[gtk+/gtk-3-22] Update Turkish translationcommit a6de59845ac247c309f19ebff5547229d0cd5ed2
Author: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>
Date:   Sun Aug 13 16:34:57 2017 +0000

    Update Turkish translation

 po-properties/tr.po | 4384 +++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 2507 insertions(+), 1877 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/tr.po b/po-properties/tr.po
index 3cff269..d1eca8a 100644
--- a/po-properties/tr.po
+++ b/po-properties/tr.po
@@ -9,26 +9,27 @@
 # Baris Cicek <baris teamforce name tr>, 2004, 2007, 2008, 2009.
 # Necdet Yücel <necdetyucel gmail com>, 2015.
 # Kaan Özdinçer <kaanozdincer gmail com>, 2015.
-# Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2015.
 # Müge Münire <munire sahin gmail com>, 2015.
 # Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet gmail com>, 2015.
+# Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2015, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-14 07:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-14 14:19+0000\n"
-"Last-Translator: Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet gmail com>\n"
-"Language-Team: Turkish <gnome-turk gnome org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-11 19:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-13 19:33+0300\n"
+"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>\n"
+"Language-Team: Turkish <gnometurk gnome org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139
-#: gdk/gdkdevicemanager.c:181 gdk/gdkglcontext.c:264
+#: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139 gdk/gdkdevicemanager.c:185
+#: gdk/gdkglcontext.c:317 gdk/gdkseat.c:202 gdk/gdkseat.c:203
 msgid "Display"
 msgstr "Göster"
 
@@ -44,75 +45,98 @@ msgstr "Standart imleç türü"
 msgid "Display of this cursor"
 msgstr "İmleç görünümü"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:115
+#: gdk/gdkdevice.c:123
 msgid "Device Display"
 msgstr "Aygıt Ekranı"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:116
+#: gdk/gdkdevice.c:124
 msgid "Display which the device belongs to"
 msgstr "Aygıtın ait olduğu ekran"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:130
+#: gdk/gdkdevice.c:138
 msgid "Device manager"
 msgstr "Aygıt yöneticisi"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:131
+#: gdk/gdkdevice.c:139
 msgid "Device manager which the device belongs to"
 msgstr "Aygıt yöneticisine ait olan aygıt"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:144 gdk/gdkdevice.c:145
+#: gdk/gdkdevice.c:152 gdk/gdkdevice.c:153
 msgid "Device name"
 msgstr "Aygıt adı"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:158
+#: gdk/gdkdevice.c:166
 msgid "Device type"
 msgstr "Aygıt türü"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:159
+#: gdk/gdkdevice.c:167
 msgid "Device role in the device manager"
 msgstr "Aygıt yöneticisinde aygıt rolü"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:175
+#: gdk/gdkdevice.c:183
 msgid "Associated device"
 msgstr "İlişkili aygıt"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:176
+#: gdk/gdkdevice.c:184
 msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
 msgstr "Bu aygıt ile ilişkili işaretçi ya da klavye"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:189
+#: gdk/gdkdevice.c:197
 msgid "Input source"
 msgstr "Giriş kaynağı"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:190
+#: gdk/gdkdevice.c:198
 msgid "Source type for the device"
 msgstr "Aygıt için kaynak türü"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:205 gdk/gdkdevice.c:206
+#: gdk/gdkdevice.c:213 gdk/gdkdevice.c:214
 msgid "Input mode for the device"
 msgstr "Aygıt için giriş kipi"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:221
+#: gdk/gdkdevice.c:229
 msgid "Whether the device has a cursor"
 msgstr "Aygıtın bir imlece sahip olup olmaması"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:222
+#: gdk/gdkdevice.c:230
 msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
 msgstr "Aygıt hareketlerini takip eden görünür bir imlecin var olup olmaması"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:236 gdk/gdkdevice.c:237
+#: gdk/gdkdevice.c:244 gdk/gdkdevice.c:245
 msgid "Number of axes in the device"
 msgstr "Aygıttaki aks sayısı"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:251 gdk/gdkdevice.c:252
+#: gdk/gdkdevice.c:259 gdk/gdkdevice.c:260
 msgid "Vendor ID"
 msgstr "Satıcı Kimliği"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:266 gdk/gdkdevice.c:267
+#: gdk/gdkdevice.c:274 gdk/gdkdevice.c:275
 msgid "Product ID"
 msgstr "Ürün Kimliği"
 
-#: gdk/gdkdevicemanager.c:182
+#: gdk/gdkdevice.c:289 gdk/gdkdevice.c:290
+msgid "Seat"
+msgstr ""
+
+#: gdk/gdkdevice.c:306 gdk/gdkdevice.c:307
+#| msgid "Number of columns"
+msgid "Number of concurrent touches"
+msgstr "Eşzamanlı dokunma sayısı"
+
+#: gdk/gdkdevice.c:321 gdk/gdkdevice.c:322
+msgid "Axes"
+msgstr "Eksen"
+
+#: gdk/gdkdevice.c:328
+#| msgid "Tooltip"
+msgid "Tool"
+msgstr "Araç"
+
+#: gdk/gdkdevice.c:329
+#| msgid "The cell which is currently being edited"
+msgid "The tool that is currently used with this device"
+msgstr "Halen bu aygıtla birlikte kullanılmakta olan araç"
+
+#: gdk/gdkdevicemanager.c:186
 msgid "Display for the device manager"
 msgstr "Aygıt yönetici için ekran"
 
@@ -124,23 +148,23 @@ msgstr "Öntanımlı Görüntü"
 msgid "The default display for GDK"
 msgstr "GDK için öntanımlı görüntü"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:265
+#: gdk/gdkglcontext.c:318
 msgid "The GDK display used to create the GL context"
 msgstr "GL bağlamını oluşturmak için kullanılan GDK ekranı"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:280 gtk/gtkwidget.c:1333
+#: gdk/gdkglcontext.c:333 gtk/gtkwidget.c:1338
 msgid "Window"
 msgstr "Pencere"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:281
+#: gdk/gdkglcontext.c:334
 msgid "The GDK window bound to the GL context"
 msgstr "GL bağlamına bağlı GDK penceresi"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:296
+#: gdk/gdkglcontext.c:349
 msgid "Shared context"
 msgstr "Paylaşılan bağlam"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:297
+#: gdk/gdkglcontext.c:350
 msgid "The GL context this context shares data with"
 msgstr "Bu bağlamın kendisiyle veri paylaştığı GL bağlamı"
 
@@ -160,31 +184,31 @@ msgstr "Yazıtipi çözünürlüğü"
 msgid "The resolution for fonts on the screen"
 msgstr "Ekran üzerindeki yazıtiplerinin çözünürlüğü"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:349 gdk/gdkwindow.c:350
+#: gdk/gdkwindow.c:354 gdk/gdkwindow.c:355
 msgid "Cursor"
 msgstr "İmleç"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:115
 msgid "Opcode"
 msgstr "İşlemci Kodu"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:114
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:116
 msgid "Opcode for XInput2 requests"
 msgstr "XInput2 istekleri için işlemci kodu"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:122
 msgid "Major"
 msgstr "Önemli"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:121
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:123
 msgid "Major version number"
 msgstr "Önemli sürüm numarası"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:129
 msgid "Minor"
 msgstr "Önemsiz"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:128
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:130
 msgid "Minor version number"
 msgstr "Önemsiz sürüm numarası"
 
@@ -205,8 +229,8 @@ msgid "The cell renderer represented by this accessible"
 msgstr "Hücre oluşturucu, bu erişilebilir tarafından temsil edilmiş"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:243 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
-#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkprinter.c:121
-#: gtk/gtkstack.c:480 gtk/gtktextmark.c:136
+#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkcssnode.c:634
+#: gtk/gtkprinter.c:121 gtk/gtkstack.c:516 gtk/gtktextmark.c:136
 msgid "Name"
 msgstr "İsim"
 
@@ -214,9 +238,9 @@ msgstr "İsim"
 msgid "A unique name for the action."
 msgstr "Eylem için tek olan bir isim."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkexpander.c:275
-#: gtk/gtkframe.c:166 gtk/gtklabel.c:756 gtk/gtkmenuitem.c:443
-#: gtk/gtktoolbutton.c:201 gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:304
+#: gtk/gtkframe.c:230 gtk/gtklabel.c:804 gtk/gtkmenuitem.c:787
+#: gtk/gtktoolbutton.c:243 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
 msgid "Label"
 msgstr "Etiket"
 
@@ -248,23 +272,23 @@ msgstr "Depo Simgesi"
 msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
 msgstr "Bu eylemi belirten parçalar için gösterilecek olan depo simgesi."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:271
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
 msgid "GIcon"
 msgstr "GIcon"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:343
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:273
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:359
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "Gösterilen GIcon"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:326 gtk/gtkprinter.c:170
-#: gtk/gtkwindow.c:854
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkprinter.c:170
+#: gtk/gtkwindow.c:885
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Simge İsmi"
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:327
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:257
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:343
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "Simge temasından simgenin ismi"
 
@@ -286,7 +310,9 @@ msgstr "Taşmış ise görünür"
 msgid ""
 "When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
 "overflow menu."
-msgstr "TRUE olduğunda, bu eylem için araç ögesi vekilleri araç çubuğunda taşmış menü olarak görüntülenir."
+msgstr ""
+"TRUE olduğunda, bu eylem için araç ögesi vekilleri araç çubuğunda taşmış "
+"menü olarak görüntülenir."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:417 gtk/gtktoolitem.c:186
 msgid "Visible when vertical"
@@ -306,7 +332,9 @@ msgstr "Önemli"
 msgid ""
 "Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
 "this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
-msgstr "Eylemin önemli sayılması. TRUE ise , bu eylem için araç ögesi vekilleri metni GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ 
kipinde gösterir."
+msgstr ""
+"Eylemin önemli sayılması. TRUE ise , bu eylem için araç ögesi vekilleri "
+"metni GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ kipinde gösterir."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:451
 msgid "Hide if empty"
@@ -317,7 +345,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "TRUE ise, bu eylem için boş menü vekilleri gizli olur."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:466 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1167
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1146
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Duyarlı"
 
@@ -326,8 +354,8 @@ msgid "Whether the action is enabled."
 msgstr "Eylemin etkin olup olmaması."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
-#: gtk/gtkwidget.c:1160
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtkcssnode.c:645
+#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1139
 msgid "Visible"
 msgstr "Görünür"
 
@@ -343,15 +371,17 @@ msgstr "Eylem Grubu"
 msgid ""
 "The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
 "use)."
-msgstr "Bu GtkAction'ın ilişkilendirildiği GtkActionGroup, veya NULL (dahili kullanım için)."
+msgstr ""
+"Bu GtkAction'ın ilişkilendirildiği GtkActionGroup, veya NULL (dahili "
+"kullanım için)."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:519 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:264
-#: gtk/gtkbutton.c:366
+#: gtk/gtkbutton.c:393
 msgid "Always show image"
 msgstr "Her zaman resmi göster"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:520 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:265
-#: gtk/gtkbutton.c:367
+#: gtk/gtkbutton.c:394
 msgid "Whether the image will always be shown"
 msgstr "Resmin her zaman gösterilip gösterilmeyeceği"
 
@@ -381,7 +411,8 @@ msgstr "İlgili Eylem"
 
 #: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:291
 msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
-msgstr "Etkinleştirilebilir eylem etkinleştirilecek ve güncellemeler buradan alınacak"
+msgstr ""
+"Etkinleştirilebilir eylem etkinleştirilecek ve güncellemeler buradan alınacak"
 
 #: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:315
 msgid "Use Action Appearance"
@@ -395,17 +426,17 @@ msgstr "İlişkili eylem görünüm özelliklerini kullanıp kullanmaması"
 msgid "Horizontal alignment"
 msgstr "Yatay hizalama"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:152 gtk/gtkbutton.c:301
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:152 gtk/gtkbutton.c:328
 msgid ""
-"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is"
-" right aligned"
+"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
+"right aligned"
 msgstr "Mevcut alanda altın yatay konumu. 0.0 ise sola, 1.0 ise sağa hizalıdır"
 
 #: gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
 msgid "Vertical alignment"
 msgstr "Dikey hizalama"
 
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:171 gtk/gtkbutton.c:320
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:171 gtk/gtkbutton.c:347
 msgid ""
 "Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
 "bottom aligned"
@@ -419,7 +450,9 @@ msgstr "Yatay ölçek"
 msgid ""
 "If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
 "of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
-msgstr "Mevcut yatay alan alt için gerekenden büyükse, onun ne kadarının alt için kullanılacağıdır. 0.0 ise 
hiç, 1.0 ise tümü demektir"
+msgstr ""
+"Mevcut yatay alan alt için gerekenden büyükse, onun ne kadarının alt için "
+"kullanılacağıdır. 0.0 ise hiç, 1.0 ise tümü demektir"
 
 #: gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
 msgid "Vertical scale"
@@ -427,9 +460,11 @@ msgstr "Dikey ölçek"
 
 #: gtk/deprecated/gtkalignment.c:207
 msgid ""
-"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of"
-" it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
-msgstr "Mevcut dikey alan alt için gerekenden büyükse, onun ne kadarının alt için kullanılacağıdır. 0.0 ise 
hiç, 1.0 ise tümü demektir"
+"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
+"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
+msgstr ""
+"Mevcut dikey alan alt için gerekenden büyükse, onun ne kadarının alt için "
+"kullanılacağıdır. 0.0 ise hiç, 1.0 ise tümü demektir"
 
 #: gtk/deprecated/gtkalignment.c:226
 msgid "Top Padding"
@@ -479,8 +514,8 @@ msgstr "Ok gölgesi"
 msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
 msgstr "Oku çevreleyen gölgenin görünümü"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1041 gtk/gtkmenu.c:793
-#: gtk/gtkmenuitem.c:519
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1233 gtk/gtkmenu.c:1002
+#: gtk/gtkmenuitem.c:896
 msgid "Arrow Scaling"
 msgstr "Ok Ölçeği"
 
@@ -488,43 +523,43 @@ msgstr "Ok Ölçeği"
 msgid "Amount of space used up by arrow"
 msgstr "Ok tarafından kullanılacak alanın boyutu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:325
 msgid "Has Opacity Control"
 msgstr "Matlık Kontrolüne Sahip"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:326
 msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
 msgstr "Renk seçicisinin matlık ayarına izin verebilirliği"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:332
 msgid "Has palette"
 msgstr "Palete ahip"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:333
 msgid "Whether a palette should be used"
 msgstr "Bir palet kullanılabilirliği"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 gtk/gtkcolorbutton.c:199
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:347 gtk/gtkcolorbutton.c:201
 msgid "Current Color"
 msgstr "Mevcut Renk"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:348
 msgid "The current color"
 msgstr "Şu anki renk"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 gtk/gtkcolorbutton.c:215
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:354 gtk/gtkcolorbutton.c:217
 msgid "Current Alpha"
 msgstr "Mevcut Alfa"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:355
 msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
 msgstr "Şu anki matlık değeri (0 tamamiyle şeffaf, 65535 tamamiyle mat)"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:369
 msgid "Current RGBA"
 msgstr "Şu anki RGBA"
 
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:370
 msgid "The current RGBA color"
 msgstr "Şu anki RGBA rengi"
 
@@ -560,7 +595,7 @@ msgstr "Yardım Düğmesi"
 msgid "The help button of the dialog."
 msgstr "Pencerenin yardım düğmesi."
 
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:487
+#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:491
 msgid "Font name"
 msgstr "Yazıtipi ismi"
 
@@ -576,9 +611,9 @@ msgstr "Önizleme metni"
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Seçilen yazıtipinin görüntüsü için gösterilecek metin"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1057 gtk/gtkentry.c:933
-#: gtk/gtkmenubar.c:217 gtk/gtkstatusbar.c:165 gtk/gtktoolbar.c:629
-#: gtk/gtkviewport.c:177
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:996
+#: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:675
+#: gtk/gtkviewport.c:408
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Gölge türü"
 
@@ -610,9 +645,11 @@ msgstr "Yakalama kenarı ayarı"
 
 #: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
 msgid ""
-"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from"
-" handle_position"
-msgstr "snap_edge özelliğinden veya handle_position özelliğinden türetilmiş değerlerin kullanılması"
+"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
+"handle_position"
+msgstr ""
+"snap_edge özelliğinden veya handle_position özelliğinden türetilmiş "
+"değerlerin kullanılması"
 
 #: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
 msgid "Child Detached"
@@ -622,9 +659,11 @@ msgstr "Alt Ayrı"
 msgid ""
 "A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
 "detached."
-msgstr "Tutaç kutusunun altını ekli ya da ayrılmış olup olmadıgını belirten mantıksal değer."
+msgstr ""
+"Tutaç kutusunun altını ekli ya da ayrılmış olup olmadıgını belirten "
+"mantıksal değer."
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:226 gtk/gtkbutton.c:333
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:226 gtk/gtkbutton.c:360
 msgid "Image widget"
 msgstr "Resim parçası"
 
@@ -632,7 +671,7 @@ msgstr "Resim parçası"
 msgid "Child widget to appear next to the menu text"
 msgstr "Menü metninden sonra görünecek alt parçası"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:243 gtk/gtkbutton.c:266
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:243 gtk/gtkbutton.c:300
 msgid "Use stock"
 msgstr "Depo kullan"
 
@@ -640,7 +679,7 @@ msgstr "Depo kullan"
 msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
 msgstr "Bir depo menü ögesi oluşturmak için etiket metni kullanılması"
 
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:281 gtk/gtkmenu.c:568
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:281 gtk/gtkmenu.c:647
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Hızlandırıcı Grubu"
 
@@ -648,21 +687,22 @@ msgstr "Hızlandırıcı Grubu"
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Depo hızlandırıcı tuşları için kullanılacak Hızlandırıcı Grubu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:903 gtk/gtklabel.c:802
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:963 gtk/gtklabel.c:850
 msgid "X align"
 msgstr "X hizası"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:904 gtk/gtklabel.c:803
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:964 gtk/gtklabel.c:851
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
-msgstr "Yatay hizalama; 0'dan (sol) 1'e (sağ). RTL düzenleri için tersi kullanılır."
+msgstr ""
+"Yatay hizalama; 0'dan (sol) 1'e (sağ). RTL düzenleri için tersi kullanılır."
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:820
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:868
 msgid "Y align"
 msgstr "Y hizası"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:821
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:869
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Düşey hizalama; 0'dan (üst) 1'e (alt) kadar"
 
@@ -684,43 +724,43 @@ msgid ""
 "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
 msgstr "Parçanın üstüne ve altına eklenecek alanın piksel cinsinden değeri"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:641
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
 msgid "Icon's count"
 msgstr "Simge sayısı"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:643
 msgid "The count of the emblem currently displayed"
 msgstr "Şu anda gösterilen amblem sayısı"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:648
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
 msgid "Icon's label"
 msgstr "Simge etiketi"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:650
 msgid "The label to be displayed over the icon"
 msgstr "Simge üzerinde gösterilecek etiket"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:655
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
 msgid "Icon's style context"
 msgstr "Simgenin biçem içeriği"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:657
 msgid "The style context to theme the icon appearance"
 msgstr "Simge görünüm teması için biçem içeriği"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:662
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
 msgid "Background icon"
 msgstr "Arkaplan simgesi"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:664
 msgid "The icon for the number emblem background"
 msgstr "Arkaplan numara amblemi için simge"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:669
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
 msgid "Background icon name"
 msgstr "Arkaplan simge adı"
 
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:671
 msgid "The icon name for the number emblem background"
 msgstr "Arkaplan numara amblemi için simge adı"
 
@@ -732,10 +772,12 @@ msgstr "Değer"
 msgid ""
 "The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
 "is the current action of its group."
-msgstr "Bu eylem grubunun mevcut eylemiyken gtk_radio_action_get_current_value() tarafından dönen değer."
+msgstr ""
+"Bu eylem grubunun mevcut eylemiyken gtk_radio_action_get_current_value() "
+"tarafından dönen değer."
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:165
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:412 gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:184
+#: gtk/gtkradiomenuitem.c:424 gtk/gtkradiotoolbutton.c:83
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
 
@@ -749,124 +791,124 @@ msgstr "Mevcut değer"
 
 #: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:158
 msgid ""
-"The value property of the currently active member of the group to which this"
-" action belongs."
+"The value property of the currently active member of the group to which this "
+"action belongs."
 msgstr "Bu eylemin ait olduğu grubun mevcut etkin ögesinin değer özelliği."
 
-#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:676 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
+#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:674 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
 msgid "Show Numbers"
 msgstr "Numaralarını Göster"
 
-#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:677 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
+#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:675 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
 msgid "Whether the items should be displayed with a number"
 msgstr "ögelerin numaraları ile birlikte gösterilmesi"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:226 gtk/gtkimage.c:239
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:255
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:240
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:228 gtk/gtkimage.c:256
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "Gösterilecek GdkPixbuf"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:253
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:293
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:269
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:289
 msgid "Filename"
 msgstr "Dosya adı"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:254
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkimage.c:270
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Yüklenecek ve gösterilecek dosya"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:247 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
-#: gtk/gtkimage.c:265
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
+#: gtk/gtkimage.c:281
 msgid "Stock ID"
 msgstr "Depo Kimliği"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkimage.c:266
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:249 gtk/gtkimage.c:282
 msgid "Stock ID for a stock image to display"
 msgstr "Gösterilecek bir depo resmi için depo kimliği"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279 gtk/gtkimage.c:363
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:379
 msgid "Storage type"
 msgstr "Saklama türü"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:364
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:281 gtk/gtkimage.c:380
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "Resim verisi için kullanılan sunum"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:288 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 gtk/gtkrecentmanager.c:308
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 gtk/gtkrecentmanager.c:304
 msgid "Size"
 msgstr "Boyut"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:290
 msgid "The size of the icon"
 msgstr "Simgenin boyutu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:298 gtk/gtkinvisible.c:98
-#: gtk/gtkmountoperation.c:177 gtk/gtkstylecontext.c:222 gtk/gtkwindow.c:861
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299 gtk/gtkinvisible.c:98
+#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:892
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekran"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:300
 msgid "The screen where this status icon will be displayed"
 msgstr "Durum simgesinin gösterileceği ekran"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:308
 msgid "Whether the status icon is visible"
 msgstr "Durum simgesinin görünür olup olmaması"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:322 gtk/gtkplug.c:196
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323 gtk/gtkplug.c:196
 msgid "Embedded"
 msgstr "Gömülü"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:324
 msgid "Whether the status icon is embedded"
 msgstr "Durum simgesinin gömülü olup olmaması"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:338 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
 #: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:61
 msgid "Orientation"
 msgstr "Yön"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:340 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
 msgid "The orientation of the tray"
 msgstr "Tepsinin yönü"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:366 gtk/gtkwidget.c:1271
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367 gtk/gtkwidget.c:1276
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "Balonu Var"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:368
 msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
 msgstr "Bu uyarı alanı simgesinin bir balona sahip olması"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:393 gtk/gtkwidget.c:1295
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1300
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Balon Metni"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1296
-#: gtk/gtkwidget.c:1320
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:395 gtk/gtkwidget.c:1301 gtk/gtkwidget.c:1325
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Bu parça için balon içeriği"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:417 gtk/gtkwidget.c:1319
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418 gtk/gtkwidget.c:1324
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Balon biçimidüzeltmes"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:419
 msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
 msgstr "Bu uyarı alanı simgesi için balonun içeriği"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:435 gtk/gtkcolorbutton.c:181
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:446 gtk/gtkfontbutton.c:472
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1874 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkstack.c:487
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:476
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
+#: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
 msgid "Title"
 msgstr "Başlık"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:437
 msgid "The title of this tray icon"
 msgstr "Simgenin başlığı"
 
@@ -878,114 +920,118 @@ msgstr "Biçem içeriği"
 msgid "GtkStyleContext to get style from"
 msgstr "Biçem içeriği almak için GtkStyleContext"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:189
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:185
 msgid "Rows"
 msgstr "Satırlar"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:190
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:186
 msgid "The number of rows in the table"
 msgstr "Tablodaki satır sayısı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:198
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:194
 msgid "Columns"
 msgstr "Sütunlar"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:199
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:195
 msgid "The number of columns in the table"
 msgstr "Tablodaki sütun sayısı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:207 gtk/gtkgrid.c:1738
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:203 gtk/gtkgrid.c:1758
 msgid "Row spacing"
 msgstr "Satır aralığı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:208 gtk/gtkgrid.c:1739
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:204 gtk/gtkgrid.c:1759
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "Birbirini izleyen iki satır arasındaki boşluk miktarı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:216 gtk/gtkgrid.c:1745
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:212 gtk/gtkgrid.c:1765
 msgid "Column spacing"
 msgstr "Sütun aralığı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:217 gtk/gtkgrid.c:1746
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:213 gtk/gtkgrid.c:1766
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Birbirini izleyen iki sütun arasındaki boşluk miktarı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:225 gtk/gtkbox.c:266 gtk/gtkflowbox.c:3707
-#: gtk/gtkstack.c:423 gtk/gtktoolbar.c:561 gtk/gtktoolitemgroup.c:1654
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:221 gtk/gtkbox.c:289 gtk/gtkflowbox.c:3837
+#: gtk/gtkstack.c:459 gtk/gtktoolbar.c:592 gtk/gtktoolitemgroup.c:1690
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Eşdağılım"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:226
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:222
 msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
 msgstr "TRUE ise, tablo hücrelerinin hepsi aynı genişlikte/yükseklikte olur"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:233 gtk/gtkgrid.c:1777
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:229 gtk/gtkgrid.c:1797
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Sol eklenti"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:234 gtk/gtkgrid.c:1778 gtk/gtkmenu.c:756
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtkmenu.c:962
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "Altın sol tarafına eklenecek sütun sayısı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:240
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:236
 msgid "Right attachment"
 msgstr "Sağ eklenti"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:241
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:237
 msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
 msgstr "Altın sağ tarafına eklenecek olan sütun miktarı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:247 gtk/gtkgrid.c:1784
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:243 gtk/gtkgrid.c:1804
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Üst eklenti"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:248
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:244
 msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
 msgstr "Altın üst kısmına eklenecek olan sütun miktarı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:254
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:250
 msgid "Bottom attachment"
 msgstr "Alt eklenti"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:255 gtk/gtkmenu.c:780
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:251 gtk/gtkmenu.c:986
 msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
 msgstr "Altın, alt tarafına eklenecek satır sayısı"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:261
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:257
 msgid "Horizontal options"
 msgstr "Yatay seçenekler"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:262
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:258
 msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
 msgstr "Altın yatay işleyişini belirleyen seçenekler"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:268
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:264
 msgid "Vertical options"
 msgstr "Düşey seçenekler"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:269
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:265
 msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
 msgstr "Altın düşey işleyişini belirleyen seçenekler"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:275
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:271
 msgid "Horizontal padding"
 msgstr "Yatay doldurma"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:276
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:272
 msgid ""
 "Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
 "pixels"
-msgstr "Parçanın ve onun sağ ve sol komşuları arasına eklenecek alanın pikselcinsinden değeri"
+msgstr ""
+"Parçanın ve onun sağ ve sol komşuları arasına eklenecek alanın "
+"pikselcinsinden değeri"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:282
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:278
 msgid "Vertical padding"
 msgstr "Dikey doldurma"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:283
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:279
 msgid ""
 "Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
 "pixels"
-msgstr "Parçanın ve onun üst ve alt komşuları arasına eklenecek alanın pikselcinsinden değeri"
+msgstr ""
+"Parçanın ve onun üst ve alt komşuları arasına eklenecek alanın "
+"pikselcinsinden değeri"
 
 #: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:248
 msgid "Theming engine name"
@@ -1000,9 +1046,9 @@ msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
 msgstr "Bu eylem için olan vekillerin radyo eylem vekili gibi görünmesi"
 
 #: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:135 gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 gtk/gtkmenu.c:553 gtk/gtkmodelbutton.c:906
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:907 gtk/gtkspinner.c:119 gtk/gtkswitch.c:877
-#: gtk/gtktogglebutton.c:180 gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:209 gtk/gtkmenu.c:632 gtk/gtkmodelbutton.c:1145
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1146 gtk/gtkspinner.c:220 gtk/gtkswitch.c:895
+#: gtk/gtktogglebutton.c:185 gtk/gtktoggletoolbutton.c:130
 msgid "Active"
 msgstr "Etkin"
 
@@ -1043,7 +1089,7 @@ msgstr "Başarı rengi"
 msgid "Success color for symbolic icons"
 msgstr "Sembolik simgeler için başarı rengi"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 gtk/gtkbox.c:322
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 gtk/gtkbox.c:345
 msgid "Padding"
 msgstr "Doldurma"
 
@@ -1051,7 +1097,7 @@ msgstr "Doldurma"
 msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
 msgstr "Çubuktaki simge çevresine koyulması gereken doldurma"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178 gtk/gtkstackswitcher.c:684
 msgid "Icon Size"
 msgstr "Simge Boyutu"
 
@@ -1059,160 +1105,164 @@ msgstr "Simge Boyutu"
 msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
 msgstr "Simgenin olması gereken piksel boyutu ya da sıfır"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 gtk/gtkcombobox.c:820
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:457 gtk/gtkcombobox.c:1016
 msgid "Add tearoffs to menus"
 msgstr "Menülere ayraçları ekle"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:461
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:458
 msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
 msgstr "Menülere ayrılmış menü ögelerinin eklenmesi"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:468
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:465
 msgid "Merged UI definition"
 msgstr "Birleşik arayüz tanımı"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:469
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:466
 msgid "An XML string describing the merged UI"
 msgstr "Birleşik arayüzün XML dizgesi tanımı"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
 msgid "Program name"
 msgstr "Program ismi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:346
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:342
 msgid ""
 "The name of the program. If this is not set, it defaults to "
 "g_get_application_name()"
-msgstr "Programın ismi. Eğer atanmamışsa, g_get_application_name() öntanımlı olarak kullanılır"
+msgstr ""
+"Programın ismi. Eğer atanmamışsa, g_get_application_name() öntanımlı olarak "
+"kullanılır"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:359
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:355
 msgid "Program version"
 msgstr "Program sürümü"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:360
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
 msgid "The version of the program"
 msgstr "Programın sürümü"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:373
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
 msgid "Copyright string"
 msgstr "Telif hakkı dizgisi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:374
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
 msgid "Copyright information for the program"
 msgstr "Progam için telif hakkı bilgisi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:389
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
 msgid "Comments string"
 msgstr "Açıklamalar dizgisi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:390
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
 msgid "Comments about the program"
 msgstr "Program hakkında açıklamalar"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:410
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:406
 msgid "License"
 msgstr "Lisans"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:411
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
 msgid "The license of the program"
 msgstr "Program lisansı"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:438
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:434
 msgid "License Type"
 msgstr "Lisans Türü"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:439
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
 msgid "The license type of the program"
 msgstr "Programın lisans türü"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:454
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:450
 msgid "Website URL"
 msgstr "Web sitesi URL'si"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:455
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:451
 msgid "The URL for the link to the website of the program"
 msgstr "Programın web sitesine olan bağ için URL"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:468
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:464
 msgid "Website label"
 msgstr "Web site etiketi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:469
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:465
 msgid "The label for the link to the website of the program"
 msgstr "Programın web sitesine bağlantı için etiket"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:484
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:480
 msgid "Authors"
 msgstr "Yazanlar"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:485
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
 msgid "List of authors of the program"
 msgstr "Programı yazanların listesi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:500
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:496
 msgid "Documenters"
 msgstr "Belgeleyenler"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:501
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:497
 msgid "List of people documenting the program"
 msgstr "Programın belgelendirmesini yapanların listesi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:516
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:512
 msgid "Artists"
 msgstr "Sanatçılar"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:517
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:513
 msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
 msgstr "Programın sanatsal çalışmalarına katkıda bulunanların listesi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:532
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:528
 msgid "Translator credits"
 msgstr "Çevirmenler"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:533
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:529
 msgid ""
 "Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
 msgstr "Programı çevirenler. Bu dizge çevrilebilir olarak işaretlenmelidir"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:547
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:543
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:548
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:544
 msgid ""
 "A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
 "gtk_window_get_default_icon_list()"
-msgstr "Hakkında kutusu için bir logo. Eğer atanmamışsa, gtk_window_get_default_icon_list() öntanımlı olarak 
kullanılır"
+msgstr ""
+"Hakkında kutusu için bir logo. Eğer atanmamışsa, "
+"gtk_window_get_default_icon_list() öntanımlı olarak kullanılır"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:562
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:558
 msgid "Logo Icon Name"
 msgstr "Logo Simge İsmi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:563
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:559
 msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
 msgstr "Hakkında kutusu için logo olarak kullanılacak isimlendirilmiş simge."
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:576
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:572
 msgid "Wrap license"
 msgstr "Lisansın bölünmesi"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:577
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:573
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Lisans metnini bölünerek yazılması."
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:193
+#: gtk/gtkaccellabel.c:207
 msgid "Accelerator Closure"
 msgstr "Hızlandırıcı Kapanması"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:194
+#: gtk/gtkaccellabel.c:208
 msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Hızlandırıcı değişiklikleri için gözlemlenen kapanma"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:200
+#: gtk/gtkaccellabel.c:214
 msgid "Accelerator Widget"
 msgstr "Hızlandırıcı Parçası"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:201
+#: gtk/gtkaccellabel.c:215
 msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Hızlandırıcı değişiklikleri için gözlemlenen parça"
 
@@ -1226,44 +1276,48 @@ msgid "The widget referenced by this accessible."
 msgstr "Parçacık, bu erişilebilir tarafından gösterilmiş"
 
 #: gtk/gtkactionable.c:71
-msgid "action name"
-msgstr "eylem adı"
+#| msgid "action name"
+msgid "Action name"
+msgstr "Eylem adı"
 
 #: gtk/gtkactionable.c:72
 msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
 msgstr "İlişkili eylem adı, 'app.quit' gibi"
 
 #: gtk/gtkactionable.c:76
-msgid "action target value"
-msgstr "eylem hedef değeri"
+#| msgid "action target value"
+msgid "Action target value"
+msgstr "Eylem hedef değeri"
 
 #: gtk/gtkactionable.c:77
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Eylem çağrıları için parametre"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:237 gtk/gtkbox.c:330 gtk/gtkheaderbar.c:1860
+#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2003
 msgid "Pack type"
 msgstr "Paket türü"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:238 gtk/gtkbox.c:331 gtk/gtkheaderbar.c:1861
+#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2004
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
-msgstr "Altın, üstün sonuna veya başına refaranslı olarak paketlendiğini belirten bir GtkPackType"
+msgstr ""
+"Altın, üstün sonuna veya başına refaranslı olarak paketlendiğini belirten "
+"bir GtkPackType"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:244 gtk/gtkbox.c:337 gtk/gtkheaderbar.c:1867
-#: gtk/gtknotebook.c:765 gtk/gtkpaned.c:336 gtk/gtkpopover.c:1619
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:376 gtk/gtkstack.c:501 gtk/gtktoolitemgroup.c:1682
+#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2010
+#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1734
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537 gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
 msgid "Position"
 msgstr "Konum"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:245 gtk/gtkbox.c:338 gtk/gtkheaderbar.c:1868
-#: gtk/gtknotebook.c:766 gtk/gtkpopovermenu.c:377 gtk/gtkstack.c:502
+#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2011
+#: gtk/gtknotebook.c:839 gtk/gtkpopovermenu.c:385 gtk/gtkstack.c:538
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Üstteki altların indeksi"
 
 #: gtk/gtkadjustment.c:142 gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
-#: gtk/gtkscalebutton.c:191 gtk/gtkspinbutton.c:398
+#: gtk/gtkscalebutton.c:196 gtk/gtkspinbutton.c:436
 msgid "Value"
 msgstr "Değer"
 
@@ -1319,7 +1373,9 @@ msgstr "Bir 'Diğer...' ögesi içerir"
 msgid ""
 "Whether the combobox should include an item that triggers a "
 "GtkAppChooserDialog"
-msgstr "Açılan kutunun bir GtkAppChooserDialog tetikleyen öge içermesinin gerekip gerekmemesi"
+msgstr ""
+"Açılan kutunun bir GtkAppChooserDialog tetikleyen öge içermesinin gerekip "
+"gerekmemesi"
 
 #: gtk/gtkappchooserbutton.c:634
 msgid "Show default item"
@@ -1327,7 +1383,9 @@ msgstr "Öntanımlı öge göster"
 
 #: gtk/gtkappchooserbutton.c:635
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
-msgstr "Açılan pencerede en üstte öntanımlı uygulamaların gösterilmesinin gerekip gerekmemesi"
+msgstr ""
+"Açılan pencerede en üstte öntanımlı uygulamaların gösterilmesinin gerekip "
+"gerekmemesi"
 
 #: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:687
 msgid "Heading"
@@ -1353,536 +1411,548 @@ msgstr "GFile"
 msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
 msgstr "Uygulama seçici pencere tarafından kullanılan GFile"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:959
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:962
 msgid "Show default app"
 msgstr "Öntanımlı uygulama göster"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:960
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:963
 msgid "Whether the widget should show the default application"
-msgstr "Öntanımlı uygulamaların programcıkta gösterilmesinin gerekip gerekmemesi"
+msgstr ""
+"Öntanımlı uygulamaların programcıkta gösterilmesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:974
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:977
 msgid "Show recommended apps"
 msgstr "Önerilen uygulamaları göster"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:975
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:978
 msgid "Whether the widget should show recommended applications"
-msgstr "Önerilen uygulamaların programcıkta gösterilmesinin gerekip gerekmemesi"
+msgstr ""
+"Önerilen uygulamaların programcıkta gösterilmesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:989
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:992
 msgid "Show fallback apps"
 msgstr "Yedek uygulamaları göster"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:990
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:993
 msgid "Whether the widget should show fallback applications"
 msgstr "Yedek uygulamaların programcıkta gösterilmesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1002
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1005
 msgid "Show other apps"
 msgstr "Diğer uygulamaları göster"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1003
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1006
 msgid "Whether the widget should show other applications"
 msgstr "Diğer uygulamaların programcıkta gösterilmesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1016
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
 msgid "Show all apps"
 msgstr "Bütün uygulamaları göster"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1017
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1020
 msgid "Whether the widget should show all applications"
 msgstr "Programcığın bütün uygulamaları göstermesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1031
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1034
 msgid "Widget's default text"
 msgstr "Programcığın öntanımlı metni"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1032
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1035
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Uygulamalar olmadığında görünen öntanımlı metin"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:940
+#: gtk/gtkapplication.c:650
 msgid "Register session"
 msgstr "Kayıt oturumu"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:941
+#: gtk/gtkapplication.c:651
 msgid "Register with the session manager"
 msgstr "Oturum yöneticisi ile Kayıt"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:947
+#: gtk/gtkapplication.c:657
 msgid "Application menu"
 msgstr "Uygulama menüsü"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:948
+#: gtk/gtkapplication.c:658
 msgid "The GMenuModel for the application menu"
 msgstr "Uygulama menüsü için GMenuModel"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:954
+#: gtk/gtkapplication.c:664
 msgid "Menubar"
 msgstr "Menü çubuğu"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:955
+#: gtk/gtkapplication.c:665
 msgid "The GMenuModel for the menubar"
 msgstr "Menü çubuğu için GMenuModel"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:961
+#: gtk/gtkapplication.c:671
 msgid "Active window"
 msgstr "Etkin pencere"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:962
+#: gtk/gtkapplication.c:672
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "En son odaklanılan pencere"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:863
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:874
 msgid "Show a menubar"
 msgstr "Bir menü çubuğu göster"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:864
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:875
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
-msgstr "Eğer pencerenin, en üstünde bir menü çubuğu göstermesi gerekiyorsa, DOĞRU"
+msgstr ""
+"Eğer pencerenin, en üstünde bir menü çubuğu göstermesi gerekiyorsa, DOĞRU"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:107 gtk/gtkwidget.c:1363
+#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1368
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Yatay Hizalama"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:108
+#: gtk/gtkaspectframe.c:112
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Altın X hizalaması"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:114 gtk/gtkwidget.c:1378
+#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1383
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Dikey Hizalama"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:115
+#: gtk/gtkaspectframe.c:119
 msgid "Y alignment of the child"
 msgstr "Altın Y hizalaması"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:121
+#: gtk/gtkaspectframe.c:125
 msgid "Ratio"
 msgstr "Oran"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:122
+#: gtk/gtkaspectframe.c:126
 msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
 msgstr "obey_child FALSE ise en-boy oranı"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:128
+#: gtk/gtkaspectframe.c:132
 msgid "Obey child"
 msgstr "Alta uy"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:129
+#: gtk/gtkaspectframe.c:133
 msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
 msgstr "Çerçevenin altıyla en-boy oranının eşleşmesini sağlar"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:522 gtk/gtkdialog.c:652
+#: gtk/gtkassistant.c:526 gtk/gtkdialog.c:652
 msgid "Use Header Bar"
 msgstr "Üst Bilgi Çubuğu Kullan"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:523 gtk/gtkdialog.c:653
+#: gtk/gtkassistant.c:527 gtk/gtkdialog.c:653
 msgid "Use Header Bar for actions."
 msgstr "Eylemler için Üst Bilgi Çubuğu kullan."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:529
+#: gtk/gtkassistant.c:540
 msgid "Header Padding"
 msgstr "Başlık Doldurma"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:530
+#: gtk/gtkassistant.c:541
 msgid "Number of pixels around the header."
 msgstr "Başlığın çevresindeki piksellerin sayısı."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:537
+#: gtk/gtkassistant.c:556
 msgid "Content Padding"
 msgstr "İçerik Doldurma"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:538
+#: gtk/gtkassistant.c:557
 msgid "Number of pixels around the content pages."
 msgstr "İçerik sayfalarının çevresindeki piksellerin sayısı."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:554
+#: gtk/gtkassistant.c:573
 msgid "Page type"
 msgstr "Sayfa türü"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:555
+#: gtk/gtkassistant.c:574
 msgid "The type of the assistant page"
 msgstr "Yardımcı sayfanın türü"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:570
+#: gtk/gtkassistant.c:589
 msgid "Page title"
 msgstr "Sayfa başlığı"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:571
+#: gtk/gtkassistant.c:590
 msgid "The title of the assistant page"
 msgstr "Yardımcı sayfanın başlığı"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:588
+#: gtk/gtkassistant.c:607
 msgid "Header image"
 msgstr "Başlık resmi"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:589
+#: gtk/gtkassistant.c:608
 msgid "Header image for the assistant page"
 msgstr "Yardımcı sayfa için başlık resmi"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:605
+#: gtk/gtkassistant.c:624
 msgid "Sidebar image"
 msgstr "Kenar çubuğu resmi"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:606
+#: gtk/gtkassistant.c:625
 msgid "Sidebar image for the assistant page"
 msgstr "Yardımcı sayfa için kenar çubuğu resmi"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:622
+#: gtk/gtkassistant.c:641
 msgid "Page complete"
 msgstr "Sayfa tamamlanmış"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:623
+#: gtk/gtkassistant.c:642
 msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
 msgstr "Sayfadaki gerekli tüm alanların doldurulmuş olması"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:628
+#: gtk/gtkassistant.c:647
 msgid "Has padding"
 msgstr "Dolgu var"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:628
+#: gtk/gtkassistant.c:647
 msgid "Whether the assistant adds padding around the page"
 msgstr "Yardımcının sayfanın etrafına dolgu ekleyip eklemeyeceği"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:172
+#: gtk/gtkbbox.c:217
 msgid "Minimum child width"
 msgstr "En küçük alt genişliği"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:173
+#: gtk/gtkbbox.c:218
 msgid "Minimum width of buttons inside the box"
 msgstr "Kutu içindeki en küçük düğme genişliği"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:181
+#: gtk/gtkbbox.c:233
 msgid "Minimum child height"
 msgstr "En küçük alt yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:182
+#: gtk/gtkbbox.c:234
 msgid "Minimum height of buttons inside the box"
 msgstr "Kutu içindeki en küçük düğme yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:190
+#: gtk/gtkbbox.c:249
 msgid "Child internal width padding"
 msgstr "Alt iç genişlik doldurması"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:191
+#: gtk/gtkbbox.c:250
 msgid "Amount to increase child's size on either side"
 msgstr "Altların boyutlarını her iki taraftan arttırma miktarı"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:199
+#: gtk/gtkbbox.c:265
 msgid "Child internal height padding"
 msgstr "Alt iç yükseklik doldurması"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:200
+#: gtk/gtkbbox.c:266
 msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
 msgstr "Altların boyutlarını yukarı ve aşağı arttırma miktarı"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:208
+#: gtk/gtkbbox.c:275
 msgid "Layout style"
 msgstr "Düzen biçemi"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:209
+#: gtk/gtkbbox.c:276
 msgid ""
 "How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
 "start and end"
-msgstr "Kutu içindeki butonların nasıl düzenleneceği. Geçerli değerler: öntanımlı, genişlemiş, kenar, 
başlangıç ve son"
+msgstr ""
+"Kutu içindeki butonların nasıl düzenleneceği. Geçerli değerler: öntanımlı, "
+"genişlemiş, kenar, başlangıç ve son"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:217
+#: gtk/gtkbbox.c:284
 msgid "Secondary"
 msgstr "İkincil"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:218
+#: gtk/gtkbbox.c:285
 msgid ""
-"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, "
-"e.g., help buttons"
-msgstr "Eğer TRUE ise; alt, altların ikincil grubu içinde görünür, örnek olarak yardım düğmelerinde 
kullanışlıdır"
+"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
+"g., help buttons"
+msgstr ""
+"Eğer TRUE ise; alt, altların ikincil grubu içinde görünür, örnek olarak "
+"yardım düğmelerinde kullanışlıdır"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:225
+#: gtk/gtkbbox.c:292
 msgid "Non-Homogeneous"
 msgstr "Heterojen"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:226
+#: gtk/gtkbbox.c:293
 msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
 msgstr "Eğer DOĞRU ise, eşdağılımlı boyutlandırmaya tabi olmayacaktır"
 
-#: gtk/gtkbox.c:259 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:299
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1895 gtk/gtkiconview.c:511 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
+#: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:337
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2038 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Spacing"
 msgstr "Aralıklar"
 
-#: gtk/gtkbox.c:260 gtk/gtkheaderbar.c:1896
+#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2039
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Altlar arasındaki boşluk miktarı"
 
-#: gtk/gtkbox.c:267 gtk/gtkflowbox.c:3708
+#: gtk/gtkbox.c:290 gtk/gtkflowbox.c:3838
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr "Altların tümünün aynı boyutta olması"
 
-#: gtk/gtkbox.c:273
+#: gtk/gtkbox.c:296
 msgid "Baseline position"
 msgstr "Taban çizgisi konumu"
 
-#: gtk/gtkbox.c:274
+#: gtk/gtkbox.c:297
 msgid ""
 "The position of the baseline aligned widgets if extra space is available"
-msgstr "Taban çizgisi konumu eğer fazladan alan mevcut ise programcık ile hizalanır"
+msgstr ""
+"Taban çizgisi konumu eğer fazladan alan mevcut ise programcık ile hizalanır"
 
-#: gtk/gtkbox.c:299 gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:553
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1661 gtk/gtktoolpalette.c:1023
+#: gtk/gtkbox.c:322 gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:584
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1697 gtk/gtktoolpalette.c:1027
 #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
 msgid "Expand"
 msgstr "Genişleme"
 
-#: gtk/gtkbox.c:300
+#: gtk/gtkbox.c:323
 msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
 msgstr "Altlara üstleri büyüyünce ek yer sağlanması"
 
-#: gtk/gtkbox.c:315 gtk/gtktoolitemgroup.c:1668
+#: gtk/gtkbox.c:338 gtk/gtktoolitemgroup.c:1704
 msgid "Fill"
 msgstr "Doldur"
 
-#: gtk/gtkbox.c:316
+#: gtk/gtkbox.c:339
 msgid ""
 "Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
 "used as padding"
-msgstr "Verilen ek boşlukların altlara ayrılması veya doldurulmada kullanılması"
+msgstr ""
+"Verilen ek boşlukların altlara ayrılması veya doldurulmada kullanılması"
 
-#: gtk/gtkbox.c:323
+#: gtk/gtkbox.c:346
 msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
 msgstr "Altların, diğerleri ile arasında olacak boşluk, piksel değerinde"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:291
+#: gtk/gtkbuilder.c:292
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Tercüme Alanı"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:292
+#: gtk/gtkbuilder.c:293
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Gettext tarafından kullanılan tercüme alanı"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:248
+#: gtk/gtkbutton.c:282
 msgid ""
 "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
 "widget"
-msgstr "Eğer düğme bir etiket parçası içeriyorsa düğmedeki etiket parçasının metni"
+msgstr ""
+"Eğer düğme bir etiket parçası içeriyorsa düğmedeki etiket parçasının metni"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:254 gtk/gtkexpander.c:283 gtk/gtklabel.c:777
-#: gtk/gtkmenuitem.c:457 gtk/gtktoolbutton.c:208
+#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:825
+#: gtk/gtkmenuitem.c:801 gtk/gtktoolbutton.c:250
 msgid "Use underline"
 msgstr "Altçizgi kullan"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:255 gtk/gtkexpander.c:284 gtk/gtklabel.c:778
-#: gtk/gtkmenuitem.c:458
+#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:826
+#: gtk/gtkmenuitem.c:802
 msgid ""
-"If set, an underline in the text indicates the next character should be used"
-" for the mnemonic accelerator key"
-msgstr "Eğer seçiliyse, altçizgiden sonra gelen karakter hafızada kalıcı hızlandırıcı tuş olarak 
kullanılacak"
+"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
+"for the mnemonic accelerator key"
+msgstr ""
+"Eğer seçiliyse, altçizgiden sonra gelen karakter hafızada kalıcı "
+"hızlandırıcı tuş olarak kullanılacak"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:267
+#: gtk/gtkbutton.c:301
 msgid ""
 "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
-msgstr "Eğer seçiliyse, etiket gösterilen yerine bir depo ögesini seçmekte kullanılacak"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:273 gtk/gtkcombobox.c:844 gtk/gtkfilechooserbutton.c:432
-msgid "Focus on click"
-msgstr "Tıklama ile odaklama"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:274 gtk/gtkfilechooserbutton.c:433
-msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
-msgstr "Düğmenin fare ile tıklandığında odağı yakalaması"
+msgstr ""
+"Eğer seçiliyse, etiket gösterilen yerine bir depo ögesini seçmekte "
+"kullanılacak"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:280
+#: gtk/gtkbutton.c:307
 msgid "Border relief"
 msgstr "Kenarlık süsü"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:281
+#: gtk/gtkbutton.c:308
 msgid "The border relief style"
 msgstr "Kenarlık süsleme biçemi"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:300
+#: gtk/gtkbutton.c:327
 msgid "Horizontal alignment for child"
 msgstr "Alt için yatay hizalama"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:319
+#: gtk/gtkbutton.c:346
 msgid "Vertical alignment for child"
 msgstr "Alt için düşey hizalama"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:334
+#: gtk/gtkbutton.c:361
 msgid "Child widget to appear next to the button text"
 msgstr "Düğme metninden sonra görünecek alt parçası"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:347
+#: gtk/gtkbutton.c:374
 msgid "Image position"
 msgstr "Resim konumu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:348
+#: gtk/gtkbutton.c:375
 msgid "The position of the image relative to the text"
 msgstr "Metne göre resim konumu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:495
+#: gtk/gtkbutton.c:523
 msgid "Default Spacing"
 msgstr "Öntanımlı Aralık"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:496
+#: gtk/gtkbutton.c:524
 msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
 msgstr "GTK_CAN_DEFAULT butonları için eklenecek fazladan alan"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:512
+#: gtk/gtkbutton.c:541
 msgid "Default Outside Spacing"
 msgstr "Öntanımlı Dış Aralık"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:513
+#: gtk/gtkbutton.c:542
 msgid ""
 "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
 "the border"
-msgstr "Kenarlığı daima dışına çizilen GTK_CAN_DEFAULT butonları için eklenecek fazladan alan"
+msgstr ""
+"Kenarlığı daima dışına çizilen GTK_CAN_DEFAULT butonları için eklenecek "
+"fazladan alan"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:518
+#: gtk/gtkbutton.c:556
 msgid "Child X Displacement"
 msgstr "Altın X Kayması"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:519
+#: gtk/gtkbutton.c:557
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr "Düğmeye basıldığında altın x yönünde ne kadar hareket edeceği"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:526
+#: gtk/gtkbutton.c:573
 msgid "Child Y Displacement"
 msgstr "Altın Y Kayması"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:527
+#: gtk/gtkbutton.c:574
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr "Düğmeye basıldığında altın y yönünde ne kadar hareket edeceği"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:543
+#: gtk/gtkbutton.c:593
 msgid "Displace focus"
 msgstr "Odak kaydırma"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:544
+#: gtk/gtkbutton.c:594
 msgid ""
 "Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
 "rectangle"
-msgstr "child_displacement_x/_y özelliklerinin aynı zamanda odak dikdörtgenini etkilemesi"
+msgstr ""
+"child_displacement_x/_y özelliklerinin aynı zamanda odak dikdörtgenini "
+"etkilemesi"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:560 gtk/gtkentry.c:834 gtk/gtkentry.c:2004
+#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:894 gtk/gtkentry.c:2084
 msgid "Inner Border"
 msgstr "İç Kenarlık"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:561
+#: gtk/gtkbutton.c:611
 msgid "Border between button edges and child."
 msgstr "Düğme sınırları ve alt arasındaki kenarlık."
 
-#: gtk/gtkbutton.c:574
+#: gtk/gtkbutton.c:626
 msgid "Image spacing"
 msgstr "Resim boşluğu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:575
+#: gtk/gtkbutton.c:627
 msgid "Spacing in pixels between the image and label"
 msgstr "Resim ve etiket arasında bırakılacak piksel cinsinden boşluk"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:399
+#: gtk/gtkcalendar.c:398
 msgid "Year"
 msgstr "Yıl"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:400
+#: gtk/gtkcalendar.c:399
 msgid "The selected year"
 msgstr "Seçilen yıl"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:413
+#: gtk/gtkcalendar.c:412
 msgid "Month"
 msgstr "Ay"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:414
+#: gtk/gtkcalendar.c:413
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "Seçilen ay (0 ile 11 arasında bir sayı olarak)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:428
+#: gtk/gtkcalendar.c:427
 msgid "Day"
 msgstr "Gün"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:429
+#: gtk/gtkcalendar.c:428
 msgid ""
 "The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
 "currently selected day)"
-msgstr "Seçilen gün (1 ile 31 arasında bir sayı olarak, ya da mevcut şeçilmiş günü kaldırmak için 0)"
+msgstr ""
+"Seçilen gün (1 ile 31 arasında bir sayı olarak, ya da mevcut şeçilmiş günü "
+"kaldırmak için 0)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:443
+#: gtk/gtkcalendar.c:442
 msgid "Show Heading"
 msgstr "Başlığı Göster"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:444
+#: gtk/gtkcalendar.c:443
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "Eğer TRUE ise, başlık gösterilir"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:458
+#: gtk/gtkcalendar.c:457
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "Gün Adlarını Göster"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:459
+#: gtk/gtkcalendar.c:458
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "Eğer TRUE ise, gün adları gösterilir"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:472
+#: gtk/gtkcalendar.c:471
 msgid "No Month Change"
 msgstr "Ay Değişimi Yok"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:473
+#: gtk/gtkcalendar.c:472
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "Eğer TRUE ise, seçilen ay değiştirilimez"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:487
+#: gtk/gtkcalendar.c:486
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "Hafta Numaralarını Göster"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:488
+#: gtk/gtkcalendar.c:487
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "Eğer TRUE ise, hafta numaraları gösterilir"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:503
+#: gtk/gtkcalendar.c:502
 msgid "Details Width"
 msgstr "Ayrıntılar Genişliği"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:504
+#: gtk/gtkcalendar.c:503
 msgid "Details width in characters"
 msgstr "Karakter olarak ayrıntıların genişliği"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:519
+#: gtk/gtkcalendar.c:518
 msgid "Details Height"
 msgstr "Ayrıntılar Yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:520
+#: gtk/gtkcalendar.c:519
 msgid "Details height in rows"
 msgstr "Satır cinsinden ayrıntılar yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:536
+#: gtk/gtkcalendar.c:535
 msgid "Show Details"
 msgstr "Ayrıntıları Göster"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:537
+#: gtk/gtkcalendar.c:536
 msgid "If TRUE, details are shown"
 msgstr "Eğer TRUE ise, ayrıntılar gösterilir"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:549
+#: gtk/gtkcalendar.c:548
 msgid "Inner border"
 msgstr "İç Kenarlık"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:550
+#: gtk/gtkcalendar.c:549
 msgid "Inner border space"
 msgstr "İç kenarlık alanı"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:561
+#: gtk/gtkcalendar.c:560
 msgid "Vertical separation"
 msgstr "Dikey ayırma"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:562
+#: gtk/gtkcalendar.c:561
 msgid "Space between day headers and main area"
 msgstr "Gün üst bilgileri ve ana alan arasındaki boşluk"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:573
+#: gtk/gtkcalendar.c:572
 msgid "Horizontal separation"
 msgstr "Yatay ayırma"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:574
+#: gtk/gtkcalendar.c:573
 msgid "Space between week headers and main area"
 msgstr "Hafta üst bilgileri ve ana alan arasındaki boşluk"
 
@@ -1918,7 +1988,9 @@ msgstr "Paket Türü"
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the cell is packed with reference to the "
 "start or end of the cell area"
-msgstr "Hücrenin hücre alanının başına ya da sonuna referanslı paketlenip paketlenmediğini belirten bir 
GtkPackType"
+msgstr ""
+"Hücrenin hücre alanının başına ya da sonuna referanslı paketlenip "
+"paketlenmediğini belirten bir GtkPackType"
 
 #: gtk/gtkcellarea.c:790
 msgid "Focus Cell"
@@ -1977,35 +2049,35 @@ msgstr "Düzenleme İptal Edildi"
 msgid "Indicates that editing has been canceled"
 msgstr "İptal edilmiş düzenlemeyi içerir"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:141
 msgid "Accelerator key"
 msgstr "Hızlandırıcı tuş"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:143
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
 msgid "The keyval of the accelerator"
 msgstr "Hızlandırıcının keyval değeri"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:158
 msgid "Accelerator modifiers"
 msgstr "Hızlandırıcı düzenleyicileri"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:160
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
 msgid "The modifier mask of the accelerator"
 msgstr "Hızlandırıcının düzenleyici maskesi"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:177
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:176
 msgid "Accelerator keycode"
 msgstr "Hızlandırıcı tuş kodu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:178
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:177
 msgid "The hardware keycode of the accelerator"
 msgstr "Hızlandıcının donanımsal tuş kodu"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:197
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:196
 msgid "Accelerator Mode"
 msgstr "Hızlandırıcı Kipi"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:198
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:197
 msgid "The type of accelerators"
 msgstr "Hızlandırıcının türü"
 
@@ -2149,13 +2221,15 @@ msgstr "Metin Sütunu"
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "Veri kaynak modelinde dizgelerin alınacağı sütun"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 gtk/gtkcombobox.c:913
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 gtk/gtkcombobox.c:1101
 msgid "Has Entry"
 msgstr "Giriş Var"
 
 #: gtk/gtkcellrenderercombo.c:170
 msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
-msgstr "Eğer FALSE ise, seçili olanların dışında başka dizgiler girilmesine izin verme"
+msgstr ""
+"Eğer FALSE ise, seçili olanların dışında başka dizgiler girilmesine izin "
+"verme"
 
 #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152
 msgid "Pixbuf Object"
@@ -2213,8 +2287,8 @@ msgstr "Takip Durumu"
 msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
 msgstr "Taranmış pixbuf'ın durumuna uygun olarak renklendirilmesi"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkmodelbutton.c:877
-#: gtk/gtkwindow.c:805
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1116
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:550 gtk/gtkwindow.c:836
 msgid "Icon"
 msgstr "Simge"
 
@@ -2223,8 +2297,8 @@ msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "İlerleme çubuğunun değeri"
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:888 gtk/gtkmessagedialog.c:214
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:891 gtk/gtkprogressbar.c:184 gtk/gtktextbuffer.c:217
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:948 gtk/gtkmessagedialog.c:214
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1130 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Metin"
 
@@ -2240,7 +2314,9 @@ msgstr "Darbe"
 msgid ""
 "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
 "don't know how much."
-msgstr "Bunu bazı ilerlemenin gerçekleştiğini ancak sizin ne kadar olduğunu bilmediğinizi belirten pozitif 
bir sayıya ayarlayın."
+msgstr ""
+"Bunu bazı ilerlemenin gerçekleştiğini ancak sizin ne kadar olduğunu "
+"bilmediğinizi belirten pozitif bir sayıya ayarlayın."
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
 msgid "Text x alignment"
@@ -2250,7 +2326,8 @@ msgstr "Metin x hizalama"
 msgid ""
 "The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
-msgstr "Yatay hizalama; 0'dan (sol) 1'e (sağ). RTL düzenleri için tersi kullanılır."
+msgstr ""
+"Yatay hizalama; 0'dan (sol) 1'e (sağ). RTL düzenleri için tersi kullanılır."
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
 msgid "Text y alignment"
@@ -2260,21 +2337,21 @@ msgstr "Metin y hizalama"
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Düşey hizalama; 0'dan (üst) 1'e (alt) kadar."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1015
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:937 gtk/gtkprogressbar.c:161 gtk/gtkrange.c:437
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1086
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1176 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
 msgid "Inverted"
 msgstr "Tersi"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:162
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:265
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr "İlerleme çubuğunun büyüme yönünü ters çevirin"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:430 gtk/gtkscalebutton.c:210
-#: gtk/gtkspinbutton.c:341
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:434 gtk/gtkscalebutton.c:215
+#: gtk/gtkspinbutton.c:379
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Ayarlama"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkspinbutton.c:342
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkspinbutton.c:380
 msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
 msgstr "Çevirme düğmesinin değerini tutan ayar"
 
@@ -2282,15 +2359,15 @@ msgstr "Çevirme düğmesinin değerini tutan ayar"
 msgid "Climb rate"
 msgstr "Tırmanma oranı"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130 gtk/gtkspinbutton.c:350
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130 gtk/gtkspinbutton.c:388
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "Bir düğme basılı tuttulduğunda hızlanma oranı"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:302 gtk/gtkspinbutton.c:357
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:767 gtk/gtkspinbutton.c:395
 msgid "Digits"
 msgstr "Basamaklar"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkspinbutton.c:358
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkspinbutton.c:396
 msgid "The number of decimal places to display"
 msgstr "Gösterilecek ondalık basamakların sayısı"
 
@@ -2318,7 +2395,7 @@ msgstr "Biçimleme"
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Taranacak biçimli metin"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1422 gtk/gtklabel.c:763
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1488 gtk/gtklabel.c:811
 msgid "Attributes"
 msgstr "Öznitelikler"
 
@@ -2334,19 +2411,19 @@ msgstr "Tek Paragraf Kipi"
 msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
 msgstr "Tüm metnin bir paragrafta tutulup tutulmayacağı"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:283 gtk/gtkcellview.c:189 gtk/gtktexttag.c:215
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:283 gtk/gtkcellview.c:217 gtk/gtktexttag.c:215
 msgid "Background color name"
 msgstr "Arkaplan renk ismi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:284 gtk/gtkcellview.c:190 gtk/gtktexttag.c:216
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:284 gtk/gtkcellview.c:218 gtk/gtktexttag.c:216
 msgid "Background color as a string"
 msgstr "Bir dizge olarak arkaplan rengi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtkcellview.c:205 gtk/gtktexttag.c:230
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtkcellview.c:233 gtk/gtktexttag.c:230
 msgid "Background color"
 msgstr "Arkaplan rengi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:299 gtk/gtkcellview.c:206 gtk/gtktexttag.c:231
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:299 gtk/gtkcellview.c:234 gtk/gtktexttag.c:231
 msgid "Background color as a GdkColor"
 msgstr "Bir GdkColor olarak arkaplan rengi"
 
@@ -2354,7 +2431,7 @@ msgstr "Bir GdkColor olarak arkaplan rengi"
 msgid "Background color as RGBA"
 msgstr "Bir RGBA olarak arkaplan rengi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtkcellview.c:221 gtk/gtktexttag.c:246
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtkcellview.c:249 gtk/gtktexttag.c:246
 msgid "Background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Bir GdkRGBA olarak arkaplan rengi"
 
@@ -2378,12 +2455,12 @@ msgstr "RGBA olarak önplan rengi"
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Bir GdkRGBA olarak önplan rengi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:796 gtk/gtktexttag.c:308
-#: gtk/gtktextview.c:792
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:856 gtk/gtktexttag.c:308
+#: gtk/gtktextview.c:820
 msgid "Editable"
 msgstr "Düzenlenebilir"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:793
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:821
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Metnin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi"
 
@@ -2456,7 +2533,9 @@ msgstr "Çıkıntı"
 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:442
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
-msgstr "Taban çizgisinin üstünde metnin göreli konumu (çıkıntı negatif ise taban çizgisinin altı)"
+msgstr ""
+"Taban çizgisinin üstünde metnin göreli konumu (çıkıntı negatif ise taban "
+"çizgisinin altı)"
 
 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtktexttag.c:515
 msgid "Strikethrough"
@@ -2483,9 +2562,12 @@ msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
 "probably don't need it"
-msgstr "ISO kodlaması olarak metnin yazıldığı dil. Pango bunu metin sunarken bir ipucu olarak kullanabilir. 
Eğer bu parametreyi anlamadıysanız, büyük ihtimalle ihtiyacınız yoktur"
+msgstr ""
+"ISO kodlaması olarak metnin yazıldığı dil. Pango bunu metin sunarken bir "
+"ipucu olarak kullanabilir. Eğer bu parametreyi anlamadıysanız, büyük "
+"ihtimalle ihtiyacınız yoktur"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:914 gtk/gtkprogressbar.c:227
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:962 gtk/gtkprogressbar.c:330
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Kısaltma"
 
@@ -2493,18 +2575,20 @@ msgstr "Kısaltma"
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
-msgstr "Eğer hücre taracısı tüm dizgiyi göstermek için yeterli alana sahip değilse, dizginin kısaltılması 
için tercih edilen konum"
+msgstr ""
+"Eğer hücre taracısı tüm dizgiyi göstermek için yeterli alana sahip değilse, "
+"dizginin kısaltılması için tercih edilen konum"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkfilechooserbutton.c:460
-#: gtk/gtklabel.c:934
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkfilechooserbutton.c:452
+#: gtk/gtklabel.c:982
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Karakter Olarak Genişlik"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:935
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:983
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Etiketin arzu edilen genişliği, karakter olarak"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:990
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:1038
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Karakter Olarak Azami Genişlik"
 
@@ -2520,9 +2604,11 @@ msgstr "Satır bölme kipi"
 msgid ""
 "How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
-msgstr "Eğer hücre taracısı tüm dizgiyi göstermek için yeterli alana sahip değilse, dizginin birden fazla 
satıra nasıl bölüneceği"
+msgstr ""
+"Eğer hücre taracısı tüm dizgiyi göstermek için yeterli alana sahip değilse, "
+"dizginin birden fazla satıra nasıl bölüneceği"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:561 gtk/gtkcombobox.c:731
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:561 gtk/gtkcombobox.c:927
 msgid "Wrap width"
 msgstr "Satır bölme genişliği"
 
@@ -2538,7 +2624,7 @@ msgstr "Hizalama"
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Satırların nasıl hizalanacağı"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1041
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1104
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Ayrılmış bilgi alanı metni"
 
@@ -2546,11 +2632,11 @@ msgstr "Ayrılmış bilgi alanı metni"
 msgid "Text rendered when an editable cell is empty"
 msgstr "Düzenlenebilir bir hücre boş olduğunda metin işleme"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtkcellview.c:325 gtk/gtktexttag.c:721
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtkcellview.c:353 gtk/gtktexttag.c:721
 msgid "Background set"
 msgstr "Arkaplan ayarı"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:607 gtk/gtkcellview.c:326 gtk/gtktexttag.c:722
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:607 gtk/gtkcellview.c:354 gtk/gtktexttag.c:722
 msgid "Whether this tag affects the background color"
 msgstr "Bu etiketin arkaplan rengini etkilemesi"
 
@@ -2674,153 +2760,165 @@ msgstr "Hizalama ayarı"
 msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
 msgstr "Bu etiketin hizalama kipini etkilemesi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:137
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:138
 msgid "Toggle state"
 msgstr "Seçim durumu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:138
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:139
 msgid "The toggle state of the button"
 msgstr "Düğmenin seçim durumu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:145
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:146
 msgid "Inconsistent state"
 msgstr "Kararsız durum"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:146
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:147
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Düğmenin karasızlık durumu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153 gtk/gtklistbox.c:3654
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3800
 msgid "Activatable"
 msgstr "Etkinleştirilebilir"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:155
 msgid "The toggle button can be activated"
 msgstr "Seçim düğmesi etkinleştirilebilir"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:161
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:162
 msgid "Radio state"
 msgstr "Radyo durumu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:162
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:163
 msgid "Draw the toggle button as a radio button"
 msgstr "Seçim düğmesini radyo düğmesi olarak çiz"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:169
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:170
 msgid "Indicator size"
 msgstr "Belirteç boyutu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:170 gtk/gtkcheckbutton.c:132
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:146
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:171 gtk/gtkcheckbutton.c:233
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:241
 msgid "Size of check or radio indicator"
 msgstr "Onay ya da radyo düğmesi belirtecinin boyutu"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:220
+#: gtk/gtkcellview.c:248
 msgid "Background RGBA color"
 msgstr "Arkaplan RGBA rengi"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:235
+#: gtk/gtkcellview.c:263
 msgid "CellView model"
 msgstr "CellView modeli"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:236
+#: gtk/gtkcellview.c:264
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "Hücre görünümü için model"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:254 gtk/gtkcombobox.c:1000 gtk/gtkentrycompletion.c:467
-#: gtk/gtkiconview.c:636 gtk/gtktreemenu.c:307 gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
+#: gtk/gtkcellview.c:282 gtk/gtkcombobox.c:1188 gtk/gtkentrycompletion.c:467
+#: gtk/gtkiconview.c:649 gtk/gtktreemenu.c:307 gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
 msgid "Cell Area"
 msgstr "Hücre Alanı"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:255 gtk/gtkcombobox.c:1001 gtk/gtkentrycompletion.c:468
-#: gtk/gtkiconview.c:637 gtk/gtktreemenu.c:308 gtk/gtktreeviewcolumn.c:400
+#: gtk/gtkcellview.c:283 gtk/gtkcombobox.c:1189 gtk/gtkentrycompletion.c:468
+#: gtk/gtkiconview.c:650 gtk/gtktreemenu.c:308 gtk/gtktreeviewcolumn.c:400
 msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
 msgstr "Yerleşim hücreleri için kullanılan GtkCellArea"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:278
+#: gtk/gtkcellview.c:306
 msgid "Cell Area Context"
 msgstr "Hücre Alan İçeriği"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:279
+#: gtk/gtkcellview.c:307
 msgid "The GtkCellAreaContext used to compute the geometry of the cell view"
-msgstr "Hücre görünümlerinin geometrisini hesaplamak için kullanılan GtkCellAreaContext"
+msgstr ""
+"Hücre görünümlerinin geometrisini hesaplamak için kullanılan "
+"GtkCellAreaContext"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:296
+#: gtk/gtkcellview.c:324
 msgid "Draw Sensitive"
 msgstr "Hassas Çiz"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:297
+#: gtk/gtkcellview.c:325
 msgid "Whether to force cells to be drawn in a sensitive state"
 msgstr "Hücrelerin hassas durumda çizilmesinin mecbur bırakılması"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:315
+#: gtk/gtkcellview.c:343
 msgid "Fit Model"
 msgstr "Modeli Uydur"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:316
+#: gtk/gtkcellview.c:344
 msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
 msgstr "Modeldeki her satır için yeterli alan istenmesi"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:131 gtk/gtkcheckmenuitem.c:145
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:232 gtk/gtkcheckmenuitem.c:240
 msgid "Indicator Size"
 msgstr "Belirteç Boyutu"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:139 gtk/gtkexpander.c:349
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:249 gtk/gtkexpander.c:402
 msgid "Indicator Spacing"
 msgstr "Belirteç Aralığı"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:140
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:250
 msgid "Spacing around check or radio indicator"
 msgstr "Onay ya da radyo düğmesi belirteci etrafındaki boşluk"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:123
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:210
 msgid "Whether the menu item is checked"
 msgstr "Menü ögesinin işaretlenmiş olması"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:130 gtk/gtktogglebutton.c:187
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:217 gtk/gtktogglebutton.c:192
 msgid "Inconsistent"
 msgstr "Tutarsız"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:131
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:218
 msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
 msgstr "Bir \"karasız\" durum gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:138
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:225
 msgid "Draw as radio menu item"
 msgstr "Radyo menü ögesi olarak çiz"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:139
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:226
 msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
 msgstr "Menü ögesinin radyo menü ögesi gibi görünmesi"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:166 gtk/gtkcolorchooser.c:87
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:168 gtk/gtkcolorchooser.c:87
 msgid "Use alpha"
 msgstr "Alfa kullan"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:167
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:169
 msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "Renge alfa değeri vermek istenmesi"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:182
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:184
 msgid "The title of the color selection dialog"
 msgstr "Renk seçim penceresinin başlığı"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:200
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:202
 msgid "The selected color"
 msgstr "Seçilen renk"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:216
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:218
 msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
 msgstr "Mevcut matlık değeri (0 tamamiyle şeffaf, 65535 tamamiyle mat)"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:230
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:232
 msgid "Current RGBA Color"
 msgstr "Şu anki RGBA Rengi"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:231
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:233
 msgid "The selected RGBA color"
 msgstr "Seçilen RGBA rengi"
 
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:274
+#| msgid "Show editor"
+msgid "Show Editor"
+msgstr "Düzenleyiciyi Göster"
+
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:275
+#| msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
+msgid "Whether to show the color editor right away"
+msgstr "Renk düzenleyicinin hemen gösterilmesi"
+
 #: gtk/gtkcolorchooser.c:67
 msgid "Color"
 msgstr "Renk"
@@ -2833,206 +2931,250 @@ msgstr "Bir GdkRGBA olarak şu anki renk"
 msgid "Whether alpha should be shown"
 msgstr "Alfanın gösterilmesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:213 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:700
+#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:213 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:704
 msgid "Show editor"
 msgstr "Düzenleyiciyi göster"
 
-#: gtk/gtkcolorscale.c:359
+#: gtk/gtkcolorscale.c:258
 msgid "Scale type"
 msgstr "Ölçek türü"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:707
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:719
 msgid "RGBA Color"
 msgstr "RGBA Rengi"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:707
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:719
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "RGBA gibi renk"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:710 gtk/gtklabel.c:859 gtk/gtklistbox.c:3668
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:907 gtk/gtklistbox.c:3814
 msgid "Selectable"
 msgstr "Seçilebilir"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:710
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:722
 msgid "Whether the swatch is selectable"
 msgstr "Renk örneği seçilebilirliği"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:713
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:725
 msgid "Has Menu"
 msgstr "Menüsü Var"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:713
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:725
 msgid "Whether the swatch should offer customization"
 msgstr "Renk örneğinin özelleştirme sunup sunmayacağı"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:714
+#: gtk/gtkcombobox.c:910
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "ComboBox modeli"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:715
+#: gtk/gtkcombobox.c:911
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "Çoklu kutucuğun modeli"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:732
+#: gtk/gtkcombobox.c:928
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "Izgara içindeki ögelerin düzeni için satır bölme genişliği"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:754 gtk/gtktreemenu.c:361
+#: gtk/gtkcombobox.c:950 gtk/gtktreemenu.c:361
 msgid "Row span column"
 msgstr "Satır atlama sütunu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:755 gtk/gtktreemenu.c:362
+#: gtk/gtkcombobox.c:951 gtk/gtktreemenu.c:362
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr "Satır atlama sütunu değerlerini içeren TreeModel sütunu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:776 gtk/gtktreemenu.c:382
+#: gtk/gtkcombobox.c:972 gtk/gtktreemenu.c:382
 msgid "Column span column"
 msgstr "Sütun atlama sütunu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:777 gtk/gtktreemenu.c:383
+#: gtk/gtkcombobox.c:973 gtk/gtktreemenu.c:383
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr "Sütun atlama sütunu değerlerini içeren TreeModel sütunu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:798
+#: gtk/gtkcombobox.c:994
 msgid "Active item"
 msgstr "Etkin öge"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:799
+#: gtk/gtkcombobox.c:995
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "Şu an etkin olan öge"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:821
+#: gtk/gtkcombobox.c:1017
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Açılan menülerin ayıraç menü ögesi içermesi"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:836 gtk/gtkentry.c:818
+#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:878
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Çerçeve Var"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:837
+#: gtk/gtkcombobox.c:1033
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "Çoklu kutunun alt çevresinde çerçeve çizmesi"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:845
-msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
-msgstr "Çoklu kutunun fare ile tıklandığında odağı yakalaması"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:862 gtk/gtkmenu.c:616
+#: gtk/gtkcombobox.c:1050 gtk/gtkmenu.c:695
 msgid "Tearoff Title"
 msgstr "Ayıraç Başlığı"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:863
+#: gtk/gtkcombobox.c:1051
 msgid ""
 "A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
 "off"
-msgstr "Açılanların ayrıldığında pencere yöneticisi tarafından gösterilebilecek başlık"
+msgstr ""
+"Açılanların ayrıldığında pencere yöneticisi tarafından gösterilebilecek "
+"başlık"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:880
+#: gtk/gtkcombobox.c:1068
 msgid "Popup shown"
 msgstr "Açılan gösterimi"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:881
+#: gtk/gtkcombobox.c:1069
 msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
 msgstr "Çoklunun açılanlarının gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:897
+#: gtk/gtkcombobox.c:1085
 msgid "Button Sensitivity"
 msgstr "Düğme Duyarlılığı"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:898
+#: gtk/gtkcombobox.c:1086
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr "Model boş olduğunda açılan düğmenin duyarlı olıp olmayacağı"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:914
+#: gtk/gtkcombobox.c:1102
 msgid "Whether combo box has an entry"
 msgstr "Açılan kutunun bir girdiye sahip olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:929
+#: gtk/gtkcombobox.c:1117
 msgid "Entry Text Column"
 msgstr "Metin Sütunu Girdisi"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:930
+#: gtk/gtkcombobox.c:1118
 msgid ""
-"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry"
-" if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
-msgstr "Eğer açılan kutu #GtkComboBox:has-entry = %TRUE ile oluşturulmuşsa girdiden dizileri ilişkilendirmek 
için açılan kutunun modelinde sütun"
+"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
+"if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
+msgstr ""
+"Eğer açılan kutu #GtkComboBox:has-entry = %TRUE ile oluşturulmuşsa girdiden "
+"dizileri ilişkilendirmek için açılan kutunun modelinde sütun"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:947
+#: gtk/gtkcombobox.c:1135
 msgid "ID Column"
 msgstr "Kimlik Sütunu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:948
+#: gtk/gtkcombobox.c:1136
 msgid ""
 "The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
 "in the model"
-msgstr "Açılan kutunun modelindeki sütun modeldeki değerler için dizi kimlikleri sağlar"
+msgstr ""
+"Açılan kutunun modelindeki sütun modeldeki değerler için dizi kimlikleri "
+"sağlar"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:963
+#: gtk/gtkcombobox.c:1151
 msgid "Active id"
 msgstr "Etkin kimlik"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:964
+#: gtk/gtkcombobox.c:1152
 msgid "The value of the id column for the active row"
 msgstr "Etkin satır için sütun kimliği değeri"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:980
+#: gtk/gtkcombobox.c:1168
 msgid "Popup Fixed Width"
 msgstr "Sabıt Açılır Pencere Genişliği"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:981
+#: gtk/gtkcombobox.c:1169
 msgid ""
 "Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
 "width of the combo box"
-msgstr "Açılır pencerenin genişliğinin açılan kutunun genişliği için ayrılmış alan ile eşleşen sabit 
genişlikte olması gerekliliği"
+msgstr ""
+"Açılır pencerenin genişliğinin açılan kutunun genişliği için ayrılmış alan "
+"ile eşleşen sabit genişlikte olması gerekliliği"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1007
+#: gtk/gtkcombobox.c:1195
 msgid "Appears as list"
 msgstr "Liste olarak görünür"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1008
+#: gtk/gtkcombobox.c:1196
 msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
 msgstr "Çoklu kutu açılanlarının menü yerine liste gibi görüntülenmesi"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1024
+#: gtk/gtkcombobox.c:1215
 msgid "Arrow Size"
 msgstr "Ok Boyutu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1025
+#: gtk/gtkcombobox.c:1216
 msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
 msgstr "Çoklu kutucuğun içindeki okun asgari boyutu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1042
+#: gtk/gtkcombobox.c:1234
 msgid "The amount of space used by the arrow"
 msgstr "Ok tarafından kullanılan alan miktarı"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1058
+#: gtk/gtkcombobox.c:1253
 msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
 msgstr "Çoklu kutunun çevresine ne tür bir gölge çizileceği"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:510
+#: gtk/gtkcontainer.c:531
 msgid "Resize mode"
 msgstr "Yeniden boyutlandırma kipi"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:511
+#: gtk/gtkcontainer.c:532
 msgid "Specify how resize events are handled"
 msgstr "Yeniden boyutlandırma eylemlerinin nasıl işleneceğini belirtiler"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:518
+#: gtk/gtkcontainer.c:539
 msgid "Border width"
 msgstr "Kenarlık genişliği"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:519
+#: gtk/gtkcontainer.c:540
 msgid "The width of the empty border outside the containers children"
 msgstr "Taşıyıcı altlarının dış kenarlarındaki boşluğun genişliği"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:526
+#: gtk/gtkcontainer.c:547
 msgid "Child"
 msgstr "Alt"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:527
+#: gtk/gtkcontainer.c:548
 msgid "Can be used to add a new child to the container"
 msgstr "Taşıyıcıya yeni bir alt eklemek için kullanılabilir"
 
+#: gtk/gtkcssnode.c:624
+msgid "Style Classes"
+msgstr "Biçem Sınıfları"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:624
+#| msgid "List of icon names"
+msgid "List of classes"
+msgstr "Sınıfların listesi"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:629 gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
+msgid "ID"
+msgstr "Kimlik"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:629
+msgid "Unique ID"
+msgstr "Benzersiz Kimlik"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:639 gtk/gtkswitch.c:910
+msgid "State"
+msgstr "Durum"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:639
+#| msgid "State Message"
+msgid "State flags"
+msgstr "Durum bayrakları"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:645
+msgid "If other nodes can see this node"
+msgstr "Diğer düğümlerin bu düğümü görebilmesi"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:650
+#| msgid "Widget name"
+msgid "Widget type"
+msgstr "Gereç türü"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:650
+#| msgid "The name of the widget"
+msgid "GType of the widget"
+msgstr "Gerecin GType'ı"
+
 #: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
 msgid "Subproperties"
 msgstr "Alt özellikler"
@@ -3057,10 +3199,6 @@ msgstr "Etkiler"
 msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
 msgstr "Eğer değer ögenin boyutunu etkilerse ayarla"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
-msgid "ID"
-msgstr "Kimlik"
-
 #: gtk/gtkcssstyleproperty.c:224
 msgid "The numeric id for quick access"
 msgstr "Hızlı erişim için sayısal kimlik"
@@ -3081,7 +3219,7 @@ msgstr "Başlangıç değeri"
 msgid "The initial specified value used for this property"
 msgstr "Bu özellik için kullanılan belirlenmiş başlangıç değeri"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:518
+#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:434
 msgid "Content area border"
 msgstr "İçerik alanı kenarlığı"
 
@@ -3089,7 +3227,7 @@ msgstr "İçerik alanı kenarlığı"
 msgid "Width of border around the main dialog area"
 msgstr "Ana pencere alanını çevreleyen kenarlığın genişliği"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:536
+#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:452
 msgid "Content area spacing"
 msgstr "İçerik alanı boşluğu"
 
@@ -3097,15 +3235,15 @@ msgstr "İçerik alanı boşluğu"
 msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
 msgstr "Ana iletişim penceresi alanı ögeleri arasındaki boşluk"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:553
+#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:469
 msgid "Button spacing"
 msgstr "Düğme aralığı"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:554
+#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:470
 msgid "Spacing between buttons"
 msgstr "Düğmeler arası boşluk"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:570
+#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:486
 msgid "Action area border"
 msgstr "Eylem alanı kenarlığı"
 
@@ -3117,7 +3255,7 @@ msgstr "Pencerenin altındaki düğme alanını çevreleyen kenarlığın geniş
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Tampon bellek içerikleri"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:962
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1025
 msgid "Text length"
 msgstr "Metin uzunluğu"
 
@@ -3125,375 +3263,394 @@ msgstr "Metin uzunluğu"
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Tampon bellekteki mevcut metnin uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:803
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:863
 msgid "Maximum length"
 msgstr "En büyük uzunluk"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:804
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:864
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Bu girdi için en fazla karakter sayısı. Sınırsız olması için sıfır"
 
-#: gtk/gtkentry.c:773
+#: gtk/gtkentry.c:833
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Metin Tampon Belleği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:774
+#: gtk/gtkentry.c:834
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Giriş metni depolayan metin tampon bellek nesnesi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:780 gtk/gtklabel.c:881
+#: gtk/gtkentry.c:840 gtk/gtklabel.c:929
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "İmleç Konumu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:781 gtk/gtklabel.c:882
+#: gtk/gtkentry.c:841 gtk/gtklabel.c:930
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Karakterler arasında imlecin şu an ki konumu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:788 gtk/gtklabel.c:889
+#: gtk/gtkentry.c:848 gtk/gtklabel.c:937
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Seçim Sınırları"
 
-#: gtk/gtkentry.c:789 gtk/gtklabel.c:890
+#: gtk/gtkentry.c:849 gtk/gtklabel.c:938
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "Karakterler arasındaki imleçten itibaren seçimin diğer ucunun konumu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:797
+#: gtk/gtkentry.c:857
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Girdinin düzenlenebilirliği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:811
+#: gtk/gtkentry.c:871
 msgid "Visibility"
 msgstr "Görünürlük"
 
-#: gtk/gtkentry.c:812
+#: gtk/gtkentry.c:872
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
-msgstr "FALSE ise gerçek metin yerine \"invisible char\" gösterilir (parola kipi)"
+msgstr ""
+"FALSE ise gerçek metin yerine \"invisible char\" gösterilir (parola kipi)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:819
+#: gtk/gtkentry.c:879
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "FALSE ise girdinin dış çerçevesi kaldırılır"
 
-#: gtk/gtkentry.c:835
+#: gtk/gtkentry.c:895
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
-msgstr "Metin ve çerçeve arasındaki kenarlık. inner-body biçemi özelliğinin yerine geçer"
+msgstr ""
+"Metin ve çerçeve arasındaki kenarlık. inner-body biçemi özelliğinin yerine "
+"geçer"
 
-#: gtk/gtkentry.c:841 gtk/gtkentry.c:1507
+#: gtk/gtkentry.c:901 gtk/gtkentry.c:1591
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Görünmez karakter"
 
-#: gtk/gtkentry.c:842 gtk/gtkentry.c:1508
+#: gtk/gtkentry.c:902 gtk/gtkentry.c:1592
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
-msgstr "Girdi içeriklerini maskelerken kullanılacak karakter (\"parola kipi\" olduğunda)"
+msgstr ""
+"Girdi içeriklerini maskelerken kullanılacak karakter (\"parola kipi\" "
+"olduğunda)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:848
+#: gtk/gtkentry.c:908
 msgid "Activates default"
 msgstr "Öntanımlıyı etkinleştirir"
 
-#: gtk/gtkentry.c:849
+#: gtk/gtkentry.c:909
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
-msgstr "Enter tuşuna basıldığında öntanımlı olarak odak alacak parça (bir penceredeki öntanımlı düğme gibi) 
etkinleştirmesi"
+msgstr ""
+"Enter tuşuna basıldığında öntanımlı olarak odak alacak parça (bir "
+"penceredeki öntanımlı düğme gibi) etkinleştirmesi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:855
+#: gtk/gtkentry.c:915
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Karakterlerdeki genişlik"
 
-#: gtk/gtkentry.c:856
+#: gtk/gtkentry.c:916
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Girdi için bırakılan alanın karakter sayısı olarak değeri"
 
-#: gtk/gtkentry.c:872
+#: gtk/gtkentry.c:932
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Karakterlerde azami genişlik"
 
-#: gtk/gtkentry.c:873
+#: gtk/gtkentry.c:933
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Karakter olarak girdinin istenen azami genişliği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:880
+#: gtk/gtkentry.c:940
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Kaydırma ofseti"
 
-#: gtk/gtkentry.c:881
+#: gtk/gtkentry.c:941
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Girdinin ekranda kaydırıldığında sola doğru kaç piksel kaydırılacağı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:889
+#: gtk/gtkentry.c:949
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Girdi içeriği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:918
+#: gtk/gtkentry.c:978
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Çoklu satırları birleştir"
 
-#: gtk/gtkentry.c:919
+#: gtk/gtkentry.c:979
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Çoklu satırların tek bir satır olarak yapıştırılması."
 
-#: gtk/gtkentry.c:934
+#: gtk/gtkentry.c:997
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
-msgstr "Ne tip bir gölgenin has-frame ayarlandığında girişin çevresine çizileceği"
+msgstr ""
+"Ne tip bir gölgenin has-frame ayarlandığında girişin çevresine çizileceği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:948 gtk/gtktextview.c:932
+#: gtk/gtkentry.c:1011 gtk/gtktextview.c:960
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Üzerine yazma kipi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:949
+#: gtk/gtkentry.c:1012
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Yeni metnin mevcut içeriğin üstüne yazılması"
 
-#: gtk/gtkentry.c:963
+#: gtk/gtkentry.c:1026
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Girişteki mevcut metnin uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:977
+#: gtk/gtkentry.c:1040
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Görünmeyen karakter kümesi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:978
+#: gtk/gtkentry.c:1041
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Görünmeyen karakterin ayarlanmış olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkentry.c:995
+#: gtk/gtkentry.c:1058
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Caps Lock uyarısı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:996
+#: gtk/gtkentry.c:1059
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr "Parola girişlerinin Caps Lock açık olduğu zaman bir uyarı vermesi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1009
+#: gtk/gtkentry.c:1072
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "İlerleme Bölümü"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1010
+#: gtk/gtkentry.c:1073
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "Tamamlanmakta olan görevin mevcut bölümü"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1025
+#: gtk/gtkentry.c:1088
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "İlerleme Darbe Adımı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1026
+#: gtk/gtkentry.c:1089
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
-msgstr "Her gtk_entry_progress_pulse çağrısında gidip gelen ilerleme bloğunun taşınması için toplam giriş 
genişliği bölümü"
+msgstr ""
+"Her gtk_entry_progress_pulse çağrısında gidip gelen ilerleme bloğunun "
+"taşınması için toplam giriş genişliği bölümü"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1042
+#: gtk/gtkentry.c:1105
 msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
 msgstr "Boş ve odaklanılmamış olduğunda girdideki metni göster"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1055
+#: gtk/gtkentry.c:1118
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Birincil pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1056
+#: gtk/gtkentry.c:1119
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Giriş için birincil pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1069
+#: gtk/gtkentry.c:1132
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "İkincil pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1070
+#: gtk/gtkentry.c:1133
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Giriş için ikincil pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1085
+#: gtk/gtkentry.c:1148
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Birincil depo ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1086
+#: gtk/gtkentry.c:1149
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "Birincil simge için depo ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1101
+#: gtk/gtkentry.c:1164
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "İkincil depo ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1102
+#: gtk/gtkentry.c:1165
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "İkincil simge için depo ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1115
+#: gtk/gtkentry.c:1178
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Birincil simge ismi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1116
+#: gtk/gtkentry.c:1179
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Birincil simge için simge ismi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1129
+#: gtk/gtkentry.c:1192
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "İkincil simge ismi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1130
+#: gtk/gtkentry.c:1193
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "İkincil simge için simge ismi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1143
+#: gtk/gtkentry.c:1206
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Birincil GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1144
+#: gtk/gtkentry.c:1207
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "Birincil simge için GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1157
+#: gtk/gtkentry.c:1220
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "İkincil GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1158
+#: gtk/gtkentry.c:1221
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "İkincil simge için GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1171
+#: gtk/gtkentry.c:1234
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Birincil saklama türü"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1172
+#: gtk/gtkentry.c:1235
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Birincil simge için kullanılacak temsil"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1186
+#: gtk/gtkentry.c:1249
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "İkincil saklama türü"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1187
+#: gtk/gtkentry.c:1250
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "İkincil simge için kullanılacak temsil"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1207
+#: gtk/gtkentry.c:1270
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Birincil simge etkinleştirilebilir"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1208
+#: gtk/gtkentry.c:1271
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Birincil simgenin etkinleştirilebilirliği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1227
+#: gtk/gtkentry.c:1290
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "İkincil simge etkinleştirilebilir"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1228
+#: gtk/gtkentry.c:1291
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "İkincil simgenin etkinleştirilebilirliği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1248
+#: gtk/gtkentry.c:1311
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Birincil simge duyarlı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1249
+#: gtk/gtkentry.c:1312
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Birincil simgenin duyarlılığı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1269
+#: gtk/gtkentry.c:1332
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "İkincil simge duyarlı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1270
+#: gtk/gtkentry.c:1333
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "İkincil simgenin duyarlılığı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1285
+#: gtk/gtkentry.c:1348
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Birincil simge balon metni"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1286 gtk/gtkentry.c:1319
+#: gtk/gtkentry.c:1349 gtk/gtkentry.c:1382
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Birincil simge üzerindeki balonun içeriği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1301
+#: gtk/gtkentry.c:1364
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "İkincil simge balon metni"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1302 gtk/gtkentry.c:1336
+#: gtk/gtkentry.c:1365 gtk/gtkentry.c:1399
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "İkincil simge üzerindeki balonun içeriği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1318
+#: gtk/gtkentry.c:1381
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Birincil simge balon makyajı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1335
+#: gtk/gtkentry.c:1398
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "İkincil simge balon makyajı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1354 gtk/gtktextview.c:960
+#: gtk/gtkentry.c:1417 gtk/gtktextview.c:988
 msgid "IM module"
 msgstr "IM modülü"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1355 gtk/gtktextview.c:961
+#: gtk/gtkentry.c:1418 gtk/gtktextview.c:989
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Hangi IM modülünün kullanılması gerektiği"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1368
+#: gtk/gtkentry.c:1431
 msgid "Completion"
 msgstr "Tamamlama"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1369
+#: gtk/gtkentry.c:1432
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Yardımcı tamamlama nesnesi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1389 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:978
+#: gtk/gtkentry.c:1452 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
 msgid "Purpose"
 msgstr "Amaç"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1390 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:979
+#: gtk/gtkentry.c:1453 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Metin alanının amacı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1405 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:996
+#: gtk/gtkentry.c:1468 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
 msgid "hints"
 msgstr "ipuçları"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1406 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:997
+#: gtk/gtkentry.c:1469 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Metin alanı davranışları için ipuçları"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1423 gtk/gtklabel.c:764
+#: gtk/gtkentry.c:1489 gtk/gtklabel.c:812
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Etiket metnine uygulanacak özniteliklerin listesi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1437 gtk/gtkplacessidebar.c:4423 gtk/gtktextview.c:1013
+#: gtk/gtkentry.c:1503 gtk/gtkplacessidebar.c:4510 gtk/gtktextview.c:1041
 msgid "Populate all"
 msgstr "Bütünü doldur"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1438 gtk/gtktextview.c:1014
+#: gtk/gtkentry.c:1504 gtk/gtktextview.c:1042
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Dokunmatik açılan pencereler için emit ::populate-popup istenmesi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1451 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:908
+#: gtk/gtkentry.c:1517 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
 msgid "Tabs"
 msgstr "Sekmeler"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1452
+#: gtk/gtkentry.c:1518
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Girdi metinine uygulamak için sekmedurağı konumlarının listesi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1468
+#: gtk/gtkentry.c:1532
+msgid "Emoji icon"
+msgstr "Emoji simgesi"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1533
+#| msgid "Whether to show a sort indicator"
+msgid "Whether to show an icon for Emoji"
+msgstr "Emoji için bir simge gösterilmesi"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1552
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Simge Parlaması"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1469
+#: gtk/gtkentry.c:1553
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr "Etkinletirilebilir simgelerin imleç üzerlerine geldiğinde parlaması"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1486
+#: gtk/gtkentry.c:1570
 msgid "Progress Border"
 msgstr "İlerleme Sınırı"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1487
+#: gtk/gtkentry.c:1571
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "İlerleme çubuğu etrafındaki kenarlık"
 
-#: gtk/gtkentry.c:2005
+#: gtk/gtkentry.c:2085
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Metin ve çerçeve arasındaki kenarlık."
 
@@ -3513,7 +3670,7 @@ msgstr "En Kısa Anahtar Uzunluğu"
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr "Eşleme araması için arama anahtarlarının en kısa uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:370 gtk/gtkiconview.c:432
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:370 gtk/gtkiconview.c:445
 msgid "Text column"
 msgstr "Metin sütunu"
 
@@ -3569,7 +3726,9 @@ msgstr "Görünür Pencere"
 msgid ""
 "Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
 "trap events."
-msgstr "Eylem kutusunun görünürlüğü, sadece eylemleri yakalamak için kullanılması ve görünmez olması aksine."
+msgstr ""
+"Eylem kutusunun görünürlüğü, sadece eylemleri yakalamak için kullanılması ve "
+"görünmez olması aksine."
 
 #: gtk/gtkeventbox.c:121
 msgid "Above child"
@@ -3577,9 +3736,11 @@ msgstr "Altın üstünde"
 
 #: gtk/gtkeventbox.c:122
 msgid ""
-"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the"
-" child widget as opposed to below it."
-msgstr "Eylem kutusunun, eylem-yakalama penceresinin alt parça penceresinin yukarısında olması, aşağısında 
olmasına aksine."
+"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
+"child widget as opposed to below it."
+msgstr ""
+"Eylem kutusunun, eylem-yakalama penceresinin alt parça penceresinin "
+"yukarısında olması, aşağısında olmasına aksine."
 
 #: gtk/gtkeventcontroller.c:169
 msgid "Widget the gesture relates to"
@@ -3593,82 +3754,86 @@ msgstr "Yayılım aşaması"
 msgid "Propagation phase at which this controller is run"
 msgstr "Çalışan kontrol biriminde yayılım aşaması"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:267
+#: gtk/gtkexpander.c:296
 msgid "Expanded"
 msgstr "Genişletilmiş"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:268
+#: gtk/gtkexpander.c:297
 msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
 msgstr "Alt parçasını ortaya çıkarmak için genişleticinin açılması"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:276
+#: gtk/gtkexpander.c:305
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "Çerçeve etiketinin metni"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:291 gtk/gtklabel.c:770
+#: gtk/gtkexpander.c:320 gtk/gtklabel.c:818
 msgid "Use markup"
 msgstr "Biçimleme kullan"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:292 gtk/gtklabel.c:771
+#: gtk/gtkexpander.c:321 gtk/gtklabel.c:819
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "XML biçimleme içeren etiket metni. Bakın: pango_parse_markup() "
 
-#: gtk/gtkexpander.c:300
+#: gtk/gtkexpander.c:338
 msgid "Space to put between the label and the child"
 msgstr "Alt ve etiket arasında bırakılacak boşluk"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:309 gtk/gtkframe.c:197 gtk/gtktoolbutton.c:215
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
+#: gtk/gtkexpander.c:347 gtk/gtkframe.c:261 gtk/gtktoolbutton.c:257
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1648
 msgid "Label widget"
 msgstr "Etiket parçası"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:310
+#: gtk/gtkexpander.c:348
 msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
 msgstr "Genişletici etiketinin yerinde gösterilecek parça"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:317
+#: gtk/gtkexpander.c:355
 msgid "Label fill"
 msgstr "Etiket doldurma"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:318
+#: gtk/gtkexpander.c:356
 msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
-msgstr "Etiket parçacığının bütün mevcut yatay boşlukları doldurmasının gerekip gerekmemesi"
+msgstr ""
+"Etiket parçacığının bütün mevcut yatay boşlukları doldurmasının gerekip "
+"gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:333
+#: gtk/gtkexpander.c:371
 msgid "Resize toplevel"
 msgstr "Üst seviye yeniden boyutlandır"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:334
+#: gtk/gtkexpander.c:372
 msgid ""
 "Whether the expander will resize the toplevel window upon expanding and "
 "collapsing"
-msgstr "Genişleticinin üst seviye pencereyi genişletme ve çökme üzerine yeniden boyutlandırıp 
boyutlandırmayacağı"
+msgstr ""
+"Genişleticinin üst seviye pencereyi genişletme ve çökme üzerine yeniden "
+"boyutlandırıp boyutlandırmayacağı"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:340 gtk/gtktoolitemgroup.c:1640 gtk/gtktreeview.c:1214
+#: gtk/gtkexpander.c:385 gtk/gtktoolitemgroup.c:1676 gtk/gtktreeview.c:1236
 msgid "Expander Size"
 msgstr "Genişletici Boyutu"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:341 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641 gtk/gtktreeview.c:1215
+#: gtk/gtkexpander.c:386 gtk/gtktoolitemgroup.c:1677 gtk/gtktreeview.c:1237
 msgid "Size of the expander arrow"
 msgstr "Genişletici okunun boyutu"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:350
+#: gtk/gtkexpander.c:403
 msgid "Spacing around expander arrow"
 msgstr "Genişletici okunun çevresindeki boşluk"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:415
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:423
 msgid "Dialog"
 msgstr "Pencere"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:416
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:424
 msgid "The file chooser dialog to use."
 msgstr "Kullanılacak dosya seçici penceresi."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:447
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:439
 msgid "The title of the file chooser dialog."
 msgstr "Dosya seçici penceresinin başlığı."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:461
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:453
 msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "Düğme parçasının istenen genişliği, karakter olarak."
 
@@ -3688,8 +3853,8 @@ msgstr "Filtre"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Hangi dosyaların gösterileceğini seçmek için kullanılan filtre"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4396
-#: gtk/gtkplacesview.c:2201
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4483
+#: gtk/gtkplacesview.c:2210
 msgid "Local Only"
 msgstr "Sadece Yerel"
 
@@ -3712,7 +3877,8 @@ msgstr "Önizleme Parçası Aktif"
 #: gtk/gtkfilechooser.c:401
 msgid ""
 "Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
-msgstr "Özel önizlemeler için uygulama tarafından sağlanan parçanın gösterilmesi."
+msgstr ""
+"Özel önizlemeler için uygulama tarafından sağlanan parçanın gösterilmesi."
 
 #: gtk/gtkfilechooser.c:406
 msgid "Use Preview Label"
@@ -3754,7 +3920,9 @@ msgstr "Üzerine yaz onaylaması yap"
 msgid ""
 "Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
 "dialog if necessary."
-msgstr "Dosya seçicinin kaydetme kipinde eğer gerekliyse üzerine yazma onaylama penceresi göstermesi."
+msgstr ""
+"Dosya seçicinin kaydetme kipinde eğer gerekliyse üzerine yazma onaylama "
+"penceresi göstermesi."
 
 #: gtk/gtkfilechooser.c:458
 msgid "Allow folder creation"
@@ -3764,129 +3932,149 @@ msgstr "Klasör oluşturmaya izin ver"
 msgid ""
 "Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
 "folders."
-msgstr "Açık kipte olmayan bir dosya seçicinin yeni klasör oluşturmak için kullanıcı önerip önermemesi."
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8367 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8368
+msgstr ""
+"Açık kipte olmayan bir dosya seçicinin yeni klasör oluşturmak için kullanıcı "
+"önerip önermemesi."
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:816
+#| msgid "Accepts tab"
+msgid "Accept label"
+msgstr "Kabul Et etiketi"
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:817
+#| msgid "The role of this button"
+msgid "The label on the accept button"
+msgstr "Kabul Et düğmesi üzerindeki etiket"
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:829
+#| msgid "Tab label"
+msgid "Cancel label"
+msgstr "İptal etiketi"
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:830
+#| msgid "The role of this button"
+msgid "The label on the cancel button"
+msgstr "İptal düğmesi üzerindeki etiket"
+
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8447 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8448
 msgid "Search mode"
 msgstr "Arama kipi"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8374 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8375
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1881
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8454 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8455
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2024 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Alt başlık"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:150 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
+#: gtk/gtkfixed.c:155 gtk/gtklayout.c:648 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
 msgid "X position"
 msgstr "X konumu"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:151 gtk/gtklayout.c:648
+#: gtk/gtkfixed.c:156 gtk/gtklayout.c:649
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Alt parçanın X konumu"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:158 gtk/gtklayout.c:657
+#: gtk/gtkfixed.c:163 gtk/gtklayout.c:658
 msgid "Y position"
 msgstr "Y konumu"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:159 gtk/gtklayout.c:658
+#: gtk/gtkfixed.c:164 gtk/gtklayout.c:659
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Alt parçanın Y konumu"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3680 gtk/gtkiconview.c:395 gtk/gtklistbox.c:444
+#: gtk/gtkflowbox.c:3810 gtk/gtkiconview.c:408 gtk/gtklistbox.c:468
 #: gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Seçim kipi"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3681 gtk/gtkiconview.c:396 gtk/gtklistbox.c:445
+#: gtk/gtkflowbox.c:3811 gtk/gtkiconview.c:409 gtk/gtklistbox.c:469
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Seçim kipi"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3694 gtk/gtkiconview.c:652 gtk/gtklistbox.c:452
-#: gtk/gtktreeview.c:1200
+#: gtk/gtkflowbox.c:3824 gtk/gtkiconview.c:665 gtk/gtklistbox.c:476
+#: gtk/gtktreeview.c:1222
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Tek tıklamayı Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3695 gtk/gtkiconview.c:653 gtk/gtklistbox.c:453
-#: gtk/gtktreeview.c:1201
+#: gtk/gtkflowbox.c:3825 gtk/gtkiconview.c:666 gtk/gtklistbox.c:477
+#: gtk/gtktreeview.c:1223
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Tek tıklamada satır etkinleştir"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3724
+#: gtk/gtkflowbox.c:3854
 msgid "Minimum Children Per Line"
 msgstr "Satır Başına Asgari Alt Ögeler"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3725
+#: gtk/gtkflowbox.c:3855
 msgid ""
 "The minimum number of children to allocate consecutively in the given "
 "orientation."
-msgstr "Belirlenmiş yönde ardışık olarak tahsis edilecek alt ögelerin asgari sayısı."
+msgstr ""
+"Belirlenmiş yönde ardışık olarak tahsis edilecek alt ögelerin asgari sayısı."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3738
+#: gtk/gtkflowbox.c:3868
 msgid "Maximum Children Per Line"
 msgstr "Satır Başına Azami Alt Ögeler"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3739
+#: gtk/gtkflowbox.c:3869
 msgid ""
 "The maximum amount of children to request space for consecutively in the "
 "given orientation."
-msgstr "Belirlenmiş yönde ardışık olarak alan istenecek alt ögelerin azami miktarı"
+msgstr ""
+"Belirlenmiş yönde ardışık olarak alan istenecek alt ögelerin azami miktarı"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3751
+#: gtk/gtkflowbox.c:3881
 msgid "Vertical spacing"
 msgstr "Dikey Aralık"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3752
+#: gtk/gtkflowbox.c:3882
 msgid "The amount of vertical space between two children"
 msgstr "İki alt arasındaki dikey boşluk miktarı"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3763
+#: gtk/gtkflowbox.c:3893
 msgid "Horizontal spacing"
 msgstr "Yatay aralık"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3764
+#: gtk/gtkflowbox.c:3894
 msgid "The amount of horizontal space between two children"
 msgstr "İki alt arasındaki yatay boşluk miktarı"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:473
+#: gtk/gtkfontbutton.c:477
 msgid "The title of the font chooser dialog"
 msgstr "Yazı tipi seçici pencerenin başlığı"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:488
+#: gtk/gtkfontbutton.c:492
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "Seçilen yazıtipinin ismi"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:489
-msgid "Sans 12"
-msgstr "Sans 12"
-
-#: gtk/gtkfontbutton.c:503
+#: gtk/gtkfontbutton.c:507
 msgid "Use font in label"
 msgstr "Etikette yazıtipi kullan"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:504
+#: gtk/gtkfontbutton.c:508
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "Etiketin seçilen yazıtipi ile çizilmesi"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:519
+#: gtk/gtkfontbutton.c:523
 msgid "Use size in label"
 msgstr "Etikette boyut kullan"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:520
+#: gtk/gtkfontbutton.c:524
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr "Etiketin seçilen yazıtipi boyutu ile çizilmesi"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:536
+#: gtk/gtkfontbutton.c:540
 msgid "Show style"
 msgstr "Biçemi göster"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:537
+#: gtk/gtkfontbutton.c:541
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "Seçilen yazıtipi biçeminin etiket içinde gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:552
+#: gtk/gtkfontbutton.c:556
 msgid "Show size"
 msgstr "Boyutu göster"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:553
+#: gtk/gtkfontbutton.c:557
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "Seçilen yazıtipi boyutunun etiket içinde gösterilmesi"
 
@@ -3902,47 +4090,47 @@ msgstr "Metin girdisi önizleme göster"
 msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
 msgstr "Metin girdisi önizleme gösterilip gösterilmemesi"
 
-#: gtk/gtkframe.c:167
+#: gtk/gtkframe.c:231
 msgid "Text of the frame's label"
 msgstr "Çerçeve etiketinin metni"
 
-#: gtk/gtkframe.c:173
+#: gtk/gtkframe.c:237
 msgid "Label xalign"
 msgstr "Etiket xhiza"
 
-#: gtk/gtkframe.c:174
+#: gtk/gtkframe.c:238
 msgid "The horizontal alignment of the label"
 msgstr "Etiketin yatay hizalaması"
 
-#: gtk/gtkframe.c:181
+#: gtk/gtkframe.c:245
 msgid "Label yalign"
 msgstr "Etiket yhiza"
 
-#: gtk/gtkframe.c:182
+#: gtk/gtkframe.c:246
 msgid "The vertical alignment of the label"
 msgstr "Etiketin düşey hizalaması"
 
-#: gtk/gtkframe.c:189
+#: gtk/gtkframe.c:253
 msgid "Frame shadow"
 msgstr "Çerçeve gölgesi"
 
-#: gtk/gtkframe.c:190
+#: gtk/gtkframe.c:254
 msgid "Appearance of the frame border"
 msgstr "Çerçeve kenarlığının görünüşü"
 
-#: gtk/gtkframe.c:198
+#: gtk/gtkframe.c:262
 msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
 msgstr "Çerçeve etiketinin yerinde gösterilecek parça"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:865
+#: gtk/gtkgesture.c:869
 msgid "Number of points"
 msgstr "Noktaların sayısı"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:866
+#: gtk/gtkgesture.c:870
 msgid "Number of points needed to trigger the gesture"
 msgstr "Hareketi tetiklemek için gereken nokta sayısı"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:882 gtk/gtkgesture.c:883
+#: gtk/gtkgesture.c:886 gtk/gtkgesture.c:887
 msgid "GdkWindow to receive events about"
 msgstr "İlgili olayları alacak GdkWindow"
 
@@ -3958,868 +4146,937 @@ msgstr "Öntanımlı zamanaşımının değiştirilme katsayısı"
 msgid "Allowed orientations"
 msgstr "İzin verilmiş yönler"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:261
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:262
 msgid "Handle only touch events"
 msgstr "Sadece dokunmatik olayları işle"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:262
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:263
 msgid "Whether the gesture handles only touch events"
 msgstr "Hareketin sadece dokunmatik olayları işleyip işlememesi"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:276 gtk/gtkgesturesingle.c:277
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:277 gtk/gtkgesturesingle.c:278
 msgid "Whether the gesture is exclusive"
 msgstr "Hareketin özel olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:290
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
 msgid "Button number"
 msgstr "Buton sayısı"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:292
 msgid "Button number to listen to"
 msgstr "Dinlenecek buton sayısı"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:768
+#: gtk/gtkglarea.c:783
 msgid "Context"
 msgstr "Bağlam"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:769
+#: gtk/gtkglarea.c:784
 msgid "The GL context"
 msgstr "GL bağlamı"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:791
+#: gtk/gtkglarea.c:806
 msgid "Auto render"
 msgstr "Otomatik ekrana çizme"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:792
+#: gtk/gtkglarea.c:807
 msgid "Whether the GtkGLArea renders on each redraw"
 msgstr "GtkGLArea'nın her yeniden çizimde ekrana çizip çizmeyeceği"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:812
+#: gtk/gtkglarea.c:827
 msgid "Has alpha"
 msgstr "Alfası var"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:813
+#: gtk/gtkglarea.c:828
 msgid "Whether the color buffer has an alpha component"
 msgstr "Renk tamponunun bir alfa bileşeni olup olmadığı"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:829
+#: gtk/gtkglarea.c:844
 msgid "Has depth buffer"
 msgstr "Derinlik tamponu var"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:830
+#: gtk/gtkglarea.c:845
 msgid "Whether a depth buffer is allocated"
 msgstr "Derinlik tamponu için yer ayrılıp ayrılmadığı"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:846
+#: gtk/gtkglarea.c:861
 msgid "Has stencil buffer"
 msgstr "Şablon tamponu var"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:847
+#: gtk/gtkglarea.c:862
 msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
 msgstr "Şablon tamponu için yer ayrılıp ayrılmadığı"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1752
+#: gtk/gtkglarea.c:880
+msgid "Use OpenGL ES"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkglarea.c:881
+msgid "Whether the context uses OpenGL or OpenGL ES"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1772
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Eşdağılımlı Satır"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1753
+#: gtk/gtkgrid.c:1773
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "DOĞRU ise, satırların tümü aynı yükseklikte"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1759
+#: gtk/gtkgrid.c:1779
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Eşdağılımlı Sütun"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1760
+#: gtk/gtkgrid.c:1780
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "DOĞRU ise, sütunların tümü aynı genişlikte"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1766
+#: gtk/gtkgrid.c:1786
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Taban Çizgisi Satırı"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1767
+#: gtk/gtkgrid.c:1787
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
-msgstr "Dikey hizalama GTK_ALIGN_BASELINE olduğu zaman taban çizgisine hizalanacak satır"
+msgstr ""
+"Dikey hizalama GTK_ALIGN_BASELINE olduğu zaman taban çizgisine hizalanacak "
+"satır"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1785
+#: gtk/gtkgrid.c:1805
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Bir alt parçacığın üst kenarına eklenecek olan satır numarası"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1791 gtk/gtklayout.c:673 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
+#: gtk/gtkgrid.c:1811 gtk/gtklayout.c:674 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
 msgid "Width"
 msgstr "Genişlik"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1792
+#: gtk/gtkgrid.c:1812
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Bir alt açıklığın sütunlarının sayısı"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtklayout.c:682
+#: gtk/gtkgrid.c:1818 gtk/gtklayout.c:683 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
 msgid "Height"
 msgstr "Yükseklik"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1799
+#: gtk/gtkgrid.c:1819
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Bir alt açıklığın satırlarının sayısı"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1875
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
 msgid "The title to display"
 msgstr "Gösterilecek başlık"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1882
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Gösterilecek alt başlık"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1888
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2031
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Özel Başlık"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1889
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2032
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Gösterilecek özel başlık parçacığı"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1913
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2056
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Süslemeleri göster"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1914
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2057
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Pencere süslemelerinin gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1932 gtk/gtksettings.c:1590
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2075 gtk/gtksettings.c:1610
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Süsleme Yerleşimi"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1933 gtk/gtksettings.c:1591
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2076 gtk/gtksettings.c:1611
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Pencere süslemeleri için yerleşim"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1946
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2089
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Süsleme Yerleşim Kümesi"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1947
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2090
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Süsleme yerleşim özelliklerinin ayarlanmış olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1961
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2104
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Altyazı var"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1962
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2105
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Bir başlık için boşluk ayrılması"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:414
+#: gtk/gtkiconview.c:427
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Pixbuf sütunu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:415
+#: gtk/gtkiconview.c:428
 msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
 msgstr "Simge pixbuf'ını almak için kullanılacak model sütunu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:433
+#: gtk/gtkiconview.c:446
 msgid "Model column used to retrieve the text from"
 msgstr "Metni almak için kullanılacak model sütunu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:452
+#: gtk/gtkiconview.c:465
 msgid "Markup column"
 msgstr "Biçim sütunu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:453
+#: gtk/gtkiconview.c:466
 msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
 msgstr "Pango biçimi kullanılıyorsa metin almak için kullanılacak model sütunu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:460
+#: gtk/gtkiconview.c:473
 msgid "Icon View Model"
 msgstr "Simge Görünümü Modeli"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:461
+#: gtk/gtkiconview.c:474
 msgid "The model for the icon view"
 msgstr "Simge görünümü için model"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:477
+#: gtk/gtkiconview.c:490
 msgid "Number of columns"
 msgstr "Sütun sayısı"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:478
+#: gtk/gtkiconview.c:491
 msgid "Number of columns to display"
 msgstr "Gösterilecek sütunların sayısı"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:495
+#: gtk/gtkiconview.c:508
 msgid "Width for each item"
 msgstr "Her öge için genişlik"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:496
+#: gtk/gtkiconview.c:509
 msgid "The width used for each item"
 msgstr "Her öge için kullanılacak genişlik"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:512
+#: gtk/gtkiconview.c:525
 msgid "Space which is inserted between cells of an item"
 msgstr "Bir ögenin hücreleri arasına eklenecek boşluk"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:527
+#: gtk/gtkiconview.c:540
 msgid "Row Spacing"
 msgstr "Satır Aralığı"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:528
+#: gtk/gtkiconview.c:541
 msgid "Space which is inserted between grid rows"
 msgstr "Izgara satırları arasına eklenecek boşluk"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:543
+#: gtk/gtkiconview.c:556
 msgid "Column Spacing"
 msgstr "Sütun Aralığı"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:544
+#: gtk/gtkiconview.c:557
 msgid "Space which is inserted between grid columns"
 msgstr "Izgara sütunları arasına eklenecek boşluk"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:559
+#: gtk/gtkiconview.c:572
 msgid "Margin"
 msgstr "Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:560
+#: gtk/gtkiconview.c:573
 msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
 msgstr "Simge görünümünün kenarlarına eklenecek boşluk"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:575
+#: gtk/gtkiconview.c:588
 msgid "Item Orientation"
 msgstr "Öge Yönü"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:576
+#: gtk/gtkiconview.c:589
 msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
-msgstr "Her ögenin metin ve simgesinin birbirlerine göre nasıl konumlandırılacağı"
+msgstr ""
+"Her ögenin metin ve simgesinin birbirlerine göre nasıl konumlandırılacağı"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:592 gtk/gtktreeview.c:1039 gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
+#: gtk/gtkiconview.c:605 gtk/gtktreeview.c:1061 gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Sıralanabilir"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:593 gtk/gtktreeview.c:1040
+#: gtk/gtkiconview.c:606 gtk/gtktreeview.c:1062
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Görünüm yeniden sıralanabilir"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:600 gtk/gtktreeview.c:1184
+#: gtk/gtkiconview.c:613 gtk/gtktreeview.c:1206
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Balon Sütunu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:601
+#: gtk/gtkiconview.c:614
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
 msgstr "Ögeler için balon metinlerini içeren model içindeki sütun"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:618
+#: gtk/gtkiconview.c:631
 msgid "Item Padding"
 msgstr "Öge Doldurma"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:619
+#: gtk/gtkiconview.c:632
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr "Simge görünüm ögeleri çevresindeki doldurma"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:666
+#: gtk/gtkiconview.c:687
 msgid "Selection Box Color"
 msgstr "Seçim Kutusu Rengi"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:667
+#: gtk/gtkiconview.c:688
 msgid "Color of the selection box"
 msgstr "Seçim kutusunun rengi"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:673
+#: gtk/gtkiconview.c:703
 msgid "Selection Box Alpha"
 msgstr "Seçim Kutusu Alfası"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:674
+#: gtk/gtkiconview.c:704
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "Seçim kutusunun matlığı"
 
-#: gtk/gtkimage.c:246
+#: gtk/gtkimage.c:262
 msgid "Surface"
 msgstr "Yüzey"
 
-#: gtk/gtkimage.c:247
+#: gtk/gtkimage.c:263
 msgid "A cairo_surface_t to display"
 msgstr "Gösterilecek cairo_surface_t"
 
-#: gtk/gtkimage.c:278
+#: gtk/gtkimage.c:294
 msgid "Icon set"
 msgstr "Simge kümesi"
 
-#: gtk/gtkimage.c:279
+#: gtk/gtkimage.c:295
 msgid "Icon set to display"
 msgstr "Gösterilecek simge kümesi"
 
-#: gtk/gtkimage.c:286 gtk/gtkscalebutton.c:201 gtk/gtktoolbar.c:528
-#: gtk/gtktoolpalette.c:961
+#: gtk/gtkimage.c:302 gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtktoolbar.c:559
+#: gtk/gtktoolpalette.c:965
 msgid "Icon size"
 msgstr "Simge boyutu"
 
-#: gtk/gtkimage.c:287
+#: gtk/gtkimage.c:303
 msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
-msgstr "Depo simgesi, simge kümesi ya da isimlendirilmiş simge için kullanılacak sembolik boyut"
+msgstr ""
+"Depo simgesi, simge kümesi ya da isimlendirilmiş simge için kullanılacak "
+"sembolik boyut"
 
-#: gtk/gtkimage.c:303
+#: gtk/gtkimage.c:319
 msgid "Pixel size"
 msgstr "Piksel boyutu"
 
-#: gtk/gtkimage.c:304
+#: gtk/gtkimage.c:320
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "İsimlendirilmiş simge için kullanılacak piksel boyutu"
 
-#: gtk/gtkimage.c:311
+#: gtk/gtkimage.c:327
 msgid "Animation"
 msgstr "Canlandırma"
 
-#: gtk/gtkimage.c:312
+#: gtk/gtkimage.c:328
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "Gösterilecek GdkPixbufAnimation"
 
-#: gtk/gtkimage.c:356
+#: gtk/gtkimage.c:372
 msgid "Resource"
 msgstr "Kaynak"
 
-#: gtk/gtkimage.c:357
+#: gtk/gtkimage.c:373
 msgid "The resource path being displayed"
 msgstr "Kaynak yolu gösteriliyor"
 
-#: gtk/gtkimage.c:381
+#: gtk/gtkimage.c:397
 msgid "Use Fallback"
 msgstr "Yedek Kullan"
 
-#: gtk/gtkimage.c:382
+#: gtk/gtkimage.c:398
 msgid "Whether to use icon names fallback"
 msgstr "Yedek simge adları kullanılıp kullanılmaması"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:447 gtk/gtkmessagedialog.c:189
+#: gtk/gtkinfobar.c:363 gtk/gtkmessagedialog.c:189
 msgid "Message Type"
 msgstr "İleti Türü"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:448 gtk/gtkmessagedialog.c:190
+#: gtk/gtkinfobar.c:364 gtk/gtkmessagedialog.c:190
 msgid "The type of message"
 msgstr "İletinin türü"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:463 gtk/gtksearchbar.c:412
+#: gtk/gtkinfobar.c:379 gtk/gtksearchbar.c:416
 msgid "Show Close Button"
 msgstr "Kapatma Düğmesini Göster"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:464
+#: gtk/gtkinfobar.c:380
 msgid "Whether to include a standard close button"
 msgstr "Standart bir kapatma düğmesi içerip içermemesi"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:519
+#: gtk/gtkinfobar.c:435
 msgid "Width of border around the content area"
 msgstr "İçerik alanı çevresindeki kenarlığın genişliği"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:537
+#: gtk/gtkinfobar.c:453
 msgid "Spacing between elements of the area"
 msgstr "Alanın ögeleri arasındaki boşluk"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:571
+#: gtk/gtkinfobar.c:487
 msgid "Width of border around the action area"
 msgstr "Eylem alanı çevresindeki kenarlığın genişliği"
 
-#: gtk/gtkinvisible.c:99 gtk/gtkwindow.c:862
+#: gtk/gtkinvisible.c:99 gtk/gtkwindow.c:893
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Bu pencerenin gösterileceği ekran"
 
-#: gtk/gtklabel.c:757
+#: gtk/gtklabel.c:805
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Etiketin metni"
 
-#: gtk/gtklabel.c:784 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:809
+#: gtk/gtklabel.c:832 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:837
 msgid "Justification"
 msgstr "İç hizalama"
 
-#: gtk/gtklabel.c:785
+#: gtk/gtklabel.c:833
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
 "GtkLabel:xalign for that"
-msgstr "Etiket metnindeki çizgilerin birbirlerine göre hizalanması. Bu, etiketin kendi alan alımındaki 
hizalamasını ETKİLEMEZ. Onun için GtkLabel:xalign'a bakınız"
+msgstr ""
+"Etiket metnindeki çizgilerin birbirlerine göre hizalanması. Bu, etiketin "
+"kendi alan alımındaki hizalamasını ETKİLEMEZ. Onun için GtkLabel:xalign'a "
+"bakınız"
 
-#: gtk/gtklabel.c:828
+#: gtk/gtklabel.c:876
 msgid "Pattern"
 msgstr "Desen"
 
-#: gtk/gtklabel.c:829
+#: gtk/gtklabel.c:877
 msgid ""
-"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text"
-" to underline"
-msgstr "Altçizgili olacak metin karakterlerinin bulunması durumunda ilgili konumlarda _ karakterler bulunan 
dizgi"
+"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
+"to underline"
+msgstr ""
+"Altçizgili olacak metin karakterlerinin bulunması durumunda ilgili "
+"konumlarda _ karakterler bulunan dizgi"
 
-#: gtk/gtklabel.c:835
+#: gtk/gtklabel.c:883
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Satır bölme"
 
-#: gtk/gtklabel.c:836
+#: gtk/gtklabel.c:884
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Eğer seçiliyse, metin çok uzadığında alttaki satıra geçilir"
 
-#: gtk/gtklabel.c:851
+#: gtk/gtklabel.c:899
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Satır bölme kipi"
 
-#: gtk/gtklabel.c:852
+#: gtk/gtklabel.c:900
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr "Eğer bölme seçiliyse, satır bölmenin nasıl yapılacağını kontrol eder"
 
-#: gtk/gtklabel.c:860
+#: gtk/gtklabel.c:908
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Etiket metninin fare ile seçilebilmesi"
 
-#: gtk/gtklabel.c:866
+#: gtk/gtklabel.c:914
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Anımsatıcı tuş"
 
-#: gtk/gtklabel.c:867
+#: gtk/gtklabel.c:915
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Bu etiket için anımsatıcı hızlandırıcı tuş"
 
-#: gtk/gtklabel.c:874
+#: gtk/gtklabel.c:922
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Anımsatıcı parça"
 
-#: gtk/gtklabel.c:875
+#: gtk/gtklabel.c:923
 msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
 msgstr "Etiketin anımsatıcı tuşuna basıldığında etkinleştirilecek parça"
 
-#: gtk/gtklabel.c:915
+#: gtk/gtklabel.c:963
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
-msgstr "Eğer etiket tüm dizgiyi gösterecek kadar alana sahip değilse, kısaltma için tercih edilen yer"
+msgstr ""
+"Eğer etiket tüm dizgiyi gösterecek kadar alana sahip değilse, kısaltma için "
+"tercih edilen yer"
 
-#: gtk/gtklabel.c:953
+#: gtk/gtklabel.c:1001
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Tek Satır Kipi"
 
-#: gtk/gtklabel.c:954
+#: gtk/gtklabel.c:1002
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Etiketin tek satır kipinde olması"
 
-#: gtk/gtklabel.c:970
+#: gtk/gtklabel.c:1018
 msgid "Angle"
 msgstr "Açı"
 
-#: gtk/gtklabel.c:971
+#: gtk/gtklabel.c:1019
 msgid "Angle at which the label is rotated"
 msgstr "Etiketin çevirileceği açı"
 
-#: gtk/gtklabel.c:991
+#: gtk/gtklabel.c:1039
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Etiketin istenen azami genişliği, karakter olarak"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1007
+#: gtk/gtklabel.c:1055
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Ziyaret edilen bağlantıları takip et"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1008
+#: gtk/gtklabel.c:1056
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Ziyaret edilen bağlantıların takip edilmesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1024
+#: gtk/gtklabel.c:1072
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Satırların sayısı"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1025
+#: gtk/gtklabel.c:1073
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Bir kaydırma etiketi kısaltıldığında istenen satır sayıları"
 
-#: gtk/gtklayout.c:674
+#: gtk/gtklayout.c:675
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "Düzenin genişliği"
 
-#: gtk/gtklayout.c:683
+#: gtk/gtklayout.c:684
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Düzenin yüksekliği"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:948
+#: gtk/gtklevelbar.c:1019
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Şu anda dolmuş değer seviyesi"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:949
+#: gtk/gtklevelbar.c:1020
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Şu anda dolmuş seviye çubuğunun değer seviyesi"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:963
+#: gtk/gtklevelbar.c:1034
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Çubuk için en az değer seviyesi"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:964
+#: gtk/gtklevelbar.c:1035
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Çubuk tarafından gösterilebilen en az değer seviyesi"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:978
+#: gtk/gtklevelbar.c:1049
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Çubuk için azami değer seviyesi"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:979
+#: gtk/gtklevelbar.c:1050
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Çubuk tarafından gösterilebilecek azami değer seviyesi"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:999
+#: gtk/gtklevelbar.c:1070
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Değer göstergesinin kipi"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1000
+#: gtk/gtklevelbar.c:1071
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Değer göstergesinin kipi çubuk tarafından gösterildi"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1016
+#: gtk/gtklevelbar.c:1087
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Seviye çubuğunun ilerleyişinin yönünü tersine çevir"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1030
+#: gtk/gtklevelbar.c:1104
 msgid "Minimum height for filling blocks"
 msgstr "Blokları doldurmak için asgari yükseklik"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1031
+#: gtk/gtklevelbar.c:1105
 msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
 msgstr "Çubuğu dolduran bloklar için asgari yükseklik"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1044
+#: gtk/gtklevelbar.c:1121
 msgid "Minimum width for filling blocks"
 msgstr "Blokları doldurmak için asgari genişlik"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1045
+#: gtk/gtklevelbar.c:1122
 msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
 msgstr "Çubuk dolduran bloklar için asgari genişlik"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:163
+#: gtk/gtklinkbutton.c:164
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:164
+#: gtk/gtklinkbutton.c:165
 msgid "The URI bound to this button"
 msgstr "Bu düğmeye bağlı URI"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:179
+#: gtk/gtklinkbutton.c:180
 msgid "Visited"
 msgstr "Ziyaret Edildi"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:180
+#: gtk/gtklinkbutton.c:181
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Bu bağın ziyaret edilmiş olup olmaması."
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3655
+#: gtk/gtklistbox.c:3801
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Bu satırın etkinleştirilebilir olup olmaması"
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3669
+#: gtk/gtklistbox.c:3815
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Bu satırın seçilebilir olup olmaması"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:262
+#: gtk/gtklockbutton.c:265
 msgid "Permission"
 msgstr "İzin"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:263
+#: gtk/gtklockbutton.c:266
 msgid "The GPermission object controlling this button"
 msgstr "GPermission nesnesi bu butonu kontrol ediyor"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:270
+#: gtk/gtklockbutton.c:273
 msgid "Lock Text"
 msgstr "Metni kilitle"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:271
+#: gtk/gtklockbutton.c:274
 msgid "The text to display when prompting the user to lock"
 msgstr "Kullanıcıya kilitleme isteği gösterilirken görüntülenecek metin"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:279
+#: gtk/gtklockbutton.c:282
 msgid "Unlock Text"
 msgstr "Metin Kilidini Kaldır"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:280
+#: gtk/gtklockbutton.c:283
 msgid "The text to display when prompting the user to unlock"
 msgstr "Kullanıcıya kilit açma isteği gösterilirken görüntülenecek metin"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:288
+#: gtk/gtklockbutton.c:291
 msgid "Lock Tooltip"
 msgstr "Kilitleme Araç İpucu"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:289
+#: gtk/gtklockbutton.c:292
 msgid "The tooltip to display when prompting the user to lock"
 msgstr "Kullanıcıya kilitleme isteği gösterilirken görüntülenecek araç ipucu"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:297
+#: gtk/gtklockbutton.c:300
 msgid "Unlock Tooltip"
 msgstr "Araç ipucu Kilidini Kaldır"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:298
+#: gtk/gtklockbutton.c:301
 msgid "The tooltip to display when prompting the user to unlock"
-msgstr "Kullanıcıya kilit kaldırma isteği gösterilirken görüntülenecek araç ipucu"
+msgstr ""
+"Kullanıcıya kilit kaldırma isteği gösterilirken görüntülenecek araç ipucu"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:306
+#: gtk/gtklockbutton.c:309
 msgid "Not Authorized Tooltip"
 msgstr "Yetkilendirilmemiş Araç İpucu"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:307
+#: gtk/gtklockbutton.c:310
 msgid ""
 "The tooltip to display when prompting the user cannot obtain authorization"
-msgstr "Kullanıcının yetkilendirme alamaması durumu gösterilirken görüntülenecek ipucu"
+msgstr ""
+"Kullanıcının yetkilendirme alamaması durumu gösterilirken görüntülenecek "
+"ipucu"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:272
+#: gtk/gtkmagnifier.c:295
 msgid "Inspected"
 msgstr "Kontrol edilmiş"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:273
+#: gtk/gtkmagnifier.c:296
 msgid "Inspected widget"
 msgstr "Kontrol edilmiş programcık"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:279 gtk/gtkmagnifier.c:280
+#: gtk/gtkmagnifier.c:302 gtk/gtkmagnifier.c:303
 msgid "magnification"
 msgstr "büyütme"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:286 gtk/gtkmagnifier.c:287
+#: gtk/gtkmagnifier.c:309 gtk/gtkmagnifier.c:310
 msgid "resize"
 msgstr "yeniden boyutlandır"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:191
+#: gtk/gtkmenubar.c:219
 msgid "Pack direction"
 msgstr "Paketleme yönü"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:192
+#: gtk/gtkmenubar.c:220
 msgid "The pack direction of the menubar"
 msgstr "Menü çubuğunun paketleme yönü"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:208
+#: gtk/gtkmenubar.c:236
 msgid "Child Pack direction"
 msgstr "Alt Paketleme yönü"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:209
+#: gtk/gtkmenubar.c:237
 msgid "The child pack direction of the menubar"
 msgstr "Menü çubuğunun alt paketleme yönü"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:218
+#: gtk/gtkmenubar.c:254
 msgid "Style of bevel around the menubar"
 msgstr "Menü çubuğunun etrafındaki kenar biçemi"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:234 gtk/gtktoolbar.c:587
+#: gtk/gtkmenubar.c:270 gtk/gtktoolbar.c:625
 msgid "Internal padding"
 msgstr "İç doldurma"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:235
+#: gtk/gtkmenubar.c:271
 msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
 msgstr "Menü çubuğu gölgesi ile menü ögeleri arasındaki boşluğunun miktarı"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:531
+#: gtk/gtkmenubutton.c:486
 msgid "Popup"
 msgstr "Açılır Pencere"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:532
+#: gtk/gtkmenubutton.c:487
 msgid "The dropdown menu."
 msgstr "Açılır menü."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:550
+#: gtk/gtkmenubutton.c:505
 msgid "Menu model"
 msgstr "Menü modeli"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:551
+#: gtk/gtkmenubutton.c:506
 msgid "The model from which the popup is made."
 msgstr "Açılan pencerenin yapıldığı model."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:564
+#: gtk/gtkmenubutton.c:519
 msgid "Align with"
 msgstr "Hizalama"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:565
+#: gtk/gtkmenubutton.c:520
 msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "Menü ile hizalanması gereken ana parçacık."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:579 gtk/gtkstylecontext.c:236
+#: gtk/gtkmenubutton.c:534 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:645
+#: gtk/gtkstylecontext.c:242
 msgid "Direction"
 msgstr "Yön"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:580
+#: gtk/gtkmenubutton.c:535
 msgid "The direction the arrow should point."
 msgstr "Ok yönü göstermelidir."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:595
+#: gtk/gtkmenubutton.c:550
 msgid "Use a popover"
 msgstr "Açılan kutucuk kullan"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:596
+#: gtk/gtkmenubutton.c:551
 msgid "Use a popover instead of a menu"
 msgstr "Menü yerine bir açılan kutucuk kullan"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:609
+#: gtk/gtkmenubutton.c:564
 msgid "Popover"
 msgstr "Açılan Kutucuk"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:610
+#: gtk/gtkmenubutton.c:565
 msgid "The popover"
 msgstr "Açılan kutucuk"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:554
+#: gtk/gtkmenu.c:633
 msgid "The currently selected menu item"
 msgstr "Şu anda seçili olan menü ögesi"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:569
+#: gtk/gtkmenu.c:648
 msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
 msgstr "Menü için hızlandırıcıları tutan hızlandırıcı grubu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:583 gtk/gtkmenuitem.c:429
+#: gtk/gtkmenu.c:662 gtk/gtkmenuitem.c:773
 msgid "Accel Path"
 msgstr "Hızlandırıcı Yolu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:584
-msgid ""
-"An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
-msgstr "Alt ögelerin hızlandırcı yollarını kolaylıkla oluşturmak için kullanılacak bir hızlandırıcı yolu"
+#: gtk/gtkmenu.c:663
+msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
+msgstr ""
+"Alt ögelerin hızlandırcı yollarını kolaylıkla oluşturmak için kullanılacak "
+"bir hızlandırıcı yolu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:600
+#: gtk/gtkmenu.c:679
 msgid "Attach Widget"
 msgstr "Ek Parçası"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:601
+#: gtk/gtkmenu.c:680
 msgid "The widget the menu is attached to"
 msgstr "Menünün eklendiği parça"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:617
+#: gtk/gtkmenu.c:696
 msgid ""
 "A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
 "off"
-msgstr "Bu menü ayrıldığında pencere yöneticisi tarafından gösterilebilecek başlık"
+msgstr ""
+"Bu menü ayrıldığında pencere yöneticisi tarafından gösterilebilecek başlık"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:633
+#: gtk/gtkmenu.c:712
 msgid "Tearoff State"
 msgstr "Ayıraç Durumu"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:634
+#: gtk/gtkmenu.c:713
 msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
 msgstr "Menünün ayrı olup olmadığını belirten mantıksal değer"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:648
+#: gtk/gtkmenu.c:727
 msgid "Monitor"
 msgstr "Ekran"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:649
+#: gtk/gtkmenu.c:728
 msgid "The monitor the menu will be popped up on"
 msgstr "Menünün belireceği ekran"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:669
+#: gtk/gtkmenu.c:748
 msgid "Reserve Toggle Size"
 msgstr "Geçiş Boyutunu Ayır"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:670
+#: gtk/gtkmenu.c:749
 msgid ""
 "A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
 "icons"
-msgstr "Menünün geçişler ve simgeler için alan ayırıp ayırmadığını belirten bir boolean değer"
+msgstr ""
+"Menünün geçişler ve simgeler için alan ayırıp ayırmadığını belirten bir "
+"boolean değer"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:777
+msgid "Anchor hints"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkmenu.c:778
+msgid "Positioning hints for when the menu might fall off-screen"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkmenu.c:806
+msgid "Rect anchor dx"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkmenu.c:807
+#, fuzzy
+#| msgid "Horizontal Offset"
+msgid "Rect anchor horizontal offset"
+msgstr "Yatay Ofset"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:833
+msgid "Rect anchor dy"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkmenu.c:834
+#, fuzzy
+#| msgid "Vertical Offset"
+msgid "Rect anchor vertical offset"
+msgstr "Düşey Ofset"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:685
+#: gtk/gtkmenu.c:860
+#| msgid "Type hint"
+msgid "Menu type hint"
+msgstr "Menü türü ipucu"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:861
+msgid "Menu window type hint"
+msgstr "Menü penceresi türü ipucu"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:882
 msgid "Horizontal Padding"
 msgstr "Yatay Doldurma"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:686
+#: gtk/gtkmenu.c:883
 msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
 msgstr "Menünü sağına ve soluna eklenecek boşluk"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:704
+#: gtk/gtkmenu.c:901
 msgid "Vertical Padding"
 msgstr "Dikey Doldurma"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:705
+#: gtk/gtkmenu.c:902
 msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
 msgstr "Menünü altına ve üstüne eklenecek boşluk"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:714
+#: gtk/gtkmenu.c:911
 msgid "Vertical Offset"
 msgstr "Düşey Ofset"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:715
+#: gtk/gtkmenu.c:912
 msgid ""
 "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
 "vertically"
 msgstr "Menü alt menü olduğunda, bu sayıdaki düşey ofsette onu konumlandır"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:723
+#: gtk/gtkmenu.c:920
 msgid "Horizontal Offset"
 msgstr "Yatay Ofset"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:724
+#: gtk/gtkmenu.c:921
 msgid ""
 "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
 "horizontally"
 msgstr "Menü alt menü olduğunda, bu sayıdaki yatay ofsette onu konumlandır"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:732
+#: gtk/gtkmenu.c:936
 msgid "Double Arrows"
 msgstr "Çift Ok"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:733
+#: gtk/gtkmenu.c:937
 msgid "When scrolling, always show both arrows."
 msgstr "Kaydırılırken, her zaman iki oku da göster."
 
-#: gtk/gtkmenu.c:746
+#: gtk/gtkmenu.c:952
 msgid "Arrow Placement"
 msgstr "Ok Yerleşimi"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:747
+#: gtk/gtkmenu.c:953
 msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
 msgstr "Kaydırma oklarının nereye yerleştirileceğini belirtir"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:755
+#: gtk/gtkmenu.c:961
 msgid "Left Attach"
 msgstr "Sol Ek"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:763
+#: gtk/gtkmenu.c:969
 msgid "Right Attach"
 msgstr "Sağ Ek"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:764
+#: gtk/gtkmenu.c:970
 msgid "The column number to attach the right side of the child to"
 msgstr "Altın sağ tarafına eklenecek sütun sayısı"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:771
+#: gtk/gtkmenu.c:977
 msgid "Top Attach"
 msgstr "Üst Ek"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:772
+#: gtk/gtkmenu.c:978
 msgid "The row number to attach the top of the child to"
 msgstr "Altın üstüne eklenecek satır sayısı"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:779
+#: gtk/gtkmenu.c:985
 msgid "Bottom Attach"
 msgstr "Alt Ek"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:794
+#: gtk/gtkmenu.c:1003
 msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
-msgstr "Kaydırma oklarının boyutunu aşağı ölçeklendirmek için rasgele bir sabit"
+msgstr ""
+"Kaydırma oklarının boyutunu aşağı ölçeklendirmek için rasgele bir sabit"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:399
+#: gtk/gtkmenuitem.c:743
 msgid "Right Justified"
 msgstr "Sağa Yaslı"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:400
+#: gtk/gtkmenuitem.c:744
 msgid ""
 "Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
-msgstr "Menü ögesinin menü çubuğunun sağ kenarına yaslanmış olarak gösterilmesini ayarlar"
+msgstr ""
+"Menü ögesinin menü çubuğunun sağ kenarına yaslanmış olarak gösterilmesini "
+"ayarlar"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:413 gtk/gtkpopovermenu.c:368
+#: gtk/gtkmenuitem.c:757 gtk/gtkpopovermenu.c:376
 msgid "Submenu"
 msgstr "Alt menü"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:414
+#: gtk/gtkmenuitem.c:758
 msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
 msgstr "Menü ögesine eklenmiş alt menü, ya da eğer yoksa NULL"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:430
+#: gtk/gtkmenuitem.c:774
 msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
 msgstr "Menü ögesinin hızlandırıcı yolunu belirler"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:444
+#: gtk/gtkmenuitem.c:788
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "Alt etiket için metin"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:520
-msgid ""
-"Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
-msgstr "Ok tarafından kullanılacak alanın boyutu, menü ögesinin yazıtipine göreceli olarak"
+#: gtk/gtkmenuitem.c:897
+msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
+msgstr ""
+"Ok tarafından kullanılacak alanın boyutu, menü ögesinin yazıtipine göreceli "
+"olarak"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:533
+#: gtk/gtkmenuitem.c:913
 msgid "Width in Characters"
 msgstr "Karakter Olarak Genişlik"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:534
+#: gtk/gtkmenuitem.c:914
 msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
 msgstr "Karakter olarak menü ögesinin arzu edilen en az genişliği"
 
@@ -4829,7 +5086,8 @@ msgstr "Odak Alır"
 
 #: gtk/gtkmenushell.c:420
 msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
-msgstr "Menünün klavye odağını yakalayıp yakalamadığını belirten mantıksal değer"
+msgstr ""
+"Menünün klavye odağını yakalayıp yakalamadığını belirten mantıksal değer"
 
 #: gtk/gtkmenutoolbutton.c:266
 msgid "Menu"
@@ -4896,250 +5154,293 @@ msgid "Message area"
 msgstr "İleti alanı"
 
 #: gtk/gtkmessagedialog.c:295
-msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
-msgstr "GtkVBox iletişim penceresinin birincil ve ikincil etiketlerini tutar"
+#| msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
+msgid "GtkBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
+msgstr "İletişim penceresinin birincil ve ikincil etiketlerini tutan GtkBox"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:861
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1100
 msgid "Role"
 msgstr "Rol"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:862
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1101
 msgid "The role of this button"
 msgstr "Bu düğmenin rolü"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:878
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1117
 msgid "The icon"
 msgstr "Simge"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:892
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1131
 msgid "The text"
 msgstr "Metin"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:921
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1160
 msgid "Menu name"
 msgstr "Menü adı"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:922
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1161
 msgid "The name of the menu to open"
 msgstr "Açılacak menünün adı"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:938
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1177
 msgid "Whether the menu is a parent"
 msgstr "Menünün alt menüleri olup olmadığı"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:952
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1191
 msgid "Centered"
 msgstr "Ortalanmış"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:953
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1192
 msgid "Whether to center the contents"
 msgstr "İçeriğin ortalanması"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:968
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1207
 msgid "Iconic"
 msgstr "Simgesel"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:969
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1208
 msgid "Whether to prefer the icon over text"
 msgstr "Simgenin metne tercih edilip edilmeyeceği"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:161 gtk/gtkstylecontext.c:252
+#: gtk/gtkmountoperation.c:163 gtk/gtkstylecontext.c:258
 msgid "Parent"
 msgstr "Üst"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:162
+#: gtk/gtkmountoperation.c:164
 msgid "The parent window"
 msgstr "Üst pencere"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:169
+#: gtk/gtkmountoperation.c:171
 msgid "Is Showing"
 msgstr "Gösteriliyor"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:170
+#: gtk/gtkmountoperation.c:172
 msgid "Are we showing a dialog"
 msgstr "Bir pencere gösteriyor muyuz"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:178
+#: gtk/gtkmountoperation.c:180
 msgid "The screen where this window will be displayed."
 msgstr "Bu pencerenin gösterileceği ekran."
 
-#: gtk/gtknotebook.c:690
+#: gtk/gtknativedialog.c:214
+#| msgid "Dialog"
+msgid "Dialog Title"
+msgstr "İletişim Penceresi Başlığı"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:215
+#| msgid "The title of the file chooser dialog."
+msgid "The title of the file chooser dialog"
+msgstr "Dosya seçici iletişim penceresinin başlığı"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1749 gtk/gtkwindow.c:784
+msgid "Modal"
+msgstr "Yönetsel"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:229
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one "
+#| "is up)"
+msgid ""
+"If TRUE, the dialog is modal (other windows are not usable while this one is "
+"up)"
+msgstr ""
+"Eğer TRUE ise, pencere yönetseldir. (bu pencere etkin olduğunda uygulamanın "
+"diğer pencereleri odak alamaz)"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:243
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the widget is visible"
+msgid "Whether the dialog is currently visible"
+msgstr "Parçanın görünürlüğü"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:256 gtk/gtkwindow.c:1059
+msgid "Transient for Window"
+msgstr "Pencere için Geçirgenlik"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:257 gtk/gtkwindow.c:1060
+msgid "The transient parent of the dialog"
+msgstr "Pencerenin geçirgen üstü"
+
+#: gtk/gtknotebook.c:763
 msgid "Page"
 msgstr "Sayfa"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:691
+#: gtk/gtknotebook.c:764
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "Mevcut sayfanın indeksi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:698
+#: gtk/gtknotebook.c:771
 msgid "Tab Position"
 msgstr "Sekme Konumu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:699
+#: gtk/gtknotebook.c:772
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "Defterin hangi tarafının sekmeleri tutacağı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:706
+#: gtk/gtknotebook.c:779
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "Sekmeleri Göster"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:707
+#: gtk/gtknotebook.c:780
 msgid "Whether tabs should be shown"
 msgstr "Sekmelerin gösterilip gösterilmemesi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:713
+#: gtk/gtknotebook.c:786
 msgid "Show Border"
 msgstr "Kenarlık Göster"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:714
+#: gtk/gtknotebook.c:787
 msgid "Whether the border should be shown"
 msgstr "Kenarlıkların gösterilip gösterilmemesi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:720
+#: gtk/gtknotebook.c:793
 msgid "Scrollable"
 msgstr "Kaydırılabilir"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:721
+#: gtk/gtknotebook.c:794
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr "Eğer TRUE ise, sekmeler kenara sığmadığında kaydırma okları eklenir"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:727
+#: gtk/gtknotebook.c:800
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "Açılan Etkin"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:728
+#: gtk/gtknotebook.c:801
 msgid ""
-"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that"
-" you can use to go to a page"
-msgstr "Eğer TRUE ise, sekme alanında sağ fare tuşuna basıldığında açılan menüden seçerek ilgili sekmeye 
gidilebilir"
+"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
+"you can use to go to a page"
+msgstr ""
+"Eğer TRUE ise, sekme alanında sağ fare tuşuna basıldığında açılan menüden "
+"seçerek ilgili sekmeye gidilebilir"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:741
+#: gtk/gtknotebook.c:814
 msgid "Group Name"
 msgstr "Grup Adı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:742
+#: gtk/gtknotebook.c:815
 msgid "Group name for tab drag and drop"
 msgstr "Sürükle ve bırak sekme için grup adı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:751
+#: gtk/gtknotebook.c:824
 msgid "Tab label"
 msgstr "Sekme etiketi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:752
+#: gtk/gtknotebook.c:825
 msgid "The string displayed on the child's tab label"
 msgstr "Altların sekme etiketinde gösterilecek dizgi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:758
+#: gtk/gtknotebook.c:831
 msgid "Menu label"
 msgstr "Menü etiketi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:759
+#: gtk/gtknotebook.c:832
 msgid "The string displayed in the child's menu entry"
 msgstr "Altların menü girdisinde gösterilecek dizgi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:772
+#: gtk/gtknotebook.c:845
 msgid "Tab expand"
 msgstr "Sekme genişlemesi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:773
+#: gtk/gtknotebook.c:846
 msgid "Whether to expand the child's tab"
 msgstr "Alt ögenin sekmesini genişletip genişletmemesi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:779
+#: gtk/gtknotebook.c:852
 msgid "Tab fill"
 msgstr "Sekme doldurması"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:780
+#: gtk/gtknotebook.c:853
 msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
 msgstr "Altın sekmesinin ayrılmış alanı doldurmasının gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:787
+#: gtk/gtknotebook.c:860
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "Sekme sıralanabilir"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:788
+#: gtk/gtknotebook.c:861
 msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "Sekmenin kullanıcı eylemi ile yeniden sıralanıp sıralanamaması"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:794
+#: gtk/gtknotebook.c:867
 msgid "Tab detachable"
 msgstr "Sekme ayrılabilir"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:795
+#: gtk/gtknotebook.c:868
 msgid "Whether the tab is detachable"
 msgstr "Sekmenin ayrılabilirliği"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:810 gtk/gtkscrollbar.c:101
+#: gtk/gtknotebook.c:883 gtk/gtkscrollbar.c:136
 msgid "Secondary backward stepper"
 msgstr "İkincil geriye adımlayıcı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:811
+#: gtk/gtknotebook.c:884
 msgid ""
 "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr "Sekme alanının karşı ucunda ikincil geriye doğru ok düğmesi göster"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:826 gtk/gtkscrollbar.c:108
+#: gtk/gtknotebook.c:899 gtk/gtkscrollbar.c:143
 msgid "Secondary forward stepper"
 msgstr "İkincil ileri adımlayıcı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:827
+#: gtk/gtknotebook.c:900
 msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr "Sekme alanının karşı ucunda ikincil ileriye doğru ok düğmesi göster"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:841 gtk/gtkscrollbar.c:87
+#: gtk/gtknotebook.c:914 gtk/gtkscrollbar.c:122
 msgid "Backward stepper"
 msgstr "Geriye adımlayıcı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:842 gtk/gtkscrollbar.c:88
+#: gtk/gtknotebook.c:915 gtk/gtkscrollbar.c:123
 msgid "Display the standard backward arrow button"
 msgstr "Standart geri oku düğmesini göster"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:856 gtk/gtkscrollbar.c:94
+#: gtk/gtknotebook.c:929 gtk/gtkscrollbar.c:129
 msgid "Forward stepper"
 msgstr "İleriye adımlayıcı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:857 gtk/gtkscrollbar.c:95
+#: gtk/gtknotebook.c:930 gtk/gtkscrollbar.c:130
 msgid "Display the standard forward arrow button"
 msgstr "Standart ileri ok düğmesini göster"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:871
+#: gtk/gtknotebook.c:947
 msgid "Tab overlap"
 msgstr "Sekme çakışması"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:872
+#: gtk/gtknotebook.c:948
 msgid "Size of tab overlap area"
 msgstr "Sekme çakışma alanı boyutu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:887
+#: gtk/gtknotebook.c:966
 msgid "Tab curvature"
 msgstr "Sekme eğriltmesi"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:888
+#: gtk/gtknotebook.c:967
 msgid "Size of tab curvature"
 msgstr "Sekme eğriltmesinin boyutu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:904
+#: gtk/gtknotebook.c:986
 msgid "Arrow spacing"
 msgstr "Ok boşluğu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:905
+#: gtk/gtknotebook.c:987
 msgid "Scroll arrow spacing"
 msgstr "Kaydırma oku boşluğu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:921
+#: gtk/gtknotebook.c:1006
 msgid "Initial gap"
 msgstr "Başlangıç aralığı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:922
+#: gtk/gtknotebook.c:1007
 msgid "Initial gap before the first tab"
 msgstr "İlk sekmeden önce başlangıç aralığı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:940
+#: gtk/gtknotebook.c:1027
 msgid "Tab gap"
 msgstr "Sekme aralığı"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:941
+#: gtk/gtknotebook.c:1028
 msgid "Active tab is drawn with a gap at the bottom"
 msgstr "Etkin sekme altındaki aralık ile çizilir"
 
@@ -5147,225 +5448,253 @@ msgstr "Etkin sekme altındaki aralık ile çizilir"
 msgid "The orientation of the orientable"
 msgstr "Yönelebilirin yönelimi"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:764
+#: gtk/gtkoverlay.c:773
 msgid "Pass Through"
 msgstr "İçinden Geçen"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:764
+#: gtk/gtkoverlay.c:773
 msgid "Pass through input, does not affect main child"
 msgstr "Girdinin içinden geç, ana çocuğu etkilemez"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:769
+#: gtk/gtkoverlay.c:786
 msgid "Index"
 msgstr "Dizin"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:770
+#: gtk/gtkoverlay.c:787
 msgid "The index of the overlay in the parent, -1 for the main child"
 msgstr "Ebeveyndeki bindirmenin indisi, ana çocuk için -1"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:337
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:373
+#| msgid "Action Group"
+msgid "Action group"
+msgstr "Eylem grubu"
+
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:374
+msgid "Action group to launch actions from"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:379
+#, fuzzy
+#| msgid "Associated device"
+msgid "Pad device"
+msgstr "İlişkili aygıt"
+
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:380
+msgid "Pad device to control"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkpaned.c:369
 msgid ""
 "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr "Parçalı ayracın piksel cinsinden konumu (0 üst/sola karşılıktır)"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:344
+#: gtk/gtkpaned.c:376
 msgid "Position Set"
 msgstr "Konum Ayarı"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:345
+#: gtk/gtkpaned.c:377
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr "TRUE ise Position özelliği kullanılacaktır"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:361
+#: gtk/gtkpaned.c:393
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "Asgari Konum"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:362
+#: gtk/gtkpaned.c:394
 msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "\"position\" özelliği için olabilecek en küçük değer"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:378
+#: gtk/gtkpaned.c:410
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "Azami Konum"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:379
+#: gtk/gtkpaned.c:411
 msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "\"position\" özelliği için olabilecek en büyük değer"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:395
+#: gtk/gtkpaned.c:427
 msgid "Wide Handle"
 msgstr "Geniş Tutamaç"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:396
+#: gtk/gtkpaned.c:428
 msgid "Whether the paned should have a prominent handle"
 msgstr "Paned'in belirgin bir tutamacının olup olmayacağı"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:402
+#: gtk/gtkpaned.c:441
 msgid "Handle Size"
 msgstr "Tutaç Boyutu"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:403
+#: gtk/gtkpaned.c:442
 msgid "Width of handle"
 msgstr "Tutaç genişliği"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:420
+#: gtk/gtkpaned.c:459
 msgid "Resize"
 msgstr "Yeniden boyutlandır"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:421
+#: gtk/gtkpaned.c:460
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
 msgstr "Eğer TRUE ise, alt kenar parçası boyunca genişler veya daralır"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:436
+#: gtk/gtkpaned.c:475
 msgid "Shrink"
 msgstr "Daralt"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:437
+#: gtk/gtkpaned.c:476
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "Eğer TRUE ise, alt gereksinimlerinden daha da küçük olabilir"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4359
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4446
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Seçim Konumu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4360
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4447
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Konumu kenar çubuğunda vurgulamak için"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4365 gtk/gtkplacesview.c:2222
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2231
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Bayrakları Aç"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4366 gtk/gtkplacesview.c:2223
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2232
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
-msgstr "Çağrılan uygulamanın, yan çubukta seçili konumların hangilerini açabileceğinin kipleri"
+msgstr ""
+"Çağrılan uygulamanın, yan çubukta seçili konumların hangilerini "
+"açabileceğinin kipleri"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4372
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4459
 msgid "Show recent files"
 msgstr "Son kullanılan dosyaları göster"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4373
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4460
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
-msgstr "Kenar çubuğunun son kullanılan dosyalar için gömülü bir kısayol içerip içermeyeceği"
+msgstr ""
+"Kenar çubuğunun son kullanılan dosyalar için gömülü bir kısayol içerip "
+"içermeyeceği"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4378
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4465
 msgid "Show 'Desktop'"
 msgstr "'Masaüstü' Göster"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4379
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4466
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
-msgstr "Kenar çubuğun yerleşik bir Masaüstü klasörüne kısayolu içerip içermemesi"
+msgstr ""
+"Kenar çubuğun yerleşik bir Masaüstü klasörüne kısayolu içerip içermemesi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4384
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4471
 msgid "Show 'Connect to Server'"
 msgstr "'Sunucuya Bağlan' Göster"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4385
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4472
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
 "dialog"
-msgstr "Kenar çubuğunun yerleşik bir 'Sunucuya Bağlan' penceresi kısayolu içerip içermemesi"
+msgstr ""
+"Kenar çubuğunun yerleşik bir 'Sunucuya Bağlan' penceresi kısayolu içerip "
+"içermemesi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4390
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4477
 msgid "Show 'Enter Location'"
 msgstr "'Konum Girin' Göster"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4391
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4478
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
-msgstr "Kenar çubuğunun, elle konum girin için yerleşik bir kısayol içerip içermemesi"
+msgstr ""
+"Kenar çubuğunun, elle konum girin için yerleşik bir kısayol içerip içermemesi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4397 gtk/gtkplacesview.c:2202
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2211
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Kenar çubuğunun sadece yerel dosyalar içerip içermemesi"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4402
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4489
 msgid "Show 'Trash'"
 msgstr "'Çöp'ü Göster"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4403
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4490
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
 msgstr "Kenar çubuğunun Çöp konumu için gömülü bir kısayol içerip içermeyeceği"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4408
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4495
 msgid "Show 'Other locations'"
 msgstr "'Diğer Konumlar'ı Göster"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4409
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4496
 msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
 msgstr "Kenar çubuğunun dış konumları gösteren bir ögesinin olup olmayacağı"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4424
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4511
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
-msgstr "Menü olmayan açılır pencereler için ::populate-popup'ın yayılıp yayılmayacağı"
+msgstr ""
+"Menü olmayan açılır pencereler için ::populate-popup'ın yayılıp yayılmayacağı"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2208
+#: gtk/gtkplacesview.c:2217
 msgid "Loading"
 msgstr "Yükleniyor"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2209
+#: gtk/gtkplacesview.c:2218
 msgid "Whether the view is loading locations"
 msgstr "Görünümün konumları yükleyip yüklemediği"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2215
+#: gtk/gtkplacesview.c:2224
 msgid "Fetching networks"
 msgstr "Ağlar getiriliyor"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2216
+#: gtk/gtkplacesview.c:2225
 msgid "Whether the view is fetching networks"
 msgstr "Görünümün ağları getirip getirmediği"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:181
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:329
 msgid "Icon of the row"
 msgstr "Satırın simgesi"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:182
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:330
 msgid "The icon representing the volume"
 msgstr "Birimi temsil eden simge"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:188
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:336
 msgid "Name of the volume"
 msgstr "Birimin adı"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:189
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:337
 msgid "The name of the volume"
 msgstr "Birimin adı"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:195
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:343
 msgid "Path of the volume"
 msgstr "Birimin yolu"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:196
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:344
 msgid "The path of the volume"
 msgstr "Birimin yolu"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:202
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:350
 msgid "Volume represented by the row"
 msgstr "Satırın temsil ettiği birim"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:203
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:351
 msgid "The volume represented by the row"
 msgstr "Satırın temsil ettiği birim"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:209
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:357
 msgid "Mount represented by the row"
 msgstr "Satır tarafından temsil edilen bağlama noktası"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:210
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:358
 msgid "The mount point represented by the row, if any"
 msgstr "Eğer varsa satır tarafından temsil edilen bağlama noktası"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:216
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:364
 msgid "File represented by the row"
 msgstr "Satır tarafından temsil edilen dosya"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:217
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:365
 msgid "The file represented by the row, if any"
 msgstr "Eğer varsa satır tarafından temsil edilen dosya"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:223 gtk/gtkplacesviewrow.c:224
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:371 gtk/gtkplacesviewrow.c:372
 msgid "Whether the row represents a network location"
 msgstr "Satırın bir ağ konumunu temsil edip etmediği"
 
@@ -5381,51 +5710,57 @@ msgstr "Soket Penceresi"
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Fişin gömülü olduğu soketin penceresi"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1591
+#: gtk/gtkpopover.c:1706
 msgid "Relative to"
 msgstr "Hizalama türü"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1592
+#: gtk/gtkpopover.c:1707
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Balon penceresine işaret edecek parçacık"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1605
+#: gtk/gtkpopover.c:1720
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Şurayı işaret ediyor"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1606
+#: gtk/gtkpopover.c:1721
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Baloncuk pencerenin konumlandırılacağı dikdörtgen"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1620
+#: gtk/gtkpopover.c:1735
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Baloncuk pencerenin yerleştirileceği konum"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1635 gtk/gtkwindow.c:753
-msgid "Modal"
-msgstr "Yönetsel"
-
-#: gtk/gtkpopover.c:1636
+#: gtk/gtkpopover.c:1750
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Açılan kutucuğun kalıcı olup olmadığı"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1650
+#: gtk/gtkpopover.c:1763
 msgid "Transitions enabled"
 msgstr "Geçişler etkinleştirildi"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1651
+#: gtk/gtkpopover.c:1764
 msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
 msgstr "Göster/gizle geçişlerinin etkinleştirilip etkinleştirilmediği"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:351
+#: gtk/gtkpopover.c:1777
+msgid "Constraint"
+msgstr "Kısıt"
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1778
+#, fuzzy
+#| msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
+msgid "Constraint for the popover position"
+msgstr "Düşey konum için GtkAdjustment"
+
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:359
 msgid "Visible submenu"
 msgstr "Görünür altmenü"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:352
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:360
 msgid "The name of the visible submenu"
 msgstr "Görünür altmenünün ismi"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:369
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:377
 msgid "The name of the submenu"
 msgstr "Görünür altmenünün ismi"
 
@@ -5545,7 +5880,7 @@ msgstr "Ayarlar"
 msgid "Printer settings"
 msgstr "Yazıcı seçenekleri"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:406
+#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:412
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Sayfa Ayarı"
 
@@ -5555,9 +5890,11 @@ msgstr "Yazdırma Durumunu Takip Et"
 
 #: gtk/gtkprintjob.c:169
 msgid ""
-"TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the"
-" print data has been sent to the printer or print server."
-msgstr "TRUE ise, yazdırılan veri yazıcıya ya da yazıcı sunucusuna gönderildikten sonra bile yazdırma görevi 
status-changed sinyali vermeye devam eder."
+"TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the "
+"print data has been sent to the printer or print server."
+msgstr ""
+"TRUE ise, yazdırılan veri yazıcıya ya da yazıcı sunucusuna gönderildikten "
+"sonra bile yazdırma görevi status-changed sinyali vermeye devam eder."
 
 #: gtk/gtkprintoperation.c:1109
 msgid "Default Page Setup"
@@ -5567,11 +5904,11 @@ msgstr "Öntanımlı Sayfa Yapısı"
 msgid "The GtkPageSetup used by default"
 msgstr "Öntanımlı olarak kullanılacak GtkPageSetup"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:424
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:430
 msgid "Print Settings"
 msgstr "Yazdırma Ayarları"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:425
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:431
 msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
 msgstr "Pencere başlatılırken kullanılacak GtkPrintSettings"
 
@@ -5591,11 +5928,11 @@ msgstr "Sayfa Sayısı"
 msgid "The number of pages in the document."
 msgstr "Belgedeki sayfa sayısı."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:414
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:420
 msgid "Current Page"
 msgstr "Mevcut Sayfa"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:415
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:421
 msgid "The current page in the document"
 msgstr "Belgedeki şu anda bulunulan sayfa"
 
@@ -5607,13 +5944,17 @@ msgstr "Tam sayfa kullan"
 msgid ""
 "TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
 "not the corner of the imageable area"
-msgstr "TRUE ise içeriğin orijini sayfanın köşesinde olmalıdır ve resimlenebilir alanın köşesinde 
olmamalıdır"
+msgstr ""
+"TRUE ise içeriğin orijini sayfanın köşesinde olmalıdır ve resimlenebilir "
+"alanın köşesinde olmamalıdır"
 
 #: gtk/gtkprintoperation.c:1238
 msgid ""
 "TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
 "after the print data has been sent to the printer or print server."
-msgstr "TRUE ise yazdırma verisi yazıcıya ya da yazdırma sunucusuna gönderildikten sonra bile yazdırma 
işlemi yazdırma görev durumunu bildirmeye devam eder."
+msgstr ""
+"TRUE ise yazdırma verisi yazıcıya ya da yazdırma sunucusuna gönderildikten "
+"sonra bile yazdırma işlemi yazdırma görev durumunu bildirmeye devam eder."
 
 #: gtk/gtkprintoperation.c:1255
 msgid "Unit"
@@ -5667,7 +6008,7 @@ msgstr "Özel sekme etiketi"
 msgid "Label for the tab containing custom widgets."
 msgstr "Özel parçalar içeren sekme için etiket."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:449
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:455
 msgid "Support Selection"
 msgstr "Destek Seçimi"
 
@@ -5675,7 +6016,7 @@ msgstr "Destek Seçimi"
 msgid "TRUE if the print operation will support print of selection."
 msgstr "Eğer yazdırma işlemi seçimin yazdırılmasını destekleyecekse, DOĞRU."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:457
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:463
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Seçim var"
 
@@ -5683,13 +6024,14 @@ msgstr "Seçim var"
 msgid "TRUE if a selection exists."
 msgstr "Eğer bir seçim mevcut ise DOĞRU"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:465
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:471
 msgid "Embed Page Setup"
 msgstr "Sayfa Ayarını Göm"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:466
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:472
 msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
-msgstr "Eğer sayfa ayarları birleşimi GtkPrintUnixDialog içinde gömülüyse, DOĞRU"
+msgstr ""
+"Eğer sayfa ayarları birleşimi GtkPrintUnixDialog içinde gömülüyse, DOĞRU"
 
 #: gtk/gtkprintoperation.c:1446
 msgid "Number of Pages To Print"
@@ -5699,253 +6041,257 @@ msgstr "Yazdırmak için Sayfaların Sayısı"
 msgid "The number of pages that will be printed."
 msgstr "Yazdırılacak sayfaların sayısı."
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:407
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:413
 msgid "The GtkPageSetup to use"
 msgstr "Kullanılacak GtkPageSetup"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:432
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:438
 msgid "Selected Printer"
 msgstr "Seçilen Yazıcı"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:433
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:439
 msgid "The GtkPrinter which is selected"
 msgstr "Seçilmiş olan GtkPrinter"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:440
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:446
 msgid "Manual Capabilities"
 msgstr "Elle Yetenekler"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:441
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:447
 msgid "Capabilities the application can handle"
 msgstr "Uygulamanın işlenebilir kabiliyetleri"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:450
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:456
 msgid "Whether the dialog supports selection"
 msgstr "İletişim penceresinin seçimi destekleyip desteklememesi"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:458
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:464
 msgid "Whether the application has a selection"
 msgstr "Uygulamanın bir seçime sahip olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:168
+#: gtk/gtkprogressbar.c:271
 msgid "Fraction"
 msgstr "Bölme"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:169
+#: gtk/gtkprogressbar.c:272
 msgid "The fraction of total work that has been completed"
 msgstr "Tamamlanan işin toplam bölüm sayısı"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:176
+#: gtk/gtkprogressbar.c:279
 msgid "Pulse Step"
 msgstr "Darbe Adımı"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:177
+#: gtk/gtkprogressbar.c:280
 msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
 msgstr "Etkin blok yanıp sönmeye başladığında taşınacak toplam süreç oranı"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:185
+#: gtk/gtkprogressbar.c:288
 msgid "Text to be displayed in the progress bar"
 msgstr "Süreç çubuğunda gösterilecek metin"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:206
+#: gtk/gtkprogressbar.c:309
 msgid "Show text"
 msgstr "Metni göster"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:207
+#: gtk/gtkprogressbar.c:310
 msgid "Whether the progress is shown as text."
 msgstr "Sürecin metin olarak gösterilmesi."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:228
+#: gtk/gtkprogressbar.c:331
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
 "have enough room to display the entire string, if at all."
-msgstr "Eğer ilerleme çubuğu tüm dizgiyi gösterecek kadar yeterli boş alana sahip değilse dizgide 
kısaltmanın yapılmasını istediğiniz yer."
+msgstr ""
+"Eğer ilerleme çubuğu tüm dizgiyi gösterecek kadar yeterli boş alana sahip "
+"değilse dizgide kısaltmanın yapılmasını istediğiniz yer."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:238
+#: gtk/gtkprogressbar.c:349
 msgid "X spacing"
 msgstr "X Aralığı"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:239
+#: gtk/gtkprogressbar.c:350
 msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
 msgstr "İlerleme çubuğunun genişliğine eklenecek olan boşluk."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:245
+#: gtk/gtkprogressbar.c:364
 msgid "Y spacing"
 msgstr "Y aralığı"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:246
+#: gtk/gtkprogressbar.c:365
 msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
 msgstr "İlerleme çubuğunun yüksekliğine eklenecek olan boşluk."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:259
+#: gtk/gtkprogressbar.c:380
 msgid "Minimum horizontal bar width"
 msgstr "Asgari yatay çubuk genişliği"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:260
+#: gtk/gtkprogressbar.c:381
 msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
 msgstr "İlerleme çubuğunun asgari yatay genişliği"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:272
+#: gtk/gtkprogressbar.c:395
 msgid "Minimum horizontal bar height"
 msgstr "Asgari yatay çubuk yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:273
+#: gtk/gtkprogressbar.c:396
 msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
 msgstr "İlerleme çubuğunun asgari yatay yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:285
+#: gtk/gtkprogressbar.c:410
 msgid "Minimum vertical bar width"
 msgstr "Asgari dikey çubuk genişliği"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:286
+#: gtk/gtkprogressbar.c:411
 msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
 msgstr "İlerleme çubuğunun asgari dikey genişliği"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:298
+#: gtk/gtkprogressbar.c:425
 msgid "Minimum vertical bar height"
 msgstr "Asgari dikey çubuk yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:299
+#: gtk/gtkprogressbar.c:426
 msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
 msgstr "İlerleme çubuğunun asgari dikey çubuk yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkradiobutton.c:166
+#: gtk/gtkradiobutton.c:185
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "Bu parçanın ait olduğu grubun radyo düğmesi."
 
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:413
+#: gtk/gtkradiomenuitem.c:425
 msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
 msgstr "Bu parçanın ait olduğu grubun radyo menü ögesi."
 
-#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:81
+#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:84
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "Bu parçanın ait olduğu grubun radyo düğmesi."
 
-#: gtk/gtkrange.c:431
+#: gtk/gtkrange.c:435
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr "Bu aralık nesnesinin mevcut değerini içeren GtkAdjustment"
 
-#: gtk/gtkrange.c:438
+#: gtk/gtkrange.c:442
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr "Aralık değerini arttıracak sürgü hareketinin ters yönü"
 
-#: gtk/gtkrange.c:444
+#: gtk/gtkrange.c:448
 msgid "Lower stepper sensitivity"
 msgstr "Aşağı sürgü duyarlılığı"
 
-#: gtk/gtkrange.c:445
+#: gtk/gtkrange.c:449
 msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower"
-" side"
+"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
+"side"
 msgstr "Ayarın alt kenarını belirten sürgünün duyarlılık kuralı"
 
-#: gtk/gtkrange.c:452
+#: gtk/gtkrange.c:456
 msgid "Upper stepper sensitivity"
 msgstr "Yukarı sürgü duyarlılığı"
 
-#: gtk/gtkrange.c:453
+#: gtk/gtkrange.c:457
 msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper"
-" side"
+"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
+"side"
 msgstr "Ayarın üst kenarını belirten sürgünün duyarlılık kuralı"
 
-#: gtk/gtkrange.c:469
+#: gtk/gtkrange.c:473
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Dolma Seviyesini Göster"
 
-#: gtk/gtkrange.c:470
+#: gtk/gtkrange.c:474
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Üzerinde dolma seviyesi grafiğinin gösterilmesi."
 
-#: gtk/gtkrange.c:485
+#: gtk/gtkrange.c:489
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Dolma Seviyesine Sınırla"
 
-#: gtk/gtkrange.c:486
+#: gtk/gtkrange.c:490
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Üst sınırı dolma seviyesine göre sınırlama."
 
-#: gtk/gtkrange.c:500
+#: gtk/gtkrange.c:504
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Dolma Seviyesi"
 
-#: gtk/gtkrange.c:501
+#: gtk/gtkrange.c:505
 msgid "The fill level."
 msgstr "Dolma seviyesi."
 
-#: gtk/gtkrange.c:516
+#: gtk/gtkrange.c:520
 msgid "Round Digits"
 msgstr "Yuvarlak Rakamlar"
 
-#: gtk/gtkrange.c:517
+#: gtk/gtkrange.c:521
 msgid "The number of digits to round the value to."
 msgstr "Basamak olarak yuvarlanacak değerin sayısı"
 
-#: gtk/gtkrange.c:526 gtk/gtkswitch.c:925
+#: gtk/gtkrange.c:538 gtk/gtkswitch.c:947
 msgid "Slider Width"
 msgstr "Sürgü Genişliği"
 
-#: gtk/gtkrange.c:527
+#: gtk/gtkrange.c:539
 msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
 msgstr "Kaydırma çubuğunun ya da ölçeğin genişliği"
 
-#: gtk/gtkrange.c:534
+#: gtk/gtkrange.c:554
 msgid "Trough Border"
 msgstr "Kanal Kenarlığı"
 
-#: gtk/gtkrange.c:535
+#: gtk/gtkrange.c:555
 msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
 msgstr "Kanalda hareket eden sürgü ile kanal kenarı arasındaki boşluk"
 
-#: gtk/gtkrange.c:542
+#: gtk/gtkrange.c:570
 msgid "Stepper Size"
 msgstr "Adımlayıcı Boyutu"
 
-#: gtk/gtkrange.c:543
+#: gtk/gtkrange.c:571
 msgid "Length of step buttons at ends"
 msgstr "İki uçtaki adım düğmelerinin uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkrange.c:556
+#: gtk/gtkrange.c:587
 msgid "Stepper Spacing"
 msgstr "Adımlayıcı Boşluğu"
 
-#: gtk/gtkrange.c:557
+#: gtk/gtkrange.c:588
 msgid "Spacing between step buttons and thumb"
 msgstr "Adım düğmeleri ile kanal arasındaki boşluk"
 
-#: gtk/gtkrange.c:564
+#: gtk/gtkrange.c:603
 msgid "Arrow X Displacement"
 msgstr "Ok X Uzaklığı"
 
-#: gtk/gtkrange.c:565
+#: gtk/gtkrange.c:604
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr "Düğmeye basıldığında okun x yönünde ne kadar götürüleceği"
 
-#: gtk/gtkrange.c:572
+#: gtk/gtkrange.c:619
 msgid "Arrow Y Displacement"
 msgstr "Ok Y Uzaklığı"
 
-#: gtk/gtkrange.c:573
+#: gtk/gtkrange.c:620
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr "Düğmeye basıldığında okun y yönünde ne kadar götürüleceği"
 
-#: gtk/gtkrange.c:589
+#: gtk/gtkrange.c:639
 msgid "Trough Under Steppers"
 msgstr "Adımlayıcı Altındaki Kanal"
 
-#: gtk/gtkrange.c:590
+#: gtk/gtkrange.c:640
 msgid ""
 "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
 "spacing"
-msgstr "Kanalın aralığın tüm uzunluğunda çizilmesi ya da adımlayıcıların ve boşlukların hariç tutulması"
+msgstr ""
+"Kanalın aralığın tüm uzunluğunda çizilmesi ya da adımlayıcıların ve "
+"boşlukların hariç tutulması"
 
-#: gtk/gtkrange.c:603
+#: gtk/gtkrange.c:656
 msgid "Arrow scaling"
 msgstr "Ok ölçeği"
 
-#: gtk/gtkrange.c:604
+#: gtk/gtkrange.c:657
 msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
 msgstr "Kaydırma düğme boyutuna göre ok ölçekleme"
 
@@ -5986,8 +6332,7 @@ msgid "Show Not Found"
 msgstr "Bulunamadı Göster"
 
 #: gtk/gtkrecentchooser.c:193
-msgid ""
-"Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
+msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
 msgstr "Erişilemeyen kaynakları belirten ögelerin gösterilmesi"
 
 #: gtk/gtkrecentchooser.c:207
@@ -6022,109 +6367,110 @@ msgstr "Gösterilen ögelerin sıralama türü"
 msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
 msgstr "Hangi kaynakların gösterileceğini seçmek için kullanılan filtre"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:294
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:290
 msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
 msgstr "Listeyi kaydetmek ve okumak için kullanılacak dosyanın tam yolu"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:309
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:305
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "En son kullanılan kaynakların listesinin boyutu"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:237 gtk/gtkstack.c:463
+#: gtk/gtkrevealer.c:242 gtk/gtkstack.c:499
 msgid "Transition type"
 msgstr "Geçiş türü"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:238 gtk/gtkstack.c:463
+#: gtk/gtkrevealer.c:243 gtk/gtkstack.c:499
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "Geçiş için kullanılan hareketin türü"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:245 gtk/gtkstack.c:459
+#: gtk/gtkrevealer.c:250 gtk/gtkstack.c:495
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Geçiş süresi"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:246 gtk/gtkstack.c:459
+#: gtk/gtkrevealer.c:251 gtk/gtkstack.c:495
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "Milisaniye cinsinde hareket süresi"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:252
+#: gtk/gtkrevealer.c:257
 msgid "Reveal Child"
 msgstr "Alt öge Göster"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:253
+#: gtk/gtkrevealer.c:258
 msgid "Whether the container should reveal the child"
 msgstr "Kapsayıcının alt ögeleri göstermesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:259
+#: gtk/gtkrevealer.c:264
 msgid "Child Revealed"
 msgstr "Alt öge Gösterildi"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:260
+#: gtk/gtkrevealer.c:265
 msgid "Whether the child is revealed and the animation target reached"
-msgstr "Alt ögenin gösterilip gösterilmemesi ve canlandırma hedefine ulaşılıp ulaşılamaması"
+msgstr ""
+"Alt ögenin gösterilip gösterilmemesi ve canlandırma hedefine ulaşılıp "
+"ulaşılamaması"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:192
+#: gtk/gtkscalebutton.c:197
 msgid "The value of the scale"
 msgstr "Ölçeğin değeri"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:202
+#: gtk/gtkscalebutton.c:207
 msgid "The icon size"
 msgstr "Simge boyutu"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:211
+#: gtk/gtkscalebutton.c:216
 msgid ""
-"The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button "
-"object"
+"The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
 msgstr "Bu ölçek düğmesi nesnesinin mevcut değerini taşıyan GtkAdjustment"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:239
+#: gtk/gtkscalebutton.c:244
 msgid "Icons"
 msgstr "Simgeler"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:240
+#: gtk/gtkscalebutton.c:245
 msgid "List of icon names"
 msgstr "Simge isimlerinin listesi"
 
-#: gtk/gtkscale.c:303
+#: gtk/gtkscale.c:768
 msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
 msgstr "Değerlerin gösterildiği onluk basamakların sayısı"
 
-#: gtk/gtkscale.c:310
+#: gtk/gtkscale.c:775
 msgid "Draw Value"
 msgstr "Çizim Değeri"
 
-#: gtk/gtkscale.c:311
+#: gtk/gtkscale.c:776
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr "Mevcut değerin bir dizgi olarak sürgünün yanında gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtkscale.c:317
+#: gtk/gtkscale.c:782
 msgid "Has Origin"
 msgstr "Kaynak Var"
 
-#: gtk/gtkscale.c:318
+#: gtk/gtkscale.c:783
 msgid "Whether the scale has an origin"
 msgstr "Ölçeğin bir başlangıç noktasına sahip olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkscale.c:324
+#: gtk/gtkscale.c:789
 msgid "Value Position"
 msgstr "Değer Konumu"
 
-#: gtk/gtkscale.c:325
+#: gtk/gtkscale.c:790
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "Mevcut değerin gösterileceği konum"
 
-#: gtk/gtkscale.c:334
+#: gtk/gtkscale.c:807
 msgid "Slider Length"
 msgstr "Sürgü Uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkscale.c:335
+#: gtk/gtkscale.c:808
 msgid "Length of scale's slider"
 msgstr "Ölçeğin sürgüsünün uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkscale.c:341
+#: gtk/gtkscale.c:822
 msgid "Value spacing"
 msgstr "Değer boşluğu"
 
-#: gtk/gtkscale.c:342
+#: gtk/gtkscale.c:823
 msgid "Space between value text and the slider/trough area"
 msgstr "Sürgü/Kanal alanı ile değer metni arasındaki boşluk"
 
@@ -6136,7 +6482,9 @@ msgstr "Yatay hizalama"
 msgid ""
 "Horizontal adjustment that is shared between the scrollable widget and its "
 "controller"
-msgstr "Kaydırılabilir parçacık ve onun kontrol birimi arasında paylaşılan yatay ayarlama"
+msgstr ""
+"Kaydırılabilir parçacık ve onun kontrol birimi arasında paylaşılan yatay "
+"ayarlama"
 
 #: gtk/gtkscrollable.c:94
 msgid "Vertical adjustment"
@@ -6146,7 +6494,9 @@ msgstr "Düşey hizalama"
 msgid ""
 "Vertical adjustment that is shared between the scrollable widget and its "
 "controller"
-msgstr "Kaydırılabilir parçacık ve onun kontrol birimi arasında paylaşılan dikey ayarlama"
+msgstr ""
+"Kaydırılabilir parçacık ve onun kontrol birimi arasında paylaşılan dikey "
+"ayarlama"
 
 #: gtk/gtkscrollable.c:111
 msgid "Horizontal Scrollable Policy"
@@ -6160,1024 +6510,1234 @@ msgstr "İçeriğin boyutu nasıl belirlenmelidir"
 msgid "Vertical Scrollable Policy"
 msgstr "Dikey Kaydırma Kuralları"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:71
+#: gtk/gtkscrollbar.c:106
 msgid "Minimum Slider Length"
 msgstr "En Küçük Sürgü Uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:72
+#: gtk/gtkscrollbar.c:107
 msgid "Minimum length of scrollbar slider"
 msgstr "Kaydırma çubuğunun en küçük sürgü uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:80
+#: gtk/gtkscrollbar.c:115
 msgid "Fixed slider size"
 msgstr "Sabit sürgü boyutu"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:81
+#: gtk/gtkscrollbar.c:116
 msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
 msgstr "Sürgü boyutunu değiştirme, sadece boyutu en düşük uzunluğa kilitle"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:102
+#: gtk/gtkscrollbar.c:137
 msgid ""
 "Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr "Kaydırma çubuğunun karşı ucunda ikinci bir geri ok düğmesi göster"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:109
+#: gtk/gtkscrollbar.c:144
 msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr "Kaydırma çubuğunun karşı ucunda ikinci bir ileri ok düğmesi göster"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:459
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:559
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Yatay Hizalama"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:460
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:560
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "Yatay konum için GtkAdjustment"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:466
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:566
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Düşey Hizalama"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:467
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:567
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "Düşey konum için GtkAdjustment"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:473
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:573
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Yatay Kaydırma Çubuğu Kuralları"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:474
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:574
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Yatay kaydırma çubuğu gösterildiği zaman"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:481
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:581
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Düşey Kaydırma Çubuğu Kuralları"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:482
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:582
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Düşey kaydırma çubuğu gösterildiği zaman"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:489
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:589
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Pencere Yerleşimi"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:490
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:590
 msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr "Kaydırma çubuklarına göre içeriğin nerede konumlandırılacağı. "
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:508
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:608
 msgid "Window Placement Set"
 msgstr "Pencere Yerleşimi Ayarı"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:509
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:609
 msgid ""
-"Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the"
-" contents with respect to the scrollbars."
-msgstr "Kaydırma çubuklarına göre içeriğin nerede konumlandırılacağına karar vermek için 
\"window-placement\"in kullanılması."
+"Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
+"contents with respect to the scrollbars."
+msgstr ""
+"Kaydırma çubuklarına göre içeriğin nerede konumlandırılacağına karar vermek "
+"için \"window-placement\"in kullanılması."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:515 gtk/gtkspinbutton.c:409
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:615 gtk/gtkspinbutton.c:455
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Gölge Türü"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:516
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:616
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "İçeriğin etrafındaki kenar biçemi"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:530
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:632
 msgid "Scrollbars within bevel"
 msgstr "Kenar içinde kaydırma çubukları"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:531
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:633
 msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
 msgstr "Kenar çubuklarını kaydırılan pencerenin kenarının içine yerleştır"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:537
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:639
 msgid "Scrollbar spacing"
 msgstr "Kaydırma çubuğu boşluğu"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:538
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:640
 msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
-msgstr "Kaydırma çubuğu ile kaydırılan pencere arasındaki piksel değerinden uzaklık"
+msgstr ""
+"Kaydırma çubuğu ile kaydırılan pencere arasındaki piksel değerinden uzaklık"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:553
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:655
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "En küçük İçerik Genişliği"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:554
-msgid ""
-"The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:656
+msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Kaydırılan pencere içeriğine tahsis edilecek en küçük genişlik"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:567
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:669
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "En küçük İçerik Yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:568
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:670
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Kaydırılan pencere içeriğine tahsis edilecek en küçük yükseklik"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:582
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:684
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Hareketli Kaydırma"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:583
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:685
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Hareketli kaydırma kipi."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:599
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:701
 msgid "Overlay Scrolling"
 msgstr "Bindirme Kaydırması"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:600
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:702
 msgid "Overlay scrolling mode"
 msgstr "Bindirme kaydırması kipi"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:401
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:715
+#| msgid "Minimum Content Width"
+msgid "Maximum Content Width"
+msgstr "En Büyük İçerik Genişliği"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:716
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
+msgid "The maximum width that the scrolled window will allocate to its content"
+msgstr "Kaydırılan pencere içeriğine tahsis edilecek en küçük genişlik"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:729
+#| msgid "Minimum Content Height"
+msgid "Maximum Content Height"
+msgstr "En Büyük İçerik Yüksekliği"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:730
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
+msgid ""
+"The maximum height that the scrolled window will allocate to its content"
+msgstr "Kaydırılan pencere içeriğine tahsis edilecek en küçük yükseklik"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:747 gtk/gtkscrolledwindow.c:748
+msgid "Propagate Natural Width"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:765 gtk/gtkscrolledwindow.c:766
+#, fuzzy
+#| msgid "Separator Height"
+msgid "Propagate Natural Height"
+msgstr "Ayraç Yüksekliği"
+
+#: gtk/gtksearchbar.c:405
 msgid "Search Mode Enabled"
 msgstr "Arama Kipi Etkinleştirildi"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:402
+#: gtk/gtksearchbar.c:406
 msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
 msgstr "Arama kipinin açılması ve arama çubuğunun gösterilip gösterilmemesi"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:413
+#: gtk/gtksearchbar.c:417
 msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
 msgstr "Araç çubuğunda kapatma düğmesinin gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:144
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:143
 msgid "Draw"
 msgstr "Çiz"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:145
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:144
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "Ayracın çizilmesi, ya da sadece boşluk"
 
-#: gtk/gtksettings.c:375
+#: gtk/gtksettings.c:390
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Çift Tıklama Süresi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:376
+#: gtk/gtksettings.c:391
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
-msgstr "Çift tıklama sayılabilmesi için iki tıklama arasındaki en uzun süre (milisaniye olarak)"
+msgstr ""
+"Çift tıklama sayılabilmesi için iki tıklama arasındaki en uzun süre "
+"(milisaniye olarak)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:383
+#: gtk/gtksettings.c:398
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "Çift Tıklama Uzaklığı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:384
+#: gtk/gtksettings.c:399
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
-msgstr "Çift tıklama sayılabilmesi için iki tıklama arasındaki en uzun mesafe (piksel olarak)"
+msgstr ""
+"Çift tıklama sayılabilmesi için iki tıklama arasındaki en uzun mesafe "
+"(piksel olarak)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:400
+#: gtk/gtksettings.c:415
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "İmleç Yanıp Sönmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:401
+#: gtk/gtksettings.c:416
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "İmlecin yanıp sönmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:408
+#: gtk/gtksettings.c:423
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "İmleç Yanıp Sönme Süresi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:409
+#: gtk/gtksettings.c:424
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "İmlecin yanıp sönme döngüsünün uzunluğu, milisaniye olarak"
 
-#: gtk/gtksettings.c:428
+#: gtk/gtksettings.c:443
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "İmleç Yanıp Sönme Zaman Aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:429
+#: gtk/gtksettings.c:444
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
-msgstr "İmlecin yanıp sönmeyi durdurması için geçmesi gereken süre, saniye olarak"
+msgstr ""
+"İmlecin yanıp sönmeyi durdurması için geçmesi gereken süre, saniye olarak"
 
-#: gtk/gtksettings.c:436
+#: gtk/gtksettings.c:451
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Ayrık İmleç"
 
-#: gtk/gtksettings.c:437
+#: gtk/gtksettings.c:452
 msgid ""
-"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-"
-"to-left text"
-msgstr "Hem soldan sağa hem de sağdan sola yazılmış metinler bir arada olduğunda iki imleç gösterilmesi"
+"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
+"left text"
+msgstr ""
+"Hem soldan sağa hem de sağdan sola yazılmış metinler bir arada olduğunda iki "
+"imleç gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:444
+#: gtk/gtksettings.c:459
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Tema İsmi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:445
+#: gtk/gtksettings.c:460
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Yüklenecek temanın adı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:453
+#: gtk/gtksettings.c:468
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Simge Teması Adı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:454
+#: gtk/gtksettings.c:469
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Kullanılacak simge temasının adı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:469
+#: gtk/gtksettings.c:484
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Geri Dönüş Simge Teması Adı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:470
+#: gtk/gtksettings.c:485
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Geri dönüş olarak kullanılacak simge teması adı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:478
+#: gtk/gtksettings.c:493
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Anahtar Tema İsmi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:479
+#: gtk/gtksettings.c:494
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Yüklenecek anahtar temanın adı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:495
+#: gtk/gtksettings.c:510
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Menü çubuğu hızlandırıcı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:496
+#: gtk/gtksettings.c:511
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Menü çubuğunu etkinleştiren tuş bağı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:504
+#: gtk/gtksettings.c:519
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Sürükleme eşiği"
 
-#: gtk/gtksettings.c:505
+#: gtk/gtksettings.c:520
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr "Sürükleme öncesi imlecin hareket edebileceği piksel miktarı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:513
+#: gtk/gtksettings.c:533
 msgid "Font Name"
 msgstr "Yazıtipi İsmi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:514
-msgid "Name of default font to use"
-msgstr "Kullanılacak öntanımlı yazıtipi adı"
+#: gtk/gtksettings.c:534
+#| msgid "The default font options for the screen"
+msgid "The default font family and size to use"
+msgstr "Kullanılacak öntanımlı yazıtipi ailesi ve boyut"
 
-#: gtk/gtksettings.c:538
+#: gtk/gtksettings.c:558
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "Simge Boyutları"
 
-#: gtk/gtksettings.c:539
+#: gtk/gtksettings.c:559
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "Simge boyutları listesi (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
 
-#: gtk/gtksettings.c:547
+#: gtk/gtksettings.c:567
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "GTK Modülleri"
 
-#: gtk/gtksettings.c:548
+#: gtk/gtksettings.c:568
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Şu anda aktif olan GTK modüllerinin listesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:556
+#: gtk/gtksettings.c:576
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Xft Yumuşatması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:557
+#: gtk/gtksettings.c:577
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
-msgstr "Xft yazıtiplerine yumuşatma uygulanması; 0=hayır, 1=evet, -1= öntanımlı"
+msgstr ""
+"Xft yazıtiplerine yumuşatma uygulanması; 0=hayır, 1=evet, -1= öntanımlı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:566
+#: gtk/gtksettings.c:586
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Xft Düzeltme"
 
-#: gtk/gtksettings.c:567
+#: gtk/gtksettings.c:587
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
-msgstr "Xft yazıtiplerinde düzeltme uygulanması; 0=hayır, 1=evet, -1= öntanımlı"
+msgstr ""
+"Xft yazıtiplerinde düzeltme uygulanması; 0=hayır, 1=evet, -1= öntanımlı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:576
+#: gtk/gtksettings.c:596
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Xft Düzeltme Biçemi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:577
+#: gtk/gtksettings.c:597
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
-msgstr "Hangi derecede düzeltme kullanılacağı; hintnone (hiç), hintslight (az), hintmedium (orta), veya 
hintfull (tam)"
+msgstr ""
+"Hangi derecede düzeltme kullanılacağı; hintnone (hiç), hintslight (az), "
+"hintmedium (orta), veya hintfull (tam)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:586
+#: gtk/gtksettings.c:606
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "Xft RGBA"
 
-#: gtk/gtksettings.c:587
+#: gtk/gtksettings.c:607
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "Altpiksel yumuşatma türü; none (hiç), rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: gtk/gtksettings.c:596
+#: gtk/gtksettings.c:616
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "Xft DPI"
 
-#: gtk/gtksettings.c:597
+#: gtk/gtksettings.c:617
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
-msgstr "Xft için çözünürlük, 1024 * nokta/inç olarak. Öntanımlı değeri kullanmak için -1"
+msgstr ""
+"Xft için çözünürlük, 1024 * nokta/inç olarak. Öntanımlı değeri kullanmak "
+"için -1"
 
-#: gtk/gtksettings.c:606
+#: gtk/gtksettings.c:626
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "İmleç teması adı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:607
+#: gtk/gtksettings.c:627
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
-msgstr "Kullanılacak imleç temasının adı ya da öntanımlı temayı kullanmak için NULL"
+msgstr ""
+"Kullanılacak imleç temasının adı ya da öntanımlı temayı kullanmak için NULL"
 
-#: gtk/gtksettings.c:615
+#: gtk/gtksettings.c:635
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "İmleç tema boyutu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:616
+#: gtk/gtksettings.c:636
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "İmleçlerin boyutu ya da öntanımlı boyut kullanmak için 0"
 
-#: gtk/gtksettings.c:625
+#: gtk/gtksettings.c:645
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Alternatif düğme sırası"
 
-#: gtk/gtksettings.c:626
+#: gtk/gtksettings.c:646
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr "Pencere içerisindeki düğmelerin alternatif düğme sırası kullanması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:643
+#: gtk/gtksettings.c:663
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Alternatif sıralama belirteci yönü"
 
-#: gtk/gtksettings.c:644
+#: gtk/gtksettings.c:664
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
-msgstr "Listelerde ve ağaç görünümünde sıralamayı gösteren okların yönlerinin öntanımlıya göre ters olması 
(aşağı artan sırayı gösterir şeklinde)"
+msgstr ""
+"Listelerde ve ağaç görünümünde sıralamayı gösteren okların yönlerinin "
+"öntanımlıya göre ters olması (aşağı artan sırayı gösterir şeklinde)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:657
+#: gtk/gtksettings.c:677
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "'Girdi Yöntemleri' menüsünü göster"
 
-#: gtk/gtksettings.c:658
+#: gtk/gtksettings.c:678
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
-msgstr "Girişlerin içerik menüsünün ve metin görünümlerinin girdi yöntemini değiştirme olanağı sağlaması"
+msgstr ""
+"Girişlerin içerik menüsünün ve metin görünümlerinin girdi yöntemini "
+"değiştirme olanağı sağlaması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:671
+#: gtk/gtksettings.c:691
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "'Unikod Kontrol Karakteri Ekle' menüsünü göster"
 
-#: gtk/gtksettings.c:672
+#: gtk/gtksettings.c:692
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
-msgstr "Girişlerin içerik menüsünün ve metin görünümlerinin kontrol karakteri eklemeolanağı sağlaması"
+msgstr ""
+"Girişlerin içerik menüsünün ve metin görünümlerinin kontrol karakteri "
+"eklemeolanağı sağlaması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:685
+#: gtk/gtksettings.c:705
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Başlama zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:686
+#: gtk/gtksettings.c:706
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Düğmeye basıldığında zaman aşımı için başlama değeri"
 
-#: gtk/gtksettings.c:700
+#: gtk/gtksettings.c:720
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Tekrarlama zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:701
+#: gtk/gtksettings.c:721
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Düğmeye basıldığında zaman aşımı için tekrarlama değeri"
 
-#: gtk/gtksettings.c:715
+#: gtk/gtksettings.c:735
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Genişleme zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:716
+#: gtk/gtksettings.c:736
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
-msgstr "Bir parça yeni bir alana genişlediğinde zaman aşımı için genişleme değeri"
+msgstr ""
+"Bir parça yeni bir alana genişlediğinde zaman aşımı için genişleme değeri"
 
-#: gtk/gtksettings.c:754
+#: gtk/gtksettings.c:774
 msgid "Color scheme"
 msgstr "Renk şeması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:755
+#: gtk/gtksettings.c:775
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
-msgstr "Temalar içerisinde kullanılmak için isimlendirilmiş renklerden oluşan palet"
+msgstr ""
+"Temalar içerisinde kullanılmak için isimlendirilmiş renklerden oluşan palet"
 
-#: gtk/gtksettings.c:764
+#: gtk/gtksettings.c:784
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Canlandırmaları Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:765
+#: gtk/gtksettings.c:785
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Araç takımı genelinde canlandırmaların etkinleştirilmesi."
 
-#: gtk/gtksettings.c:786
+#: gtk/gtksettings.c:806
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "Dokunmatik Ekran Kipini Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:787
+#: gtk/gtksettings.c:807
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr "TRUE olduğunda, bu ekran için hareket uyarı olayları dağıtılmaz"
 
-#: gtk/gtksettings.c:806
+#: gtk/gtksettings.c:826
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Balon zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:807
+#: gtk/gtksettings.c:827
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Balon gösterilmeden önceki zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:834
+#: gtk/gtksettings.c:854
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Balon tarama zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:835
+#: gtk/gtksettings.c:855
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr "Tarama kipi etkinken balonların gösterilmeden önceki zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:858
+#: gtk/gtksettings.c:878
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Balon tarama kipi zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:859
+#: gtk/gtksettings.c:879
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Tarama kipinin kapatılmasından önceki zaman aşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:881
+#: gtk/gtksettings.c:901
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Sadece Keynav İmleci"
 
-#: gtk/gtksettings.c:882
+#: gtk/gtksettings.c:902
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
-msgstr "TRUE olduğunda, sadece parçaları dolanmak için imleç tuşları mevcut olur"
+msgstr ""
+"TRUE olduğunda, sadece parçaları dolanmak için imleç tuşları mevcut olur"
 
-#: gtk/gtksettings.c:901
+#: gtk/gtksettings.c:921
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Keynav Başa Dönmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:902
+#: gtk/gtksettings.c:922
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr "Parçaları klavye ile gezerken başa dönmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:922
+#: gtk/gtksettings.c:942
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Hata Zili"
 
-#: gtk/gtksettings.c:923
+#: gtk/gtksettings.c:943
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
-msgstr "TRUE olduğunda, klavye gezimi ve diğer hatalar bip çalınmasına neden olur"
+msgstr ""
+"TRUE olduğunda, klavye gezimi ve diğer hatalar bip çalınmasına neden olur"
 
-#: gtk/gtksettings.c:942
+#: gtk/gtksettings.c:962
 msgid "Color Hash"
 msgstr "Renk Harmanı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:943
+#: gtk/gtksettings.c:963
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "Renk şemasını temsil eden bir özet tablosu."
 
-#: gtk/gtksettings.c:958
+#: gtk/gtksettings.c:978
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "Öntanımlı dosya seçici arka ucu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:959
+#: gtk/gtksettings.c:979
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Öntanımlı olarak kullanılacak GtkFileChooser arka ucu adı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:976
+#: gtk/gtksettings.c:996
 msgid "Default print backend"
 msgstr "Öntanımlı yazdırma arka ucu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:977
+#: gtk/gtksettings.c:997
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "Öntanımlı olarak kullanılacak GtkPrintBackend arka uçlarının listesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1000
+#: gtk/gtksettings.c:1020
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Bir yazdırma ön izlemesi gösterilirken çalıştırılacak öntanımlı komut"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1001
+#: gtk/gtksettings.c:1021
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Bir yazdırma ön izlemesi gösterilirken çalıştırılacak komut"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1020
+#: gtk/gtksettings.c:1040
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "Hatırlatıcıları Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1021
+#: gtk/gtksettings.c:1041
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "Etiketlerin hatırlatıcılara sahip olması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1037
+#: gtk/gtksettings.c:1057
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Hızlandırıcılar Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1038
+#: gtk/gtksettings.c:1058
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Menü ögelerinin hızlandırıcılara sahip olması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1057
+#: gtk/gtksettings.c:1077
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Son Kullanılan Dosyalar Sınırı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1058
+#: gtk/gtksettings.c:1078
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Son kullanılan dosyaların sayısı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1078
+#: gtk/gtksettings.c:1098
 msgid "Default IM module"
 msgstr "Öntanımlı IM modülü"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1079
+#: gtk/gtksettings.c:1099
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr "Öntanımlı olarak hangi IM modülünün kullanılacağı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1097
+#: gtk/gtksettings.c:1117
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Son Kullanılan Dosyalar Azami Yaş"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1098
+#: gtk/gtksettings.c:1118
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "En son kullanılan dosyaların azami yaşı, gün olarak"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1107
+#: gtk/gtksettings.c:1127
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Fontconfig yapılandırması zaman etiketi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1108
+#: gtk/gtksettings.c:1128
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Mevcut fontconfig yapılandırmasının zaman etiketi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1130
+#: gtk/gtksettings.c:1150
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Ses Teması İsmi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1131
+#: gtk/gtksettings.c:1151
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "XDG ses teması ismi"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: gtk/gtksettings.c:1153
+#: gtk/gtksettings.c:1173
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Duyulabilir Giriş Geri Beslemesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1154
+#: gtk/gtksettings.c:1174
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr "Kullanıcı girişinin geri beslemesi olarak olay seslerinin çalınması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1175
+#: gtk/gtksettings.c:1195
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Olay Seslerini Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1176
+#: gtk/gtksettings.c:1196
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Herhagibir olay sesinin çalınması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1193
+#: gtk/gtksettings.c:1213
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "Balonları Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1194
+#: gtk/gtksettings.c:1214
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "Parçalar üzerinde balonların gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1209
+#: gtk/gtksettings.c:1229
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Araç çubuğu biçemi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1210
+#: gtk/gtksettings.c:1230
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
-msgstr "Öntanımlı araç çubuğu düğmelerinde ne gösterileceği: sadece metin, sadece simge, simge ve metin, vb."
+msgstr ""
+"Öntanımlı araç çubuğu düğmelerinde ne gösterileceği: sadece metin, sadece "
+"simge, simge ve metin, vb."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1226
+#: gtk/gtksettings.c:1246
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Araç Çubuğu Simge Boyutu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1227
+#: gtk/gtksettings.c:1247
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "Öntanımlı araç çubuklarındaki simgelerin boyutu."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1246
+#: gtk/gtksettings.c:1266
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Otomatik Hatırlatıcılar"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1247
+#: gtk/gtksettings.c:1267
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
-msgstr "Kullanıcı, hatırlatıcı etkinleştiriciye bastığında hatırlatıcının otomatik olarak gösterilebilirliği 
ve gizlenebilirliği"
+msgstr ""
+"Kullanıcı, hatırlatıcı etkinleştiriciye bastığında hatırlatıcının otomatik "
+"olarak gösterilebilirliği ve gizlenebilirliği"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1263
+#: gtk/gtksettings.c:1283
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "Birincil düğme değiştiriciyi yamultur"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1264
+#: gtk/gtksettings.c:1284
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
-msgstr "Çukur üzerinde birincil bir tıklamanın kaydırıcıyı konuma doğru kaydırmasının gerekip gerekmemesi"
+msgstr ""
+"Çukur üzerinde birincil bir tıklamanın kaydırıcıyı konuma doğru "
+"kaydırmasının gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1282
+#: gtk/gtksettings.c:1302
 msgid "Visible Focus"
 msgstr "Görünür Odak"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1283
+#: gtk/gtksettings.c:1303
 msgid ""
-"Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the"
-" keyboard."
-msgstr "'odak dikdörtgenler''in kullanıcı klavye kullanmaya başlayana kadar gizli olmasının gerekip 
gerekmemesi."
+"Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
+"keyboard."
+msgstr ""
+"'odak dikdörtgenler''in kullanıcı klavye kullanmaya başlayana kadar gizli "
+"olmasının gerekip gerekmemesi."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1309
+#: gtk/gtksettings.c:1329
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "Uygulama karanlık bir tema tercih eder"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1310
+#: gtk/gtksettings.c:1330
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "Uygulamanın karanlık bir temaya sahip olmayı tercih edip etmemesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1331
+#: gtk/gtksettings.c:1351
 msgid "Show button images"
 msgstr "Düğme resimlerini göster"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1332
+#: gtk/gtksettings.c:1352
 msgid "Whether images should be shown on buttons"
 msgstr "Düğmelerde resimlerin gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1340 gtk/gtksettings.c:1475
+#: gtk/gtksettings.c:1360 gtk/gtksettings.c:1495
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Odaktakini seç"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1341
+#: gtk/gtksettings.c:1361
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Odaklandığında bir girdinin içeriğinin seçilmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1358
+#: gtk/gtksettings.c:1378
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Parola İpucu Zamanaşımı"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1359
+#: gtk/gtksettings.c:1379
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr "Gizli girişlerde son karakterin ne kadar süre gösterileceği"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1379
+#: gtk/gtksettings.c:1399
 msgid "Show menu images"
 msgstr "Menü resimlerini göster"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1380
+#: gtk/gtksettings.c:1400
 msgid "Whether images should be shown in menus"
 msgstr "Menülerde resimlerin gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1395
+#: gtk/gtksettings.c:1415
 msgid "Delay before drop down menus appear"
 msgstr "Açılır menüler belirmeden önceki bekleme"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1396
+#: gtk/gtksettings.c:1416
 msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
 msgstr "Menü cubuğunun altmenüleri belirmeden önceki bekleme"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1415
+#: gtk/gtksettings.c:1435
 msgid "Scrolled Window Placement"
 msgstr "Kaydırılan Pencere Yerleşimi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1416
+#: gtk/gtksettings.c:1436
 msgid ""
 "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
 "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
-msgstr "Eğer kaydrılılan pencerenin kendi yerleşimi yerine geçmezse kaydırılan pencerenin kaydırma 
çubuklarına göre nerede konumlandırılacağı."
+msgstr ""
+"Eğer kaydrılılan pencerenin kendi yerleşimi yerine geçmezse kaydırılan "
+"pencerenin kaydırma çubuklarına göre nerede konumlandırılacağı."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1432
+#: gtk/gtksettings.c:1452
 msgid "Can change accelerators"
 msgstr "Hızlandırıcılar değiştirilebilir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1433
+#: gtk/gtksettings.c:1453
 msgid ""
-"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu "
-"item"
-msgstr "Menü hızlandırıcıları menü ögesi için belirtilen bir tuşla değiştirilebilsin"
+"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
+msgstr ""
+"Menü hızlandırıcıları menü ögesi için belirtilen bir tuşla değiştirilebilsin"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1448
+#: gtk/gtksettings.c:1468
 msgid "Delay before submenus appear"
 msgstr "Alt menüler belirmeden önceki bekleme süresi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1449
+#: gtk/gtksettings.c:1469
 msgid ""
-"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu "
-"appear"
-msgstr "Alt menünün belirmesi için imlecin menünün üzerinde kalması gereken en az süre"
+"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
+msgstr ""
+"Alt menünün belirmesi için imlecin menünün üzerinde kalması gereken en az "
+"süre"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1465
+#: gtk/gtksettings.c:1485
 msgid "Delay before hiding a submenu"
 msgstr "Bir alt menüyü saklamadan önceki bekleme süresi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1466
+#: gtk/gtksettings.c:1486
 msgid ""
 "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
 "submenu"
-msgstr "İmleç bir alt menüden geçerken alt menünün saklanması için geçecek süre"
+msgstr ""
+"İmleç bir alt menüden geçerken alt menünün saklanması için geçecek süre"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1476
-msgid ""
-"Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
+#: gtk/gtksettings.c:1496
+msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr "Odaklandığında bir seçilebilir etiketin içeriğinin seçilmesi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1491
+#: gtk/gtksettings.c:1511
 msgid "Custom palette"
 msgstr "Özel palet"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1492
+#: gtk/gtksettings.c:1512
 msgid "Palette to use in the color selector"
 msgstr "Renk seçicide kullanılacak palet"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1507
+#: gtk/gtksettings.c:1527
 msgid "IM Preedit style"
 msgstr "IM Öndüzenli biçemi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1508
+#: gtk/gtksettings.c:1528
 msgid "How to draw the input method preedit string"
 msgstr "Girdi yöntemi öndüzenli dizginin nasıl çizileceği"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1524
+#: gtk/gtksettings.c:1544
 msgid "IM Status style"
 msgstr "IM Durum biçemi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1525
+#: gtk/gtksettings.c:1545
 msgid "How to draw the input method statusbar"
 msgstr "Girdi yöntemi durum çubuğunun nasıl çizileceği"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1534
+#: gtk/gtksettings.c:1554
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "Masaüstü kabuğu uygulama menüsünü gösterir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1535
+#: gtk/gtksettings.c:1555
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
-msgstr "Eğer masaüstü ortamı  uygulama menüsünü gösteriyorsa DOĞRU, uygulamanın kendisini göstermesi 
gerekiyorsa YANLIŞ ayarla."
+msgstr ""
+"Eğer masaüstü ortamı  uygulama menüsünü gösteriyorsa DOĞRU, uygulamanın "
+"kendisini göstermesi gerekiyorsa YANLIŞ ayarla."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1544
+#: gtk/gtksettings.c:1564
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "Masaüstü kabuğu menü çubuğu gösterir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1545
+#: gtk/gtksettings.c:1565
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
-msgstr "Eğer masaüstü ortamı menü çubuğunu gösteriyorsa DOĞRU, eğer uygulama kendini göstermeliyse YANLIŞ 
seçeneğine ayarla."
+msgstr ""
+"Eğer masaüstü ortamı menü çubuğunu gösteriyorsa DOĞRU, eğer uygulama kendini "
+"göstermeliyse YANLIŞ seçeneğine ayarla."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1554
+#: gtk/gtksettings.c:1574
 msgid "Desktop environment shows the desktop folder"
 msgstr "Masaüstü ortamı masaüstü klasörünü gösterir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1555
+#: gtk/gtksettings.c:1575
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the desktop folder, "
 "FALSE if not."
-msgstr "Masaüstü ortamı masaüstü klasörünü gösteriyorsa DOĞRU, göstermiyorsa YANLIŞ seçeneğine ayarla."
+msgstr ""
+"Masaüstü ortamı masaüstü klasörünü gösteriyorsa DOĞRU, göstermiyorsa YANLIŞ "
+"seçeneğine ayarla."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1609
+#: gtk/gtksettings.c:1629
 msgid "Titlebar double-click action"
 msgstr "Başlık çubuğu çift tıklama eylemi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1610
+#: gtk/gtksettings.c:1630
 msgid "The action to take on titlebar double-click"
 msgstr "Başlık çubuğu çift tıklamada alınacak eylem"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1628
+#: gtk/gtksettings.c:1648
 msgid "Titlebar middle-click action"
 msgstr "Başlık çubuğu orta tıklama eylemi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1629
+#: gtk/gtksettings.c:1649
 msgid "The action to take on titlebar middle-click"
 msgstr "Başlık çubuğu orta tıklamada alınacak eylem"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1647
+#: gtk/gtksettings.c:1667
 msgid "Titlebar right-click action"
 msgstr "Başlık çubuğu sağ tıklama eylemi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1648
+#: gtk/gtksettings.c:1668
 msgid "The action to take on titlebar right-click"
 msgstr "Başlık çubuğu sağ tıklamada alınacak eylem"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1670
+#: gtk/gtksettings.c:1690
 msgid "Dialogs use header bar"
 msgstr "İletişim pencereleri üst bilgi çubuğu kullanır"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1671
+#: gtk/gtksettings.c:1691
 msgid ""
 "Whether builtin GTK+ dialogs should use a header bar instead of an action "
 "area."
-msgstr "Yerleşik GTK+ pencerelerinin eylem alanı yerine bir üst bilgi çubuğu kullanmasının gerekip 
gerekmemesi."
+msgstr ""
+"Yerleşik GTK+ pencerelerinin eylem alanı yerine bir üst bilgi çubuğu "
+"kullanmasının gerekip gerekmemesi."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1687
+#: gtk/gtksettings.c:1707
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Birincil yapıştırmayı etkinleştir"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1688
+#: gtk/gtksettings.c:1708
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
 "content at the cursor location."
-msgstr "Fare üzerinde orta tıklamanın imleç konumunda 'BİRİNCİL' geçici taşıma panosu içeriğini 
yapıştırmasının gerekip gerekmemesi "
+msgstr ""
+"Fare üzerinde orta tıklamanın imleç konumunda 'BİRİNCİL' geçici taşıma "
+"panosu içeriğini yapıştırmasının gerekip gerekmemesi "
 
-#: gtk/gtksettings.c:1704
+#: gtk/gtksettings.c:1724
 msgid "Recent Files Enabled"
 msgstr "Son Dosyalar Etkinleştirildi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1705
+#: gtk/gtksettings.c:1725
 msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
 msgstr "GTK+'ın son dosyaları hatırlayıp hatırlamaması"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1720
+#: gtk/gtksettings.c:1740
 msgid "Long press time"
 msgstr "Uzun basma süresi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1721
+#: gtk/gtksettings.c:1741
 msgid ""
-"Time for a button/touch press to be considered a long press (in "
-"milliseconds)"
-msgstr "Bir düğme/tuş için uzun basma süresi olarak kabul edilecek süre (milisaniye cinsinden)"
+"Time for a button/touch press to be considered a long press (in milliseconds)"
+msgstr ""
+"Bir düğme/tuş için uzun basma süresi olarak kabul edilecek süre (milisaniye "
+"cinsinden)"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1758 gtk/gtksettings.c:1759
+#| msgid "Whether to show a sort indicator"
+msgid "Whether to show cursor in text"
+msgstr "Metin içinde imlecin gösterilmesi"
+
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:479 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:536
+#| msgid "Accelerator key"
+msgid "Accelerator"
+msgstr "Hızlandırıcı"
+
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:491
+msgid "Disabled text"
+msgstr "Devre dışı metin"
+
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:322
+msgid "View"
+msgstr "Görünüm"
+
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:335 gtk/gtkshortcutsgroup.c:336
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:617 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:618
+#| msgid "Accelerator Group"
+msgid "Accelerator Size Group"
+msgstr "Hızlandırıcı Boyut Grubu"
+
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:349 gtk/gtkshortcutsgroup.c:350
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:631 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:632
+msgid "Title Size Group"
+msgstr "Başlık Boyut Grubu"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:350 gtk/gtkshortcutswindow.c:787
+#| msgid "action name"
+msgid "Section Name"
+msgstr "Bölüm Adı"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:364 gtk/gtkshortcutswindow.c:802
+#| msgid "Theme Name"
+msgid "View Name"
+msgstr "Görünüm Adı"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:389
+#| msgid "Minimum Height"
+msgid "Maximum Height"
+msgstr "En Büyük Yükseklik"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:537
+#, fuzzy
+#| msgid "The hardware keycode of the accelerator"
+msgid "The accelerator keys for shortcuts of type 'Accelerator'"
+msgstr "Hızlandıcının donanımsal tuş kodu"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:551
+msgid "The icon to show for shortcuts of type 'Other Gesture'"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:562
+#| msgid "Icon set"
+msgid "Icon Set"
+msgstr "Simge Kümesi"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:563
+#| msgid "Whether the icon-size property has been set"
+msgid "Whether an icon has been set"
+msgstr "Bir simgenin ayarlanmış olması"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:576
+#| msgid "A human-readable description of the status"
+msgid "A short description for the shortcut"
+msgstr "Kısayol için kısa bir açıklama"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:592
+#, fuzzy
+#| msgid "Your description here"
+msgid "A short description for the gesture"
+msgstr "Tanımınız burada"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:603
+#, fuzzy
+#| msgid "Subtitle"
+msgid "Subtitle Set"
+msgstr "Alt başlık"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:604
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this link has been visited."
+msgid "Whether a subtitle has been set"
+msgstr "Bu bağın ziyaret edilmiş olup olmaması."
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:324 gtk/gtktreeselection.c:130
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:646
+#, fuzzy
+#| msgid "The item which is currently active"
+msgid "Text direction for which this shortcut is active"
+msgstr "Şu an etkin olan öge"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:658
+#| msgid "Sort Type"
+msgid "Shortcut Type"
+msgstr "Kısayol Türü"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:659
+#, fuzzy
+#| msgid "The number of pages that will be printed."
+msgid "The type of shortcut that is represented"
+msgstr "Yazdırılacak sayfaların sayısı."
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:677
+#| msgid "action name"
+msgid "Action Name"
+msgstr "Eylem Adı"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:678
+#| msgid "The name of the selected font"
+msgid "The name of the action"
+msgstr "Eylemin adı"
+
+#: gtk/gtksizegroup.c:228 gtk/gtktreeselection.c:130
 msgid "Mode"
 msgstr "Kip"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:325
+#: gtk/gtksizegroup.c:229
 msgid ""
 "The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
 "component widgets"
-msgstr "Boyut grubunun kendi bileşen parçalarının istenen boyutlarını etkileyen yönler"
+msgstr ""
+"Boyut grubunun kendi bileşen parçalarının istenen boyutlarını etkileyen "
+"yönler"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:342
+#: gtk/gtksizegroup.c:253
 msgid "Ignore hidden"
 msgstr "Gizlileri yok say"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:343
+#: gtk/gtksizegroup.c:254
 msgid ""
 "If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
-msgstr "TRUE ise, grubun boyutunu belirlerken eşleme yapılmamış parçalar yok sayılır"
+msgstr ""
+"TRUE ise, grubun boyutunu belirlerken eşleme yapılmamış parçalar yok sayılır"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:349
+#: gtk/gtkspinbutton.c:387
 msgid "Climb Rate"
 msgstr "Tırmanma Oranı"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:365
+#: gtk/gtkspinbutton.c:403
 msgid "Snap to Ticks"
 msgstr "Çizgilere Atla"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:366
+#: gtk/gtkspinbutton.c:404
 msgid ""
 "Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
 "nearest step increment"
-msgstr "Yanlış değerlerin döndürme düğmesini en yakın değer artışına otomatik olarak değiştirmesi"
+msgstr ""
+"Yanlış değerlerin döndürme düğmesini en yakın değer artışına otomatik olarak "
+"değiştirmesi"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:373
+#: gtk/gtkspinbutton.c:411
 msgid "Numeric"
 msgstr "Sayısal"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:374
+#: gtk/gtkspinbutton.c:412
 msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
 msgstr "Rakam olmayan karakterlerin yok sayılması"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:381
+#: gtk/gtkspinbutton.c:419
 msgid "Wrap"
 msgstr "Sarmala"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:382
+#: gtk/gtkspinbutton.c:420
 msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
 msgstr "Döndürme düğmesinin sınır değere ulaştığında başa dönmesi"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:389
+#: gtk/gtkspinbutton.c:427
 msgid "Update Policy"
 msgstr "Güncelleme Kuralı"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:390
+#: gtk/gtkspinbutton.c:428
 msgid ""
-"Whether the spin button should update always, or only when the value is "
-"legal"
+"Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
 msgstr "Döndürme düğmesinin her zaman güncel olması ya da sadece değer uygunsa"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:399
+#: gtk/gtkspinbutton.c:437
 msgid "Reads the current value, or sets a new value"
 msgstr "Ya mevcut değer okunur ya da yeni değer atanır"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:410
+#: gtk/gtkspinbutton.c:456
 msgid "Style of bevel around the spin button"
 msgstr "Döndürme düğmesinin çevresindeki kenar biçemi"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:120
+#: gtk/gtkspinner.c:221
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Değer değiştiricinin etkin olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkstack.c:423
+#: gtk/gtkstack.c:459
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Eşdağılımlı boyutlandırma"
 
-#: gtk/gtkstack.c:435
+#: gtk/gtkstack.c:471
 msgid "Horizontally homogeneous"
 msgstr "Yatay olarak türdeş"
 
-#: gtk/gtkstack.c:435
+#: gtk/gtkstack.c:471
 msgid "Horizontally homogeneous sizing"
 msgstr "Yatay olarak türdeş boyutlandırma"
 
-#: gtk/gtkstack.c:447
+#: gtk/gtkstack.c:483
 msgid "Vertically homogeneous"
 msgstr "Dikey olarak türdeş"
 
-#: gtk/gtkstack.c:447
+#: gtk/gtkstack.c:483
 msgid "Vertically homogeneous sizing"
 msgstr "Dikey olarak türdeş boyutlandırma"
 
-#: gtk/gtkstack.c:451
+#: gtk/gtkstack.c:487
 msgid "Visible child"
 msgstr "Görünür alt"
 
-#: gtk/gtkstack.c:451
+#: gtk/gtkstack.c:487
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "Yığında şu anda görünür olan programcık"
 
-#: gtk/gtkstack.c:455
+#: gtk/gtkstack.c:491
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Görünür altın adı"
 
-#: gtk/gtkstack.c:455
+#: gtk/gtkstack.c:491
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "Yığında şu anda görünür olan programcığın adı"
 
-#: gtk/gtkstack.c:467
+#: gtk/gtkstack.c:503
 msgid "Transition running"
 msgstr "Çalışan geçiş"
 
-#: gtk/gtkstack.c:467
+#: gtk/gtkstack.c:503
 msgid "Whether or not the transition is currently running"
 msgstr "Geçişin şu anda çalışıp çalışmaması"
 
-#: gtk/gtkstack.c:471
+#: gtk/gtkstack.c:507
 msgid "Interpolate size"
 msgstr "Boyutu aradeğerle"
 
-#: gtk/gtkstack.c:471
+#: gtk/gtkstack.c:507
 msgid ""
 "Whether or not the size should smoothly change when changing between "
 "differently sized children"
-msgstr "Farklı boyuttaki çocuklar arasında geçiş yaparken boyutun yumuşak bir şekilde değişip değişmeyeceği"
+msgstr ""
+"Farklı boyuttaki çocuklar arasında geçiş yaparken boyutun yumuşak bir "
+"şekilde değişip değişmeyeceği"
 
-#: gtk/gtkstack.c:481
+#: gtk/gtkstack.c:517
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "Alt sayfanın adı"
 
-#: gtk/gtkstack.c:488
+#: gtk/gtkstack.c:524
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "Alt sayfaların başlığı"
 
-#: gtk/gtkstack.c:494 gtk/gtktoolbutton.c:245
+#: gtk/gtkstack.c:530 gtk/gtktoolbutton.c:287
 msgid "Icon name"
 msgstr "Simge ismi"
 
-#: gtk/gtkstack.c:495
+#: gtk/gtkstack.c:531
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "Alt sayfaların simge adı"
 
-#: gtk/gtkstack.c:519
+#: gtk/gtkstack.c:555
 msgid "Needs Attention"
 msgstr "Dikkat Gerektiriyor"
 
-#: gtk/gtkstack.c:520
+#: gtk/gtkstack.c:556
 msgid "Whether this page needs attention"
 msgstr "Bu sayfaların dikkat gerektirip gerektirmemesi"
 
-#: gtk/gtkstacksidebar.c:444 gtk/gtkstackswitcher.c:524
-#: gtk/gtkstackswitcher.c:525
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:449 gtk/gtkstackswitcher.c:693
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:694 gtk/inspector/gtkstackcombo.c:232
+#: gtk/inspector/gtkstackcombo.c:233
 msgid "Stack"
 msgstr "Yığın"
 
-#: gtk/gtkstacksidebar.c:445
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:450
 msgid "Associated stack for this GtkStackSidebar"
 msgstr "Bu GtkStackSidebar için ilişkilendirilmiş yığın"
 
-#: gtk/gtkstatusbar.c:166
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:685
+#| msgid "Pixel size to use for named icon"
+msgid "Symbolic size to use for named icon"
+msgstr "İsimlendirilmiş simge için kullanılacak sembolik boyut"
+
+#: gtk/gtkstatusbar.c:178
 msgid "Style of bevel around the statusbar text"
 msgstr "Durum çubuğu metni etrafındaki kenar biçemi"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:223
+#: gtk/gtkstylecontext.c:229
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "İlişkili GdkScreen"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:229
+#: gtk/gtkstylecontext.c:235
 msgid "FrameClock"
 msgstr "ÇerçeveSaat"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:230
+#: gtk/gtkstylecontext.c:236
 msgid "The associated GdkFrameClock"
 msgstr "İlişkili GdkFrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:237 gtk/gtktexttag.c:299
+#: gtk/gtkstylecontext.c:243 gtk/gtktexttag.c:299
 msgid "Text direction"
 msgstr "Metin yönü"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:253
+#: gtk/gtkstylecontext.c:259
 msgid "The parent style context"
 msgstr "Ana biçem içeriği"
 
@@ -7197,80 +7757,79 @@ msgstr "Değer türü"
 msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
 msgstr "GtkStyleContext tarafından dönen değer türü"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:878
+#: gtk/gtkswitch.c:896
 msgid "Whether the switch is on or off"
 msgstr "Anahtarın açık ya da kapalılığı"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:892
-msgid "State"
-msgstr "Durum"
-
-#: gtk/gtkswitch.c:893
+#: gtk/gtkswitch.c:911
 msgid "The backend state"
 msgstr "Arkauç durumu"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:926
+#: gtk/gtkswitch.c:948
 msgid "The minimum width of the handle"
 msgstr "İşleyicinin asgari genişliği"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:940
+#: gtk/gtkswitch.c:964
 msgid "Slider Height"
 msgstr "Kaydırıcı Yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:941
+#: gtk/gtkswitch.c:965
 msgid "The minimum height of the handle"
 msgstr "Tutamacın en düşük yüksekliği"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:200
+#: gtk/gtktextbuffer.c:201
 msgid "Tag Table"
 msgstr "Etiket Tablosu"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:201
+#: gtk/gtktextbuffer.c:202
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "Metin Etiketi Tablosu"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:218
+#: gtk/gtktextbuffer.c:219
 msgid "Current text of the buffer"
 msgstr "Tampondaki mevcut metin"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:231
+#: gtk/gtktextbuffer.c:232
 msgid "Has selection"
 msgstr "Seçim var"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:232
+#: gtk/gtktextbuffer.c:233
 msgid "Whether the buffer has some text currently selected"
 msgstr "Tamponun şu anda seçilmiş metin içermesi"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:247
+#: gtk/gtktextbuffer.c:248
 msgid "Cursor position"
 msgstr "İmleç konumu"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:248
+#: gtk/gtktextbuffer.c:249
 msgid ""
 "The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer)"
 msgstr "Ekleme işaretinin pozisyonu (tamponun başından itibaren ofset olarak)"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:263
+#: gtk/gtktextbuffer.c:264
 msgid "Copy target list"
 msgstr "Kopyalama hedef listesi"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:264
+#: gtk/gtktextbuffer.c:265
 msgid ""
-"The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND "
-"source"
-msgstr "Bu tamponun panoya kopyalama ve TVB kaynağı için desteklediği hedeflerin listesi"
+"The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
+msgstr ""
+"Bu tamponun panoya kopyalama ve TVB kaynağı için desteklediği hedeflerin "
+"listesi"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:278
+#: gtk/gtktextbuffer.c:279
 msgid "Paste target list"
 msgstr "Yapıştırma hedef listesi"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:279
+#: gtk/gtktextbuffer.c:280
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND "
 "destination"
-msgstr "Bu tamponun panodan yapıştırma ve TVB hedefi için desteklediği hedeflerin listesi"
+msgstr ""
+"Bu tamponun panodan yapıştırma ve TVB hedefi için desteklediği hedeflerin "
+"listesi"
 
-#: gtk/gtktexthandle.c:701 gtk/gtktexthandle.c:702 gtk/gtkwidget.c:1137
+#: gtk/gtktexthandle.c:721 gtk/gtktexthandle.c:722 gtk/gtkwidget.c:1116
 msgid "Parent widget"
 msgstr "Üst parça"
 
@@ -7304,9 +7863,11 @@ msgstr "Arkaplan tam yükseklik"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:254
 msgid ""
-"Whether the background color fills the entire line height or only the height"
-" of the tagged characters"
-msgstr "Arkaplan rengi tüm satıra mı yoksa sadece metin yüksekliği kadar mı uygulanacak"
+"Whether the background color fills the entire line height or only the height "
+"of the tagged characters"
+msgstr ""
+"Arkaplan rengi tüm satıra mı yoksa sadece metin yüksekliği kadar mı "
+"uygulanacak"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:291
 msgid "Foreground RGBA"
@@ -7328,11 +7889,14 @@ msgstr "PangoVariant olarak yazıtipi türevi, örn. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 msgid ""
 "Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
 "example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
-msgstr "Yazıtipi genişliği için tamsayı değeri, öntanımlı değerler için PangoWeight'a bakın, örn. 
PANGO_WEIGHT_BOLD"
+msgstr ""
+"Yazıtipi genişliği için tamsayı değeri, öntanımlı değerler için "
+"PangoWeight'a bakın, örn. PANGO_WEIGHT_BOLD"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:378
 msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
-msgstr "PangoStretch değeri olarak yazıtipi alanı, örn. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
+msgstr ""
+"PangoStretch değeri olarak yazıtipi alanı, örn. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:387
 msgid "Font size in Pango units"
@@ -7340,12 +7904,15 @@ msgstr "Pango birimi cinsinden yazıtipi boyutu"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:397
 msgid ""
-"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly"
-" adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some "
-"scales such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
-msgstr "Öntanımlı yazıtipi boyutuna bağlı ölçek faktörü olarak yazıtipi boyutu. Bu tema değişiklikleri vb. 
uyar bu yüzden tavsiye edilir. Pango bazı ölçekleri önceden atamıştır, mesela PANGO_SCALE_X_LARGE"
+"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
+"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
+"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
+msgstr ""
+"Öntanımlı yazıtipi boyutuna bağlı ölçek faktörü olarak yazıtipi boyutu. Bu "
+"tema değişiklikleri vb. uyar bu yüzden tavsiye edilir. Pango bazı ölçekleri "
+"önceden atamıştır, mesela PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:810
+#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:838
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Sola, sağa veya ortaya hizalama"
 
@@ -7353,13 +7920,16 @@ msgstr "Sola, sağa veya ortaya hizalama"
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
-msgstr "ISO kodlaması olarak metnin yazıldığı dil. Pango bunu metin sunarken bir ipucu olarak kullanabilir. 
Eğer atanmadıysa, uygun bir öntanımlı kullanılacak."
+msgstr ""
+"ISO kodlaması olarak metnin yazıldığı dil. Pango bunu metin sunarken bir "
+"ipucu olarak kullanabilir. Eğer atanmadıysa, uygun bir öntanımlı "
+"kullanılacak."
 
 #: gtk/gtktexttag.c:443
 msgid "Left margin"
 msgstr "Sol kenar boşluğu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:444 gtk/gtktextview.c:831
+#: gtk/gtktexttag.c:444 gtk/gtktextview.c:859
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "Piksel cinsinden sol kenar boşluğunun genişliği"
 
@@ -7367,15 +7937,15 @@ msgstr "Piksel cinsinden sol kenar boşluğunun genişliği"
 msgid "Right margin"
 msgstr "Sağ kenar boşluğu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:454 gtk/gtktextview.c:851
+#: gtk/gtktexttag.c:454 gtk/gtktextview.c:879
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "Piksel cinsinden sağ kenar boşluğunun genişliği"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:464 gtk/gtktextview.c:900
+#: gtk/gtktexttag.c:464 gtk/gtktextview.c:928
 msgid "Indent"
 msgstr "Girinti"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:465 gtk/gtktextview.c:901
+#: gtk/gtktexttag.c:465 gtk/gtktextview.c:929
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "Piksel olarak paragraf satırbaşı girintisi"
 
@@ -7383,13 +7953,15 @@ msgstr "Piksel olarak paragraf satırbaşı girintisi"
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
 "in Pango units"
-msgstr "Taban hizasının üstünde metnin göreli konumu (çıkıntı negatif ise taban hizasınınaltı)"
+msgstr ""
+"Taban hizasının üstünde metnin göreli konumu (çıkıntı negatif ise taban "
+"hizasınınaltı)"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:485
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Satırların üstündeki pikseller"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:486 gtk/gtktextview.c:769
+#: gtk/gtktexttag.c:486 gtk/gtktextview.c:797
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Piksel cinsinden paragraf üstündeki boş alan"
 
@@ -7397,7 +7969,7 @@ msgstr "Piksel cinsinden paragraf üstündeki boş alan"
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Satırların altındaki pikseller"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:496 gtk/gtktextview.c:777
+#: gtk/gtktexttag.c:496 gtk/gtktextview.c:805
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Piksel cinsinden paragraf altındaki boş alan"
 
@@ -7405,7 +7977,7 @@ msgstr "Piksel cinsinden paragraf altındaki boş alan"
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Bölünmüşler içindeki pikseller"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:506 gtk/gtktextview.c:785
+#: gtk/gtktexttag.c:506 gtk/gtktextview.c:813
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Piksel cinsinden paragraf satırları arasındaki boş alan"
 
@@ -7425,12 +7997,14 @@ msgstr "Üstü Çizili RGBA"
 msgid "Color of strikethrough for this text"
 msgstr "Bu metin için üstünden geçen çizgi rengi"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:569 gtk/gtktextview.c:801
+#: gtk/gtktexttag.c:569 gtk/gtktextview.c:829
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
-msgstr "Satırların bölünmesinin hiç olmaması, sözcük sınırlarında olması veya karakter sınırlarında olması"
+msgstr ""
+"Satırların bölünmesinin hiç olmaması, sözcük sınırlarında olması veya "
+"karakter sınırlarında olması"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:579 gtk/gtktextview.c:909
+#: gtk/gtktexttag.c:579 gtk/gtktextview.c:937
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Bu metin için özel sekmeler"
 
@@ -7536,7 +8110,8 @@ msgstr "Satırların üstüneki piksel ayarı"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:786 gtk/gtktexttag.c:790
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
-msgstr "Bu etiketin satırların üzerindeki piksel cinsinden boşlukları etkilemesi"
+msgstr ""
+"Bu etiketin satırların üzerindeki piksel cinsinden boşlukları etkilemesi"
 
 #: gtk/gtktexttag.c:789
 msgid "Pixels below lines set"
@@ -7630,310 +8205,316 @@ msgstr "Yazı tipi özellikleri ayarlı"
 msgid "Whether this tag affects font features"
 msgstr "Bu etiketin yazı tipi özelliklerini etkileyip etkilemeyeceği"
 
-#: gtk/gtktextview.c:768
+#: gtk/gtktextview.c:796
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Satırların Üstüneki Pikseller"
 
-#: gtk/gtktextview.c:776
+#: gtk/gtktextview.c:804
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Satırların Altındaki Pikseller"
 
-#: gtk/gtktextview.c:784
+#: gtk/gtktextview.c:812
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Sarmalar Arasındaki Pikseller"
 
-#: gtk/gtktextview.c:800
+#: gtk/gtktextview.c:828
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Sarma Kipi"
 
-#: gtk/gtktextview.c:830
+#: gtk/gtktextview.c:858
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Sol Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtktextview.c:850
+#: gtk/gtktextview.c:878
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Sağ Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtktextview.c:871
+#: gtk/gtktextview.c:899
 msgid "Top Margin"
 msgstr "Üst Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtktextview.c:872
+#: gtk/gtktextview.c:900
 msgid "Height of the top margin in pixels"
 msgstr "Üst kenar boşluğunun piksel olarak yüksekliği"
 
-#: gtk/gtktextview.c:892
+#: gtk/gtktextview.c:920
 msgid "Bottom Margin"
 msgstr "Alt Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtktextview.c:893
+#: gtk/gtktextview.c:921
 msgid "Height of the bottom margin in pixels"
 msgstr "Alt kenar boşluğunun piksel olarak yüksekliği"
 
-#: gtk/gtktextview.c:916
+#: gtk/gtktextview.c:944
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Görünür İmleç"
 
-#: gtk/gtktextview.c:917
+#: gtk/gtktextview.c:945
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Ekleme imleci gösterilirse"
 
-#: gtk/gtktextview.c:924
+#: gtk/gtktextview.c:952
 msgid "Buffer"
 msgstr "Tampon"
 
-#: gtk/gtktextview.c:925
+#: gtk/gtktextview.c:953
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "Görüntülenecek tampon"
 
-#: gtk/gtktextview.c:933
+#: gtk/gtktextview.c:961
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Girilen metnin mevcut içeriğin üstüne yazılması"
 
-#: gtk/gtktextview.c:940
+#: gtk/gtktextview.c:968
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Sekme kabul ediyor"
 
-#: gtk/gtktextview.c:941
+#: gtk/gtktextview.c:969
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Tab'ın girilen bir sekme karakteri olarak sonuçlanması"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1029
+#: gtk/gtktextview.c:1057
 msgid "Monospace"
 msgstr "Eş aralıklı"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1030
+#: gtk/gtktextview.c:1058
 msgid "Whether to use a monospace font"
 msgstr "Eş aralıklı bir yazı tipi kullanılıp kullanılmayacağı"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1048
+#: gtk/gtktextview.c:1076
 msgid "Error underline color"
 msgstr "Hata altçizgisinin rengi"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1049
+#: gtk/gtktextview.c:1077
 msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
 msgstr "Hata belirten altçizgilerin çizileceği renk"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:181 gtk/gtktoggletoolbutton.c:128
+#: gtk/gtktogglebutton.c:186 gtk/gtktoggletoolbutton.c:131
 msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "Eğer iki durumlu düğme basılı olmalıysa"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:188
+#: gtk/gtktogglebutton.c:193
 msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
 msgstr "Seçim butonu \"arada\" durumunda ise"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:194
+#: gtk/gtktogglebutton.c:199
 msgid "Draw Indicator"
 msgstr "Çizim Belirteci"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:195
+#: gtk/gtktogglebutton.c:200
 msgid "If the toggle part of the button is displayed"
 msgstr "Düğmenin seçim kısmı gösterilmişse"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:499 gtk/gtktoolpalette.c:991
+#: gtk/gtktoolbar.c:530 gtk/gtktoolpalette.c:995
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Araç Çubuğu Biçemi"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:500
+#: gtk/gtktoolbar.c:531
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "Araç çubuğunun nasıl çizileceği"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:507
+#: gtk/gtktoolbar.c:538
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "Oku Göster"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:508
+#: gtk/gtktoolbar.c:539
 msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
 msgstr "Eğer araç çubuğu tam oturmuyorsa okun gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:529
+#: gtk/gtktoolbar.c:560
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "Bu araç çubuğundaki simgelerin boyutu"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:544 gtk/gtktoolpalette.c:977
+#: gtk/gtktoolbar.c:575 gtk/gtktoolpalette.c:981
 msgid "Icon size set"
 msgstr "Simge boyutu ayarı"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:545 gtk/gtktoolpalette.c:978
+#: gtk/gtktoolbar.c:576 gtk/gtktoolpalette.c:982
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "icon-size özelliğinin ayarlanmış olması"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:554
+#: gtk/gtktoolbar.c:585
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr "Araç çubuğu büyüdüğü zaman ögenin ek alan alması"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:562 gtk/gtktoolitemgroup.c:1655
+#: gtk/gtktoolbar.c:593 gtk/gtktoolitemgroup.c:1691
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr "Ögenin diğer eş ögelerle aynı boyutta olması"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:569
+#: gtk/gtktoolbar.c:607
 msgid "Spacer size"
 msgstr "Boşlukçu boyutu"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:570
+#: gtk/gtktoolbar.c:608
 msgid "Size of spacers"
 msgstr "Boşlukçuların boyutu"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:588
+#: gtk/gtktoolbar.c:626
 msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
 msgstr "Araç çubuğu gölgesi ile düğmeler arasındaki kenar boşluğu"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:596
+#: gtk/gtktoolbar.c:634
 msgid "Maximum child expand"
 msgstr "En büyük alt genişlemesi"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:597
+#: gtk/gtktoolbar.c:635
 msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
 msgstr "Genişleyebilir ögeye verilecek azami alan"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:605
+#: gtk/gtktoolbar.c:651
 msgid "Space style"
 msgstr "Boşluk biçemi"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:606
+#: gtk/gtktoolbar.c:652
 msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
 msgstr "Boşlukçuların düşey çizgiler olması ya da sadece boşluk olması"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:613
+#: gtk/gtktoolbar.c:659
 msgid "Button relief"
 msgstr "Düğme süslemesi"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:614
+#: gtk/gtktoolbar.c:660
 msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
 msgstr "Araç çubuğu düğmelerindeki kenarlık türü"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:630
+#: gtk/gtktoolbar.c:676
 msgid "Style of bevel around the toolbar"
 msgstr "Araç çubuğunun çerçevesinin biçemi"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:202
+#: gtk/gtktoolbutton.c:244
 msgid "Text to show in the item."
 msgstr "Ögede görüntülenecek metin."
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:209
+#: gtk/gtktoolbutton.c:251
 msgid ""
-"If set, an underline in the label property indicates that the next character"
-" should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
-msgstr "Eğer atanmışsa, altçizgiden sonra gelen karakter anımsatıcı hızlandırıcı tuş olarak kullanılacaktır"
+"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
+"should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
+msgstr ""
+"Eğer atanmışsa, altçizgiden sonra gelen karakter anımsatıcı hızlandırıcı tuş "
+"olarak kullanılacaktır"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:216
+#: gtk/gtktoolbutton.c:258
 msgid "Widget to use as the item label"
 msgstr "Öge etiketi olarak kullanılacak parça"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:227
+#: gtk/gtktoolbutton.c:269
 msgid "Stock Id"
 msgstr "Depo Kimliği"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:228
+#: gtk/gtktoolbutton.c:270
 msgid "The stock icon displayed on the item"
 msgstr "Bu ögede gösterilecek hazır simge"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:246
+#: gtk/gtktoolbutton.c:288
 msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
 msgstr "Bu ögede gösterilecek temalı simgenin ismi"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:252
+#: gtk/gtktoolbutton.c:294
 msgid "Icon widget"
 msgstr "Simge parçası"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:253
+#: gtk/gtktoolbutton.c:295
 msgid "Icon widget to display in the item"
 msgstr "Bu ögede gösterilecek simge parçası"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:269
+#: gtk/gtktoolbutton.c:311
 msgid "Icon spacing"
 msgstr "Simge aralığı"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:270
+#: gtk/gtktoolbutton.c:312
 msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
 msgstr "Simge ve etiket arasındaki piksel cinsinden boşluk"
 
 #: gtk/gtktoolitem.c:194
 msgid ""
-"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons"
-" show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
-msgstr "Araç çubuğu ögesinin önemli sayılması. TRUE olduğunda, araç çubuğu düğmeleri GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ 
kipinde metin gösterir"
+"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
+"show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
+msgstr ""
+"Araç çubuğu ögesinin önemli sayılması. TRUE olduğunda, araç çubuğu düğmeleri "
+"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ kipinde metin gösterir"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1606
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1642
 msgid "The human-readable title of this item group"
 msgstr "Bu öge grubun okunabilir başlığı"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1613
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1649
 msgid "A widget to display in place of the usual label"
 msgstr "Genel etiket yerine gösterilecek programcık"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1655
 msgid "Collapsed"
 msgstr "Daraltılmış"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1620
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1656
 msgid "Whether the group has been collapsed and items are hidden"
 msgstr "Grubun daratılmış ve ögelerin gizlenmiş olup olmaması"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1626
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1662
 msgid "ellipsize"
 msgstr "kısaltma"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1627
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1663
 msgid "Ellipsize for item group headers"
 msgstr "Öge grup üst bilgileri için kısaltma"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1633
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1669
 msgid "Header Relief"
 msgstr "Kabartma Başlık"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1634
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1670
 msgid "Relief of the group header button"
 msgstr "Grup başlık düğmesinin kabartması"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1683
 msgid "Header Spacing"
 msgstr "Üst Bilgi Aralığı"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1648
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1684
 msgid "Spacing between expander arrow and caption"
 msgstr "Resim yazısı ve genişletici ok arasındaki aralık"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1662
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1698
 msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
 msgstr "Grup büyüdüğünde ögenin fazladan alan almasının gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1669
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1705
 msgid "Whether the item should fill the available space"
 msgstr "Ögenin kullanılabilir alanı doldurmasının gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1675
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1711
 msgid "New Row"
 msgstr "Yeni Satır"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1676
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1712
 msgid "Whether the item should start a new row"
 msgstr "Ögenin yeni bir satır başlatmasının gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1683
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1719
 msgid "Position of the item within this group"
 msgstr "Bu grup içindeki ögenin konumu"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:962
+#: gtk/gtktoolpalette.c:966
 msgid "Size of icons in this tool palette"
 msgstr "Bu araç paletindeki simgelerin boyutu"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:992
+#: gtk/gtktoolpalette.c:996
 msgid "Style of items in the tool palette"
 msgstr "Araç paletindeki ögelerin biçemi"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1008
+#: gtk/gtktoolpalette.c:1012
 msgid "Exclusive"
 msgstr "Ayrıcalıklı"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1009
+#: gtk/gtktoolpalette.c:1013
 msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
-msgstr "Öge grubun sadece verilen zamanda genişletilmesinin gerekip gerekmemesi"
+msgstr ""
+"Öge grubun sadece verilen zamanda genişletilmesinin gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1024
+#: gtk/gtktoolpalette.c:1028
 msgid ""
 "Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
-msgstr "Palet büyüdüğünde öge grubun fazladan alan almasının gerekip gerekmemesi"
+msgstr ""
+"Palet büyüdüğünde öge grubun fazladan alan almasının gerekip gerekmemesi"
 
 #: gtk/gtktreemenu.c:265
 msgid "TreeMenu model"
@@ -7967,6 +8548,26 @@ msgstr "Kaydırma Genişliği"
 msgid "Wrap width for laying out items in a grid"
 msgstr "Bir ızgaradaki ögelerin yerleşimi için kaydırma genişliği"
 
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:532
+#, fuzzy
+#| msgid "The selection mode"
+msgid "The child model"
+msgstr "Seçim kipi"
+
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:533
+#, fuzzy
+#| msgid "The model for the tree view"
+msgid "The model for the filtermodel to filter"
+msgstr "Ağaç görünümü için model"
+
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:540
+msgid "The virtual root"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:541
+msgid "The virtual root (relative to the child model) for this filtermodel"
+msgstr ""
+
 #: gtk/gtktreemodelsort.c:484
 msgid "TreeModelSort Model"
 msgstr "TreeModelSort Modeli"
@@ -7975,209 +8576,211 @@ msgstr "TreeModelSort Modeli"
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "Sıralama için TreeModelSort modeli"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1011
+#: gtk/gtktreeview.c:1033
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "TreeView Modeli"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1012
+#: gtk/gtktreeview.c:1034
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "Ağaç görünümü için model"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1018
+#: gtk/gtktreeview.c:1040
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Başlıklar Görünür"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1019
+#: gtk/gtktreeview.c:1041
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Sütun başlığı düğmelerini göster"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1025
+#: gtk/gtktreeview.c:1047
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "Başlıklar Tıklanabilir"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1026
+#: gtk/gtktreeview.c:1048
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Başlıklar tıklama eylemine yanıt verir"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1032
+#: gtk/gtktreeview.c:1054
 msgid "Expander Column"
 msgstr "Genişletici Sütun"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1033
+#: gtk/gtktreeview.c:1055
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Sütünü genişletici sütun olarak ayarlar"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1054
+#: gtk/gtktreeview.c:1076
 msgid "Rules Hint"
 msgstr "Kural İpucu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1055
+#: gtk/gtktreeview.c:1077
 msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
 msgstr "Satırlara farklı renkler atamada tema aygıtına bir ipucu belirtir"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1061
+#: gtk/gtktreeview.c:1083
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Aramayı Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1062
+#: gtk/gtktreeview.c:1084
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr "Görünüm kullanıcıya sütunlarda etkileşimli arama yapma izni verir"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1068
+#: gtk/gtktreeview.c:1090
 msgid "Search Column"
 msgstr "Arama Sütunu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1069
+#: gtk/gtktreeview.c:1091
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Etkileşimli arama sırasında aranacak model sütunu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1087
+#: gtk/gtktreeview.c:1109
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Sabit Yükseklik Kipi"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1088
+#: gtk/gtktreeview.c:1110
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
-msgstr "GtkTreeView'i tüm satırları eşit yükseklikte olduğunu farzederek hızlandır"
+msgstr ""
+"GtkTreeView'i tüm satırları eşit yükseklikte olduğunu farzederek hızlandır"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1107
+#: gtk/gtktreeview.c:1129
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Seçimin Dolanması"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1108
+#: gtk/gtktreeview.c:1130
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Seçimin belirteci takip etmesi"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1126
+#: gtk/gtktreeview.c:1148
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Üstünde Geçerken Genişleme"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1127
+#: gtk/gtktreeview.c:1149
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr "Satırların belirteç üzerlerinden geçerken açılması/kapanması"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1140
+#: gtk/gtktreeview.c:1162
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Genişleticileri Göster"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1141
+#: gtk/gtktreeview.c:1163
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Görünüm genişleticilere sahip"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1154
+#: gtk/gtktreeview.c:1176
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Seviye Girintileme"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1155
+#: gtk/gtktreeview.c:1177
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Her seviye için ek girinti"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1162
+#: gtk/gtktreeview.c:1184
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "Taşıyarak Gruplama"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1163
+#: gtk/gtktreeview.c:1185
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
-msgstr "Fare belirtecini sürükleyerek birden fazla öge seçmenin etkinleştirilmesi"
+msgstr ""
+"Fare belirtecini sürükleyerek birden fazla öge seçmenin etkinleştirilmesi"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1169
+#: gtk/gtktreeview.c:1191
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Izgara Çizgilerini Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1170
+#: gtk/gtktreeview.c:1192
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Ağaç görünümünde ızgara çizgilerinin çizilmesi"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1177
+#: gtk/gtktreeview.c:1199
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Ağaç Çizgilerini Etkinleştir"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1178
+#: gtk/gtktreeview.c:1200
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Ağaç görünümünde ağaç çizgilerinin çizilmesi"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1185
+#: gtk/gtktreeview.c:1207
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Satırlar için balon metinlerini barındıran modeldeki sütun"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1223
+#: gtk/gtktreeview.c:1245
 msgid "Vertical Separator Width"
 msgstr "Düşey Ayraç Genişliği"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1224
+#: gtk/gtktreeview.c:1246
 msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Hücreler arasındaki düşey boşluk.  Bir çift sayı olmalıdır"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1232
+#: gtk/gtktreeview.c:1254
 msgid "Horizontal Separator Width"
 msgstr "Yatay Ayraç Genişliği"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1233
+#: gtk/gtktreeview.c:1255
 msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Hücreler arasındaki yatay boşluk.  Bir çift sayı olmalıdır"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1241
+#: gtk/gtktreeview.c:1263
 msgid "Allow Rules"
 msgstr "Kurallara İzin Ver"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1242
+#: gtk/gtktreeview.c:1264
 msgid "Allow drawing of alternating color rows"
 msgstr "Ard arda renklerde satırlar çizilmesine izin ver"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1248
+#: gtk/gtktreeview.c:1270
 msgid "Indent Expanders"
 msgstr "Genişleticileri Girintile"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1249
+#: gtk/gtktreeview.c:1271
 msgid "Make the expanders indented"
 msgstr "Genişleticilere girinti ekle"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1255
+#: gtk/gtktreeview.c:1277
 msgid "Even Row Color"
 msgstr "Çift Satır Rengi"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1256
+#: gtk/gtktreeview.c:1278
 msgid "Color to use for even rows"
 msgstr "Çift satırlar için kullanılacak renk"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1262
+#: gtk/gtktreeview.c:1284
 msgid "Odd Row Color"
 msgstr "Tek Satır Rengi"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1263
+#: gtk/gtktreeview.c:1285
 msgid "Color to use for odd rows"
 msgstr "Tek satırlar için kullanılacak renk"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1270
+#: gtk/gtktreeview.c:1292
 msgid "Grid line width"
 msgstr "Izgara çizgisi genişliği"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1271
+#: gtk/gtktreeview.c:1293
 msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
 msgstr "Ağaç görünümü ızgara çizgileri genişliği, piksel olarak"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1277
+#: gtk/gtktreeview.c:1299
 msgid "Tree line width"
 msgstr "Ağaç çizgisi genişliği"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1278
+#: gtk/gtktreeview.c:1300
 msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
 msgstr "Ağaç görünümü ağaç çizgileri genişliği, piksel olarak"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1284
+#: gtk/gtktreeview.c:1306
 msgid "Grid line pattern"
 msgstr "Izgara çizgisi deseni"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1285
+#: gtk/gtktreeview.c:1307
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
 msgstr "Ağaç görünümü ızgara çizgisi çizerken kullanılacak kesik çizgi deseni"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1291
+#: gtk/gtktreeview.c:1313
 msgid "Tree line pattern"
 msgstr "Ağaç çizgisi deseni"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1292
+#: gtk/gtktreeview.c:1314
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
 msgstr "Ağaç görünümü ağaç çizgisi çizerken kullanılacak kesik çizgi deseni"
 
@@ -8185,7 +8788,7 @@ msgstr "Ağaç görünümü ağaç çizgisi çizerken kullanılacak kesik çizgi
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Sütunun gösterilmesi"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 gtk/gtkwindow.c:746
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 gtk/gtkwindow.c:777
 msgid "Resizable"
 msgstr "Boyutlandırılabilir"
 
@@ -8279,9 +8882,11 @@ msgstr "Sıralama Sütun Kimliği"
 
 #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:382
 msgid "Logical sort column ID this column sorts on when selected for sorting"
-msgstr "Sıralama için seçildiğinde bu sütun üzerindeki mantıksal sıralama sütun kimliği"
+msgstr ""
+"Sıralama için seçildiğinde bu sütun üzerindeki mantıksal sıralama sütun "
+"kimliği"
 
-#: gtk/gtkviewport.c:178
+#: gtk/gtkviewport.c:409
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr "Görünümün çevresindeki gölgeli kutunun çizileceğini saptar"
 
@@ -8293,659 +8898,675 @@ msgstr "Sembolik simgeler kullan"
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "Sembolik simgeler kullanılması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1130
+#: gtk/gtkwidget.c:1109
 msgid "Widget name"
 msgstr "Parça ismi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1131
+#: gtk/gtkwidget.c:1110
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Parçanın ismi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1138
+#: gtk/gtkwidget.c:1117
 msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
 msgstr "Bu parçayı taşıyan üst parça. Bir Taşıyıcı parça olmalıdır"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1144
+#: gtk/gtkwidget.c:1123
 msgid "Width request"
 msgstr "Genişlik isteği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1145
+#: gtk/gtkwidget.c:1124
 msgid ""
-"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be"
-" used"
-msgstr "Parçanın genişlik isteği için zorlama, doğal istek kullanılması için -1 olmalıdır"
+"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
+"used"
+msgstr ""
+"Parçanın genişlik isteği için zorlama, doğal istek kullanılması için -1 "
+"olmalıdır"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1152
+#: gtk/gtkwidget.c:1131
 msgid "Height request"
 msgstr "Yükseklik isteği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1153
+#: gtk/gtkwidget.c:1132
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
-msgstr "Parçanın yükseklik isteği için zorlama, doğal istek kullanılması için -1 olmalıdır"
+msgstr ""
+"Parçanın yükseklik isteği için zorlama, doğal istek kullanılması için -1 "
+"olmalıdır"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1161
+#: gtk/gtkwidget.c:1140
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Parçanın görünürlüğü"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1168
+#: gtk/gtkwidget.c:1147
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Parçanın girdilere yanıt vermesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1174
+#: gtk/gtkwidget.c:1153
 msgid "Application paintable"
 msgstr "Uygulama boyanabilir"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1175
+#: gtk/gtkwidget.c:1154
 msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
 msgstr "Uygulamanın doğrudan parça üzerinde boyama yapması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1181
+#: gtk/gtkwidget.c:1160
 msgid "Can focus"
 msgstr "Odaklanabilir"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1182
+#: gtk/gtkwidget.c:1161
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Parçanın girdi odaklamasını kabul etmesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1188
+#: gtk/gtkwidget.c:1167
 msgid "Has focus"
 msgstr "Odaklı"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1189
+#: gtk/gtkwidget.c:1168
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Parçanın girdi odağına sahip olması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1195
+#: gtk/gtkwidget.c:1174
 msgid "Is focus"
 msgstr "Odak"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1196
+#: gtk/gtkwidget.c:1175
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Üst seviyede parçanın odak parçası olması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1202
+#: gtk/gtkwidget.c:1193
+msgid "Focus on click"
+msgstr "Tıklama ile odaklama"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1194
+#| msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
+msgid "Whether the widget should grab focus when it is clicked with the mouse"
+msgstr "Gerecin fare ile tıklandığında odağı yakalaması"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1200
 msgid "Can default"
 msgstr "Öntanımı olabilir"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1203
+#: gtk/gtkwidget.c:1201
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Parçanın öntanımlı parça olabilmesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1209
+#: gtk/gtkwidget.c:1207
 msgid "Has default"
 msgstr "Öntanımı var"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1210
+#: gtk/gtkwidget.c:1208
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Parçanın öntanımlı parça olması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1216
+#: gtk/gtkwidget.c:1214
 msgid "Receives default"
 msgstr "Öntanım alır"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1217
+#: gtk/gtkwidget.c:1215
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr "Eğer TRUE ise, parça odaklandığında öntanımlı eylemi alacaktır"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1223
+#: gtk/gtkwidget.c:1221
 msgid "Composite child"
 msgstr "Karma alt"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1224
+#: gtk/gtkwidget.c:1222
 msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
 msgstr "Parçanın karma parçasının bir bölümü olması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1232
+#: gtk/gtkwidget.c:1237
 msgid "Style"
 msgstr "Biçem"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1233
+#: gtk/gtkwidget.c:1238
 msgid ""
 "The style of the widget, which contains information about how it will look "
 "(colors etc)"
 msgstr "Parçanın nasıl görüneceği (renkler vb.) hakkında bilgi içeren biçemi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1241
+#: gtk/gtkwidget.c:1246
 msgid "Events"
 msgstr "Eylemler"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1242
+#: gtk/gtkwidget.c:1247
 msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
 msgstr "Bu parçanın alacağı GdkEvents çeşidini belirleyen eylem maskesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1249
+#: gtk/gtkwidget.c:1254
 msgid "No show all"
 msgstr "Hepsini göster yok"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1250
+#: gtk/gtkwidget.c:1255
 msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
 msgstr "Bu parçayı gtk_widget_show_all()'un etkilememesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1272
+#: gtk/gtkwidget.c:1277
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Bu parçanın bir balona sahip olması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1334
+#: gtk/gtkwidget.c:1339
 msgid "The widget's window if it is realized"
 msgstr "Eğer realize edildiyse parçanın penceresi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1349
+#: gtk/gtkwidget.c:1354
 msgid "Double Buffered"
 msgstr "Çift Tampon Bellek"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1350
+#: gtk/gtkwidget.c:1355
 msgid "Whether the widget is double buffered"
 msgstr "Programcığın çift tamponlu bellekli olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1364
+#: gtk/gtkwidget.c:1369
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Fazladan yatay alanın nasıl konumlandırılacağı"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1379
+#: gtk/gtkwidget.c:1384
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Fazladan dikey alanın nasıl konumlandırılacağı"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1399
+#: gtk/gtkwidget.c:1404
 msgid "Margin on Left"
 msgstr "Sol Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1400
+#: gtk/gtkwidget.c:1405
 msgid "Pixels of extra space on the left side"
 msgstr "Sol taraftaki fazladan alan pikselleri"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1420
+#: gtk/gtkwidget.c:1425
 msgid "Margin on Right"
 msgstr "Sağ Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1421
+#: gtk/gtkwidget.c:1426
 msgid "Pixels of extra space on the right side"
 msgstr "Sağ kenardaki fazladan alanın pikselleri"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1440
+#: gtk/gtkwidget.c:1445
 msgid "Margin on Start"
 msgstr "Başlangıç Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1441
+#: gtk/gtkwidget.c:1446
 msgid "Pixels of extra space on the start"
 msgstr "Başlangıçtaki fazladan alanın pikselleri"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1460
+#: gtk/gtkwidget.c:1465
 msgid "Margin on End"
 msgstr "Uç Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1461
+#: gtk/gtkwidget.c:1466
 msgid "Pixels of extra space on the end"
 msgstr "Uç noktadaki fazladan alanın pikselleri"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1479
+#: gtk/gtkwidget.c:1484
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Üst Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1480
+#: gtk/gtkwidget.c:1485
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Üst kenardaki fazladan alanın pikselleri"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1498
+#: gtk/gtkwidget.c:1503
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Alt Kenar Boşluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1499
+#: gtk/gtkwidget.c:1504
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Alt taraftaki fazladan alan pikselleri"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1514
+#: gtk/gtkwidget.c:1519
 msgid "All Margins"
 msgstr "Bütün Kenar Boşlukları"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1515
+#: gtk/gtkwidget.c:1520
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Tüm dört taraftaki fazladan alanların pikselleri"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1529
+#: gtk/gtkwidget.c:1534
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Yatay Genişletme"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1530
+#: gtk/gtkwidget.c:1535
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "Programcığın daha fazla yatay alan isteyip istememesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1543
+#: gtk/gtkwidget.c:1548
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Yatay Genişletme Kümesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1544
+#: gtk/gtkwidget.c:1549
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "Yatay genişletme özelliğinin kullanılması"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1557
+#: gtk/gtkwidget.c:1562
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Dikey Genişlet"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1558
+#: gtk/gtkwidget.c:1563
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "Programcığın daha fazla dikey alan isteyip istememesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1571
+#: gtk/gtkwidget.c:1576
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Dikey Genişletme Ayarı"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1572
+#: gtk/gtkwidget.c:1577
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "Dikey genişletme özelliğini kullanmak ister"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1585
+#: gtk/gtkwidget.c:1590
 msgid "Expand Both"
 msgstr "İkisini de Genişlet"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1586
+#: gtk/gtkwidget.c:1591
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "Parçacığın her iki yönde de genişleme isteyip istememesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1602
+#: gtk/gtkwidget.c:1607
 msgid "Opacity for Widget"
 msgstr "Parçacık için Matlık"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1603
+#: gtk/gtkwidget.c:1608
 msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
 msgstr "Parçacığın matlığı, 0'dan 1'e kadar"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1618
+#: gtk/gtkwidget.c:1623
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Ölçek katsayısı"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1619
+#: gtk/gtkwidget.c:1624
 msgid "The scaling factor of the window"
 msgstr "Pencerenin ölçekleme katsayısı"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3432
+#: gtk/gtkwidget.c:3443
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "İç Odak"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3433
+#: gtk/gtkwidget.c:3444
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "Odak belirtecinin parçanın içine çizilmesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3446
+#: gtk/gtkwidget.c:3457
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "Odaklama çizgisi genişliği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3447
+#: gtk/gtkwidget.c:3458
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "Odaklama çizgisinin piksel cinsinden genişliği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3461
+#: gtk/gtkwidget.c:3472
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "Odak çizgisi deseni"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3462
+#: gtk/gtkwidget.c:3473
 msgid ""
 "Dash pattern used to draw the focus indicator. The character values are "
 "interpreted as pixel widths of alternating on and off segments of the line."
-msgstr "Dash deseni odak göstergesi çizmek için kullanılır. Karakter değerleri dönüşümlü piksel genişlikleri 
olarak yorumlanır ve kapalı bölümler atılır"
+msgstr ""
+"Dash deseni odak göstergesi çizmek için kullanılır. Karakter değerleri "
+"dönüşümlü piksel genişlikleri olarak yorumlanır ve kapalı bölümler atılır"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3475
+#: gtk/gtkwidget.c:3486
 msgid "Focus padding"
 msgstr "Odak doldurma"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3476
+#: gtk/gtkwidget.c:3487
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr "Odak belirteci ve 'box' parçası arasındaki piksel cinsinden uzaklık"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3482
+#: gtk/gtkwidget.c:3501
 msgid "Cursor color"
 msgstr "İmleç rengi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3483
+#: gtk/gtkwidget.c:3502
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Ekleme imlecinin çizileceği renk"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3488
+#: gtk/gtkwidget.c:3515
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "İkincil imleç rengi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3489
+#: gtk/gtkwidget.c:3516
 msgid ""
 "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
 "right-to-left and left-to-right text"
-msgstr "Karışık sağdan-sola veya soldan-sağa metin düzenlemesi yaparken ikincil imlecin çizileceği renk"
+msgstr ""
+"Karışık sağdan-sola veya soldan-sağa metin düzenlemesi yaparken ikincil "
+"imlecin çizileceği renk"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3495
+#: gtk/gtkwidget.c:3522
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "İmleç satırının en boy oranı"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3496
+#: gtk/gtkwidget.c:3523
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Ekleme imlecinin çizileceği en boy oranı"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3502
+#: gtk/gtkwidget.c:3529
 msgid "Window dragging"
 msgstr "Pencere sürükleme"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3503
-msgid ""
-"Whether windows can be dragged and maximized by clicking on empty areas"
-msgstr "Pencerenin sürüklenebilirliği ve boş alan üzerine tıklama ile ekranı kaplayabilirliği"
+#: gtk/gtkwidget.c:3530
+msgid "Whether windows can be dragged and maximized by clicking on empty areas"
+msgstr ""
+"Pencerenin sürüklenebilirliği ve boş alan üzerine tıklama ile ekranı "
+"kaplayabilirliği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3520
+#: gtk/gtkwidget.c:3547
 msgid "Unvisited Link Color"
 msgstr "Ziyaret Edilmemiş Bağ Rengi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3521
+#: gtk/gtkwidget.c:3548
 msgid "Color of unvisited links"
 msgstr "Ziyaret edilmemiş bağların rengi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3537
+#: gtk/gtkwidget.c:3564
 msgid "Visited Link Color"
 msgstr "Ziyaret Edilmiş Bağ Rengi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3538
+#: gtk/gtkwidget.c:3565
 msgid "Color of visited links"
 msgstr "Ziyaret edilmiş bağların rengi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3553
+#: gtk/gtkwidget.c:3583
 msgid "Wide Separators"
 msgstr "Geniş Ayraçlar"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3554
+#: gtk/gtkwidget.c:3584
 msgid ""
 "Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
 "instead of a line"
-msgstr "Ayraçların ayarlanmış genişliklerinin olması ve çizgi yerine kutu kullanılarak çizilmesi"
+msgstr ""
+"Ayraçların ayarlanmış genişliklerinin olması ve çizgi yerine kutu "
+"kullanılarak çizilmesi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3568
+#: gtk/gtkwidget.c:3601
 msgid "Separator Width"
 msgstr "Ayraç Genişliği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3569
+#: gtk/gtkwidget.c:3602
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr "Eğer wide-separators TRUE ise ayraçların genişliği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3583
+#: gtk/gtkwidget.c:3619
 msgid "Separator Height"
 msgstr "Ayraç Yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3584
+#: gtk/gtkwidget.c:3620
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr "Eğer \"wide-separators\" TRUE ise ayraçların yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3598
+#: gtk/gtkwidget.c:3634
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "Yatay Kaydırma Ok Uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3599
+#: gtk/gtkwidget.c:3635
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "Yatay kaydırma oklarının uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3613
+#: gtk/gtkwidget.c:3649
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "Düşey Kaydırma Ok Uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3614
+#: gtk/gtkwidget.c:3650
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "Düşey kaydırma oklarının uzunluğu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3620 gtk/gtkwidget.c:3621
+#: gtk/gtkwidget.c:3656 gtk/gtkwidget.c:3657
 msgid "Width of text selection handles"
 msgstr "Metin seçim işleyicileri genişliği"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3626 gtk/gtkwidget.c:3627
+#: gtk/gtkwidget.c:3662 gtk/gtkwidget.c:3663
 msgid "Height of text selection handles"
 msgstr "Metin seçim işleyicileri yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:708
+#: gtk/gtkwindow.c:739
 msgid "Window Type"
 msgstr "Pencere Türü"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:709
+#: gtk/gtkwindow.c:740
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Pencerenin türü"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:716
+#: gtk/gtkwindow.c:747
 msgid "Window Title"
 msgstr "Pencere Başlığı"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:717
+#: gtk/gtkwindow.c:748
 msgid "The title of the window"
 msgstr "Pencerenin başlığı"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:723
+#: gtk/gtkwindow.c:754
 msgid "Window Role"
 msgstr "Pencere Rolü"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:724
+#: gtk/gtkwindow.c:755
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "Oturum geri getirilirken kullanılacak pencere için tek olan belirteç"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:739
+#: gtk/gtkwindow.c:770
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Başlangıç Kimliği"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:740
+#: gtk/gtkwindow.c:771
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
-msgstr "startup-notification tarafından kullanılacak perncere için tek olan belirteç"
+msgstr ""
+"startup-notification tarafından kullanılacak perncere için tek olan belirteç"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:747
+#: gtk/gtkwindow.c:778
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Eğer TRUE ise, kullanıcılar pencere boyutlarını değiştirebilir"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:754
+#: gtk/gtkwindow.c:785
 msgid ""
-"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is"
-" up)"
-msgstr "Eğer TRUE ise, pencere yönetseldir. (bu pencere etkin olduğunda uygulamanın diğer pencereleri odak 
alamaz)"
+"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
+"up)"
+msgstr ""
+"Eğer TRUE ise, pencere yönetseldir. (bu pencere etkin olduğunda uygulamanın "
+"diğer pencereleri odak alamaz)"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:760
+#: gtk/gtkwindow.c:791
 msgid "Window Position"
 msgstr "Pencere Konumu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:761
+#: gtk/gtkwindow.c:792
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "Pencerenin başlangıç pozisyonu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:768
+#: gtk/gtkwindow.c:799
 msgid "Default Width"
 msgstr "Öntanımlı Genişlik"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:769
-msgid ""
-"The default width of the window, used when initially showing the window"
+#: gtk/gtkwindow.c:800
+msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Pencere ilk gösterildiğinde pencerenin öntanımlı genişliği"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:776
+#: gtk/gtkwindow.c:807
 msgid "Default Height"
 msgstr "Öntanımlı Yükseklik"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:777
+#: gtk/gtkwindow.c:808
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Pencere ilk gösterildiğinde pencerenin öntanımlı yüksekliği"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:784
+#: gtk/gtkwindow.c:815
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Üst ile Kapat"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:785
+#: gtk/gtkwindow.c:816
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr "Bu pencerenin üstü olan pencere kapatıldığında kapatılması"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:798
+#: gtk/gtkwindow.c:829
 msgid "Hide the titlebar during maximization"
 msgstr "Büyütme sırasında başlık çubuğunu gizle"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:799
-msgid ""
-"If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
-msgstr "Pencere büyütüldüğünde başlık çubuğunun gizli olmasının gerekip gerekmemesi"
+#: gtk/gtkwindow.c:830
+msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
+msgstr ""
+"Pencere büyütüldüğünde başlık çubuğunun gizli olmasının gerekip gerekmemesi"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:806
+#: gtk/gtkwindow.c:837
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Bu pencere için simge"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:822
+#: gtk/gtkwindow.c:853
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Görünür Hatırlatıcı"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:823
+#: gtk/gtkwindow.c:854
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Bu pencerede hatırlatıcıların şu anda görünür olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:839
+#: gtk/gtkwindow.c:870
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "Görünür Odak"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:840
+#: gtk/gtkwindow.c:871
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "Odak dikdörtgenlerin şu anda bu pencerede görünür olup olmaması"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:855
+#: gtk/gtkwindow.c:886
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Bu pencere için temalı simgenin ismi"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:868
+#: gtk/gtkwindow.c:899
 msgid "Is Active"
 msgstr "Etkin"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:869
+#: gtk/gtkwindow.c:900
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Üst seviyenin şu anki aktif pencere olması"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:875
+#: gtk/gtkwindow.c:906
 msgid "Focus in Toplevel"
 msgstr "Üst Seviyede Odakla"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:876
+#: gtk/gtkwindow.c:907
 msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
 msgstr "Girdi odaklamasının bu GtkWindow ile yapılması"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:882
+#: gtk/gtkwindow.c:913
 msgid "Type hint"
 msgstr "Tür ipucu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:883
+#: gtk/gtkwindow.c:914
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
-msgstr "Masaüstü dağıtımının bu pencerenin ne türde olduğunu ve nasıl davranacağını anlamasına yardım etmek 
için gereken ipucu."
+msgstr ""
+"Masaüstü dağıtımının bu pencerenin ne türde olduğunu ve nasıl davranacağını "
+"anlamasına yardım etmek için gereken ipucu."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:890
+#: gtk/gtkwindow.c:921
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Görev çubuğunu geç"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:891
+#: gtk/gtkwindow.c:922
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "Eğer TRUE ise, pencere görev çubuğunda bulunmayacak."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:897
+#: gtk/gtkwindow.c:928
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Görüntüleyiciyi geç"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:898
+#: gtk/gtkwindow.c:929
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr "Eğer TRUE ise, pencere görüntüleyicide gösterilmeyecektir."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:904
+#: gtk/gtkwindow.c:935
 msgid "Urgent"
 msgstr "Acil"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:905
+#: gtk/gtkwindow.c:936
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
 msgstr "TRUE ise, pencere kullanıcının ilgisini çekmeye çalışacak."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:918
+#: gtk/gtkwindow.c:949
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Odaklamayı kabul et"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:919
+#: gtk/gtkwindow.c:950
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "TRUE ise pencere girdi odağını almayacak."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:932
+#: gtk/gtkwindow.c:963
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Yerleştirme ile odaklan"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:933
+#: gtk/gtkwindow.c:964
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr "TRUE ise pencere yerleştirildiğinde girdi odağını alacak."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:946
+#: gtk/gtkwindow.c:977
 msgid "Decorated"
 msgstr "Dekorasyonlu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:947
+#: gtk/gtkwindow.c:978
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Pencerenin pencere yöneticisi tarafından dekore edilmesi"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:960
+#: gtk/gtkwindow.c:991
 msgid "Deletable"
 msgstr "Silinebilir"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:961
+#: gtk/gtkwindow.c:992
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Pencere çerçevesinin kapatma düğmesine sahip olması"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:981
+#: gtk/gtkwindow.c:1012
 msgid "Resize grip"
 msgstr "Sapı yeniden boyutlandır"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:982
+#: gtk/gtkwindow.c:1013
 msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
 msgstr "Pencerenin sapı yeniden boyutlandırması gerektiğini belirtir"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:997
+#: gtk/gtkwindow.c:1028
 msgid "Resize grip is visible"
 msgstr "Sapı yeniden boyutlandırma görünür"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:998
+#: gtk/gtkwindow.c:1029
 msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
 msgstr "Pencerenin görünür sapı yeniden boyutlandırmasını belirtir"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1012
+#: gtk/gtkwindow.c:1043
 msgid "Gravity"
 msgstr "Çekimi"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1013
+#: gtk/gtkwindow.c:1044
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Pencerenin, pencere çekimi"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1028
-msgid "Transient for Window"
-msgstr "Pencere için Geçirgenlik"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1029
-msgid "The transient parent of the dialog"
-msgstr "Pencerenin geçirgen üstü"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1048
+#: gtk/gtkwindow.c:1079
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "Parçacığa Eklendi"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1049
+#: gtk/gtkwindow.c:1080
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "Pencerenin eklendiği parçacık"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1055
+#: gtk/gtkwindow.c:1086
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Ekranı Kaplamış mı"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1056
+#: gtk/gtkwindow.c:1087
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "Pencerenin büyütülebilirliği"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1077
+#: gtk/gtkwindow.c:1108
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1078
+#: gtk/gtkwindow.c:1109
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "Pencere için GtkApplication"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1088 gtk/gtkwindow.c:1089
+#: gtk/gtkwindow.c:1119 gtk/gtkwindow.c:1120
 msgid "Decorated button layout"
 msgstr "Dekore ediliş buton düzeni"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1095 gtk/gtkwindow.c:1096
+#: gtk/gtkwindow.c:1126 gtk/gtkwindow.c:1127
 msgid "Decoration resize handle size"
 msgstr "Dekorasyon sap boyutunu yeniden boyutlandırır"
 
@@ -8972,3 +9593,12 @@ msgstr "Renk Profili Başlığı"
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
 msgid "The title of the color profile to use"
 msgstr "Kullanılacak renk profili başlığı"
+
+#~ msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
+#~ msgstr "Çoklu kutunun fare ile tıklandığında odağı yakalaması"
+
+#~ msgid "Sans 12"
+#~ msgstr "Sans 12"
+
+#~ msgid "Name of default font to use"
+#~ msgstr "Kullanılacak öntanımlı yazıtipi adı"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]