[gnome-dictionary] Update Finnish translationcommit f3744eb85d92b67342c6de355e84727931b66da9
Author: Jiri Grönroos <jiri gronroos iki fi>
Date:   Tue Aug 15 17:56:26 2017 +0000

    Update Finnish translation

 po/fi.po |  537 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 276 insertions(+), 261 deletions(-)
---
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 834c485..aa0ca5e 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "dictionary&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-24 22:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-28 21:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-06-28 17:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-15 20:55+0300\n"
 "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>\n"
 "Language-Team: suomi <lokalisointi-lista googlegroups com>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -33,22 +33,27 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-POT-Import-Date: 2012-02-19 15:16:04+0000\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
 
-#: ../data/default.desktop.in.h:1
+#. Translators: Do not translate the Name key
+#: data/default.desktop.in:4
+msgid "Default"
+msgstr "Default"
+
+#: data/default.desktop.in:5
 msgid "Default Dictionary Server"
 msgstr "Oletussanakirjapalvelin"
 
-#: ../data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.h:1
+#: data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in:6
 msgid "GNOME Dictionary"
 msgstr "Gnomen sanakirja"
 
-#: ../data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.h:2
-#: ../data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in.h:2
+#: data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in:7
+#: data/org.gnome.Dictionary.desktop.in:4
 msgid "Check word definitions and spellings in an online dictionary"
 msgstr "Etsi sanojen määrittelyjä ja kirjoitusasuja verkkosanakirjoista"
 
-#: ../data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in.h:3
+#: data/org.gnome.Dictionary.appdata.xml.in:9
 msgid ""
 "GNOME Dictionary is a simple dictionary application that looks up "
 "definitions of words online. Though it looks up English definitions by "
@@ -59,171 +64,27 @@ msgstr ""
 "Vaikka se oletuksena käyttää englanninkielistä sanastoa, on sanakirjalähde "
 "mahdollista vaihtaa muuhun DICT-protokollaa tukevaan sanakirjalähteeseen."
 
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:1
-msgid "_New Window"
-msgstr "_Uusi ikkuna"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:2
-msgid "Preferences"
-msgstr "Asetukset"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:3
-msgid "Help"
-msgstr "Ohje"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:4
-msgid "About"
-msgstr "Tietoja"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:5
-#| msgid "Quit"
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Lopeta"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:6
-msgid "_Save a Copy…"
-msgstr "_Tallenna kopio…"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:7
-msgid "P_review"
-msgstr "_Esikatselu"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:8
-msgid "_Print"
-msgstr "_Tulosta"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:9
-msgid "_Find"
-msgstr "_Etsi"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:10
-msgid "_View"
-msgstr "_Näytä"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:11
-msgid "_Sidebar"
-msgstr "Sivu_palkki"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:12
-msgid "Similar _Words"
-msgstr "_Samankaltaiset sanat"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:13
-msgid "Dictionary Sources"
-msgstr "Sanakirjalähteet"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:14
-msgid "Available St_rategies"
-msgstr "Käytettävissä olevat _hakutavat"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:15
-msgid "_Go"
-msgstr "_Siirry"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:16
-msgid "_Previous Definition"
-msgstr "E_dellinen määritelmä"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:17
-msgid "_Next Definition"
-msgstr "_Seuraava määritelmä"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:18
-msgid "_First Definition"
-msgstr "_Ensimmäinen määritelmä"
-
-#: ../src/gdict-app-menus.ui.h:19
-msgid "_Last Definition"
-msgstr "_Viimeinen määritelmä"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:1
-msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
-msgstr "Valit_se sanojen etsimisessä käytetty sanakirjalähde:"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:2
-msgid "Add a new dictionary source"
-msgstr "Lisää uusi sanakirjalähde"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:3
-msgid "Remove the currently selected dictionary source"
-msgstr "Poista valittu sanakirjalähde"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:4
-msgid "Edit"
-msgstr "Muokkaa"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:5
-msgid "Edit the currently selected dictionary source"
-msgstr "Muokkaa valittua sanakirjalähdettä"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:6 ../src/gdict-source-dialog.ui.h:8
-msgid "Source"
-msgstr "Lähde"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:7
-msgid "_Print font:"
-msgstr "T_ulostuksen fontti:"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:8
-msgid "Set the font used for printing the definitions"
-msgstr "Aseta määritelmien tulostamiseen käytetty fontti"
-
-#: ../src/gdict-pref-dialog.ui.h:9
-msgid "Print"
-msgstr "Tulosta"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:1
-msgid "_Description"
-msgstr "_Kuvaus"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:2
-msgid "_Port"
-msgstr "Po_rtti"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:3
-msgid "_Hostname"
-msgstr "P_alvelin"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:4
-msgid "_Transport"
-msgstr "_Yhteystapa"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:5
-msgid "2628"
-msgstr "2628"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:6
-msgid "dict.org"
-msgstr "dict.org"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:7
-msgid "Source Name"
-msgstr "Lähteen nimi"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:9
-msgid "Dictionaries"
-msgstr "Sanakirjat"
-
-#: ../src/gdict-source-dialog.ui.h:10
-msgid "Strategies"
-msgstr "Hakutavat"
-
-#: ../data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in.h:1 ../src/gdict-about.c:60
-#: ../src/gdict-window.c:500 ../src/gdict-window.c:1502
+#: data/org.gnome.Dictionary.desktop.in:3 src/gdict-about.c:60
+#: src/gdict-window.c:498 src/gdict-window.c:1500
 msgid "Dictionary"
 msgstr "Sanakirja"
 
-#: ../data/org.gnome.Dictionary.desktop.in.in.h:3
+#: data/org.gnome.Dictionary.desktop.in:5
 msgid "word;synonym;definition;spelling;"
 msgstr ""
 "word;synonym;definition;spelling;sana;synonyymi;määrite;selite;kirjoitusasu;"
 "oikeinkirjoitus;"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:1
+#. Translators: Do not translate the Icon key
+#: data/org.gnome.Dictionary.desktop.in:10
+msgid "accessories-dictionary"
+msgstr "accessories-dictionary"
+
+#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:6
 msgid "The default database to use"
 msgstr "Käytettävä oletustietokanta"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:2
+#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:7
 msgid ""
 "The name of the default individual database or meta-database to use on a "
 "dictionary source. An exclamation mark (“!”) means that all the databases "
@@ -233,11 +94,11 @@ msgstr ""
 "tietokantakokoelman nimi. Huutomerkki (“!”) määrittelee, että etsitään "
 "kaikista lähteessä olevista tietokannoista"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:3
+#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:11
 msgid "The default search strategy to use"
 msgstr "Käytettävä oletushakustrategia"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:4
+#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:12
 msgid ""
 "The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
 "available. The default strategy is “exact”, that is match exact words."
@@ -245,54 +106,64 @@ msgstr ""
 "Oletushakutapa, jos se on käytettävissä sanakirjalähteessä. Oletushakutapa "
 "on “exact”, jolla tarkoitetaan, että hakusanoille pitää löytyä tarkka osuma."
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:5
+#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:16
 msgid "The font to be used when printing"
 msgstr "Tulostamiseen käytettävä fontti"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:6
+#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:17
 msgid "The font to be used when printing a definition."
 msgstr "Määritelmien tulostamiseen käytetty fontti."
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:7
+#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:21
 msgid "The name of the dictionary source used"
 msgstr "Käytetyn sanakirjalähteen nimi"
 
-#: ../data/org.gnome.dictionary.gschema.xml.h:8
+#: data/org.gnome.dictionary.gschema.xml:22
 msgid ""
 "The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
 msgstr "Sanojen määritelmien hakuun käytetyn sanakirjalähteen nimi."
 
-#: ../data/spanish.desktop.in.h:1
+#. Translators: Do not translate the Name key
+#: data/spanish.desktop.in:4
+msgid "spanish"
+msgstr "spanish"
+
+#: data/spanish.desktop.in:5
 msgid "Spanish Dictionaries"
 msgstr "Espanjankieliset sanakirjat"
 
-#: ../data/thai.desktop.in.h:1
+#. Translators: Do not translate the Name key
+#: data/thai.desktop.in:4
+msgid "Thai"
+msgstr "Thai"
+
+#: data/thai.desktop.in:5
 msgid "Longdo Thai-English Dictionaries"
 msgstr "Longdon Thai–Englanti-sanakirjat"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:775
+#: libgdict/gdict-client-context.c:775
 #, c-format
 msgid "No connection to the dictionary server at “%s:%d”"
 msgstr "Ei yhteyttä sanakirjapalvelimeen “%s:%d”"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1058
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1058
 #, c-format
 msgid "Lookup failed for hostname “%s”: no suitable resources found"
 msgstr ""
 "Palvelimen “%s” osoitteen selvitys epäonnistui: tarvittavia resursseja ei "
 "löytynyt"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1089
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1089
 #, c-format
 msgid "Lookup failed for host “%s”: %s"
 msgstr "Haku sanakirjapalvelimelta “%s” epäonnistui: %s"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1123
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1123
 #, c-format
 msgid "Lookup failed for host “%s”: host not found"
 msgstr "Haku sanakirjapalvelimelta “%s” epäonnistui: palvelinta ei löydy"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1175
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1175
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to connect to the dictionary server at “%s:%d”. The server replied "
@@ -301,7 +172,7 @@ msgstr ""
 "Sanakirjapalvelimeen osoitteessa “%s:%d” ei saatu yhteyttä. Palvelin "
 "palautti tilakoodin %d (palvelin pois käytöstä)"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1194
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1194
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to parse the dictionary server reply\n"
@@ -310,47 +181,47 @@ msgstr ""
 "Sanakirjapalvelimen antaman vastauksen jäsentäminen epäonnistui\n"
 ": “%s”"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1223
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1223
 #, c-format
 msgid "No definitions found for “%s”"
 msgstr "Sanalle “%s” ei löytynyt määritelmiä"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1238
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1238
 #, c-format
 msgid "Invalid database “%s”"
 msgstr "Virheellinen tietokanta “%s”"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1253
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1253
 #, c-format
 msgid "Invalid strategy “%s”"
 msgstr "Virheellinen hakutapa “%s”"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1268
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1268
 #, c-format
 msgid "Bad command “%s”"
 msgstr "Virheellinen komento “%s”"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1283
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1283
 #, c-format
 msgid "Bad parameters for command “%s”"
 msgstr "Virheellisiä parametreja komennolle “%s”"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1298
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1298
 #, c-format
 msgid "No databases found on dictionary server at “%s”"
 msgstr "Sanakirjapalvelimelta “%s” ei löytynyt tietokantoja"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1313
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1313
 #, c-format
 msgid "No strategies found on dictionary server at “%s”"
 msgstr "Sanakirjapalvelimelta “%s” ei löytynyt hakutapoja"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1745
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1745
 #, c-format
 msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
 msgstr "Yhdistäminen sanakirjanpalvelimeen osoitteessa %s:%d epäonnistui"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1784
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1784
 #, c-format
 msgid ""
 "Error while reading reply from server:\n"
@@ -359,130 +230,126 @@ msgstr ""
 "Virhe luettaessa vastausta palvelimelta:\n"
 "%s"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1857
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1857
 #, c-format
 msgid "Connection timeout for the dictionary server at “%s:%d”"
 msgstr "Yhdistäminen sanakirjanpalvelimeen osoitteessa “%s:%d” aikakatkaistiin"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1891
-#, c-format
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1891
 msgid "No hostname defined for the dictionary server"
 msgstr "Sanakirjapalvelimelle ei annettu verkkonimeä"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1927
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1942
-#, c-format
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1927 libgdict/gdict-client-context.c:1942
 msgid "Unable to create socket"
 msgstr "Pistokkeen luominen epäonnistui"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1968
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1968
 #, c-format
 msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
 msgstr "Kanavaa ei voi asettaa non-blocking-tilaan: %s"
 
-#: ../libgdict/gdict-client-context.c:1983
+#: libgdict/gdict-client-context.c:1983
 #, c-format
 msgid "Unable to connect to the dictionary server at “%s:%d”"
 msgstr "Sanakirjapalvelimeen osoitteessa “%s:%d” ei saatu yhteyttä"
 
-#: ../libgdict/gdict-database-chooser.c:375
+#: libgdict/gdict-database-chooser.c:376
 msgid "Reload the list of available databases"
 msgstr "Lataa luettelo käytettävissä olevista tietokannoista uudestaan"
 
-#: ../libgdict/gdict-database-chooser.c:387
+#: libgdict/gdict-database-chooser.c:388
 msgid "Clear the list of available databases"
 msgstr "Tyhjennä luettelo käytettävissä olevista tietokannoista"
 
-#: ../libgdict/gdict-database-chooser.c:841 ../libgdict/gdict-speller.c:767
-#: ../libgdict/gdict-strategy-chooser.c:775
+#: libgdict/gdict-database-chooser.c:842 libgdict/gdict-speller.c:767
+#: libgdict/gdict-strategy-chooser.c:775
 msgid "Error while matching"
 msgstr "Sanojen täsmäämimen epäonnistui"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2390
+#: libgdict/gdict-defbox.c:2390
 msgid "Error while looking up definition"
 msgstr "Määritelmän hakeminen epäonnistui"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2432 ../libgdict/gdict-speller.c:725
+#: libgdict/gdict-defbox.c:2432 libgdict/gdict-speller.c:725
 msgid "Another search is in progress"
 msgstr "Toinen haku on jo käynnissä"
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2433 ../libgdict/gdict-speller.c:726
+#: libgdict/gdict-defbox.c:2433 libgdict/gdict-speller.c:726
 msgid "Please wait until the current search ends."
 msgstr "Odota, että käynnissä oleva haku valmistuu."
 
-#: ../libgdict/gdict-defbox.c:2472
+#: libgdict/gdict-defbox.c:2472
 msgid "Error while retrieving the definition"
 msgstr "Määritelmän hakeminen epäonnistui"
 
-#: ../libgdict/gdict-source.c:433
+#: libgdict/gdict-source.c:434
 #, c-format
 msgid "Invalid transport type “%d”"
 msgstr "Virheellinen yhteystapa: “%d”"
 
-#: ../libgdict/gdict-source.c:461
+#: libgdict/gdict-source.c:462
 #, c-format
 msgid "No “%s” group found inside the dictionary source definition"
 msgstr "Ryhmää “%s” ei löydy sanakirjalähteen määrittelystä"
 
-#: ../libgdict/gdict-source.c:477 ../libgdict/gdict-source.c:501
-#: ../libgdict/gdict-source.c:525 ../libgdict/gdict-source.c:550
+#: libgdict/gdict-source.c:478 libgdict/gdict-source.c:511
+#: libgdict/gdict-source.c:535 libgdict/gdict-source.c:560
 #, c-format
 msgid "Unable to get the “%s” key inside the dictionary source definition: %s"
 msgstr "Avainta “%s” ei löydy sanakirjalähteen määrittelystä: %s"
 
-#: ../libgdict/gdict-source.c:575
+#: libgdict/gdict-source.c:585
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to get the “%s” key inside the dictionary source definition file: %s"
 msgstr "Avainta “%s” ei löydy sanakirjalähteen määrittelytiedostosta: %s"
 
-#: ../libgdict/gdict-source.c:769
-#, c-format
+#: libgdict/gdict-source.c:779
 msgid "Dictionary source does not have name"
 msgstr "Sanakirjalähteellä ei ole nimeä"
 
-#: ../libgdict/gdict-source.c:778
+#: libgdict/gdict-source.c:788
 #, c-format
 msgid "Dictionary source “%s” has invalid transport “%s”"
 msgstr "Sanakirjalähteellä “%s” on virheellinen siirtotapa “%s”"
 
-#: ../libgdict/gdict-source-chooser.c:280
+#: libgdict/gdict-source-chooser.c:280
 msgid "Reload the list of available sources"
 msgstr "Lataa luettelo käytettävissä olevista lähteistä uudestaan"
 
-#: ../libgdict/gdict-speller.c:341
+#: libgdict/gdict-speller.c:341
 msgid "Clear the list of similar words"
 msgstr "Tyhjennä luettelo samankaltaisista sanoista"
 
-#: ../libgdict/gdict-strategy-chooser.c:350
+#: libgdict/gdict-strategy-chooser.c:350
 msgid "Reload the list of available strategies"
 msgstr "Lataa luettelo käytettävissä olevista hakutavoista uudestaan"
 
-#: ../libgdict/gdict-strategy-chooser.c:361
+#: libgdict/gdict-strategy-chooser.c:361
 msgid "Clear the list of available strategies"
 msgstr "Tyhjennä luettelo käytettävissä olevista hakutavoista"
 
-#: ../libgdict/gdict-utils.c:96
+#: libgdict/gdict-utils.c:95
 msgid "GDict debugging flags to set"
 msgstr "Mitkä vianetsintäliput asetetaan GDictille"
 
-#: ../libgdict/gdict-utils.c:96 ../libgdict/gdict-utils.c:98
+#: libgdict/gdict-utils.c:95 libgdict/gdict-utils.c:97
 msgid "FLAGS"
 msgstr "LIPUT"
 
-#: ../libgdict/gdict-utils.c:98
+#: libgdict/gdict-utils.c:97
 msgid "GDict debugging flags to unset"
 msgstr "Mitkä vianetsintäliput poistetaan GDictiltä"
 
-#: ../libgdict/gdict-utils.c:157
+#: libgdict/gdict-utils.c:152
 msgid "GDict Options"
 msgstr "GDict-valinnat"
 
-#: ../libgdict/gdict-utils.c:158
+#: libgdict/gdict-utils.c:153
 msgid "Show GDict Options"
 msgstr "Näytä GDict-valinnat"
 
-#: ../src/gdict-about.c:53
+#: src/gdict-about.c:53
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Jiri Grönroos, 2012-2017\n"
@@ -497,180 +364,328 @@ msgstr ""
 "\n"
 "https://l10n.gnome.org/teams/fi/";
 
-#: ../src/gdict-about.c:55
+#: src/gdict-about.c:55
 msgid "Look up words in dictionaries"
 msgstr "Hae sanoja sanakirjoista"
 
-#: ../src/gdict-app.c:47 ../src/gdict-app.c:76
+#: src/gdict-app-menus.ui:5
+msgid "_New Window"
+msgstr "_Uusi ikkuna"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:12
+msgid "Preferences"
+msgstr "Asetukset"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:18
+msgid "Help"
+msgstr "Ohje"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:23
+msgid "About"
+msgstr "Tietoja"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:27
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Lopeta"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:37
+msgid "_Save a Copy…"
+msgstr "_Tallenna kopio…"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:43
+msgid "P_review"
+msgstr "_Esikatselu"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:48
+msgid "_Print"
+msgstr "_Tulosta"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:55
+msgid "_Find"
+msgstr "_Etsi"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:62
+msgid "_View"
+msgstr "_Näytä"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:65
+msgid "_Sidebar"
+msgstr "Sivu_palkki"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:72
+msgid "Similar _Words"
+msgstr "_Samankaltaiset sanat"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:77
+msgid "Dictionary Sources"
+msgstr "Sanakirjalähteet"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:82
+msgid "Available St_rategies"
+msgstr "Käytettävissä olevat _hakutavat"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:89
+msgid "_Go"
+msgstr "_Siirry"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:92
+msgid "_Previous Definition"
+msgstr "E_dellinen määritelmä"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:97
+msgid "_Next Definition"
+msgstr "_Seuraava määritelmä"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:104
+msgid "_First Definition"
+msgstr "_Ensimmäinen määritelmä"
+
+#: src/gdict-app-menus.ui:109
+msgid "_Last Definition"
+msgstr "_Viimeinen määritelmä"
+
+#: src/gdict-app.c:47 src/gdict-app.c:76
 msgid "Words to look up"
 msgstr "Haettavat sanat"
 
-#: ../src/gdict-app.c:47 ../src/gdict-app.c:53
+#: src/gdict-app.c:47 src/gdict-app.c:53
 msgid "WORD"
 msgstr "SANA"
 
-#: ../src/gdict-app.c:53
+#: src/gdict-app.c:53
 msgid "Words to match"
 msgstr "Etsittävät sanat"
 
-#: ../src/gdict-app.c:59
+#: src/gdict-app.c:59
 msgid "Dictionary source to use"
 msgstr "Käytettävä sanakirjalähde"
 
-#: ../src/gdict-app.c:59 ../src/gdict-app.c:65 ../src/gdict-app.c:71
+#: src/gdict-app.c:59 src/gdict-app.c:65 src/gdict-app.c:71
 msgid "NAME"
 msgstr "NIMI"
 
-#: ../src/gdict-app.c:65
+#: src/gdict-app.c:65
 msgid "Database to use"
 msgstr "Käytettävä tietokanta"
 
-#: ../src/gdict-app.c:71
+#: src/gdict-app.c:71
 msgid "Strategy to use"
 msgstr "Käytettävä hakutapa"
 
-#: ../src/gdict-app.c:76
+#: src/gdict-app.c:76
 msgid "WORDS"
 msgstr "SANAT"
 
-#: ../src/gdict-app.c:108
+#: src/gdict-app.c:108
 msgid "Dictionary Preferences"
 msgstr "Sanakirjan asetukset"
 
-#: ../src/gdict-app.c:130 ../src/gdict-source-dialog.c:452
+#: src/gdict-app.c:139 src/gdict-source-dialog.c:459
 msgid "There was an error while displaying help"
 msgstr "Ohjeen näyttäminen epäonnistui"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:262
+#: src/gdict-pref-dialog.c:262
 msgid "View Dictionary Source"
 msgstr "Näytä sanakirjalähde"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:328
+#: src/gdict-pref-dialog.c:328
 msgid "Add Dictionary Source"
 msgstr "Lisää sanakirjalähde"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:372
+#: src/gdict-pref-dialog.c:372
 #, c-format
 msgid "Remove “%s”?"
 msgstr "Poistetaanko “%s”?"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:374
+#: src/gdict-pref-dialog.c:374
 msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
 msgstr "Tämä poistaa sanakirjan lähteen pysyvästi listalta."
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:377 ../src/gdict-source-dialog.c:564
-#: ../src/gdict-window.c:824
+#: src/gdict-pref-dialog.c:377 src/gdict-source-dialog.c:571
+#: src/gdict-window.c:822
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Peru"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:378
+#: src/gdict-pref-dialog.c:378
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Poista"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:396
+#: src/gdict-pref-dialog.c:396
 #, c-format
 msgid "Unable to remove source “%s”"
 msgstr "Lähteen “%s” poistaminen epäonnistui"
 
-#: ../src/gdict-pref-dialog.c:443
+#: src/gdict-pref-dialog.c:443
 msgid "Edit Dictionary Source"
 msgstr "Muokkaa sanakirjalähdettä"
 
-#: ../src/gdict-print.c:239 ../src/gdict-print.c:303
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:34
+msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
+msgstr "Valit_se sanojen etsimisessä käytetty sanakirjalähde:"
+
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:96
+msgid "Add a new dictionary source"
+msgstr "Lisää uusi sanakirjalähde"
+
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:116
+msgid "Remove the currently selected dictionary source"
+msgstr "Poista valittu sanakirjalähde"
+
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:136
+msgid "Edit"
+msgstr "Muokkaa"
+
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:137
+msgid "Edit the currently selected dictionary source"
+msgstr "Muokkaa valittua sanakirjalähdettä"
+
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:157 src/gdict-source-dialog.ui:170
+msgid "Source"
+msgstr "Lähde"
+
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:187
+msgid "_Print font:"
+msgstr "T_ulostuksen fontti:"
+
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:216
+msgid "Set the font used for printing the definitions"
+msgstr "Aseta määritelmien tulostamiseen käytetty fontti"
+
+#: src/gdict-pref-dialog.ui:241
+msgid "Print"
+msgstr "Tulosta"
+
+#: src/gdict-print.c:237 src/gdict-print.c:301
 #, c-format
 msgid "Unable to display the preview: %s"
 msgstr "Esikatselua ei voi näyttää: %s"
 
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:316 ../src/gdict-source-dialog.c:404
+#: src/gdict-source-dialog.c:316 src/gdict-source-dialog.c:404
 msgid "Unable to create a source file"
 msgstr "Lähdetiedoston luominen epäonnistui"
 
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:332 ../src/gdict-source-dialog.c:424
+#: src/gdict-source-dialog.c:332 src/gdict-source-dialog.c:424
 msgid "Unable to save source file"
 msgstr "Lähdetiedoston tallentaminen epäonnistui"
 
 #. we just allow closing the dialog
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:560 ../src/gdict-source-dialog.c:574
+#: src/gdict-source-dialog.c:567 src/gdict-source-dialog.c:581
 msgid "_Close"
 msgstr "_Sulje"
 
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:565
+#: src/gdict-source-dialog.c:572
 msgid "_Add"
 msgstr "_Lisää"
 
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:573
+#: src/gdict-source-dialog.c:580
 msgid "C_ancel"
 msgstr "P_eru"
 
 #. The help button is always visible
-#: ../src/gdict-source-dialog.c:655
+#: src/gdict-source-dialog.c:662
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ohje"
 
-#: ../src/gdict-window.c:415
+#: src/gdict-source-dialog.ui:57
+msgid "_Description"
+msgstr "_Kuvaus"
+
+#: src/gdict-source-dialog.ui:72
+msgid "_Port"
+msgstr "Po_rtti"
+
+#: src/gdict-source-dialog.ui:86
+msgid "_Hostname"
+msgstr "P_alvelin"
+
+#: src/gdict-source-dialog.ui:100
+msgid "_Transport"
+msgstr "_Yhteystapa"
+
+#: src/gdict-source-dialog.ui:114
+msgid "2628"
+msgstr "2628"
+
+#: src/gdict-source-dialog.ui:126
+msgid "dict.org"
+msgstr "dict.org"
+
+#: src/gdict-source-dialog.ui:138
+msgid "Source Name"
+msgstr "Lähteen nimi"
+
+#: src/gdict-source-dialog.ui:197
+msgid "Dictionaries"
+msgstr "Sanakirjat"
+
+#: src/gdict-source-dialog.ui:222
+msgid "Strategies"
+msgstr "Hakutavat"
+
+#: src/gdict-window.c:413
 #, c-format
 msgid "No dictionary source available with name “%s”"
 msgstr "Nimellä “%s” ei löydy sanakirjalähdettä"
 
-#: ../src/gdict-window.c:419
+#: src/gdict-window.c:417
 msgid "Unable to find dictionary source"
 msgstr "Sanakirjalähdettä ei löytynyt"
 
-#: ../src/gdict-window.c:435
+#: src/gdict-window.c:433
 #, c-format
 msgid "No context available for source “%s”"
 msgstr "Lähteelle “%s” ei löydy kontekstia"
 
-#: ../src/gdict-window.c:439
+#: src/gdict-window.c:437
 msgid "Unable to create a context"
 msgstr "Kontekstin luominen epäonnistui"
 
-#: ../src/gdict-window.c:498
+#: src/gdict-window.c:496
 #, c-format
 msgid "%s — Dictionary"
 msgstr "%s — sanakirja"
 
-#: ../src/gdict-window.c:821
+#: src/gdict-window.c:819
 msgid "Save a Copy"
 msgstr "Tallenna kopio"
 
-#: ../src/gdict-window.c:825
+#: src/gdict-window.c:823
 msgid "_Save"
 msgstr "_Tallenna"
 
-#: ../src/gdict-window.c:831
+#: src/gdict-window.c:829
 msgid "Untitled document"
 msgstr "Nimeämätön asiakirja"
 
-#: ../src/gdict-window.c:852
+#: src/gdict-window.c:850
 #, c-format
 msgid "Error while writing to “%s”"
 msgstr "Tiedostoon “%s” kirjoittaminen epäonnistui"
 
 #. speller
-#: ../src/gdict-window.c:1213
+#: src/gdict-window.c:1211
 msgid "Double-click on the word to look up"
 msgstr "Hae sanan määritelmä kaksoisnapsauttamalla sitä"
 
 #. strat-chooser
-#: ../src/gdict-window.c:1219
+#: src/gdict-window.c:1217
 msgid "Double-click on the matching strategy to use"
 msgstr "Kaksoisnapsauta täsmäystapaa, jota haluat käyttää"
 
 #. source-chooser
-#: ../src/gdict-window.c:1224
+#: src/gdict-window.c:1222
 msgid "Double-click on the source to use"
 msgstr "Kaksoisnapsauta lähdettä, jota haluat käyttää"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1410
+#: src/gdict-window.c:1408
 msgid "Similar words"
 msgstr "Samankaltaiset sanat"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1441
+#: src/gdict-window.c:1439
 msgid "Available strategies"
 msgstr "Käytettävissä olevat hakutavat"
 
-#: ../src/gdict-window.c:1457
+#: src/gdict-window.c:1455
 msgid "Dictionary sources"
 msgstr "Sanakirjalähteet"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]