[gnome-boxes] Update Slovak translationcommit bca6e122817d4645c5dbd4d9fae84e5d10afec9b
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Wed Aug 23 18:42:49 2017 +0000

    Update Slovak translation

 po/sk.po |  586 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 295 insertions(+), 291 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index de5b17e..46e368c 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-16 14:15+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-13 12:30+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-17 15:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-23 20:42+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -17,17 +17,17 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 
-#: ../data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in.h:1
+#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:5
 msgid "GNOME Boxes"
 msgstr "Boxy prostredia GNOME"
 
-#: ../data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in.h:2
+#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:6
 msgid "Simple remote and virtual machines"
 msgstr "Jednoduché vzdialené a virtuálne stroje"
 
-#: ../data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in.h:3
+#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:8
 msgid ""
 "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems. Unlike "
 "some other virtual machine management software, Boxes is targeted towards "
@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr ""
 "Namiesto toho sú Boxy zamerané na to, aby všetko fungovalo ako má s "
 "minimálnym zásahom používateľa."
 
-#: ../data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in.h:4
+#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:15
 msgid ""
 "You want to install Boxes if you just want a very safe and easy way to try "
 "out new operating systems or new (potentially unstable) versions of your "
@@ -54,325 +54,330 @@ msgstr ""
 "obľúbených operačných systémov, alebo keď sa potrebujete pripojiť k "
 "vzdialenému stroju (napríklad vo vašej kancelárii)."
 
-#: ../data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in.h:1
-#: ../data/gnome-boxes-search-provider.ini.in.h:1 ../data/ui/app-window.ui.h:1
-#: ../src/app-window.vala:130 ../src/app-window.vala:245
-#: ../src/app-window.vala:247 ../src/main.vala:72 ../src/topbar.vala:94
+#: data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in:3 data/ui/app-window.ui:36
+#: src/app-window.vala:130 src/app-window.vala:245 src/app-window.vala:247
+#: src/main.vala:72 src/topbar.vala:94
 msgid "Boxes"
 msgstr "Boxy"
 
-#: ../data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in.h:2
+#: data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in:4
 msgid "Virtual machine viewer/manager"
 msgstr "Prezerač/správca virtuálnych strojov"
 
-#: ../data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in.h:3
+#: data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in:5
 msgid "View and use virtual machines"
 msgstr "Zobraziť a použiť virtuálne stroje"
 
-#: ../data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in.h:4
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in:7
 msgid "virtual machine;vm;"
 msgstr "virtuálny stroj;vm;"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:1
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in:10
+msgid "gnome-boxes"
+msgstr "gnome-boxes"
+
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:11
 msgid "Collections"
 msgstr "Zbierky"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:2
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:12
 msgid "The list of boxes collections"
 msgstr "Zoznam zbierok boxov"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:3
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:15
 msgid "[ 'Work', 'Research', 'Gaming' ]"
 msgstr "[ „Práca“, „Výskum“, „Hry“ ]"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:4
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:19
 msgid "Screenshot interval"
 msgstr "Interval snímania obrazovky"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:5
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:20
 msgid "The interval in seconds between screenshot updates"
 msgstr "Interval v sekundách medzi aktualizáciami snímky obrazovky"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:6
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:32
 msgid "Window size"
 msgstr "Veľkosť okna"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:7
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:33
 msgid "Window size (width and height)"
 msgstr "Veľkosť okna (šírka a výška)"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:8
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:39
 msgid "Window position"
 msgstr "Umiestnenie okna"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:9
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:40
 msgid "Window position (x and y)"
 msgstr "Umiestnenie okna (x a y)"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:10
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:46
 msgid "Window maximized"
 msgstr "Maximalizované okno"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:11
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:47
 msgid "Window maximized state"
 msgstr "Maximalizovaný stav okna"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:12
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:54
 msgid "Shared folders"
 msgstr "Zdieľané priečinky"
 
-#: ../data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in.h:13
+#: data/org.gnome.boxes.gschema.xml.in:55
 msgid "Variant array of shared folders’ names and path mapping"
 msgstr "Pole variantov názvov zdieľaných priečinkov a mapovaní ciest"
 
-#: ../data/ui/auth-notification.ui.h:1
+#: data/ui/auth-notification.ui:39
 msgid "_Username"
 msgstr "_Používateľské meno"
 
-#: ../data/ui/auth-notification.ui.h:2
+#: data/ui/auth-notification.ui:73
 msgid "_Password"
 msgstr "_Heslo"
 
-#: ../data/ui/auth-notification.ui.h:3 ../src/notificationbar.vala:48
+#: data/ui/auth-notification.ui:111 src/notificationbar.vala:48
 msgid "Sign In"
 msgstr "Prihlásiť sa"
 
 #. Translators: this is a switch to show all boxes in main view.
-#: ../data/ui/collection-filter-switcher.ui.h:2
+#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:13
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
 #. Translators: this is a switch to show only local boxes in main view.
-#: ../data/ui/collection-filter-switcher.ui.h:4
+#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:26
 msgid "Local"
 msgstr "Miestne"
 
 #. Translators: this is a switch to show only remote boxes in main view.
-#: ../data/ui/collection-filter-switcher.ui.h:6
+#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:39
 msgid "Remote"
 msgstr "Vzdialené"
 
-#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:1
+#: data/ui/collection-toolbar.ui:22
 msgid "_New"
 msgstr "_Nový"
 
-#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:2 ../data/ui/display-toolbar.ui.h:1
-#: ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:2 ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:7
+#: data/ui/collection-toolbar.ui:41 data/ui/display-toolbar.ui:29
+#: data/ui/properties-toolbar.ui:59 data/ui/wizard-toolbar.ui:110
 msgid "Back"
 msgstr "Späť"
 
 # button
-#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:3
+#: data/ui/collection-toolbar.ui:65
 msgid "Select Items"
 msgstr "Vybrať položky"
 
-#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:4
+#: data/ui/collection-toolbar.ui:93
 msgid "List view"
 msgstr "Zobrazenie zoznamu"
 
-#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:5
+#: data/ui/collection-toolbar.ui:121
 msgid "Grid view"
 msgstr "Zobrazenie mriežky"
 
 # button
-#: ../data/ui/collection-toolbar.ui.h:6 ../data/ui/selection-toolbar.ui.h:2
+#: data/ui/collection-toolbar.ui:148 data/ui/selection-toolbar.ui:86
 msgid "Search"
 msgstr "Vyhľadať"
 
-#: ../data/ui/display-toolbar.ui.h:2
+#: data/ui/display-toolbar.ui:63
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcie"
 
-#: ../data/ui/display-toolbar.ui.h:3
+#: data/ui/display-toolbar.ui:91
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
 # cmd tooltip
-#: ../data/ui/display-toolbar.ui.h:4 ../src/display-toolbar.vala:54
+#: data/ui/display-toolbar.ui:121 src/display-toolbar.vala:54
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Zaháji režim na celú obrazovku"
 
-#: ../data/ui/empty-boxes.ui.h:1
+#: data/ui/empty-boxes.ui:68
 msgid "State of the art virtualization"
 msgstr "Súčasná virtualizácia"
 
-#: ../data/ui/empty-boxes.ui.h:2
+#: data/ui/empty-boxes.ui:82
 msgid "Boxes can be virtual or remote machines."
 msgstr "Boxy môžu byť virtuálne alebo vzdialené stroje."
 
-#: ../data/ui/empty-boxes.ui.h:3
+#: data/ui/empty-boxes.ui:95
 msgid "Just hit the <b>New</b> button to create your first one."
 msgstr "Na vytvorenie vášho prvého boxu stačí stlačiť tlačidlo <b>Nový</b>."
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:1
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:18
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Overview"
 msgstr "Prehľad"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:2
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:25
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:3
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:33
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Create a new box"
 msgstr "Vytvorenie nového boxu"
 
 # button
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:4
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:41
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search"
 msgstr "Vyhľadanie"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:5
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:49
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:6
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:57 data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:149
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close Window/Quit Boxes"
 msgstr "Zatvorenie okna / ukončenie aplikácie Boxy"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:7
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:67
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Box Creation and Properties"
 msgstr "Tvorba boxu a vlastnosti"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:8
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:76 data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:95
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Switch to the next page"
 msgstr "Prepnutie na nasledujúcu stránku"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:9
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:85 data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:104
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Switch to the previous page"
 msgstr "Prepnutie na predchádzajúcu stránku"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:10
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:114
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Box Display"
 msgstr "Zobrazenie boxu"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:11
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:121
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Grab/Ungrab keyboard"
 msgstr "Zachytenie / zrušenie zachytenia klávesnice"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:12
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:131 data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:141
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Back to overview"
 msgstr "Prejdenie späť na prehľad"
 
-#: ../data/ui/kbd-shortcuts-window.ui.h:13
+#: data/ui/kbd-shortcuts-window.ui:157
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Fullscreen/Restore from fullscreen"
 msgstr "Režim na celú obrazovku / obnova z režimu na celú obrazovku"
 
-#: ../data/ui/menus.ui.h:1
+#: data/ui/menus.ui:7
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: ../data/ui/menus.ui.h:2
+#: data/ui/menus.ui:11
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
-#: ../data/ui/menus.ui.h:3
+#: data/ui/menus.ui:15
 msgid "About"
 msgstr "O programe"
 
-#: ../data/ui/menus.ui.h:4
+#: data/ui/menus.ui:19
 msgid "Quit"
 msgstr "Ukončiť"
 
 # dalog
-#: ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:1
+#: data/ui/properties-toolbar.ui:43
 msgid "Troubleshooting Log"
 msgstr "Záznam pre riešenie problémov"
 
-#: ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:3
+#: data/ui/properties-toolbar.ui:81
 msgid "_Copy to Clipboard"
 msgstr "_Skopírovať do schránky"
 
-#: ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:4 ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:8
+#: data/ui/properties-toolbar.ui:106 data/ui/wizard-toolbar.ui:139
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "Vyberte zariadenie alebo súbor ISO"
 
-#: ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:5 ../data/ui/selection-toolbar.ui.h:1
-#: ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:2
+#: data/ui/properties-toolbar.ui:116 data/ui/selection-toolbar.ui:64
+#: data/ui/wizard-toolbar.ui:23 data/ui/wizard-toolbar.ui:149
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: ../data/ui/properties-toolbar.ui.h:6 ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:9
+#: data/ui/properties-toolbar.ui:135 data/ui/wizard-toolbar.ui:168
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
 
-#: ../data/ui/selectionbar.ui.h:1
+#: data/ui/selectionbar.ui:36
 msgid "_Favorite"
 msgstr "_Obľúbený"
 
-#: ../data/ui/selectionbar.ui.h:2
+#: data/ui/selectionbar.ui:54
 msgid "P_ause"
 msgstr "_Pozastaviť"
 
-#: ../data/ui/selectionbar.ui.h:3
+#: data/ui/selectionbar.ui:72
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
-#: ../data/ui/selection-toolbar.ui.h:3
+#: data/ui/selection-toolbar.ui:108
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetky"
 
-#: ../data/ui/selection-toolbar.ui.h:4
+#: data/ui/selection-toolbar.ui:113
 msgid "Select Running"
 msgstr "Vybrať spustené"
 
-#: ../data/ui/selection-toolbar.ui.h:5
+#: data/ui/selection-toolbar.ui:117
 msgid "Select None"
 msgstr "Nevybrať nič"
 
-#: ../data/ui/shared-folder-popover.ui.h:1
+#: data/ui/shared-folder-popover.ui:30
 msgid "Local Folder"
 msgstr "Miestny priečinok"
 
-#: ../data/ui/shared-folder-popover.ui.h:2
+#: data/ui/shared-folder-popover.ui:45
 msgid "Name"
 msgstr "Názov"
 
 # DK: jedna z moznosti v prvom kroku vytvarania boxu
-#: ../data/ui/shared-folder-popover.ui.h:3
+#: data/ui/shared-folder-popover.ui:71
 msgid "Select Shared Folder"
 msgstr "Výber zdieľaného priečinku"
 
-#: ../data/ui/shared-folder-popover.ui.h:4
+#: data/ui/shared-folder-popover.ui:98
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: ../data/ui/shared-folder-popover.ui.h:5
+#: data/ui/shared-folder-popover.ui:112
 msgid "Save"
 msgstr "Uložiť"
 
-#: ../data/ui/snapshot-list-row.ui.h:1
+#: data/ui/snapshot-list-row.ui:6
 msgid "Revert to this state"
 msgstr "Vrátiť na tento stav"
 
 # menu item
-#: ../data/ui/snapshot-list-row.ui.h:2
+#: data/ui/snapshot-list-row.ui:10
 msgid "Rename"
 msgstr "Premenovať"
 
 # menu item
 #. Delete
-#: ../data/ui/snapshot-list-row.ui.h:3 ../src/actions-popover.vala:79
+#: data/ui/snapshot-list-row.ui:16 src/actions-popover.vala:79
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: ../data/ui/snapshot-list-row.ui.h:4
+#: data/ui/snapshot-list-row.ui:92
 msgid "Done"
 msgstr "Dokončiť"
 
-#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:1
+#: data/ui/unattended-setup-box.ui:43
 msgid ""
 "Choose express install to automatically preconfigure the box with optimal "
 "settings."
@@ -380,51 +385,52 @@ msgstr ""
 "Automatické nastavenie boxu s optimálnymi nastaveniami dosiahnete výberom "
 "položky „Rýchla inštalácia“."
 
-#. Translators:
-#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:3
+#. Translators: 'Express Install' means that the new box installation will be fully automated, the user 
won't be asked anything while it's performed.
+#: data/ui/unattended-setup-box.ui:73
 msgid "Express Install"
 msgstr "Rýchla inštalácia"
 
-#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:4 ../src/unattended-installer.vala:282
+#: data/ui/unattended-setup-box.ui:123 src/unattended-installer.vala:282
 msgid "Username"
 msgstr "Používateľské meno"
 
-#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:5 ../src/unattended-installer.vala:283
+#: data/ui/unattended-setup-box.ui:158 src/unattended-installer.vala:283
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:6
+#: data/ui/unattended-setup-box.ui:180
 msgid "_Add Password"
 msgstr "Prid_ať heslo"
 
 # PM: viď: http://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx
-#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:7
+#: data/ui/unattended-setup-box.ui:210
 msgid "Product Key"
 msgstr "Kód Product Key"
 
-#: ../data/ui/wizard-media-entry.ui.h:1
+#: data/ui/wizard-media-entry.ui:52
 msgid "Unknown media"
 msgstr "Neznámy nosič"
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:1
+#: data/ui/wizard-source.ui:26
 msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
 msgstr "Vložte inštalačný nosič operačného systému alebo nižšie vyberte zdroj"
 
 # DK: jedna z moznosti v prvom kroku vytvarania boxu
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:2
+#: data/ui/wizard-source.ui:62
 msgid "_Enter URL"
 msgstr "_Zadať URL"
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:3
+#: data/ui/wizard-source.ui:72 data/ui/wizard-source.ui:115
+#: data/ui/wizard-source.ui:157
 msgid "▶"
 msgstr "▶"
 
 # DK: jedna z moznosti v prvom kroku vytvarania boxu
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:4
+#: data/ui/wizard-source.ui:105
 msgid "_Select a file"
 msgstr "_Vybrať súbor"
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:5
+#: data/ui/wizard-source.ui:172
 msgid ""
 "Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
 "products you have already obtained and are the property of their respective "
@@ -434,16 +440,16 @@ msgstr ""
 "rozlíšenie softvérových produktov, ktoré ste si už zadovážili a sú "
 "vlastníctvom ich príslušných majiteľov."
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:6
+#: data/ui/wizard-source.ui:223
 msgid "◀"
 msgstr "◀"
 
 # DK: jedna z moznosti v prvom kroku vytvarania boxu
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:7
+#: data/ui/wizard-source.ui:234
 msgid "Enter URL"
 msgstr "Zadať URL"
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:8
+#: data/ui/wizard-source.ui:264
 msgid ""
 "Enter an address for the box you want to add. Addresses can be of "
 "installation images, SPICE and VNC servers, or oVirt or Libvirt brokers."
@@ -452,7 +458,7 @@ msgstr ""
 "obrazov, serverov SPICE a VNC, alebo správcov virtualizácie oVirt alebo "
 "Libvirt."
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:9
+#: data/ui/wizard-source.ui:282
 msgid ""
 "Examples: http://download.com/image.iso, spice://somehost:5051, ovirt://host/"
 "path"
@@ -461,31 +467,31 @@ msgstr ""
 "hostiteľ/cesta"
 
 # dialog title
-#: ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:1 ../data/ui/wizard-window.ui.h:1
+#: data/ui/wizard-toolbar.ui:13 data/ui/wizard-window.ui:23
 msgid "Create a Box"
 msgstr "Vytvorenie boxu"
 
-#: ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:3
+#: data/ui/wizard-toolbar.ui:39
 msgid "C_reate"
 msgstr "Vytvo_riť"
 
-#: ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:4
+#: data/ui/wizard-toolbar.ui:55
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "P_okračovať"
 
-#: ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:5
+#: data/ui/wizard-toolbar.ui:71
 msgid "_Back"
 msgstr "_Späť"
 
-#: ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:6
+#: data/ui/wizard-toolbar.ui:94
 msgid "Customize Resources"
 msgstr "Prispôsobenie prostriedkov"
 
-#: ../data/ui/wizard.ui.h:1
+#: data/ui/wizard.ui:59
 msgid "Preparing to create new box"
 msgstr "Pripravuje sa vytvorenie nového boxu"
 
-#: ../data/ui/wizard.ui.h:2
+#: data/ui/wizard.ui:223
 msgid ""
 "Virtualization extensions are unavailable on your system.\n"
 "Check your BIOS settings to enable them."
@@ -494,126 +500,126 @@ msgstr ""
 "Skontrolujte nastavenia vášho systému BIOS a povoľte ich."
 
 #. Translators: Accessibility name for context menu with box-related actions (e.g Pause, Delete etc)
-#: ../src/actions-popover.vala:29
+#: src/actions-popover.vala:29
 msgid "Box actions"
 msgstr "Akcie boxu"
 
 #. Open in new Window
-#: ../src/actions-popover.vala:43
+#: src/actions-popover.vala:43
 msgid "Open in New Window"
 msgstr "Otvoriť v novom okne"
 
 #. Favorite
-#: ../src/actions-popover.vala:50
+#: src/actions-popover.vala:50
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Odstrániť z obľúbených"
 
-#: ../src/actions-popover.vala:52
+#: src/actions-popover.vala:52
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Pridať do obľúbených"
 
 #. Take Screenshot
-#: ../src/actions-popover.vala:56
+#: src/actions-popover.vala:56
 msgid "Take Screenshot"
 msgstr "Zachytiť snímku obrazovky"
 
-#: ../src/actions-popover.vala:62
+#: src/actions-popover.vala:62
 msgid "Force Shutdown"
 msgstr "Vynútiť vypnutie"
 
 #. Pause
-#: ../src/actions-popover.vala:69
+#: src/actions-popover.vala:69
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastaviť"
 
 #. Clone
-#: ../src/actions-popover.vala:74
+#: src/actions-popover.vala:74
 msgid "Clone"
 msgstr "Klonovať"
 
-#: ../src/actions-popover.vala:83 ../src/machine.vala:604
+#: src/actions-popover.vala:83 src/machine.vala:604
 msgid "Restart"
 msgstr "Reštartovať"
 
 #. Properties (in separate section)
-#: ../src/actions-popover.vala:92
+#: src/actions-popover.vala:92
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
 #. Translators: %s => the timestamp of when the screenshot was taken.
-#: ../src/actions-popover.vala:116
+#: src/actions-popover.vala:116
 #, c-format
 msgid "Screenshot from %s"
 msgstr "Snímka obrazovky z %s"
 
-#: ../src/actions-popover.vala:147 ../src/selectionbar.vala:60
+#: src/actions-popover.vala:147 src/selectionbar.vala:60
 #, c-format
 msgid "Pausing “%s” failed"
 msgstr "Pozastavenie boxu „%s“ zlyhalo"
 
-#: ../src/app.vala:106
+#: src/app.vala:106
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
-#: ../src/app.vala:107
+#: src/app.vala:107
 msgid "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems"
 msgstr ""
 "Jednoduchá aplikácia pre GNOME 3 na prístup k vzdialeným alebo virtuálnym "
 "systémom"
 
 # PK: tuto pockame na ML, ja by som dal Zobrazi cislo verzie
-#: ../src/app.vala:173 ../src/main.vala:9
+#: src/app.vala:173 src/main.vala:9
 msgid "Display version number"
 msgstr "Zobrazí číslo verzie"
 
 # cmd tooltip
-#: ../src/app.vala:175
+#: src/app.vala:175
 msgid "Open in full screen"
 msgstr "Otvorí v režime celej obrazovky"
 
 # cmd tooltip
-#: ../src/app.vala:176 ../src/main.vala:10
+#: src/app.vala:176 src/main.vala:10
 msgid "Check virtualization capabilities"
 msgstr "Skontroluje virtualizačné schopnosti"
 
 # cmd tooltip
-#: ../src/app.vala:177
+#: src/app.vala:177
 msgid "Open box with UUID"
 msgstr "Otvorí box s UUID"
 
 # cmd tooltip
-#: ../src/app.vala:178
+#: src/app.vala:178
 msgid "Search term"
 msgstr "Vyhľadá výraz"
 
 # https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695547
 # cmd tooltip
 #. A 'broker' is a virtual-machine manager (local or remote). Currently libvirt and ovirt are supported.
-#: ../src/app.vala:180
+#: src/app.vala:180
 msgid "URL to display, broker or installer media"
 msgstr "URL k displeju, správcovi virtualizácie alebo inštalačnému nosiču"
 
-#: ../src/app.vala:191
+#: src/app.vala:191
 msgid "— A simple application to access remote or virtual machines"
 msgstr ""
 "- Jednoduchá aplikácia na prístup k vzdialeným alebo virtuálnym strojom"
 
-#: ../src/app.vala:216
+#: src/app.vala:216
 msgid "Too many command line arguments specified.\n"
 msgstr "Bolo zadaných príliš veľa parametrov v príkazovom riadku.\n"
 
-#: ../src/app.vala:451
+#: src/app.vala:451
 #, c-format
 msgid "Box “%s” installed and ready to use"
 msgstr "Box „%s“ je nainštalovaný a pripravený na použitie"
 
 #  PK: uvodzovky, ja to nechcem po tebe furt opravovat
-#: ../src/app.vala:539
+#: src/app.vala:539
 #, c-format
 msgid "Box “%s” has been deleted"
 msgstr "Box „%s“ bol odstránený"
 
-#: ../src/app.vala:540
+#: src/app.vala:540
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
@@ -621,131 +627,130 @@ msgstr[0] "%u boxov bolo odstránených"
 msgstr[1] "%u box bol odstránený"
 msgstr[2] "%u boxy boli odstránené"
 
-#: ../src/app.vala:567 ../src/snapshot-list-row.vala:194
+#: src/app.vala:567 src/snapshot-list-row.vala:194
 msgid "_Undo"
 msgstr "V_rátiť"
 
-#: ../src/display-page.vala:110
+#: src/display-page.vala:110
 msgid "Press (left) Ctrl+Alt to ungrab"
 msgstr "Stlačte klávesy [ľavý] Ctrl+Alt na uvoľnenie"
 
-#: ../src/display-page.vala:112
+#: src/display-page.vala:112
 msgid "Press & release (left) Ctrl+Alt to ungrab keyboard."
 msgstr "Stlačte a uvoľnite klávesy [ľavý] Ctrl+Alt na uvoľnenie klávesnice."
 
 #. Translators: Showing size of widget as WIDTH×HEIGHT here.
-#: ../src/display-page.vala:256
+#: src/display-page.vala:256
 #, c-format
 msgid "%d×%d"
 msgstr "%d×%d"
 
 # cmd tooltip
-#: ../src/display-toolbar.vala:51
+#: src/display-toolbar.vala:51
 msgid "Exit fullscreen"
 msgstr "Ukončí režim na celú obrazovku"
 
 # PK: Nemysli sa tu mnozne cislo? akoze Nove a nedavne?
-#: ../src/icon-view.vala:56
+#: src/icon-view.vala:56
 msgid "New and Recent"
 msgstr "Nové a nedávne"
 
-#: ../src/installed-media.vala:51
+#: src/installed-media.vala:51
 msgid "Unsupported disk image format."
 msgstr "Nepodporovaný formát obrazu disku."
 
-#: ../src/installed-media.vala:108 ../src/installer-media.vala:112
-#: ../src/properties-page-widget.vala:19
+#: src/installed-media.vala:108 src/installer-media.vala:112
+#: src/properties-page-widget.vala:19
 msgid "System"
 msgstr "Systém"
 
 #. Translators: This is memory or disk size. E.g. "2 GB (1 GB used)".
-#: ../src/i-properties-provider.vala:89
+#: src/i-properties-provider.vala:89
 #, c-format
 msgid "%s <span color=\"grey\">(%s used)</span>"
 msgstr "%s <span color=\"grey\">(%s využitých)</span>"
 
 #. Translators: This is memory or disk size. E.g. "1 GB (recommended)".
-#: ../src/i-properties-provider.vala:101
+#: src/i-properties-provider.vala:101
 #, c-format
 msgid "%s (recommended)"
 msgstr "%s (odporúčaná)"
 
-#: ../src/keys-input-popover.vala:26
+#: src/keys-input-popover.vala:26
 msgid "Ctrl + Alt + Backspace"
 msgstr "Ctrl + Alt + Backspace"
 
-#: ../src/keys-input-popover.vala:27
-#| msgid "Ctrl + Alt + F1"
+#: src/keys-input-popover.vala:27
 msgid "Ctrl + Alt + Del"
 msgstr "Ctrl + Alt + Del"
 
 #. New section
-#: ../src/keys-input-popover.vala:31
+#: src/keys-input-popover.vala:31
 msgid "Ctrl + Alt + F1"
 msgstr "Ctrl + Alt + F1"
 
-#: ../src/keys-input-popover.vala:32
+#: src/keys-input-popover.vala:32
 msgid "Ctrl + Alt + F2"
 msgstr "Ctrl + Alt + F2"
 
-#: ../src/keys-input-popover.vala:33
+#: src/keys-input-popover.vala:33
 msgid "Ctrl + Alt + F3"
 msgstr "Ctrl + Alt + F3"
 
-#: ../src/keys-input-popover.vala:34
+#: src/keys-input-popover.vala:34
 msgid "Ctrl + Alt + F7"
 msgstr "Ctrl + Alt + F7"
 
 #. Translators: Accessibility name for context menu with a set of keyboard combos (that would normally be
 #. intercepted by host/client, to send to the box.
-#: ../src/keys-input-popover.vala:43
+#: src/keys-input-popover.vala:43
 msgid "Send key combinations"
 msgstr "Odoslať kombináciu klávesov"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:96 ../src/remote-machine.vala:61
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:96 src/remote-machine.vala:61
 msgid "_Name"
 msgstr "_Názov"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:108
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:108
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adresa IP"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:110 ../src/ovirt-machine.vala:71
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:110 src/ovirt-machine.vala:71
 msgid "Broker"
 msgstr "Správca virtualizácie"
 
 #. Translators: This is the protocal being used to connect to the display/desktop, e.g Spice, VNC, etc.
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:113
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:113
 msgid "Display Protocol"
 msgstr "Protokol displeja"
 
 #. Translators: This is the URL to connect to the display/desktop. e.g spice://somehost:5051.
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:116
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:116
 msgid "Display URL"
 msgstr "URL displeja"
 
 # DK: nahradza nazov suboru ked neni pripojeny obraz disku
 #. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:181
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:233
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:181
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:233
 msgid "empty"
 msgstr "prázdne"
 
 #. Don't let user eject installer media if it's an express installation or a live media
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:190
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:242
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:190
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:242
 msgid "CD/DVD"
 msgstr "CD/DVD"
 
 #. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:204
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:232
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:204
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:232
 msgid "_Select"
 msgstr "Vy_brať"
 
 #. Translators: Remove is the label on the button to remove an iso from a cdrom drive
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:207
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:215
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:207
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:215
 msgid "_Remove"
 msgstr "O_dstrániť"
 
@@ -753,18 +758,18 @@ msgstr "O_dstrániť"
 # DK:https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695548
 #. Translators: First “%s” is filename of ISO or CD/DVD device that user selected and
 #. Second “%s” is name of the box.
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:222
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:222
 #, c-format
 msgid "Insertion of “%s” as a CD/DVD into “%s” failed"
 msgstr "Vloženie súboru „%s“ ako CD/DVD do virtuálneho stroja „%s“ zlyhalo"
 
 #. Translators: “%s” here is name of the box.
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:236
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:236
 #, c-format
 msgid "Removal of CD/DVD from “%s” failed"
 msgstr "Odstránenie CD/DVD z virtuálneho stroja „%s“ zlyhalo"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:306
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:306
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor"
 
@@ -772,34 +777,34 @@ msgstr "Procesor"
 # PK: V/V
 #. I/O
 #. 100 MiB/s
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:312
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:312
 msgid "I/O"
 msgstr "V/V"
 
 #. Network
 #. 1 MiB/s
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:318
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:318
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:347 ../src/properties.vala:84
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:347 src/properties.vala:84
 msgid "_Restart"
 msgstr "_Reštartovať"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:355
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:355
 msgid "_Force Shutdown"
 msgstr "Vynútiť vypn_utie"
 
 # dalog
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:369
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:369
 msgid "_Troubleshooting Log"
 msgstr "_Záznam pre riešenie problémov"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:390
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:390
 msgid "_Memory: "
 msgstr "_Pamäť: "
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:459
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:459
 #, c-format
 msgid ""
 "<span color=\"grey\">Maximum Disk Size</span>\t\t %s <span color=\"grey"
@@ -808,86 +813,86 @@ msgstr ""
 "<span color=\"grey\">Maximálna veľkosť disku</span>\t\t %s <span color=\"grey"
 "\">(%s využitých)</span>"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:475
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:475
 msgid ""
 "There is not enough space on your machine to increase the maximum disk size."
 msgstr ""
 "Na zvýšenie maximálnej veľkosti disku nie je dostatok miesta vo vašom "
 "počítači."
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:485
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:485
 msgid "Maximum _Disk Size: "
 msgstr "Maximálna veľkosť _disku: "
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:611
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:611
 msgid "_Run in background"
 msgstr "_Spustiť na pozadí"
 
 #  PK: uvodzovky, ja to nechcem po tebe furt opravovat
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:622
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:625
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:622
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:625
 #, c-format
 msgid "“%s” will not be paused automatically."
 msgstr "Box „%s“ nebude automaticky pozastavený."
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:623
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:626
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:623
+#: src/libvirt-machine-properties.vala:626
 #, c-format
 msgid "“%s” will be paused automatically to save resources."
 msgstr "Box „%s“ bude automaticky pozastavený, aby ušetril prostriedky."
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:595
+#: src/libvirt-machine.vala:595
 #, c-format
 msgid "Restoring %s from disk"
 msgstr "Obnovuje sa %s z disku"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:598
+#: src/libvirt-machine.vala:598
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Spúšťa sa %s"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:671
+#: src/libvirt-machine.vala:671
 #, c-format
 msgid "Restart of “%s” is taking too long. Force it to shutdown?"
 msgstr "Reštart boxu „%s“ trvá príliš dlho. Chcete vynútiť jeho vypnutie?"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:673
+#: src/libvirt-machine.vala:673
 msgid "_Shutdown"
 msgstr "_Vypnúť"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:785
+#: src/libvirt-machine.vala:785
 msgid "Installing…"
 msgstr "Inštaluje sa…"
 
 # DK: ide o Live distribuciu. pravdepodobne neprekladame
 #. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: ../src/libvirt-machine.vala:787 ../src/wizard-source.vala:82
+#: src/libvirt-machine.vala:787 src/wizard-source.vala:82
 msgid "Live"
 msgstr "Live"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:789
+#: src/libvirt-machine.vala:789
 msgid "Setting up clone…"
 msgstr "Nastavuje sa klonovanie…"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:791
+#: src/libvirt-machine.vala:791
 msgid "Importing…"
 msgstr "Importuje sa…"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:800 ../src/ovirt-machine.vala:88
+#: src/libvirt-machine.vala:800 src/ovirt-machine.vala:88
 #, c-format
 msgid "host: %s"
 msgstr "hostiteľ: %s"
 
-#: ../src/libvirt-system-importer.vala:21
+#: src/libvirt-system-importer.vala:21
 #, c-format
 msgid "_Import “%s” from system broker"
 msgstr "_Importovať „%s“ zo systémového správcu virtualizácie"
 
 #. Translators: %u here is the number of boxes available for import
-#: ../src/libvirt-system-importer.vala:24
+#: src/libvirt-system-importer.vala:24
 #, c-format
 msgid "_Import %u box from system broker"
 msgid_plural "_Import %u boxes from system broker"
@@ -895,13 +900,13 @@ msgstr[0] "_Importovať %u boxov zo systémového správcu virtualizácie"
 msgstr[1] "_Importovať %u box zo systémového správcu virtualizácie"
 msgstr[2] "_Importovať %u boxy zo systémového správcu virtualizácie"
 
-#: ../src/libvirt-system-importer.vala:35
+#: src/libvirt-system-importer.vala:35
 #, c-format
 msgid "Will import “%s” from system broker"
 msgstr "Naimportuje „%s“ zo systémového správcu virtualizácie"
 
 #. Translators: %u here is the number of boxes available for import
-#: ../src/libvirt-system-importer.vala:38
+#: src/libvirt-system-importer.vala:38
 #, c-format
 msgid "Will import %u box from system broker"
 msgid_plural "Will import %u boxes from system broker"
@@ -909,51 +914,51 @@ msgstr[0] "Naimportuje %u boxov zo systémového správcu virtualizácie"
 msgstr[1] "Naimportuje %u box zo systémového správcu virtualizácie"
 msgstr[2] "Naimportuje %u boxy zo systémového správcu virtualizácie"
 
-#: ../src/libvirt-system-importer.vala:71
+#: src/libvirt-system-importer.vala:71
 msgid "No boxes to import"
 msgstr "Žiadne boxy na importovanie"
 
-#: ../src/libvirt-system-importer.vala:129
+#: src/libvirt-system-importer.vala:129
 #, c-format
 msgid "Failed to find suitable disk to import for box “%s”"
 msgstr "Zlyhalo nájdenie vhodného disku na importovanie pre box „%s“"
 
-#: ../src/list-view-row.vala:128
+#: src/list-view-row.vala:128
 msgid "Connected"
 msgstr "Pripojený"
 
-#: ../src/list-view-row.vala:128
+#: src/list-view-row.vala:128
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Odpojený"
 
-#: ../src/list-view-row.vala:134
+#: src/list-view-row.vala:134
 msgid "Running"
 msgstr "Spustený"
 
-#: ../src/list-view-row.vala:140
+#: src/list-view-row.vala:140
 msgid "Paused"
 msgstr "Pozastavený"
 
-#: ../src/list-view-row.vala:145
+#: src/list-view-row.vala:145
 msgid "Powered Off"
 msgstr "Vypnutý"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/machine.vala:195
+#: src/machine.vala:195
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s"
 msgstr "Pripája sa k %s"
 
-#: ../src/machine.vala:218 ../src/machine.vala:617
+#: src/machine.vala:218 src/machine.vala:617
 #, c-format
 msgid "Connection to “%s” failed"
 msgstr "Pripojenie k virtuálnemu stroju „%s“ zlyhalo"
 
-#: ../src/machine.vala:416
+#: src/machine.vala:416
 msgid "Saving…"
 msgstr "Ukladá sa…"
 
-#: ../src/machine.vala:603
+#: src/machine.vala:603
 #, c-format
 msgid ""
 "“%s” could not be restored from disk\n"
@@ -962,111 +967,110 @@ msgstr ""
 "Virtuálny stroj „%s“ nemôže byť obnovený z disku\n"
 "Skúsiť spustenie bez uloženého stavu?"
 
-#: ../src/machine.vala:613
+#: src/machine.vala:613
 #, c-format
 msgid "Failed to start “%s”"
 msgstr "Zlyhalo spustenie boxu „%s“"
 
 #. Translators: %s => name of launched box
-#: ../src/machine.vala:646
+#: src/machine.vala:646
 #, c-format
 msgid "“%s” requires authentication"
 msgstr "Virtuálny stroj „%s“ vyžaduje overenie totožnosti"
 
 #. FIXME: add proper UI & docs
-#: ../src/main.vala:53
+#: src/main.vala:53
 #, c-format
 msgid "• The CPU is capable of virtualization: %s\n"
 msgstr "• Procesor je schopný virtualizácie: %s\n"
 
-#: ../src/main.vala:54
+#: src/main.vala:54
 #, c-format
 msgid "• The KVM module is loaded: %s\n"
 msgstr "• Modul KVM je načítaný: %s\n"
 
-#: ../src/main.vala:55
+#: src/main.vala:55
 #, c-format
 msgid "• Libvirt KVM guest available: %s\n"
 msgstr "• Je dostupný hosť Libvirt KVM: %s\n"
 
-#: ../src/main.vala:56
+#: src/main.vala:56
 #, c-format
 msgid "• Boxes storage pool available: %s\n"
 msgstr "• Je dostupný zásobník úložísk boxov: %s\n"
 
-#: ../src/main.vala:60
+#: src/main.vala:60
 #, c-format
 msgid "• The SELinux context is default: %s\n"
 msgstr "• Kontext SELinux je predvolený: %s\n"
 
 # DK: neviem ci sa jedna o osobu(e-mail) alebo ide o stranku-nieco ako bugzilla
 #  PK: overuj podla zrodjaku pls, je to URL
-#: ../src/main.vala:64
+#: src/main.vala:64
 #, c-format
 msgid "Report bugs to <%s>.\n"
 msgstr "Chyby nahláste na <%s>.\n"
 
-#: ../src/main.vala:65
+#: src/main.vala:65
 #, c-format
 msgid "%s home page: <%s>.\n"
 msgstr "Domovská stránka programu %s: <%s>.\n"
 
-#: ../src/media-manager.vala:248
+#: src/media-manager.vala:248
 #, c-format
 msgid "No such file %s"
 msgstr "%s nie je súborom"
 
-#: ../src/notificationbar.vala:44
+#: src/notificationbar.vala:44
 #, c-format
 msgid "Sign In to %s"
 msgstr "Prihlásiť sa do %s"
 
-#: ../src/notificationbar.vala:47
+#: src/notificationbar.vala:47
 #, c-format
 msgid "Not connected to %s"
 msgstr "Nepripojené k %s"
 
-#: ../src/ovirt-broker.vala:59
+#: src/ovirt-broker.vala:59
 msgid "Connection to oVirt broker failed"
 msgstr "Pripojenie k správcovi virtualizácie oVirt zlyhalo"
 
-#: ../src/ovirt-machine.vala:72 ../src/remote-machine.vala:71
+#: src/ovirt-machine.vala:72 src/remote-machine.vala:71
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: ../src/ovirt-machine.vala:73 ../src/remote-machine.vala:73
-#: ../src/wizard.vala:489
+#: src/ovirt-machine.vala:73 src/remote-machine.vala:73 src/wizard.vala:489
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../src/properties-page-widget.vala:15
+#: src/properties-page-widget.vala:15
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: ../src/properties-page-widget.vala:23
+#: src/properties-page-widget.vala:23
 msgid "Devices & Shares"
 msgstr "Zariadenia a zdieľania"
 
-#: ../src/properties-page-widget.vala:27
+#: src/properties-page-widget.vala:27
 msgid "Snapshots"
 msgstr "Snímky"
 
-#: ../src/properties.vala:83
+#: src/properties.vala:83
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of “%s”."
 msgstr "Zmeny vyžadujú reštart virtuálneho stroja „%s“. "
 
-#: ../src/remote-machine.vala:75
+#: src/remote-machine.vala:75
 msgid "_URL"
 msgstr "_URL"
 
 #. Translators: This is a button to open box(es) in new window(s)
-#: ../src/selectionbar.vala:173
+#: src/selectionbar.vala:173
 msgctxt "0 items selected"
 msgid "_Open in new window"
 msgstr "_Otvoriť v novom okne"
 
-#: ../src/selectionbar.vala:175
+#: src/selectionbar.vala:175
 #, c-format
 msgid "_Open in new window"
 msgid_plural "_Open in %u new windows"
@@ -1076,7 +1080,7 @@ msgstr[2] "_Otvoriť v %u nových oknách"
 
 #. This goes with the "Click on items to select them" string and is about selection of items (boxes)
 #. when the main collection view is in selection mode.
-#: ../src/selection-toolbar.vala:46
+#: src/selection-toolbar.vala:46
 #, c-format
 msgid "%u selected"
 msgid_plural "%u selected"
@@ -1084,54 +1088,54 @@ msgstr[0] "%u vybraných"
 msgstr[1] "%u vybraný"
 msgstr[2] "%u vybrané"
 
-#: ../src/selection-toolbar.vala:48
+#: src/selection-toolbar.vala:48
 msgid "(Click on items to select them)"
 msgstr "(Kliknutím na položky ich vyberiete)"
 
-#: ../src/snapshot-list-row.vala:137
+#: src/snapshot-list-row.vala:137
 #, c-format
 msgid "Reverting to %s…"
 msgstr "Vracia sa na %s…"
 
-#: ../src/snapshot-list-row.vala:155
+#: src/snapshot-list-row.vala:155
 msgid "Failed to apply snapshot"
 msgstr "Zlyhalo aplikovanie snímku"
 
-#: ../src/snapshot-list-row.vala:172
+#: src/snapshot-list-row.vala:172
 #, c-format
 msgid "Snapshot “%s” deleted."
 msgstr "Snímka „%s“ bola odstránená."
 
-#: ../src/snapshots-property.vala:61
+#: src/snapshots-property.vala:61
 msgid "No snapshots created yet. Create one using the button below."
 msgstr ""
 "Zatiaľ nie sú vytvorené žiadne snímky. Vytvoríte ju stlačením tlačidla "
 "nižšie."
 
-#: ../src/snapshots-property.vala:121
+#: src/snapshots-property.vala:121
 msgid "Creating new snapshot…"
 msgstr "Vytvára sa nová snímka…"
 
-#: ../src/snapshots-property.vala:129
+#: src/snapshots-property.vala:129
 #, c-format
 msgid "Failed to create snapshot of %s"
 msgstr "Zlyhalo vytvorenie snímky boxu %s"
 
 #. Translators: "Unknown" is a placeholder for a box name when it could not be determined
-#: ../src/spice-display.vala:47
+#: src/spice-display.vala:47
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
-#: ../src/spice-display.vala:67 ../src/spice-display.vala:644
+#: src/spice-display.vala:67 src/spice-display.vala:644
 #, c-format
 msgid "Redirection of USB device “%s” for “%s” failed"
 msgstr "Presmerovanie zariadenia „%s“ typu USB pre „%s“ zlyhalo"
 
-#: ../src/spice-display.vala:500
+#: src/spice-display.vala:500
 msgid "Share Clipboard"
 msgstr "Zdieľať schránku"
 
-#: ../src/spice-display.vala:505
+#: src/spice-display.vala:505
 msgid ""
 "SPICE guest tools are not installed. These tools improve user experience and "
 "enable host and box interactions, such as copy&amp;paste. Please visit <a "
@@ -1144,56 +1148,56 @@ msgstr ""
 "space.org/download.html\">http://www.spice-space.org/download.html</a>, kde "
 "prevezmete a následne nainštalujete tieto nástroje priamo v boxe."
 
-#: ../src/spice-display.vala:532
+#: src/spice-display.vala:532
 msgid "USB devices"
 msgstr "Zariadenia USB"
 
-#: ../src/spice-display.vala:550
+#: src/spice-display.vala:550
 msgid "Folder Shares"
 msgstr "Zdieľanie priečinkov"
 
-#: ../src/spice-display.vala:812 ../src/spice-display.vala:837
-#: ../src/spice-display.vala:840 ../src/wizard.vala:310 ../src/wizard.vala:317
+#: src/spice-display.vala:812 src/spice-display.vala:837
+#: src/spice-display.vala:840 src/wizard.vala:310 src/wizard.vala:317
 msgid "Invalid URL"
 msgstr "Neplatná URL"
 
-#: ../src/spice-display.vala:822
+#: src/spice-display.vala:822
 msgid "The port must be specified once"
 msgstr "Port musí byť zadaný raz"
 
-#: ../src/spice-display.vala:833
+#: src/spice-display.vala:833
 msgid "Missing port in Spice URL"
 msgstr "V URL systému Spice chýba port"
 
 #. An error occurred when trying to setup unattended installation, but it's likely that a non-unattended
 #. installation will work. When this happens, just disable unattended installs, and let the caller decide
 #. if it wants to retry a non-automatic install or to just abort the box creation..
-#: ../src/unattended-installer.vala:192
+#: src/unattended-installer.vala:192
 msgid ""
 "An error occurred during installation preparation. Express Install disabled."
 msgstr ""
 "Počas prípravy inštalácie sa vyskytla chyba. Rýchla inštalácia bude zakázaná."
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:469
+#: src/unattended-installer.vala:469
 msgid "Downloading device drivers…"
 msgstr "Preberajú sa ovládače zariadenia…"
 
-#: ../src/unattended-setup-box.vala:52
+#: src/unattended-setup-box.vala:52
 msgid "no password"
 msgstr "bez hesla"
 
-#: ../src/unattended-setup-box.vala:110
+#: src/unattended-setup-box.vala:110
 #, c-format
 msgid "Express installation of %s requires an internet connection."
 msgstr ""
 "Rýchla inštalácia operačného systému %s vyžaduje internetové pripojenie."
 
-#: ../src/unattended-setup-box.vala:212
+#: src/unattended-setup-box.vala:212
 #, c-format
 msgid "GNOME Boxes credentials for “%s”"
 msgstr "Poverenia aplikácie Boxy prostredia GNOME pre „%s“"
 
-#: ../src/util-app.vala:242
+#: src/util-app.vala:242
 #, c-format
 msgid ""
 "Your SELinux context looks incorrect, you can try to fix it by running:\n"
@@ -1203,12 +1207,12 @@ msgstr ""
 "spustením príkazu:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/util-app.vala:246
+#: src/util-app.vala:246
 msgid "SELinux not installed?"
 msgstr "SELinux nie je nainštalovaný?"
 
 # * http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc161247.aspx
-#: ../src/util-app.vala:328
+#: src/util-app.vala:328
 msgid ""
 "Could not get “gnome-boxes” storage pool information from libvirt. Make sure "
 "“virsh -c qemu:///session pool-dumpxml gnome-boxes” is working."
@@ -1217,7 +1221,7 @@ msgstr ""
 "Uistite sa, že príkaz „virsh -c qemu:///session pool-dumpxml gnome-boxes“ "
 "funguje."
 
-#: ../src/util-app.vala:333
+#: src/util-app.vala:333
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes’s storage pool but this directory does "
@@ -1226,7 +1230,7 @@ msgstr ""
 "%s je známy pre libvirt ako fond úložísk programu Boxy prostredia GNOME, ale "
 "tento adresár nie je vytvorený"
 
-#: ../src/util-app.vala:337
+#: src/util-app.vala:337
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes’s storage pool but is not a directory"
@@ -1234,7 +1238,7 @@ msgstr ""
 "%s je známy pre libvirt ako fond úložísk programu Boxy prostredia GNOME, ale "
 "nie je adresárom"
 
-#: ../src/util-app.vala:341
+#: src/util-app.vala:341
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes’s storage pool but is not user-"
@@ -1243,147 +1247,147 @@ msgstr ""
 "%s je známy pre libvirt ako fond úložísk programu Boxy prostredia GNOME, ale "
 "nie je čitateľný alebo zapisovateľný používateľom"
 
-#: ../src/util.vala:327
+#: src/util.vala:327
 msgid "yes"
 msgstr "áno"
 
-#: ../src/util.vala:327
+#: src/util.vala:327
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
-#: ../src/vm-configurator.vala:604
+#: src/vm-configurator.vala:604
 msgid "Incapable host system"
 msgstr "Nevyhovujúci hostiteľský systém"
 
-#: ../src/vm-creator.vala:176
+#: src/vm-creator.vala:176
 #, c-format
 msgid "Live box “%s” has been deleted automatically."
 msgstr "Live box „%s“ bol automaticky odstránený."
 
-#: ../src/vm-importer.vala:50
+#: src/vm-importer.vala:50
 #, c-format
 msgid "Box import from file “%s” failed."
 msgstr "Import boxu zo súboru „%s“ zlyhal."
 
-#: ../src/wizard-source.vala:86
+#: src/wizard-source.vala:86
 msgid "32-bit x86 system"
 msgstr "32-bitový x86 systém"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:87
+#: src/wizard-source.vala:87
 msgid "64-bit x86 system"
 msgstr "64-bitový x86 systém"
 
 #. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
-#: ../src/wizard-source.vala:92
+#: src/wizard-source.vala:92
 #, c-format
 msgid " from %s"
 msgstr " od spoločnosti %s"
 
-#: ../src/wizard-toolbar.vala:6
+#: src/wizard-toolbar.vala:6
 msgid "Source Selection"
 msgstr "Výber zdroja"
 
-#: ../src/wizard-toolbar.vala:7
+#: src/wizard-toolbar.vala:7
 msgid "Box Preparation"
 msgstr "Príprava boxu"
 
-#: ../src/wizard-toolbar.vala:8
+#: src/wizard-toolbar.vala:8
 msgid "Box Setup"
 msgstr "Inštalácia boxu"
 
-#: ../src/wizard-toolbar.vala:9
+#: src/wizard-toolbar.vala:9
 msgid "Review"
 msgstr "Prehľad"
 
-#: ../src/wizard.vala:115
+#: src/wizard.vala:115
 msgid "Box creation failed"
 msgstr "Vytváranie boxu zlyhalo"
 
-#: ../src/wizard.vala:269
+#: src/wizard.vala:269
 msgid "Empty location"
 msgstr "Prázdne umiestnenie"
 
-#: ../src/wizard.vala:292
+#: src/wizard.vala:292
 msgid "Unsupported file"
 msgstr "Nepodporovaný súbor"
 
-#: ../src/wizard.vala:298
+#: src/wizard.vala:298
 msgid "Invalid file"
 msgstr "Neplatný súbor"
 
-#: ../src/wizard.vala:335
+#: src/wizard.vala:335
 #, c-format
 msgid "Unsupported protocol “%s”"
 msgstr "Nepodporovaný protokol „%s“"
 
-#: ../src/wizard.vala:341 ../src/wizard.vala:411
+#: src/wizard.vala:341 src/wizard.vala:411
 msgid "Unknown installer media"
 msgstr "Neznámy inštalačný nosič"
 
 #. Translators: Analyzing installer media
-#: ../src/wizard.vala:343 ../src/wizard.vala:412
+#: src/wizard.vala:343 src/wizard.vala:412
 msgid "Analyzing…"
 msgstr "Analyzuje sa…"
 
-#: ../src/wizard.vala:357
+#: src/wizard.vala:357
 msgid "Failed to analyze installer media. Corrupted or incomplete media?"
 msgstr "Zlyhala analýza inštalačného média. Nosič je poškodený alebo neúplný?"
 
 #. We did this, so ignore!
-#: ../src/wizard.vala:465
+#: src/wizard.vala:465
 msgid "Box setup failed"
 msgstr "Nastavovanie boxu zlyhalo"
 
-#: ../src/wizard.vala:479
+#: src/wizard.vala:479
 msgid "Boxes will create a new box with the following properties:"
 msgstr "Program Boxy vytvorí nový box s nasledovnými vlastnosťami:"
 
-#: ../src/wizard.vala:484
+#: src/wizard.vala:484
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/wizard.vala:487
+#: src/wizard.vala:487
 msgid "Host"
 msgstr "Hostiteľ"
 
-#: ../src/wizard.vala:498 ../src/wizard.vala:509
+#: src/wizard.vala:498 src/wizard.vala:509
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../src/wizard.vala:500
+#: src/wizard.vala:500
 msgid "TLS Port"
 msgstr "Port TLS"
 
-#: ../src/wizard.vala:514
+#: src/wizard.vala:514
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
 msgstr "Pridá boxy pre všetky systémy dostupné z tohto účtu:"
 
-#: ../src/wizard.vala:527
+#: src/wizard.vala:527
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamäť"
 
-#: ../src/wizard.vala:536
+#: src/wizard.vala:536
 msgid "Disk"
 msgstr "Disk"
 
 # DK: jedna sa o kapacitu disku
 #. Translators: This is disk size. E.g "1 GB maximum".
-#: ../src/wizard.vala:538
+#: src/wizard.vala:538
 #, c-format
 msgid "%s maximum"
 msgstr "maximálne %s"
 
-#: ../src/wizard.vala:601
+#: src/wizard.vala:601
 msgid "Downloading media…"
 msgstr "Preberajú sa multimédiá…"
 
-#: ../src/wizard.vala:611
+#: src/wizard.vala:611
 msgid "Download failed."
 msgstr "Preberanie zlyhalo."
 
-#: ../src/wizard.vala:719
+#: src/wizard.vala:719
 msgid "C_ustomize…"
 msgstr "_Prispôsobiť…"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]