[sound-juicer] Update Polish translationcommit e223e542ef03d7e1de2f65c39d27c932b19ed183
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Aug 12 02:18:57 2017 +0200

    Update Polish translation

 help/pl/pl.po |   69 ++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 34 insertions(+), 35 deletions(-)
---
diff --git a/help/pl/pl.po b/help/pl/pl.po
index f8cd44d..4a84fb0 100644
--- a/help/pl/pl.po
+++ b/help/pl/pl.po
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Polish translation for sound-juicer help.
-# Copyright © 2008-2016 the sound-juicer authors.
+# Copyright © 2008-2017 the sound-juicer authors.
 # This file is distributed under the same license as the sound-juicer package.
 # Piotr Zaryk <pzaryk aviary pl>, 2008.
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2008.
 # Aleksander Łukasiewicz <aleksander lukasiewicz org>, 2009.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2014-2016.
-# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2008-2016.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2014-2017.
+# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2008-2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sound-juicer-help\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-17 06:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-10 05:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-06-28 17:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-12 02:15+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -28,37 +28,13 @@ msgstr ""
 "Piotr Zaryk <pzaryk aviary pl>, 2008\n"
 "Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2008\n"
 "Aleksander Łukasiewicz <aleksander lukasiewicz org>, 2009\n"
-"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2014-2016\n"
-"Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2008-2016"
-
-#. (itstool) path: imagedata
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.docbook:124
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/startup.png' md5='fcff067c7d21f1be38992ce286ea5638'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/startup.png' md5='fcff067c7d21f1be38992ce286ea5638'"
-
-#. (itstool) path: imagedata
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.docbook:293
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='figures/prefs.png' md5='5133f4a20336ee40ef1bccde4a4bde2b'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/prefs.png' md5='5133f4a20336ee40ef1bccde4a4bde2b'"
+"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2014-2017\n"
+"Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2008-2017"
 
 #. (itstool) path: articleinfo/title
 #: C/index.docbook:18
 msgid "<application>Sound Juicer</application> Manual"
-msgstr ""
-"Podręcznik użytkownika programu <application>Sound Juicer</application>"
+msgstr "Podręcznik programu <application>Sound Juicer</application>"
 
 #. (itstool) path: articleinfo/copyright
 #: C/index.docbook:20
@@ -184,7 +160,7 @@ msgstr ""
 "Program <application>Sound Juicer</application> to proste i przejrzyste "
 "narządzie do zgrywania muzyki z CD. Umożliwia zgrywanie ścieżek z płyt CD-"
 "Audio oraz konwertowanie ich do plików dźwiękowych możliwych do odtworzenia "
-"na komputerze.<application>Sound Juicer</application> potrafi także "
+"na komputerze. <application>Sound Juicer</application> potrafi także "
 "odtwarzać ścieżki dźwiękowe bezpośrednio z CD, umożliwiając podgląd płyty "
 "przed jej zgraniem."
 
@@ -204,6 +180,18 @@ msgstr ""
 "odnalezienia informacji o ścieżkach dźwiękowych przy użyciu wolnodostępnego "
 "serwisu <ulink url=\"http://www.musicbrainz.org/\";>MusicBrainz</ulink>."
 
+#. (itstool) path: imageobject/imagedata
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.docbook:124
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/startup.png' md5='fcff067c7d21f1be38992ce286ea5638'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/startup.png' md5='fcff067c7d21f1be38992ce286ea5638'"
+
 #. (itstool) path: screenshot/mediaobject
 #: C/index.docbook:122
 msgid ""
@@ -458,8 +446,8 @@ msgid ""
 "will be extracted."
 msgstr ""
 "Domyślnie program <application>Sound Juicer</application> zgrywa wszystkie "
-"ścieżki do plików dźwiękowych. Można także dokonać samodzielnego wyboru "
-"za pomocą pól zaznaczenia w pierwszej kolumnie listy. Zgrane zostaną tylko "
+"ścieżki do plików dźwiękowych. Można także dokonać samodzielnego wyboru za "
+"pomocą pól zaznaczenia w pierwszej kolumnie listy. Zgrane zostaną tylko "
 "zaznaczone ścieżki."
 
 #. (itstool) path: section/para
@@ -634,6 +622,17 @@ msgstr "sposobu, w jaki nazywane będą zgrane pliki dźwiękowe,"
 msgid "Which file format and codec are used for the extracted audio files."
 msgstr "formatu i kodeka używanego do zgrywania plików dźwiękowych."
 
+#. (itstool) path: imageobject/imagedata
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.docbook:293
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/prefs.png' md5='5133f4a20336ee40ef1bccde4a4bde2b'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/prefs.png' md5='5133f4a20336ee40ef1bccde4a4bde2b'"
+
 #. (itstool) path: screenshot/mediaobject
 #: C/index.docbook:291
 msgid ""


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]