[epiphany] Update Galician translationcommit 5c0a4d7f1caab8bc361a3b0d41e8f78183022e6d
Author: Fran Dieguez <frandieguez gnome org>
Date:   Thu Aug 10 13:41:15 2017 +0000

    Update Galician translation

 po/gl.po | 1357 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 865 insertions(+), 492 deletions(-)
---
diff --git a/po/gl.po b/po/gl.po
index 2978d7e..abbfd3f 100644
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -12,22 +12,21 @@
 # Fran Diéguez <frandieguez gnome org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
 # Leandro Regueiro <leandro regueiro gmail com>, 2012.
 # Fran Dieguez <frandieguez gnome org>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany-master-po-gl-47333.merged\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-23 17:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-25 00:37+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=epipha";
+"ny&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-07 14:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-10 15:33+0200\n"
 "Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez gnome org>\n"
-"Language-Team: Galician <gnome-l10n-gl gnome org>\n"
+"Language-Team: Galician\n"
 "Language: gl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: data/org.gnome.Epiphany.appdata.xml.in:6
@@ -61,9 +60,9 @@ msgstr "O sitio web de GNOME mostrado en GNOME Web"
 msgid "The GNOME Project"
 msgstr "O proxecto GNOME"
 
-#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:293
-#: embed/ephy-about-handler.c:324 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
-#: src/ephy-main.c:412 src/window-commands.c:652
+#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:294
+#: embed/ephy-about-handler.c:325 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
+#: src/ephy-main.c:412 src/window-commands.c:638
 msgid "Web"
 msgstr "Web"
 
@@ -86,26 +85,31 @@ msgid "org.gnome.Epiphany"
 msgstr "org.gnome.Epiphany"
 
 #: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:19
+#| msgid "_New Window"
+msgid "New Window"
+msgstr "Nova xanela"
+
+#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:23
 msgid "New Incognito Window"
 msgstr "Nova xanela Incógnito"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:11
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:12
 msgid "Browse with caret"
 msgstr "Navegar co cursor"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:15
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:16
 msgid "Home page"
 msgstr "Páxina de inicio"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:16
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:17
 msgid "Address of the user’s home page."
 msgstr "Enderezo da páxina web principal do usuario."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:20
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:21
 msgid "URL Search"
 msgstr "Buscar URL"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:21
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:22
 msgid ""
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
 "search-engines instead."
@@ -113,15 +117,15 @@ msgstr ""
 "OBSOLETO: Esta chave está obsoleta e ignórase. Use /org/gnome/epiphany/"
 "search-engines no seu lugar."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:25
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:26
 msgid "Default search engine."
 msgstr "Motor de busca por omisión."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:26
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:27
 msgid "Name of the search engine selected by default."
 msgstr "Nome do motor de busca seleccionado por omisión."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:29
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:30
 msgid ""
 "[('DuckDuckGo', 'https://duckduckgo.com/?q=%s&t=epiphany', '!ddg'),\n"
 "\t\t\t\t  ('Google', 'https://www.google.com/search?q=%s', '!g'),\n"
@@ -131,11 +135,11 @@ msgstr ""
 "\t\t\t\t  ('Google', 'https://www.google.es/search?q=%s', '!g'),\n"
 "\t\t\t\t  ('Bing', 'https://www.bing.com/search?q=%s', '!b')]"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:36
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:37
 msgid "Default search engines."
 msgstr "Motores de busca por omisión."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:37
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:38
 msgid ""
 "List of the default search engines. It is an array in which each search "
 "engine is described by a name, an address, and a bang (shortcut)."
@@ -143,12 +147,12 @@ msgstr ""
 "Lista dos motores de busca por omisión. É unha matriz na cal cada motor de "
 "busca está descrito por un nome, un enderezo, e un bang (atallo)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:41
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:211
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:202
 msgid "User agent"
 msgstr "Axente de usuario"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:43
 msgid ""
 "String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
 "servers. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/"
@@ -158,11 +162,11 @@ msgstr ""
 "servidores web. OBSOLETA: Esta chave esta obsoleta e ignórase. Use /org/"
 "gnome/epiphany/web/user-agent no seu lugar."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:50
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:51
 msgid "Automatic downloads"
 msgstr "Descargas automáticas"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:51
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:52
 msgid ""
 "When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
 "to the download folder and opened with the appropriate application."
@@ -170,23 +174,23 @@ msgstr ""
 "Cando non sexa posíbel abrir os ficheiros no navegador, estes descargaranse "
 "automaticamente ao cartafol de descargas e o aplicativo apropiado abriraos."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:55
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:56
 msgid "Force new windows to be opened in tabs"
 msgstr "Obrigar a que as novas xanelas se abran en lapelas"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:56
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:57
 msgid ""
 "Force new window requests to be opened in tabs instead of using a new window."
 msgstr ""
 "Obrigar a que as novas xanelas se abran en lapelas en lugar de empregar unha "
 "xanela nova."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:60
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:226
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:217
 msgid "Remember passwords"
 msgstr "Lembrar os contrasinais"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:62
 msgid ""
 "Whether to store and prefill passwords in websites. DEPRECATED: This key is "
 "deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-passwords "
@@ -196,12 +200,12 @@ msgstr ""
 "chave esta obsoleta e ignórase. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-"
 "passwords no seu lugar."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:72
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:206
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:73
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:197
 msgid "Enable smooth scrolling"
 msgstr "Activar o desprazamento suave"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:73
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:74
 msgid ""
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/"
 "enable-smooth-scrolling instead."
@@ -209,15 +213,15 @@ msgstr ""
 "OBSOLETA: Esta chave esta obsoleta e ignórase. Use /org/gnome/epiphany/web/"
 "enable-smooth no seu lugar."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:79
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:80
 msgid "Don’t use an external application to view page source."
 msgstr "Non usar un aplicativo externo para ver o código fonte da páxina."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:83
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
 msgid "Whether to automatically restore the last session"
 msgstr "Indica se se debe restaurar automaticamente a última sesión"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:85
 msgid ""
 "Defines how the session will be restored during startup. Allowed values are "
 "“always” (the previous state of the application is always restored), "
@@ -229,7 +233,7 @@ msgstr ""
 "«crashed» (só se restaura a sesión se fallou o aplicativo) e «never» (sempre "
 "se mostra a páxina de inicio)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:88
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:89
 msgid ""
 "Whether to delay loading of tabs that are not immediately visible on session "
 "restore"
@@ -237,7 +241,7 @@ msgstr ""
 "Indica se atrasar a carga de lapelas que non son visíbeis inmediatamente na "
 "restauración da sesión"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:89
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:90
 msgid ""
 "When this option is set to true, tabs will not start loading until the user "
 "switches to them, upon session restore."
@@ -245,11 +249,11 @@ msgstr ""
 "Cando esta opción está activada, as lapelas non se comezaran a cargar até "
 "que o usuario cambie a elas, durante a restauración dunha sesión"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:93
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:94
 msgid "Process model"
 msgstr "Modelo de procesos"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:94
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:95
 msgid ""
 "This option allows to set the process model used. Use “shared-secondary-"
 "process” to use a single web process shared by all the tabs and “one-"
@@ -260,7 +264,7 @@ msgstr ""
 "lapelas e «one-secondary-process-per-web-view» para usar diferentes procesos "
 "web por cada lapela."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:98
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:99
 msgid ""
 "Maximum number of web processes created at the same time when using “one-"
 "secondary-process-per-web-view” model"
@@ -268,7 +272,7 @@ msgstr ""
 "Número máximo de procesos web creados ao mesmo tempo ao usar o modelo «one-"
 "secondary-process-per-web-view»"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:99
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:100
 msgid ""
 "This option sets a limit to the number of web processes that will be used at "
 "the same time for the “one-secondary-process-per-web-view” model. The "
@@ -278,43 +282,23 @@ msgstr ""
 "usados ao mesmo tempo para o modelo «one-secondary-process-per-web-view». O "
 "valor por omisión é «0» e significa sen límite."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:104
-msgid "The sync user currently logged in"
-msgstr "O usuario de sincronización con sesión actual"
-
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:105
-msgid ""
-"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
-"servers."
-msgstr ""
-"O correo electrónico ligado á conta de Firefox usado para sincronizar datos "
-"cos servidores de Mozilla."
-
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:109
-msgid "Sync timestamp"
-msgstr "Marca de tempo de sincronización"
-
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:110
-msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
-msgstr "A marca de tempo na que se realizou a última sincronización"
-
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:114
 msgid "List of adblock filters"
 msgstr "Lista de filtros de adblock"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:115
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:106
 msgid "List of URLs with filter rules to be used by the adblock."
 msgstr ""
 "Lista de URL con regras de filtrado para usalas nun bloqueador de "
 "publicidade."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:121
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:112
 msgid "Expand tabs size to fill the available space on the tabs bar."
 msgstr ""
 "Expandir o tamaño das lapelas para completar o espazo dispoñíbel na barra de "
 "lapelas."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:122
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:113
 msgid ""
 "If enabled the tabs will expand to use the entire available space in the "
 "tabs bar."
@@ -322,11 +306,11 @@ msgstr ""
 "Se esta activado as lapelas expandiranse para usar todo o espazo dispoñíbel "
 "na barra de lapelas."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:126
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:117
 msgid "The position of the tabs bar."
 msgstr "A posición da barra de lapelas."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:127
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:118
 msgid ""
 "Controls where the tabs bar is shown. Possible values are “top” (the "
 "default), “bottom”, “left” (vertical tabs with bar on the left) and "
@@ -336,11 +320,11 @@ msgstr ""
 "«top» (o valor predeterminado), «bottom», «left» (lapelas verticais na barra "
 "da esquerda) e «right» (lapelas verticais na barra da dereita)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:131
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:122
 msgid "The visibility policy for the tabs bar."
 msgstr "A política de visibilidade para a barra de lapelas."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:132
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:123
 msgid ""
 "Controls when the tabs bar is shown. Possible values are “always” (the tabs "
 "bar is always shown), “more-than-one” (the tabs bar is only shown if there’s "
@@ -351,23 +335,23 @@ msgstr ""
 "lapelas móstrase só se hai dúas ou máis lapelas) e «never» (non se mostra "
 "nunca)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:138
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:129
 msgid "Minimum font size"
 msgstr "Tamaño mínimo do tipo de letra"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:142
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:133
 msgid "Use GNOME fonts"
 msgstr "Usar os tipos de letra de GNOME"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:143
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:134
 msgid "Use GNOME font settings."
 msgstr "Usar as preferencias de tipo de letra de GNOME."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:147
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:138
 msgid "Custom sans-serif font"
 msgstr "Tipo de letra Sans Serif personalizada"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:148
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:139
 msgid ""
 "A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts "
 "is set."
@@ -375,11 +359,11 @@ msgstr ""
 "O valor que usar para sobreescribir o tipo de letra Sans Serif do escritorio "
 "cando «use-gnome-fonts» é certo."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:152
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:143
 msgid "Custom serif font"
 msgstr "Tipo de letra Serif personalizado"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:153
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:144
 msgid ""
 "A value to be used to override serif desktop font when use-gnome-fonts is "
 "set."
@@ -387,11 +371,11 @@ msgstr ""
 "O valor que usar para sobrescribir o tipo de letra Serif do escritorio cando "
 "«use-gnome-fonts» é certo."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:157
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:148
 msgid "Custom monospace font"
 msgstr "Tipo de letra monoespaciado personalizado"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:158
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:149
 msgid ""
 "A value to be used to override monospace desktop font when use-gnome-fonts "
 "is set."
@@ -399,50 +383,50 @@ msgstr ""
 "O valor que usar para sobrescribir o tipo de letra monoespaciado do "
 "escritorio cando «use-gnome-fonts» é certo."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:162
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:153
 msgid "Use a custom CSS"
 msgstr "Usar CSS personalizado"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:163
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:154
 msgid "Use a custom CSS file to modify websites own CSS."
 msgstr "Usar un ficheiro CSS personalizado para o CSS das páxinas web."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:167
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:158
 msgid "Enable spell checking"
 msgstr "Activar verificación ortográfica"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:168
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:159
 msgid "Spell check any text typed in editable areas."
 msgstr "Comprobar a ortografía de calquera texto escrito en áreas editábeis."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:172
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:163
 msgid "Default encoding"
 msgstr "Codificación predefinida"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:173
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:164
 msgid ""
 "Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
 msgstr ""
 "Codificación predeterminada. Os valores aceptados son os que WebKitGTK+ pode "
 "entender."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:177
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:656
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:168
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:659
 msgid "Languages"
 msgstr "Idiomas"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:178
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:169
 msgid ""
 "Preferred languages. Array of locale codes or “system” to use current locale."
 msgstr ""
 "Idiomas preferidos. Matriz de códigos de idioma ou «sistema» para usar como "
 "configuración rexional actual."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:182
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:173
 msgid "Cookie accept"
 msgstr "Aceptar as cookies"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:183
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:174
 msgid ""
 "Where to accept cookies from. Possible values are “always”, “no-third-party” "
 "and “never”."
@@ -450,42 +434,42 @@ msgstr ""
 "Indica desde onde se aceptan as cookies. Os valores posíbeis son «sempre», "
 "«no-third-party» e «never»."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:187
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:178
 msgid "Allow popups"
 msgstr "Permitir as xanelas emerxentes"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:188
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:179
 msgid ""
 "Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
 msgstr ""
 "Permitirlles aos sitios abrir novas xanelas usando JavaScript (se JavaScript "
 "está activado)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:192
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:183
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Activar engadidos"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:196
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:187
 msgid "Enable WebGL"
 msgstr "Activar WebGL"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:197
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:188
 msgid "Whether to enable support for WebGL contexts."
 msgstr "Indica se se debe activar a compatibilidade para contextos WebGL."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:201
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:192
 msgid "Enable WebAudio"
 msgstr "Activar WebAudio"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:202
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:193
 msgid "Whether to enable support for WebAudio."
 msgstr "Indica se se debe activar a compatibilidade para WebAudio."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:207
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:198
 msgid "Whether to enable smooth scrolling."
 msgstr "Indica se activar o desprazamento suave."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:212
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:203
 msgid ""
 "String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
 "servers."
@@ -493,11 +477,11 @@ msgstr ""
 "Cadea que será empregada como o user agent, para identificar o navegador nos "
 "servidores web."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:216
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:207
 msgid "Do Not Track"
 msgstr "Non rastrexar"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:217
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:208
 msgid ""
 "Enables DNT headers and tracking query parameter removal. Note that when "
 "changing this setting from the preferences dialog, the adblock-filters "
@@ -508,11 +492,11 @@ msgstr ""
 "preferencias, a configuración de filtros de publicidade actualizarase para "
 "engadir/eliminar os filtros de EasyPrivacy"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:221
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:212
 msgid "Enable adblock"
 msgstr "Activar bloqueador de publicidade"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:222
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:213
 msgid ""
 "Whether to block the embedded advertisements that web pages might want to "
 "show."
@@ -520,17 +504,29 @@ msgstr ""
 "Indica se bloquear as publicidades incrustadas na páxinas web que quere "
 "mostrar."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:227
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:218
 msgid "Whether to store and prefill passwords in websites."
 msgstr ""
 "Indica se se almacenan e completan automaticamente os contrasinais nos "
 "sitios web."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:233
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:222
+msgid "Enable site-specific quirks"
+msgstr "Activa o modo «quirks» específico do sitio"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:223
+msgid ""
+"Enable quirks to make specific websites work better. You might want to "
+"disable this setting if debugging a specific issue."
+msgstr ""
+"Activa o modo «quirks» para que algúns sitios específicos funcionen mellor. "
+"Pode querer desactivar esta opción se está depurando un problema concreto."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:229
 msgid "The downloads folder"
 msgstr "O cartafol de descargas"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:234
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:230
 msgid ""
 "The path of the folder where to download files to; or “Downloads” to use the "
 "default downloads folder, or “Desktop” to use the desktop folder."
@@ -539,11 +535,11 @@ msgstr ""
 "usar o cartafol de descargas predefinido e \"Escritorio\" para usar o "
 "escritorio."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:241
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:237
 msgid "Window position"
 msgstr "Posición da xanela"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:242
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:238
 msgid ""
 "The position to use for a new window that is not restored from a previous "
 "session."
@@ -551,11 +547,11 @@ msgstr ""
 "A posición a usar para a nova xanela que non é restaurada desde unha sesión "
 "anterior."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:246
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:242
 msgid "Window size"
 msgstr "Tamaño da xanela"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:247
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:243
 msgid ""
 "The size to use for a new window that is not restored from a previous "
 "session."
@@ -563,11 +559,11 @@ msgstr ""
 "O tamaño a usar para a nova xanela que non é restaurada desde unha sesión "
 "anterior."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:251
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:247
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Está maximizada"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:252
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:248
 msgid ""
 "Whether a new window that is not restored from a previous session should be "
 "initially maximized."
@@ -575,12 +571,191 @@ msgstr ""
 "Indica se a nova xanela que non é restaurada desde unha sesión anterior "
 "debería estar maximizada."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:286
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:277
+#| msgid "Currently logged in as %s"
+msgid "Currently signed in sync user"
+msgstr "Actualmente rexistrado como usuario de sincronización"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:278
+msgid ""
+"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
+"servers."
+msgstr ""
+"O correo electrónico ligado á conta de Firefox usado para sincronizar datos "
+"cos servidores de Mozilla."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:282
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Last sync timestamp"
+msgstr "Marca de tempo da última sincronización"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:283
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The UNIX time at which last sync was made in seconds."
+msgstr "A marca de tempo UNIX na que se realizou a última sincronización"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:287
+msgid "Sync device ID"
+msgstr "ID do dispositivo que sincronizar"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:288
+msgid "The sync device ID of the current device."
+msgstr "O ID do dispositivo de sincronización para o dispositivo actual."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:292
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Sync device name"
+msgstr "Nome do dispositivo de sincronización"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:293
+msgid "The sync device name of the current device."
+msgstr "O nome do dispositivo de sincronización para o dispositivo actual."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:297
+msgid "The sync frequency in minutes"
+msgstr "A frecuencia de sincronización en minutos."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:298
+msgid "The number of minutes between two consecutive syncs."
+msgstr "O número de minutos entre dúas sincronizacións consecutivas."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
+msgid "Sync data with Firefox"
+msgstr "Sincronizar datos con Firefox"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:303
+msgid ""
+"TRUE if Ephy collections should be synced with Firefox collections, FALSE "
+"otherwise."
+msgstr ""
+"TRUE se a colección Ephy debería sincronizarse coas coleccións de Firefox, "
+"FALSE en caso contrario."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:307
+#| msgid "Disable bookmark editing"
+msgid "Enable bookmarks sync"
+msgstr "Activar a sincronización de marcadores"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:308
+msgid "TRUE if bookmarks collection should be synced, FALSE otherwise."
+msgstr ""
+"TRUE se a colección de marcadores debería sincronizarse, FALSE en caso "
+"contrario."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:312
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Bookmarks sync timestamp"
+msgstr "Marca de tempo de sincronización dos marcadores"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:313
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The timestamp at which last bookmarks sync was made."
+msgstr ""
+"A marca de tempo na que se realizou a última sincronización de marcadores."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:317
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:332
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:347
+msgid "Initial sync or normal sync"
+msgstr "Sincronización inciial ou sincronización normal"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:318
+msgid ""
+"TRUE if bookmarks collection needs to be synced for the first time, FALSE "
+"otherwise."
+msgstr ""
+"TRUE se a colección de marcadores precisa sincronizarse por primeira vez, "
+"FALSE en caso contrario."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:322
+#| msgid "Filter passwords"
+msgid "Enable passwords sync"
+msgstr "Activar a sincronización de contrasinais"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:323
+msgid "TRUE if passwords collection should be synced, FALSE otherwise."
+msgstr ""
+"TRUE se a colección de contrasinais debería sincronizarse, FALSE en caso "
+"contrario."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:327
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Passwords sync timestamp"
+msgstr "Marca de tempo de sincronización dos contrasinais"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:328
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The timestamp at which last passwords sync was made."
+msgstr ""
+"A marca de tempo na que se realizou a última sincronización de contrasinais"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:333
+msgid ""
+"TRUE if passwords collection needs to be synced for the first time, FALSE "
+"otherwise."
+msgstr ""
+"TRUE se colección de contrasinais precisa sincronizarse por primeira vez, "
+"FALSE en caso contrario."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:337
+#| msgid "Disable history"
+msgid "Enable history sync"
+msgstr "Activar a sincronización de historial"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:338
+msgid "TRUE if history collection should be synced, FALSE otherwise."
+msgstr ""
+"TRUE se a colección de historial debería sincronizarse, FALSE en caso "
+"contrario."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:342
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "History sync timestamp"
+msgstr "Marca de tempo de sincronización de historial"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:343
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The timestamp at which last history sync was made."
+msgstr ""
+"A marca de tempo na que se realizou a última sincronización do historial."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:348
+msgid ""
+"TRUE if history collection needs to be synced for the first time, FALSE "
+"otherwise."
+msgstr ""
+"TRUE se colección do historial precisa sincronizarse por primeira vez, FALSE "
+"en caso contrario."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:352
+#| msgid "View open tabs"
+msgid "Enable open tabs sync"
+msgstr "Activar a sincronización das lapelas abertas"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:353
+msgid "TRUE if open tabs collection should be synced, FALSE otherwise."
+msgstr ""
+"TRUE se a colección de lapelas abertas debería sincronizarse, FALSE en caso "
+"contrario."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:357
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Open tabs sync timestamp"
+msgstr "Marca de tempo da sincronización de lapelas abertas"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:358
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The timestamp at which last open tabs sync was made."
+msgstr ""
+"A marca de tempo na que se realizou a última sincronización de lapelas "
+"abertas."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:369
 msgid "Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Decisión a aplicar cando o permiso de micrófono se solicita para este equipo"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:287
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:370
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to access the user’s microphone. The “undecided” default means the browser "
@@ -592,14 +767,14 @@ msgstr ""
 "navegador pedirá permiso ao usuario, mentres que «allow» e «deny» indican "
 "automaticamente a resposta."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:291
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:374
 msgid ""
 "Decision to apply when geolocation permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Decisión a aplicar cando o permiso de xeolocalización se solicita para este "
 "equipo"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:292
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:375
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to access the user’s location. The “undecided” default means the browser "
@@ -611,14 +786,14 @@ msgstr ""
 "significa que o navegador pedirá permiso ao usuario, mentres que «allow» e "
 "«deny» indican automaticamente a resposta."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:296
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:379
 msgid ""
 "Decision to apply when notification permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Decisión a aplicar cando o permiso de notificacións se solicita para este "
 "equipo"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:297
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:380
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to show notifications. The “undecided” default means the browser needs to "
@@ -630,14 +805,14 @@ msgstr ""
 "navegador pedirá permioso ao usuario mentres que «allow» e «deny» indican "
 "automaticamente a resposta."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:301
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:384
 msgid ""
 "Decision to apply when save password permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Decisión a aplicar cando o permiso de gardar contrasinais se solicita para "
 "este equipo"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:385
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to save passwords. The “undecided” default means the browser needs to ask "
@@ -649,12 +824,12 @@ msgstr ""
 "navegador pedirá permiso ao usuario, mentres que  «allow» e «deny» indican "
 "automaticamente a resposta."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:306
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:389
 msgid "Decision to apply when webcam permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Decisión a aplicar cando o permiso de cámara web se solicita para este equipo"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:307
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:390
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to access the user’s webcam. The “undecided” default means the browser needs "
@@ -666,116 +841,116 @@ msgstr ""
 "navegador pedirá permiso ao usuario, mentres que «allow»  e «deny» indican "
 "automaticamente a resposta."
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:140
+#: embed/ephy-about-handler.c:141
 msgid "Installed plugins"
 msgstr "Activar engadidos"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:141
+#: embed/ephy-about-handler.c:142
 msgid "Plugins"
 msgstr "Engadidos"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:144
+#: embed/ephy-about-handler.c:145
 msgid "Plugins are disabled in the preferences"
 msgstr "Os engadidos están desactivados nas preferencias"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:157
+#: embed/ephy-about-handler.c:158
 msgid "Enabled"
 msgstr "Activado"
 
 #. webkit_plugin_get_enabled (plugin) &&
-#: embed/ephy-about-handler.c:157
+#: embed/ephy-about-handler.c:158
 msgid "Yes"
 msgstr "Si"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:157
+#: embed/ephy-about-handler.c:158
 msgid "No"
 msgstr "Non"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:158
+#: embed/ephy-about-handler.c:159
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipo MIME"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:158
+#: embed/ephy-about-handler.c:159
 msgid "Description"
 msgstr "Descrición"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:158
+#: embed/ephy-about-handler.c:159
 msgid "Suffixes"
 msgstr "Sufixos"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:221 embed/ephy-about-handler.c:223
+#: embed/ephy-about-handler.c:222 embed/ephy-about-handler.c:224
 msgid "Memory usage"
 msgstr "Uso de memoria"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:271
+#: embed/ephy-about-handler.c:272
 #, c-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "Versión %s"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:291
+#: embed/ephy-about-handler.c:292
 msgid "About Web"
 msgstr "Sobre Web"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:295
+#: embed/ephy-about-handler.c:296
 msgid "A simple, clean, beautiful view of the web"
 msgstr "Unha vista sinxela, limpa e bonita do web"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:353 embed/ephy-about-handler.c:354
+#: embed/ephy-about-handler.c:354 embed/ephy-about-handler.c:355
 msgid "Applications"
 msgstr "Aplicativos"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:355
+#: embed/ephy-about-handler.c:356
 msgid "List of installed web applications"
 msgstr "Lista dos aplicativos web instalados"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:369
+#: embed/ephy-about-handler.c:370
 msgid "Delete"
 msgstr "Eliminar"
 
 #. Note for translators: this refers to the installation date.
-#: embed/ephy-about-handler.c:371
+#: embed/ephy-about-handler.c:372
 msgid "Installed on:"
 msgstr "Activado o:"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:457 embed/ephy-embed-utils.c:347
-msgid "Most Visited"
-msgstr "Máis visitadas"
-
 #. Displayed when opening the browser for the first time.
-#: embed/ephy-about-handler.c:476
+#: embed/ephy-about-handler.c:477
 msgid "Welcome to Web"
 msgstr "Benvida a Web"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:476
+#: embed/ephy-about-handler.c:477
 msgid "Start browsing and your most-visited sites will appear here."
 msgstr "Comece a navegación e os seus sitios máis visitados aparecerán aquí."
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:502
+#: embed/ephy-about-handler.c:503
 msgid "Remove from overview"
 msgstr "Eliminar da vista previa"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:576 embed/ephy-about-handler.c:577
+#: embed/ephy-about-handler.c:577 embed/ephy-about-handler.c:578
 msgid "Private Browsing"
 msgstr "Navegación privada"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:578
+#: embed/ephy-about-handler.c:579
+#| msgid ""
+#| "You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode "
+#| "will not show up in your browsing history and all stored information will "
+#| "be cleared when you close the window. Files you download will be kept."
 msgid ""
-"You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode "
-"will not show up in your browsing history and all stored information will be "
-"cleared when you close the window. Files you download will be kept."
+"You are currently browsing incognito. Pages viewed in this mode will not "
+"show up in your browsing history and all stored information will be cleared "
+"when you close the window. Files you download will be kept."
 msgstr ""
-"Está empregando a navegación <em>de incógnito</em>. As páxinas que visite "
-"neste modo non se mostrarán no historial de navegación e toda a información "
-"será limpada cando peche a xanela. Os ficheiros que descargue manteranse."
+"Está empregando a navegación de incógnito. As páxinas que visite neste modo "
+"non se mostrarán no historial de navegación e toda a información será "
+"limpada cando peche a xanela. Os ficheiros que descargue manteranse."
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:582
+#: embed/ephy-about-handler.c:583
 msgid ""
 "Incognito mode hides your activity only from people using this computer."
 msgstr ""
 "O modo incógnito ocultalle a súa actividade a outras persoas usando este "
 "computador."
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:584
+#: embed/ephy-about-handler.c:585
 msgid ""
 "It will not hide your activity from your employer if you are at work. Your "
 "internet service provider, your government, other governments, the websites "
@@ -786,22 +961,17 @@ msgstr ""
 "web que visita ou anunciantes destes sitios web poderían facerlle un "
 "seguemento."
 
-#. characters
-#: embed/ephy-embed.c:49
-msgid "Blank page"
-msgstr "Páxina en branco"
-
 #. Translators: 'ESC' and 'F11' are keyboard keys.
-#: embed/ephy-embed.c:539
+#: embed/ephy-embed.c:538
 #, c-format
 msgid "Press %s to exit fullscreen"
 msgstr "Prema %s para saír do modo a pantalla completa"
 
-#: embed/ephy-embed.c:539
+#: embed/ephy-embed.c:538
 msgid "ESC"
 msgstr "ESC"
 
-#: embed/ephy-embed.c:539
+#: embed/ephy-embed.c:538
 msgid "F11"
 msgstr "F11"
 
@@ -810,6 +980,15 @@ msgstr "F11"
 msgid "Send an email message to “%s”"
 msgstr "Enviar unha mensaxe de correo-e a «%s»"
 
+#: embed/ephy-embed-utils.h:31
+msgid "Blank page"
+msgstr "Páxina en branco"
+
+#. Title for the blank page
+#: embed/ephy-embed-utils.h:32
+msgid "Most Visited"
+msgstr "Máis visitadas"
+
 #: embed/ephy-encodings.c:59
 msgid "Arabic (_IBM-864)"
 msgstr "Árabe (_IBM-864)"
@@ -1154,80 +1333,87 @@ msgstr "Buscar a anterior aparición da cadea de busca"
 msgid "Find next occurrence of the search string"
 msgstr "Busca a seguinte aparición da cadea de busca"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:529
+#: embed/ephy-web-view.c:527
 msgid "Not No_w"
 msgstr "Agora _non"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:530
+#: embed/ephy-web-view.c:528
 msgid "_Never Save"
 msgstr "_Non gardar nunca"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:531 lib/widgets/ephy-file-chooser.c:121
-#: src/window-commands.c:465
+#: embed/ephy-web-view.c:529 lib/widgets/ephy-file-chooser.c:121
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1061 src/window-commands.c:447
 msgid "_Save"
 msgstr "_Gardar"
 
 #. Translators: The %s the hostname where this is happening.
 #. * Example: mail.google.com.
 #.
-#: embed/ephy-web-view.c:542
+#: embed/ephy-web-view.c:540
 #, c-format
 msgid "Do you want to save your password for “%s”?"
 msgstr "Desexa gardar o seu contrasinal para «%s»?"
 
 #. Translators: Message appears when insecure password form is focused.
-#: embed/ephy-web-view.c:790
+#: embed/ephy-web-view.c:788
+#| msgid ""
+#| "Heads-up: this form is not secure. If you type your password, it will be "
+#| "visible to cybercriminals!"
 msgid ""
-"Heads-up: this form is not secure. If you type your password, it will be "
-"visible to cybercriminals!"
+"Heads-up: this form is not secure. If you type your password, it will not be "
+"kept private."
 msgstr ""
-"Advertencia este formulario non é seguro. Se escribe un contrasinal, podería "
-"ser visto por cibercriminais!"
+"Advertencia: este formulario non é seguro. Se escribe o seu contrasinal, non "
+"se manterá en privado."
 
-#: embed/ephy-web-view.c:1393
+#: embed/ephy-web-view.c:1418
 msgid "Deny"
 msgstr "Denegar"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:1394
+#: embed/ephy-web-view.c:1419
 msgid "Allow"
 msgstr "Permitir"
 
 #. Translators: Notification policy for a specific site.
-#: embed/ephy-web-view.c:1409
+#: embed/ephy-web-view.c:1436
 #, c-format
-msgid "The page at <b>%s</b> wants to show desktop notifications."
-msgstr "A páxina en <b>%s</b> quere mostrar notificacións de escritorio"
+#| msgid "The page at <b>%s</b> wants to show desktop notifications."
+msgid "The page at %s wants to show desktop notifications."
+msgstr "A páxina en %s quere mostrar notificacións de escritorio"
 
 #. Translators: Geolocation policy for a specific site.
-#: embed/ephy-web-view.c:1414
+#: embed/ephy-web-view.c:1441
 #, c-format
-msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
-msgstr "A páxina <b>%s</b> quere saber a súa localización."
+#| msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
+msgid "The page at %s wants to know your location."
+msgstr "A páxina %s quere saber a súa localización."
 
 #. Translators: Microphone policy for a specific site.
-#: embed/ephy-web-view.c:1419
+#: embed/ephy-web-view.c:1446
 #, c-format
-msgid "The page at <b>%s</b> wants to use your microphone."
-msgstr "A páxina <b>%s</b> quere saber o seu micrófono."
+#| msgid "The page at <b>%s</b> wants to use your microphone."
+msgid "The page at %s wants to use your microphone."
+msgstr "A páxina %s quere saber o seu micrófono."
 
 #. Translators: Webcam policy for a specific site.
-#: embed/ephy-web-view.c:1424
+#: embed/ephy-web-view.c:1451
 #, c-format
-msgid "The page at <b>%s</b> wants to use your webcam."
-msgstr "A páxina <b>%s</b> quere saber a súa cámara web."
+#| msgid "The page at <b>%s</b> wants to use your webcam."
+msgid "The page at %s wants to use your webcam."
+msgstr "A páxina %s quere saber a súa cámara web."
 
 #. translators: %s here is the address of the web page
-#: embed/ephy-web-view.c:1590
+#: embed/ephy-web-view.c:1623
 #, c-format
 msgid "Loading “%s”…"
 msgstr "Cargando «%s»…"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:1592
+#: embed/ephy-web-view.c:1625
 msgid "Loading…"
 msgstr "Cargando…"
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1839
+#: embed/ephy-web-view.c:1875
 msgid ""
 "This website presented identification that belongs to a different website."
 msgstr ""
@@ -1235,7 +1421,7 @@ msgstr ""
 "distinto."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1844
+#: embed/ephy-web-view.c:1880
 msgid ""
 "This website’s identification is too old to trust. Check the date on your "
 "computer’s calendar."
@@ -1244,14 +1430,14 @@ msgstr ""
 "Comprobe a data no calendario do seu computador."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1849
+#: embed/ephy-web-view.c:1885
 msgid "This website’s identification was not issued by a trusted organization."
 msgstr ""
 "A identificación deste sitio web non foi creada por unha organización "
 "confiábel."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1854
+#: embed/ephy-web-view.c:1890
 msgid ""
 "This website’s identification could not be processed. It may be corrupted."
 msgstr ""
@@ -1259,7 +1445,7 @@ msgstr ""
 "corrompida."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1859
+#: embed/ephy-web-view.c:1895
 msgid ""
 "This website’s identification has been revoked by the trusted organization "
 "that issued it."
@@ -1267,7 +1453,7 @@ msgstr ""
 "A identificación deste sitio web foi revocada pola organización que a creou."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1864
+#: embed/ephy-web-view.c:1900
 msgid ""
 "This website’s identification cannot be trusted because it uses very weak "
 "encryption."
@@ -1276,7 +1462,7 @@ msgstr ""
 "débil."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1869
+#: embed/ephy-web-view.c:1905
 msgid ""
 "This website’s identification is only valid for future dates. Check the date "
 "on your computer’s calendar."
@@ -1286,23 +1472,23 @@ msgstr ""
 
 #. Page title when a site cannot be loaded due to a network error.
 #. Page title when a site cannot be loaded due to a page crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1931 embed/ephy-web-view.c:1985
+#: embed/ephy-web-view.c:1967 embed/ephy-web-view.c:2021
 msgid "Problem Loading Page"
 msgstr "Problema na carga da páxina"
 
 #. Message title when a site cannot be loaded due to a network error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1934
+#: embed/ephy-web-view.c:1970
 msgid "Unable to display this website"
 msgstr "Non foi posíbel mostrar este sitio web."
 
 #. Error details when a site cannot be loaded due to a network error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1938
+#: embed/ephy-web-view.c:1974
 #, c-format
 msgid "The site at %s seems to be unavailable."
 msgstr "O sitio en %s semella que non está dispoñíbel."
 
 #. Further error details when a site cannot be loaded due to a network error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1942
+#: embed/ephy-web-view.c:1978
 msgid ""
 "It may be temporarily inaccessible or moved to a new address. You may wish "
 "to verify that your internet connection is working correctly."
@@ -1312,7 +1498,7 @@ msgstr ""
 "correctamente."
 
 #. Technical details when a site cannot be loaded due to a network error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1952
+#: embed/ephy-web-view.c:1988
 #, c-format
 msgid "The precise error was: %s"
 msgstr "O erro preciso foi: %s"
@@ -1320,67 +1506,67 @@ msgstr "O erro preciso foi: %s"
 #. The button on the network error page. DO NOT ADD MNEMONICS HERE.
 #. The button on the page crash error page. DO NOT ADD MNEMONICS HERE.
 #. The button on the process crash error page. DO NOT ADD MNEMONICS HERE.
-#: embed/ephy-web-view.c:1957 embed/ephy-web-view.c:2008
-#: embed/ephy-web-view.c:2049
+#: embed/ephy-web-view.c:1993 embed/ephy-web-view.c:2044
+#: embed/ephy-web-view.c:2085
 msgid "Reload"
 msgstr "Recargar"
 
 #. Mnemonic for the Reload button on browser error pages.
-#: embed/ephy-web-view.c:1960 embed/ephy-web-view.c:2011
-#: embed/ephy-web-view.c:2052
+#: embed/ephy-web-view.c:1996 embed/ephy-web-view.c:2047
+#: embed/ephy-web-view.c:2088
 msgctxt "reload-access-key"
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
 #. Message title when a site cannot be loaded due to a page crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1988
+#: embed/ephy-web-view.c:2024
 msgid "Oops! There may be a problem"
 msgstr "Recoiro! Podería haber un problema"
 
 #. Error details when a site cannot be loaded due to a page crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1992
+#: embed/ephy-web-view.c:2028
 #, c-format
 msgid "The page %s may have caused Web to close unexpectedly."
 msgstr "O sitio %s puido causar que Web se peche de forma inesperada"
 
 #. Further error details when a site cannot be loaded due to a page crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1999
+#: embed/ephy-web-view.c:2035
 #, c-format
 msgid "If this happens again, please report the problem to the %s developers."
 msgstr "Se isto volve a suceder, informe do erro aos desenvolvedores de %s."
 
 #. Page title when a site cannot be loaded due to a process crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:2035
+#: embed/ephy-web-view.c:2071
 msgid "Problem Displaying Page"
 msgstr "Problema ao mostrar a páxina"
 
 #. Message title when a site cannot be loaded due to a process crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:2038
+#: embed/ephy-web-view.c:2074
 msgid "Oops!"
 msgstr "Oops!"
 
 #. Error details when a site cannot be loaded due to a process crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:2041
+#: embed/ephy-web-view.c:2077
 msgid "Something went wrong while displaying this page."
 msgstr "Algo foi mal ao mostrar esta páxina."
 
 #. Further error details when a site cannot be loaded due to a process crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:2043
+#: embed/ephy-web-view.c:2079
 msgid "Please reload or visit a different page to continue."
 msgstr "Por favor, recárguea ou visite unha páxina distinta para continuar."
 
 #. Page title when a site is not loaded due to an invalid TLS certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:2076
+#: embed/ephy-web-view.c:2112
 msgid "Security Violation"
 msgstr "Violación de seguranza"
 
 #. Message title when a site is not loaded due to an invalid TLS certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:2079
+#: embed/ephy-web-view.c:2115
 msgid "This Connection is Not Secure"
 msgstr "Esta conexión non é segura"
 
 #. Error details when a site is not loaded due to an invalid TLS certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:2083
+#: embed/ephy-web-view.c:2119
 #, c-format
 msgid ""
 "This does not look like the real %s. Attackers might be trying to steal or "
@@ -1391,36 +1577,36 @@ msgstr ""
 "privados, información de tarxetas de crédito ou contrasinais)."
 
 #. The button on the invalid TLS certificate error page. DO NOT ADD MNEMONICS HERE.
-#: embed/ephy-web-view.c:2093
+#: embed/ephy-web-view.c:2129
 msgid "Go Back"
 msgstr "Atrás"
 
 #. Mnemonic for the Go Back button on the invalid TLS certificate error page.
-#: embed/ephy-web-view.c:2096
+#: embed/ephy-web-view.c:2132
 msgctxt "back-access-key"
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
 #. The hidden button on the invalid TLS certificate error page. Do not add mnemonics here.
-#: embed/ephy-web-view.c:2099
+#: embed/ephy-web-view.c:2135
 msgid "Accept Risk and Proceed"
 msgstr "Aceptar o risco e proceder"
 
 #. Mnemonic for the Accept Risk and Proceed button on the invalid TLS certificate error page.
-#: embed/ephy-web-view.c:2103
+#: embed/ephy-web-view.c:2139
 msgctxt "proceed-anyway-access-key"
 msgid "P"
 msgstr "P"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:2155
+#: embed/ephy-web-view.c:2191
 msgid "None specified"
 msgstr "Non especificado"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:2238
+#: embed/ephy-web-view.c:2274
 msgid "Technical information"
 msgstr "Información técnica"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:3090
+#: embed/ephy-web-view.c:3126
 msgid "_OK"
 msgstr "_Aceptar"
 
@@ -1449,28 +1635,20 @@ msgstr "O ficheiro «%s» xa existe. Móvao para outra localización."
 msgid "Failed to create directory “%s”."
 msgstr "Produciuse un erro ao crear o cartafol «%s»."
 
-#. Translators: The first %s is the username and the second one is the
-#. * security origin where this is happening. Example: gnome gmail com and
-#. * https://mail.google.com.
-#.
-#: lib/ephy-form-auth-data.c:120
-#, c-format
-msgid "Password for %s in a form in %s"
-msgstr "Os contrasinais para %s nun formulario en %s"
-
-#. Translators: The first %s is the security origin where this is happening.
-#. * Example: https://mail.google.com.
-#.
-#: lib/ephy-form-auth-data.c:126
-#, c-format
-msgid "Password in a form in %s"
-msgstr "O contrasinal nun formulario en %s"
-
 #: lib/ephy-gui.c:73
 #, c-format
 msgid "Could not display help: %s"
 msgstr "Non foi posíbel mostrar a axuda: %s"
 
+#. TRANSLATORS: Please modify the main address of duckduckgo in order to match
+#. * the version used in your country. For example for the french version :
+#. * replace the ".com" with ".fr" :  "https://duckduckgo.fr/?q=%s&amp;t=epiphany";
+#.
+#: lib/ephy-search-engine-manager.h:33
+#, c-format
+msgid "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany";
+msgstr "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany";
+
 #. Translators: "friendly time" string for the current day, strftime format. like "Today 12∶34 am"
 #: lib/ephy-time-helpers.c:226
 msgid "Today %I∶%M %p"
@@ -1553,6 +1731,114 @@ msgstr "Outros"
 msgid "Local files"
 msgstr "Ficheiros locais"
 
+#. Translators: The first %s is the username and the second one is the
+#. * security origin where this is happening. Example: gnome gmail com and
+#. * https://mail.google.com.
+#: lib/sync/ephy-password-manager.c:393
+#, c-format
+msgid "Password for %s in a form in %s"
+msgstr "Os contrasinais para %s nun formulario en %s"
+
+#. Translators: The %s is the security origin where this is happening.
+#. * Example: https://mail.google.com.
+#: lib/sync/ephy-password-manager.c:397
+#, c-format
+msgid "Password in a form in %s"
+msgstr "O contrasinal nun formulario en %s"
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:786
+msgid "Failed to obtain storage credentials."
+msgstr "Produciuse un fallo ao obter as credenciais de almacenamento."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:787 lib/sync/ephy-sync-service.c:902
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1479
+#| msgid ""
+#| "Please visit Preferences and sign in again to continue the sync process."
+msgid "Please visit Preferences and sign in again to continue syncing."
+msgstr ""
+"Visite as Preferencias e inicie sesión de novo para continuar co proceso de "
+"sincronización."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:892
+#| msgid "The password of your Firefox account %s seems to have been changed."
+msgid "The password of your Firefox account seems to have been changed."
+msgstr "Semella que o contrasinal da súa conta de Firefox cambiou."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:893
+#| msgid ""
+#| "Please visit Preferences and sign in with the new password to continue "
+#| "the sync process."
+msgid ""
+"Please visit Preferences and sign in with the new password to continue "
+"syncing."
+msgstr ""
+"Visite as Preferencias e inicie sesión con un novo contrasinal para "
+"continuar o proceso de sincronización."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:901
+msgid "Failed to obtain signed certificate."
+msgstr "Produciuse un fallo ao obter o certificado asinado."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1451
+#| msgid "Could not find the sync tokens for the currently logged-in user."
+msgid "Could not find the sync secrets for the current sync user."
+msgstr ""
+"Non foi posíbel atopar os tokens de sincronización para o usuario na sesión "
+"actual."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1456
+msgid "The sync secrets for the current sync user are null."
+msgstr ""
+"Os segredos de sincronización para o usuario de sincronización actual son "
+"«null»."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1465
+msgid "The sync secrets for the current sync user are invalid."
+msgstr ""
+"Os segredos de sincronización para o usuario de sincronización actual non "
+"son válidos."
+
+#. Translators: %s is the email of the user.
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1566
+#, c-format
+#| msgid "The sync tokens of %s"
+msgid "The sync secrets of %s"
+msgstr "Os segredos de sincronización de %s"
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1709
+msgid "Failed to upload crypto/keys record."
+msgstr "Produciuse un fallo ao actualizar o rexistro crypto/keys."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1816
+#| msgid "Failed to create directory “%s”."
+msgid "Failed to retrieve crypto keys."
+msgstr "Produciuse un fallo ao obter as chaves de crypto."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1867
+msgid "Failed to upload meta/global record."
+msgstr "Produciuse un fallo ao subir o rexistro meta/global."
+
+#. Translators: the %d is the storage version, the \n is a newline character.
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1983
+#, c-format
+msgid ""
+"Your Firefox Account uses storage version %d. Web only supports version %d."
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1994
+msgid "Failed to verify storage version."
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2035 lib/sync/ephy-sync-service.c:2113
+msgid "Failed to retrieve the Sync Key"
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2247
+#, fuzzy
+#| msgid "Failed to create directory “%s”."
+msgid "Failed to register device."
+msgstr "Produciuse un erro ao crear o cartafol «%s»."
+
 #: lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:102
 msgid "The certificate does not match this website"
 msgstr "O certificado non coincide con este sitio"
@@ -1667,14 +1953,14 @@ msgstr "Cancelando…"
 msgid "Starting…"
 msgstr "Iniciando…"
 
-#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:109
+#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:109 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1069
 #: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:16 src/window-commands.c:227
-#: src/window-commands.c:301 src/window-commands.c:396
-#: src/window-commands.c:464 src/window-commands.c:1366
+#: src/window-commands.c:292 src/window-commands.c:389
+#: src/window-commands.c:448 src/window-commands.c:1369
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancelar"
 
-#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:119 src/resources/gtk/history-dialog.ui:17
+#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:119 src/resources/gtk/history-dialog.ui:19
 msgid "_Open"
 msgstr "_Abrir"
 
@@ -1698,7 +1984,7 @@ msgstr "Todos os ficheiros"
 #. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
 #. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
 #.
-#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:649 src/ephy-history-dialog.c:256
+#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:649 src/ephy-history-dialog.c:258
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "Limp_ar"
 
@@ -1707,7 +1993,7 @@ msgid "Paste and _Go"
 msgstr "Pegar e _ir"
 
 #. Undo, redo.
-#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:688 src/ephy-window.c:868
+#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:688 src/ephy-window.c:872
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Desfacer"
 
@@ -1756,7 +2042,6 @@ msgid "_View Certificate…"
 msgstr "_Ver certificado…"
 
 #: src/bookmarks/ephy-bookmark-row.c:61
-#| msgid "Cookie properties"
 msgid "Bookmark Properties"
 msgstr "Propiedades dos marcadores"
 
@@ -1780,7 +2065,7 @@ msgstr ""
 "ténteo de novo."
 
 #: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:252
-#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:280
+#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:281
 msgid "Firefox bookmarks could not be retrieved!"
 msgstr "Non se puideron obter os marcadores de Firefox!"
 
@@ -1788,27 +2073,27 @@ msgstr "Non se puideron obter os marcadores de Firefox!"
 msgid "Favorites"
 msgstr "Favoritos"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:81
+#: src/clear-data-dialog.c:80
 msgid "HTTP disk cache"
 msgstr "Tamaño da caché de HTTP"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:82
+#: src/clear-data-dialog.c:81
 msgid "Local storage data"
 msgstr "Datos do almacenamento local"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:83
+#: src/clear-data-dialog.c:82
 msgid "Offline web application cache"
 msgstr "Caché dos aplicativos web fóra de liña"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:84
+#: src/clear-data-dialog.c:83
 msgid "IndexedDB databases"
 msgstr "Bases de datos IndexedDB"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:85
+#: src/clear-data-dialog.c:84
 msgid "WebSQL databases"
 msgstr "Bases de datos WebSQL"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:86
+#: src/clear-data-dialog.c:85
 msgid "Plugins data"
 msgstr "Datos dos engadidos"
 
@@ -1848,15 +2133,15 @@ msgid "View downloads"
 msgstr "Ver descargas"
 
 #. Translators: tooltip for the new tab button
-#: src/ephy-header-bar.c:800 src/ephy-notebook.c:480
+#: src/ephy-header-bar.c:800 src/ephy-notebook.c:482
 msgid "Open a new tab"
 msgstr "Abrir unha lapela nova"
 
-#: src/ephy-history-dialog.c:246
+#: src/ephy-history-dialog.c:248
 msgid "Clear browsing history?"
 msgstr "Quere limpar o historial de navegación?"
 
-#: src/ephy-history-dialog.c:250
+#: src/ephy-history-dialog.c:252
 msgid ""
 "Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
 "deleted."
@@ -1864,7 +2149,7 @@ msgstr ""
 "Limpar o historial de navegación fará que todas as ligazóns do historial "
 "sexan eliminadas permanentemente."
 
-#: src/ephy-history-dialog.c:810
+#: src/ephy-history-dialog.c:812
 msgid "It is not possible to modify history when in incognito mode."
 msgstr "Non é posíbel modificar o historial ao estar no modo incógnito."
 
@@ -1925,11 +2210,11 @@ msgid "Web options"
 msgstr "Opcións de Web"
 
 #. Translators: tooltip for the tab switcher menu button
-#: src/ephy-notebook.c:487
+#: src/ephy-notebook.c:489
 msgid "View open tabs"
 msgstr "Ver lapelas abertas"
 
-#: src/ephy-notebook.c:748
+#: src/ephy-notebook.c:750
 msgid "Close tab"
 msgstr "Pechar a lapela"
 
@@ -1946,199 +2231,203 @@ msgstr "Novos enderezos"
 msgid "Bang"
 msgstr "Bang"
 
-#: src/ephy-shell.c:331
-msgid ""
-"Please visit Preferences and sign in again to continue the sync process."
-msgstr ""
-"Visite as Preferencais e inicie sesión de novo para continuar co proceso de "
-"sincronización."
-
-#: src/ephy-window.c:249
+#: src/ephy-window.c:250
 msgid "Do you want to leave this website?"
 msgstr "Desexa saír do sitio web?"
 
-#: src/ephy-window.c:250
+#: src/ephy-window.c:251
 msgid "A form you modified has not been submitted."
 msgstr "Un formulario que modificou non foi remitido."
 
-#: src/ephy-window.c:251
+#: src/ephy-window.c:252
 msgid "_Discard form"
 msgstr "_Rexeitar formulario"
 
-#: src/ephy-window.c:266
+#: src/ephy-window.c:267
 msgid "There are ongoing downloads"
 msgstr "Hai descargas en curso"
 
-#: src/ephy-window.c:267
+#: src/ephy-window.c:268
 msgid "If you quit, the downloads will be cancelled"
 msgstr "Se sae, as descargas cancelaranse"
 
-#: src/ephy-window.c:268
+#: src/ephy-window.c:269
 msgid "Quit and cancel downloads"
 msgstr "Saír e cancelar as descargas"
 
-#: src/ephy-window.c:869
+#: src/ephy-window.c:873
 msgid "Re_do"
 msgstr "Re_facer"
 
 #. Edit.
-#: src/ephy-window.c:872
+#: src/ephy-window.c:876
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Cor_tar"
 
-#: src/ephy-window.c:873
+#: src/ephy-window.c:877
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Copiar"
 
-#: src/ephy-window.c:874
+#: src/ephy-window.c:878
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Pegar"
 
-#: src/ephy-window.c:875
+#: src/ephy-window.c:879
 msgid "Select _All"
 msgstr "Seleccionar _todo"
 
-#: src/ephy-window.c:877
+#: src/ephy-window.c:881
 msgid "S_end Link by Email…"
 msgstr "_Enviar a ligazón por correo electrónico…"
 
-#: src/ephy-window.c:879
+#: src/ephy-window.c:883
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Recargar"
 
-#: src/ephy-window.c:880
+#: src/ephy-window.c:884
 msgid "_Back"
 msgstr "_Atrás"
 
-#: src/ephy-window.c:881
+#: src/ephy-window.c:885
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Adiante"
 
 #. Bookmarks
-#: src/ephy-window.c:884
+#: src/ephy-window.c:888
 msgid "Add Boo_kmark…"
 msgstr "Engadir mar_cador…"
 
 #. Links.
-#: src/ephy-window.c:888
+#: src/ephy-window.c:892
 msgid "Open Link in New _Window"
 msgstr "Abrir a ligazón nunha xanela _nova"
 
-#: src/ephy-window.c:889
+#: src/ephy-window.c:893
 msgid "Open Link in New _Tab"
 msgstr "Abrir ligazón nunha _lapela nova"
 
-#: src/ephy-window.c:890
+#: src/ephy-window.c:894
 msgid "Open Link in I_ncognito Window"
 msgstr "Abrir a ligazón nunha xanela de i_ncógnito"
 
-#: src/ephy-window.c:891
+#: src/ephy-window.c:895
 msgid "_Save Link As…"
 msgstr "_Gardar a ligazón como…"
 
-#: src/ephy-window.c:892
+#: src/ephy-window.c:896
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Copiar o enderezo da ligazón"
 
-#: src/ephy-window.c:893
+#: src/ephy-window.c:897
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "_Copiar enderezo de correo"
 
 #. Images.
-#: src/ephy-window.c:897
+#: src/ephy-window.c:901
 msgid "View _Image in New Tab"
 msgstr "Ver _imaxe nunha lapela nova"
 
-#: src/ephy-window.c:898
+#: src/ephy-window.c:902
 msgid "Copy I_mage Address"
 msgstr "Copiar o enderezo da i_maxe"
 
-#: src/ephy-window.c:899
+#: src/ephy-window.c:903
 msgid "_Save Image As…"
 msgstr "_Gardar a imaxe como…"
 
-#: src/ephy-window.c:900
+#: src/ephy-window.c:904
 msgid "Set as _Wallpaper"
 msgstr "Definir como _fondo do escritorio"
 
 #. Video.
-#: src/ephy-window.c:904
+#: src/ephy-window.c:908
 msgid "Open Video in New _Window"
 msgstr "Abrir vídeo nunha nova _xanela"
 
-#: src/ephy-window.c:905
+#: src/ephy-window.c:909
 msgid "Open Video in New _Tab"
 msgstr "Abrir vídeo nunha _lapela nova"
 
-#: src/ephy-window.c:906
+#: src/ephy-window.c:910
 msgid "_Save Video As…"
 msgstr "_Gardar vídeo como…"
 
-#: src/ephy-window.c:907
+#: src/ephy-window.c:911
 msgid "_Copy Video Address"
 msgstr "_Copiar enderezo do vídeo"
 
 #. Audio.
-#: src/ephy-window.c:911
+#: src/ephy-window.c:915
 msgid "Open Audio in New _Window"
 msgstr "Abrir audio nunha _xanela nova"
 
-#: src/ephy-window.c:912
+#: src/ephy-window.c:916
 msgid "Open Audio in New _Tab"
 msgstr "Abrir audio nunha _lapela nova"
 
-#: src/ephy-window.c:913
+#: src/ephy-window.c:917
 msgid "_Save Audio As…"
 msgstr "_Gardar audio como…"
 
-#: src/ephy-window.c:914
+#: src/ephy-window.c:918
 msgid "_Copy Audio Address"
 msgstr "_Copiar enderezo do audio"
 
-#: src/ephy-window.c:919
+#: src/ephy-window.c:923
 msgid "Save Pa_ge As…"
 msgstr "Gardar _páxina como…"
 
-#: src/ephy-window.c:920
+#: src/ephy-window.c:924
 msgid "_Page Source"
 msgstr "Código da _páxina"
 
-#: src/ephy-window.c:1357
+#: src/ephy-window.c:1302
 #, c-format
 msgid "Search the Web for “%s”"
 msgstr "Busca no web por «%s»"
 
-#: src/popup-commands.c:231
+#: src/popup-commands.c:229
 msgid "Save Link As"
 msgstr "Gardar a ligazón como"
 
-#: src/popup-commands.c:239
+#: src/popup-commands.c:237
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Gardar a imaxe como"
 
-#: src/popup-commands.c:247
+#: src/popup-commands.c:245
 msgid "Save Media As"
 msgstr "Gardar multimedia como"
 
-#. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
-#: src/prefs-dialog.c:254 src/prefs-dialog.c:1655
+#. Translators: the %s refers to the time at which the last sync was made.
+#. * For example: Today 04:34 PM, Sun 11:25 AM, May 31 06:41 PM.
+#.
+#: src/prefs-dialog.c:221
 #, c-format
-msgid "Currently logged in as %s"
-msgstr "Actualmente con sesión en %s"
+msgid "Last synchronized: %s"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs-dialog.c:413
-msgid "Something went wrong, please try again."
-msgstr "Algo foi mal, ténteo de novo."
+#. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
+#: src/prefs-dialog.c:282 src/prefs-dialog.c:1845
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Currently logged in as %s"
+msgid "Logged in as %s"
+msgstr "Actualmente con sesión en %s"
 
-#: src/prefs-dialog.c:437
+#: src/prefs-dialog.c:509
 msgid "Please don’t leave this page until you have completed the verification."
 msgstr "Non deixe esta páxina ate que complete a verificación."
 
+#: src/prefs-dialog.c:526
+#, fuzzy
+#| msgid "Something went wrong, please try again."
+msgid "Something went wrong, please try again later."
+msgstr "Algo foi mal, ténteo de novo."
+
 #. Translators: the first %s is the language name, and the
 #. * second %s is the locale name. Example:
 #. * "French (France)"
 #.
-#: src/prefs-dialog.c:847 src/prefs-dialog.c:851
+#: src/prefs-dialog.c:990 src/prefs-dialog.c:994
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "%s (%s)"
@@ -2147,28 +2436,30 @@ msgstr "%s (%s)"
 #. Translators: this refers to a user-define language code
 #. * (one which isn't in our built-in list).
 #.
-#: src/prefs-dialog.c:858
+#: src/prefs-dialog.c:1001
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "User defined (%s)"
 msgstr "Definido polo usuario (%s)"
 
-#: src/prefs-dialog.c:880
+#: src/prefs-dialog.c:1023
 #, c-format
 msgid "System language (%s)"
 msgid_plural "System languages (%s)"
 msgstr[0] "Idioma do sistema (%s)"
 msgstr[1] "Idiomas do sistema (%s)"
 
-#: src/prefs-dialog.c:1123 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:765
+#: src/prefs-dialog.c:1266 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:768
 msgid "Language"
 msgstr "Idioma"
 
-#: src/prefs-dialog.c:1201
-msgid "Select a Directory"
+#: src/prefs-dialog.c:1344
+#, fuzzy
+#| msgid "Select a Directory"
+msgid "Select a directory"
 msgstr "Seleccionar un cartafol"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:93
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:94
 msgid ""
 "Web 3.6 deprecated this directory and tried migrating this configuration to "
 "~/.config/epiphany"
@@ -2176,27 +2467,27 @@ msgstr ""
 "Web 3.6 marcou como obsoleto este cartafol e migrou a súa configuración a ~/."
 "config/epiphany"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:926
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:937
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Buscar na web"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1061
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1218
 msgid "Executes only the n-th migration step"
 msgstr "Executa o n-ésimo paso da migración"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1063
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1220
 msgid "Specifies the required version for the migrator"
 msgstr "Especifica a versión requirida para o migrador"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1065
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1222
 msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
 msgstr "Especifica o perfíl onde se executa o migrador"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1083
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1242
 msgid "Web profile migrator"
 msgstr "Migrador de perfiles de Web"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1084
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1243
 msgid "Web profile migrator options"
 msgstr "Opcións do migrador de perfiles de Web"
 
@@ -2222,6 +2513,7 @@ msgid "E_xport Bookmarks"
 msgstr "E_xportar marcadores"
 
 #: src/resources/gtk/application-menu.ui:35
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:942
 msgid "_History"
 msgstr "_Historial"
 
@@ -2253,7 +2545,7 @@ msgid "Bookmark"
 msgstr "Marcador"
 
 #: src/resources/gtk/bookmark-properties-grid.ui:27
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:122
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:124
 #: src/resources/gtk/search-engine-dialog.ui:139
 msgid "Name"
 msgstr "Nome"
@@ -2270,12 +2562,10 @@ msgid "Tags"
 msgstr "Etiquetas"
 
 #: src/resources/gtk/bookmark-properties-grid.ui:140
-#| msgid "Add Boo_kmark…"
 msgid "Add Tag…"
 msgstr "Engadir etiqueta…"
 
 #: src/resources/gtk/bookmark-properties-grid.ui:148
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:695
 #: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:27
 msgid "_Add"
 msgstr "_Engadir"
@@ -2369,7 +2659,7 @@ msgid "Cookies"
 msgstr "Cookies"
 
 #: src/resources/gtk/cookies-dialog.ui:35
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:44
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:46
 #: src/resources/gtk/passwords-dialog.ui:39
 msgid "C_lear All"
 msgstr "Limpar _todo"
@@ -2411,35 +2701,35 @@ msgstr "Codificacións relacionadas"
 msgid "Show all…"
 msgstr "Mostrar todas…"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:21
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:23
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "_Copiar enderezo"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:25
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:27
 msgid "_Delete"
 msgstr "E_liminar"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:40
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:42
 msgid "History"
 msgstr "Historial"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:67
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:69
 msgid "Search history"
 msgstr "Limpar o historial"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:105
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:107
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:139
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:141
 msgid "Location"
 msgstr "Enderezo"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:168
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:170
 msgid "Remove the selected pages from history"
 msgstr "Eliminar as páxinas seleccionadas do historial"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:203
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:205
 msgid "Open the selected pages in new tabs"
 msgstr "Abrir as páxinas seleccionadas en lapelas novas"
 
@@ -2487,7 +2777,7 @@ msgid "Install Site as Web _Application…"
 msgstr "Instalar sitio como aplicativo _web…"
 
 #: src/resources/gtk/passwords-dialog.ui:35
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:555
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:558
 msgid "Passwords"
 msgstr "Contrasinais"
 
@@ -2556,8 +2846,10 @@ msgid "Search Engines"
 msgstr "Motores de busca"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:177
-msgid "_Manage Search Engines…"
-msgstr "_Xestionar motores de busca"
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage Search Engines"
+msgid "_Manage Search Engines"
+msgstr "Xestonar os motores de busca"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:190
 msgid "You can select different search engines to use."
@@ -2624,7 +2916,9 @@ msgid "Use custom _stylesheet"
 msgstr "Usar _follas de estilo personalizadas"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:441
-msgid "_Edit Stylesheet…"
+#, fuzzy
+#| msgid "_Edit Stylesheet…"
+msgid "_Edit Stylesheet"
 msgstr "_Editar folla de estilos…"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:458
@@ -2632,7 +2926,9 @@ msgid "Fonts & Style"
 msgstr "Tipos de fonte e estilo"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:492
-msgid "Manage _Cookies…"
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage _Cookies…"
+msgid "Manage _Cookies"
 msgstr "Xestionar _cookies…"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:508
@@ -2645,79 +2941,163 @@ msgstr "Só _desde os sitios que visite"
 
 #. Refers to "Only from sites you visit" option under Cookies.
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:525
-msgid "<small>For example, not from advertisers on these sites</small>"
+#, fuzzy
+#| msgid "<small>For example, not from advertisers on these sites</small>"
+msgid "For example, not from advertisers on these sites"
 msgstr "<small>Por exemplo para non ter publicidade neses sitios</small>"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:532
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:535
 msgid "_Never accept"
 msgstr "_Non aceptar nunca"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:563
-msgid "Manage _Passwords…"
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:566
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage _Passwords…"
+msgid "Manage _Passwords"
 msgstr "Xestionar _contrasinais…"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:573
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:576
 msgid "_Remember passwords"
 msgstr "_Lembrar os contrasinais"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:590
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:593
 msgid "Personal Data"
 msgstr "Datos persoais"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:611
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:614
 msgid "You can clear stored personal data."
 msgstr "Pode limpar os datos persoais almacenados"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:616
-msgid "Manage Personal _Data…"
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:619
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage Personal _Data…"
+msgid "Manage Personal _Data"
 msgstr "Xestionar _datos personais…"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:634
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:637
 msgid "Stored Data"
 msgstr "Datos almacenados"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:702
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:698
+#, fuzzy
+#| msgid "_Add"
+msgid "_Add…"
+msgstr "_Engadir"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:705
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Eliminar"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:709
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:712
 msgid "_Up"
 msgstr "_Arriba"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:716
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:719
 msgid "_Down"
 msgstr "A_baixo"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:739
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:742
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Verificación ortográfica"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:748
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:751
 msgid "_Enable spell checking"
 msgstr "_Activar verificación ortográfica"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:787 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:873
-msgid "Sync"
-msgstr "Sincronizar"
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:790
+#| msgid "Firefox"
+msgid "Firefox Sync"
+msgstr "Sincronización con Firefox"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:806
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:808
+#| msgid ""
+#| "Sign in with your Firefox account to sync your data with Web on other "
+#| "computers. Web is not Firefox and cannot sync with Firefox. Web is not "
+#| "produced or endorsed by Mozilla."
 msgid ""
-"Sign in with your Firefox account to sync your data with Web on other "
-"computers. Web is not Firefox and cannot sync with Firefox. Web is not "
-"produced or endorsed by Mozilla."
+"Sign in with your Firefox account to sync your data with Web and Firefox on "
+"other computers. Web is not produced or endorsed by Mozilla."
 msgstr ""
 "Inicie a sesión na súa conta de Firefox para sincronizar os seus datos de "
-"Web con outros computadores. Web non é Firefox e non pode sincronizar con "
-"Firefox. Web non é producido nin apoiado por Mozilla."
+"Web e Firefox con outros computadores. Web non é producido nin apoiado por "
+"Mozilla."
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:846
-msgid "Sign out if you wish to stop syncing."
-msgstr "Peche sesión se desexa parar a sincronización."
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:842
+#| msgid "Firefox"
+msgid "Firefox Account"
+msgstr "Conta de Firefox"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:851
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:850
 msgid "Sign _out"
 msgstr "Pechar _sesión"
 
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:884
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Sync Options"
+msgstr "Opcións de sincronización"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:904
+#| msgid "Location"
+msgid "Collections"
+msgstr "Coleccións"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:912
+msgid "S_ynced tabs"
+msgstr "Lapelas s_incronizadas"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:928
+#| msgctxt "shortcut window"
+#| msgid "Bookmarks"
+msgid "_Bookmarks"
+msgstr "_Marcadores"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:935
+#| msgid "Passwords"
+msgid "_Passwords"
+msgstr "_Contrasinais"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:949
+#| msgid "Open in New _Tabs"
+msgid "Open _Tabs"
+msgstr "Abrir _lapelas "
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:964
+msgid "Frequency"
+msgstr "Frecuencias"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:972
+#| msgid "Sync"
+msgid "Sync _now"
+msgstr "Sincronizar _agora"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:991
+msgid "_5 min"
+msgstr "_5 min"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:998
+msgid "_15 min"
+msgstr "_15 min"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1006
+msgid "_30 min"
+msgstr "_30 min"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1014
+msgid "_60 min"
+msgstr "_60 min"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1045
+msgid "Device name"
+msgstr "Nome do dispositivo"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1053
+msgid "_Change"
+msgstr "_Cambiar"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1103
+msgid "Sync"
+msgstr "Sincronizar"
+
 #: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:13
 msgid "Add Language"
 msgstr "Engadir idioma"
@@ -2801,225 +3181,206 @@ msgid "Navigation"
 msgstr "Navegación"
 
 #: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:90
+#| msgid "Go to your homepage"
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Go to homepage"
+msgstr "Ir á páxina de inicio"
+
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:97
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reload current page"
 msgstr "Recargar a páxina actual"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:97
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:104
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Stop loading current page"
 msgstr "Deter a carga da páxina actual"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:104
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:111
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back to the previous page"
 msgstr "Retroceder á anterior páxina"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:111
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:118
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward to the next page"
 msgstr "Avanzar á seguinte páxina"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:122
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:129
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Tabs"
 msgstr "Lapelas"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:126
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:133
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "New tab"
 msgstr "Lapela nova"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:133
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:140
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close current tab"
 msgstr "Pechar a lapela actual"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:140
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:147
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reopen closed tab"
 msgstr "Reabrir lapela pechada"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:147
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:154
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to the next tab"
 msgstr "Ir á seguinte lapela"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:154
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:161
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to the previous tab"
 msgstr "Ir á lapela anterior"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:161
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:168
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move current tab to the left"
 msgstr "Move a lapela actual á esquerda"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:168
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:175
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move current tab to the right"
 msgstr "Move a lapela actual á dereita"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:179
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:186
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Miscelánea"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:183
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:190
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "History"
 msgstr "Historial"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:190
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:197
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencias"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:197
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:204
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Bookmark current page"
 msgstr "Marcar páxina actual"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:204
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:211
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle caret browsing"
 msgstr "Trocar modo de navegación co cursor"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:215
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:222
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View"
 msgstr "Ver"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:219
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:226
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Ampliar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:226
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:233
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Afastar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:233
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:240
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset zoom"
 msgstr "Restaurar ampliación"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:240
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:247
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Pantalla completa"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:247
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:254
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View page source"
 msgstr "Ver código fonte da páxina"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:254
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:261
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle inspector"
 msgstr "Trocar inspector"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:265
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Editando"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:269
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:276
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut"
 msgstr "Cortar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:276
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:283
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy"
 msgstr "Copiar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:283
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:290
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste"
 msgstr "Pegar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:290
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:297
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo"
 msgstr "Desfacer"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:297
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:304
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo"
 msgstr "Refacer"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:304
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:311
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Seleccionar todo"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:311
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:318
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select page URL"
 msgstr "Seleccionar a URL da páxina"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:318
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:325
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search"
 msgstr "Buscar"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:325
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:332
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Next search result"
 msgstr "Seguinte resultado da busca"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:332
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:339
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Previous search result"
 msgstr "Anterior resultado da busca"
 
-#: src/search-provider/ephy-search-provider.c:199
-#, c-format
-msgid "Search the Web for %s"
-msgstr "Busca no web por %s"
-
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:101
-msgid "The sync tokens could not be found."
-msgstr "Non se poden atopar tokens de sincronización"
+#: src/resources/gtk/synced-tabs-dialog.ui:22
+msgid "Synced Tabs"
+msgstr "Lapelas sincronizadas"
 
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:111
-msgid "Found more than one set of sync tokens."
-msgstr "Atopar máis de un conxunto para sincronizar tokens."
-
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:125
-msgid "Could not find the sync tokens for the currently logged-in user."
-msgstr ""
-"Non buscar os tokens de sincronización para o usuario na sesión actual."
-
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:135
-msgid "Could not get the secret value of the sync tokens."
+#: src/resources/gtk/synced-tabs-dialog.ui:38
+msgid ""
+"Below are the synced open tabs of your other devices that use Firefox Sync "
+"with this account. Open a tab by double clicking its name (tabs under Local "
+"Tabs cannot be opened)."
 msgstr ""
-"Non foi posíbel obter o valor de segredos para os tokens de sincronización."
-
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:148
-msgid "The sync tokens are not a valid JSON."
-msgstr "Os tokens de sincronización non son un JSON válido."
 
-#. Translators: The %s represents the email of the user.
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:248
+#: src/search-provider/ephy-search-provider.c:199
 #, c-format
-msgid "The sync tokens of %s"
-msgstr "Os tokens de sincronización de %s"
+msgid "Search the Web for %s"
+msgstr "Busca no web por %s"
 
-#: src/sync/ephy-sync-service.c:473
-#, c-format
-msgid "The password of your Firefox account %s seems to have been changed."
-msgstr "Os contrasinais da súa conta de Firefox %s semellan que cambiaron."
-
-#: src/sync/ephy-sync-service.c:476
-msgid ""
-"Please visit Preferences and sign in with the new password to continue the "
-"sync process."
-msgstr ""
-"Visite as Preferencias e inicie sesión con un novo contrasinal para "
-"continuar o proceso de sincronización."
+#: src/synced-tabs-dialog.c:184
+#| msgid "Local files"
+msgid "Local Tabs"
+msgstr "Lapelas locais"
 
 #: src/window-commands.c:95
 msgid "GVDB File"
@@ -3030,11 +3391,12 @@ msgstr "Ficheiro GVDB"
 msgid "Firefox"
 msgstr "Firefox"
 
-#: src/window-commands.c:110 src/window-commands.c:398
-msgid "Ch_oose File"
-msgstr "Sele_ccione un ficheiro"
+#: src/window-commands.c:110
+#| msgid "Ch_oose File"
+msgid "Ch_oose File…"
+msgstr "Sele_ccione un ficheiro…"
 
-#: src/window-commands.c:112 src/window-commands.c:302
+#: src/window-commands.c:112 src/window-commands.c:291
 msgid "I_mport"
 msgstr "I_mportar"
 
@@ -3046,44 +3408,48 @@ msgstr "Seleccionar perfíl"
 msgid "_Select"
 msgstr "_Seleccionar"
 
-#: src/window-commands.c:297 src/window-commands.c:460
+#: src/window-commands.c:288 src/window-commands.c:444
 msgid "Choose File"
 msgstr "Seleccionar ficheiro"
 
-#: src/window-commands.c:322 src/window-commands.c:363
+#: src/window-commands.c:315 src/window-commands.c:356
 msgid "Bookmarks successfully imported!"
 msgstr "Marcadores importados con éxito!"
 
-#: src/window-commands.c:393
+#: src/window-commands.c:386
 msgid "Import Bookmarks"
 msgstr "Importar marcadores"
 
-#: src/window-commands.c:411
+#: src/window-commands.c:391
+msgid "Ch_oose File"
+msgstr "Sele_ccione un ficheiro"
+
+#: src/window-commands.c:404
 msgid "From:"
 msgstr "Desde:"
 
 #. Translators: Only translate the part before ".gvdb" (e.g. "bookmarks")
-#: src/window-commands.c:470
+#: src/window-commands.c:452
 msgid "bookmarks.gvdb"
 msgstr "marcadores.gvdb"
 
-#: src/window-commands.c:488
+#: src/window-commands.c:474
 msgid "Bookmarks successfully exported!"
 msgstr "Marcadores exportados con éxito!"
 
-#: src/window-commands.c:613 src/window-commands.c:636
+#: src/window-commands.c:599 src/window-commands.c:622
 msgid "Contact us at:"
 msgstr "Contacte con nós en:"
 
-#: src/window-commands.c:616
+#: src/window-commands.c:602
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Colaboradores:"
 
-#: src/window-commands.c:619
+#: src/window-commands.c:605
 msgid "Past developers:"
 msgstr "Desenvolvedores anteriores:"
 
-#: src/window-commands.c:645
+#: src/window-commands.c:631
 #, c-format
 msgid ""
 "A simple, clean, beautiful view of the web.\n"
@@ -3100,7 +3466,7 @@ msgstr ""
 #. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
 #. * line seperated by newlines (\n).
 #.
-#: src/window-commands.c:668
+#: src/window-commands.c:654
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Fran Diéguez <frandieguez gnome org>, 2009-2017.\n"
@@ -3116,65 +3482,65 @@ msgstr ""
 "Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega:  Se desexas\n"
 "colaborar connosco, podes atopar máis información en http://www.trasno.net";
 
-#: src/window-commands.c:671
+#: src/window-commands.c:657
 msgid "Web Website"
 msgstr "Sitio web de Web"
 
-#: src/window-commands.c:903
+#: src/window-commands.c:906
 msgid "Open"
 msgstr "Abrir"
 
-#: src/window-commands.c:1266
+#: src/window-commands.c:1269
 #, c-format
 msgid "A web application named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Xa existe un aplicativo web co nome «%s». Desexa substituilo?"
 
-#: src/window-commands.c:1269
+#: src/window-commands.c:1272
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
-#: src/window-commands.c:1271
+#: src/window-commands.c:1274
 msgid "Replace"
 msgstr "Substituír"
 
-#: src/window-commands.c:1275
+#: src/window-commands.c:1278
 msgid ""
 "An application with the same name already exists. Replacing it will "
 "overwrite it."
 msgstr "Xa existe un aplicativo co mesmo nome. Ao substituilo sobrescribirase."
 
-#: src/window-commands.c:1310
+#: src/window-commands.c:1313
 #, c-format
 msgid "The application “%s” is ready to be used"
 msgstr "O aplicativo «%s» está listo para usarse"
 
-#: src/window-commands.c:1313
+#: src/window-commands.c:1316
 #, c-format
 msgid "The application “%s” could not be created"
 msgstr "Non foi posíbel crear o aplicativo «%s»"
 
-#: src/window-commands.c:1321
+#: src/window-commands.c:1324
 msgid "Launch"
 msgstr "Iniciar"
 
 #. Show dialog with icon, title.
-#: src/window-commands.c:1363
+#: src/window-commands.c:1366
 msgid "Create Web Application"
 msgstr "Crear un aplicativo web"
 
-#: src/window-commands.c:1368
+#: src/window-commands.c:1371
 msgid "C_reate"
 msgstr "C_rear"
 
-#: src/window-commands.c:1496
+#: src/window-commands.c:1500
 msgid "Save"
 msgstr "Gardar"
 
-#: src/window-commands.c:2117
+#: src/window-commands.c:2121
 msgid "Enable caret browsing mode?"
 msgstr "Quere activar o modo de navegación co cursor?"
 
-#: src/window-commands.c:2120
+#: src/window-commands.c:2124
 msgid ""
 "Pressing F7 turns caret browsing on or off. This feature places a moveable "
 "cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you "
@@ -3185,10 +3551,33 @@ msgstr ""
 "web, permitíndolle moverse co seu teclado. Quere activar o modo de "
 "navegación con cursor?"
 
-#: src/window-commands.c:2123
+#: src/window-commands.c:2127
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Activar"
 
+#~ msgid "The sync user currently logged in"
+#~ msgstr "O usuario de sincronización con sesión actual"
+
+#~ msgid "_Manage Search Engines…"
+#~ msgstr "_Xestionar motores de busca"
+
+#~ msgid "Sign out if you wish to stop syncing."
+#~ msgstr "Peche sesión se desexa parar a sincronización."
+
+#~ msgid "The sync tokens could not be found."
+#~ msgstr "Non se poden atopar tokens de sincronización"
+
+#~ msgid "Found more than one set of sync tokens."
+#~ msgstr "Atopar máis de un conxunto para sincronizar tokens."
+
+#~ msgid "Could not get the secret value of the sync tokens."
+#~ msgstr ""
+#~ "Non foi posíbel obter o valor de segredos para os tokens de "
+#~ "sincronización."
+
+#~ msgid "The sync tokens are not a valid JSON."
+#~ msgstr "Os tokens de sincronización non son un JSON válido."
+
 #~ msgid "'https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany'"
 #~ msgstr "'https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany'"
 
@@ -3262,9 +3651,6 @@ msgstr "_Activar"
 #~ msgstr ""
 #~ "Indica se se debe mostrar a columna de enderezos na xanela de marcadores."
 
-#~ msgid "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany";
-#~ msgstr "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany";
-
 #~ msgid "_Don’t Save"
 #~ msgstr "_Non gardar"
 
@@ -3519,9 +3905,6 @@ msgstr "_Activar"
 #~ msgid "Title"
 #~ msgstr "Título"
 
-#~ msgid "Open in New _Tabs"
-#~ msgstr "Abrir en _lapelas novas"
-
 #~ msgid "Open the bookmarks in this topic in new tabs"
 #~ msgstr "Abrir os marcadores neste tema en lapelas novas"
 
@@ -3629,10 +4012,6 @@ msgstr "_Activar"
 #~ msgid "Privacy"
 #~ msgstr "Privacidade"
 
-#~ msgctxt "shortcut window"
-#~ msgid "Bookmarks"
-#~ msgstr "Marcadores"
-
 #~ msgid "Stop"
 #~ msgstr "Deter"
 
@@ -4819,12 +5198,6 @@ msgstr "_Activar"
 #~ msgid "Disable arbitrary URLs"
 #~ msgstr "Desactivar os URL arbitrarios"
 
-#~ msgid "Disable bookmark editing"
-#~ msgstr "Desactivar a edición de marcadores"
-
-#~ msgid "Disable history"
-#~ msgstr "Desactivar o historial"
-
 #~ msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
 #~ msgstr ""
 #~ "Desactivar a capacidade do usuario para engadir ou editar marcadores."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]