[network-manager-openvpn] Update Swedish translationcommit 097d9bf8e4db8956e6fc526e8c68c54b5d090556
Author: Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>
Date:   Fri Aug 25 21:05:44 2017 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po |  698 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 358 insertions(+), 340 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 9988024..fafe1a3 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -10,16 +10,16 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManager-openvpn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: openvpn\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-26 22:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-18 22:24+0100\n"
-"Last-Translator: Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-13 22:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-25 23:04+0200\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 
 #: ../appdata/network-manager-openvpn.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "OpenVPN client"
@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr "Utvecklarna av Nätverkshanteraren"
 msgid "Authenticate VPN %s"
 msgstr "Autentisera VPN %s"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:182 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:20
+#: ../auth-dialog/main.c:182 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:11
 msgid "Password:"
 msgstr "Lösenord:"
 
@@ -78,190 +78,170 @@ msgstr ""
 "Du måste autentisera dig för att komma åt det virtuella privata nätverket "
 "”%s”."
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:213
-msgid "Choose your personal certificate…"
-msgstr "Välj ditt personliga certifikat…"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:231
-msgid "Choose your private key…"
-msgstr "Välj din privata nyckel…"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:347
-msgid "Choose a Certificate Authority certificate…"
-msgstr "Välj ett CA-certifikat (Certifikatutfärdare)…"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:391
+#: ../properties/auth-helpers.c:281
 msgid "Choose an OpenVPN static key…"
 msgstr "Välj en statisk OpenVPN-nyckel…"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:415 ../properties/auth-helpers.c:1165
-#: ../properties/auth-helpers.c:1928
+#: ../properties/auth-helpers.c:305 ../properties/auth-helpers.c:968
+#: ../properties/auth-helpers.c:1731 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:1
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:857
-msgid "PEM or PKCS#12 certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
-msgstr "PEM eller PKCS#12-certifikat (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:858
-msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
-msgstr "PEM-certifikat (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:918
+#: ../properties/auth-helpers.c:719
 msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
 msgstr "Statiska OpenVPN-nycklar (*.key)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1063 ../properties/auth-helpers.c:1157
+#: ../properties/auth-helpers.c:866 ../properties/auth-helpers.c:960
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1167
+#: ../properties/auth-helpers.c:970
 msgid "RSA MD-4"
 msgstr "RSA MD-4"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1169
+#: ../properties/auth-helpers.c:972
 msgid "MD-5"
 msgstr "MD-5"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1171
+#: ../properties/auth-helpers.c:974
 msgid "SHA-1"
 msgstr "SHA-1"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1173
+#: ../properties/auth-helpers.c:976
 msgid "SHA-224"
 msgstr "SHA-224"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1175
+#: ../properties/auth-helpers.c:978
 msgid "SHA-256"
 msgstr "SHA-256"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1177
+#: ../properties/auth-helpers.c:980
 msgid "SHA-384"
 msgstr "SHA-384"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1179
+#: ../properties/auth-helpers.c:982
 msgid "SHA-512"
 msgstr "SHA-512"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1181
+#: ../properties/auth-helpers.c:984
 msgid "RIPEMD-160"
 msgstr "RIPEMD-160"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1224
+#: ../properties/auth-helpers.c:1027
 msgid "Don’t verify certificate identification"
 msgstr "Verifiera inte certifikatsidentifiering"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1230
+#: ../properties/auth-helpers.c:1033
 msgid "Verify whole subject exactly"
 msgstr "Verifiera hela ämnet exakt"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1236
+#: ../properties/auth-helpers.c:1039
 msgid "Verify name exactly"
 msgstr "Verifiera namnet exakt"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1242
+#: ../properties/auth-helpers.c:1045
 msgid "Verify name by prefix"
 msgstr "Verifiera namnet efter prefix"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1248
+#: ../properties/auth-helpers.c:1051
 msgid "Verify subject partially (legacy mode, strongly discouraged)"
 msgstr "Verifiera ämnet delvis (föråldrat läge, avrådes starkt)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1362 ../properties/auth-helpers.c:1428
+#: ../properties/auth-helpers.c:1165 ../properties/auth-helpers.c:1236
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1367 ../properties/auth-helpers.c:1433
+#: ../properties/auth-helpers.c:1170 ../properties/auth-helpers.c:1241
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1714 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:40
+#: ../properties/auth-helpers.c:1532 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:33
 msgid "Not required"
 msgstr "Krävs inte"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1716
+#: ../properties/auth-helpers.c:1534
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1718
+#: ../properties/auth-helpers.c:1536
 msgid "SOCKS"
 msgstr "SOCKS"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1840
+#: ../properties/auth-helpers.c:1658
 msgid "TUN"
 msgstr "TUN"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1842
+#: ../properties/auth-helpers.c:1660
 msgid "TAP"
 msgstr "TAP"
 
 #. interface name is max 15 chars
-#: ../properties/auth-helpers.c:1849
+#: ../properties/auth-helpers.c:1667
 msgid "(automatic)"
 msgstr "(automatisk)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1976
+#: ../properties/auth-helpers.c:1791
 msgid "ping-exit"
 msgstr "ping-exit"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1978
+#: ../properties/auth-helpers.c:1793
 msgid "ping-restart"
 msgstr "ping-restart"
 
-#: ../properties/import-export.c:185
+#: ../properties/import-export.c:186
 #, c-format
 msgid "option %s expects between %u and %u argument"
 msgid_plural "option %s expects between %u and %u arguments"
 msgstr[0] "flaggan %s förväntar sig mellan %u och %u argument"
 msgstr[1] "flaggan %s förväntar sig mellan %u och %u argument"
 
-#: ../properties/import-export.c:190
+#: ../properties/import-export.c:191
 #, c-format
 msgid "option %s expects no arguments"
 msgstr "flaggan %s förväntar sig inga argument"
 
-#: ../properties/import-export.c:192
+#: ../properties/import-export.c:193
 #, c-format
 msgid "option %s expects exactly one argument"
 msgid_plural "option %s expects exactly %u arguments"
 msgstr[0] "flaggan %s förväntar sig precis ett argument"
 msgstr[1] "flaggan %s förväntar sig precis %u argument"
 
-#: ../properties/import-export.c:221
+#: ../properties/import-export.c:222
 #, c-format
 msgid "argument %s of “%s” can not be empty"
 msgstr "argumentet %s för ”%s” kan inte vara tomt"
 
-#: ../properties/import-export.c:223
+#: ../properties/import-export.c:224
 #, c-format
 msgid "argument of “%s” can not be empty"
 msgstr "argumentet för ”%s” kan inte vara tomt"
 
-#: ../properties/import-export.c:239
+#: ../properties/import-export.c:240
 #, c-format
 msgid "argument %s of “%s” must be UTF-8 encoded"
 msgstr "argumentet %s för ”%s” måste vara UTF-8-kodat"
 
-#: ../properties/import-export.c:241
+#: ../properties/import-export.c:242
 #, c-format
 msgid "argument of “%s” must be UTF-8 encoded"
 msgstr "argumentet för ”%s” måste vara UTF-8-kodat"
 
 # TODO: ev felrapport. Vad om u motsvarar ett tal som slutar på 1 eller 2?
-#: ../properties/import-export.c:265
+#: ../properties/import-export.c:266
 #, c-format
 msgid "invalid %uth argument to “%s” where number expected"
 msgstr "ogiltigt %u:e argument till ”%s” där tal förväntas"
 
 #. we don't support these special destinations, as they currently cannot be expressed
 #. * in a connection.
-#: ../properties/import-export.c:306
+#: ../properties/import-export.c:307
 #, c-format
 msgid "unsupported %uth argument %s to “%s”"
 msgstr "ogiltigt %u:e argument %s till ”%s”"
 
 #. we also don't support specifing a FQDN.
-#: ../properties/import-export.c:324
+#: ../properties/import-export.c:325
 #, c-format
 msgid ""
 "unsupported %uth argument to “%s” which looks like a FQDN but only IPv4 "
@@ -270,144 +250,149 @@ msgstr ""
 "%u:e argument till ”%s” som ej stöds vilket ser ut som en FQDN men endast "
 "IPv4-adresser stöds"
 
-#: ../properties/import-export.c:331
+#: ../properties/import-export.c:332
 #, c-format
 msgid "invalid %uth argument to “%s” where IPv4 address expected"
 msgstr "ogiltigt %u:e argument till ”%s” där IPv4-adress förväntas"
 
-#: ../properties/import-export.c:356
+#: ../properties/import-export.c:357
 #, c-format
 msgid "invalid %uth key-direction argument to “%s”"
 msgstr "ogiltigt %u:e key-direction-argument till ”%s”"
 
-#: ../properties/import-export.c:370
+#: ../properties/import-export.c:371
 #, c-format
 msgid "invalid %uth argument to “%s”"
 msgstr "ogiltigt %u:e argument till ”%s”"
 
-#: ../properties/import-export.c:485
+#: ../properties/import-export.c:486
 #, c-format
 msgid "unterminated %s at position %lld"
 msgstr "ej avslutat %s vid position %lld"
 
-#: ../properties/import-export.c:486
+#: ../properties/import-export.c:487
 msgid "double quote"
 msgstr "dubbelt citattecken"
 
-#: ../properties/import-export.c:486
+#: ../properties/import-export.c:487
 msgid "single quote"
 msgstr "enkelt citattecken"
 
-#: ../properties/import-export.c:502
+#: ../properties/import-export.c:503
 #, c-format
 msgid "trailing escaping backslash at position %lld"
 msgstr "eftersläpande bakstreck vid positionen %lld"
 
-#: ../properties/import-export.c:632
+#: ../properties/import-export.c:633
 #, c-format
 msgid "unable to read HTTP proxy auth file"
 msgstr "kunde inte läsa HTTP-proxy auth-fil"
 
-#: ../properties/import-export.c:650
+#: ../properties/import-export.c:651
 #, c-format
 msgid "cannot read user/password from HTTP proxy auth file"
 msgstr "kan inte läsa användare/lösenord från HTTP-proxy auth-fil"
 
-#: ../properties/import-export.c:658
+#: ../properties/import-export.c:659
 #, c-format
 msgid "user/password from HTTP proxy auth file must be UTF-8 encoded"
 msgstr "användarnamn/lösenord från HTTP-proxy auth-fil måste vara UTF-8-kodat"
 
-#: ../properties/import-export.c:720
+#: ../properties/import-export.c:721
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a directory"
 msgstr "”%s” är inte en katalog"
 
-#: ../properties/import-export.c:728
+#: ../properties/import-export.c:729
 #, c-format
 msgid "cannot create “%s” directory"
 msgstr "kan inte skapa katalogen ”%s”"
 
-#: ../properties/import-export.c:748
+#: ../properties/import-export.c:749
 #, c-format
 msgid "cannot write <%s> blob from line %ld to file (%s)"
 msgstr "kan inte skriva <%s>-blob från raden %ld till filen (%s)"
 
-#: ../properties/import-export.c:765
+#: ../properties/import-export.c:766
 #, c-format
 msgid "cannot write <%s> blob from line %ld to file “%s”"
 msgstr "kan inte skriva <%s>-blob från raden %ld till filen ”%s”"
 
-#: ../properties/import-export.c:932 ../properties/import-export.c:1288
+#: ../properties/import-export.c:935
+#, c-format
+msgid "unsupported mtu-disc argument"
+msgstr "argument till mtu-disc som ej stöds"
+
+#: ../properties/import-export.c:946 ../properties/import-export.c:1306
 #, c-format
 msgid "invalid option"
 msgstr "ogiltig flagga"
 
-#: ../properties/import-export.c:971
+#: ../properties/import-export.c:985
 #, c-format
 msgid "unsupported comp-lzo argument"
-msgstr "argumentet comp-lzo stöds ej"
+msgstr "argument till comp-lzo som ej stöds"
 
-#: ../properties/import-export.c:1067
+#: ../properties/import-export.c:1081
 #, c-format
 msgid "remote cannot contain space"
 msgstr "fjärr kan inte innehålla blanksteg"
 
-#: ../properties/import-export.c:1071
+#: ../properties/import-export.c:1085
 #, c-format
 msgid "remote cannot contain comma"
 msgstr "fjärr kan inte innehålla komma"
 
-#: ../properties/import-export.c:1082
+#: ../properties/import-export.c:1096
 #, c-format
 msgid "remote expects protocol either udp or remote"
 msgstr "fjärr förväntar sig ett protokoll, antingen udp eller remote"
 
-#: ../properties/import-export.c:1272
+#: ../properties/import-export.c:1290
 #, c-format
 msgid "invalid verify-x509-name type"
 msgstr "ogiltig verify-x509-name-typ"
 
-#: ../properties/import-export.c:1411
+#: ../properties/import-export.c:1432
 #, c-format
 msgid "unsupported blob/xml element"
 msgstr "blob/xml-element stöds ej"
 
-#: ../properties/import-export.c:1440
+#: ../properties/import-export.c:1461
 #, c-format
 msgid "unterminated blob element <%s>"
 msgstr "oavslutat blob-element <%s>"
 
-#: ../properties/import-export.c:1490
+#: ../properties/import-export.c:1517
 #, c-format
 msgid "configuration error: %s (line %ld)"
 msgstr "konfigurationsfel: %s (rad %ld)"
 
-#: ../properties/import-export.c:1491
+#: ../properties/import-export.c:1518
 msgid "unknown or unsupported option"
 msgstr "flaggan stöds ej eller är okänd"
 
-#: ../properties/import-export.c:1501
+#: ../properties/import-export.c:1533
 msgid "The file to import wasn’t a valid OpenVPN client configuration"
 msgstr "Importfilen var inte en giltig OpenVPN-klientkonfiguration"
 
-#: ../properties/import-export.c:1509
+#: ../properties/import-export.c:1541
 msgid "The file to import wasn’t a valid OpenVPN configure (no remote)"
 msgstr "Importfilen var inte en giltig OpenVPN-konfiguration (ingen fjärr)"
 
-#: ../properties/import-export.c:1741
+#: ../properties/import-export.c:1773
 msgid "missing path argument"
 msgstr "sökvägsargument saknas"
 
-#: ../properties/import-export.c:1751
+#: ../properties/import-export.c:1783
 msgid "connection is not a valid OpenVPN connection"
 msgstr "anslutningen är inte en giltig OpenVPN-anslutning"
 
-#: ../properties/import-export.c:1760
+#: ../properties/import-export.c:1792
 msgid "connection was incomplete (missing gateway)"
 msgstr "anslutningen var ofullständig (saknar gateway)"
 
-#: ../properties/import-export.c:2089
+#: ../properties/import-export.c:2131
 #, c-format
 msgid "failed to write file: %s"
 msgstr "misslyckades med att skriva fil: %s"
@@ -424,41 +409,41 @@ msgstr "Kompatibel med OpenVPN-servern."
 msgid "unknown OpenVPN file extension"
 msgstr "okänd filändelse för OpenVPN"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:309
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:298
 msgid "Certificates (TLS)"
 msgstr "Certifikat (TLS)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:320
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:309
 msgid "Password"
 msgstr "Lösenord"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:333
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:322
 msgid "Password with Certificates (TLS)"
 msgstr "Lösenord med certifikat (TLS)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:345
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:334
 msgid "Static Key"
 msgstr "Statisk nyckel"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:500
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:488
 msgid "could not create openvpn object"
 msgstr "kunde inte skapa openvpn-objekt"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:526
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:505
 msgid "could not load UI widget"
 msgstr "kunde inte läsa in UI-komponent"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:312
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:345
 #, c-format
 msgid "object class '%s' has no property named '%s'"
 msgstr "objektklassen ”%s” har ingen egenskap med namnet ”%s”"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:319
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:352
 #, c-format
 msgid "property '%s' of object class '%s' is not writable"
 msgstr "egenskapen ”%s” för objektklassen ”%s” är inte skrivbar"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:326
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:359
 #, c-format
 msgid ""
 "construct property \"%s\" for object '%s' can't be set after construction"
@@ -466,19 +451,19 @@ msgstr ""
 "konstruktionsegenskap ”%s” för objektet ”%s” kan inte ställas in efter att "
 "det skapats"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:334
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:367
 #, c-format
 msgid "'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype"
 msgstr ""
 "”%s::%s” är inte ett giltigt egenskapsnamn; ”%s” är inte en undertyp till "
 "GObject"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:343
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:376
 #, c-format
 msgid "unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'"
 msgstr "kan inte sätta egenskapen ”%s” av typen ”%s” från värdet av typen ”%s”"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:354
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:387
 #, c-format
 msgid ""
 "value \"%s\" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of "
@@ -506,66 +491,66 @@ msgstr "kan inte öppna fabriken %s från insticksmodulen: %s"
 msgid "unknown error creating editor instance"
 msgstr "okänt fel vid skapande av redigeringsinstans"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:473
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:477
 #, c-format
 msgid "invalid address “%s”"
 msgstr "ogiltig adress ”%s”"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:485
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:489
 #, c-format
 msgid "invalid integer property “%s” or out of range [%d -> %d]"
 msgstr "ogiltig heltalsegenskap ”%s” eller utanför intervallet [%d -> %d]"
 
 #. Translators: keep "yes" and "no" untranslated!
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:496
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:500
 #, c-format
 msgid "invalid boolean property “%s” (not yes or no)"
 msgstr "ogiltig boolesk egenskap ”%s” (inte yes eller no)"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:503
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:507
 #, c-format
 msgid "unhandled property “%s” type %s"
 msgstr "ej hanterad egenskap ”%s” typ %s"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:514
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:518
 #, c-format
 msgid "property “%s” invalid or not supported"
 msgstr "egenskapen ”%s” är ogiltig eller stöds inte"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:530
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:534
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "Inga VPN-konfigurationsalternativ."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:699
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:739
 msgid "A username is required."
 msgstr "Ett användarnamn krävs."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:703
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:743
 msgid "A password is required."
 msgstr "Ett lösenord krävs."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:706
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:746
 msgid "A username and password are required."
 msgstr "Användarnamn och lösenord krävs."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:726
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:768
 msgid "A private key password is required."
 msgstr "Ett lösenord för privat nyckel krävs."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:739
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:781
 msgid "An HTTP Proxy username is required."
 msgstr "Användarnamn för HTTP-proxy krävs."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:743
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:785
 msgid "An HTTP Proxy password is required."
 msgstr "Lösenord för HTTP-proxy krävs."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:746
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:788
 msgid "An HTTP Proxy username and password are required."
 msgstr "Användarnamn och lösenord för HTTP-proxy krävs."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1224 ../src/nm-openvpn-service.c:2007
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2041
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1275 ../src/nm-openvpn-service.c:2058
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2092
 msgid ""
 "Could not process the request because the VPN connection settings were "
 "invalid."
@@ -573,138 +558,146 @@ msgstr ""
 "Kunde inte behandla begäran eftersom inställningar i VPN-konfigurationen var "
 "ogiltiga."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1233 ../src/nm-openvpn-service.c:2016
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1284 ../src/nm-openvpn-service.c:2067
 msgid "Invalid connection type."
 msgstr "Ogiltig anslutningstyp."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1251
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1302
 msgid "Could not find the openvpn binary."
 msgstr "Kunde inte hitta binärfilen openvpn."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1261
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1312
 msgid "Invalid HMAC auth."
 msgstr "Ogiltig HMAC-autentisering."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1303 ../src/nm-openvpn-service.c:1311
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1354 ../src/nm-openvpn-service.c:1362
 #, c-format
 msgid "Invalid port number “%s”."
 msgstr "Ogiltigt portnummer ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1327
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1378
 #, c-format
 msgid "Invalid proto “%s”."
 msgstr "Ogiltigt proto ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1369
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1420
 #, c-format
 msgid "Invalid proxy type “%s”."
 msgstr "Ogiltig proxytyp ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1417
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1468
 #, c-format
 msgid "Invalid ping duration “%s”."
 msgstr "Ogiltig ping-längd ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1430
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1481
 #, c-format
 msgid "Invalid ping-exit duration “%s”."
 msgstr "Ogiltig ping-exit-längd ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1443
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1494
 #, c-format
 msgid "Invalid ping-restart duration “%s”."
 msgstr "Ogiltig ping-restart-längd ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1462
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1513
 #, c-format
 msgid "Invalid max-routes argument “%s”."
 msgstr "Ogiltigt max-routes-argument ”%s”"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1517
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1568
 #, c-format
 msgid "Invalid keysize “%s”."
 msgstr "Ogiltig nyckelstorlek ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1566
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1625
 #, c-format
 msgid "Invalid configuration with tls-remote and verify-x509-name."
 msgstr "Ogiltig konfiguration med tls-remote och verify-x509-name."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1580
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1639
 #, c-format
 msgid "Invalid verify-x509-name."
 msgstr "Ogiltigt verify-x509-name."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1614
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1673
 #, c-format
 msgid "Invalid reneg seconds “%s”."
 msgstr "Ogiltigt antal sekunder för omförhandling ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1646
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1705
 #, c-format
 msgid "Invalid TUN MTU size “%s”."
 msgstr "Ogiltig TUN MTU-storlek ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1660
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1719
 #, c-format
 msgid "Invalid fragment size “%s”."
 msgstr "Ogiltig fragmenteringsstorlek ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1745
-msgid "Missing required local IP address for static key mode."
-msgstr "Saknar nödvändig lokal IP-adress för statisk nyckelläge."
-
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1756
-msgid "Missing required remote IP address for static key mode."
-msgstr "Saknar nödvändig fjärr-IP-adress för statisk nyckelläge."
-
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1780
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1831
 #, c-format
 msgid "Unknown connection type “%s”."
 msgstr "Okänd anslutningstyp ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1799
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1850
 #, c-format
 msgid "User “%s” not found, check NM_OPENVPN_USER."
 msgstr "Användaren ”%s” inte funnen, kontrollera NM_OPENVPN_USER."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1812
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1863
 #, c-format
 msgid "Group “%s” not found, check NM_OPENVPN_GROUP."
 msgstr "Gruppen ”%s” inte funnen, kontrollera NM_OPENVPN_GROUP."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2054
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2105
 msgid "Unhandled pending authentication."
 msgstr "Ej hanterad väntande autentisering."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2173
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2224
 msgid "Don’t quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Avsluta inte när VPN-anslutningen avslutas"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2174
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2225
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr "Aktivera informativ felsökningsloggning (kan exponera lösenord)"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2175
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2226
 msgid "D-Bus name to use for this instance"
 msgstr "D-Bus-namn att använda för denna instans"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2201
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2252
 msgid ""
 "nm-openvpn-service provides integrated OpenVPN capability to NetworkManager."
 msgstr ""
 "nm-openvpn-service tillhandahåller integrerade OpenVPN-förmågor till "
 "Nätverkshanterare."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:1
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:2
+msgid "TLS-Auth"
+msgstr "TLS-Auth"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:3
+msgid "TLS-Crypt"
+msgstr "TLS-Crypt"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:4
+msgid "Maybe"
+msgstr "Kanske"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:5
+msgid "Yes"
+msgstr "Ja"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:6
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:2
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:7
 msgid "_Gateway:"
 msgstr "_Gateway:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:3
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:8
 msgid ""
 "Remote gateway(s), with optional port and protocol (e.g. ovpn.corp.com:1234:"
 "tcp). You can specify multiple hosts for redundancy (use commas or spaces as "
@@ -716,61 +709,15 @@ msgstr ""
 "som avgränsare).\n"
 "config: remote"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:5
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:10
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentisering"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:6
-msgid "_Show passwords"
-msgstr "Vi_sa lösenord"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:7
-msgid "Password for private key"
-msgstr "Lösenord för privat nyckel"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:8
-msgid "Private Key Password:"
-msgstr "Lösenord för privat nyckel:"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:9
-msgid ""
-"Local peer’s private key in .pem format.\n"
-"config: key"
-msgstr ""
-"Lokala peers privata nycklar i .pem-format.\n"
-"config: key"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:11
-msgid "Private Key:"
-msgstr "Privat nyckel:"
-
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:12
-msgid ""
-"Certificate authority (CA) file in .pem format.\n"
-"config: ca"
-msgstr ""
-"Certifikatutfärdarfil (CA) i .pem-format.\n"
-"config: ca"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:14
-msgid "CA Certificate:"
-msgstr "CA-certifikat:"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:15
-msgid "User Certificate:"
-msgstr "Användarcertifikat:"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:16
-msgid ""
-"Local peer’s signed certificate in .pem format (signed by CA of CA "
-"Certificate).\n"
-"config: cert"
-msgstr ""
-"Lokal peers signerade certifikat i .pem-format (signerat av CA från CA-"
-"certifikat).\n"
-"config: cert"
+msgid "User name:"
+msgstr "Användarnamn:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:18
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:13
 msgid ""
 "Password passed to OpenVPN when prompted for it.\n"
 "config: auth-user-pass"
@@ -778,11 +725,7 @@ msgstr ""
 "Lösenord skickas till OpenVPN när det efterfrågas.\n"
 "config: auth-user-pass"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:21
-msgid "User name:"
-msgstr "Användarnamn:"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:22
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:15
 msgid ""
 "Username passed to OpenVPN when prompted for it.\n"
 "config: auth-user-pass"
@@ -790,39 +733,23 @@ msgstr ""
 "Användarnamn skickas till OpenVPN när det efterfrågas.\n"
 "config: auth-user-pass"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:24
-msgid ""
-"IP address of the local VPN endpoint.\n"
-"config: ifconfig <l> <rn>"
-msgstr ""
-"IP-adress för den lokala VPN-ändpunkten.\n"
-"config: ifconfig <l> <rn>"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:26
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:17
 msgid "Remote IP Address:"
 msgstr "Fjärr-IP-adress:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:27
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:18
 msgid "Local IP Address:"
 msgstr "Lokal IP-adress:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:28
-msgid ""
-"IP address of the remote VPN endpoint.\n"
-"config: ifconfig <l> <rn>"
-msgstr ""
-"IP-adress för fjärr-VPN-ändpunkten.\n"
-"config: ifconfig <l> <rn>"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:30
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:19
 msgid "Key Direction:"
 msgstr "Nyckelriktning:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:31
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:20
 msgid "Static Key:"
 msgstr "Statisk nyckel:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:32
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:21
 msgid ""
 "Pre-shared file for Static Key encryption mode (non-TLS).\n"
 "config: static <file>"
@@ -830,7 +757,23 @@ msgstr ""
 "Förutdelad fil för krypteringsläge med statisk nyckel (icke-TLS).\n"
 "config: static <fil>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:34
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:23
+msgid ""
+"IP address of the remote VPN endpoint.\n"
+"config: ifconfig <l> <rn>"
+msgstr ""
+"IP-adress för fjärr-VPN-ändpunkten.\n"
+"config: ifconfig <l> <rn>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:25
+msgid ""
+"IP address of the local VPN endpoint.\n"
+"config: ifconfig <l> <rn>"
+msgstr ""
+"IP-adress för den lokala VPN-ändpunkten.\n"
+"config: ifconfig <l> <rn>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:27
 msgid ""
 "Direction for Static Key encryption mode (non-TLS).\n"
 "If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
@@ -845,27 +788,27 @@ msgstr ""
 "kontakta din systemadministratör.\n"
 "config: static <fil> [riktning]"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:37
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:30
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:38
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:31
 msgid "Select an authentication mode."
 msgstr "Välj ett autentiseringsläge."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:39
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:32
 msgid "Ad_vanced…"
 msgstr "A_vancerat…"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:41
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:34
 msgid "OpenVPN Advanced Options"
 msgstr "Avancerade alternativ för OpenVPN"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:42
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:35
 msgid "Use custom gateway p_ort:"
 msgstr "Använd anpassad gatewayp_ort:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:43
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:36
 msgid ""
 "TCP/UDP port number for peer. (Default value when there is no port for "
 "gateway).\n"
@@ -875,11 +818,11 @@ msgstr ""
 "port för gateway).\n"
 "config: port"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:45
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:38
 msgid "Use custom _renegotiation interval:"
 msgstr "Använd anpassat intervall för _omförhandling:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:46
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:39
 msgid ""
 "Renegotiate data channel key after the specified number of seconds.\n"
 "config: reneg-sec"
@@ -887,11 +830,11 @@ msgstr ""
 "Omförhandla nyckel för datakanal efter angivet antal sekunder.\n"
 "config: reneg-sec"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:48
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:41
 msgid "Use L_ZO data compression"
 msgstr "Använd L_ZO-datakomprimering"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:49
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:42
 msgid ""
 "Use fast LZO compression.\n"
 "config: comp-lzo"
@@ -899,7 +842,7 @@ msgstr ""
 "Använd snabb LZO-komprimering.\n"
 "config: comp-lzo"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:51
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:44
 msgid ""
 "Select the LZO data compression mode.\n"
 "config: comp-lzo"
@@ -907,11 +850,11 @@ msgstr ""
 "Välj  LZO-datakomprimeringsläge.\n"
 "config: comp-lzo"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:53
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:46
 msgid "Use a _TCP connection"
 msgstr "Använd en _TCP-anslutning"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:54
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:47
 msgid ""
 "Use TCP for communicating with remote host.\n"
 "(This is a default setting only used when no protocol is specified for the "
@@ -923,15 +866,15 @@ msgstr ""
 "gateway.)\n"
 "config: proto tcp-client | udp"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:57
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:50
 msgid "Set virtual _device type:"
 msgstr "Sätt virtuell _enhetstyp:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:58
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:51
 msgid "Explicitly set virtual device type and name (TUN/TAP)."
 msgstr "Sätt explicit virtuell enhetstyp och namn (TUN/TAP)."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:59
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:52
 msgid ""
 "Explicitly set virtual device type (TUN/TAP).\n"
 "config: dev-type tun | tap"
@@ -939,11 +882,11 @@ msgstr ""
 "Sätt explicit virtuell enhetstyp (TUN/TAP).\n"
 "config: dev-type tun | tap"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:61
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:54
 msgid " and _name:"
 msgstr " och _namn:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:62
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:55
 msgid ""
 "Use custom name for TUN/TAP virtual device (instead of default “tun” or "
 "“tap”).\n"
@@ -953,11 +896,11 @@ msgstr ""
 "eller ”tap”).\n"
 "config: dev <namn>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:64
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:57
 msgid "Use custom tunnel Maximum Transmission _Unit (MTU):"
 msgstr "Använd anpassad Maximum Transmission Unit (MTU) för _tunneln:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:65
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:58
 msgid ""
 "Take the TUN device MTU to be the specified value and derive the link MTU "
 "from it.\n"
@@ -967,11 +910,11 @@ msgstr ""
 "det.\n"
 "config: tun-mtu"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:67
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:60
 msgid "Use custom UDP _fragment size:"
 msgstr "Använd anpassad storlek på UDP-_fragment:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:68
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:61
 msgid ""
 "Enable internal datagram fragmentation with this maximum size.\n"
 "config: fragment"
@@ -979,11 +922,11 @@ msgstr ""
 "Aktivera intern datagramfragmentering med denna maximala storlek.\n"
 "config: fragment"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:70
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:63
 msgid "Restrict tunnel TCP Maximum _Segment Size (MSS)"
 msgstr "Begränsa TCP Maximum _Segment Size (MSS) för tunneln"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:71
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:64
 msgid ""
 "Restrict tunnel TCP MSS.\n"
 "config: mssfix"
@@ -991,11 +934,11 @@ msgstr ""
 "Begränsa tunnel TCP MSS.\n"
 "config: mssfix"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:73
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:66
 msgid "Rando_mize remote hosts"
 msgstr "Slump_a fjärrvärdar"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:74
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:67
 msgid ""
 "Randomize the order of gateways list (remote) as a kind of basic load-"
 "balancing measure.\n"
@@ -1005,11 +948,11 @@ msgstr ""
 "grundläggande lastbalanseringsåtgärd.\n"
 "config: remote-random"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:76
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:69
 msgid "IPv6 tun link"
 msgstr "IPv6-tun-länk"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:77
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:70
 msgid ""
 "Build a tun link capable of forwarding IPv6 traffic\n"
 "config: tun-ipv6"
@@ -1017,11 +960,39 @@ msgstr ""
 "Bygg en tun-länk kapabel att vidarebefordra IPv6-trafik\n"
 "config: tun-ipv6"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:79
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:72
+msgid "Specify _exit or restart ping:"
+msgstr "Ange _exit eller starta om ping:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:73
+msgid ""
+"Exit or restart after n seconds pass without reception of a ping or other "
+"packet from remote.\n"
+"config: ping-exit | ping-restart <n>"
+msgstr ""
+"Avsluta eller starta om efter att n sekunder passerat utan att ha tagit emot "
+"en ping eller ett annat paket från fjärr.\n"
+"config: ping-exit | ping-restart <n>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:75
+msgid "Specify pin_g interval:"
+msgstr "Ange pin_g-intervall:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:76
+msgid ""
+"Ping remote over the TCP/UDP control channel if no packets have been sent "
+"for at least n seconds.\n"
+"config: ping <n>"
+msgstr ""
+"Skicka ping till mottagaren över TCP/UDP-kontrollkanalen om inga paket har "
+"skickats under minst de senaste n sekunderna.\n"
+"config: ping <n>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:78
 msgid "Accept authenticated packets from any address (F_loat)"
 msgstr "Acceptera autentiserade paket från alla adresser (F_loat)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:80
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:79
 msgid ""
 "Allow remote peer to change its IP address and/or port number, such as due "
 "to DHCP (this is the default if --remote is not used). --float when "
@@ -1049,25 +1020,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "config: float"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:85
-msgid "Specify pin_g interval:"
-msgstr "Ange pin_g-intervall:"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:86
-msgid ""
-"Ping remote over the TCP/UDP control channel if no packets have been sent "
-"for at least n seconds.\n"
-"config: ping <n>"
-msgstr ""
-"Skicka ping till mottagaren över TCP/UDP-kontrollkanalen om inga paket har "
-"skickats under minst de senaste n sekunderna.\n"
-"config: ping <n>"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:88
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:84
 msgid "Specify max routes:"
 msgstr "Ange högsta antal rutter:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:89
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:85
 msgid ""
 "Specify the maximum number of routes the server is allowed to specify.\n"
 "config: max-routes <n>"
@@ -1075,21 +1032,7 @@ msgstr ""
 "Ange högsta antal rutter servern får specificera.\n"
 "config:max-routes <n>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:91
-msgid "Specify _exit or restart ping:"
-msgstr "Ange _exit eller starta om ping:"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:92
-msgid ""
-"Exit or restart after n seconds pass without reception of a ping or other "
-"packet from remote.\n"
-"config: ping-exit | ping-restart <n>"
-msgstr ""
-"Avsluta eller starta om efter att n sekunder passerat utan att ha tagit emot "
-"en ping eller ett annat paket från fjärr.\n"
-"config: ping-exit | ping-restart <n>"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:94
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:87
 msgid ""
 "Encrypt packets with cipher algorithm. The default is BF-CBC (Blowfish in "
 "Cipher Block Chaining mode).\n"
@@ -1099,11 +1042,11 @@ msgstr ""
 "Block Chaining-läge).\n"
 "config: cipher"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:96
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:89
 msgid "Use custom _size of cipher key:"
 msgstr "Använd anpassad _storlek på chiffernyckel:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:97
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:90
 msgid ""
 "Set cipher key size to a custom value. If unspecified, it defaults to cipher-"
 "specific size.\n"
@@ -1113,7 +1056,7 @@ msgstr ""
 "chifferspecifik storlek\n"
 "config: keysize <n>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:99
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:92
 msgid ""
 "Authenticate packets with HMAC using message digest algorithm. The default "
 "is SHA1.\n"
@@ -1123,24 +1066,24 @@ msgstr ""
 "är SHA1.\n"
 "config: auth"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:101
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:94
 msgid "Ci_pher:"
 msgstr "Ski_ffer:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:102
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:95
 msgid "_HMAC Authentication:"
 msgstr "_HMAC-autentisering:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:103
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:96
 msgid "Security"
 msgstr "Säkerhet"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:104
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:97
 msgid "_Subject Match:"
 msgstr "Matc_ha följande:"
 
 # TODO: ev. <> kring ämne-eller-namn
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:105
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:98
 msgid ""
 "Subject or Common Name to verify server certificate information against.\n"
 "\n"
@@ -1152,12 +1095,12 @@ msgstr ""
 "config: verify-x509-name ämne-eller-namn [läge]\n"
 "config (föråldrat läge): tls-remote ämne-eller-namn"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:109
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:102
 msgid "Server _Certificate Check:"
 msgstr "Server_certifikatkontroll:"
 
 # TODO: ev. <> kring ämne-eller-namn
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:110
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:103
 msgid ""
 "Verify server certificate identification.\n"
 "\n"
@@ -1186,11 +1129,11 @@ msgstr ""
 "config: verify-x509-name ämne-eller-namn [läge]\n"
 "config (föråldrat läge): tls-remote ämne-eller-namn"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:120
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:113
 msgid "_Verify peer (server) certificate usage signature"
 msgstr "_Verifiera certifikatanvändningssignatur för peer (server)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:121
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:114
 msgid ""
 "Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and "
 "extended key usage based on RFC3280 TLS rules."
@@ -1198,11 +1141,11 @@ msgstr ""
 "Begär att peercertifikatet var signerat med en explicit nyckelanvändning och "
 "en utökad nyckelanvändning baserad på regler för RFC3280 TLS."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:122
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:115
 msgid "_Remote peer certificate TLS type:"
 msgstr "_Avlägsen TLS-typ för peercertifikat:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:123
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:116
 msgid ""
 "Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and "
 "extended key usage based on RFC3280 TLS rules.\n"
@@ -1212,22 +1155,22 @@ msgstr ""
 "en utökad nyckel baserade på RFC3280 TLS-regler.\n"
 "config: remote-cert-tls client|server"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:125
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:118
 msgid "_Verify peer (server) certificate nsCertType designation"
 msgstr "_Verifiera nsCertType-angivning för certifikat för peer (server)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:126
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:119
 msgid ""
 "Require that peer certificate was signed with an explicit nsCertType "
 "designation."
 msgstr ""
 "Begär att peercertifikatet var signerat med en explicit nsCertType-angivning."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:127
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:120
 msgid "_Remote peer certificate nsCert designation:"
 msgstr "nsCert-angivning fö_r avlägset peercertifikat:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:128
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:121
 msgid ""
 "Require that peer certificate was signed with an explicit nsCertType "
 "designation.\n"
@@ -1237,19 +1180,11 @@ msgstr ""
 "angivning.\n"
 "config: ns-cert-type client|server"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:130
-msgid "Use additional _TLS authentication"
-msgstr "Använd ytterligare _TLS-autentisering"
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:131
-msgid "Add an additional layer of HMAC authentication."
-msgstr "Lägg till ett ytterligare lager av HMAC-autentisering."
-
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:132
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:123
 msgid "Key _Direction:"
 msgstr "Nyckel_riktning:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:133
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:124
 msgid ""
 "Add an additional layer of HMAC authentication on top of the TLS control "
 "channel to protect against DoS attacks.\n"
@@ -1259,7 +1194,7 @@ msgstr ""
 "kontrollkanalen som skydd mot DoS-attacker.\n"
 "config: tls-auth <fil> [riktning]"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:135
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:126
 msgid ""
 "Direction parameter for static key mode.\n"
 "If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
@@ -1274,15 +1209,28 @@ msgstr ""
 "kontakta din systemadministratör.\n"
 "config: tls-auth <fil> [direction]"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:138
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:129
 msgid "Key _File:"
 msgstr "Nyckel_fil:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:139
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:130
+msgid "Mode"
+msgstr "Läge"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:131
+msgid "Add an additional layer of encryption or HMAC authentication."
+msgstr ""
+"Lägg till ett ytterligare lager av kryptering eller HMAC-autentisering."
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:132
+msgid "Additional TLS authentication or encryption"
+msgstr "Använd ytterligare TLS-autentisering eller kryptering"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:133
 msgid "TLS Authentication"
 msgstr "TLS-autentisering"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:140
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:134
 msgid ""
 "Proxy type: HTTP or Socks.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -1290,11 +1238,11 @@ msgstr ""
 "Proxytyp: HTTP eller Socks.\n"
 "config: http-proxy eller socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:142
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:136
 msgid "Proxy _Type:"
 msgstr "Proxy_typ:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:143
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:137
 msgid ""
 "<i>Select this option if your organization requires the use of a proxy "
 "server to access the Internet.</i>"
@@ -1302,11 +1250,11 @@ msgstr ""
 "<i>Välj detta alternativ om din organisation kräver att en proxyserver "
 "används för att komma åt internet.</i>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:144
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:138
 msgid "Server _Address:"
 msgstr "Server_adress:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:145
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:139
 msgid ""
 "Connect to remote host through a proxy with this address.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -1314,11 +1262,11 @@ msgstr ""
 "Anslut till fjärrvärd genom en proxy med denna adress.\n"
 "config: http-proxy eller socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:147
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:141
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:148
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:142
 msgid ""
 "Connect to remote host through a proxy with this port.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -1326,11 +1274,11 @@ msgstr ""
 "Anslut till fjärrvärd genom en proxy med denna port.\n"
 "config: http-proxy eller socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:150
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:144
 msgid "_Retry indefinitely when errors occur"
 msgstr "_Försök oändligt antal gånger när fel uppstår"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:151
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:145
 msgid ""
 "Retry indefinitely on proxy errors. It simulates a SIGUSR1 reset.\n"
 "config: http-proxy-retry or socks-proxy-retry"
@@ -1339,32 +1287,102 @@ msgstr ""
 "återställning.\n"
 "config: http-proxy-retry eller socks-proxy-retry"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:153
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:147
 msgid "Proxy _Username:"
 msgstr "Använda_rnamn för proxy:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:154
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:148
 msgid "Proxy Passwor_d:"
 msgstr "Lösenor_d för proxy:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:155
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:149
 msgid "HTTP/Socks proxy username passed to OpenVPN when prompted for it."
 msgstr ""
 "Användarnamn för HTTP/Socks-proxy skickas till OpenVPN när det efterfrågas."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:156
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:150
 msgid "HTTP/Socks proxy password passed to OpenVPN when prompted for it."
 msgstr ""
 "Lösenord för HTTP/Socks-proxy skickas till OpenVPN när det efterfrågas."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:157
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:151
 msgid "_Show password"
 msgstr "Vi_sa lösenord"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:158
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:152
 msgid "Proxies"
 msgstr "Proxyservrar"
 
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:153
+msgid "Path mtu discovery"
+msgstr "Path mtu discovery"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:154
+msgid "Misc"
+msgstr "Övrigt"
+
+#~ msgid "Choose your personal certificate…"
+#~ msgstr "Välj ditt personliga certifikat…"
+
+#~ msgid "Choose your private key…"
+#~ msgstr "Välj din privata nyckel…"
+
+#~ msgid "Choose a Certificate Authority certificate…"
+#~ msgstr "Välj ett CA-certifikat (Certifikatutfärdare)…"
+
+#~ msgid "PEM or PKCS#12 certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
+#~ msgstr "PEM eller PKCS#12-certifikat (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
+
+#~ msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
+#~ msgstr "PEM-certifikat (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
+
+#~ msgid "Missing required local IP address for static key mode."
+#~ msgstr "Saknar nödvändig lokal IP-adress för statisk nyckelläge."
+
+#~ msgid "Missing required remote IP address for static key mode."
+#~ msgstr "Saknar nödvändig fjärr-IP-adress för statisk nyckelläge."
+
+#~ msgid "_Show passwords"
+#~ msgstr "Vi_sa lösenord"
+
+#~ msgid "Password for private key"
+#~ msgstr "Lösenord för privat nyckel"
+
+#~ msgid "Private Key Password:"
+#~ msgstr "Lösenord för privat nyckel:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Local peer’s private key in .pem format.\n"
+#~ "config: key"
+#~ msgstr ""
+#~ "Lokala peers privata nycklar i .pem-format.\n"
+#~ "config: key"
+
+#~ msgid "Private Key:"
+#~ msgstr "Privat nyckel:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Certificate authority (CA) file in .pem format.\n"
+#~ "config: ca"
+#~ msgstr ""
+#~ "Certifikatutfärdarfil (CA) i .pem-format.\n"
+#~ "config: ca"
+
+#~ msgid "CA Certificate:"
+#~ msgstr "CA-certifikat:"
+
+#~ msgid "User Certificate:"
+#~ msgstr "Användarcertifikat:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Local peer’s signed certificate in .pem format (signed by CA of CA "
+#~ "Certificate).\n"
+#~ "config: cert"
+#~ msgstr ""
+#~ "Lokal peers signerade certifikat i .pem-format (signerat av CA från CA-"
+#~ "certifikat).\n"
+#~ "config: cert"
+
 #~ msgid "cannot write <%s> blob from line %ld to file '%s'"
 #~ msgstr "kan inte skriva <%s>-blob från raden %ld till filen ”%s”"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]