[evince] Updated Czech translationcommit 2da690b2306542deb1923cc824855e2bc51a5db0
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Thu Aug 10 16:24:31 2017 +0200

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |   17 +++++++----------
 1 files changed, 7 insertions(+), 10 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 2bf87b0..f7bd42a 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evince\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-10 13:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-10 16:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-10 14:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-10 16:24+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -3575,12 +3575,8 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/shortcuts.page:7
-msgid ""
-"See a list of all shortcuts, and learn how to create your own custom "
-"shortcuts."
-msgstr ""
-"Podívejte se na seznam všech klávesových zkratek a naučte se, jak vytvářet "
-"své vlastní."
+msgid "See a list of all shortcuts."
+msgstr "Podívejte se na seznam všech klávesových zkratek."
 
 #. (itstool) path: credit/name
 #: C/shortcuts.page:20
@@ -4535,8 +4531,9 @@ msgid ""
 "app> may minimize the problem."
 msgstr ""
 "Bohužel, neexistuje rozumný způsob, jak problém vyřešit. Částečně mu můžete "
-"předejít kopírováním menších částí textu nebo zkopírováním textu do textového "
-"editoru (jako je <app>gedit</app>), který pracuje jen s prostým textem."
+"předejít kopírováním menších částí textu nebo zkopírováním textu do "
+"textového editoru (jako je <app>gedit</app>), který pracuje jen s prostým "
+"textem."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/toolbar.page:8


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]