[simple-scan] Update Polish translationcommit 347c66765aca3f85ad59c07ae133cfedd630b917
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:  Tue Aug 15 22:17:38 2017 +0200

  Update Polish translation

 help/pl/pl.po | 1084 ++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 po/pl.po   | 832 +++++++++++++++++++++++++------------------
 2 files changed, 901 insertions(+), 1015 deletions(-)
---
diff --git a/help/pl/pl.po b/help/pl/pl.po
index 39a4e53..02791b9 100644
--- a/help/pl/pl.po
+++ b/help/pl/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: simple-scan-help\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-10 18:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-11 23:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-13 21:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-13 21:55+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -26,133 +26,6 @@ msgstr ""
 "Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2017"
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/print.page:9
-msgid "Printing"
-msgstr "Drukowanie"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/print.page:11
-msgid ""
-"<app>Simple Scan</app> allows you print a scanned document directly from the "
-"its interface, without having to save the document first. This feature makes "
-"<app>Simple Scan</app> a very convenient tool for making copies of documents "
-"or photos."
-msgstr ""
-"<app>Simple Scan</app> umożliwia drukowanie zeskanowanego dokumentu "
-"bezpośrednio z programu, bez potrzeby zapisywania. Dzięki temu program "
-"<app>Simple Scan</app> jest bardzo przydatny do tworzenia kopii dokumentów "
-"i zdjęć."
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/print.page:17
-msgid "To Print a Document"
-msgstr "Drukowanie dokumentu"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/print.page:19
-msgid ""
-"Go to the <guiseq><gui>Document</gui><gui>Print</gui> </guiseq> menu or use "
-"the keyboard shortcut <keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>. This "
-"will open the \"Print\" dialog box."
-msgstr ""
-"Przejdź do menu <guiseq><gui>Dokument</gui><gui>Wydrukuj</gui> </guiseq> lub "
-"użyj skrótu klawiszowego <keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>. "
-"Otworzy to okno„Wydruk”."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/print.page:25
-msgid ""
-"From the \"Print\" dialog box choose your desired printing settings and/or "
-"Print Preview the document, then press the \"Print\" button."
-msgstr ""
-"W oknie „Wydruk” wybierz ustawienia drukowania lub wyświetl podgląd wydruku, "
-"a następnie kliknij przycisk „Wydrukuj”."
-
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/scanning.page:6
-msgctxt "sort"
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/scanning.page:10
-msgid "Scanning a Page"
-msgstr "Skanowanie strony"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/scanning.page:12
-msgid "To scan a document from your scanner:"
-msgstr "Aby zeskanować dokument za pomocą skanera:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/scanning.page:16
-msgid "Connect the scanner to your computer and power it on."
-msgstr "Podłącz skaner do komputera i go włącz."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/scanning.page:17
-msgid "Open <app>Simple Scan</app>."
-msgstr "Otwórz program <app>Simple Scan</app>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/scanning.page:18
-msgid ""
-"Click the arrow to the right of the \"Scan\" button and choose the type of "
-"document you are scanning: <em>Photo</em> or <em>Text</em>."
-msgstr ""
-"Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku „Skanuj” i wybierz typ "
-"skanowanego dokumentu: <em>Zdjęcie</em> lub <em>Tekst</em>."
-
-#. (itstool) path: item/media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/scanning.page:20 C/adf.page:39
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/scan_toolbar.png' "
-"md5='5d23aff1cb84b5ffe6bf66c39226cb1f'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/scan_toolbar.png' "
-"md5='5d23aff1cb84b5ffe6bf66c39226cb1f'"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/scanning.page:21
-msgid ""
-"Click the \"Scan\" button on the toolbar (or press <keyseq><key>Ctrl</"
-"key><key>1</key></keyseq>)."
-msgstr ""
-"Kliknij przycisk „Skanuj” na pasku narzędziowym (lub naciśnij klawisze "
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>1</key></keyseq>)."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/scanning.page:24
-msgid ""
-"The page will be shown as it is scanned. To stop the scan at any time press "
-"the <key>Esc</key> key on the keyboard. Each page you scan is placed at the "
-"end of the document."
-msgstr ""
-"Strona będzie wyświetlana w trakcie skanowania. Aby zatrzymać skanowanie, "
-"naciśnij klawisz <key>Esc</key> w dowolnej chwili. Każda zeskanowana strona "
-"jest umieszczana na końcu dokumentu."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/scanning.page:29
-msgid ""
-"The document type can be also be changed from the <guiseq><gui>Document</"
-"gui> <gui>Scan</gui></guiseq> menu. Choose <gui><em>Text</em></gui> if you "
-"want the document to be quickly scanned in black and white; choose "
-"<gui><em>Photo</em></gui> for a high resolution color scan. See <link xref="
-"\"dpi\"/> for more details and more options."
-msgstr ""
-"Typ dokumentu można także zmienić w menu <guiseq><gui>Dokument</gui> "
-"<gui>Skanowanie</gui></guiseq>. Wybierz <gui><em>Tekst</em></gui>, jeśli "
-"czarno-biały dokument ma zostać szybko zeskanowany, a <gui><em>Zdjęcie</em></"
-"gui>, jeśli kolorowy dokument ma mieć wysoką rozdzielczość. <link xref=\"dpi"
-"\"/> zawiera więcej informacji."
-
-#. (itstool) path: page/title
 #: C/adf.page:9
 msgid "Using an Automatic Document Feeder"
 msgstr "Używanie automatycznego podajnika"
@@ -167,22 +40,22 @@ msgstr ""
 "wszystkich stron za pomocą jednego z tych sposobów:"
 
 #. (itstool) path: steps/title
-#: C/adf.page:17
+#: C/adf.page:16
 msgid "Use a Keyboard Shortcut"
 msgstr "Skrót klawiszowy"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/adf.page:19
+#: C/adf.page:18
 msgid "Press <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
 msgstr "Naciśnij klawisze <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: steps/title
-#: C/adf.page:24 C/rotate.page:28 C/crop.page:27 C/delete.page:25
+#: C/adf.page:23 C/crop.page:27 C/rotate.page:28
 msgid "Use a Menu"
 msgstr "Menu"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/adf.page:26
+#: C/adf.page:25
 msgid ""
 "Navigate to <guiseq><gui>Document</gui> <gui>Scan</gui><gui>All Pages From "
 "Feeder</gui></guiseq>."
@@ -191,22 +64,36 @@ msgstr ""
 "strony z podajnika</gui></guiseq>."
 
 #. (itstool) path: steps/title
-#: C/adf.page:33
+#: C/adf.page:32
 msgid "Use the Toolbar Buttons"
 msgstr "Przyciski paska narzędziowego"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/adf.page:35
+#: C/adf.page:34
 msgid "Click on the arrow to the right of the \"Scan\" button."
 msgstr "Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku „Skanuj”."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/adf.page:38
+#: C/adf.page:37
 msgid "Choose \"All Pages From Feeder\"."
 msgstr "Wybierz „Wszystkie strony z podajnika”."
 
+#. (itstool) path: item/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/adf.page:38 C/scanning.page:20
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/scan_toolbar.png' "
+"md5='5d23aff1cb84b5ffe6bf66c39226cb1f'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/scan_toolbar.png' "
+"md5='5d23aff1cb84b5ffe6bf66c39226cb1f'"
+
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/adf.page:45
+#: C/adf.page:44
 msgid ""
 "By default, both sides of a sheet will scan if your scanner has this "
 "capability. You can choose single side scanning from the "
@@ -222,7 +109,7 @@ msgstr ""
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/adf.page:49 C/scanner.page:14 C/dpi.page:16
+#: C/adf.page:48 C/dpi.page:16 C/scanner.page:14
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/preferences.png' md5='b9f6350ad552c954e8538596c7b42ac5'"
@@ -230,129 +117,6 @@ msgstr ""
 "external ref='figures/preferences.png' md5='b9f6350ad552c954e8538596c7b42ac5'"
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/rotate.page:9
-msgid "Rotating a Page"
-msgstr "Obracanie strony"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/rotate.page:11
-msgid ""
-"In <app>Simple Scan</app>, you can change the rotation of a page either "
-"before or after scanning the page. Currently, there are four ways to rotate "
-"a page:"
-msgstr ""
-"<app>Simple Scan</app> umożliwia obrócenie strony przed lub po jej "
-"zeskanowaniu. Obecnie są cztery sposoby obracania:"
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/rotate.page:17
-msgid "Use Toolbar Buttons"
-msgstr "Przyciski paska narzędziowego"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/rotate.page:18 C/rotate.page:29 C/rotate.page:35
-msgid "Select the page you want to rotate by clicking on it once."
-msgstr "Wybierz stronę do obrócenia klikając ją raz."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/rotate.page:19
-msgid ""
-"Press one of the arrows on the toolbar to rotate the page in the desired "
-"direction."
-msgstr ""
-"Kliknij jedną ze strzałek na pasku narzędziowym, aby obrócić stronę w danym "
-"kierunku."
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/rotate.page:22
-msgid "Use Right Click"
-msgstr "Kliknięcie prawym przyciskiem myszy"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/rotate.page:23
-msgid "Right click on the page you want to rotate."
-msgstr "Kliknij stronę do obrócenia prawym przyciskiem myszy."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/rotate.page:24
-msgid "From the context menu choose \"Rotate Left\" or \"Rotate Right\"."
-msgstr "Wybierz „Obróć w lewo” lub „Obróć w prawo” z menu kontekstowego."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/rotate.page:30
-msgid "Click the \"Page\" menu and select \"Rotate Left\" or \"Rotate Right\"."
-msgstr "Kliknij menu „Strona” i wybierz „Obróć w lewo” lub „Obróć w prawo”."
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/rotate.page:34
-msgid "Use Shortcuts"
-msgstr "Skróty"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/rotate.page:36
-msgid "Press one of the following shortcut keys:"
-msgstr "Naciśnij jeden z tych skrótów klawiszowych:"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/rotate.page:39
-msgid "<em>Command</em>"
-msgstr "<em>Polecenie</em>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/rotate.page:40
-msgid "<em>Shortcut Key</em>"
-msgstr "<em>Klawisz skrótu</em>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/rotate.page:43 C/shortcuts.page:86
-msgid "Rotate Left"
-msgstr "Obrót w lewo"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/rotate.page:44
-msgid "<key>[</key> (left bracket)"
-msgstr "<key>[</key> (lewy nawias kwadratowy)"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/rotate.page:47 C/shortcuts.page:90
-msgid "Rotate Right"
-msgstr "Obrót w prawo"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/rotate.page:48
-msgid "<key>]</key> (right bracket)"
-msgstr "<key>]</key> (prawy nawias kwadratowy)"
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/rotate.page:54
-msgid "Each new scanned page will use the previous rotation."
-msgstr ""
-"Każda nowo zeskanowana strona będzie używała poprzednio wybranego obrotu."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/quality.page:9
-msgid "Setting the Image Quality"
-msgstr "Ustawianie jakości obrazu"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/quality.page:11
-msgid ""
-"You can adjust the image quality that is used when the scan is converted to "
-"a file by changing this setting in the save dialog. Using a low quality will "
-"result in a small file size but may show some blurring or blockiness in the "
-"image. A high quality will keep all the scanned information but require a "
-"larger file size. See the <link href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/";
-"Lossy_compression\">Lossy compression Wikipedia page</link> for more "
-"information."
-msgstr ""
-"Można dostosować jakość obrazu używaną podczas konwertowania wyniku "
-"skanowania do pliku zmieniając to ustawienie w oknie zapisywania. Użycie "
-"niskiej jakości spowoduje mniejszy rozmiar pliku, ale obraz może być "
-"rozmyty. Wysoka jakość zachowa wszystkie zeskanowane informacje, ale wymaga "
-"większego rozmiaru pliku. <link href=\"https://pl.wikipedia.org/wiki/";
-"Kompresja_stratna\">Wikipedia</link> zawiera więcej informacji."
-
-#. (itstool) path: page/title
 #: C/brightness-contrast.page:9
 msgid "Setting brightness and Contrast"
 msgstr "Ustawianie jasności i kontrastu"
@@ -371,103 +135,96 @@ msgstr ""
 "gui></guiseq>."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/reorder.page:9
-msgid "Reordering Pages"
-msgstr "Zmiana kolejności stron"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/reorder.page:11
-msgid ""
-"To move a page, right click on it and choose <gui><em>Move Left</em></gui> "
-"or <gui><em>Move Right</em></gui>."
-msgstr ""
-"Aby przenieść stronę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz "
-"<gui><em>Przesuń w lewo</em></gui> lub <gui><em>Przesuń w prawo</em></gui>."
+#: C/crop.page:9
+msgid "Cropping"
+msgstr "Kadrowanie"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/reorder.page:16
+#: C/crop.page:11
 msgid ""
-"Alternatively, you can move a page by first selecting it and then choosing "
-"<gui><em>Move Left</em></gui> or <gui><em>Move Right</em></gui> from the "
-"\"Page\" menu."
+"The cropping feature in <app>Simple Scan</app> allows you to use only a part "
+"of a scanned image. You can enable crop either before or after scanning a "
+"page, and you can always change the dimensions of the crop frame. When crop "
+"is enabled, a mask will apper over the current page with the area not being "
+"used shown in gray. You can enable crop and choose the desired dimensions "
+"via one of the following methods:"
 msgstr ""
-"Można też przenieść stronę najpierw ją zaznaczając, a następnie wybierając "
-"<gui><em>Przesuń w lewo</em></gui> lub <gui><em>Przesuń w prawo</em></gui> "
-"w menu „Strona”."
+"Funkcja kadrowania programu <app>Simple Scan</app> umożliwia użycie tylko "
+"części zeskanowanego obrazu. Można włączyć kadrowanie przed lub po "
+"zeskanowaniu strony, i zawsze można zmienić wymiary kadrowanej części. Po "
+"włączeniu kadrowania pojawia się maska nad bieżącą stroną, a nieużywany "
+"obszar jest szary. Można to zrobić za pomoc jednego z tych sposobów:"
 
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/scanner.page:9
-msgid "Selecting a Scanner"
-msgstr "Wybór skanera"
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/crop.page:19
+msgid "Use a Right Click"
+msgstr "Kliknięcie prawym przyciskiem myszy"
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/scanner.page:11
-msgid ""
-"If you have multiple scanning devices you can change the selected device "
-"from the <guiseq><gui>Document</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/crop.page:20
+msgid "Right click anywhere on the image area and select \"Crop\"."
 msgstr ""
-"Jeśli do komputera podłączono kilka skanerów, to można zmienić używane "
-"urządzenie w menu <guiseq><gui>Dokument</gui><gui>Preferencje</gui></guiseq>."
+"Kliknij gdziekolwiek na obrazie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Kadruj”."
 
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/scanner.page:15
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/crop.page:21
 msgid ""
-"Your local scanners are automatically detected each time you start "
-"<app>Simple Scan</app> and each time you plug in a USB scanner. If you "
-"connect a network scanner while <app>Simple Scan</app> is running, you will "
-"need to restart <app>Simple Scan</app> for the scanner to be detected."
+"Choose one of the fixed crop frames, or select \"Custom\" to manually set "
+"the crop frame's dimensions by dragging its borders."
 msgstr ""
-"Lokalne skanery są automatycznie wykrywane podczas każdego uruchomienia "
-"programu <app>Simple Scan</app> i za każdym razem, gdy podłączany jest "
-"skaner przez USB. Jeśli połączono ze skanerem przez sieć w czasie działania "
-"programu, to należy go ponownie uruchomić, aby wykryć skaner."
-
-#. (itstool) path: credit/name
-#: C/index.page:7
-msgid "Robert Ancell"
-msgstr "Robert Ancell"
+"Wybierz jeden z ustalonych wymiarów lub „Niestandardowy”, aby ręcznie "
+"ustawić wymiary przeciągając krawędzie ramki."
 
-#. (itstool) path: credit/name
-#: C/index.page:11
-msgid "Ali Shtarbanov"
-msgstr "Ali Shtarbanov"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/crop.page:23 C/crop.page:30
+msgid "Click and hold the frame, then move it to the desired position."
+msgstr ""
+"Kliknij i przytrzymaj ramkę, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce."
 
-#. (itstool) path: title/media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:17
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='figures/icon.png' md5='80a7318cc454eb11315abd88f11fb7f4'"
-msgstr "external ref='figures/icon.png' md5='80a7318cc454eb11315abd88f11fb7f4'"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/crop.page:28
+msgid "Navigate to the <guiseq><gui>Page</gui><gui>Crop</gui></guiseq> menu."
+msgstr "Przejdź do menu <guiseq><gui>Strona</gui><gui>Kadruj</gui></guiseq>."
 
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/index.page:17
-msgid "<media type=\"image\" src=\"figures/icon.png\"/> Simple Scan Manual"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/crop.page:29
+msgid ""
+"Choose one of the fixed crop frames, or select \"Custom\" to manually adjust "
+"the frame's dimensions by dragging its borders."
 msgstr ""
-"<media type=\"image\" src=\"figures/icon.png\"/> Podręcznik programu Simple "
-"Scan"
+"Wybierz jeden z ustalonych wymiarów lub „Niestandardowy”, aby ręcznie "
+"dostosować wymiary przeciągając krawędzie ramki."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:20
-msgid "Scanning Pages"
-msgstr "Skanowanie stron"
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/crop.page:34
+msgid "Use the Toolbar"
+msgstr "Pasek narzędziowy"
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:24
-msgid "Modifying the Document"
-msgstr "Modyfikowanie dokumentu"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/crop.page:35
+msgid "Click the \"<gui>Crop</gui>\" button in the toolbar."
+msgstr "Kliknij przycisk <gui>Kadruj</gui> na pasku narzędziowym."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:28
-msgid "Using the Document"
-msgstr "Używanie dokumentu"
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/crop.page:36
+msgid ""
+"This is the same as choosing \"Custom\" in step 2 of the aforementioned "
+"methods."
+msgstr ""
+"To odpowiednik wybrania „Niestandardowy” w drugim kroku poprzednich sposobów."
 
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:32
-msgid "Simple Scan Shortcuts"
-msgstr "Skróty programu Simple Scan"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/crop.page:38
+msgid ""
+"Drag the borders of the frame to set the desired dimensions and position."
+msgstr ""
+"Przeciągnij krawędzie ramki, aby ustawić odpowiednie wymiary i położenie."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/crop.page:42
+msgid "Each new scanned page will use the previous crop."
+msgstr ""
+"Każda nowo zeskanowana strona będzie używała poprzednio wybranego kadrowania."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/dpi.page:9
@@ -558,130 +315,290 @@ msgstr ""
 "w kolorze, niezależnie od rozdzielczości."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/crop.page:9
-msgid "Cropping"
-msgstr "Kadrowanie"
+#: C/email.page:9
+msgid "Sending via Email"
+msgstr "Wysyłanie pocztą"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/crop.page:11
+#: C/email.page:11
 msgid ""
-"The cropping feature in <app>Simple Scan</app> allows you to use only a part "
-"of a scanned image. You can enable crop either before or after scanning a "
-"page, and you can always change the dimensions of the crop frame. When crop "
-"is enabled, a mask will apper over the current page with the area not being "
-"used shown in gray. You can enable crop and choose the desired dimensions "
-"via one of the following methods:"
-msgstr ""
-"Funkcja kadrowania programu <app>Simple Scan</app> umożliwia użycie tylko "
-"części zeskanowanego obrazu. Można włączyć kadrowanie przed lub po "
-"zeskanowaniu strony, i zawsze można zmienić wymiary kadrowanej części. Po "
-"włączeniu kadrowania pojawia się maska nad bieżącą stroną, a nieużywany "
-"obszar jest szary. Można to zrobić za pomoc jednego z tych sposobów:"
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/crop.page:19 C/delete.page:12
-msgid "Use a Right Click"
-msgstr "Kliknięcie prawym przyciskiem myszy"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/crop.page:20
-msgid "Right click anywhere on the image area and select \"Crop\"."
+"To email the current document use the <guiseq><gui>Document</gui><gui>Email</"
+"gui></guiseq> menu (<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>). Your "
+"email program will be opened with a new message containing the scanned "
+"document as an attachment."
 msgstr ""
-"Kliknij gdziekolwiek na obrazie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Kadruj”."
+"Aby wysłać bieżący dokument pocztą, użyj menu <guiseq><gui>Dokument</"
+"gui><gui>E-mail</gui></guiseq> (<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></"
+"keyseq>). Zostanie otwarty klient poczty z nową wiadomością zawierającą "
+"zeskanowany dokument jako załącznik."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/crop.page:21
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/email.page:16
 msgid ""
-"Choose one of the fixed crop frames, or select \"Custom\" to manually set "
-"the crop frame's dimensions by dragging its borders."
+"If the document type was set to \"Text\" the email will have a PDF "
+"attachment for each page. Conversely, if the document type was set to \"Photo"
+"\", the email will have a JPEG attachment for each page."
 msgstr ""
-"Wybierz jeden z ustalonych wymiarów lub „Niestandardowy”, aby ręcznie "
-"ustawić wymiary przeciągając krawędzie ramki."
+"Jeśli typ dokumentu jest ustawiony na „tekst”, to wiadomość będzie miała "
+"załącznik PDF dla każdej strony. Jeśli ustawiono „zdjęcie”, to wiadomość "
+"będzie miała załącznik JPEG dla każdej strony."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/crop.page:23 C/crop.page:30
-msgid "Click and hold the frame, then move it to the desired position."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/email.page:21
+msgid "See <link xref=\"save\"/> for more information about file formats."
+msgstr "<link xref=\"save\"/> zawiera więcej informacji o formatach plików."
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/index.page:7
+msgid "Robert Ancell"
+msgstr "Robert Ancell"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/index.page:11
+msgid "Ali Shtarbanov"
+msgstr "Ali Shtarbanov"
+
+#. (itstool) path: title/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:17
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/icon.png' md5='80a7318cc454eb11315abd88f11fb7f4'"
+msgstr "external ref='figures/icon.png' md5='80a7318cc454eb11315abd88f11fb7f4'"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:17
+msgid "<media type=\"image\" src=\"figures/icon.png\"/> Simple Scan Manual"
+msgstr "<media type=\"image\" src=\"figures/icon.png\"/> Simple Scan"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:20
+msgid "Scanning Pages"
+msgstr "Skanowanie stron"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:24
+msgid "Modifying the Document"
+msgstr "Modyfikowanie dokumentu"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:28
+msgid "Using the Document"
+msgstr "Używanie dokumentu"
+
+#. (itstool) path: p/link
+#: C/legal.xml:4
+msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
+msgstr "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported"
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:3
+msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
+msgstr "Na warunkach licencji <_:link-1/>."
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:6
+msgid ""
+"As a special exception, the copyright holders give you permission to copy, "
+"modify, and distribute the example code contained in this document under the "
+"terms of your choosing, without restriction."
 msgstr ""
-"Kliknij i przytrzymaj ramkę, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce."
+"W drodze specjalnego wyjątku posiadacze praw autorskich udzielają pozwolenia "
+"na kopiowanie, modyfikowanie i rozprowadzanie przykładowego kodu zawartego "
+"w tej dokumentacji na dowolnych warunkach, bez ograniczeń."
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/crop.page:28
-msgid "Navigate to the <guiseq><gui>Page</gui><gui>Crop</gui></guiseq> menu."
-msgstr "Przejdź do menu <guiseq><gui>Strona</gui><gui>Kadruj</gui></guiseq>."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/print.page:9
+msgid "Printing"
+msgstr "Drukowanie"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/crop.page:29
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/print.page:11
 msgid ""
-"Choose one of the fixed crop frames, or select \"Custom\" to manually adjust "
-"the frame's dimensions by dragging its borders."
+"<app>Simple Scan</app> allows you print a scanned document directly from the "
+"its interface, without having to save the document first. This feature makes "
+"<app>Simple Scan</app> a very convenient tool for making copies of documents "
+"or photos."
 msgstr ""
-"Wybierz jeden z ustalonych wymiarów lub „Niestandardowy”, aby ręcznie "
-"dostosować wymiary przeciągając krawędzie ramki."
+"<app>Simple Scan</app> umożliwia drukowanie zeskanowanego dokumentu "
+"bezpośrednio z programu, bez potrzeby zapisywania. Dzięki temu program "
+"<app>Simple Scan</app> jest bardzo przydatny do tworzenia kopii dokumentów "
+"i zdjęć."
 
 #. (itstool) path: steps/title
-#: C/crop.page:34
-msgid "Use the Toolbar"
-msgstr "Pasek narzędziowy"
+#: C/print.page:17
+msgid "To Print a Document"
+msgstr "Drukowanie dokumentu"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/crop.page:35
-msgid "Click the \"<gui>Crop</gui>\" button in the toolbar."
-msgstr "Kliknij przycisk <gui>Kadruj</gui> na pasku narzędziowym."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/crop.page:36
+#: C/print.page:19
 msgid ""
-"This is the same as choosing \"Custom\" in step 2 of the aforementioned "
-"methods."
+"Go to the <guiseq><gui>Document</gui><gui>Print</gui> </guiseq> menu or use "
+"the keyboard shortcut <keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>. This "
+"will open the \"Print\" dialog box."
 msgstr ""
-"To odpowiednik wybrania „Niestandardowy” w drugim kroku poprzednich sposobów."
+"Przejdź do menu <guiseq><gui>Dokument</gui><gui>Wydrukuj</gui> </guiseq> lub "
+"użyj skrótu klawiszowego <keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>. "
+"Otworzy to okno„Wydruk”."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/crop.page:38
+#: C/print.page:25
 msgid ""
-"Drag the borders of the frame to set the desired dimensions and position."
+"From the \"Print\" dialog box choose your desired printing settings and/or "
+"Print Preview the document, then press the \"Print\" button."
 msgstr ""
-"Przeciągnij krawędzie ramki, aby ustawić odpowiednie wymiary i położenie."
+"W oknie „Wydruk” wybierz ustawienia drukowania lub wyświetl podgląd wydruku, "
+"a następnie kliknij przycisk „Wydrukuj”."
 
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/crop.page:42
-msgid "Each new scanned page will use the previous crop."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/quality.page:9
+msgid "Setting the Image Quality"
+msgstr "Ustawianie jakości obrazu"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/quality.page:11
+msgid ""
+"You can adjust the image quality that is used when the scan is converted to "
+"a file by changing this setting in the save dialog. Using a low quality will "
+"result in a small file size but may show some blurring or blockiness in the "
+"image. A high quality will keep all the scanned information but require a "
+"larger file size. See the <link href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Lossy_compression\">Lossy compression Wikipedia page</link> for more "
+"information."
 msgstr ""
-"Każda nowo zeskanowana strona będzie używała poprzednio wybranego kadrowania."
+"Można dostosować jakość obrazu używaną podczas konwertowania wyniku "
+"skanowania do pliku zmieniając to ustawienie w oknie zapisywania. Użycie "
+"niskiej jakości spowoduje mniejszy rozmiar pliku, ale obraz może być "
+"rozmyty. Wysoka jakość zachowa wszystkie zeskanowane informacje, ale wymaga "
+"większego rozmiaru pliku. <link href=\"https://pl.wikipedia.org/wiki/";
+"Kompresja_stratna\">Wikipedia</link> zawiera więcej informacji."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/email.page:9
-msgid "Sending via Email"
-msgstr "Wysyłanie pocztą"
+#: C/reorder.page:9
+msgid "Reordering Pages"
+msgstr "Zmiana kolejności stron"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/email.page:11
+#: C/reorder.page:11
 msgid ""
-"To email the current document use the <guiseq><gui>Document</gui><gui>Email</"
-"gui></guiseq> menu (<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>). Your "
-"email program will be opened with a new message containing the scanned "
-"document as an attachment."
+"To move a page, right click on it and choose <gui><em>Move Left</em></gui> "
+"or <gui><em>Move Right</em></gui>."
 msgstr ""
-"Aby wysłać bieżący dokument pocztą, użyj menu <guiseq><gui>Dokument</"
-"gui><gui>E-mail</gui></guiseq> (<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></"
-"keyseq>). Zostanie otwarty klient poczty z nową wiadomością zawierającą "
-"zeskanowany dokument jako załącznik."
+"Aby przenieść stronę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz "
+"<gui><em>Przesuń w lewo</em></gui> lub <gui><em>Przesuń w prawo</em></gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/email.page:16
+#: C/reorder.page:16
 msgid ""
-"If the document type was set to \"Text\" the email will have a PDF "
-"attachment for each page. Conversely, if the document type was set to \"Photo"
-"\", the email will have a JPEG attachment for each page."
+"Alternatively, you can move a page by first selecting it and then choosing "
+"<gui><em>Move Left</em></gui> or <gui><em>Move Right</em></gui> from the "
+"\"Page\" menu."
 msgstr ""
-"Jeśli typ dokumentu jest ustawiony na „tekst”, to wiadomość będzie miała "
-"załącznik PDF dla każdej strony. Jeśli ustawiono „zdjęcie”, to wiadomość "
-"będzie miała załącznik JPEG dla każdej strony."
+"Można też przenieść stronę najpierw ją zaznaczając, a następnie wybierając "
+"<gui><em>Przesuń w lewo</em></gui> lub <gui><em>Przesuń w prawo</em></gui> "
+"w menu „Strona”."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/rotate.page:9
+msgid "Rotating a Page"
+msgstr "Obracanie strony"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/email.page:21
-msgid "See <link xref=\"save\"/> for more information about file formats."
-msgstr "<link xref=\"save\"/> zawiera więcej informacji o formatach plików."
+#: C/rotate.page:11
+msgid ""
+"In <app>Simple Scan</app>, you can change the rotation of a page either "
+"before or after scanning the page. Currently, there are four ways to rotate "
+"a page:"
+msgstr ""
+"<app>Simple Scan</app> umożliwia obrócenie strony przed lub po jej "
+"zeskanowaniu. Obecnie są cztery sposoby obracania:"
+
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/rotate.page:17
+msgid "Use Toolbar Buttons"
+msgstr "Przyciski paska narzędziowego"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rotate.page:18 C/rotate.page:29 C/rotate.page:35
+msgid "Select the page you want to rotate by clicking on it once."
+msgstr "Wybierz stronę do obrócenia klikając ją raz."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rotate.page:19
+msgid ""
+"Press one of the arrows on the toolbar to rotate the page in the desired "
+"direction."
+msgstr ""
+"Kliknij jedną ze strzałek na pasku narzędziowym, aby obrócić stronę w danym "
+"kierunku."
+
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/rotate.page:22
+msgid "Use Right Click"
+msgstr "Kliknięcie prawym przyciskiem myszy"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rotate.page:23
+msgid "Right click on the page you want to rotate."
+msgstr "Kliknij stronę do obrócenia prawym przyciskiem myszy."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rotate.page:24
+msgid "From the context menu choose \"Rotate Left\" or \"Rotate Right\"."
+msgstr "Wybierz „Obróć w lewo” lub „Obróć w prawo” z menu kontekstowego."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rotate.page:30
+msgid "Click the \"Page\" menu and select \"Rotate Left\" or \"Rotate Right\"."
+msgstr "Kliknij menu „Strona” i wybierz „Obróć w lewo” lub „Obróć w prawo”."
+
+#. (itstool) path: steps/title
+#: C/rotate.page:34
+msgid "Use Shortcuts"
+msgstr "Skróty"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rotate.page:36
+msgid "Press one of the following shortcut keys:"
+msgstr "Naciśnij jeden z tych skrótów klawiszowych:"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/rotate.page:39
+msgid "<em>Command</em>"
+msgstr "<em>Polecenie</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/rotate.page:40
+msgid "<em>Shortcut Key</em>"
+msgstr "<em>Klawisz skrótu</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/rotate.page:43
+msgid "Rotate Left"
+msgstr "Obrót w lewo"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/rotate.page:44
+msgid "<key>[</key> (left bracket)"
+msgstr "<key>[</key> (lewy nawias kwadratowy)"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/rotate.page:47
+msgid "Rotate Right"
+msgstr "Obrót w prawo"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/rotate.page:48
+msgid "<key>]</key> (right bracket)"
+msgstr "<key>]</key> (prawy nawias kwadratowy)"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/rotate.page:54
+msgid "Each new scanned page will use the previous rotation."
+msgstr ""
+"Każda nowo zeskanowana strona będzie używała poprzednio wybranego obrotu."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/save.page:9
@@ -817,265 +734,98 @@ msgstr ""
 "zawiera więcej informacji."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/external.page:9
-msgid "Externally View a Page"
-msgstr "Wyświetlanie strony w innym programie"
+#: C/scanner.page:9
+msgid "Selecting a Scanner"
+msgstr "Wybór skanera"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/external.page:11
+#: C/scanner.page:11
 msgid ""
-"Double click a scanned page to view it with your default image viewer. This "
-"action creates a TIFF file containing the raw data from the scanner in your /"
-"tmp directory named \"<em>scanned-pageXXXXXX.tiff</em>\"."
+"If you have multiple scanning devices you can change the selected device "
+"from the <guiseq><gui>Document</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu."
 msgstr ""
-"Podwójnie kliknij zeskanowaną stronę, aby wyświetlić ją w domyślnej "
-"przeglądarce obrazów. To działanie utworzy plik TIFF w katalogu /tmp "
-"o nazwie „<em>zeskanowana-stronaXXXXXX.tiff</em>”, zawierający surowe dane "
-"ze skanera."
+"Jeśli do komputera podłączono kilka skanerów, to można zmienić używane "
+"urządzenie w menu <guiseq><gui>Dokument</gui><gui>Preferencje</gui></guiseq>."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/external.page:16
+#: C/scanner.page:15
 msgid ""
-"If you double click the scanned page after crop is enabled, only the cropped "
-"part will open. You can, therefore, use this feature to check more "
-"accurately whether you have positioned the crop frame exactly where you "
-"wanted it."
+"Your local scanners are automatically detected each time you start "
+"<app>Simple Scan</app> and each time you plug in a USB scanner. If you "
+"connect a network scanner while <app>Simple Scan</app> is running, you will "
+"need to restart <app>Simple Scan</app> for the scanner to be detected."
 msgstr ""
-"Jeśli zeskanowana strona zostanie podwójnie kliknięta po włączeniu "
-"kadrowania, to tylko wykadrowana część zostanie otwarta. Można więc używać "
-"tej funkcji do sprawdzania, czy dobrze wykadrowano."
+"Lokalne skanery są automatycznie wykrywane podczas każdego uruchomienia "
+"programu <app>Simple Scan</app> i za każdym razem, gdy podłączany jest "
+"skaner przez USB. Jeśli połączono ze skanerem przez sieć w czasie działania "
+"programu, to należy go ponownie uruchomić, aby wykryć skaner."
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/scanning.page:6
+msgctxt "sort"
+msgid "0"
+msgstr "0"
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/delete.page:9
-msgid "Deleting a Page"
-msgstr "Usuwanie strony"
+#: C/scanning.page:10
+msgid "Scanning a Page"
+msgstr "Skanowanie strony"
 
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/delete.page:13
-msgid "Right click on the page you want to delete."
-msgstr "Kliknij stronę do usunięcia prawym przyciskiem myszy."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scanning.page:12
+msgid "To scan a document from your scanner:"
+msgstr "Aby zeskanować dokument za pomocą skanera:"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/delete.page:14
-msgid "Choose \"Delete\" from the context menu."
-msgstr "Wybierz „Usuń” z menu kontekstowego."
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/delete.page:18
-msgid "Use a Shortcut Key"
-msgstr "Skrót klawiszowy"
+#: C/scanning.page:16
+msgid "Connect the scanner to your computer and power it on."
+msgstr "Podłącz skaner do komputera i go włącz."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/delete.page:19 C/delete.page:26
-msgid "Select the page you want to delete (by clicking on it once)."
-msgstr "Zaznacz stronę do usunięcia (klikając ją raz)."
+#: C/scanning.page:17
+msgid "Open <app>Simple Scan</app>."
+msgstr "Otwórz program <app>Simple Scan</app>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/delete.page:20
-msgid "Press the <key>Delete</key> key on the keyboard."
-msgstr "Naciśnij klawisz <key>Delete</key>."
+#: C/scanning.page:18
+msgid ""
+"Click the arrow to the right of the \"Scan\" button and choose the type of "
+"document you are scanning: <em>Photo</em> or <em>Text</em>."
+msgstr ""
+"Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku „Skanuj” i wybierz typ "
+"skanowanego dokumentu: <em>Zdjęcie</em> lub <em>Tekst</em>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/delete.page:27
-msgid "Go to the \"Page\" menu and click \"Delete\"."
-msgstr "Przejdź do „Strona” i kliknij „Usuń”."
+#: C/scanning.page:21
+msgid ""
+"Click the \"Scan\" button on the toolbar (or press <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>1</key></keyseq>)."
+msgstr ""
+"Kliknij przycisk „Skanuj” na pasku narzędziowym (lub naciśnij klawisze "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>1</key></keyseq>)."
 
 #. (itstool) path: note/p
-#: C/delete.page:30
-msgid "WARNING: The deletion of a page cannot be undone!"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: usunięcia strony nie można cofnąć."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/shortcuts.page:9
-msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Skróty klawiszowe"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:13
-msgid "Shortcut"
-msgstr "Skrót"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:14
-msgid "Description"
-msgstr "Opis"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:17
-msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>D</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>D</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:18
-msgid "Document menu"
-msgstr "Menu dokumentu"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:21
-msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>H</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>H</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:22
-msgid "Help menu"
-msgstr "Menu pomocy"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:25
-msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>P</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>P</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:26
-msgid "Page menu"
-msgstr "Menu strony"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:29
-msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>F4</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>F4</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:30
-msgid "Close <app>Simple Scan</app>"
-msgstr "Zamknięcie programu <app>Simple Scan</app>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:33
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>1</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>1</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:34
-msgid "Scan a single page"
-msgstr "Skanowanie jednej strony"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:37
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:38
-msgid "Email the document"
-msgstr "Wysłanie dokumentu pocztą"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:41
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:42
-msgid "Start a new document"
-msgstr "Utworzenie nowego dokumentu"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:45
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:46
-msgid "Open the Print dialog box"
-msgstr "Otwarcie okna drukowania"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:49
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:50
-msgid "Quit <app>Simple Scan</app>"
-msgstr "Zakończenie programu <app>Simple Scan</app>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:53
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:54
-msgid "Save"
-msgstr "Zapisanie"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:57
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>S</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>S</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:58
-msgid "Save As"
-msgstr "Zapisanie jako"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:61
-msgid "<key>Delete</key>"
-msgstr "<key>Delete</key>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:62
-msgid "Delete selected page"
-msgstr "Usunięcie zaznaczonej strony"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:65
-msgid "<key>End</key>"
-msgstr "<key>End</key>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:66
-msgid "Select the last page of the document"
-msgstr "Zaznaczenie ostatniej strony dokumentu"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:69
-msgid "<key>Esc</key>"
-msgstr "<key>Esc</key>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:70
-msgid "Stop the current scan"
-msgstr "Zatrzymanie bieżącego skanowania"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:73
-msgid "<key>F1</key>"
-msgstr "<key>F1</key>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:74
-msgid "Help"
-msgstr "Pomoc"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:77
-msgid "<key>F10</key>"
-msgstr "<key>F10</key>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:78
-msgid "Document Menu (open/close)"
-msgstr "Menu dokumentu (otwarcie/zamknięcie)"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:81
-msgid "<key>Home</key>"
-msgstr "<key>Home</key>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:82
-msgid "Select the first page of the document"
-msgstr "Zaznaczenie pierwszej strony dokumentu"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:85
-msgid "<key>[</key>"
-msgstr "<key>[</key>"
+#: C/scanning.page:24
+msgid ""
+"The page will be shown as it is scanned. To stop the scan at any time press "
+"the <key>Esc</key> key on the keyboard. Each page you scan is placed at the "
+"end of the document."
+msgstr ""
+"Strona będzie wyświetlana w trakcie skanowania. Aby zatrzymać skanowanie, "
+"naciśnij klawisz <key>Esc</key> w dowolnej chwili. Każda zeskanowana strona "
+"jest umieszczana na końcu dokumentu."
 
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/shortcuts.page:89
-msgid "<key>]</key>"
-msgstr "<key>]</key>"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scanning.page:29
+msgid ""
+"The document type can be also be changed from the <guiseq><gui>Document</"
+"gui> <gui>Scan</gui></guiseq> menu. Choose <gui><em>Text</em></gui> if you "
+"want the document to be quickly scanned in black and white; choose "
+"<gui><em>Photo</em></gui> for a high resolution color scan. See <link xref="
+"\"dpi\"/> for more details and more options."
+msgstr ""
+"Typ dokumentu można także zmienić w menu <guiseq><gui>Dokument</gui> "
+"<gui>Skanowanie</gui></guiseq>. Wybierz <gui><em>Tekst</em></gui>, jeśli "
+"czarno-biały dokument ma zostać szybko zeskanowany, a <gui><em>Zdjęcie</em></"
+"gui>, jeśli kolorowy dokument ma mieć wysoką rozdzielczość. <link xref=\"dpi"
+"\"/> zawiera więcej informacji."
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b6eba36..4622be6 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: simple-scan\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=simple-scan&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-06 19:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-05-14 15:23+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-13 21:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-13 21:55+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -134,8 +134,11 @@ msgid "Delay in millisecond between pages."
 msgstr "Opóźnienie między stronami w milisekundach."
 
 #. Title of scan window
+#. Set HeaderBar title here because Glade doesn't keep it translated
+#. https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=782753
+#. Title of scan window
 #: data/simple-scan.appdata.xml.in:6 data/simple-scan.desktop.in:3
-#: src/simple-scan.ui:231 src/simple-scan.ui:815
+#: src/app-window.ui:76 src/app-window.vala:1560
 msgid "Simple Scan"
 msgstr "Proste skanowanie"
 
@@ -174,485 +177,352 @@ msgstr "skan;skanowanie;skaner;scan;scanner;flatbed;adf;"
 msgid "scanner"
 msgstr "scanner"
 
-#. Error displayed when no scanners to scan with
-#: src/scanner.vala:844
-msgid "No scanners available. Please connect a scanner."
-msgstr "Brak dostępnych skanerów. Proszę podłączyć skaner."
-
-#. Error displayed when cannot connect to scanner
-#: src/scanner.vala:874
-msgid "Unable to connect to scanner"
-msgstr "Nie można połączyć ze skanerem"
-
-#. Error display when unable to start scan
-#: src/scanner.vala:1227
-msgid "Unable to start scan"
-msgstr "Nie można rozpocząć skanowania"
-
-#. Error displayed when communication with scanner broken
-#: src/scanner.vala:1240 src/scanner.vala:1340
-msgid "Error communicating with scanner"
-msgstr "Błąd podczas komunikacji ze skanerem"
-
-#. Button to submit authorization dialog
-#: src/simple-scan.ui:24
-msgid "_Authorize"
-msgstr "Upow_ażnij"
-
-#. Label beside username entry
-#: src/simple-scan.ui:102
-msgid "_Username for resource:"
-msgstr "Nazwa _użytkownika dla zasobu:"
-
-#. Label beside password entry
-#: src/simple-scan.ui:117
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Hasło:"
-
-#. Combo box label for scanning both sides of a page
-#: src/simple-scan.ui:188
-msgid "Front and Back"
-msgstr "Przód i tył"
-
-#. Combo box label for scanning the front side of a page
-#: src/simple-scan.ui:192
-msgid "Front"
-msgstr "Przód"
-
-#. Combo box label for scanning the back side of a page
-#: src/simple-scan.ui:196
-msgid "Back"
-msgstr "Tył"
-
-#. Label on document menu (contains actions for this document, e.g. save, print)
-#: src/simple-scan.ui:247
-msgid "_Document"
-msgstr "_Dokument"
-
-#. Scan menu item
-#: src/simple-scan.ui:266
-msgid "Sc_an"
-msgstr "Sk_anowanie"
-
+#. Toolbar scan menu item to scan a single page from the scanner
 #. Scan menu item to scan a single page from the scanner
 #. Toolbar scan menu item to scan a single page from the scanner
-#: src/simple-scan.ui:279 src/simple-scan.ui:1343 src/simple-scan.ui:1402
+#: src/app-window.ui:22 src/app-window.ui:123 src/app-window.ui:820
 msgid "Single _Page"
 msgstr "_Pojedyncza strona"
 
+#. Toolbar scan menu item to scan all pages from a document feeder
 #. Scan menu item to scan all pages from a document feeder
 #. Toolbar scan menu item to scan all pages from a document feeder
-#: src/simple-scan.ui:289 src/simple-scan.ui:1352 src/simple-scan.ui:1411
+#: src/app-window.ui:31 src/app-window.ui:133 src/app-window.ui:829
 msgid "All Pages From _Feeder"
 msgstr "_Wszystkie strony z podajnika"
 
+#. Toolbar scan menu item to scan continuously from the flatbed
 #. Scan menu item to scan continuously from the flatbed
 #. Toolbar scan menu item to scan continuously from the flatbed
-#: src/simple-scan.ui:299 src/simple-scan.ui:1361 src/simple-scan.ui:1420
+#: src/app-window.ui:40 src/app-window.ui:143 src/app-window.ui:838
 msgid "_Multiple Pages From Flatbed"
 msgstr "Wiele _stron ze skanera płaskiego"
 
-#. Menu entry to stop current scan
-#: src/simple-scan.ui:310
-msgid "_Stop Scan"
-msgstr "_Zatrzymaj skanowanie"
-
-#: src/simple-scan.ui:326 src/simple-scan.ui:1376 src/simple-scan.ui:1435
+#: src/app-window.ui:55 src/app-window.ui:170 src/app-window.ui:853
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: src/simple-scan.ui:336 src/simple-scan.ui:1386 src/simple-scan.ui:1445
+#: src/app-window.ui:65 src/app-window.ui:180 src/app-window.ui:863
 msgid "Photo"
 msgstr "Zdjęcie"
 
+#. Label on document menu (contains actions for this document, e.g. save, print)
+#: src/app-window.ui:91
+msgid "_Document"
+msgstr "_Dokument"
+
+#. Scan menu item
+#: src/app-window.ui:110
+msgid "Sc_an"
+msgstr "Sk_anowanie"
+
+#. Menu entry to stop current scan
+#: src/app-window.ui:154
+msgid "_Stop Scan"
+msgstr "_Zatrzymaj skanowanie"
+
 #. Menu item to reorder pages
 #. Title of dialog to reorder pages
-#: src/simple-scan.ui:352 src/ui.vala:1251 src/ui.vala:1962
+#: src/app-window.ui:196 src/app-window.vala:967 src/app-window.vala:1590
 msgid "Reorder Pages"
 msgstr "Zmień kolejność stron"
 
 #. Label on email menu item
-#: src/simple-scan.ui:371
+#: src/app-window.ui:215
 msgid "_Email"
 msgstr "_E-mail"
 
 #. Page menu (contains action for each page, e.g. delete, crop)
-#: src/simple-scan.ui:436
+#: src/app-window.ui:280
 msgid "_Page"
 msgstr "_Strona"
 
 #. Menu item to rotate page to left (anti-clockwise)
-#: src/simple-scan.ui:446
+#: src/app-window.ui:290
 msgid "Rotate _Left"
 msgstr "Obróć w _lewo"
 
 #. Menu item to rotate page to right (clockwise)
-#: src/simple-scan.ui:456
+#: src/app-window.ui:300
 msgid "Rotate _Right"
 msgstr "Obróć w p_rawo"
 
 #. Label for page crop submenu
-#: src/simple-scan.ui:466
+#: src/app-window.ui:310
 msgid "_Crop"
 msgstr "_Kadruj"
 
 #. Radio button for no crop
-#: src/simple-scan.ui:476
+#: src/app-window.ui:320
 msgid "_None"
 msgstr "_Brak"
 
 #. Radio button for cropping page to A4 size
-#: src/simple-scan.ui:487
+#: src/app-window.ui:331
 msgid "A_4"
 msgstr "A_4"
 
 #. Radio button for cropping page to A5 size
-#: src/simple-scan.ui:498
+#: src/app-window.ui:342
 msgid "A_5"
 msgstr "A_5"
 
 #. Radio button for cropping page to A6 size
-#: src/simple-scan.ui:509
+#: src/app-window.ui:353
 msgid "A_6"
 msgstr "A_6"
 
 #. Radio button for cropping page to US letter size
-#: src/simple-scan.ui:520
+#: src/app-window.ui:364
 msgid "_Letter"
 msgstr "_Letter"
 
 #. Radio button for cropping to page to US legal size
-#: src/simple-scan.ui:531
+#: src/app-window.ui:375
 msgid "Le_gal"
 msgstr "Le_gal"
 
 #. Radio button for cropping page to 4x6 inch
-#: src/simple-scan.ui:542
+#: src/app-window.ui:386
 msgid "4×6"
 msgstr "4×6"
 
 #. Radio button for cropping to custom page size
-#: src/simple-scan.ui:553
+#: src/app-window.ui:397
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Niestandardowy"
 
 #. Menu item to rotate the crop area
-#: src/simple-scan.ui:571
+#: src/app-window.ui:415
 msgid "_Rotate Crop"
 msgstr "Ob_róć obszar kadrowania"
 
 #. Menu item to move the selected page to the left
-#: src/simple-scan.ui:584
+#: src/app-window.ui:428
 msgid "Move Left"
 msgstr "Przesuń w lewo"
 
 #. Menu item to move the selected page to the right
-#: src/simple-scan.ui:593
+#: src/app-window.ui:437
 msgid "Move Right"
 msgstr "Przesuń w prawo"
 
 #. Label on help menu
-#: src/simple-scan.ui:630
+#: src/app-window.ui:474
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
 #. Help|Contents menu
-#: src/simple-scan.ui:638
+#: src/app-window.ui:482
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
-#. Tooltip for new document button
-#: src/simple-scan.ui:680 src/simple-scan.ui:891
-msgid "Start a new document"
-msgstr "Tworzy nowy dokument"
-
-#: src/simple-scan.ui:681
-msgid "New"
-msgstr "Nowy"
-
 #. Tooltip for scan toolbar button
-#: src/simple-scan.ui:695 src/simple-scan.ui:842
+#: src/app-window.ui:520 src/app-window.ui:720
 msgid "Scan a single page from the scanner"
 msgstr "Skanuje pojedynczą stronę ze skanera"
 
 #. Label on scan toolbar item
-#: src/simple-scan.ui:697 src/simple-scan.ui:843
+#: src/app-window.ui:522 src/app-window.ui:716
 msgid "Scan"
 msgstr "Skanuj"
 
 #. Tooltip for save toolbar button
-#: src/simple-scan.ui:713 src/simple-scan.ui:870
+#: src/app-window.ui:538 src/app-window.ui:787
 msgid "Save document to a file"
 msgstr "Zapisuje dokument do pliku"
 
-#: src/simple-scan.ui:715 src/ui.vala:1963
+#: src/app-window.ui:540
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
 #. Tooltip for stop button
-#: src/simple-scan.ui:730 src/simple-scan.ui:830
+#: src/app-window.ui:555 src/app-window.ui:700
 msgid "Stop the current scan"
 msgstr "Zatrzymuje bieżące skanowanie"
 
-#: src/simple-scan.ui:731 src/simple-scan.ui:831
+#: src/app-window.ui:556 src/app-window.ui:697
 msgid "Stop"
 msgstr "Zatrzymaj"
 
-#. Tooltip for rotate left (counter-clockwise) button
-#: src/simple-scan.ui:755 src/simple-scan.ui:942
-msgid "Rotate the page to the left (counter-clockwise)"
-msgstr "Obraca stronę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)"
-
-#. Label on rotate page left (anti-clockwise) item
-#: src/simple-scan.ui:756
-msgid "Rotate Left"
-msgstr "Obróć w lewo"
+#. Label shown when searching for scanners
+#: src/app-window.ui:611
+msgid "Searching for Scanners…"
+msgstr "Wyszukiwanie skanerów…"
 
-#. Tooltip for rotate right (clockwise) button
-#: src/simple-scan.ui:770 src/simple-scan.ui:920
-msgid "Rotate the page to the right (clockwise)"
-msgstr "Obraca stronę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)"
-
-#. Label on rotate page right (clockwise) item
-#: src/simple-scan.ui:771
-msgid "Rotate Right"
-msgstr "Obróć w prawo"
-
-#: src/simple-scan.ui:785 src/simple-scan.ui:969
-msgid "Crop the selected page"
-msgstr "Kadruje zaznaczoną stronę"
-
-#: src/simple-scan.ui:787
-msgid "Crop"
-msgstr "Kadruj"
-
-#. Title of preferences dialog
-#: src/simple-scan.ui:1003 src/ui.vala:1969
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferencje"
-
-#. Label beside scan source combo box
-#: src/simple-scan.ui:1054
-msgid "Scan S_ource:"
-msgstr "Źródło skan_owania:"
-
-#. Label beside scan source combo box
-#: src/simple-scan.ui:1085
-msgid "_Text Resolution:"
-msgstr "_Rozdzielczość tekstu:"
-
-#. Label beside scan source combo box
-#: src/simple-scan.ui:1101
-msgid "_Photo Resolution:"
-msgstr "Rozdzielczość z_djęcia:"
-
-#. Label beside scan side combo box
-#: src/simple-scan.ui:1145
-msgid "Scan Side:"
-msgstr "Skanowanie stron:"
-
-#. Label beside page size combo box
-#: src/simple-scan.ui:1175
-msgid "Page Size:"
-msgstr "Rozmiar strony:"
-
-#. Label beside brightness scale
-#: src/simple-scan.ui:1205
-msgid "Brightness:"
-msgstr "Jasność:"
-
-#. Label beside contrast scale
-#: src/simple-scan.ui:1235
-msgid "Contrast:"
-msgstr "Kontrast:"
-
-#. Label beside quality scale
-#: src/simple-scan.ui:1266
-msgid "Quality:"
-msgstr "Jakość:"
-
-#. Label beside page delay scale
-#: src/simple-scan.ui:1297
-msgid "Delay between pages:"
-msgstr "Opóźnienie między stronami:"
-
-#. Help string for command line --version flag
-#: src/simple-scan.vala:21
-msgid "Show release version"
-msgstr "Wyświetla informację o wersji"
-
-#. Help string for command line --debug flag
-#: src/simple-scan.vala:24
-msgid "Print debugging messages"
-msgstr "Wyświetla komunikaty diagnozowania błędów"
-
-#: src/simple-scan.vala:26
-msgid "Fix PDF files generated with older versions of Simple Scan"
-msgstr "Naprawia pliki PDF utworzone za pomocą starszych wersji programu"
-
-#. Title of error dialog when scan failed
-#: src/simple-scan.vala:388
-msgid "Failed to scan"
-msgstr "Skanowanie się nie powiodło"
-
-#. Arguments and description for --help text
-#: src/simple-scan.vala:531
-msgid "[DEVICE…] — Scanning utility"
-msgstr "[URZĄDZENIE…] — narzędzie do skanowania"
-
-#. Text printed out when an unknown command-line argument provided
-#: src/simple-scan.vala:542
-#, c-format
-msgid "Run “%s --help” to see a full list of available command line options."
-msgstr ""
-"Polecenie „%s --help” wyświetli pełną listę dostępnych opcji wiersza poleceń."
-
-#: src/ui.vala:331 src/ui.vala:1726 src/ui.vala:2006
+#: src/app-window.vala:237 src/app-window.vala:1380
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
 #. Label in authorization dialog. “%s” is replaced with the name of the resource requesting authorization
-#: src/ui.vala:340
+#: src/app-window.vala:246
 #, c-format
 msgid "Username and password required to access “%s”"
 msgstr "Uzyskanie dostępu do „%s” wymaga podania nazwy użytkownika i hasła"
 
+#. Label shown when detected a scanner
+#: src/app-window.vala:266 src/app-window.vala:584
+msgid "Ready to Scan"
+msgstr "Można rozpocząć skanowanie"
+
+#. Warning displayed when no drivers are installed but a compatible scanner is detected
+#: src/app-window.vala:273
+msgid "Additional software needed"
+msgstr "Wymagane jest dodatkowe oprogramowanie"
+
+#. Instructions to install driver software
+#: src/app-window.vala:275
+msgid ""
+"You need to <a href=\"install-firmware\">install driver software</a> for "
+"your scanner."
+msgstr ""
+"Należy <a href=\"install-firmware\">zainstalować sterownik</a> skanera."
+
 #. Warning displayed when no scanners are detected
-#: src/ui.vala:388
+#: src/app-window.vala:281
 msgid "No scanners detected"
 msgstr "Nie wykryto żadnego skanera"
 
 #. Hint to user on why there are no scanners detected
-#: src/ui.vala:390
+#: src/app-window.vala:283
 msgid "Please check your scanner is connected and powered on"
 msgstr "Proszę sprawdzić, czy skaner jest podłączony i włączony"
 
-#. Warning displayed when no drivers are installed but a compatible scanner is detected
-#: src/ui.vala:395
-msgid "Additional software needed"
-msgstr "Wymagane jest dodatkowe oprogramowanie"
-
-#. Instructions to install driver software
-#: src/ui.vala:397
-msgid "You need to install driver software for your scanner."
-msgstr "Należy zainstalować sterownik skanera."
-
 #. Save dialog: Dialog title
-#: src/ui.vala:517
+#: src/app-window.vala:298
 msgid "Save As…"
 msgstr "Zapis jako…"
 
-#: src/ui.vala:520 src/ui.vala:656 src/ui.vala:727
+#: src/app-window.vala:301 src/app-window.vala:471 src/app-window.vala:552
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#: src/ui.vala:521 src/ui.vala:728
+#: src/app-window.vala:302 src/app-window.vala:553
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
 #. Default filename to use when saving document
-#: src/ui.vala:529
+#: src/app-window.vala:310
 msgid "Scanned Document.pdf"
 msgstr "Zeskanowany dokument.pdf"
 
 #. Save dialog: Filter name to show only supported image files
-#: src/ui.vala:535
+#: src/app-window.vala:316
 msgid "Image Files"
 msgstr "Pliki obrazów"
 
 #. Save dialog: Filter name to show all files
-#: src/ui.vala:542
+#: src/app-window.vala:326
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
 #. Save dialog: Label for saving in PDF format
-#: src/ui.vala:551
+#: src/app-window.vala:335
 msgid "PDF (multi-page document)"
 msgstr "PDF (dokument wielostronicowy)"
 
 #. Save dialog: Label for saving in JPEG format
-#: src/ui.vala:557
+#: src/app-window.vala:341
 msgid "JPEG (compressed)"
 msgstr "JPEG (skompresowany)"
 
 #. Save dialog: Label for saving in PNG format
-#: src/ui.vala:563
+#: src/app-window.vala:347
 msgid "PNG (lossless)"
 msgstr "PNG (bezstratny)"
 
-#. Label in save dialog beside combo box to choose file format (PDF, JPEG, PNG)
-#: src/ui.vala:572
+#. Save dialog: Label for sabing in WEBP format
+#: src/app-window.vala:354
+msgid "WebP (compressed)"
+msgstr "WebP (skompresowany)"
+
+#. Label in save dialog beside combo box to choose file format (PDF, JPEG, PNG, WEBP)
+#: src/app-window.vala:364
 msgid "File format:"
 msgstr "Format pliku:"
 
+#. Label in save dialog beside compression slider
+#: src/app-window.vala:376
+msgid "Compression:"
+msgstr "Kompresja:"
+
 #. Contents of dialog that shows if saving would overwrite and existing file. %s is replaced with the name 
of the file.
-#: src/ui.vala:655
+#: src/app-window.vala:470
 #, c-format
 msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje. Zastąpić go?"
 
 #. Button in dialog that shows if saving would overwrite and existing file. Clicking the button allows 
simple-scan to overwrite the file.
-#: src/ui.vala:658
+#: src/app-window.vala:473
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zastąp"
 
+#: src/app-window.vala:512
+msgid "Saving"
+msgstr "Zapisywanie"
+
 #. Title of error dialog when save failed
-#: src/ui.vala:702
+#: src/app-window.vala:527
 msgid "Failed to save file"
 msgstr "Zapisanie pliku się nie powiodło"
 
 #. Text in dialog warning when a document is about to be lost
-#: src/ui.vala:725
+#: src/app-window.vala:550
 msgid "If you don’t save, changes will be permanently lost."
 msgstr "Zmiany zostaną bezpowrotnie utracone, jeśli nie zostaną zapisane."
 
 #. Text in dialog warning when a document is about to be lost
-#: src/ui.vala:767
+#: src/app-window.vala:591
 msgid "Save current document?"
 msgstr "Zapisać bieżący dokument?"
 
 #. Button in dialog to create new document and discard unsaved document
-#: src/ui.vala:769
+#: src/app-window.vala:593
 msgid "Discard Changes"
 msgstr "Odrzuć zmiany"
 
+#. Label shown when scan started
+#: src/app-window.vala:692
+msgid "Contacting scanner…"
+msgstr "Łączenie ze skanerem…"
+
 #. Error message display when unable to save image for preview
-#: src/ui.vala:1060
+#: src/app-window.vala:800
 msgid "Unable to save image for preview"
 msgstr "Nie można zapisać podglądu obrazu"
 
 #. Error message display when unable to preview image
-#: src/ui.vala:1072
+#: src/app-window.vala:812
 msgid "Unable to open image preview application"
 msgstr "Nie można otworzyć programu podglądu obrazów"
 
 #. Label on button for combining sides in reordering dialog
-#: src/ui.vala:1274
+#: src/app-window.vala:990
 msgid "Combine sides"
 msgstr "Połącz strony"
 
 #. Label on button for combining sides in reverse order in reordering dialog
-#: src/ui.vala:1284
+#: src/app-window.vala:1000
 msgid "Combine sides (reverse)"
 msgstr "Połącz strony (odwrotnie)"
 
 #. Label on button for reversing in reordering dialog
-#: src/ui.vala:1294
+#: src/app-window.vala:1010
 msgid "Reverse"
 msgstr "Odwrotnie"
 
 #. Label on button for cancelling page reordering dialog
-#: src/ui.vala:1304
+#: src/app-window.vala:1020
 msgid "Keep unchanged"
 msgstr "Bez zmiany"
 
 #. Error message displayed when unable to launch help browser
-#: src/ui.vala:1575
+#: src/app-window.vala:1250
 msgid "Unable to open help file"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku pomocy"
 
 #. The license this software is under (GPL3+)
-#: src/ui.vala:1596
+#: src/app-window.vala:1271
 msgid ""
 "This program is free software: you can redistribute it and/or modify\n"
 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -672,28 +542,27 @@ msgstr ""
 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) — według\n"
 "wersji trzeciej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.\n"
 "\n"
-"Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny "
-"—\n"
-"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n"
-"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH\n"
-"ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z\n"
-"Powszechną Licencją Publiczną GNU.\n"
+"Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny\n"
+"— jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n"
+"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
+"W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się\n"
+"z Powszechną Licencją Publiczną GNU.\n"
 "\n"
 "Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz\n"
 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie\n"
 "— proszę odwiedzić stronę internetową <http://www.gnu.org/licenses/>."
 
 #. Title of about dialog
-#: src/ui.vala:1599
+#: src/app-window.vala:1274
 msgid "About Simple Scan"
 msgstr "O programie"
 
 #. Description of program
-#: src/ui.vala:1602
+#: src/app-window.vala:1277
 msgid "Simple document scanning tool"
 msgstr "Proste narzędzie do skanowania dokumentów"
 
-#: src/ui.vala:1611
+#: src/app-window.vala:1286
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2017\n"
@@ -715,22 +584,22 @@ msgstr ""
 " Wiatrak https://launchpad.net/~wiatrak.";
 
 #. Text in dialog warning when a document is about to be lost
-#: src/ui.vala:1633
+#: src/app-window.vala:1308
 msgid "Save document before quitting?"
 msgstr "Zapisać dokument przed zakończeniem programu?"
 
-#. Button in dialog to quit and discard unsaved document
-#: src/ui.vala:1635
+#. Text in dialog warning when a document is about to be lost
+#: src/app-window.vala:1310
 msgid "Quit without Saving"
 msgstr "Zakończ bez zapisywania"
 
 #. Message to indicate a Brother scanner has been detected
-#: src/ui.vala:1703
+#: src/app-window.vala:1357
 msgid "You appear to have a Brother scanner."
 msgstr "Wykryto skaner marki Brother."
 
 #. Instructions on how to install Brother scanner drivers
-#: src/ui.vala:1705
+#: src/app-window.vala:1359
 msgid ""
 "Drivers for this are available on the <a href=\"http://support.brother.com";
 "\">Brother website</a>."
@@ -739,12 +608,12 @@ msgstr ""
 "brother.com\">stronie firmy Brother</a>."
 
 #. Message to indicate a Samsung scanner has been detected
-#: src/ui.vala:1709
+#: src/app-window.vala:1363
 msgid "You appear to have a Samsung scanner."
 msgstr "Wykryto skaner marki Samsung."
 
 #. Instructions on how to install Samsung scanner drivers
-#: src/ui.vala:1711
+#: src/app-window.vala:1365
 msgid ""
 "Drivers for this are available on the <a href=\"http://samsung.com/support";
 "\">Samsung website</a>."
@@ -753,17 +622,17 @@ msgstr ""
 "support\">stronie firmy Samsung</a>."
 
 #. Message to indicate a HP scanner has been detected
-#: src/ui.vala:1715
+#: src/app-window.vala:1369
 msgid "You appear to have an HP scanner."
 msgstr "Wykryto skaner marki HP."
 
 #. Message to indicate an Epson scanner has been detected
-#: src/ui.vala:1720
+#: src/app-window.vala:1374
 msgid "You appear to have an Epson scanner."
 msgstr "Wykryto skaner marki Epson."
 
 #. Instructions on how to install Epson scanner drivers
-#: src/ui.vala:1722
+#: src/app-window.vala:1376
 msgid ""
 "Drivers for this are available on the <a href=\"http://support.epson.com";
 "\">Epson website</a>."
@@ -772,138 +641,405 @@ msgstr ""
 "Epson</a>."
 
 #. Title of dialog giving instructions on how to install drivers
-#: src/ui.vala:1726
+#: src/app-window.vala:1380
 msgid "Install drivers"
 msgstr "Instalacja sterowników"
 
 #. Message in driver install dialog
-#: src/ui.vala:1757
+#: src/app-window.vala:1411
 msgid "Once installed you will need to restart Simple Scan."
-msgstr "Po ukończeniu instalowania należy uruchomić program ponownie."
+msgstr "Po ukończeniu instalacji należy uruchomić program ponownie."
 
 #. Label shown while installing drivers
-#: src/ui.vala:1769
+#: src/app-window.vala:1423
 msgid "Installing drivers…"
 msgstr "Instalowanie sterowników…"
 
 #. Label shown once drivers successfully installed
-#: src/ui.vala:1777
+#: src/app-window.vala:1431
 msgid "Drivers installed successfully!"
 msgstr "Zainstalowano sterowniki."
 
 #. Label shown if failed to install drivers
-#: src/ui.vala:1787
+#: src/app-window.vala:1441
 #, c-format
 msgid "Failed to install drivers (error code %d)."
 msgstr "Zainstalowanie sterowników się nie powiodło (kod błędu %d)."
 
 #. Label shown if failed to install drivers
-#: src/ui.vala:1793
+#: src/app-window.vala:1447
 msgid "Failed to install drivers."
 msgstr "Zainstalowanie sterowników się nie powiodło."
 
 #. Label shown to prompt user to install packages (when PackageKit not available)
-#: src/ui.vala:1800
+#: src/app-window.vala:1454
 #, c-format
-msgid "You need to install the %s package(s)."
-msgstr "Należy zainstalować pakiety %s."
+msgid "You need to install the %s package."
+msgid_plural "You need to install the %s packages."
+msgstr[0] "Należy zainstalować pakiet %s."
+msgstr[1] "Należy zainstalować pakiety %s."
+msgstr[2] "Należy zainstalować pakiety %s."
 
-#. Preferences dialog: Label for default resolution in resolution list
-#: src/ui.vala:1904
-#, c-format
-msgid "%d dpi (default)"
-msgstr "%d DPI (domyślnie)"
+#. Title of preferences dialog
+#: src/app-window.vala:1568 src/app-window.vala:1591
+#: src/preferences-dialog.ui:53
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje"
 
-#. Preferences dialog: Label for minimum resolution in resolution list
-#: src/ui.vala:1907
-#, c-format
-msgid "%d dpi (draft)"
-msgstr "%d DPI (szkic)"
+#: src/app-window.vala:1572
+msgid "Keyboard Shortcuts"
+msgstr "Skróty klawiszowe"
 
-#. Preferences dialog: Label for maximum resolution in resolution list
-#: src/ui.vala:1910
-#, c-format
-msgid "%d dpi (high resolution)"
-msgstr "%d DPI (wysoka rozdzielczość)"
+#: src/app-window.vala:1573
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
 
-#. Preferences dialog: Label for resolution value in resolution list (dpi = dots per inch)
-#: src/ui.vala:1913
+#: src/app-window.vala:1574
+msgid "About"
+msgstr "O programie"
+
+#: src/app-window.vala:1575
+msgid "Quit"
+msgstr "Zakończ"
+
+#: src/app-window.vala:1589
+msgid "Email"
+msgstr "E-mail"
+
+#. Populate ActionBar (not supported in Glade)
+#. https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=769966
+#. Label on new document button
+#: src/app-window.vala:1599
+msgid "Start Again…"
+msgstr "Nowy dokument…"
+
+#. Tooltip for rotate left (counter-clockwise) button
+#: src/app-window.vala:1616
+msgid "Rotate the page to the left (counter-clockwise)"
+msgstr "Obraca stronę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)"
+
+#. Tooltip for rotate right (clockwise) button
+#: src/app-window.vala:1623
+msgid "Rotate the page to the right (clockwise)"
+msgstr "Obraca stronę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)"
+
+#. Tooltip for crop button
+#: src/app-window.vala:1633
+msgid "Crop the selected page"
+msgstr "Kadruje zaznaczoną stronę"
+
+#. Tooltip for delete button
+#: src/app-window.vala:1649
+msgid "Delete the selected page"
+msgstr "Usuwa zaznaczoną stronę"
+
+#. Text of button for cancelling save
+#: src/app-window.vala:1814
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+#. Button to submit authorization dialog
+#: src/authorize-dialog.ui:25
+msgid "_Authorize"
+msgstr "Upow_ażnij"
+
+#. Label beside username entry
+#: src/authorize-dialog.ui:99
+msgid "_Username for resource:"
+msgstr "Nazwa _użytkownika dla zasobu:"
+
+#. Label beside password entry
+#: src/authorize-dialog.ui:112
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Hasło:"
+
+#: src/book.vala:331 src/book.vala:337
 #, c-format
-msgid "%d dpi"
-msgstr "%d DPI"
+msgid "Unable to encode page %i"
+msgstr "Nie można zakodować %i. strony"
+
+#: src/help-overlay.ui:12
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Scanning"
+msgstr "Skanowanie"
+
+#: src/help-overlay.ui:17
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Scan a single page"
+msgstr "Zeskanowanie pojedynczej strony"
+
+#: src/help-overlay.ui:24
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Scan all pages from document feeder"
+msgstr "Zeskanowanie wszystkich stron z podajnika dokumentów"
+
+#: src/help-overlay.ui:31
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Scan continuously from a flatbed scanner"
+msgstr "Ciągłe skanowanie z płaskiego skanera"
+
+#: src/help-overlay.ui:38
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Stop scan in progress"
+msgstr "Zatrzymanie trwającego skanowania"
+
+#: src/help-overlay.ui:46
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Document Modification"
+msgstr "Modyfikowanie dokumentów"
+
+#: src/help-overlay.ui:51
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Move page left"
+msgstr "Przesunięcie strony w lewo"
+
+#: src/help-overlay.ui:58
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Move page right"
+msgstr "Przesunięcie strony w prawo"
+
+#: src/help-overlay.ui:65
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Rotate page to the left (anti-clockwise)"
+msgstr "Obrót strony w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)"
+
+#: src/help-overlay.ui:72
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Rotate page to the right (clockwise)"
+msgstr "Obrót strony w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)"
+
+#: src/help-overlay.ui:79
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Delete page"
+msgstr "Usunięcie strony"
+
+#: src/help-overlay.ui:87
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Document Management"
+msgstr "Zarządzanie dokumentami"
+
+#: src/help-overlay.ui:92
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Start new document"
+msgstr "Utworzenie nowego dokumentu"
+
+#: src/help-overlay.ui:99
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Save scanned document"
+msgstr "Zapisanie zeskanowanego dokumentu"
+
+#: src/help-overlay.ui:106
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Email scanned document"
+msgstr "Wysłanie zeskanowanego dokumentu pocztą"
+
+#: src/help-overlay.ui:113
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Print scanned document"
+msgstr "Wydrukowanie zeskanowanego dokumentu"
+
+#: src/help-overlay.ui:120
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Copy current page to clipboard"
+msgstr "Skopiowanie bieżącej strony do schowka"
 
-#: src/ui.vala:1956
-msgid "New Document"
-msgstr "Nowy dokument"
+#. Label beside scan source combo box
+#: src/preferences-dialog.ui:113
+msgid "_Scanner"
+msgstr "_Skaner"
 
-#: src/ui.vala:1961
-msgid "Document"
-msgstr "Dokument"
+#. Label beside scan side combo box
+#: src/preferences-dialog.ui:143
+msgid "Scan Sides"
+msgstr "Skanowanie stron"
 
-#: src/ui.vala:1964
-msgid "Email…"
-msgstr "E-mail…"
+#. Label beside page size combo box
+#: src/preferences-dialog.ui:160
+msgid "Page Size"
+msgstr "Rozmiar strony"
 
-#: src/ui.vala:1965
-msgid "Print…"
-msgstr "Wydrukuj…"
+#. Preferences Dialog: Toggle button to select scanning on front side of a page
+#: src/preferences-dialog.ui:191
+msgid "Front"
+msgstr "Przód"
 
-#: src/ui.vala:1973
-msgid "Help"
-msgstr "Pomoc"
+#. Preferences Dialog: Toggle button to select scanning on the back side of a page
+#: src/preferences-dialog.ui:206
+msgid "Back"
+msgstr "Tył"
 
-#: src/ui.vala:1974
-msgid "About"
-msgstr "O programie"
+#. Preferences Dialog: Toggle button to select scanning on both sides of a page
+#: src/preferences-dialog.ui:221
+msgid "Both"
+msgstr "Obie"
 
-#: src/ui.vala:1975
-msgid "Quit"
-msgstr "Zakończ"
+#. Label beside page delay scale
+#: src/preferences-dialog.ui:260
+msgid "Delay"
+msgstr "Opóźnienie"
+
+#. Preferences dialog: Label above settings for scanning multiple pages from a flatbed
+#: src/preferences-dialog.ui:276
+msgid "Multiple pages from flatbed"
+msgstr "Wiele stron ze skanera płaskiego"
+
+#. Preferences Dialog: Toggle button to select scanning on front side of a page
+#: src/preferences-dialog.ui:295
+msgid "3"
+msgstr "3"
+
+#. Preferences Dialog: Toggle button to select scanning on front side of a page
+#: src/preferences-dialog.ui:310
+msgid "5"
+msgstr "5"
+
+#. Preferences Dialog: Toggle button to select scanning on front side of a page
+#: src/preferences-dialog.ui:326
+msgid "7"
+msgstr "7"
+
+#. Preferences Dialog: Toggle button to select scanning on front side of a page
+#: src/preferences-dialog.ui:342
+msgid "10"
+msgstr "10"
+
+#. Preferences Dialog: Toggle button to select scanning on front side of a page
+#: src/preferences-dialog.ui:358
+msgid "15"
+msgstr "15"
+
+#. Label after page delay radio buttons
+#: src/preferences-dialog.ui:385
+msgid "Seconds"
+msgstr "s"
+
+#. Preferences Dialog: Tab label for scanning settings
+#: src/preferences-dialog.ui:413
+msgid "Scanning"
+msgstr "Skanowanie"
 
-#. Button in error infobar to open preferences dialog and change scanner
-#: src/ui.vala:2008
-msgid "Change _Scanner"
-msgstr "Zmień _skaner"
+#. Label beside scan source combo box
+#: src/preferences-dialog.ui:436
+msgid "_Text Resolution"
+msgstr "_Rozdzielczość tekstu"
 
-#. Button in error infobar to prompt user to install drivers
-#: src/ui.vala:2010
-msgid "_Install Drivers"
-msgstr "_Zainstaluj sterowniki"
+#. Label beside scan source combo box
+#: src/preferences-dialog.ui:452
+msgid "_Photo Resolution"
+msgstr "Rozdzielczość z_djęcia"
+
+#. Label beside brightness scale
+#: src/preferences-dialog.ui:505
+msgid "Brightness"
+msgstr "Jasność"
+
+#. Label beside contrast scale
+#: src/preferences-dialog.ui:521
+msgid "Contrast"
+msgstr "Kontrast"
+
+#. Preferences Dialog: Tab for quality settings
+#: src/preferences-dialog.ui:576
+msgid "Quality"
+msgstr "Jakość"
 
 #. Combo box value for automatic paper size
-#: src/ui.vala:2016
+#: src/preferences-dialog.vala:77
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/ui.vala:2066
+#: src/preferences-dialog.vala:116
 msgid "Darker"
 msgstr "Ciemniej"
 
-#: src/ui.vala:2068
+#: src/preferences-dialog.vala:118
 msgid "Lighter"
 msgstr "Jaśniej"
 
-#: src/ui.vala:2076
+#: src/preferences-dialog.vala:126
 msgid "Less"
 msgstr "Mniejszy"
 
-#: src/ui.vala:2078
+#: src/preferences-dialog.vala:128
 msgid "More"
 msgstr "Większy"
 
-#: src/ui.vala:2086
-msgid "Minimum"
-msgstr "Minimalnie"
+#. Preferences dialog: Label for default resolution in resolution list
+#: src/preferences-dialog.vala:440
+#, c-format
+msgid "%d dpi (default)"
+msgstr "%d DPI (domyślnie)"
+
+#. Preferences dialog: Label for minimum resolution in resolution list
+#: src/preferences-dialog.vala:443
+#, c-format
+msgid "%d dpi (draft)"
+msgstr "%d DPI (szkic)"
+
+#. Preferences dialog: Label for maximum resolution in resolution list
+#: src/preferences-dialog.vala:446
+#, c-format
+msgid "%d dpi (high resolution)"
+msgstr "%d DPI (wysoka rozdzielczość)"
+
+#. Preferences dialog: Label for resolution value in resolution list (dpi = dots per inch)
+#: src/preferences-dialog.vala:449
+#, c-format
+msgid "%d dpi"
+msgstr "%d DPI"
+
+#. Error displayed when no scanners to scan with
+#: src/scanner.vala:844
+msgid "No scanners available. Please connect a scanner."
+msgstr "Brak dostępnych skanerów. Proszę podłączyć skaner."
+
+#. Error displayed when cannot connect to scanner
+#: src/scanner.vala:874
+msgid "Unable to connect to scanner"
+msgstr "Nie można połączyć ze skanerem"
+
+#. Error display when unable to start scan
+#: src/scanner.vala:1227
+msgid "Unable to start scan"
+msgstr "Nie można rozpocząć skanowania"
+
+#. Error displayed when communication with scanner broken
+#: src/scanner.vala:1240 src/scanner.vala:1340
+msgid "Error communicating with scanner"
+msgstr "Błąd podczas komunikacji ze skanerem"
+
+#. Help string for command line --version flag
+#: src/simple-scan.vala:21
+msgid "Show release version"
+msgstr "Wyświetla informację o wersji"
+
+#. Help string for command line --debug flag
+#: src/simple-scan.vala:24
+msgid "Print debugging messages"
+msgstr "Wyświetla komunikaty diagnozowania błędów"
+
+#: src/simple-scan.vala:26
+msgid "Fix PDF files generated with older versions of Simple Scan"
+msgstr "Naprawia pliki PDF utworzone za pomocą starszych wersji programu"
+
+#. Title of error dialog when scan failed
+#: src/simple-scan.vala:392
+msgid "Failed to scan"
+msgstr "Skanowanie się nie powiodło"
 
-#: src/ui.vala:2088
-msgid "Maximum"
-msgstr "Maksymalnie"
+#. Attempt to inhibit the screensaver when scanning
+#: src/simple-scan.vala:407
+msgid "Scan in progress"
+msgstr "Trwa skanowanie"
 
-#: src/ui.vala:2139
-msgid "Saving document…"
-msgstr "Zapisywanie dokumentu…"
+#. Arguments and description for --help text
+#: src/simple-scan.vala:584
+msgid "[DEVICE…] — Scanning utility"
+msgstr "[URZĄDZENIE…] — narzędzie do skanowania"
 
-#: src/ui.vala:2313
+#. Text printed out when an unknown command-line argument provided
+#: src/simple-scan.vala:595
 #, c-format
-msgid "Saving page %d out of %d"
-msgstr "Zapisywanie %d. strony z %d"
+msgid "Run “%s --help” to see a full list of available command line options."
+msgstr ""
+"Polecenie „%s --help” wyświetli pełną listę dostępnych opcji wiersza poleceń."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]