[nautilus-open-terminal] Update Polish translationcommit 7436a65df545f7e340a5048b96588d76b04d267a
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon Aug 14 17:51:56 2017 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po |  129 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 73 insertions(+), 56 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b2c0563..64b13fd 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,95 +1,112 @@
-# Translation of nautilus-open-terminal to Polish
-# (C) 2004-2009 Free Software Foundation, Inc.
-# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-# Aviary.pl
-# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
-# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
-# gnomepl aviary pl
-# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-# Michał Kastelik <m kastelik wp pl>, 2005
+# Polish translation for nautilus-open-terminal.
+# Copyright © 2005-2017 the nautilus-open-terminal authors.
+# This file is distributed under the same license as the nautilus-open-terminal package.
+# Michał Kastelik <m kastelik wp pl>, 2005.
+# Piotr Zaryk <pzaryk aviary pl>, 2008.
+# Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2009.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2017.
+# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2008-2017.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus-open-terminal\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-14 12:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-14 12:17+0100\n"
-"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>\n"
-"Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-14 17:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-14 17:50+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
+"Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Poedit-Language: Polish\n"
-"X-Poedit-Country: POLAND\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:359
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:401
 msgid "Open in _Remote Terminal"
-msgstr "Otwórz w _zdalnym terminalu"
+msgstr "Otwórz w z_dalnym terminalu"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:361
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:403
 msgid "Open in _Local Terminal"
-msgstr "Otwórz w _lokalnym terminalu"
+msgstr "Otwórz w _lokalnym terminalu"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:365
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:376
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:407 ../src/nautilus-open-terminal.c:418
 msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
-msgstr "Otwiera obecnie zaznaczony katalog w terminalu"
+msgstr "Otwiera obecnie zaznaczony katalog w terminalu"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:367
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:378
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:388
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:409 ../src/nautilus-open-terminal.c:420
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:430
 msgid "Open the currently open folder in a terminal"
-msgstr "Otwiera obecnie otwarty katalog w terminalu"
+msgstr "Otwiera obecnie otwarty katalog w terminalu"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:373
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:387
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:415 ../src/nautilus-open-terminal.c:429
 msgid "Open in T_erminal"
-msgstr "Otwórz w _terminalu"
+msgstr "Otwórz w t_erminalu"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:384
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:426
 msgid "Open T_erminal"
-msgstr "Otwórz _terminal"
+msgstr "Otwórz t_erminal"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:385
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:427
 msgid "Open a terminal"
 msgstr "Otwiera terminal"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:400
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:413
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:442 ../src/nautilus-open-terminal.c:455
 msgid "Open in _Midnight Commander"
-msgstr "Otwórz za pomocą _Midnight Commander"
+msgstr "Otwórz w programie _Midnight Commander"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:402
-msgid "Open the currently selected folder in the terminal file manager Midnight Commander"
-msgstr "Otwiera obecnie zaznaczony katalog za pomocą menedżera plików Midnight Commander w terminalu"
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:444
+msgid ""
+"Open the currently selected folder in the terminal file manager Midnight "
+"Commander"
+msgstr ""
+"Otwiera obecnie zaznaczony katalog w menedżerze plików terminala Midnight "
+"Commander"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:404
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:414
-msgid "Open the currently open folder in the terminal file manager Midnight Commander"
-msgstr "Otwiera obecnie otwarty katalog za pomocą menedżera plików Midnight Commander w terminalu"
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:446 ../src/nautilus-open-terminal.c:456
+msgid ""
+"Open the currently open folder in the terminal file manager Midnight "
+"Commander"
+msgstr ""
+"Otwiera obecnie otwarty katalog w menedżerze plików terminala Midnight "
+"Commander"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:410
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:452
 msgid "Open _Midnight Commander"
-msgstr "Otwórz _Midnight Commander"
+msgstr "Otwórz program _Midnight Commander"
 
-#: ../src/nautilus-open-terminal.c:411
+#: ../src/nautilus-open-terminal.c:453
 msgid "Open the terminal file manager Midnight Commander"
-msgstr "Otwiera menedżer plików Midnight Commander w terminalu"
+msgstr "Otwiera menedżer plików terminala Midnight Commander"
 
 #: ../nautilus-open-terminal.schemas.in.h:1
-msgid "If set to true, and if the terminal file manager \"Midnight Commander\" is installed, then an \"Open 
in Midnight Commander\" menu item will be displayed in the context menu."
-msgstr "Gdy ustawione na \"true\" i terminalowy menedżer plików \"Midnight Commander\" jest zainstalowany, 
pozycja menu \"Otwórz za pomocą Midnight Commander\" będzie wyświetlona w menu podręcznym."
+msgid ""
+"Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home "
+"directory"
+msgstr "Czy otwarcie terminalu na pulpicie otwiera go w katalogu domowym"
 
 #: ../nautilus-open-terminal.schemas.in.h:2
-msgid "If set to true, then opening a terminal on the desktop will open a terminal in the home directory. 
Otherwise, it will be opened in the desktop directory. Note that this key is irrelevant if the desktop 
directory is identical to the home directory."
-msgstr "Gdy ustawione na \"true\", otwieranie terminalu na pulpicie spowoduje otwarcie terminalu w katalogu 
domowym. W przeciwnym razie zostanie otwarty katalog pulpitu. Uwaga - ten klucz jest bezużyteczny, gdy 
katalog pulpitu jest identyczny jak katalog domowy."
+msgid ""
+"If set to true, then opening a terminal on the desktop will open a terminal "
+"in the home directory. Otherwise, it will be opened in the desktop "
+"directory. Note that this key is irrelevant if the desktop directory is "
+"identical to the home directory."
+msgstr ""
+"Jeśli jest ustawione na wartość „true”, to otwarcie terminalu na pulpicie "
+"spowoduje otwarcie go w katalogu domowym. W przeciwnym razie zostanie "
+"otwarty katalog pulpitu. Proszę zauważyć, że ten klucz jest nieużywany, "
+"jeśli katalog pulpitu jest katalogiem domowym."
 
 #: ../nautilus-open-terminal.schemas.in.h:3
 msgid "Whether a Midnight Commander menu item should be displayed"
-msgstr "Określa, czy wyświetlać pozycję menu Midnight Commander"
+msgstr "Czy wyświetlać pozycję menu Midnight Commander"
 
 #: ../nautilus-open-terminal.schemas.in.h:4
-msgid "Whether opening a terminal on the desktop opens a terminal in the home directory"
-msgstr "Określa, czy otwieranie terminalu na pulpicie otwiera terminal w katalogu domowym"
-
+msgid ""
+"If set to true, and if the terminal file manager \"Midnight Commander\" is "
+"installed, then an \"Open in Midnight Commander\" menu item will be "
+"displayed in the context menu."
+msgstr ""
+"Jeśli jest ustawione na wartość „true” i menedżer plików terminala Midnight "
+"Commander jest zainstalowany, to pozycja menu „Otwórz w programie Midnight "
+"Commander” będzie wyświetlana w menu podręcznym."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]