[tracker] Update Nepali translationcommit 7b65d632280894b43250b044631f236a9b6b8c0f
Author: Pawan Chitrakar <chautari gmail com>
Date:   Fri Aug 18 10:42:50 2017 +0000

    Update Nepali translation

 po/ne.po |  221 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 100 insertions(+), 121 deletions(-)
---
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index 36fc957..2b8561b 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-07-22 05:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-16 14:50+0545\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-18 16:27+0545\n"
 "Language-Team: Nepali Translation Team <chautari gmail com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -96,16 +96,16 @@ msgstr " अधिकतम लम्बाइ"
 #: ../src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
-msgstr ""
+msgstr "शब्दको यो लम्बाइ भन्दा बढी वर्णहरू अनुक्रमणिका द्वारा वेवास्ता गरिनेछ।"
 
 #: ../src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Maximum number of words to index in a document"
-msgstr ""
+msgstr "कागजातमा अनुक्रमणिक गरिने अधिकतम शब्द सङ्ख्या"
 
 #: ../src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
-msgstr ""
+msgstr "एक कागजातबाट अनुक्रमणिकाले यति अधिकतम शब्द सङ्ख्या मात्रै पढ्नेछ।"
 
 #: ../src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:5
 #, fuzzy
@@ -117,6 +117,8 @@ msgid ""
 "Simplify the words to their root to provide more results. E.g. “shelves” and "
 "“shelf” to “shel”"
 msgstr ""
+"थप परिणामहरू प्रदान गर्न शब्दहरूलाई आफ्नो मूल रूपमा सरल बनाउनुहोस्। उदाहरण  “shelves” and "
+"“shelf” to “shel”"
 
 #: ../src/libtracker-fts/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:7
 #, fuzzy
@@ -213,9 +215,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:108
 #: ../src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:168
-#, fuzzy
 msgid "Operation not supported"
-msgstr "समर्थित छैन "
+msgstr "सञ्चालन समर्थित छैन"
 
 #: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-proxy.c:335
 msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
@@ -234,9 +235,8 @@ msgid "Applications"
 msgstr "अनुप्रयोग"
 
 #: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Applications data miner"
-msgstr "अनुप्रयोग"
+msgstr "अनुप्रयोग डाटा खनिज"
 
 #: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:79
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43 ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
@@ -246,34 +246,32 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65
 msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
-msgstr ""
+msgstr "सबै अनुप्रयोगहरू अनुक्रमित नभएसम्म र चलाउ अनि बाहिरिनुहोस्"
 
 #: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:97
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:103
+#, fuzzy
 msgid "Runs for an specific domain ontology"
-msgstr ""
+msgstr "एक विशिष्ट डोमेन एन्टोलोजी लागि चलाउँछ"
 
 #. Daemon options
 #: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:101
 #: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:107
 #: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:57
 #: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Displays version information"
-msgstr "संस्करण सूचना देखाउनुहोस् र निस्कनुहोस्"
+msgstr "संस्करण सूचना देखाउनुहोस्"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
 #: ../src/miners/apps/tracker-main.c:205
-#, fuzzy
 msgid "— start the application data miner"
-msgstr "लन्चर एप्लिकेशन स्विचर शुरु गर्ने कि"
+msgstr "— - अनुप्रयोग डाटा खनिज सुरु गर्नुहोस्"
 
 #: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Tracker Application Miner"
-msgstr "अनुप्रयोग"
+msgstr "ट्रयाकर अनुप्रयोग खनिज"
 
 #: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
 msgid "Indexes information about applications installed"
@@ -284,9 +282,8 @@ msgid "File System"
 msgstr "फाइल प्रणाली"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "File system data miner"
-msgstr "सञ्जाल फाइल प्रणाली"
+msgstr "फाइल प्रणाली डाटा खनिज"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
 #: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
@@ -305,20 +302,17 @@ msgid "Log verbosity."
 msgstr "गति"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Initial sleep"
-msgstr "प्रारम्भिक मान"
+msgstr "सुरुवात निद्रा"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Initial sleep time, in seconds."
-msgstr "प्रारम्भिक डिमक्स-विसङ्केतन विलम्ब सेट गर्नुहोस् (सेकेण्ड)"
+msgstr "प्रारम्भिक सुत्ने समय, सेकेण्डमा।"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
 #: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Scheduler priority when idle"
-msgstr "निश्क्रिय"
+msgstr "निष्क्रिय हुँदा अनुसूची प्राथमिकता"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
 #: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
@@ -327,6 +321,8 @@ msgid ""
 "will be executed by the CPU next. Each application has an associated scheduling "
 "policy and priority."
 msgstr ""
+"अनुसूचक भनेको कर्नेल घटक हो जसले निर्णय गर्ने अर्को अनुप्रयोग CPU द्वारा कुन निष्पादित हुनेछ। "
+"प्रत्येक अनुप्रयोगको सम्बन्धित अनुसूची नीति र प्राथमिकता छ।"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Throttle"
@@ -338,19 +334,17 @@ msgid "Indexing speed, the higher the slower."
 msgstr "इन्टिलाइजिङ गुण: उच्च उत्तम हुन्छ, तर ढिलो छ"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Low disk space limit"
-msgstr "\"%s\" मा डिस्क स्पेस कम छ ।"
+msgstr "निम्न डिस्क स्पेस सिमा "
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
-msgstr ""
+msgstr "डिस्क स्पेस थ्रेसहोल्ड प्रतिशतमा अनुक्रमणिका रोक्न को लागी, वा -१ असक्षम गर्न।"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Crawling interval"
-msgstr "अन्तराल:"
+msgstr "अन्तराल क्रल गर्दै"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
 msgid ""
@@ -358,16 +352,21 @@ msgid ""
 "0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean shutdowns, and -2 "
 "disables it entirely."
 msgstr ""
+"डेटाबेसमा डेटिभरेसन डेटिङ हुने हो कि छैन भनेर जाँच गर्न दिनहरूमा अन्तराल। 0 बलहरू कुनै पनि समय "
+"क्रल गर्दै, -1 यसलाई अशुद्ध बन्द भएपछि मात्र बलियो बनाउँछ, र -2 यसलाई पूर्ण रूपमा अक्षम "
+"पार्दछ।"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
-msgstr ""
+msgstr "हटाउन सकिने उपकरणहरूको डेटा स्थायीता सीमा"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
 "Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
 "from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
 msgstr ""
+"थ्रेशोल्ड दिन पछि हटाउन सकिने उपकरणहरू हटाइने डेटाबेसबाट हटाइनेछ। ० माने कहिल्यै होइन, "
+"अधिकतम ३६५ छ।"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Enable monitors"
@@ -375,7 +374,7 @@ msgstr "मोनिटरहरू सक्षम"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "कुनै पनि फाइल अनुगमन पूर्ण रूपमा अक्षम गर्न अस्टय सेट गर्नुहोस्"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
 #, fuzzy
@@ -383,8 +382,9 @@ msgid "Enable writeback"
 msgstr "सक्षम"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
+#, fuzzy
 msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
-msgstr ""
+msgstr "कुनै पनि फाइल अनुगमन पूर्ण रूपमा अक्षम गर्न अस्टय सेट गर्नुहोस्"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
 #, fuzzy
@@ -450,29 +450,24 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
-#, fuzzy
 msgid "Ignored files"
-msgstr "उपेक्षा गरिएका फाइलहरू देखाउनुहोस्"
+msgstr "बेवास्ता फाइलहरू"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
-#, fuzzy
 msgid "List of file patterns to avoid"
-msgstr "प्रयोगकर्ता सुची नदेखाउनुस्"
+msgstr "नराखिने फाइल ढाँचाहरूको सूची"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
-#, fuzzy
 msgid "Ignored directories"
-msgstr "उपेक्षा गरिएको"
+msgstr "बेवास्ता निर्देशिकाहरू"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
-#, fuzzy
 msgid "List of directories to avoid"
-msgstr "प्रयोगकर्ता सुची नदेखाउनुस्"
+msgstr "नराखिने डाइरेक्टरीहरूको सूची"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
-#, fuzzy
 msgid "Ignored directories with content"
-msgstr "उपेक्षा गरिएको"
+msgstr "सामाग्री सहित बेवास्ता निर्देशिकाहरू"
 
 #: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
@@ -484,7 +479,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:89
 msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
-msgstr ""
+msgstr "जबसम्म सबै कन्फिगर गरिएका स्थानहरू अनुक्रमणिका छन् अनि बाहिरिनुहोस्"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:93
 msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
@@ -511,56 +506,55 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:478
 msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr ""
+msgstr "निर्देशिकाहरू खानको लागि योग्य छ (नियमहरूमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:479
 msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr ""
+msgstr "निर्देशिकाहरू खानको लागि योग्य छैन (नियमहरूमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:499
 msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
-msgstr ""
+msgstr "निर्देशिकाहरू खानको लागि योग्य छ (सामाग्रीमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:500
 msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
-msgstr ""
+msgstr "निर्देशिकाहरू खानको लागि योग्य छैन (सामाग्रीमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:547
 msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr ""
+msgstr "डाइरेक्टरी निगरानी गर्न योग्य छ (कन्फिगरमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:548
 msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr ""
+msgstr "डाइरेक्टरी निगरानी गर्न योग्य छैन (कन्फिगरमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:552
 msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr ""
+msgstr "फाइल निगरानी गर्न योग्य छ (कन्फिगरमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
 msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr ""
+msgstr "फाइल निगरानी गर्न योग्य छैन (कन्फिगरमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:557
 msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr ""
+msgstr "फाइल वा डाइरेक्टरी निगरानी गर्न योग्य छ (कन्फिगरमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:558
 msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
-msgstr ""
+msgstr "फाइल वा डाइरेक्टरी निगरानी गर्न योग्य छैन (कन्फिगरमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:573
 msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr ""
+msgstr "फाइल खानको लागि योग्य छ (नियमहरूमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:574
 msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
-msgstr ""
+msgstr "फाइल खानको लागि योग्य छैन (नियमहरूमा आधारित)"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:583
-#, fuzzy
 msgid "Would be indexed"
-msgstr "अनुक्रमण गरिएको"
+msgstr "अनुक्रमित हुनेछ"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:584 ../src/miners/fs/tracker-main.c:586
 msgid "Yes"
@@ -571,41 +565,36 @@ msgid "No"
 msgstr "होइन"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:585
-#, fuzzy
 msgid "Would be monitored"
-msgstr "अनगमन गरिएको संसाधनहरू"
+msgstr "निगरानी गरिनेछ"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:717
-#, fuzzy
 msgid "— start the tracker indexer"
-msgstr "यसमा सुरु गर्नुहोस्:"
+msgstr "—  ट्रयाकर अनुक्रमणिका सुरु गर्नुहोस्"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Tracker File System Miner"
-msgstr "सञ्जाल फाइल प्रणाली"
+msgstr "ट्रयाकर फाइल प्रणाली खनिज"
 
 #: ../src/miners/fs/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:2
 msgid "Crawls and processes files on the file system"
-msgstr ""
+msgstr "फाईल प्रणालीमा फाइलहरू क्रल र प्रक्रिया गर्दछ"
 
 #: ../src/miners/rss/org.freedesktop.Tracker1.Miner.RSS.service.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "RSS/ATOM Feeds"
-msgstr "एटम"
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड"
 
 #: ../src/miners/rss/org.freedesktop.Tracker1.Miner.RSS.service.in.in.h:2
 msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
-msgstr ""
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड ल्याउनुहोस्"
 
 #. Translators: this is a "feed" as in RSS
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Add feed"
-msgstr "फिड:"
+msgstr "फिड थप्नुहोस्"
 
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:50
 msgid "URL"
@@ -613,7 +602,7 @@ msgstr "युआरएल"
 
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:53
 msgid "Title to use (must be used with --add-feed)"
-msgstr ""
+msgstr "शीर्षकको प्रयोग ( --add-feed साथ प्रयोग गर्नु पर्छ)"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
@@ -621,44 +610,41 @@ msgstr ""
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:94
 #, fuzzy
 msgid "— start the feeds indexer"
-msgstr "पोडकासट फिड खोजी गर्नुहोस्"
+msgstr "—  ट्रयाकर अनुक्रमणिका सुरु गर्नुहोस्"
 
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:128 ../src/tracker/tracker-index.c:195
 #: ../src/tracker/tracker-info.c:263 ../src/tracker/tracker-search.c:1580
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:172 ../src/tracker/tracker-sparql.c:1086
 #: ../src/tracker/tracker-status.c:175 ../src/tracker/tracker-status.c:505
 #: ../src/tracker/tracker-tag.c:976
-#, fuzzy
 msgid "Could not establish a connection to Tracker"
-msgstr "जडान स्थापानाका लागि SSL प्रयोग गर्न पर्छ वा पर्दैन"
+msgstr "ट्रयाकर जडान स्थापाना असफल"
 
 #: ../src/miners/rss/tracker-main.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Could not add feed"
-msgstr "अनुप्रयोग थप्न सकेन"
+msgstr "फिड थप्न सकेन"
 
 #: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
+#, fuzzy
 msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
-msgstr ""
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड ल्याउनुहोस्"
 
 #: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
 msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
-msgstr ""
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड ल्याउनुहोस्"
 
 #: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract.service.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Extractor"
-msgstr "एउटा अडियो सीडी निष्कर्षक"
+msgstr "निकाटर"
 
 #: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract.service.in.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Metadata extractor"
-msgstr "मेटाडेटा"
+msgstr "मेटाडाटा निकाटर"
 
 #: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Max bytes to extract"
-msgstr "छोड्नुहोस्"
+msgstr "अधिकतम निकाटार बाइट्स"
 
 #: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
@@ -674,6 +660,9 @@ msgid ""
 "resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets no "
 "limit on the media art width."
 msgstr ""
+"कुनै मिडिया कला निकालेका लागि पिक्सेलको अधिकतम चौडाइ। ठूलो चीजको आकार बदलीएको छ। "
+"फाईलहरूबाट बचत मिडिया आर्ट अक्षम गर्न -१ लाई सेट गर्नुहोस्। ० सेटहरूमा सेट अप मिडिया कला "
+"चौडाइमा कुनै सीमा छैन।"
 
 #: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
@@ -688,9 +677,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:685
-#, fuzzy
 msgid "Metadata extraction failed"
-msgstr "उद्धरण"
+msgstr "मेटाडाटा निकाटर असफल"
 
 #: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:751
 msgid "No metadata or extractor modules found to handle this file"
@@ -703,9 +691,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
-#, fuzzy
 msgid "File to extract metadata for"
-msgstr "मेटाडेटा"
+msgstr "मेटाडाटा निकाल्नका लागि फाइल"
 
 #: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
 msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
@@ -732,25 +719,23 @@ msgid "FORMAT"
 msgstr "ढाँचा"
 
 #: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:273
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unsupported serialization format “%s”\n"
-msgstr "फाइल ढाँचा अज्ञात वा असमर्थित छ"
+msgstr "असमर्थित क्रमबद्धिकरण ढाँचा “%s”\n"
 
 #. Translators: this message will appear immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
 #: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:333
-#, fuzzy
 msgid "— Extract file meta data"
-msgstr "बढाइएको मेटा फाइल"
+msgstr "मेटाडाटा निकाल्नका लागि फाइल"
 
 #: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:342
 msgid "Filename and mime type must be provided together"
 msgstr ""
 
 #: ../src/tracker-extract/tracker-extract.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Tracker Metadata Extractor"
-msgstr "मेटाडेटा"
+msgstr "ट्रयाकर मेटाडेटा निकाटर"
 
 #: ../src/tracker-extract/tracker-extract.desktop.in.in.h:2
 msgid "Extracts metadata from local files"
@@ -768,7 +753,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:63
 #, fuzzy
 msgid "Load a specified domain ontology"
-msgstr "डोमेन ठेगाना निर्दिष्ट गरिएको थिएन"
+msgstr "एक विशिष्ट डोमेन एन्टोलोजी लागि चलाउँछ"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
@@ -776,12 +761,11 @@ msgstr "डोमेन ठेगाना निर्दिष्ट गरि
 #: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:194
 #, fuzzy
 msgid "— start the tracker daemon"
-msgstr "डेइमोनको रूपमा सिहर्स-डेइमोन नचलाउनुहोस्"
+msgstr "—  ट्रयाकर अनुक्रमणिका सुरु गर्नुहोस्"
 
 #: ../src/tracker-store/tracker-store.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Tracker Store"
-msgstr "भण्डार गर्नुहोस्"
+msgstr "ट्रयाकर भण्डार"
 
 #: ../src/tracker-store/tracker-store.desktop.in.in.h:2
 msgid "Metadata database store and lookup manager"
@@ -814,9 +798,8 @@ msgid "Initializing"
 msgstr "पुस्तकचिन्हो सुरु गर्दा त्रुति %s"
 
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:123
-#, fuzzy
 msgid "Processing…"
-msgstr "प्रक्रिया गरिदै"
+msgstr "प्रक्रिया गर्दै"
 
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:124
 #, fuzzy
@@ -827,7 +810,7 @@ msgstr "IMAP सर्भबाट सन्देश तान्दा त्
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:125
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Crawling single directory “%s”"
-msgstr "Single Factor ANOVA (%s)"
+msgstr "डाइरेक्टरी: %s\n"
 
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:126
 #, fuzzy, c-format
@@ -853,7 +836,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:139
 msgid "ONTOLOGY"
-msgstr ""
+msgstr "एन्टोलोजी"
 
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:142
 msgid "List common statuses for miners and the store"
@@ -864,7 +847,6 @@ msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
 msgstr ""
 
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:148 ../src/tracker/tracker-daemon.c:152
-#, fuzzy
 msgid "REASON"
 msgstr "कारण"
 
@@ -890,7 +872,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:160
 msgid "MINER"
-msgstr ""
+msgstr "खनिज"
 
 #: ../src/tracker/tracker-daemon.c:163
 msgid "List all miners currently running"
@@ -1208,7 +1190,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/tracker/tracker-extract.c:77
 #, fuzzy
 msgid "Could not run tracker-extract: "
-msgstr "ट्रयाकहरू झिक्न सकेन"
+msgstr "ट्रयाकर जडान स्थापाना असफल"
 
 #: ../src/tracker/tracker-help.c:59 ../src/tracker/tracker-help.c:71
 #, fuzzy, c-format
@@ -1285,7 +1267,7 @@ msgstr "डाटाबेस"
 #: ../src/tracker/tracker-index.c:271 ../src/tracker/tracker-index.c:328
 #, fuzzy
 msgid "Could not backup database"
-msgstr "जगेडा"
+msgstr "डाटाबेस"
 
 #: ../src/tracker/tracker-index.c:308
 #, fuzzy
@@ -1354,7 +1336,7 @@ msgstr "मौसमी तथ्याङ्क पुन प्राप्त
 #: ../src/tracker/tracker-info.c:362
 #, fuzzy
 msgid "No metadata available for that URI"
-msgstr "मेटाडेटा"
+msgstr "URI"
 
 #: ../src/tracker/tracker-info.c:367 ../src/tracker/tracker-search.c:1455
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1449 ../src/tracker/tracker-sparql.c:1452
@@ -1656,7 +1638,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/tracker/tracker-search.c:1238 ../src/tracker/tracker-search.c:1442
 #, fuzzy
 msgid "Could not get search results"
-msgstr "अत्याधिक खोजी परिणाम प्राप्त गर्दै..."
+msgstr "एलडीएपी खोजी परिणाम प्राप्त गर्दै..."
 
 #: ../src/tracker/tracker-search.c:295
 #, fuzzy
@@ -1728,7 +1710,7 @@ msgstr "कुनै घटनाहरू फेला परेन ।"
 #: ../src/tracker/tracker-search.c:1085
 #, fuzzy
 msgid "Feeds"
-msgstr "पोडकासट फिड खोजी गर्नुहोस्"
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड"
 
 #: ../src/tracker/tracker-search.c:1165
 msgid "No software was found"
@@ -1741,7 +1723,7 @@ msgstr "सफ्टवेर"
 #: ../src/tracker/tracker-search.c:1247
 #, fuzzy
 msgid "No software categories were found"
-msgstr "मिल्दो रेकर्डहरू फेला परेन।"
+msgstr "सफ्टवेयर फेला परेन"
 
 #: ../src/tracker/tracker-search.c:1251
 #, fuzzy
@@ -1783,7 +1765,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:117
 #, fuzzy
 msgid "Retrieve classes"
-msgstr "कल पुन: प्राप्‍त गर्नुहोस्"
+msgstr " वर्गहरू"
 
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:121
 #, fuzzy
@@ -1854,7 +1836,7 @@ msgstr "प्रदर्शनपर्दाको जानकारी प
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:263
 #, fuzzy
 msgid "No namespace prefixes were found"
-msgstr "अपेक्षित SVG नेमस्पेस फाइलमा फेला परेन"
+msgstr "मिल्दो रेकर्डहरू फेला परेन।"
 
 #. To translators: This is to say there are no
 #. * search results found. We use a "foo: None"
@@ -1902,7 +1884,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1100
 #, fuzzy
 msgid "Could not list classes"
-msgstr "संगठन, दुईवटा वर्गहरू सङ्गठित"
+msgstr " वर्गहरू"
 
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1108
 #, fuzzy
@@ -1966,18 +1948,16 @@ msgid "Could not find indexed properties"
 msgstr "डाइरेक्टरी गुण बचत गर्न सकेन"
 
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1269
-#, fuzzy
 msgid "No indexes were found"
-msgstr "कुनै घटनाहरू फेला परेन ।"
+msgstr "कुनै अनुक्रमणिका फेला परेन"
 
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1269
 msgid "Indexes"
 msgstr "अनुक्रमणिका"
 
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1291
-#, fuzzy
 msgid "Could not search classes"
-msgstr "संगठन, दुईवटा वर्गहरू सङ्गठित"
+msgstr "वर्गहरू खोज्न सकिएन"
 
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1299
 msgid "No classes were found to match search term"
@@ -2069,7 +2049,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/tracker/tracker-status.c:187
 #, fuzzy
 msgid "Could not get Tracker statistics"
-msgstr "विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क उपकरण संवाद सिर्जना गर्न सकेन"
+msgstr "ट्रयाकर जडान स्थापाना असफल"
 
 #: ../src/tracker/tracker-status.c:199
 msgid "No statistics available"
@@ -2110,9 +2090,8 @@ msgid "No configuration was found"
 msgstr "XSLT प्लगइनका लागि वैध कन्फिगरेसन फाइल फेला पार्न सकेन, लोड भइराखेको छैन।"
 
 #: ../src/tracker/tracker-status.c:374
-#, fuzzy
 msgid "States"
-msgstr "यो सूचीले सबै प्लगइन फाइल अवस्थाहरू समावेश गर्दछ।"
+msgstr "राज्य"
 
 #: ../src/tracker/tracker-status.c:415
 #, fuzzy
@@ -2262,7 +2241,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/tracker/tracker-tag.c:709
 #, fuzzy
 msgid "Could not add tag"
-msgstr "सिनारियो जोड संवाद सिर्जना गर्न सकेन।"
+msgstr "फिड थप्न सकेन"
 
 #: ../src/tracker/tracker-tag.c:725
 #, fuzzy
@@ -2346,4 +2325,4 @@ msgstr ""
 #: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:98
 #, fuzzy
 msgid "— start the tracker writeback service"
-msgstr "पिपिपि सेवा सुरु गर्न असफल भयो"
+msgstr "सेवा सुरु गर्नुहोस्"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]