[network-manager-openconnect] Update Swedish translationcommit e47f9193a8687dd2e25f2b83c705138d9ac1190e
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Fri Aug 25 20:59:48 2017 +0000

  Update Swedish translation

 po/sv.po | 3215 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 1635 insertions(+), 1580 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index e431a47..9b884ef 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,23 +1,23 @@
 # Swedish translation for network-manager-openconnect.
-# Copyright (C) 2008, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2008, 2010, 2011, 2015, 2017 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the network-manager-openconnect package.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2008, 2010, 2011.
-# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015.
+# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-openconnect\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: openconnect\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-15 10:20+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-20 18:47+0100\n"
-"Last-Translator: Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-13 22:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-25 22:58+0200\n"
+"Last-Translator: Josef Andersson <josef andersson fripost org>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../appdata/network-manager-openconnect.metainfo.xml.in.h:1
@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "<b>Certifikatet kan vara ogiltigt eller opålitligt!</b>\n"
 msgid "<b>Reason: "
 msgstr "<b>Orsak: "
 
-#: ../auth-dialog/main.c:814 ../auth-dialog/main.c:1566
+#: ../auth-dialog/main.c:814 ../auth-dialog/main.c:1571
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
@@ -78,39 +78,39 @@ msgstr "Jag vet precis vad jag håller på med"
 msgid "Connect anyway"
 msgstr "Anslut ändå"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1489
+#: ../auth-dialog/main.c:1494
 msgid "_Close"
 msgstr "_Stäng"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1506
+#: ../auth-dialog/main.c:1511
 msgid "VPN host"
 msgstr "VPN-värd"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1517
+#: ../auth-dialog/main.c:1522
 msgid "C_onnect"
 msgstr "An_slut"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1524
+#: ../auth-dialog/main.c:1529
 msgid "Automatically start connecting next time"
 msgstr "Påbörja anslutningen automatiskt nästa gång"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1543
+#: ../auth-dialog/main.c:1548
 msgid "Select a host to fetch the login form"
 msgstr "Välj en värd att hämta inloggningsformuläret från"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1548
+#: ../auth-dialog/main.c:1553
 msgid "Contacting host, please wait…"
 msgstr "Kontaktar värden, vänta…"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1560
+#: ../auth-dialog/main.c:1565
 msgid "_Login"
 msgstr "_Logga in"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1572
+#: ../auth-dialog/main.c:1577
 msgid "Save passwords"
 msgstr "Spara lösenord"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1580
+#: ../auth-dialog/main.c:1585
 msgid "Log"
 msgstr "Logg"
 
@@ -163,66 +163,74 @@ msgid "CSD _Wrapper Script:"
 msgstr "O_mslagsskript för CSD:"
 
 #: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:9
+msgid "Reported OS:"
+msgstr "Rapporterat OS:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:10
+msgid "Common values: linux linux-64 win mac-intel android apple-ios"
+msgstr "Vanliga värden: linux linux-64 win mac-intel android apple-ios"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:11
 msgid "Certificate Authentication"
 msgstr "Certifikatautentisering"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:10
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:12
 msgid "_User Certificate:"
 msgstr "_Användarcertifikat:"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:11
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:13
 msgid "Private _Key:"
 msgstr "Privat _nyckel:"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:12
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:14
 msgid "Use _FSID for key passphrase"
 msgstr "Använd _FSID för nyckellösenfras"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:13
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:15
 msgid "Prevent user from manually accepting invalid certificates"
 msgstr "Förhindra användare från att manuellt acceptera ogiltiga certifikat"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:14
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:16
 msgid "Software Token Authentication"
 msgstr "Programvarutoken-autentisering (STA)"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:15
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:17
 msgid "Token _Mode:"
 msgstr "Token_läge:"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:16
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:18
 msgid "Token Sec_ret:"
 msgstr "Tokenhem_lighet:"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:17
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:19
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inaktiverad"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:18
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:20
 msgid "RSA SecurID — read from ~/.stokenrc"
 msgstr "RSA SecurID — läs från ~/.stokenrc"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:19
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:21
 msgid "RSA SecurID — manually entered"
 msgstr "RSA SecurID — manuellt angiven"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:20
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:22
 msgid "TOTP — manually entered"
 msgstr "TOTP — manuellt angiven"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:21
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:23
 msgid "HOTP — manually entered"
 msgstr "HOTP — manuellt angiven"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:22
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:24
 msgid "Yubikey OATH"
 msgstr "Yubikey OATH"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:23
+#: ../properties/nm-openconnect-editor.c:237
 msgid "Cisco AnyConnect"
 msgstr "Cisco AnyConnect"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-editor.c:226
+#: ../properties/nm-openconnect-editor.c:243
 msgid "Juniper/Pulse Network Connect"
 msgstr "Juniper/Pulse Network Connect"
 
@@ -234,22 +242,24 @@ msgstr "Cisco AnyConnect-kompatibel VPN (openconnect)"
 msgid "Compatible with Cisco AnyConnect SSL VPN."
 msgstr "Kompatibel med Cisco AnyConnect SSL VPN."
 
-#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:421
+#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:449
 msgid "Juniper Network Connect (openconnect)"
 msgstr "Juniper Network Connect (openconnect)"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:422
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l129
+#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:450
+#: ../openconnect-strings.txt:1384
 msgid "Compatible with Juniper Network Connect / Pulse Secure SSL VPN"
 msgstr "Kompatibel med Juniper Network Connect / Pulse Secure SSL VPN"
 
 #. we don't know this protocol by name, but it's configured in the .name file,
 #. * so just take it.
-#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:426
+#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:454
 #, c-format
 msgid "Openconnect VPN (%s)"
 msgstr "Openconnect VPN (%s)"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:427
+#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:455
 #, c-format
 msgid "Openconnect SSL VPN with %s protocol"
 msgstr "Openconnect SSL VPN med %s-protokoll"
@@ -313,59 +323,59 @@ msgstr "kan inte öppna fabriken %s från insticksmodulen: %s"
 msgid "unknown error creating editor instance"
 msgstr "okänt fel vid skapande av redigeringsinstans"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:178
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:179
 #, c-format
 msgid "invalid integer property “%s” or out of range [%d -> %d]"
 msgstr "ogiltig heltalsegenskap ”%s” eller utanför intervallet [%d -> %d]"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:188
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:189
 #, c-format
 msgid "invalid boolean property “%s” (not yes or no)"
 msgstr "ogiltig boolesk egenskap ”%s” (inte yes eller no)"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:195
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:196
 #, c-format
 msgid "unhandled property “%s” type %s"
 msgstr "ohanterad egenskap ”%s” typ %s"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:208
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:209
 #, c-format
 msgid "property “%s” invalid or not supported"
 msgstr "egenskapen ”%s” är ogiltig eller stöds ej"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:224
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:225
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "Inga VPN-konfigurationsalternativ."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:242
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:243
 msgid "No VPN secrets!"
 msgstr "Inga VPN-hemligheter!"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:410
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:411
 msgid "Could not find openconnect binary."
 msgstr "Kunde inte hitta binärfilen för openconnect."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:422
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:423
 msgid "No VPN gateway specified."
 msgstr "Ingen VPN-gateway har angivits."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:432
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:433
 msgid "No WebVPN cookie provided."
 msgstr "Ingen WebVPN-kaka tillhandahölls."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:692
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:693
 msgid "Don’t quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Avsluta inte när VPN-anslutningen terminerar"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:693
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:694
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr "Aktivera detaljerad felloggning (kan visa lösenord)"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:694
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:695
 msgid "D-Bus name to use for this instance"
 msgstr "D-Bus-namn att använda för denna instans"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:717
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:718
 msgid ""
 "nm-openconnect-service provides integrated Cisco AnyConnect SSL VPN "
 "capability to NetworkManager."
@@ -373,79 +383,79 @@ msgstr ""
 "nm-openconnect-service tillhandahåller integrerade Cisco AnyConnect SSL VPN-"
 "funktioner till Nätverkshanteraren."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l135
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l136
 #: ../openconnect-strings.txt:14
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown form submit item '%s'\n"
 msgstr "Ignorerar okänd formskickat objekt: ”%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l147
 #: ../openconnect-strings.txt:17
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown form input type '%s'\n"
 msgstr "Ignorerar okänd forminmatningstyp: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l156
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l157
 #: ../openconnect-strings.txt:20
 #, c-format
 msgid "Discarding duplicate option '%s'\n"
 msgstr "Förkasta dupliceringsalternativet ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l229
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l230
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l408
 #: ../openconnect-strings.txt:24
 #, c-format
 msgid "Cannot handle form method='%s', action='%s'\n"
 msgstr "Kan inte hantera formulärmetod=”%s”, åtgärd=”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l260
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l261
 #: ../openconnect-strings.txt:27
 #, c-format
 msgid "Unknown textarea field: '%s'\n"
 msgstr "Okänt textområdesfält: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l328
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l329
 #: ../openconnect-strings.txt:30
 msgid "TNCC support not implemented yet on Windows\n"
 msgstr "TNCC-stöd är ännu inte implementerat på Windows\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l350
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l351
 #: ../openconnect-strings.txt:33
 msgid "No DSPREAUTH cookie; not attempting TNCC\n"
 msgstr "Ingen DSPREAUTH-kaka, provar ej TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l361
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l362
 #: ../openconnect-strings.txt:36
 msgid "Failed to allocate memory for communication with TNCC\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för kommunikation med TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l396
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l397
 #: ../openconnect-strings.txt:39
 #, c-format
 msgid "Failed to exec TNCC script %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att köra TNCC-skriptet %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l405
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l406
 #: ../openconnect-strings.txt:42
 msgid "Failed to send start command to TNCC\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka kommando till TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l413
 #: ../openconnect-strings.txt:45
 msgid "Sent start; waiting for response from TNCC\n"
 msgstr "Skickade start, väntar på svar från TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l417
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l418
 #: ../openconnect-strings.txt:48
 msgid "Failed to read response from TNCC\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa svar från TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l428
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l429
 #: ../openconnect-strings.txt:51
 msgid "Received invalid response from TNCC\n"
 msgstr "Mottog ogiltigt svar från TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l430
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l431
 #: ../openconnect-strings.txt:54
 #, c-format
 msgid ""
@@ -457,137 +467,137 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "<--\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l438
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l439
 #: ../openconnect-strings.txt:60
 #, c-format
 msgid "Received unsuccessful %s response from TNCC\n"
 msgstr "Mottog ogiltigt %s-svar från TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l452
 #: ../openconnect-strings.txt:63
 #, c-format
 msgid "Got new DSPREAUTH cookie from TNCC: %s\n"
 msgstr "Erhöll ny DSPREAUTH-kaka från TNCC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l619
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l620
 #: ../openconnect-strings.txt:66
 msgid "Failed to parse HTML document\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka HTML-dokument\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l636
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l637
 #: ../openconnect-strings.txt:69
 msgid "Failed to find or parse web form in login page\n"
 msgstr "Misslyckades med hitta eller tolka webbformulär på inloggningssidan\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l645
 #: ../openconnect-strings.txt:72
 msgid "Encountered form with no ID\n"
 msgstr "Påträffade en form utan ID\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l676
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l683
 #: ../openconnect-strings.txt:75
 #, c-format
 msgid "Unknown form ID '%s'\n"
 msgstr "Okänt formulär-ID ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l686
 #: ../openconnect-strings.txt:78
 msgid "Dumping unknown HTML form:\n"
 msgstr "Dumpar okänt HTML-formulär:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l693
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l700
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l661
 #: ../openconnect-strings.txt:82
 msgid "Failed to generate OTP tokencode; disabling token\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera OTP-tokenkod; inaktiverar token\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l96
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l96
 #: ../openconnect-strings.txt:85
 msgid "Form choice has no name\n"
 msgstr "Formulärvalet har inget namn\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l181
 #: ../openconnect-strings.txt:88
 #, c-format
 msgid "name %s not input\n"
 msgstr "namnet %s angavs inte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l188
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l188
 #: ../openconnect-strings.txt:91
 msgid "No input type in form\n"
 msgstr "Ingen inmatningstyp i formuläret\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l200
 #: ../openconnect-strings.txt:94
 msgid "No input name in form\n"
 msgstr "Inget inmatningsnamn i formuläret\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l230
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l230
 #: ../openconnect-strings.txt:97
 #, c-format
 msgid "Unknown input type %s in form\n"
 msgstr "Okänd inmatningstyp %s i formuläret\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l534
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l534
 #: ../openconnect-strings.txt:100
 msgid "Empty response from server\n"
 msgstr "Tomt svar från server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l545
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l545
 #: ../openconnect-strings.txt:103
 msgid "Failed to parse server response\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka serversvar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l547
 #: ../openconnect-strings.txt:106
 #, c-format
 msgid "Response was:%s\n"
 msgstr "Svaret var:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l569
 #: ../openconnect-strings.txt:109
 msgid "Received <client-cert-request> when not expected.\n"
 msgstr "Tog emot <client-cert-request> när det inte förväntades.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l597
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l597
 #: ../openconnect-strings.txt:112
 msgid "XML response has no \"auth\" node\n"
 msgstr "XML-svaret har ingen ”auth”-nod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l630
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l630
 #: ../openconnect-strings.txt:115
 msgid "Asked for password but '--no-passwd' set\n"
 msgstr "Frågade efter lösenord men ”--no-passwd” var angivet\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l915
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l915
 #: ../openconnect-strings.txt:118
 msgid "Not downloading XML profile because SHA1 already matches\n"
 msgstr "Hämtar inte XML-profil eftersom SHA1 redan matchar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l921
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l320
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l886
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l921
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l886
 #: ../openconnect-strings.txt:123
 #, c-format
 msgid "Failed to open HTTPS connection to %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna HTTPS-anslutningen till %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l942
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l942
 #: ../openconnect-strings.txt:126
 msgid "Failed to send GET request for new config\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka GET-begäran för ny anslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l966
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l966
 #: ../openconnect-strings.txt:129
 msgid "Downloaded config file did not match intended SHA1\n"
 msgstr "Hämtad konfigurationsfil matchar ej SHA1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l971
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l971
 #: ../openconnect-strings.txt:132
 msgid "Downloaded new XML profile\n"
 msgstr "Hämtade ny XML-profil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l982
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l982
 #: ../openconnect-strings.txt:135
 msgid ""
 "Error: Running the 'Cisco Secure Desktop' trojan on this platform is not yet "
@@ -595,7 +605,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Fel: Att köra trojanen ”Cisco Secure Desktop” på denna plattform stöds ej.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l991
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l991
 #: ../openconnect-strings.txt:140
 msgid ""
 "Error: Server asked us to run CSD hostscan.\n"
@@ -604,7 +614,7 @@ msgstr ""
 "Fel: Server bad oss att köra CSD hostscan.\n"
 "Du måste ange ett passande --csd-wrapper-argument.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l998
 #: ../openconnect-strings.txt:145
 msgid ""
 "Error: Server asked us to download and run a 'Cisco Secure Desktop' trojan.\n"
@@ -616,63 +626,63 @@ msgstr ""
 "Denna möjlighet är inaktiverad som standard av säkerhetsskäl, du kan vilja "
 "aktivera den.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1005
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1005
 #: ../openconnect-strings.txt:151
 msgid "Trying to run Linux CSD trojan script.\n"
 msgstr "Försöker att köra Linux CSD-trojanskript.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1032
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1032
 #: ../openconnect-strings.txt:154
 #, c-format
 msgid "Temporary directory '%s' is not writable: %s\n"
 msgstr "Tillfälliga katalogen ”%s” är inte skrivbar: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1040
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1040
 #: ../openconnect-strings.txt:157
 #, c-format
 msgid "Failed to open temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna tillfälliga CSD-skriptfilen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1049
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1049
 #: ../openconnect-strings.txt:160
 #, c-format
 msgid "Failed to write temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva tillfälliga CSD-skriptfilen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1084
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l142
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1084
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l144
 #: ../openconnect-strings.txt:164
 #, c-format
 msgid "Failed to set gid %ld: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta gid %ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1091
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l149
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l151
 #: ../openconnect-strings.txt:168
 #, c-format
 msgid "Failed to set groups to %ld: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta grupper till %ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1098
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l156
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1098
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l158
 #: ../openconnect-strings.txt:172
 #, c-format
 msgid "Failed to set uid %ld: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta uid %ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1105
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1105
 #: ../openconnect-strings.txt:175
 #, c-format
 msgid "Invalid user uid=%ld: %s\n"
 msgstr "Ogiltig användare uid=%ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1112
 #: ../openconnect-strings.txt:178
 #, c-format
 msgid "Failed to change to CSD home directory '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ändra till CSD-hemkatalogen ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1118
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1118
 #: ../openconnect-strings.txt:181
 msgid ""
 "Warning: you are running insecure CSD code with root privileges\n"
@@ -681,628 +691,628 @@ msgstr ""
 "Varning: du kör osäker CSD-kod med root-rättigheter\n"
 "\t Använd kommandoradsalternativet ”--csd-user”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1163
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1163
 #: ../openconnect-strings.txt:186
 #, c-format
 msgid "Failed to exec CSD script %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att köra CSD-skriptet %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1195
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1195
 #: ../openconnect-strings.txt:189
 msgid "Unknown response from server\n"
 msgstr "Okänt svar från server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1325
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1325
 #: ../openconnect-strings.txt:192
 msgid "Server requested SSL client certificate after one was provided\n"
 msgstr ""
 "Server begärde SSL-klientcertifikat efter att ett redan tillhandahållits\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1329
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1329
 #: ../openconnect-strings.txt:195
 msgid "Server requested SSL client certificate; none was configured\n"
 msgstr "Server begärde SSL-klientcertifikat, inget var konfigurerat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1345
 #: ../openconnect-strings.txt:198
 msgid "XML POST enabled\n"
 msgstr "XML POST aktiverat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1388
 #: ../openconnect-strings.txt:201
 #, c-format
 msgid "Refreshing %s after 1 second...\n"
 msgstr "Uppdaterar %s efter 1 sekund…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/compat.c#l207
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/compat.c#l207
 #: ../openconnect-strings.txt:204
 #, c-format
 msgid "(error 0x%lx)"
 msgstr "(fel 0x%lx)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/compat.c#l210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/compat.c#l210
 #: ../openconnect-strings.txt:207
 msgid "(Error while describing error!)"
 msgstr "(Fel vid beskrivning av fel!)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/compat.c#l233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/compat.c#l233
 #: ../openconnect-strings.txt:210
 msgid "ERROR: Cannot initialize sockets\n"
 msgstr "FEL: Kan inte initiera uttag (sockets)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l112
 #: ../openconnect-strings.txt:213
 #, c-format
 msgid "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 msgstr "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l134
 #: ../openconnect-strings.txt:216
 #, c-format
 msgid "TCP_MAXSEG %d\n"
 msgstr "TCP_MAXSEG %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l279
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l279
 #: ../openconnect-strings.txt:219
 msgid ""
 "CRITICAL ERROR: DTLS master secret is uninitialised. Please report this.\n"
 msgstr "KRITISKT FEL: DTLS-huvudhemlighet är ej initierad. Rapportera detta.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l297
 #: ../openconnect-strings.txt:223
 msgid "Error creating HTTPS CONNECT request\n"
 msgstr "Fel vid skapandet av HTTPS CONNECT-begäran\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l313
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l370
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l313
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l370
 #: ../openconnect-strings.txt:227
 msgid "Error fetching HTTPS response\n"
 msgstr "Fel vid hämtning av HTTPS-svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l340
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l340
 #: ../openconnect-strings.txt:230
 #, c-format
 msgid "VPN service unavailable; reason: %s\n"
 msgstr "VPN-tjänst otillgänglig, orsak: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l345
 #: ../openconnect-strings.txt:233
 #, c-format
 msgid "Got inappropriate HTTP CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Tog emot opassande HTTP CONNECT-svar: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l352
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l352
 #: ../openconnect-strings.txt:236
 #, c-format
 msgid "Got CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Tog emot CONNECT-svar: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l380
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l380
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l388
 #: ../openconnect-strings.txt:240
 msgid "No memory for options\n"
 msgstr "Inget minne för alternativ\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l397
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l430
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l430
 #: ../openconnect-strings.txt:244
 msgid "<elided>"
 msgstr "<elided>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l416
 #: ../openconnect-strings.txt:247
 #, c-format
 msgid "X-DTLS-Session-ID not 64 characters; is: \"%s\"\n"
 msgstr "X-DTLS-Session-ID är inte 64 tecken, är: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l433
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l433
 #: ../openconnect-strings.txt:250
 #, c-format
 msgid "X-DTLS-Session-ID is invalid; is: \"%s\"\n"
 msgstr "X-DTLS-Session-ID är ogiltigt, är: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l451
 #: ../openconnect-strings.txt:253
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Okänd DTLS-Content-Encoding %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l487
 #: ../openconnect-strings.txt:256
 #, c-format
 msgid "Unknown CSTP-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Okänd CSTP-Content-Encoding %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l562
 #: ../openconnect-strings.txt:259
 msgid "No MTU received. Aborting\n"
 msgstr "Ingen MTU mottagen. Avbryter\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l570
 #: ../openconnect-strings.txt:262
 msgid "No IP address received. Aborting\n"
 msgstr "Ingen IP-adress mottagen. Avbryter\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l576
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l576
 #: ../openconnect-strings.txt:265
 #, c-format
 msgid "IPv6 configuration received but MTU %d is too small.\n"
 msgstr "IPv6-konfiguration mottagen men MTU %d är för liten.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l582
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l582
 #: ../openconnect-strings.txt:268
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP address (%s != %s)\n"
 msgstr "Återanslutning gav en annan föråldrad IP-adress (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l590
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l590
 #: ../openconnect-strings.txt:271
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP netmask (%s != %s)\n"
 msgstr "Återanslutning gav en annan föråldrad IP-nätmask (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l598
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l598
 #: ../openconnect-strings.txt:274
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 address (%s != %s)\n"
 msgstr "Återanslutning gav en annan föråldrad IPv6-adress (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l606
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l606
 #: ../openconnect-strings.txt:277
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 netmask (%s != %s)\n"
 msgstr "Återanslutning gav en annan IPv6-nätmask (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l626
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l626
 #: ../openconnect-strings.txt:280
 #, c-format
 msgid "CSTP connected. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "CSTP ansluten. DPD %d, Keepalive %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l628
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l628
 #: ../openconnect-strings.txt:283
 #, c-format
 msgid "CSTP Ciphersuite: %s\n"
 msgstr "CSTP Ciphersuite: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l690
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l690
 #: ../openconnect-strings.txt:286
 msgid "Compression setup failed\n"
 msgstr "Komprimeringsstart misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l707
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l707
 #: ../openconnect-strings.txt:289
 msgid "Allocation of deflate buffer failed\n"
 msgstr "Allokering av komprimeringsbuffert misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l765
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l765
 #: ../openconnect-strings.txt:292
 msgid "inflate failed\n"
 msgstr "dekomprimering misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l788
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l788
 #: ../openconnect-strings.txt:295
 #, c-format
 msgid "LZS decompression failed: %s\n"
 msgstr "LZS-dekomprimering misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l801
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l801
 #: ../openconnect-strings.txt:298
 msgid "LZ4 decompression failed\n"
 msgstr "LZ4-dekomprimering misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l808
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l808
 #: ../openconnect-strings.txt:301
 #, c-format
 msgid "Unknown compression type %d\n"
 msgstr "Okänd komprimeringstyp %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l813
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l813
 #: ../openconnect-strings.txt:304
 #, c-format
 msgid "Received %s compressed data packet of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Tog emot %s komprimerade datapaket av %d byte (var %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l833
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l833
 #: ../openconnect-strings.txt:307
 #, c-format
 msgid "deflate failed %d\n"
 msgstr "dekomprimering misslyckades %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l903
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l257
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l716
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l171
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l67
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l933
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l903
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l720
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l171
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l69
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l937
 #: ../openconnect-strings.txt:315
 msgid "Allocation failed\n"
 msgstr "Allokering misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l914
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l914
 #: ../openconnect-strings.txt:318
 #, c-format
 msgid "Short packet received (%d bytes)\n"
 msgstr "Kort paket mottogs (%d bytes)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l927
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l927
 #: ../openconnect-strings.txt:321
 #, c-format
 msgid "Unexpected packet length. SSL_read returned %d but packet is\n"
 msgstr "Oväntad paketlängd. SSL_read returnerade %d men paket är\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l941
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l941
 #: ../openconnect-strings.txt:324
 msgid "Got CSTP DPD request\n"
 msgstr "Mottog emot CSTP DPD-begäran\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l947
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l947
 #: ../openconnect-strings.txt:327
 msgid "Got CSTP DPD response\n"
 msgstr "Mottog CSTP DPD-svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l952
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l952
 #: ../openconnect-strings.txt:330
 msgid "Got CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Mottog CSTP Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l957
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1022
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l957
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1026
 #: ../openconnect-strings.txt:334
 #, c-format
 msgid "Received uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Mottog dekomprimerade datapaket av %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l974
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l974
 #: ../openconnect-strings.txt:337
 #, c-format
 msgid "Received server disconnect: %02x '%s'\n"
 msgstr "Mottog serverfrånkoppling: %02x '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l977
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l977
 #: ../openconnect-strings.txt:340
 msgid "Received server disconnect\n"
 msgstr "Mottog serverfrånkoppling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l985
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l985
 #: ../openconnect-strings.txt:343
 msgid "Compressed packet received in !deflate mode\n"
 msgstr "Komprimerade paket mottogs i !komprimerat läge\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l994
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l994
 #: ../openconnect-strings.txt:346
 msgid "received server terminate packet\n"
 msgstr "mottog paket serveravslut\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1001
 #: ../openconnect-strings.txt:349
 #, c-format
 msgid "Unknown packet %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Okänt paket %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1044
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1139
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1044
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1143
 #: ../openconnect-strings.txt:353
 #, c-format
 msgid "SSL wrote too few bytes! Asked for %d, sent %d\n"
 msgstr "SSL skrev för få byte! Frågade efter %d, skickade %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1072
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1177
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1072
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1181
 #: ../openconnect-strings.txt:357
 msgid "CSTP rekey due\n"
 msgstr "CSTP rekey due\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1079
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1079
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1188
 #: ../openconnect-strings.txt:361
 msgid "Rehandshake failed; attempting new-tunnel\n"
 msgstr "Återhandskakning misslyckades; provar ny tunnel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1090
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1195
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1090
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1199
 #: ../openconnect-strings.txt:365
 msgid "CSTP Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "CSTP Dead Peer Detection upptäckte en död motpart!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1094
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1109
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1094
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1203
 #: ../openconnect-strings.txt:370
 msgid "Reconnect failed\n"
 msgstr "Återanslutning misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1110
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1215
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1110
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1219
 #: ../openconnect-strings.txt:374
 msgid "Send CSTP DPD\n"
 msgstr "Skicka CSTP DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1122
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1226
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1230
 #: ../openconnect-strings.txt:378
 msgid "Send CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Skicka CSTP Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1147
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1147
 #: ../openconnect-strings.txt:381
 #, c-format
 msgid "Sending compressed data packet of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Skickar komprimerade datapaket för %d byte (var %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1158
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1251
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1158
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1255
 #: ../openconnect-strings.txt:385
 #, c-format
 msgid "Sending uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Skickar okomprimerade datapaket på %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1197
 #: ../openconnect-strings.txt:388
 #, c-format
 msgid "Send BYE packet: %s\n"
 msgstr "Skickar BYE-paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/digest.c#l252
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/digest.c#l252
 #: ../openconnect-strings.txt:391
 msgid "Attempting Digest authentication to proxy\n"
 msgstr "Försöker med Digest-autentisering till proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/digest.c#l255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/digest.c#l255
 #: ../openconnect-strings.txt:394
 #, c-format
 msgid "Attempting Digest authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Försöker med Digest-autentisering till servern ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l93
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l93
 #: ../openconnect-strings.txt:397
 msgid "DTLS connection attempted with an existing fd\n"
 msgstr "Försökte DTLS-ansluta med existerande fd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l99
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l99
 #: ../openconnect-strings.txt:400
 msgid "No DTLS address\n"
 msgstr "Ingen DTLS-adress\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l106
 #: ../openconnect-strings.txt:403
 msgid "Server offered no DTLS cipher option\n"
 msgstr "Server erbjöd inget DTLS-chifferalternativ\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l113
 #: ../openconnect-strings.txt:406
 msgid "No DTLS when connected via proxy\n"
 msgstr "Ingen DTLS när ansluten via proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l179
 #: ../openconnect-strings.txt:409
 #, c-format
 msgid "DTLS option %s : %s\n"
 msgstr "DTLS-alternativ %s : %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l216
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l220
 #: ../openconnect-strings.txt:412
 #, c-format
 msgid "DTLS initialised. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "DTLS initierad. DPD %d, Keepalive %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l246
 #: ../openconnect-strings.txt:415
 msgid "Attempt new DTLS connection\n"
 msgstr "Försöker med ny DTLS-anslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l272
 #: ../openconnect-strings.txt:418
 #, c-format
 msgid "Received DTLS packet 0x%02x of %d bytes\n"
 msgstr "Hämtade DTLS-paket 0x%02x av %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l282
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l286
 #: ../openconnect-strings.txt:421
 msgid "Got DTLS DPD request\n"
 msgstr "Mottog DTLS DPD-begäran\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l288
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l292
 #: ../openconnect-strings.txt:424
 msgid "Failed to send DPD response. Expect disconnect\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka DPD-svar. Förvänta frånkoppling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l292
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l296
 #: ../openconnect-strings.txt:427
 msgid "Got DTLS DPD response\n"
 msgstr "Mottog DTLS DPD-svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l296
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l300
 #: ../openconnect-strings.txt:430
 msgid "Got DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Mottog DTLS Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l302
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l306
 #: ../openconnect-strings.txt:433
 msgid "Compressed DTLS packet received when compression not enabled\n"
 msgstr "Komprimerade DTLS-paket mottaget när komprimering inte var aktiverat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l310
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l314
 #: ../openconnect-strings.txt:436
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS packet type %02x, len %d\n"
 msgstr "Okänt DTLS-pakettyp %02x, län %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l332
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l336
 #: ../openconnect-strings.txt:439
 msgid "DTLS rekey due\n"
 msgstr "DTLS rekey due\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l343
 #: ../openconnect-strings.txt:442
 msgid "DTLS Rehandshake failed; reconnecting.\n"
 msgstr "DTLS-återhandskakning misslyckades, återansluter.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l348
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l352
 #: ../openconnect-strings.txt:445
 msgid "DTLS Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "DTLS Dead Peer Detection upptäckte en död motpart!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l354
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l358
 #: ../openconnect-strings.txt:448
 msgid "Send DTLS DPD\n"
 msgstr "Skicka DTLS DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l359
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l363
 #: ../openconnect-strings.txt:451
 msgid "Failed to send DPD request. Expect disconnect\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka DPD-begäran. Förvänta frånkoppling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l372
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l376
 #: ../openconnect-strings.txt:454
 msgid "Send DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Skicka DTLS Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l377
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l381
 #: ../openconnect-strings.txt:457
 msgid "Failed to send keepalive request. Expect disconnect\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka keepalive-begäran. Förvänta frånkoppling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l408
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l541
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l541
 #: ../openconnect-strings.txt:461
 #, c-format
 msgid "Unknown packet (len %d) received: %02x %02x %02x %02x...\n"
 msgstr "Okänt paket (län %d) mottog: %02x %02x %02x %02x…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l419
 #: ../openconnect-strings.txt:464
 #, c-format
 msgid "TOS this: %d, TOS last: %d\n"
 msgstr "TOS här: %d, TOS senaste: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l419
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l423
 #: ../openconnect-strings.txt:467
 msgid "UDP setsockopt"
 msgstr "UDP setsockopt"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l454
 #: ../openconnect-strings.txt:470
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error %d. Falling back to SSL\n"
 msgstr "DTLS fick skrivfel %d. Faller tillbaka till SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l464
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l468
 #: ../openconnect-strings.txt:473
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error: %s. Falling back to SSL\n"
 msgstr "DTLS fick skrivfel %s. Faller tillbaka till SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l479
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l483
 #: ../openconnect-strings.txt:476
 #, c-format
 msgid "Sent DTLS packet of %d bytes; DTLS send returned %d\n"
 msgstr "Skickade DTLS-paket på %d byte, DTLS send returnerade %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l507
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l511
 #: ../openconnect-strings.txt:479
 #, c-format
 msgid "Initiating IPv4 MTU detection (min=%d, max=%d)\n"
 msgstr "Initierar MTU-upptäckt för IPv4 (min=%d, max=%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l527
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l531
 #: ../openconnect-strings.txt:482
 msgid "Too long time in MTU detect loop; assuming negotiated MTU.\n"
 msgstr "För lång tid i MTU-identifieringsslinga; antar överenskommen MTU.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l531
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l535
 #: ../openconnect-strings.txt:485
 #, c-format
 msgid "Too long time in MTU detect loop; MTU set to %d.\n"
 msgstr "För lång tid i MTU-identifieringsslinga; MTU angivet till %d.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l540
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l544
 #: ../openconnect-strings.txt:488
 #, c-format
 msgid "Sending MTU DPD probe (%u bytes, min=%u, max=%u)\n"
 msgstr "Skickar MTU DPD-avsökning (%u byte, min=%u, max=%u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l548
 #: ../openconnect-strings.txt:491
 #, c-format
 msgid "Failed to send DPD request (%d %d)\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka DPD-begäran (%d %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l558
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l666
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l670
 #: ../openconnect-strings.txt:495
 #, c-format
 msgid "Received unexpected packet (%.2x) in MTU detection; skipping.\n"
 msgstr "Mottog oväntat paket (%.2x) i MTU-upptäckt; hoppar över.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l574
 #: ../openconnect-strings.txt:498
 #, c-format
 msgid "Timeout while waiting for DPD response; trying %d\n"
 msgstr "Tidsgräns för att vänta på DPD-svar överskreds; provar %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l577
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l658
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l581
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l662
 #: ../openconnect-strings.txt:502
 msgid "Timeout while waiting for DPD response; resending probe.\n"
 msgstr ""
 "Tidsgräns för att vänta på DPD-svar överskreds; återsänder avsökning.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l584
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l685
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l588
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l689
 #: ../openconnect-strings.txt:506
 #, c-format
 msgid "Failed to recv DPD request (%d)\n"
 msgstr "Misslyckades med att ta emot DPD-begäran (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l589
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l593
 #: ../openconnect-strings.txt:509
 #, c-format
 msgid "Received MTU DPD probe (%u bytes of %u)\n"
 msgstr "Mottog MTU DPD-avsökning (%u byte av %u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l627
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l631
 #: ../openconnect-strings.txt:512
 msgid "Initiating IPv6 MTU detection\n"
 msgstr "Initierar MTU-upptäckt för IPv6\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l642
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l646
 #: ../openconnect-strings.txt:515
 #, c-format
 msgid "Sending MTU DPD probe (%u bytes)\n"
 msgstr "Skickar MTU DPD-avsökning (%u byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l646
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l650
 #: ../openconnect-strings.txt:518
 #, c-format
 msgid "Failed to send DPD request (%d)\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka DPD-begäran (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l671
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l675
 #: ../openconnect-strings.txt:521
 #, c-format
 msgid "Received MTU DPD probe (%u bytes)\n"
 msgstr "Mottog MTU DPD-avsökning (%u byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l735
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l739
 #: ../openconnect-strings.txt:524
 #, c-format
 msgid "Detected MTU of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Upptäckte MTU på %d byte (var %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l738
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l742
 #: ../openconnect-strings.txt:527
 #, c-format
 msgid "No change in MTU after detection (was %d)\n"
 msgstr "Ingen ändring i MTU efter upptäckt (var %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l61
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l61
 #: ../openconnect-strings.txt:530
 #, c-format
 msgid "Accepting expected ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Accepterar förväntat ESP-paket med seq %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l91
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l91
 #: ../openconnect-strings.txt:533
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1310,719 +1320,719 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Accepterar senare-än-väntat ESP-paket med seq %u (förväntade %<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l103
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l103
 #: ../openconnect-strings.txt:537
 #, c-format
 msgid "Discarding ancient ESP packet with seq %u (expected %<PRIu64>)\n"
 msgstr "Förkastar föråldrat ESP-paket med seq %u (förväntade %<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l110
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l110
 #: ../openconnect-strings.txt:540
 #, c-format
 msgid "Discarding replayed ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Förkastar återuppspelat ESP-paket med seq %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l122
 #: ../openconnect-strings.txt:543
 #, c-format
 msgid "Accepting out-of-order ESP packet with seq %u (expected %<PRIu64>)\n"
 msgstr "Accepterar ESP-paket i oordning med seq %u (förväntade %<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l68
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l68
 #: ../openconnect-strings.txt:546
 #, c-format
 msgid "Parameters for %s ESP: SPI 0x%08x\n"
 msgstr "Parametrar för %s ESP: SPI 0x%08x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l71
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l71
 #: ../openconnect-strings.txt:549
 #, c-format
 msgid "ESP encryption type %s key 0x%s\n"
 msgstr "ESP krypteringstyp %s key 0x%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l74
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l74
 #: ../openconnect-strings.txt:552
 #, c-format
 msgid "ESP authentication type %s key 0x%s\n"
 msgstr "ESP autentiseringstyp %s key 0x%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l133
 #: ../openconnect-strings.txt:555
 msgid "incoming"
 msgstr "inkommande"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l134
 #: ../openconnect-strings.txt:558
 msgid "outgoing"
 msgstr "utgående"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l136
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l153
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l153
 #: ../openconnect-strings.txt:562
 msgid "Send ESP probes\n"
 msgstr "Skickade ESP-probes\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l180
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l180
 #: ../openconnect-strings.txt:565
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet of %d bytes\n"
 msgstr "Mottog ESP-paket på %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l196
 #: ../openconnect-strings.txt:568
 #, c-format
 msgid "Consider SPI 0x%x, seq %u against outgoing ESP setup\n"
 msgstr "Fundera på SPI 0x%x, seq %u mot utgående ESP-konfiguration\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l202
 #: ../openconnect-strings.txt:571
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet with invalid SPI 0x%08x\n"
 msgstr "Mottog ESP-paket med ogiltig SPI 0x%08x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l210
 #: ../openconnect-strings.txt:574
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet with unrecognised payload type %02x\n"
 msgstr "Mottog ESP-paket med okänd payload-typ %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l217
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l217
 #: ../openconnect-strings.txt:577
 #, c-format
 msgid "Invalid padding length %02x in ESP\n"
 msgstr "Ogiltig utfyllnadslängd %02x i ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l229
 #: ../openconnect-strings.txt:580
 msgid "Invalid padding bytes in ESP\n"
 msgstr "Ogiltig utfyllnadsbyte i ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l237
 #: ../openconnect-strings.txt:583
 msgid "ESP session established with server\n"
 msgstr "ESP-session etablerad med server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l248
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l248
 #: ../openconnect-strings.txt:586
 msgid "Failed to allocate memory to decrypt ESP packet\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för att dekryptera ESP-paket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l254
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l254
 #: ../openconnect-strings.txt:589
 msgid "LZO decompression of ESP packet failed\n"
 msgstr "LZO-dekomprimering av ESP-paket misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l260
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l260
 #: ../openconnect-strings.txt:592
 #, c-format
 msgid "LZO decompressed %d bytes into %d\n"
 msgstr "LZO-dekomprimerade %d byte till %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l274
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l274
 #: ../openconnect-strings.txt:595
 msgid "Rekey not implemented for ESP\n"
 msgstr "Rekey inte implementerad än för ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l278
 #: ../openconnect-strings.txt:598
 msgid "ESP detected dead peer\n"
 msgstr "ESP upptäckte en död motpart\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l285
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l285
 #: ../openconnect-strings.txt:601
 msgid "Send ESP probes for DPD\n"
 msgstr "Skicka ESP-probe för DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l291
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l291
 #: ../openconnect-strings.txt:604
 msgid "Keepalive not implemented for ESP\n"
 msgstr "Keepalive inte implementerad än för ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l314
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l314
 #: ../openconnect-strings.txt:607
 #, c-format
 msgid "Failed to send ESP packet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka ESP-paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l320
 #: ../openconnect-strings.txt:610
 #, c-format
 msgid "Sent ESP packet of %d bytes\n"
 msgstr "Skickade ESP-paket på %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l168
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l168
 #: ../openconnect-strings.txt:613
 msgid "Failed to generate DTLS priority string\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera DTLS-prioritetssträng\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l177
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l177
 #: ../openconnect-strings.txt:616
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize DTLS: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera DTLS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l186
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l186
 #: ../openconnect-strings.txt:619
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS priority: '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta DTLS-prioritet: ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l198
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l198
 #: ../openconnect-strings.txt:622
 #, c-format
 msgid "Failed to allocate credentials: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera användaruppgifter: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l211
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l211
 #: ../openconnect-strings.txt:625
 #, c-format
 msgid "Failed to generate DTLS key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera DTLS-nyckel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l225
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l225
 #: ../openconnect-strings.txt:628
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades att sätta DTLS-nyckel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l233
 #: ../openconnect-strings.txt:631
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS PSK credentials: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta DTLS PSK-användaruppgifter: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l266
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l266
 #: ../openconnect-strings.txt:634
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS parameters for requested CipherSuite '%s'\n"
 msgstr "Okända DTLS-parametrar för begärd Ciphersuite ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l281
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l281
 #: ../openconnect-strings.txt:637
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS priority: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta DTLS-prioritet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l302
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l302
 #: ../openconnect-strings.txt:640
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS session parameters: %s\n"
 msgstr "Misslyckades att sätta DTLS-sessionsparametrar: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l330
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l330
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l484
 #: ../openconnect-strings.txt:644
 #, c-format
 msgid "Peer MTU %d too small to allow DTLS\n"
 msgstr "Motparts MTU %d för liten för att tillåta DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l339
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l495
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l495
 #: ../openconnect-strings.txt:648
 #, c-format
 msgid "DTLS MTU reduced to %d\n"
 msgstr "DTLS MTU reducerat till %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l504
 #: ../openconnect-strings.txt:652
 msgid "DTLS session resume failed; possible MITM attack. Disabling DTLS.\n"
 msgstr ""
 "Misslyckades med att återuppta DTLS-session; möjlig MITM-attack. Inaktiverar "
 "DTLS.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l363
 #: ../openconnect-strings.txt:655
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS MTU: %s\n"
 msgstr "Misslyckades att sätta DTLS MTU: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l382
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l382
 #: ../openconnect-strings.txt:658
 #, c-format
 msgid "Established DTLS connection (using GnuTLS). Ciphersuite %s.\n"
 msgstr "Etablerade DTLS-anslutning (använder GnuTLS). Ciphersuite %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l388
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l522
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l522
 #: ../openconnect-strings.txt:662
 #, c-format
 msgid "DTLS connection compression using %s.\n"
 msgstr "DTLS-anslutningskomprimering med %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l403
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l603
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l403
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l607
 #: ../openconnect-strings.txt:667
 msgid "DTLS handshake timed out\n"
 msgstr "DTLS-handskakning överskred tidsgränsen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l406
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l406
 #: ../openconnect-strings.txt:670
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %s\n"
 msgstr "DTLS-handskakning misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l410
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l410
 #: ../openconnect-strings.txt:673
 msgid "(Is a firewall preventing you from sending UDP packets?)\n"
 msgstr "(Hindrar en brandvägg dig från att skicka UDP-paket?)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l56
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l56
 #: ../openconnect-strings.txt:676
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise ESP cipher: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera ESP-chiffer: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l66
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l66
 #: ../openconnect-strings.txt:679
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize ESP HMAC: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera ESP HMAC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l116
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l116
 #: ../openconnect-strings.txt:682
 #, c-format
 msgid "Failed to generate random keys for ESP: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera slumpmässiga nycklar för ESP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l146
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l212
 #: ../openconnect-strings.txt:686
 #, c-format
 msgid "Failed to calculate HMAC for ESP packet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräkna HMAC för ESP-paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l153
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l153
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l191
 #: ../openconnect-strings.txt:690
 msgid "Received ESP packet with invalid HMAC\n"
 msgstr "Mottog ESP-paket med ogiltig HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l169
 #: ../openconnect-strings.txt:693
 #, c-format
 msgid "Decrypting ESP packet failed: %s\n"
 msgstr "Dekryptering av ESP-paket misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l189
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l189
 #: ../openconnect-strings.txt:696
 #, c-format
 msgid "Failed to generate ESP packet IV: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera ESP-paket IV: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l204
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l204
 #: ../openconnect-strings.txt:699
 #, c-format
 msgid "Failed to encrypt ESP packet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att kryptera ESP-paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l126
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l154
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l126
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l154
 #: ../openconnect-strings.txt:703
 msgid "SSL write cancelled\n"
 msgstr "SSL-skrivning avbruten\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l130
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l130
 #: ../openconnect-strings.txt:706
 #, c-format
 msgid "Failed to write to SSL socket: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva till SSL-uttag (socket): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l176
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l268
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l204
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l271
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l176
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l204
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l271
 #: ../openconnect-strings.txt:712
 msgid "SSL read cancelled\n"
 msgstr "SSL-läsning avbruten\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l189
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l189
 #: ../openconnect-strings.txt:715
 msgid "SSL socket closed uncleanly\n"
 msgstr "SSL-uttag (socket) stängde orent\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l199
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l277
 #: ../openconnect-strings.txt:719
 #, c-format
 msgid "Failed to read from SSL socket: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från SSL-uttag (socket): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l297
 #: ../openconnect-strings.txt:722
 #, c-format
 msgid "SSL read error: %s; reconnecting.\n"
 msgstr "SSL-läsfel: %s, återansluter.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l333
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l333
 #: ../openconnect-strings.txt:725
 #, c-format
 msgid "SSL send failed: %s\n"
 msgstr "SSL send misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l346
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l346
 #: ../openconnect-strings.txt:728
 msgid "Could not extract expiration time of certificate\n"
 msgstr "Kunde inte extrahera tidsgräns för certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l351
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1621
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l351
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1621
 #: ../openconnect-strings.txt:732
 msgid "Client certificate has expired at"
 msgstr "Klientcertifikat har passerat tidsgränsen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l353
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1626
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l353
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1626
 #: ../openconnect-strings.txt:736
 msgid "Client certificate expires soon at"
 msgstr "Klientcertifikat passerar snart tidsgräns"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l402
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l402
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l799
 #: ../openconnect-strings.txt:740
 #, c-format
 msgid "Failed to load item '%s' from keystore: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in objektet ”%s” från nyckellager: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l415
 #: ../openconnect-strings.txt:743
 #, c-format
 msgid "Failed to open key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna nyckel-/certifikatfil %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l422
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l422
 #: ../openconnect-strings.txt:746
 #, c-format
 msgid "Failed to stat key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med stat nyckel-/certifikatfil %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l431
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l431
 #: ../openconnect-strings.txt:749
 msgid "Failed to allocate certificate buffer\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera buffert för certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l439
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l439
 #: ../openconnect-strings.txt:752
 #, c-format
 msgid "Failed to read certificate into memory: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in certifikat till minnet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l470
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l470
 #: ../openconnect-strings.txt:755
 #, c-format
 msgid "Failed to setup PKCS#12 data structure: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in PKCS#12-datastrukturen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l493
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l493
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l568
 #: ../openconnect-strings.txt:759
 msgid "Failed to decrypt PKCS#12 certificate file\n"
 msgstr "Misslyckades med att dekryptera PKCS#12-certifikatfil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l497
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l571
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l497
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l571
 #: ../openconnect-strings.txt:763
 msgid "Enter PKCS#12 pass phrase:"
 msgstr "Ange PKCS#12-lösenfras:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l520
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l520
 #: ../openconnect-strings.txt:766
 #, c-format
 msgid "Failed to process PKCS#12 file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att behandla PKCS#12-filen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l532
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l532
 #: ../openconnect-strings.txt:769
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#12 certificate: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa PKCS#12-certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l692
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l692
 #: ../openconnect-strings.txt:772
 #, c-format
 msgid "Importing X509 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med import av X509-certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l702
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l702
 #: ../openconnect-strings.txt:775
 #, c-format
 msgid "Setting PKCS#11 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta PKCS#11-certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l742
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l742
 #: ../openconnect-strings.txt:778
 #, c-format
 msgid "Could not initialise MD5 hash: %s\n"
 msgstr "Kunde inte initiera MD5-hash: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l752
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l752
 #: ../openconnect-strings.txt:781
 #, c-format
 msgid "MD5 hash error: %s\n"
 msgstr "MD5-hashfel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l810
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l810
 #: ../openconnect-strings.txt:784
 msgid "Missing DEK-Info: header from OpenSSL encrypted key\n"
 msgstr "Saknar DEK-Info: huvud from OpenSSL-krypterad nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l817
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l817
 #: ../openconnect-strings.txt:787
 msgid "Cannot determine PEM encryption type\n"
 msgstr "Kan inte bestämma PEM-krypteringstyp\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l830
 #: ../openconnect-strings.txt:790
 #, c-format
 msgid "Unsupported PEM encryption type: %s\n"
 msgstr "PEM-krypteringstypen: %s stöds ej\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l855
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l868
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l868
 #: ../openconnect-strings.txt:794
 msgid "Invalid salt in encrypted PEM file\n"
 msgstr "Ogiltigt salt i krypterad PEM-fil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l892
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l892
 #: ../openconnect-strings.txt:797
 #, c-format
 msgid "Error base64-decoding encrypted PEM file: %s\n"
 msgstr "Fel base64-decoding krypterad PEM-fil: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l900
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l900
 #: ../openconnect-strings.txt:800
 msgid "Encrypted PEM file too short\n"
 msgstr "Krypterad PEM-fil för kort\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l928
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l928
 #: ../openconnect-strings.txt:803
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise cipher for decrypting PEM file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera chiffer för att dekryptera PEM-fil: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l939
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l939
 #: ../openconnect-strings.txt:806
 #, c-format
 msgid "Failed to decrypt PEM key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att kryptera PEM-nyckel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l991
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l991
 #: ../openconnect-strings.txt:809
 msgid "Decrypting PEM key failed\n"
 msgstr "Dekryptering av PEM-nyckel misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l996
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1530
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l492
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l996
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1530
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l492
 #: ../openconnect-strings.txt:814
 msgid "Enter PEM pass phrase:"
 msgstr "Ange PEM-lösenfras:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1063
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1063
 #: ../openconnect-strings.txt:817
 msgid "This binary built without system key support\n"
 msgstr "Denna binär är byggd utan stöd för systemnyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1070
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1070
 #: ../openconnect-strings.txt:820
 msgid "This binary built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Denna binär är byggd utan stöd för PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1128
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l407
 #: ../openconnect-strings.txt:824
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 certificate %s\n"
 msgstr "Använder PKCS#11-certifikatet %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1129
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1129
 #: ../openconnect-strings.txt:827
 #, c-format
 msgid "Using system certificate %s\n"
 msgstr "Använder systemcertifikatet %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1147
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1147
 #: ../openconnect-strings.txt:830
 #, c-format
 msgid "Error loading certificate from PKCS#11: %s\n"
 msgstr "Fel vid inläsning av certifikat från PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1148
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1148
 #: ../openconnect-strings.txt:833
 #, c-format
 msgid "Error loading system certificate: %s\n"
 msgstr "Fel vid inläsning av systemcertifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1159
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l855
 #: ../openconnect-strings.txt:837
 #, c-format
 msgid "Using certificate file %s\n"
 msgstr "Använder certifikatfilen %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1187
 #: ../openconnect-strings.txt:840
 msgid "PKCS#11 file contained no certificate\n"
 msgstr "PKCS#11-filen innehöll inget certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1213
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1213
 #: ../openconnect-strings.txt:843
 msgid "No certificate found in file"
 msgstr "Inget certifikat hittades i filen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1218
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1218
 #: ../openconnect-strings.txt:846
 #, c-format
 msgid "Loading certificate failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1233
 #: ../openconnect-strings.txt:849
 #, c-format
 msgid "Using system key %s\n"
 msgstr "Använder systemnyckeln %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1238
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1402
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1238
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1402
 #: ../openconnect-strings.txt:853
 #, c-format
 msgid "Error initialising private key structure: %s\n"
 msgstr "Fel vid initiering av privata nyckelstrukturen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1249
 #: ../openconnect-strings.txt:856
 #, c-format
 msgid "Error importing system key %s: %s\n"
 msgstr "Fel vid import av systemnyckeln %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1260
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1350
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1260
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1350
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1378
 #: ../openconnect-strings.txt:861
 #, c-format
 msgid "Trying PKCS#11 key URL %s\n"
 msgstr "Provar PKCS#11-nyckel-URL %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1265
 #: ../openconnect-strings.txt:864
 #, c-format
 msgid "Error initialising PKCS#11 key structure: %s\n"
 msgstr "Fel vid initiering av PKCS#11-nyckelstruktur: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1390
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1390
 #: ../openconnect-strings.txt:867
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 URL %s: %s\n"
 msgstr "Fel vid import av PKCS#11-URL %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1397
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l644
 #: ../openconnect-strings.txt:871
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 key %s\n"
 msgstr "Använder PKCS#11-nyckeln %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1412
 #: ../openconnect-strings.txt:874
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 key into private key structure: %s\n"
 msgstr "Fel vid import av PKCS#11-nyckeln till privata nyckelstrukturen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1440
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1440
 #: ../openconnect-strings.txt:877
 #, c-format
 msgid "Using private key file %s\n"
 msgstr "Använder privata nyckelfilen %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1451
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l679
 #: ../openconnect-strings.txt:881
 msgid "This version of OpenConnect was built without TPM support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan TPM-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1472
 #: ../openconnect-strings.txt:884
 msgid "Failed to interpret PEM file\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka PEM-fil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1491
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1491
 #: ../openconnect-strings.txt:887
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#1 private key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in PKCS#1-privata nyckeln: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1504
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1518
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1518
 #: ../openconnect-strings.txt:891
 #, c-format
 msgid "Failed to load private key as PKCS#8: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in privat nyckel som PKCS#8: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1526
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1559
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1026
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1036
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1559
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1026
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1036
 #: ../openconnect-strings.txt:897
 msgid "Failed to decrypt PKCS#8 certificate file\n"
 msgstr "Misslyckades med att dekryptera PKCS#8-certifikatfil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1551
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1551
 #: ../openconnect-strings.txt:900
 #, c-format
 msgid "Failed to determine type of private key %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att bestämma typ av privat nyckel %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1563
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1032
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1563
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1032
 #: ../openconnect-strings.txt:904
 msgid "Enter PKCS#8 pass phrase:"
 msgstr "Ange PKCS#8-lösenfras:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1579
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1579
 #: ../openconnect-strings.txt:907
 #, c-format
 msgid "Failed to get key ID: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att hämta nyckel-ID: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1624
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1624
 #: ../openconnect-strings.txt:910
 #, c-format
 msgid "Error signing test data with private key: %s\n"
 msgstr "Fel vid signering av testdata med privata nyckeln: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1639
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1639
 #: ../openconnect-strings.txt:913
 #, c-format
 msgid "Error validating signature against certificate: %s\n"
 msgstr "Fel vid validering av signatur mot certifikat: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1663
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1663
 #: ../openconnect-strings.txt:916
 msgid "No SSL certificate found to match private key\n"
 msgstr "Hittade inget SSL-certifikat som matchade privat nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1675
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l594
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l737
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1675
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l594
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l737
 #: ../openconnect-strings.txt:921
 #, c-format
 msgid "Using client certificate '%s'\n"
 msgstr "Använder klientcertifikatet ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1682
 #: ../openconnect-strings.txt:924
 #, c-format
 msgid "Setting certificate revocation list failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta certifikatindragningslistan: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1703
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1713
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1703
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1713
 #: ../openconnect-strings.txt:928
 msgid "Failed to allocate memory for certificate\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1749
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1749
 #: ../openconnect-strings.txt:931
 msgid ""
 "WARNING: GnuTLS returned incorrect issuer certs; authentication may fail!\n"
@@ -2030,491 +2040,491 @@ msgstr ""
 "VARNING: GnutTLS returnerade ogiltiga utfärdarcertifikat, autentisering kan "
 "misslyckas!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1772
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1772
 #: ../openconnect-strings.txt:935
 msgid "Got no issuer from PKCS#11\n"
 msgstr "Erhöll ingen utfärdare från PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1777
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1777
 #: ../openconnect-strings.txt:938
 #, c-format
 msgid "Got next CA '%s' from PKCS11\n"
 msgstr "Erhöll nästa CA ”%s” från PKCS11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1803
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1803
 #: ../openconnect-strings.txt:941
 msgid "Failed to allocate memory for supporting certificates\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för att stödja certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1826
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1826
 #: ../openconnect-strings.txt:944
 #, c-format
 msgid "Adding supporting CA '%s'\n"
 msgstr "Lägger till stöd för CA ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1854
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1854
 #: ../openconnect-strings.txt:947
 #, c-format
 msgid "Setting certificate failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2078
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2078
 #: ../openconnect-strings.txt:950
 msgid "Server presented no certificate\n"
 msgstr "Server presenterade inget certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2086
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2086
 #: ../openconnect-strings.txt:953
 #, c-format
 msgid "Error comparing server's cert on rehandshake: %s\n"
 msgstr "Fel vid jämförelse av servercertifikat vid återhandskakning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2091
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1544
 #: ../openconnect-strings.txt:957
 msgid "Server presented different cert on rehandshake\n"
 msgstr "Server presenterade annat certifikat vid återhandskakning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2096
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2096
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1547
 #: ../openconnect-strings.txt:961
 msgid "Server presented identical cert on rehandshake\n"
 msgstr "Server presenterade identiskt certifikat vid återhandskakning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2102
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2102
 #: ../openconnect-strings.txt:964
 msgid "Error initialising X509 cert structure\n"
 msgstr "Fel vid initiering av X509-certifikatstruktur\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2108
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2108
 #: ../openconnect-strings.txt:967
 msgid "Error importing server's cert\n"
 msgstr "Fel vid import av servercertifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2117
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1705
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2117
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1748
 #: ../openconnect-strings.txt:971
 msgid "Could not calculate hash of server's certificate\n"
 msgstr "Kunde inte beräkna hash för serverns certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2122
 #: ../openconnect-strings.txt:974
 msgid "Error checking server cert status\n"
 msgstr "Fel vid kontroll av status för servercertifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2127
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2127
 #: ../openconnect-strings.txt:977
 msgid "certificate revoked"
 msgstr "certifikat indraget"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2129
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2129
 #: ../openconnect-strings.txt:980
 msgid "signer not found"
 msgstr "undertecknare inte funnen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2131
 #: ../openconnect-strings.txt:983
 msgid "signer not a CA certificate"
 msgstr "undertecknare inte ett CA-certifikat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2133
 #: ../openconnect-strings.txt:986
 msgid "insecure algorithm"
 msgstr "osäker algoritm"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2135
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2135
 #: ../openconnect-strings.txt:989
 msgid "certificate not yet activated"
 msgstr "certifikat inte aktiverat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2137
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2137
 #: ../openconnect-strings.txt:992
 msgid "certificate expired"
 msgstr "certifikat har överskridit tidsgräns"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2142
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2142
 #: ../openconnect-strings.txt:995
 msgid "signature verification failed"
 msgstr "signaturverifiering misslyckades"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2191
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1428
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1580
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1428
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1580
 #: ../openconnect-strings.txt:1000
 msgid "certificate does not match hostname"
 msgstr "certifikat matcher inte värdnamn"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2196
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1427
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1586
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1427
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1586
 #: ../openconnect-strings.txt:1005
 #, c-format
 msgid "Server certificate verify failed: %s\n"
 msgstr "Verifiering av servercertifikat misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2270
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2270
 #: ../openconnect-strings.txt:1008
 msgid "Failed to allocate memory for cafile certs\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för cafile-certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2291
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2291
 #: ../openconnect-strings.txt:1011
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from cafile: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa certifikat från cafile: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2307
 #: ../openconnect-strings.txt:1014
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna CA-filen ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2320
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1710
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1710
 #: ../openconnect-strings.txt:1018
 msgid "Loading certificate failed. Aborting.\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in certifikat. Avbryter.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2391
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2391
 #: ../openconnect-strings.txt:1021
 #, c-format
 msgid "Failed to set TLS priority string (\"%s\"): %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta TLS-prioritetssträngen (”%s”): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2403
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1827
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2403
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1827
 #: ../openconnect-strings.txt:1025
 #, c-format
 msgid "SSL negotiation with %s\n"
 msgstr "SSL-förhandling med %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2450
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1853
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1853
 #: ../openconnect-strings.txt:1029
 msgid "SSL connection cancelled\n"
 msgstr "SSL-anslutning avbruten\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2457
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2457
 #: ../openconnect-strings.txt:1032
 #, c-format
 msgid "SSL connection failure: %s\n"
 msgstr "SSL-anslutning misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2466
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2466
 #: ../openconnect-strings.txt:1035
 #, c-format
 msgid "GnuTLS non-fatal return during handshake: %s\n"
 msgstr "GnuTLS icke-kritisk retur vid handskakning; %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2472
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1870
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1870
 #: ../openconnect-strings.txt:1039
 #, c-format
 msgid "Connected to HTTPS on %s\n"
 msgstr "Ansluten till HTTPS på %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2475
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2475
 #: ../openconnect-strings.txt:1042
 #, c-format
 msgid "Renegotiated SSL on %s\n"
 msgstr "Omförhandlade SSL på %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2795
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2795
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l199
 #: ../openconnect-strings.txt:1046
 #, c-format
 msgid "PIN required for %s"
 msgstr "PIN krävs för %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2799
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l202
 #: ../openconnect-strings.txt:1050
 msgid "Wrong PIN"
 msgstr "Fel PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2802
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2802
 #: ../openconnect-strings.txt:1053
 msgid "This is the final try before locking!"
 msgstr "Detta är sista försöket innan låsning!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2804
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2804
 #: ../openconnect-strings.txt:1056
 msgid "Only a few tries left before locking!"
 msgstr "Bara ett fåtal försök kvar innan låsning!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2809
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l206
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2809
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l206
 #: ../openconnect-strings.txt:1060
 msgid "Enter PIN:"
 msgstr "Ange PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2940
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2940
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1998
 #: ../openconnect-strings.txt:1064
 msgid "Unsupported OATH HMAC algorithm\n"
 msgstr "OATH HMAC algoritm stöds inte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2949
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2949
 #: ../openconnect-strings.txt:1067
 #, c-format
 msgid "Failed to calculate OATH HMAC: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräkna OATH HMAC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l84
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l84
 #: ../openconnect-strings.txt:1070
 #, c-format
 msgid "Failed to SHA1 input data for signing: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att mata in SHA1-data för att signera: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l106
 #: ../openconnect-strings.txt:1073
 #, c-format
 msgid "TPM sign function called for %d bytes.\n"
 msgstr "TPM signeringsfunktion begärde %d byte.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l113
 #: ../openconnect-strings.txt:1076
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa TPM hashobjektet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l120
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l120
 #: ../openconnect-strings.txt:1079
 #, c-format
 msgid "Failed to set value in TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta värde i hashobjekt för TPM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l130
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l130
 #: ../openconnect-strings.txt:1082
 #, c-format
 msgid "TPM hash signature failed: %s\n"
 msgstr "TPM-hashsignatur misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l152
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l152
 #: ../openconnect-strings.txt:1085
 #, c-format
 msgid "Error decoding TSS key blob: %s\n"
 msgstr "Fel vid avkodning av TSS-nyckelblob: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l159
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l170
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l183
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l170
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l183
 #: ../openconnect-strings.txt:1090
 msgid "Error in TSS key blob\n"
 msgstr "Fel i TSS-nyckelblob\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l190
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l190
 #: ../openconnect-strings.txt:1093
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM context: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa TPM-kontext: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l197
 #: ../openconnect-strings.txt:1096
 #, c-format
 msgid "Failed to connect TPM context: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta TPM-kontext: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l205
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l205
 #: ../openconnect-strings.txt:1099
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TPM SRK-nyckeln: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l212
 #: ../openconnect-strings.txt:1102
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK policy object: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TPM SRK-policyobjektet; %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l233
 #: ../openconnect-strings.txt:1105
 #, c-format
 msgid "Failed to set TPM PIN: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta TPM PIN: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l249
 #: ../openconnect-strings.txt:1108
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM key blob: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TPM-nyckelblob: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l256
 #: ../openconnect-strings.txt:1111
 msgid "Enter TPM SRK PIN:"
 msgstr "Ange TPM SRK PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l281
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l281
 #: ../openconnect-strings.txt:1114
 #, c-format
 msgid "Failed to create key policy object: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa nyckelpolicyobjektet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l289
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l289
 #: ../openconnect-strings.txt:1117
 #, c-format
 msgid "Failed to assign policy to key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att tilldela policy till nyckeln; %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l295
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l295
 #: ../openconnect-strings.txt:1120
 msgid "Enter TPM key PIN:"
 msgstr "Ange TPM-nyckel PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l306
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l306
 #: ../openconnect-strings.txt:1123
 #, c-format
 msgid "Failed to set key PIN: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ange nyckel-PIN: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l75
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l75
 #: ../openconnect-strings.txt:1126
 msgid "Error importing GSSAPI name for authentication:\n"
 msgstr "Fel vid import av GSSAPI-namn för autentisering:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l128
 #: ../openconnect-strings.txt:1129
 msgid "Error generating GSSAPI response:\n"
 msgstr "Fel vid generering av GSSAPI-svar:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l145
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l145
 #: ../openconnect-strings.txt:1132
 msgid "Attempting GSSAPI authentication to proxy\n"
 msgstr "Försöker med GSSAPI-autentisering till proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l148
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l148
 #: ../openconnect-strings.txt:1135
 #, c-format
 msgid "Attempting GSSAPI authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Försöker med GSSAPI-autentisering till servern ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l200
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l256
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l191
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l249
 #: ../openconnect-strings.txt:1141
 msgid "GSSAPI authentication completed\n"
 msgstr "GSSAPI-autentisering färdig\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l211
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l211
 #: ../openconnect-strings.txt:1144
 #, c-format
 msgid "GSSAPI token too large (%zd bytes)\n"
 msgstr "GSSAPI-token för stor (%zd byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l224
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l224
 #: ../openconnect-strings.txt:1147
 #, c-format
 msgid "Sending GSSAPI token of %zu bytes\n"
 msgstr "Skickar GSSAPI-token på %zu byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l229
 #: ../openconnect-strings.txt:1150
 #, c-format
 msgid "Failed to send GSSAPI authentication token to proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Misslyckades med att skicka GSSAPI-autentiseringstoken till proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l237
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l264
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l264
 #: ../openconnect-strings.txt:1154
 #, c-format
 msgid "Failed to receive GSSAPI authentication token from proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Misslyckades med att mottaga GSSAPI-autentiseringstoken från proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l243
 #: ../openconnect-strings.txt:1157
 msgid "SOCKS server reported GSSAPI context failure\n"
 msgstr "SOCKS-server rapporterade misslyckat GSSAPI-kontext\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l247
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l247
 #: ../openconnect-strings.txt:1160
 #, c-format
 msgid "Unknown GSSAPI status response (0x%02x) from SOCKS server\n"
 msgstr "Okänd GSSAPI-status svar (0x%02x) från SOCKS-server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l268
 #: ../openconnect-strings.txt:1163
 #, c-format
 msgid "Got GSSAPI token of %zu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Mottog GSSAPI-token på %zu byte: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l294
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l294
 #: ../openconnect-strings.txt:1166
 #, c-format
 msgid "Sending GSSAPI protection negotiation of %zu bytes\n"
 msgstr "Skickar GSSAPI-skyddsöverenskommelse på %zu byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l299
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l299
 #: ../openconnect-strings.txt:1169
 #, c-format
 msgid "Failed to send GSSAPI protection response to proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka GSSAPI-skyddssvar till proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l307
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l317
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l317
 #: ../openconnect-strings.txt:1173
 #, c-format
 msgid "Failed to receive GSSAPI protection response from proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att motta GSSAPI-skyddssvar från proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l322
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l322
 #: ../openconnect-strings.txt:1176
 #, c-format
 msgid "Got GSSAPI protection response of %zu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Erhöll GSSAPI-skyddssvar på %zu byte: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l332
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l332
 #: ../openconnect-strings.txt:1179
 #, c-format
 msgid "Invalid GSSAPI protection response from proxy (%zu bytes)\n"
 msgstr "Ogiltig GSSAPI-skyddssvar från proxy (%zu byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l341
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l341
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l408
 #: ../openconnect-strings.txt:1183
 msgid "SOCKS proxy demands message integrity, which is not supported\n"
 msgstr "SOCKS-proxy kräver meddelandeintegritet vilket inte stöds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l345
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l412
 #: ../openconnect-strings.txt:1187
 msgid "SOCKS proxy demands message confidentiality, which is not supported\n"
 msgstr "SOCKS-proxy kräver meddelandekonfidentialitet vilket inte stöds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l416
 #: ../openconnect-strings.txt:1191
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy demands protection unknown type 0x%02x\n"
 msgstr "SOCKS-proxy kräver skydd av okänd typ 0x%02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l184
 #: ../openconnect-strings.txt:1194
 msgid "Attempting HTTP Basic authentication to proxy\n"
 msgstr "Försöker med HTTP Basic-autentisering till proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l186
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l186
 #: ../openconnect-strings.txt:1197
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP Basic authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Försöker med HTTP Basic-autentisering till servern ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l200
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1209
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1209
 #: ../openconnect-strings.txt:1201
 msgid "This version of OpenConnect was built without GSSAPI support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan GSSAPI-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l240
 #: ../openconnect-strings.txt:1204
 msgid "Proxy requested Basic authentication which is disabled by default\n"
 msgstr ""
 "Proxy begärde grundläggande autentisering vilket är inaktiverat som "
 "standard\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l243
 #: ../openconnect-strings.txt:1207
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2523,332 +2533,347 @@ msgstr ""
 "Servern ”%s” begärde grundläggande autentisering vilket är inaktiverat som "
 "standard\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l256
 #: ../openconnect-strings.txt:1211
 msgid "No more authentication methods to try\n"
 msgstr "Inga fler autentiseringsmetoder att prova\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l305
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l305
 #: ../openconnect-strings.txt:1214
 msgid "No memory for allocating cookies\n"
 msgstr "Inget minne för att allokera kakor\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l380
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l380
 #: ../openconnect-strings.txt:1217
 #, c-format
 msgid "Failed to parse HTTP response '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka HTTP-svaret ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l386
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l386
 #: ../openconnect-strings.txt:1220
 #, c-format
 msgid "Got HTTP response: %s\n"
 msgstr "Mottog HTTP-svaret: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l394
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l394
 #: ../openconnect-strings.txt:1223
 msgid "Error processing HTTP response\n"
 msgstr "Fel vid bearbetning av HTTP-svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l401
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l401
 #: ../openconnect-strings.txt:1226
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown HTTP response line '%s'\n"
 msgstr "Ignorerar okänd HTTP-svarsrad ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l421
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l421
 #: ../openconnect-strings.txt:1229
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie offered: %s\n"
 msgstr "Ogiltig kaka erbjuden: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l440
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l440
 #: ../openconnect-strings.txt:1232
 msgid "SSL certificate authentication failed\n"
 msgstr "SSL-certifikatsautentisering misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l471
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l471
 #: ../openconnect-strings.txt:1235
 #, c-format
 msgid "Response body has negative size (%d)\n"
 msgstr "Svarskropp har negativ storlek (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l482
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l482
 #: ../openconnect-strings.txt:1238
 #, c-format
 msgid "Unknown Transfer-Encoding: %s\n"
 msgstr "Okänd överföringskodning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l501
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l501
 #: ../openconnect-strings.txt:1241
 #, c-format
 msgid "HTTP body %s (%d)\n"
 msgstr "HTTP-kropp %s (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l515
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l542
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l515
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l542
 #: ../openconnect-strings.txt:1245
 msgid "Error reading HTTP response body\n"
 msgstr "Fel vid läsning av HTTP-svarskropp\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l528
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l528
 #: ../openconnect-strings.txt:1248
 msgid "Error fetching chunk header\n"
 msgstr "Fel vid hämtning av chunk-huvud\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l552
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l552
 #: ../openconnect-strings.txt:1251
 msgid "Error fetching HTTP response body\n"
 msgstr "Fel vid hämtning av HTTP-svarskropp\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l555
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l555
 #: ../openconnect-strings.txt:1254
 #, c-format
 msgid "Error in chunked decoding. Expected '', got: '%s'"
 msgstr "Fel i chunked-avkodning. Förväntade ””, fick: ”%s”"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l567
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l567
 #: ../openconnect-strings.txt:1257
 msgid "Cannot receive HTTP 1.0 body without closing connection\n"
 msgstr "Kan inte hämta HTTP 1.0-body utan att stänga anslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l694
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l694
 #: ../openconnect-strings.txt:1260
 #, c-format
 msgid "Failed to parse redirected URL '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka omdirigerad URL ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l718
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l718
 #: ../openconnect-strings.txt:1263
 #, c-format
 msgid "Cannot follow redirection to non-https URL '%s'\n"
 msgstr "Kan inte följa omdirigering till icke https-URL ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l746
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l746
 #: ../openconnect-strings.txt:1266
 #, c-format
 msgid "Allocating new path for relative redirect failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera ny sökväg för relativ omdirigering: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l938
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l592
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l629
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l938
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l592
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l629
 #: ../openconnect-strings.txt:1271
 #, c-format
 msgid "Unexpected %d result from server\n"
 msgstr "Oväntat resultat %d från server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1065
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1065
 #: ../openconnect-strings.txt:1274
 msgid "request granted"
 msgstr "begäran tillåten"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1066
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1066
 #: ../openconnect-strings.txt:1277
 msgid "general failure"
 msgstr "allmänt fel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1067
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1067
 #: ../openconnect-strings.txt:1280
 msgid "connection not allowed by ruleset"
 msgstr "anslutning inte tillåten av regeluppsättning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1068
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1068
 #: ../openconnect-strings.txt:1283
 msgid "network unreachable"
 msgstr "nätverk ej nåbart"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1069
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1069
 #: ../openconnect-strings.txt:1286
 msgid "host unreachable"
 msgstr "värd ej nåbar"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1070
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1070
 #: ../openconnect-strings.txt:1289
 msgid "connection refused by destination host"
 msgstr "anslutning vägras av målvärd"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1071
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1071
 #: ../openconnect-strings.txt:1292
 msgid "TTL expired"
 msgstr "TTL tidsgräns har överskridits"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1072
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1072
 #: ../openconnect-strings.txt:1295
 msgid "command not supported / protocol error"
 msgstr "kommando stöds ej / protokollfel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1073
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1073
 #: ../openconnect-strings.txt:1298
 msgid "address type not supported"
 msgstr "adresstyp stöds ej"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1083
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1083
 #: ../openconnect-strings.txt:1301
 msgid "SOCKS server requested username/password but we have none\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde användarnamn/lösenord men vi har inga\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1091
 #: ../openconnect-strings.txt:1304
 msgid "Username and password for SOCKS authentication must be < 255 bytes\n"
 msgstr ""
 "Användarnamn och lösenord för SOCKS-autentisering måste vara < 255 byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1106
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1162
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1162
 #: ../openconnect-strings.txt:1308
 #, c-format
 msgid "Error writing auth request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Fel vid skrivning av auth-begäran till SOCKS-proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1114
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1114
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1169
 #: ../openconnect-strings.txt:1312
 #, c-format
 msgid "Error reading auth response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av auth-svar från SOCKS-proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1121
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1121
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1175
 #: ../openconnect-strings.txt:1316
 #, c-format
 msgid "Unexpected auth response from SOCKS proxy: %02x %02x\n"
 msgstr "Oväntat auth-svar från SOCKS-proxy: %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1127
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1127
 #: ../openconnect-strings.txt:1319
 msgid "Authenticated to SOCKS server using password\n"
 msgstr "Autentiserad till SOCKS-server med lösenord\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1131
 #: ../openconnect-strings.txt:1322
 msgid "Password authentication to SOCKS server failed\n"
 msgstr "Lösenordsautentisering till SOCKS-server misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1187
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1194
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1194
 #: ../openconnect-strings.txt:1326
 msgid "SOCKS server requested GSSAPI authentication\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde GSSAPI-autentisering\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1200
 #: ../openconnect-strings.txt:1329
 msgid "SOCKS server requested password authentication\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde lösenordsautentisering\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1207
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1207
 #: ../openconnect-strings.txt:1332
 msgid "SOCKS server requires authentication\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde autentisering\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1214
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1214
 #: ../openconnect-strings.txt:1335
 #, c-format
 msgid "SOCKS server requested unknown authentication type %02x\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde okänd autentiseringstyp %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1220
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1220
 #: ../openconnect-strings.txt:1338
 #, c-format
 msgid "Requesting SOCKS proxy connection to %s:%d\n"
 msgstr "Begär SOCKS-proxyanslutning till %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1235
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1235
 #: ../openconnect-strings.txt:1341
 #, c-format
 msgid "Error writing connect request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Fel vid skrivning av anslutningsbegäran till SOCKS-proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1243
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1285
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1285
 #: ../openconnect-strings.txt:1345
 #, c-format
 msgid "Error reading connect response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av anslutningssvar från SOCKS-proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1249
 #: ../openconnect-strings.txt:1348
 #, c-format
 msgid "Unexpected connect response from SOCKS proxy: %02x %02x...\n"
 msgstr "Oväntat anslutningssvar från SOCKS-proxy: %02x %02x…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1257
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1257
 #: ../openconnect-strings.txt:1351
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x: %s\n"
 msgstr "SOCKS-proxyfel %02x: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1261
 #: ../openconnect-strings.txt:1354
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x\n"
 msgstr "SOCKS-proxyfel %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1278
 #: ../openconnect-strings.txt:1357
 #, c-format
 msgid "Unexpected address type %02x in SOCKS connect response\n"
 msgstr "Oväntad adresstyp %02x i SOCKS-anslutningssvar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1301
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1301
 #: ../openconnect-strings.txt:1360
 #, c-format
 msgid "Requesting HTTP proxy connection to %s:%d\n"
 msgstr "Begär HTTP-proxyanslutning till %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1336
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1336
 #: ../openconnect-strings.txt:1363
 #, c-format
 msgid "Sending proxy request failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka proxybegäran: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1359
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1359
 #: ../openconnect-strings.txt:1366
 #, c-format
 msgid "Proxy CONNECT request failed: %d\n"
 msgstr "Misslyckades med proxy CONNECT-begäran: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1378
 #: ../openconnect-strings.txt:1369
 #, c-format
 msgid "Unknown proxy type '%s'\n"
 msgstr "Okänd proxytyp ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1427
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1427
 #: ../openconnect-strings.txt:1372
 msgid "Only http or socks(5) proxies supported\n"
 msgstr "Endast http eller socks(5)-proxyservrar stöds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l154
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l112
 #: ../openconnect-strings.txt:1375
+msgid "Cisco AnyConnect or openconnect"
+msgstr "Cisco AnyConnect eller openconnect"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l113
+#: ../openconnect-strings.txt:1378
+msgid "Compatible with Cisco AnyConnect SSL VPN, as well as ocserv"
+msgstr "Kompatibel med Cisco AnyConnect SSL VPN såväl som ocserv"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l128
+#: ../openconnect-strings.txt:1381
+msgid "Juniper Network Connect"
+msgstr "Juniper Network Connect"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l183
+#: ../openconnect-strings.txt:1387
 #, c-format
 msgid "Unknown VPN protocol '%s'\n"
 msgstr "Okänt VPN-protokoll ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l176
-#: ../openconnect-strings.txt:1378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:1390
 msgid "Built against SSL library with no Cisco DTLS support\n"
 msgstr "Byggd mot SSL-bibliotek utan Cisco DTLS-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l584
-#: ../openconnect-strings.txt:1381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l613
+#: ../openconnect-strings.txt:1393
 #, c-format
 msgid "Failed to parse server URL '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka server-URL ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l590
-#: ../openconnect-strings.txt:1384
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l619
+#: ../openconnect-strings.txt:1396
 msgid "Only https:// permitted for server URL\n"
 msgstr "Endast https:// tillåtet för server-URL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l956
-#: ../openconnect-strings.txt:1387
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l985
+#: ../openconnect-strings.txt:1399
 #, c-format
 msgid "Unknown certificate hash: %s.\n"
 msgstr "Okänd certifikatshash: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l988
-#: ../openconnect-strings.txt:1390
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l1017
+#: ../openconnect-strings.txt:1402
 #, c-format
 msgid ""
 "The size of the provided fingerprint is less than the minimum required "
@@ -2857,49 +2882,49 @@ msgstr ""
 "Storleken på det tillhandahållna fingeravtrycket är mindre än det minsta som "
 "krävs (%u).\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l1047
-#: ../openconnect-strings.txt:1395
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l1076
+#: ../openconnect-strings.txt:1407
 msgid "No form handler; cannot authenticate.\n"
 msgstr "Ingen formhanterare, kan inte autentisera.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:1398
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:1410
 #, c-format
 msgid "CommandLineToArgvW() failed: %s\n"
 msgstr "CommandLineToArgvW() misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l346
-#: ../openconnect-strings.txt:1401
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l346
+#: ../openconnect-strings.txt:1413
 msgid "Fatal error in command line handling\n"
 msgstr "Kritiskt misstag i kommandoradshantering\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l382
-#: ../openconnect-strings.txt:1404
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l382
+#: ../openconnect-strings.txt:1416
 #, c-format
 msgid "Failed to open CONIN$: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna CONIN$: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:1407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l394
+#: ../openconnect-strings.txt:1419
 #, c-format
 msgid "ReadConsole() failed: %s\n"
 msgstr "ReadConsole() misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l408
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l421
-#: ../openconnect-strings.txt:1411
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l421
+#: ../openconnect-strings.txt:1423
 #, c-format
 msgid "Error converting console input: %s\n"
 msgstr "Fel vid konvertering av konsolinmatning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l415
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l649
-#: ../openconnect-strings.txt:1415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l684
+#: ../openconnect-strings.txt:1427
 msgid "Allocation failure for string from stdin\n"
 msgstr "Allokeringsfel för sträng från stdin\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l584
-#: ../openconnect-strings.txt:1418
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l584
+#: ../openconnect-strings.txt:1430
 msgid ""
 "For assistance with OpenConnect, please see the web page at\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
@@ -2907,441 +2932,461 @@ msgstr ""
 "För hjälp med OpenConnect, se webbsidan på\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l593
-#: ../openconnect-strings.txt:1423
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l593
+#: ../openconnect-strings.txt:1435
 msgid "Using OpenSSL. Features present:"
 msgstr "Använder OpenSSL. Egenskaper:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l595
-#: ../openconnect-strings.txt:1426
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l595
+#: ../openconnect-strings.txt:1438
 msgid "Using GnuTLS. Features present:"
 msgstr "Använder GnuTLS. Egenskaper:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l604
-#: ../openconnect-strings.txt:1429
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l604
+#: ../openconnect-strings.txt:1441
 msgid "OpenSSL ENGINE not present"
 msgstr "OpenSSL ENGINE inte tillgänglig"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l636
-#: ../openconnect-strings.txt:1432
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l642
+#: ../openconnect-strings.txt:1444
+msgid ""
+"WARNING: This binary lacks DTLS and/or ESP support. Performance will be "
+"impaired.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Inget DTLS- och/eller ESP-stöd i denna binär. Prestanda kommer att "
+"påverkas.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l652
+#: ../openconnect-strings.txt:1449
+msgid "Supported protocols:"
+msgstr "Protokoll som stöds:"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l654
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l670
+#: ../openconnect-strings.txt:1453
+msgid " (default)"
+msgstr " (standard)"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l667
+#: ../openconnect-strings.txt:1456
 msgid ""
 "\n"
-"WARNING: No DTLS support in this binary. Performance will be impaired.\n"
+"  Set VPN protocol:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"VARNING: Inget DTLS-stöd i denna binär. Prestanda kommer att påverkas.\n"
+"  Ange VPN-protokoll:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l673
-#: ../openconnect-strings.txt:1437
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l708
+#: ../openconnect-strings.txt:1461
 msgid "fgets (stdin)"
 msgstr "fgets (stdin)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l713
-#: ../openconnect-strings.txt:1440
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l748
+#: ../openconnect-strings.txt:1464
 #, c-format
 msgid "Cannot process this executable path \"%s\""
 msgstr "Kan inte bearbeta denna körbara sökväg ”%s”"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l719
-#: ../openconnect-strings.txt:1443
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l754
+#: ../openconnect-strings.txt:1467
 msgid "Allocation for vpnc-script path failed\n"
 msgstr "Allokering för vpnc-skriptsökväg misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l739
-#: ../openconnect-strings.txt:1446
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l774
+#: ../openconnect-strings.txt:1470
 #, c-format
 msgid "Override hostname '%s' to '%s'\n"
 msgstr "Åsidosätt värdnamnet ”%s” till ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l752
-#: ../openconnect-strings.txt:1449
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l787
+#: ../openconnect-strings.txt:1473
 msgid "Usage: openconnect [options] <server>\n"
 msgstr "Användning: openconnect [flaggor] <server>\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l753
-#: ../openconnect-strings.txt:1452
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l788
+#: ../openconnect-strings.txt:1476
 #, c-format
 msgid ""
-"Open client for Cisco AnyConnect VPN, version %s\n"
+"Open client for multiple VPN protocols, version %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Öppen klient för Cisco AnyConnect VPN, version %s\n"
+"Öppen klient för multipla VPN-protokoll, version %s\n"
 "\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l755
-#: ../openconnect-strings.txt:1457
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l790
+#: ../openconnect-strings.txt:1481
 msgid "Read options from config file"
 msgstr "Läs flaggor från konfigurationsfil"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l757
-#: ../openconnect-strings.txt:1460
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l792
+#: ../openconnect-strings.txt:1484
 msgid "Continue in background after startup"
 msgstr "Fortsätt i bakgrunden efter start"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l758
-#: ../openconnect-strings.txt:1463
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l793
+#: ../openconnect-strings.txt:1487
 msgid "Write the daemon's PID to this file"
 msgstr "Skriv demonens PID till denna fil"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l760
-#: ../openconnect-strings.txt:1466
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l795
+#: ../openconnect-strings.txt:1490
 msgid "Use SSL client certificate CERT"
 msgstr "Använd SSL-klientcertifikat CERT"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l761
-#: ../openconnect-strings.txt:1469
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l796
+#: ../openconnect-strings.txt:1493
 msgid "Warn when certificate lifetime < DAYS"
 msgstr "Varna när certifikatets livslängd < DAYS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l762
-#: ../openconnect-strings.txt:1472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l797
+#: ../openconnect-strings.txt:1496
 msgid "Use SSL private key file KEY"
 msgstr "Använd privata SSL-nyckelfilen KEY"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l763
-#: ../openconnect-strings.txt:1475
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l798
+#: ../openconnect-strings.txt:1499
 msgid "Use WebVPN cookie COOKIE"
 msgstr "Använd WebVPN-kakan COOKIE"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l764
-#: ../openconnect-strings.txt:1478
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l799
+#: ../openconnect-strings.txt:1502
 msgid "Read cookie from standard input"
 msgstr "Läs kaka från standard in"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l765
-#: ../openconnect-strings.txt:1481
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l800
+#: ../openconnect-strings.txt:1505
 msgid "Enable compression (default)"
 msgstr "Aktivera komprimering (standard)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l766
-#: ../openconnect-strings.txt:1484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l801
+#: ../openconnect-strings.txt:1508
 msgid "Disable compression"
 msgstr "Inaktivera komprimering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l767
-#: ../openconnect-strings.txt:1487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l802
+#: ../openconnect-strings.txt:1511
 msgid "Set minimum Dead Peer Detection interval"
 msgstr "Sätt minsta intervall för Dead Peer Detection"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l768
-#: ../openconnect-strings.txt:1490
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l803
+#: ../openconnect-strings.txt:1514
 msgid "Set login usergroup"
 msgstr "Sätt användargrupp för inloggning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l769
-#: ../openconnect-strings.txt:1493
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l804
+#: ../openconnect-strings.txt:1517
 msgid "Display help text"
 msgstr "Visa hjälptext"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l770
-#: ../openconnect-strings.txt:1496
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l805
+#: ../openconnect-strings.txt:1520
 msgid "Use IFNAME for tunnel interface"
 msgstr "Använd IFNAME för tunnelgränssnitt"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l772
-#: ../openconnect-strings.txt:1499
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l807
+#: ../openconnect-strings.txt:1523
 msgid "Use syslog for progress messages"
 msgstr "Använd syslog för förloppsmeddelanden"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l774
-#: ../openconnect-strings.txt:1502
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l809
+#: ../openconnect-strings.txt:1526
 msgid "Prepend timestamp to progress messages"
 msgstr "Lägg till tidsstämpel i början av förloppsmeddelanden"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l775
-#: ../openconnect-strings.txt:1505
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l810
+#: ../openconnect-strings.txt:1529
 msgid "copy TOS / TCLASS when using DTLS"
 msgstr "kopiera TOS / TCLASS vid användning av DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l777
-#: ../openconnect-strings.txt:1508
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l812
+#: ../openconnect-strings.txt:1532
 msgid "Drop privileges after connecting"
 msgstr "Förkasta privilegier efter anslutning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l778
-#: ../openconnect-strings.txt:1511
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l813
+#: ../openconnect-strings.txt:1535
 msgid "Drop privileges during CSD execution"
 msgstr "Förkasta rättigheter under CSD-körning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l779
-#: ../openconnect-strings.txt:1514
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l814
+#: ../openconnect-strings.txt:1538
 msgid "Run SCRIPT instead of CSD binary"
 msgstr "Kör SCRIPT istället för CSD-binär"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l781
-#: ../openconnect-strings.txt:1517
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l816
+#: ../openconnect-strings.txt:1541
 msgid "Request MTU from server (legacy servers only)"
 msgstr "Begär MTU från servern (endast föråldrade servrar)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l782
-#: ../openconnect-strings.txt:1520
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l817
+#: ../openconnect-strings.txt:1544
 msgid "Indicate path MTU to/from server"
 msgstr "Indikerar sökvägs-MTU till/från server"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l783
-#: ../openconnect-strings.txt:1523
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l818
+#: ../openconnect-strings.txt:1547
 msgid "Set key passphrase or TPM SRK PIN"
 msgstr "Sätt lösenfras för nyckel ett TPM SRK PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l784
-#: ../openconnect-strings.txt:1526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l819
+#: ../openconnect-strings.txt:1550
 msgid "Key passphrase is fsid of file system"
 msgstr "Nyckellösenfras är fsid för filsystemet"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l785
-#: ../openconnect-strings.txt:1529
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l820
+#: ../openconnect-strings.txt:1553
 msgid "Set proxy server"
 msgstr "Sätt proxyserver"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l786
-#: ../openconnect-strings.txt:1532
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l821
+#: ../openconnect-strings.txt:1556
 msgid "Set proxy authentication methods"
 msgstr "Sätt proxyautentiseringsmetoder"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l787
-#: ../openconnect-strings.txt:1535
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l822
+#: ../openconnect-strings.txt:1559
 msgid "Disable proxy"
 msgstr "Inaktivera proxy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l788
-#: ../openconnect-strings.txt:1538
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l823
+#: ../openconnect-strings.txt:1562
 msgid "Use libproxy to automatically configure proxy"
 msgstr "Använd libproxy för att automatiskt konfigurera proxy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l790
-#: ../openconnect-strings.txt:1541
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l825
+#: ../openconnect-strings.txt:1565
 msgid "(NOTE: libproxy disabled in this build)"
 msgstr "(OBS: libproxy inaktiverad i detta bygge)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l792
-#: ../openconnect-strings.txt:1544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l827
+#: ../openconnect-strings.txt:1568
 msgid "Require perfect forward secrecy"
 msgstr "Kräver perfect forward secrecy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l793
-#: ../openconnect-strings.txt:1547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l828
+#: ../openconnect-strings.txt:1571
 msgid "Less output"
 msgstr "Mindre utmatning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l794
-#: ../openconnect-strings.txt:1550
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l829
+#: ../openconnect-strings.txt:1574
 msgid "Set packet queue limit to LEN pkts"
 msgstr "Sätt paketkögräns till LEN-pkts"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l795
-#: ../openconnect-strings.txt:1553
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l830
+#: ../openconnect-strings.txt:1577
 msgid "Shell command line for using a vpnc-compatible config script"
 msgstr ""
 "Skalkommandorad för att använda ett vpnc-kompatibelt konfigurationsskript"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l796
-#: ../openconnect-strings.txt:1556
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l831
+#: ../openconnect-strings.txt:1580
 msgid "default"
 msgstr "standard"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l798
-#: ../openconnect-strings.txt:1559
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l833
+#: ../openconnect-strings.txt:1583
 msgid "Pass traffic to 'script' program, not tun"
 msgstr "Sänd trafik till ”script”-program, inte tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l800
-#: ../openconnect-strings.txt:1562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l835
+#: ../openconnect-strings.txt:1586
 msgid "Set login username"
 msgstr "Sätt användarnamn för inloggning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l801
-#: ../openconnect-strings.txt:1565
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l836
+#: ../openconnect-strings.txt:1589
 msgid "Report version number"
 msgstr "Rapportera versionsnummer"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l802
-#: ../openconnect-strings.txt:1568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l837
+#: ../openconnect-strings.txt:1592
 msgid "More output"
 msgstr "Mer utmatning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l803
-#: ../openconnect-strings.txt:1571
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l838
+#: ../openconnect-strings.txt:1595
 msgid "Dump HTTP authentication traffic (implies --verbose"
 msgstr "Dumpa HTTP-autentiseringstrafik (implicerar --verbose"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l804
-#: ../openconnect-strings.txt:1574
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l839
+#: ../openconnect-strings.txt:1598
 msgid "XML config file"
 msgstr "XML-konfigurationsfil"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l805
-#: ../openconnect-strings.txt:1577
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l840
+#: ../openconnect-strings.txt:1601
 msgid "Choose authentication login selection"
 msgstr "Välj autentiseringinloggningsmarkering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l806
-#: ../openconnect-strings.txt:1580
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l841
+#: ../openconnect-strings.txt:1604
 msgid "Authenticate only and print login info"
 msgstr "Autentisera endast och skriv ut inloggningsinformation"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l807
-#: ../openconnect-strings.txt:1583
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l842
+#: ../openconnect-strings.txt:1607
 msgid "Fetch webvpn cookie only; don't connect"
 msgstr "Hämta endast webvpn-kaka, anslut ej"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l808
-#: ../openconnect-strings.txt:1586
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l843
+#: ../openconnect-strings.txt:1610
 msgid "Print webvpn cookie before connecting"
 msgstr "Skriv ut webvpn-kaka innan anslutning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l809
-#: ../openconnect-strings.txt:1589
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l844
+#: ../openconnect-strings.txt:1613
 msgid "Cert file for server verification"
 msgstr "Certifikatfil för serververifiering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l810
-#: ../openconnect-strings.txt:1592
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l845
+#: ../openconnect-strings.txt:1616
 msgid "Do not ask for IPv6 connectivity"
 msgstr "Fråga inte efter IPv6-anslutning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l811
-#: ../openconnect-strings.txt:1595
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l846
+#: ../openconnect-strings.txt:1619
 msgid "OpenSSL ciphers to support for DTLS"
 msgstr "OpenSSL-chiffer till stöd för DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l812
-#: ../openconnect-strings.txt:1598
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l847
+#: ../openconnect-strings.txt:1622
 msgid "Disable DTLS"
 msgstr "Inaktivera DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l813
-#: ../openconnect-strings.txt:1601
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l848
+#: ../openconnect-strings.txt:1625
 msgid "Disable HTTP connection re-use"
 msgstr "Inaktivera återanvändning av HTTP-anslutning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l814
-#: ../openconnect-strings.txt:1604
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l849
+#: ../openconnect-strings.txt:1628
 msgid "Disable password/SecurID authentication"
 msgstr "Inaktivera lösenord-/SecurID-autentisering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l815
-#: ../openconnect-strings.txt:1607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l850
+#: ../openconnect-strings.txt:1631
 msgid "Do not require server SSL cert to be valid"
 msgstr "Kräv inte server-SSL-certifikat att vara giltigt"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l816
-#: ../openconnect-strings.txt:1610
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l851
+#: ../openconnect-strings.txt:1634
 msgid "Disable default system certificate authorities"
 msgstr "Inaktivera standardutfärdarna för systemcertifikat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l817
-#: ../openconnect-strings.txt:1613
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l852
+#: ../openconnect-strings.txt:1637
 msgid "Do not attempt XML POST authentication"
 msgstr "Försök inte med XML POST-autentisering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l818
-#: ../openconnect-strings.txt:1616
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l853
+#: ../openconnect-strings.txt:1640
 msgid "Do not expect user input; exit if it is required"
 msgstr "Förvänta inte användarinmatning, avsluta om det krävs"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l819
-#: ../openconnect-strings.txt:1619
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l854
+#: ../openconnect-strings.txt:1643
 msgid "Read password from standard input"
 msgstr "Läs lösenord från standardinmatning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l820
-#: ../openconnect-strings.txt:1622
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l855
+#: ../openconnect-strings.txt:1646
 msgid "Software token type: rsa, totp or hotp"
 msgstr "Programvarutokentyp: rsa, totp eller hotp"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l821
-#: ../openconnect-strings.txt:1625
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l856
+#: ../openconnect-strings.txt:1649
 msgid "Software token secret"
 msgstr "Programvarutokenhemlighet"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l823
-#: ../openconnect-strings.txt:1628
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l858
+#: ../openconnect-strings.txt:1652
 msgid "(NOTE: libstoken (RSA SecurID) disabled in this build)"
 msgstr "(OBS: libstoken (RSA SecurID) inaktiverat i detta bygge)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l826
-#: ../openconnect-strings.txt:1631
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l861
+#: ../openconnect-strings.txt:1655
 msgid "(NOTE: Yubikey OATH disabled in this build)"
 msgstr "(OBS: Yubikey OATH inaktiverat i detta bygge)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l828
-#: ../openconnect-strings.txt:1634
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l863
+#: ../openconnect-strings.txt:1658
 msgid "Connection retry timeout in seconds"
 msgstr "Tidsgräns för återanslutningsförsök i sekunder"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l829
-#: ../openconnect-strings.txt:1637
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l864
+#: ../openconnect-strings.txt:1661
 msgid "Server's certificate SHA1 fingerprint"
 msgstr "SHA1-fingeravtryck för serverns certifikat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:1640
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l865
+#: ../openconnect-strings.txt:1664
 msgid "HTTP header User-Agent: field"
 msgstr "HTTP-header User-Agent:-fält"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l831
-#: ../openconnect-strings.txt:1643
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l866
+#: ../openconnect-strings.txt:1667
 msgid "Local hostname to advertise to server"
 msgstr "Lokalt värdnamn att annonsera till server"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l832
-#: ../openconnect-strings.txt:1646
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l867
+#: ../openconnect-strings.txt:1670
 msgid "Use IP when connecting to HOST"
 msgstr "Använd IP vid anslutning till VÄRD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l833
-#: ../openconnect-strings.txt:1649
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l868
+#: ../openconnect-strings.txt:1673
 msgid "OS type (linux,linux-64,win,...) to report"
 msgstr "OS-typ (linux,linux-64,win,…) att rapportera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l834
-#: ../openconnect-strings.txt:1652
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l869
+#: ../openconnect-strings.txt:1676
 msgid "Set local port for DTLS datagrams"
 msgstr "Sätt lokal port för DTLS-datagram"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l855
-#: ../openconnect-strings.txt:1655
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l892
+#: ../openconnect-strings.txt:1679
 msgid "Failed to allocate string\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera sträng\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l916
-#: ../openconnect-strings.txt:1658
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l953
+#: ../openconnect-strings.txt:1682
 #, c-format
 msgid "Failed to get line from config file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att hämta rad från konfigurationsfilen %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l956
-#: ../openconnect-strings.txt:1661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l993
+#: ../openconnect-strings.txt:1685
 #, c-format
 msgid "Unrecognised option at line %d: '%s'\n"
 msgstr "Okänd flagga på rad %d: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l966
-#: ../openconnect-strings.txt:1664
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1003
+#: ../openconnect-strings.txt:1688
 #, c-format
 msgid "Option '%s' does not take an argument at line %d\n"
 msgstr "Alternativet ”%s” tar inte argument på rad %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l970
-#: ../openconnect-strings.txt:1667
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1007
+#: ../openconnect-strings.txt:1691
 #, c-format
 msgid "Option '%s' requires an argument at line %d\n"
 msgstr "Alternativet ”%s” kräver ett argument på rad %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l995
-#: ../openconnect-strings.txt:1670
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1032
+#: ../openconnect-strings.txt:1694
 #, c-format
 msgid "Invalid user \"%s\": %s\n"
 msgstr "Ogiltig användare ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1005
-#: ../openconnect-strings.txt:1673
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1042
+#: ../openconnect-strings.txt:1697
 #, c-format
 msgid "Invalid user ID \"%d\": %s\n"
 msgstr "Ogiltigt användar-ID ”%d”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1057
-#: ../openconnect-strings.txt:1676
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1094
+#: ../openconnect-strings.txt:1700
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: This version of openconnect was built without iconv\n"
@@ -3352,8 +3397,8 @@ msgstr ""
 "     men du verkar använda den föråldrade teckenuppsättningen\n"
 "     ”%s”. Förvänta dig konstiga händelser.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1064
-#: ../openconnect-strings.txt:1682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1101
+#: ../openconnect-strings.txt:1706
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: This version of openconnect is %s but\n"
@@ -3362,47 +3407,47 @@ msgstr ""
 "VARNING: Denna version av openconnect är %s men\n"
 "     biblioteket libopenconnect är %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1074
-#: ../openconnect-strings.txt:1687
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1111
+#: ../openconnect-strings.txt:1711
 msgid "Failed to allocate vpninfo structure\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera vpninfo-struktur\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1129
-#: ../openconnect-strings.txt:1690
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1166
+#: ../openconnect-strings.txt:1714
 msgid "Cannot use 'config' option inside config file\n"
 msgstr "Kan inte använda ”config” inuti konfigurationsfil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1137
-#: ../openconnect-strings.txt:1693
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1174
+#: ../openconnect-strings.txt:1717
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfilen ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1153
-#: ../openconnect-strings.txt:1696
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1190
+#: ../openconnect-strings.txt:1720
 #, c-format
 msgid "Invalid compression mode '%s'\n"
 msgstr "Ogiltigt komprimeringsläge ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1174
-#: ../openconnect-strings.txt:1699
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1211
+#: ../openconnect-strings.txt:1723
 msgid "Missing colon in resolve option\n"
 msgstr "Saknar kolon i flaggan för uppslag\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1179
-#: ../openconnect-strings.txt:1702
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1216
+#: ../openconnect-strings.txt:1726
 msgid "Failed to allocate memory\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1259
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1268
-#: ../openconnect-strings.txt:1706
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1296
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1305
+#: ../openconnect-strings.txt:1730
 #, c-format
 msgid "MTU %d too small\n"
 msgstr "MTU %d för litet\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1298
-#: ../openconnect-strings.txt:1709
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1335
+#: ../openconnect-strings.txt:1733
 msgid ""
 "Disabling all HTTP connection re-use due to --no-http-keepalive option.\n"
 "If this helps, please report to <openconnect-devel lists infradead org>.\n"
@@ -3410,8 +3455,8 @@ msgstr ""
 "Inaktiverar alla HTTP-anslutningsåteranvändningar pga --no-http-keepalive.\n"
 "Om detta hjälper, rapportera till <openconnect-devel lists infradead org>.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1304
-#: ../openconnect-strings.txt:1714
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1341
+#: ../openconnect-strings.txt:1738
 msgid ""
 "The --no-cert-check option was insecure and has been removed.\n"
 "Fix your server's certificate or use --servercert to trust it.\n"
@@ -3419,143 +3464,143 @@ msgstr ""
 "--no-cert-check-flaggan var osäker och har tagits bort.\n"
 "Fixa din servers certifikat eller använd --servercert för att lita på den.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1321
-#: ../openconnect-strings.txt:1719
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1358
+#: ../openconnect-strings.txt:1743
 msgid "Queue length zero not permitted; using 1\n"
 msgstr "Kölängd noll tillåts inte: använder 1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1335
-#: ../openconnect-strings.txt:1722
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1372
+#: ../openconnect-strings.txt:1746
 #, c-format
 msgid "OpenConnect version %s\n"
 msgstr "OpenConnect version %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1368
-#: ../openconnect-strings.txt:1725
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1406
+#: ../openconnect-strings.txt:1749
 #, c-format
 msgid "Invalid software token mode \"%s\"\n"
 msgstr "Ogiltigt programvarutokenläge ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1378
-#: ../openconnect-strings.txt:1728
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1416
+#: ../openconnect-strings.txt:1752
 #, c-format
 msgid "Invalid OS identity \"%s\"\n"
 msgstr "Ogiltig OS-identitet ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1411
-#: ../openconnect-strings.txt:1731
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1449
+#: ../openconnect-strings.txt:1755
 msgid "Too many arguments on command line\n"
 msgstr "För många argument på kommandoraden\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1414
-#: ../openconnect-strings.txt:1734
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1452
+#: ../openconnect-strings.txt:1758
 msgid "No server specified\n"
 msgstr "Ingen server angiven\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1430
-#: ../openconnect-strings.txt:1737
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1468
+#: ../openconnect-strings.txt:1761
 msgid "This version of openconnect was built without libproxy support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan libproxy-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1459
-#: ../openconnect-strings.txt:1740
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1497
+#: ../openconnect-strings.txt:1764
 msgid "Error opening cmd pipe\n"
 msgstr "Fel vid öppning av cmd-rör\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1492
-#: ../openconnect-strings.txt:1743
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1530
+#: ../openconnect-strings.txt:1767
 msgid "Failed to obtain WebVPN cookie\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla WebVpn-kaka\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1513
-#: ../openconnect-strings.txt:1746
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1551
+#: ../openconnect-strings.txt:1770
 msgid "Creating SSL connection failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa SSL-anslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1525
-#: ../openconnect-strings.txt:1749
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1567
+#: ../openconnect-strings.txt:1773
 msgid "Set up DTLS failed; using SSL instead\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in DTLS, använder SSL istället\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1545
-#: ../openconnect-strings.txt:1752
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1588
+#: ../openconnect-strings.txt:1776
 #, c-format
 msgid "Connected as %s%s%s, using %s%s\n"
 msgstr "Ansluten som %s%s%s, använder %s%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1554
-#: ../openconnect-strings.txt:1755
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1597
+#: ../openconnect-strings.txt:1779
 msgid "No --script argument provided; DNS and routing are not configured\n"
 msgstr ""
 "Inget --script-argument givet, DNS och omdirigering är inte konfigurerade\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1556
-#: ../openconnect-strings.txt:1758
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1599
+#: ../openconnect-strings.txt:1782
 msgid "See http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 msgstr "Se http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1569
-#: ../openconnect-strings.txt:1761
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1612
+#: ../openconnect-strings.txt:1785
 #, c-format
 msgid "Failed to open '%s' for write: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna ”%s” för att skriva: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1581
-#: ../openconnect-strings.txt:1764
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1624
+#: ../openconnect-strings.txt:1788
 #, c-format
 msgid "Continuing in background; pid %d\n"
 msgstr "Fortsätter i bakgrunden, pid %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1598
-#: ../openconnect-strings.txt:1767
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1641
+#: ../openconnect-strings.txt:1791
 msgid "User requested reconnect\n"
 msgstr "Användare begärde återanslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1606
-#: ../openconnect-strings.txt:1770
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1649
+#: ../openconnect-strings.txt:1794
 msgid "Cookie was rejected on reconnection; exiting.\n"
 msgstr "Kaka avvisades vid återanslutning, avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1610
-#: ../openconnect-strings.txt:1773
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1653
+#: ../openconnect-strings.txt:1797
 msgid "Session terminated by server; exiting.\n"
 msgstr "Sessionen avslutades av server, avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1614
-#: ../openconnect-strings.txt:1776
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1657
+#: ../openconnect-strings.txt:1800
 msgid "User cancelled (SIGINT); exiting.\n"
 msgstr "Användare avbröt (SIGINT), avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1618
-#: ../openconnect-strings.txt:1779
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1661
+#: ../openconnect-strings.txt:1803
 msgid "User detached from session (SIGHUP); exiting.\n"
 msgstr "Användare frånkopplade från session (SIGHUP), avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1622
-#: ../openconnect-strings.txt:1782
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1665
+#: ../openconnect-strings.txt:1806
 msgid "Unknown error; exiting.\n"
 msgstr "Okänt fel, avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1641
-#: ../openconnect-strings.txt:1785
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1684
+#: ../openconnect-strings.txt:1809
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for write: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna %s för att skriva: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1649
-#: ../openconnect-strings.txt:1788
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1692
+#: ../openconnect-strings.txt:1812
 #, c-format
 msgid "Failed to write config to %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva konfiguration till %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1708
-#: ../openconnect-strings.txt:1791
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1751
+#: ../openconnect-strings.txt:1815
 #, c-format
 msgid "Server SSL certificate didn't match: %s\n"
 msgstr "SSL-servercertifikat matchade inte: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1727
-#: ../openconnect-strings.txt:1794
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1770
+#: ../openconnect-strings.txt:1818
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3566,621 +3611,631 @@ msgstr ""
 "Certifikatet från VPN-servern \"%s\" klarade inte verifiering.\n"
 "Anledning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1730
-#: ../openconnect-strings.txt:1800
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1773
+#: ../openconnect-strings.txt:1824
 msgid ""
 "To trust this server in future, perhaps add this to your command line:\n"
 msgstr ""
 "För att lista på denna server i framtiden kan du lägga till detta till din "
 "kommandorad:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1731
-#: ../openconnect-strings.txt:1804
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1774
+#: ../openconnect-strings.txt:1828
 #, c-format
 msgid "  --servercert %s\n"
 msgstr "  --servercert %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1736
-#: ../openconnect-strings.txt:1807
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1779
+#: ../openconnect-strings.txt:1831
 #, c-format
 msgid "Enter '%s' to accept, '%s' to abort; anything else to view: "
 msgstr ""
 "Skriv in ”%s” för att acceptera, ”%s” för att avbryta, vad som helst annat "
 "för att visa: "
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1737
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1755
-#: ../openconnect-strings.txt:1811
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1780
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1798
+#: ../openconnect-strings.txt:1835
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1737
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1743
-#: ../openconnect-strings.txt:1815
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1780
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1786
+#: ../openconnect-strings.txt:1839
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1764
-#: ../openconnect-strings.txt:1818
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1807
+#: ../openconnect-strings.txt:1842
 #, c-format
 msgid "Server key hash: %s\n"
 msgstr "Hash för servernyckel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1798
-#: ../openconnect-strings.txt:1821
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1841
+#: ../openconnect-strings.txt:1845
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" matches multiple options\n"
 msgstr "Auth-val ”%s” matchar flera alternativ\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1801
-#: ../openconnect-strings.txt:1824
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1844
+#: ../openconnect-strings.txt:1848
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" not available\n"
 msgstr "Auth-val ”%s” ej tillgängligt\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1822
-#: ../openconnect-strings.txt:1827
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1865
+#: ../openconnect-strings.txt:1851
 msgid "User input required in non-interactive mode\n"
 msgstr "Användarinmatning krävs i icke-interaktivt läge\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1999
-#: ../openconnect-strings.txt:1830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2042
+#: ../openconnect-strings.txt:1854
 #, c-format
 msgid "Failed to open token file for write: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna tokenfil för skrivning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2007
-#: ../openconnect-strings.txt:1833
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2050
+#: ../openconnect-strings.txt:1857
 #, c-format
 msgid "Failed to write token: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva token: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2053
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2074
-#: ../openconnect-strings.txt:1837
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2096
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2117
+#: ../openconnect-strings.txt:1861
 msgid "Soft token string is invalid\n"
 msgstr "Programvarutokensträng är ogiltig\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2056
-#: ../openconnect-strings.txt:1840
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2099
+#: ../openconnect-strings.txt:1864
 msgid "Can't open ~/.stokenrc file\n"
 msgstr "Kan inte öppna ~/.stokenrc-fil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2059
-#: ../openconnect-strings.txt:1843
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2102
+#: ../openconnect-strings.txt:1867
 msgid "OpenConnect was not built with libstoken support\n"
 msgstr "OpenConnect byggdes inte med libstoken-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2062
-#: ../openconnect-strings.txt:1846
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2105
+#: ../openconnect-strings.txt:1870
 msgid "General failure in libstoken\n"
 msgstr "Allmänt fel i libstoken\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2077
-#: ../openconnect-strings.txt:1849
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2120
+#: ../openconnect-strings.txt:1873
 msgid "OpenConnect was not built with liboath support\n"
 msgstr "OpenConnect byggdes inte med liboath-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2080
-#: ../openconnect-strings.txt:1852
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2123
+#: ../openconnect-strings.txt:1876
 msgid "General failure in liboath\n"
 msgstr "Allmänt fel i liboath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2091
-#: ../openconnect-strings.txt:1855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2134
+#: ../openconnect-strings.txt:1879
 msgid "Yubikey token not found\n"
 msgstr "Yubikey-token inte funnen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2094
-#: ../openconnect-strings.txt:1858
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2137
+#: ../openconnect-strings.txt:1882
 msgid "OpenConnect was not built with Yubikey support\n"
 msgstr "OpenConnect byggdes inte med Yubikey-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2097
-#: ../openconnect-strings.txt:1861
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2140
+#: ../openconnect-strings.txt:1885
 #, c-format
 msgid "General Yubikey failure: %s\n"
 msgstr "Allmänt Yubikey-fel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l125
-#: ../openconnect-strings.txt:1864
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l127
+#: ../openconnect-strings.txt:1888
 msgid "Set up tun script failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in skript för tun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l132
-#: ../openconnect-strings.txt:1867
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l134
+#: ../openconnect-strings.txt:1891
 msgid "Set up tun device failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in tun-enhet\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l264
-#: ../openconnect-strings.txt:1870
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l266
+#: ../openconnect-strings.txt:1894
 msgid "Caller paused the connection\n"
 msgstr "Anslutaren pausade anslutningen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l272
-#: ../openconnect-strings.txt:1873
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l274
+#: ../openconnect-strings.txt:1897
 #, c-format
 msgid "No work to do; sleeping for %d ms...\n"
 msgstr "Inget arbete att göra, sover i %d ms…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l293
-#: ../openconnect-strings.txt:1876
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l295
+#: ../openconnect-strings.txt:1900
 #, c-format
 msgid "WaitForMultipleObjects failed: %s\n"
 msgstr "WaitForMultipleObjects misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l87
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l114
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l197
-#: ../openconnect-strings.txt:1881
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l87
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l114
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l197
+#: ../openconnect-strings.txt:1905
 #, c-format
 msgid "InitializeSecurityContext() failed: %lx\n"
 msgstr "InitializeSecurityContext() misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l113
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l48
-#: ../openconnect-strings.txt:1885
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l48
+#: ../openconnect-strings.txt:1909
 #, c-format
 msgid "AcquireCredentialsHandle() failed: %lx\n"
 msgstr "AcquireCredentialsHandle() misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l246
-#: ../openconnect-strings.txt:1888
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l246
+#: ../openconnect-strings.txt:1912
 msgid "Error communicating with ntlm_auth helper\n"
 msgstr "Fel vid kommunikation med ntlm_auth helper\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l265
-#: ../openconnect-strings.txt:1891
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l265
+#: ../openconnect-strings.txt:1915
 msgid "Attempting HTTP NTLM authentication to proxy (single-sign-on)\n"
 msgstr "Försöker med HTTP NTLM-autentisering till proxy (single-sign-on)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:1894
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l268
+#: ../openconnect-strings.txt:1918
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLM authentication to server '%s' (single-sign-on)\n"
 msgstr ""
 "Försöker med HTTP NTLM-autentisering till servern ”%s” (single-sign-on)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l978
-#: ../openconnect-strings.txt:1897
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:1921
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLMv%d authentication to proxy\n"
 msgstr "Försöker med HTTP NTLMv%d-autentisering till proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l982
-#: ../openconnect-strings.txt:1900
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l982
+#: ../openconnect-strings.txt:1924
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLMv%d authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Försöker med HTTP NTLMv%d-autentisering till servern ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l97
-#: ../openconnect-strings.txt:1903
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l97
+#: ../openconnect-strings.txt:1927
 msgid "Invalid base32 token string\n"
 msgstr "Ogiltig base32 tokensträng\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:1906
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:1930
 msgid "Failed to allocate memory to decode OATH secret\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för att avkoda OATH-hemlighet\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:1909
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:1933
 msgid "This version of OpenConnect was built without PSKC support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan PSKC-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l353
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l378
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l272
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l488
-#: ../openconnect-strings.txt:1915
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l353
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l488
+#: ../openconnect-strings.txt:1939
 msgid "OK to generate INITIAL tokencode\n"
 msgstr "Ok att generera INITIAL tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l357
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l381
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l277
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l492
-#: ../openconnect-strings.txt:1921
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l492
+#: ../openconnect-strings.txt:1945
 msgid "OK to generate NEXT tokencode\n"
 msgstr "Ok att generera NEXT tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l362
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l385
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l282
-#: ../openconnect-strings.txt:1926
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l362
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l282
+#: ../openconnect-strings.txt:1950
 msgid "Server is rejecting the soft token; switching to manual entry\n"
 msgstr "Server förkastar programvarutoken, växlar till manuellt angiven\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l419
-#: ../openconnect-strings.txt:1929
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l419
+#: ../openconnect-strings.txt:1953
 msgid "Generating OATH TOTP token code\n"
 msgstr "Genererar OATH TOTP tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:1932
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l565
+#: ../openconnect-strings.txt:1956
 msgid "Generating OATH HOTP token code\n"
 msgstr "Genererar OATH HOTP tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l56
-#: ../openconnect-strings.txt:1935
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l56
+#: ../openconnect-strings.txt:1959
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie '%s'\n"
 msgstr "Ogiltig kaka ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l176
-#: ../openconnect-strings.txt:1938
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l176
+#: ../openconnect-strings.txt:1962
 #, c-format
 msgid "Unexpected length %d for TLV %d/%d\n"
 msgstr "Oväntad längd %d för TLV %d/%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l182
-#: ../openconnect-strings.txt:1941
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l182
+#: ../openconnect-strings.txt:1965
 #, c-format
 msgid "Received MTU %d from server\n"
 msgstr "Erhöll MTU %d från server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l191
-#: ../openconnect-strings.txt:1944
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l191
+#: ../openconnect-strings.txt:1968
 #, c-format
 msgid "Received DNS server %s\n"
 msgstr "Erhöll DNS-server %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l202
-#: ../openconnect-strings.txt:1947
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l202
+#: ../openconnect-strings.txt:1971
 #, c-format
 msgid "Received DNS search domain %.*s\n"
 msgstr "Erhöll DNS-sökdomän %.*s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l217
-#: ../openconnect-strings.txt:1950
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l217
+#: ../openconnect-strings.txt:1974
 #, c-format
 msgid "Received internal IP address %s\n"
 msgstr "Tog emot intern IP-adress %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l226
-#: ../openconnect-strings.txt:1953
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l226
+#: ../openconnect-strings.txt:1977
 #, c-format
 msgid "Received netmask %s\n"
 msgstr "Mottog nätmask %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l235
-#: ../openconnect-strings.txt:1956
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l235
+#: ../openconnect-strings.txt:1980
 #, c-format
 msgid "Received internal gateway address %s\n"
 msgstr "Mottog intern gateway-adress %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l248
-#: ../openconnect-strings.txt:1959
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l248
+#: ../openconnect-strings.txt:1983
 #, c-format
 msgid "Received split include route %s\n"
 msgstr "Mottog split-include-rutt %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l270
-#: ../openconnect-strings.txt:1962
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l270
+#: ../openconnect-strings.txt:1986
 #, c-format
 msgid "Received split exclude route %s\n"
 msgstr "Mottog split-exclude-rutt %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l290
-#: ../openconnect-strings.txt:1965
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l290
+#: ../openconnect-strings.txt:1989
 #, c-format
 msgid "Received WINS server %s\n"
 msgstr "Mottog WINS-server %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l311
-#: ../openconnect-strings.txt:1968
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l311
+#: ../openconnect-strings.txt:1992
 #, c-format
 msgid "ESP encryption: 0x%02x (%s)\n"
 msgstr "ESP-kryptering: 0x%02x (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l328
-#: ../openconnect-strings.txt:1971
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l328
+#: ../openconnect-strings.txt:1995
 #, c-format
 msgid "ESP HMAC: 0x%02x (%s)\n"
 msgstr "ESP HMAC: 0x%02x (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l338
-#: ../openconnect-strings.txt:1974
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l338
+#: ../openconnect-strings.txt:1998
 #, c-format
 msgid "ESP compression: %d\n"
 msgstr "ESP-komprimering: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l346
-#: ../openconnect-strings.txt:1977
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l346
+#: ../openconnect-strings.txt:2001
 #, c-format
 msgid "ESP port: %d\n"
 msgstr "ESP-port: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l353
-#: ../openconnect-strings.txt:1980
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l353
+#: ../openconnect-strings.txt:2004
 #, c-format
 msgid "ESP key lifetime: %u bytes\n"
 msgstr "Livslängd för ESP-nyckel: %u byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l361
-#: ../openconnect-strings.txt:1983
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l361
+#: ../openconnect-strings.txt:2007
 #, c-format
 msgid "ESP key lifetime: %u seconds\n"
 msgstr "Livslängd för ESP-nyckel: %u sekunder\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l369
-#: ../openconnect-strings.txt:1986
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l369
+#: ../openconnect-strings.txt:2010
 #, c-format
 msgid "ESP to SSL fallback: %u seconds\n"
 msgstr "ESP till SSL-reserv: %u sekunder\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l377
-#: ../openconnect-strings.txt:1989
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:2013
 #, c-format
 msgid "ESP replay protection: %d\n"
 msgstr "ESP-replay skydd: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l385
-#: ../openconnect-strings.txt:1992
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l385
+#: ../openconnect-strings.txt:2016
 #, c-format
 msgid "ESP SPI (outbound): %x\n"
 msgstr "ESP SPI (utgående): %x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l393
-#: ../openconnect-strings.txt:1995
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l393
+#: ../openconnect-strings.txt:2019
 #, c-format
 msgid "%d bytes of ESP secrets\n"
 msgstr "%d byte av ESP-hemligheter\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l405
-#: ../openconnect-strings.txt:1998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l405
+#: ../openconnect-strings.txt:2022
 #, c-format
 msgid "Unknown TLV group %d attr %d len %d:%s\n"
 msgstr "Okänd TLV grupp %d attr %d län %d:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l483
-#: ../openconnect-strings.txt:2001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l483
+#: ../openconnect-strings.txt:2025
 msgid "Failed to parse KMP header\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka KMP-header\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l499
-#: ../openconnect-strings.txt:2004
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l499
+#: ../openconnect-strings.txt:2028
 msgid "Failed to parse KMP message\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka KMP-meddelanden\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l505
-#: ../openconnect-strings.txt:2007
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l505
+#: ../openconnect-strings.txt:2031
 #, c-format
 msgid "Got KMP message %d of size %d\n"
 msgstr "Erhöll KMP-meddelande %d med storlek %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l521
-#: ../openconnect-strings.txt:2010
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l521
+#: ../openconnect-strings.txt:2034
 #, c-format
 msgid "Received non-ESP TLVs (group %d) in ESP negotiation KMP\n"
 msgstr "Erhöll icke-ESP TLVs (grupp %d) i ESP-förhandling KMP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l570
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l615
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l647
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l773
-#: ../openconnect-strings.txt:2016
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l615
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l647
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l773
+#: ../openconnect-strings.txt:2040
 msgid "Error creating oNCP negotiation request\n"
 msgstr "Fel vid skapande av begäran av oNCP-förhandling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l656
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l807
-#: ../openconnect-strings.txt:2020
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l656
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l807
+#: ../openconnect-strings.txt:2044
 msgid "Short write in oNCP negotiation\n"
 msgstr "Kort skrivning i oNCP-förhandling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l668
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l692
-#: ../openconnect-strings.txt:2024
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l668
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l692
+#: ../openconnect-strings.txt:2048
 #, c-format
 msgid "Read %d bytes of SSL record\n"
 msgstr "Läste %d byte av SSL-post\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l672
-#: ../openconnect-strings.txt:2027
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l672
+#: ../openconnect-strings.txt:2051
 #, c-format
 msgid "Unexpected response of size %d after hostname packet\n"
 msgstr "Oväntat svar på storlek %d efter värdnamnspaket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l679
-#: ../openconnect-strings.txt:2030
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l679
+#: ../openconnect-strings.txt:2054
 #, c-format
 msgid "Server response to hostname packet is error 0x%02x\n"
 msgstr "Serversvar till värdnamnspaket är fel 0x%02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l696
-#: ../openconnect-strings.txt:2033
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l696
+#: ../openconnect-strings.txt:2057
 msgid "Invalid packet waiting for KMP 301\n"
 msgstr "Ogiltigt paket väntar på KMP 301\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l709
-#: ../openconnect-strings.txt:2036
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l709
+#: ../openconnect-strings.txt:2060
 #, c-format
 msgid "Expected KMP message 301 from server but got %d\n"
 msgstr "Förväntad KMP-meddelande 301 från server, men fick %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l718
-#: ../openconnect-strings.txt:2039
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l718
+#: ../openconnect-strings.txt:2063
 #, c-format
 msgid "KMP message 301 from server too large (%d bytes)\n"
 msgstr "KMP-meddelande 301 från server för stort (%d byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l724
-#: ../openconnect-strings.txt:2042
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l724
+#: ../openconnect-strings.txt:2066
 #, c-format
 msgid "Got KMP message 301 of length %d\n"
 msgstr "Erhöll KMP-meddelande 301 med längd %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l731
-#: ../openconnect-strings.txt:2045
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l731
+#: ../openconnect-strings.txt:2069
 msgid "Failed to read continuation record length\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa fortsättning på postens längd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l737
-#: ../openconnect-strings.txt:2048
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l737
+#: ../openconnect-strings.txt:2072
 #, c-format
 msgid "Record of additional %d bytes too large; would make %d\n"
 msgstr "Post på ytterligare %d byte för stor; skulle bli %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l746
-#: ../openconnect-strings.txt:2051
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l746
+#: ../openconnect-strings.txt:2075
 #, c-format
 msgid "Failed to read continuation record of length %d\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa ytterligare post på längd %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l752
-#: ../openconnect-strings.txt:2054
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l752
+#: ../openconnect-strings.txt:2078
 #, c-format
 msgid "Read additional %d bytes of KMP 301 message\n"
 msgstr "Läs ytterligare %d byte av KMP-301-meddelande\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l792
-#: ../openconnect-strings.txt:2057
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l792
+#: ../openconnect-strings.txt:2081
 msgid "Error negotiating ESP keys\n"
 msgstr "Fel vid förhandling av ESP-nycklar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l852
-#: ../openconnect-strings.txt:2060
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l852
+#: ../openconnect-strings.txt:2084
 msgid "new incoming"
 msgstr "ny inkommande"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l853
-#: ../openconnect-strings.txt:2063
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l853
+#: ../openconnect-strings.txt:2087
 msgid "new outgoing"
 msgstr "ny utgående"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l858
-#: ../openconnect-strings.txt:2066
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l858
+#: ../openconnect-strings.txt:2090
 msgid "Ignoring ESP keys since ESP support not available in this build\n"
 msgstr ""
 "Ignorerar ESP-nycklar eftersom ESP-stöd inte är tillgängligt i detta bygge\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l878
-#: ../openconnect-strings.txt:2069
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l878
+#: ../openconnect-strings.txt:2093
 msgid "Read only 1 byte of oNCP length field\n"
 msgstr "Läs bara 1 byte från fältet för oNCP-längd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l887
-#: ../openconnect-strings.txt:2072
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l887
+#: ../openconnect-strings.txt:2096
 msgid "Server terminated connection (session expired)\n"
 msgstr "Servern avslutade anslutningen (sessionens tidsgräns passerades)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l891
-#: ../openconnect-strings.txt:2075
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l891
+#: ../openconnect-strings.txt:2099
 #, c-format
 msgid "Server terminated connection (reason: %d)\n"
 msgstr "Servern avslutade anslutningen (orsak: %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l897
-#: ../openconnect-strings.txt:2078
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l897
+#: ../openconnect-strings.txt:2102
 msgid "Server sent zero-length oNCP record\n"
 msgstr "Servern skickade oNCP-post med längd 0\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l988
-#: ../openconnect-strings.txt:2081
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l992
+#: ../openconnect-strings.txt:2105
 #, c-format
 msgid "Incoming KMP message %d of size %d (got %d)\n"
 msgstr "Inkommande KMP-meddelande %d med storlek %d (fick %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l991
-#: ../openconnect-strings.txt:2084
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l995
+#: ../openconnect-strings.txt:2108
 #, c-format
 msgid "Continuing to process KMP message %d now size %d (got %d)\n"
 msgstr "Fortsätter att bearbeta KMP-meddelande %d med storlek %d (fick %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1010
-#: ../openconnect-strings.txt:2087
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1014
+#: ../openconnect-strings.txt:2111
 msgid "Unrecognised data packet\n"
 msgstr "Okänt datapaket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1072
-#: ../openconnect-strings.txt:2090
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1076
+#: ../openconnect-strings.txt:2114
 #, c-format
 msgid "Unknown KMP message %d of size %d:\n"
 msgstr "Okänt KMP-meddelande %d med storlek %d:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1077
-#: ../openconnect-strings.txt:2093
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1081
+#: ../openconnect-strings.txt:2117
 #, c-format
 msgid ".... + %d more bytes unreceived\n"
 msgstr ".... + %d mer byte ej mottaget\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1092
-#: ../openconnect-strings.txt:2096
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1096
+#: ../openconnect-strings.txt:2120
 msgid "Packet outgoing:\n"
 msgstr "Utgående paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1156
-#: ../openconnect-strings.txt:2099
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1160
+#: ../openconnect-strings.txt:2123
 msgid "Sent ESP enable control packet\n"
 msgstr "Skicka ESP enable control-paket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openconnect-internal.h#l1067
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openconnect-internal.h#l1075
-#: ../openconnect-strings.txt:2103
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1282
+#: ../openconnect-strings.txt:2126
+msgid "Logout failed.\n"
+msgstr "Misslyckades med utloggning.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1284
+#: ../openconnect-strings.txt:2129
+msgid "Logout successful.\n"
+msgstr "Utloggning lyckades.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openconnect-internal.h#l1071
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openconnect-internal.h#l1079
+#: ../openconnect-strings.txt:2133
 #, c-format
 msgid "ERROR: %s() called with invalid UTF-8 for '%s' argument\n"
 msgstr "FEL: %s() anropades med ogiltig UTF-8 för ”%s” argument\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l94
-#: ../openconnect-strings.txt:2106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l94
+#: ../openconnect-strings.txt:2136
 #, c-format
 msgid "Unable to calculate DTLS overhead for %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräkna DTLS-kostnad för %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2109
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2139
 #, c-format
 msgid "Failed to create SSL_SESSION ASN.1 for OpenSSL: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa SSL_SESSION ASN.1 för OpenSSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l227
-#: ../openconnect-strings.txt:2112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l227
+#: ../openconnect-strings.txt:2142
 msgid "OpenSSL failed to parse SSL_SESSION ASN.1\n"
 msgstr "OpenSSL misslyckades med att tolka SSL_SESSION ASN.1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l241
-#: ../openconnect-strings.txt:2115
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l241
+#: ../openconnect-strings.txt:2145
 msgid "Initialise DTLSv1 session failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera DTLSv1-session\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l270
-#: ../openconnect-strings.txt:2118
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l270
+#: ../openconnect-strings.txt:2148
 msgid "PSK callback\n"
 msgstr "PSK-återanrop\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l287
-#: ../openconnect-strings.txt:2121
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l287
+#: ../openconnect-strings.txt:2151
 msgid "Failed to create app-identity extension for OpenSSL\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa app-identitetstillägg för OpenSSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l352
-#: ../openconnect-strings.txt:2124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l352
+#: ../openconnect-strings.txt:2154
 msgid "Initialise DTLSv1 CTX failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera DTLSv1 CTX\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l365
-#: ../openconnect-strings.txt:2127
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l365
+#: ../openconnect-strings.txt:2157
 msgid "Set DTLS CTX version failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att ange DTLS CTX-version\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l382
-#: ../openconnect-strings.txt:2130
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l382
+#: ../openconnect-strings.txt:2160
 msgid "Failed to generate DTLS key\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera DTLS-nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l402
-#: ../openconnect-strings.txt:2133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l402
+#: ../openconnect-strings.txt:2163
 msgid "Set DTLS cipher list failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta DTLS chifferlista\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l417
-#: ../openconnect-strings.txt:2136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l417
+#: ../openconnect-strings.txt:2166
 msgid "Not precisely one DTLS cipher\n"
 msgstr "Ej ett DTLS-chiffer\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l439
-#: ../openconnect-strings.txt:2139
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l439
+#: ../openconnect-strings.txt:2169
 #, c-format
 msgid ""
 "SSL_set_session() failed with old protocol version 0x%x\n"
@@ -4193,19 +4248,19 @@ msgstr ""
 "Se http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=1751\n";
 "Använd kommandoradsalternativet --no-dtls för att undvika detta meddelande\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l516
-#: ../openconnect-strings.txt:2146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l516
+#: ../openconnect-strings.txt:2176
 #, c-format
 msgid "Established DTLS connection (using OpenSSL). Ciphersuite %s.\n"
 msgstr "Etablerade DTLS-anslutning (använder OpenSSL). Ciphersuite %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l553
-#: ../openconnect-strings.txt:2149
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l553
+#: ../openconnect-strings.txt:2179
 msgid "Your OpenSSL is older than the one you built against, so DTLS may fail!"
 msgstr "Din OpenSSL är äldre än den du byggde mot, DTLS kan misslyckas!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l604
-#: ../openconnect-strings.txt:2152
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l604
+#: ../openconnect-strings.txt:2182
 msgid ""
 "This is probably because your OpenSSL is broken\n"
 "See http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
@@ -4213,899 +4268,899 @@ msgstr ""
 "Det är antagligen för att din OpenSSL är trasig\n"
 "Se http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l611
-#: ../openconnect-strings.txt:2157
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l611
+#: ../openconnect-strings.txt:2187
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %d\n"
 msgstr "DTLS-handskakning misslyckades: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l90
-#: ../openconnect-strings.txt:2160
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l90
+#: ../openconnect-strings.txt:2190
 msgid "Failed to initialise ESP cipher:\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera ESP-chiffer:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:2163
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:2193
 msgid "Failed to initialize ESP HMAC\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera ESP HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l156
-#: ../openconnect-strings.txt:2166
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l156
+#: ../openconnect-strings.txt:2196
 msgid "Failed to generate random keys for ESP:\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera nycklar för ESP:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l206
-#: ../openconnect-strings.txt:2169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l206
+#: ../openconnect-strings.txt:2199
 msgid "Failed to set up decryption context for ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in dekryptering för ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l214
-#: ../openconnect-strings.txt:2172
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l214
+#: ../openconnect-strings.txt:2202
 msgid "Failed to decrypt ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att dekryptera ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l234
-#: ../openconnect-strings.txt:2175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l234
+#: ../openconnect-strings.txt:2205
 msgid "Failed to generate random IV for ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera slumpmässiga IV för ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l248
-#: ../openconnect-strings.txt:2178
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l248
+#: ../openconnect-strings.txt:2208
 msgid "Failed to set up encryption context for ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in krypteringskontext för ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:2181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2211
 msgid "Failed to encrypt ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att kryptera ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l43
-#: ../openconnect-strings.txt:2184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l43
+#: ../openconnect-strings.txt:2214
 msgid "Failed to establish libp11 PKCS#11 context:\n"
 msgstr "Misslyckades med att etablera libp11 PKCS#11-kontext:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l49
-#: ../openconnect-strings.txt:2187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l49
+#: ../openconnect-strings.txt:2217
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#11 provider module (%s):\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in PKCS#11-leverantörsmodul (%s):\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l269
-#: ../openconnect-strings.txt:2190
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l269
+#: ../openconnect-strings.txt:2220
 msgid "PIN locked\n"
 msgstr "PIN-låst\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l272
-#: ../openconnect-strings.txt:2193
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l272
+#: ../openconnect-strings.txt:2223
 msgid "PIN expired\n"
 msgstr "PIN-tidsgräns överskriden\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l275
-#: ../openconnect-strings.txt:2196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l275
+#: ../openconnect-strings.txt:2226
 msgid "Another user already logged in\n"
 msgstr "En annan användare är redan inloggad\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l279
-#: ../openconnect-strings.txt:2199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l279
+#: ../openconnect-strings.txt:2229
 msgid "Unknown error logging in to PKCS#11 token\n"
 msgstr "Okänt fel vid inloggning till PKCS#11-token\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l286
-#: ../openconnect-strings.txt:2202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l286
+#: ../openconnect-strings.txt:2232
 #, c-format
 msgid "Logged in to PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Inloggad till PKCS#11-platsen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l300
-#: ../openconnect-strings.txt:2205
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l300
+#: ../openconnect-strings.txt:2235
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate certs in PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att räkna upp certifikat i PKCS#11-platsen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l306
-#: ../openconnect-strings.txt:2208
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l306
+#: ../openconnect-strings.txt:2238
 #, c-format
 msgid "Found %d certs in slot '%s'\n"
 msgstr "Fann %d certifikat på plats ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l342
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:2212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l342
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l565
+#: ../openconnect-strings.txt:2242
 #, c-format
 msgid "Failed to parse PKCS#11 URI '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka PKCS#11 URI ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l575
-#: ../openconnect-strings.txt:2216
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l575
+#: ../openconnect-strings.txt:2246
 msgid "Failed to enumerate PKCS#11 slots\n"
 msgstr "Misslyckades med att räkna upp PKCS#11-platser\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l383
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l617
-#: ../openconnect-strings.txt:2220
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l383
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l617
+#: ../openconnect-strings.txt:2250
 #, c-format
 msgid "Logging in to PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Loggar in till PKCS#11-platsen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l393
-#: ../openconnect-strings.txt:2223
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l393
+#: ../openconnect-strings.txt:2253
 #, c-format
 msgid "Failed to find PKCS#11 cert '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att hitta PKCS#11-cert ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l401
-#: ../openconnect-strings.txt:2226
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l401
+#: ../openconnect-strings.txt:2256
 msgid "Certificate X.509 content not fetched by libp11\n"
 msgstr "Certifikat X.509-innehåll hämtas inte med libp11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l412
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l741
-#: ../openconnect-strings.txt:2230
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l741
+#: ../openconnect-strings.txt:2260
 msgid "Failed to install certificate in OpenSSL context\n"
 msgstr "Misslyckades med att installera certifikat i OpenSSL-kontext\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l458
-#: ../openconnect-strings.txt:2233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l458
+#: ../openconnect-strings.txt:2263
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate keys in PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att räkna upp nycklar i PKCS#11-platsen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l464
-#: ../openconnect-strings.txt:2236
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l464
+#: ../openconnect-strings.txt:2266
 #, c-format
 msgid "Found %d keys in slot '%s'\n"
 msgstr "Fann %d nycklar på plats ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:2239
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l497
+#: ../openconnect-strings.txt:2269
 msgid "Certificate has no public key\n"
 msgstr "Certifikatet har inga öppna nycklar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l503
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l526
-#: ../openconnect-strings.txt:2243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l503
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l526
+#: ../openconnect-strings.txt:2273
 msgid "Certificate does not match private key\n"
 msgstr "Certifikatet stämmer inte överens med privat nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l506
-#: ../openconnect-strings.txt:2246
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l506
+#: ../openconnect-strings.txt:2276
 msgid "Checking EC key matches cert\n"
 msgstr "Kontrollerar att EC-nyckel stämmer överens med cert\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l510
-#: ../openconnect-strings.txt:2249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l510
+#: ../openconnect-strings.txt:2279
 msgid "Failed to allocate signature buffer\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera signaturbuffert\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l520
-#: ../openconnect-strings.txt:2252
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l520
+#: ../openconnect-strings.txt:2282
 msgid "Failed to sign dummy data to validate EC key\n"
 msgstr "Misslyckades med att signera attrappdata för att validera EC-nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l638
-#: ../openconnect-strings.txt:2255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l638
+#: ../openconnect-strings.txt:2285
 #, c-format
 msgid "Failed to find PKCS#11 key '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att hitta PKCS#11-nyckel ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l649
-#: ../openconnect-strings.txt:2258
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l649
+#: ../openconnect-strings.txt:2288
 msgid "Failed to instantiated private key from PKCS#11\n"
 msgstr "Misslyckades med instansiera privat nyckel från PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l678
-#: ../openconnect-strings.txt:2261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l678
+#: ../openconnect-strings.txt:2291
 msgid "Add key from PKCS#11 failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till nyckel från PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l710
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l716
-#: ../openconnect-strings.txt:2265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l710
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l716
+#: ../openconnect-strings.txt:2295
 msgid "This version of OpenConnect was built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan PKCS#11-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l147
-#: ../openconnect-strings.txt:2268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l147
+#: ../openconnect-strings.txt:2298
 msgid "Failed to write to SSL socket\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva till SSL-uttag (socket)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l197
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l263
-#: ../openconnect-strings.txt:2272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l263
+#: ../openconnect-strings.txt:2302
 msgid "Failed to read from SSL socket\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från SSL-uttag (socket)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l292
-#: ../openconnect-strings.txt:2275
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l292
+#: ../openconnect-strings.txt:2305
 #, c-format
 msgid "SSL read error %d (server probably closed connection); reconnecting.\n"
 msgstr "SSL-läsfel %d (server stängde antagligen anslutning), återansluter.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l317
-#: ../openconnect-strings.txt:2278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l317
+#: ../openconnect-strings.txt:2308
 #, c-format
 msgid "SSL_write failed: %d\n"
 msgstr "SSL_write misslyckades: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l391
-#: ../openconnect-strings.txt:2281
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l391
+#: ../openconnect-strings.txt:2311
 #, c-format
 msgid "Unhandled SSL UI request type %d\n"
 msgstr "Ohanterad SSL UI-begärantyp %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l499
-#: ../openconnect-strings.txt:2284
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l499
+#: ../openconnect-strings.txt:2314
 #, c-format
 msgid "PEM password too long (%d >= %d)\n"
 msgstr "PEM-lösenord för långt (%d >= %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l532
-#: ../openconnect-strings.txt:2287
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l532
+#: ../openconnect-strings.txt:2317
 #, c-format
 msgid "Extra cert from %s: '%s'\n"
 msgstr "Extra certifikat från %s: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l582
-#: ../openconnect-strings.txt:2290
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l582
+#: ../openconnect-strings.txt:2320
 msgid "Parse PKCS#12 failed (see above errors)\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka PKCS#12 (se fel ovan)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l597
-#: ../openconnect-strings.txt:2293
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l597
+#: ../openconnect-strings.txt:2323
 msgid "PKCS#12 contained no certificate!\n"
 msgstr "PKCS#12-filen innehöll inget certifikat!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l606
-#: ../openconnect-strings.txt:2296
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l606
+#: ../openconnect-strings.txt:2326
 msgid "PKCS#12 contained no private key!\n"
 msgstr "PKCS#12 innehöll inga privata nycklar!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l611
-#: ../openconnect-strings.txt:2299
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l611
+#: ../openconnect-strings.txt:2329
 msgid "PKCS#12"
 msgstr "PKCS#12"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l629
-#: ../openconnect-strings.txt:2302
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l629
+#: ../openconnect-strings.txt:2332
 msgid "Can't load TPM engine.\n"
 msgstr "Kan inte läsa in TPM-motor.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l635
-#: ../openconnect-strings.txt:2305
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l635
+#: ../openconnect-strings.txt:2335
 msgid "Failed to init TPM engine\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera TPM-motor\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l645
-#: ../openconnect-strings.txt:2308
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l645
+#: ../openconnect-strings.txt:2338
 msgid "Failed to set TPM SRK password\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta TPM SRK-lösenord\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l659
-#: ../openconnect-strings.txt:2311
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l659
+#: ../openconnect-strings.txt:2341
 msgid "Failed to load TPM private key\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TPM-privat nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l665
-#: ../openconnect-strings.txt:2314
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l665
+#: ../openconnect-strings.txt:2344
 msgid "Add key from TPM failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till nyckel från TPM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l715
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l863
-#: ../openconnect-strings.txt:2318
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l715
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l863
+#: ../openconnect-strings.txt:2348
 #, c-format
 msgid "Failed to open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna certifikatfil %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l725
-#: ../openconnect-strings.txt:2321
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l725
+#: ../openconnect-strings.txt:2351
 msgid "Loading certificate failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l763
-#: ../openconnect-strings.txt:2324
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l763
+#: ../openconnect-strings.txt:2354
 msgid "Failed to process all supporting certs. Trying anyway...\n"
 msgstr "Misslyckades med att bearbeta certifikat som stöds. Försöker ändå…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l776
-#: ../openconnect-strings.txt:2327
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l776
+#: ../openconnect-strings.txt:2357
 msgid "PEM file"
 msgstr "PEM-fil"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l805
-#: ../openconnect-strings.txt:2330
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l805
+#: ../openconnect-strings.txt:2360
 #, c-format
 msgid "Failed to create BIO for keystore item '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa BIO för nyckellagringsobjektet ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:2333
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l830
+#: ../openconnect-strings.txt:2363
 msgid "Loading private key failed (wrong passphrase?)\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in privat nyckel (fel lösenfras)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l836
-#: ../openconnect-strings.txt:2336
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l836
+#: ../openconnect-strings.txt:2366
 msgid "Loading private key failed (see above errors)\n"
 msgstr "Inläsning av privat nyckel misslyckades (se fel ovan)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l886
-#: ../openconnect-strings.txt:2339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l886
+#: ../openconnect-strings.txt:2369
 msgid "Failed to load X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in X509-certifikat från nyckellager\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l892
-#: ../openconnect-strings.txt:2342
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l892
+#: ../openconnect-strings.txt:2372
 msgid "Failed to use X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Misslyckades med att använda X509-certifikat från nyckellager\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l924
-#: ../openconnect-strings.txt:2345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l924
+#: ../openconnect-strings.txt:2375
 msgid "Failed to use private key from keystore\n"
 msgstr "Misslyckades med att använda privat nyckel från nyckellager\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l940
-#: ../openconnect-strings.txt:2348
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l940
+#: ../openconnect-strings.txt:2378
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna privat nyckelfil %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l960
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l975
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l996
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1062
-#: ../openconnect-strings.txt:2354
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l960
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l975
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l996
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1062
+#: ../openconnect-strings.txt:2384
 msgid "Loading private key failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in privat nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1056
-#: ../openconnect-strings.txt:2357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1056
+#: ../openconnect-strings.txt:2387
 msgid "Failed to convert PKCS#8 to OpenSSL EVP_PKEY\n"
 msgstr "Misslyckades med att konvertera PKCS#8 till OpenSSL EVP_PKEY\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1073
-#: ../openconnect-strings.txt:2360
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1073
+#: ../openconnect-strings.txt:2390
 #, c-format
 msgid "Failed to identify private key type in '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att identifiera privat nyckeltyp i ”%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1232
-#: ../openconnect-strings.txt:2363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1232
+#: ../openconnect-strings.txt:2393
 #, c-format
 msgid "Matched DNS altname '%s'\n"
 msgstr "Matchade DNS-altname ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1239
-#: ../openconnect-strings.txt:2366
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1239
+#: ../openconnect-strings.txt:2396
 #, c-format
 msgid "No match for altname '%s'\n"
 msgstr "Ingen match för altname ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1253
-#: ../openconnect-strings.txt:2369
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1253
+#: ../openconnect-strings.txt:2399
 #, c-format
 msgid "Certificate has GEN_IPADD altname with bogus length %d\n"
 msgstr "Certifikat har GEN_IPADD altname med påhittad längd %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1264
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1410
-#: ../openconnect-strings.txt:2373
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1264
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1410
+#: ../openconnect-strings.txt:2403
 #, c-format
 msgid "Matched %s address '%s'\n"
 msgstr "Matchade %s adress ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1271
-#: ../openconnect-strings.txt:2376
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1271
+#: ../openconnect-strings.txt:2406
 #, c-format
 msgid "No match for %s address '%s'\n"
 msgstr "Ingen match för %s adress ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1313
-#: ../openconnect-strings.txt:2379
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1313
+#: ../openconnect-strings.txt:2409
 #, c-format
 msgid "URI '%s' has non-empty path; ignoring\n"
 msgstr "URI ”%s” har icke-tom sökväg, ignorerar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1318
-#: ../openconnect-strings.txt:2382
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1318
+#: ../openconnect-strings.txt:2412
 #, c-format
 msgid "Matched URI '%s'\n"
 msgstr "Matchade URI ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1329
-#: ../openconnect-strings.txt:2385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1329
+#: ../openconnect-strings.txt:2415
 #, c-format
 msgid "No match for URI '%s'\n"
 msgstr "Ingen match för URI ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1344
-#: ../openconnect-strings.txt:2388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1344
+#: ../openconnect-strings.txt:2418
 #, c-format
 msgid "No altname in peer cert matched '%s'\n"
 msgstr "Inget altnamn i motparts certifikat matchade ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1352
-#: ../openconnect-strings.txt:2391
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1352
+#: ../openconnect-strings.txt:2421
 msgid "No subject name in peer cert!\n"
 msgstr "Inget ämnesnamn i motparts certifikat!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1372
-#: ../openconnect-strings.txt:2394
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1372
+#: ../openconnect-strings.txt:2424
 msgid "Failed to parse subject name in peer cert\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka ämnesnamn i motparts certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1379
-#: ../openconnect-strings.txt:2397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1379
+#: ../openconnect-strings.txt:2427
 #, c-format
 msgid "Peer cert subject mismatch ('%s' != '%s')\n"
 msgstr "Motparts certifikat matchar ej ('%s' != '%s')\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1384
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1418
-#: ../openconnect-strings.txt:2401
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1384
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1418
+#: ../openconnect-strings.txt:2431
 #, c-format
 msgid "Matched peer certificate subject name '%s'\n"
 msgstr "Matchade motparts certifikat ämnesnamn ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1480
-#: ../openconnect-strings.txt:2404
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1480
+#: ../openconnect-strings.txt:2434
 #, c-format
 msgid "Extra cert from cafile: '%s'\n"
 msgstr "Extra certifikat från cafile: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1618
-#: ../openconnect-strings.txt:2407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1618
+#: ../openconnect-strings.txt:2437
 msgid "Error in client cert notAfter field\n"
 msgstr "Fel i klientcertifikat notAfter-fält\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1631
-#: ../openconnect-strings.txt:2410
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1631
+#: ../openconnect-strings.txt:2440
 msgid "<error>"
 msgstr "<fel>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1686
-#: ../openconnect-strings.txt:2413
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1686
+#: ../openconnect-strings.txt:2443
 msgid "Create TLSv1 CTX failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa TLSv1 CTX\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1705
-#: ../openconnect-strings.txt:2416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1705
+#: ../openconnect-strings.txt:2446
 msgid "SSL certificate and key do not match\n"
 msgstr "SSL-certifikat och nyckel stämmer inte överens\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1750
-#: ../openconnect-strings.txt:2419
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1750
+#: ../openconnect-strings.txt:2449
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from CA file '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa certifikat från CA-fil ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1783
-#: ../openconnect-strings.txt:2422
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1783
+#: ../openconnect-strings.txt:2452
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna CA-filen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1843
-#: ../openconnect-strings.txt:2425
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1843
+#: ../openconnect-strings.txt:2455
 msgid "SSL connection failure\n"
 msgstr "SSL-anslutning misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l2004
-#: ../openconnect-strings.txt:2428
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l2004
+#: ../openconnect-strings.txt:2458
 msgid "Failed to calculate OATH HMAC\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräknaOATH HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l102
-#: ../openconnect-strings.txt:2431
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l102
+#: ../openconnect-strings.txt:2461
 #, c-format
 msgid "Discard bad split include: \"%s\"\n"
 msgstr "Förkasta dålig delning inkluderande: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l106
-#: ../openconnect-strings.txt:2434
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l106
+#: ../openconnect-strings.txt:2464
 #, c-format
 msgid "Discard bad split exclude: \"%s\"\n"
 msgstr "Förkasta dålig delning exkluderande: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l513
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l561
-#: ../openconnect-strings.txt:2438
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l561
+#: ../openconnect-strings.txt:2468
 #, c-format
 msgid "Failed to spawn script '%s' for %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera skript ”%s” för %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l568
-#: ../openconnect-strings.txt:2441
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l568
+#: ../openconnect-strings.txt:2471
 #, c-format
 msgid "Script '%s' exited abnormally (%x)\n"
 msgstr "Skriptet ”%s” avslutades onormalt (%x)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l576
-#: ../openconnect-strings.txt:2444
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l576
+#: ../openconnect-strings.txt:2474
 #, c-format
 msgid "Script '%s' returned error %d\n"
 msgstr "Skriptet ”%s” returnerade fel %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l99
-#: ../openconnect-strings.txt:2447
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l99
+#: ../openconnect-strings.txt:2477
 msgid "Socket connect cancelled\n"
 msgstr "Uttagsanslutning (socket connect) avbruten\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:2450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:2480
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to proxy %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att återansluta till proxy %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l212
-#: ../openconnect-strings.txt:2453
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l212
+#: ../openconnect-strings.txt:2483
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to host %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att återansluta till värd %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l280
-#: ../openconnect-strings.txt:2456
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l280
+#: ../openconnect-strings.txt:2486
 #, c-format
 msgid "Proxy from libproxy: %s://%s:%d/\n"
 msgstr "Proxy från libproxy: %s://%s:%d/\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l308
-#: ../openconnect-strings.txt:2459
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l308
+#: ../openconnect-strings.txt:2489
 #, c-format
 msgid "getaddrinfo failed for host '%s': %s\n"
 msgstr "getaddrinfo misslyckades med värd '%s': %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l317
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l442
-#: ../openconnect-strings.txt:2463
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l317
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l442
+#: ../openconnect-strings.txt:2493
 msgid "Reconnecting to DynDNS server using previously cached IP address\n"
 msgstr "Återansluter till DynDNS-server med tidigare cachad IP-adress\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l332
-#: ../openconnect-strings.txt:2466
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l332
+#: ../openconnect-strings.txt:2496
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to proxy %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Försöker att ansluta till proxy %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:2469
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:2499
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to server %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Försöker att ansluta till server %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l353
-#: ../openconnect-strings.txt:2472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l353
+#: ../openconnect-strings.txt:2502
 #, c-format
 msgid "Connected to %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Ansluten till %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l365
-#: ../openconnect-strings.txt:2475
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l365
+#: ../openconnect-strings.txt:2505
 msgid "Failed to allocate sockaddr storage\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera sockaddr-lagring\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l407
-#: ../openconnect-strings.txt:2478
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l407
+#: ../openconnect-strings.txt:2508
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to %s%s%s:%s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta till %s%s%s:%s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l425
-#: ../openconnect-strings.txt:2481
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l425
+#: ../openconnect-strings.txt:2511
 msgid "Forgetting non-functional previous peer address\n"
 msgstr "Glömmer icke-fungerande tidigare motpartsadress\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l437
-#: ../openconnect-strings.txt:2484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l437
+#: ../openconnect-strings.txt:2514
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to host %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta till värd %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l456
-#: ../openconnect-strings.txt:2487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l456
+#: ../openconnect-strings.txt:2517
 #, c-format
 msgid "Reconnecting to proxy %s\n"
 msgstr "Återansluter till proxy %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l527
-#: ../openconnect-strings.txt:2490
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l527
+#: ../openconnect-strings.txt:2520
 #, c-format
 msgid "statvfs: %s\n"
 msgstr "statvfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l555
-#: ../openconnect-strings.txt:2493
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l555
+#: ../openconnect-strings.txt:2523
 msgid "Could not obtain file system ID for passphrase\n"
 msgstr "Kunde inte hämta filsystems-ID för lösenfras\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l566
-#: ../openconnect-strings.txt:2496
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l566
+#: ../openconnect-strings.txt:2526
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna privata nyckelfilen ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l594
-#: ../openconnect-strings.txt:2499
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l594
+#: ../openconnect-strings.txt:2529
 #, c-format
 msgid "statfs: %s\n"
 msgstr "statfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l685
-#: ../openconnect-strings.txt:2502
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l685
+#: ../openconnect-strings.txt:2532
 msgid "No error"
 msgstr "Inget fel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l686
-#: ../openconnect-strings.txt:2505
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l686
+#: ../openconnect-strings.txt:2535
 msgid "Keystore locked"
 msgstr "Nyckellager låst"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l687
-#: ../openconnect-strings.txt:2508
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l687
+#: ../openconnect-strings.txt:2538
 msgid "Keystore uninitialized"
 msgstr "Nyckellager oinitierat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l688
-#: ../openconnect-strings.txt:2511
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l688
+#: ../openconnect-strings.txt:2541
 msgid "System error"
 msgstr "Systemfel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l689
-#: ../openconnect-strings.txt:2514
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l689
+#: ../openconnect-strings.txt:2544
 msgid "Protocol error"
 msgstr "Protokollfel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l690
-#: ../openconnect-strings.txt:2517
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l690
+#: ../openconnect-strings.txt:2547
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Tillstånd nekat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l691
-#: ../openconnect-strings.txt:2520
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l691
+#: ../openconnect-strings.txt:2550
 msgid "Key not found"
 msgstr "Nyckel inte funnen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l692
-#: ../openconnect-strings.txt:2523
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l692
+#: ../openconnect-strings.txt:2553
 msgid "Value corrupted"
 msgstr "Värde korrupt"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l693
-#: ../openconnect-strings.txt:2526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l693
+#: ../openconnect-strings.txt:2556
 msgid "Undefined action"
 msgstr "Odefinierad åtgärd"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l697
-#: ../openconnect-strings.txt:2529
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l697
+#: ../openconnect-strings.txt:2559
 msgid "Wrong password"
 msgstr "Fel lösenord"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l698
-#: ../openconnect-strings.txt:2532
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l698
+#: ../openconnect-strings.txt:2562
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Okänt fel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l887
-#: ../openconnect-strings.txt:2535
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l887
+#: ../openconnect-strings.txt:2565
 #, c-format
 msgid "openconnect_fopen_utf8() used with unsupported mode '%s'\n"
 msgstr "openconnect_fopen_utf8() används med läge ”%s” som inte stöds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l920
-#: ../openconnect-strings.txt:2538
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l920
+#: ../openconnect-strings.txt:2568
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot create UDP server address\n"
 msgstr "Okänd protokollfamilj %d. Kan inte skapa UDP-serveradress\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l939
-#: ../openconnect-strings.txt:2541
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l939
+#: ../openconnect-strings.txt:2571
 msgid "Open UDP socket"
 msgstr "Öppna UDP-uttag (socket)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l970
-#: ../openconnect-strings.txt:2544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l970
+#: ../openconnect-strings.txt:2574
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot use UDP transport\n"
 msgstr "Okänd protokollfamilj %d. Kan inte skapa UDP-transport\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l978
-#: ../openconnect-strings.txt:2547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:2577
 msgid "Bind UDP socket"
 msgstr "Bind UDP-uttag (socket)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l985
-#: ../openconnect-strings.txt:2550
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l985
+#: ../openconnect-strings.txt:2580
 msgid "Connect UDP socket\n"
 msgstr "Anslut UDP-uttag (socket)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l1018
-#: ../openconnect-strings.txt:2553
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l1018
+#: ../openconnect-strings.txt:2583
 msgid "Cookie is no longer valid, ending session\n"
 msgstr "Kaka inte längre giltig, avslutar session\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l1022
-#: ../openconnect-strings.txt:2556
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l1022
+#: ../openconnect-strings.txt:2586
 #, c-format
 msgid "sleep %ds, remaining timeout %ds\n"
 msgstr "sömn %ds, återstående tidsgräns %ds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l203
-#: ../openconnect-strings.txt:2559
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l203
+#: ../openconnect-strings.txt:2589
 #, c-format
 msgid "SSPI token too large (%ld bytes)\n"
 msgstr "SSPI-token för stor (%ld byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2592
 #, c-format
 msgid "Sending SSPI token of %lu bytes\n"
 msgstr "Skickar SSPI-token på %lu byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l221
-#: ../openconnect-strings.txt:2565
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l221
+#: ../openconnect-strings.txt:2595
 #, c-format
 msgid "Failed to send SSPI authentication token to proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka SSPI-autentiseringstoken till proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l229
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:2569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2599
 #, c-format
 msgid "Failed to receive SSPI authentication token from proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ta emot SSPI-autentiseringstoken från proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l235
-#: ../openconnect-strings.txt:2572
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l235
+#: ../openconnect-strings.txt:2602
 msgid "SOCKS server reported SSPI context failure\n"
 msgstr "SOCKS-server rapporterade misslyckat SSPI-kontext\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l239
-#: ../openconnect-strings.txt:2575
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l239
+#: ../openconnect-strings.txt:2605
 #, c-format
 msgid "Unknown SSPI status response (0x%02x) from SOCKS server\n"
 msgstr "Okänd SSPI-status svar (0x%02x) från SOCKS-server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l261
-#: ../openconnect-strings.txt:2578
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l261
+#: ../openconnect-strings.txt:2608
 #, c-format
 msgid "Got SSPI token of %lu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Erhöll SSPI-token på %lu byte: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l277
-#: ../openconnect-strings.txt:2581
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l277
+#: ../openconnect-strings.txt:2611
 #, c-format
 msgid "QueryContextAttributes() failed: %lx\n"
 msgstr "QueryContextAttributes() misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l313
-#: ../openconnect-strings.txt:2584
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l313
+#: ../openconnect-strings.txt:2614
 #, c-format
 msgid "EncryptMessage() failed: %lx\n"
 msgstr "EncryptMessage() misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l325
-#: ../openconnect-strings.txt:2587
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l325
+#: ../openconnect-strings.txt:2617
 #, c-format
 msgid "EncryptMessage() result too large (%lu + %lu + %lu)\n"
 msgstr "EncryptMessage() resultat för stort (%lu + %lu + %lu)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l350
-#: ../openconnect-strings.txt:2590
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l350
+#: ../openconnect-strings.txt:2620
 #, c-format
 msgid "Sending SSPI protection negotiation of %u bytes\n"
 msgstr "Skickar SSPI-skyddsöverenskommelse på %u byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l355
-#: ../openconnect-strings.txt:2593
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l355
+#: ../openconnect-strings.txt:2623
 #, c-format
 msgid "Failed to send SSPI protection response to proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka SSPI-skyddssvar till proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l363
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l373
-#: ../openconnect-strings.txt:2597
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l373
+#: ../openconnect-strings.txt:2627
 #, c-format
 msgid "Failed to receive SSPI protection response from proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla SSPI-skyddssvar från proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l378
-#: ../openconnect-strings.txt:2600
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l378
+#: ../openconnect-strings.txt:2630
 #, c-format
 msgid "Got SSPI protection response of %d bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Erhöll SSPI-skyddssvar på %d byte: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:2603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l394
+#: ../openconnect-strings.txt:2633
 #, c-format
 msgid "DecryptMessage failed: %lx\n"
 msgstr "DecryptMessage misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l399
-#: ../openconnect-strings.txt:2606
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l399
+#: ../openconnect-strings.txt:2636
 #, c-format
 msgid "Invalid SSPI protection response from proxy (%lu bytes)\n"
 msgstr "Ogiltig SSPI-skyddssvar från proxy (%lu byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l77
-#: ../openconnect-strings.txt:2609
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l77
+#: ../openconnect-strings.txt:2639
 msgid "Enter credentials to unlock software token."
 msgstr "Ange användaruppgifter för att låsa upp programvarutoken."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l82
-#: ../openconnect-strings.txt:2612
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l82
+#: ../openconnect-strings.txt:2642
 msgid "Device ID:"
 msgstr "Enhets-ID:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l89
-#: ../openconnect-strings.txt:2615
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l89
+#: ../openconnect-strings.txt:2645
 msgid "Password:"
 msgstr "Lösenord:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:2618
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:2648
 msgid "User bypassed soft token.\n"
 msgstr "Användare förbigången av programvarutoken.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l124
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l209
-#: ../openconnect-strings.txt:2622
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l209
+#: ../openconnect-strings.txt:2652
 msgid "All fields are required; try again.\n"
 msgstr "Alla fält krävs, prova igen.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l134
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l301
-#: ../openconnect-strings.txt:2626
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l301
+#: ../openconnect-strings.txt:2656
 msgid "General failure in libstoken.\n"
 msgstr "Allmänt fel i libstoken.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l138
-#: ../openconnect-strings.txt:2629
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l138
+#: ../openconnect-strings.txt:2659
 msgid "Incorrect device ID or password; try again.\n"
 msgstr "Fel enhets-ID eller lösenord, prova igen.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l142
-#: ../openconnect-strings.txt:2632
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l142
+#: ../openconnect-strings.txt:2662
 msgid "Soft token init was successful.\n"
 msgstr "Programvarutokeninitiering lyckades.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:2635
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:2665
 msgid "Enter software token PIN."
 msgstr "Ange PIN för programvarutoken."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l189
-#: ../openconnect-strings.txt:2638
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l189
+#: ../openconnect-strings.txt:2668
 msgid "PIN:"
 msgstr "PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2641
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2671
 msgid "Invalid PIN format; try again.\n"
 msgstr "Ogiltigt PIN-format, prova igen.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l296
-#: ../openconnect-strings.txt:2644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l296
+#: ../openconnect-strings.txt:2674
 msgid "Generating RSA token code\n"
 msgstr "Genererar RSA-tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l76
-#: ../openconnect-strings.txt:2647
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l76
+#: ../openconnect-strings.txt:2677
 msgid "Error accessing registry key for network adapters\n"
 msgstr "Fel vid åtkomst av registernyckel för nätverksadapters\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2650
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2680
 #, c-format
 msgid "Ignoring non-matching TAP interface \"%s\"\n"
 msgstr "Ignorerar ej matchande TAP-gränssnitt ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l154
-#: ../openconnect-strings.txt:2653
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l154
+#: ../openconnect-strings.txt:2683
 msgid "No Windows-TAP adapters found. Is the driver installed?\n"
 msgstr "Inga Windows-TAP-adaptrar hittades. Är drivrutinen installerad?\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l186
-#: ../openconnect-strings.txt:2656
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l186
+#: ../openconnect-strings.txt:2686
 #, c-format
 msgid ""
 "GetAdapterIndex() failed: %s\n"
@@ -5114,166 +5169,166 @@ msgstr ""
 "GetAdapterIndex() misslyckades: %s\n"
 "Faller tillbaka till GetAdaptersInfo()\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l200
-#: ../openconnect-strings.txt:2661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l200
+#: ../openconnect-strings.txt:2691
 #, c-format
 msgid "GetAdaptersInfo() failed: %s\n"
 msgstr "GetAdaptersInfo() misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l231
-#: ../openconnect-strings.txt:2664
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l231
+#: ../openconnect-strings.txt:2694
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l236
-#: ../openconnect-strings.txt:2667
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l236
+#: ../openconnect-strings.txt:2697
 #, c-format
 msgid "Opened tun device %s\n"
 msgstr "Öppnade tun-enhet %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l244
-#: ../openconnect-strings.txt:2670
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l244
+#: ../openconnect-strings.txt:2700
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain TAP driver version: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla TAP-drivrutin i version: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l250
-#: ../openconnect-strings.txt:2673
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l250
+#: ../openconnect-strings.txt:2703
 #, c-format
 msgid "Error: TAP-Windows driver v9.9 or greater is required (found %ld.%ld)\n"
 msgstr "Fel: TAP-Windows drivrutin v9.9 eller större krävs (fann %ld.%ld)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l271
-#: ../openconnect-strings.txt:2676
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l271
+#: ../openconnect-strings.txt:2706
 #, c-format
 msgid "Failed to set TAP IP addresses: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ange TAP IP-adress: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l283
-#: ../openconnect-strings.txt:2679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l283
+#: ../openconnect-strings.txt:2709
 #, c-format
 msgid "Failed to set TAP media status: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta TAP mediastatus: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l315
-#: ../openconnect-strings.txt:2682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l315
+#: ../openconnect-strings.txt:2712
 msgid "TAP device aborted connectivity. Disconnecting.\n"
 msgstr "TAP-enhet avslutade anslutning. Kopplar från.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l320
-#: ../openconnect-strings.txt:2685
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l320
+#: ../openconnect-strings.txt:2715
 #, c-format
 msgid "Failed to read from TAP device: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från TAP-enhet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l334
-#: ../openconnect-strings.txt:2688
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l334
+#: ../openconnect-strings.txt:2718
 #, c-format
 msgid "Failed to complete read from TAP device: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från TAP-enhet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l357
-#: ../openconnect-strings.txt:2691
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l357
+#: ../openconnect-strings.txt:2721
 #, c-format
 msgid "Wrote %ld bytes to tun\n"
 msgstr "Skrev %ld byte till tun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l367
-#: ../openconnect-strings.txt:2694
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l367
+#: ../openconnect-strings.txt:2724
 msgid "Waiting for tun write...\n"
 msgstr "Väntar på tun-skrivning…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l370
-#: ../openconnect-strings.txt:2697
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l370
+#: ../openconnect-strings.txt:2727
 #, c-format
 msgid "Wrote %ld bytes to tun after waiting\n"
 msgstr "Skrev %ld byte till tun efter väntan\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l377
-#: ../openconnect-strings.txt:2700
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:2730
 #, c-format
 msgid "Failed to write to TAP device: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva till TAP-enhet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l404
-#: ../openconnect-strings.txt:2703
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l404
+#: ../openconnect-strings.txt:2733
 msgid "Spawning tunnel scripts is not yet supported on Windows\n"
 msgstr "Att generera tunnelskript stöds ännu inte på Windows\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l88
-#: ../openconnect-strings.txt:2706
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l88
+#: ../openconnect-strings.txt:2736
 msgid "Could not open /dev/tun for plumbing"
 msgstr "Kunde inte öppna /dev/tun för plumbing"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l92
-#: ../openconnect-strings.txt:2709
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l92
+#: ../openconnect-strings.txt:2739
 msgid "Can't push IP"
 msgstr "Kan inte trycka IP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l102
-#: ../openconnect-strings.txt:2712
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l102
+#: ../openconnect-strings.txt:2742
 msgid "Can't set ifname"
 msgstr "Kan inte sätta ifname"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l109
-#: ../openconnect-strings.txt:2715
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l109
+#: ../openconnect-strings.txt:2745
 #, c-format
 msgid "Can't open %s: %s"
 msgstr "Kan inte öppna %s: %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:2718
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:2748
 #, c-format
 msgid "Can't plumb %s for IPv%d: %s\n"
 msgstr "Kan inte plumb %s för IPv%d: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2721
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2751
 msgid "open /dev/tun"
 msgstr "öppna /dev/tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l145
-#: ../openconnect-strings.txt:2724
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l145
+#: ../openconnect-strings.txt:2754
 msgid "Failed to create new tun"
 msgstr "Misslyckades med att skapa ny tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l151
-#: ../openconnect-strings.txt:2727
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l151
+#: ../openconnect-strings.txt:2757
 msgid "Failed to put tun file descriptor into message-discard mode"
 msgstr ""
 "Misslyckades med att stoppa tun-fildeskriptor i förkasta-meddelande-läge"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l183
-#: ../openconnect-strings.txt:2730
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l183
+#: ../openconnect-strings.txt:2760
 msgid "tun device is unsupported on this platform\n"
 msgstr "tun-enhet stöds ej på denna plattform\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l205
-#: ../openconnect-strings.txt:2733
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:2763
 msgid "open net"
 msgstr "öppna net"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l214
-#: ../openconnect-strings.txt:2736
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l214
+#: ../openconnect-strings.txt:2766
 msgid "SIOCSIFMTU"
 msgstr "SIOCSIFMTU"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l242
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l428
-#: ../openconnect-strings.txt:2740
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l428
+#: ../openconnect-strings.txt:2770
 #, c-format
 msgid "Failed to open tun device: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna tun-enhet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l253
-#: ../openconnect-strings.txt:2743
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l253
+#: ../openconnect-strings.txt:2773
 #, c-format
 msgid "Failed to bind local tun device (TUNSETIFF): %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att binda lokal tun-enhet (TUNSETIFF): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:2746
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2776
 msgid ""
 "To configure local networking, openconnect must be running as root\n"
 "See http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html for more information\n"
@@ -5281,288 +5336,288 @@ msgstr ""
 "För att konfigurera lokalt nätverk måste openconnect köras som root\n"
 "Se http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html för mer information\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l322
-#: ../openconnect-strings.txt:2751
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l322
+#: ../openconnect-strings.txt:2781
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'utun%%d' or 'tun%%d'\n"
 msgstr "Ogiltigt gränssnittsnamn '%s', måste matcha ”utun%%d” eller ”tun%%d”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l331
-#: ../openconnect-strings.txt:2754
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l331
+#: ../openconnect-strings.txt:2784
 #, c-format
 msgid "Failed to open SYSPROTO_CONTROL socket: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna SYSPROTO_CONTROL-uttag (socket): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l340
-#: ../openconnect-strings.txt:2757
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l340
+#: ../openconnect-strings.txt:2787
 #, c-format
 msgid "Failed to query utun control id: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att fråga utun control id: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l358
-#: ../openconnect-strings.txt:2760
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l358
+#: ../openconnect-strings.txt:2790
 msgid "Failed to allocate utun device name\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera enhetsnamn för utun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l369
-#: ../openconnect-strings.txt:2763
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l369
+#: ../openconnect-strings.txt:2793
 #, c-format
 msgid "Failed to connect utun unit: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta enhet för utun: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l388
-#: ../openconnect-strings.txt:2766
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l388
+#: ../openconnect-strings.txt:2796
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'tun%%d'\n"
 msgstr "Ogiltigt gränssnittsnamn ”%s”, måste matcha ”tun%%d”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l398
-#: ../openconnect-strings.txt:2769
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:2799
 #, c-format
 msgid "Cannot open '%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l437
-#: ../openconnect-strings.txt:2772
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l437
+#: ../openconnect-strings.txt:2802
 msgid "TUNSIFHEAD"
 msgstr "TUNSIFHEAD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l479
-#: ../openconnect-strings.txt:2775
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l479
+#: ../openconnect-strings.txt:2805
 #, c-format
 msgid "socketpair failed: %s\n"
 msgstr "socketpair misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l484
-#: ../openconnect-strings.txt:2778
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l484
+#: ../openconnect-strings.txt:2808
 #, c-format
 msgid "fork failed: %s\n"
 msgstr "gren (fork) misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l488
-#: ../openconnect-strings.txt:2781
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l488
+#: ../openconnect-strings.txt:2811
 msgid "setpgid"
 msgstr "setpgid"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l493
-#: ../openconnect-strings.txt:2784
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l493
+#: ../openconnect-strings.txt:2814
 msgid "execl"
 msgstr "execl"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l498
-#: ../openconnect-strings.txt:2787
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l498
+#: ../openconnect-strings.txt:2817
 msgid "(script)"
 msgstr "(skript)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l566
-#: ../openconnect-strings.txt:2790
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l566
+#: ../openconnect-strings.txt:2820
 #, c-format
 msgid "Failed to write incoming packet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva inkommande paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l45
-#: ../openconnect-strings.txt:2793
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l45
+#: ../openconnect-strings.txt:2823
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l52
-#: ../openconnect-strings.txt:2796
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l52
+#: ../openconnect-strings.txt:2826
 #, c-format
 msgid "Failed to fstat() %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med fstat() %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l62
-#: ../openconnect-strings.txt:2799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l62
+#: ../openconnect-strings.txt:2829
 #, c-format
 msgid "Failed to allocate %d bytes for %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera %d byte för %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l70
-#: ../openconnect-strings.txt:2802
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l70
+#: ../openconnect-strings.txt:2832
 #, c-format
 msgid "Failed to read %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l124
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l149
-#: ../openconnect-strings.txt:2806
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l149
+#: ../openconnect-strings.txt:2836
 #, c-format
 msgid "Treating host \"%s\" as a raw hostname\n"
 msgstr "Behandlar värd ”%s” som ett rått värdnamn\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l131
-#: ../openconnect-strings.txt:2809
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l131
+#: ../openconnect-strings.txt:2839
 msgid "Failed to SHA1 existing file\n"
 msgstr "Misslyckades med SHA1 på existerande fil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2812
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2842
 #, c-format
 msgid "XML config file SHA1: %s\n"
 msgstr "XML-konfigurationsfil SHA1: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l147
-#: ../openconnect-strings.txt:2815
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l147
+#: ../openconnect-strings.txt:2845
 #, c-format
 msgid "Failed to parse XML config file %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka XML-konfigurationsfilen %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l184
-#: ../openconnect-strings.txt:2818
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l184
+#: ../openconnect-strings.txt:2848
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has address \"%s\"\n"
 msgstr "Värd ”%s” har adress ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l194
-#: ../openconnect-strings.txt:2821
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l194
+#: ../openconnect-strings.txt:2851
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has UserGroup \"%s\"\n"
 msgstr "Värd ”%s” har UserGroup ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:2824
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:2854
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" not listed in config; treating as raw hostname\n"
 msgstr "Värd ”%s” inte listad i konfiguration, behandlar som rått värdnamn\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l80
-#: ../openconnect-strings.txt:2827
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l80
+#: ../openconnect-strings.txt:2857
 #, c-format
 msgid "Failed to send \"%s\" to ykneo-oath applet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka ”%s” till miniprogrammet ykneo-oath: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l87
-#: ../openconnect-strings.txt:2830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l87
+#: ../openconnect-strings.txt:2860
 #, c-format
 msgid "Invalid short response to \"%s\" from ykneo-oath applet\n"
 msgstr "Ogiltigt kort svar till %s från miniprogrammet ykneo-oath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l104
-#: ../openconnect-strings.txt:2833
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l104
+#: ../openconnect-strings.txt:2863
 #, c-format
 msgid "Failure response to \"%s\": %04x\n"
 msgstr "Misslyckades med svar till ”%s”: %04x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l158
-#: ../openconnect-strings.txt:2836
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l158
+#: ../openconnect-strings.txt:2866
 msgid "select applet command"
 msgstr "välj kommando för miniprogram"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l169
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l410
-#: ../openconnect-strings.txt:2840
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l410
+#: ../openconnect-strings.txt:2870
 msgid "Unrecognised response from ykneo-oath applet\n"
 msgstr "Okänt svar från miniprogrammet ykneo-oath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:2843
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:2873
 #, c-format
 msgid "Found ykneo-oath applet v%d.%d.%d.\n"
 msgstr "Hitta miniprogrammet ykneo-oath v%d.%d.%d.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l206
-#: ../openconnect-strings.txt:2846
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l206
+#: ../openconnect-strings.txt:2876
 msgid "PIN required for Yubikey OATH applet"
 msgstr "PIN krävs för miniprogrammet Yubikey OATH"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l211
-#: ../openconnect-strings.txt:2849
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l211
+#: ../openconnect-strings.txt:2879
 msgid "Yubikey PIN:"
 msgstr "Yubikey PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l239
-#: ../openconnect-strings.txt:2852
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l239
+#: ../openconnect-strings.txt:2882
 msgid "Failed to calculate Yubikey unlock response\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräkna Yubikey olåst svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:2855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:2885
 msgid "unlock command"
 msgstr "låsa upp-kommando"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l289
-#: ../openconnect-strings.txt:2858
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l289
+#: ../openconnect-strings.txt:2888
 msgid "Trying truncated-char PBKBF2 variant of Yubikey PIN\n"
 msgstr "Provar teckentrunkerad PBKBF2-variant av Yubikey PIN\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l328
-#: ../openconnect-strings.txt:2861
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l328
+#: ../openconnect-strings.txt:2891
 #, c-format
 msgid "Failed to establish PC/SC context: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att etablera PC/SC-kontext: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:2864
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:2894
 msgid "Established PC/SC context\n"
 msgstr "Etablerade PC/SC-kontext\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l339
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l351
-#: ../openconnect-strings.txt:2868
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l351
+#: ../openconnect-strings.txt:2898
 #, c-format
 msgid "Failed to query reader list: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att fråga läslista: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l378
-#: ../openconnect-strings.txt:2871
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l378
+#: ../openconnect-strings.txt:2901
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to PC/SC reader '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta till PC-/SC-läsare ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l383
-#: ../openconnect-strings.txt:2874
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l383
+#: ../openconnect-strings.txt:2904
 #, c-format
 msgid "Connected PC/SC reader '%s'\n"
 msgstr "Anslöt PC-/SC-läsare ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l388
-#: ../openconnect-strings.txt:2877
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l388
+#: ../openconnect-strings.txt:2907
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain exclusive access to reader '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla exklusiv åtkomst till läsaren ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l398
-#: ../openconnect-strings.txt:2880
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:2910
 msgid "list keys command"
 msgstr "lista nyckelkommando"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l431
-#: ../openconnect-strings.txt:2883
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l431
+#: ../openconnect-strings.txt:2913
 #, c-format
 msgid "Found %s/%s key '%s' on '%s'\n"
 msgstr "Fann %s/%s nyckel ”%s” på ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l448
-#: ../openconnect-strings.txt:2886
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l448
+#: ../openconnect-strings.txt:2916
 #, c-format
 msgid ""
 "Token '%s' not found on Yubikey '%s'. Searching for another Yubikey...\n"
 msgstr "Token ”%s” fanns inte på Yubikey ”%s”. Letar efter annan Yubikey…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:2890
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l497
+#: ../openconnect-strings.txt:2920
 msgid "Server is rejecting the Yubikey token; switching to manual entry\n"
 msgstr "Server förkastar Yubikey-token, växlar till manuellt angiven\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l551
-#: ../openconnect-strings.txt:2893
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l551
+#: ../openconnect-strings.txt:2923
 msgid "Generating Yubikey token code\n"
 msgstr "Genererar Yubikey-tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l556
-#: ../openconnect-strings.txt:2896
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l556
+#: ../openconnect-strings.txt:2926
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain exclusive access to Yubikey: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla exklusiv åtkomst till Yubi %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l600
-#: ../openconnect-strings.txt:2899
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l600
+#: ../openconnect-strings.txt:2929
 msgid "calculate command"
 msgstr "kommandot beräkna"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l608
-#: ../openconnect-strings.txt:2902
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l608
+#: ../openconnect-strings.txt:2932
 msgid "Unrecognised response from Yubikey when generating tokencode\n"
 msgstr "Okänt svar från Yubikey under generering av tokenkod\n"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]