[gnome-tweak-tool] Update Polish translationcommit fd57f183d0e628fc41e258d512478f6c2162390c
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Tue Aug 15 23:19:07 2017 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po |  923 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 541 insertions(+), 382 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 30dfc55..2542e0d 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,15 +1,16 @@
 # Polish translation for gnome-tweak-tool.
-# Copyright © 2011-2016 the gnome-tweak-tool authors.
+# Copyright © 2011-2017 the gnome-tweak-tool authors.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-tweak-tool package.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2011-2016.
-# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2011-2016.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2011-2017.
+# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2011-2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-25 01:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-25 01:45+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-10 23:06+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-15 23:13+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -19,23 +20,22 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:1 ../gtweak/app.py:34
-#: ../gtweak/utils.py:327
-msgid "GNOME Tweak Tool"
-msgstr "Narzędzie dostrajania środowiska GNOME"
+#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:6 gtweak/app.py:36 gtweak/utils.py:311
+#: gtweak/utils.py:327
+msgid "GNOME Tweaks"
+msgstr "Dostrajanie środowiska GNOME"
 
-#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:2
-#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:2
+#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:7 data/gnome-tweak-tool.desktop.in:4
 msgid "Tweak advanced GNOME 3 settings"
 msgstr "Dostrajanie zaawansowanych ustawień środowiska GNOME 3"
 
-#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:3
-msgid "GNOME Tweak Tool allows adjusting advanced GNOME options."
+#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:9
+msgid "GNOME Tweaks allows adjusting advanced GNOME options."
 msgstr ""
 "Narzędzie dostrajania GNOME umożliwia dostosowywanie zaawansowanych opcji "
 "środowiska GNOME."
 
-#: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:4
+#: data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in:12
 msgid ""
 "It can install and manage themes and extensions, change power settings, "
 "manage startup applications, and enable desktop icons among other settings."
@@ -44,457 +44,460 @@ msgstr ""
 "i rozszerzeniami, zmieniać ustawienia zasilania, zarządzać programami "
 "startowymi i włączyć ikony pulpitu."
 
-#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:1
-msgid "Tweak Tool"
+#: data/gnome-tweak-tool.desktop.in:3 gtweak/tweakview.py:103
+msgid "Tweaks"
 msgstr "Dostrajanie"
 
-#: ../data/gnome-tweak-tool.desktop.in.h:3
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: data/gnome-tweak-tool.desktop.in:6
+msgid "gnome-tweak-tool"
+msgstr "gnome-tweak-tool"
+
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: data/gnome-tweak-tool.desktop.in:13
 msgid ""
 "Settings;Advanced;Preferences;Extensions;Fonts;Theme;XKB;Keyboard;Typing;"
 msgstr ""
 "Ustawienia;Zaawansowane;Preferencje;Opcje;Konfiguracja;Rozszerzenia;Czcionki;"
 "Motyw;XKB;Klawiatura;Pisanie;"
 
-#: ../data/shell.ui.h:1
+#: data/shell.ui:7
 msgid "_Reset to Defaults"
 msgstr "_Przywróć domyślne"
 
-#: ../data/shell.ui.h:2
+#: data/shell.ui:11
 msgid "Disable All Shell Extensions"
 msgstr "Wyłącz wszystkie rozszerzenia powłoki"
 
-#: ../data/shell.ui.h:3
+#: data/shell.ui:17
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../data/shell.ui.h:4
+#: data/shell.ui:21
 msgid "_Quit"
 msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../gtweak/app.py:78
+#: gtweak/app.py:80
 msgid "Reset to Defaults"
 msgstr "Przywróć domyślne"
 
-#: ../gtweak/app.py:79
+#: gtweak/app.py:81
 msgid "Reset all tweak settings to the original default state?"
 msgstr ""
 "Przywrócić wszystkie dostrojone ustawienia do ich pierwotnego, domyślnego "
 "stanu?"
 
-#: ../gtweak/app.py:98
+#: gtweak/app.py:102 gtweak/app.py:104
+msgid "GNOME Shell"
+msgstr "Powłoka GNOME"
+
+#: gtweak/app.py:104
 #, python-format
-msgid "GNOME Shell v%s (%s mode)"
-msgstr "Powłoka GNOME w wersji %s (tryb „%s”)"
+msgid "(%s mode)"
+msgstr "(tryb „%s”)"
 
-#: ../gtweak/app.py:100
-msgid "GNOME Shell not running"
+#: gtweak/app.py:107
+msgid "GNOME Shell is not running"
 msgstr "Powłoka GNOME nie jest uruchomiona"
 
-#: ../gtweak/app.py:105
+#: gtweak/app.py:109
+msgid "GTK+"
+msgstr "GTK+"
+
+#: gtweak/app.py:116
 msgid "Homepage"
 msgstr "Witryna"
 
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:28
-msgid "Appearance"
-msgstr "Wygląd"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:29
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:301
-msgid "Extensions"
-msgstr "Rozszerzenia"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:30
-msgid "Fonts"
-msgstr "Czcionki"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:31
-msgid "Power"
-msgstr "Zasilanie"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:32 ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:303
-msgid "Startup Applications"
-msgstr "Programy startowe"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:33
-msgid "Top Bar"
-msgstr "Górny pasek"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:34
-msgid "Windows"
-msgstr "Okna"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:35
-msgid "Workspaces"
-msgstr "Obszary robocze"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:37 ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:71
-msgid "Mouse"
-msgstr "Mysz"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:38
-msgid "Files"
-msgstr "Pliki"
-
-#: ../gtweak/tweakmodel.py:52
+#: gtweak/tweakmodel.py:43
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Różne"
 
-#: ../gtweak/tweakview.py:100
-msgid "Tweaks"
-msgstr "Ustawienia"
-
-#: ../gtweak/tweakview.py:116
-msgid "Search Tweaks..."
-msgstr "Przeszukiwanie ustawień…"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:22
-msgid "Icons on Desktop"
-msgstr "Ikony na pulpicie"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:25
-msgid "Desktop"
-msgstr "Pulpit"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:27
-msgid "Computer"
-msgstr "Komputer"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:28
-msgid "Home"
-msgstr "Katalog domowy"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:29
-msgid "Network Servers"
-msgstr "Serwery sieciowe"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:30
-msgid "Trash"
-msgstr "Kosz"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:31
-msgid "Mounted Volumes"
-msgstr "Zamontowane woluminy"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:32
-msgid "Background"
-msgstr "Tło"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:36
-msgid "Mode"
-msgstr "Tryb"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:34
-msgid "Background Location"
-msgstr "Położenie tła"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:35
-msgid "Lock Screen"
-msgstr "Ekran blokady"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:37
-msgid "Lock Screen Location"
-msgstr "Położenie ekranu blokady"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:25
-msgid "Window Titles"
-msgstr "Tytuły okien"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:26
-msgid "Interface"
-msgstr "Interfejs"
+#: gtweak/tweakview.py:119
+msgid "Search Tweaks…"
+msgstr "Wyszukiwanie…"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:27
-msgid "Documents"
-msgstr "Dokumenty"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:28
-msgid "Monospace"
-msgstr "Czcionka o stałej szerokości"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:29
-msgid "Hinting"
-msgstr "Hinting"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:31
-msgid "Antialiasing"
-msgstr "Wygładzanie"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:33
-msgid "Scaling Factor"
-msgstr "Współczynnik skalowania"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:41
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:57
+msgid "Applications"
+msgstr "Programy"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:65
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:65
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:83
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:83
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kursor"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:110
-msgid "Shell theme"
-msgstr "Motyw powłoki"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:110
+msgid "Shell"
+msgstr "Powłoka"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:110
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:110
 msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
 msgstr "Instalacja zmienionych lub nowych motywów dla gnome-shell"
 
 #. check the shell is running and the usertheme extension is present
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:113
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:113
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:118
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:118
 msgid "Shell not running"
 msgstr "Powłoka nie jest uruchomiona"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:140
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:140
 msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
 msgstr "Niepoprawnie zainstalowano rozszerzenie motywu użytkownika powłoki"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:143
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:143
 msgid "Shell user-theme extension not enabled"
 msgstr "Rozszerzenie motywu użytkownika powłoki nie jest włączone"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:146
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:146
 msgid "Could not list shell extensions"
 msgstr "Nie można wyświetlić listy rozszerzeń powłoki"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:175
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:47
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:175
 msgid "<i>Default</i>"
 msgstr "<i>Domyślne</i>"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:181
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:181
 msgid "Select a theme"
 msgstr "Wybór motywu"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:230
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:230
 #, python-format
 msgid "%s theme updated successfully"
 msgstr "Pomyślnie zaktualizowano motyw „%s”"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:232
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:232
 #, python-format
 msgid "%s theme installed successfully"
 msgstr "Pomyślnie zainstalowano motyw „%s”"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:240
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:240
 msgid "Error installing theme"
 msgstr "Błąd podczas instalowania motywu"
 
 #. does not look like a valid theme
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:245
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:245
 msgid "Invalid theme"
 msgstr "Nieprawidłowy motyw"
 
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:257
+msgid "Appearance"
+msgstr "Wygląd"
+
 #. GSettingsSwitchTweak("Buttons Icons","org.gnome.desktop.interface", "buttons-have-icons"),
 #. GSettingsSwitchTweak("Menu Icons","org.gnome.desktop.interface", "menus-have-icons"),
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:261
-msgid "Theme"
-msgstr "Motyw"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:266
-msgid "Enable animations"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:261
+msgid "Animations"
 msgstr "Animacje"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:55
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:143
-msgid "Disabled"
-msgstr "Wyłączone"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_appearance.py:262
+msgid "Themes"
+msgstr "Motywy"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:161
-msgid "Typing"
-msgstr "Pisanie"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:20
+msgid "Show Icons"
+msgstr "Ikony"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:78
-msgid "Extension downloading"
-msgstr "Pobieranie rozszerzenia"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:23
+msgid "Desktop"
+msgstr "Pulpit"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:80
-msgid "Error loading extension"
-msgstr "Błąd podczas wczytywania rozszerzenia"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:24
+msgid "Icons on Desktop"
+msgstr "Ikony na pulpicie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:82
-msgid "Extension does not support shell version"
-msgstr "Rozszerzenie nie obsługuje tej wersji powłoki"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:26
+msgid "Home"
+msgstr "Katalog domowy"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:84
-msgid "Unknown extension error"
-msgstr "Nieznany błąd rozszerzenia"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:27
+msgid "Network Servers"
+msgstr "Serwery sieciowe"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:105
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:229
-msgid "Remove"
-msgstr "Usuń"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:28
+msgid "Trash"
+msgstr "Kosz"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:137
-msgid "Uninstall Extension"
-msgstr "Odinstaluj rozszerzenie"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:29
+msgid "Mounted Volumes"
+msgstr "Zamontowane woluminy"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:138
-#, python-format
-msgid "Do you want to uninstall the '%s' extension?"
-msgstr "Odinstalować rozszerzenie „%s”?"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:30
+msgid "Background"
+msgstr "Tło"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:155
-msgid "Updating"
-msgstr "Aktualizowanie"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:31
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:34
+msgid "Image"
+msgstr "Obraz"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:166
-msgid "Error"
-msgstr "Błąd"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:32
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:35
+msgid "Adjustment"
+msgstr "Dostosowanie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:171
-msgid "Update"
-msgstr "Zaktualizuj"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_desktop.py:33
+msgid "Lock Screen"
+msgstr "Ekran blokady"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:186
-msgid "Install Shell Extension"
-msgstr "Instalacja rozszerzenia powłoki"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:28 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:35
+msgid "Hinting"
+msgstr "Hinting"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:191
-msgid "Select an extension"
-msgstr "Wybór rozszerzenia"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:28 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:67
+msgid "Antialiasing"
+msgstr "Wygładzanie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:198
-msgid "Get more extensions"
-msgstr "Pobierz więcej rozszerzeń"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:44
+msgid "Full"
+msgstr "Pełny"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:248
-#, python-format
-msgid "%s extension updated successfully"
-msgstr "Pomyślnie zaktualizowano rozszerzenie „%s”"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:50
+msgid "Medium"
+msgstr "Średni"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:250
-#, python-format
-msgid "%s extension installed successfully"
-msgstr "Pomyślnie zainstalowano rozszerzenie „%s”"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:56
+msgid "Slight"
+msgstr "Lekki"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:255
-msgid "Error installing extension"
-msgstr "Błąd podczas instalowania rozszerzenia"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:62 gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:87
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
 
-#. does not look like a valid theme
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:260
-msgid "Invalid extension"
-msgstr "Nieprawidłowe rozszerzenie"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:75
+msgid "Subpixel (for LCD screens)"
+msgstr "Podpikselowe (dla ekranów LCD)"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:33
-msgid "Show Application Menu"
-msgstr "Wyświetlanie menu programu"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:81
+msgid "Standard (grayscale)"
+msgstr "Standardowe (skala szarości)"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:46
-msgid "Workspace Creation"
-msgstr "Tworzenie obszarów roboczych"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:112
+msgid "Fonts"
+msgstr "Czcionki"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:51
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Dynamiczne"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:113
+msgid "Window Title"
+msgstr "Tytuły okien"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:51
-msgid "Static"
-msgstr "Statyczne"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:114
+msgid "Interface"
+msgstr "Interfejs"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:74
-msgid "Don't suspend on lid close"
-msgstr "Bez usypiania po zamknięciu pokrywy"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:115
+msgid "Document"
+msgstr "Dokumenty"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:104
-msgid "Clock"
-msgstr "Zegar"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:116
+msgid "Monospace"
+msgstr "Czcionka o stałej szerokości"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:105
-msgid "Show date"
-msgstr "Data"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_font.py:118
+msgid "Scaling Factor"
+msgstr "Współczynnik skalowania"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:106
-msgid "Show seconds"
-msgstr "Sekundy"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:52 gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:318
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:61
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:197
+msgid "Disabled"
+msgstr "Wyłączone"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:107
-msgid "Calendar"
-msgstr "Kalendarz"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_xkb.py:179
+msgid "Typing"
+msgstr "Pisanie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:108
-msgid "Show week numbers"
-msgstr "Numery tygodni"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:36
+msgid "Suspend when laptop lid is closed"
+msgstr "Uśpienie po zamknięciu pokrywy laptopa"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:111
-msgid "When Power Button is Pressed"
-msgstr "Po wciśnięciu przycisku zasilania"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_power.py:60
+msgid "Power"
+msgstr "Zasilanie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:112
-msgid "Action"
-msgstr "Działanie"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:46
+msgid "No Extensions Installed"
+msgstr "Nie zainstalowano żadnych rozszerzeń"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:113
-msgid "When Laptop Lid is Closed"
-msgstr "Po zamknięciu pokrywy laptopa"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:53
+msgid "Browse in Software"
+msgstr "Przeglądaj w Menedżerze oprogramowania"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:114
-msgid "On Battery Power"
-msgstr "Na zasilaniu z akumulatora"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:116
+msgid "Extension downloading"
+msgstr "Pobieranie rozszerzenia"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:115
-msgid "When plugged in"
-msgstr "Po podłączeniu zasilania"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:118
+msgid "Error loading extension"
+msgstr "Błąd podczas wczytywania rozszerzenia"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:116
-msgid "Suspend even if an external monitor is plugged in"
-msgstr "Usypianie, nawet jeśli zewnętrzny monitor jest podłączony"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:120
+msgid "Extension does not support shell version"
+msgstr "Rozszerzenie nie obsługuje tej wersji powłoki"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:121
-msgid "Number of Workspaces"
-msgstr "Liczba obszarów roboczych"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:122
+msgid "Unknown extension error"
+msgstr "Nieznany błąd rozszerzenia"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:122
-msgid "Workspaces only on primary display"
-msgstr "Obszary robocze tylko na głównym ekranie"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:170
+msgid "Updating"
+msgstr "Aktualizowanie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:42
-msgid "Applications"
-msgstr "Programy"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:190
+msgid "Error"
+msgstr "Błąd"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:194
+msgid "Update"
+msgstr "Zaktualizuj"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_shell_extensions.py:236
+msgid "Extensions"
+msgstr "Rozszerzenia"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:45
+msgid "Startup applications are automatically started when you log in."
+msgstr "Programy startowe są automatycznie włączane po zalogowaniu."
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:46
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:318
+msgid "Startup Applications"
+msgstr "Programy startowe"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:48
-msgid "Search Applications..."
-msgstr "Wyszukiwanie programów…"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:63
+msgid "Search Applications…"
+msgstr "Wyszukiwanie…"
 
 #. Translators: This is the accelerator for opening the AppChooser search-bar
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:56
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:71
 msgid "<primary>f"
 msgstr "<primary>f"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:75
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:90
 msgid "running"
 msgstr "uruchomiony"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:85
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:100
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:86
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:101
 msgid "_Add"
 msgstr "_Dodaj"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:253
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:244
+msgid "Remove"
+msgstr "Usuń"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:268
 msgid "New startup application"
 msgstr "Nowy program startowy"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:254
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_startup.py:269
 msgid "Add a new application to be run at startup"
 msgstr "Dodanie nowego programu do uruchamiania podczas startu systemu"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:30
+msgid "Application Menu"
+msgstr "Menu programu"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:67
+msgid "Top Bar"
+msgstr "Górny pasek"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:69
+msgid "Battery Percentage"
+msgstr "Procent naładowania akumulatora"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:70
+msgid "Clock"
+msgstr "Zegar"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:71
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:72
+msgid "Seconds"
+msgstr "Sekundy"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:73
+msgid "Calendar"
+msgstr "Kalendarz"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_top_bar.py:74
+msgid "Week Numbers"
+msgstr "Numery tygodni"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
+msgid "Window Focus"
+msgstr "Aktywacja okien"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:32
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:50
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:319
+msgid "Click to Focus"
+msgstr "Kliknięcie aktywuje"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:52
+msgid "Windows are focused when they are clicked."
+msgstr "Okna są aktywowane po kliknięciu."
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:76
+msgid "Sloppy"
+msgstr "Najechanie aktywuje"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:78
+msgid ""
+"Window is focused when hovered with the pointer. Windows remain focused when "
+"the desktop is hovered."
+msgstr ""
+"Okna są aktywowane po najechaniu na nie kursorem. Najechanie na pulpit nie "
+"zmienia aktywacji."
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:102
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:325
+msgid "Secondary-Click"
+msgstr "Kliknięcie pomocnicze"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:104
+msgid ""
+"Window is focused when hovered with the pointer. Hovering the desktop "
+"removes focus from the previous window."
+msgstr ""
+"Okna są aktywowane po najechaniu na nie kursorem. Najechanie na pulpit "
+"dezaktywuje poprzednie okno."
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:185
+msgid "Placement"
+msgstr "Położenie"
+
+#. Translators: For RTL languages, this is the "Right" direction since the
+#. interface is flipped
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:199
+msgid "Left"
+msgstr "Po lewej"
+
+#. Translators: For RTL languages, this is the "Left" direction since the
+#. interface is flipped
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:205
+msgid "Right"
+msgstr "Po prawej"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:237
 msgid "Window scaling"
 msgstr "Skalowanie okien"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:67
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:237
 msgid "Adjust GDK window scaling factor for HiDPI"
 msgstr "Dostosowuje skalowanie okien GDK dla HiDPI"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:95
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:265
 #, python-format
 msgid "Settings will be reverted in %d second"
 msgid_plural "Settings will be reverted in %d seconds"
@@ -502,157 +505,313 @@ msgstr[0] "Ustawienia zostaną przywrócone za %d sekundę"
 msgstr[1] "Ustawienia zostaną przywrócone za %d sekundy"
 msgstr[2] "Ustawienia zostaną przywrócone za %d sekund"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:111
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:281
 msgid "Do you want to keep these HiDPI settings?"
 msgstr "Zachować te ustawienia HiDPI?"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:118
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:288
 msgid "Revert Settings"
 msgstr "Przywróć ustawienia"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:119
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:289
 msgid "Keep Changes"
 msgstr "Zachowaj zmiany"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:137
-msgid "Attached Modal Dialogs"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:305
+msgid "HiDPI"
+msgstr "HiDPI"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:311
+msgid "Windows"
+msgstr "Okna"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:312
+msgid "Attach Modal Dialogs"
 msgstr "Dołączone modalne okna dialogowe"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:138
-msgid "Automatically Raise Windows"
-msgstr "Automatyczne podnoszenie okien"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:313
+msgid ""
+"When on, modal dialog windows are attached to their parent windows, and "
+"cannot be moved."
+msgstr ""
+"Po włączeniu modalne okna dialogowe są dołączane do swoich okien nadrzędnych "
+"i nie mogą być przenoszone."
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:139
-msgid "Resize with Secondary-click"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:314
+msgid "Resize with Secondary-Click"
 msgstr "Zmiana rozmiaru za pomocą kliknięcia pomocniczego"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:140
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:315
 msgid "Window Action Key"
 msgstr "Klawisz działania okna"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:144
-msgid "Focus Mode"
-msgstr "Tryb aktywowania"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:321
+msgid "Raise Windows When Focused"
+msgstr "Podnoszenie okien po aktywacji"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:145
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:322
 msgid "Titlebar Actions"
 msgstr "Działania paska tytułu"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:146
-msgid "Double-click"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:323
+msgid "Double-Click"
 msgstr "Podwójne kliknięcie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:147
-msgid "Middle-click"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:324
+msgid "Middle-Click"
 msgstr "Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:148
-msgid "Secondary-click"
-msgstr "Kliknięcie pomocnicze"
-
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:149
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:326
 msgid "Titlebar Buttons"
 msgstr "Przyciski na pasku tytułu"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:150
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:327
 msgid "Maximize"
 msgstr "Maksymalizacja"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:151
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:328
 msgid "Minimize"
 msgstr "Minimalizacja"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_windows.py:152
-msgid "HiDPI"
-msgstr "HiDPI"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:34
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:52
+msgid "Dynamic Workspaces"
+msgstr "Dynamiczne obszary robocze"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:29
-msgid "Middle-click Paste"
-msgstr "Wklejanie za pomocą kliknięcia środkowym przyciskiem myszy"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:54
+msgid ""
+"Workspaces can be created on demand, and are automatically removed when "
+"empty."
+msgstr ""
+"Obszary robocze są tworzone na żądanie i automatycznie usuwane, jeśli są "
+"puste."
 
-#. Translators: This setting refers to a set of pre-defined key bindings
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:41
-msgid "Key theme"
-msgstr "Motyw klawiszy"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:78
+msgid "Static Workspaces"
+msgstr "Statyczne obszary robocze"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:60
-msgid "Keyboard and Mouse"
-msgstr "Klawiatura i mysz"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:80
+msgid "Number of workspaces is fixed."
+msgstr "Liczba obszarów roboczych jest stała."
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:61
-msgid "Show All Input Sources"
-msgstr "Wyświetlanie wszystkich źródeł wprowadzania"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:195
+msgid "Display Handling"
+msgstr "Obsługa ekranów"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:66
-msgid "Switch between overview and desktop"
-msgstr "Przełączenie między podglądem a pulpitem"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:112
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:157
+msgid "Workspaces span displays"
+msgstr "Obszary robocze na wszystkich ekranach"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:69
-msgid "Left super"
-msgstr "Lewy klawisz Super"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:113
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:192
+msgid "Workspaces"
+msgstr "Obszary robocze"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:131
+msgid "Workspaces on primary display only"
+msgstr "Obszary robocze tylko na głównym ekranie"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:133
+msgid "Additional displays are treated as independent workspaces."
+msgstr "Dodatkowe ekrany są traktowane jako niezależne obszary robocze."
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:159
+msgid "The current workspace includes additional displays."
+msgstr "Bieżący obszar roboczy zawiera dodatkowe ekrany."
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:69
-msgid "Right super"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_workspaces.py:194
+msgid "Number of Workspaces"
+msgstr "Liczba obszarów roboczych"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:35
+msgid "Emacs Input"
+msgstr "Wprowadzanie jak w programie Emacs"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:38
+msgid "Overrides shortcuts to use keybindings from the Emacs editor."
+msgstr "Zastępuje skróty tymi z edytora Emacs."
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:54
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:122
+msgid "Compose Key"
+msgstr "Klawisz Compose"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:110
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:192
+msgid "Scroll Lock"
+msgstr "Scroll Lock"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:111
+msgid "PrtScn"
+msgstr "PrtSc"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:112
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:113
+msgid "Right Alt"
+msgstr "Prawy klawisz Alt"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:114
+msgid "Right Ctrl"
+msgstr "Prawy klawisz Ctrl"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:115
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:214
+msgid "Right Super"
 msgstr "Prawy klawisz Super"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:72
-msgid "Acceleration profile"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:116
+msgid "Caps Lock"
+msgstr "Caps Lock"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:59
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:98
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:117
+msgid "Left Ctrl"
+msgstr "Lewy klawisz Ctrl"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:65
+msgid "Allows entering additional characters."
+msgstr "Umożliwia wprowadzanie dodatkowych znaków."
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:140
+msgid ""
+"The compose key allows a wide variety of characters to be entered. To use "
+"it, press the compose key and then a sequence of characters.\n"
+"\n"
+"Many unusual characters can be entered by combining standard ones. For "
+"example, compose key followed by <b>C</b> and <b>o</b> will enter <b>©</b>, "
+"<b>a</b> followed by <b>'</b> will enter <b>á</b>.\n"
+msgstr ""
+"Klawisz Compose umożliwia wprowadzanie szerokiego zakresu znaków. Aby go "
+"użyć, należy wcisnąć klawisz Compose, a następnie sekwencję znaków.\n"
+"\n"
+"Można wprowadzać wiele nietypowych znaków przez połączenie standardowych. Na "
+"przykład, klawisz Compose plus znaki <b>C</b> i <b>o</b> wprowadzą znak "
+"<b>©</b>, <b>a</b> i <b>'</b> wprowadzą <b>á</b> itp.\n"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:203
+msgid "Overview Shortcut"
+msgstr "Skrót ekranu podglądu"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:210
+msgid "Left Super"
+msgstr "Lewy klawisz Super"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:237
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:245
+msgid "Additional Layout Options"
+msgstr "Dodatkowe opcje układu"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:265
+msgid "Keyboard & Mouse"
+msgstr "Klawiatura i mysz"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:266
+msgid "Keyboard"
+msgstr "Klawiatura"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:267
+msgid "Show Extended Input Sources"
+msgstr "Rozszerzone źródła wprowadzania"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:270
+msgid "Increases the choice of input sources in the Settings application."
+msgstr "Zwiększa wybór źródeł wprowadzania w Ustawieniach."
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:276
+msgid "Mouse"
+msgstr "Mysz"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:277
+msgid "Acceleration Profile"
 msgstr "Profil przyspieszenia"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:76
-msgid "Show location of pointer"
-msgstr "Wyświetlanie położenia kursora"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:281
+msgid "Pointer Location"
+msgstr "Położenie kursora"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:285
+msgid "Press the Ctrl key to highlight the pointer."
+msgstr "Naciśnięcie klawisza Ctrl wyróżnia kursor."
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:82
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:286
+msgid "Middle Click Paste"
+msgstr "Wklejanie za pomocą kliknięcia środkowym przyciskiem myszy"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:290
 msgid "Touchpad"
 msgstr "Panel dotykowy"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:83
-msgid "Click method"
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:291
+msgid "Click Method"
 msgstr "Metoda kliknięć"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_wacom.py:29
+#: gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:295
+msgid "Disable While Typing"
+msgstr "Wyłączenie podczas pisania"
+
+#: gtweak/tweaks/tweak_wacom.py:29
 msgid "Device"
 msgstr "Urządzenie"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_wacom.py:38
+#: gtweak/tweaks/tweak_wacom.py:38
 msgid "Wacom"
 msgstr "Wacom"
 
 #. indicates the default theme, e.g Adwaita (default)
-#: ../gtweak/utils.py:72
+#: gtweak/utils.py:72
 #, python-format
 msgid "%s <i>(default)</i>"
 msgstr "%s <i>(domyślny)</i>"
 
-#: ../gtweak/utils.py:329
+#: gtweak/utils.py:329
 msgid "Configuration changes require restart"
 msgstr "Zmiany konfiguracji wymagają ponownego uruchomienia"
 
-#: ../gtweak/utils.py:330
+#: gtweak/utils.py:330
 msgid "Your session needs to be restarted for settings to take effect"
 msgstr "Należy ponownie uruchomić sesję, aby ustawienia zostały uwzględnione"
 
-#: ../gtweak/utils.py:334
+#: gtweak/utils.py:334
 msgid "Restart Session"
 msgstr "Ponownie uruchom sesję"
 
-#: ../gtweak/widgets.py:476
+#: gtweak/widgets.py:501
 msgid "Enable dark theme for all applications"
 msgstr "Ciemny motyw dla wszystkich programów"
 
-#: ../gtweak/widgets.py:477
+#: gtweak/widgets.py:502
 msgid "Enable the dark theme hint for all the applications in the session"
 msgstr "Ciemny motyw dla wszystkich programów w sesji"
 
-#: ../gtweak/widgets.py:485
+#: gtweak/widgets.py:511
 msgid "Global Dark Theme"
 msgstr "Globalny ciemny motyw"
 
-#: ../gtweak/widgets.py:486
-msgid "Applications need to be restarted for change to take effect"
-msgstr "Należy ponownie uruchomić programy, aby zmiany zostały uwzględnione"
+#: gtweak/widgets.py:512
+msgid "Applications need to be restarted for this change to take place."
+msgstr ""
+"Należy ponownie uruchomić programy, aby ta zmiana została uwzględniona."
 
-#: ../gtweak/widgets.py:512
+#: gtweak/widgets.py:541
 msgid "Error writing setting"
 msgstr "Błąd podczas zapisywania ustawień"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]