[mutter/gnome-3-24] Updated Slovenian translationcommit 06d56421cb375045b65370eae62eae01817eb0f6
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Aug 11 12:45:04 2017 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  152 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 95 insertions(+), 57 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index ec096e9..541bd99 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,19 +9,20 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutter master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-14 08:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-14 08:48+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-10 22:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-10 22:40+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
+"%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
 #: data/50-mutter-navigation.xml:6
 msgid "Navigation"
@@ -274,15 +275,15 @@ msgstr "Spremenilnik, ki naj se uporabi za upravljanje oken"
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:8
 msgid ""
-"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
-"overview and application launching system. The default is intended to be the "
-"\"Windows key\" on PC hardware. It's expected that this binding either the "
-"default or set to the empty string."
+"This key will initiate the “overlay”, which is a combination window overview "
+"and application launching system. The default is intended to be the “Windows "
+"key” on PC hardware. It’s expected that this binding either the default or "
+"set to the empty string."
 msgstr ""
-"Ta vrednost določa \"prevleko\", ki združuje predogled okna in zaganjalnik "
-"programa. Vrednost je zamišljena kot \"ključ oken\" na strojni opremi "
-"računalnika. Pričakovano je, da je vrednost določena privzeto ali pa ni "
-"določena."
+"Ta vrednost določa »prekrivno plast«, ki združuje predogled okna in "
+"zaganjalnik programa. Vrednost je zamišljena kot »ključ oken« na strojni "
+"opremi računalnika. Pričakovano je, da je vrednost določena privzeto ali pa "
+"ni določena."
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:20
 msgid "Attach modal dialogs"
@@ -317,7 +318,7 @@ msgstr "Število delovnih površin je spremenljivo"
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:41
 msgid ""
-"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there's a "
+"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there’s a "
 "static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
 "gnome.desktop.wm.preferences)."
 msgstr ""
@@ -355,12 +356,12 @@ msgstr "Zamakni spremembe žarišča, dokler se kazalnik še premika"
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:69
 msgid ""
-"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
-"the focus will not be changed immediately when entering a window, but only "
-"after the pointer stops moving."
+"If set to true, and the focus mode is either “sloppy” or “mouse” then the "
+"focus will not be changed immediately when entering a window, but only after "
+"the pointer stops moving."
 msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča, da se žarišče, v kolikor je izbran način \"sloppy\" "
-"ali \"miška\", ne spremeni takoj ob izbiri okna. Žarišče se spremeni, ko se "
+"Izbrana možnost omogoča, da se žarišče, v kolikor je izbran način »sloppy« "
+"ali »miška«, ne spremeni takoj ob izbiri okna. Žarišče se spremeni, ko se "
 "kazalnik preneha premikati."
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:79
@@ -369,11 +370,11 @@ msgstr "Prilagodljiva obroba pravokotnika"
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:80
 msgid ""
-"The amount of total draggable borders. If the theme's visible borders are "
+"The amount of total draggable borders. If the theme’s visible borders are "
 "not enough, invisible borders will be added to meet this value."
 msgstr ""
 "Delež skupne prilagodljive obrobe. V kolikor vidni robovi teme niso dovolj, "
-"so dodane nevidne obrobe, za dodatno prilagajanje."
+"so dodane nevidne obrobe za dodatno prilagajanje."
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:89
 msgid "Auto maximize nearly monitor sized windows"
@@ -457,7 +458,7 @@ msgstr "Preklopi na VT 12"
 #. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
 #. * different modes.
 #.
-#: src/backends/meta-input-settings.c:1759
+#: src/backends/meta-input-settings.c:2141
 #, c-format
 msgid "Mode Switch (Group %d)"
 msgstr "Preklop načina (skupina %d)"
@@ -465,43 +466,42 @@ msgstr "Preklop načina (skupina %d)"
 #. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
 #. * mapping through the available outputs.
 #.
-#: src/backends/meta-input-settings.c:1781
+#: src/backends/meta-input-settings.c:2164
 msgid "Switch monitor"
 msgstr "Nadzornik preklopa"
 
-#: src/backends/meta-input-settings.c:1783
+#: src/backends/meta-input-settings.c:2166
 msgid "Show on-screen help"
 msgstr "Pokaži zaslonsko pomoč"
 
-#: src/backends/meta-monitor-manager.c:675
+#: src/backends/meta-monitor-manager.c:620
 msgid "Built-in display"
 msgstr "Vgrajen zaslon"
 
-#: src/backends/meta-monitor-manager.c:698
+#: src/backends/meta-monitor-manager.c:643
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
-#: src/backends/meta-monitor-manager.c:700
+#: src/backends/meta-monitor-manager.c:645
 msgid "Unknown Display"
 msgstr "Neznan zaslon"
 
 #. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
 #. * size in inches, like 'Dell 15"'
 #.
-#: src/backends/meta-monitor-manager.c:708
+#: src/backends/meta-monitor-manager.c:653
 #, c-format
 msgid "%s %s"
 msgstr "%s %s"
 
 #. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
 #. * we have no way to get it to exit
-#: src/compositor/compositor.c:471
+#: src/compositor/compositor.c:476
 #, c-format
 msgid ""
-"Another compositing manager is already running on screen %i on display \"%s"
-"\"."
+"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
 msgstr ""
-"Drug upravljalnik sestavljanja je že zagnan na zaslonu %i prikaza \"%s\"."
+"Drug upravljalnik sestavljanja je že zagnan na zaslonu %i prikaza »%s«."
 
 #: src/core/bell.c:194
 msgid "Bell event"
@@ -511,7 +511,7 @@ msgstr "Dogodek zvonjenja"
 #: src/core/delete.c:127
 #, c-format
 msgid "“%s” is not responding."
-msgstr "“%s” se ne odziva."
+msgstr "Okno »%s« se ne odziva."
 
 #: src/core/delete.c:129
 msgid "Application is not responding."
@@ -535,42 +535,42 @@ msgstr "_Počakaj"
 
 #: src/core/display.c:608
 #, c-format
-msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
-msgstr "Ni mogoče odpreti zaslona '%s' okenskega sistema X\n"
+msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
+msgstr "Odpiranje zaslona »%s« okenskega sistema X je spodletelo\n"
 
-#: src/core/main.c:187
+#: src/core/main.c:189
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "Onemogoči povezavo z upravljalnikom sej"
 
-#: src/core/main.c:193
+#: src/core/main.c:195
 msgid "Replace the running window manager"
 msgstr "Zamenjaj trenutni upravljalnik oken"
 
-#: src/core/main.c:199
+#: src/core/main.c:201
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "Navedite ID upravljanja seje"
 
-#: src/core/main.c:204
+#: src/core/main.c:206
 msgid "X Display to use"
 msgstr "Zaslon X za uporabo"
 
-#: src/core/main.c:210
+#: src/core/main.c:212
 msgid "Initialize session from savefile"
 msgstr "Začni sejo iz shranjene datoteke"
 
-#: src/core/main.c:216
+#: src/core/main.c:218
 msgid "Make X calls synchronous"
 msgstr "Uskladi klice X"
 
-#: src/core/main.c:223
+#: src/core/main.c:225
 msgid "Run as a wayland compositor"
 msgstr "Zaženi izbirnik wayland"
 
-#: src/core/main.c:229
+#: src/core/main.c:231
 msgid "Run as a nested compositor"
 msgstr "Zaženi kot gnezden vpisovalnik"
 
-#: src/core/main.c:237
+#: src/core/main.c:239
 msgid "Run as a full display server, rather than nested"
 msgstr "Zaženi kot polni strežnik zaslona in ne vstavljeno"
 
@@ -578,15 +578,14 @@ msgstr "Zaženi kot polni strežnik zaslona in ne vstavljeno"
 #, c-format
 msgid ""
 "mutter %s\n"
-"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
+"Copyright © 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
 "This is free software; see the source for copying conditions.\n"
 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
 "PARTICULAR PURPOSE.\n"
 msgstr ""
 "mutter %s\n"
 "Avtorske pravice pridržane (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat in drugi\n"
-"To je prosta programska oprema; za pogoje kopiranja si poglejte izvorno "
-"kodo.\n"
+"To je prosta programska oprema; za pogoje kopiranja si oglejte dovoljenje.\n"
 "Program je na voljo BREZ KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL.\n"
 
 #: src/core/mutter.c:53
@@ -606,16 +605,16 @@ msgstr "Delovna površina %d"
 #: src/core/screen.c:580
 #, c-format
 msgid ""
-"Display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option "
-"to replace the current window manager."
+"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
+"replace the current window manager."
 msgstr ""
-"Zaslon \"%s\" že ima določen upravljalnik oken; poskušajte uporabiti možnost "
-"--replace za zamenjavo trenutnega upravljalnika zaslona."
+"Zaslon »%s« že ima določen upravljalnik oken; poskušajte uporabiti možnost --"
+"replace za zamenjavo trenutnega upravljalnika zaslona."
 
 #: src/core/screen.c:665
 #, c-format
-msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
-msgstr "Zaslon %d na prikazu '%s' ni veljaven\n"
+msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
+msgstr "Zaslon %d na prikazu »%s« ni veljaven\n"
 
 #: src/core/util.c:120
 msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
@@ -630,17 +629,56 @@ msgstr "Način preklopa: način %d"
 # G:2 K:6 O:0
 #: src/x11/session.c:1815
 msgid ""
-"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
-"be restarted manually next time you log in."
+"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
+"restarted manually next time you log in."
 msgstr ""
-"Ta okna ne podpirajo možnosti &quot;shranjevanja trenutnih nastavitev&quot;, "
-"zato jih bo treba ob naslednji prijavi zagnati ročno."
+"Ta okna ne podpirajo možnosti »shranjevanja trenutnih nastavitev«, zato jih "
+"bo treba ob naslednji prijavi zagnati ročno."
 
 #: src/x11/window-props.c:559
 #, c-format
 msgid "%s (on %s)"
 msgstr "%s (na %s)"
 
+#~ msgid "Enable experimental features"
+#~ msgstr "Omogoči preizkusne možnosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
+#~ "Whether the feature requires restarting the compositor depends on the "
+#~ "given feature. Any experimental feature is not required to still be "
+#~ "available, or configurable. Don’t expect adding anything in this setting "
+#~ "to be future proof. Currently possible keywords: • “monitor-config-"
+#~ "manager” — use the new monitor configuration system, aimed to replace the "
+#~ "old one. This enables a higher level configuration API to be used by "
+#~ "configuration applications, as well as the ability to configure per "
+#~ "logical monitor scale. • “scale-monitor-framebuffer” — makes mutter "
+#~ "default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate space, "
+#~ "while scaling monitor framebuffers instead of window content, to manage "
+#~ "HiDPI monitors. Does not require a restart. Also enabling “monitor-config-"
+#~ "manager” is required for this feature to be enabled."
+#~ msgstr ""
+#~ "Za omogočanje preizkusnih možnosti, dodajte ključno besedo možnosti na "
+#~ "seznam. Ali zahteva možnost ponovni zagon sestavljalnika, je odvisno od "
+#~ "posamezne možnosti. Te možnosti niso zahtevane niti nastavljive. Trenutno "
+#~ "so na voljo ključne besede: • »monitor-config-manager« – uporablja nov "
+#~ "sistem nastavitev, ki naj bi zamenjal obstoječega. Omogoča večjo "
+#~ "nastavljivost API, za uporabo pri prigramih za nastavitve lastnosti "
+#~ "zaslona. • »scale-monitor-framebuffer« – določi privzeto rabo sistema "
+#~ "mutter za logične zaslone v logičnem točkovnem koordinatnem prostoru, pri "
+#~ "čemer prilagaja predpomnilnik in ne vsebine za upravljanje z zasloni "
+#~ "HiDPI. Možnost ne zahteva ponovnega zagona. Za omogočanje te možnosti, "
+#~ "mora biti omogočena tudi možnost »monitor-config-manager«."
+
+#~ msgid "Switch monitor configurations"
+#~ msgstr "Nastavitve nadzornika preklopa"
+
+#~ msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
+#~ msgstr "Zavrti vgrajene nastavitve zaslona"
+
+#~ msgid "Re-enable shortcuts"
+#~ msgstr "Ponovno omogoči tipkovne bližnjice"
+
 #~ msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
 #~ msgstr "Ni mogoče preiskati mape tem: %s\n"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]