[nautilus] Update Romanian translationcommit cd462d216383e02507f5268bed3c29e61c4d8510
Author: Daniel Șerbănescu <daniel serbanescu dk>
Date:  Fri Aug 11 18:41:19 2017 +0000

  Update Romanian translation

 po/ro.po | 5154 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 2788 insertions(+), 2366 deletions(-)
---
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 03ae4a9..81d7f6f 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -6,371 +6,971 @@
 # Lucian Adrian Grijincu <lucian grijincu gmail com>, 2009, 2010, 2011.
 # Daniel Șerbănescu <cyber19rider gmail com>, 2010.
 # Bogdan Mințoi <mintoi bogdan gmail com>, 2014.
-# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2015.
+# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2015, 2016, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus.HEAD.ro\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-11-02 01:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-02 12:29+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=nautilu";
+"s&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-08-03 07:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-11 20:38+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
 "Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
 "Language: ro\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?"
-"2:1));\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
+"20)) ? 1 : 2);;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:1
+msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
+msgstr "Unde se poziționează taburile noi deschise în ferestrele de navigare"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:2
 msgid ""
-"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
-"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
-"browsing your file system."
+"If set to \"after-current-tab\", then new tabs are inserted after the "
+"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
+"tab list."
 msgstr ""
-"Nautilus, cunoscut și ca Fișiere, este administratorul de fișiere implicit "
-"al mediului de birou GNOME. Furnizează o modalitate simplă și integrată de a "
-"vă administra și de a naviga prin sistemul de fișiere."
+"Dacă este stabilit la „after-current-tab”, atunci taburile noi sunt "
+"introduse după tabul curent. Dacă este stabilit la „end”, atunci taburile "
+"noi sunt atașate la sfârșitul listei de taburi."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:3
+msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
+msgstr "Utilizează întotdeauna câmpul de text, în locul unei bare de locație"
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:4
 msgid ""
-"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
-"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
-"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
-"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
-"functions can be extended with plugins and scripts."
+"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
+"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
 msgstr ""
-"Nautilus suportă toate funcțiile de bază ale unui administrator de fișiere "
-"și chiar mai mult. Poate căuta și administra fișiere și dosare, atât local "
-"cât și într-o rețea, poate citi și scrie date de pe și către medii de "
-"stocare detașabile, rula scripturi, și lansa aplicații. Vine cu trei moduri "
-"de vizualizare: grilă de iconițe, listă de iconițe și listă arborescentă. "
-"Funcționalitatea sa poate fi extinsă cu ajutorul modulelor și a scripturilor."
-
-#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
-msgid "Run Software"
-msgstr "Rulează programe"
-
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4197 ../src/nautilus-window.c:2625
-msgid "Files"
-msgstr "Fișiere"
+"Dacă opțiunea este activată, ferestrele de navigare Nautilus vor utiliza "
+"întotdeauna un câmp text în locul barei de butoane pentru bara de locație."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:5
+msgid "Where to perform recursive search"
+msgstr "Unde să se execute căutarea recursivă"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:6
+msgid ""
+"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
+"are 'local-only', 'always', 'never'."
+msgstr ""
+"În care locații Nautilus trebuie să caute în subdosare. Valorile disponibile "
+"sunt „local-obly” (doar local), „always” (întotdeauna), „never” (niciodată)."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:7
+msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
+msgstr ""
+"Filtrează datele căutării folosind fie ultima folosită sau ultima modificată."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:8
+msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
+msgstr ""
+"Filtrează datele căutării folosind fie ultima folosită sau ultima modificată."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:9
+msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
+msgstr ""
+"Dacă să se arate un element de meniu contextual pentru a șterge permanent"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:10
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
+"item to bypass the Trash."
+msgstr ""
+"Dacă este activată, Nautilus va arăta un element în meniul contextual pentru "
+"ștergere permanentă lucru ce va ocoli coșul de gunoi."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:11
+msgid ""
+"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
+"files"
+msgstr ""
+"Dacă să se arate elemente de meniu contextual pentru a crea legături de la "
+"fișiere copiate sau selectate"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:12
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
+"from the copied or selected files."
+msgstr ""
+"Dacă este activată, Nautilus va arăta elemente de meniu contextual pentru a "
+"crea legături de la fișiere copiate sau selectate."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:13
+msgid ""
+"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
+msgstr ""
+"Dacă să se ceară confirmarea la ștergerea fișierelor, sau la golirea coșului "
+"de gunoi"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:14
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
+"delete files, or empty the Trash."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, Nautilus va solicita confirmare la ștergerea "
+"fișierelor sau la golirea coșului de gunoi."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:15
+msgid "When to show number of items in a folder"
+msgstr "Când să afișeze numărul de elemente în dosare"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:16
+msgid ""
+"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
+"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
+"server. If set to \"local-only\" then only show counts for local file "
+"systems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
+msgstr ""
+"Compromisul de viteză pentru afișarea numărului de elemente dintr-un dosar. "
+"Dacă valoarea este „always” (întotdeauna), numărul de elemente va fi afișat "
+"întotdeauna, chiar dacă dosarul este situat pe un server la distanță; pentru "
+"„local-only” (doar local), numărul de elemente va fi afișat doar pentru "
+"directoarele locale, iar valoarea „never” (niciodată) va suprima complet "
+"afișarea statisticilor."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:17
+msgid "Type of click used to launch/open files"
+msgstr "Tipul de clic folosit pentru a lansa/deschide fișiere"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:18
+msgid ""
+"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
+"\" to launch them on a double click."
+msgstr ""
+"Valorile posibile sunt „single” (simplu) pentru lansarea fișierelor cu un "
+"singur clic, sau „double” (dublu) pentru lansarea acestora cu dublu clic."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:19
+msgid "What to do with executable text files when activated"
+msgstr "Comportarea fișierelor text executabile la activare"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:20
+msgid ""
+"What to do with executable text files when they are activated (single or "
+"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
+"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
+"text files."
+msgstr ""
+"Comportarea fișierelor text executabile la activare (clic sau dublu clic). "
+"Valori posibile sunt „launch” (lansează) pentru a le lansa în execuție, "
+"„ask” (întreabă) pentru a întreba ce urmează să facă printr-un dialog, și "
+"„display” (afișează) pentru a le afișa ca fișiere text."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:21
+msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
+msgstr "Arată instalatorul de pachete pentru tipuri MIME necunoscute"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:22
+msgid ""
+"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
+"type is opened, in order to search for an application to handle it."
+msgstr ""
+"Dacă să fie pornit dialogul de instalare pachete în cazul în care este "
+"deschis un fișier cu MIME necunoscut, pentru a căuta aplicația care le poate "
+"gestiona."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:23
+msgid ""
+"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
+msgstr ""
+"Afișează un dialog de avertizare pentru schimbarea scurtăturii pentru "
+"mutarea la coșul de gunoi"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:24
+msgid ""
+"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
+"from Control + Delete to just Delete."
+msgstr ""
+"Arată un dialog de avertizare pentru schimbarea scurtăturii pentru mutare la "
+"coșul de gunoi de la Control + Delete la doar Delete."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:25
+msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
+msgstr ""
+"Folosește evenimente adiționale pentru butoanele de maus în ferestra de "
+"navigare Nautilus"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:26
+msgid ""
+"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
+"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
+"pressed."
+msgstr ""
+"Pentru utilizatorii a căror maus are butoanele „Înainte” și „Înapoi”, "
+"această cheie determină dacă Nautilus va răspunde la apăsarea unuia dintre "
+"ele."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:27
+msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
+msgstr "Buton maus pentru a activa comanda „Înainte” în fereastra de navigare"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:28
+msgid ""
+"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
+"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
+"Possible values range between 6 and 14."
+msgstr ""
+"Pentru utilizatorii a căror maus are butoanele „Înainte” și „Înapoi”, "
+"această cheie determină care buton activează comanda „Înainte” în ferastra "
+"de navigare. Valorile posibile sunt între 6 și 14."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:29
+msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
+msgstr "Buton maus pentru a activa comanda „Înapoi” în fereastra de navigare"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:30
+msgid ""
+"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
+"will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
+"Possible values range between 6 and 14."
+msgstr ""
+"Pentru utilizatorii a căror maus are butoanele „Înainte” și „Înapoi”, "
+"această cheie determină care buton activează comanda „Înapoi” în fereastra "
+"de navigare. Valorile posibile sunt între 6 și 14."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:31
+msgid "When to show thumbnails of files"
+msgstr "Când să se afișeze miniaturi pentru fișiere"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:32
+msgid ""
+"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
+"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
+"\"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to "
+"\"never\" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
+"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
+msgstr ""
+"Compromisul de viteză pentru previzualizarea unui fișier ca miniatură. Dacă "
+"valoarea este „always” (întotdeauna), fișierul va fi previzualizat "
+"întotdeauna, chiar dacă este situat pe un server la distanță; pentru „local-"
+"only” (doar local), vor fi previzualizate doar fișierele locale, iar "
+"valoarea „never” (niciodată) va suprima complet previzualizarea (se vor "
+"utiliza iconițe generice). În ciuda a ceea ce numele poate sugera, acest "
+"lucru este valabil pentru orice tip de fișier ce suportă previzualizare."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:33
+msgid "Maximum image size for thumbnailing"
+msgstr "Dimensiunea maximă a imaginii pentru miniaturi"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:34
+msgid ""
+"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
+"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
+"load or use lots of memory."
+msgstr ""
+"Imaginile peste această dimensiune (în bytes) nu vor fi miniaturizate. "
+"Scopul acestei opțiuni de configurare este evitarea miniaturizării "
+"imaginilor foarte mari, proces ce ar putea dura foarte mult sau folosi "
+"foarte multă memorie."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:35
+msgid "Show folders first in windows"
+msgstr "Arată mai întâi dosarele în ferestre"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:36
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
+"icon and list views."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, dosarele vor fi afișate înaintea fișierelor în "
+"modurile de vizualizare „listă” sau „iconițe”."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:37
+msgid "Default sort order"
+msgstr "Ordinea implicită de sortare"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:38
+msgid ""
+"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
+"\", \"size\", \"type\" and \"mtime\"."
+msgstr ""
+"Ordinea implicită de sortare pentru elemente în vizualizarea cu iconițe. "
+"Valori posibile sunt „name” (nume), „size” (dimensiune), „type” (tip), și "
+"„mtime” (timp m)."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:39
+msgid "Reverse sort order in new windows"
+msgstr "Ordine inversă de sortare în noile ferestre"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:40
+msgid ""
+"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
+"sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they "
+"will be sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
+"incrementally they will be sorted decrementally."
+msgstr ""
+"Dacă este activată, fișierele din noile ferestre vor fi sortate în ordine "
+"inversă. De exemplu, la sortarea după nume, în loc ca sortarea să se facă de "
+"la „a” la „z”, se va face de la „z” la „a”; la sortarea după dimensiune, vor "
+"fi sortate descrescător."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:41
+msgid "Default folder viewer"
+msgstr "Vizualizator de dosare implicit"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:42
+msgid ""
+"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
+"another view for that particular folder. Possible values are \"list-view\", "
+"and \"icon-view\"."
+msgstr ""
+"Când un dosar este vizitat este folosit acest mod de vizualizare, dacă nu "
+"ați selectat un alt mod de vizualizare pentru acel dosar în particular. "
+"Valori posibile sunt „list-view” (vizualizare listă), și „icon-"
+"view” (vizualizare iconițe)."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:43
+msgid "Whether to show hidden files"
+msgstr "Dacă să afișeze fișierele ascunse"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:44
+msgid ""
+"This key is deprecated and ignored. The \"show-hidden\" key from \"org.gtk."
+"Settings.FileChooser\" is now used instead."
+msgstr ""
+"Această cheie este învechită și ignorată. Cheia „show-hidden” (arată "
+"ascunse) din „org.gtk.Settings.FileChooser” este acum utilizată."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:45
+msgid "What viewer should be used when searching"
+msgstr "Ce mod de vizualizare trebuie folosit când se caută"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:46
+msgid ""
+"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
+msgstr ""
+"Când se caută Nautilus va comuta la modul de vizualizare din această "
+"configurare."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:47
+msgid "Bulk rename utility"
+msgstr "Utilitar pentru redenumire în masă"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:48
+msgid ""
+"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
+"a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
+"themselves in this key by setting the key to a space-separated string of "
+"their executable name and any command line options. If the executable name "
+"is not set to a full path, it will be searched for in the search path."
+msgstr ""
+"Dacă este stabilit, Nautilus va atașa URI-urile fișierelor selectate și va "
+"trata rezultatul ca o linie de comandă pentru redenumirea în masă. "
+"Aplicațiile de redenumire masivă se pot înregistra în această cheie prin "
+"stabilirea cheii printr-un șir separat cu spațiu de numele de executabil și "
+"orice opțiune de linie de comandă. Dacă numele executabilului nu este "
+"stabilit la o cale completă, va fi căutat în bara de căutare."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:49
+msgid ""
+"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
+"operation"
+msgstr ""
+"Dacă să se deschidă dosaul peste care se trece după un timp limită în "
+"operațiunea trage și plasează"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:50
+msgid ""
+"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
+"hovered folder will open automatically after a timeout."
+msgstr ""
+"Dacă această opțiune este activată, când executați acțiunea de trage și "
+"plasează, dosarul peste care se trece va fi deschis automat după un anumit "
+"interval de timp."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:51
+msgid "List of possible captions on icons"
+msgstr ""
+"Lista câmpurilor care pot fi afișate în legenda explicativă pentru iconițe"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:52
+msgid ""
+"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
+"actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
+"values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"owner\", \"group\", "
+"\"permissions\", and \"mime_type\"."
+msgstr ""
+"O listă de câmpuri explicative afișate sub iconițe în modul de vizualizare "
+"cu iconițe sau pe desktop. Numărul efectiv de câmpuri afișate depinde de "
+"nivelul de mărire. Valorile admise sunt: „size” (dimensiune), „type” (tip), "
+"„date_modified” (data ultimei modificări a conținutului), "
+"„owner” (proprietar), „group” (grup), „permissions” (permisiuni) și "
+"„mime_type” (tip mime)."
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:2
-msgid "Access and organize files"
-msgstr "Accesați și organizați fișiere"
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:53
+msgid "Default icon zoom level"
+msgstr "Nivelul implicit de mărire pentru iconițe"
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:3
-msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:54
+msgid "Default zoom level used by the icon view."
+msgstr "Nivelul implicit de mărire pentru modul de vizualizare cu iconițe."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:55
+msgid "Default Thumbnail Icon Size"
+msgstr "Dimensiunea implicită pentru iconițe"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:56
+#| msgid ""
+#| "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
+#| "NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL size."
+msgid ""
+"The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
+"NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD size."
 msgstr ""
-"folder;manager;explore;disk;filesystem;administrator;dosar;disc;sistem;"
+"Dimensiunea implicită a iconițelor pentru miniaturi în modul de vizualizare "
+"cu iconițe când se folosește dimensiunea NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD."
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1254 ../eel/eel-canvas.c:1255
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:57
+msgid "Text Ellipsis Limit"
+msgstr "Limită omisie text"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:58
+#| msgid ""
+#| "A string specifying how parts of overlong file names should be replaced "
+#| "by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of "
+#| "the form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the "
+#| "given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given "
+#| "number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on "
+#| "the specified zoom level. A default entry of the form \"Integer\" without "
+#| "any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number "
+#| "of lines for all other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong "
+#| "file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,"
+#| "smaller:4,0 - shorten file names if they exceed five lines for zoom level "
+#| "\"smallest\". Shorten file names if they exceed four lines for zoom level "
+#| "\"smaller\". Do not shorten file names for other zoom levels. Available "
+#| "zoom levels: small, standard, large"
+msgid ""
+"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
+"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
+"form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the given "
+"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
+"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
+"zoom level. A default entry of the form \"Integer\" without any specified "
+"zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all "
+"other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - "
+"shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - "
+"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
+"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do "
+"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, "
+"standard, large."
+msgstr ""
+"Un șir de caractere ce specifică cum să fie înlocuite prin puncte de "
+"suspensie, părți din nume prea lungi ale fișierelor. Fiecare element al "
+"listei este de forma „Nivel de scalare:Întreg”. Pentru fiecare nivel de "
+"scalare specificat, dacă valoarea dată este mai mare decât 0, numele "
+"fișierului nu va depăși lungimea valorii date. Dacă valoare este 0 sau mai "
+"mică, nu se impune nicio limită pentru nivelul de scalare specificat. Nu "
+"este permisă o valoare implicită, fără specificarea nivelului de scalare. O "
+"astfel de valoare definește numărul maxim de linii al tuturor celorlalte "
+"nivele. Exemple: 0 - afișează întotdeauna numele lungi; 3 - scurtează numele "
+"fișierelor dacă depășesc 3 linii; „smallest:5,smaller:4,0” - scurtează "
+"numele fișierelor dacă depășesc 5 linii pentru nivelul de scalare „smallest”"
+". Nu scurtează numele fișierelor pentru alte nivele. Nivele de scalare "
+"disponibile: small, standard, large."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:59
+msgid "Default list zoom level"
+msgstr "Nivelul implicit de mărire pentru modul de vizualizare „listă”"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:60
+msgid "Default zoom level used by the list view."
+msgstr "Nivelul implicit de mărire utilizat în modul de vizualizare „listă”."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:61
+msgid "Default list of columns visible in the list view"
+msgstr "Lista implicită de coloane vizibile în modul de vizualizare „listă”"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:62
+msgid "Default list of columns visible in the list view."
+msgstr "Lista implicită de coloane vizibile în modul de vizualizare „listă”."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:63
+msgid "Default column order in the list view"
+msgstr "Ordinea implicită a coloanelor în modul de vizualizare „listă”"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:64
+msgid "Default column order in the list view."
+msgstr "Ordinea implicită a coloanelor în modul de vizualizare „listă”."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:65
+msgid "Use tree view"
+msgstr "Vizualizare arborescentă"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:66
+#| msgid ""
+#| "Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
+#| "list"
+msgid ""
+"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
+"list."
+msgstr ""
+"Dacă un arbore ar trebui să fie utilizat pentru navigarea vizualizării de "
+"tip listă în schimbul unei liste plane."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:68
+msgid "Desktop font"
+msgstr "Font pentru desktop"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:69
+msgid "The font description used for the icons on the desktop."
+msgstr "Descrierea fontului folosit pentru iconițele de pe desktop."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:70
+msgid "Home icon visible on desktop"
+msgstr "Iconița „Dosar personal” vizibilă pe desktop"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:71
+msgid ""
+"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
+"the desktop."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, pe desktop va fi afișată o iconiță care permite "
+"afișarea Dosarului personal."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:72
+msgid "Trash icon visible on desktop"
+msgstr "Iconița Coș de gunoi vizibilă pe desktop"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:73
+#| msgid ""
+#| "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
+#| "desktop."
+msgid ""
+"If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
+"desktop."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, pe desktop va fi afișată o iconiță care permite "
+"accesarea Coșului de gunoi."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:74
+msgid "Show mounted volumes on the desktop"
+msgstr "Arată pe desktop volumele montate"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:75
+msgid ""
+"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
+"desktop."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, pe desktop vor fi afișate iconițe care permit "
+"accesarea volumelor montate."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:76
+msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
+msgstr "Iconița Servere din rețea vizibilă pe desktop"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:77
+msgid ""
+"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
+"put on the desktop."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, pe desktop va fi afișată o iconiță care permite "
+"afișarea locației Serverelor de rețea."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:79
+msgid "Desktop home icon name"
+msgstr "Nume alternativ pentru iconița Dosar personal"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:80
+msgid ""
+"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
+"desktop."
+msgstr ""
+"Acest nume poate fi definit dacă doriți un nume personalizat pentru iconița "
+"Acasă de pe de desktop."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:82
+#| msgid "Desktop trash icon name"
+msgid "Desktop Trash icon name"
+msgstr "Nume alternativ pentru iconița Coș de gunoi"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:83
+#| msgid ""
+#| "This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
+#| "desktop."
+msgid ""
+"This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
+"desktop."
+msgstr ""
+"Acest nume poate fi definit dacă doriți un nume personalizat pentru iconița „"
+"Coș de gunoi” de pe de desktop."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:85
+msgid "Network servers icon name"
+msgstr "Nume alternativ pentru iconița Servere de rețea"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:86
+msgid ""
+"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
+"on the desktop."
+msgstr ""
+"Acest nume poate fi definit dacă doriți un nume personalizat pentru iconița "
+"serverelor de rețea de pe desktop."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:87
+msgid ""
+"An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
+"ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
+"not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no "
+"limit is imposed on the number of displayed lines."
+msgstr ""
+"Un număr întreg specificând cum părți din nume de fișiere prea lungi ar "
+"trebui înlocuite de elipse pe desktop. Dacă numărul este mai mare ca 0, "
+"numele fișierului nu va depăși numărul de linii specificat. Dacă numărul "
+"este 0 sau mai mic, nicio limită nu este impusă asupra numărului de linii "
+"afișate."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:88
+msgid "Fade the background on change"
+msgstr "Estompează fundalul la schimbare"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:89
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
+"background."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, Nautilus va folosi un efect de atenuare pentru "
+"a schimba fundalul desktopului."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:90
+#| msgid "The geometry string for a navigation window."
+msgid "The geometry string for a navigation window"
+msgstr "Șirul care descrie geometria unei ferestre de navigare"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:91
+msgid ""
+"A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
+"windows."
+msgstr ""
+"Un text conținând geometria salvată și textul de coordonate pentru "
+"ferestrele de navigare."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:92
+#| msgid "Whether the navigation window should be maximized."
+msgid "Whether the navigation window should be maximized"
+msgstr "Dacă fereastra de navigare să fie maximizată"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:93
+msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
+msgstr "Dacă fereastra de navigare să fie implicit maximizată."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:94
+msgid "Width of the side pane"
+msgstr "Lățimea panoului lateral"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:95
+msgid "The default width of the side pane in new windows."
+msgstr "Lățimea implicită a panoului lateral în noile ferestre."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:96
+msgid "Show location bar in new windows"
+msgstr "Arată bara de locație în ferestre noi"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:97
+msgid ""
+"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, ferestrele noi vor avea bara de locație "
+"vizibilă."
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:98
+msgid "Show side pane in new windows"
+msgstr "Arată panoul lateral în ferestre noi"
+
+#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:99
+msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
+msgstr ""
+"Dacă opțiunea este activată, ferestrele noi vor avea panoul lateral vizibil."
+
+#: ../eel/eel-canvas.c:1258 ../eel/eel-canvas.c:1259
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1261 ../eel/eel-canvas.c:1262
+#: ../eel/eel-canvas.c:1265 ../eel/eel-canvas.c:1266
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
-#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:326
+#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:325
 msgid "Show more _details"
 msgstr "Arată mai multe _detalii"
 
 #. Put up the timed wait window.
-#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:195
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
-#: ../src/nautilus-location-entry.c:270 ../src/nautilus-mime-actions.c:440
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:444 ../src/nautilus-mime-actions.c:515
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:858 ../src/nautilus-mime-actions.c:1364
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1589 ../src/nautilus-properties-window.c:4188
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5170 ../src/nautilus-query-editor.c:494
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1090 ../src/nautilus-files-view.c:1558
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5153
+#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:194 ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:179 ../src/nautilus-files-view.c:1021
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1496 ../src/nautilus-files-view.c:5341
+#: ../src/nautilus-location-entry.c:269 ../src/nautilus-mime-actions.c:559
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:563 ../src/nautilus-mime-actions.c:634
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:970 ../src/nautilus-mime-actions.c:1477
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1707 ../src/nautilus-properties-window.c:4151
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:5145
+#: ../src/nautilus-search-popover.c:539
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anulează"
 
-#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:204
+#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:203
 msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
 msgstr "Puteți opri acestă operație prin apăsarea butonului „Anulează”."
 
-#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:98
+#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:97
 msgid " (invalid Unicode)"
 msgstr " (Unicode nevalid)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:107
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:273
-#: ../src/nautilus-pathbar.c:408
+#: ../src/nautilus-bookmark.c:106 ../src/nautilus-file-utilities.c:282
+#: ../src/nautilus-pathbar.c:411
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Alte locații"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:109
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:129
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:265
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1490 ../src/nautilus-pathbar.c:406
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1072
-#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:293
+#: ../src/nautilus-bookmark.c:108 ../src/nautilus-file-utilities.c:266
+#: ../nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:132
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1489 ../src/nautilus-pathbar.c:409
+#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:292
 msgid "Home"
 msgstr "Dosar personal"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2460
+#: ../src/nautilus-canvas-container.c:2487
 msgid "The selection rectangle"
 msgstr "Dreptunghiul de selecție"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:416
+#: ../src/nautilus-column-chooser.c:415
 msgid "Reset to De_fault"
 msgstr "Restabilește la _implicite"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:418
+#: ../src/nautilus-column-chooser.c:417
 msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
 msgstr ""
 "Înlocuiește configurările listei de coloane curente cu configurările "
 "implicite"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1713 ../src/nautilus-rename-file-popover.ui.h:1
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:56 ../src/nautilus-list-view.c:1714
 msgid "Name"
 msgstr "Nume"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:57
 msgid "The name and icon of the file."
 msgstr "Numele și iconița fișierului."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:63
 msgid "Size"
 msgstr "Dimensiune"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:64
 msgid "The size of the file."
 msgstr "Dimensiunea fișierului."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:71
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:70
 msgid "Type"
 msgstr "Tip"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:71
 msgid "The type of the file."
 msgstr "Tipul fișierului."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:77
 msgid "Modified"
 msgstr "Modificat"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:137
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:78 ../src/nautilus-column-utilities.c:136
 msgid "The date the file was modified."
 msgstr "Data la care fișierul a fost modificat."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:86
 msgid "Accessed"
 msgstr "Accesat"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:87
 msgid "The date the file was accessed."
 msgstr "Data la care fișierul a fost accesat."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:96
 msgid "Owner"
 msgstr "Deținător"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:98
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:97
 msgid "The owner of the file."
 msgstr "Deținătorul fișierului."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:104
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:106
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:105
 msgid "The group of the file."
 msgstr "Gupul de care aparține fișierul."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4257
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:112
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4220
 msgid "Permissions"
 msgstr "Permisiuni"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:114
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:113
 msgid "The permissions of the file."
 msgstr "Permisiunile fișierului."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:120
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Tip MIME"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:122
-msgid "The mime type of the file."
-msgstr "Tipul mime al fișierului."
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:121
+#| msgid "The type of the file."
+msgid "The MIME type of the file."
+msgstr "Tipul MIME al fișierului."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:128
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:414
 msgid "Location"
 msgstr "Locație"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:130
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:129
 msgid "The location of the file."
 msgstr "Locația fișierului."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:136
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:135
 msgid "Modified - Time"
 msgstr "Modificat - Timp"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:179
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:178
 msgid "Trashed On"
 msgstr "Mutat la coșul de gunoi la "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:180
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:179
 msgid "Date when file was moved to the Trash"
 msgstr "Data când fișierul a fost mutat la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:186
 msgid "Original Location"
 msgstr "Locația originală"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:188
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:187
 msgid "Original location of file before moved to the Trash"
 msgstr "Locația originală a fișierului înainte de a fi mutat la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:205
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:204
 msgid "Relevance"
 msgstr "Importanță"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:206
+#: ../src/nautilus-column-utilities.c:205
 msgid "Relevance rank for search"
 msgstr "Indicele de importanță al căutării"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:433
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:149
-msgid "on the desktop"
-msgstr "pe desktop"
-
 #. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:517
+#: ../src/nautilus-directory.c:524
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:747
+#: ../src/nautilus-dnd.c:767
 msgid "_Move Here"
 msgstr "_Mută aici"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:752
+#: ../src/nautilus-dnd.c:772
 msgid "_Copy Here"
 msgstr "_Copiază aici"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:757
+#: ../src/nautilus-dnd.c:777
 msgid "_Link Here"
 msgstr "_Leagă aici"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:764
-#: ../src/nautilus-create-folder-dialog.ui.h:1
+#: ../src/nautilus-dnd.c:784
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anulează"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1235
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:369
+#: ../src/nautilus-file.c:1210 ../src/nautilus-vfs-file.c:368
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Fișierul nu poate fi montat"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1280
+#: ../src/nautilus-file.c:1255
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "Fișierul nu poate fi demontat"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1314
+#: ../src/nautilus-file.c:1289
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Fișierul nu poate fi scos"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1347
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:547
+#: ../src/nautilus-file.c:1322 ../src/nautilus-vfs-file.c:546
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Fișierul nu poate fi pornit"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1399
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1430
+#: ../src/nautilus-file.c:1374 ../src/nautilus-file.c:1405
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Fișierul nu poate fi oprit"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1846
-#, c-format
-msgid "Slashes are not allowed in filenames"
-msgstr "Bara oblică nu este permisă în numele fișierelor"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1864
+#: ../src/nautilus-file.c:1829
 #, c-format
 msgid "File not found"
 msgstr "Fișierul nu a fost găsit"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
+#: ../src/nautilus-file.c:1864
 #, c-format
-msgid "Toplevel files cannot be renamed"
-msgstr "Fișierele din rădăcină nu pot fi redenumite"
+msgid "Slashes are not allowed in filenames"
+msgstr "Bara oblică nu este permisă în numele fișierelor"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1915
+#: ../src/nautilus-file.c:1898
 #, c-format
-msgid "Unable to rename desktop icon"
-msgstr "Nu s-a putut redenumi iconița desktop"
+msgid "Toplevel files cannot be renamed"
+msgstr "Fișierele din rădăcină nu pot fi redenumite"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1944
+#: ../src/nautilus-file.c:1924
 #, c-format
-msgid "Unable to rename desktop file"
-msgstr "Nu s-a putut redenumi fișierul desktop"
+msgid "Probably the content of the file is an invalid desktop file format"
+msgstr "Probabil conținutul fișierului este un format de fișier desktop nevalid"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4719
+#: ../src/nautilus-file.c:4754
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4722
+#: ../src/nautilus-file.c:4757
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4729
+#: ../src/nautilus-file.c:4764
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Ieri"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4735
+#: ../src/nautilus-file.c:4770
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "Ieri la %H:%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4740
+#: ../src/nautilus-file.c:4775
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Ieri la %l:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4748
+#: ../src/nautilus-file.c:4783
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4754
+#: ../src/nautilus-file.c:4789
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a la %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4759
+#: ../src/nautilus-file.c:4794
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a la %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4767
+#: ../src/nautilus-file.c:4802
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e %b"
@@ -378,7 +978,7 @@ msgstr "%-e %b"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4774
+#: ../src/nautilus-file.c:4809
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e %b %H:%M"
@@ -386,14 +986,14 @@ msgstr "%-e %b %H:%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4780
+#: ../src/nautilus-file.c:4815
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4788
+#: ../src/nautilus-file.c:4823
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e %b %Y"
@@ -401,7 +1001,7 @@ msgstr "%-e %b %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4795
+#: ../src/nautilus-file.c:4830
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
@@ -409,47 +1009,47 @@ msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4801
+#: ../src/nautilus-file.c:4836
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %Y %l:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4809
+#: ../src/nautilus-file.c:4846
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5202
+#: ../src/nautilus-file.c:5245
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Nu este permisă definirea permisiunilor"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5497
+#: ../src/nautilus-file.c:5540
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Nu este permisă definirea proprietarului"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5515
+#: ../src/nautilus-file.c:5558
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "Proprietarul „%s” specificat nu există"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5779
+#: ../src/nautilus-file.c:5822
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Nu este permisă definirea grupului"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5797
+#: ../src/nautilus-file.c:5840
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "Grupul „%s” specificat nu există"
 
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5932
+#: ../src/nautilus-file.c:5975
 msgid "Me"
 msgstr "Eu"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5956
+#: ../src/nautilus-file.c:5999
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -457,7 +1057,7 @@ msgstr[0] "%'u element"
 msgstr[1] "%'u elemente"
 msgstr[2] "%'u de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5957
+#: ../src/nautilus-file.c:6000
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -465,7 +1065,7 @@ msgstr[0] "%'u dosar"
 msgstr[1] "%'u dosare"
 msgstr[2] "%'u de dosare"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5958
+#: ../src/nautilus-file.c:6001
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -474,97 +1074,88 @@ msgstr[1] "%'u fișiere"
 msgstr[2] "%'u de fișiere"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6359
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6375
+#: ../src/nautilus-file.c:6402 ../src/nautilus-file.c:6418
 msgid "? items"
 msgstr "? elemente"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6365
+#: ../src/nautilus-file.c:6408
 msgid "? bytes"
 msgstr "? octeți"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6382
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6463
+#: ../src/nautilus-file.c:6425 ../src/nautilus-file.c:6506
 msgid "Unknown"
 msgstr "Necunoscut"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6396
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1185
+#: ../src/nautilus-file.c:6439 ../src/nautilus-properties-window.c:1159
 msgid "unknown"
 msgstr "necunoscut"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6427
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6435
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6486
+#: ../src/nautilus-file.c:6470 ../src/nautilus-file.c:6478
+#: ../src/nautilus-file.c:6529
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6428
+#: ../src/nautilus-file.c:6471
 msgid "Audio"
 msgstr "Audio"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6429
+#: ../src/nautilus-file.c:6472
 msgid "Font"
 msgstr "Font"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6430
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
+#: ../src/nautilus-file.c:6473 ../src/nautilus-image-properties-page.c:768
 msgid "Image"
 msgstr "Imagine"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6431
+#: ../src/nautilus-file.c:6474
 msgid "Archive"
 msgstr "Arhivă"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6432
+#: ../src/nautilus-file.c:6475
 msgid "Markup"
 msgstr "Evidențiere"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6433
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6434
+#: ../src/nautilus-file.c:6476 ../src/nautilus-file.c:6477
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6436
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:329
+#: ../src/nautilus-file.c:6479 ../src/nautilus-mime-actions.c:214
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6437
+#: ../src/nautilus-file.c:6480
 msgid "Contacts"
 msgstr "Contacte"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6438
+#: ../src/nautilus-file.c:6481
 msgid "Calendar"
 msgstr "Calendar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6439
+#: ../src/nautilus-file.c:6482
 msgid "Document"
 msgstr "Document"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6440
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:395
+#: ../src/nautilus-file.c:6483 ../src/nautilus-mime-actions.c:184
 msgid "Presentation"
 msgstr "Prezentare"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6441
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:379
+#: ../src/nautilus-file.c:6484 ../src/nautilus-mime-actions.c:193
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Foaie de calcul"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6488
+#: ../src/nautilus-file.c:6531
 msgid "Binary"
 msgstr "Binar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6492
+#: ../src/nautilus-file.c:6535
 msgid "Folder"
 msgstr "Dosar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6523
+#: ../src/nautilus-file.c:6566
 msgid "Link"
 msgstr "Legătură"
 
@@ -573,24 +1164,22 @@ msgstr "Legătură"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6529
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:125
+#: ../src/nautilus-file.c:6572 ../src/nautilus-file-operations.c:378
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:124
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Legătură la %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6545
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6559
+#: ../src/nautilus-file.c:6588 ../src/nautilus-file.c:6602
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Legătură (nevalidă)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:140
 #, c-format
 msgid "Merge folder “%s”?"
 msgstr "Combinați dosarul „%s”?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:144
 msgid ""
 "Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
 "that conflict with the files being copied."
@@ -598,157 +1187,186 @@ msgstr ""
 "Combinarea va cere o confirmare înainte de înlocuirea oricărui fișier din "
 "dosar care este în conflict cu fișierele ce urmează a fi copiate."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:149
 #, c-format
 msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Există deja un dosar mai vechi cu același nume în „%s”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:153
 #, c-format
 msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Există deja un dosar mai nou cu același nume în „%s”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:157
 #, c-format
 msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Există deja un alt dosar cu același nume în „%s”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:162
 msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
 msgstr "Înlocuirea lui va șterge toate fișierele din dosar."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:164
 #, c-format
 msgid "Replace folder “%s”?"
 msgstr "Înlocuiți dosarul „%s”?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:166
 #, c-format
 msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Există deja un dosar cu același nume în „%s”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:171
 #, c-format
 msgid "Replace file “%s”?"
 msgstr "Înlocuiți fișierul „%s”?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:173
 msgid "Replacing it will overwrite its content."
 msgstr "Înlocuirea va suprascrie conținutul."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:177
 #, c-format
 msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Există deja un fișier mai vechi cu același nume în „%s”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:181
 #, c-format
 msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Există deja un fișier mai nou cu același nume în „%s”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:185
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Există deja un fișier cu același nume în „%s”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:254
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:254
+#| msgid "Original file"
+msgid "Original folder"
+msgstr "Dosarul original"
+
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:255
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:292
+#| msgid "? items"
+msgid "Items:"
+msgstr "Elemente:"
+
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:258
 msgid "Original file"
 msgstr "Fișierul original"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:255
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:286
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2996
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:296
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2959
 msgid "Size:"
 msgstr "Dimensiune:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:258
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:289
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2978
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:263
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:300
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2941
 msgid "Type:"
 msgstr "Tip:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:261
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:292
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:266
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:303
 msgid "Last modified:"
 msgstr "Data ultimei modificări:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:285
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
+#| msgid "Merge"
+msgid "Merge with"
+msgstr "Combină cu"
+
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:295
 msgid "Replace with"
 msgstr "Înlocuiește cu"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:314
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
 msgid "Merge"
 msgstr "Combină"
 
 #. Setup the expander for the rename action
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:507
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:517
 msgid "_Select a new name for the destination"
 msgstr "Alegeți un nou nume pentru de_stinație"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:521
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:316
 msgid "Reset"
 msgstr "Restabilește"
 
 #. Setup the checkbox to apply the action to all files
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:533
-msgid "Apply this action to all files"
-msgstr "Aplică această acțiune tuturor fișierelor"
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:543
+#| msgid "Apply this action to all files"
+msgid "Apply this action to all files and folders"
+msgstr "Aplică această acțiune tuturor fișierelor și dosarelor"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:544
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:555
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:180
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Omite"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:549
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:560
 msgid "Re_name"
 msgstr "Rede_numește"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:555
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:566
 msgid "Replace"
 msgstr "Înlocuiește"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:629
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:649
+#| msgid "New Folder"
+msgid "Merge Folder"
+msgstr "Combină dosar"
+
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:649
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:655
+#| msgid "File conflict"
+msgid "File and Folder conflict"
+msgstr "Conflict de fișiere și dosare"
+
+#: ../src/nautilus-file-conflict-dialog.c:655
 msgid "File conflict"
 msgstr "Conflict de fișiere"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:181
 msgid "S_kip All"
 msgstr "O_mite tot"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:182
 msgid "_Retry"
 msgstr "_Reîncearcă"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:183
 msgid "_Delete"
 msgstr "Ș_terge"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:184
 msgid "Delete _All"
 msgstr "Șterge _tot"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:185
 msgid "_Replace"
 msgstr "Î_nlocuiește"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:186
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Înlocuiește _tot"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:187
 msgid "_Merge"
 msgstr "Co_mbină"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:188
 msgid "Merge _All"
 msgstr "Combină _tot"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:189
 msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "Copi_ază oricum"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:279
 #, c-format
 msgid "%'d second"
 msgid_plural "%'d seconds"
@@ -756,8 +1374,7 @@ msgstr[0] "%'d secundă"
 msgstr[1] "%'d secunde"
 msgstr[2] "%'d de secunde"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:284 ../src/nautilus-file-operations.c:295
 #, c-format
 msgid "%'d minute"
 msgid_plural "%'d minutes"
@@ -765,7 +1382,7 @@ msgstr[0] "%'d minut"
 msgstr[1] "%'d minute"
 msgstr[2] "%'d de minute"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:294
 #, c-format
 msgid "%'d hour"
 msgid_plural "%'d hours"
@@ -773,7 +1390,7 @@ msgstr[0] "%'d oră"
 msgstr[1] "%'d ore"
 msgstr[2] "%'d de ore"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:301
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:302
 #, c-format
 msgid "approximately %'d hour"
 msgid_plural "approximately %'d hours"
@@ -782,7 +1399,7 @@ msgstr[1] "aproximativ %'d ore"
 msgstr[2] "aproximativ %'d de ore"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:382
 #, c-format
 msgid "Another link to %s"
 msgstr "O altă legătură la %s"
@@ -791,25 +1408,25 @@ msgstr "O altă legătură la %s"
 #. * if there's no way to do that nicely for a
 #. * particular language.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:398
 #, c-format
 msgid "%'dst link to %s"
 msgstr "%'d-a legătură la %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:402
 #, c-format
 msgid "%'dnd link to %s"
 msgstr "A %'d-a legătură la %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:406
 #, c-format
 msgid "%'drd link to %s"
 msgstr "A %'d-a legătură la %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:410
 #, c-format
 msgid "%'dth link to %s"
 msgstr "A %'d-a legătură la %s"
@@ -819,12 +1436,12 @@ msgstr "A %'d-a legătură la %s"
 #. * make some or all of them match.
 #.
 #. localizers: tag used to detect the first copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:451
 msgid " (copy)"
 msgstr " (copie)"
 
 #. localizers: tag used to detect the second copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:453
 msgid " (another copy)"
 msgstr " (altă copie)"
 
@@ -832,36 +1449,34 @@ msgstr " (altă copie)"
 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:456 ../src/nautilus-file-operations.c:458
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:460 ../src/nautilus-file-operations.c:470
 msgid "th copy)"
 msgstr "-a copie)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:463
 msgid "st copy)"
 msgstr "-a copie)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:465
 msgid "nd copy)"
 msgstr "-a copie)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:467
 msgid "rd copy)"
 msgstr "-a copie)"
 
 #. localizers: appended to first file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:484
 #, c-format
 msgid "%s (copy)%s"
 msgstr "%s (copie)%s"
 
 #. localizers: appended to second file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:486
 #, c-format
 msgid "%s (another copy)%s"
 msgstr "%s (altă copie)%s"
@@ -870,10 +1485,8 @@ msgstr "%s (altă copie)%s"
 #. localizers: appended to x12th file copy
 #. localizers: appended to x13th file copy
 #. localizers: appended to xxth file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:489 ../src/nautilus-file-operations.c:491
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:493 ../src/nautilus-file-operations.c:507
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (a %'d-a copie)%s"
@@ -883,39 +1496,39 @@ msgstr "%s (a %'d-a copie)%s"
 #. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
 #.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:501
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (copia %'d)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:503
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (copia a %'d-a)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:505
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (copia a %'d-a)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:603
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:606
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:611
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:614
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (%'d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1359
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1390
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
 msgstr "Sigur doriți să ștergeți ireversibil „%B” din coșul de gunoi?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1362
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1393
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -932,30 +1545,29 @@ msgstr[2] ""
 "Sigur doriți să ștergeți ireversibil %'d de elemente selectate din coșul de "
 "gunoi?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1372
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1438
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1403
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1469
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Dacă ștergeți un element, nu îl veți mai putea recupera."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1392
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1423
 msgid "Empty all items from Trash?"
 msgstr "Goliți coșul de gunoi?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1396
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1427
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Toate elementele din coșul de gunoi vor fi șterse permanent."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1399
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2482
-#: ../src/nautilus-window.c:1206
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1430
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2507 ../src/nautilus-window.c:1319
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Goleș_te coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1426
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1457
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
 msgstr "Sigur doriți să ștergeți ireversibil „%B”?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1429
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1460
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -964,15 +1576,15 @@ msgstr[0] "Sigur doriți să ștergeți ireversibil %'d element selectat?"
 msgstr[1] "Sigur doriți să ștergeți ireversibil %'d elemente selectate?"
 msgstr[2] "Sigur doriți să ștergeți ireversibil %'d de elemente selectate?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1482
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1513
 msgid "Deleted “%B”"
 msgstr "S-a șters „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1484
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1515
 msgid "Deleting “%B”"
 msgstr "Se șterge „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1492
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1523
 #, c-format
 msgid "Deleted %'d file"
 msgid_plural "Deleted %'d files"
@@ -980,7 +1592,7 @@ msgstr[0] "Șters %d' fișier"
 msgstr[1] "Șters %d' fișiere"
 msgstr[2] "Șters %d' fișiere"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1496
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1527
 #, c-format
 msgid "Deleting %'d file"
 msgid_plural "Deleting %'d files"
@@ -990,15 +1602,15 @@ msgstr[2] "Se șterg de %d' fișiere"
 
 #. To translators: %'d is the number of files completed for the operation,
 #. * so it will be something like 2/14.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1518
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1524
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1556
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1914
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1920
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1952
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3306
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3312
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3353
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1549
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1555
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1588
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1946
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1952
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1984
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3332
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3338
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3379
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
 msgstr "%'d / %'d"
@@ -1008,16 +1620,16 @@ msgstr "%'d / %'d"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1935
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1570
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1967
 msgid "%'d / %'d — %T left"
 msgid_plural "%'d / %'d — %T left"
 msgstr[0] "%'d / %'d — %T rămas"
 msgstr[1] "%'d / %'d — %T rămase"
 msgstr[2] "%'d / %'d — %T rămase"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1542
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1938
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1574
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1970
 #, c-format
 msgid "(%d file/sec)"
 msgid_plural "(%d files/sec)"
@@ -1025,15 +1637,15 @@ msgstr[0] "(%d fișier/sec)"
 msgstr[1] "(%d fișiere/sec)"
 msgstr[2] "(%d fișiere/sec)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1624
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1658
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1697
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1773
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2742
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1656
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1690
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1729
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1805
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2768
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Eroare la ștergere."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1628
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1660
 msgid ""
 "Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have "
 "permissions to see them."
@@ -1041,21 +1653,21 @@ msgstr ""
 "Fișierele din dosarul „%B” nu pot fi șterse deoarece nu aveți suficiente "
 "permisiuni pentru vizualizare."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1631
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2801
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3993
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1663
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2827
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4019
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
 msgstr ""
 "S-a produs o eroare la obținerea informațiilor despre fișierele din dosarul "
 "„%B”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1640
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4002
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1672
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4028
 msgid "_Skip files"
 msgstr "_Omite fișierele"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1661
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1693
 msgid ""
 "The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to "
 "read it."
@@ -1063,29 +1675,29 @@ msgstr ""
 "Dosarul „%B” nu a putut fi șters deoarece nu aveți suficiente permisiuni "
 "pentru a-l citi."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1664
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2840
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4038
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1696
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2866
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4064
 msgid "There was an error reading the folder “%B”."
 msgstr "A apărut o eroare la citirea dosarului „%B”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1698
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1730
 msgid "Could not remove the folder %B."
 msgstr "Dosarul %B nu poate fi șters."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1774
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1806
 msgid "There was an error deleting %B."
 msgstr "A apărut o eroare la ștergerea %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1877
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1909
 msgid "Trashing “%B”"
 msgstr "Se mută la coșul de gunoi „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1879
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1911
 msgid "Trashed “%B”"
 msgstr "Mutat la coșul de gunoi „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1887
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1919
 #, c-format
 msgid "Trashing %'d file"
 msgid_plural "Trashing %'d files"
@@ -1093,7 +1705,7 @@ msgstr[0] "Se mută %'d fișier la coșul de gunoi"
 msgstr[1] "Se mută %'d fișiere la coșul de gunoi"
 msgstr[2] "Se mută %'d de fișiere la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1891
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:1923
 #, c-format
 msgid "Trashed %'d file"
 msgid_plural "Trashed %'d files"
@@ -1102,38 +1714,38 @@ msgstr[1] "S-au mutat %'d fișiere la coșul de gunoi"
 msgstr[2] "S-au mutat %'d de fișiere la coșul de gunoi"
 
 #. Translators: %B is a file name
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2014
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2046
 msgid "“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
 msgstr ""
 "Fișierul „%B” nu poate fi mutat la coșul de gunoi. Doriți să-l ștergeți "
 "imediat?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2020
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2052
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
 msgstr ""
 "Această locație la distanță nu permite mutarea elementelor la coșul de gunoi."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2229
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2255
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "Se mută fișierele la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2231
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2257
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "Se șterg fișierele"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2313
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2338
 msgid "Unable to eject %V"
 msgstr "Nu s-a putut scoate %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2315
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2340
 msgid "Unable to unmount %V"
 msgstr "Nu s-a putut demonta %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2472
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2497
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "Doriți să goliți coșul de gunoi înainte de a-l demonta?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2474
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2499
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -1141,18 +1753,17 @@ msgstr ""
 "Pentru a recâștiga spațiu liber pe acest volum trebuie golit coșul de gunoi. "
 "Toate fișierele din coș vor fi șterse ireversibil."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2480
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2505
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Nu goli coșul de gunoi"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2613
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5543
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2639 ../src/nautilus-files-view.c:5767
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Nu s-a putut accesa „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2689
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2715
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
@@ -1160,7 +1771,7 @@ msgstr[0] "Se pregătește %'d fișier pentru copiere (%S)"
 msgstr[1] "Se pregătesc %'d fișiere pentru copiere (%S)"
 msgstr[2] "Se pregătesc %'d de fișiere pentru copiere (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2695
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2721
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
@@ -1168,7 +1779,7 @@ msgstr[0] "Se pregătește %'d fișier pentru mutare (%S)"
 msgstr[1] "Se pregătesc %'d fișiere pentru mutare (%S)"
 msgstr[2] "Se pregătesc %'d de fișiere pentru mutare (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2701
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2727
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
@@ -1176,7 +1787,7 @@ msgstr[0] "Se pregătește pentru ștergere %'d fișier (%S)"
 msgstr[1] "Se pregătesc pentru ștergere %'d fișiere (%S)"
 msgstr[2] "Se pregătesc pentru ștergere %'d de fișiere (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2707
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2733
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
@@ -1184,24 +1795,24 @@ msgstr[0] "Se pregătește %'d fișier pentru mutarea la coșul de gunoi"
 msgstr[1] "Se pregătesc %'d fișiere pentru mutare la coșul de gunoi"
 msgstr[2] "Se pregătesc %'d de fișiere pentru mutare la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2738
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3853
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3985
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4030
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2764
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3879
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4011
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4056
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Eroare la copiere."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2740
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3983
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4028
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2766
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4009
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4054
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Eroare la mutare."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2744
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2770
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "Eroare în timpul mutării fișierelor la coșul de gunoi."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2798
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2824
 msgid ""
 "Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have "
 "permissions to see them."
@@ -1209,44 +1820,44 @@ msgstr ""
 "Fișierele din dosarul „%B” nu pot fi gestionate deoarece nu aveți suficiente "
 "permisiuni pentru a le vizualiza."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2837
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2863
 msgid ""
 "The folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr ""
 "Dosarul „%B” nu poate fi gestionat deoarece nu aveți permisiuni de citire."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2914
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2940
 msgid ""
 "The file “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr ""
 "Fișierul „%B” nu poate fi gestionat deoarece nu aveți permisiuni de citire."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2917
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:2943
 msgid "There was an error getting information about “%B”."
 msgstr "A apărut o eroare la obținerea informațiilor despre „%B”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3019
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3067
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3106
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3136
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3045
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3093
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3132
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3162
 msgid "Error while copying to “%B”."
 msgstr "A apărut o eroare la copierea în „%B”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3023
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3049
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Nu aveți permisiuni pentru a accesa dosarul destinație."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3025
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3051
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "A apărut o eroare la obținerea informațiilor despre destinație."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3068
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3094
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Destinația nu este un dosar."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3107
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3133
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
@@ -1254,76 +1865,76 @@ msgstr ""
 "Destinația nu are suficient spațiu liber. Pentru a obține spațiu încercați "
 "să ștergeți fișiere."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3109
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3135
 #, c-format
 msgid "%S more space is required to copy to the destination."
 msgstr ""
 "Pentru a copia către destinație, este necesar un surplus de spațiu de %S."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3137
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3163
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Destinația poate fi doar citită."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3202
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3228
 msgid "Moving “%B” to “%B”"
 msgstr "Se mută „%B” în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3204
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3230
 msgid "Moved “%B” to “%B”"
 msgstr "Mutat „%B” în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3208
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3234
 msgid "Copying “%B” to “%B”"
 msgstr "Se copiază „%B” în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3210
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3236
 msgid "Copied “%B” to “%B”"
 msgstr "Copiat „%B” în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3221
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3247
 msgid "Duplicating “%B”"
 msgstr "Se duplică „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3223
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3249
 msgid "Duplicated “%B”"
 msgstr "Duplicat „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3233
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3259
 msgid "Moving %'d file to “%B”"
 msgid_plural "Moving %'d files to “%B”"
 msgstr[0] "Se mută %'d fișier în „%B”"
 msgstr[1] "Se mută %'d fișiere în „%B”"
 msgstr[2] "Se mută %'d de fișiere în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3237
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3263
 msgid "Copying %'d file to “%B”"
 msgid_plural "Copying %'d files to “%B”"
 msgstr[0] "Se copiază %'d fișier în „%B”"
 msgstr[1] "Se copiază %'d fișiere în „%B”"
 msgstr[2] "Se copiază %'d de fișiere în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3247
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3273
 msgid "Moved %'d file to “%B”"
 msgid_plural "Moved %'d files to “%B”"
 msgstr[0] "S-a mutat %'d fișier în „%B”"
 msgstr[1] "S-au mutat %'d fișiere în „%B”"
 msgstr[2] "S-au mutat %'d de fișiere în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3251
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3277
 msgid "Copied %'d file to “%B”"
 msgid_plural "Copied %'d files to “%B”"
 msgstr[0] "S-a copiat %'d fișier în „%B”"
 msgstr[1] "S-au copiat %'d fișiere în „%B”"
 msgstr[2] "S-au copiat %'d de fișiere în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3265
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3291
 msgid "Duplicating %'d file in “%B”"
 msgid_plural "Duplicating %'d files in “%B”"
 msgstr[0] "e duplică %'d fișier în „%B”"
 msgstr[1] "Se duplică %'d fișiere în „%B”"
 msgstr[2] "Se duplică %'d de fișiere în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3273
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3299
 msgid "Duplicated %'d file in “%B”"
 msgid_plural "Duplicated %'d files in “%B”"
 msgstr[0] "S-a duplicat %'d fișier în „%B”"
@@ -1332,8 +1943,8 @@ msgstr[2] "S-au duplicat %'d de fișiere în „%B”"
 
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3301
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3333
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3327
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3359
 #, c-format
 msgid "%S / %S"
 msgstr "%S / %S"
@@ -1343,7 +1954,7 @@ msgstr "%S / %S"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3325
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3351
 msgid "%S / %S — %T left (%S/sec)"
 msgid_plural "%S / %S — %T left (%S/sec)"
 msgstr[0] "%S din %S — %T rămas (%S/sec)"
@@ -1355,14 +1966,14 @@ msgstr[2] "%S din %S — %T rămase (%S/sec)"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3344
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3370
 msgid "%'d / %'d — %T left (%S/sec)"
 msgid_plural "%'d / %'d — %T left (%S/sec)"
 msgstr[0] "%'d din %'d — %T rămas (%S/sec)"
 msgstr[1] "%'d din %'d — %T rămase (%S/sec)"
 msgstr[2] "%'d din %'d — %T rămase (%S/sec)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3857
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3883
 msgid ""
 "The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to "
 "create it in the destination."
@@ -1370,11 +1981,11 @@ msgstr ""
 "Dosarul „%B” nu a putut fi copiat deoarece nu aveți permisiuni pentru a-l "
 "crea în destinația menționată."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3860
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:3886
 msgid "There was an error creating the folder “%B”."
 msgstr "A apărut o eroare la crearea dosarului „%B”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3990
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4016
 msgid ""
 "Files in the folder “%B” cannot be copied because you do not have "
 "permissions to see them."
@@ -1382,89 +1993,89 @@ msgstr ""
 "Fișierele din dosarul „%B” nu pot fi copiate deoarece nu aveți suficiente "
 "permisiuni pentru a le vizualiza conținutul."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4035
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4061
 msgid ""
 "The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr ""
 "Dosarul „%B” nu poate fi copiat deoarece nu aveți permisiuni de citire."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4080
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4782
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5402
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4106
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4835
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5449
 msgid "Error while moving “%B”."
 msgstr "Eroare la mutarea „%B”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4081
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4107
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Dosarul sursă nu poate fi șters."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4165
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4206
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4784
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4855
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4191
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4232
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4837
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4908
 msgid "Error while copying “%B”."
 msgstr "Eroare la copierea „%B”."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4166
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4192
 #, c-format
 msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
 msgstr "Nu s-au putut șterge fișiere din dosarul existent %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4207
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4233
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file %F."
 msgstr "Nu s-a putut șterge fișierul existent %F."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4527
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5245
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4580
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5292
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Nu puteți muta un dosar în el însuși."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4528
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5246
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4581
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5293
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Nu puteți copia un dosar în el însuși."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4529
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5247
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4582
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5294
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Dosarul destinație este în interiorul dosarului sursă."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4559
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4612
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Nu puteți muta un fișier peste el însuși."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4560
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4613
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Nu puteți copia un fișier în el însuși."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4561
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4614
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Fișierul sursă ar fi suprascris de destinație."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4786
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4839
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
 msgstr "Nu s-a putut șterge fișierul existent cu același nume din %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4856
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:4909
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgstr "A apărut o eroare la copierea fișierului în %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5090
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5127
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5138
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5175
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Se copiază fișiere"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5155
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5202
 msgid "Preparing to move to “%B”"
 msgstr "Se pregătește mutarea la „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5159
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5206
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
@@ -1472,20 +2083,20 @@ msgstr[0] "Se pregătește mutarea a %'d fișier"
 msgstr[1] "Se pregătește mutarea a %'d fișiere"
 msgstr[2] "Se pregătește mutarea a %'d de fișiere"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5403
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5450
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %F."
 msgstr "A apărut o eroare la mutarea fișierului în %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5668
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5710
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Se mută fișierele"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5703
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5744
 msgid "Creating links in “%B”"
 msgstr "Se creează legături în „%B”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5707
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5748
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
@@ -1493,86 +2104,78 @@ msgstr[0] "Se creează %'d legătură la un fișier"
 msgstr[1] "Se creează legături la %'d fișiere"
 msgstr[2] "Se creează legături la %'d de fișiere"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5842
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5883
 msgid "Error while creating link to %B."
 msgstr "Eroare la creare legăturii către %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5844
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5885
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Legăturile simbolice sunt suportate doar pentru fișiere locale"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5847
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5888
 msgid "The target doesn't support symbolic links."
 msgstr "Destinația nu suportă legături simbolice."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5850
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:5891
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %F."
 msgstr "A apărut o eroare la efectuarea legăturii simbolice în %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6181
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:6217
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Se definesc permisiunile"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6446
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:6476
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Dosar nedenumit"
 
-#. localizers: the initial name of a new template document
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6452
-#, c-format
-msgid "Untitled %s"
-msgstr "%s nedenumit"
-
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6458
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:6488
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Document nedenumit"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6674
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:6704
 msgid "Error while creating directory %B."
 msgstr "Eroare la crearea dosarului %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6676
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:6706
 msgid "Error while creating file %B."
 msgstr "Eroare la crearea fișierului %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6678
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:6708
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %F."
 msgstr "S-a produs o eroare la crearea dosarului în %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6949
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:6968
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Se golește coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6997
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7038
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7073
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7108
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:7016
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:7057
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:7092
+#: ../src/nautilus-file-operations.c:7127
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "Nu s-a putut marca lansatorul ca fiind de încredere (executabil)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:133
-#: ../src/nautilus-window.c:462 ../src/nautilus-window.ui.h:2
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:141
 msgid "Undo"
 msgstr "Anulează"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:136
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:144
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Anulează ultima acțiune"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:140
-#: ../src/nautilus-window.c:463
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:148
 msgid "Redo"
 msgstr "Refă"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:143
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:151
 msgid "Redo last undone action"
 msgstr "Refă ultima acțiune anulată"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:365
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:374
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to '%s'"
 msgid_plural "Move %d items back to '%s'"
@@ -1580,7 +2183,7 @@ msgstr[0] "Mută %d element înapoi la „%s”"
 msgstr[1] "Mută %d elemente înapoi la „%s”"
 msgstr[2] "Mută %d de elemente înapoi la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:368
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:377
 #, c-format
 msgid "Move %d item to '%s'"
 msgid_plural "Move %d items to '%s'"
@@ -1588,7 +2191,7 @@ msgstr[0] "Se mută %d fișier în „%s”"
 msgstr[1] "Se mută %d fișiere în „%s”"
 msgstr[2] "Se mută %d de fișiere în „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:372
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:381
 #, c-format
 msgid "_Undo Move %d item"
 msgid_plural "_Undo Move %d items"
@@ -1596,7 +2199,7 @@ msgstr[0] "An_ulează mutarea a %d element"
 msgstr[1] "An_ulează mutarea a %d elemente"
 msgstr[2] "An_ulează mutarea a %d de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:375
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:384
 #, c-format
 msgid "_Redo Move %d item"
 msgid_plural "_Redo Move %d items"
@@ -1604,33 +2207,33 @@ msgstr[0] "_Refă mutarea a %d element"
 msgstr[1] "_Refă mutarea a %d elemente"
 msgstr[2] "_Refă mutarea a %d de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:379
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:388
 #, c-format
 msgid "Move '%s' back to '%s'"
 msgstr "Mută „%s” înapoi la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:380
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:389
 #, c-format
 msgid "Move '%s' to '%s'"
 msgstr "Mută „%s” la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:382
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:391
 msgid "_Undo Move"
 msgstr "An_ulează mutarea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:383
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:392
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "_Refă mutarea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:386
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:395
 msgid "_Undo Restore from Trash"
 msgstr "An_ulează restaurarea de la gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:387
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:396
 msgid "_Redo Restore from Trash"
 msgstr "_Refă restaurarea de la gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:390
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:399
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to trash"
 msgid_plural "Move %d items back to trash"
@@ -1638,8 +2241,8 @@ msgstr[0] "Mută %d element înapoi la coșul de gunoi"
 msgstr[1] "Mută %d elemente înapoi la coșul de gunoi"
 msgstr[2] "Mută %d de elemente înapoi la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:393
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:989
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:402
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1015
 #, c-format
 msgid "Restore %d item from trash"
 msgid_plural "Restore %d items from trash"
@@ -1647,17 +2250,17 @@ msgstr[0] "Restaurează %d element din coșul de gunoi"
 msgstr[1] "Restaurează %d elemente din coșul de gunoi"
 msgstr[2] "Restaurează %d de elemente din coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:397
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:406
 #, c-format
 msgid "Move '%s' back to trash"
 msgstr "Mută „%s” înapoi la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:398
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:407
 #, c-format
 msgid "Restore '%s' from trash"
 msgstr "Restaurează „%s” din coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:402
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:411
 #, c-format
 msgid "Delete %d copied item"
 msgid_plural "Delete %d copied items"
@@ -1665,7 +2268,7 @@ msgstr[0] "Șterge %d element copiat"
 msgstr[1] "Șterge %d elemente copiate"
 msgstr[2] "Șterge %d de elemente copiate"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:405
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:414
 #, c-format
 msgid "Copy %d item to '%s'"
 msgid_plural "Copy %d items to '%s'"
@@ -1673,7 +2276,7 @@ msgstr[0] "Se copiază %d fișier în „%s”"
 msgstr[1] "Se copiază %d fișiere în „%s”"
 msgstr[2] "Se copiază %d de fișiere în „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:409
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:418
 #, c-format
 msgid "_Undo Copy %d item"
 msgid_plural "_Undo Copy %d items"
@@ -1681,7 +2284,7 @@ msgstr[0] "An_ulează copierea a %d element"
 msgstr[1] "An_ulează copierea a %d elemente"
 msgstr[2] "An_ulează copierea a %d de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:412
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:421
 #, c-format
 msgid "_Redo Copy %d item"
 msgid_plural "_Redo Copy %d items"
@@ -1689,27 +2292,27 @@ msgstr[0] "_Refă copierea a %d element"
 msgstr[1] "_Refă copierea a %d elemente"
 msgstr[2] "_Refă copierea a %d de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:416
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:438
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:671
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:425
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:447
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:697
 #, c-format
 msgid "Delete '%s'"
 msgstr "Șterge „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:417
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:426
 #, c-format
 msgid "Copy '%s' to '%s'"
 msgstr "Copiază „%s” în „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:419
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:428
 msgid "_Undo Copy"
 msgstr "An_ulează copierea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:420
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:429
 msgid "_Redo Copy"
 msgstr "_Refă copierea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:424
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:433
 #, c-format
 msgid "Delete %d duplicated item"
 msgid_plural "Delete %d duplicated items"
@@ -1717,7 +2320,7 @@ msgstr[0] "Șterge %d element duplicat"
 msgstr[1] "Șterge %d elemente duplicate"
 msgstr[2] "Șterge %d de elemente duplicate"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:427
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:436
 #, c-format
 msgid "Duplicate %d item in '%s'"
 msgid_plural "Duplicate %d items in '%s'"
@@ -1725,7 +2328,7 @@ msgstr[0] "Duplică %d element în „%s”"
 msgstr[1] "Duplică %d elemente în „%s”"
 msgstr[2] "Duplică %d de elemente în „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:431
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:440
 #, c-format
 msgid "_Undo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
@@ -1733,7 +2336,7 @@ msgstr[0] "An_ulează duplicarea a %d element"
 msgstr[1] "An_ulează duplicarea a %d elemente"
 msgstr[2] "An_ulează duplicarea a %d de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:434
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:443
 #, c-format
 msgid "_Redo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
@@ -1741,20 +2344,20 @@ msgstr[0] "_Refă duplicarea a %d element"
 msgstr[1] "_Refă duplicarea a %d elemente"
 msgstr[2] "_Refă duplicarea a %d de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:439
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:448
 #, c-format
 msgid "Duplicate '%s' in '%s'"
 msgstr "Duplică „%s” în „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:442
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:451
 msgid "_Undo Duplicate"
 msgstr "An_ulează duplicarea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:443
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:452
 msgid "_Redo Duplicate"
 msgstr "_Refă duplicarea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:447
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:456
 #, c-format
 msgid "Delete links to %d item"
 msgid_plural "Delete links to %d items"
@@ -1762,7 +2365,7 @@ msgstr[0] "Șterge legăturile către %d element"
 msgstr[1] "Șterge legăturile către %d elemente"
 msgstr[2] "Șterge legăturile către %d de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:450
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:459
 #, c-format
 msgid "Create links to %d item"
 msgid_plural "Create links to %d items"
@@ -1770,78 +2373,78 @@ msgstr[0] "Creează legături către %d element"
 msgstr[1] "Creează legături către %d elemente"
 msgstr[2] "Creează legături către %d de elemente"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:454
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:463
 #, c-format
 msgid "Delete link to '%s'"
 msgstr "Șterge legătura la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:455
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:464
 #, c-format
 msgid "Create link to '%s'"
 msgstr "Creează legătură la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:457
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:466
 msgid "_Undo Create Link"
 msgstr "An_ulează crearea legăturii"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:458
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:467
 msgid "_Redo Create Link"
 msgstr "_Refă crearea legăturii"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:674
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:700
 #, c-format
 msgid "Create an empty file '%s'"
 msgstr "Creează un fișier gol „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:676
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:702
 msgid "_Undo Create Empty File"
 msgstr "An_ulează crearea fișierului gol"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:677
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:703
 msgid "_Redo Create Empty File"
 msgstr "_Refă crearea fișierului gol"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:679
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:705
 #, c-format
 msgid "Create a new folder '%s'"
 msgstr "Creează un dosar nou „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:681
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:707
 msgid "_Undo Create Folder"
 msgstr "An_ulează crearea dosarului"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:682
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:708
 msgid "_Redo Create Folder"
 msgstr "_Refă crearea dosarului"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:684
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:710
 #, c-format
 msgid "Create new file '%s' from template "
 msgstr "Creează un fișier nou „%s” din șablon"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:686
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:712
 msgid "_Undo Create from Template"
 msgstr "An_ulează crearea din șablon"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:687
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:713
 msgid "_Redo Create from Template"
 msgstr "_Refă crearea din șablon"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:872
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:873
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:898
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:899
 #, c-format
 msgid "Rename '%s' as '%s'"
 msgstr "Redenumește „%s” ca „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:875
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:901
 msgid "_Undo Rename"
 msgstr "An_ulează redenumirea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:876
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:902
 msgid "_Redo Rename"
 msgstr "_Refă redenumirea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:992
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1018
 #, c-format
 msgid "Move %d item to trash"
 msgid_plural "Move %d items to trash"
@@ -1849,178 +2452,232 @@ msgstr[0] "Mută %d element la coșul de gunoi"
 msgstr[1] "Mută %d elemente la coșul de gunoi"
 msgstr[2] "Mută %d de elemente la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1004
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1030
 #, c-format
 msgid "Restore '%s' to '%s'"
 msgstr "Restaurează „%s” la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1011
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1037
 #, c-format
 msgid "Move '%s' to trash"
 msgstr "Mută „%s” la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1016
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1042
 msgid "_Undo Trash"
 msgstr "An_ulează mutarea la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1017
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1043
 msgid "_Redo Trash"
 msgstr "_Refă mutarea la coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1313
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1322
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of items enclosed in '%s'"
 msgstr "Restaurează permisiunile originale ale elementelor conținute în „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1314
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1323
 #, c-format
 msgid "Set permissions of items enclosed in '%s'"
 msgstr "Definește permisiunile elementelor conținute în „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1316
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1471
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1325
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1476
 msgid "_Undo Change Permissions"
 msgstr "An_ulează schimbarea permisiunilor"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1317
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1472
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1326
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1477
 msgid "_Redo Change Permissions"
 msgstr "_Refă schimbarea permisiunilor"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1468
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1473
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of '%s'"
 msgstr "Restaurează permisiunile originale pentru „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1469
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1474
 #, c-format
 msgid "Set permissions of '%s'"
 msgstr "Definește permisiunile pentru „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1579
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1584
 #, c-format
 msgid "Restore group of '%s' to '%s'"
 msgstr "Restaurează grupul de „%s” la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1581
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1586
 #, c-format
 msgid "Set group of '%s' to '%s'"
 msgstr "Stabilește grupul de „%s” la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1584
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1589
 msgid "_Undo Change Group"
 msgstr "An_ulează schimbarea grupului"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1585
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1590
 msgid "_Redo Change Group"
 msgstr "_Refă schimbarea grupului"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1587
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1592
 #, c-format
 msgid "Restore owner of '%s' to '%s'"
 msgstr "Restaurează deținătorul lui „%s” la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1589
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1594
 #, c-format
 msgid "Set owner of '%s' to '%s'"
 msgstr "Desemnează deținătorul lui „%s” la „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1592
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1597
 msgid "_Undo Change Owner"
 msgstr "An_ulează schimbarea proprietarului"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1593
+#: ../src/nautilus-file-undo-operations.c:1598
 msgid "_Redo Change Owner"
 msgstr "_Refă schimbarea proprietarului"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:896
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:914
 #, c-format
 msgid "Could not determine original location of “%s” "
 msgstr "Nu s-a putut determina locația originală pentru „%s” "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:900
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:918
 msgid "The item cannot be restored from trash"
 msgstr "Elementul nu a putut fi restaurat din coșul de gunoi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:80
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1022
+msgid "Audio CD"
+msgstr "CD audio"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1024
+msgid "Audio DVD"
+msgstr "DVD audio"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1026
+msgid "Video DVD"
+msgstr "DVD video"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1028
+msgid "Video CD"
+msgstr "CD video"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1030
+msgid "Super Video CD"
+msgstr "CD super video"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1032
+msgid "Photo CD"
+msgstr "CD foto"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1034
+msgid "Picture CD"
+msgstr "CD imagine"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1036 ../src/nautilus-file-utilities.c:1069
+msgid "Contains digital photos"
+msgstr "Conține fotografii digitale"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1038
+msgid "Contains music"
+msgstr "Conține muzică"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1040
+msgid "Contains software"
+msgstr "Conține programe"
+
+#. fallback to generic greeting
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1043
+#, c-format
+msgid "Detected as “%s”"
+msgstr "Detectat ca „%s”"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1065
+msgid "Contains music and photos"
+msgstr "Conține muzică și fotografii"
+
+#: ../src/nautilus-file-utilities.c:1067
+msgid "Contains photos and music"
+msgstr "Conține fotografii și muzică"
+
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:79
 #, c-format
 msgid "Error while adding “%s”: %s"
 msgstr "Eroare la adăugarea „%s”: %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:82
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:81
 msgid "Could not add application"
 msgstr "Nu s-a putut adăuga aplicația"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:110
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:109
 msgid "Could not forget association"
 msgstr "Nu s-a putut uita asocierea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:134
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:133
 msgid "Forget association"
 msgstr "Uită asocierea"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:172
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:171
 #, c-format
 msgid "Error while setting “%s” as default application: %s"
 msgstr "Eroare la configurarea „%s” ca aplicație implicită: %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:174
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:173
 msgid "Could not set as default"
 msgstr "Nu s-a putut defini ca implicit"
 
 #. Translators: the %s here is a file extension
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:252
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:251
 #, c-format
 msgid "%s document"
 msgstr "document %s"
 
 #. Translators; %s here is a mime-type description
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:259
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:258
 #, c-format
 msgid "Open all files of type “%s” with"
 msgstr "Deschide toate fișierele de tipul „%s” cu"
 
 #. Translators: first %s is filename, second %s is mime-type description
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:266
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:265
 #, c-format
 msgid "Select an application to open “%s” and other files of type “%s”"
 msgstr ""
 "Alegeți o aplicație pentru a deschide „%s” și alte fișiere de tipul „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:325
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:324
 msgid "_Add"
 msgstr "_Adaugă"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:333
+#: ../src/nautilus-mime-application-chooser.c:332
 msgid "Set as default"
 msgstr "Definește ca implicit"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:312
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:310
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "Nu puteți executa comenzi de la distanță."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:314
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:312
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "Această facilitate este dezactivată din motive de securitate."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:325
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:393
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:323
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:391
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "A intervenit o eroare la lansarea aplicației."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:350
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:361
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:348
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:359
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "Această destinație suportă doar sisteme de fișiere locale."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:351
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:349
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr ""
 "Pentru a deschide fișiere non-locale copiați-le mai întâi într-un dosar "
 "local și încercați să le plasați din nou."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:362
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:360
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
 "again. The local files you dropped have already been opened."
@@ -2029,626 +2686,89 @@ msgstr ""
 "încercați din nou. Fișierele locale pe care le-ați lăsat au fost deja "
 "deschise."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:391
+#: ../src/nautilus-program-choosing.c:389
 msgid "Details: "
 msgstr "Detalii: "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:297
+#: ../src/nautilus-progress-info.c:296
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Anulat"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:360
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:378
+#: ../src/nautilus-progress-info.c:359 ../src/nautilus-progress-info.c:377
 msgid "Preparing"
 msgstr "Se pregătește"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:207
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:159
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:211
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:256
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:5
+#: ../src/nautilus-query.c:469 ../src/nautilus-search-directory-file.c:158
+#: ../src/nautilus-search-directory-file.c:210
+#: ../src/nautilus-search-directory-file.c:255
 msgid "Search"
 msgstr "Caută"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:210
+#: ../src/nautilus-query.c:472
 #, c-format
 msgid "Search for “%s”"
 msgstr "Caută după „%s”"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-engine.c:189
+#: ../src/nautilus-search-engine.c:200
 msgid "Unable to complete the requested search"
 msgstr "Nu s-a putut completa căutarea dorită"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
-msgstr "Unde se poziționează taburile noi deschise în ferestrele de navigare."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:2
-msgid ""
-"If set to \"after-current-tab\", then new tabs are inserted after the "
-"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
-"tab list."
-msgstr ""
-"Dacă este stabilit la „after-current-tab”, atunci taburile noi sunt "
-"introduse după tabul curent. Dacă este stabilit la „end”, atunci taburile "
-"noi sunt atașate la sfârșitul listei de taburi."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
-msgstr ""
-"Pentru afișarea locației se utilizează întotdeauna un câmp text, nu o bară "
-"de butoane"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:4
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
-"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, ferestrele de navigare Nautilus vor utiliza "
-"întotdeauna un câmp text în locul barei de butoane pentru bara de locație."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Whether to enable recursive search or not"
-msgstr "Dacă să activeze căutarea recursivă sau nu"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Enables or disables recursive search in Nautilus."
-msgstr "Activează sau dezactivează căutarea recursivă în Nautilus."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
-msgstr ""
-"Dacă se va cere confirmarea la ștergerea fișierelor, sau la golirea coșului "
-"de gunoi."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:8
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
-"delete files, or empty the Trash."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, Nautilus va solicita confirmare la ștergerea "
-"fișierelor sau la golirea Coșului de gunoi."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:9
-msgid "When to show number of items in a folder"
-msgstr "Când să afișeze numărul de elemente în dosare"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:10
-msgid ""
-"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
-"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
-"server. If set to \"local-only\" then only show counts for local file "
-"systems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
-msgstr ""
-"Compromisul de viteză pentru afișarea numărului de elemente dintr-un dosar. "
-"Dacă valoarea este „always”, numărul de elemente va fi afișat întotdeauna, "
-"chiar dacă dosarul este situat pe un server la distanță; pentru „local-"
-"only”, numărul de elemente va fi afișat doar pentru directoarele locale, iar "
-"valoarea „never” va suprima complet afișarea statisticilor."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Type of click used to launch/open files"
-msgstr "Tipul de clic folosit pentru a lansa/deschide fișiere"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
-msgid ""
-"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
-"\" to launch them on a double click."
-msgstr ""
-"Valorile posibile sunt „single” pentru lansarea fișierelor cu un singur "
-"clic, sau „double” pentru lansarea acestora cu dublu clic."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:13
-msgid "What to do with executable text files when activated"
-msgstr "Comportarea fișierelor text executabile la activare"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
-msgid ""
-"What to do with executable text files when they are activated (single or "
-"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
-"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
-"text files."
-msgstr ""
-"Comportarea fișierelor text executabile la activare (clic sau dublu clic). "
-"Valori posibile sunt „launch” pentru a le lansa în execuție, „ask” pentru a "
-"întreba ce urmează să facă printr-un dialog, și „display” pentru a le afișa "
-"ca fișiere text."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Show the package installer for unknown mime types"
-msgstr "Arată instalatorul de pachete pentru tipuri mime necunoscute"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:16
-msgid ""
-"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
-"type is opened, in order to search for an application to handle it."
-msgstr ""
-"Dacă să fie pornit dialogul de instalare pachete în cazul în care este "
-"deschis un fișier cu mime necunoscut, pentru a căuta aplicația care le poate "
-"gestiona."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash"
-msgstr ""
-"Afișează un dialog de avertizare pentru schimbarea scurtăturii pentru "
-"mutarea la coșul de gunoi"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:18
-msgid ""
-"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash from "
-"control + delete to just delete."
-msgstr ""
-"Arată un dialog de avertizare pentru schimbarea scurtăturii pentru mutare la "
-"coșul de gunoi de la Control + Delete la doar Delete."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
-msgstr ""
-"Folosește evenimente adiționale ale butoanelor de maus în ferestra de "
-"navigare Nautilus"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
-msgid ""
-"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
-"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
-"pressed."
-msgstr ""
-"Pentru utilizatorii a căror maus are butoanele „Înainte” și „Înapoi”, "
-"această cheie determină dacă Nautilus va răspunde la apăsarea unuia dintre "
-"ele."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
-msgstr "Buton maus pentru a activa comanda „Înainte” din fereastra de navigare"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:22
-msgid ""
-"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
-"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
-"Possible values range between 6 and 14."
-msgstr ""
-"Pentru utilizatorii a căror maus are butoanele „Înainte” și „Înapoi”, "
-"această cheie determină care buton activează comanda „Înainte” în ferastra "
-"de navigare. Valorile posibile sunt între 6 și 14."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
-msgstr "Buton maus pentru a activa comanda „Înapoi” din fereastra de navigare"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:24
-msgid ""
-"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
-"will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
-"Possible values range between 6 and 14."
-msgstr ""
-"Pentru utilizatorii a căror maus are butoanele „Înainte” și „Înapoi”, "
-"această cheie determină care buton activează comanda „Înapoi” în fereastra "
-"de navigare. Valorile posibile sunt între 6 și 14."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:25
-msgid "When to show thumbnails of files"
-msgstr "Când să se afișeze miniaturi pentru fișiere"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:26
-msgid ""
-"Speed tradeoff for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
-"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
-"\"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to "
-"\"never\" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
-"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
-msgstr ""
-"Compromisul de viteză pentru previzualizarea unui fișier ca miniatură. Dacă "
-"valoarea este „always”, fișierul va fi previzualizat întotdeauna, chiar dacă "
-"este situat pe un server la distanță; pentru „local-only”, vor fi "
-"previzualizate doar fișierele locale, iar valoarea „never” va suprima "
-"complet previzualizarea (se vor utiliza iconițe generice). În ciuda a ceea "
-"ce numele poate sugera, acest lucru este valabil pentru orice tip de fișier "
-"ce suportă previzualizare."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Maximum image size for thumbnailing"
-msgstr "Dimensiunea maximă a fișierelor pentru care se produc miniaturi"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:28
-msgid ""
-"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
-"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
-"load or use lots of memory."
-msgstr ""
-"Imaginile peste această dimensiune (în octeți) nu vor fi miniaturizate. "
-"Scopul acestei opțiuni de configurare este evitarea miniaturizării "
-"imaginilor foarte mari, proces ce ar putea dura foarte mult sau folosi "
-"foarte multă memorie."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:29
-msgid "Show folders first in windows"
-msgstr "Arată mai întâi dosarele"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:30
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
-"icon and list views."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, dosarele vor fi afișate înaintea fișierelor în "
-"modurile de vizualizare „listă” sau „iconițe”."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:31
-msgid "Default sort order"
-msgstr "Ordinea implicită de sortare"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:32
-msgid ""
-"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
-"\", \"size\", \"type\" and \"mtime\"."
-msgstr ""
-"Ordinea implicită de sortare pentru elemente în vizualizarea cu iconițe. "
-"Valori posibile sunt „name”, „size”, „type”, și „mtime”."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Reverse sort order in new windows"
-msgstr "Ordine inversă de sortare în noile ferestre"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:34
-msgid ""
-"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
-"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
-"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
-"incrementally they will be sorted decrementally."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, fișierele din noile ferestre vor fi sortate în "
-"ordine inversă. Spre exemplu, la sortarea după nume, în loc ca sortarea să "
-"se facă de la „a” la „z”, se va face de la „z” la „a”; la sortarea după "
-"dimensiune, vor fi sortate de la mai mare către mai mic."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:35
-msgid "Default folder viewer"
-msgstr "Modul implicit de vizualizare pentru dosare"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:36
-msgid ""
-"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
-"another view for that particular folder. Possible values are \"list-view\", "
-"and \"icon-view\"."
-msgstr ""
-"Când un dosar este vizitat este folosit acest mod de afișare, dacă nu ați "
-"selectat un alt mod de afișare pentru acel dosar în particular. Valori "
-"posibile sunt „list-view”, și „icon-view”."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:37
-msgid "Whether to show hidden files"
-msgstr "Dacă să afișeze fișierele ascunse"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:38
-msgid ""
-"This key is deprecated and ignored. The \"show-hidden\" key from \"org.gtk."
-"Settings.FileChooser\" is now used instead."
-msgstr ""
-"Această cheie este depășită și ignorată. Cheia „show-hidden” din „org.gtk."
-"Settings.FileChooser” este acum utilizată."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:39
-msgid "Whether to switch to the list view on search"
-msgstr "Dacă să schimbe la vizualizare tip listă la căutare"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:40
-msgid ""
-"If this is set to true, view mode will be switched to the list view while "
-"searching. However, if the user changes the mode manually, this will be "
-"disabled."
-msgstr ""
-"Dacă acesta este setat, modul vizualizare va fi schimbat la vizualizare în "
-"listă în timpul căutării. Totuși, dacă utilizatorul schimbă manual modul, el "
-"va fi dezactivat."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:41
-msgid "Bulk rename utility"
-msgstr "Utilitar pentru redenumire în masă"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:42
-msgid ""
-"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
-"a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
-"themselves in this key by setting the key to a space-separated string of "
-"their executable name and any command line options. If the executable name "
-"is not set to a full path, it will be searched for in the search path."
-msgstr ""
-"Dacă este stabilit, Nautilus va atașa URI-urile fișierelor selectate și vor "
-"trata rezultatul ca o linie de comandă pentru redenumirea în masă. "
-"Aplicațiile de redenumire masivă se pot înregistra în această cheie prin "
-"stabilirea cheii printr-un șir separat cu „spațiu” de numele de executabil "
-"și orice opțiune de linie de comandă. Dacă numele executabilului nu este "
-"stabilit la o cale completă, va fi căutat în bara de căutare."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:43
-msgid ""
-"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
-"operation"
-msgstr ""
-"Dacă să deschidă dosaul evidențiat după un timp limită când operațiunea "
-"trage și lasă "
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:44
-msgid ""
-"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
-"hovered folder will open automatically after a timeout"
-msgstr ""
-"Dacă această opțiune este activată, când executați acțiunea de trage și "
-"plasează, dosarul evidențiar va fi deschis automat după un anumit interval "
-"de timp"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:45
-msgid "List of possible captions on icons"
-msgstr ""
-"Lista câmpurilor care pot fi afișate în legenda explicativă pentru iconițe"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:46
-msgid ""
-"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
-"actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
-"values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"owner\", \"group\", "
-"\"permissions\", and \"mime_type\"."
-msgstr ""
-"O listă de câmpuri explicative afișate sub iconițe în modul de vizualizare "
-"cu iconițe sau pe desktop. Numărul efectiv de câmpuri afișate depinde de "
-"nivelul de mărire. Valorile admise sunt: „size” (dimensiunea), "
-"„type” (tipul), „date_modified” (data ultimei modificări a conținutului), "
-"„owner” (proprietar), „group” (grup), „permissions” (permisiuni) și "
-"„mime_type” (tip mime)."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:47
-msgid "Default icon zoom level"
-msgstr "Nivelul implicit de mărire pentru iconițe"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
-msgid "Default zoom level used by the icon view."
-msgstr "Nivelul implicit de mărire pentru modul de vizualizare cu iconițe."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
-msgid "Default Thumbnail Icon Size"
-msgstr "Dimensiunea implicită pentru iconițe"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
-msgid ""
-"The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
-"NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL size."
-msgstr ""
-"Dimensiunea implicită a iconițelor pentru miniaturi în modul de vizualizare "
-"cu iconițe când se folosește dimensiunea NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
-msgid "Text Ellipsis Limit"
-msgstr "Limită omisie text"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
-msgid ""
-"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
-"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
-"form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the given "
-"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
-"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
-"zoom level. A default entry of the form \"Integer\" without any specified "
-"zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all "
-"other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - "
-"shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - "
-"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
-"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do "
-"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, "
-"standard, large"
-msgstr ""
-"Un șir de caractere ce specifică cum să fie înlocuite prin puncte de "
-"suspensie, părți din nume prea lungi de fișiere. Fiecare element al listei "
-"este de forma „Zoom Level:Întreg”. Pentru fiecare nivel de scalare "
-"specificat, dacă valoarea dată este mai mare decât 0, numele fișierului nu "
-"va depăși lungimea valorii date. Dacă valoare este 0 sau mai mică, nu se "
-"impune nici o limită pentru nivelul de scalare specificat. Nu este permisă o "
-"valoare implicită, fără specificarea nivelului de scalare. O astfel de "
-"valoare definește numărul maxim de linii al tuturor celorlalte nivele. "
-"Exemple: 0 - afișează întotdeauna numele lungi; 3 - scurtează numele "
-"fișierelor dacă depășesc 3 linii; „smallest:5,smaller:4,0” - scurtează "
-"numele fișierelor dacă depășesc 5 linii pentru nivelul de scalare "
-"„smallest”. Nu scurtează numele fișierelor pentru alte nivele. Nivele "
-"disponibile: small, standard, large"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
-msgid "Default list zoom level"
-msgstr "Nivelul implicit de mărire pentru modul de vizualizare „listă”"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
-msgid "Default zoom level used by the list view."
-msgstr "Nivelul implicit de mărire utilizat în modul de vizualizare „listă”."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
-msgid "Default list of columns visible in the list view"
-msgstr "Lista implicită de coloane vizibile în modul de vizualizare „listă”"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
-msgid "Default list of columns visible in the list view."
-msgstr "Lista implicită de coloane vizibile în modul de vizualizare „listă”."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
-msgid "Default column order in the list view"
-msgstr "Ordinea implicită a coloanelor în modul de vizualizare „listă”"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
-msgid "Default column order in the list view."
-msgstr "Ordinea implicită a coloanelor în modul de vizualizare „listă”."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
-msgid "Use tree view"
-msgstr "Vizualizare arborescentă"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
-msgid ""
-"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat list"
-msgstr ""
-"Dacă un arbore ar trebui să fie utilizat pentru navigarea vizualizării de "
-"tip listă în schimbul unei liste plane"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
-msgid "Desktop font"
-msgstr "Font pentru desktop"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
-msgid "The font description used for the icons on the desktop."
-msgstr "Descrierea fontului folosit pentru iconițele de pe desktop."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
-msgid "Home icon visible on desktop"
-msgstr "Iconița „Dosar personal” vizibilă pe desktop"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
-msgid ""
-"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
-"the desktop."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, pe desktop va fi afișată o iconiță care permite "
-"afișarea Dosarului personal."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
-msgid "Trash icon visible on desktop"
-msgstr "Iconița Coș de gunoi vizibilă pe desktop"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
-msgid ""
-"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
-"desktop."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, pe desktop va fi afișată o iconiță care permite "
-"accesarea Coșului de gunoi."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
-msgid "Show mounted volumes on the desktop"
-msgstr "Arată pe desktop volumele montate"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
-msgid ""
-"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
-"desktop."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, pe desktop vor fi afișate iconițe care permit "
-"accesarea volumelor montate."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
-msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
-msgstr "Iconița Servere din rețea vizibilă pe desktop"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
-msgid ""
-"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
-"put on the desktop."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, pe desktop va fi afișată o iconiță care permite "
-"afișarea locației Serverelor de rețea."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
-msgid "Desktop home icon name"
-msgstr "Nume alternativ pentru iconița Dosar personal"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
-msgid ""
-"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
-"desktop."
-msgstr ""
-"Acest nume poate fi definit dacă doriți un nume personalizat pentru iconița "
-"Acasă de pe de desktop."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
-msgid "Desktop trash icon name"
-msgstr "Nume alternativ pentru iconița Coș de gunoi"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
-msgid ""
-"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
-"desktop."
-msgstr ""
-"Acest nume poate fi definit dacă doriți un nume personalizat pentru iconița "
-"„Coș de gunoi” de pe de desktop."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
-msgid "Network servers icon name"
-msgstr "Nume alternativ pentru iconița Servere de rețea"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
-msgid ""
-"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
-"on the desktop."
-msgstr ""
-"Acest nume poate fi definit dacă doriți un nume personalizat pentru iconița "
-"serverelor de rețea de pe desktop."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
-msgid ""
-"An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
-"ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
-"not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no "
-"limit is imposed on the number of displayed lines."
-msgstr ""
-"Un număr întreg specificând cum părți din nume de fișiere prea lungi ar "
-"trebui înlocuite de elipse pe desktop. Dacă numărul este mai mare ca 0, "
-"numele fișierului nu va depăși numărul de linii specificat. Dacă numărul "
-"este 0 sau mai mic, nicio limită nu este impusă asupra numărului de linii "
-"afișate."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
-msgid "Fade the background on change"
-msgstr "Estompează fundalul la schimbare"
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
-"background."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, Nautilus va folosi un efect de atenuare pentru "
-"a schimba fundalul desktopului."
-
-#. Translators: This is a string like "1201x1080+24+4" representing the size and coordinates of the nautilus 
window
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
-msgid "The geometry string for a navigation window."
-msgstr "Șirul care descrie geometria unei ferestre de navigare."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
-msgid ""
-"A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
-"windows."
-msgstr ""
-"Un text conținând geometria salvată și textul de coordonate pentru "
-"ferestrele de navigare."
-
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
-msgid "Whether the navigation window should be maximized."
-msgstr "Dacă fereastra de navigare să fie maximizată."
+#. days
+#: ../src/nautilus-ui-utilities.c:341
+#, c-format
+msgid "%d day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "acum %d zi"
+msgstr[1] "acum %d zile"
+msgstr[2] "acum %d de zile"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
-msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
-msgstr "Dacă fereastra de navigare să fie implicit maximizată."
+#. weeks
+#: ../src/nautilus-ui-utilities.c:346
+#, c-format
+#| msgid "Last _Opened"
+msgid "Last week"
+msgid_plural "%d weeks ago"
+msgstr[0] "Săptămâna trecută"
+msgstr[1] "%d săptămâni în urmă"
+msgstr[2] "%d de săptămâni în urmă"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
-msgid "Width of the side pane"
-msgstr "Lățimea panoului lateral"
+#. months
+#: ../src/nautilus-ui-utilities.c:351
+#, c-format
+msgid "Last month"
+msgid_plural "%d months ago"
+msgstr[0] "Luna trecută"
+msgstr[1] "%d luni în urmă"
+msgstr[2] "%d de luni în urmă"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
-msgid "The default width of the side pane in new windows."
-msgstr "Lățimea implicită a panoului lateral în noile ferestre."
+#. years
+#: ../src/nautilus-ui-utilities.c:356
+#, c-format
+msgid "Last year"
+msgid_plural "%d years ago"
+msgstr[0] "Anul trecut"
+msgstr[1] "%d ani în urmă"
+msgstr[2] "%d de ani în urmă"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
-msgid "Show location bar in new windows"
-msgstr "Arată bara de locație în ferestre noi"
+#: ../nautilus-desktop/nautilus-desktop-application.c:256
+msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
+msgstr "Întotdeauna administrează desktopul (ignoră preferințele GSettings)."
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
-msgid ""
-"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, ferestrele noi vor avea bara de locație "
-"vizibilă."
+#: ../nautilus-desktop/nautilus-desktop-directory-file.c:434
+#: ../nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:151
+msgid "on the desktop"
+msgstr "pe desktop"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
-msgid "Show side pane in new windows"
-msgstr "Arată panoul lateral în ferestre noi"
+#: ../nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:409
+#, c-format
+msgid "Unable to rename desktop icon"
+msgstr "Nu s-a putut redenumi iconița desktop"
 
-#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
-msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
-msgstr ""
-"Dacă opțiunea este activată, ferestrele noi vor avea panoul lateral vizibil."
+#. hardcode "Desktop"
+#: ../nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:201
+#: ../nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:373
+msgid "Desktop"
+msgstr "Desktop"
 
 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:96
 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:101
@@ -2663,17 +2783,8 @@ msgstr "Trimite fișier prin email…"
 msgid "Send files by mail…"
 msgstr "Trimite fișiere prin email…"
 
-#: ../src/nautilus-application-actions.c:101
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error displaying help: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"A fost o eroare la afișarea ajutorului: \n"
-"%s"
-
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: ../src/nautilus-application.c:169 ../src/nautilus-window-slot.c:1155
+#: ../src/nautilus-application.c:169 ../src/nautilus-window-slot.c:1218
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Ups! Ceva nu a funcționat cum trebuie."
 
@@ -2699,100 +2810,65 @@ msgstr ""
 "configurați permisiunile în așa fel încât acestea să poată fi create:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:308
-msgid ""
-"Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
-"configuration to ~/.config/nautilus"
-msgstr ""
-"Nautilus 3.0 a renunțat la acest dosar și a încercat să migreze această "
-"configurație în ~/.config/nautilus"
-
-#: ../src/nautilus-application.c:658
+#: ../src/nautilus-application.c:572
 msgid "--check cannot be used with other options."
 msgstr "--check nu poate fi folosită cu alte opțiuni."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:665
+#: ../src/nautilus-application.c:579
 msgid "--quit cannot be used with URIs."
 msgstr "--quit nu poate fi folosită cu URIuri."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:673
+#: ../src/nautilus-application.c:587
 msgid "--select must be used with at least an URI."
 msgstr "--select trebuie să fie folosită cu cel puțin un URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:680
-msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
-msgstr "--no-desktop și --force-desktop nu pot fi folosite simultan."
+#: ../src/nautilus-application.c:700
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error displaying help: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"A fost o eroare la afișarea ajutorului: \n"
+"%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:740
+#: ../src/nautilus-application.c:815
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "Efectuează o suită rapidă de testări interne."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:747
+#: ../src/nautilus-application.c:822
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Creează fereastra inițială cu geometria dată."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:747
+#: ../src/nautilus-application.c:822
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIE"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:749
+#: ../src/nautilus-application.c:824
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "Afișează versiunea programului."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:751
+#: ../src/nautilus-application.c:826
 msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
 msgstr "Deschide întotdeauna o fereastră pentru a naviga URIurile specificate"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:753
+#: ../src/nautilus-application.c:828
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Creează ferestre doar pentru URI-urile specificate."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:755
-msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
-msgstr "Niciodată nu administra desktopul (ignoră preferințele GSettings)."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:757
-msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
-msgstr "Întotdeauna administrează desktopul (ignoră preferințele GSettings)."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:759
+#: ../src/nautilus-application.c:830
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "Închide Nautilus."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:761
+#: ../src/nautilus-application.c:832
 msgid "Select specified URI in parent folder."
 msgstr "Selectați URIul specificat în dosarul părinte"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:762
+#: ../src/nautilus-application.c:833
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[URI...]"
 
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:1
-msgid "New _Window"
-msgstr "_Fereastră nouă"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:2
-msgid "Sidebar"
-msgstr "Bară laterală"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:3
-msgid "Prefere_nces"
-msgstr "_Preferințe"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:4
-msgid "_Help"
-msgstr "_Ajutor"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:5
-msgid "_About"
-msgstr "_Despre"
-
-#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:6
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Ieșire"
-
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:142
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:145
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:141
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:144
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to start the program:\n"
@@ -2801,68 +2877,37 @@ msgstr ""
 "Nu s-a putut porni programul:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:148
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:147
 #, c-format
 msgid "Unable to locate the program"
 msgstr "Nu s-a putut localiza programul"
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:170
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:169
 msgid "Oops! There was a problem running this software."
 msgstr "Ups! A apărut o problemă la executarea programului."
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:201
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:199
 #, c-format
 msgid ""
 "“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
 "to run it?"
 msgstr "„%s” conține programe destinate executării automate. Doriți să rulați?"
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:205
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:203
 msgid "If you don't trust this location or aren't sure, press Cancel."
 msgstr "Dacă locația nu este de încredere sau aveți dubii, apăsați Anulează."
 
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:240 ../src/nautilus-mime-actions.c:516
+#: ../src/nautilus-autorun-software.c:234 ../src/nautilus-mime-actions.c:635
 msgid "_Run"
 msgstr "_Execută"
 
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:166
-msgid "No bookmarks defined"
-msgstr "Niciun semn de carte definit"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:712
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "Semne de carte"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
-msgid "Remove"
-msgstr "Elimină"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:2
-msgid "Move Up"
-msgstr "Mută sus"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:3
-msgid "Move Down"
-msgstr "Mută jos"
-
-#. "Name" is the label on the rigth side of the bookmark window referencing the bookmark name
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:5
-msgctxt "Bookmark"
-msgid "_Name"
-msgstr "_Nume [Semn de Carte]"
-
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:6
-msgid "_Location"
-msgstr "_Locație"
-
-#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:443
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
+#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:349
 msgid "Icon View"
 msgstr "Vizualizare iconițe"
 
 #: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:404
 #: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:414
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:370
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:369
 msgid "Comment"
 msgstr "Comentariu"
 
@@ -2872,8 +2917,8 @@ msgstr "URL"
 
 #: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:410
 #: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:420
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:361
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:416
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:360
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
 msgid "Description"
 msgstr "Descriere"
 
@@ -2881,81 +2926,76 @@ msgstr "Descriere"
 msgid "Command"
 msgstr "Comandă"
 
-#. hardcode "Desktop"
-#: ../src/nautilus-desktop-window.c:196 ../src/nautilus-desktop-window.c:366
-msgid "Desktop"
-msgstr "Desktop"
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:67
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:66
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of “%s”."
 msgstr "Nu aveți drepturi necesare pentru a vizualiza conținutul lui „%s”."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:71
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:70
 #, c-format
 msgid "“%s” could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
 msgstr "Nu s-a găsit „%s”. Probabil a fost șters de curând."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:75
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:74
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not display all the contents of “%s”: %s"
 msgstr "Ne pare rău, nu se poate afișa întregul conținut al „%s”: %s"
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:82
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:81
 msgid "This location could not be displayed."
 msgstr "Această locație nu se poate afișa."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:106
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:105
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of “%s”."
 msgstr "Nu aveți permisiunile necesare pentru a schimba grupul lui „%s”."
 
 #. fall through
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:119
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:118
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the group of “%s”: %s"
 msgstr "Ne pare rău, nu se poate schimba grupul lui „%s”: %s"
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:124
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:123
 msgid "The group could not be changed."
 msgstr "Grupul nu a putut fi schimbat."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:144
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:143
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the owner of “%s”: %s"
 msgstr "Ne pare rău, nu se poate schimba deținătorul lui „%s”: %s"
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:146
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:145
 msgid "The owner could not be changed."
 msgstr "Deținătorul nu poate fi schimbat."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:166
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:165
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the permissions of “%s”: %s"
 msgstr "Ne pare rău, nu se pot schimba permisiunile lui „%s”: %s"
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:168
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:167
 msgid "The permissions could not be changed."
 msgstr "Permisiunile nu au putut fi schimbate."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:203
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "The name “%s” is already used in this location. Please use a different name."
 msgstr "Numele „%s” este deja folosit în acest dosar. Alegeți alt nume."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:208
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:207
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no “%s” in this location. Perhaps it was just moved or deleted?"
 msgstr "„%s” nu există în acest dosar. Poate a fost șters sau mutat recent?"
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:213
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:212
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to rename “%s”."
 msgstr "Nu aveți permisiunile necesare pentru a redenumi „%s”."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:218
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:217
 #, c-format
 msgid ""
 "The name “%s” is not valid because it contains the character “/”. Please use "
@@ -2963,244 +3003,334 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Numele „%s” nu este valid deoarece conține caracterul „/”. Alegeți alt nume."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:222
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:221
 #, c-format
 msgid "The name “%s” is not valid. Please use a different name."
 msgstr "Numele „%s” nu este valid. Alegeți alt nume."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:228
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:227
 #, c-format
 msgid "The name “%s” is too long. Please use a different name."
 msgstr "Numele „%s” este prea lung. Alegeți alt nume."
 
 #. fall through
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:242
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:241
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not rename “%s” to “%s”: %s"
 msgstr "Ne pare rău, nu se poate redenumi „%s” în „%s”: %s"
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:250
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:249
 msgid "The item could not be renamed."
 msgstr "Elementul nu a putut fi redenumit."
 
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:347
+#: ../src/nautilus-error-reporting.c:346
 #, c-format
 msgid "Renaming “%s” to “%s”."
 msgstr "Se redenumește „%s” la „%s”."
 
-#. Translators: this is referred to captions under icons.
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:181
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3772
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3799
-msgid "None"
-msgstr "Nimic"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:377
+msgid "Searching…"
+msgstr "Se caută…"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
-msgid "Files Preferences"
-msgstr "Preferințe fișiere"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:377 ../src/nautilus-image-properties-page.c:707
+#: ../src/nautilus-list-model.c:374 ../src/nautilus-window-slot.c:696
+msgid "Loading…"
+msgstr "Se încarcă…"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
-msgid "Default View"
-msgstr "Vizualizare implicită"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1012 ../src/nautilus-mime-actions.c:961
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1703
+msgid "Are you sure you want to open all files?"
+msgstr "Sigur doriți să deschideți toate fișierele?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
-msgid "_Arrange items:"
-msgstr "_Aranjează elementele:"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1014
+#, c-format
+msgid "This will open %'d separate tab."
+msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
+msgstr[0] "Aceasta va deschide %'d tab separat."
+msgstr[1] "Aceasta va deschide %'d taburi separate."
+msgstr[2] "Aceasta va deschide %'d de taburi separate."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
-msgid "Sort _folders before files"
-msgstr "Dosarele înaintea _fișierelor"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1017
+#, c-format
+msgid "This will open %'d separate window."
+msgid_plural "This will open %'d separate windows."
+msgstr[0] "Se va deschide %'d ferestră separată."
+msgstr[1] "Se vor deschide %'d ferestre separate."
+msgstr[2] "Se vor deschide %'d de ferestre separate."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
-msgid "Views"
-msgstr "Vizualizări"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1021 ../src/nautilus-location-entry.c:269
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:970 ../src/nautilus-mime-actions.c:1144
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1707
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:6
-msgid "Behavior"
-msgstr "Comportament"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1493
+msgid "Select Items Matching"
+msgstr "Alegeți elemente care potrivesc"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
-msgid "_Single click to open items"
-msgstr "Clic _simplu pentru a deschide elementele"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1498 ../src/nautilus-files-view.c:5342
+msgid "_Select"
+msgstr "_Selectează"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:8
-msgid "_Double click to open items"
-msgstr "Clic _dublu pentru a deschide elementele"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1506
+msgid "_Pattern:"
+msgstr "Șa_blon:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
-msgid "Executable Text Files"
-msgstr "Fișiere text executabile"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1512
+msgid "Examples: "
+msgstr "Exemple: "
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
-msgid "_Run executable text files when they are opened"
-msgstr "_Rulează fișierele text executabile când acestea sunt deschise"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1718
+msgid "A folder with that name already exists."
+msgstr "Un dosar cu acel nume există deja."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
-msgid "_View executable text files when they are opened"
-msgstr "_Vizualizează fișierele text executabile când sunt deschise"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1720
+msgid "A file with that name already exists."
+msgstr "Un fișier cu acel nume există deja."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
-msgid "_Ask each time"
-msgstr "Între_abă de fiecare dată"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1735
+msgid "Folder names cannot contain “/”."
+msgstr "Numele dosarelor nu pot conține „/”."
 
-#. trash
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
-#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:298 ../src/nautilus-trash-bar.c:198
-msgid "Trash"
-msgstr "Coș de gunoi"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1737
+msgid "Files names cannot contain “/”."
+msgstr "Numele fișierelor nu pot conține „/”."
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1740
+msgid "A folder can not be called “.”."
+msgstr "Un dosar nu poate fi numit „.”."
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1742
+msgid "A file can not be called “.”."
+msgstr "Un fișier nu poate fi numit „.”."
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1745
+msgid "A folder can not be called “..”."
+msgstr "Un dosar nu poate fi numit „..”."
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:1747
+msgid "A file can not be called “..”."
+msgstr "Un fișier nu poate fi numit „..”."
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2064 ../src/nautilus-files-view.c:2141
+msgid "Folder name"
+msgstr "Nume dosar"
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2066
+msgid "File name"
+msgstr "Nume fișier"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
-msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
-msgstr "Într_eabă înainte de a goli coșul de gunoi sau de a șterge fișiere"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2140
+msgid "Create"
+msgstr "Creează"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
-msgid "Icon Captions"
-msgstr "Etichete iconițe"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2142
+msgid "New Folder"
+msgstr "Dosar nou"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
+#: ../src/nautilus-files-view.c:2589
 msgid ""
-"Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
-"information will appear when zooming in closer."
+"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
+"configuration to ~/.local/share/nautilus"
 msgstr ""
-"Alegeți ordinea în care apar informațiile sub iconițe.\n"
-"Mai multe informații vor fi disponibile pe măsură ce măriți vizualizarea."
+"Nautilus 3.6 a marcat acest dosar ca fiind depășit și a încercat să migreze "
+"această configurație în ~/.local/share/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:17
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1818
-msgid "List View"
-msgstr "Vizualizare listă"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3019 ../src/nautilus-files-view.c:3054
+#, c-format
+msgid "“%s” selected"
+msgstr "„%s” selectat"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
-msgid "Navigate folders in a tree"
-msgstr "Parcurgeți dosarele într-o structură arborescentă"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3021
+#, c-format
+msgid "%'d folder selected"
+msgid_plural "%'d folders selected"
+msgstr[0] "%'d dosar selectat"
+msgstr[1] "%'d dosare selectate"
+msgstr[2] "%'d de dosare selectate"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
-msgid "Display"
-msgstr "Afișare"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3031
+#, c-format
+msgid "(containing %'d item)"
+msgid_plural "(containing %'d items)"
+msgstr[0] " (conținând %'d element)"
+msgstr[1] " (conținând %'d elemente)"
+msgstr[2] " (conținând %'d de elemente)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
-msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
-msgstr "Alegeți ordinea în care apar informațiile în vizualizarea ca listă."
+#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3042
+#, c-format
+msgid "(containing a total of %'d item)"
+msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
+msgstr[0] " (conținând în total %'d element)"
+msgstr[1] " (conținând în total %'d elemente)"
+msgstr[2] " (conținând în total %'d de elemente)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
-msgid "List Columns"
-msgstr "Coloane listă"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3057
+#, c-format
+msgid "%'d item selected"
+msgid_plural "%'d items selected"
+msgstr[0] "%'d element selectat"
+msgstr[1] "%'d elemente selectate"
+msgstr[2] "%'d de elemente selectate"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
-msgid "Show _thumbnails:"
-msgstr "Arată minia_turi:"
+#. Folders selected also, use "other" terminology
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3064
+#, c-format
+msgid "%'d other item selected"
+msgid_plural "%'d other items selected"
+msgstr[0] "%'d alt element selectat"
+msgstr[1] "%'d alte elemente selectate"
+msgstr[2] "%'d de alte elemente selectate"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
-msgid "_Only for files smaller than:"
-msgstr "D_oar pentru fișiere mai mici de:"
+#. This is marked for translation in case a localiser
+#. * needs to use something other than parentheses. The
+#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
+#.
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3078
+#, c-format
+msgid "(%s)"
+msgstr "(%s)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4199
-msgid "Folders"
-msgstr "Dosare"
+#. This is marked for translation in case a localizer
+#. * needs to change ", " to something else. The comma
+#. * is between the message about the number of folders
+#. * and the number of items in those folders and the
+#. * message about the number of other items and the
+#. * total size of those items.
+#.
+#: ../src/nautilus-files-view.c:3102
+#, c-format
+msgid "%s %s, %s %s"
+msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
-msgid "Count _number of items:"
-msgstr "_Numără elementele:"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5331
+msgid "Select Move Destination"
+msgstr "Alegeți destinația pentru mutare"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
-msgid "Preview"
-msgstr "Previzualizare"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5333
+msgid "Select Copy Destination"
+msgstr "Alegeți destinația pentru copiere"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
-msgid "Always"
-msgstr "Întotdeauna"
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5794
+#, c-format
+msgid "Unable to remove “%s”"
+msgstr "Nu s-a putut elimina „%s”"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
-msgid "Local Files Only"
-msgstr "Doar fișiere locale"
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5821
+#, c-format
+msgid "Unable to eject “%s”"
+msgstr "Nu s-a putut scoate „%s”"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
-msgid "Never"
-msgstr "Niciodată"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5843
+msgid "Unable to stop drive"
+msgstr "Nu s-a putut opri dispozitivul"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
-msgid "By Name"
-msgstr "După nume"
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: ../src/nautilus-files-view.c:5948
+#, c-format
+msgid "Unable to start “%s”"
+msgstr "Nu s-a putut porni „%s”"
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6689
+#, c-format
+msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
+msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
+msgstr[0] "Dosar nou cu selecție (%'d element)"
+msgstr[1] "Dosar nou cu selecție (%'d elemente)"
+msgstr[2] "Dosar nou cu selecție (%'d de elemente)"
+
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6737
+#, c-format
+msgid "Open With %s"
+msgstr "Deschide cu %s"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
-msgid "By Size"
-msgstr "După dimensiune"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6746
+msgid "Run"
+msgstr "Execută"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
-msgid "By Type"
-msgstr "După tip"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6748
+msgid "Open"
+msgstr "Deschide"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
-msgid "By Modification Date"
-msgstr "După data modificării"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6799
+msgid "_Start"
+msgstr "_Pornește"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
-msgid "By Access Date"
-msgstr "După data accesării"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6802 ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1651
+msgid "_Connect"
+msgstr "_Conectare"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
-msgid "By Trashed Date"
-msgstr "După data trimiterii la coșul de gunoi"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6805
+msgid "_Start Multi-disk Drive"
+msgstr "Pornește unitatea multi-di_sc"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
-msgid "Small"
-msgstr "Mic"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6808
+msgid "U_nlock Drive"
+msgstr "Deblochează u_nitatea"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
-msgid "Standard"
-msgstr "Standard"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6824
+msgid "Stop Drive"
+msgstr "Oprește unitatea"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
-msgid "Large"
-msgstr "Mare"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6827
+msgid "_Safely Remove Drive"
+msgstr "_Scoate în siguranță unitatea"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
-msgid "100 KB"
-msgstr "100 KO"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6830 ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1641
+msgid "_Disconnect"
+msgstr "_Deconectează"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
-msgid "500 KB"
-msgstr "500 KO"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6833
+msgid "_Stop Multi-disk Drive"
+msgstr "Oprește unitatea multi-di_sc"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
-msgid "1 MB"
-msgstr "1 MO"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:6836
+msgid "_Lock Drive"
+msgstr "B_lochează unitatea"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
-msgid "3 MB"
-msgstr "3 MO"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:8307
+msgid "Content View"
+msgstr "Vizualizare conținut"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
-msgid "5 MB"
-msgstr "5 MO"
+#: ../src/nautilus-files-view.c:8308
+msgid "View of the current folder"
+msgstr "Vizualizarea dosarului curent"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
-msgid "10 MB"
-msgstr "10 MO"
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:171 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:205
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:296
+msgid "Drag and drop is not supported."
+msgstr "Tragerea și plasarea nu este suportată."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
-msgid "100 MB"
-msgstr "100 MO"
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:172
+msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
+msgstr ""
+"Tragerea și plasarea este suportată doar pe sistemele de fișiere locale."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
-msgid "1 GB"
-msgstr "1 GO"
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:206 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:297
+msgid "An invalid drag type was used."
+msgstr "A fost folosit un tip de tragere invalid."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
-msgid "2 GB"
-msgstr "2 GO"
+#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:384
+msgid "Dropped Text.txt"
+msgstr "Text plasat.txt"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
-msgid "4 GB"
-msgstr "4 GO"
+#. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
+#. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
+#.
+#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:482
+msgid "dropped data"
+msgstr "date plasate"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:331
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:330
 msgid "Image Type"
 msgstr "Tipul imaginii"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:333
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:339
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:332
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:338
 #, c-format
 msgid "%d pixel"
 msgid_plural "%d pixels"
@@ -3208,143 +3338,142 @@ msgstr[0] "%d pixel"
 msgstr[1] "%d pixeli"
 msgstr[2] "%d de pixeli"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:337
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:336
 msgid "Width"
 msgstr "Lățime"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:343
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:342
 msgid "Height"
 msgstr "Înălțime"
 
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:355
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:356
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:357
 msgid "Title"
 msgstr "Titlu"
 
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:357
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:358
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:359
 msgid "Author"
 msgstr "Autor"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:362
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:419
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:361
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:418
 msgid "Copyright"
 msgstr "Drept de autor"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:363
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:362
 msgid "Created On"
 msgstr "Creat la"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:364
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:363
 msgid "Created By"
 msgstr "Creat de"
 
 #. Translators: this refers to a legal disclaimer string embedded in
 #. * the metadata of an image
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:367
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:366
 msgid "Disclaimer"
 msgstr "Declarație de neasumare a responsabiltății"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:368
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:367
 msgid "Warning"
 msgstr "Avertisment"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:369
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:368
 msgid "Source"
 msgstr "Sursă"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:384
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:383
 msgid "Camera Brand"
 msgstr "Producător cameră"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:385
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:384
 msgid "Camera Model"
 msgstr "Model cameră"
 
 #. Choose which date to show in order of relevance
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:388
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:387
 msgid "Date Taken"
 msgstr "Data capturii"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:389
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:388
 msgid "Date Digitized"
 msgstr "Data digitizării"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:390
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:389
 msgid "Date Modified"
 msgstr "Dată modificare"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:394
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:393
 msgid "Exposure Time"
 msgstr "Timp expunere"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:395
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:394
 msgid "Aperture Value"
 msgstr "Valoarea deschiderii"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:396
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:395
 msgid "ISO Speed Rating"
 msgstr "Evaluarea vitezei ISO"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:397
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:396
 msgid "Flash Fired"
 msgstr "Folosire flash"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:398
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:397
 msgid "Metering Mode"
 msgstr "Metoda de măsură"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:399
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:398
 msgid "Exposure Program"
 msgstr "Program de expunere"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:400
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:399
 msgid "Focal Length"
 msgstr "Lungimea focală"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:401
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:400
 msgid "Software"
 msgstr "Software"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:417
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:416
 msgid "Keywords"
 msgstr "Cuvinte cheie"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:418
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:417
 msgid "Creator"
 msgstr "Creator"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:420
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:419
 msgid "Rating"
 msgstr "Evaluare"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:443
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:442
 msgid "Failed to load image information"
 msgstr "Eșec la încărcarea informațiilor imaginii"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:708 ../src/nautilus-list-model.c:371
-#: ../src/nautilus-files-view.c:393 ../src/nautilus-window-slot.c:644
-msgid "Loading…"
-msgstr "Se încarcă…"
-
-#: ../src/nautilus-list-model.c:369
+#: ../src/nautilus-list-model.c:372
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Gol)"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1267
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1266
 msgid "Use Default"
 msgstr "Folosește valorile implicite"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2638
+#: ../src/nautilus-list-view.c:1819
+msgid "List View"
+msgstr "Vizualizare listă"
+
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2642
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s coloane vizibile"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2658
+#: ../src/nautilus-list-view.c:2662
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Alegeți ordinea în care apare informația în acest dosar:"
 
-#: ../src/nautilus-location-entry.c:255
+#: ../src/nautilus-location-entry.c:254
 #, c-format
 msgid "Do you want to view %d location?"
 msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
@@ -3352,7 +3481,7 @@ msgstr[0] "Doriți să vizualizați o locație?"
 msgstr[1] "Doriți să vizualizați %d locații?"
 msgstr[2] "Doriți să vizualizați %d de locații?"
 
-#: ../src/nautilus-location-entry.c:259 ../src/nautilus-mime-actions.c:854
+#: ../src/nautilus-location-entry.c:258 ../src/nautilus-mime-actions.c:966
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
@@ -3360,62 +3489,89 @@ msgstr[0] "Aceasta va deschide o fereastră."
 msgstr[1] "Aceasta va deschide %d ferestre separate."
 msgstr[2] "Aceasta va deschide %d de ferestre separate."
 
-#: ../src/nautilus-location-entry.c:270 ../src/nautilus-mime-actions.c:858
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1035 ../src/nautilus-mime-actions.c:1589
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1090
-msgid "_OK"
-msgstr "_OK"
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:93
+#| msgid "nothing"
+msgid "Anything"
+msgstr "Orice"
+
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:97 ../src/nautilus-properties-window.c:4160
+#: ../src/nautilus-window.c:2745
+msgid "Files"
+msgstr "Fișiere"
+
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:104 ../src/nautilus-properties-window.c:4162
+msgid "Folders"
+msgstr "Dosare"
+
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:109
+msgid "Documents"
+msgstr "Documente"
+
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:127
+msgid "Illustration"
+msgstr "Ilustrație"
+
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:141
+msgid "Music"
+msgstr "Muzică"
+
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:156
+#| msgid "Pdf / Postscript"
+msgid "PDF / PostScript"
+msgstr "PDF / PostScript"
+
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:164
+msgid "Picture"
+msgstr "Imagine"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:424
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:209
+msgid "Text File"
+msgstr "Fișier text"
+
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:543
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
 msgstr "Legătura „%s” nu este validă. Doriți să o mutați la coșul de gunoi?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:426
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:545
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken."
 msgstr "Legătura „%s” nu este validă."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:432
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:551
 msgid "This link cannot be used because it has no target."
 msgstr ""
 "Această legătură nu poate fi folosită, deoarece nu are nicio destinație."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:434
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:553
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn't exist."
 msgstr ""
 "Această legătură nu poate fi folosită deoarece destinația ei „%s” nu există."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:444
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:26
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:563
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Mută la coșul de _gunoi"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:504
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:623
 #, c-format
 msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
 msgstr "Doriți să rulați „%s” sau să-i fie afișat conținutul?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:506
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:625
 #, c-format
 msgid "“%s” is an executable text file."
 msgstr "„%s” este un fișier text executabil."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:512
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:631
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Rulează în _terminal"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:513
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:632
 msgid "_Display"
 msgstr "_Afișează"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:849 ../src/nautilus-mime-actions.c:1585
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1081
-msgid "Are you sure you want to open all files?"
-msgstr "Sigur doriți să deschideți toate fișierele?"
-
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:851
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:963
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
@@ -3423,33 +3579,33 @@ msgstr[0] "Aceasta va deschide %d tab separat."
 msgstr[1] "Aceasta va deschide %d taburi separate."
 msgstr[2] "Aceasta va deschide %d de taburi separate."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:916
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1028
 #, c-format
 msgid "Could not display “%s”."
 msgstr "Nu s-a putut afișa „%s”."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1014
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1126
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Fișierul este de un tip necunoscut"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1018
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1129
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for “%s” files"
 msgstr "Nu există nicio aplicație instalată pentru fișierele „%s”"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1033
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1142
 msgid "_Select Application"
 msgstr "A_legeți o aplicație"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1069
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1178
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "S-a produs o eroare internă în încercarea de a căuta aplicații:"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1071
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1180
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Nu s-a putut căuta aplicația"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1190
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1303
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for “%s” files.\n"
@@ -3458,11 +3614,11 @@ msgstr ""
 "Nu există nicio aplicație instalată pentru fișierele „%s”.\n"
 "Doriți să căutați o aplicație pentru deschiderea acestui fișier?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1340
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1453
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Lansator de aplicație fără credibilitate"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1343
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1456
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
@@ -3472,15 +3628,15 @@ msgstr ""
 "cazul în care nu cunoașteți sursa acestui fișier, lansarea lui poate fi "
 "nesigură."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1358
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1471
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "_Pornește oricum"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1361
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1474
 msgid "Mark as _Trusted"
 msgstr "Marchează ca _de încredere"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1586
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1704
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate application."
 msgid_plural "This will open %d separate applications."
@@ -3489,22 +3645,22 @@ msgstr[1] "Aceasta va deschide %d aplicații separate."
 msgstr[2] "Aceasta va deschide %d de aplicații separate."
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1663 ../src/nautilus-mime-actions.c:1927
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1157 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1201
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1252
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1781 ../src/nautilus-mime-actions.c:2045
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1172
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1245
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Nu s-a putut accesa locația"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2006
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2124
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Nu s-a putut porni locația"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2090
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2208
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
 msgstr "Se deschide „%s”."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2093
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2211
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3512,64 +3668,27 @@ msgstr[0] "Se deschide %d element."
 msgstr[1] "Se deschid %d elemente."
 msgstr[2] "Se deschid %d de elemente."
 
-#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:1
-msgid "Delete Shortcuts Have Changed"
-msgstr "Scurtăturile de ștergere au fost schimbate"
-
-#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:2
-msgid ""
-"With the latest version of Files, you no longer need to hold Ctrl to delete "
-"— the Delete key will work when pressed on its own."
-msgstr ""
-"Cu cea mai nouă versiune de Fișiere nu mai trebuie să țineți apăsat Ctrl "
-"pentru a șterge— tasta Delete va funcționa de la sine când este apăsată."
-
-#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:3
-msgid "Got it"
-msgstr "Am înțeles"
-
-#: ../src/nautilus-no-search-results.ui.h:1
-msgid "No Results Found"
-msgstr "Niciun Rezultat"
-
-#: ../src/nautilus-no-search-results.ui.h:2 ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:5
-msgid "Try a different search"
-msgstr "Încercați cu un alt termen de căutare."
-
-#: ../src/nautilus-folder-is-empty.ui.h:1
-msgid "Folder is Empty"
-msgstr "Dosarul este Gol"
-
-#: ../src/nautilus-notebook.c:322
+#: ../src/nautilus-notebook.c:320
 msgid "Close tab"
 msgstr "Închide tab"
 
-#: ../src/nautilus-pathbar-context-menu.xml.h:1
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:12
-msgid "Open In New _Tab"
-msgstr "Deschide într-un _tab nou"
-
-#: ../src/nautilus-pathbar-context-menu.xml.h:2
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:13
-msgid "Open In New _Window"
-msgstr "Deschide într-o _fereastră nouă"
-
-#: ../src/nautilus-pathbar-context-menu.xml.h:3
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:5
-msgid "P_roperties"
-msgstr "P_roprietăți"
+#. Translators: this is referred to captions under icons.
+#: ../src/nautilus-preferences-window.c:131
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3735
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3762
+msgid "None"
+msgstr "Nimic"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:130
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:201
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:101
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:140
 msgid "File Operations"
 msgstr "Operații cu fișiere"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:132
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:103
 msgid "Show Details"
 msgstr "Arată detalii"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:135
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:155
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
@@ -3577,81 +3696,61 @@ msgstr[0] "%'d operație cu fișiere activă"
 msgstr[1] "%'d operații cu fișiere active"
 msgstr[2] "%'d de operații cu fișiere active"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:203
+#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:142
 msgid "All file operations have been successfully completed"
 msgstr "Toate operațiunile pe fișiere au fost încheiate cu succes"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:491
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:465
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
 msgstr "Nu puteți atribui mai mult de o iconiță personalizată în același timp!"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:492
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:466
 msgid "Please drop just one image to set a custom icon."
 msgstr ""
 "Plasați doar o singură imagine pentru a defini o iconiță personalizată."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:503
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:477
 msgid "The file that you dropped is not local."
 msgstr "Fișierul plasat nu este local."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:504
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:510
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:478
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:484
 msgid "You can only use local images as custom icons."
 msgstr "Puteți folosi doar fișiere locale pentru iconițe personalizate."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:509
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:483
 msgid "The file that you dropped is not an image."
 msgstr "Fișierul plasat nu este o imagine."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:624
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:598
 msgid "_Name:"
 msgid_plural "_Names:"
 msgstr[0] "_Nume:"
 msgstr[1] "_Nume:"
 msgstr[2] "_Nume:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:819
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:793
 #, c-format
 msgid "Properties"
 msgstr "Proprietăți"
 
-#. To translators: %s is the name of the folder.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:829
-#, c-format
-msgctxt "folder"
-msgid "%s Properties"
-msgstr "Proprietăți %s [dosar]"
-
-#. To translators: %s is the name of the file.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:832
-#, c-format
-msgctxt "file"
-msgid "%s Properties"
-msgstr "Proprietăți %s [ fișier ]"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1226
-#, c-format
-msgctxt "MIME type description (MIME type)"
-msgid "%s (%s)"
-msgstr "%s (%s)"
-
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1428
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:1402
 msgid "Cancel Group Change?"
 msgstr "Renunțați la schimbarea grupului?"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1825
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:1792
 msgid "Cancel Owner Change?"
 msgstr "Renunțați la schimbarea deținătorului?"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2124
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2091
 msgid "nothing"
 msgstr "nimic"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2126
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2093
 msgid "unreadable"
 msgstr "necitibil"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2134
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2101
 #, c-format
 msgid "%'d item, with size %s"
 msgid_plural "%'d items, totalling %s"
@@ -3659,7 +3758,7 @@ msgstr[0] "%'d element, cu dimensiunea de %s"
 msgstr[1] "%'d elemente, totalizând %s"
 msgstr[2] "%'d de elemente, totalizând %s"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2143
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2110
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(o parte din conținut necitibil)"
 
@@ -3669,1052 +3768,1457 @@ msgstr "(o parte din conținut necitibil)"
 #. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
 #. * couldn't think of one.
 #.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2160
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2127
 msgid "Contents:"
 msgstr "Conținut:"
 
 #. Translators: "used" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2770
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2737
 msgid "used"
 msgstr "folosit"
 
 #. Translators: "free" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2780
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2747
 msgid "free"
 msgstr "liber"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2782
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2749
 msgid "Total capacity:"
 msgstr "Capacitate totală:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2785
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2752
 msgid "Filesystem type:"
 msgstr "Tip sistem fișiere:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2921
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2887
 msgid "Basic"
 msgstr "Simplu"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2986
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2949
 msgid "Link target:"
 msgstr "Destinație legătură:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3005
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2968
 msgid "Parent Folder:"
 msgstr "Dosar părinte:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3013
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2976
 msgid "Volume:"
 msgstr "Volum:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3022
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2985
 msgid "Accessed:"
 msgstr "Accesat:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3026
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2989
 msgid "Modified:"
 msgstr "Modificat:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3036
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:2999
 msgid "Free space:"
 msgstr "Spațiu liber:"
 
 #. translators: this gets concatenated to "no read",
 #. * "no access", etc. (see following strings)
 #.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3689
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3700
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3712
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3652
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3663
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3675
 msgid "no "
 msgstr "fără "
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3692
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3655
 msgid "list"
 msgstr "listă"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3694
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3657
 msgid "read"
 msgstr "citire"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3703
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3666
 msgid "create/delete"
 msgstr "creare/ștergere"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3705
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3668
 msgid "write"
 msgstr "scriere"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3714
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3677
 msgid "access"
 msgstr "acces"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3779
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3742
 msgid "List files only"
 msgstr "Doar listează fișierele"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3785
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3748
 msgid "Access files"
 msgstr "Acces fișiere"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3791
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3754
 msgid "Create and delete files"
 msgstr "Creare și ștergere fișiere"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3806
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3769
 msgid "Read-only"
 msgstr "Doar citire"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3812
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3775
 msgid "Read and write"
 msgstr "Citire și scriere"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3839
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3802
 msgid "Access:"
 msgstr "Acces:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3841
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3804
 msgid "Folder access:"
 msgstr "Acces dosar:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3843
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3806
 msgid "File access:"
 msgstr "Acces fișier:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3932
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3895
 msgid "_Owner:"
 msgstr "_Deținător:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3940
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4202
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3903
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4165
 msgid "Owner:"
 msgstr "Deținător:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3962
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3925
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Grup:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3970
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4216
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3933
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4179
 msgid "Group:"
 msgstr "Grup:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3991
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3954
 msgid "Others"
 msgstr "Alții"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4006
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3969
 msgid "Execute:"
 msgstr "Execuție:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4009
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:3972
 msgid "Allow _executing file as program"
 msgstr "Permite _execuția fișierului drept program"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4185
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4148
 msgid "Change Permissions for Enclosed Files"
 msgstr "Modifică permisiunile pentru fișierele conținute"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4189
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4152
 msgid "Change"
 msgstr "Modifică"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4230
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4193
 msgid "Others:"
 msgstr "Alții:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4271
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4234
 msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
 msgstr ""
 "Nu sunteți proprietarul, de aceea nu puteți modifica aceste permisiuni."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4286
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4249
 msgid "Security context:"
 msgstr "Context de securitate:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4301
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4264
 msgid "Change Permissions for Enclosed Files…"
 msgstr "Modifică permisiunile pentru fișierele conținute…"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4311
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4274
 #, c-format
 msgid "The permissions of “%s” could not be determined."
 msgstr "Drepturile lui „%s” nu au putut fi determinate."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4314
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4277
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "Drepturile asupra fișierului selectat nu au putut fi determinate."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4562
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4529
 msgid "Open With"
 msgstr "Deschide cu"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4883
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:4858
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "Crearea ferestrei cu proprietăți."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5167
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:5142
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "Selectează iconiță personalizată"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5169
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:5144
 msgid "_Revert"
 msgstr "_Revenire"
 
 #. Open item is always present
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5171 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1594
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:5146
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1596
 msgid "_Open"
 msgstr "_Deschide"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:100
-msgid "File Type"
-msgstr "Tip fișier"
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:121
+#| msgid "Searching for network locations"
+msgid "Searching locations only"
+msgstr "Se caută numai locații"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:296
-msgid "Documents"
-msgstr "Documente"
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:123
+msgid "Searching devices only"
+msgstr "Se caută numai dispozitive"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:314
-msgid "Music"
-msgstr "Muzică"
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:125
+#| msgid "Searching for network locations"
+msgid "Searching network locations only"
+msgstr "Se caută numai locații de rețea"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:345
-msgid "Picture"
-msgstr "Imagine"
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:128
+#| msgid "Remote location — only searching the current folder"
+msgid "Remote location - only searching the current folder"
+msgstr "Locație la distanță - se caută doar în dosarul curent"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:365
-msgid "Illustration"
-msgstr "Ilustrație"
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:130
+#| msgid "Remote location — only searching the current folder"
+msgid "Only searching the current folder"
+msgstr "Se caută doar în dosarul curent"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:404
-msgid "Pdf / Postscript"
-msgstr "Pdf / Postscript"
+#: ../src/nautilus-search-popover.c:284
+msgid "Show a list to select the date"
+msgstr "Arată o listă pentru a selecta data"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:412
-msgid "Text File"
-msgstr "Fișier text"
+#: ../src/nautilus-search-popover.c:290
+msgid "Show a calendar to select the date"
+msgstr "Arată un calendar pentru a selecta data"
+
+#. Add the no date filter element first
+#: ../src/nautilus-search-popover.c:387
+msgid "Any time"
+msgstr "Orice dată"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:491
+#. Other types
+#: ../src/nautilus-search-popover.c:476
+msgid "Other Type…"
+msgstr "Alt tip…"
+
+#: ../src/nautilus-search-popover.c:536
 msgid "Select type"
 msgstr "Alegere tip"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:495
+#: ../src/nautilus-search-popover.c:540
 msgid "Select"
 msgstr "Selectează"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:575
-msgid "Any"
-msgstr "Oricare"
+#: ../src/nautilus-search-popover.c:625
+#| msgid "Select type"
+msgid "Select Dates…"
+msgstr "Selectați date…"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:590
-msgid "Other Type…"
-msgstr "Alt tip…"
+#. trash
+#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:297 ../src/nautilus-trash-bar.c:197
+msgid "Trash"
+msgstr "Coș de gunoi"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:861
-msgid "Remove this criterion from the search"
-msgstr "Elimină acest criteriu din căutare"
+#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:53
+#| msgid "Files in this folder will appear in the New Document menu."
+msgid "Put files in this folder to use them as templates for new documents."
+msgstr ""
+"Puneți fișiere în acest dosar pentru a le folosi ca șabloane pentru "
+"documente noi."
 
-#. create the Current/All Files selector
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:946
-msgid "Current"
-msgstr "Actual"
+#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:54
+msgid ""
+"<a href=\"help:gnome-help/files-templates\" title=\"GNOME help for templates"
+"\">Learn more…</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"help:gnome-help/files-templates\" title=\"Ajutor GNOME pentru "
+"șabloane\">Învățați mai multe…</a>"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:949
-msgid "All Files"
-msgstr "Toate fișierele"
+#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:57
+msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
+msgstr "Fișierele executabile din acest dosar vor apare în meniul Scripturi."
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:971
-msgid "Add a new criterion to this search"
-msgstr "Adăugă un nou criteriu căutării"
+#. Set the label of the undo and redo menu items, and activate them appropriately
+#.
+#: ../src/nautilus-toolbar.c:819
+msgid "_Undo"
+msgstr "_Refă"
 
-#: ../src/nautilus-remote-warning-bar.ui.h:1
-msgid "Remote location — only searching the current folder"
-msgstr "Locație la distanță - se caută doar în dosarul curent"
+#: ../src/nautilus-toolbar.c:822
+msgid "_Redo"
+msgstr "_Refă"
 
-#: ../src/nautilus-rename-file-popover.ui.h:2
-msgid "_Rename"
-msgstr "_Redenumește"
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:205
+msgid "_Restore"
+msgstr "_Restaurează"
 
-#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:51
-msgid "Files in this folder will appear in the New Document menu."
-msgstr "Fișierele din acest dosar vor apare în meniul Document nou."
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:208
+msgid "Restore selected items to their original position"
+msgstr "Restaurează fiecare element selectat la poziția inițială"
 
-#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:54
-msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
-msgstr "Fișierele executabile din acest dosar vor apare în meniul Scripturi."
+#. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:212
+msgid "_Empty"
+msgstr "_Gol"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:1
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:1
-msgid "New _Folder"
-msgstr "_Dosar nou"
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:215
+msgid "Delete all items in the Trash"
+msgstr "Șterge toate elementele din coșul de gunoi"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:2
-msgid "New _Tab"
-msgstr "_Tab nou"
+#: ../src/nautilus-window.c:1337
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Proprietăți"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:3
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:4
-msgid "Select _All"
-msgstr "Selecte_ază tot"
+#: ../src/nautilus-window.c:1347
+msgid "_Format…"
+msgstr "_Formatează…"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:4
-msgid "Enter _Location"
-msgstr "Introduceți _locația"
+#. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
+#: ../src/nautilus-window.c:1603
+#, c-format
+msgid "“%s” deleted"
+msgstr "„%s” șters"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-action-menu.xml.h:5
-msgid "_Bookmark this Location"
-msgstr "Î_nsemnați această locație"
+#. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
+#. * is the count.
+#: ../src/nautilus-window.c:1608
+#, c-format
+msgid "%d file deleted"
+msgid_plural "%d files deleted"
+msgstr[0] "%'d fișier șters"
+msgstr[1] "%'d fișiere șterse"
+msgstr[2] "%'d de fișiere șterse"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:1
-msgid "Action menu"
-msgstr "Meniu acțiune"
+#: ../src/nautilus-window.c:1710
+#, c-format
+msgid "Open %s"
+msgstr "Deschide %s"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:2
-msgid "Open action menu"
-msgstr "Deschide meniul acțiune"
+#: ../src/nautilus-window.c:1798
+msgid "_New Tab"
+msgstr "Tab _nou"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:3
-msgid "View menu"
-msgstr "Meniu vizualizare"
+#: ../src/nautilus-window.c:1808
+msgid "Move Tab _Left"
+msgstr "Mută tabul în _stânga"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:4
-msgid "Open view menu"
-msgstr "Deschide meniul vizualizare"
+#: ../src/nautilus-window.c:1816
+msgid "Move Tab _Right"
+msgstr "Mută tabul în d_reapta"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:6
-msgid "Search files"
-msgstr "Caută fișiere"
+#: ../src/nautilus-window.c:1827
+msgid "_Close Tab"
+msgstr "În_chide tabul"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:7
-msgid "Operations in progress"
-msgstr "Operațiuni în desfășurare"
+#: ../src/nautilus-window.c:2747
+msgid "Access and organize your files."
+msgstr "Accesați și organizați fișierele."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-ui.xml.h:8
-msgid "Open operations in progress"
-msgstr "Deschide operațiunile în desfășurare"
+#. Translators should localize the following string
+#. * which will be displayed at the bottom of the about
+#. * box to give credit to the translator(s).
+#.
+#: ../src/nautilus-window.c:2756
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Marius Andreiana <marius galuna.ro>\n"
+"Mugurel Tudor <mugurelu gnome ro>\n"
+"Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk> \n"
+"Lucian Adrian Grijincu <lucian grijincu gmail com>\n"
+"Bogdan Mințoi <mintoi bogdan gmail com>, 2014\n"
+"\n"
+"Contribuții Launchpad:\n"
+" Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban\n";
+" Doru Horișco https://launchpad.net/~doruhushhush\n";
+" Liviu Uțiu https://launchpad.net/~liviu\n";
+" Mircea MITU https://launchpad.net/~mache\n";
+" Mugurel Tudor https://launchpad.net/~mugurelu-gnome\n";
+" Valentin Bora https://launchpad.net/~bvali";
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:1
-msgid "Sort"
-msgstr "Sortează"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1222
+msgid "Unable to display the contents of this folder."
+msgstr "Nu se poate afișa conținutul acestui dosar."
 
-#. This is used to sort by name in the toolbar view menu
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:3
-msgctxt "Sort Criterion"
-msgid "_Name"
-msgstr "_Nume [Criteriu de Sortare]"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1224
+msgid "This location doesn't appear to be a folder."
+msgstr "Această locație nu pare a fi un dosar."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:4
-msgid "_Size"
-msgstr "Dimen_siune"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1229
+msgid ""
+"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
+msgstr ""
+"Nu s-a putut găsi fișierul dorit. Verificați ortografia și încercați din nou."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:5
-msgid "_Type"
-msgstr "_Tip"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1234
+#, c-format
+msgid "“%s” locations are not supported."
+msgstr "Locațiile „%s” nu sunt suportate."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:6
-msgid "Last _Modified"
-msgstr "Data Ultimei _Modificări:"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1237
+msgid "Unable to handle this kind of location."
+msgstr "Nu se poate gestiona acest tip de locație."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:7
-msgid "Last _Trashed"
-msgstr "Ultima ș_tergere"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1242
+msgid "Unable to access the requested location."
+msgstr "Nu s-a putut accesa locația dorită."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:8
-msgid "Search _Relevance"
-msgstr "_Relevanța căutării"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1245
+msgid "Don't have permission to access the requested location."
+msgstr "Fără permisiuni de acces pentru locația dorită."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:9
-msgid "Re_verse Order"
-msgstr "Ordine in_versă"
+#. This case can be hit for user-typed strings like "foo" due to
+#. * the code that guesses web addresses when there's no initial "/".
+#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
+#. * the proxy is set up wrong.
+#.
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1253
+msgid ""
+"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
+"network settings."
+msgstr ""
+"Nu s-a putut găsi locația dorită. Verificați ortografia sau setările rețelei."
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:10
-msgid "_Visible Columns…"
-msgstr "_Coloane vizibile…"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1264
+#, c-format
+msgid "Unhandled error message: %s"
+msgstr "Mesaj de eroare negestionat: %s"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:11
-msgid "Show _Hidden Files"
-msgstr "Arată fișierele _ascunse"
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:1418
+#, c-format
+msgid "Unable to load location"
+msgstr "Nu s-a putut încărca locația"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:12
-msgid "_Reload"
-msgstr "_Reîncarcă"
+#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:123
+msgid "Open with:"
+msgstr "Deschide cu:"
 
-#: ../src/nautilus-toolbar-view-menu.xml.h:13
-msgid "St_op"
-msgstr "_Oprește"
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:879
+msgid "Searching for network locations"
+msgstr "Se caută locații de rețea"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:206
-msgid "_Restore"
-msgstr "_Restaurează"
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:886
+msgid "No network locations found"
+msgstr "Nu s-au găsit locații de rețea"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:209
-msgid "Restore selected items to their original position"
-msgstr "Restaurează fiecare element selectat la poziția inițială"
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1062
+msgid "Computer"
+msgstr "Calculator"
 
-#. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:213
-msgid "_Empty"
-msgstr "_Gol"
+#. Restore from Cancel to Connect
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1189
+msgid "Con_nect"
+msgstr "C_onectare"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:216
-msgid "Delete all items in the Trash"
-msgstr "Șterge toate elementele din coșul de gunoi"
+#. if it wasn't cancelled show a dialog
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1308
+msgid "Unable to unmount volume"
+msgstr "Nu s-au putut demonta volumele"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:393
-msgid "Searching…"
-msgstr "Se caută…"
+#. Allow to cancel the operation
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1390
+msgid "Cance_l"
+msgstr "Anu_lează"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1083
-#, c-format
-msgid "This will open %'d separate tab."
-msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
-msgstr[0] "Aceasta va deschide %'d tab separat."
-msgstr[1] "Aceasta va deschide %'d taburi separate."
-msgstr[2] "Aceasta va deschide %'d de taburi separate."
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1606
+msgid "Open in New _Tab"
+msgstr "Deschide într-un _Tab Nou"
+
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1617
+msgid "Open in New _Window"
+msgstr "Deschide într-o _Fereastră Nouă"
+
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1641
+msgid "_Unmount"
+msgstr "De_montează"
+
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1651
+msgid "_Mount"
+msgstr "_Montează"
+
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1816
+msgid "Unable to get remote server location"
+msgstr "Nu s-a putut opține locația serverului la distanță"
+
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1955
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1964
+msgid "Networks"
+msgstr "Rețele"
+
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1955
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1964
+msgid "On This Computer"
+msgstr "Pe Acest Calculator"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1086
+#. Translators: respectively, free and total space of the drive. The plural form
+#. * should be based on the free space available.
+#. * i.e. 1 GB / 24 GB available.
+#.
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:134
 #, c-format
-msgid "This will open %'d separate window."
-msgid_plural "This will open %'d separate windows."
-msgstr[0] "Se va deschide %'d ferestră separată."
-msgstr[1] "Se vor deschide %'d ferestre separate."
-msgstr[2] "Se vor deschide %'d de ferestre separate."
+msgid "%s / %s available"
+msgid_plural "%s / %s available"
+msgstr[0] "%s / %s disponibil"
+msgstr[1] "%s / %s disponibil"
+msgstr[2] "%s / %s disponibil"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1555
-msgid "Select Items Matching"
-msgstr "Alegeți elemente care potrivesc"
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:472
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Deconectează"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1560 ../src/nautilus-files-view.c:5154
-msgid "_Select"
-msgstr "_Selectează"
+#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:472
+msgid "Unmount"
+msgstr "Demontează"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1568
-msgid "_Pattern:"
-msgstr "Șa_blon:"
+#~ msgid "Nautilus"
+#~ msgstr "Nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1574
-msgid "Examples: "
-msgstr "Exemple: "
+#~ msgid "Access and organize files"
+#~ msgstr "Accesează și organizează fișiere"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1832
-msgid "A folder with that name already exists."
-msgstr "Un dosar cu acel nume există deja."
+#~ msgid ""
+#~ "Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
+#~ "desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files "
+#~ "and browsing your file system."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nautilus, cunoscut și ca Fișiere, este administratorul de fișiere "
+#~ "implicit al mediului desktop GNOME. Furnizează o modalitate simplă și "
+#~ "integrată de a vă administra și de a naviga prin sistemul de fișiere."
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1834
-msgid "A file with that name already exists."
-msgstr "Un fișier cu acel nume există deja."
+#~ msgid ""
+#~ "Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It "
+#~ "can search and manage your files and folders, both locally and on a "
+#~ "network, read and write data to and from removable media, run scripts, "
+#~ "and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and "
+#~ "Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nautilus suportă toate funcțiile de bază ale unui administrator de "
+#~ "fișiere și chiar mai mult. Poate căuta și administra fișiere și dosare, "
+#~ "atât local cât și într-o rețea, poate citi și scrie date de pe și către "
+#~ "medii de stocare detașabile, rula scripturi, și lansa aplicații. Vine cu "
+#~ "trei moduri de vizualizare: grilă de iconițe, listă de iconițe și listă "
+#~ "arborescentă. Funcționalitatea sa poate fi extinsă cu ajutorul modulelor "
+#~ "și a scripturilor."
+
+#~ msgid "Run Software"
+#~ msgstr "Rulează programe"
+
+#~ msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
+#~ msgstr ""
+#~ "folder;manager;explore;disk;filesystem;administrator;dosar;disc;sistem;"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1849
-msgid "Folder names cannot contain “/”."
-msgstr "Numele dosarelor nu pot conține „/”."
+#~| msgid "New _Window"
+#~ msgid "New Window"
+#~ msgstr "Fereastră nouă"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1851
-msgid "Files names cannot contain “/”."
-msgstr "Numele fișierelor nu pot conține „/”."
+#, fuzzy
+#~| msgid "Home"
+#~ msgctxt "home-icon-name"
+#~ msgid "'Home'"
+#~ msgstr "Dosar personal"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1854
-msgid "A folder can not be called “.”."
-msgstr "Un dosar nu poate fi numit „.”."
+#, fuzzy
+#~| msgid "Trash"
+#~ msgctxt "trash-icon-name"
+#~ msgid "'Trash'"
+#~ msgstr "Coș de gunoi"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1856
-msgid "A file can not be called “.”."
-msgstr "Un fișier nu poate fi numit „.”."
+#, fuzzy
+#~| msgid "Network servers icon name"
+#~ msgctxt "network-icon-name"
+#~ msgid "'Network Servers'"
+#~ msgstr "Nume alternativ pentru iconița Servere de rețea"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1859
-msgid "A folder can not be called “..”."
-msgstr "Un dosar nu poate fi numit „..”."
+#~ msgctxt "folder"
+#~ msgid "%s Properties"
+#~ msgstr "Proprietăți %s [dosar]"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1861
-msgid "A file can not be called “..”."
-msgstr "Un fișier nu poate fi numit „..”."
+#~ msgctxt "file"
+#~ msgid "%s Properties"
+#~ msgstr "Proprietăți %s [ fișier ]"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2091 ../src/nautilus-files-view.c:2156
-msgid "Folder name"
-msgstr "Nume dosar"
+#~ msgctxt "MIME type description (MIME type)"
+#~ msgid "%s (%s)"
+#~ msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2093
-msgid "File name"
-msgstr "Nume fișier"
+#, fuzzy
+#~| msgid "New _Window"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "New window"
+#~ msgstr "_Fereastră nouă"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2155
-msgid "Create"
-msgstr "Creează"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Close tab"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Close window or tab"
+#~ msgstr "Închide tab"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2157
-msgid "New Folder"
-msgstr "Dosar nou"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Search"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Caută"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2553
-msgid ""
-"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
-"configuration to ~/.local/share/nautilus"
-msgstr ""
-"Nautilus 3.6 a marcat acest dosar ca fiind depășit și a încercat să migreze "
-"această configurație în ~/.local/share/nautilus"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Bookmarks"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Bookmarks"
+#~ msgstr "Semne de carte"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2969 ../src/nautilus-files-view.c:3004
-#, c-format
-msgid "“%s” selected"
-msgstr "„%s” selectat"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Add a bookmark for the current location"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Bookmark current location"
+#~ msgstr "Adaugă un semn de carte pentru locația curentă"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2971
-#, c-format
-msgid "%'d folder selected"
-msgid_plural "%'d folders selected"
-msgstr[0] "%'d dosar selectat"
-msgstr[1] "%'d dosare selectate"
-msgstr[2] "%'d de dosare selectate"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Show Details"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Show help"
+#~ msgstr "Arată detalii"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2981
-#, c-format
-msgid "(containing %'d item)"
-msgid_plural "(containing %'d items)"
-msgstr[0] " (conținând %'d element)"
-msgstr[1] " (conținând %'d elemente)"
-msgstr[2] " (conținând %'d de elemente)"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Opening"
+#~ msgstr "Deschide"
 
-#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2992
-#, c-format
-msgid "(containing a total of %'d item)"
-msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
-msgstr[0] " (conținând în total %'d element)"
-msgstr[1] " (conținând în total %'d elemente)"
-msgstr[2] " (conținând în total %'d de elemente)"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Open"
+#~ msgstr "Deschide"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3007
-#, c-format
-msgid "%'d item selected"
-msgid_plural "%'d items selected"
-msgstr[0] "%'d element selectat"
-msgstr[1] "%'d elemente selectate"
-msgstr[2] "%'d de elemente selectate"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open in New _Tab"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Open in new tab"
+#~ msgstr "Deschide într-un _Tab Nou"
 
-#. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3014
-#, c-format
-msgid "%'d other item selected"
-msgid_plural "%'d other items selected"
-msgstr[0] "%'d alt element selectat"
-msgstr[1] "%'d alte elemente selectate"
-msgstr[2] "%'d de alte elemente selectate"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open in New _Window"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Open in new window"
+#~ msgstr "Deschide într-o _Fereastră Nouă"
 
-#. This is marked for translation in case a localiser
-#. * needs to use something other than parentheses. The
-#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3028
-#, c-format
-msgid "(%s)"
-msgstr "(%s)"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Remote location — only searching the current folder"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Open item location (search and recent only)"
+#~ msgstr "Locație la distanță - se caută doar în dosarul curent"
 
-#. This is marked for translation in case a localizer
-#. * needs to change ", " to something else. The comma
-#. * is between the message about the number of folders
-#. * and the number of items in those folders and the
-#. * message about the number of other items and the
-#. * total size of those items.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3052
-#, c-format
-msgid "%s %s, %s %s"
-msgstr "%s %s, %s %s"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open File and Close window"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Open file and close window"
+#~ msgstr "Deschide fișierul și închide fereastra"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5143
-msgid "Select Move Destination"
-msgstr "Alegeți destinația pentru mutare"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open with other Application..."
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Open with default application"
+#~ msgstr "Deschide cu o altă aplicație..."
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5145
-msgid "Select Copy Destination"
-msgstr "Alegeți destinația pentru copiere"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Tabs"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Tabs"
+#~ msgstr "_Taburi"
 
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5570
-#, c-format
-msgid "Unable to remove “%s”"
-msgstr "Nu s-a putut elimina „%s”"
+#, fuzzy
+#~| msgid "New _Tab"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "New tab"
+#~ msgstr "_Tab nou"
 
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5597
-#, c-format
-msgid "Unable to eject “%s”"
-msgstr "Nu s-a putut scoate „%s”"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Activate previous tab"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Go to previous tab"
+#~ msgstr "Activează tabul precedent"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5619
-msgid "Unable to stop drive"
-msgstr "Nu s-a putut opri dispozitivul"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Activate next tab"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Go to next tab"
+#~ msgstr "Activează tabul următor"
 
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5724
-#, c-format
-msgid "Unable to start “%s”"
-msgstr "Nu s-a putut porni „%s”"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open With"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Open tab"
+#~ msgstr "Deschide cu"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6440
-#, c-format
-msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
-msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
-msgstr[0] "Dosar nou cu selecție (%'d element)"
-msgstr[1] "Dosar nou cu selecție (%'d elemente)"
-msgstr[2] "Dosar nou cu selecție (%'d de elemente)"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Move Tab _Left"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Move tab left"
+#~ msgstr "Mută tabul în _stânga"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6488
-#, c-format
-msgid "Open With %s"
-msgstr "Deschide cu %s"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Move Tab _Right"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Move tab right"
+#~ msgstr "Mută tabul în d_reapta"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6497
-msgid "Run"
-msgstr "Execută"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Apparition"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Navigation"
+#~ msgstr "Apariție"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6499
-msgid "Open"
-msgstr "Deschide"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Forward"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Go forward"
+#~ msgstr "În_ainte"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6550
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:18
-msgid "_Start"
-msgstr "_Pornește"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Close this folder"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Go to home folder"
+#~ msgstr "Închide acest dosar"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6553 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1649
-msgid "_Connect"
-msgstr "_Conectare"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Enter _Location"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Enter location"
+#~ msgstr "Introduceți _locația"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6556
-msgid "_Start Multi-disk Drive"
-msgstr "Pornește unitatea multi-di_sc"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Views"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "View"
+#~ msgstr "Vizualizări"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6559
-msgid "U_nlock Drive"
-msgstr "Deblochează u_nitatea"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Zoom In"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Zoom in"
+#~ msgstr "Mărește"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6575
-msgid "Stop Drive"
-msgstr "Oprește unitatea"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Zoom Out"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Zoom out"
+#~ msgstr "Micșorează"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6578
-msgid "_Safely Remove Drive"
-msgstr "_Scoate în siguranță unitatea"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Reset"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Reset zoom"
+#~ msgstr "Restabilește"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6581 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1639
-msgid "_Disconnect"
-msgstr "_Deconectează"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Use tree view"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Refresh view"
+#~ msgstr "Vizualizare arborescentă"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6584
-msgid "_Stop Multi-disk Drive"
-msgstr "Oprește unitatea multi-di_sc"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Show _Hidden Files"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Show/hide hidden files"
+#~ msgstr "Arată fișierele _ascunse"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6587
-msgid "_Lock Drive"
-msgstr "B_lochează unitatea"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Show Sidebar"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Show/hide sidebar"
+#~ msgstr "Arată _bara laterală"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:8053
-msgid "Content View"
-msgstr "Vizualizare conținut"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open action menu"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Show/hide action menu"
+#~ msgstr "Deschide meniul acțiune"
 
-#: ../src/nautilus-files-view.c:8054
-msgid "View of the current folder"
-msgstr "Vizualizarea dosarului curent"
+#, fuzzy
+#~| msgid "List View"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "List view"
+#~ msgstr "Vizualizare listă"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:2
-msgid "New _Document"
-msgstr "_Document nou"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Preview"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Grid view"
+#~ msgstr "Previzualizare"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:3
-msgid "_Paste"
-msgstr "Li_pește"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Edit"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Editing"
+#~ msgstr "Editare"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:6
-msgid "_Keep aligned"
-msgstr "_Păstrează alinierea"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Undo Create Folder"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Create folder"
+#~ msgstr "An_ulează crearea dosarului"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:7
-msgid "Organize _Desktop by Name"
-msgstr "Organizează _desktopul după nume"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Rename"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Rename"
+#~ msgstr "_Redenumește"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:8
-msgid "Change _Background"
-msgstr "Schim_bă fundalul"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Mo_ve to Trash"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Move to trash"
+#~ msgstr "Mută la coșul de _gunoi"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:9
-msgid "_Scripts"
-msgstr "_Scripturi"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Delete Permanently"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Delete permanently"
+#~ msgstr "Ș_terge permanent"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:10
-msgid "_Open Scripts Folder"
-msgstr "Deschide dosarul cu _scripturi"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Copy"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Copy"
+#~ msgstr "_Copiază"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:11
-msgid "_Open Item Location"
-msgstr "Deschide locația _elementului"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Paste"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Paste"
+#~ msgstr "Li_pește"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:14
-msgid "Open With Other _Application"
-msgstr "Deschide cu altă _aplicație"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Select All"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Select all"
+#~ msgstr "Selectează tot"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:15
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1649
-msgid "_Mount"
-msgstr "_Montează"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Invert Selection"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Invert selection"
+#~ msgstr "Inversează _selecția"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:16
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1639
-msgid "_Unmount"
-msgstr "De_montează"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Select Items Matching"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Select items matching"
+#~ msgstr "Alegeți elemente care potrivesc"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:17
-msgid "_Eject"
-msgstr "Scoat_e"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Undo"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Undo"
+#~ msgstr "Anulează"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:19
-msgid "_Stop"
-msgstr "_Stop"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Redo"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Redo"
+#~ msgstr "Refă"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:20
-msgid "_Detect Media"
-msgstr "_Detectează mediul de stocare"
+#, fuzzy
+#~| msgctxt "folder"
+#~| msgid "%s Properties"
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Show item properties"
+#~ msgstr "Proprietăți %s [dosar]"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:21
-msgid "Cu_t"
-msgstr "_Taie"
+#~ msgid "New _Window"
+#~ msgstr "_Fereastră nouă"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:22
-msgid "_Copy"
-msgstr "_Copiază"
+#~ msgid "Sidebar"
+#~ msgstr "Bară laterală"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:23
-msgid "_Paste Into Folder"
-msgstr "Li_pește în dosar"
+#~ msgid "Prefere_nces"
+#~ msgstr "_Preferințe"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:24
-msgid "Move to…"
-msgstr "Mută în…"
+#~ msgid "_Help"
+#~ msgstr "_Ajutor"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:25
-msgid "Copy to…"
-msgstr "Copiază în…"
+#~ msgid "_About"
+#~ msgstr "_Despre"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:27
-msgid "_Delete from Trash"
-msgstr "Ș_terge de la gunoi"
+#~ msgid "_Quit"
+#~ msgstr "_Ieșire"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:28
-msgid "_Delete Permanently"
-msgstr "Ș_terge permanent"
+#~ msgid "New _Folder"
+#~ msgstr "_Dosar nou"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:29
-msgid "Empty Trash"
-msgstr "Golește coșul de gunoi"
+#~ msgid "New _Document"
+#~ msgstr "_Document nou"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:30
-msgid "_Restore From Trash"
-msgstr "_Restaurează de la gunoi"
+#~ msgid "_Paste"
+#~ msgstr "Li_pește"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:31
-msgid "Resize Icon…"
-msgstr "Redimensionează iconița…"
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Undo Create Link"
+#~ msgid "Create _Link"
+#~ msgstr "An_ulează crearea legăturii"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:32
-msgid "Restore Icon's Original Size"
-msgstr "Restaurează dimensiunea originală a iconiței"
+#~ msgid "Select _All"
+#~ msgstr "Selecte_ază tot"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:33
-msgid "Rena_me"
-msgstr "Redenu_mește"
+#~ msgid "P_roperties"
+#~ msgstr "P_roprietăți"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:34
-msgid "Set As Wallpaper"
-msgstr "Definește ca fundal"
+#~ msgid "_Keep aligned"
+#~ msgstr "_Păstrează alinierea"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-context-menus.xml.h:35
-msgid "_Remove from Recent"
-msgstr "Elimină din _Recente"
+#~ msgid "Organize _Desktop by Name"
+#~ msgstr "Organizează _desktopul după nume"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:172 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:206
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:297
-msgid "Drag and drop is not supported."
-msgstr "Tragerea și plasarea nu este suportată."
+#~ msgid "Change _Background"
+#~ msgstr "Schim_bă fundalul"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:173
-msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
-msgstr ""
-"Tragerea și plasarea este suportată doar pe sistemele de fișiere locale."
+#~ msgid "_Scripts"
+#~ msgstr "_Scripturi"
 
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:207 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:298
-msgid "An invalid drag type was used."
-msgstr "A fost folosit un tip de tragere invalid."
+#~ msgid "_Open Scripts Folder"
+#~ msgstr "Deschide dosarul cu _scripturi"
 
-#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:385
-msgid "Dropped Text.txt"
-msgstr "Text plasat.txt"
+#~ msgid "_Open Item Location"
+#~ msgstr "Deschide locația _elementului"
 
-#. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
-#. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:483
-msgid "dropped data"
-msgstr "date plasate"
+#~ msgid "Open In New _Tab"
+#~ msgstr "Deschide într-un _tab nou"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1224
-msgid "_Properties"
-msgstr "_Proprietăți"
+#~ msgid "Open In New _Window"
+#~ msgstr "Deschide într-o _fereastră nouă"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1234
-msgid "_Format…"
-msgstr "_Formatează…"
+#~ msgid "Open With Other _Application"
+#~ msgstr "Deschide cu altă _aplicație"
 
-#. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: ../src/nautilus-window.c:1488
-#, c-format
-msgid "“%s” deleted"
-msgstr "„%s” șters"
+#~ msgid "_Eject"
+#~ msgstr "Scoat_e"
 
-#. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
-#. * is the count.
-#: ../src/nautilus-window.c:1493
-#, c-format
-msgid "%d file deleted"
-msgid_plural "%d files deleted"
-msgstr[0] "%'d fișier șters"
-msgstr[1] "%'d fișiere șterse"
-msgstr[2] "%'d de fișiere șterse"
+#~ msgid "_Stop"
+#~ msgstr "_Stop"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1593
-#, c-format
-msgid "Open %s"
-msgstr "Deschide %s"
+#~ msgid "_Detect Media"
+#~ msgstr "_Detectează mediul de stocare"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1681
-msgid "_New Tab"
-msgstr "Tab _nou"
+#~ msgid "Cu_t"
+#~ msgstr "_Taie"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1691
-msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "Mută tabul în _stânga"
+#~ msgid "_Copy"
+#~ msgstr "_Copiază"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1699
-msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "Mută tabul în d_reapta"
+#~ msgid "_Paste Into Folder"
+#~ msgstr "Li_pește în dosar"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1710
-msgid "_Close Tab"
-msgstr "În_chide tabul"
+#~ msgid "Move to…"
+#~ msgstr "Mută în…"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:2627
-msgid "Access and organize your files."
-msgstr "Accesați și organizați fișierele."
+#~ msgid "Copy to…"
+#~ msgstr "Copiază în…"
 
-#. Translators should localize the following string
-#. * which will be displayed at the bottom of the about
-#. * box to give credit to the translator(s).
-#.
-#: ../src/nautilus-window.c:2636
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Marius Andreiana <marius galuna.ro>\n"
-"Mugurel Tudor <mugurelu gnome ro>\n"
-"Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk> \n"
-"Lucian Adrian Grijincu <lucian grijincu gmail com>\n"
-"Bogdan Mințoi <mintoi bogdan gmail com>, 2014\n"
-"\n"
-"Contribuții Launchpad:\n"
-" Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban\n";
-" Doru Horișco https://launchpad.net/~doruhushhush\n";
-" Liviu Uțiu https://launchpad.net/~liviu\n";
-" Mircea MITU https://launchpad.net/~mache\n";
-" Mugurel Tudor https://launchpad.net/~mugurelu-gnome\n";
-" Valentin Bora https://launchpad.net/~bvali";
+#~ msgid "_Delete from Trash"
+#~ msgstr "Ș_terge de la gunoi"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1159
-msgid "Unable to display the contents of this folder."
-msgstr "Nu se poate afișa conținutul acestui dosar."
+#~ msgid "_Delete Permanently"
+#~ msgstr "Ș_terge permanent"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1161
-msgid "This location doesn't appear to be a folder."
-msgstr "Această locație nu pare a fi un dosar."
+#~ msgid "Empty Trash"
+#~ msgstr "Golește coșul de gunoi"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1166
-msgid ""
-"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
-msgstr ""
-"Nu s-a putut găsi fișierul dorit. Verificați ortografia și încercați din nou."
+#~ msgid "_Restore From Trash"
+#~ msgstr "_Restaurează de la gunoi"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1171
-#, c-format
-msgid "“%s” locations are not supported."
-msgstr "Locațiile „%s” nu sunt suportate."
+#~ msgid "Resize Icon…"
+#~ msgstr "Redimensionează iconița…"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1174
-msgid "Unable to handle this kind of location."
-msgstr "Nu se poate gestiona acest tip de locație."
+#~ msgid "Restore Icon's Original Size"
+#~ msgstr "Restaurează dimensiunea originală a iconiței"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1179
-msgid "Unable to access the requested location."
-msgstr "Nu s-a putut accesa locația dorită."
+#~ msgid "Rena_me"
+#~ msgstr "Redenu_mește"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1182
-msgid "Don't have permission to access the requested location."
-msgstr "Fără permisiuni de acces pentru locația dorită."
+#~ msgid "Set As Wallpaper"
+#~ msgstr "Definește ca fundal"
 
-#. This case can be hit for user-typed strings like "foo" due to
-#. * the code that guesses web addresses when there's no initial "/".
-#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
-#. * the proxy is set up wrong.
-#.
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1190
-msgid ""
-"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
-"network settings."
-msgstr ""
-"Nu s-a putut găsi locația dorită. Verificați ortografia sau setările rețelei."
+#~ msgid "_Remove from Recent"
+#~ msgstr "Elimină din _Recente"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1201
-#, c-format
-msgid "Unhandled error message: %s"
-msgstr "Mesaj de eroare negestionat: %s"
+#~ msgid "Folder is Empty"
+#~ msgstr "Dosarul este Gol"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1332
-#, c-format
-msgid "Unable to load location"
-msgstr "Nu s-a putut încărca locația"
+#~ msgid "Delete Shortcuts Have Changed"
+#~ msgstr "Scurtăturile de ștergere au fost schimbate"
 
-#: ../src/nautilus-window.ui.h:1
-msgid "_Files"
-msgstr "_Fișiere"
+#~ msgid ""
+#~ "With the latest version of Files, you no longer need to hold Ctrl to "
+#~ "delete — the Delete key will work when pressed on its own."
+#~ msgstr ""
+#~ "Cu cea mai nouă versiune de Fișiere nu mai trebuie să țineți apăsat Ctrl "
+#~ "pentru a șterge— tasta Delete va funcționa de la sine când este apăsată."
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:92
-msgid "Audio CD"
-msgstr "CD audio"
+#~ msgid "Got it"
+#~ msgstr "Am înțeles"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:94
-msgid "Audio DVD"
-msgstr "DVD audio"
+#~ msgid "No Results Found"
+#~ msgstr "Niciun Rezultat"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:96
-msgid "Video DVD"
-msgstr "DVD video"
+#~ msgid "Try a different search"
+#~ msgstr "Încercați cu un alt termen de căutare."
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:98
-msgid "Video CD"
-msgstr "CD video"
+#~ msgid "Always"
+#~ msgstr "Întotdeauna"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:100
-msgid "Super Video CD"
-msgstr "CD super video"
+#~ msgid "Local Files Only"
+#~ msgstr "Doar fișiere locale"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:102
-msgid "Photo CD"
-msgstr "CD foto"
+#~ msgid "Never"
+#~ msgstr "Niciodată"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:104
-msgid "Picture CD"
-msgstr "CD imagine"
+#~ msgid "Small"
+#~ msgstr "Mic"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:106 ../src/nautilus-x-content-bar.c:139
-msgid "Contains digital photos"
-msgstr "Conține fotografii digitale"
+#~ msgid "Standard"
+#~ msgstr "Standard"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:108
-msgid "Contains music"
-msgstr "Conține muzică"
+#~ msgid "Large"
+#~ msgstr "Mare"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:110
-msgid "Contains software"
-msgstr "Conține programe"
+#~ msgid "By Name"
+#~ msgstr "După nume"
 
-#. fallback to generic greeting
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:113
-#, c-format
-msgid "Detected as “%s”"
-msgstr "Detectat ca „%s”"
+#~ msgid "By Size"
+#~ msgstr "După dimensiune"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:135
-msgid "Contains music and photos"
-msgstr "Conține muzică și fotografii"
+#~ msgid "By Type"
+#~ msgstr "După tip"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:137
-msgid "Contains photos and music"
-msgstr "Conține fotografii și muzică"
+#~ msgid "By Modification Date"
+#~ msgstr "După data modificării"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:201
-msgid "Open with:"
-msgstr "Deschide cu:"
+#~ msgid "By Access Date"
+#~ msgstr "După data accesării"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesviewrow.ui.h:1 ../src/gtk/gtkplacesviewrow.c:324
-msgid "Unmount"
-msgstr "Demontează"
+#~ msgid "By Trashed Date"
+#~ msgstr "După data trimiterii la coșul de gunoi"
 
-#. Translators: Server as any successfully connected network address
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:2
-msgid "No recent servers found"
-msgstr "Nu a fost gașit niciun server recent"
+#~ msgid "100 KB"
+#~ msgstr "100 KO"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:3
-msgid "Recent Servers"
-msgstr "Servere Recente"
+#~ msgid "500 KB"
+#~ msgstr "500 KO"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:4
-msgid "No results found"
-msgstr "Nu s-a găsit niciun rezultat"
+#~ msgid "1 MB"
+#~ msgstr "1 MO"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:6
-msgid "Connect to _Server"
-msgstr "Conectare la _Server"
+#~ msgid "3 MB"
+#~ msgstr "3 MO"
 
-#. Restore from Cancel to Connect
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:7 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1174
-msgid "Con_nect"
-msgstr "C_onectare"
+#~ msgid "5 MB"
+#~ msgstr "5 MO"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.ui.h:8
-msgid "Enter server address…"
-msgstr "Introduceți adresa serverului…"
+#~ msgid "10 MB"
+#~ msgstr "10 MO"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:875
-msgid "Searching for network locations"
-msgstr "Se caută locații de rețea"
+#~ msgid "100 MB"
+#~ msgstr "100 MO"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:882
-msgid "No network locations found"
-msgstr "Nu s-au găsit locații de rețea"
+#~ msgid "1 GB"
+#~ msgstr "1 GO"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1047
-msgid "Computer"
-msgstr "Calculator"
+#~ msgid "2 GB"
+#~ msgstr "2 GO"
 
-#. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1315
-msgid "Unable to unmount volume"
-msgstr "Nu s-au putut demonta volumele"
+#~ msgid "4 GB"
+#~ msgstr "4 GO"
 
-#. Allow to cancel the operation
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1397
-msgid "Cance_l"
-msgstr "Anu_lează"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Prefere_nces"
+#~ msgid "Preferences"
+#~ msgstr "_Preferințe"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1604
-msgid "Open in New _Tab"
-msgstr "Deschide într-un _Tab Nou"
+#~ msgid "Sort"
+#~ msgstr "Sortează"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1615
-msgid "Open in New _Window"
-msgstr "Deschide într-o _Fereastră Nouă"
+#~ msgid "Sort _folders before files"
+#~ msgstr "Dosarele înaintea _fișierelor"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1814
-msgid "Unable to get remote server location"
-msgstr "Nu s-a putut opține locația serverului la distanță"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Only show folders in the tree side pane"
+#~ msgid "Allow folders to be _expanded"
+#~ msgstr "Afișează doar dosarele în panoul lateral în modul arbore"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1951 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1960
-msgid "Networks"
-msgstr "Rețele"
+#, fuzzy
+#~| msgid "Icon Captions"
+#~ msgid "Icon View Captions"
+#~ msgstr "Etichete iconițe"
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1951 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1960
-msgid "On This Computer"
-msgstr "Pe Acest Calculator"
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
+#~| "information will appear when zooming in closer."
+#~ msgid ""
+#~ "Add information to be displayed beneath file and folder names.\n"
+#~ "More information will appear when zooming closer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Alegeți ordinea în care apar informațiile sub iconițe.\n"
+#~ "Mai multe informații vor fi disponibile pe măsură ce măriți vizualizarea."
 
-#: ../src/gtk/gtkplacesviewrow.c:324
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Deconectează"
+#, fuzzy
+#~| msgid "%'d second"
+#~| msgid_plural "%'d seconds"
+#~ msgctxt "the n-th position of an icon caption"
+#~ msgid "Second"
+#~ msgstr "%'d secundă"
+
+#~ msgid "Views"
+#~ msgstr "Vizualizări"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Open action menu"
+#~ msgid "Open Action"
+#~ msgstr "Deschide meniul acțiune"
+
+#~ msgid "_Single click to open items"
+#~ msgstr "Clic _simplu pentru a deschide elementele"
+
+#~ msgid "_Double click to open items"
+#~ msgstr "Clic _dublu pentru a deschide elementele"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Link target:"
+#~ msgid "Link Creation"
+#~ msgstr "Destinație legătură:"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "The target doesn't support symbolic links."
+#~ msgid "Show action to create symbolic _links"
+#~ msgstr "Destinația nu suportă legături simbolice."
+
+#~ msgid "Executable Text Files"
+#~ msgstr "Fișiere text executabile"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Display"
+#~ msgid "_Display them"
+#~ msgstr "_Afișează"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Run"
+#~ msgid "_Run them"
+#~ msgstr "_Execută"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Ask what to do"
+#~ msgid "_Ask what to do"
+#~ msgstr "Întreabă ce acțiune se efectuează"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
+#~ msgid "Ask before _emptying the Trash"
+#~ msgstr "Într_eabă înainte de a goli coșul de gunoi sau de a șterge fișiere"
+
+#~ msgid "Behavior"
+#~ msgstr "Comportament"
+
+#~ msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
+#~ msgstr "Alegeți ordinea în care apar informațiile în vizualizarea ca listă."
+
+#~ msgid "List Columns"
+#~ msgstr "Coloane listă"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Search Folder"
+#~ msgid "Search in subfolders:"
+#~ msgstr "Caută dosar"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "On This Computer"
+#~ msgid "_On this computer only"
+#~ msgstr "Pe Acest Calculator"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Location"
+#~ msgid "_All locations"
+#~ msgstr "_Locație"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Never"
+#~ msgid "_Never"
+#~ msgstr "Niciodată"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Show _thumbnails:"
+#~ msgid "Thumbnails"
+#~ msgstr "Arată minia_turi:"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Show _thumbnails:"
+#~ msgid "Show thumbnails:"
+#~ msgstr "Arată minia_turi:"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "All Files"
+#~ msgid "A_ll files"
+#~ msgstr "Toate fișierele"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Never"
+#~ msgid "N_ever"
+#~ msgstr "Niciodată"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "_Only for files smaller than:"
+#~ msgid "Onl_y for files smaller than:"
+#~ msgstr "D_oar pentru fișiere mai mici de:"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "File conflict"
+#~ msgid "File count"
+#~ msgstr "Conflict de fișiere"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Count _number of items:"
+#~ msgid "Count number of files in folders:"
+#~ msgstr "_Numără elementele:"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Folder is Empty"
+#~ msgid "F_olders in this computer only"
+#~ msgstr "Dosarul este Gol"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Clos_e All Folders"
+#~ msgid "All folder_s"
+#~ msgstr "Închid_e toate dosarele"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Search files"
+#~ msgid "Search & Preview"
+#~ msgstr "Caută fișiere"
+
+#~ msgid "_Rename"
+#~ msgstr "_Redenumește"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Select a Category:"
+#~ msgid "Select a date"
+#~ msgstr "Alegeți o categorie:"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Copy the current selection to the desktop"
+#~ msgid "Clear the currently selected date"
+#~ msgstr "Copiază selecția curentă pe desktop"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Last modified:"
+#~ msgid "Last _modified"
+#~ msgstr "Data ultimei modificări:"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Last _Trashed"
+#~ msgid "Last _used"
+#~ msgstr "Ultima ș_tergere"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "This file cannot be started"
+#~ msgid "Which file types will be searched"
+#~ msgstr "Fișierul nu poate fi pornit"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Text"
+#~ msgid "Full Text"
+#~ msgstr "Text"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Some of the files could not be added as emblems."
+#~ msgid "Search on the file content and name"
+#~ msgstr "Unele dintre fișiere nu au putut fi adăugate ca embleme."
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "File name"
+#~ msgid "File Name"
+#~ msgstr "Nume fișier"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Search for files by file name only"
+#~ msgid "Search only on the file name"
+#~ msgstr "Caută fișiere doar după nume"
+
+#~ msgid "New _Tab"
+#~ msgstr "_Tab nou"
+
+#~ msgid "Enter _Location"
+#~ msgstr "Introduceți _locația"
+
+#~ msgid "_Bookmark this Location"
+#~ msgstr "Î_nsemnați această locație"
+
+#~ msgid "Action menu"
+#~ msgstr "Meniu acțiune"
+
+#~ msgid "Open action menu"
+#~ msgstr "Deschide meniul acțiune"
+
+#~ msgid "View menu"
+#~ msgstr "Meniu vizualizare"
+
+#~ msgid "Open view menu"
+#~ msgstr "Deschide meniul vizualizare"
+
+#~ msgid "Search files"
+#~ msgstr "Caută fișiere"
+
+#~ msgid "Operations in progress"
+#~ msgstr "Operațiuni în desfășurare"
+
+#~ msgid "Open operations in progress"
+#~ msgstr "Deschide operațiunile în desfășurare"
+
+#~ msgctxt "Sort Criterion"
+#~ msgid "_Name"
+#~ msgstr "_Nume [Criteriu de Sortare]"
+
+#~ msgid "_Size"
+#~ msgstr "Dimen_siune"
+
+#~ msgid "_Type"
+#~ msgstr "_Tip"
+
+#~ msgid "Last _Modified"
+#~ msgstr "Data Ultimei _Modificări:"
+
+#~ msgid "Last _Trashed"
+#~ msgstr "Ultima ș_tergere"
+
+#~ msgid "Search _Relevance"
+#~ msgstr "_Relevanța căutării"
+
+#~ msgid "Re_verse Order"
+#~ msgstr "Ordine in_versă"
+
+#~ msgid "_Visible Columns…"
+#~ msgstr "_Coloane vizibile…"
+
+#~ msgid "Show _Hidden Files"
+#~ msgstr "Arată fișierele _ascunse"
+
+#~ msgid "_Reload"
+#~ msgstr "_Reîncarcă"
+
+#~ msgid "St_op"
+#~ msgstr "_Oprește"
+
+#~ msgid "_Files"
+#~ msgstr "_Fișiere"
+
+#~ msgid "No recent servers found"
+#~ msgstr "Nu a fost gașit niciun server recent"
+
+#~ msgid "Recent Servers"
+#~ msgstr "Servere Recente"
+
+#~ msgid "No results found"
+#~ msgstr "Nu s-a găsit niciun rezultat"
+
+#~ msgid "Connect to _Server"
+#~ msgstr "Conectare la _Server"
+
+#~ msgid "Enter server address…"
+#~ msgstr "Introduceți adresa serverului…"
+
+#~ msgid "The mime type of the file."
+#~ msgstr "Tipul mime al fișierului."
+
+#~ msgid "Unable to rename desktop file"
+#~ msgstr "Nu s-a putut redenumi fișierul desktop"
+
+#~ msgid "Untitled %s"
+#~ msgstr "%s nedenumit"
+
+#~ msgid "Enables or disables recursive search in Nautilus."
+#~ msgstr "Activează sau dezactivează căutarea recursivă în Nautilus."
+
+#~ msgid "Whether to switch to the list view on search"
+#~ msgstr "Dacă să schimbe la vizualizare tip listă la căutare"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If this is set to true, view mode will be switched to the list view while "
+#~ "searching. However, if the user changes the mode manually, this will be "
+#~ "disabled."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dacă acesta este setat, modul vizualizare va fi schimbat la vizualizare "
+#~ "în listă în timpul căutării. Totuși, dacă utilizatorul schimbă manual "
+#~ "modul, el va fi dezactivat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
+#~ "configuration to ~/.config/nautilus"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nautilus 3.0 a renunțat la acest dosar și a încercat să migreze această "
+#~ "configurație în ~/.config/nautilus"
+
+#~ msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
+#~ msgstr "--no-desktop și --force-desktop nu pot fi folosite simultan."
+
+#~ msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
+#~ msgstr "Niciodată nu administra desktopul (ignoră preferințele GSettings)."
+
+#~ msgid "No bookmarks defined"
+#~ msgstr "Niciun semn de carte definit"
+
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "Elimină"
+
+#~ msgid "Move Up"
+#~ msgstr "Mută sus"
+
+#~ msgid "Move Down"
+#~ msgstr "Mută jos"
+
+#~ msgctxt "Bookmark"
+#~ msgid "_Name"
+#~ msgstr "_Nume [Semn de Carte]"
+
+#~ msgid "Files Preferences"
+#~ msgstr "Preferințe fișiere"
+
+#~ msgid "Default View"
+#~ msgstr "Vizualizare implicită"
+
+#~ msgid "_Arrange items:"
+#~ msgstr "_Aranjează elementele:"
+
+#~ msgid "_Run executable text files when they are opened"
+#~ msgstr "_Rulează fișierele text executabile când acestea sunt deschise"
+
+#~ msgid "_View executable text files when they are opened"
+#~ msgstr "_Vizualizează fișierele text executabile când sunt deschise"
+
+#~ msgid "_Ask each time"
+#~ msgstr "Între_abă de fiecare dată"
+
+#~ msgid "Navigate folders in a tree"
+#~ msgstr "Parcurgeți dosarele într-o structură arborescentă"
+
+#~ msgid "Display"
+#~ msgstr "Afișare"
+
+#~ msgid "File Type"
+#~ msgstr "Tip fișier"
+
+#~ msgid "Any"
+#~ msgstr "Oricare"
+
+#~ msgid "Remove this criterion from the search"
+#~ msgstr "Elimină acest criteriu din căutare"
+
+#~ msgid "Current"
+#~ msgstr "Actual"
+
+#~ msgid "Add a new criterion to this search"
+#~ msgstr "Adăugă un nou criteriu căutării"
 
 #~ msgid "%'d file left to delete"
 #~ msgid_plural "%'d files left to delete"
@@ -4791,9 +5295,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Show hidden and _backup files"
 #~ msgstr "Arată fișierele _ascunse și copiile de siguranță"
 
-#~ msgid "Last _Opened"
-#~ msgstr "Ultima _deschidere"
-
 #~ msgid "Rename “%s”"
 #~ msgstr "Redenumește „%s”"
 
@@ -4840,9 +5341,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ "chars."
 #~ msgstr "Poziția capătului opus al selecției de la cursor, în caractere."
 
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "Selectează tot"
-
 #~ msgid "Cut the selected text to the clipboard"
 #~ msgstr "Taie textul selectat în clipboard"
 
@@ -5162,9 +5660,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ "Selectează elementele din această ferestră ce se potrivesc unui anumit "
 #~ "model"
 
-#~ msgid "_Invert Selection"
-#~ msgstr "Inversează _selecția"
-
 #~ msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 #~ msgstr "Selectează tot și doar elementele ce nu sunt deja alese"
 
@@ -5189,16 +5684,10 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 #~ msgstr "Șterge elementele selectate, fără a le muta la coșul de gunoi"
 
-#~ msgid "_Undo"
-#~ msgstr "_Refă"
-
 #~| msgid "Undo the last text change"
 #~ msgid "Undo the last action"
 #~ msgstr "Refă ultima acțiune"
 
-#~ msgid "_Redo"
-#~ msgstr "_Refă"
-
 #, fuzzy
 #~| msgid "Undo the last text change"
 #~ msgid "Redo the last undone action"
@@ -5243,9 +5732,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Stop the volume associated with the open folder"
 #~ msgstr "Oprește volumul asociat dosarului deschis"
 
-#~ msgid "Open File and Close window"
-#~ msgstr "Deschide fișierul și închide fereastra"
-
 #~ msgid "Sa_ve Search"
 #~ msgstr "Sal_vează căutarea"
 
@@ -5464,9 +5950,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "_Close"
 #~ msgstr "În_chide"
 
-#~ msgid "Close this folder"
-#~ msgstr "Închide acest dosar"
-
 #~ msgid "Open _Parent"
 #~ msgstr "Deschide _părinte"
 
@@ -5512,19 +5995,12 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Go to the previous visited location"
 #~ msgstr "Navighează la precedenta locație vizitată"
 
-#~ msgid "_Forward"
-#~ msgstr "În_ainte"
-
 #~ msgid "Go to the next visited location"
 #~ msgstr "Navighează la următoarea locație vizitată"
 
 #~ msgid "Specify a location to open"
 #~ msgstr "Specificați o locație pentru deschidere"
 
-#~| msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
-#~ msgid "Add a bookmark for the current location"
-#~ msgstr "Adaugă un semn de carte pentru locația curentă"
-
 #~| msgid "_Bookmarks"
 #~ msgid "_Bookmarks…"
 #~ msgstr "S_emne de carte…"
@@ -5536,24 +6012,15 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "_Previous Tab"
 #~ msgstr "Tabul _precedent"
 
-#~ msgid "Activate previous tab"
-#~ msgstr "Activează tabul precedent"
-
 #~ msgid "_Next Tab"
 #~ msgstr "Tabul _următor"
 
-#~ msgid "Activate next tab"
-#~ msgstr "Activează tabul următor"
-
 #~ msgid "Move current tab to left"
 #~ msgstr "Mută tabul curent în stânga"
 
 #~ msgid "Move current tab to right"
 #~ msgstr "Mută tabul curent în dreapta"
 
-#~ msgid "_Show Sidebar"
-#~ msgstr "Arată _bara laterală"
-
 #~ msgid "Change the visibility of this window's side pane"
 #~ msgstr "Schimbă vizibilitatea panoului lateral al acestei ferestre"
 
@@ -5675,9 +6142,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Show other applications"
 #~ msgstr "Arată alte aplicații"
 
-#~ msgid "Edit"
-#~ msgstr "Editare"
-
 #~ msgid "Undo Edit"
 #~ msgstr "Anulează editarea"
 
@@ -5784,9 +6248,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
 #~ msgstr "Nautilus utilizează dosarul personal al utilizatorului ca desktop"
 
-#~ msgid "Only show folders in the tree side pane"
-#~ msgstr "Afișează doar dosarele în panoul lateral în modul arbore"
-
 #~ msgid "Put labels beside icons"
 #~ msgstr "Pune etichetele lângă iconițe"
 
@@ -6195,9 +6656,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Select folder to search in"
 #~ msgstr "Alegeți dosarele în care să se caute"
 
-#~ msgid "Search Folder"
-#~ msgstr "Caută dosar"
-
 #~ msgid "Edit the saved search"
 #~ msgstr "Editează căutarea salvată"
 
@@ -6403,9 +6861,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "_Desktop"
 #~ msgstr "_Desktop"
 
-#~ msgid "Copy the current selection to the desktop"
-#~ msgstr "Copiază selecția curentă pe desktop"
-
 #~ msgid "Move the current selection to the desktop"
 #~ msgstr "Mută selecția curentă pe desktop"
 
@@ -6517,9 +6972,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ "Nautilus; dacă nu, scrieți la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
 #~ "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 
-#~ msgid "Nautilus"
-#~ msgstr "Nautilus"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Nautilus lets you organize files and folders, both on your computer and "
 #~ "online."
@@ -6589,9 +7041,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "_Go"
 #~ msgstr "_Navigare"
 
-#~ msgid "_Tabs"
-#~ msgstr "_Taburi"
-
 #~ msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
 #~ msgstr "Deschide o nouă fereastră Nautilus pentru locația afișată"
 
@@ -6871,9 +7320,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Close this folder's parents"
 #~ msgstr "Închide părinții acestui dosar"
 
-#~ msgid "Clos_e All Folders"
-#~ msgstr "Închid_e toate dosarele"
-
 #~ msgid "Close all folder windows"
 #~ msgstr "Închide toate ferestrele dosar"
 
@@ -6882,12 +7328,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ "Localizează documente și directoare din acest calculator după nume sau "
 #~ "conținut"
 
-#~ msgid "Zoom In"
-#~ msgstr "Mărește"
-
-#~ msgid "Zoom Out"
-#~ msgstr "Micșorează"
-
 #~ msgid "Zoom to Default"
 #~ msgstr "Scalează la valoarea implicită"
 
@@ -6897,15 +7337,9 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Set the zoom level of the current view"
 #~ msgstr "Definește nivelul de scalare al vizualizării curente"
 
-#~ msgid "Ask what to do"
-#~ msgstr "Întreabă ce acțiune se efectuează"
-
 #~ msgid "Do Nothing"
 #~ msgstr "Nu fă nimic"
 
-#~ msgid "Open with other Application..."
-#~ msgstr "Deschide cu o altă aplicație..."
-
 #~ msgid "You have just inserted an Audio CD."
 #~ msgstr "Tocmai ați introdus un CD Audio."
 
@@ -7203,9 +7637,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Close the side pane"
 #~ msgstr "Închide panoul lateral"
 
-#~ msgid "Apparition"
-#~ msgstr "Apariție"
-
 #~ msgid "Azul"
 #~ msgstr "Azur"
 
@@ -7631,9 +8062,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Display _files when they are clicked"
 #~ msgstr "Arată _fișierele când se face clic"
 
-#~ msgid "Search for files by file name only"
-#~ msgstr "Caută fișiere doar după nume"
-
 #~ msgid "Search for files by file name and file properties"
 #~ msgstr "Caută fișiere după nume și proprietăți"
 
@@ -7760,9 +8188,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ "Introduceți un nume descriptiv lângă emblemă. Acest nume va fi folosit în "
 #~ "alte locuri pentru a identifica emblema."
 
-#~ msgid "Some of the files could not be added as emblems."
-#~ msgstr "Unele dintre fișiere nu au putut fi adăugate ca embleme."
-
 #~ msgid "The emblems do not appear to be valid images."
 #~ msgstr "Emblemele nu par a fi imagini valide."
 
@@ -7865,9 +8290,6 @@ msgstr "Deconectează"
 #~ msgid "Sorry, but \"%s\" is not a usable image file."
 #~ msgstr "Ne pare rău, dar „%s” nu este un fișier imagine folosibil."
 
-#~ msgid "Select a Category:"
-#~ msgstr "Alegeți o categorie:"
-
 #~ msgid "C_ancel Remove"
 #~ msgstr "Renunță la elimin_are"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]