[gedit] Updated Danish translationcommit 9bd921781884748198e1f70749558c820a0c3e98
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Sat Aug 26 18:42:51 2017 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po |  188 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 96 insertions(+), 92 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index eb92a97..51f3d2a 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -21,8 +21,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit.gnome-2-16\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: "
-"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2016-11-30 07:46+0000\n"
+"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-06-28 17:23+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-09-08 23:57+0200\n"
 "Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -100,7 +100,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Om systemets forvalgte fastbredde-skrifttype skal bruges ved redigering. "
 "Hvis dette er slået fra, bliver den skrifttype der er angivet under "
-"\"Redigeringsskrifttype\", brugt i stedet."
+"“Redigeringsskrifttype”, brugt i stedet."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:3
 msgid "'Monospace 12'"
@@ -116,7 +116,7 @@ msgid ""
 "effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
 msgstr ""
 "Brugertilpasset skrifttype, der benyttes til redigeringsområdet. Benyttes "
-"kun hvis \"Brug standardskrifttype\" er slået fra."
+"kun hvis “Brug standardskrifttype” er slået fra."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Style Scheme"
@@ -145,7 +145,7 @@ msgid ""
 "option."
 msgstr ""
 "Om ændrede filer skal gemmes efter et stykke tid. Du kan angive intervallet "
-"med \"Interval for automatisk gemning\"."
+"med “Interval for automatisk gemning”."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Autosave Interval"
@@ -157,7 +157,7 @@ msgid ""
 "This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
 msgstr ""
 "Antal minutter der går før ændrede filer gemmes automatisk. Træder kun i "
-"kraft hvis \"Automatisk gemning\" slås til."
+"kraft hvis “Automatisk gemning” slås til."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Maximum Number of Undo Actions"
@@ -168,7 +168,7 @@ msgid ""
 "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
 "\"-1\" for unlimited number of actions."
 msgstr ""
-"Maksimalt antal handlinger som kan fortrydes. Anvend \"-1\" for ubegrænset "
+"Maksimalt antal handlinger som kan fortrydes. Anvend “-1” for ubegrænset "
 "antal handlinger."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
@@ -182,9 +182,9 @@ msgid ""
 "wrapping at individual character boundaries. Note that the values are "
 "case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr ""
-"Angiver hvordan lange linjer skal ombrydes under redigering. Benyt \"none\" "
-"for ingen ombrydning, \"word\" for ombrydning ved mellemrum mellem ord og "
-"\"char\" for ombrydning ved enkelt tegn. Bemærk at værdierne er "
+"Angiver hvordan lange linjer skal ombrydes under redigering. Benyt “none” "
+"for ingen ombrydning, “word” for ombrydning ved mellemrum mellem ord og "
+"“char” for ombrydning ved enkelt tegn. Bemærk at værdierne er "
 "versalfølsomme, og sørg for at de skrives nøjagtig som her."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
@@ -200,8 +200,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Specificerer den sidste opsplitningstilstand som blev brugt ved "
 "linjeombrydning, således at når linjeombrydning bliver slået fra, vil valget "
-"om opsplitningstilstand blive husket. Brug \"word\" for at ombryde ved "
-"ordgrænser, \"char\" for at ombryde ved individuelle tegngrænser."
+"om opsplitningstilstand blive husket. Brug “word” for at ombryde ved "
+"ordgrænser, “char” for at ombryde ved individuelle tegngrænser."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Tab Size"
@@ -302,11 +302,11 @@ msgid ""
 "the text instead of the start/end of the line."
 msgstr ""
 "Angiver hvordan markøren flyttes når HOME og END-tasterne trykkes. Brug "
-"\"disabled\" for altid at flytte til start/slut-positionerne på linjen, "
-"\"after\" til at flytte til start/slut på linjen når tasterne trykkes første "
+"“disabled” for altid at flytte til start/slut-positionerne på linjen, "
+"“after” til at flytte til start/slut på linjen når tasterne trykkes første "
 "gang og start/slut af teksten (idet mellemrum, linjeskift mv. ignoreres) "
-"anden gang tasterne trykkes, \"before\" for at flytte til start/slut på "
-"teksten før der flyttes til start/slut på linjen og \"always\" for, altid at "
+"anden gang tasterne trykkes, “before” for at flytte til start/slut på "
+"teksten før der flyttes til start/slut på linjen og “always” for, altid at "
 "flytte til start/slut på teksten fremfor start/slut på linjen."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
@@ -366,10 +366,10 @@ msgid ""
 "when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
 "make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr ""
-"Angiver hvornår der skal vises notesbog-faneblade. Brug \"never\" for aldrig "
-"at vise dem, \"always\" for altid at vise dem, og \"auto\" for kun at vise "
-"dem, når der er mere end en. Bemærk at værdierne er versalfølsomme, så sørg "
-"for at de skrives nøjagtig som angivet her."
+"Angiver hvornår der skal vises notesbog-faneblade. Brug “never” for aldrig "
+"at vise dem, “always” for altid at vise dem, og “auto” for kun at vise dem, "
+"når der er mere end en. Bemærk at værdierne er versalfølsomme, så sørg for "
+"at de skrives nøjagtig som angivet her."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Status Bar is Visible"
@@ -399,7 +399,7 @@ msgid ""
 "in the \"Recent Files\" submenu."
 msgstr ""
 "Angiver det maksimale antal af nyligt åbnede filer der vises i undermenuen "
-"\"Seneste filer\"."
+"“Seneste filer”."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Print Syntax Highlighting"
@@ -430,10 +430,10 @@ msgid ""
 "individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
 "make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr ""
-"Angiver hvordan lange linjer skal ombrydes ved udskrivning. Benyt \"none\" "
-"for ingen ombrydning, \"word\" for ombrydning ved mellemrum mellem ord og "
-"\"char\" for ombrydning ved enkelt tegn. Bemærk at værdierne er "
-"versalfølsomme, og sørg for at de skrives nøjagtig som her."
+"Angiver hvordan lange linjer skal ombrydes ved udskrivning. Benyt “none” for "
+"ingen ombrydning, “word” for ombrydning ved mellemrum mellem ord og “char” "
+"for ombrydning ved enkelt tegn. Bemærk at værdierne er versalfølsomme, og "
+"sørg for at de skrives nøjagtig som her."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Print Line Numbers"
@@ -477,7 +477,7 @@ msgid ""
 "will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
 msgstr ""
 "Angiver den skrifttype, der benyttes til sidehoveder ved udskrivning. Dette "
-"træder kun i kraft hvis \"Udskriv sidehoveder\" er slået til."
+"træder kun i kraft hvis “Udskriv sidehoveder” er slået til."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
 msgid "'Sans 8'"
@@ -493,8 +493,8 @@ msgid ""
 "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
 msgstr ""
 "Angiver den skrifttype der benyttes for linjenumre ved udskrivning. Dette "
-"træder kun i kraft hvis \"Udskriv linjenumre\" er sat til en værdi "
-"forskellig fra nul."
+"træder kun i kraft hvis “Udskriv linjenumre” er sat til en værdi forskellig "
+"fra nul."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Margin Left"
@@ -541,7 +541,7 @@ msgid ""
 "language."
 msgstr ""
 "Liste af tegnkodningskandidater som skal vises i Tegnkodnings-menuen i "
-"åbn/gem-filvælgeren. \"CURRENT\" repræsenterer den nuværende lokalitets "
+"åbn/gem-filvælgeren. “CURRENT” repræsenterer den nuværende lokalitets "
 "tegnkodning. Kun genkendte tegnkodninger vil blive brugt. Standardværdien er "
 "den tomme liste, som betyder at gedit vil vælge gode standardværdier "
 "afhængigt af land og sprog."
@@ -555,9 +555,9 @@ msgid ""
 "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
 "See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
 msgstr ""
-"Liste af aktive udvidelsesmoduler. Den indeholder \"Location\" for det "
-"aktive udvidelsesmodul. Kig i .gedit-plugin-filen for at hente \"Location\" "
-"for et givet udvidelsesmodul."
+"Liste af aktive udvidelsesmoduler. Den indeholder “Location” for det aktive "
+"udvidelsesmodul. Kig i .gedit-plugin-filen for at hente “Location” for et "
+"givet udvidelsesmodul."
 
 #: ../gedit/gedit-app.c:110
 msgid "Show the application's version"
@@ -721,12 +721,12 @@ msgstr[1] "Hvis du ikke gemmer, vil ændringer fra de sidste %d timer gå tabt."
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
 #, c-format
 msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
-msgstr "Ændringer foretaget i dokumentet \"%s\" vil gå tabt."
+msgstr "Ændringer foretaget i dokumentet “%s” vil gå tabt."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:419
 #, c-format
 msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
-msgstr "Gem ændringer i dokumentet \"%s\" før programmet lukkes?"
+msgstr "Gem ændringer i dokumentet “%s” før programmet lukkes?"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:434
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:558
@@ -766,7 +766,7 @@ msgstr "Hvis du ikke gemmer, vil alle dine ændringer gå tabt."
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:261
 #, c-format
 msgid "Loading file '%s'…"
-msgstr "Indlæser filen \"%s\" …"
+msgstr "Indlæser filen “%s” …"
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:270
 #, c-format
@@ -793,7 +793,7 @@ msgstr "_Åbn"
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" is read-only."
-msgstr "Filen \"%s\" er skrivebeskyttet."
+msgstr "Filen “%s” er skrivebeskyttet."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:563
 msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
@@ -818,7 +818,7 @@ msgid ""
 "The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
 "using compression."
 msgstr ""
-"Filen \"%s\" blev tidligere gemt som almindelig tekst, og vil nu blive gemt "
+"Filen “%s” blev tidligere gemt som almindelig tekst, og vil nu blive gemt "
 "komprimeret."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:629
@@ -831,7 +831,7 @@ msgid ""
 "The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
 "as plain text."
 msgstr ""
-"Filen \"%s\" blev tidligere gemt komprimeret, og vil nu blive gemt som "
+"Filen “%s” blev tidligere gemt komprimeret, og vil nu blive gemt som "
 "almindelig tekst."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
@@ -841,7 +841,7 @@ msgstr "_Gem som almindelig tekst"
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
 #, c-format
 msgid "Saving file '%s'…"
-msgstr "Gemmer filen \"%s\" …"
+msgstr "Gemmer filen “%s” …"
 
 #. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
@@ -852,12 +852,12 @@ msgstr "Gem som"
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
 #, c-format
 msgid "Reverting the document '%s'…"
-msgstr "Forkaster ændringer i dokumentet \"%s\" …"
+msgstr "Forkaster ændringer i dokumentet “%s” …"
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
 #, c-format
 msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
-msgstr "Forkast ugemte ændringer i dokumentet \"%s\"?"
+msgstr "Forkast ugemte ændringer i dokumentet “%s”?"
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
 #, c-format
@@ -980,7 +980,7 @@ msgstr "Fandt og erstattede én forekomst"
 #: ../gedit/gedit-commands-search.c:142
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not found"
-msgstr "\"%s\" ikke fundet"
+msgstr "“%s” ikke fundet"
 
 #: ../gedit/gedit-document.c:1103 ../gedit/gedit-document.c:1136
 #, c-format
@@ -1085,7 +1085,7 @@ msgstr "_Prøv igen"
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:163
 #, c-format
 msgid "Could not find the file “%s”."
-msgstr "Kunne ikke finde filen \"%s\"."
+msgstr "Kunne ikke finde filen “%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:165
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
@@ -1097,7 +1097,7 @@ msgstr "Kontrollér at du har indtastet stedet korrekt og prøv igen."
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:184
 #, c-format
 msgid "Unable to handle “%s:” locations."
-msgstr "Kan ikke håndtere \"%s:\"-steder."
+msgstr "Kan ikke håndtere “%s:”-steder."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:190
 msgid "Unable to handle this location."
@@ -1110,20 +1110,21 @@ msgstr "Filens sted kan ikke tilgås."
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
 #, c-format
 msgid "“%s” is a directory."
-msgstr "\"%s\" er en mappe."
+msgstr "“%s” er en mappe."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:210
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a valid location."
-msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt sted."
+msgstr "“%s” er ikke et gyldigt sted."
 
+#. Translators: %s is a host name
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
 #, c-format
 msgid ""
 "Host “%s” could not be found. Please check that your proxy settings are "
 "correct and try again."
 msgstr ""
-"Værten \"%s\" blev ikke fundet. Kontrollér at dine mellemværts-indstillinger "
+"Værten “%s” blev ikke fundet. Kontrollér at dine mellemværts-indstillinger "
 "er korrekte og prøv igen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:261
@@ -1138,7 +1139,7 @@ msgstr ""
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:269
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a regular file."
-msgstr "\"%s\" er ikke en almindelig fil."
+msgstr "“%s” er ikke en almindelig fil."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:274
 msgid "Connection timed out. Please try again."
@@ -1157,7 +1158,7 @@ msgstr ""
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:353
 #, c-format
 msgid "Could not revert the file “%s”."
-msgstr "Kunne ikke forkaste ændringerne i filen \"%s\"."
+msgstr "Kunne ikke forkaste ændringerne i filen “%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:380
 msgid "Ch_aracter Encoding:"
@@ -1166,7 +1167,7 @@ msgstr "_Tegnkodning:"
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:441
 #, c-format
 msgid "The location “%s” is not currently reachable."
-msgstr "Placeringen \"%s\" er ikke tilgængelig nu."
+msgstr "Placeringen “%s” er ikke tilgængelig nu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:456
 msgid "Your system is offline. Check your network."
@@ -1207,7 +1208,7 @@ msgstr "Vælg en tegnkodning fra menuen og prøv igen."
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:609
 #, c-format
 msgid "There was a problem opening the file “%s”."
-msgstr "Der opstod en fejl ved åbning af filen \"%s\"."
+msgstr "Der opstod en fejl ved åbning af filen “%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:611
 msgid ""
@@ -1224,7 +1225,7 @@ msgstr "Du kan også vælge en anden tegnkodning og prøve igen."
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:623
 #, c-format
 msgid "Could not open the file “%s” using the “%s” character encoding."
-msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\" med tegnkodningen \"%s\"."
+msgstr "Kunne ikke åbne filen “%s” med tegnkodningen “%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:702
@@ -1234,12 +1235,12 @@ msgstr "Vælg en anden tegnkodning fra menuen og prøv igen."
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
 #, c-format
 msgid "Could not open the file “%s”."
-msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\"."
+msgstr "Kunne ikke åbne filen “%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:697
 #, c-format
 msgid "Could not save the file “%s” using the “%s” character encoding."
-msgstr "Kunne ikke gemme filen \"%s\" med tegnkodningen \"%s\"."
+msgstr "Kunne ikke gemme filen “%s” med tegnkodningen “%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:700
 msgid ""
@@ -1258,7 +1259,7 @@ msgstr "Redigér i_kke"
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:783
 #, c-format
 msgid "This file “%s” is already open in another window."
-msgstr "Denne fil \"%s\" er allerede åben i et andet vindue."
+msgstr "Denne fil “%s” er allerede åben i et andet vindue."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:797
 msgid "Do you want to edit it anyway?"
@@ -1283,7 +1284,7 @@ msgstr "Gem _ikke"
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:870
 #, c-format
 msgid "The file “%s” has been modified since reading it."
-msgstr "Filen \"%s\" er blevet ændret siden den blev læst sidst."
+msgstr "Filen “%s” er blevet ændret siden den blev læst sidst."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:885
 msgid ""
@@ -1293,13 +1294,12 @@ msgstr "Hvis du gemmer den, går alle eksterne ændringer tabt. Gem alligevel?"
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:965
 #, c-format
 msgid "Could not create a backup file while saving “%s”"
-msgstr "Kunne ikke oprette en sikkerhedskopi ved gemning af \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke oprette en sikkerhedskopi ved gemning af “%s”"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:970
 #, c-format
 msgid "Could not create a temporary backup file while saving “%s”"
-msgstr ""
-"Kunne ikke oprette en midlertidig sikkerhedskopi ved gemning af \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke oprette en midlertidig sikkerhedskopi ved gemning af “%s”"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:987
 msgid ""
@@ -1318,7 +1318,7 @@ msgid ""
 "Cannot handle “%s:” locations in write mode. Please check that you typed the "
 "location correctly and try again."
 msgstr ""
-"Kan ikke håndtere \"%s:\"-steder i skrivetilstand. Kontrollér at du har "
+"Kan ikke håndtere “%s:”-steder i skrivetilstand. Kontrollér at du har "
 "indtastet stedet korrekt og prøv igen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1055
@@ -1335,8 +1335,8 @@ msgid ""
 "“%s” is not a valid location. Please check that you typed the location "
 "correctly and try again."
 msgstr ""
-"\"%s\" er ikke et gyldigt sted. Kontrollér at du har indtastet stedet "
-"korrekt og prøv igen."
+"“%s” er ikke et gyldigt sted. Kontrollér at du har indtastet stedet korrekt "
+"og prøv igen."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1071
 msgid ""
@@ -1388,12 +1388,12 @@ msgstr ""
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
 #, c-format
 msgid "Could not save the file “%s”."
-msgstr "Kunne ikke gemme filen \"%s\"."
+msgstr "Kunne ikke gemme filen “%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1161
 #, c-format
 msgid "The file “%s” changed on disk."
-msgstr "Filen \"%s\" er ændret på disken."
+msgstr "Filen “%s” er ændret på disken."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1172
 msgid "Drop Changes and _Reload"
@@ -1413,7 +1413,7 @@ msgstr "_Ignorér"
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1248
 #, c-format
 msgid "Some invalid chars have been detected while saving “%s”"
-msgstr "Der blev fundet nogle ugyldige tegn mens \"%s\" blev gemt"
+msgstr "Der blev fundet nogle ugyldige tegn mens “%s” blev gemt"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
 msgid ""
@@ -1435,7 +1435,7 @@ msgstr "Br_ug systemets fastbredde-skrifttype (%s)"
 #, c-format
 msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
 msgstr ""
-"Mappen \"%s\" kunne ikke blive oprettet: g_mkdir_with_parents() fejlede: %s"
+"Mappen “%s” kunne ikke blive oprettet: g_mkdir_with_parents() fejlede: %s"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:798
 msgid "The selected color scheme cannot be installed."
@@ -1456,7 +1456,7 @@ msgstr "Farveskemafiler"
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:861
 #, c-format
 msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
-msgstr "Kunne ikke fjerne farveskemaet \"%s\"."
+msgstr "Kunne ikke fjerne farveskemaet “%s”."
 
 #: ../gedit/gedit-print-job.c:227
 msgid "Preparing..."
@@ -1467,6 +1467,9 @@ msgstr "Klargører …"
 msgid "File: %s"
 msgstr "Fil: %s"
 
+#. Translators: %N is the current page number, %Q is the total
+#. * number of pages (ex. Page 2 of 10)
+#.
 #: ../gedit/gedit-print-job.c:548
 msgid "Page %N of %Q"
 msgstr "Side %N af %Q"
@@ -1582,7 +1585,7 @@ msgstr "Kunne ikke åbne brugergrænsefladefil %s. Fejl: %s"
 #: ../gedit/gedit-utils.c:921
 #, c-format
 msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
-msgstr "Kan ikke finde objektet \"%s\" inden i filen %s."
+msgstr "Kan ikke finde objektet “%s” inden i filen %s."
 
 #. Translators: '/ on <remote-share>'
 #: ../gedit/gedit-utils.c:1159
@@ -1794,8 +1797,8 @@ msgid "_Paste"
 msgstr "_Indsæt"
 
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:30
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:915
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:953
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:919
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:957
 #: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:7
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slet"
@@ -2673,7 +2676,7 @@ msgstr "Byg"
 
 #: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
 msgid "Run \"make\" in the document directory"
-msgstr "Start \"make\" i dokumentmappen"
+msgstr "Start “make” i dokumentmappen"
 
 #: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
 #: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
@@ -2735,8 +2738,8 @@ msgstr ""
 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:8
 msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
 msgstr ""
-"Navnet på en Pango-skrifttype. Eksempler: \"Sans 12\" eller \"Monospace Bold "
-"14\"."
+"Navnet på en Pango-skrifttype. Eksempler: “Sans 12” eller “Monospace Bold "
+"14”."
 
 #: ../plugins/externaltools/tools/appactivatable.py:126
 msgid "Manage _External Tools..."
@@ -2790,7 +2793,7 @@ msgstr "Denne genvej er allerede bundet til %s"
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:720
 msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
 msgstr ""
-"Indtast en ny genvej eller tryk på \"slet tilbage\"-knappen for at rydde"
+"Indtast en ny genvej eller tryk på “slet tilbage”-knappen for at rydde"
 
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:722
 msgid "Type a new accelerator"
@@ -2978,7 +2981,7 @@ msgstr "Der opstod en fejl ved indlæsning af en mappe"
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Der opstod en fejl"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:898
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:902
 msgid ""
 "Cannot move file to trash, do you\n"
 "want to delete permanently?"
@@ -2986,25 +2989,25 @@ msgstr ""
 "Filen kan ikke flyttes til papirkurven,\n"
 "ønsker du at slette den permanent?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:903
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:907
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
-msgstr "Filen \"%s\" kan ikke flyttes til papirkurven."
+msgstr "Filen “%s” kan ikke flyttes til papirkurven."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:908
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:912
 msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
 msgstr "De valgte filer kan ikke flyttes til papirkurven."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:939
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:943
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
-msgstr "Er du sikker at du permanent vil slette \"%s\"?"
+msgstr "Er du sikker at du permanent vil slette “%s”?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:944
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:948
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
 msgstr "Er du sikker på at du permanent vil slette de valgte filer?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:947
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:951
 msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
 msgstr "Hvis du sletter et objekt, vil det gå permanent tabt."
 
@@ -3068,7 +3071,7 @@ msgstr "Kunne ikke åbne dataenhed: %s"
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2769
 #, c-format
 msgid "Error when loading '%s': No such directory"
-msgstr "Der opstod en fejl ved indlæsning af \"%s\": Ingen sådan mappe"
+msgstr "Der opstod en fejl ved indlæsning af “%s”: Ingen sådan mappe"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:1
@@ -3308,38 +3311,38 @@ msgstr "Tekststumper"
 #: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:80
 #, python-format
 msgid "The archive \"%s\" could not be created"
-msgstr "Arkivet \"%s\" kunne ikke oprettes"
+msgstr "Arkivet “%s” kunne ikke oprettes"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:97
 #, python-format
 msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
-msgstr "Målmappen \"%s\" findes ikke"
+msgstr "Målmappen “%s” findes ikke"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:100
 #, python-format
 msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
-msgstr "Målmappen \"%s\" er ikke en gyldig mappe"
+msgstr "Målmappen “%s” er ikke en gyldig mappe"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47
 #: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
 #, python-format
 msgid "File \"%s\" does not exist"
-msgstr "Filen \"%s\" findes ikke"
+msgstr "Filen “%s” findes ikke"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:50
 #, python-format
 msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
-msgstr "Filen \"%s\" er ikke en gyldig tekststump-fil"
+msgstr "Filen “%s” er ikke en gyldig tekststump-fil"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:67
 #, python-format
 msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
-msgstr "Den importerede fil \"%s\" er ikke en gyldig tekststump-fil"
+msgstr "Den importerede fil “%s” er ikke en gyldig tekststump-fil"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:77
 #, python-format
 msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
-msgstr "Arkivet \"%s\" kunne ikke pakkes ud"
+msgstr "Arkivet “%s” kunne ikke pakkes ud"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:95
 #, python-format
@@ -3350,7 +3353,7 @@ msgstr "De følgende filer kunne ikke importeres: %s"
 #: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
 #, python-format
 msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
-msgstr "Filen \"%s\" er ikke et gyldigt tekststump-arkiv"
+msgstr "Filen “%s” er ikke et gyldigt tekststump-arkiv"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:42
 msgid "Snippets archive"
@@ -3461,7 +3464,7 @@ msgstr "Eksportér tekststumper"
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1041
 msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
 msgstr ""
-"Indtast en ny genvej eller tryk på \"slet tilbage\"-knappen for at rydde"
+"Indtast en ny genvej eller tryk på “slet tilbage”-knappen for at rydde"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1043
 msgid "Type a new shortcut"
@@ -3696,3 +3699,4 @@ msgstr "Indsætter den aktuelle dato og klokkeslæt ved markørpositionen."
 #~ msgid "GEOMETRY"
 #~ msgstr "GEOMETRI"
 
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]