[evolution] Update Serbian translationcommit 7d836d9189c4620247c4c55baadfd8ccb2e094c4
Author: Милош Поповић <gpopac gmail com>
Date:  Sun Aug 27 19:48:42 2017 +0000

  Update Serbian translation

 po/sr.po | 3788 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 2212 insertions(+), 1576 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index ce207cd..0baed1d 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -7,13 +7,15 @@
 # Милош Поповић <gpopac gmail com>, 2010—2015.
 # Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>, 2011—2017.
 # Марко М. Костић <marko m kostic gmail com>, 2015—2016.
+# Борисав Живановић <borisavzivanovic gmail com>, 2017.
+#: ../src/shell/main.c:519
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-15 18:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-05-20 16:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-24 12:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-20 16:53+0200\n"
 "Last-Translator: Марко М. Костић <marko m kostic gmail com>\n"
 "Language-Team: српски <gnome-sr googlegroups org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -23,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
 "%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 
 #: ../evolution.appdata.xml.in.h:1 ../data/evolution.desktop.in.in.h:1
 #: ../src/mail/e-mail-browser.c:1098
@@ -53,8 +55,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Еволуција подржава широк опсег записа индустријских стандардних података и "
 "мрежних протокола за размену информација, са нагласком на сагласност "
-"стандарда и безебдност. Еволуција може такође глатко да се обједини са "
-"Мајкрософтовом разменом посредством проширења „Услуге веб размене“."
+"стандарда и безбедност. Еволуција може такође глатко да се обједини са "
+"Мајкрософтовом разменом посредством проширења „Услуге веб размене“ (EWS)."
 
 #: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
 msgid "Evolution Alarm Notify"
@@ -77,7 +79,9 @@ msgstr "Еволуција — пошта и календар"
 
 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:5
 msgid "email;calendar;contact;addressbook;task;"
-msgstr "е-пошта;пошта;календар;контакт;адресар;задатак;"
+msgstr ""
+"е-пошта;пошта;календар;контакт;адресар;задатак;мејл;e-pošta;pošta;kalendar;"
+"kontakt;adresar;zadatak;mejl;email;calendar;contact;addressbook;task;"
 
 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:6
 msgid "New Window"
@@ -89,16 +93,16 @@ msgstr "Саставите поруку"
 
 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:8
 #: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:448
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:303
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:307
 #: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view.c:371
 msgid "Contacts"
 msgstr "Контакти"
 
 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:9
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:833
-#: ../src/e-util/e-send-options.c:544
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:845
+#: ../src/e-util/e-send-options.c:544 ../src/e-util/e-webdav-browser.c:469
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:197
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view.c:577
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view.c:582
 #: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
 msgid "Calendar"
 msgstr "Календар"
@@ -108,13 +112,14 @@ msgstr "Календар"
 #: ../src/mail/importers/elm-importer.c:330
 #: ../src/mail/importers/kmail-importer.c:251
 #: ../src/mail/importers/pine-importer.c:423
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1240
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view.c:1247
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:1682
 msgid "Mail"
 msgstr "Пошта"
 
 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:11 ../src/calendar/gui/e-memo-table.c:368
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1665
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:459
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1719
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:194
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:209
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view.c:313
@@ -122,11 +127,12 @@ msgid "Memos"
 msgstr "Белешке"
 
 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:12 ../src/calendar/gui/e-task-table.c:696
-#: ../src/calendar/gui/print.c:2408
+#: ../src/calendar/gui/print.c:2418
 #: ../src/calendar/importers/icalendar-importer.c:77
 #: ../src/calendar/importers/icalendar-importer.c:1114
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:460
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:65
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1625
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-content.c:1679
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:218
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:233
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view.c:471
@@ -135,14 +141,14 @@ msgstr "Задаци"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Enable address formatting"
-msgstr "Укљчивање обликовања адресе"
+msgstr "Омогући форматирање адресе"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Whether addresses should be formatted according to standard in their "
 "destination country"
 msgstr ""
-"Да ли ће адресе бити обликоване према стандарду у државама њиховог одредишта"
+"Да ли ће адресе бити форматиране према стандарду у државама њиховог одредишта"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Autocomplete length"
@@ -209,11 +215,11 @@ msgstr "Положај површи за преглед контаката ка
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Show maps"
-msgstr "Прикажи мапе"
+msgstr "Прикажи карте"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Whether to show maps in preview pane"
-msgstr "Да ли да прикаже мапе у површи за преглед"
+msgstr "Да ли да прикаже карте у површи за преглед"
 
 # note(slobo): message thread, низ --> бољи превод је расправа
 # note(slobo): понегде сам за summary користио --> „у кратким цртама“
@@ -291,6 +297,18 @@ msgstr "Одређује да ли да прикаже белешке у уре
 msgid "Whether to show Certificates tab in the editor"
 msgstr "Одређује да ли да прикаже картицу са уверењима у уређивачу"
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:33
+msgid "Where to open contact locations"
+msgstr "Одакле да отворим места са контактима"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:34
+msgid ""
+"Currently supported values are “openstreetmap” and “google”; if unknown set, "
+"uses “openstreetmap”"
+msgstr ""
+"Тренутно су подржане вредности „openstreetmap“ и „google“. У случају "
+"непознате вредности, користиће се „openstreetmap“"
+
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Convert mail messages to Unicode"
 msgstr "Пребацује поруке поште у Уникод"
@@ -1439,10 +1457,22 @@ msgstr ""
 "кориснику да пошаље поруку по потреби."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
+msgid "Include signature in new messages only"
+msgstr "Укључи потпис само у новим порукама"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
+msgid ""
+"Include selected signature only for new messages, but have no signature "
+"added for Replies or Forwards."
+msgstr ""
+"Укључи изабрани потпис само у новим порукама, али не у одговорима или у "
+"прослеђеним порукама."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr "Поставља персонализоване потписе изнад одговора"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
 "to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
@@ -1452,11 +1482,11 @@ msgstr ""
 "се одговара на поруку. Ово утврђује да ли ће бити постављен на врх или на "
 "дно поруке."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "Не додаје раздвојник потписа"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
 msgid ""
 "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
 "signature when composing a mail."
@@ -1464,11 +1494,11 @@ msgstr ""
 "Изаберите ову опцију у случају да не желите додавање раздвојника испред "
 "потписа приликом писања поруке."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Ignore list Reply-To:"
 msgstr "Занемарује листу „Одговор-за:“"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
 msgid ""
 "Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
 "replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
@@ -1486,11 +1516,11 @@ msgstr ""
 "користите радњу „Одговори на листу“ онда ће то да уради. Врши се упоређивање "
 "заглавље „Одговор-за“ са заглављем „Списак објава“, ако постоји."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
 msgid "List of localized “Re”"
 msgstr "Списак локализованих „Одг“"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
 msgid ""
 "Comma-separated list of localized “Re” abbreviations to skip in a subject "
 "text when replying to a message, as an addition to the standard “Re” prefix. "
@@ -1500,11 +1530,11 @@ msgstr ""
 "прескочене у тексту приликом одговарања на поруку, као додатак стандардном "
 "„Одг“ префиксу. Један пример је „SV,AV“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
 msgid "List of localized “Re” separators"
 msgstr "Списак локализованих „Одг“"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
 msgid ""
 "A list of localized “Re” separators, used to skip in a subject text when "
 "replying to a message, as an addition to the standard “:” and the Unicode "
@@ -1514,32 +1544,32 @@ msgstr ""
 "прескочене у тексту приликом одговарања на поруку, као додатак стандардном "
 "„:“ и Уникодовом „:“ раздвојнику."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Number of characters for wrapping"
 msgstr "Број знакова за прелом"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Will autowrap lines after given number of characters."
 msgstr "Аутоматски прелама линије текста након задатог броја знакова."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
 msgid ""
 "Number of To and CC recipients to ask “prompt-on-many-to-cc-recips” from"
 msgstr ""
 "Број За и ЦЦ примаоца након кога се појављује „prompt-on-many-to-cc-recips“"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
 msgid ""
 "When to ask, when the number of To and CC recipients reaches this value."
 msgstr ""
-"Када се поставља питање. Када брон За и ЦЦ примаоца достигне ову вредност."
+"Када се поставља питање. Када број За и ЦЦ примаоца достигне ову вредност."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Whether to always show Sign and Encrypt buttons on the toolbar"
 msgstr ""
 "Да ли се приказују дугмићи за потпис и шифровање унутар палете са алата"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
 msgid ""
 "If set to “true”, the Sign and Encrypt buttons for either PGP or S/MIME are "
 "always shown in the composer’s toolbar. Otherwise they are shown only when "
@@ -1549,19 +1579,19 @@ msgstr ""
 "бити приказани унутар траке са алатима састављача порука. У супротном ће "
 "бити приказани само када се користе."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Wrap quoted text in replies"
 msgstr "Прелама цитирани текст у одговорима"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
 msgid "If set to “true” quoted text in replies will be wrapped."
 msgstr "Ако је изабрано цитирани текст у одговорима биће преломљен."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Whether to obey Content-Disposition:inline message header hint"
 msgstr "Да ли да послуша савет заглавља поруке „Размештај-садржаја:на_мрежи“"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
 msgid ""
 "Set to “false” to block automatic display of attachments with Content-"
 "Disposition: inline."
@@ -1569,19 +1599,19 @@ msgstr ""
 "Поништите ову опцију да блокирате аутоматски приказ прилога са „размештајем-"
 "садржаја:на мрежи“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Save file format for drag-and-drop operation"
 msgstr "Формат датотеке чувања за радњу превлачења и убацивања"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Can be either “mbox” or “pdf”."
 msgstr "Може бити „mbox“ или „pdf“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Show image animations"
 msgstr "Приказивање анимираних слика"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
 "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
 "annoying and prefer to see a static image instead."
@@ -1589,11 +1619,11 @@ msgstr ""
 "Омогућава анимиране слике у ХТМЛ пошти. Многим корисницима сметају анимиране "
 "слике и уместо њих желе непокретне слике."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
 msgstr "Укључује или искључује могућност тражења куцања унапред"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
 msgid ""
 "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
 "names."
@@ -1601,11 +1631,11 @@ msgstr ""
 "Омогућава претраживање из бочне површи, што доноси интерактивност у претрази "
 "назива фасцикли."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "Укључује или искључује магичну размакницу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
 msgid ""
 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
 "and folders."
@@ -1613,57 +1643,57 @@ msgstr ""
 "Укључите ово да би размакницом померали текст поруке при прегледању, као и "
 "списак порука и фасцикли."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr ""
 "Омогућити да користе слична подешавања приказа листе поруке за све фасцикле"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr ""
 "Омогућити да користе слична подешавања приказа листе поруке за све фасцикле."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Mark citations in the message “Preview”"
 msgstr "Означава цитате у прегледу поруке"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Mark citations in the message “Preview”."
 msgstr "Означава цитате у прегледу поруке."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "Боја истицања цитата"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "Боја за истицања цитата."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr "Укључује/искључује приказ курсора"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
 msgstr "Омогућава приказ курсора, тако да видите курсор док читате поруку."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "Подразумевани скуп знакова за приказ порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "Подразумевани скуп знакова за приказ порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Automatically load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "Самостално учитава слике за ХТМЛ поруке преко ХТТП-а"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Show notification about missing remote content"
 msgstr "Приказује обавештење о недостајућем удаљеном садржају"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
 msgid ""
 "When the message preview shows a message which requires to download remote "
 "content, while the download is not allowed for the user or the site, then "
@@ -1673,27 +1703,27 @@ msgstr ""
 "садржаја, а преузимање није допуштено корисницима или сајту, тада приказује "
 "обавештење о томе на врху панела за преглед."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
 msgid "Show Animations"
 msgstr "Приказивање анимација"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "Приказује анимиране слике као анимације."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "Приказивање свих заглавља порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "Приказује сва заглавља при прегледу порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
 msgid "List of headers to show when viewing a message."
 msgstr "Списак заглавља за приказивање при прегледу поруке."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
 msgid ""
 "Each header is represented as a pair: the header name, and a boolean "
 "indicating whether the header is enabled. Disabled headers are not shown "
@@ -1703,36 +1733,36 @@ msgstr ""
 "која указује да ли је заглавље укључено. Искључена заглавља нису приказана "
 "уприликом прегледа пруке, али су још увек на списку у поставкама."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "Приказивање слике пошиљаоца"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "Приказује слику пошиљаоца у окну за читање поруке."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
 msgid "Search gravatar.com for photo of the sender"
 msgstr "Претражује gravatar.com како би нашао слику пошиљаоца"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
 msgid "Allow searching also at gravatar.com for photo of the sender."
 msgstr ""
 "Омогућава претрагу сајта gravatar.com како би пронашао фотографију пошиљаоца."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr "Означава поруку виђеном после наведеног рока"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "Означава поруку виђеном после наведеног рока."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
 msgid "Mark as Seen always after specified timeout"
 msgstr "Увек означава поруку виђеном после наведеног рока"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
 msgid ""
 "If set to true, the selected message will be set as unread after the timeout "
 "also after the folder change."
@@ -1740,56 +1770,56 @@ msgstr ""
 "Ако је изабрано, изабрана порука ће бити означена као непрочитана након "
 "одређено времена и након измене фасцикле."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Timeout for marking messages as seen"
 msgstr "Време за означавање порука као виђеним"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
 msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
 msgstr "Време у милисекундама за које ће поруке бити означене као виђеним."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
 msgid "Show Attachment Bar"
 msgstr "Приказ траке прилога"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
 msgid ""
 "Show Attachment Bar below the message preview pane when the message has "
 "attachments."
 msgstr ""
 "Приказује траку прилога испод окна прегледа поруке када порука има прилоге."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Приказ колоне е-адреса пошиљаоца у списку порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
 msgid ""
 "Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
 "list."
 msgstr "Приказује е-адресу пошиљаоца у посебној колони у списку порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "Приказивање обрисаних порука у листи порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "Приказује обрисане поруке (као прецртане) у листи порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Show junk messages in the message-list"
 msgstr "Приказивање непожељних порука на списку порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Show junk messages (with a red strike-through) in the message-list."
 msgstr "Приказује непожељне поруке (прецртане црвеном бојом) на списку порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
 msgid "Enable Unmatched search folder"
 msgstr "Укључи непоклопљене фасцикле претраге"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
 msgid ""
 "Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if "
 "Search Folders are disabled."
@@ -1797,11 +1827,11 @@ msgstr ""
 "Укључује непоклопљене фасцикле претраге унутар фасцикли претраге. Не ради "
 "ништа ако је су искључене фасцикле претраге."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr "Скрива преглед по фасциклама и уклања избор"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid ""
 "This key is read only once and reset to “false” after read. This unselects "
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
@@ -1809,31 +1839,31 @@ msgstr ""
 "Овак кључ је прочитан једном и потом враћен на „false“ (нетачно). Ово уклања "
 "пошту са списка и преглед за ту фасциклу."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "Висина површи листе порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "Висина површи за листе порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
 msgid "Whether message headers are collapsed in the user interface"
 msgstr "Да ли су заглавља поруке скупљена у корисничком сучељу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "Ширина површи списка порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "Ширина површи списка порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Layout style"
 msgstr "Стил размештаја"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the message list. “0” (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -1844,35 +1874,35 @@ msgstr ""
 "порука. 0 — (класичан преглед) смешта ову површ испода списка порука. 1 — "
 "(вертикалан преглед) смешта површ поред списка порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
 msgid "Variable width font"
 msgstr "Фонт променљиве величине"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "Фонт променљиве величине за приказ поште."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
 msgid "Terminal font"
 msgstr "Фонт терминала"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "Фонт терминала за приказ поште."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "Коришћење сопствених фонтова"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "Користи прилагођене фонтове за приказ поште."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Сажима приказ адреса у За/ЦЦ/БЦЦ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
 msgid ""
 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
 "address_count."
@@ -1880,11 +1910,11 @@ msgstr ""
 "Врши сажимање приказа адреса у Прима/ЦЦ/БЦЦ на број одређен у броју адреса "
 "(address_count)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Број адреса за приказ у КО/ЦЦ/БЦЦ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
 msgid ""
 "This sets the number of addresses to show in default message list view, "
 "beyond which a “...” is shown."
@@ -1892,11 +1922,11 @@ msgstr ""
 "Ово подешава број адреса за приказ у подразумеваном прегледу списка порука, "
 "после чега је приказано „...“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Приказ поруке према наслову расправе"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
 msgid ""
 "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
 "not contain In-Reply-To or References headers."
@@ -1904,11 +1934,11 @@ msgstr ""
 "Да ли покушати приказ расправе по наслову када поруке не садрже заглавља „In-"
 "Reply-To“ или „References“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Подразумевана вредност за раширену расправу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
@@ -1916,11 +1946,11 @@ msgstr ""
 "Ово подешавање одређује да ли ће нити подразумевано бити раширене или "
 "скупљене. Еволуција захтева поновно покретање."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr "Да ли се поруке нижу на основу последње поруке у расправи"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
 "message in each thread, rather than by message’s date. Evolution requires a "
@@ -1929,11 +1959,11 @@ msgstr ""
 "Ово подешавање одређује да ли ће нити бити разврстани по последњој поруци "
 "једне нити, уместо по датуму. Еволуција захтева поновно покретање."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
 msgid "Whether sort thread children always ascending"
 msgstr "Да ли се подрасправе ређају растући"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
 msgid ""
 "This setting specifies whether the thread children should be sorted always "
 "ascending, rather than using the same sort order as in the thread root level."
@@ -1941,11 +1971,11 @@ msgstr ""
 "Ово подешавање одређује да ли ће расправе нижег нивоа бити разврстани "
 "растући, уместо на истом начин као унутар родитељских нити."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
 msgstr "Ређа налоге азбучним редом у стаблу фасцикле"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
 "true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
@@ -1957,27 +1987,31 @@ msgstr ""
 "изузетком фасцикли „На овом рачунару“ и „Потражи“, у супротном налози бивају "
 "поређани на основу поретка који је задао корисник"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "Дневник радњи филтера"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "Бележи радње филтера у наведену датотеку дневника."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr "Дневник датотека за бележење радњи филтера"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
-msgid "Logfile to log filter actions."
-msgstr "Дневник датотека за бележење радњи филтера."
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
+msgid ""
+"If not set, or being “stdout”, then the logging is done to stdout, instead "
+"to a file."
+msgstr ""
+"Ако није подешено, или је подешено на „stdout“, онда се дневник исписује на "
+"стандардни излаз уместо у датотеку."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
 msgid "Flush Outbox after filtering"
 msgstr "Празни слање након филтрирања"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
 msgid ""
 "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
 "only when there was used any “Forward to” filter action and approximately "
@@ -1987,55 +2021,65 @@ msgstr ""
 "ове фасцикле ће се догодити само ако се користи нека радња филтера "
 "„Проследи“ и отприлике један минут после призивања последње радње."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
 msgid "Default forward style"
 msgstr "Подразумевани стил прослеђивања"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
 msgid "Default reply style"
 msgstr "Подразумевани стил одговора"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
 msgid "Prompt on send when using key accelerator (Ctrl+Enter)"
 msgstr "Упозорење на слање поруке када се користи пречица (Ctrl+Enter)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message with a key "
 "accelerator."
 msgstr ""
 "Упозорава корисника када покуша да пошаље поуку помоћу пречице са тастатуре."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Поставља упит када је наслов празан"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Поставља упит кориснику када покуша да пошаље поруку без наслова."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
 msgid "Prompt when emptying the trash"
 msgstr "Поставља упит приликом пражњења смећа"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
 msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
 msgstr "Поставља упит кориснику када покуша да испразни смеће."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Поставља упит при пражњењу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr "Поставља упит кориснику када покуша да испразни фасциклу."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
+msgid "Prompt when user calls Empty Junk"
+msgstr "Поставља упит кориснику када покуша да испразни смеће"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
+msgid "Prompt the user when he or she tries to Empty a Junk folder."
+msgstr ""
+"Поставља упит кориснику када покуша да испразни фасциклу са "
+"смећем."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
 msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
 msgstr "Упитаће пре слања примаоцима који нису унешени као адресе поште"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send "
 "a message to recipients not entered as mail addresses"
@@ -2043,19 +2087,19 @@ msgstr ""
 "Омогућава/онемогућава понављање упозорења када покушавате да пошаљете поруку "
 "примаоцима који нису унешени као адресе поште"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr "Поставља упит када корисник унесе само невидљиву графитну копију (Бцц)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr "Поставља упит кориснику када покуша да пошаље поруку без прималаца."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr "Поставља упит када корисник покуша да пошаље нежељени ХТМЛ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
 msgid ""
 "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
 "receive HTML mail."
@@ -2063,12 +2107,12 @@ msgstr ""
 "Поставља упит када корисник покуша да пошаље ХТМЛ поруку примаоцима који "
 "можда не желе да примају ХТМЛ пошту."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr ""
 "Поставља упит кориснику када покуша да отвори 10 или више порука одједном"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
 msgid ""
 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
 "they really want to do it."
@@ -2076,19 +2120,19 @@ msgstr ""
 "Уколико корисник покуша да отвори 10 или више порука одједном, питаће га да "
 "ли заиста жели то да уради."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr "Поставља упит при означавању више порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
 msgstr "Укључује или искључује упозорење при означавању више порука."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "Поставља упит код брисања порука из фасцикле претраге"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
 "a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
@@ -2097,29 +2141,29 @@ msgstr ""
 "Омогућава/онемогућава понављање упозорења да је брисање поруке из фасцикле "
 "претраге трајно, а не само уклањање из резултата претраге."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
 msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr ""
-"Питаће да ли да умножи фасциклу превлачењем и убацивањем у стаблу фасцикли"
+"Питаће да ли да копира фасциклу превлачењем и убацивањем у стаблу фасцикли"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
 msgid ""
 "Possible values are: “never” — do not allow copy with drag &amp; drop of "
 "folders in folder tree, “always” — allow copy with drag &amp; drop of "
 "folders in folder tree without asking, or “ask” — (or any other value) will "
 "ask user."
 msgstr ""
-"Могуће вредности су: „never“ — неће допустити умножавање фасцикли "
-"превлачењем и убацивањем у стабло фасцикли; „always“ — допустиће умножавање "
+"Могуће вредности су: „never“ — неће допустити копирање фасцикли "
+"превлачењем и убацивањем у стабло фасцикли; „always“ — допустиће копирање "
 "фасцикли превлачењем и убацивањем у стабло фасцикли без питања, или „ask“ — "
 "(или свака друга вредност) питаће корисника."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
 msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr ""
 "Питаће да ли да премести фасциклу превлачењем и убацивањем у стаблу фасцикли"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
 msgid ""
 "Possible values are: “never” — do not allow move with drag &amp; drop of "
 "folders in folder tree, “always” — allow move with drag &amp; drop of "
@@ -2131,11 +2175,11 @@ msgstr ""
 "фасцикли превлачењем и убацивањем у стабло фасцикли без питања, или „ask“ — "
 "(или свака друга вредност) питаће корисника."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
 msgid "Prompt when replying privately to list messages"
 msgstr "Поставља упит када одговарате приватно на листу порука"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "private reply to a message which arrived via a mailing list."
@@ -2143,11 +2187,11 @@ msgstr ""
 "Омогућава/онемогућава понављање упозорења да шаљете приватан одговор на "
 "поруку која је стигла са дописне листе."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
 msgstr "Поставља упит када дописна листа одузме приватне одговоре"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
 "a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
@@ -2157,25 +2201,25 @@ msgstr ""
 "одговор на поруку која је стигла са дописне листе, али у листи заглавље "
 "„Одговор-за“ је подешено да вас преусмери да одговорите на листу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "Поставља упит када одговарате већем броју прималаца"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "reply to many people."
 msgstr ""
 "Омогућава/онемогућава понављање упозорења да шаљете одговор многим људима."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
 msgid ""
 "Prompt when switching composer format and the content needs to lose its "
 "formatting"
 msgstr ""
 "Упозорење о губитку форматирања приликом пребацивања у ређим састављача"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are switching "
 "composer format and the content needs to lose its formatting."
@@ -2183,11 +2227,11 @@ msgstr ""
 "Омогућава/онемогућава понављање упозорења када покушавате да се пребаците у "
 "режим састављача и при томе изгубите форматирање садржаја."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
 msgid "Prompt when sending to many To and CC recipients"
 msgstr "Упозорава када шаљете е-поруку великом броју прималаца"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
 msgid ""
 "Enable or disable the prompt when sending to many To and CC recipients. The "
 "“composer-many-to-cc-recips-num” defines the threshold."
@@ -2196,7 +2240,7 @@ msgstr ""
 "пошиљаоца наведених у пољима „За“ или „ЦЦ“. Вредност „composer-many-to-cc-"
 "recips-num“ одређује праг за упозорење."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
 msgid ""
 "Policy for automatically closing the message browser window when forwarding "
 "or replying to the displayed message."
@@ -2204,42 +2248,42 @@ msgstr ""
 "Политика за самостално затварање прозора прегледника порука приликом "
 "прослеђивања или одговарања на приказану поруку."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
 msgid "Empty Trash folders on exit"
 msgstr "Празни фасцикле са смећем на излазу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
 msgstr "Празни све фасцикле са смећем при затварању Еволуције."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
 msgstr "Најмање дана између пражњења смећа на излазу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
 msgstr "Најмање време између пражњења смећа на излазу, у данима."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
 msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "Последње време пражњења смећа"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
 msgid ""
 "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 "Када је последњи пут извршено пражњење смећа, у данима од 1. јануара, 1970 "
 "(епох)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
 msgstr "Време у секундама за које се приказује грешка у статусној траци."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Ниво након којег се порука заводи у дневник."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
 msgid ""
 "This can have three possible values. “0” for errors. “1” for warnings. “2” "
 "for debug messages."
@@ -2247,11 +2291,11 @@ msgstr ""
 "Може имати три могуће вредности: 0 — за грешке, 1 — за упозорења и 2 — за "
 "поруке о дијагнози квара."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
 msgid "Show original “Date” header value."
 msgstr "Приказује оригиналну вредност заглавља датума."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
 msgid ""
 "Show the original “Date” header (with a local time only if the time zone "
 "differs). Otherwise always show “Date” header value in a user preferred "
@@ -2261,11 +2305,11 @@ msgstr ""
 "се временске зоне разликују). Иначе увек приказује вредност заглавља „Датум“ "
 "према поставкама и временској зони корисника."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Списак ознака и њима додељених боја"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
 msgid ""
 "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
@@ -2273,46 +2317,46 @@ msgstr ""
 "Списак ознака које познаје поштански део Еволуције. Списак садржи низове "
 "облика име:боја где боја користи ХТМЛ хекса кодирање."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
 msgid "Check incoming mail being junk"
-msgstr "Врши проверу да ли је пристигла пошта ђубре"
+msgstr "Провери да ли долазна пошта садржи ђубре"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:208
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr "Проверава да ли има ђубрета у долазној пошти."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:209
 msgid "Empty Junk folders on exit"
 msgstr "Празни фасцикле са ђубретом при излазу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:210
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
 msgstr "Празни све фасцикле са ђубретом при затварању Еволуције."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:211
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr "Најмање дана између пражњења ђубрета на излазу"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:208
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:212
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr "Најмање време између пражњења ђубрета на излазу, у данима."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:209
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:213
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Време последњег пражњења ђубрета"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:210
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:214
 msgid ""
 "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 "Када је последњи пут извршено пражњење ђубрета, у данима од 1. јануара, 1970 "
-"(епох)."
+"(епоха)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:211
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:215
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "Подразумевани додатак куке за ђубре"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:212
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:216
 msgid ""
 "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
 "enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won’t fall back "
@@ -2322,11 +2366,11 @@ msgstr ""
 "прикључци. Уколико је поменути подразумевани прикључак искључен, преостали "
 "доступни прикључци неће бити активирани."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:213
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:217
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr "Утврђује да ли у адресару да прегледа адресе пошиљаоца"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:214
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:218
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
 "shouldn’t be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
@@ -2338,7 +2382,7 @@ msgstr ""
 "самодопуњавање. Може бити споро ако су адресари (рецимо ЛДАП) означени за "
 "самодопуњавање."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:215
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:219
 msgid ""
 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
 "book only"
@@ -2346,7 +2390,7 @@ msgstr ""
 "Утврђује да ли само у адресару да прегледа адресе у потрази за нежељеном "
 "поштом"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:216
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:220
 msgid ""
 "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
 "determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
@@ -2356,13 +2400,13 @@ msgstr ""
 "да ли да се адреса тражи само у локалном адресару како би се издвојила пошта "
 "примљена од познатих пошиљалаца од оне нежељене."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:217
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:221
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr ""
 "Утврђује да ли да користи прилагођена заглавља приликом провере нежељене "
 "поште"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:218
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:222
 msgid ""
 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
@@ -2371,11 +2415,11 @@ msgstr ""
 "Утврђује да ли да користи прилагођена заглавља приликом провере нежељене "
 "поште. Уколико је опција укључена а заглавља наведена, провера ће бити бржа."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:219
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:223
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "Прилагођена заглавља за употребу приликом провере нежељене поште."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:220
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:224
 msgid ""
 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
 "in the format “headername=value”."
@@ -2383,31 +2427,31 @@ msgstr ""
 "Прилагођена заглавља за употребу приликом провере нежељене поште. Елементи "
 "списка су низ формата „headername=value“ (име заглавља=вредност)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:221
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:225
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "ЈИБ низ подразумеваног налога."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:222
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:226
 msgid "Save directory"
 msgstr "Директоријум чувања"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:223
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:227
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr "Директоријум за чување датотека модула за пошту."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:224
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:228
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr "Директоријум састављача за учитавање/прилагање"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:225
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:229
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "Директоријум за учитавање/прилагање датотека у састављач."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:226
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:230
 msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "Врши проверу за новим порукама приликом покретања"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:227
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:231
 msgid ""
 "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
 "also sending messages from Outbox."
@@ -2415,11 +2459,11 @@ msgstr ""
 "Да ли ће вршити проверу за новим порукама приликом покретања Еволуције. Ово "
 "укључује и слање порука из фасцикле Послато."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:228
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:232
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
 msgstr "Врши проверу за новим порукама у свим активним налозима"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:229
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:233
 msgid ""
 "Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the "
 "account “Check for new messages every X minutes” option when Evolution is "
@@ -2430,11 +2474,11 @@ msgstr ""
 "покретања Еволуције. Ова опција се користи само заједно са "
 "„send_recv_on_start“ (пошаљи_прими_при_покретању) опцијом."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:230
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:234
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Интервал усаглашавања са сервером"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:231
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:235
 msgid ""
 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
 "server. The interval must be at least 30 seconds."
@@ -2442,11 +2486,11 @@ msgstr ""
 "Контролише учесталост усклађивања локалних измена са мрежним сервером поште. "
 "Интервал мора бити најмање 30 секунди."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:232
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:236
 msgid "Allow expunge in virtual folders"
 msgstr "Дозволи пражњење виртуелних фасцикли"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:233
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:237
 msgid ""
 "Enables Expunge in virtual folders, which means that the Folder→Expunge will "
 "be callable in virtual folders, while the expunge itself will be done in all "
@@ -2458,12 +2502,12 @@ msgstr ""
 "покренута над свим фасциклама и за све избрисане поруке у виртуелној "
 "фасцикли, не само за обрисане поруке које припадају виртуелној фасцикли."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:234
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:238
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:9
 msgid "Inherit theme colors in HTML format"
 msgstr "Наследи боју теме из ХТМЛ режима"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:235
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:239
 msgid ""
 "When enabled the theme colors for background, text and links are sent in "
 "resulting HTML formatted message."
@@ -2471,11 +2515,11 @@ msgstr ""
 "Када је омогућено боја позадине, текста и везе ће бити послата у крајњој "
 "ХТМЛ поруци."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:236
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:240
 msgid "An Archive folder for On This Computer folders."
 msgstr "Фасцикла Архива унутар фасцикле На овом рачунару."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:237
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:241
 msgid ""
 "An Archive folder to use for Messages|Archive... feature when in an On This "
 "Computer folder."
@@ -2483,11 +2527,61 @@ msgstr ""
 "Фасцикла Архива која се користи за поруке|архиве... могућност се јавља "
 "унутар фасцикле На овом рачунару."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:238
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:242
+msgid "Whether the To Do bar is visible in the main window"
+msgstr "Да ли ће трака са задацима бити видљива у главном прозору"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:243
+msgid "Stores whether the To Do bar is visible in the main window."
+msgstr "Чува подешавање видљивости траке са задацима у главном прозору."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:244
+msgid "Width of the To Do bar in the main window"
+msgstr "Ширина траке са задацима у главном прозору"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:245
+msgid "Holds the width of the To Do bar for the main window."
+msgstr "Чува ширину траке са задацима главног прозора"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:246
+msgid "Whether the To Do bar is visible in a sub-window"
+msgstr "Да ли ће трака алата бити видљива у под-прозору"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:247
+msgid "Stores whether the To Do bar is visible in a sub-window."
+msgstr "Чува подешавање видљивости траке са задацима у под-прозору."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:248
+msgid "Width of the To Do bar in a sub-window"
+msgstr "Ширина траке са задацима у под-прозору"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:249
+msgid "Holds the width of the To Do bar for a sub-window."
+msgstr "Чува ширину траке са задацима у под-прозору."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:250
+msgid "Whether the To Do bar should show also completed tasks"
+msgstr "Да ли трака са задацима треба да приказује и завршене задатке"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:251
+msgid "Stores whether the To Do bar should show also completed tasks."
+msgstr "Чува подешавање приказивања завршених задатака у траци са задацима."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:252
+msgid "Show start up wizard"
+msgstr "Прикажи чаробњака за покретање"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:253
+msgid "Whether show start up wizard when there is no mail account configured."
+msgstr ""
+"Да ли треба приказати чаробњака за покретање при покретању програма ако "
+"ниједан налог е-поште није подешен."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:254
 msgid "(Deprecated) Default forward style"
 msgstr "(Застарело) Подразумевани стил прослеђивања"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:239
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:255
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "“forward-style-name” instead."
@@ -2495,11 +2589,11 @@ msgstr ""
 "Овај кључ је застарео у издању 3.10 и не треба више да се користи. Уместо "
 "њега користите „forward-style-name“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:240
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:256
 msgid "(Deprecated) Default reply style"
 msgstr "(Застарело) Подразумевани стил одговора"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:241
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:257
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "“reply-style-name” instead."
@@ -2507,11 +2601,11 @@ msgstr ""
 "Овај кључ је застарео у издању 3.10 и не треба више да се користи. Уместо "
 "њега користите „reply-style-name“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:242
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:258
 msgid "(Deprecated) List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "(Застарело) Списак произвољних заглавља и да ли су укључена."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:243
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:259
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "“show-headers” instead."
@@ -2519,11 +2613,11 @@ msgstr ""
 "Овај кључ је застарео у издању 3.10 и не треба више да се користи. Уместо "
 "њега користите „show-headers“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:244
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:260
 msgid "(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "(Застарело) Учитава слике за ХТМЛ поруке преко ХТТП-а"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:245
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:261
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "“image-loading-policy” instead."
@@ -2531,7 +2625,7 @@ msgstr ""
 "Овај кључ је застарео у издању 3.10 и не треба више да се користи. Уместо "
 "њега користите „image-loading-policy“."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:246
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:262
 msgid ""
 "(Deprecated) Asks whether to close the message window when the user forwards "
 "or replies to the message shown in the window"
@@ -2539,7 +2633,7 @@ msgstr ""
 "(Застарело) Пита да ли да затвори прозор са поруком када корисник прослеђује "
 "или одговара на поруку приказану у прозору"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:247
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:263
 msgid ""
 "This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "
 "“browser-close-on-reply-policy” instead."
@@ -3013,6 +3107,21 @@ msgstr ""
 "која је одређена током компајлирања програма, обично „/usr/bin/sa-learn“. "
 "Наредба не треба да садржи додатне опције."
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.text-highlight.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Theme name to use, defaults to “bclear”"
+msgstr "Назив теме, подразумевано је „bclear“"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.text-highlight.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Use “highlight --list-scripts=themes” to get the list of installed themes "
+"and then the value to one of them. The change requires only re-format of the "
+"message part to take into effect, like using right-click→Format As→...."
+msgstr ""
+"Користи “highlight --list-scripts=themes” да би добио списак инсталираних "
+"тема и онда вредност ка једној од њих. Ова измена захтева само поновно "
+"обликовање дела поруке да би била примењена, попут коришћења десног "
+"клика→Обликуј као→...."
+
 #: ../data/views/addressbook/galview.xml.h:1
 msgid "_Address Cards"
 msgstr "_Карте адресара"
@@ -3074,11 +3183,11 @@ msgstr "За ш_ироки приказ"
 msgid "As Sent Folder for Wi_de View"
 msgstr "Као фасцикла слања за _широки приказ"
 
-#: ../data/views/memos/galview.xml.h:1
+#: ../data/views/memos/galview.xml.h:1 ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2439
 msgid "_Memos"
 msgstr "Бе_лешке"
 
-#: ../data/views/tasks/galview.xml.h:1
+#: ../data/views/tasks/galview.xml.h:1 ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2443
 #: ../src/plugins/pst-import/pst-importer.c:571
 msgid "_Tasks"
 msgstr "_Задаци"
@@ -3149,8 +3258,8 @@ msgid "Could not remove address book."
 msgstr "Не могу да уклоним адресар."
 
 #: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:11
-msgid "Delete address book “{0}”?"
-msgstr "Да обришем адресар „{0}“?"
+msgid "Are you sure you want to delete address book “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете адресар „{0}“?"
 
 # мало аориста ;-)
 #: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:12
@@ -3158,7 +3267,8 @@ msgid "This address book will be removed permanently."
 msgstr "Овај адресар ће бити трајно уклоњен."
 
 #: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:13
-#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:7 ../src/mail/mail.error.xml.h:69
+#: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:7 ../src/e-util/e-system.error.xml.h:27
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:69
 msgid "Do _Not Delete"
 msgstr "Не _бриши"
 
@@ -3176,6 +3286,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:16
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:65
+#: ../src/e-util/e-system.error.xml.h:28
 msgid "_Delete From Server"
 msgstr "_Обриши са сервера"
 
@@ -3219,7 +3330,7 @@ msgid ""
 "cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
 msgstr ""
 "Покушавате да преместите контакт из једног адресара у други али се он не "
-"може уклонити из извора. Желите ли да сачувате умножак уместо тога?"
+"може уклонити из извора. Желите ли да сачувате копију уместо тога?"
 
 #: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:26
 msgid ""
@@ -3264,13 +3375,14 @@ msgstr ""
 #: ../src/addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:721
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1355
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1540
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-manager.c:328
 #: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:1033 ../src/e-util/filter.ui.h:23
 #: ../src/mail/e-mail-account-manager.c:719
 #: ../src/mail/e-mail-label-manager.c:371
 #: ../src/mail/em-folder-properties.c:1031
 #: ../src/mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
-#: ../src/mail/em-vfolder-editor-rule.c:626 ../src/mail/mail-config.ui.h:60
+#: ../src/mail/em-vfolder-editor-rule.c:626 ../src/mail/mail-config.ui.h:61
 #: ../src/modules/mail/em-composer-prefs.c:422
 #: ../src/plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:543
 #: ../src/plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:837
@@ -3413,7 +3525,7 @@ msgstr "Уређивач за контакте"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1996
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:37
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:38
 msgid "Options"
 msgstr "Могућности"
 
@@ -3448,17 +3560,18 @@ msgstr "Могућности"
 #: ../src/e-util/e-passwords.c:468 ../src/e-util/e-rule-context.c:813
 #: ../src/e-util/e-rule-editor.c:178 ../src/e-util/e-rule-editor.c:280
 #: ../src/e-util/e-rule-editor.c:789 ../src/e-util/e-send-options.ui.h:16
-#: ../src/e-util/e-source-config-dialog.c:377
+#: ../src/e-util/e-source-config-dialog.c:360
 #: ../src/e-util/e-source-selector-dialog.c:370
 #: ../src/e-util/e-table-config.c:548 ../src/e-util/e-table-config.ui.h:3
 #: ../src/e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
-#: ../src/e-util/evolution-source-viewer.c:835 ../src/e-util/e-web-view.c:4061
+#: ../src/e-util/evolution-source-viewer.c:835 ../src/e-util/e-web-view.c:4096
 #: ../src/e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:267
-#: ../src/mail/e-mail-config-window.c:331 ../src/mail/e-mail-label-dialog.c:194
+#: ../src/mail/e-mail-config-window.c:334 ../src/mail/e-mail-label-dialog.c:194
 #: ../src/mail/e-mail-tag-editor.c:168 ../src/mail/em-folder-selector.c:318
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:2 ../src/mail/mail.error.xml.h:16
 #: ../src/mail/mail-send-recv.c:747 ../src/mail/mail-send-recv.c:829
 #: ../src/mail/mail-vfolder-ui.c:149 ../src/mail/mail-vfolder-ui.c:271
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:277
 #: ../src/modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:932
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:283
 #: ../src/plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:3
@@ -3466,7 +3579,7 @@ msgstr "Могућности"
 #: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:788
 #: ../src/plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:419
 #: ../src/plugins/save-calendar/save-calendar.c:185
-#: ../src/shell/e-shell-content.c:657 ../src/shell/e-shell-content.c:764
+#: ../src/shell/e-shell-content.c:639 ../src/shell/e-shell-content.c:746
 #: ../src/shell/e-shell-utils.c:70 ../src/shell/e-shell-utils.c:139
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:665
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:742
@@ -3481,26 +3594,26 @@ msgstr "_Откажи"
 #: ../src/addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-merging.c:719
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:47
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2111
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2115
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:228
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:348
 #: ../src/e-util/e-attachment-store.c:833
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:370
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:4062
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2467 ../src/e-util/e-web-view.c:4097
 #: ../src/e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:268
-#: ../src/shell/e-shell-content.c:658 ../src/shell/e-shell-utils.c:140
+#: ../src/shell/e-shell-content.c:640 ../src/shell/e-shell-utils.c:140
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:666
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:743
 msgid "_Save"
 msgstr "_Сачувај"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2008
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2080
-#: ../src/e-util/e-preferences-window.c:380
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2012
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2084
+#: ../src/e-util/e-preferences-window.c:390
 #: ../src/e-util/e-send-options.ui.h:15
 #: ../src/plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:2
-#: ../src/shell/e-shell.c:1309 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:964
+#: ../src/shell/e-shell.c:1309 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:994
 msgid "_Help"
 msgstr "По_моћ"
 
@@ -3530,8 +3643,8 @@ msgid "Full _Name..."
 msgstr "Пуно _име..."
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:750
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1169
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:762
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1181
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
 msgid "Email"
 msgstr "Е-пошта"
@@ -3651,20 +3764,21 @@ msgid "_Anniversary:"
 msgstr "_Годишњица:"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:52
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:881
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:893
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:47
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:2045
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Годишњица"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:53
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:880
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:892
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:46
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:2044
 msgid "Birthday"
 msgstr "Рођендан"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:54
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:127
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Разно"
@@ -3706,16 +3820,16 @@ msgstr "Кућа"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:63
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:82
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:848
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:860
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:380
 msgid "Work"
 msgstr "Посао"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:64
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:84
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:513
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:915
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3823
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:525
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:927
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3798
 msgid "Other"
 msgstr "Друго"
 
@@ -3744,9 +3858,10 @@ msgstr "Додај X._509"
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-manager.c:368
 #: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:1037
 #: ../src/e-util/filter.error.xml.h:18 ../src/e-util/filter.ui.h:25
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:871
 #: ../src/mail/e-mail-label-manager.c:389 ../src/mail/em-filter-rule.c:438
 #: ../src/mail/em-folder-properties.c:1037
-#: ../src/mail/em-vfolder-editor-rule.c:631 ../src/mail/mail-config.ui.h:61
+#: ../src/mail/em-vfolder-editor-rule.c:631 ../src/mail/mail-config.ui.h:62
 #: ../src/plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:553
 #: ../src/plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:847
 #: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:789
@@ -3764,29 +3879,29 @@ msgid "_Load X.509"
 msgstr "Учитај X.5_09"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:72
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:314
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:318
 msgid "Certificates"
 msgstr "Уверења"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:260
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2043
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2047
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:913
 msgid "_Undo"
 msgstr "О_позови"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:262
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2045 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:120
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2049 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:120
 msgid "Undo"
 msgstr "Опозови"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:267
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2050
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2054
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:899
 msgid "_Redo"
 msgstr "По_нови"
 
 #: ../src/addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:269
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2052 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:136
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2056 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:136
 msgid "Redo"
 msgstr "Понови"
 
@@ -3929,17 +4044,18 @@ msgstr "Неисправан контакт."
 #: ../src/e-util/e-passwords.c:469 ../src/e-util/e-rule-context.c:814
 #: ../src/e-util/e-rule-editor.c:179 ../src/e-util/e-rule-editor.c:281
 #: ../src/e-util/e-rule-editor.c:790 ../src/e-util/e-send-options.ui.h:17
-#: ../src/e-util/e-source-config-dialog.c:378
+#: ../src/e-util/e-source-config-dialog.c:361
 #: ../src/e-util/e-source-selector-dialog.c:371
 #: ../src/e-util/e-table-config.c:549 ../src/e-util/e-table-config.ui.h:4
 #: ../src/e-util/e-timezone-dialog.ui.h:3
-#: ../src/mail/e-mail-config-window.c:332 ../src/mail/e-mail-tag-editor.c:169
+#: ../src/mail/e-mail-config-window.c:335 ../src/mail/e-mail-tag-editor.c:169
 #: ../src/mail/em-folder-selector.c:44 ../src/mail/mail-config.ui.h:3
 #: ../src/mail/mail-dialogs.ui.h:24 ../src/mail/mail-vfolder-ui.c:150
 #: ../src/mail/mail-vfolder-ui.c:272
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:278
 #: ../src/plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:4
 #: ../src/plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:420
-#: ../src/shell/e-shell-content.c:659 ../src/shell/e-shell-content.c:765
+#: ../src/shell/e-shell-content.c:641 ../src/shell/e-shell-content.c:747
 #: ../src/shell/main.c:180 ../src/smime/gui/certificate-manager.c:1349
 #: ../src/smime/gui/e-cert-selector.c:236 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:18
 msgid "_OK"
@@ -4113,12 +4229,12 @@ msgid "Error removing list"
 msgstr "Грешка при уклањању листе"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1222
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1225
 msgid "Name contains"
 msgstr "Назив садржи"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1215
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1218
 msgid "Email begins with"
 msgstr "Е-пошта почиње са"
 
@@ -4126,8 +4242,8 @@ msgstr "Е-пошта почиње са"
 #: ../src/calendar/gui/caltypes.xml.in.h:26
 #: ../src/calendar/gui/memotypes.xml.in.h:19
 #: ../src/calendar/gui/tasktypes.xml.in.h:30
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1208
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1662
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1211
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1713
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:782
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:983
 msgid "Any field contains"
@@ -4147,154 +4263,159 @@ msgstr "Поље које садржи"
 msgid "evolution address book"
 msgstr "Адресар Еволуције"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:149
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:185
 msgid "Copy _Email Address"
-msgstr "Умножи електронску _адресу"
+msgstr "Копирај електронску _адресу"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:151
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:187
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:368
 msgid "Copy the email address to the clipboard"
-msgstr "Умножава адресе у списак исечака"
+msgstr "Копира адресе у списак исечака"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:156
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:192
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:380
 msgid "_Send New Message To..."
 msgstr "_Пошаљи поруку за..."
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:158
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:194
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:382
 msgid "Send a mail message to this address"
 msgstr "Шаље поруку на ову адресу"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:290
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:1317
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:321
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:1349
 #, c-format
 msgid "Click to mail %s"
 msgstr "Кликните да пошаљете %s"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:142
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:335
+#, c-format
+msgid "Click to open map for %s"
+msgstr "Кликните да отворите карту за %s"
+
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:154
 msgid "Open map"
-msgstr "Отворите мапу"
+msgstr "Отворите карту"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:438
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:450
 msgid "SIP"
 msgstr "СИП"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:682
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:694
 msgid "List Members:"
 msgstr "Чланови листе:"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:754
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:766
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
 msgid "Nickname"
 msgstr "Надимак"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:755
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:767
 msgid "AIM"
 msgstr "АИМ"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:756
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:768
 msgid "GroupWise"
 msgstr "ГроупВајз"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:757
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:769
 msgid "ICQ"
 msgstr "ИЦКу"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:758
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:770
 msgid "Jabber"
 msgstr "Џабер"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:759
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:771
 msgid "MSN"
 msgstr "МСН"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:760
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:772
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Јаху"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:761
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:773
 msgid "Gadu-Gadu"
 msgstr "Гаду-Гаду"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:762
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:774
 msgid "Skype"
 msgstr "Скајп"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:763
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:775
 msgid "Twitter"
 msgstr "Твитер"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:825
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:837
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
 msgid "Company"
 msgstr "Предузеће"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:826
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:838
 msgid "Department"
 msgstr "Одељење"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:827
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:839
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:36
 msgid "Office"
 msgstr "Канцеларија"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:828
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:840
 msgid "Profession"
 msgstr "Занимање"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:829
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:841
 msgid "Position"
 msgstr "Положај"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:830
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:842
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
 msgid "Manager"
 msgstr "Руководилац"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:831
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:843
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
 msgid "Assistant"
 msgstr "Помоћник"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:832
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:844
 msgid "Video Chat"
 msgstr "Видео разговор"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:834
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:846
 #: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
 msgid "Free/Busy"
 msgstr "Слободно/заузето"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:835
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:876
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:847
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:888
 msgid "Phone"
 msgstr "Телефон"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:836
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:848
 msgid "Fax"
 msgstr "Факс"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:838
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:879
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:905
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:850
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:891
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:917
 msgid "Address"
 msgstr "Адреса"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:874
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:886
 msgid "Home Page"
 msgstr "Матична страница"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:875
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:887
 msgid "Web Log"
 msgstr "Веб лог"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:877
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:889
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr "Мобилни телефон"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:882
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:894
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
 msgid "Spouse"
 msgstr "Супружник"
@@ -4302,28 +4423,28 @@ msgstr "Супружник"
 # Create the default Person calendar
 # Create the default Person task list
 # orange
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:892
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:904
 msgid "Personal"
 msgstr "Лично"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:937
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:949
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
 msgid "Note"
 msgstr "Напомена"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1133
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1145
 msgid "List Members"
 msgstr "Чланови листе"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1154
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1166
 msgid "Job Title"
 msgstr "Звање на послу"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1195
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1207
 msgid "Home page"
 msgstr "Матична страница"
 
-#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1205
+#: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1217
 msgid "Blog"
 msgstr "Блог"
 
@@ -4333,7 +4454,7 @@ msgstr "Блог"
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:556
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:209
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:224
-#: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:634 ../src/calendar/gui/print.c:3586
+#: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:634 ../src/calendar/gui/print.c:3596
 #: ../src/calendar/gui/tasktypes.xml.in.h:14 ../src/mail/mail-send-recv.c:966
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Отказано"
@@ -4485,7 +4606,7 @@ msgstr "Премести контакт у"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:587
 msgid "Copy contact to"
-msgstr "Умножи контакт у"
+msgstr "Копирај контакт у"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:590
 msgid "Move contacts to"
@@ -4493,7 +4614,7 @@ msgstr "Премести контакте у"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:592
 msgid "Copy contacts to"
-msgstr "Умножи контакте у"
+msgstr "Копирај контакте у"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:160
 msgid "No contacts"
@@ -4526,14 +4647,14 @@ msgstr "Сече означене контакте у списак исечак
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:686
 msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
-msgstr "Умножава означене контакте у списак исечака"
+msgstr "Копира означене контакте у списак исечака"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:692
 msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "Убацује контакте из списка исечака"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:698
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1018
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1021
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "Брише изабране контакте"
 
@@ -4568,15 +4689,17 @@ msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
 msgstr "Сигурно желите да обришете овај контакт (%s)?"
 
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1361
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2001 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:783
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2005
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1727 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:783
 #: ../src/e-util/evolution-source-viewer.c:806
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2688
 #: ../src/mail/e-mail-account-manager.c:737
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1090
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1477
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1093
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1524
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:676
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:830
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1626
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:822
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1680
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:852
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:1672 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:8
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Обриши"
@@ -4791,7 +4914,7 @@ msgstr "У_мањи"
 #: ../src/addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:447
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:1872
 #: ../src/e-util/e-html-editor-find-dialog.c:250
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:899
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:929
 msgid "_Find"
 msgstr "_Нађи"
 
@@ -5080,17 +5203,19 @@ msgstr "_Дремање"
 #: ../src/calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1363
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2239
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2066
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2070
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1719
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:922
-#: ../src/e-util/e-mail-signature-manager.c:358 ../src/e-util/filter.ui.h:24
+#: ../src/e-util/e-mail-signature-manager.c:358
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2681 ../src/e-util/filter.ui.h:24
 #: ../src/mail/e-mail-account-manager.c:728 ../src/mail/e-mail-browser.c:171
 #: ../src/mail/e-mail-label-manager.c:380
-#: ../src/mail/em-folder-properties.c:1034 ../src/mail/mail-config.ui.h:65
+#: ../src/mail/em-folder-properties.c:1034 ../src/mail/mail-config.ui.h:66
 #: ../src/plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:548
 #: ../src/plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:842
 #: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33
 #: ../src/plugins/templates/templates.c:468
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:950 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:11
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:980 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:11
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Уређивање"
 
@@ -5136,7 +5261,7 @@ msgstr "сати"
 
 #: ../src/calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:12
 #: ../src/e-util/e-interval-chooser.c:140 ../src/e-util/filter.ui.h:6
-#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:571
+#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:579
 msgid "minutes"
 msgstr "минута"
 
@@ -5176,12 +5301,10 @@ msgstr "Упозорење"
 
 #: ../src/calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2097
 #: ../src/mail/mail-dialogs.ui.h:20
-#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:112
 msgid "_No"
 msgstr "_Не"
 
 #: ../src/calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2098
-#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:113
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Да"
 
@@ -5545,32 +5668,32 @@ msgid "Editor could not be loaded."
 msgstr "Уређивач није могао бити учитан."
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:57
-msgid "Delete calendar “{0}”?"
-msgstr "Да обришем календар „{0}“?"
+msgid "Are you sure you want to delete calendar “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете календар „{0}“?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:58
 msgid "This calendar will be removed permanently."
 msgstr "Овај календар ће бити трајно уклоњен."
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:59
-msgid "Delete task list “{0}”?"
-msgstr "Да обришем списак задатака „{0}“?"
+msgid "Are you sure you want to delete task list “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете списак задатака „{0}“?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:60
 msgid "This task list will be removed permanently."
 msgstr "Овај списак задатака ће бити трајно уклоњен."
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:61
-msgid "Delete memo list “{0}”?"
-msgstr "Да обришем списак белешки „{0}“?"
+msgid "Are you sure you want to delete memo list “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете списак белешки „{0}“?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:62
 msgid "This memo list will be removed permanently."
 msgstr "Овај списак белешки ће бити трајно уклоњен."
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:63
-msgid "Delete remote calendar “{0}”?"
-msgstr "Да обришем удаљени календар „{0}“?"
+msgid "Are you sure you want to delete remote calendar “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете удаљени календар „{0}“?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:64
 msgid ""
@@ -5581,8 +5704,8 @@ msgstr ""
 "желите да наставите?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:66
-msgid "Delete remote task list “{0}”?"
-msgstr "Да обришем удаљени списак задатака „{0}“?"
+msgid "Are you sure you want to delete remote task list “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете списак задатака „{0}“?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:67
 msgid ""
@@ -5593,8 +5716,8 @@ msgstr ""
 "да желите да наставите?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:68
-msgid "Delete remote memo list “{0}”?"
-msgstr "Да обришем удаљени списак белешки „{0}“?"
+msgid "Are you sure you want to delete remote memo list “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете списак белешки „{0}“?"
 
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:69
 msgid ""
@@ -5802,17 +5925,17 @@ msgstr "Грешка у приказивању списка белешки „{0
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:137
 msgid "Failed to copy an event into the calendar “{0}”"
-msgstr "Не могу да умножим догађај у календар „{0}“"
+msgstr "Не могу да копирам догађај у календар „{0}“"
 
 #. Translators: {0} is the name of the task list.
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:139
 msgid "Failed to copy a task into the task list “{0}”"
-msgstr "Не могу да умножим задатак у списак задатака „{0}“"
+msgstr "Не могу да копирам задатак у списак задатака „{0}“"
 
 #. Translators: {0} is the name of the memo list.
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:141
 msgid "Failed to copy a memo into the memo list “{0}”"
-msgstr "Не могу да умножим белешку у списак белешки „{0}“"
+msgstr "Не могу да копирам белешку у списак белешки „{0}“"
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:143
@@ -5847,17 +5970,17 @@ msgstr "Нисам успео да добавим белешку са списк
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:155
 msgid "Copying an event into the calendar “{0}”"
-msgstr "Умножавам догађај у календар „{0}“"
+msgstr "Копирам догађај у календар „{0}“"
 
 #. Translators: {0} is the name of the task list.
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:157
 msgid "Copying a task into the task list “{0}”"
-msgstr "Умножавам задатак у списак задатака „{0}“"
+msgstr "Копирам задатак у списак задатака „{0}“"
 
 #. Translators: {0} is the name of the memo list.
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:159
 msgid "Copying a memo into the memo list “{0}”"
-msgstr "Умножавам белешку у списак белешки „{0}“"
+msgstr "Копирам белешку у списак белешки „{0}“"
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
 #: ../src/calendar/calendar.error.xml.h:161
@@ -6334,7 +6457,7 @@ msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "преглед календара за једну или више недеља"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-component-preview.c:214
-#: ../src/e-util/e-filter-rule.c:770 ../src/mail/e-mail-config-page.c:127
+#: ../src/e-util/e-filter-rule.c:770 ../src/mail/e-mail-config-page.c:124
 msgid "Untitled"
 msgstr "Неименовано"
 
@@ -6370,7 +6493,7 @@ msgstr "Стање:"
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:633
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:205
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:220
-#: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:632 ../src/calendar/gui/print.c:3580
+#: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:632 ../src/calendar/gui/print.c:3590
 msgid "In Progress"
 msgstr "У току"
 
@@ -6382,7 +6505,7 @@ msgstr "У току"
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:225
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:207
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:222
-#: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:633 ../src/calendar/gui/print.c:3583
+#: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:633 ../src/calendar/gui/print.c:3593
 #: ../src/calendar/gui/tasktypes.xml.in.h:13
 #: ../src/plugins/save-calendar/csv-format.c:377
 msgid "Completed"
@@ -6393,7 +6516,7 @@ msgstr "Завршено"
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:550
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:203
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:218
-#: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:631 ../src/calendar/gui/print.c:3577
+#: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:631 ../src/calendar/gui/print.c:3587
 #: ../src/calendar/gui/tasktypes.xml.in.h:11
 msgid "Not Started"
 msgstr "Није започет"
@@ -6410,7 +6533,7 @@ msgid "High"
 msgstr "Висок"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-component-preview.c:329
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1888
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1890
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:549
 #: ../src/calendar/gui/tasktypes.xml.in.h:20
 #: ../src/e-util/e-send-options.ui.h:5 ../src/mail/message-list.c:321
@@ -6425,7 +6548,7 @@ msgid "Low"
 msgstr "Низак"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-component-preview.c:350
-#: ../src/mail/e-mail-config-service-page.c:671
+#: ../src/mail/e-mail-config-service-page.c:531
 msgid "Description:"
 msgstr "Опис:"
 
@@ -6448,24 +6571,24 @@ msgstr "Приказујем списак задатака „%s“"
 msgid "Creating view for memo list “%s”"
 msgstr "Приказујем списак белешки „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-dialogs.c:219 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1955
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-dialogs.c:219 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1966
 msgid "Destination is read only"
 msgstr "Одредиште је само за читање"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-dialogs.c:299
 #, c-format
 msgid "Copying events to the calendar “%s”"
-msgstr "Умножавам догађаје у календар „%s“"
+msgstr "Копирам догађаје у календар „%s“"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-dialogs.c:305
 #, c-format
 msgid "Copying memos to the memo list “%s”"
-msgstr "Умножавам белешке у списак белешки „%s“"
+msgstr "Копирам белешке у списак белешки „%s“"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-dialogs.c:311
 #, c-format
 msgid "Copying tasks to the task list “%s”"
-msgstr "Умножавам задатке у списак задатака „%s“"
+msgstr "Копирам задатке у списак задатака „%s“"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-dialogs.c:530
 msgid "_Delete this item from all other recipient’s mailboxes?"
@@ -6481,7 +6604,7 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "Изаберите датум"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-dialogs.c:693
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1248
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1288
 msgid "Select _Today"
 msgstr "Изабери _данашњи дан"
 
@@ -6585,7 +6708,7 @@ msgstr "Сече изабране догађаје у списак исечак
 
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:457
 msgid "Copy selected events to the clipboard"
-msgstr "Умножава изабране догађаје у списак исечака"
+msgstr "Копира изабране догађаје у списак исечака"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:463
 msgid "Paste events from the clipboard"
@@ -6600,17 +6723,17 @@ msgid "Pasted text doesn’t contain valid iCalendar data"
 msgstr "Уметнути текст не садржи исправне податке из иКалендара"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:864
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1552
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1556
 msgid "Default calendar not found"
 msgstr "Није пронађен подразумевани календар"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:869
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1555
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1559
 msgid "Default memo list not found"
 msgstr "Није пронађен подразумевани списак белешки"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:874
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1558
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1562
 msgid "Default task list not found"
 msgstr "Није пронађен подразумевани списак задатака"
 
@@ -6645,15 +6768,18 @@ msgid "Organizer: %s"
 msgstr "Организатор: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
+#. Translators: It will display "Location: LocationOfTheAppointment"
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:1851
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2731
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3531
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:343 ../src/calendar/gui/print.c:3541
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Место: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
+#. Translators: It will display "Time: StartDateAndTime (Duration)"
 #: ../src/calendar/gui/e-calendar-view.c:1891
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:411
 #, c-format
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Време: %s %s"
@@ -6743,45 +6869,45 @@ msgstr "Извор"
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:132
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:167
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:230 ../src/calendar/gui/print.c:1247
-#: ../src/calendar/gui/print.c:1264 ../src/e-util/e-charset.c:49
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:230 ../src/calendar/gui/print.c:1257
+#: ../src/calendar/gui/print.c:1274 ../src/e-util/e-charset.c:49
 #: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:3412
 #: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:6082
 #: ../src/modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:97
 msgid "Unknown"
 msgstr "Непознато"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1402 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:613
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1249
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1402 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:614
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1250
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:289
 #, c-format
 msgid "Source with UID “%s” not found"
 msgstr "Није пронађен извор са УИД бројем „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1505 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:185
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1366
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1507 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:186
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1367
 msgid "Creating an event"
 msgstr "Правим нови догађај"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1509 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:189
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1370
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1511 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:190
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1371
 msgid "Creating a memo"
 msgstr "Правим нову белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1513 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:193
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1374
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1515 ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:194
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1375
 msgid "Creating a task"
 msgstr "Правим нови задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1890
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1892
 msgid "Recurring"
 msgstr "Периодичност"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1892
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1894
 msgid "Assigned"
 msgstr "Додељено"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1894
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1896
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1136
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:207
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:174
@@ -6790,14 +6916,14 @@ msgstr "Додељено"
 msgid "Yes"
 msgstr "Да"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1894
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:1896
 #: ../src/calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1136
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:208
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:186
 msgid "No"
 msgstr "Не"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3818
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3793
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:194
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:217
@@ -6805,7 +6931,7 @@ msgstr "Не"
 msgid "Accepted"
 msgstr "Прихваћено"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3819
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3794
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:196
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:219
@@ -6813,7 +6939,7 @@ msgstr "Прихваћено"
 msgid "Declined"
 msgstr "Одбијено"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3820
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3795
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:198
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:221
@@ -6821,7 +6947,7 @@ msgstr "Одбијено"
 msgid "Tentative"
 msgstr "Са резервом"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3821
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3796
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:200
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:223
@@ -6829,13 +6955,13 @@ msgstr "Са резервом"
 msgid "Delegated"
 msgstr "Делегирано"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3822
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3797
 msgid "Needs action"
 msgstr "Захтева радњу"
 
 #. To Translators: 'Status' here means the state of the attendees, the resulting string will be in a form:
 #. * Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3877
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-model.c:3852
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:687
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.etspec.h:11
@@ -6877,32 +7003,32 @@ msgctxt "cal-task-status"
 msgid "None"
 msgstr "Ништа"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:304
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:305
 msgid "Modifying an event"
 msgstr "Исправљам догађај"
 
 # mail:no-name-vfolder primary
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:308
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:309
 msgid "Modifying a memo"
 msgstr "Исправљам белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:312
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:313
 msgid "Modifying a task"
 msgstr "Изправљам задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:411
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:412 ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1812
 msgid "Removing an event"
 msgstr "Уклањам догађај"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:415
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:416 ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1816
 msgid "Removing a memo"
 msgstr "Уклањам белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:419
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:420 ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1820
 msgid "Removing a task"
 msgstr "Уклањам задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:510
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:511
 #, c-format
 msgid "Deleting an event"
 msgid_plural "Deleting %d events"
@@ -6911,7 +7037,7 @@ msgstr[1] "Уклањам %d догађаја"
 msgstr[2] "Уклањам %d догађаја"
 msgstr[3] "Уклањам догађај"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:514
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:515
 #, c-format
 msgid "Deleting a memo"
 msgid_plural "Deleting %d memos"
@@ -6920,7 +7046,7 @@ msgstr[1] "Уклањам %d белешке"
 msgstr[2] "Уклањам %d белешки"
 msgstr[3] "Уклањам белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:518
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:519
 #, c-format
 msgid "Deleting a task"
 msgid_plural "Deleting %d tasks"
@@ -6929,7 +7055,7 @@ msgstr[1] "Уклањам %d задатка"
 msgstr[2] "Уклањам %d задатака"
 msgstr[3] "Уклањам задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:721
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:722
 #, c-format
 msgid "Pasting an event"
 msgid_plural "Pasting %d events"
@@ -6938,7 +7064,7 @@ msgstr[1] "Убацујем %d догађаја"
 msgstr[2] "Убацујем %d догађаја"
 msgstr[3] "Убацујем догађај"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:736
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:737
 #, c-format
 msgid "Pasting a memo"
 msgid_plural "Pasting %d memos"
@@ -6947,7 +7073,7 @@ msgstr[1] "Убацујем %d белешке"
 msgstr[2] "Убацујем %d белешки"
 msgstr[3] "Убацујем белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:751
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:752
 #, c-format
 msgid "Pasting a task"
 msgid_plural "Pasting %d tasks"
@@ -6956,65 +7082,65 @@ msgstr[1] "Убацујем %d задатка"
 msgstr[2] "Убацујем %d задатака"
 msgstr[3] "Убацујем задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:850
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:851
 msgid "Updating an event"
 msgstr "Ажурирам догађај"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:854
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:855
 msgid "Updating a memo"
 msgstr "Ажурирам белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:858
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:859
 msgid "Updating a task"
 msgstr "Ажурирам задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:966
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:967
 #, c-format
 msgid "Getting events to purge in the calendar “%s”"
 msgstr "Преузимам догађаје за чишћење календара „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:970
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:971
 #, c-format
 msgid "Getting memos to purge in the memo list “%s”"
 msgstr "Преузимам белешке за чишћење списка белешки „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:974
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:975
 #, c-format
 msgid "Getting tasks to purge in the task list “%s”"
 msgstr "Преузимам задатке за чишћење списка задатака „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1000
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1001
 #, c-format
 msgid "Purging events in the calendar “%s”"
 msgstr "Чистим догађаје из календара „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1004
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1005
 #, c-format
 msgid "Purging memos in the memo list “%s”"
 msgstr "Чистим белешке из списка белешки „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1008
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1009
 #, c-format
 msgid "Purging tasks in the task list “%s”"
 msgstr "Чистим задатке из списка задатака „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1108
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1109
 msgid "Purging events"
 msgstr "Чистим догађаје"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1112
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1113
 msgid "Purging memos"
 msgstr "Чистим белешке"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1116
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1117
 msgid "Purging tasks"
 msgstr "Чистим задатке"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1218
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:1219
 msgid "Expunging completed tasks"
 msgstr "Уклањам завршене задатке"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2049
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2060
 #, c-format
 msgid "Moving an event"
 msgid_plural "Moving %d events"
@@ -7023,16 +7149,16 @@ msgstr[1] "Премештам %d догађаја"
 msgstr[2] "Премештам %d догађаја"
 msgstr[3] "Премештам догађај"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2050
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2061
 #, c-format
 msgid "Copying an event"
 msgid_plural "Copying %d events"
-msgstr[0] "Умножавам %d догађај"
-msgstr[1] "Умножавам %d догађаја"
-msgstr[2] "Умножавам %d догађаја"
-msgstr[3] "Умножавам догађај"
+msgstr[0] "Копирам %d догађај"
+msgstr[1] "Копирам %d догађаја"
+msgstr[2] "Копирам %d догађаја"
+msgstr[3] "Копирам догађај"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2056
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2067
 #, c-format
 msgid "Moving a memo"
 msgid_plural "Moving %d memos"
@@ -7041,16 +7167,16 @@ msgstr[1] "Премештам %d белешке"
 msgstr[2] "Премештам %d белешки"
 msgstr[3] "Премештам белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2057
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2068
 #, c-format
 msgid "Copying a memo"
 msgid_plural "Copying %d memos"
-msgstr[0] "Умножавам %d белешку"
-msgstr[1] "Умножавам %d белешке"
-msgstr[2] "Умножавам %d белешки"
-msgstr[3] "Умножавам белешку"
+msgstr[0] "Копирам %d белешку"
+msgstr[1] "Копирам %d белешке"
+msgstr[2] "Копирам %d белешки"
+msgstr[3] "Копирам белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2063
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2074
 #, c-format
 msgid "Moving a task"
 msgid_plural "Moving %d tasks"
@@ -7059,14 +7185,14 @@ msgstr[1] "Премештам %d задатка"
 msgstr[2] "Премештам %d задатака"
 msgstr[3] "Премештам задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2064
+#: ../src/calendar/gui/e-cal-ops.c:2075
 #, c-format
 msgid "Copying a task"
 msgid_plural "Copying %d tasks"
-msgstr[0] "Умножавам %d задатак"
-msgstr[1] "Умножавам %d задатка"
-msgstr[2] "Умножавам %d задатака"
-msgstr[3] "Умножавам задатак"
+msgstr[0] "Копирам %d задатак"
+msgstr[1] "Копирам %d задатка"
+msgstr[2] "Копирам %d задатака"
+msgstr[3] "Копирам задатак"
 
 # strptime format of a weekday, a date and a time,
 # in 24-hour format.
@@ -7125,12 +7251,14 @@ msgstr "Време почетка није исправно време"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-event.c:442
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-event.c:458
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:199
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:338 ../src/mail/e-mail-display.c:2116
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:646 ../src/mail/mail-send-recv.c:490
-#: ../src/mail/mail-send-recv.c:1288 ../src/plugins/face/face.c:174
-#: ../src/shell/e-shell.c:1073 ../src/shell/e-shell.c:1097
-#: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:357
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:206
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:338
+#: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:93
+#: ../src/mail/e-mail-display.c:2116 ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:806
+#: ../src/mail/mail-send-recv.c:490 ../src/mail/mail-send-recv.c:1288
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:172
+#: ../src/plugins/face/face.c:174 ../src/shell/e-shell.c:1073
+#: ../src/shell/e-shell.c:1097 ../src/smime/gui/certificate-manager.c:357
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Непозната грешка"
 
@@ -7308,60 +7436,60 @@ msgstr[1] "Прилози"
 msgstr[2] "Прилози"
 msgstr[3] "Прилог"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:194
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:201
 #: ../src/e-util/e-attachment.c:2442
 #, c-format
 msgid "Could not load “%s”"
 msgstr "Не могу да учитам „%s“"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:196
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:203
 #: ../src/e-util/e-attachment.c:2445
 #, c-format
 msgid "Could not load the attachment"
 msgstr "Не могу да учитам прилог"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:401
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:422
 msgid ""
 "Some attachments are still being downloaded. Please wait until the download "
 "is finished."
 msgstr ""
 "Неки прилози се још увек преузимају. Сачекајте док се не заврши преузимање."
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:428
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:452
 #, c-format
 msgid "Attachment “%s” cannot be found, remove it from the list, please"
 msgstr "Не могу да нађем прилог „%s“, уклоните га са списка"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:445
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:469
 #, c-format
 msgid "Attachment “%s” doesn’t have valid URI, remove it from the list, please"
 msgstr "Прилог „%s“ нема исправну путању, уклоните га са списка"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:606
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:647
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:320
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "_Прилог..."
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:608
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:649
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:322
 #: ../src/e-util/e-attachment-view.c:344
 msgid "Attach a file"
 msgstr "Приложите датотеку"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:615
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:656
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Прилози"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:617
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:658
 msgid "Show attachments"
 msgstr "Прикажите прилоге"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:770
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:811
 #: ../src/e-util/e-attachment-bar.c:766 ../src/e-util/e-attachment-paned.c:725
 msgid "Icon View"
 msgstr "Преглед иконицама"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:772
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:813
 #: ../src/e-util/e-attachment-bar.c:768 ../src/e-util/e-attachment-paned.c:727
 msgid "List View"
 msgstr "Преглед списком"
@@ -7700,13 +7828,14 @@ msgstr "Изузеци"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2231
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1777
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:64
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:853
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:65
 msgid "A_dd"
 msgstr "_Додај"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2247
 #: ../src/calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1785
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:66
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:67
 msgid "Re_move"
 msgstr "_Уклони"
 
@@ -8088,169 +8217,172 @@ msgstr "прилог"
 msgid "Sending notifications to attendees..."
 msgstr "Шаљем обавештења учесницима..."
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:993
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:997
 msgid "Saving changes..."
 msgstr "Чувам измене..."
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1253
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1257
 msgid "No Summary"
 msgstr "Без сажетка"
 
 #. == Button box ==
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1980
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1984
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:327
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1743
 #: ../src/e-util/e-html-editor-dialog.c:194
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-editor.c:309
 #: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:548
-#: ../src/e-util/e-preferences-window.c:389
+#: ../src/e-util/e-preferences-window.c:399
 #: ../src/e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:205
 #: ../src/mail/e-mail-browser.c:127 ../src/mail/e-mail-notes.c:931
 #: ../src/mail/em-folder-properties.c:1158
 #: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1765
 #: ../src/modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:254
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:278
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:787
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:296
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:817
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:2212
 msgid "_Close"
 msgstr "_Затвори"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1982
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1986
 msgid "Close the current window"
 msgstr "Затворите тренутни прозор"
 
 #. copy menu item
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1987 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:773
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1991 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:773
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:878 ../src/e-util/e-text.c:2110
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:407 ../src/mail/e-mail-browser.c:134
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:146 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:808
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:146 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:838
 msgid "_Copy"
-msgstr "_Умножи"
+msgstr "_Копирај"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1989 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:173
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1993 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:173
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:229 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:282
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:774 ../src/e-util/e-web-view.c:409
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:1942 ../src/mail/e-mail-browser.c:136
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:810
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:1977 ../src/mail/e-mail-browser.c:136
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:840
 msgid "Copy the selection"
-msgstr "Умножите изабрано"
+msgstr "Копира изабрано"
 
 #. cut menu item
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1994 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:768
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1998 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:768
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:885 ../src/e-util/e-text.c:2096
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:141 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:815
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:141 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:845
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Исеци"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:1996 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:166
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2000 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:166
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:222 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:276
-#: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:769 ../src/e-util/e-web-view.c:1951
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:143 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:817
+#: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:769 ../src/e-util/e-web-view.c:1986
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:143 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:847
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Исеците изабрано"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2003 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:187
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2007 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:187
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:243 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:784
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:824
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:854
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Обришите избор"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2010
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2014
 msgid "View help"
 msgstr "Погледај помоћ"
 
 #. paste menu item
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2015 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:778
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2019 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:778
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:892 ../src/e-util/e-text.c:2122
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:148 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:843
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:148 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:873
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Убаци"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2017 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:180
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2021 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:180
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:236 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:288
-#: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:779 ../src/e-util/e-web-view.c:1960
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:150 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:845
+#: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:779 ../src/e-util/e-web-view.c:1995
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:150 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:875
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Убаците из списка исечака"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2022
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2026
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:381 ../src/mail/e-mail-reader.c:2317
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1232
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1246
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1235
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1249
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Штампај..."
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2029 ../src/mail/e-mail-reader.c:2324
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1239
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1693
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2033 ../src/mail/e-mail-reader.c:2324
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1242
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1744
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:813
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1014
 msgid "Pre_view..."
 msgstr "_Преглед..."
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2036 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:788
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2040 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:788
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:906 ../src/e-util/e-web-view.c:417
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:155 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:920
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:155 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:950
 msgid "Select _All"
 msgstr "Изабери _све"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2038 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:194
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2042 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:194
 #: ../src/e-util/e-focus-tracker.c:250 ../src/e-util/e-focus-tracker.c:789
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:157 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:922
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:157 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:952
 msgid "Select all text"
 msgstr "Изаберите сав текст"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2059
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2063
 msgid "_Classification"
 msgstr "_Разврставање"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2073
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2077
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:929
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-editor.c:323 ../src/mail/e-mail-browser.c:164
-#: ../src/mail/e-mail-notes.c:945 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:957
+#: ../src/mail/e-mail-notes.c:945 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:987
 msgid "_File"
 msgstr "_Датотека"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2087
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2091
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:950
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Уметни"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2094
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2098
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:371
 msgid "_Options"
 msgstr "_Могућности"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2101
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2105
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:971 ../src/mail/e-mail-browser.c:178
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1000
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1030
 #: ../src/smime/gui/certificate-manager.c:1662 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:3
 msgid "_View"
 msgstr "П_реглед"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2113
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2117
 msgid "Save current changes"
 msgstr "Сачувајте текуће измене"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2118
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2122
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-editor.c:318 ../src/mail/e-mail-notes.c:940
 msgid "Save and Close"
 msgstr "Сачувај и затвори"
 
-#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2120
+#: ../src/calendar/gui/e-comp-editor.c:2124
 msgid "Save current changes and close editor"
 msgstr "Сачувајте текуће измене и затворите уређивач"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../src/calendar/gui/e-day-view.c:2130 ../src/calendar/gui/e-week-view.c:1726
-#: ../src/calendar/gui/print.c:1070 ../src/calendar/gui/print.c:1089
-#: ../src/calendar/gui/print.c:2626 ../src/calendar/gui/print.c:2646
+#: ../src/calendar/gui/e-day-view.c:2130 ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:239
+#: ../src/calendar/gui/e-week-view.c:1726 ../src/calendar/gui/print.c:1080
+#: ../src/calendar/gui/print.c:1099 ../src/calendar/gui/print.c:2636
+#: ../src/calendar/gui/print.c:2656
 msgid "am"
 msgstr "прп"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../src/calendar/gui/e-day-view.c:2133 ../src/calendar/gui/e-week-view.c:1729
-#: ../src/calendar/gui/print.c:1075 ../src/calendar/gui/print.c:1091
-#: ../src/calendar/gui/print.c:2631 ../src/calendar/gui/print.c:2648
+#: ../src/calendar/gui/e-day-view.c:2133 ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:243
+#: ../src/calendar/gui/e-week-view.c:1729 ../src/calendar/gui/print.c:1085
+#: ../src/calendar/gui/print.c:1101 ../src/calendar/gui/print.c:2641
+#: ../src/calendar/gui/print.c:2658
 msgid "pm"
 msgstr "поп"
 
@@ -8268,7 +8400,7 @@ msgstr "поп"
 #: ../src/calendar/gui/e-day-view.c:3045
 #: ../src/calendar/gui/e-day-view-top-item.c:841
 #: ../src/calendar/gui/e-week-view-main-item.c:205
-#: ../src/calendar/gui/print.c:2093
+#: ../src/calendar/gui/print.c:2103
 msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A %d. %B"
 
@@ -8336,51 +8468,51 @@ msgstr "Учесници"
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:179
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:107
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:124
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1015 ../src/calendar/gui/print.c:1243
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1015 ../src/calendar/gui/print.c:1253
 msgid "Individual"
 msgstr "Појединац"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:180
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:109
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:126 ../src/calendar/gui/print.c:1244
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:126 ../src/calendar/gui/print.c:1254
 #: ../src/e-util/e-table-config.ui.h:1
 msgid "Group"
 msgstr "Група"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:111
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:128 ../src/calendar/gui/print.c:1245
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:128 ../src/calendar/gui/print.c:1255
 msgid "Resource"
 msgstr "Извор"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:113
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:130 ../src/calendar/gui/print.c:1246
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:130 ../src/calendar/gui/print.c:1256
 msgid "Room"
 msgstr "Соба"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:193
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:142
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:159 ../src/calendar/gui/print.c:1260
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:159 ../src/calendar/gui/print.c:1270
 msgid "Chair"
 msgstr "Столица"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:144
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:161
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1018 ../src/calendar/gui/print.c:1261
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:1018 ../src/calendar/gui/print.c:1271
 msgid "Required Participant"
 msgstr "Обавезан учесник"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:146
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:163 ../src/calendar/gui/print.c:1262
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:163 ../src/calendar/gui/print.c:1272
 msgid "Optional Participant"
 msgstr "Могући учесник"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:148
-#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:165 ../src/calendar/gui/print.c:1263
+#: ../src/calendar/gui/e-meeting-store.c:165 ../src/calendar/gui/print.c:1273
 msgid "Non-Participant"
 msgstr "Не-учесник"
 
@@ -8399,7 +8531,9 @@ msgstr "Учесник             "
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
 #: ../src/calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.etspec.h:3
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1370
 #: ../src/e-util/e-attachment-tree-view.c:205
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2381
 #: ../src/mail/e-mail-account-tree-view.c:158
 msgid "Type"
 msgstr "Врста"
@@ -8507,7 +8641,7 @@ msgstr ""
 "Место: %s"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2729
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3520
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3530
 #, c-format
 msgid "Summary: %s"
 msgstr "Сажетак: %s"
@@ -8559,7 +8693,7 @@ msgstr "Сече изабране белешке у списак исечака"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-memo-table.c:751
 msgid "Copy selected memos to the clipboard"
-msgstr "Умножава изабране белешке у списак исечака"
+msgstr "Копира изабране белешке у списак исечака"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-memo-table.c:757
 msgid "Paste memos from the clipboard"
@@ -8603,7 +8737,7 @@ msgstr "Сече изабране задатке у списак исечака"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:1090
 msgid "Copy selected tasks to the clipboard"
-msgstr "Умножава изабране задатке у списак исечака"
+msgstr "Копира изабране задатке у списак исечака"
 
 #: ../src/calendar/gui/e-task-table.c:1096
 msgid "Paste tasks from the clipboard"
@@ -8653,42 +8787,107 @@ msgstr "Важност"
 msgid "Select Timezone"
 msgstr "Изабери временску зону"
 
+#. Translators: It will display "Due: DueDateAndTime"
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:365
+#, c-format
+msgid "Due: %s"
+msgstr "Рок: %s"
+
+#. Translators: It will display "Completed: DateAndTimeWhenCompleted"
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:377
+#, c-format
+msgid "Completed: %s"
+msgstr "Завршено је: %s"
+
+#. strftime format of a weekday and a date.
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1328 ../src/e-util/e-cell-date-edit.c:328
+#: ../src/e-util/e-datetime-format.c:206
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1842
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:253
+msgid "Today"
+msgstr "Данас"
+
+#. strftime format of a weekday and a date.
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1330
+#: ../src/e-util/e-datetime-format.c:217
+#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:281
+msgid "Tomorrow"
+msgstr "Сутра"
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1892
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1449
+msgid "New _Appointment..."
+msgstr "Ново _заказивање..."
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1900
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
+msgid "New _Meeting..."
+msgstr "Нови _састанак..."
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1908
+msgid "New _Task..."
+msgstr "Нови зад_атак..."
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1916
+msgid "_New Assigned Task..."
+msgstr "Додељен_и задатак..."
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1929
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Отвори..."
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1943
+msgid "_Delete This Instance..."
+msgstr "Обриши ову _појаву..."
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1951
+msgid "D_elete All Instances..."
+msgstr "Обриши све _уносе..."
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:1959
+msgid "_Delete..."
+msgstr "_Обриши..."
+
+#: ../src/calendar/gui/e-to-do-pane.c:2249
+msgid "To Do"
+msgstr "За уради_ти"
+
 # month name. You can change the order but don't
 # change the specifiers or add anything.
 #. strftime format %d = day of month, %B = full
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
 #: ../src/calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222
-#: ../src/calendar/gui/print.c:2072
+#: ../src/calendar/gui/print.c:2082
 msgid "%d %B"
 msgstr "%d %B"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:789 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:851
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:985
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:793 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:855
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:989
 msgid "An organizer must be set."
 msgstr "Организатор мора бити одређен."
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:842
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:846
 msgid "At least one attendee is necessary"
 msgstr "Најмање један учесник је неопходан"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1073 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1234
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1077 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1238
 msgid "Event information"
 msgstr "Подаци о догађају"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1076 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1237
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1080 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1241
 msgid "Task information"
 msgstr "Подаци о задатку"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1079 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1240
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1083 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1244
 msgid "Memo information"
 msgstr "Подаци о белешци"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1082 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1258
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1086 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1262
 msgid "Free/Busy information"
 msgstr "Подаци слободно/заузето"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1085
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1089
 msgid "Calendar information"
 msgstr "Подаци о календару"
 
@@ -8696,7 +8895,7 @@ msgstr "Подаци о календару"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Accepted: Meeting Name".
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1122
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1126
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Accepted"
 msgstr "Прихваћено"
@@ -8705,7 +8904,7 @@ msgstr "Прихваћено"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Tentatively Accepted: Meeting Name".
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1129
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1133
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Прихваћено с резервом"
@@ -8717,7 +8916,7 @@ msgstr "Прихваћено с резервом"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Declined: Meeting Name".
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1136 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1184
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1140 ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1188
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Declined"
 msgstr "Одбијено"
@@ -8726,7 +8925,7 @@ msgstr "Одбијено"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Delegated: Meeting Name".
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1143
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1147
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Delegated"
 msgstr "Делегирано"
@@ -8734,7 +8933,7 @@ msgstr "Делегирано"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Updated: Meeting Name".
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1156
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1160
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Updated"
 msgstr "Освежено"
@@ -8742,7 +8941,7 @@ msgstr "Освежено"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Cancel: Meeting Name".
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1163
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1167
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Откажи"
@@ -8750,7 +8949,7 @@ msgstr "Откажи"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Refresh: Meeting Name".
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1170
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1174
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Освежи"
@@ -8758,166 +8957,166 @@ msgstr "Освежи"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Counter-proposal: Meeting Name".
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1177
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1181
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Counter-proposal"
 msgstr "Против-предлог"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1255
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1259
 #, c-format
 msgid "Free/Busy information (%s to %s)"
 msgstr "Подаци слободно/заузето (%s до %s)"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1263
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1267
 msgid "iCalendar information"
 msgstr "Подаци иКалендара"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1292
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1296
 #, c-format
 msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
 msgstr "Не могу да сачувам унос, нови догађај се сукобљава са неким другим."
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1297
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1301
 msgid "Unable to book a resource, error: "
 msgstr "Не могу да сачувам унос, грешка: "
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1468
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:1472
 msgid "You must be an attendee of the event."
 msgstr "Морате бити учесник догађаја."
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:2149
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:2153
 msgid "Sending an event"
 msgstr "Шаљем догађај"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:2153
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:2157
 msgid "Sending a memo"
 msgstr "Шаљем белешку"
 
-#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:2157
+#: ../src/calendar/gui/itip-utils.c:2161
 msgid "Sending a task"
 msgstr "Шаљем задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:661
+#: ../src/calendar/gui/print.c:665
 msgid "1st"
 msgstr "1."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:661
+#: ../src/calendar/gui/print.c:665
 msgid "2nd"
 msgstr "2."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:661
+#: ../src/calendar/gui/print.c:665
 msgid "3rd"
 msgstr "3."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:661
+#: ../src/calendar/gui/print.c:665
 msgid "4th"
 msgstr "4."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:661
+#: ../src/calendar/gui/print.c:665
 msgid "5th"
 msgstr "5."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:662
+#: ../src/calendar/gui/print.c:666
 msgid "6th"
 msgstr "6."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:662
+#: ../src/calendar/gui/print.c:666
 msgid "7th"
 msgstr "7."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:662
+#: ../src/calendar/gui/print.c:666
 msgid "8th"
 msgstr "8."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:662
+#: ../src/calendar/gui/print.c:666
 msgid "9th"
 msgstr "9."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:662
+#: ../src/calendar/gui/print.c:666
 msgid "10th"
 msgstr "10."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:663
+#: ../src/calendar/gui/print.c:667
 msgid "11th"
 msgstr "11."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:663
+#: ../src/calendar/gui/print.c:667
 msgid "12th"
 msgstr "12."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:663
+#: ../src/calendar/gui/print.c:667
 msgid "13th"
 msgstr "13."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:663
+#: ../src/calendar/gui/print.c:667
 msgid "14th"
 msgstr "14."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:663
+#: ../src/calendar/gui/print.c:667
 msgid "15th"
 msgstr "15."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:664
+#: ../src/calendar/gui/print.c:668
 msgid "16th"
 msgstr "16."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:664
+#: ../src/calendar/gui/print.c:668
 msgid "17th"
 msgstr "17."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:664
+#: ../src/calendar/gui/print.c:668
 msgid "18th"
 msgstr "18."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:664
+#: ../src/calendar/gui/print.c:668
 msgid "19th"
 msgstr "19."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:664
+#: ../src/calendar/gui/print.c:668
 msgid "20th"
 msgstr "20."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:665
+#: ../src/calendar/gui/print.c:669
 msgid "21st"
 msgstr "21."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:665
+#: ../src/calendar/gui/print.c:669
 msgid "22nd"
 msgstr "22."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:665
+#: ../src/calendar/gui/print.c:669
 msgid "23rd"
 msgstr "23."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:665
+#: ../src/calendar/gui/print.c:669
 msgid "24th"
 msgstr "24."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:665
+#: ../src/calendar/gui/print.c:669
 msgid "25th"
 msgstr "25."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:666
+#: ../src/calendar/gui/print.c:670
 msgid "26th"
 msgstr "26."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:666
+#: ../src/calendar/gui/print.c:670
 msgid "27th"
 msgstr "27."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:666
+#: ../src/calendar/gui/print.c:670
 msgid "28th"
 msgstr "28."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:666
+#: ../src/calendar/gui/print.c:670
 msgid "29th"
 msgstr "29."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:666
+#: ../src/calendar/gui/print.c:670
 msgid "30th"
 msgstr "30."
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:667
+#: ../src/calendar/gui/print.c:671
 msgid "31st"
 msgstr "31."
 
@@ -8925,114 +9124,114 @@ msgstr "31."
 #. Translators: These are workday abbreviations,
 #. * e.g. Su=Sunday and Th=thursday
 #. G_DATE_MONDAY
-#: ../src/calendar/gui/print.c:727
+#: ../src/calendar/gui/print.c:731
 msgid "Mo"
 msgstr "По"
 
 #. G_DATE_TUESDAY
-#: ../src/calendar/gui/print.c:728
+#: ../src/calendar/gui/print.c:732
 msgid "Tu"
 msgstr "Ут"
 
 #. G_DATE_WEDNESDAY
-#: ../src/calendar/gui/print.c:729
+#: ../src/calendar/gui/print.c:733
 msgid "We"
 msgstr "Ср"
 
 #. G_DATE_THURSDAY
-#: ../src/calendar/gui/print.c:730
+#: ../src/calendar/gui/print.c:734
 msgid "Th"
 msgstr "Че"
 
 #. G_DATE_FRIDAY
-#: ../src/calendar/gui/print.c:731
+#: ../src/calendar/gui/print.c:735
 msgid "Fr"
 msgstr "Пе"
 
 #. G_DATE_SATURDAY
-#: ../src/calendar/gui/print.c:732
+#: ../src/calendar/gui/print.c:736
 msgid "Sa"
 msgstr "Су"
 
 #. G_DATE_SUNDAY
-#: ../src/calendar/gui/print.c:733
+#: ../src/calendar/gui/print.c:737
 msgid "Su"
 msgstr "Не"
 
 #. Translators: This is part of "START to END" text,
 #. * where START and END are date/times.
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3313
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3323
 msgid " to "
 msgstr " до "
 
 #. Translators: This is part of "START to END
 #. * (Completed COMPLETED)", where COMPLETED is a
 #. * completed date/time.
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3323
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3333
 msgid " (Completed "
 msgstr " (Завршено је "
 
 #. Translators: This is part of "Completed COMPLETED",
 #. * where COMPLETED is a completed date/time.
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3329
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3339
 msgid "Completed "
 msgstr "Завршено је "
 
 #. Translators: This is part of "START (Due DUE)",
 #. * where START and DUE are dates/times.
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3339
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3349
 msgid " (Due "
 msgstr " (Рок "
 
 #. Translators: This is part of "Due DUE",
 #. * where DUE is a date/time due the event
 #. * should be finished.
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3346
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3356
 msgid "Due "
 msgstr "Рок "
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3490
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3500
 msgid "Appointment"
 msgstr "Заказивање"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3492 ../src/e-util/e-send-options.c:551
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3502 ../src/e-util/e-send-options.c:551
 msgid "Task"
 msgstr "Задатак"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3494
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3504
 msgid "Memo"
 msgstr "Белешка"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3550
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3560
 msgid "Attendees: "
 msgstr "Присутни: "
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3594
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3604
 #, c-format
 msgid "Status: %s"
 msgstr "Стање: %s"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3610
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3620
 #, c-format
 msgid "Priority: %s"
 msgstr "Важност: %s"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3628
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3638
 #, c-format
 msgid "Percent Complete: %i"
 msgstr "Постотак завршеног: %i"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3642
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3652
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
 msgstr "Адреса: %s"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3656
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3666
 #, c-format
 msgid "Categories: %s"
 msgstr "Категорије: %s"
 
-#: ../src/calendar/gui/print.c:3667
+#: ../src/calendar/gui/print.c:3677
 msgid "Contacts: "
 msgstr "Контакти: "
 
@@ -9062,12 +9261,14 @@ msgid "Appointments and Meetings"
 msgstr "Заказивање и састанци"
 
 #: ../src/calendar/importers/icalendar-importer.c:306
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:432
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:181
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:178
 msgid "New Calendar"
 msgstr "Нови календар"
 
 #: ../src/calendar/importers/icalendar-importer.c:309
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:440
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:189
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:202
 msgid "New Task List"
@@ -10830,12 +11031,12 @@ msgid "Open New Message window"
 msgstr "Отвара прозор за нову поруку"
 
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:341 ../src/shell/e-shell.c:1302
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:857
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:887
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Поставке"
 
 #: ../src/composer/e-composer-actions.c:343
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:859
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:889
 msgid "Configure Evolution"
 msgstr "Подеси Еволуцију"
 
@@ -10977,9 +11178,11 @@ msgstr "Сачувај нацрт"
 
 #: ../src/composer/e-composer-from-header.c:108
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:416
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2408
 #: ../src/e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:553
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:333
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:550
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:332
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:297
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Име:"
 
@@ -11032,7 +11235,7 @@ msgid "S_ubject:"
 msgstr "На_слов:"
 
 #: ../src/composer/e-composer-header-table.c:883
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:746
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:743
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "Потп_ис:"
 
@@ -11044,7 +11247,7 @@ msgstr "Кликните овде за адресар"
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "Кликните овде да изаберете фасцикле за слање"
 
-#: ../src/composer/e-msg-composer.c:849
+#: ../src/composer/e-msg-composer.c:854
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
@@ -11052,7 +11255,7 @@ msgstr ""
 "Није могуће потписивање одлазеће поруке: није постављено уверење за "
 "потписивање за овај налог"
 
-#: ../src/composer/e-msg-composer.c:858
+#: ../src/composer/e-msg-composer.c:863
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
@@ -11061,11 +11264,11 @@ msgstr ""
 "Није могуће шифровање одлазеће поруке: није постављено уверење за шифровање "
 "за овај налог"
 
-#: ../src/composer/e-msg-composer.c:1596 ../src/composer/e-msg-composer.c:2220
+#: ../src/composer/e-msg-composer.c:1622 ../src/composer/e-msg-composer.c:2294
 msgid "Compose Message"
 msgstr "Састави поруку"
 
-#: ../src/composer/e-msg-composer.c:4561
+#: ../src/composer/e-msg-composer.c:4657
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr "Састављач у телу поруке не садржи текст, што не може бити измењено."
 
@@ -11196,7 +11399,7 @@ msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
 msgstr "Дошло је до грешке током слања. Како желите да наставите?"
 
 #: ../src/composer/mail-composer.error.xml.h:30
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:175
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:177
 msgid "The reported error was “{0}”."
 msgstr "Пријављена грешка бејаше „{0}“."
 
@@ -11380,6 +11583,7 @@ msgid "Format part as an RFC822 message"
 msgstr "Обликује део као РФЦ822 поруку"
 
 #: ../src/em-format/e-mail-formatter-print.c:51
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2352
 #: ../src/e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:92
 #: ../src/mail/e-mail-label-tree-view.c:96
 #: ../src/modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:64
@@ -11405,7 +11609,7 @@ msgstr "Наслов"
 #. pseudo-header
 #: ../src/em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:197
 #: ../src/em-format/e-mail-formatter-utils.c:341
-#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1488
+#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1494
 msgid "Mailer"
 msgstr "Пошиљалац"
 
@@ -11440,21 +11644,25 @@ msgstr "Обичан текст"
 msgid "Format part as plain text"
 msgstr "Обликује део као обичан текст"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:44
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:45
 msgid "Unsigned"
 msgstr "Непотписано"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:44
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:47
 msgid ""
 "This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
 "authentic."
 msgstr "Ова порука није потписана. Није сигурно да је ова порука веродостојна."
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:45
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:49
 msgid "Valid signature"
 msgstr "Исправан потпис"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:45
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:50
+msgid "Valid signature, but sender address and signer address do not match"
+msgstr "Важећи потпис, али се адресе пошиљаоца и потписника не поклапају"
+
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:51
 msgid ""
 "This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
 "message is authentic."
@@ -11462,22 +11670,22 @@ msgstr ""
 "Ова порука је потписана и исправна што значи да је пошиљалац поруке врло "
 "вероватно веродостојан."
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:46
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:53
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "Неисправан потпис"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:46
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:55
 msgid ""
 "The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
 "in transit."
 msgstr ""
 "Потпис ове поруке није могао бити проверен, можда је измењена у преносу."
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:47
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:57
 msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
 msgstr "Исправан потпис, али не могу да проверим пошиљаоца"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:47
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:59
 msgid ""
 "This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
 "cannot be verified."
@@ -11485,11 +11693,11 @@ msgstr ""
 "Ова порука је потписана исправним потписом, али пошиљалац поруке не може "
 "бити проверен."
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:48
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:61
 msgid "This message is signed, but the public key is not in your keyring"
 msgstr "Ова порука је потписана, али јавни кључ није у вашем привеску кључева"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:48
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:63
 msgid ""
 "This message was digitally signed, but the corresponding public key is not "
 "present in your keyring. If you want to be able to verify the authenticity "
@@ -11503,11 +11711,11 @@ msgstr ""
 "поуздане методе и додате га на привезак за кључеве. До тада, нема гаранције "
 "да је ова порука заиста дошла од те особе и да је стигла непромењена."
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:57
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:72
 msgid "Unencrypted"
 msgstr "Нешифровано"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:57
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:72
 msgid ""
 "This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
 "the Internet."
@@ -11515,11 +11723,11 @@ msgstr ""
 "Ова порука није шифрована. Њен садржај је могуће видети у преносу преко "
 "Интернета."
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:58
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:73
 msgid "Encrypted, weak"
 msgstr "Шифровано, слабо"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:58
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:73
 msgid ""
 "This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
 "difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
@@ -11528,22 +11736,22 @@ msgstr ""
 "Ова порука је шифрована, али слабим алгоритмом. Тешко је, али не и немогуће "
 "да неко са стране у догледно време види садржај ове поруке."
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:59
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:74
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Шифровано"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:59
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:74
 msgid ""
 "This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
 "the content of this message."
 msgstr ""
 "Ова порука је шифрована. Тешко ће неко са стране видети садржај ове поруке."
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:60
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:75
 msgid "Encrypted, strong"
 msgstr "Шифровано, јако"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:60
+#: ../src/em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:75
 msgid ""
 "This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
 "very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
@@ -11692,16 +11900,25 @@ msgstr "Групе вести"
 msgid "Face"
 msgstr "Лице"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:116
+#: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:92
+#, c-format
+msgid "Failed to import certificate: %s"
+msgstr "Не могу да увезем уверење: %s"
+
+#: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:185
 #: ../src/shell/shell.error.xml.h:28 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:16
 msgid "_View Certificate"
 msgstr "Прегледај _уверење"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:131
+#: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:198
+msgid "_Import Certificate"
+msgstr "_Увези уверење"
+
+#: ../src/em-format/e-mail-part-secure-button.c:207
 msgid "This certificate is not viewable"
 msgstr "Ово уверење није читљиво"
 
-#: ../src/em-format/e-mail-part-utils.c:551
+#: ../src/em-format/e-mail-part-utils.c:556
 #, c-format
 msgid "%s attachment"
 msgstr "%s прилог"
@@ -11719,6 +11936,74 @@ msgstr "Календар: од %s до %s"
 msgid "evolution calendar item"
 msgstr "ставка календара еволуције"
 
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:509 ../src/e-util/e-accounts-window.c:624
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:827
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:840
+msgid "Mail Accounts"
+msgstr "Поштански налози"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:516 ../src/e-util/e-accounts-window.c:653
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:841
+msgid "Address Books"
+msgstr "Адресари"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:522 ../src/e-util/e-accounts-window.c:654
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:842
+#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:81
+msgid "Calendars"
+msgstr "Календари"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:528 ../src/e-util/e-accounts-window.c:655
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:843
+#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:82
+msgid "Memo Lists"
+msgstr "Списак белешки"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:534 ../src/e-util/e-accounts-window.c:656
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:844
+#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:83
+msgid "Task Lists"
+msgstr "Списак задатака"
+
+# has "activatable" set.
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1326
+#: ../src/mail/e-mail-account-tree-view.c:84
+#: ../src/modules/mail/em-composer-prefs.c:1305
+#: ../src/modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:355
+#: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:853
+msgid "Enabled"
+msgstr "Укључен"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1342
+#: ../src/mail/e-mail-account-tree-view.c:108
+msgid "Account Name"
+msgstr "Назив налога"
+
+#. { "collection",   N_("Collection _Account"),   "evolution" },
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1463
+msgid "_Mail Account"
+msgstr "Поштански налог"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1464
+msgid "Address _Book"
+msgstr "_Адресар"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1465
+msgid "_Calendar"
+msgstr "_Календар"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1466
+msgid "M_emo List"
+msgstr "Списак белешки"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1467
+msgid "_Task List"
+msgstr "Списак задатака"
+
+#: ../src/e-util/e-accounts-window.c:1659
+msgid "Evolution Accounts"
+msgstr "Налози Еволуције"
+
 #. Translators: This is a cancelled activity.
 #: ../src/e-util/e-activity.c:256
 #, c-format
@@ -11759,12 +12044,12 @@ msgid "%s (%d%% complete)"
 msgstr "%s (%d%% завршено)"
 
 #: ../src/e-util/e-activity-proxy.c:350
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1797
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1851
 msgid "Cancel"
 msgstr "Откажи"
 
 #. Translators: Escape is a keyboard binding.
-#: ../src/e-util/e-alert-bar.c:124
+#: ../src/e-util/e-alert-bar.c:125
 msgid "Close this message (Escape)"
 msgstr "Затворите ову поруку (Напусти)"
 
@@ -11836,6 +12121,7 @@ msgstr "_Назив датотеке:"
 #: ../src/e-util/e-attachment-dialog.c:354
 #: ../src/e-util/e-html-editor-image-dialog.c:508
 #: ../src/e-util/e-html-editor-link-dialog.c:241
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2447
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Опис:"
 
@@ -11932,12 +12218,12 @@ msgid "A_dd Attachment..."
 msgstr "До_дај прилог..."
 
 #: ../src/e-util/e-attachment-view.c:349
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1098
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1276
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1101
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1316
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:605
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:731
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1591
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1662
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1645
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1716
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Својства"
 
@@ -11961,7 +12247,7 @@ msgstr "Сам допуњава овим адресаром"
 
 #: ../src/e-util/e-book-source-config.c:277
 msgid "Copy book content locally for offline operation"
-msgstr "Умножава садржај књиге локално за рад ван мреже"
+msgstr "Копира садржај књиге локално за рад ван мреже"
 
 #. To Translators: The text is concatenated to a form: "Ctrl-click to open a link http://www.example.com";
 #: ../src/e-util/e-buffer-tagger.c:410
@@ -12024,15 +12310,15 @@ msgstr "Боја:"
 
 #: ../src/e-util/e-cal-source-config.c:428
 msgid "Copy calendar contents locally for offline operation"
-msgstr "Умножава садржај календара локално за рад ван мреже"
+msgstr "Копира садржај календара локално за рад ван мреже"
 
 #: ../src/e-util/e-cal-source-config.c:432
 msgid "Copy task list contents locally for offline operation"
-msgstr "Умножава садржај списка задатака локално за рад ван мреже"
+msgstr "Копира садржај списка задатака локално за рад ван мреже"
 
 #: ../src/e-util/e-cal-source-config.c:436
 msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
-msgstr "Умножава садржај списка белешки локално за рад ван мреже"
+msgstr "Копира садржај списка белешки локално за рад ван мреже"
 
 #: ../src/e-util/e-categories-editor.c:246
 msgid "Currently _used categories:"
@@ -12107,13 +12393,6 @@ msgstr "?"
 msgid "Now"
 msgstr "Сада"
 
-#. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../src/e-util/e-cell-date-edit.c:328 ../src/e-util/e-datetime-format.c:206
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1791
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:253
-msgid "Today"
-msgstr "Данас"
-
 # add a "None" option to the stores menu
 # Put the "None" and "UTC" entries at the top of the combo's list.
 # When "None" is selected we want the field to be cleared.
@@ -12130,7 +12409,7 @@ msgstr "Ништа"
 msgid "OK"
 msgstr "У реду"
 
-#: ../src/e-util/e-cell-date-edit.c:897
+#: ../src/e-util/e-cell-date-edit.c:901
 #, c-format
 msgid "The time must be in the format: %s"
 msgstr "Време мора бити у формату: %s"
@@ -12399,9 +12678,9 @@ msgid "white"
 msgstr "бела"
 
 #: ../src/e-util/e-color-combo.c:642 ../src/mail/e-mail-account-tree-view.c:135
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:406
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:570
-#: ../src/mail/e-mail-reader.c:4043 ../src/mail/mail-config.ui.h:75
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:404
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:568
+#: ../src/mail/e-mail-reader.c:4043 ../src/mail/mail-config.ui.h:76
 msgid "Default"
 msgstr "Основно"
 
@@ -12417,21 +12696,21 @@ msgstr "Део текста за унос датума"
 msgid "Click this button to show a calendar"
 msgstr "Притисните на ово дугме да прикажете календар"
 
-#: ../src/e-util/e-dateedit.c:626
+#: ../src/e-util/e-dateedit.c:627
 msgid "Drop-down combination box to select time"
 msgstr "Прозорче за избор времена"
 
 # note(slobo): можда треба рок
-#: ../src/e-util/e-dateedit.c:627
+#: ../src/e-util/e-dateedit.c:628
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:9
 msgid "Time"
 msgstr "Време"
 
-#: ../src/e-util/e-dateedit.c:701
+#: ../src/e-util/e-dateedit.c:702
 msgid "No_w"
 msgstr "_Сада"
 
-#: ../src/e-util/e-dateedit.c:708
+#: ../src/e-util/e-dateedit.c:709
 msgid "_Today"
 msgstr "_Данас"
 
@@ -12442,7 +12721,7 @@ msgstr "_Данас"
 # is not permitted.
 #. Note that we don't show this here, since by default a 'None' date
 #. * is not permitted.
-#: ../src/e-util/e-dateedit.c:717
+#: ../src/e-util/e-dateedit.c:718
 msgid "_None"
 msgstr "_Ништа"
 
@@ -12453,25 +12732,19 @@ msgstr "_Ништа"
 # is not permitted.
 #. Translators: "None" for date field of a date edit, shown when
 #. * there is no date set.
-#: ../src/e-util/e-dateedit.c:1846 ../src/e-util/e-dateedit.c:2094
+#: ../src/e-util/e-dateedit.c:1877 ../src/e-util/e-dateedit.c:2125
 msgctxt "date"
 msgid "None"
 msgstr "Ништа"
 
-#: ../src/e-util/e-dateedit.c:1986
+#: ../src/e-util/e-dateedit.c:2017
 msgid "Invalid Date Value"
 msgstr "Неисправан датум"
 
-#: ../src/e-util/e-dateedit.c:2031
+#: ../src/e-util/e-dateedit.c:2062
 msgid "Invalid Time Value"
 msgstr "Неисправно време"
 
-#. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../src/e-util/e-datetime-format.c:217
-#: ../src/modules/itip-formatter/itip-view.c:281
-msgid "Tomorrow"
-msgstr "Сутра"
-
 #: ../src/e-util/e-datetime-format.c:219
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Јуче"
@@ -12537,7 +12810,7 @@ msgstr "Следеће %a"
 msgid "Use locale default"
 msgstr "Користи подразумевани локалитет"
 
-#: ../src/e-util/e-datetime-format.c:573
+#: ../src/e-util/e-datetime-format.c:592
 msgid "Format:"
 msgstr "Облик:"
 
@@ -12873,10 +13146,11 @@ msgstr "Пронађите ставке које задовољавају сле
 #. name:
 #: ../src/e-util/e-filter-rule.c:858
 #: ../src/e-util/e-html-editor-page-dialog.c:59
-#: ../src/e-util/e-mail-identity-combo-box.c:597
+#: ../src/e-util/e-mail-identity-combo-box.c:694
 #: ../src/e-util/e-mail-signature-combo-box.c:422
-#: ../src/libemail-engine/camel-null-store.c:28
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:140
+#: ../src/libemail-engine/camel-null-store.c:29
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:644
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:141
 #: ../src/modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:629
 msgid "None"
 msgstr "Ништа"
@@ -12945,7 +13219,7 @@ msgstr "Текстуална датотека"
 
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:880
 msgid "Copy selected text to the clipboard"
-msgstr "Умножава изабрани текст у списак исечака"
+msgstr "Копира изабрани текст у списак исечака"
 
 #: ../src/e-util/e-html-editor-actions.c:887
 msgid "Cut selected text to the clipboard"
@@ -13412,19 +13686,19 @@ msgstr "_Правило"
 msgid "_Table"
 msgstr "_Табела"
 
-#: ../src/e-util/e-html-editor.c:689
+#: ../src/e-util/e-html-editor.c:732
 msgid "Paragraph Style"
 msgstr "Стил пасуса"
 
-#: ../src/e-util/e-html-editor.c:703
+#: ../src/e-util/e-html-editor.c:746
 msgid "Editing Mode"
 msgstr "Режим за уређивање"
 
-#: ../src/e-util/e-html-editor.c:715
+#: ../src/e-util/e-html-editor.c:758
 msgid "Font Color"
 msgstr "Боја фонта"
 
-#: ../src/e-util/e-html-editor.c:725
+#: ../src/e-util/e-html-editor.c:768
 msgid "Font Size"
 msgstr "Величина фонта"
 
@@ -13840,7 +14114,7 @@ msgid "Add word"
 msgstr "Додај реч"
 
 #: ../src/e-util/e-html-editor-spell-check-dialog.c:505
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:39
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:40
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Провера правописа"
 
@@ -13862,6 +14136,7 @@ msgstr "_Оквир:"
 
 #: ../src/e-util/e-html-editor-table-dialog.c:686
 #: ../src/e-util/e-html-editor-text-dialog.c:248
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2418
 msgid "_Color:"
 msgstr "_Боја:"
 
@@ -13912,7 +14187,7 @@ msgid "Import a _single file"
 msgstr "Увези _једну датотеку"
 
 #: ../src/e-util/e-import-assistant.c:406
-#: ../src/modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:211
+#: ../src/modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:209
 msgid "Please select the information that you would like to import:"
 msgstr "Изаберите податке које желите да увезете:"
 
@@ -13927,7 +14202,7 @@ msgstr ""
 "поново, кликните на дугме „Назад“."
 
 #: ../src/e-util/e-import-assistant.c:562
-#: ../src/modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:240
+#: ../src/modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:238
 #, c-format
 msgid "From %s:"
 msgstr "Од %s:"
@@ -14106,14 +14381,15 @@ msgstr "_Потражи:"
 
 #: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:363
 #: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:1330
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1184
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1624
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1187
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1675
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:758
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:931
 msgid "Any Category"
 msgstr "Било која категорија"
 
 #: ../src/e-util/e-name-selector-dialog.c:365
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:338
 msgid "Co_ntacts"
 msgstr "Ко_нтакти"
 
@@ -14140,7 +14416,7 @@ msgstr "_Рашири %s унутар"
 #: ../src/e-util/e-name-selector-entry.c:3238
 #, c-format
 msgid "Cop_y %s"
-msgstr "_Умножи %s"
+msgstr "_Копирај %s"
 
 #. Cut Contact Item
 #: ../src/e-util/e-name-selector-entry.c:3249
@@ -14197,7 +14473,7 @@ msgstr "_Запамти ову лозинку"
 msgid "_Remember this password for the remainder of this session"
 msgstr "_Запамти ову лозинку до краја ове сесије"
 
-#: ../src/e-util/e-preferences-window.c:319
+#: ../src/e-util/e-preferences-window.c:329
 msgid "Evolution Preferences"
 msgstr "Подешавања Еволуције"
 
@@ -14510,7 +14786,7 @@ msgstr "Врста:"
 msgid "Name:"
 msgstr "Име:"
 
-#: ../src/e-util/e-source-config.c:814
+#: ../src/e-util/e-source-config.c:814 ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1748
 msgid "Name cannot be empty"
 msgstr "Име не може бити празно"
 
@@ -14712,6 +14988,18 @@ msgstr ""
 "поново тако што ћете поново отворити прозор. Ако ни то не помаже, попуните "
 "извештај о грешци на Гномовој бубаждаји."
 
+#: ../src/e-util/e-system.error.xml.h:25
+msgid "Are you sure you want to delete remote collection “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете удаљену збирку „{0}“?"
+
+#: ../src/e-util/e-system.error.xml.h:26
+msgid ""
+"This will permanently remove the collection “{0}” from the server. Are you "
+"sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Ово ће трајно уклонити збирку „{0}“ са сервера. Да ли сте сигурни да желите "
+"да наставите?"
+
 #: ../src/e-util/e-table-click-to-add.c:687
 #: ../src/e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:59
 #: ../src/e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:140
@@ -14953,7 +15241,7 @@ msgid ""
 "zone.\n"
 "Use the right mouse button to zoom out."
 msgstr ""
-"Користите леви тастер миша да увећате мапу и изаберете временску зону.\n"
+"Користите леви тастер миша да увећате карту и изаберете временску зону.\n"
 "Користите десни тастер миша за умањивање."
 
 #: ../src/e-util/e-timezone-dialog.ui.h:6
@@ -14990,17 +15278,158 @@ msgid "Flags"
 msgstr "Опције"
 
 #: ../src/e-util/evolution-source-viewer.c:729
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:1148
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:1230
 msgid "Identity"
 msgstr "Идентитет"
 
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:447
+msgid "Address book"
+msgstr "Адресар"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:458
+msgid "Events"
+msgstr "Догађајi"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:473
+msgid "Collection"
+msgstr "Збирка"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:514
+msgid "Loading…"
+msgstr "Учитавам…"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1383
+msgid "Searching collection children…"
+msgstr "Претражујем децу збирке…"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1385
+msgid "Failed to search for collection children"
+msgstr "Нисам успео да претражим децу збирке"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1419
+msgid "Searching for user home, please wait…"
+msgstr "Тражим личну фасциклу корисника, сачекајте…"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1421
+msgid "Failed to search for user home"
+msgstr "Не могу да нађем личну фасциклу корисника"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1763
+msgid "At least one component type should be set"
+msgstr "Најмање једна врста дела би требала бити подешена"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1781
+msgid "Failed to get selected collection HREF"
+msgstr "Нисам успео да добавим одабрану збирку HREF"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1812
+msgid "Saving changes…"
+msgstr "Чувам измене…"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1813
+msgid "Failed to save changes"
+msgstr "Нисам успео да сачувам измене"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1815
+msgid "Creating new book…"
+msgstr "Правим нову књигу…"
+
+# bug: plural-forms
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1816
+msgid "Failed to create new book"
+msgstr "Не могу да направим нову књигу"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1818
+msgid "Creating new calendar…"
+msgstr "Правим нови календар…"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1819
+msgid "Failed to create new calendar"
+msgstr "Нисам успео да направим нови календар"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1821
+msgid "Creating new collection…"
+msgstr "Правим нову збирку…"
+
+# bug: plural-forms
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1822
+msgid "Failed to create new collection"
+msgstr "Не могу да направим збирку"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1961
+msgid "It is not allowed to create book under another book or calendar"
+msgstr "Није дозвољено прављење књиге у другој књизи или календару."
+
+#. if (button == webdav_browser->priv->create_calendar_button)
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:1963
+msgid "It is not allowed to create calendar under another book or calendar"
+msgstr "Није дозвољено прављење календара у другој књизи или календару"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2189
+msgid "Deleting book…"
+msgstr "Бришем књигу…"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2190
+msgid "Failed to delete book"
+msgstr "Не могу да обришем књигу"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2193
+msgid "Deleting calendar…"
+msgstr "Бришем календар…"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2194
+msgid "Failed to delete calendar"
+msgstr "Нисам успео да обришем календар"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2197
+msgid "Deleting collection…"
+msgstr "Бришем збирку…"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2198
+msgid "Failed to delete collection"
+msgstr "Нисам успео да обришем збирку"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2429
+msgid "For Components:"
+msgstr "За делове:"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2435
+msgid "_Events"
+msgstr "_Догађаји"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2625
+msgid "WebDAV server:"
+msgstr "WebDAV сервер:"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2660
+msgid "Create _Book"
+msgstr "Направи белешк_у"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2667
+msgid "Create _Calendar"
+msgstr "_Направи календар"
+
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2674
+msgid "Create Collectio_n"
+msgstr "Направи _збирку"
+
+#. widget = gtk_button_new_with_mnemonic (_("_Permissions"));
+#. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (container), widget, FALSE, FALSE, 0);
+#. webdav_browser->priv->permissions_button = widget;
+#: ../src/e-util/e-webdav-browser.c:2699
+#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1976
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1652
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1723
+msgid "_Refresh"
+msgstr "_Освежи"
+
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:346
 msgid "_Copy Link Location"
-msgstr "_Умножи место везе"
+msgstr "_Копирај место везе"
 
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:348
 msgid "Copy the link to the clipboard"
-msgstr "Умножава везу у списак исечака"
+msgstr "Копира везу у списак исечака"
 
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:356
 msgid "_Open Link in Browser"
@@ -15012,23 +15441,23 @@ msgstr "Отвори везу у веб претраживачу"
 
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:366
 msgid "_Copy Email Address"
-msgstr "_Умножи е-адресу"
+msgstr "_Копирај е-адресу"
 
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:373
 msgid "Copy _Raw Email Address"
-msgstr "Умножи са_мо е-адресу"
+msgstr "Копирај са_мо е-адресу"
 
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:375
 msgid "Copy the raw email address to the clipboard"
-msgstr "Умножава само чисту адресу електронске поште у списак исечака"
+msgstr "Копира само чисту адресу електронске поште у списак исечака"
 
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:390
 msgid "_Copy Image"
-msgstr "_Умножи слику"
+msgstr "_Копирај слику"
 
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:392
 msgid "Copy the image to the clipboard"
-msgstr "Умножите слику у оставу"
+msgstr "Копира слику у оставу"
 
 #: ../src/e-util/e-web-view.c:397
 msgid "Save _Image..."
@@ -15038,47 +15467,47 @@ msgstr "Сачувај _слику..."
 msgid "Save the image to a file"
 msgstr "Сачувајте слику у датотеку"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:419 ../src/e-util/e-web-view.c:1964
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:419 ../src/e-util/e-web-view.c:1999
 msgid "Select all text and images"
 msgstr "Изабери сав текст и слике"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:1322
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:1354
 #, c-format
 msgid "Click to call %s"
 msgstr "Кликните да позовете %s"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:1324
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:1356
 msgid "Click to hide/unhide addresses"
 msgstr "Кликните да сакријете/откријете адресе"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:1335
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:1367
 #, c-format
 msgid "Go to the section %s of the message"
 msgstr "Иди на одељак %s ове поруке"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:1337
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:1369
 msgid "Go to the beginning of the message"
 msgstr "Иди на почетак поруке"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:1341
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:1373
 #, c-format
 msgid "Click to open %s"
 msgstr "Кликните да отворите %s"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:3871
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:3906
 msgid "Copying image to clipboard"
-msgstr "Умножавам слику у оставу"
+msgstr "Копирам слику у оставу"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:4059
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:4094
 msgid "Save Image"
 msgstr "Сачувај слику"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:4100
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:4135
 #, c-format
 msgid "Saving image to “%s”"
 msgstr "Чувам слику у „%s“"
 
-#: ../src/e-util/e-web-view.c:4195
+#: ../src/e-util/e-web-view.c:4230
 #, c-format
 msgid "Cannot get URI “%s”, do not know how to download it."
 msgstr "Не могу да добавим путању „%s“, не знам како да је преузмем."
@@ -15182,7 +15611,7 @@ msgid "a time relative to the current time"
 msgstr "време у односу на тренутно време"
 
 # bug: plural-forms
-#: ../src/e-util/filter.ui.h:5 ../src/mail/mail-config.ui.h:92
+#: ../src/e-util/filter.ui.h:5 ../src/mail/mail-config.ui.h:93
 msgid "seconds"
 msgstr "секунде"
 
@@ -15293,7 +15722,7 @@ msgstr "_Направи нови преглед"
 msgid "_Replace existing view"
 msgstr "_Замени постојећи преглед"
 
-#: ../src/e-util/widgets.error.xml.h:1 ../src/mail/mail.error.xml.h:201
+#: ../src/e-util/widgets.error.xml.h:1 ../src/mail/mail.error.xml.h:203
 msgid "Do you wish to save your changes?"
 msgstr "Да ли желите да сачувате измене?"
 
@@ -15301,7 +15730,7 @@ msgstr "Да ли желите да сачувате измене?"
 msgid "This signature has been changed, but has not been saved."
 msgstr "Овај потпис је промењен, али није сачуван."
 
-#: ../src/e-util/widgets.error.xml.h:3 ../src/mail/mail.error.xml.h:203
+#: ../src/e-util/widgets.error.xml.h:3 ../src/mail/mail.error.xml.h:205
 msgid "_Discard changes"
 msgstr "_Одбаци измене"
 
@@ -15315,7 +15744,7 @@ msgstr "Дајте једно јединствено име које предс
 
 #: ../src/e-util/widgets.error.xml.h:6
 msgid "Unable to copy image to clipboard."
-msgstr "Не могу да умножим слику у оставу."
+msgstr "Не могу да копирам слику у оставу."
 
 #: ../src/e-util/widgets.error.xml.h:7
 msgid "Unable to save image."
@@ -15407,7 +15836,7 @@ msgstr "Неисправна путања фасцикле „%s“"
 #. Some local folders
 #: ../src/libemail-engine/e-mail-session.c:125
 #: ../src/mail/em-folder-properties.c:1150
-#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1236
+#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1237
 #: ../src/mail/importers/kmail-libs.c:139
 #: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1026
 #: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1037
@@ -15416,7 +15845,7 @@ msgstr "Сандуче"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
 #: ../src/libemail-engine/e-mail-session.c:126
-#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1229
+#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1230
 #: ../src/mail/importers/kmail-libs.c:145
 #: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1024
 msgid "Drafts"
@@ -15424,7 +15853,7 @@ msgstr "Нацрти"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
 #: ../src/libemail-engine/e-mail-session.c:127
-#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1240
+#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1241
 #: ../src/mail/importers/kmail-libs.c:141
 #: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1028
 msgid "Outbox"
@@ -15432,7 +15861,7 @@ msgstr "За слање"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
 #: ../src/libemail-engine/e-mail-session.c:128
-#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1244
+#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1245
 #: ../src/mail/importers/kmail-libs.c:143
 #: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1030
 msgid "Sent"
@@ -15440,7 +15869,7 @@ msgstr "Послато"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
 #: ../src/libemail-engine/e-mail-session.c:129
-#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1232
+#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1233
 #: ../src/mail/importers/kmail-libs.c:147
 #: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1032
 #: ../src/plugins/templates/e-templates-store.c:2212
@@ -15470,31 +15899,31 @@ msgstr "Није пронађен идентитет за коришћење, п
 msgid "Waiting for “%s”"
 msgstr "Чекам на „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:524
+#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:526
 msgid "No mail transport service available"
 msgstr "Нема доступне услуге преноса поште"
 
-#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:614
+#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:616
 #: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:706
 #, c-format
 msgid "Posting message to “%s”"
 msgstr "Качим поруку на „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:651
+#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:653
 #: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:742
 #, c-format
 msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
 msgstr "Неуспела примена одлазних пропусника: %s"
 
-#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:681
-#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:716
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:766 ../src/libemail-engine/mail-ops.c:801
+#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:686
+#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:721
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:770 ../src/libemail-engine/mail-ops.c:805
 #, c-format
 msgid "Storing sent message to “%s”"
 msgstr "Чувам послату поруку у „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:705
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:790
+#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:710
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:794
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to append to %s: %s\n"
@@ -15503,14 +15932,14 @@ msgstr ""
 "Не могу да прикачим у %s: %s\n"
 "Уместо тога прикачићу у локалну фасциклу „Послато“."
 
-#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:735
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:818
+#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:740
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:822
 #, c-format
 msgid "Failed to append to local “Sent” folder: %s"
 msgstr "Не могу да прикачим у локалну фасциклу „Послато“: %s"
 
-#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:923
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:978 ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1080
+#: ../src/libemail-engine/e-mail-session-utils.c:928
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:983 ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1085
 msgid "Sending message"
 msgstr "Слање поруке"
 
@@ -15537,8 +15966,8 @@ msgstr "Филтрирање изабраних порука"
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to filter selected messages. One reason can be that folder location "
-"set in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit-"
-">Message Filters.\n"
+"set in one or more filters is invalid. Please check your filters in "
+"Edit→Message Filters.\n"
 "Original error was: %s"
 msgstr ""
 "Не могу да издвојим изабране поруке. Један од разлога може бити и тај да је "
@@ -15555,8 +15984,8 @@ msgstr "Преузимам пошту са „%s“"
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to apply outgoing filters. One reason can be that folder location set "
-"in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit-"
-">Message Filters.\n"
+"in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit→Message "
+"Filters.\n"
 "Original error was: %s"
 msgstr ""
 "Не могу да применим одлазне филтере. Један од разлога може бити и тај да је "
@@ -15564,7 +15993,7 @@ msgstr ""
 "филтере у изборнику „Уређивање—>Филтери порука“.\n"
 "Изворна грешка беше: %s"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:989
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:994
 #, c-format
 msgid "Sending message %d of %d"
 msgstr "Шаљем поруку %d од %d"
@@ -15573,7 +16002,7 @@ msgstr "Шаљем поруку %d од %d"
 #. Translators: The string is distinguished by total
 #. * count of messages to be sent. Failed messages is
 #. * always more than zero.
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1041
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1046
 #, c-format
 msgid "Failed to send a message"
 msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
@@ -15582,45 +16011,45 @@ msgstr[1] "Не могу да пошаљем %d од %d порука"
 msgstr[2] "Не могу да пошаљем %d од %d порука"
 msgstr[3] "Не могу да пошаљем %d од %d порукe"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1047
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1052
 msgid "Cancelled."
 msgstr "Отказано."
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1049
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1054
 msgid "Complete."
 msgstr "Завршено."
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1164
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1169
 #, c-format
 msgid "Moving messages to “%s”"
 msgstr "Премештам поруке у „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1165
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1170
 #, c-format
 msgid "Copying messages to “%s”"
-msgstr "Умножавам поруке у „%s“"
+msgstr "Копирам поруке у „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1284
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1289
 #, c-format
 msgid "Storing folder “%s”"
 msgstr "Смештам фасциклу „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1412
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1417
 #, c-format
 msgid "Expunging and storing account “%s”"
 msgstr "Празним и смештам налог „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1413
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1418
 #, c-format
 msgid "Storing account “%s”"
 msgstr "Смештам налог „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1488
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1493
 #, c-format
 msgid "Emptying trash in “%s”"
 msgstr "Избацујем смеће у „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1580
+#: ../src/libemail-engine/mail-ops.c:1585
 #, c-format
 msgid "Processing folder changes in “%s”"
 msgstr "Обрађујем измене фасцикле у „%s“"
@@ -15635,12 +16064,24 @@ msgstr "Не могу да направим директоријум за при
 msgid "Trying to movemail a non-mbox source “%s”"
 msgstr "Покушавам да преместим пошту из не-мбокс извора „%s“"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:257
+#. Translators: This is a subject attribution for forwarded messages. The %s is replaced with subject of the 
original message.
+#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:193
+#, c-format
+msgid "[Fwd: %s]"
+msgstr "[Прослеђено: %s]"
+
+#. Translators: This is a subject attribution for forwarded messages, used when there could not be used any 
subject.
+#. It results in "[Fwd: No Subject]" being used as a subject of the forwarded message.
+#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:196
+msgid "No Subject"
+msgstr "Без имена примаоца"
+
+#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:271
 #, c-format
 msgid "Forwarded message — %s"
 msgstr "Прослеђена порука — %s"
 
-#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:259
+#: ../src/libemail-engine/mail-tools.c:273
 msgid "Forwarded message"
 msgstr "Прослеђена порука"
 
@@ -15704,29 +16145,64 @@ msgstr "Можете да превучете и убаците називе на
 msgid "De_fault"
 msgstr "Под_разумевано"
 
-# has "activatable" set.
-#: ../src/mail/e-mail-account-tree-view.c:84
-#: ../src/modules/mail/em-composer-prefs.c:1299
-#: ../src/modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:355
-#: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:853
-msgid "Enabled"
-msgstr "Укључен"
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:634
+#, c-format
+msgid "Host: %s:%d"
+msgstr "Домаћин: %s:%d"
 
-#: ../src/mail/e-mail-account-tree-view.c:108
-msgid "Account Name"
-msgstr "Назив налога"
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:638
+#, c-format
+msgid "User: %s"
+msgstr "Корисник: %s"
+
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:642
+#, c-format
+msgid "Security method: %s"
+msgstr "Метода безбедности: %s"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:620
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:643
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:144
+msgid "TLS"
+msgstr "ТЛС"
+
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:644
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:147
+msgid "STARTTLS"
+msgstr "СТАРТТЛС"
+
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:648
+#, c-format
+msgid "Authentication mechanism: %s"
+msgstr "Механизам за идентификовање: %s"
+
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:783
 msgid "No email address provided"
 msgstr "Није достављена адреса е-поште"
 
-#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:629
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:792
 msgid "Missing domain in email address"
 msgstr "Недостаје домен у адреси е-поште"
 
-#: ../src/mail/e-mail-browser.c:129 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:782
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:789
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:796
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1097
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:78
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:79
+msgid "IMAP server"
+msgstr "IMAP сервер"
+
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1104
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:80
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:81
+msgid "POP3 server"
+msgstr "POP3 сервер"
+
+#: ../src/mail/e-mail-autoconfig.c:1111
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:82
+msgid "SMTP server"
+msgstr "SMTP сервер:"
+
+#: ../src/mail/e-mail-browser.c:129 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:812
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:819
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:826
 msgid "Close this window"
 msgstr "Затворите овај прозор"
 
@@ -15735,20 +16211,20 @@ msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Без субјекта)"
 
 #. GtkAssistant's back button label.
-#: ../src/mail/e-mail-config-assistant.c:47
+#: ../src/mail/e-mail-config-assistant.c:48
 msgid "Go _Back"
 msgstr "Иди _назад"
 
 #. GtkAssistant sinks the floating button reference.
-#: ../src/mail/e-mail-config-assistant.c:116
+#: ../src/mail/e-mail-config-assistant.c:123
 msgid "_Skip Lookup"
 msgstr "_Прескочи претрагу"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-assistant.c:661
+#: ../src/mail/e-mail-config-assistant.c:718
 msgid "Evolution Account Assistant"
 msgstr "Помоћник налога Еволуције"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-assistant.c:955
+#: ../src/mail/e-mail-config-assistant.c:1025
 msgid "_Revise Details"
 msgstr "_Обнови појединости"
 
@@ -15760,163 +16236,174 @@ msgstr "Пропитујем врсте потврђивања идентите
 msgid "Check for Supported Types"
 msgstr "Проверите за подржаним врстама"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-confirm-page.c:156
-msgid ""
-"Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
-"\n"
-"You are now ready to send and receive email using Evolution.\n"
-"\n"
-"Click “Apply” to save your settings."
-msgstr ""
-"Честитамо, подешавање поште је завршено.\n"
-"\n"
-"Сада сте спремни користите Еволуцију за слање и примање поште.\n"
-"\n"
-"Кликните „Примени“ да сачувате поставке."
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-confirm-page.c:168
-msgid "Done"
-msgstr "Урађено"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:378
-msgid "Checking server settings..."
-msgstr "Проверавам подешавања сервера..."
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:496
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:116
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Use global setting"
 msgstr "Користи општа подешавања"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:498
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:26
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:118
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:27
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Attachment"
 msgstr "Приложи"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:500
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:27
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:120
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:28
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Inline (Outlook style)"
 msgstr "Унутар (Аутлук стил)"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:502
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:28
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:122
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:29
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Quoted"
 msgstr "Цитирано"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:504
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:29
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:124
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:30
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Do Not Quote"
 msgstr "Не цитирај"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:830
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:397
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:606
+msgid "Composing Messages"
+msgstr "Састављање порука"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:406
+msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
+msgstr "Увек пошаљи _графитну копију (Цц):"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:431
+msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
+msgstr "Увек пошаљи _невидљиву графитну копију (Бцц):"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:462
+msgid "Re_ply style:"
+msgstr "_Стил одговора:"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:488
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:20
+msgid "Start _typing at the bottom"
+msgstr "Започни _куцање при дну"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:495
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:21
+msgid "_Keep signature above the original message"
+msgstr "Задржи потпис _изнад оригиналне поруке"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:512
+msgid "Message Receipts"
+msgstr "Признанице поруке"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:521
+msgid "S_end message receipts:"
+msgstr "_Пошаљи повратнице:"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:546
+msgid "Never"
+msgstr "Никада"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:552
+msgid "Always"
+msgstr "Увек"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-composing-page.c:558
+msgid "Ask for each message"
+msgstr "Питај за сваку поруку"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-confirm-page.c:154
+msgid ""
+"Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
+"\n"
+"You are now ready to send and receive email using Evolution.\n"
+"\n"
+"Click “Apply” to save your settings."
+msgstr ""
+"Честитамо, подешавање поште је завршено.\n"
+"\n"
+"Сада сте спремни користите Еволуцију за слање и примање поште.\n"
+"\n"
+"Кликните „Примени“ да сачувате поставке."
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-confirm-page.c:166
+msgid "Done"
+msgstr "Урађено"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:314
+msgid "Checking server settings..."
+msgstr "Проверавам подешавања сервера..."
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:663
 msgid "Special Folders"
 msgstr "Посебне фасцикле"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:839
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:672
 msgid "Draft Messages _Folder:"
 msgstr "Фасцикла порука _нацрта:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:849
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:682
 msgid "Choose a folder for saving draft messages."
 msgstr "Изаберите фасциклу за чување порука нацрта."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:863
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:698
 msgid "Sent _Messages Folder:"
 msgstr "Фасцикла послатих _порука:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:873
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:726
 msgid "Choose a folder for saving sent messages."
 msgstr "Изаберите фасциклу за чување послатих порука."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:892
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:752
 msgid "S_ave replies in the folder of the message being replied to"
 msgstr "Сачувај _одговоре у фасцикли поруке на коју се одговара"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:909
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:775
 msgid "Archi_ve Folder:"
 msgstr "Фасцикла _архиве:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:919
-#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1401
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:785
+#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1407
 msgid "Choose a folder to archive messages to."
 msgstr "Изаберите фасцикле за архивирање поруке."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:933
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:799
 msgid "_Templates Folder:"
 msgstr "Фасцикла _шаблона:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:943
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:809
 msgid "Choose a folder to use for template messages."
 msgstr "Изаберите фасциклу за шаблонске поруке."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:965
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:831
 msgid "_Restore Defaults"
 msgstr "_Поврати основно"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:982
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:848
 msgid "_Lookup Folders"
 msgstr "_Претражи фасциклу"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1000
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:866
 msgid "Use a Real Folder for _Trash:"
 msgstr "Користи стварну фасциклу за _смеће:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1001
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:867
 msgid "Choose a folder for deleted messages."
 msgstr "Изаберите фасциклу за обрисане поруке."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1010
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:876
 msgid "Use a Real Folder for _Junk:"
 msgstr "Користи стварну фасциклу за _ђубре:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1011
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:877
 msgid "Choose a folder for junk messages."
 msgstr "Изаберите фасциклу за непожељне поруке."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1028
-msgid "Composing Messages"
-msgstr "Састављање порука"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1037
-msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
-msgstr "Увек пошаљи _графитну копију (Цц):"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1062
-msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
-msgstr "Увек пошаљи _невидљиву графитну копију (Бцц):"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1093
-msgid "Re_ply style:"
-msgstr "_Стил одговора:"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1129
-msgid "Message Receipts"
-msgstr "Признанице поруке"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1138
-msgid "S_end message receipts:"
-msgstr "_Пошаљи повратнице:"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1163
-msgid "Never"
-msgstr "Никада"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1169
-msgid "Always"
-msgstr "Увек"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1175
-msgid "Ask for each message"
-msgstr "Питај за сваку поруку"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:1282
+#: ../src/mail/e-mail-config-defaults-page.c:981
 msgid "Defaults"
 msgstr "Основно"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:516
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:513
 msgid ""
 "Please enter your name and email address below. The “optional” fields below "
 "do not need to be filled in, unless you wish to include this information in "
@@ -15925,13 +16412,13 @@ msgstr ""
 "Унесите име и електронску адресу. „Необавезна“ поља не морају бити попуњена, "
 "осим ако не желите да ове податке укључите у поруке које шаљете."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:544
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:324
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:541
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:323
 msgid "Account Information"
 msgstr "Подаци о налогу"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:582
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:354
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:579
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:353
 msgid ""
 "The above name will be used to identify this account.\n"
 "Use for example, “Work” or “Personal”."
@@ -15939,54 +16426,44 @@ msgstr ""
 "Ово име ће бити корисно за препознавање налога.\n"
 "На пример, „Пословни“ или „Лични“."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:599
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:596
 msgid "Required Information"
 msgstr "Обавезни подаци"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:608
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:605
 msgid "Full Nam_e:"
 msgstr "_Име и презиме:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:637
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:634
 msgid "Email _Address:"
 msgstr "Адреса _е-поште:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:686
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:683
 #: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
 msgid "Optional Information"
 msgstr "Додатни подаци"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:695
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:692
 msgid "Re_ply-To:"
 msgstr "Од_говор:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:724
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:721
 msgid "Or_ganization:"
 msgstr "Ор_ганизација:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:779
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:776
 msgid "Add Ne_w Signature..."
 msgstr "Додај но_ви потпис..."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:793
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:790
 msgid "A_liases:"
 msgstr "_Алијаси:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:855
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:113
-msgid "Add"
-msgstr "Додај"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:864
-msgid "Edit"
-msgstr "Уреди"
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:862
+msgid "Edi_t"
+msgstr "_Уреди"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:873
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:114
-msgid "Remove"
-msgstr "Уклони"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:887
+#: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:885
 msgid "_Look up mail server details based on the entered e-mail address"
 msgstr "_Потражи податке сервера поште на основу унете адресе е-поште"
 
@@ -16009,23 +16486,23 @@ msgid "Reply To is not a valid email"
 msgstr "Прималац није исправна е-пошта"
 
 #: ../src/mail/e-mail-config-identity-page.c:969
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:633
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:638
 msgid "Account Name cannot be empty"
 msgstr "Име налога не може бити празно"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-lookup-page.c:69
+#: ../src/mail/e-mail-config-lookup-page.c:65
 msgid "Looking up account details..."
 msgstr "Тражим појединости налога..."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:529
+#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:537
 msgid "Checking for New Mail"
 msgstr "Вршим проверу за новом поштом"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:545
+#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:553
 msgid "Check for _new messages every"
 msgstr "Провери за _нову пошту сваких"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:753
+#: ../src/mail/e-mail-config-provider-page.c:763
 msgid "Receiving Options"
 msgstr "Опције за примање"
 
@@ -16041,113 +16518,113 @@ msgctxt "PGPKeyDescription"
 msgid "%s — %s"
 msgstr "%s — %s"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:320
-#: ../src/mail/em-folder-properties.c:1070 ../src/mail/mail-config.ui.h:31
-#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:114
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:318
+#: ../src/mail/em-folder-properties.c:1070 ../src/mail/mail-config.ui.h:32
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:115
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.c:644
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:48
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:729
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:737
 #: ../src/plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
 msgid "General"
 msgstr "Опште"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:329
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:327
 msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
 msgstr "Не потписуј захтеве за с_астанке (Аутлук компатибилност)"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:351
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:349
 msgid "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
 msgstr "Прилично добра приватност (OpenPGP)"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:360
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:358
 msgid "OpenPGP _Key ID:"
 msgstr "ИБ ОпенПГП _кључа:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:393
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:391
 msgid "Si_gning algorithm:"
 msgstr "Алгоритам _потписивања:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:409
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:573
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:76
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:407
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:571
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:77
 msgid "SHA1"
 msgstr "СХА1"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:412
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:576
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:77
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:410
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:574
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:78
 msgid "SHA256"
 msgstr "СХА256"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:415
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:579
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:78
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:413
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:577
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:79
 msgid "SHA384"
 msgstr "СХА384"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:418
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:582
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:79
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:416
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:580
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:80
 msgid "SHA512"
 msgstr "СХА512"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:434
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:432
 msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
 msgstr "_Увек потпиши одлазеће поруке са овог налога"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:446
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:444
 msgid "Always enc_rypt outgoing messages when using this account"
 msgstr "Увек _шифруј одлазеће поруке са овог налога"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:458
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:456
 msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
 msgstr "Ув_ек и мени шифруј при слању шифроване поште"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:470
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:468
 msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
 msgstr "Увек _веруј кључевима мог привеска при шифровању"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:482
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:480
 msgid "Prefer _inline sign/encrypt for plain text messages"
 msgstr ""
 "Користи _унутрашње потписивање или шифровање за обичне текстуалне поруке"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:506
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:504
 msgid "Secure MIME (S/MIME)"
 msgstr "Сигурни МИМЕ (С/МИМЕ)"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:515
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:513
 msgid "Sig_ning certificate:"
 msgstr "Уверење _потписивања:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:539
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:637
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:537
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:635
 msgid "Select"
 msgstr "Изабери"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:548
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:646
-#: ../src/mail/mail-dialogs.ui.h:16 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:885
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:546
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:644
+#: ../src/mail/mail-dialogs.ui.h:16 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:915
 msgid "_Clear"
 msgstr "_Очисти"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:557
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:555
 msgid "Signing _algorithm:"
 msgstr "Алгоритам п_отписа:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:598
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:596
 msgid "Always sign outgoing messages when using this account"
 msgstr "Увек потпиши одлазеће поруке са овог налога"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:613
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:611
 msgid "Encryption certificate:"
 msgstr "Уверење за шифровање:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:655
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:653
 msgid "Always encrypt outgoing messages when using this account"
 msgstr "Увек шифруј одлазеће поруке са овог налога"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:667
+#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:665
 msgid "Always encrypt to myself when sending encrypted messages"
 msgstr "Увек мени самом шифруј при слању шифроване поште"
 
@@ -16155,67 +16632,63 @@ msgstr "Увек мени самом шифруј при слању шифров
 msgid "Sending Email"
 msgstr "Слање поште"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-service-page.c:639
+#: ../src/mail/e-mail-config-service-page.c:499
 msgid "Server _Type:"
 msgstr "_Врста сервера:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:143
-msgid "TLS"
-msgstr "ТЛС"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:146
-msgid "STARTTLS"
-msgstr "СТАРТТЛС"
-
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:307
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:306
 msgid ""
 "This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
 msgstr ""
 "Ово је сажетак подешавања која ће бити коришћена за приступ вашој пошти."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:371
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:370
 msgid "Personal Details"
 msgstr "Лични подаци"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:380
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:379
 msgid "Full Name:"
 msgstr "Име и презиме:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:394
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:393
 msgid "Email Address:"
 msgstr "Адреса е-поште:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:408
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:407
 msgid "Receiving"
 msgstr "Примање"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:420
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:419
 msgid "Sending"
 msgstr "Слање"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:432
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:431
 msgid "Server Type:"
 msgstr "Врста сервера:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:453
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:452
 #: ../src/modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:606
 msgid "Server:"
 msgstr "Сервер:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:474
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:473
 #: ../src/modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:704
 msgid "Username:"
 msgstr "Корисничко име:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:495
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:494
 msgid "Security:"
 msgstr "Безбедност:"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:788
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:651
+msgid "Cannot have both receiving and sending parts set to None"
+msgstr "Делови за слање и примање не могу у исто време бити подешени на Ништа"
+
+#: ../src/mail/e-mail-config-summary-page.c:807
 msgid "Account Summary"
 msgstr "Сажетак налога"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-welcome-page.c:157
+#: ../src/mail/e-mail-config-welcome-page.c:161
 msgid ""
 "Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
 "\n"
@@ -16225,12 +16698,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Кликните „Настави“ да започнете."
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-welcome-page.c:167
-#: ../src/modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:152
+#: ../src/mail/e-mail-config-welcome-page.c:171
+#: ../src/modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:154
 msgid "Welcome"
 msgstr "Добродошли"
 
-#: ../src/mail/e-mail-config-window.c:326
+#: ../src/mail/e-mail-config-window.c:329
 msgid "Account Editor"
 msgstr "Уређивач налога"
 
@@ -16346,7 +16819,7 @@ msgstr "нетачно"
 
 #: ../src/mail/e-mail-junk-options.c:296
 msgid "Junk filtering software:"
-msgstr "Софтвер за филтрирање непожељне:"
+msgstr "Софтвер за филтрирање непожељног:"
 
 #: ../src/mail/e-mail-label-dialog.c:222
 msgid "_Label name:"
@@ -16381,7 +16854,7 @@ msgstr "Касни_је"
 
 #: ../src/mail/e-mail-label-manager.c:169
 #: ../src/mail/em-folder-properties.c:842
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1198
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1245
 msgid "Add Label"
 msgstr "Додајте натпис"
 
@@ -16450,7 +16923,7 @@ msgstr "Назив заглавља"
 msgid "Header Value"
 msgstr "Вредност заглавља"
 
-#: ../src/mail/e-mail-printer.c:100 ../src/mail/mail-config.ui.h:125
+#: ../src/mail/e-mail-printer.c:100 ../src/mail/mail-config.ui.h:127
 msgid "Headers"
 msgstr "Заглавља"
 
@@ -16465,7 +16938,7 @@ msgstr "Премести у фасциклу"
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:349 ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:66
 msgid "Copy to Folder"
-msgstr "Умножи у фасциклу"
+msgstr "Копирај у фасциклу"
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:353 ../src/mail/em-folder-utils.c:501
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:152
@@ -16474,7 +16947,7 @@ msgstr "Пре_мести"
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:353 ../src/mail/em-folder-utils.c:501
 msgid "C_opy"
-msgstr "_Умножи"
+msgstr "_Копирај"
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:479
 msgid "Deleting message note..."
@@ -16524,11 +16997,11 @@ msgstr "Филтрира да ли међу изабраним порукама
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:2016
 msgid "_Copy to Folder..."
-msgstr "_Умножи у фасциклу..."
+msgstr "_Копирај у фасциклу..."
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:2018
 msgid "Copy selected messages to another folder"
-msgstr "Умножава изабране поруке у другу фасциклу"
+msgstr "Копира изабране поруке у другу фасциклу"
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:2023
 msgid "_Delete Message"
@@ -16897,7 +17370,7 @@ msgid "Checks selected messages for duplicates"
 msgstr "Проверите изабране поруке за дупликате"
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:2352 ../src/mail/mail.error.xml.h:28
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1430
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1477
 #: ../src/modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:395
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "Одговори _свима"
@@ -17111,12 +17584,12 @@ msgid "Delete"
 msgstr "Обриши"
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:4321
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1241
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1281
 msgid "Next"
 msgstr "Следеће"
 
 #: ../src/mail/e-mail-reader.c:4325
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1234
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1274
 msgid "Previous"
 msgstr "Претходно"
 
@@ -17151,34 +17624,39 @@ msgstr "Учитај удаљени садржај"
 msgid "Do not warn me again"
 msgstr "Не упозоравај ме поново"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:568
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:633
+#, c-format
+msgid "Deleting messages in Junk folder “%s”…"
+msgstr "Бришем поруке у фасцикли Ђубре „%s“…"
+
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:728
 #, c-format
 msgid "Refreshing folder “%s”"
 msgstr "Освежавам фасциклу „%s“"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1175
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1335
 msgid "Marking thread to be ignored"
 msgstr "Означавам расправу као занемарену"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1179
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1339
 msgid "Unmarking thread from being ignored"
 msgstr "Означавам расправи као да није занемарена"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1183
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1343
 msgid "Marking subthread to be ignored"
 msgstr "Означавам подрасправу као занемарену"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1187
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1347
 msgid "Unmarking subthread from being ignored"
 msgstr "Означавам подрасправу као да није занемарена"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1439
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1599
 msgid "Printing"
 msgstr "Штампам"
 
 #. Translators: %s is replaced with a folder
 #. * name %u with count of duplicate messages.
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1676
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:1836
 #, c-format
 msgid ""
 "Folder “%s” contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
@@ -17199,7 +17677,7 @@ msgstr[3] ""
 "Фасцикла „%s“ садржи %u дуплирану поруку. Да ли сте сигурни да желите да је "
 "избришете?"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:2694
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:2854
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
 msgstr[0] "Сачувај поруку"
@@ -17212,7 +17690,7 @@ msgstr[3] "Сачувај поруку"
 #. * mbox format, when the first message doesn't have a
 #. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
 #. * string; for example "Message.mbox".
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:2715
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:2875
 msgid "Message"
 msgid_plural "Messages"
 msgstr[0] "Порука"
@@ -17220,7 +17698,7 @@ msgstr[1] "Поруке"
 msgstr[2] "Поруке"
 msgstr[3] "Порука"
 
-#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:3088
+#: ../src/mail/e-mail-reader-utils.c:3248
 msgid "Parsing message"
 msgstr "Обрађујем поруку"
 
@@ -17232,12 +17710,12 @@ msgstr "Порука не садржи текст."
 msgid "Flag to Follow Up"
 msgstr "Означи за праћење"
 
-#: ../src/mail/e-mail-ui-session.c:813
+#: ../src/mail/e-mail-ui-session.c:821
 #, c-format
 msgid "%s authentication failed"
 msgstr "Није успело %s потврђивање идентитета"
 
-#: ../src/mail/e-mail-ui-session.c:863
+#: ../src/mail/e-mail-ui-session.c:871
 #, c-format
 msgid "No data source found for UID “%s”"
 msgstr "Није пронађен извор података за ЈИБ „%s“"
@@ -17296,7 +17774,7 @@ msgstr[3] ""
 
 #. This message is never removed from the camel operation, otherwise the GtkInfoBar
 #. hides itself and the user sees no feedback.
-#: ../src/mail/em-composer-utils.c:790
+#: ../src/mail/em-composer-utils.c:800
 msgid "Waiting for attachments to load..."
 msgstr "Чекам да се учитају прилози..."
 
@@ -17306,7 +17784,7 @@ msgstr "Чекам да се учитају прилози..."
 #. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
 #. * with a value. To see a full list of available variables,
 #. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
-#: ../src/mail/em-composer-utils.c:1745
+#: ../src/mail/em-composer-utils.c:1845
 msgid ""
 "On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
 "${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
@@ -17314,24 +17792,30 @@ msgstr ""
 "У ${AbbrevWeekdayName}, ${Day}. ${Month} ${Year}. у ${24Hour}:${Minute} "
 "${TimeZone}, ${Sender} пише:"
 
-#: ../src/mail/em-composer-utils.c:1751
+#: ../src/mail/em-composer-utils.c:1851
 msgid "-------- Forwarded Message --------"
 msgstr "-------- Прослеђена порука --------"
 
-#: ../src/mail/em-composer-utils.c:1756
+#: ../src/mail/em-composer-utils.c:1856
 msgid "-----Original Message-----"
 msgstr "-----Оригинална порука-----"
 
-#: ../src/mail/em-composer-utils.c:3092
+#. Translators: This is a reply attribution in the message reply subject. The %s is replaced with the 
subject of the original message.
+#: ../src/mail/em-composer-utils.c:2562
+#, c-format
+msgid "Re: %s"
+msgstr "Одговорeno: %s"
+
+#: ../src/mail/em-composer-utils.c:3103
 msgid "an unknown sender"
 msgstr "непознати пошиљалац"
 
 #. FIXME GTK_WINDOW (composer)
-#: ../src/mail/em-composer-utils.c:3570
+#: ../src/mail/em-composer-utils.c:3581
 msgid "Posting destination"
 msgstr "Одредишна пошта"
 
-#: ../src/mail/em-composer-utils.c:3575
+#: ../src/mail/em-composer-utils.c:3586
 msgid "Choose folders to post the message to."
 msgstr "Изаберите фасцикле за слање поруке."
 
@@ -17445,7 +17929,7 @@ msgstr "Натпис"
 msgid "AutoArchive"
 msgstr "АутоАрхива"
 
-#: ../src/mail/em-folder-properties.c:1076 ../src/mail/mail-config.ui.h:118
+#: ../src/mail/em-folder-properties.c:1076 ../src/mail/mail-config.ui.h:120
 #: ../src/mail/message-list.etspec.h:19
 msgid "Labels"
 msgstr "Ознаке"
@@ -17506,7 +17990,7 @@ msgstr "Премештам фасциклу „%s“"
 #: ../src/mail/em-folder-tree.c:2293 ../src/mail/em-folder-utils.c:85
 #, c-format
 msgid "Copying folder %s"
-msgstr "Умножавам фасциклу „%s“"
+msgstr "Копирам фасциклу „%s“"
 
 #: ../src/mail/em-folder-tree.c:2300 ../src/mail/message-list.c:2508
 #, c-format
@@ -17516,7 +18000,7 @@ msgstr "Премештам поруке у фасциклу „%s“"
 #: ../src/mail/em-folder-tree.c:2304 ../src/mail/message-list.c:2510
 #, c-format
 msgid "Copying messages into folder %s"
-msgstr "Умножавам поруке у фасциклу „%s“"
+msgstr "Копирам поруке у фасциклу „%s“"
 
 #: ../src/mail/em-folder-tree.c:2323
 #, c-format
@@ -17529,8 +18013,8 @@ msgstr "Не могу да убацим поруку(е) у оставу на н
 msgid "UNMATCHED"
 msgstr "НЕОДГОВАРА"
 
-#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1325
-#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1701
+#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1326
+#: ../src/mail/em-folder-tree-model.c:1702
 msgid "Loading..."
 msgstr "Учитавам..."
 
@@ -17540,7 +18024,7 @@ msgstr "Премести фасциклу у"
 
 #: ../src/mail/em-folder-utils.c:502
 msgid "Copy Folder To"
-msgstr "Умножи фасциклу у"
+msgstr "Копирај фасциклу у"
 
 #: ../src/mail/em-subscription-editor.c:855
 msgid "_Subscribe"
@@ -17556,7 +18040,7 @@ msgstr "Пријави се _на све"
 
 #: ../src/mail/em-subscription-editor.c:970
 #: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1914 ../src/mail/mail.error.xml.h:73
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1697
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1751
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Одјави се"
 
@@ -17613,7 +18097,7 @@ msgid "Su_bscribe"
 msgstr "П_ријави се"
 
 #: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1913
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1699
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1753
 msgid "Unsubscribe from the selected folder"
 msgstr "Одјавите се са изабране фасцикле"
 
@@ -17637,18 +18121,12 @@ msgstr "_Разгранај све"
 msgid "Refresh the folder list"
 msgstr "Освежите списак фасцикли"
 
-#: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1976
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1598
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1669
-msgid "_Refresh"
-msgstr "_Освежи"
-
 #: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1987
 msgid "Stop the current operation"
 msgstr "Зауставите тренутну операцију"
 
 #: ../src/mail/em-subscription-editor.c:1988
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1002
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1005
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Заустави"
 
@@ -17866,7 +18344,7 @@ msgstr "Важно"
 msgid "Read"
 msgstr "Читај"
 
-#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:41 ../src/mail/mail-config.ui.h:132
+#: ../src/mail/filtertypes.xml.in.h:41 ../src/mail/mail-config.ui.h:134
 #: ../src/mail/vfoldertypes.xml.in.h:44
 msgid "Junk"
 msgstr "Ђубре"
@@ -18237,65 +18715,61 @@ msgstr "_Стил одговора:"
 msgid "_Forward style:"
 msgstr "Стил _прослеђивања:"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:20
-msgid "Start _typing at the bottom on replying"
-msgstr "У одговору започни _куцање при дну"
-
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:21
-msgid "_Keep signature above the original message on replying"
-msgstr "Задржи потпис _изнад оригиналне поруке при одговору"
-
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:22
+msgid "Include si_gnature in new messages only"
+msgstr "Стави _потпис само у нове поруке."
+
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:23
 msgid "Ig_nore Reply-To: for mailing lists"
 msgstr "_Занемари „Одговор-за:“ за дописне листе"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:23
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:24
 msgid "Gro_up Reply goes only to mailing list, if possible"
 msgstr "Одговор _групи иде само на дописну листу, ако је могуће"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:24
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:25
 msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
 msgstr ""
 "Дигитално _потпиши поруке када је оригинална порука потписана (ПГП или С/"
 "МИМЕ)"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:25
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:26
 msgid "_Wrap quoted text in replies"
 msgstr "_Преломи цитирани текст у одговорима"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:30
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:31
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Inline"
 msgstr "Унутар"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:32
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:33
 msgid "Sig_natures"
 msgstr "Пот_писи"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:33
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:34
 msgid "Signatures"
 msgstr "Потписи"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:34
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:35
 msgid "_Languages"
 msgstr "_Језици"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:35
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:36
 msgid "Languages Table"
 msgstr "Табела језика"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:36
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:37
 msgid ""
 "The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
 msgstr ""
 "Списак језика овде осликава само оне језике за које имате инсталиран речник."
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:38
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:39
 msgid "Check spelling while I _type"
 msgstr "Провери правопис док _куцам"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:40
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:41
 msgid ""
 "To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
 "before taking the following checkmarked actions:"
@@ -18304,76 +18778,76 @@ msgstr ""
 "извршавања следећих означених радњи:"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:42
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:43
 msgid "Sending a message with an _empty subject line"
 msgstr "Слања поруке са празном линијом _наслова"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:44
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:45
 msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
 msgstr "Слања поруке која садржи одређене само _Бцц примаоце"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:46
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:47
 msgid "Sending a message to many _To and CC recipients"
 msgstr "Слања поруке за много _За и ЦЦ примаоца"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:48
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:49
 msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
 msgstr "Слања приватног _одговора на поруку дописне листе"
 
 # bug(slobo): вероватно извештај о достави
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:50
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:51
 msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
 msgstr "Слања одговора _већем броју прималаца"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:52
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:53
 msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
 msgstr "Дозвољавања _дописној листи да преусмери приватну поруку на листу"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:54
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:55
 msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
 msgstr "Слања поруке са _примаоцима који нису унешени као адресе поште"
 
 #. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:56
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:57
 msgid "Sending a message using _key accelerator (Ctrl+Enter)"
 msgstr "Слања поруке помоћу пре_чице (Ctrl+Enter)"
 
 #. Translators:
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:58
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:59
 msgid "Before composer _format changes from HTML to Plain Text"
 msgstr "Прво се _формат састављача мења из ХТМЛ-а у обичан текст"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:59
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:60
 msgid "Confirmations"
 msgstr "Потврђивања"
 
 #. Translators: Label of a frame with a list of folders for which to use selected account in Send account 
overrides
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:63
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:64
 msgid "Use for Folders"
 msgstr "Користи за фасцикле"
 
 # bug(slobo): вероватно извештај о достави
 #. Translators: Label of a frame with a list of recipients for whom to use selected account in Send account 
overrides
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:68
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:69
 msgid "Use for Recipients"
 msgstr "Користи за примаоце"
 
 #. Translators: Label of a frame with a list of configured accounts in Send account overrides
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:70 ../src/modules/mail/em-composer-prefs.c:875
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:71 ../src/modules/mail/em-composer-prefs.c:875
 msgid "Account"
 msgstr "Налог"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:71
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:72
 msgid "Send account overrides"
 msgstr "Преписивања налога слања"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:72
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:73
 msgid ""
 "Assign which account should be used as a send account for respective folders "
 "or recipients, an override for usual send account detection. List of "
@@ -18385,215 +18859,227 @@ msgstr ""
 "Списак примаоца може да садржи делимичне адресе или називе. Делови адресе и "
 "назива се упоређују засебно."
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:73
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:74
 msgid "_Folder override has precedence over Recipient override"
 msgstr "Преписивање _фасцикле има предност над преписивањем примаоца"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:74
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:75
 msgid "Send Account"
 msgstr "Налог слања"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:80 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:27
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:81 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:27
 msgid "a"
 msgstr "a"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:81 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:28
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:82 ../src/smime/gui/smime-ui.ui.h:28
 msgid "b"
 msgstr "б"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:82
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:83
 msgid "Start up"
 msgstr "Покретање"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:83
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:84
 msgid "Check for new _messages on start"
 msgstr "Провери нове _поруке приликом покретања"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:84
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:85
 msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
 msgstr "Провери нове _поруке у свим активним налозима"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:85
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:86
 msgid "Message Display"
 msgstr "Приказ поруке"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:86
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:87
 msgid "_Use the same fonts as other applications"
 msgstr "_Користи исте фонтове као други програми"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:87
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:88
 msgid "S_tandard Font:"
 msgstr "_Стандардни фонт:"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:88
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:89
 msgid "Select HTML fixed width font"
 msgstr "Изаберите ХТМЛ фонт сталне величине"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:89
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:90
 msgid "Select HTML variable width font"
 msgstr "Изаберите ХТМЛ фонт променљиве величине"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:90
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:91
 msgid "Fix_ed Width Font:"
 msgstr "Фонт _сталне ширине:"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:91
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:92
 msgid "_Mark messages as read after"
 msgstr "_Означи поруке као прочитане после"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:93
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:94
 msgid "Highlight _quotations with"
 msgstr "Нагласи _цитате са"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:94
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:95
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62
 msgid "Pick a color"
 msgstr "Изаберите боју"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:95
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:96
 msgid "color"
 msgstr "боја"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:96
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:97
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Подразумеванa _кодна страна:"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:97
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:98
 msgid "Apply the same _view settings to all folders"
 msgstr "Примени иста подешавања _прегледа на свим фасциклама"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:98
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:99
 msgid "F_all back to threading messages by subject"
 msgstr "Вра_ти се на низање порука по наслову"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:99
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:100
 msgid "Delete Mail"
 msgstr "Обриши пошту"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:100
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:101
 msgid "Empty _trash folders"
 msgstr "Испразни фасцикле _смећа"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:102
 msgid "Confirm _when expunging a folder"
 msgstr "_Потврди када празниш фасциклу"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:102
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:103
+msgid "Confirm when emptying a _Junk folder"
+msgstr "_Потврди када празниш фасциклу са ђубретом"
+
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:104
 msgid "Archive Mail"
 msgstr "Архивирај поруку"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:103
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:105
 msgid "Archive folder to use for On This Computer messages"
 msgstr ""
 "Фасцикла за архиву која се користи за поруке унутар фасцикле „На овом "
 "рачунару“"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:104
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:106
 msgid "On This Computer A_rchive folder:"
 msgstr "_Архива на овом рачунару:"
 
 #. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:106
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:108
 msgid "_Show animated images"
 msgstr "Прикажи _анимиране слике"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:107
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:109
 msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
 msgstr "_Упозори при слању ХТМЛ поште контактима који их не желе"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:108
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:110
 msgid "Loading Remote Content"
 msgstr "Учитавам удаљени садржај"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:109
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:111
 msgid "_Never load remote content from the Internet"
 msgstr "_Никада не учитавај удаљени садржај са Интернета"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:110
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:112
 msgid "_Load remote content only in messages from contacts"
 msgstr "_Учитај удаљени садржај само у порукама од контакта"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:111
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:113
 msgid "_Always load remote content from the Internet"
 msgstr "_Увек учитај удаљени садржај са Интернета"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:112
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:114
 msgid "Notify about _missing remote content in the message preview"
 msgstr "Обавести о _недостајућем удаљеном садржају у прегледу поруке"
 
 #: ../src/mail/mail-config.ui.h:115
+msgid "Add"
+msgstr "Додај"
+
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:116
+msgid "Remove"
+msgstr "Уклони"
+
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:117
 msgid "Allow for sites:"
 msgstr "Дозволи за сајтове:"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:116
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:118
 msgid "Allow for senders:"
 msgstr "Дозволи за пошиљаоце:"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:117
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:119
 msgid "HTML Messages"
 msgstr "ХТМЛ поруке"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:119
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:121
 msgid "Sender Photograph"
 msgstr "Фотографија пошиљаоца"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:120
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:122
 msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
 msgstr "_Прикажи фотографију пошиљаоца у прегледу поште"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:121
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:123
 msgid "Search gra_vatar.com for the photograph of sender"
 msgstr "По_тражи слику пошиљаоца на gravatar.com"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:122
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:124
 msgid "Displayed Message Headers"
 msgstr "Приказана заглавља порука"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:123
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:125
 msgid "Mail Headers Table"
 msgstr "Табела заглавља поште"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:124
-#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:117
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:126
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:118
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:45
 msgid "Date/Time Format"
 msgstr "Формат датум/време"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:126
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:128
 msgid "Check incoming _messages for junk"
-msgstr "Провери има ли ђубрета у _пристиглој пошти"
+msgstr "Провери има ли ђубрета у до_лазној пошти"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:127
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:129
 msgid "_Delete junk messages"
 msgstr "_Обриши поруке ђубра"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:128
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:130
 msgid "Junk Test Options"
 msgstr "Опције за тестирање ђубрета"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:129
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:131
 msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
 msgstr "Не означава_ј поруке као ђубре ако је пошиљалац у мом адресару"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:130
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:132
 msgid "_Lookup in local address book only"
 msgstr "_Потражи само у локалном адресару"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:131
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:133
 msgid "Check cu_stom headers for junk"
 msgstr "Провери има ли ђубрета у _прилагођеним заглављима"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:133
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:135
 #: ../src/modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:302
 #: ../src/modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:245
 msgid "No encryption"
 msgstr "Без шифровања"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:134
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:136
 msgid "TLS encryption"
 msgstr "ТЛС шифровање"
 
-#: ../src/mail/mail-config.ui.h:135
+#: ../src/mail/mail-config.ui.h:137
 msgid "SSL encryption"
 msgstr "ССЛ шифровање"
 
@@ -18880,7 +19366,7 @@ msgstr ""
 "Сигурно желите трајно да уклоните све обрисане поруке из свих фасцикли?"
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:42
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1584
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1631
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "_Избаци смеће"
 
@@ -19020,7 +19506,7 @@ msgstr "Уколико обришете фасциклу, сав њен садр
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:76
 msgid "These messages are not copies."
-msgstr "Ове поруке нису умношци."
+msgstr "Ове поруке нису копије."
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:77
 msgid ""
@@ -19028,7 +19514,7 @@ msgid ""
 "Folder will delete the actual messages from the folder or folders in which "
 "they physically reside. Do you really want to delete these messages?"
 msgstr ""
-"Поруке приказане у фасциклама за претрагу нису умношци. Њиховим брисањем из "
+"Поруке приказане у фасциклама за претрагу нису копије. Њиховим брисањем из "
 "фасцикле за претрагу избрисаћете стварне поруке из фасцикле или фасцикли у "
 "којима се физички налазе. Да ли заиста желите да избришете ове поруке?"
 
@@ -19060,7 +19546,7 @@ msgstr "Не могу да отворим фасциклу мете. Грешк
 # mail:no-copy-folder-to-nostore primary
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:83
 msgid "Cannot copy folder “{0}” to “{1}”."
-msgstr "Не могу да умножим фасциклу „{0}“ у „{1}“."
+msgstr "Не могу да копирам фасциклу „{0}“ у „{1}“."
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:84
 msgid "Cannot create folder “{0}”."
@@ -19085,8 +19571,8 @@ msgid "You may not create two accounts with the same name."
 msgstr "Не можете да направите два налога са истим именом."
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:89
-msgid "Are you sure you want to delete this account?"
-msgstr "Сигурно желите да обришете овај налог?"
+msgid "Are you sure you want to delete account “{0}”?"
+msgstr "Сигурно желите да обришете налог „{0}“?"
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:90
 msgid "If you proceed, the account information will be deleted permanently."
@@ -19325,24 +19811,24 @@ msgstr "_Не, никада"
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:144
 msgid "Copy folder in folder tree."
-msgstr "Умножите фасциклу у стабло фасцикли."
+msgstr "Копирам фасциклу у стабло фасцикли."
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:145
 msgid "Are you sure you want to copy folder “{0}” to folder “{1}”?"
 msgstr ""
-"Да ли сте сигурни да желите да умножите фасциклу „{0}“ у фасциклу „{1}“?"
+"Да ли сте сигурни да желите да копирате фасциклу „{0}“ у фасциклу „{1}“?"
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:147
 msgid "Do _not copy"
-msgstr "Н_е умножавај"
+msgstr "Н_е копирај"
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:148
 msgid "_Always copy"
-msgstr "_Увек умножи"
+msgstr "_Увек копирај"
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:149
 msgid "N_ever copy"
-msgstr "_Никад не умножавај"
+msgstr "_Никад не копирај"
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:150
 msgid "Move folder in folder tree."
@@ -19376,63 +19862,75 @@ msgid "Please enable the account or send using another account."
 msgstr "Омогућите налог или пошаљите користећи други налог."
 
 #: ../src/mail/mail.error.xml.h:158
+msgid "This message cannot be sent because there is no mail account configured"
+msgstr "Ова порука се не може послати пошто нисте подесили ниједан налог"
+
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:159
+msgid ""
+"There had not been found any active mail account to send the message. Create "
+"or enable one first, please."
+msgstr ""
+"Ниједан активан налог е-поште који је потребан за слање поруке није "
+"пронађен. Направите нови или омогућите налог."
+
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:160
 msgid "Mail Deletion Failed"
 msgstr "Неуспешно брисање поште"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:159
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:161
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
 msgstr "Немате довољна овлашћења да обришете ову пошту."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:160
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:162
 msgid "“Check Junk” Failed"
 msgstr "Провера ђубрета није успела"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:161
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:163
 msgid "“Report Junk” Failed"
 msgstr "Извештај за ђубре није успео"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:162
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:164
 msgid "“Report Not Junk” Failed"
 msgstr "Извештавање да није ђубре није успело"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:163
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:165
 msgid "Remove duplicate messages?"
 msgstr "Да уклоним дуплиране поруке?"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:164
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:166
 msgid "No duplicate messages found."
 msgstr "Нису пронађене дупле поруке."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a folder name
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:166
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:168
 msgid "Folder “{0}” doesn’t contain any duplicate message."
 msgstr "Фасцикла „{0}“ не садржи никакве дупле поруке."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:167
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:169
 msgid "Failed to connect account “{0}”."
 msgstr "Не могу да се повежем на налог „{0}“."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:168
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:170
 msgid "Failed to disconnect account “{0}”."
 msgstr "Не могу да прекинем везу са налогом „{0}“."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:169
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:171
 msgid "Failed to unsubscribe from folder “{0}”."
 msgstr "Не могу да се одјавим са фасцикле „{0}“."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:170
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:172
 msgid "Unable to retrieve message."
 msgstr "Не могу да довучем поруку."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:171
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:173
 msgid "{0}"
 msgstr "{0}"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:172
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:174
 msgid "Message is not available in offline mode."
 msgstr "Порука није доступна у режиму ван мреже."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:173
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:175
 msgid ""
 "This can be due to the message not being downloaded yet. The folder, or the "
 "account, can be marked for offline synchronization. Then, once the account "
@@ -19446,42 +19944,42 @@ msgstr ""
 "поруке за рад ван мреже. Тако ћете преузети све поруке и моћи да их читате и "
 "када нисте при интернету."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:174
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:176
 msgid "Failed to open folder."
 msgstr "Не могу да отворим фасциклу."
 
 # bug: plural-forms
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:176
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:178
 msgid "Failed to find duplicate messages."
 msgstr "Не могу да пронађем дуплиране поруке."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:177
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:179
 msgid "Failed to retrieve messages."
 msgstr "Не могу да довучем поруке."
 
 # bug: plural-forms
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:178
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:180
 msgid "Failed to mark messages as read."
 msgstr "Не могу да означим поруке прочитаним."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:179
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:181
 msgid "Failed to remove attachments from messages."
 msgstr "Не могу да уклоним прилоге из порука."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:180
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:182
 msgid "Failed to download messages for offline viewing."
 msgstr "Не могу да преузмем поруке за прегледање ван мреже."
 
 # bug: plural-forms
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:181
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:183
 msgid "Failed to save messages to disk."
 msgstr "Не могу да сачувам поруке на диск."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:182
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:184
 msgid "Hidden file is attached."
 msgstr "Скривена датотека је приложена."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:183
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:185
 msgid ""
 "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
 "Please review it before sending."
@@ -19489,47 +19987,47 @@ msgstr ""
 "Прилог под називом {0} је скривена датотека и може да садржи осетљиве "
 "податке. Прегледајте је пре него ли је пошаљете."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:184
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:186
 msgid "Printing failed."
 msgstr "Штампање није успело."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:185
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:187
 msgid "The printer replied “{0}”."
 msgstr "Штампач је одговорио „{0}“."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:186
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:188
 msgid "Could not perform this operation on {0}."
 msgstr "Не могу да извршим ову радњу над „{0}“."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:187
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:189
 msgid "You must be working online to complete this operation."
 msgstr "Морате да будете на мрежи да бисте завршили ову радњу."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:188
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:190
 msgid "Message from “{0}” account:"
 msgstr "Порука са „{0}“ налога:"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:189
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:191
 msgid "Failed to mark thread to be ignored in folder “{0}”"
 msgstr "Не могу да означим расправу као занемарену унутар фасцикле „{0}“"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:190
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:192
 msgid "Failed to unmark thread from being ignored in folder “{0}”"
 msgstr "Не могу да означим расправу као незанемарену унутар фасцикле „{0}“"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:191
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:193
 msgid "Failed to mark subthread to be ignored in folder “{0}”"
 msgstr "Не могу да означим подрасправу као занемарену унутар фасцикле „{0}“"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:192
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:194
 msgid "Failed to unmark subthread from being ignored in folder “{0}”"
 msgstr "Не могу да означим подрасправу као незанемарену унутар фасцикле „{0}“"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:193
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:195
 msgid "Remote content download had been blocked for this message."
 msgstr "Преузимање удаљеног садржаја је забрањено за ову поруку."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:194
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:196
 msgid ""
 "You can download remote content manually, or set to remember to download "
 "remote content for this sender or used sites."
@@ -19538,39 +20036,39 @@ msgstr ""
 "преузима са овог сајта или од овог пошиљаоца."
 
 #. Translators: This constructs a string like "Follow-up, Completed on Tuesday, January 13, 2009"
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:196
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:198
 msgid "{0}, Completed on {1}"
 msgstr "{0}, завршено је {1}"
 
 #. Translators: This constructs a string like "Follow-up by Tuesday, January 13, 2009"
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:198
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:200
 msgid "{0} by {1}"
 msgstr "{0} до {1}"
 
 #. Translators: This constructs a string like "Overdue: Follow-up by Tuesday, January 13, 2009"
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:200
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:202
 msgid "Overdue: {0} by {1}"
 msgstr "Завршен: {0} до {1}"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:202
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:204
 msgid "This message note has been changed, but has not been saved."
 msgstr "Ова белешка поруке је измењена, али није сачувана."
 
 #. Translators: {0} is the name of the folder where the delete of the message note failed.
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:205
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:207
 msgid "Failed to delete message note in folder “{0}”"
 msgstr "Нисам успео да обришем белешку поруке у фасцикли „{0}“"
 
 #. Translators: {0} is the name of the folder where the store of the message note failed.
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:207
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:209
 msgid "Failed to store message note in folder “{0}”"
 msgstr "Нисам успео да сместим белешку поруке у фасциклу „{0}“"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:208
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:210
 msgid "Something has gone wrong when displaying the message"
 msgstr "Нешто је пошло наопако приликом приказивања поруке"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:209
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:211
 msgid ""
 "A WebKitWebProcess crashed when displaying the message. You can try again by "
 "moving to another message and back. If the issue persists, please file a bug "
@@ -19580,11 +20078,11 @@ msgstr ""
 "поново тако што ћете отићи на неку другу поруку и вратити се назад. Ако ни "
 "то не помаже, попуните извештај о грешци на Гномовој бубаждаји."
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:210
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:212
 msgid "Something has gone wrong when displaying the signature"
 msgstr "Нешто је пошло наопако приликом приказивања потписа"
 
-#: ../src/mail/mail.error.xml.h:211
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:213
 msgid ""
 "A WebKitWebProcess crashed when displaying the signature. You can try again "
 "by moving to another signature and back. If the issue persists, please file "
@@ -19594,6 +20092,26 @@ msgstr ""
 "поново тако што ћете отићи на неки други потпис и вратити се назад. Ако ни "
 "то не помаже, попуните извештај о грешци на Гномовој бубаждаји."
 
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:214
+msgid "Are you sure you want to delete all the messages in the Junk folder?"
+msgstr "Сигурно желите трајно да уклоните све поруке из фасцикле Смеће?"
+
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:215
+msgid ""
+"These messages will be shown in the Trash folder, where they can be "
+"permanently deleted later."
+msgstr ""
+"Ове поруке ће бити приказане у фасцикли са смећем, одакле се касније могу "
+"заувек обрисати."
+
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:216
+msgid "_Empty Junk"
+msgstr "Испразни _ђубре"
+
+#: ../src/mail/mail.error.xml.h:217
+msgid "Failed to empty Junk folder “{0}”"
+msgstr "Не могу да испразним фасциклу са ђубретом „{0}“"
+
 #: ../src/mail/mail-send-recv.c:192
 msgid "Canceling..."
 msgstr "Отказујем..."
@@ -19784,54 +20302,133 @@ msgid "Subject or Addresses contains"
 msgstr "Наслов или адресе садрже"
 
 #: ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:58
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2113
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2179
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "Примаоци садрже"
 
 #: ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:59
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2106
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2172
 msgid "Message contains"
 msgstr "Порука садржи"
 
 #: ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:60
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2127
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2193
 msgid "Subject contains"
 msgstr "Наслов садржи"
 
 #: ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:61
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2120
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2186
 msgid "Sender contains"
 msgstr "Пошиљалац садржи"
 
 #: ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:62
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2092
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2158
 msgid "Body contains"
 msgstr "Тело садржи"
 
 #: ../src/mail/searchtypes.xml.in.h:63
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2099
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2165
 msgid "Free form expression"
 msgstr "Израз у слободној форми"
 
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:275
+msgid "Edit Collection"
+msgstr "Измените збирку"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:312
+msgid "Use for"
+msgstr "Користи за"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:316
+#: ../src/plugins/pst-import/pst-importer.c:522
+msgid "_Mail"
+msgstr "_Пошта"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:327
+msgid "C_alendar"
+msgstr "_Календар"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:428
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:262
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:137
+msgid "New Address Book"
+msgstr "Нови адресар"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:436
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:185
+#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:178
+msgid "New Memo List"
+msgstr "Нови списак белешке"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:480
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:210
+msgid "Address Book Properties"
+msgstr "Поставке адресара"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:484
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:283
+msgid "Calendar Properties"
+msgstr "Особине календара"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:488
+#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:250
+msgid "Memo List Properties"
+msgstr "Особине списка задатака"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-accounts-window-editors.c:492
+#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:274
+msgid "Task List Properties"
+msgstr "Особине списка задатака"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-webdav-browser-page.c:174
+msgid "_Back"
+msgstr "_Назад"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-webdav-browser-page.c:195
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Прегледај"
+
+#: ../src/modules/accounts-window/e-webdav-browser-page.c:197
+msgid ""
+"Browse a WebDAV (CalDAV or CardDAV) server and create, edit or delete "
+"address books, calendars, memo lists or task lists there"
+msgstr ""
+"Претражите WebDAV (CalDAV или CardDAV) сервер и направите, уредите или "
+"обришите адресаре, календаре, белешке или роковник."
+
 #. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a 
date in message list
-#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:123
-#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1556
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:124
+#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1562
 msgid "_Table column:"
 msgstr "Колона _табеле:"
 
-#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:126
-msgid "Address formatting"
-msgstr "Обликовање адресе"
-
-#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:129
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:130
 msgid "_Format address according to standard of its destination country"
 msgstr "_Обликуј адресу према стандарду државе њеног одредишта"
 
-#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:137
+#. Translators: This is part of a sentence "Open maps with OpenStreetMap" and "Open maps with Google"
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:143
+msgctxt "OpenMap"
+msgid "Open _maps with"
+msgstr "Отворите _карте са"
+
+#. Translators: This is part of "Open maps with OpenStreetMap"
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:150
+msgctxt "OpenMap"
+msgid "OpenStreetMap"
+msgstr "OpenStreetMap"
+
+#. Translators: This is part of "Open maps with Google"
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:153
+msgctxt "OpenMap"
+msgid "Google"
+msgstr "Гугл"
+
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:169
 msgid "Autocompletion"
 msgstr "Самодовршавање"
 
-#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:140
+#: ../src/modules/addressbook/autocompletion-config.c:172
 msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
 msgstr "Увек _приказуј адресу самодопуњеног контакта"
 
@@ -19855,298 +20452,289 @@ msgstr "Подаци за ступање у везу"
 msgid "Contact information for %s"
 msgstr "Подаци о контакту за %s"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:258
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:137
-msgid "New Address Book"
-msgstr "Нови адресар"
-
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:267
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:271
 msgctxt "New"
 msgid "_Contact"
 msgstr "_Контакт"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:269
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1046
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:273
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1049
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Направите нови контакт"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:274
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:278
 msgctxt "New"
 msgid "Contact _List"
 msgstr "Ли_ста контакта"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:276
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1053
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:280
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1056
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Направите нови списак контакта"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:284
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:288
 msgctxt "New"
 msgid "Address _Book"
 msgstr "_Адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:286
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:969
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:290
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:972
 msgid "Create a new address book"
 msgstr "Направите нови адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:210
-msgid "Address Book Properties"
-msgstr "Поставке адресара"
-
 #. Translators: This is a save dialog title
 #: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:534
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:832
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:835
 msgid "Save as vCard"
 msgstr "Сачувајте као вКарту"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:939
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:942
 msgid "Co_py All Contacts To..."
-msgstr "Умножи _све контакте у..."
+msgstr "Копирај _све контакте у..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:941
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:944
 msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
-msgstr "Умножите контакте изабраног адресара у други"
+msgstr "Копира контакте изабраног адресара у други"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:946
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:949
 msgid "D_elete Address Book"
 msgstr "О_бриши адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:948
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:951
 msgid "Delete the selected address book"
-msgstr "Обришите изабрани адресар"
+msgstr "Брише изабрани адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:953
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:956
 msgid "_Manage Address Book groups..."
 msgstr "_Управљај групама адресара..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:955
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:958
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:719
 msgid "Manage task list groups order and visibility"
-msgstr "Управљајте редоследом и видљивошћу група спискова задатака"
+msgstr "Управља редоследом и видљивошћу група спискова задатака"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:960
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:963
 msgid "Mo_ve All Contacts To..."
 msgstr "Премести _све контакте у..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:962
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:965
 msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
-msgstr "Преместите контакте изабраног адресара у други"
+msgstr "Премешта контакте изабраног адресара у други"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:967
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:970
 msgid "_New Address Book"
 msgstr "_Нови адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:974
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:977
 msgid "Address _Book Properties"
 msgstr "Подешавања адреса_ра"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:976
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:979
 msgid "Show properties of the selected address book"
-msgstr "Прикажите својства изабраног адресара"
+msgstr "Приказује својства изабраног адресара"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:981
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1290
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:984
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1330
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:612
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "О_свежи"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:983
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:986
 msgid "Refresh the selected address book"
-msgstr "Освежите изабрани адресар"
+msgstr "Освежава изабрани адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:988
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:991
 msgid "Address Book _Map"
-msgstr "_Мапа адресара"
+msgstr "_Карта адресара"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:990
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:993
 msgid "Show map with all contacts from selected address book"
-msgstr "Прикажите мапу са свим контактима из изабраних адресара"
+msgstr "Приказује карту са свим контактима из изабраних адресара"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:995
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1297
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:998
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1337
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:619
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1676
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1730
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Преименуј..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:997
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1000
 msgid "Rename the selected address book"
-msgstr "Преименујте изабрани адресар"
+msgstr "Преименује изабрани адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1004
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1007
 msgid "Stop loading"
 msgstr "Прекини учитавање"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1009
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1012
 msgid "_Copy Contact To..."
-msgstr "_Умножи контакт у..."
+msgstr "_Копирај контакт у..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1011
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1014
 msgid "Copy selected contacts to another address book"
-msgstr "Умножите изабране контакте у други адресар"
+msgstr "Копира изабране контакте у други адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1016
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1019
 msgid "_Delete Contact"
 msgstr "_Уклони Контакт"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1023
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1026
 msgid "_Find in Contact..."
 msgstr "_Пронађи у контакту..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1025
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1028
 msgid "Search for text in the displayed contact"
 msgstr "Претражите текст у приказаном контакту"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1030
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1033
 msgid "_Forward Contact..."
 msgstr "_Проследи контакт..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1032
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1035
 msgid "Send selected contacts to another person"
-msgstr "Пошаљите изабране контакте другој особи"
+msgstr "Шаље изабране контакте другој особи"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1037
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1040
 msgid "_Move Contact To..."
 msgstr "_Премести контакт у..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1039
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1042
 msgid "Move selected contacts to another address book"
-msgstr "Преместите изабране контакте у други адресар"
+msgstr "Премешта изабране контакте у други адресар"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1044
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1047
 msgid "_New Contact..."
 msgstr "Нови кон_такт..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1051
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1054
 msgid "New Contact _List..."
 msgstr "Нова _листа контакта..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1058
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1061
 msgid "_Open Contact"
 msgstr "_Отвори контакт"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1060
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1063
 msgid "View the current contact"
 msgstr "Прегледајте текући контакт"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1065
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1068
 msgid "_Send Message to Contact..."
 msgstr "_Пошаљи поруку контакту..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1067
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
 msgid "Send a message to the selected contacts"
-msgstr "Пошаљите поруку изабраним контактима"
+msgstr "Шаље поруку изабраним контактима"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1074
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1460
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1507
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:810
 msgid "_Actions"
 msgstr "_Радње"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1081
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1084
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:663
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:817
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1848
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1902
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Преглед"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1094
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1489
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1097
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1536
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:680
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:834
 msgid "_Manage groups..."
 msgstr "_Управљај групама..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1106
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1109
 msgid "Address Book Map"
-msgstr "Мапа адресара"
+msgstr "Карта адресара"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1138
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1141
 msgid "Contact _Preview"
 msgstr "Пре_глед контакта"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1140
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1143
 msgid "Show contact preview window"
-msgstr "Прикажите прозор за преглед контакта"
+msgstr "Приказује прозор за преглед контакта"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1146
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1149
 msgid "Show _Maps"
-msgstr "Прикажи _мапе"
+msgstr "Прикажи _карте"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1148
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1151
 msgid "Show maps in contact preview window"
-msgstr "Прикажите мапе у прозору за преглед контаката"
+msgstr "Приказује карте у прозору за преглед контаката"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1167
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1170
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:741
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:907
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1994
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2060
 msgid "_Classic View"
 msgstr "_Класични приказ"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1169
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1172
 msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "Прикажите преглед контакта испод контакт листе"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1174
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1177
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:748
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:914
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2001
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2067
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "_Усправни преглед"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1176
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1179
 msgid "Show contact preview alongside the contact list"
-msgstr "Прикажите преглед контакта поред контакт листе"
+msgstr "Приказује преглед контакта поред контакт листе"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1191
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1645
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1194
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1696
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:765
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:966
 msgid "Unmatched"
 msgstr "Не одговара"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1201
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1655
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1204
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1706
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:775
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:976
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2085
-#: ../src/shell/e-shell-content.c:655
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2151
+#: ../src/shell/e-shell-content.c:637
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Напредна претрага"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1234
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1237
 msgid "Print all shown contacts"
 msgstr "Штампај све приказане контакте"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1241
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1244
 msgid "Preview the contacts to be printed"
 msgstr "Преглед контаката пред штампу"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1248
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1251
 msgid "Print selected contacts"
 msgstr "Штампа изабране контакте"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1263
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1266
 msgid "S_ave Address Book as vCard"
 msgstr "_Сачувај адресар као вКарту"
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1265
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1268
 msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
-msgstr "Сачувајте контакте изабраног адресара као вКарту"
+msgstr "Чува контакте изабраног адресара као вКарту"
 
 #. Translators: This is an action label
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1271
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1281
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1274
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1284
 msgid "_Save as vCard..."
 msgstr "_Сачувај као вКарту..."
 
-#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1273
+#: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1276
 msgid "Save selected contacts as a vCard"
-msgstr "Сачувај изабране контакте као ВКарту"
+msgstr "Чува изабране контакте као ВКарту"
 
 #: ../src/modules/addressbook/e-book-shell-view.c:311
 msgid "_Forward Contacts"
@@ -20168,7 +20756,7 @@ msgstr "_Пошаљи поруку на листу"
 msgid "_Send Message to Contact"
 msgstr "_Пошаљи поруку контакту"
 
-#: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:164
+#: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:162
 msgid ""
 "You can restore Evolution from a backup file.\n"
 "\n"
@@ -20178,17 +20766,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "То ће повратити све ваше личне податке, подешавања пропусника поште, итд."
 
-#: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:179
+#: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:177
 msgid "_Restore from a backup file:"
 msgstr "_Врати из датотеке резерве:"
 
-#: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:190
+#: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:188
 msgid "Choose a backup file to restore"
 msgstr "Изаберите датотеку резерве за повраћај"
 
 #. Keep the title identical to EMailConfigRestorePage
 #. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
-#: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:310
+#: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:291
 #: ../src/modules/backup-restore/e-mail-config-restore-ready-page.c:57
 msgid "Restore from Backup"
 msgstr "Врати из резерве"
@@ -20746,15 +21334,10 @@ msgstr "У_вези у списак белешки"
 msgid "I_mport to Task List"
 msgstr "У_вези у списак задатака"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-backend.c:185
-#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:178
-msgid "New Memo List"
-msgstr "Нови списак белешке"
-
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:563
 #, c-format
 msgid "Copying an event into the calendar “%s”"
-msgstr "Умножавам догађај у календар „%s“"
+msgstr "Копирам догађај у календар „%s“"
 
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:564
 #, c-format
@@ -20764,7 +21347,7 @@ msgstr "Премештам догађај у календар „%s“"
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:569
 #, c-format
 msgid "Copying a memo into the memo list “%s”"
-msgstr "Умножавам белешку у списак белешки „%s“"
+msgstr "Копирам белешку у списак белешки „%s“"
 
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:570
 #, c-format
@@ -20774,7 +21357,7 @@ msgstr "Премештам белешку у списак белешки „%s
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:575
 #, c-format
 msgid "Copying a task into the task list “%s”"
-msgstr "Умножавам задатак у списак задатака „%s“"
+msgstr "Копирам задатак у списак задатака „%s“"
 
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-base-shell-sidebar.c:576
 #, c-format
@@ -20892,7 +21475,7 @@ msgid "_24 hour"
 msgstr "_24-часовни"
 
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1607
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1658
 msgid "Work Week"
 msgstr "Радна недеља"
 
@@ -21085,18 +21668,6 @@ msgstr "Подразумевано време одла_гања подсетни
 msgid "Select the sources for reminder notification:"
 msgstr "Изаберите изворе за обавештење подсетника:"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:81
-msgid "Calendars"
-msgstr "Календари"
-
-#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:82
-msgid "Memo Lists"
-msgstr "Списак белешки"
-
-#: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:83
-msgid "Task Lists"
-msgstr "Списак задатака"
-
 #: ../src/modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:84
 msgid "Default Free/Busy Server"
 msgstr "Подразумевани сервер слободног/заузетог времена"
@@ -21110,45 +21681,45 @@ msgstr "%u и %d ће бити замењени корисником и доме
 msgid "Publishing Information"
 msgstr "Подаци о објављивању"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:112
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:113
 msgctxt "New"
 msgid "_Appointment"
 msgstr "_Заказивање"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:114
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1404
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:115
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1451
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Прави ново заказивање"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:119
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:120
 msgctxt "New"
 msgid "All Day A_ppointment"
 msgstr "Целодневно за_казивање"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:121
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:122
 msgid "Create a new all-day appointment"
 msgstr "Прави ново целодневно заказивање"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:126
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:127
 msgctxt "New"
 msgid "M_eeting"
 msgstr "С_астанак"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:128
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:129
 msgid "Create a new meeting request"
 msgstr "Прави нови захтев за састанком"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:136
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:137
 msgctxt "New"
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Кале_ндар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:138
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1271
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:139
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1311
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Прави нови календар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:255
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:256
 msgid "Calendar and Tasks"
 msgstr "Календар и задаци"
 
@@ -21156,10 +21727,6 @@ msgstr "Календар и задаци"
 msgid "Print"
 msgstr "Штампај"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:283
-msgid "Calendar Properties"
-msgstr "Особине календара"
-
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:312
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all events older than the selected "
@@ -21181,11 +21748,11 @@ msgstr "Нека ова појава буде покретна"
 
 #. Translators: Default filename part saving an event to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1084
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1124
 msgid "event"
 msgstr "догађај"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1086
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1126
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:207
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:275
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:496
@@ -21193,142 +21760,150 @@ msgstr "догађај"
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "Сачувај као иКалендар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1220
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1260
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:577
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:703
 msgid "_Copy..."
-msgstr "_Умножи..."
+msgstr "_Копирај…"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1227
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1267
 msgid "D_elete Calendar"
 msgstr "Об_риши календар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1229
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1269
 msgid "Delete the selected calendar"
 msgstr "Обришите изабрани календар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1236
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1276
 msgid "Go Back"
 msgstr "Иди назад"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1243
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1283
 msgid "Go Forward"
 msgstr "Иди напред"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1250
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1290
 msgid "Select today"
 msgstr "Изабери данашњи дан"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1255
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1295
 msgid "Select _Date"
 msgstr "Изабери _датум"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1257
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1297
 msgid "Select a specific date"
 msgstr "Изаберите одређени датум"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1262
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1302
 msgid "_Manage Calendar groups..."
 msgstr "_Управљај групама календара..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1264
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1304
 msgid "Manage Calendar groups order and visibility"
 msgstr "Управљајте редоследом и видљивошћу група календара"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1269
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1309
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "Нови _календар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1283
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1323
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:801
 msgid "Purg_e"
 msgstr "Изба_ци"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1285
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1325
 msgid "Purge old appointments and meetings"
 msgstr "Избаците стара заказивања и састанке"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1292
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1332
 msgid "Refresh the selected calendar"
 msgstr "Освежите изабрани календар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1299
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1339
 msgid "Rename the selected calendar"
 msgstr "Преименујте изабрани календар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1304
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1344
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Нађи _следеће"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1306
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1346
 msgid "Find next occurrence of the current search string"
 msgstr "Пронађите следеће појављивање текуће ниске претраге"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1311
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1351
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Нађи _претходно"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1313
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1353
 msgid "Find previous occurrence of the current search string"
 msgstr "Пронађите претходно појављивање текуће ниске претраге"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1318
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1358
 msgid "Stop _Running Search"
 msgstr "Заустави _текућу претрагу"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1320
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1360
 msgid "Stop currently running search"
 msgstr "Зауставите тренутно покренуту претрагу"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1325
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1365
 msgid "Sho_w All Calendars"
 msgstr "Прикажи _све календаре"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1332
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1372
 msgid "Show _Only This Calendar"
 msgstr "Прикажи _само овај календар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1339
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1379
 msgid "Cop_y to Calendar..."
-msgstr "_Умножи у календар..."
+msgstr "_Копирај у календар…"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1346
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1386
 msgid "_Delegate Meeting..."
 msgstr "_Делегирај састанак..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1353
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
 msgid "_Delete Appointment"
 msgstr "_Обриши заказано"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1355
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1395
 msgid "Delete selected appointments"
 msgstr "Обришите изабрана заказивања"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1360
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1400
 msgid "Delete This _Occurrence"
 msgstr "Обриши ову _појаву"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1362
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1402
 msgid "Delete this occurrence"
 msgstr "Обришите ову појаву"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1367
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1407
 msgid "Delete All Occ_urrences"
 msgstr "Обриши све по_јаве"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1369
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1409
 msgid "Delete all occurrences"
 msgstr "Обришите све појаве"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1374
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1414
+msgid "Edit as Ne_w..."
+msgstr "_Уреди као нову..."
+
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1416
+msgid "Edit the current appointment as new"
+msgstr "Уреди тренутни договорени састанак као нови"
+
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1421
 msgid "New All Day _Event..."
 msgstr "Нови целодневни _догађај..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1376
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1423
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Направите нови целодневни догађај"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1381
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1428
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:241
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:315
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:570
@@ -21336,120 +21911,112 @@ msgstr "Направите нови целодневни догађај"
 msgid "_Forward as iCalendar..."
 msgstr "_Проследи као иКалендар..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1388
-msgid "New _Meeting..."
-msgstr "Нови _састанак..."
-
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1390
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1437
 msgid "Create a new meeting"
 msgstr "Направите нови састанак"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1395
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1442
 msgid "Mo_ve to Calendar..."
 msgstr "Прен_еси у календар..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1402
-msgid "New _Appointment..."
-msgstr "Ново _заказивање..."
-
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1409
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1456
 msgid "Make this Occurrence _Movable"
 msgstr "Нека ова појава буде _покретна"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1416
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1463
 msgid "_Open Appointment"
 msgstr "_Отвори састанак"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1418
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1465
 msgid "View the current appointment"
 msgstr "Прегледајте текуће заказивање"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1423
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1470
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Одговори"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1437
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1484
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "_Закажи састанак..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1439
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1486
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "Претворите заказано у састанак"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1444
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1491
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "Пре_твори у заказано..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1446
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1493
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "Претворите састанак у заказано"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1451
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1498
 msgid "Quit"
 msgstr "Изађи"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1579
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1630
 msgid "Day"
 msgstr "Дан"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1581
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1632
 msgid "Show one day"
 msgstr "Прикажи један дан"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1586
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1637
 msgid "List"
 msgstr "Списак"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1588
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1639
 msgid "Show as list"
 msgstr "Прикажи као списак"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1593
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1644
 msgid "Month"
 msgstr "Месец"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1595
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1646
 msgid "Show one month"
 msgstr "Прикажи један месец"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1600
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1651
 msgid "Week"
 msgstr "Недеља"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1602
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1653
 msgid "Show one week"
 msgstr "Прикажи једну недељу"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1609
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1660
 msgid "Show one work week"
 msgstr "Прикажи једну радну недељу"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1617
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1668
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "Активна заказивања"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1631
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1682
 msgid "Next 7 Days’ Appointments"
 msgstr "Заказано за следећу недељу"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1638
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1689
 msgid "Occurs Less Than 5 Times"
 msgstr "Дешава се мање од 5 пута"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1669
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1720
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:789
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:990
 msgid "Description contains"
 msgstr "Опис садржи"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1676
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1727
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:796
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:997
 msgid "Summary contains"
 msgstr "Сажетак садржи"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1686
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1700
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1737
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1751
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:272
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:360
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:806
@@ -21459,15 +22026,15 @@ msgstr "Сажетак садржи"
 msgid "Print..."
 msgstr "Штампај..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1688
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1739
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "Штампа овај календар"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1695
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1746
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "Преглед календара пред штампу"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1768
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:282
 #: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:370
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:837
@@ -21475,7 +22042,7 @@ msgstr "Преглед календара пред штампу"
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "_Сачувај као иКалендар..."
 
-#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1794
+#: ../src/modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1845
 msgid "Go To"
 msgstr "Иди на"
 
@@ -21637,10 +22204,6 @@ msgstr "Саставите нови списак белешки"
 msgid "Print Memos"
 msgstr "Штампај белешке"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:250
-msgid "Memo List Properties"
-msgstr "Особине списка задатака"
-
 #: ../src/modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:556
 msgid "_Delete Memo"
 msgstr "_Обриши белешку"
@@ -21765,10 +22328,6 @@ msgstr "Направите нови списак задатака"
 msgid "Print Tasks"
 msgstr "Штампај задатке"
 
-#: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:274
-msgid "Task List Properties"
-msgstr "Особине списка задатака"
-
 #: ../src/modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:557
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
@@ -21914,6 +22473,21 @@ msgstr "Претвори у _поруку"
 msgid "Convert to the mail message"
 msgstr "Претворите у поруку поште"
 
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:83
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:84
+msgid "CalDAV server"
+msgstr "CalDAV сервер"
+
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:85
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:86
+msgid "CardDAV server"
+msgstr "CardDAV сервер"
+
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:87
+#: ../src/modules/config-lookup/e-srv-config-lookup.c:88
+msgid "LDAP server"
+msgstr "LDAP сервер"
+
 #: ../src/modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:162
 msgid "ITIP"
 msgstr "ИТИП"
@@ -22831,84 +23405,80 @@ msgstr[1] "%d приложене поруке"
 msgstr[2] "%d приложених порука"
 msgstr[3] "Једна приложена порука"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:375
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:383
 msgctxt "New"
 msgid "_Mail Message"
 msgstr "_Порука"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:377
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:385
 msgid "Compose a new mail message"
 msgstr "Саставите нову поруку"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:385
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:393
 msgctxt "New"
 msgid "Mail Acco_unt"
 msgstr "Поштански _налог"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:387
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:395
 msgid "Create a new mail account"
 msgstr "Направите нови налог за пошту"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:392
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:400
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
 msgstr "_Фасцикла за пошту"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:394
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:402
 msgid "Create a new mail folder"
 msgstr "Направите нову фасциклу за пошту"
 
 #. Translators: One of the known implementation names of the GNetworkMonitor. Either translate
 #. it to some user-frienly form, or keep it as is.
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:709
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:717
 msgctxt "NetworkMonitor"
 msgid "base"
 msgstr "основно"
 
 #. Translators: One of the known implementation names of the GNetworkMonitor. Either translate
 #. it to some user-frienly form, or keep it as is.
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:712
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:720
 msgctxt "NetworkMonitor"
 msgid "netlink"
 msgstr "мрежна веза"
 
 #. Translators: One of the known implementation names of the GNetworkMonitor. Either translate
 #. it to some user-frienly form, or keep it as is.
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:715
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:723
 msgctxt "NetworkMonitor"
 msgid "networkmanager"
 msgstr "управник везе"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:749
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:757
 msgctxt "NetworkMonitor"
 msgid "Method to detect _online state:"
 msgstr "Начин за _откривање стања на мрежи:"
 
 #. Always as the first
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:758
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:766
 msgctxt "NetworkMonitor"
 msgid "Default"
 msgstr "Основно"
 
 #. Always as the last
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:772
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:780
 msgctxt "NetworkMonitor"
 msgid "Always Online"
 msgstr "Увек на мрежи"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:832
-msgid "Mail Accounts"
-msgstr "Поштански налози"
-
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:841
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:849
 msgid "Mail Preferences"
 msgstr "Поставке поште"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:850
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:858
 msgid "Composer Preferences"
 msgstr "Поставке састављача"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:859
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:867
 msgid "Network Preferences"
 msgstr "Поставке мреже"
 
@@ -22919,148 +23489,156 @@ msgstr "Поставке мреже"
 # is not permitted.
 #. Translators: The first item in the list, to be
 #. * able to set rule: [Label] [is/is-not] [None]
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:1151
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-backend.c:1220
 msgctxt "label"
 msgid "None"
 msgstr "Ништа"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:734
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:781
 msgid "Marking messages as read..."
 msgstr "Означавам поруке прочитаним..."
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1093
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1140
 msgid "Go to Folder"
 msgstr "Иди у фасциклу"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1097
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1144
 msgid "_Select"
 msgstr "_Изабери"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1577
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1624
 msgid "_Disable Account"
 msgstr "_Онемогући налог"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1579
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1626
 msgid "Disable this account"
 msgstr "Искључите овај налог"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1586
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1633
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
 msgstr "Трајно уклоните све обрисане поруке из свих фасцикли"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1593
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1638
+msgid "Empty _Junk"
+msgstr "Испразни _ђубре"
+
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1640
+msgid "Delete all Junk messages from all folders"
+msgstr "Трајно уклони све непожељне поруке из свих фасцикли"
+
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1647
 msgid "Edit properties of this account"
 msgstr "Измените особине овог налога"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1600
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1654
 msgid "Refresh list of folders of this account"
 msgstr "Освежите списак фасцикли за овај налог"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1605
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1659
 msgid "_Download Messages for Offline Usage"
 msgstr "_Преузми поруке за рад ван мреже"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1607
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1661
 msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
 msgstr ""
 "Преузмите поруке за налоге и фасцикле које су означене за рад ван мреже"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1612
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1666
 msgid "Fl_ush Outbox"
 msgstr "Ис_празни „За слање“"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1619
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1673
 msgid "_Copy Folder To..."
-msgstr "_Умножи фасциклу у..."
+msgstr "_Копирај фасциклу у…"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1621
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1675
 msgid "Copy the selected folder into another folder"
-msgstr "Умножите изабрану фасциклу у другу фасциклу"
+msgstr "Копира изабрану фасциклу у другу фасциклу"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1628
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1682
 msgid "Permanently remove this folder"
 msgstr "Трајно уклоните ову фасциклу"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1633
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1687
 msgid "E_xpunge"
 msgstr "Изба_ци"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1635
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1689
 msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
 msgstr "Трајно уклоните све обрисане поруке из ове фасцикле"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1640
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1748
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1694
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1802
 msgid "Mar_k All Messages as Read"
 msgstr "Означи све по_руке као прочитане"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1642
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1750
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1696
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1804
 msgid "Mark all messages in the folder as read"
 msgstr "Означите све поруке у фасцикли као прочитане"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1647
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1701
 msgid "_Move Folder To..."
-msgstr "_Премести фасциклу у..."
+msgstr "_Премести фасциклу у…"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1649
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1703
 msgid "Move the selected folder into another folder"
 msgstr "Преместите изабрану фасциклу у другу фасциклу"
 
 #. Translators: An action caption to create a new mail folder
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1655
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1709
 msgid "_New..."
-msgstr "_Ново..."
+msgstr "_Ново…"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1657
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1711
 msgid "Create a new folder for storing mail"
 msgstr "Направите нову фасциклу за смештај поште"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1664
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1718
 msgid "Change the properties of this folder"
 msgstr "Измените особине ове фасцикле"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1671
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1725
 msgid "Refresh the folder"
 msgstr "Освежите фасциклу"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1678
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1732
 msgid "Change the name of this folder"
 msgstr "Промените назив ове фасцикле"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1683
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1737
 msgid "Select Message _Thread"
 msgstr "Изабери _расправу"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1685
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1739
 msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
 msgstr "Означите све поруке исте расправе као изабрану поруку"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1690
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1744
 msgid "Select Message S_ubthread"
 msgstr "Изабери п_одниз поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1692
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1746
 msgid "Select all replies to the currently selected message"
 msgstr "Изаберите све одговоре на тренутно изабрану поруку"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1704
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1758
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Избаци _смеће"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1706
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1760
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
 msgstr "Трајно уклоните све обрисане поруке са свих налога"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1711
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1765
 msgid "Go to _Folder"
 msgstr "Иди у _фасциклу"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1713
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1767
 msgid "Opens a dialog to select a folder to go to"
 msgstr "Отвара прозорче из кога можете изабрати да одете у одређену фасциклу"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1718
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1772
 msgid "_New Label"
 msgstr "_Нова ознака"
 
@@ -23071,216 +23649,224 @@ msgstr "_Нова ознака"
 # is not permitted.
 #. Translators: "None" is used in the message label context menu.
 #. *       It removes all labels from the selected messages.
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1727
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1781
 msgid "N_one"
 msgstr "Н_ишта"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1741
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1795
 msgid "_Manage Subscriptions"
 msgstr "_Управљај пријавама"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1743
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1827
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1797
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1881
 msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
 msgstr "Пријавите се или се одјавите са фасцикли на мрежним серверима"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1755
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1776
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1809
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1830
 msgid "Send / _Receive"
 msgstr "Слање / п_римање"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1757
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1811
 msgid "Send queued items and retrieve new items"
 msgstr "Пошаљите припремљене и довуците нове ставке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1762
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1816
 msgid "R_eceive All"
 msgstr "П_рими све"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1764
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1818
 msgid "Receive new items from all accounts"
 msgstr "Примите нове ставке са свих налога"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1769
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1823
 msgid "_Send All"
 msgstr "П_ошаљи све"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1771
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1825
 msgid "Send queued items in all accounts"
 msgstr "Пошаљите ставке на чекању у свим налозима"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1799
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1853
 msgid "Cancel the current mail operation"
 msgstr "Откажите тренутну операцију са поштом"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1804
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1858
 msgid "Collapse All _Threads"
 msgstr "Скупи све _расправе"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1806
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1860
 msgid "Collapse all message threads"
 msgstr "Скупите целокупно гранање расправа"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1811
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1865
 msgid "E_xpand All Threads"
 msgstr "Разгранај све ра_справе"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1813
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1867
 msgid "Expand all message threads"
 msgstr "Разгранајте све поруке у расправама"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1818
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1872
 msgid "_Message Filters"
 msgstr "_Пропусници порука"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1820
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1874
 msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
 msgstr "Направите или уредите правила за издвајање нове поште"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1825
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1879
 msgid "_Subscriptions..."
-msgstr "_Пријаве..."
+msgstr "_Пријаве…"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1834
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1888
 msgid "F_older"
 msgstr "_Фасцикла"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1841
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1895
 msgid "_Label"
 msgstr "_Натпис"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1858
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1912
 msgid "C_reate Search Folder From Search..."
-msgstr "Направи _фасциклу претраге из претраге..."
+msgstr "Направи _фасциклу претраге из претраге…"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1865
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1919
 msgid "Search F_olders"
 msgstr "Фас_цикле претраге"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1867
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1921
 msgid "Create or edit search folder definitions"
 msgstr "Направите или уредите дефиниције фасцикле претраге"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1906
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1964
 msgid "_New Folder..."
-msgstr "_Нова фасцикла..."
+msgstr "_Нова фасцикла…"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1934
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1992
 msgid "Show Message _Preview"
 msgstr "Прика_жи преглед поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1936
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1994
 msgid "Show message preview pane"
 msgstr "Прикажите преглед поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1942
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2000
 msgid "Show _Attachment Bar"
 msgstr "Прикажи траку _прилога"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1944
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2002
 msgid ""
 "Show Attachment Bar below the message preview pane when the message has "
 "attachments"
 msgstr ""
 "Прикажите траку прилога испод окна прегледа поруке када порука има прилоге"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1950
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2008
 msgid "Show _Deleted Messages"
 msgstr "Прикажи о_брисане поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1952
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2010
 msgid "Show deleted messages with a line through them"
 msgstr "Прикажите обрисане поруке (као прецртане)"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1958
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2016
 msgid "Show _Junk Messages"
 msgstr "Прикажи _непожељне поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1960
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2018
 msgid "Show junk messages with a red line through them"
 msgstr "Прикажите непожељне поруке прецртане црвеном линијом"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1966
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2024
 msgid "_Group By Threads"
 msgstr "Групиши по _расправама"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1968
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2026
 msgid "Threaded message list"
 msgstr "Списак порука по темама"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1974
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2032
+msgid "Show To _Do Bar"
+msgstr "Прикажи траку са _задацима"
+
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2034
+msgid "Show To Do bar with appointments and tasks"
+msgstr "Прикажи траку са задацима са састанцима и задацима"
+
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2040
 msgid "_Unmatched Folder Enabled"
 msgstr "Укључена _непоклопљена фасцикла"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1976
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2042
 msgid "Toggles whether Unmatched search folder is enabled"
 msgstr "Окида приликом укључивања непоклопљене фасцикле претраге"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1996
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2062
 msgid "Show message preview below the message list"
 msgstr "Прикажите преглед поруке испод листе порука"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2003
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2069
 msgid "Show message preview alongside the message list"
 msgstr "Прикажите преглед поруке поред списка порука"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2011
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2077
 msgid "All Messages"
 msgstr "Све поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2018
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2084
 msgid "Important Messages"
 msgstr "Важне поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2025
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2091
 msgid "Last 5 Days’ Messages"
 msgstr "Поруке у протеклих 5 дана"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2032
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2098
 msgid "Messages Not Junk"
 msgstr "Поруке нису ђубре"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2039
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2105
 msgid "Messages with Attachments"
 msgstr "Поруке са прилозима"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2046
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2112
 msgid "Messages with Notes"
 msgstr "Поруке са белешкама"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2053
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2119
 msgid "No Label"
 msgstr "Без ознаке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2060
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2126
 msgid "Read Messages"
 msgstr "Прочитане поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2067
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2133
 msgid "Unread Messages"
 msgstr "Непрочитане поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2074
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2140
 msgid "Message Thread"
 msgstr "Тема поруке"
 
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2134
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2200
 msgid "Subject or Addresses contain"
 msgstr "Наслов или адресе садрже"
 
 # bug: requires a comment on usage
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2144
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2210
 msgid "All Accounts"
 msgstr "свим налозима"
 
 # bug: requires a comment on usage
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2151
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2217
 msgid "Current Account"
 msgstr "текућем налогу"
 
 # #-#-#-#-# evolution.gnome-3-4.sr.po (evolution) #-#-#-#-#
 # bug: requires a comment on usage
-#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2158
+#: ../src/modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2224
 msgid "Current Folder"
 msgstr "текућој фасцикли"
 
@@ -23385,7 +23971,7 @@ msgstr "Одмах пошаљи"
 msgid "Send after 5 minutes"
 msgstr "Пошаљи након 5 минута"
 
-#: ../src/modules/mail/em-composer-prefs.c:1303
+#: ../src/modules/mail/em-composer-prefs.c:1309
 msgid "Language(s)"
 msgstr "Језик(ци)"
 
@@ -23423,14 +24009,22 @@ msgid "Contains Value"
 msgstr "Садржи вредност"
 
 #. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail 
message window/preview
-#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1558
+#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1564
 msgid "_Date header:"
 msgstr "Заглавље _датума:"
 
-#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1559
+#: ../src/modules/mail/em-mailer-prefs.c:1565
 msgid "Show _original header value"
 msgstr "Прикажи _оригиналну вредност заглавља"
 
+#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:112
+msgid "Do _not change settings"
+msgstr "_Не мењај подешавања"
+
+#: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:113
+msgid "_Set as default email client"
+msgstr "Подеси као подразумевани програм е-поште"
+
 #: ../src/modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:138
 msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
 msgstr "Да ли желите да Еволуцију учините подразумеваним клијентом е-поште?"
@@ -23652,15 +24246,15 @@ msgstr "Филтер непожељне поруке помоћу Убице с
 msgid "Importing Files"
 msgstr "Увозим датотеке"
 
-#: ../src/modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:259
+#: ../src/modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:257
 msgid "Import cancelled."
 msgstr "Увожење је отказано."
 
-#: ../src/modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:276
+#: ../src/modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:274
 msgid "Import complete."
 msgstr "Увожење је завршено."
 
-#: ../src/modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:156
+#: ../src/modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:158
 msgid ""
 "Welcome to Evolution.\n"
 "\n"
@@ -23672,23 +24266,27 @@ msgstr ""
 "Неколико наредних екрана ће омогућити Еволуцији да се повеже на ваше налоге "
 "е-поште и да увезе датотеке из других програма."
 
-#: ../src/modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:226
+#: ../src/modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:165
+msgid "Do not _show this wizard again"
+msgstr "Не пр_иказуј више овог чаробњака"
+
+#: ../src/modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:212
 msgid "Loading accounts..."
-msgstr "Учитавам налоге..."
+msgstr "Учитавам налоге…"
 
 #: ../src/modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:93
 msgid "_Format as..."
-msgstr "Обликуј _као..."
+msgstr "Обликуј _као…"
 
 #: ../src/modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:101
 msgid "_Other languages"
 msgstr "_Други језици"
 
-#: ../src/modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:436
+#: ../src/modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:453
 msgid "Text Highlight"
 msgstr "Истицање текста"
 
-#: ../src/modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:437
+#: ../src/modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:454
 msgid "Syntax highlighting of mail parts"
 msgstr "Истицање садржаја делова поште"
 
@@ -23961,7 +24559,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:3
 msgid "_Add Attachment..."
-msgstr "_Додај прилог..."
+msgstr "_Додај прилог…"
 
 #: ../src/plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:4
 msgid "_Edit Message"
@@ -24270,11 +24868,11 @@ msgstr "Прибавља архиву листе којој ова порука
 
 #: ../src/plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:420
 msgid "Copy _Message Archive URL"
-msgstr "Умножи адресу архиве _поруке"
+msgstr "Копирај адресу архиве _поруке"
 
 #: ../src/plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:422
 msgid "Copy direct URL for the selected message in its archive"
-msgstr "Умножите непосредну адресу за изабрану поруку у њеној архиви"
+msgstr "Копира непосредну адресу за изабрану поруку у њеној архиви"
 
 #: ../src/plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:427
 msgid "Get List _Usage Information"
@@ -24437,36 +25035,36 @@ msgstr "Нова пошта у Еволуцији"
 
 #. Translators: The '%s' is a mail
 #. * folder name. (e.g. "Show Inbox")
-#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:484
+#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:483
 #, c-format
 msgid "Show %s"
 msgstr "Прикажи %s"
 
-#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:688
+#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:687
 msgid "_Play sound when a new message arrives"
 msgstr "Звучно _обавести када стигне нова порука"
 
-#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:720
+#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:719
 msgid "_Beep"
 msgstr "_Запишти"
 
-#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:733
+#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:732
 msgid "Use sound _theme"
 msgstr "Користи звук _теме"
 
-#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:752
+#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:751
 msgid "Play _file:"
 msgstr "Пусти звучну _датотеку:"
 
-#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:761
+#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:760
 msgid "Select sound file"
 msgstr "Изаберите звучну датотеку"
 
-#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:838
+#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:837
 msgid "Notify new messages for _Inbox only"
 msgstr "Обавести о новим порукама само за _Сандуче"
 
-#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:854
+#: ../src/plugins/mail-notification/mail-notification.c:853
 msgid "Show _notification when a new message arrives"
 msgstr "Прикажи _обавештење када пристигне нова порука"
 
@@ -24689,10 +25287,6 @@ msgstr "Увози Аутлук поруке из ПСТ датотеке"
 msgid "Outlook personal folders (.pst)"
 msgstr "Личне фасцикле Аутлука (.pst)"
 
-#: ../src/plugins/pst-import/pst-importer.c:522
-msgid "_Mail"
-msgstr "_Пошта"
-
 #: ../src/plugins/pst-import/pst-importer.c:551
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "Одредишна фасцикла:"
@@ -25041,7 +25635,7 @@ msgstr "_Отвори подешавања"
 msgid "Credentials are required to connect to the destination host."
 msgstr "Потребна су овлашћења за приступање циљном, удаљеном рачунару."
 
-#: ../src/shell/e-shell.c:1297 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:836
+#: ../src/shell/e-shell.c:1297 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:866
 msgid "New _Window"
 msgstr "Нови _прозор"
 
@@ -25049,19 +25643,19 @@ msgstr "Нови _прозор"
 msgid "Quick _Reference"
 msgstr "Кратак _подсетник"
 
-#: ../src/shell/e-shell.c:1310 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:773
+#: ../src/shell/e-shell.c:1310 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:796
 msgid "_About"
 msgstr "_О програму"
 
-#: ../src/shell/e-shell.c:1311 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:871
+#: ../src/shell/e-shell.c:1311 ../src/shell/e-shell-window-actions.c:901
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Изађи"
 
-#: ../src/shell/e-shell-content.c:718 ../src/shell/e-shell-content.c:719
+#: ../src/shell/e-shell-content.c:700 ../src/shell/e-shell-content.c:701
 msgid "Searches"
 msgstr "Претраге"
 
-#: ../src/shell/e-shell-content.c:762
+#: ../src/shell/e-shell-content.c:744
 msgid "Save Search"
 msgstr "Сачувај претрагу"
 
@@ -25104,6 +25698,7 @@ msgstr ""
 "Милош Поповић <gpopac gmail com>\n"
 "Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Марко М. Костић <marko m kostic gmail com>\n"
+"Борисав Живановић <borisavzivanovic gmail com>\n"
 "\n"
 "http://prevod.org — превод на српски језик."
 
@@ -25115,272 +25710,280 @@ msgstr "Веб страница Еволуције"
 msgid "Saving user interface state"
 msgstr "Чувам стање корисничког сучеља"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:275
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:293
 msgid "Categories Editor"
 msgstr "Уређивач категорија"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:594
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:612
 msgid "Bug Buddy is not installed."
 msgstr "Бубаждајин помоћник није инсталиран."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:595
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:613
 msgid "Bug Buddy could not be run."
 msgstr "Бубаждајин помоћник не може бити покренут."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:775
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:798
 msgid "Show information about Evolution"
 msgstr "Приказује податке о Еволуцији"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:780
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:794
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:803
+msgid "_Accounts"
+msgstr "_Налози"
+
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:805
+msgid "Configure Evolution Accounts"
+msgstr "Подеси налоге Еволуције"
+
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:810
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:824
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Затвори прозор"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:801
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:831
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Садржај"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:803
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:833
 msgid "Open the Evolution User Guide"
 msgstr "Отворите корисничко упутство Еволуције"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:829
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:859
 msgid "I_mport..."
 msgstr "_Увези..."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:831
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:861
 msgid "Import data from other programs"
 msgstr "Увезите податке из других програма"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:838
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:868
 msgid "Create a new window displaying this view"
 msgstr "Отворите нов прозор за приказ овог прегледа"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:850
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:880
 msgid "Available Cate_gories"
 msgstr "Доступне _категорије"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:852
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:882
 msgid "Manage available categories"
 msgstr "Управљајте доступним категоријама"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:864
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:894
 msgid "_Quick Reference"
 msgstr "_Кратак подсетник"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:866
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:896
 msgid "Show Evolution’s shortcut keys"
 msgstr "Прикажите пречице тастатуре Еволуције"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:873
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:903
 msgid "Exit the program"
 msgstr "Изађите из програма"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:878
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:908
 msgid "_Advanced Search..."
 msgstr "_Напредна претрага..."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:880
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:910
 msgid "Construct a more advanced search"
 msgstr "Образујте напреднију претрагу"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:887
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:917
 msgid "Clear the current search parameters"
 msgstr "Очистите параметре тренутне претраге"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:892
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:922
 msgid "_Edit Saved Searches..."
 msgstr "_Уреди сачуване претраге..."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:894
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:924
 msgid "Manage your saved searches"
 msgstr "Управљајте вашим сачуваним претрагама"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:901
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:931
 msgid "Click here to change the search type"
 msgstr "Кликните овде да промените врсту претраге"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:906
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:936
 msgid "_Find Now"
 msgstr "Про_нађи сада"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:908
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:938
 msgid "Execute the current search parameters"
 msgstr "Извршите параметре тренутне претраге"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:913
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:943
 msgid "_Save Search..."
 msgstr "_Сачувај претрагу..."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:915
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:945
 msgid "Save the current search parameters"
 msgstr "Сачувајте параметре тренутне претраге"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:927
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:957
 msgid "Submit _Bug Report..."
 msgstr "Пошаљи извештај о _грешци..."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:929
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:959
 msgid "Submit a bug report using Bug Buddy"
 msgstr "Пошаљите извештај о грешци Бубаждајиним помоћником"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:934
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:964
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "Рад _ван мреже"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:936
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:966
 msgid "Put Evolution into offline mode"
 msgstr "Поставите Еволуцију у рад ван мреже"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:941
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:971
 msgid "_Work Online"
 msgstr "_Рад на мрежи"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:943
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:973
 msgid "Put Evolution into online mode"
 msgstr "Поставите Еволуцију у рад на мрежи"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:971
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1001
 msgid "Lay_out"
 msgstr "_Распоред"
 
 #. Translators: This is a New menu item caption, under File->New
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:979
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1009
 msgid "_New"
 msgstr "_Ново"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:986
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1016
 msgid "_Search"
 msgstr "Пре_тражи"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:993
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1023
 msgid "_Switcher Appearance"
 msgstr "_Изглед пребацивача"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1007
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1037
 msgid "_Window"
 msgstr "Про_зор"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1036
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1066
 msgid "Show _Menu Bar"
 msgstr "Прикажи траку _изборника"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1038
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1068
 msgid "Show the menu bar"
 msgstr "Прикажите траку изборника"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1044
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1074
 msgid "Show Side _Bar"
 msgstr "Прикажи _бочну површ"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1046
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1076
 msgid "Show the side bar"
 msgstr "Прикажите бочну површ"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1052
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1082
 msgid "Show _Buttons"
 msgstr "Прикажи _дугмад"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1054
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1084
 msgid "Show the switcher buttons"
 msgstr "Прикажите дугмад пребацивача"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1060
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1090
 msgid "Show _Status Bar"
 msgstr "Прикажи траку _стања"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1062
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1092
 msgid "Show the status bar"
 msgstr "Прикажите траку стања"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1068
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1098
 msgid "Show _Tool Bar"
 msgstr "Прикажи траку _алата"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1070
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1100
 msgid "Show the tool bar"
 msgstr "Прикажите траку алата"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1092
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1122
 msgid "_Icons Only"
 msgstr "Само _иконице"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1094
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1124
 msgid "Display window buttons with icons only"
 msgstr "Прикажите дугмад прозора само са иконицама"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1099
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1129
 msgid "_Text Only"
 msgstr "Само _текст"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1101
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1131
 msgid "Display window buttons with text only"
 msgstr "Прикажите дугмад прозора само са текстом"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1106
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1136
 msgid "Icons _and Text"
 msgstr "Иконице _и текст"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1108
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1138
 msgid "Display window buttons with icons and text"
 msgstr "Прикажите дугмад прозора са иконицама и текстом"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1113
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1143
 msgid "Tool_bar Style"
 msgstr "Стил тра_ке алата"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1115
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1145
 msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
 msgstr "Прикажите дугмад прозора користећи подешавања траке алата радне површи"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1123
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1153
 msgid "Delete Current View"
 msgstr "Обриши тренутни преглед"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1130
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1160
 msgid "Save Custom View..."
 msgstr "Сачувај прилагођен преглед..."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1132
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1162
 msgid "Save current custom view"
 msgstr "Сачувајте тренутни кориснички преглед"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1139
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1169
 msgid "C_urrent View"
 msgstr "Т_ренутни преглед"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1149
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1179
 msgid "Custom View"
 msgstr "Прилагођен преглед"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1151
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1181
 msgid "Current view is a customized view"
 msgstr "Тренутан преглед је подесио корисник"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1159
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1189
 msgid "Page Set_up..."
 msgstr "Подешавање _странице..."
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1161
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1191
 msgid "Change the page settings for your current printer"
 msgstr "Измените поставке странице за тренутни штампач"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1530
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1560
 #, c-format
 msgid "Switch to %s"
 msgstr "Пређи на %s"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1653
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1683
 #, c-format
 msgid "Select view: %s"
 msgstr "Изабери преглед: %s"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1670
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1700
 #, c-format
 msgid "Delete view: %s"
 msgstr "Обриши преглед: %s"
 
-#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1771
+#: ../src/shell/e-shell-window-actions.c:1804
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Извршите ове параметре претраге"
 
@@ -25392,7 +25995,7 @@ msgid "New"
 msgstr "Нова"
 
 #. Translators: This is used for the main window title.
-#: ../src/shell/e-shell-window-private.c:720
+#: ../src/shell/e-shell-window-private.c:721
 #, c-format
 msgid "%s — Evolution"
 msgstr "%s — Еволуција"
@@ -26111,6 +26714,39 @@ msgstr "Не могу упишем и сачувам на диск, код гр
 msgid "Imported Certificate"
 msgstr "Увежено уверење"
 
+#~ msgid "Logfile to log filter actions."
+#~ msgstr "Дневник датотека за бележење радњи филтера."
+
+#~ msgid "Delete address book “{0}”?"
+#~ msgstr "Да обришем адресар „{0}“?"
+
+#~ msgid "Delete calendar “{0}”?"
+#~ msgstr "Да обришем календар „{0}“?"
+
+#~ msgid "Delete task list “{0}”?"
+#~ msgstr "Да обришем списак задатака „{0}“?"
+
+#~ msgid "Delete memo list “{0}”?"
+#~ msgstr "Да обришем списак белешки „{0}“?"
+
+#~ msgid "Delete remote calendar “{0}”?"
+#~ msgstr "Да обришем удаљени календар „{0}“?"
+
+#~ msgid "Delete remote task list “{0}”?"
+#~ msgstr "Да обришем удаљени списак задатака „{0}“?"
+
+#~ msgid "Delete remote memo list “{0}”?"
+#~ msgstr "Да обришем удаљени списак белешки „{0}“?"
+
+#~ msgid "Edit"
+#~ msgstr "Уреди"
+
+#~ msgid "Are you sure you want to delete this account?"
+#~ msgstr "Сигурно желите да обришете овај налог?"
+
+#~ msgid "Address formatting"
+#~ msgstr "Обликовање адресе"
+
 # mail-composer:no-sig-file secondary
 # mail:no-create-tmp-path secondary
 # mail:no-delete-folder secondary
@@ -26634,7 +27270,7 @@ msgstr "Увежено уверење"
 #~ msgstr "_Лозинка:"
 
 #~ msgid "Copy..."
-#~ msgstr "Умножи..."
+#~ msgstr "Копирај..."
 
 #~ msgid "No writable calendar is available."
 #~ msgstr "Нема доступног календара за уписивање."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]