mapa z izborom (%'d predmeti)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7844
+#: src/nautilus-files-view.c:7836
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "Odpri s programom %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7856
+#: src/nautilus-files-view.c:7848
 msgid "Run"
 msgstr "Zaženi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7861
+#: src/nautilus-files-view.c:7853
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Razširi na to mesto"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7862
+#: src/nautilus-files-view.c:7854
 msgid "Extract to…"
 msgstr "Razširi v ..."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7866
+#: src/nautilus-files-view.c:7858
 msgid "Open"
 msgstr "Odpri"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7923
+#: src/nautilus-files-view.c:7915
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:125
 msgid "_Start"
 msgstr "_Zaženi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7929 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
+#: src/nautilus-files-view.c:7921 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Poveži se"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7935
+#: src/nautilus-files-view.c:7927
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "_Zaženi več-diskovni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7941
+#: src/nautilus-files-view.c:7933
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "_Odkleni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7961
+#: src/nautilus-files-view.c:7953
 msgid "Stop Drive"
 msgstr "Zaustavi pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7967
+#: src/nautilus-files-view.c:7959
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Varno odstrani pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7973 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
+#: src/nautilus-files-view.c:7965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Prekini povezavo"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7979
+#: src/nautilus-files-view.c:7971
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "_Zaustavi več-diskovni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7985
+#: src/nautilus-files-view.c:7977
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Zakleni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9660
+#: src/nautilus-files-view.c:9648
 msgid "Content View"
 msgstr "Pogled vsebine"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9661
+#: src/nautilus-files-view.c:9649
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Pogled trenutne mape"
 
@@ -2948,24 +2966,24 @@ msgstr "Izpisano besedilo.txt"
 msgid "dropped data"
 msgstr "izpisani podatki"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:166
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:164
 #: src/resources/ui/nautilus-window.ui:89
 msgid "Undo"
 msgstr "Razveljavi"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:170
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:168
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:175
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:173
 msgid "Redo"
 msgstr "Ponovno uveljavi"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:179
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:177
 msgid "Redo last undone action"
 msgstr "Uveljavi zadnje razveljavljeno dejanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:412
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:410
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to “%s”"
 msgid_plural "Move %d items back to “%s”"
@@ -2974,7 +2992,7 @@ msgstr[1] "Premakni %d predmet nazaj v »%s«"
 msgstr[2] "Premakni %d predmeta nazaj v »%s«"
 msgstr[3] "Premakni %d predmete nazaj v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:415
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:413
 #, c-format
 msgid "Move %d item to “%s”"
 msgid_plural "Move %d items to “%s”"
@@ -2983,7 +3001,7 @@ msgstr[1] "Premakni %d predmet v »%s«"
 msgstr[2] "Premakni %d predmeta v »%s«"
 msgstr[3] "Premakni %d predmete v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:419
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:417
 #, c-format
 msgid "_Undo Move %d item"
 msgid_plural "_Undo Move %d items"
@@ -2992,7 +3010,7 @@ msgstr[1] "_Razveljavi premikanje %d predmeta"
 msgstr[2] "_Razveljavi premikanje %d predmetov"
 msgstr[3] "_Razveljavi premikanje %d predmetov"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:422
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:420
 #, c-format
 msgid "_Redo Move %d item"
 msgid_plural "_Redo Move %d items"
@@ -3001,33 +3019,33 @@ msgstr[1] "Ponovno _uveljavi premikanje %d predmeta"
 msgstr[2] "Ponovno _uveljavi premikanje %d predmetov"
 msgstr[3] "Ponovno _uveljavi premikanje %d predmetov"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:428
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:426
 #, c-format
 msgid "Move “%s” back to “%s”"
 msgstr "Premakni »%s« nazaj v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:427
 #, c-format
 msgid "Move “%s” to “%s”"
 msgstr "Premakni »%s« v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:431
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
 msgid "_Undo Move"
 msgstr "_Razveljavi potezo"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:432
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:430
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "_Obnovi potezo"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:437
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:435
 msgid "_Undo Restore from Trash"
 msgstr "_Razveljavi obnovitev iz smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:438
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:436
 msgid "_Redo Restore from Trash"
 msgstr "Ponovno _uveljavi obnovitev iz smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:442
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:440
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to trash"
 msgid_plural "Move %d items back to trash"
@@ -3036,8 +3054,8 @@ msgstr[1] "Premakni %d predmet nazaj v smeti"
 msgstr[2] "Premakni %d predmeta nazaj v smeti"
 msgstr[3] "Premakni %d predmete nazaj v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:445
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1331
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:443
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1327
 #, c-format
 msgid "Restore %d item from trash"
 msgid_plural "Restore %d items from trash"
@@ -3046,17 +3064,17 @@ msgstr[1] "Obnovi %d predmet iz smeti"
 msgstr[2] "Obnovi %d predmeta iz smeti"
 msgstr[3] "Obnovi %d predmete iz smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:451
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:449
 #, c-format
 msgid "Move “%s” back to trash"
 msgstr "Premakni »%s« nazaj v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:452
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:450
 #, c-format
 msgid "Restore “%s” from trash"
 msgstr "Obnovi »%s« iz smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:459
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:457
 #, c-format
 msgid "Delete %d copied item"
 msgid_plural "Delete %d copied items"
@@ -3065,7 +3083,7 @@ msgstr[1] "Izbriši %d kopiran predmet"
 msgstr[2] "Izbriši %d kopirana predmeta"
 msgstr[3] "Izbriši %d kopirane predmete"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:462
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:460
 #, c-format
 msgid "Copy %d item to “%s”"
 msgid_plural "Copy %d items to “%s”"
@@ -3074,7 +3092,7 @@ msgstr[1] "Kopiraj %d predmet v »%s«"
 msgstr[2] "Kopiraj %d predmeta v »%s«"
 msgstr[3] "Kopiraj %d predmete v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:466
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:464
 #, c-format
 msgid "_Undo Copy %d item"
 msgid_plural "_Undo Copy %d items"
@@ -3083,7 +3101,7 @@ msgstr[1] "_Razveljavi kopiranje %d predmeta"
 msgstr[2] "_Razveljavi kopiranje %d predmetov"
 msgstr[3] "_Razveljavi kopiranje %d predmetov"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:469
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:467
 #, c-format
 msgid "_Redo Copy %d item"
 msgid_plural "_Redo Copy %d items"
@@ -3092,29 +3110,29 @@ msgstr[1] "Ponovno _uveljavi kopiranje %d predmeta"
 msgstr[2] "Ponovno _uveljavi kopiranje %d predmetov"
 msgstr[3] "Ponovno _uveljavi kopiranje %d predmetov"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:475
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:502
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:777
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2251
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:473
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:500
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:775
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2085
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2247
 #, c-format
 msgid "Delete “%s”"
 msgstr "Izbriši »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:474
 #, c-format
 msgid "Copy “%s” to “%s”"
 msgstr "Kopiraj »%s« v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:478
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
 msgid "_Undo Copy"
 msgstr "Razveljavi _kopiranje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:479
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:477
 msgid "_Redo Copy"
 msgstr "Ponovno _uveljavi kopiranje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:486
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:484
 #, c-format
 msgid "Delete %d duplicated item"
 msgid_plural "Delete %d duplicated items"
@@ -3123,7 +3141,7 @@ msgstr[1] "Izbriši %d podvojeni predmet"
 msgstr[2] "Izbriši %d podvojena predmeta"
 msgstr[3] "Izbriši %d podvojene predmete"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:489
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:487
 #, c-format
 msgid "Duplicate %d item in “%s”"
 msgid_plural "Duplicate %d items in “%s”"
@@ -3132,7 +3150,7 @@ msgstr[1] "Podvoji %d predmet v »%s«"
 msgstr[2] "Podvoji %d predmeta v »%s«"
 msgstr[3] "Podvoji %d predmete v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:493
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:491
 #, c-format
 msgid "_Undo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
@@ -3141,7 +3159,7 @@ msgstr[1] "_Razveljavi podvajanje %d predmeta"
 msgstr[2] "_Razveljavi podvajanje %d predmetov"
 msgstr[3] "_Razveljavi podvajanje %d predmetov"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:496
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:494
 #, c-format
 msgid "_Redo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
@@ -3150,20 +3168,20 @@ msgstr[1] "Ponovno _uveljavi podvajanje %d predmeta"
 msgstr[2] "Ponovno _uveljavi podvajanje %d predmetov"
 msgstr[3] "Ponovno _uveljavi podvajanje %d predmetov"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:503
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:501
 #, c-format
 msgid "Duplicate “%s” in “%s”"
 msgstr "Podvoji »%s« v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:506
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:504
 msgid "_Undo Duplicate"
 msgstr "_Razveljavi podvojitev"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:507
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:505
 msgid "_Redo Duplicate"
 msgstr "Ponovno _uveljvi podvojitev"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:514
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:512
 #, c-format
 msgid "Delete links to %d item"
 msgid_plural "Delete links to %d items"
@@ -3172,7 +3190,7 @@ msgstr[1] "Izbriši povezave do %d predmeta"
 msgstr[2] "Izbriši povezave do %d predmetov"
 msgstr[3] "Izbriši povezave do %d predmetov"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:517
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:515
 #, c-format
 msgid "Create links to %d item"
 msgid_plural "Create links to %d items"
@@ -3181,79 +3199,79 @@ msgstr[1] "Ustvari povezave do %d predmeta"
 msgstr[2] "Ustvari povezave do %d predmetov"
 msgstr[3] "Ustvari povezave do %d predmetov"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:523
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:521
 #, c-format
 msgid "Delete link to “%s”"
 msgstr "Izbriši povezavo do »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:522
 #, c-format
 msgid "Create link to “%s”"
 msgstr "Ustvari povezavo do »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:526
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
 msgid "_Undo Create Link"
 msgstr "_Razveljavi ustvarjanje povezave"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:527
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:525
 msgid "_Redo Create Link"
 msgstr "_Ponovno uveljavi ustvarjanje povezave"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:779
 #, c-format
 msgid "Create an empty file “%s”"
 msgstr "Ustvari prazno datoteko »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:783
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
 msgid "_Undo Create Empty File"
 msgstr "_Razveljavi ustvarjanje prazne datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:784
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:782
 msgid "_Redo Create Empty File"
 msgstr "Ponovno _uveljavi ustvarjanje prazne datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:786
 #, c-format
 msgid "Create a new folder “%s”"
 msgstr "Ustvari novo mapo »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:790
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
 msgid "_Undo Create Folder"
 msgstr "_Razveljavi ustvarjanje mape"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:791
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:789
 msgid "_Redo Create Folder"
 msgstr "Ponovno _uveljavi ustvarjanje mape"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:793
 #, c-format
 msgid "Create new file “%s” from template "
 msgstr "Ustvari nov dokument »%s«  iz predloge"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:797
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
 msgid "_Undo Create from Template"
 msgstr "_Razveljavi ustvarjanje dokumenta iz predloge"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:798
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:796
 msgid "_Redo Create from Template"
 msgstr "Ponovno _uveljavi ustvarjanje dokumenta iz predloge"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:992
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:990
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:991
 #, c-format
 msgid "Rename “%s” as “%s”"
 msgstr "Preimenuj »%s« v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:995
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
 msgid "_Undo Rename"
 msgstr "Razveljavi _preimenovanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:996
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:994
 msgid "_Redo Rename"
 msgstr "Ponovno _uveljavi preimenovanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1112
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1116
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1109
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1113
 #, c-format
 msgid "Batch rename %d file"
 msgid_plural "Batch rename %d files"
@@ -3262,15 +3280,15 @@ msgstr[1] "Paketno preimenuj %d datoteko"
 msgstr[2] "Paketno preimenuj %d datoteki"
 msgstr[3] "Paketno preimenuj %d datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1121
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1118
 msgid "_Undo Batch Rename"
 msgstr "_Razveljavi paketno preimenovanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1122
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1119
 msgid "_Redo Batch Rename"
 msgstr "_Ponovni paketno preimenovanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1334
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1330
 #, c-format
 msgid "Move %d item to trash"
 msgid_plural "Move %d items to trash"
@@ -3279,99 +3297,99 @@ msgstr[1] "Premakni %d predmet v smeti"
 msgstr[2] "Premakni %d predmeta v smeti"
 msgstr[3] "Premakni %d predmete v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1348
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1344
 #, c-format
 msgid "Restore “%s” to “%s”"
 msgstr "Obnovi »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1355
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1351
 #, c-format
 msgid "Move “%s” to trash"
 msgstr "Premakni »%s« v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1360
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1356
 msgid "_Undo Trash"
 msgstr "Razveljavi _pošiljanje v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1361
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1357
 msgid "_Redo Trash"
 msgstr "Obnovi datoteke _iz smeti"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1652
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of items enclosed in “%s”"
 msgstr "Obnovi izvorna dovoljena predmetov v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1657
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1653
 #, c-format
 msgid "Set permissions of items enclosed in “%s”"
 msgstr "Nastavi dovoljena predmetov v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1659
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1813
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1655
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1809
 msgid "_Undo Change Permissions"
 msgstr "_Razveljavi spreminjanje dovoljenj"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1660
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1814
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
 msgid "_Redo Change Permissions"
 msgstr "Ponovno _uveljavi spreminjanje dovoljenj"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1806
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of “%s”"
 msgstr "Obnovi i_zvorna dovoljenja »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1811
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1807
 #, c-format
 msgid "Set permissions of “%s”"
 msgstr "Nastavi dovoljenja »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1923
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1919
 #, c-format
 msgid "Restore group of “%s” to “%s”"
 msgstr "Obnovi skupino »%s« na »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1921
 #, c-format
 msgid "Set group of “%s” to “%s”"
 msgstr "Nastavi skupino »%s« na »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1928
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1924
 msgid "_Undo Change Group"
 msgstr "_Razveljavi spremembo skupine"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
 msgid "_Redo Change Group"
 msgstr "Ponovno _uveljavi spremembo skupine"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1933
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
 #, c-format
 msgid "Restore owner of “%s” to “%s”"
 msgstr "Obnovi lastnika »%s« na »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1931
 #, c-format
 msgid "Set owner of “%s” to “%s”"
 msgstr "Nastavi lastnika »%s« na »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1938
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1934
 msgid "_Undo Change Owner"
 msgstr "Razveljavi spreminjanje _lastništva"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1939
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
 msgid "_Redo Change Owner"
 msgstr "Ponovno uveljavi spreminjanje _lastništva"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2075
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2071
 msgid "_Undo Extract"
 msgstr "_Razveljavi razširjanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2076
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2072
 msgid "_Redo Extract"
 msgstr "_Ponovi razširjanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2093
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
 #, c-format
 msgid "Delete %d extracted file"
 msgid_plural "Delete %d extracted files"
@@ -3380,12 +3398,12 @@ msgstr[1] "Izbriši %d razširjeno datoteko"
 msgstr[2] "Izbriši %d razširjeni datoteki"
 msgstr[3] "Izbriši %d razširjene datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2103
 #, c-format
 msgid "Extract “%s”"
 msgstr "Razširi »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2111
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
 #, c-format
 msgid "Extract %d file"
 msgid_plural "Extract %d files"
@@ -3394,12 +3412,12 @@ msgstr[1] "Razširi %d datoteko"
 msgstr[2] "Razširi %d datoteki"
 msgstr[3] "Razširi %d datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2258
 #, c-format
 msgid "Compress “%s”"
 msgstr "Stisni »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2266
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
 #, c-format
 msgid "Compress %d file"
 msgid_plural "Compress %d files"
@@ -3408,11 +3426,11 @@ msgstr[1] "Stisni %d datoteko"
 msgstr[2] "Stisni %d datoteki"
 msgstr[3] "Stisni %d datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2272
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2268
 msgid "_Undo Compress"
 msgstr "_Razveljavi stiskanje"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2273
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2269
 msgid "_Redo Compress"
 msgstr "_Ponovno stisni"
 
@@ -3609,22 +3627,22 @@ msgstr "Nalaganje podatkov o sliki ni uspelo"
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(prazno)"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:1450
+#: src/nautilus-list-view.c:1436
 msgid "Use Default"
 msgstr "Uporabi privzeto"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2058
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:49
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:244
+#: src/nautilus-list-view.c:2114
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:90
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1162
 msgid "List View"
 msgstr "Seznamski prikaz"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2967
+#: src/nautilus-list-view.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s vidni stolpci"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2987
+#: src/nautilus-list-view.c:3043
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Izberite vrstni red podatkov, ki naj se pojavijo v tej mapi:"
 
@@ -3637,7 +3655,7 @@ msgstr[1] "Ali si želite ogledati %d mesto?"
 msgstr[2] "Ali si želite ogledati %d mesti?"
 msgstr[3] "Ali si želite ogledati %d mesta?"
 
-#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:1050
+#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:952
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
@@ -3646,82 +3664,82 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %d ločeno okno."
 msgstr[2] "To bo odprlo %d ločeni okni."
 msgstr[3] "To bo odprlo %d ločena okna."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:100
+#: src/nautilus-mime-actions.c:102
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:275
 msgid "Anything"
 msgstr "Karkoli"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:110 src/nautilus-properties-window.c:4588
+#: src/nautilus-mime-actions.c:112 src/nautilus-properties-window.c:4588
 msgid "Folders"
 msgstr "Mape"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:114
+#: src/nautilus-mime-actions.c:116
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenti"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:130
+#: src/nautilus-mime-actions.c:132
 msgid "Illustration"
 msgstr "Ilustracija"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:142
+#: src/nautilus-mime-actions.c:144
 msgid "Music"
 msgstr "Glasba"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:155
+#: src/nautilus-mime-actions.c:157
 msgid "PDF / PostScript"
 msgstr "PDF / PostScript"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:161
+#: src/nautilus-mime-actions.c:163
 msgid "Picture"
 msgstr "Slika"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:200
+#: src/nautilus-mime-actions.c:202
 msgid "Text File"
 msgstr "Besedilna datoteka"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:548
+#: src/nautilus-mime-actions.c:542
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
 msgstr "Povezava »%s« je pokvarjena. Ali jo želite vreči v smeti?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:552
+#: src/nautilus-mime-actions.c:546
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken."
 msgstr "Povezava »%s« je okvarjena."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:559
+#: src/nautilus-mime-actions.c:553
 msgid "This link cannot be used because it has no target."
 msgstr "Povezave ni mogoče uporabiti, ker nima določenega cilja."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:563
+#: src/nautilus-mime-actions.c:557
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn’t exist."
 msgstr "Povezave ni mogoče uporabiti, ker ciljno mesto »%s« ne obstaja."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:574
+#: src/nautilus-mime-actions.c:568
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:174
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Premakni v _smeti"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:645
+#: src/nautilus-mime-actions.c:639
 #, c-format
 msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
 msgstr "Ali želite »%s« zagnati ali prikazati njeno vsebino?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:647
+#: src/nautilus-mime-actions.c:641
 #, c-format
 msgid "“%s” is an executable text file."
 msgstr "Datoteka »%s« je izvedljiva besedilna datoteka."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:653
+#: src/nautilus-mime-actions.c:647
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Zaženi v _terminalu"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:654
+#: src/nautilus-mime-actions.c:648
 msgid "_Display"
 msgstr "_Pokaži"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1045
+#: src/nautilus-mime-actions.c:947
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
@@ -3730,33 +3748,33 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %d ločen zavihek."
 msgstr[2] "To bo odprlo %d ločena zavihka."
 msgstr[3] "To bo odprlo %d ločene zavihke."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1117
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1019
 #, c-format
 msgid "Could not display “%s”."
 msgstr "Ni mogoče prikazati »%s«."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1220
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1122
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Datoteka je neznane vrste"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1225
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1127
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for “%s” files"
 msgstr "Ni nameščenega programa, ki podpira vrsto datotek »%s«"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1238
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1140
 msgid "_Select Application"
 msgstr "_Izberi program"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1276
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1178
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "Prišlo je do notranje napake med iskanjem programa:"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1278
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1180
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Ni mogoče iskati programa"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1409
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1311
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for “%s” files.\n"
@@ -3765,11 +3783,11 @@ msgstr ""
 "Ni nameščenega programa, ki podpira vrsto datoteke »%s«.\n"
 "Ali želite poiskati program, s katerim bi datoteko lahko odprli?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1587
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1489
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Nepreverjen zaganjalnik programov"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1590
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1492
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
@@ -3778,35 +3796,26 @@ msgstr ""
 "Zaganjalnik programa »%s« ni označen kot zaupanja vreden. V primeru, da vira "
 "te datoteke ne poznate, zagon morda ni varen."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1612
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1514
 msgid "Trust and _Launch"
 msgstr "Zaupaj in _zaženi"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1917
-#, c-format
-msgid "This will open %d separate application."
-msgid_plural "This will open %d separate applications."
-msgstr[0] "Z dejanjem se bo odprlo %d ločenih programov."
-msgstr[1] "Z dejanjem se bo odprl %d ločen program."
-msgstr[2] "Z dejanjem se bosta odprla %d ločena programa."
-msgstr[3] "Z dejanjem se bodo odprli %d ločeni programi."
-
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1993 src/nautilus-mime-actions.c:2288
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1896 src/nautilus-mime-actions.c:2191
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1228 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1303
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Dostop do mesta ni mogoč"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2377
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2280
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Ni mogoče zagnati mesta"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2468
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2371
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
 msgstr "Odpiranje »%s«"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2473
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2376
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3888,7 +3897,7 @@ msgid "Create"
 msgstr "Ustvari"
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:129
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:275
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:296
 msgid "Folder name"
 msgstr "Ime mape"
 
@@ -3896,16 +3905,32 @@ msgstr "Ime mape"
 msgid "New Folder"
 msgstr "Nova mapa"
 
-#: src/nautilus-notebook.c:335
+#: src/nautilus-notebook.c:340
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zapri zavihek"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:142
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:143
+#, c-format
+msgid ""
+"You are trying to replace the destination folder “%s” with a symbolic link."
+msgstr "Ciljno mapo »%s« poskušate zamenjati s simbolno povezavo."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:145
+msgid ""
+"This is not allowed in order to avoid the deletion of the destination "
+"folder’s contents."
+msgstr "Dejanje ni dovoljeno zaradi možnosti brisanja vsebine ciljne mape."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:146
+msgid "Please rename the symbolic link or press the skip button."
+msgstr "Preimenujte simbolno povezavo ali pa pritisnite gumb za preklic."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:150
 #, c-format
 msgid "Merge folder “%s”?"
 msgstr "Ali želite združiti mapo »%s«?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:145
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:153
 msgid ""
 "Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
 "that conflict with the files being copied."
@@ -3913,112 +3938,112 @@ msgstr ""
 "Med združevanjem bo program pred zamenjavo datotek, ki so v sporu s "
 "kopiranimi datotekami, zahteval potrditev."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:150
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:158
 #, c-format
 msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Starejša mapa z istim imenom v  »%s« že obstaja."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:155
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:163
 #, c-format
 msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Novejša mapa z istim imenom v  »%s« že obstaja."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:160
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:168
 #, c-format
 msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Mapa z istim imenom v »%s« že obstaja."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:166
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:174
 #, c-format
 msgid "Replace folder “%s”?"
 msgstr "Ali želite zamenjati mapo »%s«?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:168
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:176
 msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
 msgstr "Zamenjava bo odstranila vse datoteke v mapi."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:169
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:177
 #, c-format
 msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Mapa z enakim imenom v »%s« že obstaja?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:175
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:183
 #, c-format
 msgid "Replace file “%s”?"
 msgstr "Ali želite zamenjati datoteko »%s«?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:178
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:186
 msgid "Replacing it will overwrite its content."
 msgstr "Zamenjava bo prepisala njeno vsebino."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:182
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:190
 #, c-format
 msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Starejša datoteka z enakim imenom v »%s« že obstaja."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:187
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:195
 #, c-format
 msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Novejša datoteka z enakim imenom v »%s« že obstaja."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:192
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:200
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Datoteka z enakim imenom v »%s« že obstaja?."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:267
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:275
 msgid "Original folder"
 msgstr "Izvorna mapa"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:268
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:300
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:276
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:308
 msgid "Items:"
 msgstr "Predmeti:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:272
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:280
 msgid "Original file"
 msgstr "Izvirna datoteka"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:273
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:305
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:281
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:313
 #: src/nautilus-properties-window.c:3199
 msgid "Size:"
 msgstr "Velikost:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:278
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:310
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:286
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:318
 #: src/nautilus-properties-window.c:3177
 msgid "Type:"
 msgstr "Vrsta:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:281
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:313
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:289
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:321
 msgid "Last modified:"
 msgstr "Spremenjeno:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:299
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:307
 msgid "Merge with"
 msgstr "Združi z"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:299
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:304
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:307
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:312
 msgid "Replace with"
 msgstr "Zamenjaj z"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:345
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:361
 msgid "Merge"
 msgstr "Združi"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:368
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:385
 msgid "Merge Folder"
 msgstr "Združi mapo"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:369
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:374
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:386
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:391
 msgid "File and Folder conflict"
 msgstr "Spor datoteke in mape"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:375
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:392
 msgid "File conflict"
 msgstr "Datoteke v sporu"
 
@@ -4026,35 +4051,35 @@ msgstr "Datoteke v sporu"
 #. Translators: this is referred to the permissions
 #. * the user has in a directory.
 #.
-#: src/nautilus-preferences-window.c:155 src/nautilus-properties-window.c:4084
+#: src/nautilus-preferences-window.c:151 src/nautilus-properties-window.c:4084
 #: src/nautilus-properties-window.c:4114
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:329
+#: src/nautilus-program-choosing.c:337
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "Ukazov iz oddaljenega spletišča ni mogoče izvajati."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:331
+#: src/nautilus-program-choosing.c:339
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "Ta možnost je onemogočena iz varnostnih pomislekov."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:343 src/nautilus-program-choosing.c:421
+#: src/nautilus-program-choosing.c:351 src/nautilus-program-choosing.c:429
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "Prišlo je do napake med zaganjanjem programa."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:372 src/nautilus-program-choosing.c:385
+#: src/nautilus-program-choosing.c:380 src/nautilus-program-choosing.c:393
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "Cilj spuščanja podpira le krajevne datoteke."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:373
+#: src/nautilus-program-choosing.c:381
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr ""
 "Za odprtje ne-krajevnih datotek, jih je treba kopirati v krajevno mapo in "
 "jih znova spustiti."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:386
+#: src/nautilus-program-choosing.c:394
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
 "again. The local files you dropped have already been opened."
@@ -4062,28 +4087,28 @@ msgstr ""
 "Za odprtje ne-krajevnih datotek, jih je treba kopirati v krajevno mapo in "
 "jih znova spustiti. Krajevne datoteke, ki jih spustite, so že bile odprte."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:419
+#: src/nautilus-program-choosing.c:427
 msgid "Details: "
 msgstr "Podrobnosti:"
 
-#: src/nautilus-progress-info.c:317
+#: src/nautilus-progress-info.c:312
 msgid "Canceled"
 msgstr "Preklicano"
 
-#: src/nautilus-progress-info.c:383 src/nautilus-progress-info.c:404
+#: src/nautilus-progress-info.c:378 src/nautilus-progress-info.c:399
 msgid "Preparing"
 msgstr "Pripravljanje"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:104
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:145
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:147
 msgid "File Operations"
 msgstr "Opravila datotek"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:108
 msgid "Show Details"
 msgstr "Pokaži podrobnosti"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:109
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:111
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
@@ -4092,7 +4117,7 @@ msgstr[1] "%'d dejavna datotečno opravilo"
 msgstr[2] "%'d dejavni datotečni opravili"
 msgstr[3] "%'d dejavna datotečna opravila"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:147
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:149
 msgid "All file operations have been successfully completed"
 msgstr "Vsa opravila datotek so uspešno končana."
 
@@ -4375,83 +4400,83 @@ msgstr "_Povrni"
 msgid "_Open"
 msgstr "_Odpri"
 
-#: src/nautilus-query.c:517 src/nautilus-search-directory-file.c:167
+#: src/nautilus-query.c:526 src/nautilus-search-directory-file.c:167
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:222
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:268
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:907
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:752
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:143
 msgid "Search"
 msgstr "Iskanje"
 
-#: src/nautilus-query.c:520
+#: src/nautilus-query.c:529
 #, c-format
 msgid "Search for “%s”"
 msgstr "Poišči »%s«"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:133
+#: src/nautilus-query-editor.c:134
 msgid "Searching locations only"
 msgstr "Iskanje mest"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:137
+#: src/nautilus-query-editor.c:139
 msgid "Searching devices only"
 msgstr "Iskanje naprav"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:141
+#: src/nautilus-query-editor.c:143
 msgid "Searching network locations only"
 msgstr "Iskanje omrežnih mest"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:146
+#: src/nautilus-query-editor.c:149
 msgid "Remote location — only searching the current folder"
 msgstr "Oddaljeno mesto — iskanje le trenutne mape"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:150
+#: src/nautilus-query-editor.c:154
 msgid "Only searching the current folder"
 msgstr "Iskanje le po trenutni mapi"
 
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:276
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:297
 msgid "File name"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: src/nautilus-search-engine.c:239
+#: src/nautilus-search-engine.c:229
 msgid "Unable to complete the requested search"
 msgstr "Ni mogoče končati zahtev iskanja"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:288
+#: src/nautilus-search-popover.c:301
 msgid "Show a list to select the date"
 msgstr "Pokaži seznam za izbor datuma"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:294
+#: src/nautilus-search-popover.c:307
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:96
 msgid "Show a calendar to select the date"
 msgstr "Pokaži koledar za izbor datuma"
 
 #. Add the no date filter element first
-#: src/nautilus-search-popover.c:390
+#: src/nautilus-search-popover.c:421
 msgid "Any time"
 msgstr "Kadarkoli"
 
 #. Other types
-#: src/nautilus-search-popover.c:487
+#: src/nautilus-search-popover.c:518
 msgid "Other Type…"
 msgstr "Druge vrste ..."
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:547
+#: src/nautilus-search-popover.c:578
 msgid "Select type"
 msgstr "Izberi vrsto"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:551
+#: src/nautilus-search-popover.c:582
 msgid "Select"
 msgstr "Izbor"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:636
+#: src/nautilus-search-popover.c:667
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:51
 msgid "Select Dates…"
 msgstr "Izbor datumov"
 
 #. trash
 #: src/nautilus-shell-search-provider.c:320 src/nautilus-trash-bar.c:208
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:706
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:597
 msgid "Trash"
 msgstr "Smeti"
 
@@ -4471,11 +4496,11 @@ msgstr ""
 msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "Izvedljive datoteke v tej mapi bodo prikazane v meniju Skripti."
 
-#: src/nautilus-toolbar.c:859 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:103
+#: src/nautilus-toolbar.c:860 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:103
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Razveljavi"
 
-#: src/nautilus-toolbar.c:866 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:111
+#: src/nautilus-toolbar.c:867 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:111
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Ponovno uveljavi"
 
@@ -4568,23 +4593,43 @@ msgstr[1] "Pred %d letom"
 msgstr[2] "Pred %d letoma"
 msgstr[3] "Pred %d leti"
 
-#: src/nautilus-window.c:1361
+#: src/nautilus-window.c:192
+msgid "Parent folder"
+msgstr "Nadrejena mapa"
+
+#: src/nautilus-window.c:194 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:61
+msgid "New tab"
+msgstr "Nov zavihek"
+
+#: src/nautilus-window.c:195
+msgid "Close current view"
+msgstr "Zapri trenutni pogled"
+
+#: src/nautilus-window.c:196
+msgid "Back"
+msgstr "Nazaj"
+
+#: src/nautilus-window.c:197
+msgid "Forward"
+msgstr "Naprej"
+
+#: src/nautilus-window.c:1470
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Lastnosti"
 
-#: src/nautilus-window.c:1373
+#: src/nautilus-window.c:1482
 msgid "_Format…"
 msgstr "_Formatiraj ..."
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1643
+#: src/nautilus-window.c:1790
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
 msgstr "Predmet »%s« je izbrisan"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1650
+#: src/nautilus-window.c:1797
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
@@ -4593,28 +4638,28 @@ msgstr[1] "%d izbrisana datoteka"
 msgstr[2] "%d izbrisani datoteki"
 msgstr[3] "%d izbrisane datoteke"
 
-#: src/nautilus-window.c:1761
+#: src/nautilus-window.c:1920
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Odpri %s"
 
-#: src/nautilus-window.c:1851
+#: src/nautilus-window.c:2007
 msgid "_New Tab"
 msgstr "_Nov zavihek"
 
-#: src/nautilus-window.c:1861
+#: src/nautilus-window.c:2017
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Premakni zavihek _levo"
 
-#: src/nautilus-window.c:1869
+#: src/nautilus-window.c:2025
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Premakni zavihek _desno"
 
-#: src/nautilus-window.c:1880
+#: src/nautilus-window.c:2036
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Zapri zavihek"
 
-#: src/nautilus-window.c:2851
+#: src/nautilus-window.c:3088
 msgid "Access and organize your files."
 msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami."
 
@@ -4622,41 +4667,41 @@ msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami."
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: src/nautilus-window.c:2860
+#: src/nautilus-window.c:3098
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matjaž Horvat\n"
 "Andraž Tori\n"
 "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1361
+#: src/nautilus-window-slot.c:1432
 msgid "Unable to display the contents of this folder."
 msgstr "Vsebine te mape ni mogoče prikazati."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1365
+#: src/nautilus-window-slot.c:1436
 msgid "This location doesn’t appear to be a folder."
 msgstr "To mesto ni videti kot mapa."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1374
+#: src/nautilus-window-slot.c:1445
 msgid ""
 "Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
 msgstr ""
 "Zahtevane datoteke ni mogoče najti. Preverite črkovanje in poskusite znova."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1383
+#: src/nautilus-window-slot.c:1454
 #, c-format
 msgid "“%s” locations are not supported."
 msgstr "Mesta »%s« niso podprta."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1388
+#: src/nautilus-window-slot.c:1459
 msgid "Unable to handle this kind of location."
 msgstr "S to vrsto mesta ni mogoče upravljati."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1396
+#: src/nautilus-window-slot.c:1467
 msgid "Unable to access the requested location."
 msgstr "Dostop do zahtevanega mesta ni mogoč."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1402
+#: src/nautilus-window-slot.c:1473
 msgid "Don’t have permission to access the requested location."
 msgstr "Za dostop do ciljnega mesta so zahtevana posebna dovoljenja."
 
@@ -4665,19 +4710,19 @@ msgstr "Za dostop do ciljnega mesta so zahtevana posebna dovoljenja."
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: src/nautilus-window-slot.c:1413
+#: src/nautilus-window-slot.c:1484
 msgid ""
 "Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
 "network settings."
 msgstr ""
 "Zahtevanega mesta ni mogoče najti. Preverite črkovanje omrežnih nastavitev."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1432
+#: src/nautilus-window-slot.c:1503
 #, c-format
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Neobravnavano sporočilo napake: %s"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1604
+#: src/nautilus-window-slot.c:1683
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Mesta ni mogoče naložiti"
 
@@ -4790,167 +4835,172 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move tab right"
 msgstr "Premakni zavihek desno"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:157
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:155
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Restore tab"
+msgstr "Obnovi zavihek"
+
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:164
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Krmarjenje"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:161
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:168
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back"
 msgstr "Nazaj"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:168
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:175
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward"
 msgstr "Naprej"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:175
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:182
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go up"
 msgstr "Pojdi višje"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:182
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:189
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go down"
 msgstr "Pojdi nižje"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:189
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:196
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to home folder"
 msgstr "Skoči na osebno mapo"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:196
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:203
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Enter location"
 msgstr "Vpis mesta"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:203
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:210
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Location bar with root location"
 msgstr "Vrstica naslova z mestom korenske mape"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:210
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:217
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Location bar with home location"
 msgstr "Vrstica naslova z mestom osebne mape"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:219
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:226
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View"
 msgstr "Poglej"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:223
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:230
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Približaj"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:230
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:237
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Oddalji"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:237
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:244
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset zoom"
 msgstr "Ponastavi približanje"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:244
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:251
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Refresh view"
 msgstr "Osveži pogled"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:251
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:258
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide hidden files"
 msgstr "Pokaži/Skrij skrite datoteke"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:258
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:265
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide sidebar"
 msgstr "Pokaži/Skrij bočno vrstico"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:265
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide action menu"
 msgstr "Pokaži/Skrij meni dejanj"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:272
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:279
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "List view"
 msgstr "Seznamski pikaz"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:279
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:286
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Grid view"
 msgstr "Mrežni prikaz"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:288
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:295
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Urejanje"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:292
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:299
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Create folder"
 msgstr "Ustvari mapo"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:299
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:306
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Rename"
 msgstr "Preimenuj"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:306
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:313
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to trash"
 msgstr "Premakni v smeti"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:313
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:320
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete permanently"
 msgstr "Trajno izbriši"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:320
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:327
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut"
 msgstr "Izreži"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:327
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:334
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiraj"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:334
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:341
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste"
 msgstr "Prilepi"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:341
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:348
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Izberi vse"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:348
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:355
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Invert selection"
 msgstr "Obrni izbor"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:355
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:362
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select items matching"
 msgstr "Izberi skladne predmete"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:362
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:369
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo"
 msgstr "Razveljavi"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:369
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:376
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo"
 msgstr "Ponovno uveljavi"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:376
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:383
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show item properties"
 msgstr "Pokaži lastnosti predmeta"
@@ -5279,282 +5329,250 @@ msgstr "Ni zadetkov"
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Poskusite drugačen iskalni niz"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:12
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:60
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:120
-msgid "Always"
-msgstr "Vedno"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:15
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:63
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:123
-msgid "Local Files Only"
-msgstr "Le krajevne datoteke"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:18
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:66
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:126
-msgid "Never"
-msgstr "Nikoli"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:29
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:103
-msgid "Small"
-msgstr "Majhno"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:32
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:106
-msgid "Standard"
-msgstr "Običajno"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:35
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:109
-msgid "Large"
-msgstr "Veliko"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:77
-msgid "By Name"
-msgstr "po imenu"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:80
-msgid "By Size"
-msgstr "po velikosti"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:83
-msgid "By Type"
-msgstr "po vrsti"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:86
-msgid "By Modification Date"
-msgstr "po datumu spremembe"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:89
-msgid "By Access Date"
-msgstr "po _datumu zadnjega dostopa"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:92
-msgid "By Trashed Date"
-msgstr "po _datumu premika v smeti"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:137
-msgid "100 KB"
-msgstr "100 KB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:140
-msgid "500 KB"
-msgstr "500 KB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:143
-msgid "1 MB"
-msgstr "1 MB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:146
-msgid "3 MB"
-msgstr "3 MB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:149
-msgid "5 MB"
-msgstr "5 MB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:152
-msgid "10 MB"
-msgstr "10 MB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:155
-msgid "100 MB"
-msgstr "100 MB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:158
-msgid "1 GB"
-msgstr "1 GB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:161
-msgid "2 GB"
-msgstr "2 GB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:164
-msgid "4 GB"
-msgstr "4 GB"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:170
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:13
 msgid "Preferences"
 msgstr "Možnosti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:198
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:44
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:98
 msgid "Sort"
 msgstr "Razvrščanje"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:212
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:58
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Razvrsti _mape pred datotekami"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:258
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:104
 msgid "Allow folders to be _expanded"
 msgstr "Dovoli _razširjanje map"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:290
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:136
+msgid "Experimental"
+msgstr "Preizkusno"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:150
+msgid "Use the new _views"
+msgstr "Uporabi preizkusne _poglede"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:182
 msgid "Icon View Captions"
 msgstr "Podatki v ikonskem pogledu"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:306
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:198
 msgid ""
-"Add information to be displayed beneath file and folder names.\n"
-"More information will appear when zooming closer."
+"Add information to be displayed beneath file and folder names. More "
+"information will appear when zooming closer."
 msgstr ""
-"Dodajte podrobnosti, ki bodo prikazane pod imeni datotek in map.\n"
-"Več podrobnosti bo prikazanih pri približanju pogleda."
+"Dodajte podrobnosti, ki bodo prikazane pod imeni datotek in map. Več "
+"podrobnosti bo prikazanih pri približanju pogleda."
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:425
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:316
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Second"
 msgstr "Druga vrstica"
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:440
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:331
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Third"
 msgstr "Tretja vrstica"
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:455
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:346
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "First"
 msgstr "Prva vrstica"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:489
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:380
 msgid "Views"
 msgstr "Pogledi"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:512
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:403
 msgid "Open Action"
 msgstr "Način odpiranja predmetov"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:526
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:417
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "_Enojni klik za odpiranje"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:544
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:435
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "_Dvojni klik za odpiranje"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:577
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:468
 msgid "Link Creation"
 msgstr "Ustvarjanje povezav"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:591
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:482
 msgid "Show action to create symbolic _links"
 msgstr "Pokaži možnost za ustvarjanje _simbolnih povezav"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:623
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:514
 msgid "Executable Text Files"
 msgstr "Izvedljive besedilne datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:637
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:528
 msgid "_Display them"
 msgstr "_Pokaži vsebino"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:655
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:546
 msgid "_Run them"
 msgstr "_Zaženi kot programe"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:673
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:564
 msgid "_Ask what to do"
 msgstr "_Vprašaj, kaj storiti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:720
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:611
 msgid "Ask before _emptying the Trash"
 msgstr "Vprašaj pred _praznjenjem Smeti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:737
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:628
 msgid "Show action to _permanently delete files and folders"
 msgstr "Pokaži možnost za _trajno brisanje datotek in map"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:769
-msgid "Compressed Files"
-msgstr "Stisnjene datoteke"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:783
-msgid "E_xtract the files on open"
-msgstr "Razširi datoteke ob _odpiranju"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:815
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:660
 msgid "Behavior"
 msgstr "Obnašanje"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:845
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:690
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "Vrstni red prikaza podatkov v seznamskem pogledu."
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:883
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:728
 msgid "List Columns"
 msgstr "Stolpci seznama"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:923
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:768
 msgid "Search in subfolders:"
 msgstr "Iskanje po podrejenih mapah:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:934
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:779
 msgid "_On this computer only"
 msgstr "Le na _tem računalniku"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:951
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:796
 msgid "_All locations"
 msgstr "Na _vseh mestih"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:968
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:813
 msgid "_Never"
 msgstr "_Ne išči po podmapah"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1000
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:832
+msgid "Full Text Search:"
+msgstr "Iskanje besedila:"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:843
+msgid "Set as _default"
+msgstr "Nastavi kot _privzeto"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:875
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Sličice"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1016
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:891
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Pokaži sličice datotek:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1027
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:902
 msgid "_Files on this computer only"
 msgstr "Le za _krajevne datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1044
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:919
 msgid "A_ll files"
 msgstr "Za v_se datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1061
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:936
 msgid "N_ever"
 msgstr "N_ikoli ne pokaži"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1085
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:960
 msgid "Onl_y for files smaller than:"
 msgstr "_Le za datoteke, manjše kot:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1138
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1010
 msgid "File count"
 msgstr "Štetje datotek"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1154
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1026
 msgid "Count number of files in folders:"
 msgstr "Preštevaj datoteke v mapah:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1165
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1037
 msgid "F_olders in this computer only"
 msgstr "Le v mapah na _tem računalniku"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1182
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1054
 msgid "All folder_s"
 msgstr "V _vseh mapah"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1199
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1071
 msgid "Ne_ver"
 msgstr "Ni_koli ne preštevaj"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1231
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1103
 msgid "Search & Preview"
 msgstr "Iskanje in predogled"
 
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1125
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1173
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1233
+msgid "Always"
+msgstr "Vedno"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1128
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1176
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1236
+msgid "Local Files Only"
+msgstr "Le krajevne datoteke"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1131
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1179
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1239
+msgid "Never"
+msgstr "Nikoli"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1142
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1216
+msgid "Small"
+msgstr "Majhno"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1145
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1219
+msgid "Standard"
+msgstr "Običajno"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1148
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1222
+msgid "Large"
+msgstr "Veliko"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1190
+msgid "By Name"
+msgstr "po imenu"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1193
+msgid "By Size"
+msgstr "po velikosti"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1196
+msgid "By Type"
+msgstr "po vrsti"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1199
+msgid "By Modification Date"
+msgstr "po datumu spremembe"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1202
+msgid "By Access Date"
+msgstr "po _datumu zadnjega dostopa"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1205
+msgid "By Trashed Date"
+msgstr "po _datumu premika v smeti"
+
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:18
 msgid "When"
 msgstr "Kdaj"
@@ -5587,19 +5605,19 @@ msgstr "Kaj"
 msgid "Which file types will be searched"
 msgstr "Katere vrste datotek bodo niz iskanja"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:359
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:360
 msgid "Full Text"
 msgstr "Polno besedilo"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:363
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:364
 msgid "Search on the file content and name"
 msgstr "Poišči po imenu in vsebini datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:377
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:379
 msgid "File Name"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:381
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:383
 msgid "Search only on the file name"
 msgstr "Poišči le po imenu datoteke"
 
@@ -5611,10 +5629,6 @@ msgstr "Nova mapa"
 msgid "Bookmark this location"
 msgstr "Ustvari zaznamek tega mesta"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:61
-msgid "New tab"
-msgstr "Nov zavihek"
-
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:92
 msgid "Action menu"
 msgstr "Meni dejanj"
@@ -5859,55 +5873,64 @@ msgid "Enter server address…"
 msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
-#~ "window/tab"
+#~ "Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
+#~ "application"
 #~ msgstr ""
-#~ "Ali naj bo iskanje po besedilu omogočeno med odpiranjem novega okna ali "
-#~ "zavihka"
+#~ "Ali naj bodo stisnjene datoteke razširjene namesto, da se paket odpre v "
+#~ "drugem programu"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides "
-#~ "the name. This toggles the default active state, which can still be "
-#~ "overriden in the search popover"
+#~ "If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
+#~ "instead of opening them in another application"
 #~ msgstr ""
-#~ "Izbrana možnost določa, da bo program ob imenu poskusil preiskati tudi "
-#~ "vsebino. S tem se preklopi privzeti dejavni način, ki ga je še vedno "
-#~ "mogoče preklicati s pojavnim oknom iskanja."
+#~ "Izbrana možnost omogoči samodejno razširjanje stisnjenih datotek, namesto "
+#~ "odpiranja v zunanjem programu"
 
-#~ msgid "A file must have a name."
-#~ msgstr "Datoteka mora biti poimenovana."
+#~ msgid "This will open %d separate application."
+#~ msgid_plural "This will open %d separate applications."
+#~ msgstr[0] "Z dejanjem se bo odprlo %d ločenih programov."
+#~ msgstr[1] "Z dejanjem se bo odprl %d ločen program."
+#~ msgstr[2] "Z dejanjem se bosta odprla %d ločena programa."
+#~ msgstr[3] "Z dejanjem se bodo odprli %d ločeni programi."
 
-#~ msgid "Not enough free space to extract %s"
-#~ msgstr "Ni dovolj prostora za razširjanje %s"
+#~ msgid "100 KB"
+#~ msgstr "100 KB"
 
-#~ msgid ""
-#~ "You are trying to replace the destination folder “%s” with a symbolic "
-#~ "link."
-#~ msgstr "Ciljno mapo »%s« poskušate zamenjati s simbolno povezavo."
+#~ msgid "500 KB"
+#~ msgstr "500 KB"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This is not allowed in order to avoid the deletion of the destination "
-#~ "folder’s contents."
-#~ msgstr "Dejanje ni dovoljeno zaradi možnosti brisanja vsebine ciljne mape."
+#~ msgid "1 MB"
+#~ msgstr "1 MB"
 
-#~ msgid "Please rename the symbolic link or press the skip button."
-#~ msgstr "Preimenujte simbolno povezavo ali pa pritisnite gumb za preklic."
+#~ msgid "3 MB"
+#~ msgstr "3 MB"
 
-#~ msgctxt "shortcut window"
-#~ msgid "Restore tab"
-#~ msgstr "Obnovi zavihek"
+#~ msgid "5 MB"
+#~ msgstr "5 MB"
+
+#~ msgid "10 MB"
+#~ msgstr "10 MB"
+
+#~ msgid "100 MB"
+#~ msgstr "100 MB"
+
+#~ msgid "1 GB"
+#~ msgstr "1 GB"
 
-#~ msgid "Experimental"
-#~ msgstr "Preizkusno"
+#~ msgid "2 GB"
+#~ msgstr "2 GB"
 
-#~ msgid "Use the new _views"
-#~ msgstr "Uporabi preizkusne _poglede"
+#~ msgid "4 GB"
+#~ msgstr "4 GB"
 
-#~ msgid "Full Text Search:"
-#~ msgstr "Iskanje besedila:"
+#~ msgid "Compressed Files"
+#~ msgstr "Stisnjene datoteke"
 
-#~ msgid "Set as _default"
-#~ msgstr "Nastavi kot _privzeto"
+#~ msgid "E_xtract the files on open"
+#~ msgstr "Razširi datoteke ob _odpiranju"
+
+#~ msgid "A file must have a name."
+#~ msgstr "Datoteka mora biti poimenovana."
 
 #~ msgid "Move %d item to '%s'"
 #~ msgid_plural "Move %d items to '%s'"
@@ -7125,15 +7148,9 @@ msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 #~ msgid "Close all Navigation windows"
 #~ msgstr "Zapri vsa okna za krmarjenje"
 
-#~ msgid "_Back"
-#~ msgstr "Na_zaj"
-
 #~ msgid "Go to the previous visited location"
 #~ msgstr "Pojdi na prejšnje obiskano mesto"
 
-#~ msgid "_Forward"
-#~ msgstr "_Naprej"
-
 #~ msgid "Go to the next visited location"
 #~ msgstr "Pojdi na naslednje obiskano mesto"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]